DB171213 - Vi er enige i rapportens anbefaling om at det må åpnes for en full etterforskning av franske tjenestemenns rolle i folkemordet, sier hun.
AP171213 - Reservasjonsløs anbefaling
AP171213 - Det noe vanskelig å forstå at den nåværende retningslinjen er så vidt reservasjonsløs i sin anbefaling av metadon og buprenorfin til den gravide mor fremfor en legemiddelfri behandling, skriver panelet i rapporten.
AA171213 Slik bygningene er tegnet, er det en anbefaling vi støtter.
NL171212 I en sak som mangler faglig anbefaling , ikke kan sies å tjene det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet, og der økonomiske omdisponeringer for å etablere tilbudet vil kunne gå ut over andre prioriterte tjenester ovenfor innbyggerne i landsdelen, blir det et spørsmål om legitimitet og tillit.
BT171212 Dette er for å avklare situasjonen for dem som føler på usikkerhet, og vil munne ut i anbefaling av tiltak, sier Skeidsvoll.
AP171212 Forrige uke ga Tyskland sin anbefaling om to års forlengelse av Stoltenbergs periode som NATO-sjef.
DB171209 Etikk-komiteen i Senatet må først granske anklagene, og det vil ta år før de kommer med en anbefaling i saken.
BT171209 - Det er ingen hemmelighet at vi har hatt forskjellige meninger innad i Venstre, men landsstyret har kommet med en klar anbefaling til hva vi skal gjøre, og hele sentralstyret og partiet stilte seg bak.
VG171208 Venstre-lederen skal så langt ikke ha gitt noen anbefaling , men latt diskusjonen gå fritt bak lukkede dører.
AP171208anbefaling tar vi hvert vårt glass Greywacke Sauvignon Blanc fra New Zealand, som har en flott fylde og fruktighet.
DN171206 Etikk-komiteen i Senatet må først granske anklagene, og det vil ta år før de kommer med en anbefaling i saken.
DB171206 Etikk-komiteen i Senatet må først granske anklagene, og det vil ta år før de kommer med en anbefaling i saken. ( ©NTB ) ¶
DN171205 DNB Markets nedgraderer sin anbefaling på Norsk Hydro-aksjen til selg fra hold, og nedjusterer kursmålet til 50 kroner fra tidligere 65 kroner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset tirsdag.
AP171205 - Vår fremste anbefaling er at politikerne lager en handlingsplan, slik vi har hatt mot antisemittisme, sier Moe.
DN171204 En anbefaling vil så bli lagt frem for stats- og regjeringssjefene i EU, som etter planen skal ta stilling til tilbudet under toppmøtet i Brussel 14. og 15. desember.
DA171204 Guttens fastlege har to ganger sendt henvisning til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ) med anbefaling fra PPT om utredning av ADD.
DA171204 - Hva er poenget med å kreve en ROS-analyse, om man uavhengig av sårbarheten som avdekkes lar kommunen slippe å følge en sterk anbefaling ?
AP171204 En anbefaling vil så bli lagt frem for stats- og regjeringssjefene i EU, som etter planen skal ta stilling til tilbudet under toppmøtet i Brussel 14. og 15. desember.
AA171204 En anbefaling vil så bli lagt fram for stats- og regjeringssjefene i EU, som etter planen skal ta stilling til tilbudet under toppmøtet i Brussel 14. og 15. desember.
DA171202 Så min anbefaling er at du setter av litt tid i en travel førjulstid til å oppsøke utstillingen i det høyt respekterte Galleri K, slik at du selv kan vurdere hva dagens stipendpraksis kan bevirke.
AP171202 LILLEHAMMER : Det er stikk i strid med skiforbundets klare anbefaling til de norske løperne.
VG171201 Vår anbefaling er dermed et uavgjortspill til 3,10 i odds.
DB171201 Ifølge partisekretær Gaupset har ikke landsstyret tatt stilling til om de vil komme med en anbefaling til medlemmene.
SA171130 Aftenbladet støtter politimester Hans Viks anbefaling .
SA171130 Politidirektøren presenterte torsdag PODs innspill til bevæpningsutvalgets anbefaling om å videreføre dagens våpenordning i politiet.
NL171130 Regjeringen vil følge Lysne-utvalgets anbefaling om at også norsk Etterretningstjeneste skal få lov til å overvåke internett-trafikken som krysser grensene våre.
AP171130 På en skala fra minst bindende til mest bindende er Helsedirektoratets anbefaling til HOD at bemanningsnormen er en sterk anbefaling . 70 år med helsesøstre.
AP171130 På en skala fra minst bindende til mest bindende er Helsedirektoratets anbefaling til HOD at bemanningsnormen er en sterk anbefaling. 70 år med helsesøstre.
AP171130 Nå anbefaler Helsedirektoratet at det utarbeides en sterkt statlig anbefaling for hvor mange det skal være i skolehelsetjenesten.
AP171130 Det er ingen entydig anbefaling fra de underliggende enhetene og Hovedverneombudet.
VG171129 - Resultatet blir langt færre politiressurser på landeveiene og langt færre politikontroller dersom de skal følge utvalgets anbefaling , sier Karlsen.
NL171128 Kritikerne understreket også at rapportens anbefaling om å satse på DAB som hovedplattform for digital rikssendt radio harmonerte dårlig med at mange andre europeiske land har valgt å avvente situasjonen mht. valg av standard for digitalisering av radio.
NL171128 Min anbefaling er derfor : Hold forsvarets flyplasser unna fjernstyrte kontrolltårn.
SA171127 ANBEFALING
SA171127 ANBEFALING
AP171127 Oslo kommune understreker imidlertid at løsningen er midlertidig i påvente av at en arbeidsgruppe skal komme med sin endelige anbefaling .
AP171127 TIl slutt får du en liten anbefaling av en podkast som Per Kristian er blitt fan av.
VG171124 Møtet ble organisert på anbefaling av erkebiskop Charles Bo i Yangon, som også rådet paven til ikke å bruke betegnelsen « rohingya ».
AP171124 Møtet ble organisert på anbefaling av erkebiskop Charles Bo i Yangon, som også rådet paven til ikke å bruke betegnelsen « rohingya ».
VG171123 Vår anbefaling er å politianmelde.
DB171123 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen - og at hver enkelt retur fortsatt skal vurderes individuelt av UDI..
AP171123 I vår anbefaling til den norske regjeringen allerede i 2008 sa vi : « Vår økonomi og Statens pensjonsfond utland avhenger i altfor stor grad av olje og oljerelatert teknologi.
VG171122 Det var Clausens anbefaling som gjorde at NRK valgte å satse på « Mammon ».
DB171120 Norges anbefaling til endring av narkotikakonvensjonene i FN i 2019 er at et skadereduserende perspektiv må flettes inn i de eksisterende narkotikakonvensjoner, basert på et fortsatt forbud.
DA171120 Med denne styrkingen vil vi nå Helsedirektoratets anbefaling for hvor mange helsesøstre Stavanger kommune bør ha.
DA171120 Etter Jens' eget utsagn gikk dette greit : « Paa hans Anbefaling blev dette Arbeide mig, i en alder af 19 ½ Aar, overdraget, og omendskjøndt jeg der paa Stedet var adskildt fra Enhver, der kunde give mig nogen Veiledning, var jeg ¶ dog saa heldig at udføre Arbeidet, hvis Bestyrelse ene var overdraget mig, til Vedkommendes Tilfredshed.
AA171120 Forumet Samarbeid mot svart økonomi ( SMØ ), som består av Skatteetaten og arbeidslivsorganisasjonene KS, LO, NHO, YS og Unio, har kommet med en anbefaling om ti strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for norske kommuner og fylkeskommuner.
AA171120 Når økonominettstedet Bloomberg sammenligner fondets anbefaling med « skuddene i Sarajevo », trenger man ikke være seismikk-ekspert for å skjønne at fondet har utløst et jordskjelv.
DB171119 Under veiledning, forsvarlig kontroll, og med avsluttende anbefaling fra norske psykologer.
DB171118 - Vår anbefaling er totalavhold gjennom hele svangerskapet.
NL171117 Forsvarsminister - du har nettopp blitt statsråd, min anbefaling til deg ; reis ut til avdelingene og få informasjon ufiltrert.
SA171116 Forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, har sagt at det er flott at regjeringen har fulgt deres anbefaling og vil innføre karakterkrav.
DA171116 Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er på høy tid med en slik anbefaling .
AP171114 Hva er din anbefaling til Kulturdepartementet ?
DB171113 Vi støtter fortsatt utvalgets anbefaling om et ubevæpnet norsk politi.
DB171113 Jeg likte spesielt godt at det står skrevet en « veiledende » anbefaling om hvor mange gram kaffe du skal bruke i forhold til hvor mange kopper man trakter, slik at man slipper å tenke på det i en travel hverdag.
SA171112 Aftenbladet støtter politimester Hans Viks anbefaling .
SA171111 Han sikter til at et norsk forslag, mot styrets anbefaling , fikk gjennomslag : Heretter skal begge kjønn være representert i alle komiteer og styrer.
FV171111 Han sikter til at et norsk forslag, mot styrets anbefaling , fikk gjennomslag : Heretter skal begge kjønn være representert i alle komiteer og styrer.
BT171111 Han sikter til at et norsk forslag, mot styrets anbefaling , fikk gjennomslag : Heretter skal begge kjønn være representert i alle komiteer og styrer.
AP171111 Han sikter til at et norsk forslag, mot styrets anbefaling , fikk gjennomslag : Heretter skal begge kjønn være representert i alle komiteer og styrer.
AA171111 Han sikter til at et norsk forslag, mot styrets anbefaling , fikk gjennomslag : Heretter skal begge kjønn være representert i alle komiteer og styrer.
VG171110 Utvalgets flertall konkluderte i grove trekk med en anbefaling om å videreføre dagens løsning med et ubevæpnet politi - med fremskutt lagring.
DA171109 Dyrevernsloven ble endret i 2000, etter anbefaling fra Landbruksdepartementet.
AA171109 Stortingsrepresentant for Høyre Guro Angell Gimse har jobbet som operativt politi i 12 år, og mener vi bør ta PSTs anbefaling på alvor og tillate oss å tenke nytt i spørsmålet om politibevæpning.
AA171109 Han er dermed uenig med PSTs anbefaling til bevæpningsutvalget.
SA171108 Bernander, overleverte i fjor en 21 punkter lang anbefaling om hvordan idretten bør endre seg.
DB171108 - Det var en klar anbefaling som Sinding forsto og etterfulgte da han fikk roet seg ned, sier hun.
BT171108 Bernander, overleverte i fjor en 21 punkter lang anbefaling om hvordan idretten bør endre seg.
AA171108 Bernander, overleverte i fjor en 21 punkter lang anbefaling om hvordan idretten bør endre seg.
SA171107 Jeg kommer med en anbefaling , så får vi se om de aksepterer den anbefalingen.
FV171107 Jeg kommer med en anbefaling , så får vi se om de aksepterer den anbefalingen.
BT171107 Jeg kommer med en anbefaling , så får vi se om de aksepterer den anbefalingen.
AA171107 Jeg kommer med en anbefaling , så får vi se om de aksepterer den anbefalingen. Aftenpodden Sport : Håper Northugs trener er mer smart enn dum ¶ " ¶
AP171103 Det er flott at regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav.
NL171102 Forsvarssjefen ga i sitt FMR ( fagmilitære råd ) anbefaling om å avvikle den maritime patruljekapasiteten MPA på Andøya og opprette en mindre og ubevæpnet dronebasert overvåkningskapasitet ( MSA ) på Evenes, under forutsetning av at Orion flyene skulle avvikles og erstattes av droner.
