DB171213 Det okkuperte Øst-Jerusalem må anerkjennes som palestinsk hovedstad, heter det i en erklæring fra et toppmøte for over 50 land med stor muslimsk befolkning.
AA171213 Det kan verken bli fred eller stabilitet i Midtøsten før Jerusalem anerkjennes som hovedstad i en palestinsk stat, advarer han.
AP171208 Deres profesjonelle kvalifikasjoner skal anerkjennes også i fremtiden, og studenter skal slippe å betale mer i skolepenger enn før.
VG171204 Rohingyaene anerkjennes ikke som etnisk minoritet i det buddhistiske landet.
VG171203 Den anerkjennes ikke engang som sorg, kanskje nettopp fordi det er så vanlig ?
DA171124 * FARC anerkjennes som politisk parti og sikres representanter i kongressen fram til 2026.
AP171120 Som et minimum må metodikken for å lage gode avstemninger anerkjennes .
AP171113 Det bør anerkjennes , like mye som det gir grunn til selvransakelse fra partiets politiske motstandere.
VG171107 - De vil nok ha fredsavtale med USA, og anerkjennes som atommakt.
DN171103 Det har vært et ekstraordinært år, det var nulloppgjør i fjor, dere har stått på for TV 2 - og det må anerkjennes i større grad enn det ble gjort », skriver Sandnes.
NL171030 I KS' skolepolitiske plattform anerkjennes den avgjørende betydningen kompetente og dyktige lærere har for en god skole.
SA171022 Det må respekteres, det må anerkjennes og det er så til de grader formildende når Brann kan bokføre sitt fjerde nederlag på rad.
BT171022 Det må respekteres, det må anerkjennes og det er så til de grader formildende når Brann kan bokføre sitt fjerde nederlag på rad.
AP171022 Det må respekteres, det må anerkjennes og det er så til de grader formildende når Brann kan bokføre sitt fjerde nederlag på rad.
DB171020 Kronprinsesse Mette-Marit anerkjennes i internasjonalt magasin : - En reise som har betydd mye for meg personlig ¶
DB171017 En del er anekdotisk bevis, som også må anerkjennes , men overraskende mange forteller at de har gått til politianmeldelse uten annet resultat enn at politiet har skremt ham til å slutte trakasseringen.
VG171010 Paret sier at de har ventet med å stå fram, først og fremst fordi de vil anerkjennes for sine resultater.
AP170909 Det vi ikke kan sette ord på, kan umulig erkjennes og anerkjennes som en del av oss.
AP170830 I Dagens kortinnlegg forsvarer Oslos byråd for byutvikling Bilfritt byliv, friskolene anerkjennes om viktige alternativ, pelsoppdrettere gir Dyrevernalliansen på pelsen, arv, miljø og konflikt i familielivet - og reflekson om læring og vårt økonomiske system.
NL170828 Jeg vet at miljøkampen anerkjennes som en viktig kamp av de andre partiene.
NL170827 Anerkjennes ikke denne innsatsen, vil fornorskningen av både samer og kvener være vellykket, ettersom opphavet forblir skjult også for fremtidige generasjoner.
DA170824 Nå lanserer kommunen en plan for å følge dem opp : - Veteranene må anerkjennes , sier Tage Pettersen ( H ).
AP170822 Den FN-støttede GNA-regjeringen kontrollerer knapt nok Tripoli og anerkjennes heller ikke av nasjonalforsamlingen som har tilhold i havnebyen Tobruk.
AA170822 Den FN-støttede GNA-regjeringen kontrollerer knapt nok Tripoli og anerkjennes heller ikke av nasjonalforsamlingen som har tilhold i havnebyen Tobruk. ( ©NTB ) ¶
AA170822 ¶ Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse der mottaker anerkjennes for sin innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet.
DA170818 Dette viktige samfunnsoppdraget anerkjennes ikke i tilstrekkelig grad i etaten og ved den enkelte skole, mener Silje Gloppen, tidligere lærer på Bjørnholt videregående skole.
