DA171222 Vi skal sørge for at vi tar vår andel av veksten.
VG170811 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170811 Men uten å bidra til at lokale aktører fikk anstendig andel av inntektene.
DN170811 Tirsdag denne uken solgte GSO seg ned til en andel på 10,99 prosent, før det onsdag reduserte andelen til 9,09 prosent.
DN170811 Etter dette eier GSO 23,97 millioner aksjer i Norske Skog, som tilsvarer en andel på 8,591 prosent av selskapet.
DA170811 Arbeiderpartiet har også som mål å få til en 50 prosent andel kvinner i filmbransjen.
DA170811 * Sikre institusjonene rammebetingelser som gjør det mulig å ha en tilstrekkelig stor andel fast ansatte.
SA170810 Det ga en andel på 60 prosent.
FV170810 Det ga en andel på 60 prosent.
DN170810 Tilsvarende andel var 5,6 prosent i gjennomsnitt i OECD-området.
DB170810 Det ga en andel på 60 prosent.
DB170810 I seg selv er standpunktet helt greit, siden oppslutningen rundt kutt tyder på at skatten vekker en følelse av urettferdighet hos en betydelig andel av befolkningen.
DA170810 « Kommunen rangeres fortsatt meget høyt på de fleste øvrige indikatorene ; med høyt inntektsnivå, høy andel private arbeidsplasser, høyt teknisk og naturvitenskapelig utdanning og god kommuneøkonomi », heter det i begrunnelsen.
DA170810 Blant indikatorene disse bygger på er snittinntekt, utdanningsnivå, sysselsetting, tilflytting, andel kjøp av private tjenester i kommunedrift, sykefravær, uførandel og fremtidsutsikter for eldre i forhold til yrkesaktive innbyggere.
BT170810 Det ga en andel på 60 prosent.
AP170810 Det ga en andel på 60 prosent.
AA170810 Dessuten er en noe mindre andel av innbyggerne fornøyd med selvbetjeningsløsninger i år sammenlignet med i fjor og året før.
VG170809 Utlendingers eierandel sank noe utover på 90-tallet, men toppet seg i 2006/2007, da deres andel var rundt 40 prosent.
NL170809 En svært stor andel av velgerne har politisk ukorrekte holdninger på ett eller flere betente saksområder.
DN170809 Kontaktløse BankAxept-kort vil dermed ta en stadig større andel av antallet betalingstransaksjoner i tiden fremover.
DN170809 Tirsdag denne uken solgte GSO seg ned til en andel på 10,99 prosent.
DB170809 Jonas Gahr Støre hadde mer av en nålestikk-strategi, med konkrete angrep på fallende andel folk i jobb, at skattekutt ikke har virket for å få folk i jobb, og at handlingsrommet er brukt opp akkurat nå når vi går trangere tider i møte.
DB170809 Det er blitt ekstra tydelig at Høyre er et parti for en liten andel svært rike mennesker.
AA170809 Regjeringen avviser også Aps anklager om at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet ved å vise til positive prognoser for sysselsettingsandelen - hvor stor andel av befolkningen som er i jobb.
VG170808 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170808 Konsekvensen av skattetriksingen er at handarbeidene mennesker i butikker, i industrien eller helsevesenet betaler langt større andel av sin inntekt i skatt enn det Hagen selv gjør.
VG170808 * NorgesGruppen er giganten som fortsetter å øke sin andel av det norske matmarkedet : De tar et nytt prosentpoeng av markedet og har nå en markedsandel på 43,2 prosent.
DB170808 8,1 prosent er om lag samme andel ansatte i midlertidige stillinger som i første halvår av 2012 og 2013, da arbeidsministerne het Hanne Bjurstrøm og Anniken Huitfeldt og kom fra Arbeiderpartiet. 8,1 prosent er også bare like over snittet for første halvår i perioden 2008 til 2015, som er så langt tilbake det finnes tall for.
AP170808 Den viste at 1,5 prosent av norske eiere i 2010 hadde formuesskatt på aksjene som var høyere enn deres andel av overskuddet, og at de samtidig tok et utbytte som var større enn dette : 2700 eiere må tappe selskapet for å betale formuesskatt ¶
AP170808 Den viste at 1,5 prosent av norske eiere i 2010 hadde formuesskatt på aksjene som var høyere enn deres andel av overskuddet, og at de samtidig tok et utbytte som var større enn dette : 2700 eiere må tappe selskapet for å betale formuesskatt ¶
AP170808 - Det er ingen tvil om at regjeringens politikk fører til økt lærermangel, selv om målet var å rekruttere flere lærere, sier Tyvand, som på sikt mener dette vil føre til en høyere andel ufaglærte lærere.
AP170808 Vinmonopolordningen, salgs- og skjenketidene, og 20-årsgrensen for kjøp av sprit, er begrensninger som en del ønsker å få fjernet, skjønt en økende andel av befolkningen ønsker at vin og brennevin kun skal selges på polet, skriver Thomas Clausen og Ingeborg Rossow.
AA170808 - Det er ingen tvil om at regjeringens politikk fører til økt lærermangel, selv om målet var å rekruttere flere lærere, sier Tyvand, som på sikt mener dette vil føre til en høyere andel ufaglærte lærere.
AA170808 Norgesgruppen derimot fortsetter å øke sin andel på det norske matmarkedet melder VG.
AA170808 En like stor andel tror det vil skapes færre arbeidsplasser de neste tre-fem årene hvis formuesskatten økes.
DB170807 - Befolkningsframskrivingene fram mot 2030 viser at Leka og Bindal er de to kommunene i Norge som vil ha lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder ( 20 - 66 år ) i forhold til innbyggere over 67 år.
AA170807 | Studie : Økende andel barneekteskap blant syriske flyktninger i Jordan ¶
VG170806 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170806 Seks av ti asylsøkere i år er gutter og menn, noe som er en litt lavere andel enn tidligere år.
VG170806 En betydelig andel er eldre tunneler, med dårlig belysning.
DB170806 En av organisasjonen som fikk en andel av disse pengene heter « Asociacija Gimene ».
DB170806 - Man antar at Katla har hatt flere bitte små utbrudd under Isen, elvene i området har fått økt temperatur og høyere andel av salter i vannet som tyder på aktivitet, sier Selbekk.
AP170806 Seks av ti asylsøkere i år er gutter og menn, noe som er en litt lavere andel enn tidligere år.
AA170806 Seks av ti asylsøkere i år er gutter og menn, noe som er en litt lavere andel enn tidligere år.
AA170806 Seks av ti asylsøkere i år er gutter og menn, noe som er en litt lavere andel enn tidligere år.
VG170805 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170804 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170804 John Fredriksens tankrederi Frontline har solgt seg ned til under fem prosents andel i rivalen DHT Holdings.
DN170803 Investeringsfondet Blackstone Group har torsdag igjen solgt en stor andel av sine aksjer gjennom sin obligasjonsarm GSO Capital Partners.
DN170803 At vi nå får en større andel som er enig i at vi må begrense oljevirksomheten av hensyn til klima, er veldig positivt, fortsetter han.
DB170803 At vi nå får en større andel som er enig i at vi må begrense oljevirksomheten av hensyn til klima, er veldig positivt, sier Gulowsen, som mener dette her noe helt nytt.
DA170803 At vi nå får en større andel som er enig i at vi må begrense oljevirksomheten av hensyn til klima, er veldig positivt, fortsetter han.
DA170803 Hun sier at da må en stor andel av de nye arbeidsplassene være innenfor nye, grønne, bærekraftige industrier.
AP170803 Hun sier at da må en stor andel av de nye arbeidsplassene være innenfor nye, grønne, bærekraftige industrier.
AA170803 Hun sier at da må en stor andel av de nye arbeidsplassene være innenfor nye, grønne, bærekraftige industrier.
AA170803 At vi nå får en større andel som er enig i at vi må begrense oljevirksomheten av hensyn til klima, er veldig positivt, fortsetter han.
VG170802 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170802 Verken Universal eller artistenes manager ønsker å oppgi hvor mye av inntektene som går til Beats by Mantra, men de bekrefter at han mottar en andel av publishing-inntektene.
NL170802 Tallene viser blant annet dette : 1 ) Mens Nord-Norges andel av landets samlede befolkning ifølge SSB kommer til å synke, kommer flere nordlendinger, som ledd i en global trend, til å bo byer. 2 ) Befolkningen kommer i sum til å bli eldre og 3 ) Nordland vil fremover få en svakere befolkningsutvikling enn den nye regionen som Stortinget har bestemt skal
DN170802 Privatinvestor Rikard Storvestre har vært den største private eieren i papirprodusenten, med en andel på om lag 3,6 prosent.
DB170802 Vi velger å satse på en god skole og trygg eldreomsorg for alle som trenger det, heller enn på skattekutt til en liten andel som ikke trenger det.
DB170802 Erna Solbergs nye skatteplan bekrefter at Høyre er et parti for en liten andel svært rike mennesker.
AP170802 Thorleif Jansen i Kry er mer forsiktig med å anslå hvor stor andel av vanlige pasienter som kan betjentes digitalt.
AP170802 Med utviklingen av gode verktøy for blant annet prøvetaking, vil en ganske stor andel pasienter hjelpes med telemedisin, sier Jansen.
AP170802 - Hvor stor andel av besøkene på et vanlig kontor kan etter din mening gjøres unna digitalt i fremtiden ?
AP170802 - Ganske stor andel
VG170801 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170801 23 av dem har spilt på A-landslaget ( også samme andel ). * 1 Det er først på G17-landslaget at andelen vellykkede tilfeller øker drastisk. 207 av 385 spillere på dette nivået har spilt fotball på toppnivå.
VG170801 * 1 93 av 207 spillere som har spilt på G16-landslag, har spilt i Eliteserien ( samme andel som på G15 ). 23 av dem har spilt på A-landslaget ( også samme andel ). * 1 Det er først på G17-landslaget at andelen vellykkede tilfeller øker drastisk. 207 av 385 spillere på dette nivået har spilt fotball på toppnivå.
VG170801 - Er du komfortabel med at de med formuer på over 100 millioner får så stor andel av skattekuttene ?
NL170801 De nye kampflyene F-35 er så mange og så dyre at Norge vil bli det landet i verden som brukes størst andel av forsvarsbudsjettet på kampfly på bekostning av alt mulig annet.
DN170801 Blant de 20 europeiske landene som er med i statistikken, scorer Ungarn høyest når det gjelder kollektivtransportens andel av den totale persontrafikken - altså både bil og buss, trikk, t-bane og tog.
DN170801 Staten tar en veldig stor andel av investeringene i starten av en utbygging, og så henter vi det inn igjen på skatt av produksjonen og overskuddet.
DB170801 Også Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, synes at andel nordmenn som synes Trump er en trussel er høy.
DA170801 Staten tar en veldig stor andel av investeringene i starten av en utbygging, og så henter vi det inn igjen på skatt av produksjonen og overskuddet.
AA170801 Legen kunne derfor ikke fastsette en riktig diagnose tidlig, eller legen manglet rett og slett kunnskap om at en betydelig andel av personer med minoritetsbakgrunn har hyppig melke-intoleranse.
DN170731 Privatinvestor Rikard Storvestre har vært største private eier i den kriserammede papirprodusenten Norske Skog, med en andel på rundt 3,6 prosent av aksjene.
DN170731 Det har gjort at Norge er det landet i verden med høyest andel elbiler etter befolkningstall.
DB170731 I fjor var det også en rekordhøy andel av dem som tok doktorgrad i Norge som var utenlandske statsborgere.
AP170731 En undersøkelse som de islandske turistmyndighetene gjorde i fjor sommer, avdekket at en betydelig andel av turistene synes det er for mange turister ved en rekke av landets attraksjoner. Én av tre turister synes det er for mange turister i Reykjavik.
AP170731 Norge er det landet i verden med høyest andel elbiler etter befolkningstall.
AP170731 Det har gjort at Norge er det landet i verden med høyest andel elbiler etter befolkningstall.
AA170731 Norge er det landet i verden med høyest andel elbiler etter befolkningstall.
AA170731 Det har gjort at Norge er det landet i verden med høyest andel elbiler etter befolkningstall.
VG170730 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170730 Og vel så viktig for det som i øyeblikket er sølvlaget i Eliteserien : Sarpsborg 08 har sikret seg en solid andel av et eventuelt videresalg fra Club Brugge.
VG170730 For å nevne noen : Smerter, leddproblemer ( for eksempel feil vinkel på ledd ), vanskeligheter for å bevege seg naturlig, skjør knokkelstruktur, alvorlige konstante pusteproblemer, hornhinnebetennelse, hudproblemer og - infeksjoner, fødselsproblemer ( for eksempel må en stor andel engelsk bulldog forløses med keisersnitt ), og ulike adferdsproblemer - blant annet fordi hunden ikke klarer å kommuni
DA170730 Hvor stor andel av lønna får du i feriepenger ?
VG170729 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170729 Sett i forhold til befolkningstallet i landet den gangen utgjorde de som kom bare en 0,2 % mindre andel av befolkningen ( 0,4 % ) enn de som kom i 2015 ( 0,6%.
DB170729 Da jeg var i klinsj med P3 for 10-15 år siden, var det fordi de bare lot en liten andel veldig like artister få presentere seg.
DN170728 - Vi opplever også at en større og større andel salg er til tilbakevendende kunder og vi velger å tro at det er fordi de trives med å handle hos oss, sier Stang.
DB170728 Andre rusmidler, som cannabis eller MDMA, har derimot et lavt skadepotensial ved alminnelig bruk, slik at en større andel av skadene vil ses hos ekstrembrukerne.
AA170728 Tirsdag tok Bastholm til orde for at Lundteigen undervurderer hvor stor andel klimautslipp landbruket står for.
VG170727 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170727 Vi trenger en mye høyere andel elektriske biler eller hydrogen og gass-biler, for å holde oss innen målet om to graders temperaturstigning, sier han i et intervju med Bloomberg.com.
DN170727 For å nå klimamålsettingene er det nødvendig med en stadig høyere andel elektriske biler.
DN170727 Vi trenger en mye høyere andel elektriske biler eller hydrogen og gass-biler, for å holde oss innen målet om to graders temperaturstigning, sier han i et intervju med Bloomberg.com.
DN170727 For å nå klimamålsettingene er det nødvendig med en stadig høyere andel elektriske biler.
DB170727 Sysselsettingsandelen er målet på hvor stor andel av dem mellom 15 og 74 år som på et eller annet vis er sysselsatt.
DB170727 Slik ble tallet på arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken mindre enn det reelt var, og det oppsto en skjult arbeidsledighet.
VG170726 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170726 En stor andel av bedriftene som var til stede ga tydelig uttrykk for at den tilspissede debatten ikke er ønskelig.
DB170726 juli fokus på at en stadig større andel av verdens befolkning har en usunn vekt, og at det for første gang er flere med overvekt/fedme enn mennesker med undervekt.
AA170726 Boliger bygges ut med dispensasjoner for lovpålagt andel tilfluktsrom.
VG170725 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170725 Nøyaktig hvor stor andel av sakene i media som vinkles negativt finnes det ikke god forskning på.
DN170725 Tirsdag meldte selskapet at det nå ligger litt bak skjema for årets andel av det pågående 2,9 milliarders kuttprogrammet, men at det likevel regner med å nå målet i løpet av året.
DB170725 Bare Tyskland og Sverige tar imot flere enn sin andel flyktninger, mens alle andre land er mer opptatt av stenge sine grenser enn å løse en krise i ankomstland sør i Europa.
AA170725 Teknikk og industriell produksjon har en noe høyere andel , med 10, 3 prosent kvinnelige søkere.
DB170724 Skattekuttene som SV er imot utgjør en liten andel av handlingsrommet til regjeringen.
AA170724 Også i Norge finnes det steder med en stor andel minoritetsnordmenn.
AA170723 - Norge har hatt en andel på opp mot 70 prosent i jobb.
AA170723 Det bør være 95 prosent andel vaksinerte for å være sikret, sier overlege Jann Storsæther ved vaksineavdelingen på FHI.
VG170722 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DA170722 UD har ingen oversikt over hvor stor andel av nordmenn på reise i utlandet som registrerer seg på siden.
DB170721 Skattelettelsene som andel av statsbudsjettet eller av det såkalte handlingsrommet, er svært små.
AA170721 Blant barnehagene med høyest andel barn med spesialpedagogiske vedtak, finner vi stort sett barnehager som rekrutterer barn fra områder med " middels " levekår.
VG170720 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170720 Det skal være lov å tjene penger i Norge, men de med mest skal bære en mer rettferdig andel av det, svarer Støre.
DN170720 - Det er et godt tiltak å oppmuntre forbrukerne i retning norsk og europeisk film, men samtidig må man erkjenne at gode og store filmnasjoner som USA ikke bør ende opp med en uforholdsmessig lav andel , sier Skistad i Euforia Film.
DB170720 Det nærmeste vi kommer til en spesifisering av fattigdomsmålet i norsk utviklingspolitikk er den som ligger til grunn for Bærekraftsmålene : Redusert andel av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom, definert som et daglig materielt forbruk tilsvarende 1,9 dollar.
AP170720 For mens alle over 20 som hovedregel må helfinansierte tannlegen på egen hånd har både Danmark og Sverige ordninger der man refunderer en andel av tannbehandlingen.
AA170720 NTNU har en høyere andel kvalifiserte søkere til lærerutdanningene enn i fjor, og flere studenter søker seg til IT- og teknologifag.
AA170720 Imidlertid er det et skår i gleden at Levanger har en lavere andel kvalifiserte søkere til lærerutdanningene enn i fjor, muligens fordi de heller har søkt seg til NTNU eller Bodø.
VG170719 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170719 Tatt i betraktning at oppdrettsnæringen i praksis deponerer 300.000 tonn med organisk avfall i sjøen hvert år, utgjør også utslipp av samlet mengde forbudte miljøgifter en betydelig andel .
DB170719 Kvinner dominerer helsefaglige studier med 94 prosent i andel tilbud på ortopediske fag, 93 prosent på veterinær-og dyrepleiestudier, 86 prosent på sykepleiestudiene, 83 prosent på sosionom og 82 prosent på barnevern, reseptar og bioingeniør.
DB170719 Desidert størst andel menn får tilbud om studieplass på teknologiske fag som maritime fag med 83 prosent og ingeniørfag med 79 prosent og informasjonsteknologiske fag med 74 prosent.
VG170718 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170718 På begynnelsen av 2000-tallet så de fleste partier utfordringer knyttet til en økende andel eldre og færre til å betale for velferdsordningene.
DB170718 Noe av momsen tilbakebetales som momskompensasjon, men de siste årene har organisasjonene fått en stadig lavere andel av momsen kompensert.
DA170718 Men ulike tall svirrer i korridorene i London og Brussel : EUs minstekrav skal være på 65 milliarder euro, noe som tilsvarer Storbritannias andel av EUs nåværende budsjett, som utgjør vel 12,5 prosent, ut 2020.
DA170718 Ulykkesstatistikken viser at hodeskader, med og uten hjelm, bare utgjør en liten andel av skadene en har på sykkel.
VG170717 SSBs tall viser at jo mindre kommunen er i folketall, jo større andel unge er i jobb.
NL170717 « Generasjon prestasjon » er ikke en myte for å øke prislappen på norske skoler med helsesøstre, rådgivere, og flere lærere per elev ; for en voksende andel elever er det blodig alvor.
NL170717 « Generasjon prestasjon » er ikke en myte for å øke prislappen på norske skoler med helsesøstre, rådgivere, og flere lærere per elev ; for en voksende andel elever er det blodig alvor, skriver Atle Lien ( bildet ).
DB170717 Noe gikk også rett vei i tilknyttede selskaper og Telenors andel av tap Pi tilknyttede selskaper økte totalt med 3,56 milliarder kroner, fra 2,15 milliarder kroner til 5,71 milliarder kroner.
DA170717 - I sommermånedene står de for en høy andel av omsetningen i sentrum.
AA170717 - 2000 pass utgjør dermed en rimelig stor andel .
AA170717 Tall fra SBB viser at det er en svært liten andel som faktisk søker om statsborgerskap etter sju år i Norge.
AA170717 Tall fra SBB viser at det er en svært liten andel som faktisk søker om statsborgerskap etter sju år i Norge.
VG170715 Når VG trekker frem instruksen fra Forsvarsdepartementet, bekrefter oberst og pressetalsmann Sven Harald Halvorsen i Forsvaret at de har utbetalt Norges andel av kostnadene for tolketjenester direkte til fondet som administreres av Tyskland.
VG170715 I det avgraderte brevet til Forsvaret heter det at denne løsningen « legger opp til at hvert enkelt land utbetaler sin andel til et fond som administreres av Tyskland og som i sin tur betaler ut lønnen til de enkelte tolkene ».
VG170715 Fra august 2016 til februar 2017 har Forsvaret utbetalt 200.000 kroner som var vår andel for denne perioden, sier Halvorsen.
SA170715 Dette mener stiftelsen kunne gjelde i tilfeller der det forbudte stoffet påvises i en så liten andel at det umulig kan ha hatt en effekt.
DB170715 Det går hardest utover de med dårligst råd, siden det er de som bruker størst andel av inntekten på mat.
AP170715 Dette mener stiftelsen kunne gjelde i tilfeller der det forbudte stoffet påvises i en så liten andel at det umulig kan ha hatt en effekt.
DB170714 En stor andel av graviditetene i LAR er ikke-planlagte.
DA170714 I blokk 60 er det Statoil som er operatør, med en andel på 100 prosent.
AA170714 juli enig med Norsk Hydro om et salg av sin andel av aluminiumsselskapet Sapa.
AA170714 I blokk 60 er det Statoil som er operatør, med en andel på 100 prosent.
VG170713 - Dette er en annen type situasjon enn høsten 2015 og vi kan ikke kalle det en flyktningkrise, fordi det er såpass liten andel av dem som kommer nå som kan betraktes som flyktninger, sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.
NL170713 I tillegg har jo de nye EU-landene i øst en betydelig andel av veitransporten i Norge, og Sverige tjener godt på norsk jernbanebruk.
DN170713 I dag er den desidert viktigste eiendelen en andel på 62 prosent HitecVision, eid gjennom datterselskapet Real Capital.
DN170713 Det innebærer at søstrenes andel av egenkapitalen i praksis flyttes til holdingselskapet fra Midelfart Invest.
DB170713 Men hetebølge til tross, hos SAS, et av de selskapene som flyr nordmenn sørover, har de ikke merket noen uvant stor andel avbestillinger.
VG170712 Som andel av befolkningen er den økende, blant annet på grunn av høyere forventet levealder.
SA170712 Med andre ord : En svært stor andel av klubbenes inntekter går ut igjen til å lønne spillere og andre ansatte.
DB170712 Aller Media får en andel av salgsinntektene.
DB170712 Aller Media får en andel av salgsinntektene.
DB170712 Transport er den største kilden til farlig luftforurensning i Oslo, og eldre lastebiler og andre tunge kjøretøy står for en vesentlig andel av disse utslippene.
DB170712 Det er altså allerede en stor andel av lastebilene som kjører inn til Oslo som er miljøvennlige nok til å slippe gebyr.
BT170712 Med andre ord : En svært stor andel av klubbenes inntekter går ut igjen til å lønne spillere og andre ansatte.
AP170712 Med andre ord : En svært stor andel av klubbenes inntekter går ut igjen til å lønne spillere og andre ansatte.
AA170712 Advokatbransjen har fortsatt en utfordring med lav andel kvinner og ansatte med minoritetsbakgrunn, og jeg håper tiltak som dette vil hjelpe, sier president Curt A.
AA170712 Selv om det alltid er en andel av laksungene som overlever, har den fremmede parasitten hatt katastrofal effekt på alle laksebestander. 80-90 prosent av laksungene dør, og Gyro er omtalt som en av de største truslene mot norsk villaks.
DB170711 Aller Media får en andel av salgsinntektene.
VG170710 Dette er altså ikke et somalisk problem, men nærmere sagt et samfunnsproblem i å med at stor andel av disse barna vender tilbake til Norge etter en tid.
VG170710 VALGVINNER : Statsminister Einar Gerhardsen ( A ) kan i Arbeiderbladet lese at « Arbeiderpartiet øker sin andel av stemmene ».
NL170710 Det blir 2 milliarder på 20 år og 4 milliarder med statens andel .
DN170710 Orkla-aksjen stiger mest på Oslo Børs mandag etter å ha solgt sin andel av Sapa.
DN170710 Orkla og Norsk Hydro er enige om at Orkla selger sin 50 prosents andel i det felleseide aluminiumsselskapet Sapa til Hydro.
DN170710 Orkla selger sin andel på 50 prosent i aluminiumsselskapet Sapa til Hydro.
DN170710 Orkla og Norsk Hydro er enige om at Orkla selger sin 50 prosents andel i det felleseide aluminiumsselskapet Sapa til Hydro.
DN170710 Omtrent like stor andel mener Abid Raja og Trine Skei Grande er best egnet til å lede Venstre.
DB170710 I et land med stor sosial mobilitet som Norge, har det i realiteten ikke vært noen stor fare for at en plagsomt stor andel av befolkningen skulle velge en kriminell løpebane - uavhengig av hvor stor gevinsten måtte være.
VG170709 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170709 Privat strandlinje fulgte ikke med, men Stenshagen fikk med en fjerdedels ideell andel av to strandparseller på til sammen seks mål.
VG170708 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170708 * Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
SA170708 Mot Senja tapte de fortjent 1 - 2, selv om begge lag hadde sin andel sjanser.
NL170708 Også i Norge finnes det steder med en stor andel minoritetsnordmenn.
DN170708 44 prosent har utenlandsk bakgrunn mot 28 prosent for åtte år siden og LO mener en betydelig andel av de utenlandske arbeidstagere har lønns- og arbeidsvilkår som samlet sett ligger langt lavere enn både det som er vanlig i bransjen og minstelønn.
DB170708 Tyskland har forpliktet seg til å ta imot 3000 flere, og Italias innenriksminister trygler flere om å ta en større andel .
AP170708 Mot Senja tapte de fortjent 1 - 2, selv om begge lag hadde sin andel sjanser.
AA170708 Høyre har gått forbi Arbeiderpartiet i andel stortingskandidater som kommer fra offentlig sektor.
AA170708 Fremskrittspartiet har høyre andel enn andre partier fra sekundærnæringer, som industrien og andre råvarebearbeidende næringer.
AA170708 Fra Arbeiderpartiet er det derimot få bønder og industriarbeidere som stiller til stortingsvalg, ifølge oversikten, med en andel på henholdsvis 1,1 prosent og 4,6 prosent.
VG170707 Rooney tar opp en stor andel av Manchester Uniteds lønnsbudsjett, rapportene sier at han tjener nærmere tre millioner kroner i uken.
VG170707 Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
VG170707 Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
VG170707 Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt ( BNP ) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.
VG170707 - En større andel beboere med tidsbegrenset tillatelse vil kunne påvirke situasjonen i mottakene negativt, men det er vanskelig å si noe sikkert om dette, sier Pallum.
VG170707 Mandatfordelingen D'Hondts metode erstattes med Sainte-Laguës modifiserte metode, som gir hvert parti tilnærmet samme andel på Stortinget som det har blant velgerne i fylket.
SA170707 I det forrige regimet argumenterte Rosenborg alltid for å få en større andel av fellesskapets inntekter.
DB170707 Organisasjonen frykter at bare en liten andel mennesker får medisinsk hjelp, og at mange dør fordi de ikke får hjelpen de trenger.
DB170707 Vi betaler alle inn gjennom en andel av vårt arbeid.
AP170707 Dersom vi i dag skulle hatt den prosentvise samme andel av folk i jobb som i 2008, ville det vært 200.000 flere i arbeid.
AP170707 I det forrige regimet argumenterte Rosenborg alltid for å få en større andel av fellesskapets inntekter.
VG170706 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170706 Jeg skjønner godt at representantene for NHO og bedriftene som har tjenestekonsesjon er fornøyd med det de hevder er 14% andel i området de opererer ; sentrale Kvaløya, Tromsøya og sentrale fastlandet.
DB170706 Donald Trump la igjen vekt på NATO og at flere NATO-land er nødt til å betale større andel av regninga enn det de har gjort tidligere.
DA170706 De yrkesfaglige utdanningene har en høyere andel av elever som ikke fullfører.
AA170706 Bakgrunnen for beslutningen om selge pasienthotellet er behovet for egenkapital for å finansiere sykehusets andel .
DN170705 Skanska selger sin andel i Sundt-kvartalet til Entra.
DB170705 Entreprenøren har sagt seg villig til å ta en andel her, vi ønsker å gjøre den så liten som mulig.
DB170705 De seinere årene har imidlertid de kapitalsterke stukket av med en stadig større andel .
DB170705 Andre til økt andel høykompetente innvandrere, lavere økonomisk ulikhet, bedre ledelse i bedrifter og det offentlige, mer effektive energikilder, deregulering, skattelettelser eller fortetting i byer.
DA170705 De Grønne mener staten burde delfinansiere en stor andel , slik at alle havner som mottar store cruiseskip kan tilby landstrøm.
VG170704 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170704 Også i Norge, særlig i Oslo, har vi bydeler med en stor andel minoritetsnordmenn.
NL170704 Sp vil nok heller ikke høre at Nord Norges andel av et større nasjonalt samferdsels-budsjett er økt fra 14-22 %.
