DB171227 Men når det gjelder nytt anbud for kystruten Bergen-Kirkenes klarte staten derimot ikke å lære av det man har klart med ferjeanbudene.
AP171227 Vi har stått i dette i ti år, da vi er « alt » venstresiden misliker i helsesektoren : « Bestemor på anbud », bemanningsbyrå og det at vi har en annerledes organisasjonsstruktur.
AP171227 De siste årene har det imidlertid kommet nye krav om at trekk for bolig og reise ikke aksepteres i anbud som gjelder helsevikarer.
AP171224 De hadde tapt penger, og de ville ikke vunnet oppdraget neste gang det ble lagt ut på anbud .
VG171222 NIF utlyste anbud på klubbforsikringer, og endte opp med å fronte taperen av anbudskonkurransen, som også er sponsor av idrettsforbundet.
AA171220 - Hos oss kan lærlinger som fullfører løpet, jobbe som fagarbeidere, eller ta utdanning og bli prosjektledere eller jobbe med anbud .
NL171215 Når man i 2031 skal ha et nytt anbud , er det ingenting i veien for at man på ny strammer inn klimakravene og benytter mer moden miljøteknologi.
NL171215 Da kan vi ikke gjøre et omfattende anbud med til sammen 11 store skip til en utviklingskontrakt hvor man skal prøve ut ny teknologi.
NL171215 Da kan vi ikke gjøre et omfattende anbud med til sammen 11 store skip til en utviklingskontrakt hvor man skal prøve ut ny teknologi, skriver Frps Bengt Rune Strifeldt.
DN171215 Vi ser at det er et anbud ute på selvkjørende tog i Danmark nå, sier mobilitets- og strategidirektør Synne Homble.
DB171213 Etter anbud hadde selskapet Veireno vunnet anbudet på å hente inn avfall i Oslo til en altfor lav pris.
AP171213 - I perioden før Radio Norge tiltrådte, var deres konsesjon lagt ut på anbud .
DN171212 Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, har for første gang samlet reiseaktiviteten i 200 statlige virksomheter og bedt om anbud fra reisebyråene for et samlet reisevolum på 1,3 milliarder kroner i året.
DA171210 Derfor er det nå deler av skipsindustrien selv, som har hatt en ekstrem utvikling, som krever at myndighetene og politikerne skal legge inn mye strengere miljøkrav, både når det gjelder anbud på kystruten som Hurtigruten har trafikkert, og i fjordene våre.
DA171208 Torsdag vedtok samarbeidspartiene i Buskerud fylkeskommune både et budsjett som sikrer Brakar 20 millioner ekstra over de neste fire årene, og et handlingsprogram for samferdsel som stiller krav til dem om at alle nye anbud i Nedre Buskerud skal driftes med elektriske busser.
VG171207 Vi ønsker alle at tjenestene som settes ut på anbud skal leveres til høy kvalitet, men også effektivt, sier leder i familie- og kulturkomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen ( H ).
AP171205 kunne kvalifiseres til å delta i anbud om offentlige anskaffelser, spør Slettemark, som avslutter med å si at « for å være litt positiv, kan det være en begynnelse på noe som er bra ».
SA171202 Fire selskaper er bedt om å legge inn anbud .
AP171129 Sett søppelhentingen ut på anbud igjen ( 48 mill. spart ).
NL171128 går på ulike syn på om forskningen skal være fri og uhildet eller om forskningen skal være nyttig for departementene, mens Morgenbladet hevder at forskningsmidler fra FHF fordeles ( uten anbud ) til håndplukkede forskere, at negative resultater blir forsøkt skjult og at prosjekter går til forskere med aksjer i næringen.
BT171126 Endring av miljøkravene i henhold til Stortingets vedtak vil måtte medføre at tilbydere får noe mer tid til å utarbeide gode anbud i tråd med økte miljømål i anbudet.
BT171126 Da holder det ikke med et ambisjonsnivå for klimareduksjoner på 25 prosent i et anbud som går fra 2021-2031, når det trengs minst 50 prosent reduksjon i utslippene fra hele transportsektoren til 2030 for å oppfylle klimaforpliktelsene våre.
BT171126 miljøvekting ved alle offentlig anbud der det er relevant.
SA171125 Likevel er det ingen norske som har lagt inn anbud .
SA171124 Kunstgras allerede på anbud
SA171124 Kunstgras allerede på anbud
SA171124 Kunstgras allerede på anbud
SA171124 | Kunstgras allerede på anbud
SA171124 Stavanger kommune har sendt utskiftingen av naturgraset på Viking stadion ut på anbud .
AP171124 Gjennom forhandlinger og anbud har prisen kommet ned i omkring 500 kroner pr. barn.
SA171123 | Kunstgras allerede på anbud
SA171123 Stavanger kommune har sendt utskiftingen av naturgraset på Viking stadion ut på anbud .
DN171123 Totalt tre selskaper leverte inn anbud på jobben.
AA171123 Totalt tre selskaper leverte inn anbud på jobben.
VG171121 Men Norges Idrettsforbund hevder at de ikke er underlagt offentlige krav til anbud - selv om de selv argumenterte for viktigheten av en anbudskonkurranse tidlig i saken.
VG171121 Den høye prisen gjorde at Olympiatoppen så seg nødt til å sette jobben ut på anbud , står det i klagen KOFA har mottatt - og som VG har tilgang på.
BT171119 Vi synes derfor det er uforståelig at nytt anbud for ruten er utformet uten noe som helst dialog med aktørene som skal levere teknologien til disse båtene.
BT171119 Likevel presterer Samferdselsdepartementet å kaste klimaambisjonene over bord når man nå lyser ut nytt anbud for kystruten Bergen-Kirkenes.
BT171119 Kravene til CO2-reduksjon er for lave, og miljøvektingen er overraskende nok helt fraværende til tross for Stortingets vedtak om 30 prosent miljøvekting i offentlige anbud .
BT171119 KASTET OVER BORD : Samferdselsdepartementet presterer å kaste klimaambisjonene over bord når man nå lyser ut nytt anbud for kystruten Bergen-Kirkenes.
AP171116 | Hurtigruten legger inn anbud på ruten langs norskekysten ¶
AP171116 Tidligere i høst skrev Klassekampen at Hurtigruten vurderte å droppe statens anbud , og i stedet fortsette som en uavhengig reiselivsaktør langs kysten.
AP171116 Hurtigruten ønsker å bruke 11 skip for å betjene ruten, som ble lagt ut på anbud av Samferdselsdepartementet i september.
AP171116 Hurtigruten ønsker fortsatt å drive hele den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes og byr på statens anbud .
AP171116 Fristen for å levere inn anbud går ut 3. januar.
AP171116 - Når vi nå skal legge inn anbud , gjør vi det ordentlig : Vi kommer til å by på alle tre pakkene med 11 skip, som i dag.
AA171116 | Hurtigruten legger inn anbud på ruten langs norskekysten ¶
AA171116 Tidligere i høst skrev Klassekampen at Hurtigruten vurderte å droppe statens anbud , og i stedet fortsette som en uavhengig reiselivsaktør langs kysten.
AA171116 Hurtigruten ønsker å bruke 11 skip for å betjene ruten, som ble lagt ut på anbud av Samferdselsdepartementet i september.
AA171116 Hurtigruten ønsker fortsatt å drive hele den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes og byr på statens anbud .
AA171116 Fristen for å levere inn anbud går ut 3. januar.
AA171116 - Når vi nå skal legge inn anbud , gjør vi det ordentlig : Vi kommer til å by på alle tre pakkene med 11 skip, som i dag.
VG171115 I et anbudsregime kan et selskap plutselig vinne fem anbud og ha stort behov for folk.
VG171115 - Mange av disse bedriftene som er viktige i sine lokalsamfunn, kunne ikke overlevd hvis de ikke kan leie inn folk for å ta toppene etter de har vunnet et anbud .
VG171115 - Fordi de faste kostnadene blir for store i stille perioder slik at de vil tape anbud mot utenlandske selskaper.
NL171115 Nobina vant et anbud som satte krav om at et visst antall ruter skulle opereres av hybrid eller gassbusser.
DN171113 Det betyr at 39 av 40 anbud vi regner på går rett i dass, sa han, og benyttet samtidig anledningen til å fortelle forsamlingen at dersom noen trenger et billig bad, er det bare å si ifra.
DN171113 - Vi får vel omtrent ett av 40 anbud .
DB171110 Hva har vi alle direktørene til - når de under dagens datatekniske forhold setter bort hele sitt pasientansvar på internasjonale anbud ?
DB171110 Departementsråden i Kommunaldepartementet har, i brevs form, reagert kraftig på prosessen, mangel på involvering og valget av en privat entreprenør uten anbud .
SA171109 Legg ut tjenestene på anbud .
SA171109 Det var ingen norske anbud til kontrakten, ifølge Statoil.
DB171107 Frontselskaper skal også ha blitt brukt til å vinne lukrative anbud i hjemlandet.
AA171107 Hele ni entreprenører har lagt inn anbud på veien videre langs Beitstadsundet, fra Strømnes til Malm.
AA171107 Det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge ( SRBG ) leverte et anbud på 275 millioner kroner for den 580 meter lange brua, 41 millioner mindre enn det nest billligste anbudet.
DN171106 Ifølge SRBG leverte selskapet det laveste anbud til Statens Vegvesen med en tilbudssum på kr. 276.840.901, hele 41 millioner kroner lavere enn PNC Norge as og nærmere 61 millioner kroner lavere enn det høyeste anbudet fra Skanska Norge.
AA171106 I midten av oktober gikk fylkesrådet i Nord-Trøndelag inn for å avvise tilbudet fra det kinesiske selskapet, til tross for at deres anbud var 40 millioner kroner lavere enn nærmeste tilbyder.
AA171106 Det kinesiske selskapet svarte med at de vurderte å ta saken til retten hvis deres anbud ble satt til sides, samtidig som opposisjonspolitikere kritiserte fylkesrådet for avgjørelsen.
AA171106 Da det nye fylkesrådet i Trøndelag behandlet saken forrige tirsdag, gikk et klart flertall inn for at alle anbud skulle vurderes i den videre anbudsprosessen.
VG171103 Fredag klokken 12 gikk fristen ut på anbud for kommunikasjonsbistand til Statistisk Sentralbyrå ( SSB ).
VG171103 - Det stemmer at det er et anbud ute med frist i dag.
SA171101 De neste månedene vil vise om konsernsjef Mads Andersen i Aibel har klart å ta opp kampen mot billige anbud fra asiatiske verft.