DB170802 Det er først ettertidas erkjennelser, refleksjon og aktive bruk av disse elementene som har befestet dem som berikelser for fellesskapet, en del av den helheten som anerkjennes som verdifull last.
DB170801 Valget søndag anerkjennes ikke av andre demokratiske land.
DN170731 - Kommisjonen er virkelig i dyp tvil om dette valgresultatet kan anerkjennes , sier Mina Andreeva. 8,1 millioner venezuelanere, 41,5 prosent av de stemmeberettigede, deltok i søndagens valg på grunnlovsgivende forsamling.
DB170731 - Kommisjonen er virkelig i dyp tvil om dette valgresultatet kan anerkjennes , sier Mina Andreeva. 8,1 millioner venezuelanere, 41,5 prosent av de stemmeberettigede, deltok i søndagens valg på grunnlovsgivende forsamling.
AA170731 - Kommisjonen er virkelig i dyp tvil om dette valgresultatet kan anerkjennes , sier Mina Andreeva. 8,1 millioner venezuelanere, 41,5 prosent av de stemmeberettigede, deltok i søndagens valg på grunnlovsgivende forsamling.
AA170725 Den anerkjennes imidlertid ikke av nasjonalforsamlingen, som har tilhold i havnebyen Tobruk der Haftars styrker har kontrollen.
NL170717 Elever sees på som en byrde for staten, når de heller burde anerkjennes som den største ressursen vi har.
DB170715 Dette er nemlig landet som offisielt ikke eksisterer, og som bare anerkjennes av Tyrkia.
DB170715 Dette er nemlig landet som offisielt ikke eksisterer, og som bare anerkjennes av Tyrkia.
DB170701 juli ¶ ¶ ANERKJENNES IKKE : Demonstranter fra en rekke islamske politiske partier marsjerer i protest mot drap på muslimer fra Rohingya-minoriteten i Myanmar ( også kjent som Burma ) i november i fjor.
AP170628 I tillegg ber utvalget landene sikre at de nordiske landenes e-identifikasjon og e-signatursystem anerkjennes i Norden med kompatible systemer i alle sektorer.
SA170619 Kort fortalt vil denne forordningen medføre at en digital signatur skal være like gyldig som en håndskrevet underskrift, og at digital ID og digital signatur skal anerkjennes på tvers av landegrensene i Europa.
AP170613 Han mener Maxim og de andre fangene har langt dårlige betingelser siden de ikke anerkjennes som fanger etter Genève-konvensjonens regler.
AP170612 Han mener Maxim og de andre fangene har langt dårlige betingelser siden de ikke anerkjennes som fanger etter Genève-konvensjonens regler.
SA170609 - Jeg er så stolt over at Midtøsten anerkjennes av FIFA.
AP170609 - Jeg er så stolt over at Midtøsten anerkjennes av FIFA.
VG170608 Ankeutvalget sier det må anerkjennes at det i Breiviks tilfelle er en betydelig utfordring for Kriminalomsorgen å oppnå en « optimal balanse » mellom å tilpasse soningsforholdene slik at de både ivaretar terroristens helse og verdighet, samt de tunge sikkerhetshensynene rundt ham.
DA170529 - Kanskje har de gått med på at Israel skal anerkjennes som en jødisk stat.
AA170521 Prisen går til personer, institusjoner og organisasjoner som anerkjennes for sin innsats innen kunst- og kulturarbeid i Midtre Gauldal.
AA170519 Den anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen, som har tilhold i havnebyen Tobruk, som Haftars styrker kontrollerer helt øst i landet.
DA170513 Førstedamen må ha en rolle og anerkjennes i denne, sa han til TV-kanalen TF1 i april.
DB170511 Her er det nettopp nyskapning og innovasjon som ikke anerkjennes .
VG170503 Boknafisk anerkjennes nå som en ekte norsk delikatesse.
SA170501 De som har disse rekordene bør være inspirerende helter med prestasjoner som anerkjennes av konkurrenter og tilhengere av sporten vår.