VG170703 * 1 Arbeiderpartiet ( 50 prosent ), Høyre ( 46 prosent ) og Senterpartiet ( 45 prosent ) ligger an til å få høyest andel kvinner på tinget, ifølge pollofpolls' beregninger. * 1 Blant partiene som per nå ligger under sperregrensen ligger Venstre an til å få valgt inn to menn og en kvinne : Abid Raja, Terje Breivik og Trine Skei Grande.
VG170703 * Persontilpasset behandling : Tradisjonelt har kreftmedisiner blitt gitt til alle innenfor en pasientgruppe, selv om man vet at bare en liten andel har effekt.
DN170703 Mercedes-Benz er Norges tredje største personbilmerke med en markedsandel på 7,8 prosent i juni, fulgt av BMW med en andel på 7,3 prosent.
DN170703 Uten fotball-EM på skjermen falt TV 2s hovedkanal andel av tv-seerne 6,3 prosentpoeng fra juni i fjor.
AA170703 En borger som tar sin andel ¶ ved dristig dom og overlegning, ¶ i statssaker, som liggerfor høyt ¶ for ham, med ryggen mot sin egen vegg, ¶ er ikke så god som den som tier ¶ og bare talerlite om krig, ¶ men når det kniper, viser seg ¶ og slår, slik at det svir på fienden.
VG170702 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170701 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
BT170701 For Rieber betyr verdifallet på flåten deres at shipping sin andel av konsernets balanse har krympet fra rundt 50 til nærmere 40 prosent.
BT170701 . Selv om shipping og eiendom fortatt utgjør de tyngste forretningene i konsernet, er de øvrige virksomhetene blitt en større og viktigere andel av et krympet GC Rieber.
VG170630 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170630 Bompengene tar sin betydelige andel av renteutgiftene.
DN170630 Regjeringen har innfridd målet om 1 prosent, mens næringslivet er et stykke unna å innfri sin andel på 2 prosent.
DN170630 Vi har også en større andel eldre arbeidstakere.
DB170630 I følge Finn Reise sin reiseundersøkelse for sommeren 2017 har andel nordmenn som planlegger å feriere i eget land i år sunket fra 34 prosent i fjor til 28 prosent i år.
DB170630 Torsdagens premiereprogram hadde et gjennomsnitt på 282 000 seere, og hadde en andel på 30 prosent av seerne i målgruppa.
AP170630 Det er to av fylkene med høyest andel uføre i befolkningen.
AP170630 Arbeidsminister Anniken Hauglie har besøkt kommuner med høy andel trygdemottagere for å få innspill til hvordan man kan få flere unge ut i jobb.
AP170630 Det er to av fylkene med høyest andel uføre i befolkningen.
AP170630 Arbeidsminister Anniken Hauglie har besøkt kommuner med høy andel trygdemottagere for å få innspill til hvordan man kan få flere unge ut i jobb.
AA170630 Vi har også en større andel eldre arbeidstakere.
AA170630 Vi har også en større andel eldre arbeidstakere.
VG170629 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170629 - Ved for eksempel byggeplasser er det en stor andel av arbeiderne som er innleid.
DN170629 Nå kjøper Monday hele denne andelen, samt andre minoritetseiere, og ender opp med en andel på 61 prosent.
DB170629 - Portalenes andel varierer, men ligger som regel mellom 15 og 18 prosent.
DB170629 - Det varierer, men en betydelig andel av våre kunder finner oss gjennom portalene.
VG170628 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170628 Det er en kraftig økning fra fjoråret og dessuten en høyere andel enn dem som bekymrer seg for kriminalitet og vold ( 45 % ) og terror ( 42 % ), ifølge Forsvarets innbyggerundersøkelse.
SA170628 Samtidig har byen høyere andel unge bostedsløse enn andre byer.
DN170628 - For å sette ting litt i perspektiv : Regulariteten ved Oslo lufthavn var på 99,3 prosent i fjor, så det er en svært liten andel som blir kansellert, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa.
DN170628 Vi har 50 prosent nordmenn på start i år, og så stor andel har det ikke vært før, sier Benjaminsen.
DN170628 Og Ellingsen forteller at arrangementet trekker en stor andel folk fra Sør-Norge.
DA170628 - For å sette ting litt i perspektiv - regulariteten ved Oslo lufthavn var på 99,3 prosent i fjor, så det er en svært liten andel som blir kansellert, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa. 25,8 millioner passasjerer reiste via Oslo Lufthavn i fjor.
DA170628 - Klimadebatten må bort fra de evinnelige rundene om prosentmål langt fram i tid, referansebaner og andel kutt hjemme og ute, mener Holm.
BT170628 - For å sette ting litt i perspektiv : Regulariteten ved Oslo lufthavn var på 99,3 prosent i fjor, så det er en svært liten andel som blir kansellert, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa.
VG170627 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170627 DNB hadde lansert Vipps på forsommeren, og det hastet å skaffe seg en andel av markedet for mobilbetaling.
DN170627 Begrepet investeringsvekt refererer til aksjens andel av indeksen, og vil i de fleste tilfeller tilsvare markedsverdien på selskapet og dens størrelse sammenlignet med markedet.
DN170627 Tidligere i vår uttrykte Dørum bekymring for at bedriftenes andel av fastlandsinvesteringene de siste kvartalene har falt til det laveste nivået på nesten 30 år.
DN170627 Og det føyer seg inn blant svarene vi får på sysselsetting, hvor en økende andel ser for seg flere ansatte fremover, sier Dørum.
DN170627 Men det vi ser er at en lavere andel av bedriftene, og særlig innen oljerettede, varsler nedbemanninger fremover.
DN170627 - Hovedtallene viser at det nå er en enda større andel av våre medlemsbedrifter som er positive til nåsituasjonen enn det var i første kvartal.
DB170627 Kvalitet varierer i ulike sammenhenger, og det vil også være en andel subjektiv oppfatning, basert på erfaring og kunnskap, som bidrar inn i vurderingen.
AP170627 Og rederiet Fred Olsen Wind Carriers har rundt 10 prosent av markedet for installasjonsskip, og har vunnet en større andel av kontraktene fremover.
AP170627 Og rederiet Fred Olsen Wind Carriers har rundt 10 prosent av markedet for installasjonsskip, og har vunnet en større andel av kontraktene fremover.
DN170626 Videre mener meglerhuset at Aker Solutions er godt posisjonert for å vinne en fair andel av kontrakter på norsk kontinentalsokkel de kommende årene.
DB170626 I fjor solgte Torp Høisæter ifølge Finansavisen sin andel i Aberia.
BT170626 Vi krever at Norge tar en forholdsmessig andel .
VG170625 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170625 * De siste årene har det vært stabilt med en andel på 38 prosent kirkelige vielser - og over 8500 par sier ja til hverandre foran presten - hvert år.
DB170625 Statistisk sentralbyrå ( 2008 ) har anslått tallet til om lag 18 000, en stor andel av disse er såkalt « ureturnerbare ».
VG170624 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
BT170624 I perioden har vi brukt en mindre andel av fondets verdi enn de rødgrønne gjorde.
AP170624 plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
AP170624 plass i OECD når vi måler offentlig sektors størrelse som andel av hele den norske økonomien, det vil si bruttonasjonalprodukt ( BNP ).
VG170623 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170623 Quetta er provinshovedstad i Balutsjistan, som i over ti år har vært rammet av et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som krever en større andel av naturressursene i området.
SA170623 Balutsjistan har i over et tiår levd med et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som vil ha en større andel av naturressursene i området.
DB170623 Quetta er provinshovedstad i Balutsjistan, som i over ti år har vært rammet av et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som krever en større andel av naturressursene i området.
DB170623 Balutsjistan har i over et tiår levd med et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som vil ha en større andel av naturressursene i området.
AP170623 | Høyest andel kontantstøtte blant EU-foreldre ¶
AP170623 Marokko høyest andel
AP170623 | Høyest andel kontantstøtte blant EU-foreldre ¶
AP170623 Marokko høyest andel
AA170623 Quetta er provinshovedstad i Balutsjistan, som i over ti år har vært rammet av et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som krever en større andel av naturressursene i området. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Balutsjistan har i over et tiår levd med et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som vil ha en større andel av naturressursene i området. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Balutsjistan har i over et tiår levd med et lavintensitets opprør fra nasjonalist- og separatistgrupper som vil ha en større andel av naturressursene i området. ( ©NTB ) ¶ | 800 boliger i London evakueres på grunn av brannfare ¶
VG170622 I Norge har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto monopol på pengespillfeltet, men internasjonale spillselskaper tar stadig større andel i det norske markedet.
VG170622 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170622 - Det er en betydelig andel og vi er ikke helt sikre på hvorfor vi ser denne økningen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
SA170622 Mens Norge er på verdenstoppen med en andel på 26 prosent som har betalt for nettnyheter det siste året, ligger for eksempel Storbritannia langt bak.
SA170622 Og langt fra uventet valgte den største andel av disse, stillstand.
NL170622 Jeg har forsøkt å spørre finansministeren hvor stor andel av lettelsene i formueskatten har havnet i Nord-Norge.
DN170622 Fallende andel nordmenn i arbeid og fallende produktivitet blir hovedsak for Ap og leder Jonas Gahr Støre i valgkampen i valgkampen Foto : Aleksander Nordahl ¶
DB170622 - Vi skal glede oss hvis ledigheten faller og folk får jobb, men det er en liten del av et stort tema, nemlig at hadde vi hatt samme andel på jobb nå som for åtte - ti år siden, hadde vi hatt 200 000 flere i arbeid, sier Støre.
DB170622 På sikt har vi ikke råd til å ha en så stor andel utenfor arbeidslivet som vi har i dag.
DB170622 Det er også en økende andel unge som faller ut tidlig.
DA170622 I tillegg viser en kartlegging gjort av Norsk Sykepleierforbund ( NSF ) at en stor andel av de oppsatte vaktene i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene må fylles av ufaglærte.
AP170622 Tallene viser at sysselsatte som andel av befolkningen 15 - 74 år har sunket hvert år siden toppen i 2008, med ett lite unntak.
AP170622 Lavere andel i jobb ¶
AP170622 Blant folk oppe i årene er det en lavere andel i jobb enn i yngre grupper.
AP170622 Tallene viser at sysselsatte som andel av befolkningen 15 - 74 år har sunket hvert år siden toppen i 2008, med ett lite unntak.
AP170622 Lavere andel i jobb ¶
AP170622 Blant folk oppe i årene er det en lavere andel i jobb enn i yngre grupper.
AA170622 - Vi kommer til å stå overfor en hungersnød av bibelske proporsjoner dersom dette fortsetter som nå, der bare en liten andel av de mest trengende får humanitær hjelp, sa han.
AA170622 Mens Norge er på verdenstoppen med en andel på 26 prosent som har betalt for nettnyheter det siste året, ligger for eksempel Storbritannia langt bak.
VG170621 Det vil dessverre være en viss andel spillere som sliter med pengespill.
VG170621 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170621 Statens andel av disse inntektene er beregnet til rundt 3900 mrd. 2017 kroner.
SA170621 Når en større andel av befolkningen vil bestå av eldre mennesker, vil kravet til helse- og omsorgstjenester øke.
SA170621 Dersom en større andel av befolkningen er i arbeid og dessuten jobber mer enn i dag styrker det selvsagt også økonomien, både den private og offentlige.
SA170621 Brukerbetalinger og gebyrer er nå på om lag samme nivå som tidlig på 1990-tallet målt som andel av fastlands-BNP, etter en markert økning på slutten av 1980 tallet.
SA170621 Jo høyere formue eller inntekt, jo høyere andel av inntekten har en fått i skattekutt, sier SV-lederen.
SA170621 - Men også når det deles inn etter inntektsgrupper, viser det seg at de aller rikeste får en større andel av sin inntekt i skattekutt enn alle andre.
DN170621 Fallende andel nordmenn i arbeid og fallende produktivitet blir hovedsak for Ap og leder Jonas Gahr Støre i valgkampen i valgkampen Foto : Aleksander Nordahl ¶
DN170621 Jo høyere formue eller inntekt, jo høyere andel av inntekten har en fått i skattekutt, sier SV-lederen.
DN170621 - Men også når det deles inn etter inntektsgrupper, viser det seg at de aller rikeste får en større andel av sin inntekt i skattekutt enn alle andre.
DA170621 Jo høyere formue eller inntekt, jo høyere andel av inntekten har en fått i skattekutt, sier SV-lederen.
DA170621 - Men også når det deles inn etter inntektsgrupper, viser det seg at de aller rikeste får en større andel av sin inntekt i skattekutt enn alle andre.
AP170621 Det skal vi nå sørge for å gjøre selv og starte et eget selskap som skal ta ansvaret for en større andel av reiseopplevelsen, sier Roald.
AP170621 Det skal vi nå sørge for å gjøre selv og starte et eget selskap som skal ta ansvaret for en større andel av reiseopplevelsen, sier Roald.
AA170621 Jo høyere formue eller inntekt, jo høyere andel av inntekten har en fått i skattekutt, sier SV-lederen.
AA170621 - Men også når det deles inn etter inntektsgrupper, viser det seg at de aller rikeste får en større andel av sin inntekt i skattekutt enn alle andre.
AA170621 Og hvorfor er vi forundret over at en altfor stor andel av den kvinnelige befolkningen jobber deltid for å få dette til å gå rundt ?
VG170620 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170620 For tiden utgjør langtidsledige 60 prosent av total antall ledige og utgjør nesten 6000 mennesker, noe som er en uvanlig høy andel .
SA170620 Men nå har han mistet en stor andel av supporterne klarer jeg ikke å se hvordan det skal snu, sier Forza Tromsø-lederen.
DN170620 Flere andre kommuner med høy andel trygdede er også invitert til møter med statsråden på turneen.
DN170620 Begge kommunene har høy andel Nav-trygdede.
DN170620 Statsministeren har solgt sin andel av huset til søsknene og gitt gevinsten til en veldedig organisasjon.
DA170620 Og det finnes også en bakside av de gode tallene : Tyskland har en større andel « fattige arbeidende » enn Frankrike og Storbritannia og mindre velstående EU-land som Ungarn og Kypros.
DA170620 Tilbudet innebærer at Oslo kommune, som fra før eide 54 prosent av aksjene, kjøper Fortums andel på 34 prosent.
AP170620 Tilbudet innebærer at Oslo kommune, som fra før eide 54 prosent av aksjene, kjøper Fortums andel på 34 prosent.
AP170620 Oslo kommune, som fra før eide 54 prosent av aksjene, kjøper Fortums andel på 34 prosent.
AP170620 Hedmark ligger på topp i tannhelse blant 18-åringer med en andel uten hull på 33 prosent.
AP170620 Det er nå en større andel uten hull i tennene, det er færre som har mange hull, og antall hull i tennene har gått ned.
AP170620 Men nå har han mistet en stor andel av supporterne klarer jeg ikke å se hvordan det skal snu, sier Forza Tromsø-lederen.
AA170620 Flere andre kommuner med høy andel trygdede er også invitert til møter med statsråden på turneen.
AA170620 Begge kommunene har høy andel Nav-trygdede.
AA170620 Hedmark ligger på topp i tannhelse blant 18-åringer med en andel uten hull på 33 prosent. ( ©NTB ) ¶ | 4 prosent i Norge har flyktningbakgrunn ¶
AA170620 Det er nå en større andel uten hull i tennene, det er færre som har mange hull, og antall hull i tennene har gått ned.
VG170619 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170619 Mays parti fikk nøyaktig samme andel av stemmene, men bare 318 plasser i Parlamentet.
DN170619 Norwegian Air Shuttle er største aksjonær i Nofi, med en andel på 20 prosent.
DN170619 Hvordan kan Norge bedre forsvarsevnen med dagens økonomiske rammer, og før Norge beveger seg videre mot det endelige målet om å øke Forsvarets andel av bnp mot to prosent.
AP170619 Løst organiserte gjenger og ensomme angripere står bak en stor andel av angrep med dødsfall og skader.
AP170619 Løst organiserte gjenger og ensomme angripere står bak en stor andel av angrep med dødsfall og skader.
AP170619 Vi tok utgangspunkt i andel transporter på sykkel, som i København er 30 prosent, ifølge DTU Transport.
AP170619 Tallet med andel av transporter innad i København er fra 2014.
AP170619 Bjørnskau sier også at ved å legge til grunn en andel av transporter og ikke ser på eksempelvis lengden eller tiden man transporteres, gjør at datamaterialet kan bli skjevt.
VG170618 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
AP170618 Bare en andel av den er inne i Lofoten, voksen fisk vil svømme bort fra forurensing og gytingen skjer over et svært stort område, sier han.
VG170617 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170617 DEBATT : Stavanger har landets høyeste andel ideelle sykehjem, ifølge en fersk rapport fra Oslo Economics.
DN170617 Det politiske nettstedet Politifact har laget en oversikt som viser hvor stor andel av løftene president Trump har holdt.
DN170617 Tilsvarende andel for menn var 63 prosent.
DB170617 NRK ble kritisert for å ikke ha oppfylt kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk, og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
DB170617 En betydelig andel av partifinansieringen sikres gjennom gode valgresultater og bidrag fra folkevalgte.
AA170617 Tilsvarende andel for menn var 63 prosent.
VG170616 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170616 Frende har tre prosent andel av totalmarkedet.
DN170616 - Tidligere var en stor andel av oppdragene festlige arrangementer.
DB170616 Lokalsamfunnene rundt gorillaområdene får en viss andel inntektene som finansierer sykehus, skoler, bedriftsutvikling og vannforsyning.
DB170616 Blant annet har Rwanda en svært stor andel kvinner i ansvarlige stillinger, og ladet har verdens høyeste andel av kvinnelige parlamentsmedlemmer med 64 prosent.
DB170616 Blant annet har Rwanda en svært stor andel kvinner i ansvarlige stillinger, og ladet har verdens høyeste andel av kvinnelige parlamentsmedlemmer med 64 prosent.
DB170616 Det betyr at kristendommen fortsatt vil ha størst andel av kompetansemålene.
DA170616 Både dere og andre arrangører i Drammen klager over at en lav andel kjøper på forhånd ?
AP170616 I Storbritannia tilbyr noen klinikker et « egg sharing»-konsept, der kvinner som får assistert befruktning får rimeligere behandling dersom de donerer en andel av eggene som høstes.
AA170616 * I Storbritannia tilbyr noen klinikker et « egg sharing»-konsept, der kvinner som får assistert befruktning får rimeligere behandling dersom de donerer en andel av eggene som høstes.
SA170615 Gruppeleder Kari Nessa Nordtun i Stavanger Ap og fylkesvaraordfører Marianne Chesak vil at staten skal ta en større andel av de 10,2 milliardene Bussveien er beregnet å koste.
DN170615 Lavest andel med utdannelse på universitets- og høyskolenivå finner vi i Hedmark, Oppland, Østfold og Nordland med 25 prosent.
DN170615 - Ettersom man nå erkjenner at bruken av oljepenger over offentlige budsjetter kommer til å være relativt stabil som andel av bnp i årene fremover, er det ikke lenger noen grunn til at Norge skal ha et høyere inflasjonsmål enn våre naboland.
DB170615 Ifølge Finansavisen kommer rundt 99 prosent av omsetningen fra andre land enn Norge, og USA er det største markedet med en andel på 47 prosent.
DA170615 Sp plukker velgere fra alle andre partier, sier Aardal og legger til at Sp dermed også har lav andel usikre.
AP170615 Han sier at barnetrygden de får for de tre minste barna, ikke utgjør noen stor andel av familiens økonomi.
AP170615 Oslo har sin andel høye bygninger.
AA170615 Selv om dette er en liten andel av totalt 418 milliarder kroner til trygdeytelser, ønsker regjeringen å begrense strømmen.
AA170615 Lavest andel med utdanning på universitets- og høyskolenivå finner vi i Hedmark, Oppland, Østfold og Nordland med 25 prosent.
DB170614 En stor andel av målene kom etter norske kontringer mot et tomt belgisk mål, all den til Belgia konsekvent byttet ut keeperen for å sette inn en ekstra utespiller i angrep.
DB170614 De viser at den rikeste 0,1 prosenten i Norge sin andel av samlet formue i landet vårt ikke er åtte prosent, slik det tidligere har vært anslått, men hele ti prosent.
DA170614 - Her får man vite resultater fra nasjonale prøver, andel elever med spesialundervisning, antall minoritetsspråklige og hvor mange som får særskilt norskopplæring.
DA170614 Vi mener at tomteverdien må holdes utenfor når man vurderer erstatningssummens andel av boligverdien, sier Fuglesang.
AP170614 Fra politisk hold har det i mange år vært uttrykt bekymring for at Polets andel av det totale alkoholsalget er synkende, samtidig som omfanget av taxfree-salget har økt.
AA170614 Vi er det orkesteret i Norge med størst andel egenfinansiering sett opp mot offentlige midler.
VG170613 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170613 Avvikles den norske taxfree-ordningen er det også hit, til avgangshallene på flyplassene i Europa, vi vil flytte en betydelig andel av salget som i dag skjer på norsk jord.
DN170613 Utlendingene har en andel på rundt 25 prosent, men vi har prioritert de private for den profilen vi ønsker å ha, sier Heiberg.
DN170613 « Selskapet har over en lengre periode hatt en større kontantbeholdning, og styret ønsker derfor at en andel av disse midlene skal deles ut til aksjonærene.
DB170613 Det finner du i produkter som er grove og har høy andel av fiber.
AP170613 Bankene får lov til å gjøre unntak i en liten andel av utlånene.
VG170612 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170612 Paret eier også en andel av streamingtjenesten « Tidal » som har gitt god avkastning.
VG170612 Med en viss andel innleie, gir det mer fleksibilitet.
SA170612 - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap, til Dagens Næringsliv.
DN170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
DN170612 Når det gjelder NRK, fastslår tilsynet at statskanalen ikke oppfylte kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk, og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
DB170612 Tilsynet gir også kritikk til NRK, som de mener ikke oppfylte kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
DA170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
AP170612 Hvis dette blir en realitet, så kan det muligens være lettere å få en større andel aktive timer, slik som rollespill, inn i undervisningen.
AP170612 Hvis dette blir en realitet, så kan det muligens være lettere å få en større andel aktive timer, slik som rollespill, inn i undervisningen.
AP170612 Bankene får lov til å gjøre unntak i en liten andel av utlånene.
AA170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
AA170612 Når det gjelder NRK, fastslår tilsynet at statskanalen ikke oppfylte kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk, og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
VG170611 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
AP170611 Bankene får lov til å gjøre unntak i en liten andel av utlånene.
AP170611 - Minoritetsrådgivere, som er ansatt ved skoler med høy andel elever med innvandrerbakgrunn.
VG170610 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170610 Partiet gjentar også løftet fra partiprogrammet om å øke statens andel i kollektivavtalene i byen til 70 prosent, anslått til 9,6 milliarder kroner over regjeringens forslag som er 50 prosent statlig dekning.
VG170610 Ap lover også å øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent, som er 20 prosent mer enn det regjeringen vil, noe som koster 9,6 milliarder kroner.
DN170610 - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap.
DN170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
DB170610 Partiet sier de også vil bygge seks nye veier i tillegg til å øke statens andel i kollektivavtalene i byene.
DB170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
DA170610 Labour fikk likevel en uvanlig stor andel av velgerne : 40 prosent.
DA170610 Derfor er det viktig å skape en god balanse i turistmiksen på reisemål - som det blant annet nå gjøres flere steder i Lofoten, der en andel overnattinger ved flere anlegg reserveres til ikke-kinesiske turister, når pågangen er stor.
AP170610 Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan Theresa May har trukket til seg en stor andel velgere fra ytre høyre ved å angripe byeliten og love store innvandringskutt.
AA170610 Partiet vil også øke statens andel i kollektivavtalene i byene til 70 prosent fra det blåblå forslaget om 50 prosent.
VG170609 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170609 I London var det høyere andel som ville bli i EU.
DB170609 I London var det høyere andel som ville bli i EU.
DB170609 - Vi er konservative, og risikoen i vår portefølje målt ved standardavvik blir lavere som en følge av investeringer i eiendom, obligasjoner og en viss andel likvider.
DB170609 Hvor stor andel av de avgitte stemmene dette utgjør, er avhengig av deltakelsen.
AA170609 Høyest andel har Oslo, Båtsfjord og Drammen.
SA170608 Unntaket er Haugesund, som har gått ned fra 46 prosent til 37 prosent egenkapital andel av den totale kapitalen.
DN170608 Lenge var særlig bønder motstandere av sommertid da de hevdet husdyrene hadde problemer med omstillingen, men de siste årene har det vært en betydelig andel av befolkningen som gjerne ville sluppet omstillingen som sommertiden medfører.
DN170608 * Sysselsettingen målt som andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder er to prosentpoeng lavere enn i perioden fra 2010-2013 og ventes å holde seg lav også fremover ¶
DN170608 Blant helsepersonell er det like stor andel som blant folk flest som bekymrer seg for at pasientopplysninger kan havne i uvedkommendes hender.
DB170608 På den siste målingen fra instituttet YouGov får De konservative en andel på 42 prosent mot Labours 35.
AP170608 Gjennomføring er andel elever som gjennomfører uten å avbryte skolegangen, men her inkluderes også elever som stryker i ett eller flere fag og som foretar omvalg/gjenvalg.
AP170608 Fullføring er andel elever som gjennomfører med fullført og bestått i alle fag på kortest mulig tid, altså fra VG1 til VG2 og fra VG2 til VG3 eller lære ( for yrkesfag ).
AP170608 Unntaket er Haugesund, som har gått ned fra 46 prosent til 37 prosent egenkapital andel av den totale kapitalen.
VG170607 I starten av valgkampen ga meningsmålinger de konservative nesten dobbelt så stor andel av velgerne som Labour.
DN170607 - Karoline trener etter en litt annen modell enn Grete Waitz med markant flere kilometer, langt roligere langturer og en mye høyere andel av hardøkter.
DN170607 - Karoline trener etter en litt annen modell enn Grete Waitz med markant flere kilometer, langt roligere langturer og en mye høyere andel av hardøkter.
DB170607 Samtidig har han investert en like stor andel på naboprosjektet Fyrstikkalleen 17, hvor bygginga foreløpig ikke har startet ennå.
DB170607 - Med en så liten andel i de to byggeprosjektene har jeg tenkt på dette som en passiv investering.
DA170607 I tillegg tilbred erfaring som styreleder for flere helseforetak de siste årene har han en rikholdig CV der omstilling i kulturlivet utgjør en synlig andel .
AP170607 Dette er renteutgiftene som andel av summen av disponibel inntekt og renteutgiftene.
AP170607 - Det innebærer at en stadig større andel av den norske laksen går til rått konsum.
VG170606 Emiratet er avhengig av matimport og en stor andel av importvarene kommer fra de andre golflandene.
NL170606 Kvoter tildelt etter Havressursloven gjelder kun for ett - 1 - år ad gangen og utgjør en viss andel av en totalkvote av nærmere bestemte fiskeslag.
DN170606 I tillegg vil en betydelig andel aksjer bli solgt av eksisterende aksjonærer.
DN170606 Justert for dette betalte fondet dermed 3,3 milliarder for sin andel på 88 prosent.
DN170606 I tillegg vil en betydelig andel aksjer bli solgt av eksisterende aksjonærer.
DB170606 - Vi har målt utviklingen av passeringer foretatt i bomringen i Oslo og Bærum siden 2012, og ser en tydelig vekst i andel elbilpasseringer i denne perioden.
DB170606 Videre tall viser nemlig at loffens andel av det ferske brødkonsumet var på 13 prosent i 2005, mens det i 2015 sank ned til 9 prosent.
DB170606 Selv om vi reduserer saltmengden, som gjerne bidrar til god smak, gir også økt andel korn og melsorter mer smak.
DB170606 Flesland informerer om at grovt brød har økt sin andel med 4 prosent.
AP170606 Kampanjen skulle sikre øyenes kontroll over de nære farvannene, få installert en ny og sterkere kraftledning til Skottland og etablert et skatteregime som gjorde at en større andel av øyenes verdiskapning ble værende.
VG170605 - Det er hyggelig og positivt for Therese at så stor andel av folket har denne holdningen til en mulig OL-deltakelse, sier Johaug-manager Jørn Ernst til VG.
DN170605 En av løsningene Rimmereid-utvalget har skissert er en avgift som er en fast prosentvis andel av personinntekten, for eksempel 0,68 prosent.
AP170605 Gapet opp til de konservative på nesten 20 prosentpoeng fra april, er blitt til åtte nå, ifølge Britain Elects, og partiet kan få en enda høyere andel stemmer enn ved forrige valg.
AA170605 Emiratet er avhengig av matimport og en stor andel av importvarene kommer fra de andre golflandene.
VG170604 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170604 Samtidig kommer fornybar energi til å utgjøre en stadig større andel av energimiksen.
AP170604 For de fleste av disse åtte skolene utgjør statsstøtten en vesentlig andel av inntektene, skriver nettavisen Khrono.
AA170604 For de fleste av disse åtte skolene utgjør statsstøtten en vesentlig andel av inntektene, skriver nettavisen Khrono.
VG170603 Holloway har gjennom de siste årene alltid hatt en stor andel tvilere som har ventet på at han endelig skal møte glasstaket, men her er han, i en tittelkamp.
VG170603 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170603 Tiltaket kan finansieres av de sammen pengene som man ellers ville brukt på veiprosjekter, veivedlikehold og i tillegg lokal andel av drivstoffavgift.
DN170603 - De kan bli spurt om opplysninger om deres sosiale medievaner, tidligere passnumre, ekstra informasjon om familiemedlemmer, tidligere reiser, ansettelsesforhold og kontaktinformasjon, sier kvinnen i departementet, som understreker at dette kun vil gjelde en svært liten andel av de 13 millionene som årlig søker visum til USA.
