VG171225 Høsten 2015 ble det notert at Skrome bro på gamle E16 i Voss skulle hatt et skilt som angir vektbegrensning.
AP171214 Rettens sakkyndige, psykiatrispesialist Ane Bente Målbakken og nevropsykolog Anne Lill Ørbeck mener at polakken har trekk som angir paranoid, sosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
DN171206 Den inntektsgivende setekilometeren angir antallet setekilometer fløyet der man har passasjerer i setene.
DN171206 Den inntektsgivende setekilometeren angir antallet setekilometer fløyet der man har passasjerer i setene.
VG171203 I slutten av oktober : Trumps tidligere kampanjesjef angir seg selv - siktes for korrupsjon ¶
VG171202 I slutte av oktober : Trumps tidligere kampanjesjef angir seg selv - siktes for korrupsjon ¶
SA171129 Trykket er bestemt med en fluid-dynamikk-simulering, og rødt angir høyt blodtrykk, mens blått angir lavt blodtrykk.
SA171129 Trykket er bestemt med en fluid-dynamikk-simulering, og rødt angir høyt blodtrykk, mens blått angir lavt blodtrykk.
SA171129 Her angir rødt høy hastighet, mens blått angir lav hastighet.
SA171129 Her angir rødt høy hastighet, mens blått angir lav hastighet.
DB171127 - I NFF har vi en egen varslingsplakat som blant annet angir hvem du kan varsle, og den gir også klare føringer på hvordan saken skal følges opp videre.
AP171121 Minimumskravet defineres som et tall mellom 1 og 9 og angir hvor fysisk krevende stillingen er, der 9 er den mest krevende.
BT171120 Prosenten angir hvor mange av forsøkspersonene som spiste opp maten når de fikk den servert på den enkelte tallerkenen.
AP171116 Resultatmarginen, som angir hvor mye av inntektene selskapet sitter igjen med i overskudd, er gjennomgående svært høy.
VG171114 - Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være.
FV171114 Det å avpasse farten er ekstremt viktig, sier Nils Sødal, som også minner om at fartsgrensene angir maksimalt tillatt hastighet.
DB171114 - Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.
AP171114 Det å avpasse farten er ekstremt viktig, sier Nils Sødal, som også minner om at fartsgrensene angir maksimalt tillatt hastighet.
AA171114 Det å avpasse farten er ekstremt viktig, sier Nils Sødal, som også minner om at fartsgrensene angir maksimalt tillatt hastighet.
DB171113 Jeg angir ikke dette som mitt syn, men noen vil kanskje spørre : Er barnet Ola blitt redusert til en pengemaskin ?
AA171108 Budsjettalternativet til Venstre angir en mer borgerlig kurs enn på lenge.
SA171102 Det er bakgrunnen for at kjøpekontrakten ikke angir noe bestemt tidspunkt for ferdigstillelse.
BT171102 Det er bakgrunnen for at kjøpekontrakten ikke angir noe bestemt tidspunkt for ferdigstillelse.
AP171102 Det er bakgrunnen for at kjøpekontrakten ikke angir noe bestemt tidspunkt for ferdigstillelse.
AA171102 Det er bakgrunnen for at kjøpekontrakten ikke angir noe bestemt tidspunkt for ferdigstillelse.
VG171031 Papadopoulos angir i vitnemålet til FBI at han har hatt kontakt oppover i systemet.
VG171030 | Trumps tidligere kampanjesjef angir seg selv - siktes for korrupsjon ¶
DB171030 Nordmenn angir at de skal bruke rundt 11.100 kroner hver på jula, noen hundrelapper mindre enn i fjor.
AA171030 - Vi kommer til å ha forvarsling på strategiske steder, som angir alternative kjøreruter, sier Lied.
AA171030 Nordmenn angir at de skal bruke rundt 11.100 kroner hver på jula, noen hundrelapper mindre enn i fjor.