AA171101 Ifølge Jo Bernt Brøndstad i Statens Vegvesen, derimot, var det fylkeskommunen som ba Vegvesenet om å utrede hvorvidt fylkeskommunen var forpliktet til å akseptere et anbud fra et kinesisk selskap.
DN171031 Miljøorganisasjonen Zero er svært fornøyd med at næringslivet går foran, og fagrådgiver Torfinn Belo oppfordrer det offentlige om å bruke ethvert anbud og utlysning til å stille krav om utslippskutt.
DN171031 - Når kineserne først er invitert til å gi en pris i et internasjonalt anbud og så i ettertid blir ekskludert, er det der det knirker, sa Sandberg til NRK morgen.
AA171031 Seriøse norske bedrifter med fagarbeidere, lærlinger, anstendige lønnsavtaler og respekt for Arbeidsmiljøloven, har problemer med å konkurrere om anbud i eget land.
AA171031 Prinsippielt er det derfor slik at i saken om Beitstadsundbrua er fylkeskommunen pålagt å vurdere alle anbud fra bedrifter innafor EØS-området og fra land vi har bestemte avtaler med gjennom WTO.
AA171031 EØS-avtalen tvinger også Norge til å legge ut alle større prosjekter på anbud i hele EØS-området.
AA171031 Det er derfor et paradoks at ingen bedrifter med hovedkontor i Norge har lagt inn anbud på bygginga av Beitstadsundbrua.
AA171031 De samme partiene legger nå Trønderbanen ut på anbud .
DB171030 Fra før har vi økt lærlingtilskuddet med 21 000 kr, samt innført lærlingklausuler på offentlige anbud .
AP171030 Flere anbud med miljøkrav lyses ut etter hvert som dagens kontrakter nærmer seg utløp.
AP171028 Vi får diskutere nærmere hva vi skal gjøre, og så få anbud , sier Hølmebakk.
AA171025 Fylkesutvalget i Trøndelag tar sikte på en rask avklaring når det gjelder kinesernes anbud på Beitstadsundbrua ¶
DA171024 Statens togmateriellselskap ber nå om anbud på dobbeltdekkere.
AP171024 | Norske Tog ber om anbud på toetasjes tog ¶
AP171024 Statens togmateriellselskap ber nå om anbud på dobbeltdekkere.
AP171024 Fristen for å levere anbud vil være før nyttår.
AP171024 De skal også leie ut togsett til selskaper som eventuelt utkonkurrerer NSB, nå som flere strekninger er lagt ut på anbud .
DN171023 Statens togmateriellselskap ber nå om anbud på toetasjes tog.
DN171022 Tirsdag skrev Trønder-Avisa at fylkesrådet i Nord-Trøndelag ville ekskludere et anbud fra SRBG for å bygge Beitstadsundbrua mellom Vestvik og Strømnestangen på fylkesvei 17 selv om det kinesiske selskapet hadde det billigste tilbudet.
DN171022 Kinesiske Sichuan Road and Bridge Group vurderer søksmål mot staten etter at de ble ekskludert fra et anbud i Nord-Trøndelag.
DN171022 Entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group ( SRBG ) vurderer å gå til retten etter at de ble nektet et anbud i Nord-Trøndelag.
AP171021 Vi mener det er riktig å ha sentralt inngåtte rammeavtaler hvor Velferdsetaten inviterer ideelle og kommersielle aktører til å komme med anbud .
AP171021 I stedet for at bydelene kan velge mellom leverandører som er kvalitetssikret på forhånd, får de nå selv ansvaret for å legge det ut på anbud .
AP171021 Hun kaller det en « stille revolusjon i barnevernet » hvor barn og unge med erfaring fra barnevernet er med på å lage avtalene som skal ut på anbud .
AP171021 Bydelene har nå selv ansvaret for å legge disse tjenestene ut på anbud . 1. oktober sendte Betanien et brev til Oslo bystyre.
VG171019 - Kommuneøkonomien må styrkes slik at de settes i stand til å øke antall lærlinger ; kommunene som oppfyller kravet om lærlingplasser, bør belønnes gjennom en ny statlig belønningsordning, sier Nord og legger til at offentlige anbud kun skal gis der kontraktører og underleverandører er godkjente lærlingbedrifter.
BT171019 - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
AP171019 - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
AP171019 - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
SA171018 Vi prioriterer flere læreplasser, øker lærlingtilskuddet og stiller krav om lærlinger i offentlige anbud .
DN171018 Veietaten har undersøkt og mener de har avklart at jusen er på deres side når det skal legges større vekt på tidligere erfaringer med en entreprenør ved nye anbud og kontrakter.
DN171018 - I dag starter alle på null ved nye anbud .
DN171018 - Hvordan skal nye entreprenører vinne anbud om du er avhengig av Statens vegvesens karakterbok ?
BT171018 STORKJØKKEN : Etter at kommunen la ned sitt eget produksjonskjøkken på Gullstøltunet, er nesten all sykehjemsmat lagt ut på anbud .
NL171017 Det skader ikke å gi signaler fra Stortinget til Bane NOR om å innhente anbud på de første parsellene.
VG171013 Det kan gjøres ved at man bruker anbud i stedet for løyver, eller ha ulike reguleringer for byer og distrikt, sier Røse i KrFU.
AA171013 - Norges høyeste krav til lærlinger på kommunale anbud ¶ - 60 flere plasser i kulturskolen og 1 million til utstyrspott til korpsene ¶
DB171012 Også lærlingetilskuddet økes, og regjeringen har satt krav om lærlinger i offentlige anbud for at flere skal få lærlingeplass.
DA171012 - Alt er på plass, regulering, tegninger, det gjenstår bare detaljprosjektering og anbud , sier Madsen.
SA171009 Rapporter viser at kommuner uten søppelinnhenting på anbud har lavere gebyrer ¶
NL171006 I tillegg jobber kommunen med å få lyst ut et nytt anbud på Storelvahallen.
AA171006 Ruten fra Bergen til Kirkenes er nå delt inn i tre anbud for å skape konkurranse.
DN171005 - Hadde vi vært tidligere ute med å hente inn priser på skilt, kunne vi ha regnet på ulike anbud .
DB171005 - Hadde vi vært tidligere ute med å hente inn priser på skilt, kunne vi ha regnet på ulike anbud .
VG171004 Relativt ferske eksempler fra Kommune-Norge innen både eldreomsorg, sykehjemsdrift og avfallshåndtering har vist hva som kan skje når anbud og prispress blir viktigere enn kvaliteten på tjenesten og det knapt stilles spørsmål om forsvarlighet og gjennomføringsevne.
VG171004 - Nei, det skyldes i hovedsak at vi har vunnet en masse oppdrag, også mange offentlige anbud .
AP171004 Urealistiske anbud
AP171004 Og hvis et anbud er helt urealistisk, bør man selvsagt ikke gi oppdraget til et slikt selskap.
AP171004 Hvis en da legger sterk vekt på pris, vil det bety at de som konkurrerer om å vinne et anbud vil sette mye inn på å holde kostnadene nede.
AP171004 Det peker mot et annet viktig poeng som har fått langt mindre oppmerksomhet enn avveiningen mellom kvantitet og kvalitet : Ikke alle offentlige etater har den nødvendige kompetansen til å lage anbud , inngå kontrakter og følge dem opp.
SA171003 Han er daglig leder hos Holmens AS, som også la inn anbud på å få levere sykehjemsmat i Sola.
NL171002 Vi motsetter oss dette fordi vi mener dette øker avstand mellom politikk og folket, naturressurser og eierskap og legger vårt sårbare fylke ut på et billig anbud til økonomiske krefter sørpå og i utlandet ».
SA170928 Rettighetene for den neste treårsperioden blir trolig lagt ut på anbud ved årsskiftet.
NL170928 Det er tredje gang ruten legges ut på anbud , første gang var i 2004.
DN170928 | Hurtigruten vurderer å droppe statens anbud
DN170928 Samferdselsdepartementet lyste i forrige uke ut anbudet for kystruten mellom Bergen og Kirkenes på anbud .
DN170928 Rederiet Hurtigruten AS vurderer å droppe statens anbud for ruten mellom Bergen og Kirkenes og heller seile langs kysten uten avtale med staten. det er usikkert om Hurtigruten AS vil søke på anbudet for ruten mellom Bergen og Kirkenes.
AP170928 Rettighetene for den neste treårsperioden blir trolig lagt ut på anbud ved årsskiftet.
AA170928 NSB kunne faktisk valgt å gi oppdraget til datterselskapet Mantena, uten å utlyse noe anbud , fordi dette verkstedet allerede utførte over 80 prosent av vedlikeholdet.
DN170927 Selskapets anbud for hele perioden var på 420 millioner kroner, 80 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent.
DA170927 - Da vi satt i byråd og la ut nye kontrakter på anbud , var vi flinke til å stille høyere krav til bemanning og kvalitet.
DB170926 ¶ AVGJORDE ANBUD .
VG170922 Tjenesten ble i stedet lagt ut på anbud med en kostnadsramme på 2,2 millioner kroner.
NL170922 I forsvaret kan man trygt si at det ikke var en god investering å sette renholderne ut på anbud .
SA170921 Det er kommunen som har akseptert et sånt anbud og sagt at det er sånn det skal være.
DA170921 Legger du noe ut på anbud gir du ansvaret til noen andre uten å selv vite hvordan det kan gå på lang sikt, sa Botten.
DA170921 Kritisk til anbud
DA170921 Etter at Rødt og SV tidligere denne uka gikk ut og sa at søppelhenting må være en oppgave som skal løses av det offentlige, fulgte næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Else-May Botten, opp på onsdag med å si at søppeltømming ikke er en oppgave som burde kunne settes på anbud : ¶
DA170921 En del av våre medlemmer har valgt å legge ut hele eller deler av avfallshåndteringen på anbud , sier Kamfjord, og påpeker : ¶
NL170919 På kort tid har politikerne tatt grep, og i nye anbud stiller de nå krav til lav- eller nullutslippsløsninger på nye ferger.
NL170915 I løpet av kort tid har Nordlys skrevet om KomRevNords knusende rapport om anbud og habilitet i Karlsøy, og om anbudsbråk i Skjervøy.
DN170915 Ureaprisene har den seneste uken steget videre, på at forventninger om at India vil utlyse nok et stort anbud .
AP170914 Helseforskning på anbud
DB170908 SV-lederen viser til at de rødgrønnes vedtak om å slutte med anbud på privat barnevern ble opphevet av sittende regjering.