BT170603 Vi ser her hvorfor det er viktig at indikatorene blir angitt som andel av total produksjon.
BT170603 Det er derfor vi trenger den andre indikatoren for å vite om et selskap drives bærekraftig : Andel produkter som kan resirkuleres.
BT170603 Dessverre er det få selskaper som rapporterer andel produkter som kan resirkuleres.
AA170603 - De kan bli spurt om opplysninger om deres sosiale medievaner, tidligere passnumre, ekstra informasjon om familiemedlemmer, tidligere reiser, ansettelsesforhold og kontaktinformasjon, sier kvinnen i departementet, som understreker at dette kun vil gjelde en svært liten andel av de 13 millionene som årlig søker visum til USA.
VG170602 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170602 Det er ikke manglende etterutdanning hos lærere i grunnskolen som gjør at de lavest lønte arbeiderne har fått en stadig mindre andel av kaka helt siden 1997, og at de på bunnen av inntektsfordelingen knapt har hatt lønnsvekst siden 2008.
SA170602 Osloskolen har full åpenhet om sine resultater, og det fremgår av Oslo kommunes skolebudsjett at andel elever på 1. trinn med vedtak om særskilt norskopplæring var 24,8 prosent i 2016.
NL170602 En liten andel har valgt private leverandører og er godt fornøyd med det.
DN170602 Fjelstad får en tilsvarende andel i Arctic.
DB170602 Andelen mennesker som dør som følge av tobakksbruk kommer til å øke, og en stor andel av dem som dør av tobakk, dør av kreft, utdyper Ryel.
DB170602 Aller Media får en andel av salgsinntektene.
DA170602 En like stor andel tror ikke at Norge vil klare å oppfylle klimamålene.
DA170602 * En like stor andel tror ikke at Norge vil klare å oppfylle klimamålene.
BT170602 Politikernes ambisjoner har gått opp, mens syklistenes andel av trafikken har gått ned.
VG170601 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170601 - De to-tre siste årene har vi til en hver tid hatt en viss andel kreftpasienter som ikke kan tilbys den best dokumenterte behandlingen innenfor det offentlige.
DN170601 - Jeg fant også tydelig sammenheng mellom prestasjoner og elevsammensetning på skolene med stor andel kvinnelige lærere.
DN170601 Samtidig understreker Ruzicka at Sapa ikke en del av Orklas kjernevirksomhet, men at de må få sin andel av synergier som kan bli realisert ved et eventuelt salg av selskapet.
DN170601 Konsernsjef Peter Ruzicka sier det er viktigere for Orkla å få en fair verdi ved et salg av deres andel i aluminiumsvirksomheten Sapa, enn tiden for nå det gjennomføres.
DB170601 Samtidig som overvekten i Europa økes, tas undervekten i USA ytterligere ned ( andel 30 prosent mot en nøytralvekt på 40 prosent ), skriver Finansavisen.
DB170601 Aller Media får en andel av salgsinntektene.
AA170601 Man må se på muligheten ta en større andel , sier han.
AA170601 - USA står for en stor andel , 15 prosent, av verdens utslipp.
VG170531 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170531 Men hva er det som gjør at kommunen med sine omkring 2500 innbyggere langs Ofotfjorden sliter med en så stor andel mennesker som er avhengig av offentlig støtte ?
DB170531 Kommunen er den i Norge hvor størst andel av befolkningen mottar ytelser fra Nav.
DB170531 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum ( 12,4 prosent ), Bykle ( 13,3 prosent ), Hemsedal ( 13,6 prosent ), Sogndal ( 13,9 prosent ) og Asker ( 14,1 prosent ).
DB170531 Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge.
DB170531 Aller høyest andel har kommunen Ballangen i Ofoten.
DB170531 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170531 ¶ STADIG FÆRRE RØYKERE : Andel av nordmenn som røyker synker stadig, men fordelingen mellom utdanningsgrupper er ulik, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.
DB170531 Høyere utdannede i Akershus er gruppen med færrest røykere ( 3 prosent ), mens grunnskoleutdannede i Hedmark er gruppen med størst andel røykere ( 38 prosent ).
DB170531 Det ingen overdrivelse å kalle det en drøy økning av en allerede stor andel .
DA170531 En stor andel enslige forsørgere og flyktninger og andre utsatte grupper som trenger ekstra støttetiltak, samt kriminalitet og rus.
DA170531 Både på konserter og på kulturfestivaler har pop/rock klart størst andel med 41 prosent.
DA170531 - Økningen i andel som går på konserter er størst blant de eldste.
AP170531 Høyere utdannede i Akershus er gruppen med færrest røykere ( 3 prosent ), mens grunnskoleutdannede i Hedmark er gruppen med størst andel røykere ( 38 prosent ).
AP170531 En tilvarende andel har gått over til e-sigaretter, som for øvrig er forbudt å selge i Norge hvis de inneholder nikotin.
AA170531 Høyere utdannede i Akershus er gruppen med færrest røykere ( 3 prosent ), mens grunnskoleutdannede i Hedmark er gruppen med størst andel røykere ( 38 prosent ).
AA170531 En tilvarende andel har gått over til e-sigaretter, som for øvrig er forbudt å selge i Norge hvis de inneholder nikotin.
AA170531 Høyere utdannede i Akershus er gruppen med færrest røykere ( 3 prosent ), mens grunnskoleutdannede i Hedmark er gruppen med størst andel røykere ( 38 prosent ).
AA170531 En tilvarende andel har gått over til e-sigaretter, som for øvrig er forbudt å selge i Norge hvis de inneholder nikotin.
VG170530 Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.
VG170530 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra NAV er Bærum ( 12 prosent ), Bykle ( 13 prosent ), Hemsedal ( 14 ), Sogndal ( 14 ) og Asker ( 14 ).
VG170530 De fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser er Ballangen ( 39 prosent ), Dyrøy ( 33 prosent ), Hasvik ( 33 ), Gjerstad ( 33 ) og Lavangen ( 33 ).
DN170530 De bruker kun en liten andel av overskuddet fra kjernevirksomheten, sier analytiker Ryota Sakagami hos JP Morgan Securities Japan til næringslivsavisen.
DN170530 Vi mente de enten skulle fortsette å bruke som de alltid har gjort, om de ikke ville betale sin andel av de 425.000 kronene.
DN170530 Ellers kunne de betale sin andel og sammenføye det med sine tomter, slik intensjonen var, sa Stensaker.
DB170530 Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
DB170530 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum ( 12,4 prosent ), Bykle ( 13,3 prosent ), Hemsedal ( 13,6 prosent ), Sogndal ( 13,9 prosent ) og Asker ( 14,1 prosent ).
DB170530 Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge.
DB170530 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170530 - Det er en forsvinnende liten andel av våre kyllinger som kommer fra Thailand.
DB170530 Undersøkelsen gir tall for hvor stor andel av befolkningen som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder og hvor mange ganger de er blitt brukt. 2016 ble det beste kinoåret for norske filmer på 40 år ¶
BT170530 * Petoros rapportering om Statoils etterlevelse av avsetningsinstruksen ( som skal sikre at Statoil som selger av petroleum ivaretar statens interesser i å få høyest mulig pris og riktig andel av kostnadene ).
AP170530 Nye tall viser at en stadig større andel av de nye asylsøkerne i Norge, har kommet til Europa med Schengen-visum.
AP170530 I tillegg kom en stor andel av « asylavhopperne », som er betegnelsen politiet bruker om denne gruppen, med visum utstedt i Riyadh i Saudi-Arabia og Istanbul i Tyrkia.
AP170530 Fingeravtrykk-undersøkelsene viste også at en stor andel av asylsøkerne fra Tyrkia hadde visum fra Abuja i Nigeria, Ulan Bator i Mongolia og Almati i Kasakhstan. 58 prosent av « asylavhoppere » fikk turistvisum.
AP170530 - En større andel enn tidligere av asylsøkerne reiser legalt til Norge for å søke beskyttelse, skriver Politiets utlendingsenhet.
AA170530 * Skjenkekontrollørenes rapport tilsier at en stor andel av gjestene på oktoberfest i 2015 fremsto som åpenbart påvirket, og at det var et krevende arrangement å foreta en skikkelig kontroll på.
AA170530 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum ( 12,4 prosent ), Bykle ( 13,3 prosent ), Hemsedal ( 13,6 prosent ), Sogndal ( 13,9 prosent ) og Asker ( 14,1 prosent ).
AA170530 Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge.
AA170530 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
VG170529 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170529 Samtidig har den rikeste prosenten i samfunnet nesten doblet sin andel av den totale inntekten.
VG170529 I OECD-rapporten « Divided we stand - why inequalities keep rising » tegner de et dystert bilde av en utvikling der en liten, rik elite har fått en stadig større andel av samfunnets ressurser, mens de lavtlønte og fattige blir hengende igjen.
DN170529 - En betydelig andel av dem som velger tidlig uttak av pensjon ser ut til å gjøre dette fordi det resulterer i høyere forventede pensjonsutbetalinger, skriver forskerne.
DB170529 Aller Media får en andel av salgsinntektene.
DA170529 Samtidig mener han det kan være « en interessant debatt » å diskutere om private kan få eie en større andel enn i dag.
DA170529 Samtidig mener han det kan være « en interessant debatt » å diskutere om private kan få eie en større andel enn i dag.
AA170529 I tillegg eier trondhjemmeren Bjørn Øie en liten andel av de to selskapene, hver på under én prosent.
VG170528 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170528 NETTOPP HJEMME : Ni dager i utlandet startet sin andel problemer for Trump, men sammenlignet med hjemmefronten føles det kanskje ikke så ille for presidenten.
DN170528 Disse landene har en raskt aldrende befolkning, økende middelklasse og en høy andel av arbeidstagerne utenfor den formelle økonomien.
DB170528 Velon samarbeider med Infront Sports & Media, og jobber blant annet med å utvikle nye konsepter innenfor sporten og gi lagene en større andel tilbake i kraft av TV-rettighetene.
DB170528 Proffsegmentet økte sin andel av totalomsetningen med 3,7 prosentpoeng, og to av tre byggevarekroner kommer nå fra proffmarkedet.
DB170528 Byggmakker hadde en markedsandel på 13,5 prosent, mens Coops andel var 11,5 prosent.
BT170528 I tillegg har private barnehager lavere sykefravær og jevnt over en høyere andel av pedagoger og faglærte på jobb.
AP170528 Når velstanden øker, etterspør folk relativt mer tjenester og tjenestenæringene øker sin andel av økonomien.
AP170528 Dermed betyr tjenestenæringenes økte andel av økonomien at samlet vekst i produktiviteten blir lavere.
AA170528 Adresseavisen har tidligere skrevet om at en svært høy andel av kontraktene som er fordelt har gått til lokale entreprenører.
VG170527 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170527 Widvey trekker frem at i Norge får idretten en stor andel av tippemidlene ( 64 prosent ), og mer enn det kunstnere og humanitære organisasjoner får.
FV170527 Widvey trekker frem at i Norge får idretten en stor andel av tippemidlene ( 64 prosent ), og mer enn det kunstnere og humanitære organisasjoner får.
BT170527 Widvey trekker frem at i Norge får idretten en stor andel av tippemidlene ( 64 prosent ), og mer enn det kunstnere og humanitære organisasjoner får.
AP170527 Småhusområder, som Nedre Grefsen, utgjør uansett bare en liten andel av planen, sier Ophaug.
AP170527 Widvey trekker frem at i Norge får idretten en stor andel av tippemidlene ( 64 prosent ), og mer enn det kunstnere og humanitære organisasjoner får.
AA170527 En stor andel svarte at de ønsket seg mer miljøvennlige transporttilbud.
AP170526 Da er det for eksempel mulig å fastsette at en viss andel av boligene skal være utleieboliger, og at en del av dem skal selges eller leies ut til under markedspris.
AP170526 20 prosent av svenskene sparer også i egne pensjonsprodukter - en nesten dobbelt så høy andel som i Norge. 17 prosent av danskene sparer i slike produkter.
AP170526 En betydelig andel ( 18 prosent ) fikk råd om ikke å motta ytterligere behandling.
AA170526 Det er misbruk av ordningen, selv om disse tilfellene neppe utgjør en veldig stor andel av det totale fraværet.
VG170525 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170525 - Disse sikkerhetsutfordringene er grunnen til at jeg har tatt opp svært direkte med generalsekretær Stoltenberg og med medlemmene av alliansen at de må yte sin rettferdige andel og møte sine finansielle forpliktelser. 23 av 28 land betaler ikke det de burde betale.
DB170525 - Disse store sikkerhetsbekymringene er samme grunn til at jeg har vært veldig, veldig direkte overfor generalsekretær Stoltenberg og medlemmer av alliansen, og sagt at de må bidra med sin rettferdige andel og oppfylle sine finansielle forpliktelser, la Trump til.
DB170525 Gahr Støres selskap Femstø AS eier 3,26 prosent av aksjene i prosjektet, altså en relativt liten andel .
AP170525 - På de stedene vi ser økt andel turister er det bevilget noe ekstra penger for bedre fasiliteter.
AP170525 En betydelig andel ( 18 prosent ) fikk råd om ikke å motta ytterligere behandling.
VG170524 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170524 Den offentlige gjelden, målt som en andel av bruttonasjonalprodukt, ventes å passere 40 prosent i 2018 og 45 ved slutten av dette tiåret.
DB170524 I løpet av de ti siste årene har de fem beste skinasjonene økt sin andel av sporten 50 beste kvinnelige løpere fra 52 til 64 prosent.
DB170524 De er nødt til å kjempe mot sterke krefter i jakt på både arbeid, utdanning og en rettferdig andel av godene i samfunnet.
DA170524 Lavest andel som snakker norsk hjemme, finner vi blant dem som kommer fra blant annet Afghanistan og Eritrea.
DA170524 En vesentlig andel pågripelser og transportoppdrag utføres av politidistriktene, på oppdrag fra PU, skriver Frantsvold.
DA170524 En vesentlig andel pågripelser og transportoppdrag utføres av politidistriktene, på oppdrag fra PU, skriver Frantsvold.
DA170524 Blant innvandrere øker tilsvarende andel fra 22 til 60 prosent, det vil si nesten tre ganger. | « Jeg prøver å glemme det som har skjedd, men jeg klarer det ikke » ¶
AP170524 - Når vi sammenligner resultatene for land som var med i undersøkelsen både i 2005/2006 og 2016, er det større grad av tilhørighet i dag for alle land, og mye lavere andel som har lav grad av tilhørighet til Norge, skriver SSB i rapporten.
VG170523 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
NL170523 Norge har en stadig voksende andel av våre fremste forsvarsressurser på utenlandsoppdrag.
DB170523 USA kan komme til å kreve at en større andel skal komme fra europeiske allierte.
BT170523 Pengene settes på fondskontoer, og de ansatte kan selv velge hvor stor risikoprofil de ønsker, det vil si hvor stor andel som skal investeres i aksjer.
BT170523 Ifølge Spekter er de også innstilt på å tilby en bedre pensjonsordning enn det Akasia allerede har, ved at arbeidsgiver dekker mer av de ansattes andel i pensjonssparingen.
BT170523 - I dette tilbudet er arbeidsgiver villig til å ta en større andel av pensjonsinnskuddet på syv prosent.
BT170523 Våre naboland har en større andel sysselsatte i tjenestenæringer.
VG170522 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170522 Norges lave andel er et resultat av år med bevisst jobbing.
DB170522 Den rituelle omskjæring er helt identisk med den kirurgiske og har satt sinnene i kok så vel på Framskrittpartiets landsmøte som hos en stor andel helsepersonell.
DA170522 Kun en mikroskopisk andel ble innmeldt.
BT170522 En andel ble rekruttert blant tidligere pasienter med kols ved Haukeland sykehus/Helse Bergen.
AP170522 Med full markedsadgang vil vår rimelige andel av dette være 65 prosent - det vil si 156.000 tonn.
AP170522 En stor andel av elevene var derfor kjent med oppgavene i forkant av eksamen.
VG170521 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170521 Lørdag bekreftet nemlig kommunikasjonsdirektøren for lekene Mario Andrada at en betydelig andel av medaljene har begynt å forvitre.
FV170521 Lørdag bekreftet nemlig kommunikasjonsdirektøren for lekene Mario Andrada at en betydelig andel av medaljene har begynt å forvitre.
DA170521 - Jeg har vært med på min andel .
BT170521 Lørdag bekreftet nemlig kommunikasjonsdirektøren for lekene Mario Andrada at en betydelig andel av medaljene har begynt å forvitre.
AP170521 Da kan ikke Norge låse så mye arbeidskraft, eller andel av privat og offentlig økonomi i en solnedgangsnæring, argumenteres det.
AP170521 Lørdag bekreftet nemlig kommunikasjonsdirektøren for lekene Mario Andrada at en betydelig andel av medaljene har begynt å forvitre.
AP170520 Hun hadde seg selv å takke : I et intervju med The Times sa Leadsome at hun var bedre egnet som statsminister enn May, fordi hun selv hadde barn - to sønner og en datter - mens May bare hadde nieser og nevøer, og derfor ikke hadde samme « andel » i landets fremtid.
VG170519 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170519 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170519 Så får de føringer om at en viss andel skal være ideelle.
SA170519 Vi har latt andel kjøtt, salt og mettet fett telle mest.
SA170519 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av wienerpølsene i denne testen, har vi sett på hvor mye kalorier, karbohydrater, protein, fett, salt og andel kjøtt de inneholder pr. 100 g ( pølsene er omtrent like store ).
SA170519 Bare Danmark og Luxembourg har høyere andel som har gode generelle digitale ferdigheter, sier Fjørtoft.
DB170519 - Det som er ekstra ille ved dette er at han øker sin andel i boligen basert på utlegg han aldri har hatt.
DA170519 Vi snakker om en stor andel av Oslos befolkning.
BT170519 Vi har latt andel kjøtt, salt og mettet fett telle mest.
BT170519 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av wienerpølsene i denne testen, har vi sett på hvor mye kalorier, karbohydrater, protein, fett, salt og andel kjøtt de inneholder pr. 100 g ( pølsene er omtrent like store ).
AP170519 Vi har latt andel kjøtt, salt og mettet fett telle mest.
AP170519 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av wienerpølsene i denne testen, har vi sett på hvor mye kalorier, karbohydrater, protein, fett, salt og andel kjøtt de inneholder pr. 100 g ( pølsene er omtrent like store ).
AP170519 Bare Danmark og Luxembourg har høyere andel som har gode generelle digitale ferdigheter, sier Fjørtoft.
NL170518 Men alle veit at om noen skal få en større andel av fiskekvotene, er det andre som må få mindre.
FV170518 Vi har latt andel kjøtt, salt og mettet fett telle mest.
FV170518 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av wienerpølsene i denne testen, har vi sett på hvor mye kalorier, karbohydrater, protein, fett, salt og andel kjøtt de inneholder pr. 100 g ( pølsene er omtrent like store ).
DB170518 Støres andel i prosjektet er liten, bare rundt tre prosent.
DB170518 Det er bare en mindre andel av Støres formue som beløper seg til flere titalls millioner.
BT170518 Pengene settes på fondskontoer, og de ansatte kan selv velge hvor stor risikoprofil de ønsker, det vil si hvor stor andel som skal investeres i aksjer.
BT170518 Innskuddene settes i fond, som gir de ansatte muligheten til å velge hvor stor risiko de vil ta, alstå hvor stor andel av pengene som skal plasseres i aksjer.
AP170518 - Men vi har høyere andel pedagogiske utdannede i våre barnehager enn det Oslo kommune har, sier Olsen.
VG170517 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170517 I flere store nybyggprosjekter under oppføring i Oslo-området er det en investorandel på 50 - 60 prosent - en andel som stammer fra tiden før 40-prosentsregelen kom.
AP170517 Det har også hjulpet at regjeringen vred på fordelingsnøkkelen for spillemidler og at den har økt pressområdenes andel av spillemidlene.
VG170516 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170516 - Det er de som har middels høy pensjon som får størst fordel av det økte minstefradraget som andel av pensjon, sier Øyvind Røst i KLP.
DN170516 Støre eier en liten andel på rundt tre prosent i prosjektene gjennom familieselskapet Femstø AS.
DB170516 Terry sier til avisa at hans andel av pengene skulle tilfalle kreftsjuke barn, og klubben forsvarer ham etterpå.
DA170516 Støre eier en liten andel på rundt tre prosent i prosjektene gjennom familieselskapet Femstø AS.
AP170516 Direktør i Virke dagligvare, Ingvill Størksen, ønsker ikke å si noe om hvor stor andel av norsk godterisalg denne nye formen for svenskehandel utgjør.
AP170516 Støre eier en liten andel på rundt tre prosent i prosjektene gjennom familieselskapet Femstø AS.
VG170515 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170515 - Spesielt blant seerne i den kommersielle målgruppen mellom 20 og 49 år, hvor « Gullruten » fikk en andel på hele 61,9 prosent.
VG170515 Det blir da et tapsprosjekt fordi studioene kun får halvparten av billettpengene tilbake i USA, og en enda mindre andel i andre territorier.
VG170515 Men lærerne synes ikke de har tilstrekkelig kompetanse til å tilrettelegge for disse elevene, og en stor andel opplever at de mangler tid og ressurser.
NL170515 Og en stor andel av dem som kunne bruke disse språkene lot være å bruke dem, enten fordi de mente det var rett, eller fordi de var redde for å bryte instruksen og bli straffa for det.
DN170515 | Større andel straffede sendt ut av landet hittil i år ¶ 683 straffede er sendt ut av landet med tvang hittil i år, og den største gruppen er rumenere.
DA170515 For familier i fattige områder i Brasil, et land som også har høy andel tenåringsmødre, innebærer det store utfordringer i hverdagen.
DA170515 Utenom barneinnhold/NRK Super på 16 prosent andel , utgjør breddetilbudet i NRK TV-appen hele 62 prosent av den samlede seertiden, ifølge NRKs årsrapport.
VG170514 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170514 I Oslo er det en økning i andel elever med minst ett fag med IV fra 12,2 prosent til 13.5 prosent i 1. termin.
AP170514 Der viste det seg at bare fire prosent av oss sykler daglig - en andel som Ellis tror sykkelglade politikere vil bli skuffet over. - « Alle » hadde en forventning om at de nyeste dataene skulle vise en oppgang.
VG170513 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170513 Professoren opplyser at Norge har en stor andel kvinnelige styremedlemmer i særforbund ( 41 prosent ).
SA170513 Hos oss er det en mye lavere andel kvinner blant ledere enn styremedlemmer.
SA170513 - Folk får ikke kjøpt billett på nett, og en stor andel av salget vårt foregår der.
FV170513 - Folk får ikke kjøpt billett på nett, og en stor andel av salget vårt foregår der.
DB170513 At kvinner kan ha et aktivt sexliv uten å frykte for graviditet, er bra for alle : For kjæresteparene som kan dyrke erotikken, og for samfunnet som kan utvikle en høyt utdannet befolkning der en stor andel har utdanning og begynnende karriere på plass før de begynner å mangfoldiggjøre seg.
DA170513 Ved å stille krav til 40 prosent andel kvinner i styrene, er det ikke sikkert man får inn kvinner som er positive til likestilling.
BT170513 Professoren opplyser at Norge har en stor andel kvinnelige styremedlemmer i særforbund ( 41 prosent ).
BT170513 Hos oss er det en mye lavere andel kvinner blant ledere enn styremedlemmer.
AP170513 Professoren opplyser at Norge har en stor andel kvinnelige styremedlemmer i særforbund ( 41 prosent ).
AP170513 Hos oss er det en mye lavere andel kvinner blant ledere enn styremedlemmer.
AP170513 - Folk får ikke kjøpt billett på nett, og en stor andel av salget vårt foregår der.
VG170512 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170512 Vi kan ikke basere oss at høye oljeinntekter skal dekke en like stor andel av statsbudsjettets utgiftsside som i dag.
VG170512 Ifølge Finansdepartementet er det ingen motsetning, fordi oljepengebruken måles ulikt i de to dokumentene : I løpende kroner i nasjonalbudsjettet, og i andel av BNP i arbeidsnotatet.
VG170512 I fjor høst : Budsjettguttens andel av oljefondet : 1,4 millioner ¶
SA170512 Dette har ført til at Norge har fått en uforholdsmessig stor andel av denne type industri, og ført til nedlegging av annen industri, samt kraftig økte norske lønninger.
DN170512 Eksmannen argumenterte i retten for at han hadde bidratt mer til verdiskapingen og derfor fortjente en større andel av formuen.
AP170512 Lavere andel i jobb ¶
VG170511 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170511 - Vi har nok nådd toppen på oljepengebruk som andel av økonomien, sier Torvik.
DB170511 Det har utgjort en vesentlig andel .
DB170511 I tillegg til farlig el-avfall, ser selskapet også at en stor andel matsvinn som kunne vært spist opp, kastes i restavfallet.
AP170511 Færre kvinner som begynte i Forsvaret sommeren 2016 har droppet ut enn menn, om man måler prosentvis andel .
AA170511 | Stabil andel uføre i Norge ¶
AA170511 Fylket med lavest andel uføre er Oslo, med 5,2 prosent.
AA170511 Fylket med høyest andel uføre er Østfold, med 13,8 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170511 Det er flere personer enn før, men uendret målt i andel av befolkningen.
AA170511 I tillegg mener de at det er en stadig økende andel byråkrater i norsk skoleverk.
VG170510 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170510 En rapport fra Transportøkonomisk Institutt ( TØI ) som kartla kjøretøybranner i tunneler i perioden 2008-15, viste at undersjøiske tunneler og tunneler med høy stigningsgrad hadde en høyere andel branner enn andre.
NL170510 Største andel ¶ 166.000 arbeidsdager gikk tapt i 2016.
DB170510 Dette er en av grunnene til at det er en høy andel ad hoc-bestillinger.
DB170510 Hvor stor andel av det går til å holde sammenlagtkaptein Ilnur Zakarin fornøyd, og i hvilke ledd av troppen for øvrig det er som trenger fornyelse. ( det er ingen tvil om at det var klassikerlaget som ble mest forsterket foran 2016-sesongen - og ikke entouraget rundt Zakarin ).
DA170510 Derfor ble enkelte organisasjoner gitt en fast andel av Norsk Tippings overskudd.
DA170510 I en periode nektet han å betale skatt fordi han mente at en altfor stor andel gikk til militærutgifter, noe som ikke sømmet seg en nasjon med humanistiske idealer.
VG170509 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170509 - Hvor stor andel av rettighetsutgiftene betaler TV 2 ?
FV170509 - Hvor stor andel av rettighetsutgiftene betaler TV 2 ?
DN170509 I første kvartal kunne Orkla rapportere om en andel av nettogevinsten i Sapa på 312 millioner kroner etter skatt, mot 209 millioner kroner i samme kvartal i 2016.
DN170509 Hvor stor andel hver av eierne kan kreve å beholde ved en børsnotering er regulert i aksjonæravtalen mellom de to selskapene.
DN170509 - Om regjeringen mener opposisjonen bør opptre som en heiagjeng i en tid hvor vi opplever rekordlav andel i arbeid og over 120 000 arbeidsledige i Norge, så bekrefter det inntrykket av en kraftløs regjering som trenger avløsning, legger hun til.
DN170509 En stor andel av studentene trenger likevel fortsatt lengre tid enn tiltenkt for å fullføre studiene. | - Oljeprisen har kommet seg forbi fase én ¶
DN170509 Andelen har økt med rundt ett prosentpoeng de siste ti årene og er nå oppe i en andel på 28,8 prosent.
DN170509 - Første kvartal ser omtrent ut som avslutningen på fjoråret, et litt mer avventende marked med svak volumutvikling der en forholdsvis stor andel av salgsøkningen er prisdrevet, skriver toppsjef Per Strömberg i rapporten.
DA170509 « Dersom delingsøkonomien øker i omfang, og de som utfører arbeid ikke betraktes som arbeidstakere, vil dette medføre at Arbeidstilsynet ikke har tilsynsmyndighet for en økende andel av arbeidslivet », heter det.
DA170509 Da utvalget leverte sin rapport, mente de at delingsøkonomi i Norge fortsatt er en så liten andel av økonomien at det foreløpig ikke er nødvendig å avklare disse begrepene.
BT170509 - Hvor stor andel av rettighetsutgiftene betaler TV 2 ?
AP170509 - Hvor stor andel av rettighetsutgiftene betaler TV 2 ?
AA170509 Kvinneandelen har økt med rundt ett prosentpoeng de siste ti årene og er nå oppe i en andel på 28,8 prosent.
AA170509 En stor andel av studentene trenger likevel fortsatt lengre tid enn tiltenkt for å fullføre studiene.
VG170508 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170508 - En stor andel av MS-13-medlemmene er her ulovlig, og de kommer seg inn i landet ved hjelp av UMP ( et program for unge mennesker som kommer til USA alene ).
AP170508 - Disse 200 barnehageplassene utgjorde en betydelig andel av plassene byrådet gikk til valg på å bygge innen 2019, sier Begum.
AP170508 » - Fordelen med økt andel kommunale barnehageplasser er at den barnehagepolitikken velgerne har stemt frem faktisk kan gjennomføres.
VG170507 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170507 En påfallende stor andel av publikumsmassen består av fedre som har lurt sine prepubertale sønner med inn i sin egen oppvekst, og strengt tatt har Kiss like mye til felles med Kaptein Sabeltann som noe relevant rockeband akkurat nå.