DN171102 Sannes mener Meyers påbegynte omorganisering kan gjøre SSBs oppfølging av utvalgets anbefaling vanskelig.
DB171102 Finansdepartementet valgte på sin side å ikke følge Etikkrådets anbefaling om å sette selskapene under observasjon.
BT171102 I reisemagasinets anbefaling av Bergen står det også : ¶
VG171101 Men i et eksplosivt NBC-intervju like etter gikk Trump imot sine egne medarbeidere og sa at han hadde tenkt på å sparke Comey før han fikk Rosensteins anbefaling , og han ikke var fornøyd med den jobben Comey gjorde.
VG171101 Det er et faktum at Trumps medarbeidere først sa at sparkingen kom etter en anbefaling fra visejustisminister Rod Rosenstein, blant annet på bakgrunn av Comeys håndtering av Hillary Clintons epostskandale.
DB171101 - Vi har derfor ment at det ikke var riktig å legge inn mer penger enn det vi har gjort, før vi har en beslutning og er ferdig med konseptutredningene som gjør at vi kan komme til Stortinget med en anbefaling , forklarte Erna Solberg.
AP171101 Kombinert med Ludvigsen-utvalgets anbefaling om at skolefagene skal inneholde færre temaer, vil konsekvensene bli uakseptable slik premissene er lagt i dag.
SA171031 Vi håper på en klar anbefaling om at det etableres en industristandard for interoperabilitet som kan legge grunnlag for sømløs samhandling mellom de ulike aktørene i næringen.
DB171030 Likevel skrev hun en anbefaling for venninna som kjemper om samme verv Dagbladet Pluss ¶
DB171030 Men to eksperter avisen har snakket med, mener bankenes anbefaling om å spare i aktivt forvaltede fond med honorarer på opptil 1,6 prosent årlig er helt bortkastet.
AP171030 I sin anbefaling skriver Difi at det bør gjøres klarere for de ansatte hva som er ønsket kultur i politiet.
AA171028 Ellers kan du rekke å bli medlem av gammelhjæmmet før fylte 23, men kravet er to års medlemsskap i Uke-koret Pirum, før du skriver søknad med rød penn og legger ved en anbefaling av to aktive medlemmer, forteller generaldirektøren og legger til ; du ser et par håpefulle der borte.
VG171027 Nå velger han å avvente de to omtalte IOC-rapportene det arbeides med, før idrettsforbundet vil uttrykke sin offisielle anbefaling .
SA171026 Norges Eiendomsmeglerforbunds klare anbefaling er å legge boliger ut på det åpne markedet.
BT171026 Norges Eiendomsmeglerforbunds klare anbefaling er å legge boliger ut på det åpne markedet. - « Off market»-salg er noe som tilhører sjeldenhetene i norsk bolighandel.
AP171026 Norges Eiendomsmeglerforbunds klare anbefaling er å legge boliger ut på det åpne markedet.
AA171026 Norges Eiendomsmeglerforbunds klare anbefaling er å legge boliger ut på det åpne markedet. - « Off market»-salg er noe som tilhører sjeldenhetene i norsk bolighandel.
DB171024 Likevel skrev hun en anbefaling for venninna som kjemper om samme verv ¶
VG171022 Vår anbefaling blir at begge lag scorer til 1,50 i odds.
BT171021 Tross anbefaling fra lege og klagenemnd, måtte foreldrene kjempe en lang kamp for at lillesøster Linnea ( 1 ) skulle få plass i samme barnehage.
VG171020 - Da jeg tok denne jobben og snakket med presidenten om hvordan dette skal gjøres, var min første anbefaling å ikke gjøre det, fordi det ikke er den samtalen foreldre eller familiemedlemmer ser frem til, sier John Kelly, en tidligere firestjerners general.
VG171020 - Vi har derfor ment at det ikke var riktig å legge inn mer penger enn det vi har gjort, før vi har en beslutning og er ferdig med konseptutredningene som gjør at vi kan komme til Stortinget med en anbefaling , sa Erna Solberg.
VG171018 Vi har søkt med anbefaling fra UEFA som vi vanligvis gjør, men det har trukket ut i tid, sier Kvam.
VG171018 Da hadde han gips på den ene armen og den andre i fatle, og skrev på Instagram at han avventet medisinsk anbefaling før han visste hva som kom til å skje med turnéplanene fremover.
AP171018 Dette er i beste fall en upresis anbefaling , jeg tror faktisk den også bommer på mål.
DN171017 ¶ Meglerhuset Arctic Securities nedgraderer sin anbefaling på Statoil til hold og beholder kursmålet på 155 kroner på aksjen, ifølge en oppdatering tirsdag.
DN171017 ¶ Meglerhuset Handelsbanken Capital Markets tar ned sin anbefaling på Telenor fra akkumuler til reduser etter den kraftige kursoppgangen i aksjen siden nyttår.
DN171016 Baldwins anbefaling for å møte det han kaller virtuell masseinnvandring skiller seg ikke fra det tradisjonelle rådet økonomer gir når det er snakk om automatisering.
AP171015 Norge har tatt dette på alvor, og etablerte i 2016 et eget regjeringsutvalg som kom med en anbefaling ( NOU 2017:4 : Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer ) om hvordan man bør forholde seg til denne teknologidrevne økonomien.
AP171014 I tråd med anbefaling fra styret stemte vi, sammen med 99,2 prosent av aksjonærene, mot forslaget.
AA171014 Dessverre ble tiltaket avsluttet selv om vår anbefaling var å videreføre det, nettopp fordi vi så tydelig så hvor mange unge som trengte veiledning og støtte til å regulere og forstå det de opplevde online.
VG171013 I seg selv en anbefaling , strengt tatt.
AA171012 - Dette gjorde vi på hans anbefaling .
VG171011 Nå har Språkrådet kommet med sin anbefaling .
VG171009 ESAs anbefaling kan du lese her.
DB171008 Trodde du forresten at en tommel opp på hotellets side på booking.com var en kvalitetssikring eller publikums anbefaling ?
DB171008 Kunden vet derfor ikke om man kan stole på om det er en ekte anbefaling .
DB171008 Denne tommelen kjøpes av hotellene, og dermed kan de gi seg selv en anbefaling .
DB171005 Men verst ble det for Rajoy da Norges ambassade svarte på hans anbefaling : « Vi liker Spania ! 1 av 4 norske kommer årlig, men vi liker å være norske.
DB171005 Avisene kastet seg straks over hans anbefaling , og Twitter rant over av syrlige og ironiske kommentarer.
NL171002 Denne endte med en enstemmig anbefaling at ny havneterminal var den viktigste fremtidssatsingen for Tromsø !
DB171002 Fredag var i burgerhumør, og skulle ikke angre da Miss Sophies variant ankom med trøffelmajones og gruyère, og vinkelners anbefaling , et glass Barbera d'Alba.
DB171001 Etter anbefaling fra NVE er det besluttet at tre boliger i Kristiansand må evakueres på grunn av flommen, melder NRK Sørlandet.
DA171001 Etter anbefaling fra NVE er det besluttet at tre boliger i Kristiansand må evakueres på grunn av flommen.
AP171001 Da spørsmålet om falske nyheter kom til avstemming, valgte de norske eierne å følge styrets anbefaling , og stemte « nei » til forslaget om å granske og redegjøre for problemet gjennom en rapport.... og hos Googles eierselskap ¶
AP171001 Etter anbefaling fra NVE er det besluttet at 3 hus må evakueres.
AP171001 Etter anbefaling fra NVE besluttet politiet senere at tre hus ved Setesdalveien i Øvre Strai må evakueres.
AP171001 Etter anbefaling fra NVE er det besluttet at 3 hus må evakueres.
AP171001 Etter anbefaling fra NVE besluttet politiet senere at tre hus ved Setesdalveien i Øvre Strai må evakueres.
AA171001 Etter anbefaling fra NVE besluttet politiet senere at tre hus ved Setesdalveien i Øvre Strai må evakueres.
VG170927 Rådmannen i Nordre Land mener kommunen har fulgt fylkesmannens anbefaling ved å gi Lilleberg en midlertidig ansettelse.
AA170927 Anbefaling : Lag kommunens tilbud godt nok og attraktivt nok til at man får ny regjering ved neste valg.
VG170926 Et vennskap presidenten ofte skrøt av under valgkampen, siden Brady var blant de første og få superstjernene fra underholdningsindustrien som hadde gitt ham en slags anbefaling .
NL170926 Det viktigste er å få en faglig begrunnet anbefaling av for en optimal plassering av sykehus i Vest-Finnmark basert på demografi, bosettingsmønstre, tilgjengelighet, beredskap og pasienttransport.
DN170925 Men om man vil bygge selv, har Øye en klar anbefaling for kvadratmeterprisen : ¶
DB170925 ( Finansavisen ) : Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret har ingen klar anbefaling til dem som lurer på om de skal bygge fjellhytte selv eller kjøpe brukt, skriver Finansavisen.
DB170924 The Wall Street Journal meldte fredag at sikkerhetsdepartementets anbefaling til Trump, skal være å nekte personer fra ytterligere 11 land innreise til USA.
DB170923 Cold case skal vurdere om det er potensial for oppklaring ved gjenopptakelser, og har ambisjoner om å gi en anbefaling til Sør-Vest politidistrikt innen utgangen av året.
VG170922 Ambisjonen er å gi en anbefaling til Sør-Vest politi innen utgangen av året, men vi må ta forbehold om at det kan bli forsinkelser, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen.
DA170922 Heller ikke for slike tjenester skal man betale for mer enn det som blir levert », heter det i Forbrukerrådets anbefaling .
AA170922 Heller ikke for slike tjenester skal man betale for mer enn det som blir levert », heter det i Forbrukerrådets anbefaling .
AP170921 Hun understreker at rådets anbefaling ikke innebærer at flere kvinner enn i dag får tilgang til denne typen fosterdiagnostikk.
VG170920 Da problemstillingen var oppe foran sommer-OL i Rio, overprøvde ringenes herrer Wadas anbefaling om utestengelse på bred front, og skjøv problemet over til internasjonale særforbund.
VG170919 Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling , sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.
AP170919 Han mener Helgesen nå må overkjøre Miljødirektoratets anbefaling og tillate felling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen, slik rovviltnemndene vedtok i sommer.
AP170919 Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling , sier hun til VG.
AA170919 Nå går begge partiene med på å vente, i tråd med rådmannens anbefaling .
AA170919 De ble forespurt etter anbefaling fra 16 internasjonale forskningstidsskrifter.
DA170918 Ukas anbefaling ¶ 6 ¶ 8044301 Rabl Grüner Veltliner 2016 ( Kamptal, Østerrike ) kr 141,90 ¶
AA170918 Men la oss håpe at den politiske makten i dette tilfellet ter seg skikkelig, og vektlegger de saklige og faglige hensyn knyttet til bymiljø og byutvikling og slutter seg til rådmannens anbefaling .
DB170915 ¶ KLAR ANBEFALING : Den anerkjente norske dopingjegeren Rune Andersen og Anders Solheim ; sjefen for Antidoping Norge, krever begge en tydeligere konsekvens av den russiske svindelen underSotsji-OL.
AP170915 Helsetilsynet sendte fredag et brev til politiet med anbefaling om å etterforske saken, opplyser kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm til Bergens Tidende.
AA170915 Helsetilsynet sendte fredag et brev til politiet med anbefaling om å etterforske saken, opplyser kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm til Bergens Tidende.
SA170914 Du kan ikke se eller snuse deg frem til om noen har en kjønnssykdom, derfor er vår anbefaling at du alltid bruker kondom med ny partner.