FV170501 De som har disse rekordene bør være inspirerende helter med prestasjoner som anerkjennes av konkurrenter og tilhengere av sporten vår.
BT170501 De som har disse rekordene bør være inspirerende helter med prestasjoner som anerkjennes av konkurrenter og tilhengere av sporten vår.
AP170501 De som har disse rekordene bør være inspirerende helter med prestasjoner som anerkjennes av konkurrenter og tilhengere av sporten vår.
DB170429 Religion anerkjennes knapt som et eget fag, og kristendom er ikke nødvendigvis den religion som skal favoriseres.
VG170422 Den har 6-700 medlemmer på landsbasis og jobber for å begrense kreftrisikoen i brannyrket, samt at brannmenn som utvikler yrkesbetinget kreft skal anerkjennes og ivaretas på en rettferdig og riktig måte.
VG170421 Heller ikke min stefar anerkjennes det at jeg har annen relasjon til enn som « særkullsbarn ».
DN170419 | Fagskolene anerkjennes som høyere utdanning ¶
DN170419 Fagskolestudentene jubler over at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som " høyere yrkesfaglig utdanning ".
DN170419 En samlet komité vil at skolene anerkjennes som " høyere yrkesfaglig utdanning " og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente " fagskolepoeng ".
DN170419 - Det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen vår nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning.
AA170419 169 om urfolks rettigheter blant annet forpliktet seg til at urfolks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt og at deres tradisjonelle virksomhet skal anerkjennes for å opprettholde kultur, selvberging og utvikling.«Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet med deltakelse av disse folk. » ( ILO nr. 169 Art. 23 ).
DN170330 Advokat Jan Fougner mener varslere må anerkjennes og premieres av samfunnet.
VG170327 ISLAMEKSPERT - Religionshistoriker Kari Vogt har spesialisert seg på islam, og forteller at ahmadiyya-bevelgesen ikke anerkjennes av det store muslimske flertallet hverken i Norge eller i store, muslimske land.
VG170327 Ahmadiyya-muslimene anerkjennes ikke av det store muslimske fellesskapet hverken internasjonalt eller i Norge.
AP170318 Regulering av statsborgerskap handler grunnleggende om hvem som skal anerkjennes som del av det nasjonale politiske fellesskapet.
DB170315 Når de så blir norske, må de på et eller annet tidspunkt anerkjennes som nettopp det.
AP170313 I dag betyr mange likes at du anerkjennes i ditt sosiale nettverk, og anerkjennelse er et av våre viktigste sosiale behov.
AA170313 Hovedregelen i Norge er at den nedre grensen for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet er 16 år, men ifølge UDI kan ekteskap unntaksvis anerkjennes selv om en eller begge var parter under 16 år da ekteskapet ble inngått.
AA170312 - En slik kommentar er så fjern at den ikke skal anerkjennes med noe seriøst tilsvar, sa Tysklands statsminister Angela Merkel.
DB170310 ¶ Må anerkjennes : Uloba mener at norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre og innvilge assistansetimer til å være foreldre, og at staten må gi kommunene langt klarere retningslinjer på dette feltet, skriver politisk leder i Uloba.
DA170307 Det mer tradisjonelle synet er at den israelske staten verken er legitim eller kan anerkjennes .
BT170306 Det er imidlertid et faresignal at foreldrefiendtlighet ikke anerkjennes som omsorgssvikt av norske barnesakkyndige spesialister, i barnevernstjenesten og i rettspleien.
DB170301 Som det står i forslaget til ny rammeplan, så skal leken ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi anerkjennes .
DA170224 - I tillegg er ikke terskelen for hvem som skal anerkjennes som faglærte så høy som man får inntrykk av ved å lese UNEs vedtak.
DB170213 Det er også min plikt å minne deg på at ballistiske langdistansemissiler ikke anerkjennes som fyrverkeri andre steder i verden.
SA170207 Vi vil være unike, og anerkjennes for det vi er, sier Juhl-Thomsen.