VG170507 Så stor andel av stemmene har tidligere franske presidenter fått : ¶ 2012 : François Hollande : Vant med 51,6 prosent over Nicolas Sarkozy. 2007 : Nicolas Sarkozy vant med 53,1 prosent over Ségolène Royal. 2002 : Jacques Chirac vant med 82,2 prosent over Jean-Marie Le Pen. 1995 : Jacques Chirac vant med 52,6
DN170507 - Det er skremmende å tenke på at en så stor andel av befolkningen ønsket en høyrepopulistisk president.
DN170507 - Det er skremmende å tenke på at en så stor andel av befolkningen ønsket en høyrepopulistisk president.
DN170507 Han viser også til at batterier kan virke stabiliserende på strømnettet og gjøre det mulig å ha en større andel fornybar energi på nettet.
DB170507 Bertarellis enorme formue later til å komme fra salget av legemiddelvirksomheten, Serono og deres andel i Santher, en annen virksomhet.
BT170507 Mange av dem kan ikke jobbe, noen få vil ikke jobbe - og en stor andel får ikke jobbe selv om de kan og vil.
AP170507 Hele 26 prosent har avgitt forhåndsstemme, en vesentlig større andel enn ved tidligere valg.
AP170507 En stor andel blanke stemmer vil svekke den valgte presidentens autoritet.
AP170507 Riktignok meldte politiet « at det var en del amper stemning/slåssing den siste timen » av arrangementet natt til lørdag, men dette gjelder altså bare en liten andel av deltagerne.
VG170506 Jeg tror vi er oppe i en vel så høy andel når vi regner opp norske MMA-proffer med flere enn tre kamper ( men ettersom det er en påstand som ikke kan sjekkes umiddelbart passer det nok mindre godt i en kommentar som hyller det rasjonelle ).
VG170506 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170506 Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent vil ta imot færre flyktninger.
DB170506 - Donetsk er okkupert av prorussiske separatister, og etniske russere utgjør en stor andel av befolkningen.
DB170506 Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent vil ta imot færre flyktninger.
DB170506 Hele den polariserte debatten i Europa, med tilhørende politiske rystelser, handler om håndtering av en svært liten andel av verdens flyktninger.
DA170506 Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent svarer at vi bør ta imot færre flyktninger.
DA170506 Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent svarer at vi bør ta imot færre flyktninger.
AP170506 Ja, slike mennesker finnes i denne gruppen, men de utgjør kun en liten andel .
AP170506 Det er veldig foruroligende at samfunnseliten samler seg for å mobbe og avvise det som er en dyp bekymring hos en stor andel av befolkningen, sier hun til Aftenposten.
AA170506 Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent vil ta imot færre flyktninger.
VG170505 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170505 Disse aksjene er bare en liten andel av Hox' totale akser i Alevo.
DN170505 I april ble det klart at halvparten av analytikerne anbefaler å selge aksjen, en andel selskapet ikke har opplevd siden 2005.
DN170505 I tillegg kommer kommunenes andel av formuesskatten på 10,1 milliarder.
DB170505 Det er viktig å påpeke at andre europeiske land med et langt høyere andel fremmedkrigere, og en mer sentral plass terroristenes fiendebilde, er mer sannsynlig mål for terrorangrep enn Norge, sier Martin Bernsen til Dagbladet.
DB170505 For det første er grunnen til at disse organisasjonene hadde privilegiet av en fast andel i utgangspunktet, at de tidligere tjente store penger på for eksempel kronespillautomater.
DB170505 For det andre er det gode grunner til at nettopp de tre viktigste beredskapsorganisasjonene bør beholde en fast andel .
DB170505 Den nye fordelingen innebærer at bare Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Redningsselskapet ( 3B ) skal beholde en fast andel ( seksti prosent ), mens de syv andre organisasjonene fra 10H må konkurrere med resten av frivillighets- og organisasjons-Norge om de resterende førti prosentene.
AP170505 Barna skal kun arve en liten andel av aksjene, skrev Røkke den gang.
AA170505 En av de voksende utfordringene for kulturlivet som Enger-utvalget påpekte, er hvordan kostnader til pensjon og forvaltning i store institusjoner tar en økende andel av midlene.
VG170504 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
FV170504 Umoe Mandal kan få en betydelig andel av gjenkjøpsavtalen med Tyskland der Norge skal bygge fire ubåter.
DN170504 Frps Anders Anundsen skrev i et leseringlegg under valgkampen i 2013 at « Fremskrittspartiet er bekymret for at en stadig økende andel av Norges yrkesaktive er ansatt i offentlig administrasjon ».
DB170504 Flere av klubbene har en stor andel straffedømte.
VG170503 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170503 * Tilfluktsrommene ligger ikke hensiktsmessig til, og en stor andel er ikke godt nok vedlikeholdt eller utstyrt.
VG170503 I fjor var tilsvarende andel 8,66 prosent, fremgår det av en pressemeldingen fra etaten.
SA170503 « Fremskrittspartiet er bekymret for at en stadig økende andel av Norges yrkesaktive er ansatt i offentlig administrasjon. », skrev Frps Anders Anundsen i et leserinnlegg med tittelen « Til krig mot byråkratiet » under valgkampen 2013.
DN170503 Nå viser imidlertid flere meningsmålinger at en stor andel velgere heller vil stemme blankt eller ikke stemme i det hele tatt.
DN170503 Reklameomsetningen står for en svært høy andel av omsetningen.
DN170503 Kanalen hadde en europeisk andel på knappe 35 - 15 prosent under det forskriften tilsier.
DA170503 Helseminister Bent Høie ( H ) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialist, blir sendt videre til utredning framfor behandling.
DA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
AP170503 - Vi kommer til å stå overfor en hungersnød av bibelske proporsjoner dersom dette fortsetter som nå, der bare en liten andel av de mest trengende får humanitær hjelp, sier Egeland i et intervju med Reuters.
AP170503 Bankene får fortsatt lov til å avvike fra forskriften for en andel av lånene, hvis sikkerheten ellers er god.
AP170503 « Fremskrittspartiet er bekymret for at en stadig økende andel av Norges yrkesaktive er ansatt i offentlig administrasjon. », skrev Frps Anders Anundsen i et leserinnlegg med tittelen « Til krig mot byråkratiet » under valgkampen 2013.
AA170503 - Vi kommer til å stå overfor en hungersnød av bibelske proporsjoner dersom dette fortsetter som nå, der bare en liten andel av de mest trengende får humanitær hjelp, sier Egeland i et intervju med Reuters.
AA170503 I 2016 var andel kirkelige gravferder av døde 88,8 prosent.
AA170503 Andel døpte av andel fødte er nå nede på 55,3 prosent, en nedgang på 8,4 prosentpoeng siden 2012.
AA170503 Andel døpte av andel fødte er nå nede på 55,3 prosent, en nedgang på 8,4 prosentpoeng siden 2012.
AA170503 Helseminister Bent Høie ( H ) ba om gjennomgangen etter at det ble avdekket at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialist, blir sendt videre til utredning framfor behandling.
AA170503 Direktoratet konkluderer med at en større andel pasienter blir sendt til videre utredning etter første kontakt med spesialisthelsetjenestene.
AA170503 Frps Anders Anundsen skrev i et leseringlegg under valgkampen i 2013 at « Fremskrittspartiet er bekymret for at en stadig økende andel av Norges yrkesaktive er ansatt i offentlig administrasjon ».
VG170502 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170502 Av de påmeldte er det alltid en viss andel som ikke stiller til start.
DN170502 En stor andel av de spurte - 33 prosent - svarer « vet ikke » på spørsmål om de ønsker en folkeavstemning om avtalen.
DB170502 Men i komiteens innstilling lover Arbeiderpartiet disse ti organisasjonene samme andel av overskuddet som i 2015.
DA170502 Oslo har allerede en lavere andel private aktører enn andre store byer og kommuner.
DA170502 Likevel stuper fagforeningsgraden, og en stadig mindre andel av arbeidsstyrken er med i en fagforening.
BT170502 Det som gjenstår nå, er at Bergen kommune og fylket bevilger sin andel av Sentralbadets spleiselag - 230 millioner kroner hver.
BT170502 Av de påmeldte er det alltid en viss andel som ikke stiller til start.
VG170501 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
AA170501 En stor andel av franske velgere tror ingen av de to presidentkandidatene kan gjøre noe med arbeidsledigheten i landet eller trusler utenfra.
VG170430 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170430 Det er alvorlige arbeidsmiljøproblemer som gjør at en stor andel av de ansatte sykemeldes eller slutter.
SA170430 En stor andel av franske velgere tror ingen av de to presidentkandidatene kan gjøre noe med arbeidsledigheten i landet eller trusler utenfra.
SA170430 Stavanger-regionen er i tillegg den storbyregionen i Norge med lavest andel statlig virksomhet i landet, noe som gjør det naturlig å lokalisere nye statlige kompetansearbeidsplasser til vår region.
DN170430 Mens det i fjor var 17 prosent som varslet at de ville spare til bolig, er tilsvarende andel i år 29 prosent.
DB170430 Det er alvorlige arbeidsmiljøproblemer som gjør at en stor andel av de ansatte sykmeldes eller slutter.
DB170430 De største postene totalt er en andel hos Cevian Capital på 75 millioner samt et aksjefond med navnet Nordea Stabil aksje global etisk.
AP170430 Visjon 2030 skal sysselsette en større andel av egen befolkning, også kvinner.
AP170430 Slik posisjonerer stormaktene seg for å sikre sin andel når det skjer.
AA170430 Det er alvorlige arbeidsmiljøproblemer som gjør at en stor andel av de ansatte sykmeldes eller slutter.
VG170429 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170429 I byvekstavtalene forplikter staten seg til å betale en stor andel av store samferdselsutbygginger i byene.
SA170429 - En større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt.
SA170429 - Rundt åtte prosent av deltakerne kommer fra utlandet, det er en langt høyere andel enn tidligere.
DN170429 - En større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt.
BT170429 - Rundt åtte prosent av deltakerne kommer fra utlandet, det er en langt høyere andel enn tidligere.
AP170429 - En større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt.
AP170429 Å diskutere lærertetthet i Norge er som å krangle om hvor mange kålhoder og poteter du kan få plass til i samme kasse - uten å spesifisere andel eller hvor mange det skal være av hver sort.
AP170429 - Rundt åtte prosent av deltakerne kommer fra utlandet, det er en langt høyere andel enn tidligere.
AA170429 - En større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt.
VG170428 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170428 - En altfor stor andel lærerstudenter begynner ikke å jobbe i skolen, og altfor mange utdannede lærere slutter etter få år.
SA170428 Selger gjenværende andel
SA170428 Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
SA170428 Etter at eget behov for opprinnelsessertifikater er dekket, selger Lyse gjenværende andel .
SA170428 En andel av opprinnelsesgarantiene reserveres for den mengde strøm som tilsvarer egne strømkunders forbruk.
SA170428 DEBATT : Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
AP170428 Visjon 2030 skal sysselsette en større andel av egen befolkning ikke minst kvinner.
AP170428 Hanssen og den rødgrønne regjeringen hadde lansert et forslag om innstramning i sykelønnsordningen som innebar at arbeidsgiverne skulle betale en større andel av utgiftene.
VG170427 Jeg tenker at de nok er glade når de får en såpass stor andel av tippemidlene ( 2,6 milliarder kroner ).
VG170427 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170427 Tvert imot har KrF vært opptatt av kvaliteten på undervisningen, med andel kristendom sammenliknet med andre religioner, og at RLE blir en obligatorisk del av lærerutdanningen.
SA170427 En stor andel elever ved Fjelltun bibelskole har i de siste årene ikke vært norske statsborgere.
SA170427 En stor andel av elevene har i de siste årene ikke vært norske statsborgere.
SA170427 Det har kommet signaler fra undervisningsdepartementet om at regelverket for bibelskoler kan bli endret slik at det ikke lenger blir mulig at en stor andel av elevene ikke er norske, skriver nlm.no.
SA170427 Akademikerne kommune påpeker at det er en relativt stor andel av lønnstillegg som skal forhandles lokalt.
DN170427 Privat strandlinje fulgte ikke med, men Stenshagen fikk med en fjerdedels ideell andel av to strandparseller på til sammen seks mål.
DB170427 En forklaring som trekkes fram er at valgdistriktet i Georgia er blant de ti valgdistriktene i USA med størst andel med høyere utdanning.
DB170427 Hva skal du bruke din andel på ?
DB170427 USA som hyller Gud både på pengesedlene og i nasjonalsangen, har verdens høyeste andel av sin egen befolkning i fengsel.
BT170427 Hos en liten andel er det dessverre ikke mulig å redusere risiko gjennom behandling.
AA170427 - Det er en forsvinnende liten andel som bruker kontanter.
AA170427 Akademikerne kommune påpeker at det er en relativt stor andel av lønnstillegg som skal forhandles lokalt.
VG170426 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170426 Ytringskulturens andel av kommunens netto driftsutgifter har gått ned fra 3,3 til 2,8 prosent.
DA170426 * Tallene Dagsavisen har benyttet i denne saken angir andel personer 18 år og over som ikke bor i par.
AP170426 Ifølge den ideelle organisasjonen Oxfam, som regner på hvor stor andel ulike land bør gi til Jemen ut fra hva som er landets bruttonasjonalprodukt, så burde Norge bidra med minst 75 millioner kroner.
AA170426 - Resultatet bekrefter at energiproduksjonens andel av konsernets resultat reduseres.
AA170426 - Det er en forsvinnende liten andel som bruker kontanter.
AA170426 De som har kun grunnskole har desidert lavest andel sysselsatte uavhengig av flyktningbakgrunn.
VG170425 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170425 - Men Øst-Finnmark må også få sin andel av 1.-rundefester i cupen ?
DN170425 Det er gledelig at vi har en bra andel av kunder som ikke kjører Audi i dag også, sier Rognlien Skovli.
DB170425 Matsegmentet utgjør stadig en temmelig liten andel av Ikeas enorme omsetning.
DA170425 En stor andel av overnattingsstedene her er derfor enkle, men svært hyggelige guest houses, der vertene ofte står på hodet for deg for å dekke et hvert behov du måtte ha.
DA170425 Det har lenge vært en vedtatt sannhet i Norge at arbeidsfolk har fått omtrent lik andel av de totale inntektene i fastlandsøkonomien over tid.
DA170425 Bjørnstad forteller at for eksempel frontfagene fortsatt har en relativt lik andel som tilfaller lønnsmottakerne som tidligere.
DA170425 - Det er sånn i Norge, som det er i EU og USA, at arbeidstakerne får en stadig mindre andel av inntektene som skapes.
BT170425 Ikke dokumentert : Det blir ikke fortalt hvor stor andel av tiggerne i Bergen som er en del av dette spesifikke miljøet.
AP170425 - Men Øst-Finnmark må også få sin andel av 1.-rundefester i cupen ?
AA170425 800 metallgjenstander fra bronsealderen, så dette er en anselig andel av funnene fra den tiden, sier fylkesarkeolog Eirik Solheim.
VG170424 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170424 ¶ SKATTBAR : Både staten og kommunen vil ha en andel av det boligen din er verdt.
VG170423 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170423 En stor andel av befolkningen i Frankrike er innvandrere, og valgfavoritt Macron har tidligere anklaget sin motstander for å fremmedgjøre disse.
DB170423 - Det er også lettere å lykkes med gjærbakstoppskrifter som har en stor andel , eller bare, fint mel i deigen.
VG170422 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170422 Men ingen har større andel « prestasjonslønn » enn Aalesund, ifølge tallene i masteroppgaven.
BT170422 Det er en større andel av velgerne enn dem som i dag sier de vil stemme på Frp eller Senterpartiet.
AA170422 - Men betyr dette at dere vil totalt sett bruke mer på superbuss, eller bare at det blir billigere for dere når staten tar en større andel av regningen ?
VG170421 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170421 Det forventes at hjemmesitterne i den første valgomgangen kan utgjøre en like stor andel av velgermassen som i 2002, da hele 28 prosent avsto fra å stemme.
VG170421 « Når vi sammenligner perioder før og etter lovendringen, finner vi en økning på i gjennomsnitt 0,5 prosentpoeng i andel midlertidig ansatte ».
VG170421 Den forteller tydelig at jo høyere temperaturen var i denne perioden, jo større andel av salget utgjorde de lyse produktene.
DN170421 Den norske oljenæringen med et internasjonalt nedslagsfelt er bygget opp av det fremste av kunnskaps- og teknologimiljøer i landet, og takket være vannkraftutbygginger på 1900-tallet er Norge et av de landene i verden med høyest andel av rent energiforbruk.
DN170421 - Det er mindre andel av kondomkledde « O2-snappere » enn det var tidligere.
DB170421 Han skal ha brukt to identieter, i likhet med en stor andel utlendinger i Sverige med uavklart eller avslått oppholdstillatelse.
DB170421 - Front Nasjonal har gått fra å være et typisk manneparti til å ha fått en stor andel kvinnelige velgere, forteller Alf Ove Ask, Aftenposten-journalist, som har skrevet bok om Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa.
DB170421 Norsk industri er preget av høy kompetanse, relativt få ansatte og at en høy andel av utgiftene er knyttet til energiforbruk.
AP170421 Mens Juel snakker om antall sysselsatte, snakker Ap altså om andel sysselsatte.
AP170421 Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre har rett i at andel er mer interessant enn antall når tallene skal sammenlignes over tid, nettopp på grunn av befolkningsveksten, sier Eilertsen.
AP170421 Konklusjon : Andel er mer relevant enn antall ¶
AP170421 - Hovedforskjellen ligger i bruken av andel vs antall.
AP170421 - Det er helt normalt å snakke om sysselsetting som andel av befolkningen.
AP170421 Andel er mer relevant enn antall.
AA170421 - Hvor stor andel av nedbøren kommer som sludd og snø ?
VG170420 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170420 Han merker seg også at « kun » 57 prosent av driftsresultatet ble generert i Norge, som betyr at andre regioner hadde en rekordhøy andel av resultatbidraget i første kvartal.
DA170420 Og en stor andel av Macrons velgere er ennå ikke overbevist.
DA170420 - Vi ser behovet for en andel midlertidige ansettelser, men det er ikke adgang til å ha bare åremålsstillinger.
AP170420 Russerne er i sin tur spesielt opptatt av Svalbardspørsmål og Gazproms ønske om å øke sin andel av norsk sokkel.
VG170419 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170419 I verste fall kan boligen ende på tvangssalg eller du blir tvunget til å betale også din partners andel av boliglånet.
SA170419 - Leier dere bolig sammen, kan du selv få store problemer om partneren ikke betaler sin andel av husleien i tide.
SA170419 Konsernsjef Eldar Sætre var begeistret etter at Statoil kjøpte en andel i Brasil.
BT170419 I verste fall kan boligen ende på tvangssalg eller du blir tvunget til å betale også din partners andel av boliglånet.
BT170419 - Leier dere bolig sammen, kan du selv få store problemer om partneren ikke betaler sin andel av husleien i tide.
BT170419 Rundt Bergen er det flere kommuner der en stor andel pendler inn til byen for å jobbe.
AP170419 At kulturens andel av statsbudsjettet skal utgjøre én prosent ¶
AP170419 I verste fall kan boligen ende på tvangssalg eller du blir tvunget til å betale også din partners andel av boliglånet.
AP170419 - Leier dere bolig sammen, kan du selv få store problemer om partneren ikke betaler sin andel av husleien i tide.
VG170418 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170418 Han foreslår at vertskommunene får en direkte andel av verdiene som skapes i fjordene.
BT170418 Han foreslår at vertskommunene får en direkte andel av verdiene som skapes i fjordene.
SA170417 Det har også oppstått en « misforstått generasjonssolidaritet », hvor en økende andel både yngre og eldre arbeidstakere mener at seniorene må tre av for å skape plass i arbeidslivet for de yngre.
DN170417 Nurx tjener penger på å ta en andel fra forsikringsselskapene og fra apotekene som leverer medisinene.
DB170417 Foto : Siv Johanne Seglem / Dagbladet ¶ ANDEL BERUSET : Prosentandel som oppgå å ha vært beruset minst en gang det siste året.
BT170417 Tannpleier, ortopediingeniørutdanning og dyrepleie peker seg ut som de mest kvinnedominerte studiene, mens ingeiørtudanningen, maritim utdanning og teknologi topper listen over studier med høyest andel menn.
BT170417 Det er en høyere andel enn tidligere år.
BT170417 - I grunnlagsdokumentene som ble sendt opprinnelig, lå prosjektene inne med mye lavere statlig andel enn realiteten.
VG170416 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170415 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170415 Norge har falt fra en tredje plass i andre kvartal 2008 til en niende plass ved utgangen av 2016 over land med høyest andel sysselsatte.
DN170415 Haugland mener den beste forklaringen på nedgangen i andel sysselsatte er at flere og flere sysselsatte gir opp og trekker seg ut av arbeidslivet.
DN170415 Haugland i DNB Markets sier det er viktig å huske på at disse landene ikke hadde en høy andel sysselsatte før krisen, og at det da typisk er lettere å få folk i arbeid.
BT170415 Til sist et blikk på kartet som viser hvor stor andel av befolkningen som tar influensavaksine.
AP170415 Tannpleier, ortopediingeniørutdanning og dyrepleie peker seg ut som de mest kvinnedominerte studiene, mens ingeiørtudanningen, maritim utdanning og teknologi topper listen over studier med høyest andel menn.
AP170415 Det er en høyere andel enn tidligere år.
VG170414 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170413 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170413 Han minner om at transportsektoren står for en stor andel av klimagassutslippene.
DN170413 Mannen ble avslørt da Nav Kontroll sjekket listene over fiskere som har mottatt lott, det vil si en andel av overskuddet fra fisket.
DB170413 Vi ble enige om viktigheten av å få land til å betale deres rettferdige andel og å fokusere på truslene fra terrorisme, skrev Trump selv på Twitter etter møtet.
VG170412 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170412 Skal du tenke sunnhet, er det lurt å velge en pølse som inneholder en stor andel kjøtt og ikke altfor mye salt.
SA170412 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av energi, protein, karbohydrater, fett, salt og andel kjøtt.
FV170412 Skal du tenke sunnhet, er det lurt å velge en pølse som inneholder en stor andel kjøtt og ikke altfor mye salt.
FV170412 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av energi, protein, karbohydrater, fett, salt og andel kjøtt.
DN170412 Røst, Trysil og Hobøl er de tre norske kommunene med størst andel utenlandske hytteeiere.
DB170412 - Vi er enig at vi alle må bidra med vår andel .
DB170412 Vi ble enige om viktigheten av å få land til å betale deres rettferdige andel og å fokusere på truslene fra terrorisme, skrev Trump selv på Twitter etter møtet.
DA170412 - Men politikere bør ikke bestemme hvor stor andel av et fag et tema skal utgjøre, sier han.
BT170412 Skal du tenke sunnhet, er det lurt å velge en pølse som inneholder en stor andel kjøtt og ikke altfor mye salt.
BT170412 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av energi, protein, karbohydrater, fett, salt og andel kjøtt.
BT170412 Til sammenlikning har EU et mål om minst 27 prosent andel fornybar i energimiksen innen 2030.
AP170412 Trump hevdet i mars at NATO-land som Tyskland « skylder » forsvarsalliansen « enorme pengesummer » for i en årrekke å ha betalt mindre enn det amerikanerne anser som en rettferdig andel .
AP170412 Skal du tenke sunnhet, er det lurt å velge en pølse som inneholder en stor andel kjøtt og ikke altfor mye salt.
AP170412 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av energi, protein, karbohydrater, fett, salt og andel kjøtt.
AA170412 Mer enn 300 av sakene gjelder seksuelt misbruk av barn, men kun en liten andel av de angivelige gjerningsmennene har måttet sone i fengsel for overgrep.
AA170412 Røst, Trysil og Hobøl er de tre norske kommunene med størst andel utenlandske hytteeiere.
VG170411 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170411 Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trakk da fram at det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon og forenklet byråkrati, og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler.
DB170411 « Kreftforeningen sier selv at de må kutte i sine aktiviteter og forskning dersom de mister sin faste andel av tippemidlene », sa hun til Dagbladet forrige fredag.
DB170411 - Hvorfor ønsker du å verne blant annet Kreftforeningens andel av tippemidlene ?
DB170411 I Gibraltar er andel arbeidsledige 1 prosent.
AA170411 Når det gjelder andel av brutto nasjonalinntekt til bistand i, er Norge best i klassen.
AA170411 Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trakk da fram at det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon og forenklet byråkrati, og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler.
VG170410 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
AP170410 Hun holdt tidligere på dagen tale for studenter og lærere ved Peking-universitetet, der hun blant annet roste Kinas økende andel av den globale produksjon av kunnskap.
VG170409 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170409 Han skal ha brukt to identeter, i likhet med en stor andel utlendinger i Sverige med uavklart eller avslått oppholdstillatelse.
BT170409 Sannsynligvis er det snakk om en veldig liten andel , ettersom bare rundt en fjerdedel av gassen vi selger brukes til strømproduksjon, der kull er en direkte konkurrent.
AP170409 Stiftelsestilsynet ba boligstiftelsen om å redegjøre for hvor stor andel av beboerne som egentlig er omfattet av formålet.
VG170408 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DA170408 To forhold står sentralt : Til Kina har den norske lakseeksporten reelt sett vært langt høyere enn 4 prosent, fordi en betydelig andel har funnet veien via andre land.
VG170407 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170407 - Vi vil samtidig oppleve langt større variasjon i strømprisen etter 2020 som følge av at en stadig økende andel av produksjonen er væravhengig.
DN170407 - Vi vil samtidig oppleve langt større variasjon i strømprisen etter 2020 som følge av at en stadig økende andel av produksjonen er væravhengig.
DB170407 En betydelig andel norske menn går inn i alderdommen uten etterkommere, uten at dette er en situasjon de har ønsket å være i.
DA170407 - Hvor stor andel jobbsyklister er mulig ?
DA170407 Norge produserer 65 prosent av all laks i verden, og det ingen grunn til å tro at vi ikke kan få en tilsvarende andel av det kinesiske markedet, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norsk Sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.
DA170407 I 2010, året den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen, hadde norsk laks en andel på 94 prosent i det kinesiske markedet.
DA170407 Forholdet Norge-Kina har fått en ny vår, og i den rekordstore norske delegasjonen som har reist til Shanghai og Beijing er det en solid andel representanter fra sjømatnæringen.
VG170406 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170406 - Etter loven skal man ha klageadgang, men det praktiseres ikke av en stor andel kommuner, sier Falkanger.
VG170406 - Det er en stor andel av kommunene som ikke praktiserer klageadgang.
SA170406 Antall røykere i verden øker, selv om de utgjør en mindre andel av verdensbefolkningen nå enn i 1990.
SA170406 Kritikere har derfor, med god grunn, hevdet at en for stor andel mottakere har fått for dårlig oppfølging.
DN170406 Det er ikke kjent nøyaktig hvor stor andel av sine aksjer som Ferdinand Piëch selger.
DB170406 Dersom Norge kan bidra til at en liten andel av Kinas store befolkning får øynene opp for skiidrett, har vi gitt et viktig bidrag til skisportens fremtid og vekst, svarer kulturministeren.
DA170406 USAs nye president har profilert seg på sinne over at Kina tar en større andel av det globale handelskaka.
VG170405 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170405 Jeg har ikke vunnet alle slagene, men jeg har fått økt andelen som skal betales direkte over statsbudsjettet slik at bilistenes direkte andel gjennom bompenger ikke øker, men tvert imot går noe ned.
DN170405 Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina påpeker dessuten at en større andel av norsk lakseeksport vil gå til Kina så snart markedsadgangen for norsk laks til landet normaliseres.
DA170405 Mindre andel
DA170405 - Vi håper jo at vi selger en større andel billetter lokalt i år.
DA170405 Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina påpeker dessuten at en større andel av norsk lakseeksport vil gå til Kina så snart markedsadgangen for norsk laks til landet normaliseres.
VG170404 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170404 MBW antar at Universal Music Goup ( UMG ) har gått med på en lavere andel av inntektene, mot motytelser som for eksempel å kunne sette krav til Spotifys vekst i abonnementer.
VG170404 Forskerne har også funnet økt andel ryggplager, dårligere balanse og mindre bevegelighet i rygg og hofter hos elever med mye tid på skolebussen.
DN170404 Atea kjøper også en andel på 17 prosent av mobilplattformselskapet Erate, som skal fungere som teknisk leverandør av løsning, kundesystem og fakturering.
DN170404 En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer, ikke til næringsvirksomhet, påpeker NHOs sjeføkonom.
DN170404 TV 2 har i en årrekke mottatt statsstøtte mot å oppfylle krav som å ha nyhetssendinger, hovedkontor utenfor Oslo, en viss andel norskspråklige programmer og programmer for barn.
DB170404 En betydelig andel er « i andre land i Europa » eller « på ukjent adresse ».
DA170404 - Nydalen er et eksempel på et vellykket blandingsområde med både arbeidsplasser og boliger, og en høy andel som sykler og går, nevner han.
AP170404 Hun er en av 20 millioner russiske muslimer, som utgjør en kraftig voksende andel av Russlands befolkning.
AP170404 Selv om det kinesiske vekstpotensialet er imponerende, så snakker vi fortsatt om en liten andel totalt sett, sier Skogen Lund.
AP170404 En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer, ikke til næringsvirksomhet, sier Dørum.
AA170404 Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.
VG170403 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170403 Vi har også enkeltbutikker som har over 30 prosent andel økologiske egg fra vår serie Änglamark, sier han.