VG170907 Og det andre er at når anbud løper ut bør vi ta barnevernsinstitusjonene tilbake, så de ikke lenger er på private kommersielle aktører.
VG170907 * Opphevet den rødgrønne regjeringens vedtak om å gå bort fra anbud i det statlige barnevernet.
DA170907 Vi ønsker ikke flere kommersielle aktører, så da er løsningen enten å kommunalisere eller sette driften ut på anbud til ideelle, sier han.
VG170906 Ingen norskeide selskaper la inn anbud på denne jobben.
VG170906 Denne utbyggingen går trolig ut på anbud i 2018 eller 2019.
AP170906 I vår ble den såkalte Oslomodellen innført for alle virksomheter som ønsker å vinne offentlige anbud med hovedstaden.
AP170906 39 bedrifter var frem til utløpet av mai i år nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene.
VG170904 Spørsmålet er om departementet kan hente inn en prosjektleder på denne måten, eller om oppgavene Metier har fått burde ha vært ute på offentlig anbud .
VG170904 Kontrakten, som er verdt 30 millioner, ble tildelt firmaet direkte gjennom en rammeavtale, uten anbud .
VG170904 Justisdepartementet ga Metier oppdraget som prosjektleder for det nye beredskapssenteret - uten anbud .
VG170904 I brevet går det frem at Kommunaldepartementet også mener prosjektlederoppdraget Metier fikk burde vært lagt ut på anbud .
VG170904 Det ville vært Justisdepartementets oppgave å legge kontrakten ut på anbud hvis rammeavtalen ikke hadde blitt benyttet.
VG170904 Burde vært på anbud
VG170904 - Burde kontrakten vært lagt ut på anbud ?
DB170904 Vi har økt lærlingtilskuddet 5 ganger, stilt krav om lærlinger i offentlige anbud .
DB170904 » - En av disse tingene er at vi har innført krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud .
DN170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud , og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
DA170902 * Stille krav om flere lærlinger og faste ansettelser ved offentlige anbud , og skjerpe kravene til norsk som fellesspråk på arbeidsplassen.
AP170901 Deretter er planen å legge ulike strekninger ut på anbud - hvor også statlig eide NSB og Flytogen kan være med å konkurrere.
VG170830 Sommeren 2012 bestemte partiene i kommunen, Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre å sette det nye bo- og servicesenteret ut på anbud .
DN170830 RenoNorden har vært i dyp finansiell krise det siste året etter at det ble klart at feilkalkulerte anbud ville påføre selskapet store tap.
AA170830 | Tariffkrav ved anbud kan være EØS-stridig ¶
AA170830 Hordalands vedtak om at det som hovedregel skal kreves norsk tariff ved fylkeskommunale anbud kan være i strid med EØS-avtalen.
NL170829 ¶ Fagforbundet mener at nettopp fordi det er kommunens ansvar og sikre gode tjenester til de som trenger det er det en dårlig ide å nettopp « sette bestemor ut på anbud » til et AS, skriver Erik Jørgensen.
NL170829 Fagforbundet mener at nettopp fordi det er kommunens ansvar og sikre gode tjenester til de som trenger det er det en dårlig ide å nettopp « sette bestemor ut på anbud » til et AS.
DA170825 Dersom EUs Jernbanepakke 4 innføres i Norge er det verken mulig å stanse anbud eller samle NSB igjen, påpeker Nei til EU-lederen.
DA170825 - Vil Kolberg la anbud og oppsplitting gå sin gang, og bare konstatere at ; « sjøl om vi ville det annerledes - så er vi dessverre bundet opp av EU » ?
DN170824 « Sammenlignet med april har noen anbud , som Johan Sverdrup blitt tildelt, mens noen er blitt kansellert.
DA170824 Den borgerlig styrte kommunen bestemte å sette senteret ut på anbud .
DA170823 Direktoratet skal koordinere det hele og legge ut kjøring av strekninger på anbud .
DB170822 At pris verdsettes som det viktigste kriteriet i alle anbud og at antall underleverandører vokser i de fleste bransjer gjør det attraktivt å drive kriminelt og vanskelig å avdekke.
AA170821 Trondheim kommune har i sitt innkjøpsreglement stilt krav om at anbud bare skal inngås med selskaper som holder seg med lærlinger.
DN170817 Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde, bekrefter at 39 bedrifter frem til utløpet av mai i år, er blitt nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene.
DN170817 Nektet å levere anbud
DB170817 Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde, bekrefter at 39 bedrifter fram til utløpet av mai i år, er blitt nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene.
DA170817 Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde, bekrefter at 39 bedrifter fram til utløpet av mai i år, er blitt nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene.
AP170816 Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde, bekrefter overfor Aftenposten at 39 bedrifter frem til utløpet av mai i år, er blitt nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene.
AP170816 De nye fullmaktene som anbudskandidater fyller ut, gir oss i løpet av tre arbeidsdager tilgang til en utvidet skatteattest der vi blant annet kan se hvorvidt de regelmessig har betalt skatt og avgifter, og om de har så mange arbeidstagere registrert hos skattemyndighetene som de selv oppgir i sitt anbud .
VG170815 Norske selskaper vil miste avtalefestet rett til å levere anbud i EU.
DA170815 Persontogtrafikk, drift og vedlikehold på jernbanen skal alt ut på anbud .
DA170815 Persontogtrafikk, drift og vedlikehold på jernbanen skal alt ut på anbud .
AA170815 Det viktigste er effektivisering, men vi vil også sette mer ut på anbud .
AP170814 Det må være første gang Ap skriver under på at dette begrepet er dekkende for seriøse helse- og velferdsbedrifter som leverer kvalitetstjenester og vinner anbud innenfor kommune og stat.
VG170812 Er det noe kommuner, politikere og offentlige etater virkelig burde kunne noe om, er det at de forvalter et regime med pålegg og konsekvenser som tilsier at det ikke er mulig å komme under gitte summer når anbud utlyses.
VG170812 Det er oppsiktsvekkende at det offentlige gang etter gang ukritisk synes å akseptere laveste anbud , uten tanke for kvalitet eller om det drives lovlig.
DB170811 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens nye linje ble først synliggjort da den subsidierte flytrafikken i Sør-Norge ble utlyst på anbud i 2015, men skapte mindre oppstuss i sør enn den nå gjør i nord.
DB170811 De fleste av landets « kyllingmarker » har ruter som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, og kan kun drives gjennom heftig subsidiering fra Samferdselsdepartementet, som legger rutene ut på anbud hvert fjerde eller femte år.
DB170811 - Widerøe har selv valgt å redusere overkapasiteten i forhold til nåværende og tidligere anbud .
DB170811 - Kritiserer du ikke egentlig nå Widerøe for å benytte seg av den økte friheten ditt eget anbud åpner for ?
AP170810 Byrådserklæringen sier nei til å privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager og å legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.
AA170808 Tapte anbud : « LHL-klinikkene Røros kan vise til resultater i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt » skriver kronikkforfatterne.
AA170808 I anbud med forhandlinger har oppdragsgiver ( her : Helse Midt ) veiledningsplikt som innebærer at leverandør ( her : Betania Malvik og LHL-klinikkene Røros ) skal få konkret tilbakemelding på forhold som er helt sentrale for leverandørens mulighet til å vinne kontrakten ( kilde : Difis fagsider om offentl
AA170808 Helse Midt-Norge har gjennomført anbud med forhandlinger innen rehabilitering.
AA170807 Disse prosjektene er nå ute på anbud , men skal etter planen utføres i løpet av 2017.
AA170807 SRBG vil fortsette å levere anbud på nye oppdrag.
DB170806 Når kontrakten har blitt undertegnet så vil forvaltning av nye 100 millioner kroner bli satt ut på anbud .
AP170730 | Vil gjøre det obligatorisk å sette eldreomsorg ut på anbud
AP170730 - Hva sier du til de som ikke vil sette ut bestemor på anbud ?
VG170727 Å sette offentlige oppgaver ut på anbud til privat sektor er jo sånt som arbeiderbevegelsen pleier å være mot.
VG170727 | Sikkerhet på anbud
DA170727 Griske statsansatte som trenerer lønnsutbetalinger mens de mottar bestikkelser, selger togvogner uten anbud og stjeler brennstoff.
DN170726 Ugland har leid inn åtte fly og syv helikoptre, men tapte i år to av sine kontrakter i nye anbud på henholdsvis helikopterambulanse med oppstart neste sommer, og loskontrakt med oppstart i juli i år.
DA170725 Etter ønske fra Næringsdepartementet om å spare penger ved å sette IT-driften på anbud , hadde Ågren trosset advarsler fra etterretningstjenesten, og latt IT-selskapet IBM få tilgang til transportmyndighetenes egne datasystemer.
AA170724 Vi oppfordrer Olavsfestdagene til å se med selvkritiske øyne på sin egen forretningsdrift og velge en ryddigere praksis så snart nye anbud skal lyses ut.
AA170724 Olavsfestdagene : Det tar seg dårlig ut at en festival med utgangspunkt i kirkemusikk stiller strenge krav til dem som vinner anbud , mener Adresseavisen.
AA170724 Kravet gjelder ordinære og forenklede anbud .
AA170724 Arrangøren forlanger at et firma som vinner et anbud , samtidig må sponse Olavsfestdagene.
VG170720 | Ja til bestemor på anbud !
VG170720 De snakker om velferdsprofitører og bestemødre på anbud .
AA170718 Ombyggingen her ligger ute på anbud , og her vil det også bli elektrisk fergedrift fra 01. januar 2019.
DA170715 Fjord1 har store ambisjoner om å vinne flere anbud i tiden framover.
DA170715 Fjord1 har store ambisjoner om å vinne flere anbud i tiden framover.
DA170711 - Det er enklere å forholde seg til fastpris enn til anbud , mener Anett Seierstad.
NL170707 Vi fikk inn kun ett anbud på 40 pbe ferge og to på 20pbe ferge.
NL170707 Troms Fylkeskommune gikk ut med anbud på sommersambandet Botnhamn - Brensholmen på ei ferge med kapasitet på 40 personbilenheter ( betydelig større ferge ) med opsjon på 20 pbe ( gjeldende kontrakt for 2016 ) Dette for å prøve å fø ei større ferge inn på sambandet, men samtidig sikre oss at vi fikk anbud som sikret samband i 2017.
NL170707 Troms Fylkeskommune gikk ut med anbud på sommersambandet Botnhamn - Brensholmen på ei ferge med kapasitet på 40 personbilenheter ( betydelig større ferge ) med opsjon på 20 pbe ( gjeldende kontrakt for 2016 ) Dette for å prøve å fø ei større ferge inn på sambandet, men samtidig sikre oss at vi fikk anbud som sikret samband i 2017.