FV170914 Du kan ikke se eller snuse deg frem til om noen har en kjønnssykdom, derfor er vår anbefaling at du alltid bruker kondom med ny partner.
DN170914 Miljødirektoratet har tidligere gitt sin anbefaling til at Brevik skal ta imot denne typen uorganisk avfall.
BT170914 Du kan ikke se eller snuse deg frem til om noen har en kjønnssykdom, derfor er vår anbefaling at du alltid bruker kondom med ny partner.
AP170914 Du kan ikke se eller snuse deg frem til om noen har en kjønnssykdom, derfor er vår anbefaling at du alltid bruker kondom med ny partner.
AA170914 De meldte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefaling om HPV-vaksine, ifølge FHI.
AA170914 Du kan ikke se eller snuse deg frem til om noen har en kjønnssykdom, derfor er vår anbefaling at du alltid bruker kondom med ny partner.
DA170913 Min anbefaling er at vi lager en kraftfull rødgrønn opposisjon.
AP170913 Og hun har en klar anbefaling om at sentralstyret i dag setter ned en havarikommisjon for å evaluere hva som gikk galt.
DB170911 * I fjor høst la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sin fagmilitære anbefaling til langtidsplanen.
VG170910 Etter han ble operert og lå i respirator, var legenes konklusjon en anbefaling om å koble ham fra maskinen, selv om han ikke pustet på egen hånd.
NL170908 Det er ingenting i påstandene i den rapporten Senterpartiet har bestilt som rokker ved regjeringens anbefaling om Evenes som det beste alternativet.
DB170908 Byråden forklarer at grunnen til at Oslo-byrådet har lovet å holde seg til helsemyndighetenes anbefaling , er at svevestøvet er et stort problem i Oslo.
DA170908 Byløvens valg av fisk fra disken ser innbydende ut, en gyllenstekt skive steinbit etter kjøkkenets anbefaling .
DN170906 To av tre i den voksne delen av befolkningen når ikke et minimum på 150 aktive minutter i uken, som er helsemyndighetenes anbefaling .
DN170905 Hans anbefaling er i stedet å « melke » dagens felt så mye som mulig.
DN170905 Av de fire analytikerne som offentliggjorde sin anbefaling på SAS-aksjen hadde to hold-anbefaling, mens to anbefalte kjøp.
AP170905 Jeg bifaller Gjedrem-utvalgets anbefaling om å flytte fondet til et nytt selskap ( NGIM ), et særlovsselskap med et uavhengig og kompetent styre.
VG170904 - Vi er trygge på tallene som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning.
DA170831 Statsadvokat Asbjørn Eritsland forteller at påtalemyndigheten ville begjære forvaringsdommen forlenget med ytterligere fem år, på anbefaling fra Ila fengsel.
DN170830 - Når de har kommet med sin anbefaling og jeg har snakket med sjefen for innenlandsk sikkerhet, vil jeg gi presidenten råd om hvordan den nye praksisen skal innføres, skrev Mattis i en pressemelding.
DB170829 Og dertil kraftigere vin, en ualminnelig mørk Pinot Noir, servitørens varme anbefaling . -  En solid match til indrefilet av lam, bevares.
DN170828 BW Offshore legger frem kvartalstall tirsdag, og i forkant av resultatene nedgraderer Fearnley Securities sin anbefaling på aksjen til akkumuler fra kjøp, samtidig som kursmålet oppjusteres til 28 kroner, fra tidligere 27.
AA170828 De gir en anbefaling til det såkalte Beslutningsforum for nye metoder.
VG170827 Milwaukee-sheriffen har også gått ut med varm anbefaling til publikum om selv å skaffe seg våpen, fordi folk ikke lenger kunne stole på at politiet kom til unnsetning i tide.
DB170827 » Sjarapova-saken : « Panelet ønsker å framheve at basert på bevisene, så gjorde spilleren ingen forsøk på å skjule hennes bruk av Mildronate, hun var faktisk åpen om det til mange i sitt støtteapparat, og brukte det på doktorens anbefaling .
DB170827 » Sjarapova-dommen : « Panelet ønsker å framheve at basert på bevisene, så gjorde spilleren ingen forsøk på å skjule hennes bruk av Mildronate, hun var faktisk åpen om det til mange i sitt støtteapparat, og baserte det på doktorens anbefaling .
AP170827 « Slik løsningen foreligger i dag er ikke dette ivaretatt, og Coops sterke anbefaling er at man bør vente med lansering til dette er på plass », skriver Coop i brevet datert 14. august.
DB170824 Min klare anbefaling er å betale for parkeringen, PP uansett hvilket land man er i, sier Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark.
FV170822 Selv har Johaug hele veien vært klar på at hun brukte Trofodermin-kremen etter anbefaling fra landslagslege Fredrik Bendiksen.
DB170822 Det er ikke mange forfattere som kan skilte med en såkalt blurb, en anbefaling , av Vladimir Ilitch Lenin.
AP170822 Planen er å ha en anbefaling på plass ved årsskiftet.
SA170821 Selv har Johaug hele veien vært klar på at hun brukte Trofodermin-kremen etter anbefaling fra landslagslege Fredrik Bendiksen.
DN170821 Samtidig med prisoppjusteringen, oppgraderer meglerhuset sin anbefaling på Marine Harvest og Grieg Seafood til « kjøp », fra tidligere henholdsvis « hold » og « salg ».
BT170821 Selv har Johaug hele veien vært klar på at hun brukte Trofodermin-kremen etter anbefaling fra landslagslege Fredrik Bendiksen.
AP170821 Selv har Johaug hele veien vært klar på at hun brukte Trofodermin-kremen etter anbefaling fra landslagslege Fredrik Bendiksen.
DB170817 Fiskepålegg kan være et bra alternativ for å nå helsemyndighetenes anbefaling om et sjømatinntak tilsvarende to, tre middagsmåltider ukentlig.
AA170817 Høsten 2016 kom UDIR med sin anbefaling , basert på innspill fra blant annet yrkesfaglige utvalg og arbeidslivet.
VG170816 Tessem er enig, og ber folk tenke seg om før de eventuelt velger å laste ned appen - isåfall mot NorSIS anbefaling .
DN170814 Norwegian Air Shuttle-aksjen steg nesten syv prosent mandag, løftet av at Carnegie oppgraderer sin anbefaling på selskapet til kjøp fra hold, og oppjusterer kursmålet til 275 kroner fra 225 kroner pr aksje.
AP170814 Forslaget er basert på en stor faglig norsk anbefaling , sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.
DB170809 Det eneste eksempelet der vi ikke har fulgt nemndas anbefaling er saken som var oppe for noen år siden om rabatt ved bytte av flytype.
DA170809 Rolling Stone Magazine har i sin anbefaling av bandet, beskrevet kvintettens sound som « Klassisk gitarrock med akkurat nok muskler til å gjøre det stort på 90-tallets moderne rocke-radio ».
AP170809 Spilling Johansen sier Burger Bar heller ikke kommer til å følge Mattilsynets anbefaling slavisk, men at de nok vil legge til en advarsel i menyen om at det finnes en viss helserisiko for utsatte grupper.
AP170809 Han sier det er fullt mulig å lage en god burger også etter Mattilsynets anbefaling .
AP170809 Flere av de mest populære gourmetburger-restaurantene i Oslo er uenige i Mattilsynets anbefaling .
AP170809 Fakta : Dette er Mattilsynets anbefaling
AP170809 Den til høyre er gjennomstekt og brungrå, etter Mattilsynets anbefaling .
AP170809 Burger-kjedene : Følger Mattilsynets anbefaling
AA170809 Etter anbefaling fra erfarne jegere kunne det virke avskrekkende for kråkene å henge opp et par døde kråker, så de hang der i helga.
AA170809 Den endelig avgjørelsen tas etter at regjeringen har mottatt en anbefaling av landmaktstudien, i forbindelse med høstens statsbudsjett.
AP170808 Hvis ikke er Mattilsynets anbefaling at hamburgeren oppnår en kjernetemperatur på over 70 grader under tilberedningen, sier Kolle.
SA170806 Trenden viser at inntaket av tilsatt sukker er redusert, men fortsatt overstiges Helsedirektoratets anbefaling på 10 E% ( prosent av totalt energiinntak ).
DB170804 Man kunne imidlertid forventet at utvalget tydeligere uttrykte nettopp dette : De har levert en « design-to-cost»-løsning - ikke en anbefaling av det landforsvaret Norge faktisk trenger for å løse det oppdraget det er gitt.
AA170802 fordi saken viser at Skanska som entreprenør har en intern anbefaling om bredde på hele 3,0 meter ved vegg og selv hadde bygd tilsvarende boliger i Oslo med ordinære p-plasser på 2,50 meter. 2,50 meters bredde er også ansett som en vanlig p-plass i tidligere lagmannsrettsdom fra Oslo.
SA170801 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015.
AP170801 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015.
AA170801 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015.
SA170731 - Glem hva alle andre holder på med, er hans klare anbefaling .
SA170731 - Glem hva alle andre holder på med, er hans klare anbefaling .
DB170731 Samme rapport skal legges fram for kongressen senere i uken, og den skal ta stilling til arbeidsgruppens og styrets anbefaling om å opprettholde utelukkelsen, som har vært gjeldende siden november 2015. 19 russere får delta i London-VM, men det er som uavhengige utøvere og etter at de har oppfylt en rekke krav.
AP170731 - Glem hva alle andre holder på med, er hans klare anbefaling .
AP170731 - Glem hva alle andre holder på med, er hans klare anbefaling .
DB170728 Først har Polen fått en « anbefaling » med en måneds frist til å svare, som innebærer å avskaffe lovene.
AA170728 Analyse og anbefaling bryter med konklusjonene i en rekke tidligere uavhengige utredninger.
DN170726 Pareto sluttet onsdag å gi noen anbefaling for Seadrill - situasjonen er for kaotisk.
AA170726 Nå har EUs generaladvokat Yves Bot kommet med sin anbefaling i saken.
AA170726 Generaladvokatens anbefaling er ikke bindende, men vektlegges vanligvis tungt av EU-domstolen. ( ©NTB ) ¶
AA170726 De har imidlertid ikke sendt anbefaling om tiltale ennå.
AA170726 PST har ikke sendt anbefaling om tiltale ennå, men saken er forhåndsberammet for retten grunnet guttens unge alder.
DB170725 Deres anbefaling er krystallklar : mat som er bedre tilpasset ulike behov, servert til rett tid.
DA170725 Vi merker spesielt at folk kommer etter anbefaling fra venner som har besøkt oss, forteller daglig leder for klinikken Riga Cosmetic Surgery, John Atkinson.
DA170725 Vi merker spesielt at folk kommer etter anbefaling fra venner som har besøkt oss, forteller daglig leder for klinikken Riga Cosmetic Surgery, John Atkinson.
DA170724 Forslaget fikk positive tilbakemeldinger, men etter anbefaling fra Mattilsynet besluttet Landbruks- og matdepartementet ikke å innføre forskriften.
DA170724 - ID-merking er et godt tiltak, men vil ikke alene ha stor effekt på antallet hjemløse katter, skrev Mattilsynet i sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet den gang.
DA170724 Forslaget fikk positive tilbakemeldinger, men etter anbefaling fra Mattilsynet besluttet Landbruks- og matdepartementet ikke å innføre forskriften.
DA170724 - ID-merking er et godt tiltak, men vil ikke alene ha stor effekt på antallet hjemløse katter, skrev Mattilsynet i sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet den gang.