DB170403 En stor andel av mannskapene deltok så seint som november i fjor i en stor samordnet norsk-svensk øvelse i Meråker i Nord-Trøndelag.
BT170403 I virkeligheten er andel kirurgiske pasienter 40 prosent.
VG170402 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170402 Norge skal bruke en anselig andel av oljemilliardene på klimakutt.
DB170402 Ikke bare presenteres dette i et lettfattelig og tydelig diagram, men i tillegg står det uttrykkelig i tekstboksen ved siden av at " En andel på 11% oppgir at de er svært bekymret for 'Terrorangrep i Norge' ".
VG170401 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170401 - En stor andel av husene her ble tatt av skredet, men flere av beboerne ble advart i tide.
DB170401 Som alltid vil byrden måtte tas av middelklassen, som vil måtte bruke en stadig større andel av sine inntekter på å betale for de eldre.
DB170401 Ulikheten øker i hele den vestlige verden, på grunn av tunge, internasjonale trender, som teknologisk utvikling, globalisering og en redusert andel av de totale inntektene som går til lønnstakere.
DA170401 Kifo-forsker Sindre Bangstad sier det ikke er umulig å tenke seg at et alternativ som representerer flere medlemmer og andel muslimer enn det nåværende styret.
AP170401 Ivanka har også en andel iTrump International Hotel i Washington D.C.
AP170401 - Der er det åpnet for en områdeutnyttelse ( boligflatens andel av tomteareal ) på inntil 100 prosent, mens den i de foreliggende planene er på godt over 200 prosent, og en gesimshøyde på maksimalt 30 meter.
AP170401 Vi hadde en gang 94 prosent andel .
AP170401 En andel på 65 prosent vil ifølge Sjømatrådet innebære en eksport på opptil 50.000 tonn i året.
AP170401 - Fra det øyeblikket vi kan si at normale handelsforbindelser er gjenopprettet, skal vi i løpet av 12 måneder ha opparbeidet oss en andel på 65 prosent av markedet for fersk fisk.
AA170401 Venstre vil dermed at staten skal ta en større andel av kostnadene enn i dag.
VG170331 Dette gjelder også med økende andel biodrivstoff, sier generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt Inger Lise Melby Nøstvik.
VG170331 Det vil si at det kan være ulik andel i dieselen og bensinen.
SA170331 53 prosent av hvite velgere sier de er fornøyd, en andel som stiger til 58 prosent blant hvite uten høyere utdannelse, en gruppe der sannsynligheten er spesielt høy for at folk ville stemt på Trump.
DN170331 Samtidig vil bidraget fra oljefondet som andel av økonomien bli redusert, ettersom økonomien fortsetter å vokse og tilførselen av inntekter fra olje- og gassvirksomheten reduseres.
DN170331 « Regnet som andel av befolkningen tilsvarer dette en økning til litt over 30 pst. i 2050 og 36 pst. i 2100 », skriver departementet.
DN170331 ) Lavest andel finner en for innvandrere med landbakgrunn fra Afrika » ¶
DN170331 En stor andel av nordmenn står dermed utenfor arbeidsstyrken.
DN170331 53 prosent av hvite velgere sier de er fornøyd, en andel som stiger til 58 prosent blant hvite uten høyere utdannelse, en gruppe der sannsynligheten er spesielt høy for at folk ville stemt på Trump.
DB170331 Kreftforeningen sier selv at de må kutte i sine aktiviteter og forskning dersom de mister sin faste andel av tippemidlene, og jeg håper vi får med oss resten av opposisjonen på å gå imot Høyres forslag.
BT170331 Hvorfor skal en betydelig andel av norske barn miste kontakt med pappaen sin grunnet et overflatisk fagmiljø og en diskriminerende barnelovgivning ?
AP170331 Dette kan skje ved at en større andel av befolkningen jobber og/eller at hver enkelt jobber mer.
AP170331 år, så må egenbetalingen mer enn dobles til 2060, regnet som andel av økonomien.
AP170331 Men skulle Norge avvikle olje- og gassnæringen det neste tiåret, ved å strupe tilgangen på nye leteområder, vil andre land overta Norges andel av oljemarkedet.
AA170331 53 prosent av hvite velgere sier de er fornøyd, en andel som stiger til 58 prosent blant hvite uten høyere utdannelse, en gruppe der sannsynligheten er spesielt høy for at folk ville stemt på Trump.
VG170330 Eller realitetene i spesielt amerikansk og til dels britisk politikk for tiden ( Og for så vidt har vi etterhvert fått vår andel ufrivillig morsomme situasjoner i våre hjemlige politiske tilstander også ).
VG170330 Ifølge beregninger fra Folkehelseinstituttet utgjør kjøring i ruspåvirket tilstand ( det vil si høyere enn tilsvarende 0,2 promille ) forårsaket av legemidler 1,2 prosent andel av trafikken på norske veier, mens alkohol over 0,2 promille står for 0,2 prosent.
DB170330 Dette er alle områder der det samlede tjenestetilbudet består av en stor andel private, som leverer tjenester av høy kvalitet, som folk generelt er fornøyd med og der tilfredsheten og resultatene ofte er bedre enn i tilsvarende offentlige tjenester.
DA170330 I tillegg til innvandring, har regjeringen jobbet med effektene av at en større andel av befolkningen blir eldre.
DA170330 - Vi ser at det er en økt andel av de over 60 år som er en del av arbeidsstyrken.
AP170330 Oljeinntektene som andel av total inntekt blir da høyere.
AP170330 Oljeinntektene som andel av total inntekt blir da høyere.
AP170330 Målet er ikke å spare penger, men samtidig sier hun at USAs andel av budsjettet til fredsbevarende operasjoner må reduseres fra 29 til 25 prosent.
AP170330 Familiens andel er 476 millioner kroner, som de får utbetalt i løpet av dette året.
AA170330 Målet er ikke å spare penger, men samtidig sier hun at USAs andel av budsjettet til fredsbevarende operasjoner må reduseres fra 29 til 25 prosent.
VG170329 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170329 - Prosjektets kostnadsramme utgjør om lag ti milliarder kroner i tillegg til en andel som vil gå over Etterretningstjenestens budsjetter.
DN170329 - En andel av beløpene som avdekkes kan gå til varslerne, en andel til myndighetene og en andel til et fond som kan finansiere andre varslere, sier han i podkasten.
DN170329 - En andel av beløpene som avdekkes kan gå til varslerne, en andel til myndighetene og en andel til et fond som kan finansiere andre varslere, sier han i podkasten.
DN170329 - En andel av beløpene som avdekkes kan gå til varslerne, en andel til myndighetene og en andel til et fond som kan finansiere andre varslere, sier han i podkasten.
DN170329 » Å avvikle statsrådenes mulighet til tvungen lønnsnemnd og å stille krav til at en bestemt andel av nye boliger skal være utenfor markedet « i borettslag med kontrollerte priser og kontrollert omsetning », er blant endringsforslagene landsmøtet skal drøfte.
DB170329 Nå blir en liten andel av dette istedet sendt til slakting, og deretter ut i butikker som mat.
DA170329 Å avvikle statsrådenes mulighet til tvungen lønnsnemnd og å stille krav til at en bestemt andel av nye boliger skal være utenfor markedet « i borettslag med kontrollerte priser og kontrollert omsetning », er blant endringsforslagene landsmøtet skal drøfte.
BT170329 Blant 16-åringer er det en høyere andel jenter ( 17 prosent ) enn gutter ( 11 prosent ) som har oppfordret til vold på nett, eller kjenner noen som har oppfordret til det, noe seniorrådgiveren synes er spesielt overraskende.
AP170329 - Prosjektets kostnadsramme utgjør om lag ti milliarder kroner i tillegg til en andel som vil gå over Etterretningstjenestens budsjetter.
AA170329 40 prosent av 600-700 millioner er 240-280 millioner på bankens andel .
VG170328 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170328 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170328 ¶ Et lite antall apper og tjenester utgjør en stor andel av datatrafikken.
DN170328 Samtidig forbereder regjeringen seg på å legge en liten andel av det statlige selskapet ut for salg.
DN170328 Tar fra 25 til 35 prosent av leieinntektene - etter at Airbnb først har tatt sin andel .
AP170328 Blant 16-åringer er det en høyere andel jenter ( 17 prosent ) enn gutter ( 11 prosent ) som har oppfordret til vold på nett, eller kjenner noen som har oppfordret til det, noe seniorrådgiveren synes er spesielt overraskende.
AP170328 - Vi har en høy andel av tungtrafikken øst-vest, og mange biler som kjører seg fast i Bagnskleiva.
AA170328 Samtidig forbereder regjeringen seg på å legge en liten andel av det statlige selskapet ut for salg.
AA170328 Det kinesiske teknologiselskapet Tencent Holdings har kjøpt en andel på 5 prosent i elbilselskapet Tesla, som er klar til å trappe opp produksjonen.
VG170327 Kinesere kjøpte 500 000 el- eller hybridbiler, men det er fortsatt en liten andel tatt i betraktning av det ble solgt 28 millioner biler i Kina i 2016.
DN170327 Han sier ikke noe om hvilke bransjer han har pekt ut, men i intervjuet er han kritisk til eierstrukturen og hvor liten andel av aksjene i børsnoterte selskaper er fritt omsettelige.
DN170327 - Det største enkeltproblemer for markedet i Hong Kong er at er så mange selskaper som har en liten andel fritt omsettelige aksjer.
DB170327 I Norge er dette tallet 73 prosent, og bare Island og Sveits har høyere andel kvinner i arbeid.
AP170327 En høyere andel ufaglærte her enn i resten av landet.
VG170326 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
AP170326 Informasjonsdirektør Even Westerveld sier at den andre europeiske banken som hadde lån inne, nederlandske ING, solgte sin andel av lånet i forrige uke.
VG170325 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170325 En økende andel eldre benytter potensmidler.
DN170325 Her heter det at partiet ikke ønsker at « en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern. » - Stemplet som kynisk ¶
DB170325 Statnetts andel av de totale inntektene av overføringskablene lå i 2016 på 230 millioner.
DA170325 FOTO : ISTOCK Ifølge nettstedet Inside Airbnb og AirDNA er en stor andel av utleiestedene i mange populære turistbyer hele hjem som er tilgjengelig hele året.
AP170325 Statnetts andel av de totale inntektene av overføringskablene lå i 2016 på 230 millioner.
AA170325 Partiet har en ordning der alle som har tillitsverv i partiet, må betale en andel til fellesskapet.
AA170325 Statnetts andel av de totale inntektene av overføringskablene lå i 2016 på 230 millioner.
AA170325 De mindre institusjonene rundt om i vårt langstrakte land kan risi-kere å få et drastisk fall i andel internasjonale studenter.
VG170324 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170324 Det norske dagligvaremarkedet kjennetegnes blant annet ved lav andel av de største hypermarkedbutikkene.
DN170324 Som mange land i Asia er det en liten andel av befolkningen som betaler skatt.
DB170324 Selv om Corinne Foxx snakker ned sin egen berømmelse, har hun utvilsomt fått oppleve sin andel med glamorøse øyeblikk.
AP170324 Til slutt var det tydelig at en så stor andel av Freedom Caucus ikke ville stemme « ja » på lovforslaget at det ikke kunne bli vedtatt.
AP170324 Nå ser det ut til at en betydelig andel vil stemme nei, og at Trump vil tape, med mindre mange ombestemmer seg i siste liten.
VG170323 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170323 Der « Norge under krigen » bare er en vits sammenlignet med de fleste andre land under krigen, så fikk jammen både finner og Kirkenes-folket sin andel av krigsføring og skikkelig sovjetisk bombing.
DN170323 Vi ser at en betydelig andel av statlige ikt-prosjekter ikke har lykkes som forventet, og konsulentbruken har derfor ikke vært så effektiv som den burde, sier Foss.
DN170323 Selskapet fikk nær alle de utvalgte lisensene og sikret seg dermed en betydelig andel av sine høyest prioriterte områder.
DB170323 Stadig flere kjøper renholdstjenester i hjemmet, og en veldig stor andel av dette arbeidet gjøres svart.
DB170323 En stor andel av dem vet de ikke har noe reelt beskyttelsesbehov og vil aldri få asyl.
DB170323 At ikke forskningen som publiseres er tilgjengelig for alle når en så stor andel av forskningen allerede er finansiert av det offentlige, er en skandale.
DA170323 De som ikke synes det skal være lik andel kvinner og menn i norsk film, får argumentere imot, sier Trettebergstuen.
AP170323 Etter 2004 har arbeidsinnvandrerne spredt seg over hele landet, og Oslos andel av innvandringen til Norge har gått klart ned.
AP170323 - Storbritannia huser en veldig stor andel arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.
VG170322 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170322 Sammen har Høyre, Frp, KrF og Venstre satt av 172 millioner til en kraftfull økning i antall og andel barnehagelærere.
DN170322 ¶ I antall ledige har vi vært oppe i det høyeste noensinne, og i andel den høyeste på 20 år, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ( til venstre ) i samtale med DNs politiske redaktør Kjetil B.
DN170322 I antall ledige har vi vært oppe i det høyeste noensinne, og i andel den høyeste på 20 år, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i samtale med DNs politiske redaktør Kjetil B.
DA170322 Tiår med bilorientert utvikling har latt bilen ta langt mer enn sin rettferdige andel av det offentlige rommet.
DA170322 NFI har også gått inn for å pålegge strømmetjenestene en andel på minst 40 prosent europeisk innhold, hvorav 20 prosent skal være norsk.
AP170322 - Vi vil ikke ha en stor andel av befolkningen på smertestillende.
AA170322 - Vi vil ikke ha en stor andel av befolkningen på smertestillende.
AA170322 Tid og spesielt fritid, er vår tids kanskje viktigste ressurs og de aller fleste vil få sin daglige transport vesentlig forlenget hvis de skal gå over til kollektivmidler, sykkel eller gange, en stor andel bilister har ikke annet valg enn å kjøre selv.
DA170321 Målet er at Stavanger-regionen innen fem år skal ha en dobling av antall besøkende, med en stor andel fra forretningsturisme.
DA170321 TV 2 Sumo er den nest største aktøren på det norske strømmemarkedet, med 16 prosent andel blant norske husstander.
DA170321 - Prinsipielt mener vi at det ikke bør legges avgifter på norske tjenester som allerede finansierer en stor andel av det som produseres av norsk innhold, understreker TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.
DA170321 - Det som er bekymringsfullt er at hele arbeidsmiljøloven ikke gjelder for en større andel av de som jobber i Norge.
DA170321 Vi så en umiddelbar virkning i raten av kvinner inn i styrer, men det var likevel ingen betydelig endring i raten av kvinner i toppledelsene eller andel kvinnelige styreledere.
AP170321 Altså er det en liten andel av Oslos totale boligbehov som kan løses i disse områdene.
AP170321 Innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor generelt, og i kommunal sektor spesielt, har falt noe som andel av totale utgifter fra midten av 90-tallet og frem til i dag, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund, og spør : Hvor ble det av valgfriheten ?
VG170320 - Når vi nå får så få asylsøkere, er det bra at vi også tar vår andel når vi skal fordele flyktninger i Europa.
FV170320 Heller ikke Oslo statsadvokatembeter, som håndterer en betydelig andel av alle landets straffesaker, støtter forslaget om kutt i " kvantumsrabatten ".
DN170320 Når Canica as, en investor vi respekterer i stor grad, kontaktet oss og gav iss et bud på vår andel i selskapet mente vi det var passende å overlate selskapet til nye hovedeiere, sier investeringsdirektør Mikael Norlander i Ratos i meldingen.
DB170320 Dette stammet angivelig fra salg av et andel i et amerikanskregistrert cruiseselskap.
DA170320 - Helseutgiftene spiser en stadig større andel av vår felles verdiskapning, og det vil etter hvert måtte gå utover barnehage, skole og samferdsel om utviklingen fortsetter, siden olje- og gassutgiftene går ned og det blir færre i jobb om noen år, advarer han.
DA170320 * Strømmetjenestene må pålegges en andel på minst 40 prosent europeisk innhold, hvorav 20 prosent norsk.
DA170320 - Mens vi i mange andre forskningsmiljøer ved instituttet har en stor prosentvis andel forskningsfinansierte stillinger, finnes det kun faste forskerstillinger på rusfeltet, påpeker Gayorfar.
DA170320 - Helseutgiftene spiser en stadig større andel av vår felles verdiskapning, og det vil etter hvert måtte gå utover barnehage, skole og samferdsel om utviklingen fortsetter, siden olje- og gassutgiftene går ned og det blir færre i jobb om noen år, advarer han.
BT170320 - Det er flere arkitekter som har oppdrag i utlandet, alt fra hundretusenkronersklassen til flere titalls millioner, men samlet er det en liten andel , sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur i DOGA.
AP170320 Heller ikke Oslo statsadvokatembeter, som håndterer en betydelig andel av alle landets straffesaker, støtter forslaget om kutt i « kvantumsrabatten ».
AP170320 - Det er flere arkitekter som har oppdrag i utlandet, alt fra hundretusenkronersklassen til flere titalls millioner, men samlet er det en liten andel , sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur i DOGA.
AA170320 Heller ikke Oslo statsadvokatembeter, som håndterer en betydelig andel av alle landets straffesaker, støtter forslaget om kutt i " kvantumsrabatten ".
VG170319 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DA170319 - Men vi har ikke foreslått forbud, blant annet fordi private aktører utgjør et en ganske stor andel av dagens barnehagetilbud og det er vanskelig å overskue konsekvensene av å innføre et slikt forbud for de mange familiene som benytter seg av dette i dag, legger Tajik til.
DA170319 Unge menn fra de vestafrikanske landene utgjør en stor andel av dem som kommer til Europa over Middelhavet.
AP170319 - Vi innen bank og finans har jobbet mye med å få opp kvinneandelen blant lederne, men i det vi begynner å forbedre oss, ser vi en ny utfordring : det er en mye høyere andel menn som søker på stillinger hos oss fordi vi etterspør IT-kompetanse.
VG170318 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170318 At de skal få en større andel av kommersiell pott er rimelig.
FV170318 At de skal få en større andel av kommersiell pott er rimelig.
DB170318 En skole i Rogaland har høyest andel , med 10,80 prosent.
DA170318 Meldingen skyver også mye av ansvaret for å begrense forurensende cruiseturisme på lokalaktører, og sier ingenting om hvordan man skal få en større andel av disse turistene - og av feriepengene deres - tilbake på land.
DA170318 En dreining mot en større andel langveisfarende og innflydde turister har en miljøkostnad som raskt spiser opp de bærekraftsertifiserte reisemålenes sparepæreentusiasme.
BT170318 At de skal få en større andel av kommersiell pott er rimelig.
AP170318 Utgiften er et resultat av SVs partiskatt : Alle som får tillitsverv skal betale en andel til fellesskapet i partiet.
AP170318 Også i partiet Rødt betaler tillitsvalgte en andel til partiet.
AP170318 At de skal få en større andel av kommersiell pott er rimelig.
AA170318 - Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til NATO, så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.
VG170317 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170317 Line Vee Hanum opplyser at det gir en andel på noe over 15 prosent blant de kommersielle kanalene.
VG170317 En stor andel av disse har stemmerett ved den kommende folkeavstemningen, og kan avgjøre resultatet.
SA170317 - Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til NATO, så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.
SA170317 En annen mulighet er å bruke farger som har samme fargestyrke som hovedfargen, det vi si at den har samme andel hvitt og sort i seg.
FV170317 Planlagt oppstart : Allerede i produksjon, oppgraderer anlegget slik at en økt andel av bioetanolen kan brukes til innblanding i drivstoff.
DN170317 - Vi forventer en svært høy andel norsk verdiskaping i prosjektet, trolig over 95 prosent.
DN170317 - Høy andel norsk verdiskaping ¶
DN170317 - Vi forventer en svært høy andel norsk verdiskaping i prosjektet, trolig over 95 prosent.
DB170317 Skal de betale tilbake hele tilskuddet eller bare en andel ?
DB170317 « En stor andel av de internasjonale flygningene er aldri innom Skandinavia, og da sier det seg også selv at rutene ikke kan betjenes av skandinaviske medarbeidere », skriver Sandaker-Nielsen.
DB170317 - Vi sier ikke at vi er mot baser utenfor Skandinavia, eller at det brukes en viss andel innleide piloter.
DA170317 Selskapet anslår sin andel av den til å utgjøre rundt 1 milliard kroner.
AP170317 En annen mulighet er å bruke farger som har samme fargestyrke som hovedfargen, det vi si at den har samme andel hvitt og sort i seg.
AA170317 - Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til NATO, så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.
AA170317 Selskapet anslår sin andel av den til å utgjøre rundt 1 milliard kroner.
VG170316 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170316 | Trond Mohns andel i det kriserammede selskapet blir null verdt.
AP170316 Han forklarer også at en stor andel av SAS-passasjerene er amerikanere som reiser fra USA til Norge.
AP170316 Han forklarer også at en stor andel av SAS-passasjerene er amerikanere som reiser fra USA til Norge.
VG170315 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170315 - Avtalen er meget god for Norge, vi får en betydelig større andel av laksen i elven enn med dagens avtale.
DN170315 Norske husholdningers gjeld som andel av disponibel inntekt har nådd rekordhøye 230 prosent, ifølge DNB Markets.
DN170315 For et halvt år siden var tilsvarende andel 64 prosent.
DB170315 Fjord-Norge er den landsdelen med størst andel utenlandske gjestedøgn i 2016 og vil i følge reiselivsmeldingen være et satsingsområde også de neste 10 årene.
DB170315 Samtidig er det en stor andel velgere av de snaue 13 millioner stemmeberettigede som ikke har bestemt seg for hvilke av de 28 partiene de kommer til å stemme på i valget.
AA170315 Norske husholdningers gjeld som andel av disponibel inntekt har nådd rekordhøye 230 prosent, ifølge DNB Markets. ( ©NTB ) ¶
AA170315 For et halvt år siden var tilsvarende andel 64 prosent.
VG170314 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
FV170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
DB170314 Sanner påpeker at Nord-Norges andel av riksveiinvesteringene har økt fra 14 prosent i 2013 til 22 prosent i 2017.
DB170314 Ikke minst var stemmerett forbeholdt en begrenset andel av befolkningen, det vil si, menn over 25 år.
DB170314 - At vi får en avtale på plass som baseres på at vi får en andel av kaka abonnentene betaler til distributørene.
BT170314 En talsmann for selskapet Kushner Companies mener avtalen ikke innebærer noen interessekonflikter siden Jared Kushner har solgt sin andel i kontorbygningen på Manhattan.
BT170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
AP170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
VG170313 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170313 Tendensen er at de store, etablerte partiene på sentrum-høyre og - venstre får en betydelig mindre andel av stemmene enn hva de gjorde for noen tiår siden.
VG170313 Det fremst år som noe i nærheten av en umulig øvelse, for meg bekjent finnes det ingen statistiske tall som viser hvor stor andel av innvandrerne som ( etterhvert ) føler tilhørighet til den norske « nasjonale og kulturelle tradisjon ».
DN170313 Overvekt er et uttrykk for å beskrive en høyere andel enn markedet for øvrig.
DA170313 Å sikre alle rett til videre utdanning hjelper lite dersom en økende andel dropper ut.
AP170313 USA har allerede i lang tid presset på for å få NATO-landene til å betale en større andel av regningen, men det er ventet at trykket vil øke ytterligere nå.
AP170313 President Donald Trump vakte oppsikt da han i valgkampen antydet at USA ikke vil stille opp for land som ikke betaler sin andel av regningen.
AP170313 - Den amerikanske skattebetaleren kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor andel av forsvaret av vestlige verdier.
AP170313 Fra forskningsrapporten Storbyfaktoren vil vi fremheve ett funn : Storbyene har høyere andel vanskeligstilte mennesker enn vi finner i øvrige kommunetyper i Norge.
VG170312 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
AP170312 En regjering der Høyre har avgitt finansministerposten til Fremskrittspartiet, har endt opp med en høyere offentlig andel av BNP enn Norge har hatt på mange år.
VG170311 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170311 I Bergen har vi en stor andel amfetaminbrukere.
SA170311 Uten oppfølging og rapportering på antidopingarbeid, får de mindre andel av pengepotten.
DB170311 * To punkt for å begrense støtten til- og fjerne mål om andel - økologisk matproduksjon ¶
AP170311 Uten oppfølging og rapportering på antidopingarbeid, får de mindre andel av pengepotten.
VG170310 Alle NISO-medlemmer betaler via medlemskontingenten en andel til kollektive ordninger som rettshjelp, forsikringer og forhandlinger, sier Thomas Kristensen.
VG170310 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170310 Omtrent hver tredje reisende booker dessuten reisen via en mobil enhet, en andel som er raskt økende.
DB170310 Afghanere ligger noe under snittet med 0,4, som henger sammen med at en høy andel av flyktningene fra Afghanistan er unge menn.
DB170310 En stor andel av jobbene ble nemlig skapt i bygg- og anleggsbransjen som på grunn av mildværet har kunnet arbeide uten stopp på grunn av vær og vind.
DA170310 Afghanere ligger noe under snittet med 0,4, som henger sammen med at en høy andel av flyktningene fra Afghanistan er unge menn.
BT170310 Blant de få som argumenterte mot å si ja til eggdonasjon, var en uforholdsmessig stor andel fra Vest-Agder.
BT170310 At far har krav på en viss andel , er ikke bare et signal om at far må stille opp, men også til mor om at det er greit å gå tilbake til jobb.
BT170310 Blant de få som argumenterte mot å si ja til eggdonasjon, var en uforholdsmessig stor andel fra Vest-Agder.
BT170310 Kvinner er riktig nok overrepresentert når det gjelder partnervold, men dette er samlet sett en mindre andel , også for kvinner.
AP170310 - Norge bruker mindre på helsesektoren som andel av BNP enn hva man skulle forvente ut fra observasjoner av forholdet mellom inntektsnivå og helseutgifter i andre europeiske land de siste ti årene, ifølge rapporten.
AP170310 Kravet om innblandet andel økte fra 7,5 til 20 prosent.
AA170310 Kostnaden er estimert til cirka 74 millioner kroner, hvorav Spektrum sin andel utgjør cirka 26 millioner kroner.
AA170310 Afghanere ligger noe under snittet med 0,4, som henger sammen med at en høy andel av flyktningene fra Afghanistan er unge menn. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Dette, sammen med det faktum at vi i dagens samfunn lever lenger og samtidig ser en økende andel av kronisk syke, medfører at vi i dag står overfor et presserende behov for et kompetanseløft.
VG170309 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170309 Filmens betydelige andel action bæres av god, gammeldags nitid koreografi, stunts og hypermobil kameraføring, framfor kjapp klipping og CGI.
SA170309 En stadig større andel av norsk oljevirksomhet utføres fra flerbruksfartøy utenfor norsk tilsynsregime.
DN170309 For første gang siden man begynte å føre slik statistikk i 1945, kan Island vise til en servicesektor som utgjør en større andel av BNP enn det eksport utgjør.
DB170309 En høy andel av voldtektene var overfallsvoldtekter.
DB170309 Vi skal ta vare på en større andel eldre enn tidligere.
DA170309 Tilsvarende andel var 21,2 prosent i 2014 og 20,7 prosent i 2013.
DA170309 Sett i sammenheng med det store antallet saker vi håndterer, mottar vi etter vårt syn en svært liten andel bekymringsmeldinger knyttet til det arbeidet våre verger utfører, og det er sjelden behov for oppfølging av slike tilbakemeldinger.
BT170309 En slik uttalelse er mer enn noe annet et bevisst angrep på politisk korrekthet og moralsk establishment, hvor selve angrepet er hensikten, og innholdet er sekundært, ikke helt ulikt motivasjonen bak en solid andel av Donald Trumps velgermasse.
BT170309 En slik uttalelse er mer enn noe annet et bevisst angrep på politisk korrekthet og moralsk establishment, hvor selve angrepet er hensikten, og innholdet er sekundært, ikke helt ulikt motivasjonen bak en solid andel av Donald Trumps velgermasse.
AA170309 For første gang siden man begynte å føre slik statistikk i 1945, kan Island vise til en servicesektor som utgjør en større andel av BNP enn det eksport utgjør.
AA170309 Tilsvarende andel var 21,2 prosent i 2014 og 20,7 prosent i 2013.
VG170308 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170308 Den spilte inn 46 millioner kroner, men kun anslagsvis fem millioner av disse tilfaller produsenten etter at kinoene, distrubutør, skuespillere og andre har fått sin andel .
VG170308 For selv om langt de fleste allerede går i barnehage, er det fortsatt en betydelig andel som ikke gjør det.
VG170308 En stadig økende andel av barnefamiliene befinner seg i det som ofte kalles vedvarende lavinntekt, og de utgjør nå ca. ti prosent.
SA170308 I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor.
FV170308 I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor.
DN170308 plassering 2016 selskap andel 2016 andel 2015 ¶
DN170308 plassering 2016 selskap andel 2016 andel 2015 ¶
DB170308 Målt i form av kjøpekraft og som andel av inntekt har barnetrygden blitt drastisk redusert i verdi siden den stoppet å bli justert i 1996.
DB170308 Blant dem som trenger støtten aller mest, er det en økende andel innvandrere.
DB170308 Barnetrygden sto på den tiden for en stor andel av inntekten til mange barnefamilier.
BT170308 I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor.
BT170308 Undersøkelsen ser på kvinner innenfor musikk- og høyere kunstutdanning, og viser at musikkutdanningen ved utvalgte universiteter og høyskoler hadde lavest andel kvinner på alle nivå på karrierestigen.