NL170707 Rødvei gjør i sitt spørsmål/innlegg det til et poeng å sammenligne med tidligere anbud hurtigbåt og manglende tilpasning til kai.
NL170707 Jeg antar at Rødvei er kjent med at Fylkestinget i 2016 gjorde vedtak om at Botnhamn - Brensholmen skal etableres som helårssamband når man etterhvert skal ut på ordinære anbud på fergene i Troms 2019/2020, og at det da er lagt opp til krav om 50pbe ferge.
DN170707 Styret i Nye Veier har besluttet å gå videre med Veidekkes anbud .
DN170707 - Vi har gått grundig gjennom totalt 53 anbud på bygningsmessig innredning og teknisk utrustning av bygget.
AP170707 Hva de har gjort etterpå, vet jeg ikke, men den var nesten klar for utsendelse på anbud fra vår side, sier Røed.
DN170706 Falck vant kontrakten med Avinor etter anbud . 14. desember var det også mekling og streikefare ved Bodø lufthavn.
DA170704 Det er delvis fordi en del bedrifter, særlig offentlige, har satt som krav for anbud at bedriften skal være en lærebedrift.
VG170703 Men jeg forventer at stortingsadministrasjonen kommuniserer tiltak som dette, og at den setter ting ut på anbud .
DN170703 Her er nye BMW X3 ¶ | Anbud sporer av i Bane Nor ¶
DN170702 Foto : Tommy Ellingsen ¶ | Anbud sporer av i Bane Nor ¶
DN170702 | DN mener : Flere offentlige tjenester bør legges ut på anbud
DN170629 Han mener at realitetene som følge av dommen er at små aktører forhindres fra å samarbeide om store anbud hvis det er en minste sjanse for at de muligens kunne levert et anbud alene.
DN170629 Han mener at realitetene som følge av dommen er at små aktører forhindres fra å samarbeide om store anbud hvis det er en minste sjanse for at de muligens kunne levert et anbud alene.
DN170629 Et samarbeid mellom Ski Taxi og Follo Taxi om å inngi anbud for pasienttransport fra Oslo universitetssykehus endte med en bot på 1,3 millioner kroner.
DN170629 Det var i 2010 at Ski Taxi og Follo Taxi gjennom sitt felles selskap Ski Follo Taxidrift ved to anledninger la inn felles anbud på rammeavtaler.
VG170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
DN170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
DN170628 En rekke selskaper som har lagt inn anbud på bygging av mur mellom USA og Mexico skal ha fått 30 dager på seg til å bygge en prototyp av sine desigforslag.
AP170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
AA170628 Fristen for å legge inn anbud på murbygging- og utforming utløp i april.
DA170627 Arbeidsfellesskapet Bjelland/SV Betong hadde lavest pris av åtte entreprenører som kom med anbud , med 342,6 millionar kroner.
DN170622 Selv om Trump nå forsøker å « ta æren » for forslaget med solceller langs muren, var dette blant de forslagene som ble sendt til USAs myndigheter i april i forbindelse med innhenting av anbud for bygging av muren.
DA170620 mars har Israel kunngjort planer om nesten 4.000 boliger og utstedt ytterligere 2.000 anbud for bygging i bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.
DA170620 mars har Israel kunngjort planer om nesten 4.000 boliger og utstedt ytterligere 2.000 anbud for bygging i bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, opplyser Mladenov.
AA170620 mars har Israel kunngjort planer om nesten 4.000 boliger og utstedt ytterligere 2.000 anbud for bygging i bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, opplyser Mladenov.
SA170619 Når tidligere styreleder blir konfrontert med dette, er hennes kommentar, « jeg trodde det var lagt ut på anbud ».
SA170619 Aftenbladet har tidligere avdekket at arkitektarbeidet ikke ble lagt ut på anbud .
DN170618 - Det er ett av de groveste overtrampene jeg har sett på mine 20 år innen offentlige anbud , sier Fredrik Eldorhagen.
AA170617 Kriserammede RenoNorden har meldt at kunden Bærum kommune har utlyst anbud for å finne noen andre til å håndtere søpla til kommunen.
AA170617 Da RenoNorden meldte at Bærum kommune har utlyst et anbud for å finne en erstatter for RenoNorden, spratt aksjen i været for første gang på lenge.
DN170616 Fredag formiddag meldes det at Bærum kommune lyser ut et anbud for de tjenestene som RenoNorden leverer i dag.
AP170616 Stortinget viser til Riksrevisjonens funn og beklager at avtalen om prosjektering inngått etter anbud ble utvidet i strid med lov om offentlige anskaffelser. 5.
DN170615 En analyse fra Menon Economics, gjort for Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at samfunnet kan spare 650 millioner kroner over 20 år, hvis kommunenes monopol på oppmåling av eiendom legges ut på anbud , melder E24.
SA170614 Også selskapene Boreal og Tide la inn anbud , men tapte kampen.
AP170614 Han sier at det vil bli opp til Stortinget å bestemme om det skal inngås av avtale med Vinmonopolet eller om kontrakten skal legges ut på anbud i EU/EØS-området, og advarer mot konsekvensen hvis vedtaket skal gjøres i Stortinget : ¶
AP170614 Blir det åpent anbud skal vi være med i den konkurransen.
AP170614 Han sier at det vil bli opp til Stortinget å bestemme om det skal inngås av avtale med Vinmonopolet eller om kontrakten skal legges ut på anbud i EU/EØS-området, og advarer mot konsekvensen hvis vedtaket skal gjøres i Stortinget : ¶
AP170614 Blir det åpent anbud skal vi være med i den konkurransen.
AA170614 Byggingen skal etter planen starte allerede i 2018, men fylkestinget setter som forutsetning at prosjektet legges frem for fylkesutvalget for godkjenning før det lyses ut på anbud .
DB170612 Det er flere anbud ute, særlig i Nordsjøen, selv om det stort sett er korte kontrakter.
DA170608 Om dagens anbud opprettholdes blir avrusningskapasiteten i regionen halvert.
DA170608 Han mener HSØs nye anbud vil innebære en alvorlig svekkelse av tilbudet i regionen - og gi helseforetakene monopol på avrusning, hvilket er i strid med prinsippet for fritt behandlingsvalg.
DA170608 De ansatte ved Blå Kors Borgestadklinikken frykter for pasientenes framtid, når Helse Sør-Øst lyser ut nytt anbud uten å nevne avrusning.
DA170608 Bakgrunnen for at behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst ( HSØ ) nå legges ut på anbud er at Borgestadklinikken sa opp avtalen med helseregionen i fjor.
DA170608 ) og Elisabeth Holmen Winsnes advarer om at antallet avrusningsplasser halveres om Helse Sør-Øst opprettholder dagens anbud .
NL170607 Jeg vil også ha en sikker jobb, ikke en som settes ut på anbud nær sagt etter tilfeldigheter.
NL170607 Dersom bedriften tilfeldigvis ikke har vunnet ett anbud , så står du uten jobb og inntekter.
DA170607 Den ble ikke lagt fram for offentlig anbud , og nærmest « gitt » en privat aktør, sa Thomas Krekling, en av de tre initiativtakerne til aksjonsgruppen, til Drammens Tidende i mai.
NL170606 Våre forslag innebærer at fordeling av leveringspliktige kvoter kan skje gjennom de ordinære årlige kvotetildelingene som en distriktskvote som lokale fartøyer kan søke om eller gi anbud på og ikke som nå til forhåndsbestemte fartøyer.
NL170606 Et alternativ er at de leveringspliktige kvotene legges ut på anbud som både nåværende og nye rederier kan konkurrere om.
AA170605 Denne utvikling i retning av økt privatisering ser vi også i Norge idet barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner legges ut på anbud , og der enkelte tjener seg rike på velferd.
NL170604 ¶ Om kort tid vil Hurtigruten igjen bli lagt ut på anbud , rettere sagt Kystruten Bergen - Kirkenes som er det formelle navnet.
NL170604 | Hurtigruten - anbud i urent farvann ¶ ¶
NL170604 Med mindre Stortinget har innvendinger vil kystruten Bergen - Kirkenes bli lagt ut på anbud i løpet av sommeren.
BT170602 I slike kontrakter betaler ikke nødvendigvis innkjøperen noe, men etter et anbud konkurrer leverandørene om å levere syklene.
AP170602 - Vi stiller krav om nullutslippsferger i offentlige anbud .
AA170602 - Vi stiller krav om nullutslippsferger i offentlige anbud .
NL170531 Privatisering gir også mer byråkrati for anbud og kontrakthåndtering.
DB170531 Privatisering gir også mer byråkrati for anbud og kontrakthåndtering.
DN170530 Inkludert regningsarbeider og opsjoner var deres anbud på til sammen 1884,6 millioner kroner pluss moms.
DN170530 Det var hårfint lavere enn NCC som hadde gitt et anbud på 1891,3 millioner kroner, viser anskaffelsesprotokollen.
BT170530 EØS-regelverket sier at anskaffelser på over 1,75 mill skal ut på anbud , men Ormberg og Strømsnes må da skjønne at dette kun gjelder offentlige anskaffelser, og at de midlertidige bysyklene i dette tilfellet slett ikke er noen offentlig anskaffelse ?
DN170529 Fjord1 må vinne flere anbud for å forbli største aktør i Norge.
DN170529 Borgarting lagmannsrett dømte Ski og Follo Taxi for overtredelse av forbudet mot konkurransehemmende avtaler etter at de to selskapene hadde gitt felles anbud på drosjekjøring for Oslo universitetssykehus.
DB170529 Forbundsleder Jonny Simmenes i Ledelse og Teknikk poengterer at LO-forbundet i likhet med det store flertallet av høringsinstansene var meget kritisk da Solberg-regjeringen satte store deler av attføringsfeltet på anbud .
DB170529 Det er påfallende at kritikerne ser ut til å glemme det store innslaget av gamle attføringsbedrifter som har vunnet anbud , sier Anniken Hauglie.
DB170529 Den tidligere arbeidsministeren hevder at ikke alt egner seg for anbud og privatisering.
DB170529 Akkurat slik vi finner det når det gjelder anbud på barnevern og sykehjem, sier Linn Herning til Dagbladet.
DB170529 - Bruk av anbud fremmer ikke frivillige og faglige ildsjeler, det fremmer først og fremst selskaper som kan skrive profesjonelle anbud eller leie inn folk til å gjøre det.