VG170722 De nye Chelsea-fjesene Antonio Rüdiger og Tiemoué Bakayoko er fortsatt ikke tilgjengelige, og Álvaro Morata er ikke klar ennå, men vi tror likevel på Chelsea-seier : Det er vår anbefaling til 2,30 i odds.
DB170719 Men vår anbefaling er klar : Unngå å bruke dem, skriver Crone i en pressemelding, og forklarer : ¶
AA170717 Revideringen av ytringsfriheten til statsansatte skjer som følge av en anbefaling fra Sivilombudsmannen.
DB170712 Min anbefaling til Hoksrud er derfor at han heller bør konsentrere seg om å ordne opp i landets eldreomsorg, framfor å bruke energien på å angripe oss som nå gjør en ryddejobb.
DA170707 Videre vil en flytting innebære at eksisterende friske og verneverdige gamle trær må felles, mot vår anbefaling , skriver avdelingsleder Morten Stige og antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren i et svar til byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, som ber om Byantikvarens uttalelse.
DA170706 Hun har på oppfordring fra RA hentet fram bilder fra en rekke grove parkeringer som er blitt utført i Stavanger de siste årene - vel og merke i sladdet versjon, som er etter Datatilsynets anbefaling .
VG170705 Kina aksepterte under sin landhøring i FNs menneskerettighetsråd i 2013 en norsk anbefaling om ytringsfrihet.
AA170705 - Vi er for slangefrie bygårder og ulvefrie bygder, sier Sp-lederen, som også sa nei til Mattilsynets anbefaling om å lempe på reglene da han var landbruksminister i den rødgrønne regjeringen.
DB170704 Norsk ornitologisk forenings anbefaling til kommunen var å la svanen få leve, fordi nå myter moren.
DB170704 Gikk imot ekspertenes anbefaling
DA170704 - Min anbefaling er å forsikre seg om og ha noen boende hjemme, slik at katten kan fortsette å ha sine daglige rutiner.
AA170704 Dette etter en anbefaling fra granskerne fordi Økokrims etterforsking fremdeles pågår.
AA170704 - Nei, i utgangspunktet hadde jeg tenkt til å dele den, men så fikk jeg en klar anbefaling fra granskerne om at det ville ha vært et etisk brudd, siden Økokrim har den under etterforskning, sier Østhus.
VG170701 Vår anbefaling er Aalesund-seier over Sogndal til 2,55 i odds.
DA170631 Han mener POD skulle tatt med Drammen på råd, med en gang de vurderte å gå imot sin egen anbefaling om å legge det nye politihovedsetet til Drammen.
VG170630 Odds hos Norsk Tipping : 2,50 ( VGs anbefaling ) ¶
DB170630 - Vår anbefaling er at Volvo-eiere som opplever dette, henvender seg til sitt nærmeste autoriserte Volvo-verksted for en gjennomgang av bilen.
DB170630 Foreningens kostråd gir en varm anbefaling av grønnsaker.
AP170628 Han viser til Lysne-utvalget fra juni 2015 sin anbefaling om at man starter innføringen av et Nasjonalt cyberkriminalitetssenter raskt.
AP170628 Han viser til Lysne-utvalget fra juni 2015 sin anbefaling om at man starter innføringen av et Nasjonalt cyberkriminalitetssenter raskt.
SA170627 Hennes anbefaling er derfor å opprettholde en jevn måltidsrytme gjennom dagen og planlegge for de sunne valgene.
DA170627 Ukas anbefaling ¶ 5 ¶ 7425902 Bivrost Cask Aquavit ( Aurora Spirit AS, Troms, Norge ) kr 379,90 for 0,5 liter ¶
BT170627 Hennes anbefaling er derfor å opprettholde en jevn måltidsrytme gjennom dagen og planlegge for de sunne valgene.
AP170627 Hennes anbefaling er derfor å opprettholde en jevn måltidsrytme gjennom dagen og planlegge for de sunne valgene.
AA170627 Støttet rådmannens anbefaling
AA170627 Men kritikken her er nok først og fremst til politikerne her som har klabbet det til, sa Skjøtskift, men henvisning til Ap som altså lenge insisterte på å endre navn på Museumsplassen heller enn å følge rådmannens anbefaling .
AA170627 I formannskapets møte tirsdag fremmet Geirmund Lykke ( KrF ) et forslag på vegne av KrF, MDG, H, Frp og Venstre om å støtte rådmannens anbefaling .
AA170627 Støttet rådmannens anbefaling
AA170627 Men kritikken her er nok først og fremst til politikerne her som har klabbet det til, sa Skjøtskift, men henvisning til Ap som altså lenge insisterte på å endre navn på Museumsplassen heller enn å følge rådmannens anbefaling .
AA170627 I formannskapets møte tirsdag fremmet Geirmund Lykke ( KrF ) et forslag på vegne av KrF, H, Frp og Venstre om å støtte rådmannens anbefaling .
SA170626 Programmet munner ut i en anbefaling av hva som er mest nyttig.
AA170626 - Vi har foreslått det før, og er glade for rådmannens anbefaling .
VG170622 Videre bør regjeringen følge opp Hamar-utvalgets anbefaling om at Lotteritilsynet bør kunne kreve årlig rapportering fra bankene på transaksjoner til bestemte spillselskap og betalingsleverandører.
DN170622 - Vi har etter anbefaling fra Datatilsynet satt i verk tiltak for å påse at vi ikke bryter noen grunnleggende krav for personopplysninger.
NL170621 Vår anbefaling er at politikerne istedet bruker tiden på å gjøre hverdagen bedre for folk som bor i Tromsø.
DN170621 Av de tre analytikerne som offentliggjør sin anbefaling på SAS-aksjen har to en hold-anbefaling og én en kjøpsanbefaling.
DN170621 Som følge av regionreformen kommer arbeidsdirektør Sigrun Vågeng med anbefaling til ny fremtidig regional struktur i Nav.
DN170621 - Jeg synes arbeidsdirektørens anbefaling ser fornuftig ut, og anbefaler derfor at vi går inn for dette.
AP170621 - Det var en faglig vurdering som ble spilt inn, men det ble aldri gitt noen anbefaling, og vi ble heller ikke spurt om å gi noen anbefaling , sier Sørensen.
AP170621 - Det var en faglig vurdering som ble spilt inn, men det ble aldri gitt noen anbefaling , og vi ble heller ikke spurt om å gi noen anbefaling, sier Sørensen.
FV170620 - Vi er selvsagt skuffet over at de ikke vil gi oss en anbefaling , men vi har tro på at Utdanningsdirektoratet vil gi oss et positivt svar, sier Stomnås.
DN170620 - Etter en anbefaling fra Assanges juridiske rådgivere er den planlagte uttalelsen fra ambassadebalkongen utsatt.
AA170620 Formannskapet i Trondheim går imot byplansjefens anbefaling .
AA170620 - Trondheim er faglig anbefaling fra utredningsprosjektet.
AA170620 - Trondheim er faglig anbefaling fra utredningsprosjektet.
NL170619 Når UiT gir en anbefaling til departementet, ligger det i sakens natur at man ikke instruerer departementet om at det skal være et fakultet, men anbefaler at det " bør " være et fakultet i Narvik !
AP170619 Mandag ettermiddag presenterte lederen, Aril Brandvik, en foreløpig anbefaling , i Oslo.
AP170619 Mandag ettermiddag presenterte lederen, Aril Brandvik, en foreløpig anbefaling , i Oslo.
AA170619 Vedtaket tas på bakgrunn av anbefaling fra rådmannen.
AA170619 Rådmannens anbefaling omfattet nedleggelse av Garnes skole i tillegg til de tre overnevnte skolene.
VG170618 Løken og Kristiansen mener at Ryan Wiik i flere år har brukt en anbefaling fra prestisjetunge Lionsgate på en gal måte for å lokke investorer til stadig å gi mer penger.
DB170617 Verst er det for velgerne fra Nasjonal Front og Mélenchon, som ikke fulgte partiets anbefaling om « å ta igjen » ved parlamentsvalget.
AP170617 Konfrontert med sin anbefaling om å strippe Hans Majestet Kongens Garde for militære opptrening, forklarer Sunde at dette egentlig var mot hans vilje.
AP170617 Her er Sundes anbefaling for fremtidens hær og heimevern ¶
AA170617 Lørdag forelå en anbefaling fra en egyptisk domstol om å dømme 31 personer til døden for drapet på Barakat.
AA170615 Det politiske flertallet i Trondheim gjorde en underlig manøver da de bestemte at utbyggerne selv skulle stå for reguleringen av de store områdene på østsiden, stikk i strid med rådmannens anbefaling .
SA170613 Jeg tviler ikke på at Rådmannen og administrasjonen har gjort et solid stykke arbeid med hensyn på nåverdien i deres anbefaling av en nedleggelse av Tastaveden, men det mangler litt på forståelsen av utviklingen i denne store bydelen og tilhørende demografi.
SA170613 - Det går begge veier, derfor er min klare anbefaling at utleier og leietager går grundig gjennom utleieboligen både før og etter leieforholdet.
AP170613 - Det går begge veier, derfor er min klare anbefaling at utleier og leietager går grundig gjennom utleieboligen både før og etter leieforholdet.
AP170612 Nesten ingen støttet Veivesenets forslag om bro som erstatning for tunnel Drøbak-Hurum da de kom med sin anbefaling i februar 2015.
VG170610 Veien videre for forbundet er at en allerede opprettet granskingsgruppe/ressursgruppe skal gå grundig gjennom sakene og komme med en anbefaling til det nye styret.
AP170609 I dag sier de til Aftenposten at de er svært glade for at blemmen de har begått ikke førte til at partiets anbefaling om Forsvaret ble vedtatt på Stortinget.
AP170609 Ett av vedtakene ble tatt videre til Stortinget under behandlingen av stortingsmeldingen « Risiko i et trygt samfunn », der partiet presenterte følgende anbefaling : ¶
DN170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene.
DN170608 Anbefaling
DA170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene.
DA170608 Anbefaling
AA170608 Riksrevisjonens klare anbefaling til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) er å sørge for et forbedret togtilbud gjennom bedre ruteplanlegging i takt med investeringene. ( ©NTB ) ¶
SA170607 UDIs anbefaling om amnesti ¶
DA170607 - Vår anbefaling er at avtalen slik den er regulerer dette på en tilfredsstillende måte, slik at vi kan avvente reguleringsplanen.
AP170607 Det er Oslo kommunes anbefaling - for andre gang.
AP170607 I dag sier de til Aftenposten at de er svært glade for at blemmen de har begått ikke førte til at partiets anbefaling om Forsvaret ble vedtatt på Stortinget.
AP170607 Ett av vedtakene ble tatt videre til Stortinget under behandlingen av stortingsmeldingen « Risiko i et trygt samfunn », der partiet presenterte følgende anbefaling : ¶
AA170607 Så min klare anbefaling til NTNU er å se på alternativer der, sa Waage, med henvisning til området som kalles Elgeseter park.
VG170603 Dette er standard anbefaling ved pågående terrorangrep.
DB170603 mai etter anbefaling fra USAs justisminister Jeff Sessions.
VG170602 Med utgangspunkt i en godt fundert anbefaling fra nåværende politimester i Nordland, ga POD i februar klarsignal til å gå inn i den felles samlokaliseringsløsningen, som åpner i disse dager.
NL170602 Universitetsdirektøren skal i samråd med rektor gi styret en skriftlig anbefaling i saken.
VG170601 Ubers norgessjef, Carl Edvard Endresen, håper utvalgets anbefaling fører fram.
VG170601 Helsemyndighetene har heller ikke fulgt opp Schei-kommisjonens anbefaling om helseundersøkelse av samtlige overlevende.