FV170207 Vi vil være unike, og anerkjennes for det vi er, sier Juhl-Thomsen.
VG170206 Men for å beskytte dem mot lignende angrep i fremtiden, må det bli slutt på den systematiske diskrimineringen de er utsatt for i dag, blant annet gjennom at de ikke engang anerkjennes som statsborgere, sier Folkvord.
DB170127 Hele poenget med ordningen er at undervisningsinnsats skal anerkjennes av ledelsen ved universitetet eller høyskolen i større grad enn i dag.
AP170126 Den såredes fortvilelse, sorg og raseri må anerkjennes .
VG170123 I demokratiske land må valgresultater anerkjennes og respekteres.
DB170122 januar, og det er på tide at serien anerkjennes for sin globale og brennbare aktualitet.
DB170121 Han understreker at det viktigste for USO er at de kabinansatte anerkjennes som arbeidere for flyselskapet Norwegian, og ikke i et bemanningsselskap.
DB170121 Kronprinsesse Mette-Marit anerkjennes i internasjonalt magasin : - En reise som har betydd mye for meg personlig ¶
AP170118 Underviseren må anerkjennes og løftes frem.
AP170118 Underviseren må anerkjennes og løftes frem.
DB170114 Ser du de rundt deg som slett ikke starter i 0 og kan bygge seg opp derfra, men som starter på minus 45 eller minus 98, og FØRST må komme seg opp til 0, før de kan gjøre arbeid som anerkjennes ?
DB170114 Det er et stort tap både for samfunnet og den enkelte at denne innsatsen som regel verken anerkjennes eller belønnes.
DB170114 Det blir som å delta i et bilrace hvor det ikke anerkjennes at en del av deltakerne faktisk må bygge bilen sin før de kan kjøre - de som bare fikk utdelt bildeler og ikke en hel bil.
DB170111 Grunnlovsendringene vil gjøre at makten han har tatt skal institusjonaliseres og anerkjennes juridisk.
BT170111 Det verste er at jeg tror du tror litt på det selv, når du snakker om « folks behov for hage » som du mener må anerkjennes .
SA170110 Det er ingen tvil om at dette kan anerkjennes og styrkes i mye høyere grad.
DB170103 Sitat : «.....har kirken som majoritetsreligion og historisk aktør et ansvar blant annet for en stor mengde kulturminner som må anerkjennes .
SA161031 Men så kan man også snu på det, og si at dette nettverks- og sosialiseringsarbeidet som gjøres er viktig og bør anerkjennes som noe positivt.
BT161031 Men så kan man også snu på det, og si at dette nettverks- og sosialiseringsarbeidet som gjøres er viktig og bør anerkjennes som noe positivt.
AP161031 Men så kan man også snu på det, og si at dette nettverks- og sosialiseringsarbeidet som gjøres er viktig og bør anerkjennes som noe positivt.
AP161009 * FARC skulle også anerkjennes som politisk parti og sikres fem representanter i underhuset og fem i senatet i to valgperioder, fram til 2026.
VG160502 Et eksempel på ættens betydning er det norrøne ættleidingsritualet, der en sønn som skulle anerkjennes og opptas som medlem av ætten ifølge både Gulatings- og Frostatingsloven skulle få en skinnsko tredd på høyre fot.
FV160428 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
SA160427 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
BT160427 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
AP160427 Og hun tror at mat i stadig større grad anerkjennes som en viktig strategi innen både matproduksjon, integrering og folkehelse.
AP160313 KrF : «Frivillig deltid » må anerkjennes
AP160308 På demonstrasjonen skal det også ha blitt ropt nedsettende slagord mot ahmadiyya-muslimer, som er en religiøs minoritet som ikke anerkjennes som muslimer av hverken sjia - eller sunni-muslimer.
AP160227 For at den jobben jeg, mine fantastiske kollegaer og våre partnere gjør gjennom EAT, for å påvirke det globale matsystemet for å sikre nok, sunn mat til en voksende verdensbefolkning, anerkjennes .