DB170529 - Bruk av anbud fremmer ikke frivillige og faglige ildsjeler, det fremmer først og fremst selskaper som kan skrive profesjonelle anbud eller leie inn folk til å gjøre det.
AA170529 Med sterkere økonomiske incentivordninger, kan fylkeskommunene sette høyere klimakrav ved framtidige anbud innen transportsektoren.
AA170529 Gjennom å sette høye klimakrav i norske anbud på ferjer og hurtigbåter, fremmes norsk industri sin konkurranseevne ovenfor konkurrenter i andre land.
BT170527 Uavhengig av om årets midlertidige ordning er en anskaffelse som skulle vært satt på anbud eller ikke, gir kommunens handlemåte imidlertid uttrykk for en underliggende og uheldig holdning til anskaffelsesregelverket.
BT170527 UIPs konkurrent JCDecaux reagerte på at UIP nå to år på rad har fått anledning til å drive bysykkelordningen i Bergen uten at kontrakten har vært ute på anbud .
BT170527 Regelverket krever at offentlige anskaffelser settes ut på anbud , slik at potensielle leverandører får like muligheter til å tilby sine produkter, og mer effektiv bruk av fellesskapets midler oppnås.
BT170527 At en kontrakt er midlertidig er da uten betydning for spørsmålet om anskaffelsen skulle vært satt ut på anbud .
BT170527 mai uttalte Schjelderup at årets sykkelordning er midlertidig, men at den permanente ordningen skal settes ut på anbud senere.
BT170527 kr skal på anbud i hele EU- og EØS-området.
NL170526 Alle offentlige anbud krever minimum samme lønn som i offentlig sektor, ikke bare oppfyller vi vilkårene, men ligger altså over.
DB170526 Og EØS-avtalen legger bindinger for tjenester som settes ut på anbud .
DB170526 Det er en del viktige samfunnsoppgaver som ikke bør privatiseres og settes ut på anbud i det hele tatt.
BT170523 Selskapet UIP har to år på rad har fått retten til å tjene penger på bysykler i Bergen, uten anbud .
DA170522 Byggingen ble lagt ut på anbud .
VG170520 Barn kan miste hjemmene sine når selskaper taper anbud .
VG170520 Anbud og konkurranse bidrar til det motsatte.
DA170520 På et tidspunkt var det ingen som kunne ta blodprøve av meg, og etter lang tid fikk jeg vite at det var fordi et firma som leverte billige nåler hadde vunnet et anbud .
DA170520 - På et tidspunkt var det ingen som kunne ta blodprøve av meg, og etter lang tid fikk jeg vite at det var fordi et firma som leverte billige nåler hadde vunnet et anbud .
AP170516 Fylkeskommunens selskap betalte millioner for arbeid uten anbud og brukte hundretusener på luksusreiser.
VG170512 Når vi nå skal i gang med nye anbud på fosterhjem vil vi ta med oss erfaringene for å se at vi gjør det riktig.
SA170511 Vi kjenner ikke så mye til reglene for anbud , og skjønte ikke helt dette.
DB170511 - Dette er nesten nøyaktig det samme som Jensen forklarte at han anbud om.
BT170511 Byrådet åpner for « beskjeden reklame » når de nå legger saken ut på anbud for å få på plass en permanent ordning.
VG170510 - Vi skal stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud .
DN170510 Stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud , sa Ap-lederen.
DB170510 - stille krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud .
DB170508 Offentlige anbud blir kanskje dyrere, men søppelskandalen i Oslo er en av mange påminnelser om hva som er alternativet.
DB170508 Det har gitt effekt : Entreprenøren Skanska fikk omtrent samtidig et anbud fra Rogaland fylkeskommune om bygging av en videregående skole, og et anbud fra Stavanger kommune om bygging av et sykehjem.
DB170508 Det har gitt effekt : Entreprenøren Skanska fikk omtrent samtidig et anbud fra Rogaland fylkeskommune om bygging av en videregående skole, og et anbud fra Stavanger kommune om bygging av et sykehjem.
DB170508 Arbeiderpartiet har løftet politikken inn i sitt nye partiprogram med « krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud ».
DB170508 Alle offentlige anbud skal stille krav om minst 50 prosent fagarbeidere og 15 prosent lærlinger - og ikke mer enn ett ledd med underleverandører.
SA170505 Fylkesrådmannen foreslår å vurdere autopass også på fylkesveiferjene når nye anbud lyses ut. autopass.jpg ¶
AP170505 Revisjonen påpekte også at en entreprenør hadde fått oppdrag for over 24 millioner kroner uten at det ble lagt ut på anbud .
VG170501 Muligheten til å stille krav om en ordning som ligner den kommunale og statlige pensjonsordningen, er blitt borte fordi det er i strid med EU-retten å kreve at selskaper som vil ha offentlige anbud skal ha en akseptabel pensjonsordning.
VG170501 94 gir myndighetene rett og plikt til å sikre lønns- og arbeidsforhold hos selskaper som blir tildelt offentlige anbud .
SA170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud .
FV170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud .
BT170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud .
AP170501 Store, offentlige prosjekter blir satt ut på anbud .
DA170431 | Høyres plan for Oslos søppel : Ut på anbud igjen !
DA170431 - Men Arbeiderpartiet vil før eller seinere ha søpla på anbud igjen, dere også ?
DB170430 Partiets landsmøte vedtok nylig å programfeste « å avslutte konkurranseutsetting og anbud i barnevernsektoren ».
DB170430 Et av de mest groteske utslagene av en slik politikk er barnevernsbarn som settes ut på anbud , hvor prislappen blir viktigere enn barnets utvikling.
VG170428 Kommunen sparte 82 millioner kroner i forhold til nest laveste anbud .
SA170428 | Bjelland AS og SV Betong har lavest anbud på bro på Ganddal ¶
BT170428 Det er den verste måten å drive anbud på.
AP170428 Ny teknologi som ikke funket og et anbud som var feilaktig utformet, er blant konklusjonene i rapporten fra Deloitte.
AP170428 I en pressemelding fredag formiddag skriver Renovasjonsetaten at de vil gå nøye gjennom rapporten, og bruke den til å lære før søppelhentingen om noen år skal ut på anbud igjen.
AP170428 Ny teknologi som ikke funket og et anbud som var feilaktig utformet, er blant konklusjonene i rapporten fra Deloitte.
AP170428 I en pressemelding fredag formiddag skriver Renovasjonsetaten at de vil gå nøye gjennom rapporten, og bruke den til å lære før søppelhentingen om noen år skal ut på anbud igjen.
AA170427 Et genialt uttrykk som vekker følelser, nesten som venstresidas « bestemor på anbud » og « stoppeklokkeomsorg ».
DN170426 | Møter børsnotering med nytt anbud
DN170426 Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sier for første gang at selskapet vil søke nytt anbud med staten fra 2020.
DN170426 Det neste året skal Hurtigrutens toppsjef Daniel Skjeldam kjempe for nytt anbud med staten fra 2020, samtidig som rederiets eiere vurderer børsnotering.
AP170423 Politisk redaktør Trine Eilertsen kommenterer : Mange av velgerne Ap skal vinne fra Høyre, lever greit med bestemor på anbud
AP170423 Politisk redaktør Trine Eilertsen kommenterer : Mange av velgerne Ap skal vinne fra Høyre, lever greit med bestemor på anbud
AP170423 Sittende regjering rekker bare å utlyse anbud på Sørlandsbanen før valget.
VG170422 « For eksempel vil noen hevde at en omlegging av taxfree-ordningen fra anbud og konkurranse til salg av alkohol tildeles Vinmonopolet ( som Stortinget før jul vedtok å utrede ) over tid kan svekke Avinors inntektsgrunnlag så mye at man får problemer med å finansiere alle småflyplassene ».
AP170422 | Mange Ap-velgere lever godt med bestemor på anbud Trine Eilertsen ¶
AP170422 Mange av velgerne Ap skal vinne fra Høyre lever helt greit med bestemor på anbud .
SA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud .
AA170420 Ap ønsker at det offentlige bruker innkjøpsmakten til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud .
VG170419 Vi vil at det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud . 4.
VG170419 Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser ¶
DA170419 Nytt anbud for fergesambandet har oppstart 1. januar 2020.
DA170419 Dette innebærer at de som framover vil gi anbud til det offentlige, må kunne dokumentere et visst minimum antall lærlinger etter tildeling.
DA170419 januar ble det innført nye forskrifter om krav til lærling ved offentlige anbud .
AP170419 Det betyr neppe et utstrakt ønske om å sette pleietrengende bestemødre « på anbud », men kan være et tegn på at Ap mener det vil være behov for både private og offentlige hender i omsorgstjenestene når andelen eldre virkelig begynner å øke.
DB170414 Nylig avslørte Dagbladet at den tidligere direktøren i Oslo Havn, Anne Sigrid Hamran, i 2013 favoriserte en leverandør da selskapet utlyste et anbud til en verdi av 1,5 millioner kroner.
AA170407 | Campus Ås har fått anbud for tre milliarder ¶
AA170407 I alt 15 arbeider til rundt to milliarder kroner ligger ute på anbud , blant annet alle tekniske installasjoner.
AA170407 | Campus Ås har fått anbud for to milliarder ¶
AA170407 I alt 15 arbeider ligger ute på anbud , blant annet alle tekniske installasjoner.
DN170405 Fristen for å legge inn anbud utløp tirsdag.
DB170401 Alta kommune valgte da selv å legge oppdraget ut på anbud , slik at det ble gjennomført en konsekvensutredning i Vest-Finnmark.
AA170401 Ny kontrakt skal skrives til høsten, og det jobbes nå med å utarbeide et anbud .
AA170401 Jobber med nytt anbud
FV170331 I april sendes prosjektet på anbud .
FV170329 « Fylkeskommunen ber Statens Vegvesen lage et forberedende anbud hvor selskaper kan prekvalifisere seg til å delta i en anbudsprosess på en fastlandsforbindelse til Hidra.
DA170329 - Kolumbus ser på dette i forbindelse med nytt anbud for ruten om noen år, sier han.
VG170327 Partiet vedtok å gi tilbake Posten monopol, nei til barnevern på anbud og mindre utbytte på barnehager.
VG170327 Da blir det opp til retten å vurdere om det er sannsynlig at Jensen kan ha fått et sånt anbud , eller tilbud, sa Sæther da han vitnet.
SA170326 Dagen etter sluttet landsmøtet seg likevel til å slutte med barnevern på anbud og innskrenke mulighetene for profitt i barnehagesektoren.