VG170601 - Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere.
DB170601 - Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere.
DA170601 - Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere.
DA170601 - Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere.
BT170601 - Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere.
AP170601 Veivesenets utspill om de store komplikasjonene ved amputert E18-utbygging, og klare anbefaling om utbygging i ett strekk Lysaker-Ramstadsletta.
AP170601 - Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere.
AA170601 - Vi følger Kripos' anbefaling og ser på aktuelle personer som ikke har vært undersøkt nærmere tidligere.
AA170601 Instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen.
DB170531 Vår generelle anbefaling er at man ikke betaler fordi det ikke finnes noen garanti for at filene blir slettet.
DA170531 Snakker man først om tapas og Spania, er kokk og medeier i Villa Malla på Filtvet utenfor Drøbak, Sonja Lee, klar i sin anbefaling .
DA170531 - Og her er min anbefaling å dra på Seoul Garden.
BT170531 Den ga ingen anbefaling om hvor en slik skole skulle ligge.
AP170531 Han håper at delingsøkonomiutvalgets anbefaling vil bli tatt til følge.
AP170531 Han håper at delingsøkonomiutvalgets anbefaling vil bli tatt til følge.
DA170529 Statens vegvesen er enig i Asplan Viak sin anbefaling om at en midtstilt kollektivfelt gir en bedre helhetlig løsning i dette prosjektet, både for Stavangerveien og søndre del av Strandgata.
VG170528 Jeg godkjente hennes anbefaling kort tid etter, og gleder meg sammen med våre medarbeidere i Nordland til at vi i månedsskiftet mai/juni kan få etablert oss i de nye lokalene ».
VG170528 Om du planlegger bilferie Europa har Norges Automobil-Forbund ( NAF ) en klar anbefaling : Ta med et godt kart.
SA170528 Hun stolte på legens anbefaling og så ikke dopingadvarselen som skal ha vært på pakken.
FV170528 Hun stolte på legens anbefaling og så ikke dopingadvarselen som skal ha vært på pakken.
DN170528 Om du planlegger bilferie i Europa, har Norges Automobil-Forbund ( NAF ) en klar anbefaling : Ta med et godt kart.
DB170528 Om du planlegger bilferie Europa har Norges Automobil-Forbund ( NAF ) en klar anbefaling : Ta med et godt kart.
DB170528 Hun stolte på legens anbefaling og så ikke dopingadvarselen som skal ha vært på pakken.
DA170528 Hun stolte på legens anbefaling og så ikke dopingadvarselen som skal ha vært på pakken.
BT170528 Hun stolte på legens anbefaling og så ikke dopingadvarselen som skal ha vært på pakken.
BT170528 Hun stolte på legens anbefaling og så ikke dopingadvarselen som skal ha vært på pakken.
AP170528 Hun stolte på legens anbefaling og så ikke dopingadvarselen som skal ha vært på pakken.
AP170525 I både 2009 og 2014 ga Prioriteringsrådet sin anbefaling til Helsedirektoratet om å etablere en second opinion-ordning for kreftpasienter i Norge.
DN170524 Regjeringens beslutning er i tråd med Luftfartstilsynets anbefaling , opplyser Samferdselsdepartementet.
DA170524 Regjeringens beslutning er i tråd med Luftfartstilsynets anbefaling , opplyser Samferdselsdepartementet.
AP170524 Helse - og omsorgsdepartementet gikk imot Legemiddelverkets anbefaling da det i fjor vår ble bestemt å fjerne ¶ fra forhåndsgodkjent blå resept, slik Aftenposten.no skrev om tirsdag.
AP170524 Da Statens legemiddelverk kom med sin anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet i fjor vår, var nettopp konsekvensene for pasienter og leger tatt med i argumentasjonen for ikke å gjøre reglene enda strengere.
DN170523 - Når vi har samlet inn denne informasjonen, vil vi gi en tydelig anbefaling om hvilke partier våre medlemmer er best tjent med å stemme på, sier Gabrielsen.
AP170522 Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, mener Gustavsen.
BT170520 Med overveldende flertall og til stormende jubel i salen vedtok MDG å legge ned oljenæringen i løpet av 15 år - i strid med ledelsens anbefaling .
AP170520 Med overveldende flertall og til stormende jubel i salen vedtok MDG å legge ned oljenæringen i løpet av 15 år - i strid med ledelsens anbefaling .
DB170519 Også dette var mot sentralstyrets anbefaling .
DB170519 Utvalget av vin på glass er begrenset og sommelierens anbefaling , en Rully 1er Cru, hvit burgund, fra Leflaive & Associes, ble fulgt. -  En nydelig vin, men det skulle også bare mangle til 245 kroner glasset, sa Fredag.
VG170516 De sendte også ut en anbefaling til Eliteserie-klubber om ikke å delta i kanalens fotballsendinger.
SA170516 Etter det møtet kom Dommerforeningen med en anbefaling til NFF om ikke å la Edvartsen komme tilbake som toppdommer.
DA170516 Ukas anbefaling ¶ 6 ¶ 3876501 Terramia Rosso Toscano 2015 Toscana, Italia ) kr 129,90 ¶
BT170516 Etter det møtet kom Dommerforeningen med en anbefaling til NFF om ikke å la Edvartsen komme tilbake som toppdommer.
AP170516 Etter det møtet kom Dommerforeningen med en anbefaling til NFF om ikke å la Edvartsen komme tilbake som toppdommer.
AP170516 Etter det møtet kom Dommerforeningen med en anbefaling til NFF om ikke å la Edvartsen komme tilbake som toppdommer.
DB170513 Å begynne å bruke et legemiddel som ikke en gang er tilgjengelig i Vest-Europa, etter anbefaling fra en latvisk trener, er mildt sagt oppsiktsvekkende.
DB170513 ) til norske vektløftere i Latvia etter anbefaling fra den latviske landslagstreneren.
VG170512 Da nyheten sprakk tirsdag, hevdet Det hvite hus at avgjørelsen var basert på en anbefaling fra inn visejustisminister Rod Rosenstein.
VG170511 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) ga mandag sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.
SA170511 - I anbefaling fra Bernander-utvalget, som tok for seg åpenheten i norsk idrett, ble det anbefalt årlig godkjenning av regnskapene og at kontrollkomiteen skal få utvidet mandat.
FV170511 - I anbefaling fra Bernander-utvalget, som tok for seg åpenheten i norsk idrett, ble det anbefalt årlig godkjenning av regnskapene og at kontrollkomiteen skal få utvidet mandat.
DN170511 Meglerhuset skriver at en eventuell løsning kan være en viktig driver for REC fremover og oppgraderer sin anbefaling på aksjen til hold fra reduser.
DN170511 Men The Washington Post skriver at Sessions og Rosenstein ble beordret at Trump til å skrive en slik anbefaling, og at Rosenstein skal ha truet med å trekke seg da Trump henviste til hans anbefaling da han sparket Comey.
DN170511 Men The Washington Post skriver at Sessions og Rosenstein ble beordret at Trump til å skrive en slik anbefaling , og at Rosenstein skal ha truet med å trekke seg da Trump henviste til hans anbefaling da han sparket Comey.
DB170511 I februar publiserte Europarådet, en av de tyngste institusjonene på menneskerettigheter og rettsstatsutvikling i Europa, en anbefaling om at alle dopinghøringer i prinsippet bør være åpne.
DB170511 - Jeg tror vi må peke på Jeff Session anbefaling , som bygger på Rod Rosensteins brev, sa Conway.
DB170511 - Jeg tror vi må peke på Jeff Session anbefaling , som bygger på Rod Rosensteins brev, sa Conway.
DB170511 Sessions og Rosenstein ga mandag en skriftelig anbefaling om situasjonen - anbefalinger Trump valgte å følge.
BT170511 - I anbefaling fra Bernander-utvalget, som tok for seg åpenheten i norsk idrett, ble det anbefalt årlig godkjenning av regnskapene og at kontrollkomiteen skal få utvidet mandat.
AP170511 - I anbefaling fra Bernander-utvalget, som tok for seg åpenheten i norsk idrett, ble det anbefalt årlig godkjenning av regnskapene og at kontrollkomiteen skal få utvidet mandat.
VG170510 I forarbeidet til NTP lå det en faglig anbefaling fra veimyndighetene om å fase ut tunnelen til fordel for bro.
DB170510 Jeg er kjent med Europarådets nylig vedtatte anbefaling om uavhengige domsinstanser og rettferdig rettergang i dopingsaker.
DB170510 Trump begrunnet i et budskap til Comey sparkingen med at han hadde fått anbefaling om det fra justisminister Jeff Sessions og hans visejustisminister.
DA170510 Trump har tatt beslutningen etter « en klar anbefaling » fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein, sier presidentens talsmann Sean Spicer.
AP170510 Avskjedigelsen kom på anbefaling fra Rosenstein og justisminister Jeff Sessions, ifølge Det hvite hus.
AA170510 Trump har tatt beslutningen etter « en klar anbefaling » fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein, sier presidentens talsmann Sean Spicer.
VG170509 I et brev fra Trump til Comey skriver han at beslutningen ble tatt etter « en klar anbefaling » fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein.
VG170509 I Statens vegvesens faglige råd til regjeringen forut for Nasjonal transportplan lå det en anbefaling om å fase ut tunnelen.
DN170509 Innen den norske banksektoren har Morgan Stanley oppgradert sin anbefaling på DNB-aksjen til « overweight » fra « equal-weight », og oppjustert kursmålet på aksjen til 165 kroner fra 139 kroner.
DB170509 Kanalen skriver at avskjedigelsen kom etter anbefaling fra justisminister Jeff Sessions.
DB170509 Jeff Sessions anbefaling
DB170509 - Jeg tror vi må peke på Jeff Session anbefaling , som bygger på Rod Rosensteins brev, sier Conway.
BT170509 - Trump har tatt beslutningen etter « en klar anbefaling » fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein, sier presidentens talsmann Sean Spicer.
AA170509 Trump har tatt beslutningen etter anbefaling fra justisministeren.
VG170508 Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.
VG170508 Onsdag samlet opposisjonen i Stortinget seg bak et krav om at regjeringen må legge fram forsvarssjefens anbefaling til ny struktur for Hæren og HV.
SA170508 Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.
BT170508 Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.
AP170508 Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.
AP170508 Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.
AA170508 Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.
AP170506 Mot landsstyrets anbefaling fikk dette forslaget flertall. 9.
AP170506 Mot landsstyrets anbefaling fikk dette forslaget flertall. 9.
AA170505 Utredningens mindre kjente anbefaling om å satse mer på innhold, etter en periode med satsing på nybygg og scener, bør også løftes fram igjen.
VG170503 - Noen prøver å spinne en historie om at Heimevernet skal innlemmes i Hæren, men det er allerede avklart at det ikke kommer som anbefaling fra prosjektgruppen, sier Aspaker.
DA170503 - Noen prøver å spinne en historie om at Heimevernet skal innlemmes i Hæren, men det er allerede avklart at det ikke kommer som anbefaling fra prosjektgruppen, påpeker Aspaker.
AP170503 Nasjonalmuseet vil arbeide med en endelig anbefaling når det nye styret og den påtroppende direktøren, Karin Hindsbo, har fått mulighet til å gå grundig inn i rapporten.
AA170503 - Noen prøver å spinne en historie om at Heimevernet skal innlemmes i Hæren, men det er allerede avklart at det ikke kommer som anbefaling fra prosjektgruppen, påpeker Aspaker.
DA170502 Senere tirsdag ettermiddag ventes EU-kommisjonen å komme med en anbefaling om den midlertidige grensekontrollen, som løper til 11. mai.