AP171028 La oss se på begge disse påstandene : Undersøkelsen « Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015 » viser at kun 0,6 prosent av dem som har spilt nettpoker, angir problemer med å kontrollere eller begrense spillingen.
AP171025 I all hovedsak angir enkel matematikk etter styrkeforholdet ved valg fordelingen av faste medlemmer og varamedlemmer i komiteen.
VG171017 ( tallene angir antall ganger hun har snakket med de ulike ).
DB171017 Helsedirektoratet mener imidlertid at lovreguleringen det er vist til angir at utdanningens målsetting er å gi studentene generell kompetanse med ulike yrkesområder innen psykologien, men uten å gi tilstrekkelige ferdigheter til selvstendig pasientbehandling.
SA171009 Begrepet angir kun at en kvinne har depressive plager i forbindelse med barsel.
FV171009 Begrepet angir kun at en kvinne har depressive plager i forbindelse med barsel.
BT171009 Begrepet angir kun at en kvinne har depressive plager i forbindelse med barsel.
AP171009 Begrepet angir kun at en kvinne har depressive plager i forbindelse med barsel.
AA171009 Retten angir dette som en av årsakene til at de ikke tror på tiltaltes forklaring.
DN170928 Det er ingenting ved lydsporet som angir noen dato for opptaket.
DB170925 Verken grønne eller liberalere vil denne gangen gi seg med på en dans der Merkel angir både takt og tone.
DB170911 * Regjeringens langtidsplan for Forsvaret angir hovedlinjene, forsvarspolitiske mål, oppgaver, ambisjonsnivå og økonomiske rammer 20 år fram i tid.
DN170907 Den valutajustert yielden, som angir inntekt per passasjerkilometer, økte med fem prosent i august til 86 øre.
DA170905 Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk.
SA170903 Dette er alle som har vært med for Norge i VM-kvalifiseringen ( fire kamper under Per-Mathias Høgmo, tre under Lars Lagerbäck ), rangert etter spilte minutter ( tallene i parentes angir antall kamper fra start/som innbytter/som ubenyttet reserve ) : ¶ * 630 : Rune A.
AP170903 Dette er alle som har vært med for Norge i VM-kvalifiseringen ( fire kamper under Per-Mathias Høgmo, tre under Lars Lagerbäck ), rangert etter spilte minutter ( tallene i parentes angir antall kamper fra start/som innbytter/som ubenyttet reserve ) : ¶ * 630 : Rune A.
AP170831 Rapporten angir ingen sikker dødsårsak.
DB170830 Denne bestemmelsen angir kriteriene for når en utlending kan pågripes og fengsles.
DA170830 Departementet viser til en målemetode kalt « tid til tjenestestart » som angir tiden fra henvisningen er mottatt på sykehuset til det er gjennomført utrednings- eller behandlingsprosedyre for pasienten.
AA170830 Rapporten angir ingen sikker dødsårsak.
AA170830 Departementet viser til en målemetode kalt « tid til tjenestestart » som angir tiden fra henvisningen er mottatt på sykehuset til det er gjennomført utrednings- eller behandlingsprosedyre for pasienten.
AA170829 Hvilken plass har kulturen i media, i skolen, i næringslivet, i politikken, bland dem som angir tonen i samfunnet ?
NL170821 ¶ KAYAS IDENTITET : Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre, skriver kronikkforfatteren.
NL170821 ¶ KAYAS IDENTITET : Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre, skriver kronikkforfatteren.
NL170821 ¶ KAYAS IDENTITET : Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre, skriver kronikkforfatteren.
NL170821 Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre.
NL170821 Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre.
NL170821 Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av hverandre.
VG170812 Simpelthen fordi innslaget av skatter, avgifter og lønnsvilkår angir et minimumsnivå - forutsatt at det drives i tråd med vedtatte lover og regler.
VG170803 Vi har myndigheter som følger opp dette, men vi kan ikke ha naboer eller andre som vokter og mistenkeliggjør og angir , sier han.