DN170326 Posten hadde inntil i fjor også ansvar for å dele ¶ ut 128.000 aviser på lørdager, før leveringen ble satt ut på anbud .
DA170326 Partiet vedtok også at det må bli en slutt på konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, mener Senterpartiets landsmøte.
BT170326 Posten hadde inntil i fjor også ansvar for å dele ut 128.000 aviser på lørdager, før leveringen ble satt ut på anbud .
AP170326 Barnevernet : Avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren.
AP170326 Halve tog-Norge ut på anbud .
AP170326 Halve tog-Norge ut på anbud .
AA170326 | Senterpartiet vil ikke ha barnevern på anbud
AA170326 Det må bli en slutt på konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, mener Senterpartiets landsmøte.
VG170324 Både masteroppgaven og tidligere nevnte utvalgsrapport konkluderer med at NIF IT burde sette ut flere IT-tjenester på anbud , istedenfor å lage alt fra bunnen av selv.
DA170324 Vi har ikke behov for å legge ut private voksenopplæringsplasser på anbud .
DA170324 Tapt anbud
DA170324 KIA driver i dag norskopplæring på anbud .
DA170323 Hernes vil ikke stemme for å sende signaler til resten av landet om at anbud bare er for lokale selskaper.
DA170323 Alle kommunale prosjekter over 1,1 millioner kroner må legges ut på anbud .
SA170322 Da kan det være interessant for deg å tilby din ressurs på internett via en digital plattform som Mitt Anbud , Nabobil eller Uber.
DA170322 - Det kan bety at vi i praksis like gjerne sender regjeringens krisemillioner til Danmark og Polen, sier Sakariassen, som framholder at det bare er offentlige anskaffelser på over 1,1 millioner kroner pluss moms som må på anbud .
DA170322 En rekke oppdrag som tidligere er blitt tildelt de samfunnsnyttige arbeidsmarkedsbedriftene er med den nåværende regjering nå blitt omgjort til anbud som vi må konkurrere om.
DA170322 De har vært nødt til å nedbemanne fordi de ikke har fått oppdrag fra NAV eller vunnet anbud .
DA170322 Allservice har vunnet anbud og konkurrerer om flere.
DN170321 Sementgiganten Cemex har USA som sitt største marked utenfor hjemlandet, og en femtedel av kontraktene i USA er offentlige anbud .
DN170321 Mexicos myndigheter ber alle landets selskaper la være å legge inn anbud for å bygge Donald Trumps grensemur mot landet.
DN170321 Det ble nærmest opptøyer da Cemex-sjef Rogelio Zambrano sa at selskapet gladelig ville sende inn anbud .
DN170321 Amerikanske myndigheter har gitt interesserte selskaper halvannen uke på å melde sin interesse for å delta i anbud .
DB170321 - Kan de erfaringene dere nå gjør dere bli relevant dersom kommunen skal sette renovasjon ut på anbud igjen i fremtiden ?
VG170320 Søppelhentingen i Oslo har vært lagt ut på anbud i 20 år.
VG170320 Samferdselsdepartementet la i fjor oppdraget ut på anbud .
VG170320 Klagebunkene fra sure avislesere tårnet seg naturligvis opp som søppelbergene i Oslo, hvor renovasjon er satt ut på anbud .
VG170320 Ingen vil ha bestemor på anbud .
VG170320 Da har du blitt utsatt for et anbud .
DN170320 Når hun kan søke på anbud er uklart.
DN170320 NSBs svenske motstykke har 30 års erfaring i konkurranseutsatte markeder og har opprettet et datterselskap i Norge som skal delta i anbud om norsk togtrafikk.
DN170320 Dersom persontogtrafikk i Norge legges ut på anbud , er den svenske togoperatøren SJ klar til å konkurrere.
DB170320 Når hun kan søke på anbud er uklart.
DB170320 NSBs svenske motstykke har 30 års erfaring i konkurranseutsatte markeder og har opprettet et datterselskap i Norge som skal delta i anbud om norsk togtrafikk.
DB170320 Dersom persontogtrafikk i Norge legges ut på anbud , er den svenske togoperatøren SJ klar til å konkurrere.
DB170320 Pengene skulle være sikkerhet for lån i forbindelse med et anbud på trikketjenester i Skopje, hovedstaden i Makedonia.
BT170320 | Jobb til en kvart milliard kroner uten anbud
BT170320 Styret vil ikke legge ut kjempejobben på anbud .
BT170320 OPPRØRT : Disse beboerne er opprørt over at jobben med å renovere badene deres ikke er lagt ut på anbud .
AA170320 Når hun kan søke på anbud er uklart.
AA170320 NSBs svenske motstykke har 30 års erfaring i konkurranseutsatte markeder og har opprettet et datterselskap i Norge som skal delta i anbud om norsk togtrafikk.
AA170320 Dersom persontogtrafikk i Norge legges ut på anbud , er den svenske togoperatøren SJ klar til å konkurrere.
VG170318 Bergstø ble i denne saken ansett som hovedarkitekten bak bevilgningen, som heller ikke ble lagt ut for offentlig anbud .
VG170317 Håndball tok grep på dette feltet for noen år siden, la det ut på anbud , og der brukes samme type ball på alle kampene nå, sier Joachim Walltin i NISO.
SA170316 Fredag forrige uke ble prosjektet med ny fylkesvei 505 mellom Skjæveland og Foss Eikeland lyst ut på anbud .
DB170316 Anklagene går ut på at et markedsføringsselskap fikk i oppgave å arrangere møtet uten at oppdraget ble lagt ut på anbud .
DB170316 ¶ KRITISK : Bjørnar Moxnes mener søppelskandalen viser at renovasjon på anbud er en dårlig idé.
DB170316 Ett feiltrinn i en anbudskonkurranse er ingen grunn til å slutte med anbud , man må bare sørge for at man gjør en bedre jobb neste gang.
AA170316 Anklagene går ut på at et markedsføringsselskap fikk i oppgave å arrangere møtet uten at oppdraget ble lagt ut på anbud .
AA170315 - Det regelbruddet kan dessuten ha gitt Kristiansand både færre og dårligere anbud , både når det gjelder pris og kvalitet, sier ESA Sven Erik Svedman.
DB170314 ¶ SØPPEL PÅ ANBUD : - NHO burde vite at når politikere i denne situasjonen velger å arrangere priskonkurranse på renovasjon, så velger de samtidig sosial dumping som strategi, skriver artikkelforfatteren.
DB170314 I kommunene der renovasjonen var satt ut på anbud , var gebyrveksten i tiårsperioden 2004 til 2014 tolv prosentpoeng høyere enn i kommunene der renovasjonen var i egenregi.
DB170314 Hvor godt stemmer disse påstandene overens med erfaringene vi har med søppel på anbud ?
AP170313 Han sier at Arbeiderpartiet blant annet vil styrke lærlingeordningen og understreker viktigheten av at det settes krav om lærlinger ved offentlige anbud .
AP170313 Han sier at Arbeiderpartiet blant annet vil styrke lærlingeordningen og understreker viktigheten av at det settes krav om lærlinger ved offentlige anbud .
VG170311 - Ble dere på noe tidspunkt lovet å få avtalen om klubbforsikring, uten at dette skulle ut på anbud ? ( ref. eposten av 21. august ).
SA170309 Stangeland Maskin skal også være blant interessentene, med et anbud på 608,7 millioner.
SA170309 Ifølge Våre veger fikk Risa tilslaget for seks år siden med et anbud på 433,1 millioner kroner.
SA170309 Time kommune, her med ordfører Reinert Kverneland, kreves for erstatning etter at anbud ble avlyst og lyst ut på nytt.
DN170309 - Det må stilles krav til lærlinger i offentlige anbud og økt lærlingtilskudd, sa Solberg.
DB170307 Vi ønsker at kvalitet, miljø, erfaring og gjennomføringsevne tillegges større vekt i dette og andre framtidige anbud , og at ikke bare pris blir avgjørende.
AP170307 Arbeidet blir snart satt ut på anbud , sier Steen.
FV170306 Jobben med å hente inn husholdningsavfall i Kristiansand og nabokommunene har vært ute på anbud .
DA170306 Bør renovasjonen være en kommunal oppgave, eller bør den ut på anbud igjen ?
VG170305 Vi har hatt en anbudskonkurranse om ny avtale på dette, og ikke mottatt noen anbud , sier Bærvahr i UDI til VG.
VG170305 Det var Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo som gjorde disse testene, men de leverte ikke nytt anbud , blant annet på grunn av etiske hensyn, skrev Universitas fredag.
VG170303 Bakgrunn : Utlyste anbud på forsikring - frontet taperen ¶
DB170303 Fakultetet vil fullføre kontrakten med UDI, som løper ut i slutten av mars, men vil ikke levere et nytt anbud .
DA170303 For å lage skikkelige anbud og få til gode nok anskaffelser, må en kommune sitte på den nødvendige bestillerkompetansen, enten det er bosset som skal hentes, skoler som skal bygges eller grøfter som skal graves.
AA170303 Fakultetet vil fullføre kontrakten med UDI, som løper ut i slutten av mars, men vil ikke levere et nytt anbud .
AA170301 - Superbussene er vedtatt og AtB har lagt det ut på anbud .
AP170227 Byrådslederen har ikke mistet troen på å sette avfall ut på anbud .
AA170227 Jeg har alltid vært langt på venstresiden politisk, og er veldig glad for at vi har hatt sterke fagforeninger og framsynte politikere som ikke har lagt våre skjebner ut på anbud eller gitt bort fellesskapets goder til private hender.
VG170226 Kan det være at mange politikere og mediefolk godtar anbud på renovasjon fordi det handler om jobber de aldri vil ha selv ?
VG170226 I kommunene der renovasjonen var satt ut på anbud , var gebyrveksten i tiårsperioden 2004 til 2014 tolv prosentpoeng høyere enn i kommunene der renovasjonen var i egenregi.
VG170226 Hvor godt stemmer denne påstanden overens med erfaringene vi har med søppel på anbud ?
VG170226 Eller er søppelskandalen nok et eksempel på at renovasjon på anbud er en dårlig idé ?
VG170226 Debatt De fleste er enige om at bestemor ikke skal legges ut på anbud , men når det gjelder fellesskapets tekniske tjenester, som renovasjon og renhold, er bildet et annet.
VG170226 De fleste er enige om at bestemor ikke skal legges ut på anbud , men når det gjelder fellesskapets tekniske tjenester, som renovasjon og renhold, er bildet et annet.
VG170226 februar bør avfallshentinga på nytt legges ut på anbud , « fordi kommunal sektor trenger konkurranse fra private aktører for å oppnå gode og effektive tjenester til riktig pris ».