BT170502 Det er opp til statsadvokat John Chisholm om han vil følge eller se bort fra jurymedlemmenes anbefaling .
AP170502 - Vi tar EU-kommisjonens anbefaling til etterretning, sier justisminister Per-Willy Amundsen.
AA170502 - Vi tar EU-kommisjonens anbefaling til etterretning, sier justisminister Per-Willy Amundsen.
DN170501 - En varm introduksjon, en anbefaling fra noen investoren stoler på, kan være avgjørende, sier Lie.
AA170430 Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling , og hele fire modeller ble lagt fram til votering.
AA170430 Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling , og hele fire modeller ble lagt fram til votering. ( ©NTB ) ¶
VG170428 ), fikk si sin mening og har fått kopi av medlemmenes oppsummering og anbefaling til NFF, skrev den tillitsvalgte toppdommeren i en tekstmelding til VG.
VG170428 Deloitte kommer ikke med noen anbefaling av politianmeldelse av den tidligere renovasjonsdirektøren, men gir noen råd om hvordan kommunen bør skjerpe fremtidige anbudskonkurranse.
BT170428 - Vi vet at en anbefaling ikke er fulgt opp, men en annen tilråding er sentral og det er at sikkerheten for girboksen skulle vært gjennomgått på en overordnet måte.
AP170428 Det forslaget ble vedtatt - mot stortingsgruppens anbefaling .
VG170427 VG spør gjentatte ganger om styret kommer til å legge fram noen anbefaling overfor ledermøtet.
VG170427 Han fikk delta på møtet i går, fikk si sin mening og har fått kopi av medlemmenes oppsummering og anbefaling til NFF, skriver den tillitsvalgte toppdommeren i en tekstmelding til VG.
VG170427 Varm anbefaling
DB170427 Han fikk delta på møtet i går, fikk si sin mening og har fått kopi av medlemmenes oppsummering og anbefaling til NFF.
DB170427 Anbefaling til Northug ¶
BT170427 Ifølge Rastad er avgjørelsen om å holde navnet til byråden unna offentligheten, tatt etter anbefaling fra politiet.
BT170427 Det er fagfolkenes anbefaling .
VG170426 Det er ikke noen annen måte å tolke presidentskapets anbefaling på, enn at Stortinget i fjor høst vedtok å legge ned hovedbasen for helikoptre på Bardufoss, uten at det kommer frem i noe vedtak.
BT170426 Det er fagfolkenes anbefaling .
VG170425 Mens Fillon og Hamon var raskt ute med å erklære nederlag og gi sin støtte til Macron, har Melenchon på den ytre venstreside fortsatt ikke kommet med noen anbefaling .
VG170425 Jean-Luc Melenchon har overraskende nok vært avventende med noen anbefaling og sagt at han vil rådføre seg med medlemmene i sin bevegelse.
VG170424 Ifølge tiltalen var det en sterk anbefaling ved utskrivelsen i februar 2015 at de fortsatte behandlingen.
SA170424 Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest - Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.
DA170424 I mars 2016 ble en konseptvalgutredning ferdigstilt med anbefaling om nytt tinghus på Bekhuskaien.
VG170423 - Etterforskningsavdelingen holder nå på med å skrive en skriftlig innstilling til sjefen, hvor både faktum fra etterforskningen oppsummeres, det foretas en vurdering og anbefaling om konklusjon, skriver Øyen i en e-post.
AP170423 Disse har stemt for : Ap sa ja til flytting av 339-skvadronen, samtidig som partiet fikk Regjeringen med på at ni av helikoptrene skulle beholdes på Bardufoss inntil landmaktutredningens anbefaling foreligger.
DB170422 Vi spiste på anbefaling biff & reindsyr a la currywürst til 88 kroner.
SA170421 « Reformtempoet bør generelt settes ned », er en annen anbefaling .
SA170421 « Det bør etableres få, gode og omforente mål for skolesektoren », er en anbefaling .
SA170421 En tredje anbefaling i rapporten er å skape aksept for profesjonelt handlingsrom.
SA170420 Til syvende og sist er det klubbene, som arbeidsgiver som bestemmer, men klubbene føyer seg etter Norsk Toppfotballs anbefaling i denne saken.
SA170420 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ».
FV170420 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ».
DB170420 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ».
DB170420 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ».
DB170420 Dette gjør nå også Miljødirektoratet, etter anbefaling fra det internasjonale klimapanelet.
DA170420 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ".
BT170420 Til syvende og sist er det klubbene, som arbeidsgiver som bestemmer, men klubbene føyer seg etter Norsk Toppfotballs anbefaling i denne saken.
BT170420 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ».
AP170420 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ».
VG170419 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet.
SA170419 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ".
SA170419 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ".
FV170419 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ".
DN170419 ¶ Danske Bank nedgraderer sin anbefaling på Norwegian Air Shuttle til hold fra kjøp og nedjusterer kursmålet til 235 kroner fra 325 kroner ( TDN Finans ).
DN170419 Det vil si mindre enn det minimumet på 150 aktive minutter i uken som er helsemyndighetenes anbefaling .
DB170419 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ».
DB170419 Nøytral anbefaling
BT170419 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ".
AP170419 Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet ".
AA170419 Vi har fått et brev om dette, men vi har sagt at det må gå via Statens vegvesen slik at de kan gi oss en faglig anbefaling .
DB170418 « Nei, nei og atter nei » har svaret fra Finansdepartementet vært, og Stortinget har støttet seg på departementets anbefaling .
DN170417 Her er Christine Meyers anbefaling om kutt i SSB ¶ ¶
AP170415 I praksis er ladestasjoner nær utgangen kun en anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ).
AP170415 Regjeringen har lagt frem sin anbefaling om kommunereformen for Stortinget.
DB170414 For å sikre seg er deres anbefaling dermed å velge en solkrem med minimum faktor 30.
DB170413 På innehaverens anbefaling fikk vi en grillmiks bestående av blant annet marinert kylling, lam og kebab - samt « Tachine » : Persisk tilberedt ris med kylling, safran og yoghurt-fyll.
AP170412 Utvalget, ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, konkluderer med en klar anbefaling om at Norge fortsatt bør ha et ubevæpnet politi.
AP170412 Utvalget, ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, konkluderer med en klar anbefaling om at Norge fortsatt bør ha et ubevæpnet politi.
VG170411 Kommer det en anbefaling , vil kommunen prioritere å iverksette nødvendige tiltak.
AP170411 Hennes anbefaling er å ta en tur innom Tivoli for å se seg litt rundt.
AA170411 Hennes anbefaling er å ta en tur innom Tivoli for å se seg litt rundt.
DN170407 Fearnley har nedgradert sin anbefaling på Aker Solution til salg fra akkumuler, og nedjustert kursmålet til 42 fra 51 kroner.
DB170407 Gruppen skal levere sin anbefaling innen utgangen av året.
DN170406 Meglerhuset hadde tidligere ikke anbefaling på aksjen.
DN170406 | Her er Christine Meyers anbefaling om kutt i SSB ¶
VG170405 - Både Uber og Skatteetaten er enige i Delingsøkonomiutvalgets anbefaling om at delingsplattformer bør pålegges å innberette inntektene til tilbyderne direkte til skatteetaten.
FV170403 Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans.
AA170402 | Regjeringen vil ha ny Oslofjordtunnel tross Veivesenets anbefaling
AA170402 Nei til taxfree, det var programkomiteens klare anbefaling .
AA170402 Gjerne ha prøvd den selv ; det er jo det beste argumentet for anbefaling .
DB170401 Jeg fikk en nokså utvetydig anbefaling om å beholde klærne på i fortsettelsen, noe jeg tok til etterretning og har opprettholdt siden.
DB170401 Vår anbefaling er å gi Get en sjanse.
SA170331 Han er hentet på anbefaling , for jeg har jo vært litt ute av fotballen de siste årene, og ikke hatt så god oversikt i den aldersgruppen som Håvard er i.
FV170331 Struksnæs' anbefaling er at alle ansatte bør informeres om hvordan mistenkelige e-poster kan se ut, og at de lærer å aldri åpne et vedlegg eller trykke på lenker i slike e-poster.
DN170331 Anbefaling på Bakkafrost nedgraderes til hold fra kjøp, og kursmålet kuttes til 280 fra 350 kroner.
AP170331 Han er hentet på anbefaling , for jeg har jo vært litt ute av fotballen de siste årene, og ikke hatt så god oversikt i den aldersgruppen som Håvard er i.
AA170331 I tillegg la Hovedrussestyret inn en regel for alle knutene etter politiets anbefaling .
SA170330 Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans.
SA170330 Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans.
SA170330 Struksnæs' anbefaling er at alle ansatte bør informeres om hvordan mistenkelige e-poster kan se ut, og at de lærer å aldri åpne et vedlegg eller trykke på lenker i slike e-poster.
BT170330 Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans.
BT170330 Struksnæs' anbefaling er at alle ansatte bør informeres om hvordan mistenkelige e-poster kan se ut, og at de lærer å aldri åpne et vedlegg eller trykke på lenker i slike e-poster.
AP170330 Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans.
AP170330 Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans.
AP170330 Struksnæs' anbefaling er at alle ansatte bør informeres om hvordan mistenkelige e-poster kan se ut, og at de lærer å aldri åpne et vedlegg eller trykke på lenker i slike e-poster.
AA170330 Teknologimagasinets Per Kristian kom med en solid anbefaling av Apples airpods, et produkt han mente kom til å forandre livet hans.
AA170330 Struksnæs' anbefaling er at alle ansatte bør informeres om hvordan mistenkelige e-poster kan se ut, og at de lærer å aldri åpne et vedlegg eller trykke på lenker i slike e-poster.
AA170328 Vi er enige i at hovedplottet her ikke er fult like engasjerende og spennende som de to foregående spillene, men når både spillmekanismene, grafikken og mulighetene her er såpass imponerende som de er, kan vi ikke annet en å gi vår varmeste anbefaling .
DN170327 - Vi har jobbet mye mot Hong Kong-selskaper og vi kan komme klar anbefaling om ikke lenge, sier Block til South China Morning Post.
DA170327 Ruters faglige anbefaling er en holdeplasstruktur som gir best mulig tilbud for flest mulig, samtidig som det i vurderinger av enkeltholdeplasser må tas hensyn til flere forhold, blant annet til grupper med lavere mobilitet, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Dagsavisen.
DA170327 - Når det gjelder Jomfrubråten la Ruters faglige anbefaling til grunn at denne holdeplassen skulle legges ned, men vi tar beslutningen i byrådssaken til etterretning, sier han.
AA170323 Det er en kombinasjon av driftsmessige erfaringer, tilbakemeldinger fra brukerne, egne observasjoner og innspill fra interne og eksterne fagmiljøer, som etter en samlet vurdering i 2011 og 2012 resulterte i en anbefaling om å igangsette et forprosjekt, sier Olsen.
DN170322 Departementet følger London-politiets anbefaling om å holde seg unna områdene Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Victoria Street opp til Broadway og Victoria Embankment opp til undergrunnsstasjonen Embankment.
DN170322 Departementet følger London-politiets anbefaling om å holde seg unna områdene Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge, Victoria Street opp til Broadway og Victoria Embankment opp til undergrunnsstasjonen Embankment.
DB170322 Kun fem biler gjorde seg fortjent til ADACs varmeste anbefaling i denne testen, hvor det er el- og hybridbilene som regjerer toppen.
DB170322 Av tre ladbare hybrider i testen, er det ingen som får noen anbefaling fra ADAC, som her rangerer bilene på bakgrunn av kriteriene « forurensning » og « CO2-utslipp ».