VG170708 * November i fjor ble Høyre, Frp og Arbeiderpartiet enige om langtidsplanen for forsvaret, som angir hovedlinjer og økonomiske rammer for Forsvaret de neste 20 år.
DA170623 - Mens både Venstre og KrF i sine reviderte budsjetter foreslår å redusere inntektene fra eiendomsskatt med 750 millioner i 2017 og angir hvor kuttene tas, har ikke Høyre presentert et eneste kutt, men ber byrådet legge fram forslag til å gjennomføre Oslo Høyres politikk, sier Jacobsen.
DB170608 For det første vil et slikt brev falle helt utenfor innsynsretten loven angir .
DB170607 * Etter en meldingssekvens skal paret med den høyeste meldingen ta ( minst ) det antall stikk meldingen angir .
DB170606 I vår helselovgivning er det formulert forsvarlighetskrav som ikke bare angir medisinsk-faglig hjelp, men også krav til en etisk standard.
NL170529 Vi skjønner så mye at tiltak for å forebygge uhell koster relativt mye mer enn null kroner som beslutningsgrunnlaget angir .
AP170524 Skalaen som er brukt, går fra 1 til 7, hvor 7 angir høyest tilhørighet.
AP170524 12 prosent angir svært liten eller ingen grad av tilhørighet til hjemlandet.
AP170524 Skalaen som er brukt, går fra 1 til 7, hvor 7 angir høyest tilhørighet.
AP170524 12 prosent angir svært liten eller ingen grad av tilhørighet til hjemlandet.
AP170522 Disse angir hvor mange forventede gjenstående leveår som mistes når man dør.
DN170521 Tips : De aller fleste TV-er bruker veggbrakett med VESA-standard, som angir avstanden mellom de fire monteringshullene på baksiden.
DB170520 Dette angir at det er et biometrisk pass, og dette symbolet mangler på det oransje nødpasset.
DA170515 Den røde streken angir avgrensningen av iskantsonen som ble forsøkt innført av regjeringen i 2015, men som Stortinget ikke godkjente.
DA170515 Den grønne streken angir maksimum havisutbredelse observert i april i perioden 1986 - 2015.
SA170511 AFTENBLADET MENER : Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens svar på kritikk, men det angir ikke en ny retning for Norge.
VG170509 - Det er særlig verdt å merke seg at vedtektene ikke angir noe om hvordan eventuelt overskudd skal håndteres.
AP170509 Utgangene på innenriks har fått bokstavene A og B, mens E og F angir utenlandsgatene på Schengen og Non-Schengen.
AP170509 A-B er innenriks, C og D er nye pir nord og E og F angir utenlandsgatene på Schengen og Non-Schengen.
AA170509 Utgangene på innenriks har fått bokstavene A og B, mens E og F angir utenlandsgatene på Schengen og Non-Schengen.
AA170509 A-B er innenriks, C og D er nye pir nord og E og F angir utenlandsgatene på Schengen og Non-Schengen.
VG170508 Ifølge bestillingen fra regjeringen skal landmaktutredningen lage et landforsvar innenfor de økonomiske rammene i langtidsplanen som regjeringspartiene og Ap stilte seg bak i fjor vår, som angir at Forsvaret har omlag 1000 milliarder kroner til rådighet i planen fram til 2034.
VG170504 * Alle landene skal ha en nasjonal plan som angir veien mot målet om to prosent av BNP innen 2024, og at 20 prosent av dette skal være investeringer i nytt forsvarsmateriell.
AA170429 Resolusjonen fra landsmøtet angir også en ambisjon om å øke forsvarsutgiftene til to prosent av bruttonasjonalproduktet, slik Nato ønsker.
DA170426 * Tallene Dagsavisen har benyttet i denne saken angir andel personer 18 år og over som ikke bor i par.
AP170426 Skalaen på siden angir fettinnholdet i prosent.
AP170426 De røde og gule områdene angir mat.