DA170225 - Nå Hoksrud er for anbud betyr det at han mener det er fint at penger som skulle gått til god omsorg for eldre og skikkelig lønn og pensjon til heltene i eldreomsorgen, heller går til utbytte til private selskap.
DA170225 - Hoksrud kan bli med meg på sjukehjemmet, se hjelpepleierne rett inn i øynene og si at dere tjener for mye og har for god pensjon, for det er det anbud går ut på.
BT170225 Strydom, som opprinnelig er fra Sør-Afrika, er frustrert og oppgitt over at det finnes useriøse aktører som påtar seg oppdrag via Mitt anbud .
BT170225 På Mitt anbud får B & L Transport & Hage AS blant annet følgende omtale : ¶
BT170225 Nettstedet Mitt anbud , som formidler håndverkertjenester, sier at de har kjennskap til bergensfirmaet.
BT170225 Bedriften var kun registrert på Mitt anbud i to måneder, og de vil ikke ha mulighet til å bruke våre tjenester igjen ved en senere anledning, sier administrerende direktør Håvard Bungum i Mitt anbud .
BT170225 Bedriften var kun registrert på Mitt anbud i to måneder, og de vil ikke ha mulighet til å bruke våre tjenester igjen ved en senere anledning, sier administrerende direktør Håvard Bungum i Mitt anbud.
BT170225 - Vi valgte billigste anbud på nettstedet Mitt anbud .
BT170225 - Vi valgte billigste anbud på nettstedet Mitt anbud.
DN170224 I anbudsdokumentet fra Oslo kommune heter det at de som skal legge frem anbud , skal legge frem de to siste regnskapene, årsberetningene og revisjonsberetningene, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.
DB170224 Hadde det vært aktuelt for dere å basere et anbud på så lange dager ?
AP170224 plass i rangeringen av interesserte selskaper, og fikk legge inn anbud på E18 Tvedestrand-Arendal.
AA170224 ¶ Det er nå sendt ut anbud for bygging av de nye superbussene som skal kjøre i Trondheim fra august 2019.
AA170224 I anbudsdokumentet fra Oslo kommune heter det at de som skal legge fram anbud , skal legge fram de to siste regnskapene, årsberetningene og revisjonsberetningene, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.
VG170223 Den kommer nemlig i tillegg til den behandlingskapasiteten som er i de offentlige sykehusene og omfanget som det er inngått avtaler om gjennom anbud .
SA170223 Ved å se utbetalingene i en strukturert sammenheng, kunne Aftenbladet avdekke at selskapet ikke hadde fulgt sine egne regler for anbud .
AP170223 I anbudsdokumentet fra Oslo kommune står det at den som legger inn anbud skal legge frem de to siste regnskapene, årsberetningene og revisjonsberetningene, « samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall.
DN170221 Hos Widerøe ble det gjennomført en razzia i 2014 for mulig brudd på konkurransereglene ved anbud på kortbanenettet.
DN170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
DB170220 Kolton ville vite hvor lenge det ville gå før kommunen på nytt lyser ut renovasjonstjenestene på anbud .
DB170220 Det gikk så langt at det ved offentlige anbud ble stilt som krav at en del av arbeidet skulle utføres av ufaglærte, for å få presset timekostnadene mest mulig ned.
DB170220 Det gikk så langt at det ved offentlige anbud ble stilt som krav at en del av arbeidet skulle utføres av ufaglærte, for å få presset timekostnadene mest mulig ned.
DA170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
AP170220 Da kan det være klart for et nytt anbud , men til da lovet han stø kurs og forsvarlig drift etter at han hadde takket renovatørene for jobben de gjør og har gjort og bedt dem om å støtte Vålerenga og å hjelpe til med å fylle stadion til høsten.
AP170220 I tidligere anbud har man lagt mindre vekt på pris.
AP170220 Da arbeidet sist ble lyst ut på anbud , ble pris vektlagt langt lavere med 50 prosent.
AP170220 Da kan det være klart for et nytt anbud , men til da lovet han stø kurs og forsvarlig drift etter at han hadde takket renovatørene for jobben de gjør og har gjort og bedt dem om å støtte Vålerenga og å hjelpe til med å fylle stadion til høsten.
AA170220 Stridens kjerne er anbud for kollektivtrafikken fra 2019.
AA170220 Hele prosessen med anbud og kontraktsinngåelse, mobiliseringsfasen før oppstart og oppfølgingen fra kommunens side skal granskes.
SA170219 Kommunen slipper også en ny omfattende innkjøringsperiode og setter dermed ikke avfallshåndteringen ut på anbud på nytt i denne perioden.
DB170219 Vi kommer ikke til å sette avfallshentingen på anbud i denne bystyreperioden.
DB170219 Som flere andre kommunale tjenester har også avfallshåndteringen etter hvert blitt satt ut på anbud .
DB170219 Kommunen begynte å sette søppelhåndteringen ut på anbud allerede for 25 år siden, og de siste 14 årene har alt sammen vært privatisert.
DA170219 Kommunen kommer heller ikke til å legge ut avfallsinnhentingen på et nytt anbud i inneværende periode.
DA170219 * Forberedelser til et nytt anbud
DA170219 Kommunen kommer heller ikke til å legge ut avfallsinnhentingen på et nytt anbud i inneværende periode.
DA170219 * Forberedelser til et nytt anbud
AP170219 Byrådet vil i denne bystyreperioden ikke igjen sette ut søppeltømmingen på anbud .
AP170219 Byrådet vil i denne bystyreperioden ikke igjen sette ut søppeltømmingen på anbud .
AP170219 Hun stusser imidlertid på at byrådet ikke vil opplyse om hvor lenge denne ordningen skal vare og ikke vil forplikte seg til igjen å legge renovasjonen ut på anbud .
AP170219 - Elendig håndtering ¶ - Anbud på renovasjon har fungert helt fint frem til 3. oktober i fjor da den nåværende kontrakten ble iverksatt.
AA170219 Kommunen slipper også en ny omfattende innkjøringsperiode og setter dermed ikke avfallshåndteringen ut på anbud på nytt i denne perioden.
FV170217 Tre advokatfirma fra Oslo er bedt om å gi anbud på varslingssaken i Søgne.
DB170217 FlyViking AS og Danish Air Transport leverte også anbud på tjenestene, men Widerøe var billigst og vant dermed driften.
DB170217 Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge, og legges ut på anbud for en bestemt periode.
DB170216 - Når en så stor leverandør til kommunen ikke leverer, og kommunen sier ikke opp til tross for både manglende leveranser og lovbrudd, ja da sender man et tydelig signal om at slik håndterer også kommunen også anbud fremover.
VG170215 De må i stedet få dette ut på anbud , slik at andre alternativer enn de to som ligger på nettsiden kan vurderes.
VG170214 » Det har gått halvannen uke siden VG over fire sider fortalte historien om hvordan NIF og IHS i fellesskap lyste ut en forsikringsavtale med norske klubber på anbud .
VG170214 Bakgrunn : Lyste ut anbud - frontet taperen ¶
DB170214 Oslo kommune og det nåværende byrådet har i en annen sammenheng luftet ideen om « innovative anbud » - en mer fleksibel anbudsprosess som setter brukernes behov i sentrum.
DB170214 Da de nylig la avfallshåndteringen ut på anbud , satte de som forutsetning at arbeidsmiljø og kvalitet skulle telle 60 prosent, pris 40 prosent.
DB170213 Å loppe kommunen for millioner gjennom fristende anbud , har vist seg å være som å stjele godteri fra en dumsnill forelder.
DB170213 Oslo kommune begynte å sette avfallshåndteringen ut på anbud allerede for 25 år siden, de siste 14 årene har alt sammen vært privatisert.
DB170213 Nå ryster den kommunen, og utløser en nødvendig debatt om kontroll med offentlige anbud .
DB170213 Deres anbud knuste konkurrentene på pris, og var blant annet 129 millioner kroner billigere enn Arbeidstilsynets gamle bekjente, RenoNorden.
AA170213 Sørlandsbanen skal først ut på anbud .
DB170212 Selskapets anbud lå 80 millioner kroner under nest billigste alternativ.
DB170212 - Det blir som når du skal pusse opp badet og sender det ut på anbud .
BT170211ANBUD : Et ambulansefly fra selskapet Lufttransport på Ålesund lufthavn Vigra.
DB170210 Byråd Johansen snakker om nytt anbud - men et av de andre selskap i budrunden har nettopp vunnet anbud i Hedmark - med fullt kaos der også.
DB170210 Byråd Johansen snakker om nytt anbud - men et av de andre selskap i budrunden har nettopp vunnet anbud i Hedmark - med fullt kaos der også.
SA170209 Hvis Stavanger får det, må revisortjenester sannsynligvis ut på anbud uansett.
DA170208 Når Boganes skal ut på nytt anbud , legges det til grunn at Stavanger kommune skal være en av tilbyderne.
DA170208 Dermed skal det ut på anbud igjen.
DA170208 - Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan legge inn anbud på for eksempel drift av sykehjem her i byen.
VG170204 | Idrettsforbundet utlyste anbud - fronter taperen ¶
VG170204 Taus om anbud
DB170202 * Vil Høie sørge for at krav til offentlige anbud skal vekte kvalitet på kurs og opplæring minst like høyt som pris ?
DB170201 Reformens sentrale punkter er at staten fortsatt skal eie jernbaneinfrastrukturen, mens et nytt jernbanedirektorat skal legge mer langsiktige planer for infrastruktur, bestilling av togtilbud og anbud på togstrekninger.
AP170131 plass i rangeringen av interesserte selskaper, og fikk legge inn anbud på E18 Tvedestrand-Arendal.
DB170130 Event Security mener de har lidd et økonomisk tap på minst 2,2 millioner kroner som følge av at de ikke fikk tilslag da operaen la ut vektertilsynet ut på anbud i 2014.
DB170130 ( Dagbladet ) : - Vi mener dette er et anbud som vi burde fått, og har gått til sak for erstatning av våre økonomiske tap, sier daglig leder i S.O.S.
AP170129 | Fylkeskommunens selskap betalte millioner for arbeid uten anbud og brukte hundretusener på luksusreiser.
AP170129 Etter lov om offentlige anskaffelser i den aktuelle tidsperioden, skulle som hovedregel alle kontrakter som det var grunn til å anta overstiger 500.000 kroner, legges ut på anbud , skriver Aftenbladet.
AP170129 Arkitektene fikk betalt 3,8 millioner fra det fylkeskommunale selskapet, uten at kontrakten ble aldri satt ut på anbud .