VG170320 - OFV har vært tydelige i vår anbefaling om å satse på én hovedveiforbindelse.
VG170320 - Mitt inntrykk er at dette er et forslag som er ment å gjøre alle fornøyde, og at det er et ledd i valgkampen, sier Luster-ordfører Ivar Kvalen, som mener regjeringen burde fulgt Vegvesenets anbefaling , til NRK.
VG170320 Et utvalg ledet av eks.ambassadør Kim Traavik kom i fjor med anbefaling om en ny sikkkerhetslov, for å tydeliggjøre ansvaret ytterligere for hvert enkelt objekt.
SA170320 - OFV har vært tydelige i vår anbefaling om å satse på én hovedveiforbindelse.
SA170320 - Mitt inntrykk er at dette er et forslag som er ment å gjøre alle fornøyde, og at det er et ledd i valgkampen, sier Luster-ordfører Ivar Kvalen, som mener regjeringen burde fulgt Vegvesenets anbefaling , til NRK.
AA170320 - OFV har vært tydelige i vår anbefaling om å satse på én hovedveiforbindelse.
AA170320 - Mitt inntrykk er at dette er et forslag som er ment å gjøre alle fornøyde, og at det er et ledd i valgkampen, sier Luster-ordfører Ivar Kvalen, som mener regjeringen burde fulgt Vegvesenets anbefaling , til NRK.
DB170315 Leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad, stoler på Skinstads anbefaling .
DB170315 Foto : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ ANBEFALING : Åge Skisntad tror det vil være smart å ikke forsøke å endre de omstridte kvotene etter denne sesongen.
DB170315 - Langrennskomiteen vil nok ha tilbake kvotene som var før, men min anbefaling er å beholde disse kvotene vi har nå én sesong til.
DB170311 » I 2001 fulgte de kongelige sine innleide og egne tjenestemenns anbefaling om å omorganisere sin administrasjon.
AA170311 Like før hvalen døde, hadde Miljødirektoratet gitt regjeringen sin anbefaling om hvordan en innstramming i EUs emballasjedirektiv bør gjennomføres i Norge.
AP170310 - Min anbefaling til Høyres landsmøte er at man ikke tar stilling til eggdonasjon i prtiprogrammet, men løfter det inn i en bredere diskusjon om bioteknologi i for eksempel i forbindelse med et nytt prinsipprogram. det mener jeg vi skal ta oss tid til, sa Høie til Aftenposten før avstemningen.
AP170310 - Min anbefaling til Høyres landsmøte er at man ikke tar stilling til eggdonasjon i partiprogrammet, men løfter det inn i en bredere diskusjon om bioteknologi i for eksempel i forbindelse med et nytt prinsipprogram. det mener jeg vi skal ta oss tid til, sa Høie til Aftenposten før avstemningen.
AA170310 Ifølge Dagens Næringsliv har flere meglerhus denne uka oppgradert eller startet dekning av aksjen med positiv anbefaling , etter meldinger forrige uke om finansiell restrukturering.
AP170309 Redaksjonskomiteen skal gi en anbefaling til landsmøtet om hvilke innsendte forslag som skal vedtas og forkastes.
AP170309 - Min anbefaling til Høyres landsmøtet er at man ikke tar stilling til eggdonasjon i prtiprogrammet, men løfter det inn i en bredere diskusjon om bioteknologi i for eksempel i forbindelse med et nytt prinsipprogram. det mener jeg vi skal ta oss tid til, sier Høie til Aftenposten.
AA170309 - Vi har særlig lagt vekt på at det elektromedisinske utstyret ikke rutinemessig ble brukt i tråd med dokumentasjon fra fagmiljøet og utstyrsprodusentens anbefaling om at det var viktig å bruke lavest mulig effekt ved bruk av diatermiapparatet, skriver Helsetilsynet.
DA170308 Byløvene lar seg overbevise om å følge stedets egen anbefaling , fire retter til en samlet pris på 375 kroner, en fire glass vin til en samlet pris på 499 kroner.
VG170307 En stor del av befolkningen følger ikke myndighetenes anbefaling i dag.
DB170307 Før det regjeringsutnevnte faglige utvalget om bevæpning har rukket å komme med en eneste anbefaling , står Høyre klare for å mene i øst og vest.
DB170307 Men mediemangfoldets utredning er først og fremst en anbefaling , et utgangspunkt for en politisk debatt.
DA170307 En stor del av befolkningen følger ikke myndighetenes anbefaling i dag.
AP170307 En stor del av befolkningen følger ikke myndighetenes anbefaling i dag.
AA170307 Tall fra 2015 viste at 45 prosent av menn og 63 prosent av kvinner kjente til myndighetenes anbefaling .
AA170307 Mange følger ikke myndighetenes anbefaling i dag.
AA170307 Dette er tydeliggjort med en egen anbefaling i den nye nasjonale faglige retningslinjen, og vil styrke det kommunale folkehelsearbeidet på sikt.
DN170306 Arctic Securities nedgraderer sin anbefaling på Skandiabanken-aksjen til hold fra kjøp.
DB170306 - Men i neste runde får vi vurdere om dette er noe vi må lage en enda tydeligere anbefaling må dersom skolene ikke følger opp.
AA170306 - Men i neste runde får vi vurdere om dette er noe vi må lage en enda tydeligere anbefaling må dersom skolene ikke følger opp.
DB170304 Forhåpentligvis signerte du - etter Clarksons anbefaling - ikke kontrakten så raskt likevel.
DN170303 Skolestyret til Mountain View High School besluttet å investere 15.000 dollar i såkornpenger i Snap i 2012, på bakgrunn av en anbefaling fra en ventureinvestor som på den tiden hadde et barn som gikk på skolen.
BT170303 Meteorologenes anbefaling er krystallklar : - Reis tidlig hjem på lørdag.
BT170303 Meteorologenes anbefaling er krystallklar : - Reis tidlig hjem på lørdag.
AP170302 Ikke én, men to jernbanetunneler pluss én T-banetunnel under Oslo : Det er gjeldende anbefaling fra fagfolkene i Ruter, Veivesenet og jernbanen.
AP170302 Ikke én, men to jernbanetunneler pluss én T-banetunnel under Oslo : Det er gjeldende anbefaling fra fagfolkene i Ruter, Veivesenet og jernbanen.
VG170301 Tidligere i februar meldte nemlig TV2 at Miljødirektoratet har oversendt en anbefaling til klima- og mijøvernminister Vidar Helgesen om å innføre en plastposeavgift.
VG170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling .
DB170301 Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
DB170301 Helsedirektoratet kom i januar med sin anbefaling til Høie.
DA170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
BT170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
BT170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
AP170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
AA170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling , sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
DN170228 Alle analytikerne som har gitt anbefaling på Seadrill-aksjen, anbefaler salg, ifølge TDN Finans.
DB170225 - Vi må forholde oss til utvalget og dets anbefaling .
VG170224 Lars Haugen understreker også viktigheten av at han i fjor, etter anbefaling fra keepertreneren i Färjestad, hyret en personlig mental trener, Andy Swärd.
SA170223 Så er hun sikkert veldig dehydrert, det var doktorens anbefaling å gjøre det privat.
SA170223 Motstanderleiren er mektig irritert, mens Brækhus' manager sier det var etter doktorens anbefaling - og at Brækhus dessuten kunne måtte kaste alle klærne for å greie vektgrensen.
SA170223 Motstanderen raser, men Brækhus-leiren sier doktorens anbefaling ligger bak vektdramaet.
SA170223 - Doktorens anbefaling
FV170223 Så er hun sikkert veldig dehydrert, det var doktorens anbefaling å gjøre det privat.
FV170223 Motstanderleiren er mektig irritert, mens Brækhus' manager sier det var etter doktorens anbefaling - og at Brækhus dessuten kunne måtte kaste alle klærne for å greie vektgrensen.
FV170223 Motstanderen raser, men Brækhus-leiren sier doktorens anbefaling ligger bak vektdramaet.
FV170223 - Doktorens anbefaling
DN170223 Tunge statsråder, opphavsmannen og en faglig anbefaling talte for Bergen.
DB170223 Og min anbefaling er at alt kommer ut, lyder Tajiks konklusjon.
DA170223 Folketallet blir også alt for stort, skal vi tro regjeringens egen anbefaling , som er ti regioner med noenlunde likeverdig fordeling.
BT170223 Rapportens anbefaling er ikke overraskende.
BT170223 Så er hun sikkert veldig dehydrert, det var doktorens anbefaling å gjøre det privat.
BT170223 Motstanderleiren er mektig irritert, mens Brækhus' manager sier det var etter doktorens anbefaling - og at Brækhus dessuten kunne måtte kaste alle klærne for å greie vektgrensen.
BT170223 Motstanderen raser, men Brækhus-leiren sier doktorens anbefaling ligger bak vektdramaet.
BT170223 - Doktorens anbefaling
AP170223 Han håpet i det lengste at stortingsflertallet skulle følge Fylkesmannens anbefaling om å tvangssammenslå Loppa, med 971 innbyggere, og Alta.
AP170223 Så er hun sikkert veldig dehydrert, det var doktorens anbefaling å gjøre det privat.
AP170223 Motstanderleiren er mektig irritert, mens Brækhus' manager sier det var etter doktorens anbefaling - og at Brækhus dessuten kunne måtte kaste alle klærne for å greie vektgrensen.
AP170223 Motstanderen raser, men Brækhus-leiren sier doktorens anbefaling ligger bak vektdramaet.
AP170223 - Doktorens anbefaling
VG170222 Samtidig viser Marit Jansen til en tidligere generell uttalelse fra Oslo politidistrikt, med en anbefaling om at politisk ledelse bruker transporttjenesten, blant annet ut fra det generelle trusselbildet.
VG170222 - Konsulentfirmaet SWECO har på oppdrag av Rådhusets forvaltningstjeneste gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som danner grunnlag for anbefaling om opprettholdelse av transporttjenesten for politisk ledelse, ifølge rådhusforvalteren.
DA170222 Regjeringen utreder flytting, og skal komme med en anbefaling innen 1. juli.
AP170222 Det var helt uaktuelt for meg å trosse ledelsens klare anbefaling om ikke å uttale meg i mediene, sier « Ragnar » i boken.
VG170221 Regjeringen vil hemmeligholde en rapport som beskriver alvoret i saken, stikk i strid med Stortinget og Riksrevisjonens ønske og klare anbefaling , sier Støre.
BT170221 Utredningen, som er gjennomført i regi av Statsbygg, kommer med en klar og tydelig anbefaling om å samlokalisere Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ) i et nybygg.
AP170221 - Jeg ble litt overasket over at det ble dette resultatet, det er ikke fylkesmannens anbefaling , så sånn sett er det litt underlig at de kommer med et forslag som ikke er forankret, sier Flæten.
VG170220 - Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling om hvor nemndene bør være, men helseregionene vil få mulighet til å vurdere dette ut fra lokale hensyn, sier Høie.
DB170220 ¶ OPPHEVE MIDLERTIDIG OPPHOLD : I ny rapport kommer det frem en anbefaling om å oppheve midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170220 februar sendte Bymiljøetaten e-post til utleierne med anbefaling om å stoppe utleie.
SA170219 Selv om lovpålagt grenseverdi bare er brutt ett år siden 2010, så har nivåene av svevestøv overskredet helsemyndighetenes anbefaling hvert eneste år i denne perioden.
AA170219 I Oppland er uenigheten så stor at fylkesårsmøtet i helgen måtte gi opp å komme med en anbefaling .
VG170218 Cris Cyborg skal ha brukt det vanndrivende middelet etter anbefaling fra lege.