DA170422 En ringerunde Dagsavisen gjorde denne uken til Aps 19 fylkeslag, viste at fem ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DB170418 Du angir ankomsstedet og starter navigering, trykke på den lille pila nederst til høyre og velger « del turen underveis ».
DB170418 Angir du reisemålet og starter navigering, kan du dele turen underveis slik at de andre kan se din forventede ankomst.
AP170417 Hun angir ikke hvor mange « noen » er.
BT170404 Det er også med på å gjøre en opptelling vanskelig, angir Onarheim.
DN170403 Delindeksen som angir forventet produksjon i industrien indikerer sterkere vekst med en oppgang fra 54,4 til 56,9 i mars.
AP170402 Men nå har maskinlæring gjort det mulig for en app å beregne et tall som angir hvor trygt du kjører.
AP170402 Men nå har maskinlæring gjort det mulig for en app å beregne et tall som angir hvor trygt du kjører.
VG170331 Jeg kan ikke se noen klar visjon som angir en tydelig retning på NIFs hjemmesider på internett.
VG170331 Skriften som angir merke og variant, skal standardiseres.
DB170331 Skriften som angir merke og variant, skal standardiseres.
DB170331 Men i motsetning til i operaen og på flyet er det likevel de som har ståplassene som angir tonen for hva en fotballkamp er for slags arrangement.
DB170331 I motsetning til i operaen er det de som har ståplassene som angir tonen for hva en fotballkamp er for slags arrangement.
DB170331 Det er denne holdningen som angir tonen for hvordan fotballkamper bør arte seg, og hvordan et godt publikum skal oppføre seg.
AA170331 Skriften som angir merke og variant, skal standardiseres.
AA170331 Skriften som angir merke og variant, skal standardiseres.
DB170327 På bildet til høyre ser du en nøkkel i statusfeltet som angir at vi er koblet via VPN.
VG170324 Hvis tilstedeværelse målt i areal og bygningsmasse angir relevans er Berlin anno 2017 Europas brennpunkt.
DB170324 Klikker du på en av dem, får du opp et skjema der du angir landet pakken skal sendes til, vekten på pakken og verdi på varen.
DB170319 Funksjonen gjelder ved innkommende varsler, og angir altså om du vil at skjermen skal slås på når du får varsler, eller om den skal holdes avslått.
SA170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
FV170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
BT170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
AP170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
AA170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
DB170306 De angir også hvem som likevel ikke skal anses som flyktning eller statsløs.
DB170306 De angir begge en definisjon av henholdsvis flyktninger og statsløse.
AA170304 Lappene til Løfshus som angir plassene til de forskjellige reporterne under pressekonferansene.
DB170303 Gangreserve : Angir hvor lenge en fullt opptrukket mekanisk klokke kan gå før den stopper.
DB170302 Tallet til slutt angir antall sukkerbiter i hele pakken ¶
DN170301 Delindeksen som angir sysselsettingen i industrien falt ned til 49,8 i februar fra en vekst på 51,4 i januar.
BT170301 Her angir hver stolpe antall millimeter nedbør per år i Bergen fra skolen åpnet i 1912.
BT170301 Her angir hver stolpe antall millimeter nedbør per år i Bergen fra skolen åpnet i 1912.
BT170225 « Venti » er fancypants-måten som Starbucks angir størrelsen på.
DN170215 Forbrukerne svarer på fem faste spørsmål, og det lages en indikator som angir differansen mellom prosentandelen positive og pessimistiske svar.
DA170215 Forbrukerne svarer på fem faste spørsmål, og det lages en indikator som angir differansen mellom prosentandelen positive og pessimistiske svar.
DA170214 Man angir venner og forretningsforbindelser.
DN170210 Men hun viser til Statistisk sentralbyrås fremskrivninger som angir at behovet for sykepleiere og helsefagarbeidere er enda større.
DB170210 Vi ser at de første 20 ppm ( ppm angir million-deler ), til venstre, har meget stor betydning og varmevirkningen avtar kraftig etter hvert som CO2-innholdet i atmosfæren stiger.