BT170128 De må gå med på alt mulig for å vinne anbud og så videre.
DB170127 Når vedtaket er gjort, kan jeg forsikre Lorentzen at innsatsen fra forbundets folk er stor for å få den type anbud som etterlyses.
DB170127 Fagforbundets folk diskuterer dette i kommuner der det politiske flertallet setter renovasjonen ut på anbud .
DB170127 Et problem med anbud er at det kommer inn nye aktører hvert fjerde eller femte år.
DB170127 Et problem med anbud er at det kommer inn nye aktører hvert fjerde eller femte år, skriver innleggsforfatteren.
DB170127 januar sier at det er forskjell på aktører og forskjell på anbud .
DN170125 Vanligvis møter vi de i mindre anbud , men det er klart de ønsker å vokse så de kan strekke seg etter de store kontraktene de også, sier Espen Takla, salgs- og markedsdirektør Nordialog i Kjedehuset AS.
DB170124 Lag heller anbud hvor tilbyderne konkurrerer om det samfunnet og brukerne faktisk er opptatt av, nemlig kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
DB170124 I sitt siste anbud stilte kommunen krav om Euro 6-dieselbiler, men utfordret samtidig tilbyderne om mer bærekraftige alternativer gjennom å vektlegge miljø høyt.
SA170122 Jeg har bedt helseregionene om å øke sine kjøp gjennom anbud .
AP170122 De har nemlig bedt om anbud på en løsning for selvbetjent ID-kontroll som kan innføres allerede i år, ifølge den australske TV-kanalen ABC.
DB170119 Hvis søppeltømmingen ikke hadde blitt satt ut på anbud hvert fjerde år, hadde det faktisk vært mulig å bygge opp kompetanse som fører til innovasjon.
DB170119 Johansen sier samtidig at kommunen i ytterste instans kan si opp kontrakten med Veireno, og at de nå forbereder et nytt anbud .
DB170119 Deretter er det tid for en politisk gjennomgang av anbud , privatisering og grensene for kommunal drift.
DN170118 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) sier Oslo kommune i « ytterste konsekvens » kan si opp kontrakten med renovasjonsfirmaet Veireno, og opplyser at Renovasjonsetaten forbereder et nytt anbud .
SA170117 I 2015 ba vi Vegvesenet legge ut anbud om ny kontrakt med tre faste ferjer og en ekstra reserveferje.
AP170117 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) sier kommunen i « ytterste konsekvens » kan si opp kontrakten med Veireno, og at de nå er i ferd med å forberede et nytt anbud - foreløpig som en plan b.
AP170117 Blant annet har de gjort om det som var krystallklart sist den lå ute for anbud , hvor ett selskap bare kunne vinne to av de fire områdene.
SA170114 De eldre og svakeste skal ut på anbud .
DB170113 At deler av driften blir satt ut på anbud er i mange tilfeller vesentlig for en mer effektiv organisasjon totalt.
FV170112 Endelig beslutning blir tatt når saken sendes ut på anbud .
FV170112 Agder kollektivtrafikk vurderer å stille krav om rene elbusser når nytt anbud lyses ut.
AP170112 Når et nytt anbud skal igangsettes er de politiske styringssignalene og føringene spesielt viktig.
DN170111 Han tok blant annet til orde for å legge legemiddelindustrien ut på anbud og snakket om hvordan han skal få bilindustrien på beina igjen.
AP170111 Oslos busslinjer blir lagt ut på anbud med jevne mellomrom.
BT170110 Kodeord som « anbud » for bestillinger, « bensin » for hasj, « grøften » for mislykket leveranse, « snekkerlaget » for leverandører og « værmelding » for muligheten for innførsel, skal være blant ordene som brukes i kommunikasjonen mellom de to.
AP170109 Kodeord som « anbud » for bestillinger, « bensin » for hasj, « grøften » for mislykket leveranse, « snekkerlaget » for leverandører og « værmelding » for muligheten for innførsel, skal være blant ordene som brukes i kommunikasjonen mellom de to.
DN170102 En forretningsmann fra Bergen får 671.144 kroner i erstatning etter at Hordaland politidistrikt brøt reglene for offentlige anbud i 2013.
FV161216 Klokka 13.00 fredag ble konvoluttene med anbud åpnet én for én hos Statens vegvesen i Arendal, mens representanter fra seks entreprenører var til stede.
FV161216 Entreprenørene har levert sine anbud knyttet til byggingen av den nye Varoddbrua i Kristiansand.
AP161028 Fremtidsrettede lokal- og fylkespolitikere legger ut anbud med klar miljøprofil.
SA160930 Har man vunnet anbud på en transportetappe, så regner man med at det er i overensstemmelse med trygg trafikkopplevelse med samtlige involverte, sier hun.
AP160930 Har man vunnet anbud på en transportetappe, så regner man med at det er i overensstemmelse med trygg trafikkopplevelse med samtlige involverte, sier hun.
AP160924 - Da vi begynte å ane hvor landet lå, la vi ski- og snowboardøvelsene ut på anbud hos landets store alpinanlegg.
AP160924 Bydel Alna går nå for første gang ut med et anbud til forskere og pedagogiske institusjoner som Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) : ¶
AP160912 Tesla vant nylig et anbud på å sikre strømlagring for et elverk i California.
AP160817 - Offentlige anbud blir gjerne veldig spesifikke.
AP160817 - Offentlige anbud blir gjerne veldig spesifikke.
AP160807 Asker-firmaet arbeider for tiden med å levere anbud på en større leveranse av 200 minidroner til det australske forsvaret.
AP160729 Aluko slo seg opp rundt 2011, da Nigerias regjering, uten anbud , ga verdifulle oljeblokker til to selskaper han grunnla eller eide.
AP160602 Regjeringen sier at den vil vente litt, men ikke nødvendigvis lenge, med å legge også lokaltrafikk rundt Oslo og InterCity mellom Oslo og Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss ut på anbud .
AP160602 Regjeringen har varslet at de to pakkene legges ut for anbud i februar 2017.
AP160602 MTR vinner anbud over hele verden.
AP160602 Frykten er imidlertid at nettopp Bergensbanen, med tilliggende baner, er den neste som settes ut på anbud .
AP160602 Fakta : Slik skal norsk jernbane settes ut på anbud : ¶
AP160524 Ni barnehager eies av kommunen, men drives av private etter anbud .
AP160522 Hun legger til at kommunen ikke har lov til å inngå ny avtale lik den gamle, for i så fall må driften ut på anbud .
AP160518 - Senere har vi innhentet anbud fra fire godkjente konservatorer.
AP160421 Kommunen driver selv 340 barnehager, mens 9 er drevet på anbud .
AP160421 Kommunen driver selv 340 barnehager, mens 9 er drevet på anbud .
AP160406 Bystyrerepresentant Erik Lunde ( KrF ) ønsket at bystyret skulle instruere byrådet om å legge Madserud ut på anbud bare blant ideelle aktører.
AP160406 - Forslaget om at et eventuelt anbud skal forbeholdes ideelle, er et godt signal. ideelle har mye positiv å tilby byens velferd, åpnet hun innlegget sitt fra talerstolen.
AP160406 Bystyrerepresentant Erik Lunde ( KrF ) ønsket at bystyret skulle instruere byrådet om å legge Madserud ut på anbud bare blant ideelle aktører.
AP160406 - Forslaget om at et eventuelt anbud skal forbeholdes ideelle, er et godt signal. ideelle har mye positiv å tilby byens velferd, åpnet hun innlegget sitt fra talerstolen.
AP160406 Foreløpig har ikke byrådet lagt frem en plan over hvilke sykehjem som skal rekommunaliseres og hvilke som skal ut på egne anbud bare blant ideelle.
AP160406 Bystyrerepresentant Erik Lunde ( KrF ) har kommet de rødgrønne i forkjøpet ved å stille forslag om at Madserudhjemmet skal legges ut på anbud blant ideelle aktører.
AP160316 Enten må kommunen da selv ta over driften, eller så må det gjennomføres anbud hvor bare ideelle aktører slipper til.
AP160306 33-åringen er nå på fjerde plass på listen til Forbes over personer som sikrer seg flest offentlige anbud i Russland.
AP160304 Jeg er ikke redd for å si at Finn.no, Mitt Anbud og andre slike nettsteder er grobunn for svart arbeid.
SA160226 I vår innføres den såkalte lærlingeklausulen i offentlige anbud .
AP160222 NUPI var den eneste som la inn et anbud på denne utredningsjobben.
AP160220 Morsbedriften ble straffet med en påstand om skatteunndragelser og et krav på flere milliarder dollar, og har siden hatt forbud mot å legge inn anbud i offentlige prosjekter.
AP160219 Nå oppfordrer jeg norske selskaper til å legge inn anbud , er den klare oppfordringen fra byrådslederen.
AP160218 Vi har tidligere hørt om norske verft som står tomme mens Norge sender store anbud til Korea.
AP160218 Hvorfor skal vi se Statoil sende anbud til Asia når norske fagfolk står uten arbeid ?
AP160210 Blant tilbudene som raskt ble vraket var et anbud om å huse over 6000 asylsøkere på seks utrangerte cruiseskip.
AP160209 Kodeord som « anbud » for bestillinger, « bensin » for hasj, « grøfta » for mislykket leveranse, « snekkerlaget » for leverandører og « værmelding » for muligheten for innførsel, skal være blant ordene som brukes i kommunikasjonen mellom de to.
AP160209 Kodeord som « anbud » for bestillinger, « bensin » for hasj, « grøfta » for mislykket leveranse, « snekkerlaget » for leverandører og « værmelding » for muligheten for innførsel, skal være blant ordene som brukes i kommunikasjonen mellom de to.
AP160208 Nå håper vi å få ned prisen ved å gå ut på anbud .
AP160204 Torsdag formiddag varslet Aftenposten som første norske medium at følgende jernbanestrekninger legges ut på anbud av Regjeringen, ved Samferdselsdepartementet, via nettstedet Doffin.no : ¶
AP160204 Sørlandsbanen, Trønderbanen, Nordlandsbanen, deler av Dovrebanen og flere andre baner legges ut på anbud .
AP160204 Gutt ( 17 ) : ¶ | « Halve » Tog-Norge ut på anbud i dag - NSB varsler kamp ¶
AP160204 Gjøvikbanen er blant strekningene som legges ut på anbud .
AP160204 Disse kan komme til å legge inn anbud
AP160204 Rettighetene til OL-kvalifiseringen er ennå ikke lagt ut på anbud .