BT170308 Undersøkelsen ser på kvinner innenfor musikk- og høyere kunstutdanning, og viser at musikkutdanningen ved utvalgte universiteter og høyskoler hadde lavest andel kvinner på alle nivå på karrierestigen.
AP170308 I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor.
AA170308 Funnet var på 60 000 sølv- og gullmynten og finnerlønnen var en stor andel av lasten.
VG170307 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170307 TIX har i dag over 120.000 følgere på Snapchat, og en stor andel av disse er russ de kommende årene.
DN170307 - Grensehandelen utgjør store verdier, og en betydelig andel av dette legges igjen i grensekommunene i Sverige, sier hun. - 13,8 milliarder kroner i grensehandel utgjør godt over 10.000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen.
DB170307 Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen ( Frp ) har også fått en kopi av brevet, og bes om å starte en utredning av ideen - som altså innebærer at man kan skyte mer rovdyr i Norge mens et annet land verner en større andel av sin bestand enn de egentlig må.
DB170307 Bilen har vært en av merkets absolutte storselgere, med en andel på 30 prosent, og Volvo har lagt seg i selen med nykommeren.
DB170307 En stor andel av innbyggere i Norge får i dag hentet sitt avfall av private bedrifter.
AA170307 - Grensehandelen utgjør store verdier, og en betydelig andel av dette legges igjen i grensekommunene i Sverige, sier hun. - 13,8 milliarder kroner i grensehandel utgjør godt over 10.000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen.
AA170307 Vel 60 prosent av fondet er investert i aksjer, mens drøyt 30 prosent er plassert i eiendom og en mindre andel i eiendom. ( ©NTB ) ¶
VG170306 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
SA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
DN170306 Statoil, som opprinnelig fikk en andel i West Qurna 2-prosjektet, trakk seg ut i 2012.
DN170306 I USA har hele to millioner lærere opprettet en profil på plattformen, og 21 millioner studenter bruker Kahoot aktivt på månedlig basis- en betydelig andel av hele studentmassen.
DB170306 Lavere andel i andre øvelser ¶ 593 000 fulgte for eksempel med hoppherrene da de konkurrerte i normal bakke den 25. februar, noe som var 58 prosent av TV-seerne på daværende tidspunkt.
DB170306 Da Marit Bjørgen og resten av stafettlaget for kvinner tok gull, hadde de en andel på 88,7 prosent.
BT170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
BT170306 Økende andel fattige barn ¶
BT170306 I løpet av de 12 årene studien varte var det en konstant andel på ca 20 prosent som mistet kontakt med den ene forelderen.
AP170306 Årsaken er høy andel innvandrere.
AA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
AA170306 Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.
AA170306 Økende andel fattige barn ¶
VG170305 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170305 En oversikt over tinglyste boligsalg ifjor og hittil i år viser at det er en stadig voksende andel boliger hvor kjøperne må ut med 50 millioner kroner eller mer.
DB170305 - En stor andel av bloggerne virker som de kun blogger om det koslige og nære, sier Yusuf.
DB170305 For en stor andel av dem ble det imidlertid ikke den eventyrslutten man kanskje hadde håpet på.
AP170305 Siden det offentlige betaler for en stadig større andel av de totalte utgiftene, blir merkostnaden ved å ta hele regningen også mindre.
AP170305 Samtidig har foreldrenes andel av den totale prisen for en barnehage plass stadig sunket.
AP170305 Han opplyser at foreldrenes andel av regningen stadig har sunket, og at foreldrene ikke har betalt så mye som 20 prosent av regningen for en kommunal plass siden 2006.
AP170305 Forklaringen er at foreldrene stadig betaler en mindre andel av regningen enn Stortinget i sin tid mente at de skulle gjøre.
AP170305 Foreldrene betaler allerede en liten andel av de totale kostnadene.
AA170305 Mexicanere utgjør fortsatt over halvparten av disse immigrantene, men en mindre andel enn tidligere.
VG170304 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170304 Facebook og Google tar en stadig økende andel av annonseinntektene - og betaler minimalt i skatt.
DB170304 En stor andel tradisjonelle, små vermuteriaer og andre kneiper har måttet stenge dørene, mens nye, hippere konsepter popper opp.
DB170304 - Russere utgjør en temmelig uforholdsmessig stor andel av ressursene våre.
DA170304 De vil ha en gradvis lavere andel av kompensasjonen.
VG170303 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170303 Ifølge Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent.
VG170303 Da ligger det an til at statens andel av kollektiv-investeringer i storbyene blir 50 prosent, får VG opplyst.
SA170303 Men helse- og oppvekstfag er nest størst, og desidert størst blant yrkesfagene med en andel av totalen på 14,2 prosent.
DN170303 Ifølge Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene imidlertid programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent.
DN170303 Snap-sjef Evan Spiegel eier nå aksjer til en verdi av over seks milliarder dollar, mens teknologidirektør Bobby Murphys andel er nå verdt over fem milliarder dollar.
DB170303 Stadig større andel premium ¶
DA170303 Fra samme management, Made, kommer Mikal Telle, som også har stått bak sin andel av de beste nye fra Bergen gjennom hele Bylarm-æraen.
BT170303 Gitt at det er første periode som virkelig teller, har Hordalands prosjekter også fått sin rettmessige andel av disse pengene ?
BT170303 En NTP vil aldri ha fordelt prosjektene helt jevnt etter landsdeler og folketall, men de fleste lokalpolitikere og fylker krever « sin andel » og vel så det.
BT170303 Det kan vanskelig leses som annet enn et løfte om at Hordaland vil få mer enn sin « rettmessige andel », det vil si over 100 milliarder kroner.
BT170303 Gitt at det er første periode som virkelig teller, har Hordalands prosjekter også fått sin rettmessige andel av disse pengene ?
BT170303 En NTP vil aldri ha fordelt prosjektene helt jevnt etter landsdeler og folketall, men de fleste lokalpolitikere og fylker krever « sin andel » og vel så det.
BT170303 Det kan vanskelig leses som annet enn et løfte om at Hordaland vil få mer enn sin « rettmessige andel », det vil si over 100 milliarder kroner.
BT170303 En stor andel av dem som hører på denne type musikk er yngre jenter og gutter som kanskje ikke har forutsetningene for å forstå hvor feil budskapet i sangen er.
AA170303 Ifølge Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene imidlertid programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent.
VG170302 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170302 Snap-sjef Evan Spiegel eier nå aksjer til en verdi av over 6 milliarder dollar, mens teknologidirektør Bobby Murphys andel er nå verdt over 5 milliarder dollar.
DN170302 Privat forbruk utgjør en stor andel av verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi.
DN170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid, og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
DB170302 - Vi ser at kombinasjonen av etterslepet på investeringssiden og krav til effektivisering, i tillegg til en stor andel øremerkede midler og krav til bemanningsøkning, krever klare prioriteringer også i 2017, sier han.
DB170302 Økende andel av dødelig vold ¶
DA170302 Vi trenger en høyere andel norske dirigenter i de norske orkestrene.
DA170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid, og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
AA170302 Parallelt med en stadig økende andel biodrivstoff, tror vi fremtiden består av flere ulike nullutslippsalternativer.
AA170302 Vi har en stor andel av befolkningen i arbeid, og dersom vi fortsatt vil ha det vil det innebære en viss størrelse i sykefraværet.
VG170301 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170301 - Det kan hende man må se på formuleringen av vedtaket på nytt, da vi ikke ønsker å sette et tak på verken andel kvinner eller menn i utvalgene.
DN170301 Når landets unge velger studier, må en større andel velge teknologiske utdanninger og realfag, skriver artikkelforfatteren.
DB170301 En stor andel av skattene stammer fra arbeidsinntekt, slik figuren under viser.
DB170301 Allerede står robotene for en mye større andel av jobbtapene i USA enn konkurransen med Kina og andre land.
DA170301 Oversikten viser andel pasienter over 16 år i døgnbehandling med minst ett registrert tvangsvedtak i 2015.
DA170301 Solvik-Olsen tror heller ikke på Aps krav om at statens andel i Bypakke Nord-Jæren må økes fra 50 til 70 prosent.
DA170301 Skal vi få ned forurensningen og nå klimamålene i Parisavtalen må vi prioritere videre kollektivsatsing på Nord-Jæren, og 70 prosent statlig andel i finansiering av Bypakke Nord-Jæren er Aps største og viktigste krav, sier Tvedt Solberg.
DA170301 Ap krever at statens andel i Bypakke Nord-Jæren økes til 70 prosent, sier Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) til RA.
DA170301 - Kan Ap garantere 70 prosent statlig finansiering av bypakken hvis partiet får regjeringsmakten til høsten ? - 70 prosent statlig andel av Bypakke Nord-Jæren ligger allerede inne i Aps alternative budsjett.
DA170301 * Oljefondets andel i fossil energi økte med 50 milliarder kroner i løpet av 2016.
BT170301 - Det kan hende man må se på formuleringen av vedtaket på nytt, da vi ikke ønsker å sette et tak på verken andel kvinner eller menn i utvalgene.
AP170301 - Det kan hende man må se på formuleringen av vedtaket på nytt, da vi ikke ønsker å sette et tak på verken andel kvinner eller menn i utvalgene.
AA170301 Oversikten viser andel pasienter over 16 år i døgnbehandling med minst ett registrert tvangsvedtak i 2015.
AA170301 Selv om det ikke er NRK som tar regningen for å fylle Skavlan - studio med nordmenn, går også en liten andel av lisenspengene til å betale publikum.
VG170228 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170228 En stor andel av den produksjonen forsvant ut av de tusen elektronikkbutikker til restepriser da Nokia ga seg med konseptet forrige gang.
FV170228 Mens Åseral er blant kommunene i Norge med størst andel unge i arbeidsfør alder, forgubbes arbeidsstyrken i Bygland.
DN170228 Coop økte sin andel med 1,52 prosent.
DN170228 De indiske skatteinntektene, målt som en andel av bruttonasjonalprodukt, er på 16,8 prosent - under halvparten av gjennomsnittet for OECD-landene.
DN170228 Kun en liten andel av innbyggerne har tilgang til rent vann og grunnleggende sanitære forhold.
DA170228 Tysklands høye sperregrense gjør at en høy andel velgere ender opp med å stemme på partier som ikke kommer inn i Bundestag.
DA170228 Vil øke andel
DA170228 - Fondet som andel av økonomien ser ut til å nærme seg en topp, vi kan ikke forvente samme vekst fremover.
AP170228 Norges Bank Real Estate Management har signert en avtale om å kjøpe en andel på 44 prosent av to Kilroy Realty Corporation-selskaper som eier to kontorbygg i San Francisco.
AP170228 Norges Bank Real Estate Management har i samarbeid med Metlife kjøpt en andel på 47,5 prosent i Constitution Square, en kontoreiendom i Washington D.C.
AA170228 Rema 1000 opp 0,2 prosentpoeng til 24,4 og Bunnpris altså null i økning med fortsatt 3,9 prosent andel av markedet.
AA170228 Markedsandelstallene som kommer i dag, viser hvem av våre fire nasjonale dagligvareaktører som sitter igjen med hvor stor andel av disse milliardene.
AA170228 Den løpende rapporteringen viste 20 prosent, mens Dagligvarerapporten viser 19,9 prosent andel for Kiwi.
AA170228 - Fondet som andel av økonomien ser ut til å nærme seg en topp, vi kan ikke forvente samme vekst fremover.
AA170228 Østfold og Telemark ligger også høyt, mens fylker som Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane har en andel på rundt 7 prosent.
AA170228 Coop hadde en andel på 29,4 prosent, mens Norgesgruppen hadde 42,3 prosent av markedet.
VG170227 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170227 Det er også lurt å velge en frokostblanding som inneholder en høy andel fullkorn, fordi fullkorn har vist seg å være bra for helsen vår.
DN170227 Hvor stor andel vil vindkraften ha av den samlede strømproduksjonen i Norge om vel ti år ?
DN170227 - Mye av « missen » forklares med en høyere andel av slaktevolum fra Faroe Farming, hvor kostnadene er høyere og det var vesentlig høyere VAP-volum enn ventet.
DN170227 Dette tallet er så ganget med Oljefondets andel av aksjemarkedet, 0,94 prosent.
DN170227 Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til næringslivet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel .
DB170227 Og siden Ap-velgerne utgjør en så stor andel av totalbefolkningen, er det faktisk flere Ap-velgere som føler seg « lite representert » enn antallet Sp+Frp-velgere i samme gruppe.
BT170227 17 av milliardene kan finansieres med bompenger, noe som gir en statlig andel på 26 milliarder kroner..
BT170227 Det er også lurt å velge en frokostblanding som inneholder en høy andel fullkorn, fordi fullkorn har vist seg å være bra for helsen vår.
AP170227 - Våre viktigste samarbeidspartnere er SAS og Norwegian, som har 40 prosent andel hver av trafikken.
AP170227 Det er også lurt å velge en frokostblanding som inneholder en høy andel fullkorn, fordi fullkorn har vist seg å være bra for helsen vår.
AA170227 Telebransjens andel av verdens BNP var i fjor på 4,4 prosent, og ligger an til å stige til 4,9 prosent innen år 2020.
AA170227 Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til næringslivet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel .
VG170226 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170226 Nettopp fordi andre land i Europa sliter med en uforholdsmessige stor andel av konsekvensene - altså flyktningene - bør Norge kunne ta imot flere.
BT170226 Desto større andel av den risikofylte rusbruken som foregår inne på sprøyterommet, jo flere mennesker vil få helsehjelp og veiledning, desto flere ulykker og dødsfall kan forhindres, og flere sprøytespisser forsvinner fra offentlige områder.
AA170226 Ingen EU-land slår Sverige når det gjelder andel av befolkningen som deltar i arbeidsmarkedet. 82,1 prosent av svenskene har jobb.
VG170225 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170225 Hvert land har sin andel av utfordringer, skriver Bildt.
DB170225 Tidligere denne uka ble butikkvinduer knust og biler satt i brann i Rinkeby, en drabantby utenfor Stockholm kjent for sin høye andel innvandrere.
DB170225 Tallene avdekker også at en større andel personer med lav utdanning ikke drikker vin i det hele tatt, sammenlignet med personer med høyere utdanning.
DA170225 I Oslo ser man også en økning i andel elever med minst ett fag som ikke er vurdert, fra 12.2 prosent i skoleåret 2015/2016, til 13,5 prosent i 2016/2017.
VG170224 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
FV170224 Det er også lurt å velge en frokostblanding som inneholder en høy andel fullkorn, fordi fullkorn har vist seg å være bra for helsen vår.
FV170224 NÆRHET TIL SKJÆRGÅRDEN : Billedkunstneren kjøpte sin andel i Skärkäll for 53.000 i 1992.
DB170224 Flere kilder forteller at sammenslåingen i kommunalminister Jan Tore Sanners hjemfylke var viktig for å sørge for at også Østlandet fikk sin andel tvangsbruk.
DB170224 Etter det Dagbladet forstår skal Venstre også ha vært en pådriver for sammenslåingen mellom Balestrand, Leikanger og Sogndal, til dels fordi lokallagene i alle tre kommuner ønsket det, men også fordi Venstre så behov for å gjøre kommunen mer robust fordi det er en høy andel statlige arbeidsplasser der.
DB170224 Det er på mange måter en etterretningsstat, der en stor andel av dem som jobber der er involvert i å sikre statens eksistens.
BT170224 Etter at jeg fikk barn og både frivillig og ufrivillig blitt meldt inn i diverse mammaforum, nyhetsbrevlister og facebookgrupper, har jeg sett min andel av « Det-jeg-skulle-ønske noen-hadde-fortalt-meg-om-barseltiden-lister ».
VG170223 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170223 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og andel solgt i prosjektene : ¶
DN170223 I tillegg var det en faktor at Stavanger har en lavere andel statlige arbeidsplasser enn både Bergen og Trondheim.
DN170223 Turistveksten er stabil og bred med stadig større andel individuelle turister som gjerne leier bil og drar fra hotell til hotell i Nord-Norge selv vinterstid.
DN170223 Tar fra 25 til 35 prosent av leieinntektene - etter at Airbnb først har tatt sin andel .
BT170223 | Her er det høyest andel elbiler i Bergen ¶
BT170223 Sterkere farge betyr høyere andel elektriske biler.
BT170223 På kartet kan du se prosentvis andel av elbiler for kommunene i Hordaland.
BT170223 Kartet for hele fylket viser at Askøy er den kommunen med desidert høyest andel elektriske biler.
BT170223 Jo sterkere fargen er, jo høyere andel av elbiler i området.
AP170223 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og andel solgt i prosjektene : ¶
VG170222 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170222 « Vi estimerer en egenkapitalandel på ti prosent ved utgangen av 2016, inkludert kapitalisert driftsleasinger og 20 prosents andel i Bank Norwegian til markedsverdi.
DN170222 « Alternativer til utstedelse av nye aksjer kan være å selge sine andeler i sitt interne leasningselskapet, Arctic Aviation Assets, sin 20 prosent andel i Bank Norwegian eller til og med å utsette noen av sine flybestillinger eller å selge enkelte av sine ordrer », skriver Citi.
DN170222 Sport : I 2003 kjøpte Jay Z en liten andel av basketball-laget New Jersey Nets.
DN170222 Jay Z eier i tillegg en større andel av strømmetjenesten Tidal.
DA170222 Han har kalt NATO overflødig og antydet at USAs overholdelse av artikkel fem avhenger av hvorvidt medlemslandene har betalt sin andel eller ikke.
DA170222 For første gang siden 1990 økte myndighetene forsvarsbudsjettene i år med 8 prosent, en stor andel skal gå til investeringer og modernisering.
DA170222 I tillegg er det lav andel overvektige, og få kvinner røyker.
DA170222 - At en så stor andel av arbeidsstokken ( 90 prosent ) nå er ansatt i Forsvaret er et tungtveiende moment for at virksomheten har beholdt sin identitet, slår tingretten fast.
AA170222 I tillegg er det lav andel overvektige, og få kvinner røyker.
AA170222 Hun viser til undersøkelser fra Universitetet i Bergen og fagbladet Politiforum som har vist at en stor andel av de ansatte i politiet ikke har tiltro til at reformen vil føre politiet nærmere innbyggerne eller at tjenestene blir bedre.
VG170221 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170221 Men vi vet at det bare er en mindre andel av de som utsettes, som oppsøker politiet og anmelder overgrepet. 5 prosent av unge jenter forteller at de har blitt voldtatt før de er 18 år, og det rapporteres om at overgriperne blir yngre og yngre.
DB170221 Bratterud sier at staten ikke bedstrider at Mahad er etnisk somalier, men sier at Djibouti tidligere ble omtalt som « fransk Somalia » og at landet innehar en stor andel etniske somaliere.
VG170220 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
FV170220 - På bakgrunn av foreløpig etterspørsel jobber vi allerede med å sikre en høy andel av produksjonen til Norge, sier han.
FV170220 plass har en andel på 2,6 prosent i 2015, ifølge en undersøkelse gjort av PA Consulting.
DB170220 I disse områdene bor det imidlertid også en svært stor andel av landets befolkning.
DB170220 For å skape et mer seriøst arbeidsliv, skal det bare være ett ledd underleverandører under hovedleverandør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av midlertidig ansatte og innleid personell fra bemanningsforetak, forbud mot kontant betal
DB170220 For å skape et mer seriøst arbeidsliv, skal det bare være ett ledd underleverandører under hovedleverandør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av midlertidig ansatte og innleid personell fra bemanningsforetak, forbud mot kontant bet
BT170220 Regelen sier hvor stor andel av Statens pensjonsfond utland ( Oljefondet ) som kan fases inn i statsbudsjettet hvert år.
BT170220 - På bakgrunn av foreløpig etterspørsel jobber vi allerede med å sikre en høy andel av produksjonen til Norge, sier han.
BT170220 plass har en andel på 2,6 prosent i 2015, ifølge en undersøkelse gjort av PA Consulting.
VG170219 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170219 - På bakgrunn av foreløpig etterspørsel jobber vi allerede med å sikre en høy andel av produksjonen til Norge, sier han.
SA170219 plass har en andel på 2,6 prosent i 2015, ifølge en undersøkelse gjort av PA Consulting.
AP170219 - På bakgrunn av foreløpig etterspørsel jobber vi allerede med å sikre en høy andel av produksjonen til Norge, sier han.
AP170219 plass har en andel på 2,6 prosent i 2015, ifølge en undersøkelse gjort av PA Consulting.
AA170219 Til sammen har Charlottenlund barne - og ungdomsskoler nesten 1200 elever, og en stor andel av barna og ungdommene må krysse FV950/Kockhaugvegen, enten ved Skovgård eller ved Askeladdvegen.
VG170218 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170218 Senioranalytiker Bernhardsen har tatt utgangspunkt i hva det koster for en familie å finansiere en gjennomsnittsbolig med 85 prosent belåningsgrad og 25 års nedbetalingstid, som andel av familiens inntekt.
DN170218 Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
DB170218 Tallene i undersøkelsen viser at en større andel menn enn kvinner oppgir at de ikke kjenner til holdbarheten for vin i boks.
DA170218 - Er det en stor andel av staben ?
AP170218 Norges forsvarsutgifters andel av BNP ligger i dag på litt under 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå frem til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
AP170218 Siden da er andel barn under 17 år som lever i fattigdom, blitt femdoblet.
AA170218 Norges andel av BNP ligger i dag på snaut 1,6 prosent og ligger an til å holde seg på omtrent samme nivå fram til 2020, forutsatt at SSBs prognoser for BNP-vekst slår til.
VG170217 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170217 Han mente de sto for en høy andel av kriminaliteten, og lovte å bygge en mur mot Mexico, for å hindre at det han beskrev som potensielle terrorister, å komme inn i landet.
DN170217 « Det står i sterk kontrast til tiden vi har bak oss der oljepengebruken stadig har økt som andel av BNP og dermed gitt en positiv vekstimpuls til økonomien », skriver Nordea Markets.
DN170217 Som andel av fastlands-BNP vil oljepengebruken holde seg om lag uendret, noe som er definisjonen av et nøytralt budsjett, viser Nordea til.
DN170217 Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika.
DN170217 - Statistikken straffer land som Danmark, med forholdsvis stor svineproduksjon, men gir gode sifre i land med stor andel lam og fisk, forklarer veterinær My Sahlman i svenske Lantbrukarnas Riksförbund.
BT170217 Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika.
BT170217 - Statistikken straffer land som Danmark, med forholdsvis stor svineproduksjon, men gir gode sifre i land med stor andel lam og fisk, forklarer veterinær My Sahlman i svenske Lantbrukarnas Riksförbund.
AA170217 Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika.
AA170217 - Statistikken straffer land som Danmark, med forholdsvis stor svineproduksjon, men gir gode sifre i land med stor andel lam og fisk, forklarer veterinær My Sahlman i svenske Lantbrukarnas Riksförbund.
AA170217 Østfold har høyest andel uføre med 13,7 prosent, mens Oslo har lavest andel med 5,2 prosent.
AA170217 Østfold har høyest andel uføre med 13,7 prosent, mens Oslo har lavest andel med 5,2 prosent.
AA170217 Oslo har samlet sett en lavere andel offentlig ansatte enn samtlige av landets fylker, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170216 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170216 Selv om gallupene viser at Emmanuel Macron ligger godt an til å bli landets neste president, og Fillon fortsatt har en betydelig andel velgere, har Marine Le Pen klatret stabilt oppover på målingene den siste tiden.
VG170216 Handlingsregelen fastslår hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som fra år til år kan brukes i norsk økonomi.
VG170216 - Vi skylder våre barn og barnebarn at de også får sin andel av oljefondet, sier Støre.
VG170216 * 1 Sysselsettingen : Laveste andel i jobb på 20 år. * 1 Private jobber : I fjor gikk antallet i jobb i det private ned for første gang siden finanskrisen. 2 av 3 nye jobber under denne regjeringen har kommet i det offentlige. * 1 Skattekuttene : Inntektene til det offentlige kuttet med om lag 25 milliarder. * 1 Byråkrativeksten
SA170216 « Livet som rensefisk er fullt av harde påkjenninger, og det er velkjent at en stor andel dør underveis », skriver Susanne Lybæk.
SA170216 Stor andel dør ¶
SA170216 Livet som rensefisk er fullt av harde påkjenninger, og det er velkjent at en stor andel dør underveis.
DN170216 Pareto Securities skriver at den økte guidingen for enhetskostnad for 2017 delvis forklares av høyere andel av salg- og tilbakeleie.
DN170216 Men han legger til at det viktigste er nivået for oljepengebruken som andel av bruttonasjonalprodukt ( bnp ) : ¶
DN170216 - Han sier rett ut at perioden med å øke oljepengebruken bør være over - at pengebruken som andel av bruttonasjonalprodukt bør ha nådd toppen.
DN170216 - Det er en ganske betydelig andel .
DN170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel, er nivået for bruken av oljepenger som andel av BNP.
DN170216 - Vi kan ikke lenger basere oss på at Oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien, sier sentralbanksjefen.
DN170216 Norge ligger på snaut 1,6 prosent og ligger heller ikke an til å øke sin andel de nærmeste årene.
DN170216 Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.
DB170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
DB170216 I land med høy arbeidsledighet er skepsisen mot høy innvandring størst, særlig hvis det allerede bor høy andel innvandrere i landet.
DA170216 I tillegg har Oslo kommune en lavere andel ikke-vestlige innvandrerkvinner i arbeid enn landet for øvrig, sier hun videre.
DA170216 Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.
DA170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
BT170216 Til å begynne med tok Fjellsiden AS sikte på å bygge en « betydelig andel studenthybler » i nybygget bak Kalfarveien 20.
AP170216 Han vil heller holde bruken av oljepenger fast som andel av samlet produksjon ( BNP ) i Fastlands-Norge.
AP170216 - Men viktigere enn valg av aksjeandel, er nivået for bruken av oljepenger som andel av BNP.
AP170216 - En høyere andel aksjer forutsetter bred politisk enighet og at vi evner å holde fast ved investeringsstrategien, også i perioder med store utslag i fondsverdien, sier hun ¶
AP170216 Mange utkantkommuner sliter med høy andel eldre og negative fødselstall.
AP170216 Bak de ulike fargene på kartet skjuler det seg en skala der diverse variabler for hver kommune er lagt inn, eksempelvis andel kvinner i fødedyktig alder, andel eldre over 67 år, befolkningsvekst, sysselsettingsvekst, reisetid til Oslo, størrelsen på arbeidsregionen og gjennomsnittsinntekt.
AP170216 Bak de ulike fargene på kartet skjuler det seg en skala der diverse variabler for hver kommune er lagt inn, eksempelvis andel kvinner i fødedyktig alder, andel eldre over 67 år, befolkningsvekst, sysselsettingsvekst, reisetid til Oslo, størrelsen på arbeidsregionen og gjennomsnittsinntekt.
AA170216 Norge ligger på snaut 1,6 prosent og ligger heller ikke an til å øke sin andel de nærmeste årene.
AA170216 - Viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt ( BNP ).
AA170216 Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.
VG170215 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170215 Den norske planen når ikke toprosentmålet i 20-årsperioden den peker fram mot, men den norske forsvarsministeren mener at NATO også må se på at Norge overoppfyller kravet til budsjettets andel av investeringer, minimum 20 prosent.
SA170215 Erstatning på rundt 300 millioner dollar for at Noreco måtte selge sin andel i Siri-plattformen i 2011 for rundt 13 millioner dollar.i ¶
DN170215 Vi kan ikke lenger basere oss på at Oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien.
DN170215 Også endringer i landets samlede petroleumsformue trekker i retning av en lavere andel obligasjoner.
DN170215 I dag har en tilsvarende andel minst fullført videregående, og om lag en tredel har utdannelse fra høyskole eller universitet.
DN170215 Salmar har 60 prosent andel av salget på langsiktige kontrakter der prisen ble fastsatt da prisnivået var lavt.
DN170215 I fjerde kvartal 2016 var totale driftsinntekter, inkludert andel av felleskontrollert virksomhet, det såkalte Field Development-segmentet, på 2378 millioner kroner, sammenliknet med 3334 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor ¶
DN170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6459 millioner kroner, ned fra 8397 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.
AP170215 President Trump har tidligere antydet at USA ikke vil stille opp for land som ikke betaler sin andel av regningen og fått massiv kritikk.
AP170215 - Den amerikanske skattebetaleren kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor andel av forsvaret av vestlige verdier.
AP170215 President Trump har tidligere antydet at USA ikke vil stille opp for land som ikke betaler sin andel av regningen og fått massiv kritikk.
AP170215 - Den amerikanske skattebetaleren kan ikke lenger bære en uforholdsmessig stor andel av forsvaret av vestlige verdier.
AA170215 Men vi vet ikke hvor stor andel av dem som må gjøre dette på endeholdeplassenes utebuer.
AA170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6,46 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
AA170215 desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6,46 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
VG170214 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DN170214 Tidligere advokat Geir Knutsen klarte ikke å sikre hustruen en større andel av boliggevinsten enn de drøye 620.000 kroner hun satt igjen med etter at villaen på Nesøya var solgt.
DN170214 Men fordi forbrukslån er mye dyrere enn boliglån, utgjør forbruksgjelden en stadig større del av husholdningenes samlede rentekostnader : Mens forbrukslånenes andel av rentekostnadene for norske hus og hjem var på fem prosent i 2008, er den nå på 12 prosent.