AP170204 Men de angir prioriteringer og en retning for landet som får betydning over tid.
DB170130 Renovasjonsetatens medieregler angir dessuten regler som regulerer de ansattes samtaler med pressen.
DB170130 Fristen angir hvor lenge budgiveren ønsker å være bundet av budet.
DB170110 Den laveste linjen på grafen angir partikkelkonsentrasjonen i utendørsluften etter at den har passert gjennom et partikkelfilter på vei inn i bygget.
DB170106 Stjernene på Netflix angir hvor godt serien eller filmen passer for deg, og bare deg.
DB170103 I et brev sendt til « Insider»-redaksjonen skriver Santander at et finansieringsbevis ikke er en garanti, og kun angir hvor mye man kan låne.
DN170102 Ordreindeksen steg fra 47,2 til 53,1 i desember, mens delindeksen som angir produksjonsnivået i industrien gikk fra 48,6 til 51,0.
AP161231 Behovet for skuddsekundet kommer av at jorden roterer uregelmessig og litt sakte, mens de rundt 400 atomurene som bestemmer UTC ( angir grunnlaget for sivile tidsangivelser i alle land ) går jevnt.
AP161103 Det blir galt når retten setter seg ut over sammenhengen som bestemmelsen angir .
AP161018 Tallene som er oppgitt, angir gjennomsnittlig salg av drakter pr. sesong.
AP160928 Noen overslag angir en kapitalflyt ut av utviklingsland på anslagsvis fire tusen milliarder kroner årlig gjennom flere tiår.
AP160918 Da loven ikke angir noen nedre aldersgrense, kan alle barn, inkludert spedbarn, interneres med hjemmel i § 106.
FV160824 Netto energibehov angir hva det er beregnet at boligen vil behøve av energi pr. år til oppvarming, ventilasjon, tappevann, belysning, utstyr, kjøling med tilhørende hjelpemidler, estimert ved standardisert bruk av bygget og ved gitte krav til inneklima.
AP160823 I dag fremstår forsvarets utholdenheten for flere uavhengige eksperter som uforenlig med tiden NATO angir for å komme Norge til unnsetning.
SA160810 Inneholder teknisk beskrivelse og angir vedlikeholdsbehov, men er ikke like grundig som en tilstandsrapport.
AP160810 Inneholder teknisk beskrivelse og angir vedlikeholdsbehov, men er ikke like grundig som en tilstandsrapport.
AP160617 I dag fremstår utholdenheten nesten uforenlig med den tiden NATO angir at behøves for å komme Norge til unnsetning.
AP160608 I mer omstendelige vendinger kan denne betydning og funksjon beskrives slik : « Fremdeles » angir en tilstands inntreden på nærværende tidspunkt og dens fortsettelse i den kommende tid.
AP160411 Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) som har bestilt den nye rapporten, der en karakter angir hvilke resultater rektor oppnår på hver enkelt skole.
AP160320 Reglene angir tilsammen 456 yrker og arbeidsoppgaver som er forbudt for kvinner i Russland, blant annet : ¶
AP160313 Men Sivertsen forklarer : « Dette er to til tre ganger så mye som den laveste grensen for der vi i dag angir varslingsklasse rød, eller « høyt forurensningsnivå med betydelig helserisiko ».
AP160304 Dette tilsier en statlig regulering som angir en svært grov avgrensning av konkurranseområder. 5.
AP160301 Gatene på innenriks får bokstavene A og B, mens E og F angir utenlandsgatene på Schengen og Non-Schengen.
AA160301 Gatene på innenriks får bokstavene A og B, mens E og F angir utenlandsgatene på Schengen og Non-Schengen.
AP160219 Da er det bistandsinstruksen som angir hvordan dette skal skje.
AP160214 Et direktiv angir bare et minstekrav og så kan landene tilpasse sin lov rundt det.
AP160105 - Ja, det er et punkt i asylavtalen, men som ikke angir noen retning eller løsning, bare at det skal tas en gjennomgang.