DN170214 I høst pekte sentralbanken på en tikkende bombe : Forbruksgjelden utgjør en liten andel av norske husholdningers samlede gjeld, bare tre prosent.
DN170214 Altså var Airbnbs andel 3,2 prosent.
DN170214 Markedsdirektøren opplever at både digitale og analoge utendørsflater er effektivt for å nå ut til en bred andel av befolkningen.
DB170214 Som forretningsmann sier han at alle må betale sin andel .
AP170214 Hver bataljon består av fire mobile utskytingsenheter og en større andel atomvåpen.
AP170214 Hver bataljon består av fire mobile utskytingsenheter og en større andel atomvåpen.
AP170214 - Mitt departement jobber for tiden med en utredning hvor vi ønsker å kartlegge forskjellene mellom ulike sektorer, og hvilke årsaker som gjør at det er høyere andel kvinnelige toppledere i noen sektorer fremfor andre.
AP170214 - Mitt departement jobber for tiden med en utredning hvor vi ønsker å kartlegge forskjellene mellom ulike sektorer, og hvilke årsaker som gjør at det er høyere andel kvinnelige toppledere i noen sektorer fremfor andre.
AP170214 Andel elever som fikk karakteren 3 eller 4 er lavere enn de andre årene i perioden.
VG170213 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170213 Vi har en andel på 3 - 4 prosent elbiler, men vi skal jo til 100 prosent, sa Susanne Heart ( MDG ).
SA170213 På den andre siden står de som mener at elbiler opptar en altfor stor andel av korttidsplassene i sentrum, og at eierne må være med på et spleiselag, blant annet for å få opp antallet ladestasjoner i sentrum.
DN170213 De reduserer nå sin andel pro rata.
DB170213 Norge har en høy andel boligeiere sammenliknet med andre land, også blant unge.
DA170213 Det er ikke akkurat ukjent at Sandnes har en høyere andel piggdekk enn Stavanger.
DA170213 Dette takket være bidrag fra en stadig større andel ivrige vandrere, som har oppdaget og utforsket denne fortsatt litt hemmelige vandreruten, der du både kan få med deg en av Europas dypeste kløfter og noen av de høyeste toppene.
AP170213 Trump har antydet at USA ikke vil stille opp for NATO-allierte som ikke betaler sin andel av utgiftene.
AA170213 Ikke bare går denne type erstatninger opp, nedbørsskader utgjør også en større andel av de totale vannskadene enn før.
VG170212 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170212 Meningsmålingen viser at andel velgerne som mener at Fillon bør trekke seg, har økt fra 61 til 70 prosent på en uke, melder NTB.
VG170211 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
DB170211 Det er imidlertid en høy andel personer med ikke-etnisk svensk bakgrunn som bor i forstaden som etter hvert har fått et svært dårlig rykte i både Norge og Sverige.
DA170211 Vi har også høy andel av mannlige ansatte, og det gjør noe positivt med miljøet, sier Emmerhoff.
BT170211 Minst andel fattige barn hadde Austevoll og Austrheim, med henholdsvis bare 4,3 prosent og 3,9 prosent under fattigdomsgrensen.
BT170211 Minst andel fattige barn hadde Austevoll og Austrheim, med henholdsvis bare 4,3 prosent og 3,9 prosent under fattigdomsgrensen.
VG170210 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170210 Det er ikke akkurat ukjent at Sandnes har en høyere andel piggdekk enn Stavanger.
DB170210 Europeerne må ta sin andel av forsvarsutgiftene i NATO, for å kreve at USA overholder sine forpliktelser.
DA170210 En forsvinnende liten andel av disse sakene kommer opp for retten.
AP170210 Nasjonal Front har en større andel kvinnelige velgere enn andre høyrepopulistiske partier.
AA170210 Den viser at andel velgerne som mener at Fillon bør trekke seg, har økt fra 61 til 70 prosent på en uke.
VG170209 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170209 » Samtidig har Norge høyest inntekt per innbygger, høyest forventet levetid ved fødsel og lavest andel befolkning over 65 år.
VG170209 * 1 Bruker man andel av BNP, ligger vi omtrent på gjennomsnittet av de rikeste OECD-landene.
SA170209 Vi hører via NRK at selskapet Olav Thon, som eier en stor andel av kjøpesentrene, tar selvkritikk.
SA170209 Vi har ikke gjort krav på vår andel av statlige arbeidsplasser i forhold til de andre storbyregionene.
DN170209 Sjefanalytikeren mener økning i andel amerikanske oljerigger tyder på at mange av områdene er lønnsomme på de prisnivåene vi ser nå.
DB170209 - Den er ikke tilsatt sukker, den har størst andel havregryn og i tillegg er den tilsatt kli, sier Antonsen om God Start fra Rema 1000.
DB170209 Det er Norsk Tipping-spillene Belago og Bingoria som topper listen over andel spillere med spilleproblemer, ikke utenlandske spill.
DB170209 I hvilke grad vil et brukerpanel med en stor andel personer med et ideologisk ståsted kunne ha interesse for kunnskap og fri undersøkelse ?
DB170209 Mens det er en marginal andel private tilbydere av skoletjenester, står private for 50 prosent av barnehagetilbudet.
AA170209 En ny internasjonal rapport viser at økologiske produkter utgjorde 8,4 prosent av matvaresalget i Danmark i 2015, mens Sveits og Luxembourg følger etter med en andel på henholdsvis 7,7 og 7,5 prosent.
AA170209 Det er i påfallende liten grad presentert hvilken effekt den nye strukturen vil ha ; endring i dør-til-dør reisetider på tunge relasjoner, andel og antall omstigninger, gangavstander til nærmeste holdeplass, sitteplassandel osv.
DN170208 I fjor var tilsvarende andel på 17 prosent. 67 prosent av bedriftene varsler uendret bemanning, mens ti prosent varsler reduksjon.
DB170208 Regelen fastslår hvor stor andel av oljefondet som fra år til år kan brukes i norsk økonomi, og ble vedtatt i Stortinget våren 2001.
DB170208 Viser hvor stor andel av mottakere av uføretrygd som har fått ulike graderingsprosenter.
DB170208 Framfor at trygdene utbetales som en gitt andel av tidligere lønnsinntekt, slik dagpenger ( arbeidsledighetstrygd ), sykepenger, uførepensjon og pensjon fungerer, eller som et behovsprøvd minstegulv, slik sosialstønaden fungerer, vil borgerlønn utbetales til alle, uavhengig av hva de ellers tjener.
DB170208 Det er derfor grunn til å tro at behovet for disse tjenestene bare vil øke og ta både en større del av den økonomiske kaka og kreve en større andel av arbeidsstyrken i tida som kommer.
DB170208 Bakgrunnen er at en økende andel unge står utenfor arbeid og at antallet uføre øker.
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud, reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene.
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud, reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene.
BT170208 Fornybar energi utgjør i dag en liten andel av energiforsyningen.
AP170208 - Gamle Oslo har en stor andel små butikker og serveringssteder, mer enn mange andre steder i byen.
VG170207 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170207 - Vi mener at programmet har ambisjoner som skal la seg gjennomføre, selv om noen av dem, som å øke forsvarets andel av BNP til to prosent, vil ta lengre tid å oppfylle enn fire år, sier Støre.
SA170207 BOR MINDRE : - Vi bor stort og vi har god råd, men en voksende andel av oss vil bo i blokker.
DN170207 Hvor stor andel burde det vært ?
DN170207 Det er en høyere andel kvinnelige ledere i industrien og it-bransjen i de største amerikanske selskapene enn i de norske, viser ny kartlegging.
DN170207 - Hvis du ikke vil si hvor stor andel det bør være, hvordan skal det bli bedre ?
DN170207 - Det er vanskelig å si hvor stor andel det skal være, men et konkurransedyktig næringsliv må rekruttere gode kandidater fra hele befolkningen, sier Horne.
DN170207 Det vises også til at den høye utlånsveksten i Norge i dag følges av en lavere andel yrkesaktive sammenlignet med folk i ikke arbeidsfør alder, referert til som « inverse dependency ratio ».
DN170207 Men det er bare en liten andel som faktisk handler der.
DB170207 Blå Kors melder om at « en stigende andel av henvendelsene til dem gjelder nettopp spillavhengighet ».
DB170207 En søndagskveld jeg satt i bilen forsøkte jeg å følge med på hvor stor andel av de 57 minuttene mellom to nyhetssendinger på P1 som ikke gikk med til musikk.
BT170207 BOR MINDRE : - Vi bor stort og vi har god råd, men en voksende andel av oss vil bo i blokker.
AP170207 BOR MINDRE : - Vi bor stort og vi har god råd, men en voksende andel av oss vil bo i blokker.
AP170206 Ikke alle pasientene responderte på vaksinen, men hos noen forsvant plakkene, mens en andel fikk alvorlige bivirkninger grunnet betennelsessykdom i hjernen.
AP170206 Ikke alle pasientene responderte på vaksinen, men hos noen forsvant plakkene, mens en andel fikk alvorlige bivirkninger grunnet betennelsessykdom i hjernen.
AA170206 Problemet er at kravet om flere kvinner i styrene ikke ser ut til å ha økt andel kvinnelige ledere i næringslivet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.
VG170205 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170205 Da endte vi på 20,9 prosent, til sammenligning hadde vi 19,8 prosent andel i januar 2016, sier hun.
SA170205 Problemet er at kravet om flere kvinner i styrene ikke ser ut til å ha økt andel kvinnelige ledere i næringslivet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik..
SA170205 Problemet er at kravet om flere kvinner i styrene ikke ser ut til å ha økt andel kvinnelige ledere i næringslivet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til avisen.
DN170205 Problemet er at kravet om flere kvinner i styrene ikke ser ut til å ha økt andel kvinnelige ledere i næringslivet, sier Aps nestleder Hadia Tajik.
DN170205 Ap krever at også valgkomiteene i statseide selskaper skal bestå av minst 40 prosent kvinner og samme andel i statlige lederopplæringsprogrammer.
BT170205 Da endte vi på 20,9 prosent, til sammenligning hadde vi 19,8 prosent andel i januar 2016, sier hun.
AP170205 Da endte vi på 20,9 prosent, til sammenligning hadde vi 19,8 prosent andel i januar 2016, sier hun.
AP170205 Da endte vi på 20,9 prosent, til sammenligning hadde vi 19,8 prosent andel i januar 2016, sier hun.
AA170205 - Til nå har en ganske stor andel norske forbrukere vært skeptiske til genmodifiserte produkter.
AA170205 Problemet er at kravet om flere kvinner i styrene ikke ser ut til å ha økt andel kvinnelige ledere i næringslivet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til avisen.
VG170204 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
VG170204 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170204 Resultatet er at bokostnadene som andel av inntekt faktisk ligger på omtrent samme nivå som for fem og ti år siden, sier Wenche Martinussen i Storebrand.
DN170204 Ifølge New York Times har Viola vært I forhandlinger om å bytte sin andel i Eastern Air Lines mot aksjer I Swift Air, et selskap som en underleverandør til amerikanske myndigheter.
DN170204 Resultatet er at bokostnadene som andel av inntekt faktisk ligger på omtrent samme nivå som for fem og ti år siden, sier Wenche Martinussen i Storebrand.
DB170204 Har du ett eller flere programmer som står for en stor andel av strømbruken, og denne bruken ikke kan forklares, kan det være snakk om apper som ikke har blitt tilpasset det nye operativsystemet, og som derfor trekker mer strøm enn det burde.
AP170204 Men en større andel amerikanerne - 49 prosent - er positive til Trumps innstramming av flyktning- og immigrasjonspolitikken, ifølge en meningsmåling Reuters gjennomførte denne uken.
AP170204 - Til nå har en ganske stor andel av norske forbrukere vært skeptiske til genmodifiserte produkter, så dette er også et element som vil inngå i oppdretternes vurderinger, sier han.
AA170204 Resultatet er at bokostnadene som andel av inntekt faktisk ligger på omtrent samme nivå som for fem og ti år siden, sier Wenche Martinussen i Storebrand.
VG170203 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
SA170203 De stedene der Junit har en høyere andel av de ansatte, tar SAS selv av innsjekkingen, sier Johansen.
AA170203 Høy laksepris har bidratt til at en større andel av laksen som går til Europa bearbeides.
AA170203 « En stor andel medarbeidere har ingen relevant utdanning, noe som er en stor utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet », skriver Knut Jørgen H.
AA170203 En stor andel medarbeidere har ingen relevant utdanning, noe som er en stor utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet. 1/3 av de ansatte ( på landsbasis ) i helse- og omsorgssektoren er uten relevant helsefaglig utdanning, såkalte ufaglærte.
DN170202 Danmark troner øverst på listen over daglige røykere med en andel på 21 prosent.
DB170202 Siden de fire flyplassene er der Junit har størst andel medlemmer, er det også der en streik vil ramme hardest.
DB170202 I rapporten « Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015 », utarbeidet av Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Lotteritilsynet, framkommer det at det er Norsk Tipping-spillene Belago og Bingoria som har høyest andel spillere med spilleproblemer eller såkalte moderate risikospillere, ikke utenlandske spill.
BT170202 Danmark troner øverst på listen over daglige røykere med en andel på 21 prosent.
AP170202 Statoil har en andel på 33,33 prosent.
AP170202 Økt yrkesdeltagelse blant kvinner bidrar videre til at en mindre andel av de etterlatte mottar stønaden som avkortes mot inntekt.
AP170202 Størst andel av ytelsene går til Thailand, etterfulgt av Sverige, Polen, Spania og Filippinene.
DN170201 Banken med et fotfeste i bergensområdet, samt resten av Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, har en uvanlig stor andel kunder med fastrente.
BT170201 - Målet er å få bedre lønnsomhet i vår Europa-trafikk og sikre oss en større andel i det raskt økende markedet spesielt for ferie- og fritidsreisende, sier SAS' norske konserndirektør Eivind Roald.
AP170201 - Målet er å få bedre lønnsomhet i vår Europa-trafikk og sikre oss en større andel i det raskt økende markedet spesielt for ferie- og fritidsreisende, sier SAS' norske konserndirektør Eivind Roald.
AP170201 Velferdsytelser som andel av samlet inntekt for flyktninger og familieinnvandrere, 18 - 45 år ved ankomsten, etter kohort og observasjonsår.
AP170201 Uansett trekker et svakere arbeidsmarked i retning av å øke velferdsytelsenes andel av samlet inntekt, opplyser SSB-forsker og utvalgsmedlem, Erling Holmøy.
AP170201 Dette er oversikten velferdsytelser som andel av samlet inntekt- etter kjønn og innvandringsgrunn. 20 - 66 år : ¶
AP170201 Velferdsytelser som andel av samlet inntekt for flyktninger og familieinnvandrere, 18 - 45 år ved ankomsten, etter kohort og observasjonsår.
AP170201 Skal vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge, og belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
AP170201 Norge har allerede en høy andel innvandrere i befolkningen, og det er grunn til å forvente mange ankomster også i fremtiden.
AP170201 Skal vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge, og belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
AP170201 Norge har allerede en høy andel innvandrere i befolkningen, og det er grunn til å forvente mange ankomster også i fremtiden.
DN170131 Likevel ser vi at det blant ungdom med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Norge er en høyere andel som er studenter på høgskoler og universiteter enn ungdom som har norskfødte foreldre, sier Bakken.
DB170131 Rwanda får også skryt som det landet i verden med størst andel kvinner i folkevalgte stillinger, mens for eksempel USA ligger på 45. plass.
SA170130 Kampen fikk en andel på hele 82,3 prosent i den kommersielle målgruppen 20 - 49 år og 81,9 prosent blant alle TV-seerne.
FV170130 Kampen fikk en andel på hele 82,3 prosent i den kommersielle målgruppen 20 - 49 år og 81,9 prosent blant alle TV-seerne.
DN170130 Høyrerepresentanten uttalte at president Donald Trumps utestengning av flyktninger fra flere muslimske land, måtte føre til at blant annet Norge må vurdere å ta en større andel .
DB170130 » At dette er en lav andel , er forsåvidt en rimelig vurdering, selv om det kunne vært på sin plass å holde det opp mot noen forskningsdata om hvor mange personer som faktisk utsettes for helseskadelig luft.
DB170130 En stor andel av disse midlene vil komme flyktningene til gode.
BT170130 De endelige løsningene må også ses i sammenheng med andre problemstillinger, som høy andel midlertidige ansettelser og konsekvensene av å belønne høy gjennomstrømning.
BT170130 Mange forhold har ført til reduksjonen i tallet på alvorlige trafikkulykker, slik som bedre biler, bedre veier og en helsetjeneste som redder en større andel av hardt skadde trafikkofre.
BT170130 De endelige løsningene må også ses i sammenheng med andre problemstillinger, som høy andel midlertidige ansettelser og konsekvensene av å belønne høy gjennomstrømning.
BT170130 Mange forhold har ført til reduksjonen i tallet på alvorlige trafikkulykker, slik som bedre biler, bedre veier og en helsetjeneste som redder en større andel av hardt skadde trafikkofre.
BT170130 Kampen fikk en andel på hele 82,3 prosent i den kommersielle målgruppen 20 - 49 år og 81,9 prosent blant alle TV-seerne.
AP170130 Kampen fikk en andel på hele 82,3 prosent i den kommersielle målgruppen 20 - 49 år og 81,9 prosent blant alle TV-seerne.
SA170129 Avtalen mellom klubbene skal inkludere at Brann får en andel av et videresalg av Knudsen.
DN170129 Tallene fra VFF viser at Norge er blant landene i Europa med høyest andel midler i indeksfond, etter flere år med det Zakariassen kaller en « markert økning ».
DN170129 En analyse gjennomført av Morningstar viser at de ti beste norske aksjefondene hadde en gjennomsnittlig meravkastning på 21,3 prosent, gjennomsnittlig avkastning på 31,8 prosent, med en gjennomsnittlig aktiv andel på 71,2 prosent.
DN170129 - Vi ser at fondene med høyest aktiv andel virkelig skinte i 2016, skriver Morningstars analytiker Thomas Furuseth i analysen.
DN170129 - Det er naturlig å ha større andel i indeks, for å unngå risikoen med å velge feil forvalter, sier administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning til DN.
AP170129 Avtalen mellom klubbene skal inkludere at Brann får en andel av et videresalg av Knudsen.
SA170128 For å vurdere produktene opp mot hverandre, har vi sett på innhold av mettet fett, umettet fett, sukker, protein, og andel nøtter.
FV170128 Det viktigste funnet i undersøkelsen av kommunene, er imidlertid at de har fordelt sin andel av pengene helt i tråd med intensjonene.
FV170128 For å vurdere produktene opp mot hverandre, har vi sett på innhold av mettet fett, umettet fett, sukker, protein, og andel nøtter.
BT170128 For å vurdere produktene opp mot hverandre, har vi sett på innhold av mettet fett, umettet fett, sukker, protein, og andel nøtter.
AP170128 Partiene ytterst til høyre henter en vesentlig større andel av stemmene sine utenfor storbyene enn de andre partiene, viser tall fra European Social Survey og NSD.
AP170128 - Det viktigste jeg hørte var denne følelsen av at folk ikke fikk sin rettmessige andel av makten eller oppmerksomheten.
AP170128 Partiene ytterst til høyre henter en vesentlig større andel av stemmene sine utenfor storbyene enn de andre partiene, viser tall fra European Social Survey og NSD.
AP170128 - Det viktigste jeg hørte var denne følelsen av at folk ikke fikk sin rettmessige andel av makten eller oppmerksomheten.
AP170128 For å vurdere produktene opp mot hverandre, har vi sett på innhold av mettet fett, umettet fett, sukker, protein, og andel nøtter.
SA170127 Vi har fremlagt bevis for at en stor andel av Norges befolkning vet at bare Maarud bruker « potetgull » som sitt varemerke.
DB170127 Her spekuleres det i om Trump vil stanse all innvandring fra syv spesifikke land med høy andel muslimsk befolkning, blant dem Syria og Irak.
BT170127 Siden USA bruker en mye større andel av BNP på forsvaret enn Kina, har sistnevnte et mye større økonomisk handlingsrom for å ruste opp.
BT170127 Europeerne bruker en liten andel av BNP på Forsvaret - og forventer likevel hjelp fra USA.
AP170127 Presidenten har tidligere omtalt NATO som « utdatert » og har hintet om at USA ikke nødvendigvis vil hjelpe andre medlemmer militært dersom de ikke har betalt en større andel av NATO-budsjettet.
DN170126 Ved bindende folkeavstemning må vi legge til grunn at en viss andel av de stemmeberettigede har avgitt stemme. » - Det er forskjell på handlingsprogram og prinsipprogram, men det blir sikkert diskusjon om vi skal ha inn en formulering om en viss valgdeltakelse der også, sier Hoksrud.
DB170126 - I stedet for at hvert fylke får sin andel av potten, bruker vi heller mer der søknadene er best.
AP170126 Han viser til at kommunistene ødela en større andel av synagoger enn kirker.
SA170125 Det er leilighetsmarkedet som dominerer salgsveksten og tar en stadig større andel av det norske nyboligmarkedet.
SA170125 Det er leilighetsmarkedet som dominerer veksten og tar en stadig større andel av nyboligmarkedet.
DB170125 Det stemmer overens med målinger som viser en økende andel som ønsker å redusere kjøttinntaket, da særlig storfe.
DB170125 I Oslo utgjorde offentlig forvaltning ( statlig og kommunal ) i 2010 kun 16 prosent av bruttoproduktet i hovedstaden, mens i for eksempel Troms hadde offentlig tjenesteyting en andel på hele 33 prosent.
DB170125 Det som gjør at Oslo har høyt bruttoprodukt per sysselsatt er at hovedstaden har en stor andel tjenestenæringer som har høyt bruttoprodukt per sysselsatt, uavhengig av region.
BT170125 Det er bevist at en høy andel av deltakerne aldri begår nye straffbare handlinger.
AP170125 Mange av dem bor i sørlige delstater som Texas og California, men også en solid andel oppholder seg i New York og New Jersey.
AP170125 Mange av dem bor i sørlige delstater som Texas og California, men også en solid andel oppholder seg i New York og New Jersey.
AP170125 En betydelig andel av pasienter med hjerteinfarkt rammes på nytt i løpet av få år.
AP170125 Det er leilighetsmarkedet som dominerer veksten og tar en stadig større andel av nyboligmarkedet.
AP170125 Det er leilighetsmarkedet som dominerer veksten og tar en stadig større andel av nyboligmarkedet.
FV170124 At en stadig større andel av sakene dreier seg om overgrep via internett, bekymrer politimesteren.
DN170124 Det er også en provisjonsavtale knyttet til medisinen, som både Kåss og sykehuset Betanien, der hun jobber, vil få en andel av.
DB170124 Kåss har overdratt rettighetene til sykehuset Betanien Hospital i Skien der hun forsker, men har en avtale som gir henne en andel av midlene som kommer.
DB170124 I tillegg kommer en royaltyavtale som sikrer en andel av inntektene fra salget.
DB170124 I tillegg viser den hvor stor andel av Vegvesenets stikkprøver som har resultert i slike tiltak.
DB170124 Men at en betydelig andel av all forskning på legemidler finansieres gjennom offentlige midler er det ingen tvil om.
BT170124 Overtredelsesprosenten, hvor stor andel av passerende kjøretøy som registreres for å ha kjørt for fort, sank fra 0,09 til 0,08 prosent.
BT170124 Det er en påfallende stor andel .
DB170123 Dagens kontorer når bare en mindre andel av potensielle brukere, forklarer statssekretæren.
DB170123 Likevel argumenteres det nå for at det må være en viss regional helhet i reformen, og at Østlandet også må få sin andel tvangsbruk.
DB170123 kvinner er « blant kvinnene i verden med lavest interesse for nyheter og politikk på Facebook - faktisk på linje med kvinner fra Brasil » ; eller når andre medier skriver at « unge kvinner fra Spania viser større interesse ( enn norske ) », når de politisk interesserte kvinnene utgjør omtrent samme andel av totalutvalget i Spania og Norge.
DB170123 Ikke minst er det påfallende at Norge har lavest andel høyere utdannende ( sammen med Storbritannia ) av alle landene i studien - ca. 10 prosentpoeng lavere enn Tyrkia, Brasil.
DB170123 Grunnen til at norske kvinner kommer 'dårligere ut' er at norske menn i samme aldersgruppe har et enda større 'forsprang' på brasilianske menn, slik at kvinner utgjør en lavere andel av politisk interesserte under 29 år.
BT170123 Selv om kontanter står for en stor andel av handelen, er utviklingen tydelig i retning av at folk foretrekker digitale betalingsløsninger.
AP170123 Du finner trær i ulike størrelser og aldre, inkludert døde trær som huser en stor andel av skogens artsmangfold.
AP170123 Du finner trær i ulike størrelser og aldre, inkludert døde trær som huser en stor andel av skogens artsmangfold.
BT170122 Bruke norsk vannkraft som batteri i et nordeuropeisk energisystem med høy andel fornybar energi.
AP170122 - De får det bedre enn gjennomsnittet, men som andel av formuen er det selvfølgelig ikke mye, sier han til Aftenposten.
AP170122 - De får det bedre enn gjennomsnittet, men som andel av formuen er det selvfølgelig ikke mye, sier han til Aftenposten.
AP170122 Han mener det kan være problematisk dersom det blir sånn at ingen eier en stor andel av kapitalen.
DB170121 Nederst ser vi at Volvo ikke kom ut av hvileskjæret vi beskrev i 2015 - da de også da lå nederst med størst tilbakegang i andel .
DB170121 Transportsektoren står for en stor andel , og dermed var det viktig å komme i gang allerede på årets statsbudsjett.
DN170120 - Felleski har tatt en stor andel av skisalget, men det redder ikke vinteren, sier XXL-sjef Fredrik Steenbuch.
DB170120 - Felleski har tatt en stor andel av skisalget, men det redder ikke vinteren, sier XXL-sjef Fredrik Steenbuch til avisen.
SA170119 Så vi må tenke prosenter her, det typiske for noen introverte /innadvendte er at de kan ha en større andel av sin sosiale kontakt online, sier Torgersen.
SA170119 IVRIGST BÅDE ONLINE OG I DET VIRKELIGE LIV : - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier, sier professor Svenn Torgersen.
SA170119 - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier.
FV170119 Så vi må tenke prosenter her, det typiske for noen introverte /innadvendte er at de kan ha en større andel av sin sosiale kontakt online, sier Torgersen.
FV170119 IVRIGST BÅDE ONLINE OG I DET VIRKELIGE LIV : - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier, sier professor Svenn Torgersen.
FV170119 - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier.
DN170119 Han mener det skyldes lave renter og en stadig større andel nordmenn som setter sparepengene sine i aksjefond.
DN170119 Produktet, som blir tilgjengelig over alle Schibsteds regionale og lokale mediehus, vil målrette annonser mot en stor andel av trafikken på mobile enheter.
BT170119 Så vi må tenke prosenter her, det typiske for noen introverte /innadvendte er at de kan ha en større andel av sin sosiale kontakt online, sier Torgersen.
BT170119 IVRIGST BÅDE ONLINE OG I DET VIRKELIGE LIV : - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier, sier professor Svenn Torgersen.
BT170119 - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier.
AP170119 Datasikkerhetseksperten Alexej Lukatskij peker på at en stor andel av IP-adressene fører tilbake til det anonyme Tor-nettet.
AP170119 Datasikkerhetseksperten Alexej Lukatskij peker på at en stor andel av IP-adressene fører tilbake til det anonyme Tor-nettet.
AP170119 Så vi må tenke prosenter her, det typiske for noen introverte /innadvendte er at de kan ha en større andel av sin sosiale kontakt online, sier Torgersen.
AP170119 IVRIGST BÅDE ONLINE OG I DET VIRKELIGE LIV : - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier, sier professor Svenn Torgersen.
AP170119 - Det store bildet er at de som er mye på sosiale medier også er de utadvendte eller ekstroverte, men denne gruppen mennesker har samtidig en stor andel av sin kontakt med andre utenfor sosiale medier.
SA170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus, og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
SA170118 Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber.
SA170118 Du kan velge hvor stor andel som skal spares i aksjer.
SA170118 Eller gjort det slik som vi ønsker for å bedre veiene, nemlig finansiere dette over statsbudsjettet ved å øke skatten til hver enkelt av oss med en liten andel .
FV170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus, og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
FV170118 Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber.
FV170118 Du kan velge hvor stor andel som skal spares i aksjer.
BT170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus, og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
AP170118 - Det er en stor andel av kundene som etterspør slike tjenester.
AP170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus, og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
AP170118 - Det er fortsatt mye vi ikke vet om helserisikoen ved snus, og vi er bekymret for hvilke helsekonsekvenser det kan få på sikt når en så stor andel unge snuser.
AP170118 Hybridpensjon ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen, fordi pensjonstilskuddet er en viss andel av lønn og gir høyere pensjon jo flere år du jobber.
AP170118 Du kan velge hvor stor andel som skal spares i aksjer.
FV170117 - Her burde alle bidra og ta sin andel av belastningen.
DB170117 BBC har laget en oversikt over hvor stor andel av gule kort i England som ble gitt som følge av filming.
DB170117 BBC har laget en oversikt over hvor stor andel av gule kort i England som ble gitt som følge av filming.
DA170117 - Vi må få fram statens andel , også hvem som tar risikoen - eventuelle budsjettoverskridelser - for prosjektene på et tidlig stadium.
BT170117 - Her burde alle bidra og ta sin andel av belastningen.
BT170117 Men en påfallende stor andel av branner og branntilløp skjer nettopp der, viser rapporten.
BT170117 - Her burde alle bidra og ta sin andel av belastningen.
AP170117 Stor andel dieselbiler ¶
AP170117 - Her burde alle bidra og ta sin andel av belastningen.
AP170117 FOTO : Stein Inge Stølen / NLF ¶ ANDEL : Tabellen viser fordelingen av lastebiler med de forskjellige motorene.
DN170116 Han peker på at en stor andel av bedringen både i år og neste år fortsatt skyldes bedre utvikling i noen store fremvoksende markeder og lavinntektsøkonomier som slet tungt i 2016.
DN170116 Samtidig har en betydelig andel av obligasjonseierne i selskapets to obligasjonslån akseptert å ikke kreve innfrielse av lånene i samme tidsperiode.
DB170116 I tillegg får « Norske Talenter » en sterk premiere med 477 000 seere og en andel på 42,9 prosent i den kommersielle målgruppen 20-49 år, forteller TV 2s kommunikasjonssjef i en pressemelding.
DB170116 Erdogan er slusevokteren som kan gjenåpne strømmen av flyktninger inn i Europa, hvorav en beskjeden andel kanskje kan ende i Norge.
BT170116 Helt konkret blir vårt volum redusert fra 2015 med opp mot 90 %, mens danskeide Ringnes med for eksempel Tuborg og Carlsberg som spydspisser vil komme til å få opp mot 75 % andel i Remas butikker.
BT170116 Helt konkret blir vårt volum redusert fra 2015 med opp mot 90 %, mens danskeide Ringnes med for eksempel Tuborg og Carlsberg som spydspisser vil komme til å få opp mot 75 % andel i Remas butikker.
AP170115 Hvor stor andel av forurensningen skyldes dieselbiler ?
AP170115 I en annen rapport fra GSMA, som representerer mobiloperatører globalt, står det at « industrien for mobile finanstjenester er bredt etablert og bringer finansiell inkludering til en voksende andel av befolkningen, som tidligere ikke hadde tilgang til banktjenester i fattige deler av verden ».
SA170114 SERVELAT : I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
SA170114 I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
FV170114 da de viste interesse for å kjøpe en andel av aksjene.
DB170114 Og overraskende nok utgjør avgiftene en større andel på prisen på butikkøl enn poløl. #4 : Kvotefri øl og cider ¶
BT170114 SERVELAT : I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
BT170114 I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
BT170114 da de viste interesse for å kjøpe en andel av aksjene.
AP170114 SERVELAT : I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
AP170114 I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
AP170114 da de viste interesse for å kjøpe en andel av aksjene.
SA170113 Stavanger hadde en mindre andel enerom med bad, mens nivå på fagutdanning ikke var ulikt.
SA170113 Høy gjeldsbelastning i en kommune reduserer evnen til tjenesteproduksjonen som følge av at en større andel av driftsinntektene går til å betjene gjelden.
SA170113 da de viste interesse for å kjøpe en andel av aksjene.
FV170113 SERVELAT : I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
FV170113 I denne testen har vi sett på hvor mye mettet fett, protein, salt og andel kjøtt de ulike typene servelat inneholder.
DN170113 Kurt Mosvolds andel av de samlede eiendomsverdien på drøyt fire milliarder kroner, anslår han til 1,6 milliarder.
DB170113 - På langsiktig sparing er det lurt å ha så høy andel aksjer som man er komfortabel med, med tanke på risiko, tipser hun.
DB170113 Av disse gjelder en stor andel rot med nøkler.
BT170113 Det er mulig Rema 1000, som minst av de store vil forsøke å utfordre videre, og kapre en større andel av markedet som i 2015 utgjorde 164 milliarder kroner.
BT170113 Det er mulig Rema 1000, som minst av de store vil forsøke å utfordre videre, og kapre en større andel av markedet som i 2015 utgjorde 164 milliarder kroner.
BT170113 Etter avsluttet arbeidssøkerperiode er det likevel en høyere andel av disse som kommer i jobb, sammenlignet med andre arbeidssøkere.
DB170112 Av disse gjelder en stor andel rot med nøkler.
BT170112 OPPFORDRING : Betal en større andel av bybaneutbyggingen, er innsenderens oppfordring til regjeringen.
BT170112 Derfor er mitt, og AUFs krav til regjeringen klart : Vis at dere bryr dere om Bergen - betal en større andel av bybaneutbyggingen !
AP170112 Kontantenes andel av samlede betalingsmidler varierer veldig mellom land.
AP170112 Vi kjøper allerede en stor andel av varene våre utenom Rema, sier kommersiell direktør Tor Erik Aag i Kolonial.no.
AP170112 Kontantenes andel av samlede betalingsmidler varierer veldig mellom land.
DB170111 Nittenåringen snakker i et nytt intervju med People Magazine fom presset rundt henne, og hvordan hun har tatt imot sin andel med kritikk og hat på sosiale medier.
DB170110 Planen innebærer at fem bydeler som i dag har en lav andel innvandrere skal bosette flere flyktninger i år.
DB170110 Fire av bydelene med lavest andel innvandrere ligger på Oslos vestkant : Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Frogner.
DB170110 Bydeler i Oslo med prosent-andel innvandrere og andel flyktninger ( flyktninger i parantes ) ¶
DB170110 - Grunnen til at vi velger å endre kriteriene er at bydeler som har en lav andel flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn skal få et større ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger, sier Lippestad.
DB170110 - Kostfiber, andel sammalt mel og andel fett.
DB170110 - Kostfiber, andel sammalt mel og andel fett.
DB170110 Med over 86 millioner registrerte brukere i over 190 land, har de en solid andel av strømmemarkedet.
AP170110 Det er den østlige bydelen Nordstrand som har lavest andel innvandrere per i dag, med 13,5 prosent av befolkningen.
DB170109 Hele 78 prosent av den norske befolkning er sysselsatt i tjenesteytende sektor, fordelt på stillinger i offentlig og privat sektor, og denne sektoren står for en økende andel av verdiskapingen.
AP170109 Kvadratmeterprisen for å leie og eie bolig er høyest i Norge, men høye inntekter og lave boligskatter bidrar til at bolig likevel spiser en mindre andel av totalen.
AP170109 - Prisene har steget masse, men likevel går en lav andel av nordmenns inntekter til bolig.
DN170108 - Prisene har steget masse, men likevel går en lav andel av nordmenns inntekter til bolig.
BT170108 Siden 2008 har en betydelig andel norske asketrær fått døde greiner uten blader.
DN170107 Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi bør forberede oss på å klare oss uten.
DB170107 Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi bør forberede oss på å klare oss uten.
DB170106 En samlet idrettsbevegelse var en forutsetning for Høyres støtte til en økning av idrettens andel av tippeoverskuddet : ¶
SA170105 I 2016 fikk en stor andel ja på søknadene.
DB170105 Det vil bare være en liten andel som blir diagnostisert med demens, sier Geir Selbæk ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
AP170105 - De fleste har betalt, så dette er en liten andel .
AP170105 I 2016 fikk en stor andel ja på søknadene.
DN170104 - I tillegg utgjør flyktninger en større andel av befolkningsveksten enn tidligere.
DN170104 - Ikke som et lån, men rett og slett ved at staten kjøper en andel av den boligen.
DN170104 Men Vågå, med sine 4000 innbyggere, har fostret en unormalt høy andel vågale skikjørere med det felles kjennetegnet at de ikke er redd for å dra på så det svir.
DN170104 - I tillegg utgjør flyktninger en større andel av befolkningsveksten enn tidligere.
BT170104 En større andel menn handler elektronisk utstyr og PC-maskinutstyr, mens en større andel kvinner handler klær og sportsartikler.
BT170104 En større andel menn handler elektronisk utstyr og PC-maskinutstyr, mens en større andel kvinner handler klær og sportsartikler.
BT170104 Vi vil ikke risikere at en så stor andel av sårbare barn og unge ikke får hjelp som er tilpasset deres lidelser og plager.
BT170104 SÅRBARE : Vi vil ikke risikere at en så stor andel av sårbare barn og unge ikke får hjelp som er tilpasset deres lidelser og plager, skriver Randi E.
BT170104 Vi vil ikke risikere at en så stor andel av sårbare barn og unge ikke får hjelp som er tilpasset deres lidelser og plager.
BT170104 SÅRBARE : Vi vil ikke risikere at en så stor andel av sårbare barn og unge ikke får hjelp som er tilpasset deres lidelser og plager, skriver Randi E.
AP170104 Både i Danmark, Sverige og Finland må bruke en større andel av lønnen for å kjøpe en liter bensin. ( ©NTB ) ¶
AP170104 Både Danmark, Sverige og Finland må bruke en større andel av lønnen for å kjøpe en liter bensin. ( ©NTB ) ¶
SA170103 - Ikke som et lån, men rett og slett ved at staten kjøper en andel av den boligen.
SA170103 Olavs hospital i Trondheim har inntrykk av at en økende andel av kvinnene som reiser utenlands for å bli gravide velger eggdonasjon.
FV170103 Olavs hospital i Trondheim har inntrykk av at en økende andel av kvinnene som reiser utenlands for å bli gravide velger eggdonasjon.
DB170103 ( Dagbladet ) : En stor andel amerikanere tviler på at Donald Trump vil være i stand til å håndtere oppgavene sine som president.
DB170103 Kjøpesentrene utenfor bykjernen styrker sin stilling, mens en stor andel av førsteetasjene i sentrum av byene blir stående tomme.
BT170103 Olavs hospital i Trondheim har inntrykk av at en økende andel av kvinnene som reiser utenlands for å bli gravide velger eggdonasjon.
AP170103 Olavs hospital i Trondheim har inntrykk av at en økende andel av kvinnene som reiser utenlands for å bli gravide velger eggdonasjon.
AP170103 Olavs hospital i Trondheim har inntrykk av at en økende andel av kvinnene som reiser utenlands for å bli gravide velger eggdonasjon.
AP170103 Olavs hospital i Trondheim har inntrykk av at en økende andel av kvinnene som reiser utenlands for å bli gravide velger eggdonasjon.
DB170102 Det ble også en heftig debatt om hvor godt klimatiltak en økt andel biodrivstoff egentlig vil være.
DB170102 Jo mer vi flyr, jo mer drivstoff trengs, og jo mindre andel kan dekkes av alternative drivstoff med god miljøeffekt.
BT170102 Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til elbiler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
BT170102 Avvik på Bybanen får lett mediedekning, selv om det i mange tilfeller bare er en mindre andel av de reisende som blir rammet.
BT170102 Avvik på Bybanen får lett mediedekning, selv om det i mange tilfeller bare er en mindre andel av de reisende som blir rammet.
DB170101 Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
FV161221 - Det er en høy andel mennesker som får et nytt liv i gatelagene, sammenlignet med mange andre tiltak i rusomsorgen.
AP161220 I tillegg reiser en betydelig andel norske passasjerer videre med oss på våre forbindelser til Midtøsten og Asia, sier konsernsjefen i Pegasus, Mehmet Nane, til Aftenposten.
AP161220 Flyene til Pepasus Airlines blir oftere å se på Oslo Lufthavn, selskapet håper å kare til seg en større andel av trafikken mellom Gardermoen, Istanbul og Antalya.
AP161215 En stor andel av landets barn er også feilernærte.
AP161211 Gjennom særskilt høye skatter på den felleseide, knappe naturressursen havner en svært høy andel av verdiskapingen i statskassen og Oljefondet.
AP161205 Et viktig tiltak vil være å basere kostholdet på en høy andel råstoff fra planter, skriver artikkelforfatterne.
AP161205 Et viktig tiltak vil være å basere kostholdet på en høy andel råstoff fra planter ; i tråd med det grønne skiftet og ønsket om grønn verdiskaping.
AP161202 Kun en liten andel av inderne betaler skatt, og den svarte økonomien er enorm.
FV161201 Vi har latt andel fisk telle dobbelt opp.
FV161201 TEST AV FISKEGRATENG : For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av fiskegratengene i denne testen, har vi sett på fiskegratengenes innhold av protein, salt, og andel fisk.
FV161201 Mye protein, og andel fisk har trukket opp.
FV161201 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av fiskegratengene i denne testen, har vi sett på fiskegratengenes innhold av protein, salt, og andel fisk.
FV161201 Det er nemlig store forskjeller på hvor stor andel fisk det er i slike produkter.
SA161121 Fakta : De mest populære idrettene ¶ Andel i prosent av befolkningen som liker disse idrettene.
AP161121 Fakta : De mest populære idrettene ¶ Andel i prosent av befolkningen som liker disse idrettene.
BT161109 VIKTIG ÅRSAK : De alvorlige Galaxy Note 7-problemene til Samsung skal ha vært en viktig årsak til at Apple tok en så stor andel av det globale overskuddet fra mobilsalget sist kvartal.
BT161109 Til sammenligninglå Apples andel av det globale overskuddet på rett under 90 prosent i begynnelsen av fjoråret, så på dette området har utviklingen altså gått i riktig retning for iPhone-giganten.
BT161109 Samsung ligger fremdeles på andreplass etter Apple, men den sørkoreanske mobilgigantens andel av det globale overskuddet lå kun på 0,9 prosent i det tredje kvartalet, og avstanden til erkekonkurrenten er dermed mildt sagt stor.
BT161109 En viktig grunn til at Apple har stukket av med en så høy andel av overskuddet i det tredje kvartalet i år er ifølgeBMO Capital MarketsSamsungs katastrofaleGalaxy Note 7-fiasko, som kostet selskapet enorme beløp. 0,9 prosent for Samsung ¶
AP161109 Likevel vant altså Donald Trump en stor andel av vippestatene sør og i Midtvesten.
AP161109 Han vant også en stor andel uavhengige velgere og lente seg tungt på de såkalte Reagan-velgerne i USAs industritunge stater.
AP161109 VIKTIG ÅRSAK : De alvorlige Galaxy Note 7-problemene til Samsung skal ha vært en viktig årsak til at Apple tok en så stor andel av det globale overskuddet fra mobilsalget sist kvartal.
AP161109 Til sammenligninglå Apples andel av det globale overskuddet på rett under 90 prosent i begynnelsen av fjoråret, så på dette området har utviklingen altså gått i riktig retning for iPhone-giganten.
AP161109 Samsung ligger fremdeles på andreplass etter Apple, men den sørkoreanske mobilgigantens andel av det globale overskuddet lå kun på 0,9 prosent i det tredje kvartalet, og avstanden til erkekonkurrenten er dermed mildt sagt stor.
AP161109 En viktig grunn til at Apple har stukket av med en så høy andel av overskuddet i det tredje kvartalet i år er ifølgeBMO Capital MarketsSamsungs katastrofaleGalaxy Note 7-fiasko, som kostet selskapet enorme beløp. 0,9 prosent for Samsung ¶
FV161107 - Det er en økt andel som trener styrke, økt bruk av personlige treninger, i tillegg til at det er blitt populært med høyintensitetstrening.
SA161102 De sier det særlig er i overgangen mellom høst og vinter, når de første snøfallene kommer, det er en stor andel på feil dekk.
AP161102 De sier det særlig er i overgangen mellom høst og vinter, når de første snøfallene kommer, det er en stor andel på feil dekk.
AP161031 Store forskjeller mellom kommunene : Oslo og Bærum på bunn i andel barnehagelærere ¶
AP161025 - I en tid hvor aktivitetsreiser stadig tar større andel er jeg ikke overrasket over at Canada kommer høyt på listen.
AP161020 Selv etter ti års botid hadde innvandrere med bakgrunn fra disse landene en andel med vedvarende lavinntekt på mellom 28 og 62 prosent.
AP161020 Norge er ett av landene med minst andel av folk på vedvarende lavinntekt som oppgir at de mangler bestemte materielle gode.
AP161020 Likevel er det blant innvandrere som har bodd svært lenge i Norge, mer enn dobbel så stor andel med vedvarende lavinntekt, som i befolkningen generelt ( 9 prosent ).
AP161020 Den viser at både antall og andel på vedvarende lavinntekt, øker.
AP161019 Større andel på lavinntekt ¶
AP161019 Norge er ett av landene med minst andel av folk på vedvarende lavinntekt som oppgir at de mangler bestemte materielle gode.
AP161019 - Personer med lavinntekt bor noe trangere og dårligere enn andre, skriver SSB, som også påpeker at en større andel blant dem enn i befolkningen ellers sliter med boutgifter og betalingsproblemer.
SA161017 SVEKKER OMDØMME : Forbrukerombudet har funnet lokkepriser ved en stor andel av boligsalgene i Oslo.
FV161017 SVEKKER OMDØMME : Forbrukerombudet har funnet lokkepriser ved en stor andel av boligsalgene i Oslo.
BT161017 SVEKKER OMDØMME : Forbrukerombudet har funnet lokkepriser ved en stor andel av boligsalgene i Oslo.
AP161017 SVEKKER OMDØMME : Forbrukerombudet har funnet lokkepriser ved en stor andel av boligsalgene i Oslo.
AP161011 - Har dere merket en større andel som reiser med kun håndbagasje etter den innføringen ?
AP161010 I USA er det i tillegg en høy andel kvinner som dør under fødsel, sier Pedersen.
AP161010 Høy andel tenåringsgravide i USA og Australia ¶
AP161010 - Plasseringen til Australia skyldes dårlig kvinnerepresentasjon i parlamentet ( politisk deltakelse ), samt en høy andel tenåringsgravide.
AP161010 - En veldig stor andel av dem som faller utenfor og som ikke nyter godt av fremgangen i verden, er jenter.
AP161004 Regnet som andel av Fastlands-Norges økonomi har bruken økt 50 prosent.
SA160930 Wengers andel i dette er enestående.
BT160930 Wengers andel i dette er enestående.
AP160930 Wengers andel i dette er enestående.
VG160924 I samme tidsrom som partnerdrap med påfølgende selvmord har gått ned, består en stadig større andel gjerningspersoner bak tradisjonelle partnerdrap av innvandrere.
SA160923 I tillegg får klubbene en andel av den 46 millioner kroner store potten kommersiell og utviklingsmidler.
AP160923 I tillegg får klubbene en andel av den 46 millioner kroner store potten kommersiell og utviklingsmidler.
SA160919 Dette er etter at bortelaget har fått sin andel , sier Nøstvik.
AP160919 Dette er etter at bortelaget har fått sin andel , sier Nøstvik.
AP160912 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har bidragene fra ulike støttespillere aldri før utgjort en så stor andel av partienes inntekter.
AP160908 Men så kommer Kunnskapsdepartemetet inn fra siden og legger beslag på en stor andel av vår kapasitet.
SA160907 Hvis rentenivået stiger med tre prosentpoeng vil lånekostnadens andel av nordmenns disponible inntekt øke fra 43,4 til 53,3 prosent, sier Mortensen.
SA160907 - Dersom rentene kommer tilbake til det Norges Bank omtaler som normale rentenivåer, vil låneutgifter som andel av disponibel inntekt øke betydelig for boligkjøpere, sier Mortensen. ( ©NTB ) ¶
AP160902 Norge har faktisk høyest andel el-biler i verden.
SA160729 Ok med sukker, bra andel juice.
SA160729 Mye sukker og kalorier har trukket ned, mens en høy andel juice har trukket opp.
SA160729 Greit med sukker og kalorier, bra andel juice.
SA160729 Greit med sukker og kalorier og bra andel juice.
SA160729 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av sukker, kalorier og andel juice.
BT160729 Ok med sukker, bra andel juice.
BT160729 Mye sukker og kalorier har trukket ned, mens en høy andel juice har trukket opp.
BT160729 Greit med sukker og kalorier, bra andel juice.
BT160729 Greit med sukker og kalorier og bra andel juice.
BT160729 For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på innhold av sukker, kalorier og andel juice.
SA160723 En stor andel av de største, norske langrennsprofilene siden 1992 har brukt astmamedisiner.
AP160723 En stor andel av de største, norske langrennsprofilene siden 1992 har brukt astmamedisiner.
FV160722 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
SA160721 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
BT160721 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
AP160721 Er det en større andel toppidrettsutøvere som har astma enn i resten av befolkningen ?
AP160720 For nordmenn er Europa helt klart det største reisemålet på sommerstid og har en andel på 77 prosent, ifølge Ticket.
BT160707 Men det er meget sikkert at Norge vil få stadig flere eldre - og at de vil utgjøre en større andel i distriktskommunene enn i mer sentrale strøk.
BT160707 For de minst sentrale kommunene, som allerede har en høy andel eldre, øker andelen eldre ytterligere med nesten 8 prosentpoeng.
BT160705 Økt skatt på arbeidstakere i norske banker og forsikringsselskap vil få den utilsiktede effekt at en enda større andel av finansielle tjenester leveres fra utlandet.
AP160704 - Avgiftene vi henter fra flyselskapene utgjør en stadig mindre andel av Avinors inntekter, og viktigere blir de såkalte kommersielle inntektene som bl.a. taxfree.
SA160630 Velge du et produkt med 20 prosent andel fisk, kan du tro at du har gitt barna fisk til middag, men har du virkelig det ? spør Instefjord.
AP160630 Velge du et produkt med 20 prosent andel fisk, kan du tro at du har gitt barna fisk til middag, men har du virkelig det ? spør Instefjord.
SA160606 Med 132.000 kjøretøy som risikerer avskilting, er andel ubetalte krav på samme nivå som i 2015, opplyser skatteetaten.
AP160604 Statoils andel av investeringene er på 5,5 milliarder kroner.
SA160531 Direktøren viser videre til at en høy andel av dagens unge jenter snuser, og at myndighetene frykter at denne trenden vil føre til en stor økning av risikosvangerskap som følge av snusbruk.
FV160531 Direktøren viser videre til at en høy andel av dagens unge jenter snuser, og at myndighetene frykter at denne trenden vil føre til en stor økning av risikosvangerskap som følge av snusbruk.
BT160531 Direktøren viser videre til at en høy andel av dagens unge jenter snuser, og at myndighetene frykter at denne trenden vil føre til en stor økning av risikosvangerskap som følge av snusbruk.
AP160531 Direktøren viser videre til at en høy andel av dagens unge jenter snuser, og at myndighetene frykter at denne trenden vil føre til en stor økning av risikosvangerskap som følge av snusbruk.
AP160516 Lav andel av russen ¶
AP160516 Det er bare en liten andel av elevene som er involvert i den harde, seksualiserte konkurransen om popularitet Aftenposten beskrev lørdag.
AP160505 Også en høyere andel av pasientene som hadde fullført videregående, fikk PCI enn dem som kun hadde fullført grunnskole.
SA160502 Dette er og blir en « amerikanisering » av arbeidslivet, med paralleller til yrker hvor grunnlønna er lav og usikkerheten høy, fordi tipsen og kundenes velvilje utgjør en stor andel av inntektene.
SA160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
FV160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
BT160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
AP160426 Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
AP160424 Fortsatt er det en altfor stor andel av befolkningen som ikke har slike tilbud i sin kommune.
AP160421 - Hellas har en andel på 45 prosent også i år.
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160412 - Hvorfor utgjør nå straffereaksjoner for den minst alvorlige narkotikakriminaliteten en større andel av det totale bildet ?
SA160404 LITEN ANDEL : Lars Erik Maurud sier at produsentenes el- og hybridbiler selger i for små kvanta til at det gjør noe reelt utslag på totalutslippene i Europa.
BT160404 LITEN ANDEL : Lars Erik Maurud sier at produsentenes el- og hybridbiler selger i for små kvanta til at det gjør noe reelt utslag på totalutslippene i Europa.
AP160403 Nyttårsaften 2009 solgte Gunnlaugsson sin andel i selskapet til kona for én dollar.
AP160403 - Min andel av dette har vært offentlig informasjon i flere år, sier Benediktsson.
SA160328 Ganske enkelt fordi forurensingen vil gå ned med økende andel nullutslippsbiler.
AP160328 Også i delstater som Texas og Arizona, som har en stor andel latinamerikanske velgere, gjør Clinton det langt bedre enn Sanders.
AP160328 Mange av dem, som New York og Pennsylvania, er også delstater med en relativt stor andel minoritetsgrupper.
AP160328 Bernie Sanders gjør det best i delstater med en større andel hvite innbyggere enn i delstater der befolkningen er mer sammensatt.
AP160328 Ganske enkelt fordi forurensingen vil gå ned med økende andel nullutslippsbiler.
FV160323 Ganske enkelt fordi forurensingen vil gå ned med økende andel nullutslippsbiler.
AP160316 Turistkonsumet for 2015 landet på 130 milliarder, utenlandske turisters andel står for 27 prosent av det samlede konsumet.
AP160315 « Signalfeil » utgjør en stor andel av forsinkelsene på jernbanen.
SA160311 Mye sukker, mettet fett og salt hartrukket ned, mens andel tomater har trukket opp.
SA160311 Mye sukker, mettet fett og salt har trukket ned, mens andel tomater har trukket opp.
SA160311 ANDEL TOMATER TREKKER OPP : I denne testen har vi sett på pastasausenes innhold av sukker, salt, mettet fett og tomat.
BT160311 Mye sukker, mettet fett og salt hartrukket ned, mens andel tomater har trukket opp.
BT160311 Mye sukker, mettet fett og salt har trukket ned, mens andel tomater har trukket opp.
BT160311 ANDEL TOMATER TREKKER OPP : I denne testen har vi sett på pastasausenes innhold av sukker, salt, mettet fett og tomat.
SA160308 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet forsikringstjenester i 2015 ) ¶
SA160308 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet banktjenester i 2015 ) ¶
BT160308 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet forsikringstjenester i 2015 ) ¶
BT160308 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet banktjenester i 2015 ) ¶
AP160308 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet forsikringstjenester i 2015 ) ¶
AP160308 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet banktjenester i 2015 ) ¶
FV160307 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet forsikringstjenester i 2015 ) ¶
FV160307 Andel som har spart ulike beløp etter å ha flyttet eller reforhandlet banktjenester i 2015 ) ¶
AP160307 « Fremskrittspartiet er bekymret for at en stadig økende andel av Norges yrkesaktive er ansatt i offentlig administrasjon. », skriver Anders Anundsen.
SA160303 - Andel firmaer som har mottatt mer enn hundre henvendelser er gått ned.
FV160303 - Andel firmaer som har mottatt mer enn hundre henvendelser er gått ned.
BT160303 - Andel firmaer som har mottatt mer enn hundre henvendelser er gått ned.
AP160303 Arbeiderpartiet i Norge har hatt en litt mindre brutal utvikling, men har likevel mistet en betydelig andel velgere.
AP160303 - Andel firmaer som har mottatt mer enn hundre henvendelser er gått ned.
AP160228 Partiet peker på statistikk som skal vise at utlendinger utgjør en uforholdsmessig stor andel av de innsatte i fengslene.
AP160224 Når bileierne betaler for plassen, tar Space tar en andel av hver parkering - resten går til utleieren.
AP160223 De bruker en gitt andel av arbeidstiden sin til sosiallærerfunksjonen.
VG160219 VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer.
AP160219 I slike prosjekter vil en stor andel av organisasjonen kunne automatiseres, fordi alle standardiserte oppgaver legges inn i blokkjeden og utføres automatisk.
AP160219 Det er tenkelig at en uforholdsmessig stor andel av verdiene vil sitte igjen hos dem som har laget Ethereum, sier han.
AP160219 - Det er tenkelig at en uforholdsmessig stor andel av verdiene vil sitte igjen hos dem som har laget Ethereum, sier direktør Christoffer Hernæs i Sparebank 1.
AP160208 Hun er en av en liten andel personer som er født i luften, og hva betyr det egentlig ?
AP160208 I Oslo, Finnmark, Buskerud og Akershus har over 80 prosent av barnehagene minst én ansatt med et annet førstespråk enn norsk, i Oppland, Nord-Trøndelag og Troms er tilsvarende andel under 35 prosent.
AP160208 Han får støtte fra styrer Marit Heesbråten i Skillebekk barnehage, som også opplever at det er en høy andel med minoritetsspråklig bakgrunn som søker til stillinger i barnehagen.
DA160207 Barnehagen er jo ingen møteplass for folk, det er en liten andel som har barn i barnehage, og de vil en jo treffe i Vestre Åmøy barnehage.
DA160207 Barnehagen er jo ingen møteplass for folk, det er en liten andel som har barn i barnehage, og de vil en jo treffe i Vestre Åmøy barnehage.
SA160205 619 biler betyr likevel at den er en suveren markedsleder i segmentet, med en andel på 32,5 prosent.
DN160204 Størrelsen vil variere fra kvartal til kvartal og avhenger av andel aksjer som velges, men verdien av statens samlede utbytte i form av aksjer og kontanter fra Statoil vil være stabil gitt at utbyttet videreføres på dagens nivå.
DN160204 Regjeringen vil matche minoritetsaksjonærenes andel i programmet for utbytteaksjer og dermed opprettholde sin eierandel på 67 prosent.
DN160201 Men kanskje finnes det håp for at en større andel av det svenske investeringsfondet denne gangen finner veien til Norge.
SA160128 I dette yrket har vi en stor andel kortvarige vikariater og stillinger.
AP160109 Statistikken viste også at ett av tre barn på Tøyen lever under fattigdomsgrensen, og bydelen har en høy andel av utenlandske familier.
AP160101 Island er også det OECD-landet med lavest andel av befolkningen i fengsel.
AP160101> Island er også det OECD-landet med lavest andel av befolkningen i fengsel.
AP160101> target="avis" href= Island er også det OECD-landet med lavest andel av befolkningen i fengsel.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Island er også det OECD-landet med lavest andel av befolkningen i fengsel.