VG170217 Stortingsgruppen i Frp konkluderte på sitt gruppemøte onsdag ettermiddag, og er dermed det første av regjeringspartiene som gir en direkte anbefaling .
SA170217 - Det er ikke noe påbud i islam, men det er en anbefaling .
FV170217 - Det er ikke noe påbud i islam, men det er en anbefaling .
DN170217 DNB Markets nedgraderer fredag sin anbefaling på Norwegian-aksjen til salg fra hold, og kutter kursmålet fra 275 til 210 kroner.
DN170217 Det var rene tilfeldigheter at han kom hit etter anbefaling fra sin bror.
BT170217 Frp er det første regjeringspartiet som gir en direkte anbefaling av digitalt grenseforsvar ( DGF ), melder VG.
AA170217 Frp er det første regjeringspartiet som gir en direkte anbefaling av digitalt grenseforsvar ( DGF ), melder VG.
DB170216 Basert på dette ga panelet en anbefaling om hvilke søknader de mente burde inviteres videre.
SA170215 Deres anbefaling er en timesats på 120 kroner.
DA170215 - Kulturrådets anbefaling om å legge kontoret til Vestlandet kom under min forgjenger Torhild Widvey.
AP170215 Nofima legger til at det er en fordel med litt ekstra grønnsaker, for å tilfredsstille myndighetenes anbefaling om å øke inntaket av grønnsaker i befolkningen generelt.
AP170215 Deres anbefaling er en timesats på 120 kroner.
AA170214 - Hvorfor fulgte du ikke Kulturrådets anbefaling om å legge kontoret til Bergen eller Stavanger ?
FV170213 Her informerer administrerende direktør Jan-Roger Olsen de ansatte ved Sørlandet sykehus Flekkefjord om sin anbefaling om akutt-tilbudet framover.
DB170213 Men vår anbefaling er at de kanskje bør vente til barna kan bestemme litt mer selv, nettopp fordi det er vondt og kanskje litt skummelt å ta hull i ørene.
BT170213 » Statsråder bør ha sterke faglige grunner for å ignorere en så sterk anbefaling .
BT170213 | Kulturministeren går mot Kulturrådets anbefaling : Dropper Bergen ¶
BT170213 - Hva mener du om at kulturministeren gikk mot Kulturrådets anbefaling ?
SA170211 I dommen uttrykker Domsutvalget i Norges Idrettsforbund forståelse for at Johaug ikke forutså at Bendiksens anbefaling kunne være feil.
FV170211 I dommen uttrykker Domsutvalget i Norges Idrettsforbund forståelse for at Johaug ikke forutså at Bendiksens anbefaling kunne være feil.
BT170211 Reaksjonen kommer etter at Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) opprettholder sin anbefaling om å gi konsesjon til kraftutbygging i Øystesevassdraget.
BT170211 Naturvernforbundet reagerer på at NVE fastholder sin anbefaling også etter funnene av rødlistearter.
BT170211 Reaksjonen kommer etter at Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) opprettholder sin anbefaling om å gi konsesjon til kraftutbygging i Øystesevassdraget.
BT170211 Naturvernforbundet reagerer på at NVE fastholder sin anbefaling også etter funnene av rødlistearter.
BT170211 I dommen uttrykker Domsutvalget i Norges Idrettsforbund forståelse for at Johaug ikke forutså at Bendiksens anbefaling kunne være feil.
AP170211 I dommen uttrykker Domsutvalget i Norges Idrettsforbund forståelse for at Johaug ikke forutså at Bendiksens anbefaling kunne være feil.
DB170210 Det høres kanskje ikke ut som en anbefaling i dagens lys, men for de 65,8 millionene av demokrater som tross alt stemte på Hillary Clinton, er det betryggende.
DB170208 Spørsmålet er hvilken rettslig betydning det hadde at Johaug ikke så dette merket, når hun fulgte legens anbefaling .
AA170208 Tre tomtealternativer i henholdsvis Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik er aktuelle, men Stokbakken vil ikke si om han vil komme med en anbefaling overfor styret nå de møtes klokken 10.30 på torsdag.
AA170208 - Det er likebehandling og store utfordringer med dokumentasjonskrav som gjør at vi ender opp med vår anbefaling , sier Henriksen.
SA170207 Vi henviser til anbefaling fra Folkehelseinstituttet og har samtidig en dialog med foreldrene, men utover det har vi altså ingen krav til å være hjemme 48 timer etter at oppkast eller diare har gitt seg.
DB170207 Trine Rom Giving i Skiforeningen forteller at dette er Skiforeningens anbefaling til kursdeltakere og andre for å holde seg varm på bena : ¶
AP170207 Vi henviser til anbefaling fra Folkehelseinstituttet og har samtidig en dialog med foreldrene, men utover det har vi altså ingen krav til å være hjemme 48 timer etter at oppkast eller diare har gitt seg.
AA170207 Om du følger renholdsverkets anbefaling må du leve med at din gamle radio får selskap av en ny liten dings oppå, eller ved siden av seg.
AA170203 Roar Hildonen, eier av To rom og kjøkken, får av og til får høre av gjester at de kommer til restauranten fordi de har lest en anbefaling .
BT170202 Nå har Stortinget valgt å følge statsministerens anbefaling og åpner for en lukket høring i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ( DUUFK ).
AP170202 Nå har Stortingets presidentskap besluttet å følge statsministerens anbefaling og heller holde en lukket høring i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ( DUUFK ).
SA170130 Jærens nye hovedvei får fire felt bare på en strekning på 2,1 kilometer, dersom Statens vegvesen sin anbefaling blir fulgt.
AP170129 Lindtveit synes partiene på Stortinget i større grad burde fulgt fylkesmennenes anbefaling om å slå sammen et mye høyere antall kommuner.
DN170127 DNB Markets på sin side nedgraderer sin anbefaling på Golden Ocean til hold fra kjøp, mens kursmålet på aksjen økes til 46 kroner fra 45 kroner.
DB170127 Avinor og transportetatene har tatt til orde for utbyggingen i sin anbefaling til Nasjonal Transportplan.
BT170126 Og selv om utstillingsåpninger absolutt kan være gøy, er denne ukens anbefaling heller rettet mot dagen derpå, lørdag.
DN170125 EU-kommisjonens anbefaling er at alle de fem Schengen-landene som har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen - Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike - bør få fortsette med dette i tre nye måneder.
DB170125 Spørsmålet er hvilken rettslig betydning det hadde at Johaug ikke så dette merket, når hun fulgte legens anbefaling .
DB170125 Hjort mener det er en logisk feilslutning når Antidoping Norge sier at hun hadde grunn til å stole på legens anbefaling , men samtidig at de bebreider henne for å ikke ha sett dopingmerkingen.
DB170125 Det var ingen grunn til å ikke tro på Bendiksens anbefaling .
DB170125 Spørsmålet er hvilken rettslig betydning det hadde at Johaug ikke så dette merket, når hun fulgte legens anbefaling .
DB170125 EU-kommisjonens anbefaling er at alle de fem Schengen-landene som har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 - Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike - bør få fortsette med dette i tre nye måneder.
DB170120 Foto : Federico Gambarini/dpa ¶ ANBEFALING : Andre Bergdølmo anbefalte Martin Ødegaard å velge hans gamleklubb Aja.
DB170119 De største eierne, Posten ( 40 prosent ) og Telenor ( 30 prosent ), hadde allerede gitt sin forhåndsaksept, mens nesten samtlige minoritetsaksjonærer, med unntak av PE-selskapet Polygon, fulgte styrets anbefaling om å selge.
AP170119 - Det var ikke min anbefaling , sier Carter i et intervju.
SA170118 I KVU'en vil det også komme en anbefaling om hvilket alternativ som ansees som best, sier Bendiksen.
DB170117 » Det ble også sagt at det skulle nedsettes styringsgrupper med kommunale representanter som skulle få gi en skriftlig anbefaling om tjenestestrukturen.
SA170116 Så min anbefaling til Viking er å utnytte sitt nettverk og få opp navn de kan få inn på utviklings-lån.
DB170116 Ekspedert av en gnistrende prestasjon under herrenes fellesstart i VM i Doha, og en rosende anbefaling fra landslagssjef Stig Kristiansen - som er tidligere lagkamerat av Astanas sportsdirektør Lars Michaelsen, ble drømmen til virkelighet i løpet av få uker før jul.
DB170116 Når De Grønne i dag legger frem sitt utkast til valgprogram etter en omfattende høringsrunde i partiet, står en samlet programkomite fast på De Grønnes mangeårige linje om avkriminalisering av rusbruk, i tråd med GCDPs anbefaling .
AP170116 Så min anbefaling til Viking er å utnytte sitt nettverk og få opp navn de kan få inn på utviklings-lån.
SA170112 - Det skjer som følge av at politimester Hans Vik besluttet ny etterforskning i desember 2016 etter anbefaling fra seksjonen for alvorlige uoppklarte saker i Kripos ( den såkalte Cold Case-gruppen ), skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.
FV170112 Gjenopptakelsen av saken skjer som følge av at politimester Hans Vik besluttet ny etterforskning i desember i fjor etter anbefaling fra seksjonen for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold Case-gruppa.
DB170110 Det oppgis også at man i testen kun blåste ut lysene på 'vanlig' måte, mens helsemyndighetenes klare anbefaling « er å bruke en hette eller klemme slik at man kveler lyset så fort og effektivt som mulig.
AP170110 Kommisjonen som nå diskuterer saken, vil komme med sin anbefaling til nasjonalforsamlingen i mars.
AP170110 Kommisjonen som nå diskuterer saken, vil komme med sin anbefaling til nasjonalforsamlingen i mars.
DN170109 Går rakettene veldig høyt kan det hende Hermanrud rykker ut med en anbefaling om å ta gevinst tidligere.
DB170109 Elevene som ble evakuert fra den videregående skolen ble etter politiets anbefaling sendt hjem klokka 12 ».
DB170108 Mens retningslinjer er en anbefaling , er forskriften hjemlet i finansforetaksloven.
BT170102 Da er vår anbefaling at folk fester eller tar inn alle løse gjenstander, sier Granerød.
BT170102 Da er vår anbefaling at folk fester eller tar inn alle løse gjenstander, sier Granerød.
FV161229 Så gjenstår det å se om Apple gjør justeringer på programvaren og om det eventuelt vil være nok til likevel å få en anbefaling av Consumer Reports.
FV161229 En anbefaling Apple ofte bruker i sin markedsføring.
FV161229 Det er første gang en MacBook ikke har fått forbrukerorganisasjonens anbefaling .
FV161229 Den første MacBook-en som ikke får Consumer Reports' anbefaling .
AP161229 Så gjenstår det å se om Apple gjør justeringer på programvaren og om det eventuelt vil være nok til likevel å få en anbefaling av Consumer Reports.
AP161229 En anbefaling Apple ofte bruker i sin markedsføring.
AP161229 Det er første gang en MacBook ikke har fått forbrukerorganisasjonens anbefaling .
AP161229 Den første MacBook-en som ikke får Consumer Reports' anbefaling .
AP161212 - Vi har fått anbefaling av en psykolog om å ikke fortelle, for å unngå det følelsesmessige sjokket som vil være skadelig for tilstanden på dette tidspunktet, sier Mendonca ifølge marca.com.
AP161201 Departementet skal komme med sin anbefaling i den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet og Folketrygdfondet.
AP161121 Bevilgningen fra LO-sekretariatet kommer etter anbefaling fra LOs Medieutvalg.
AP161108 | Undersøkelse : Kun én av ti barselkvinner får hjemmebesøk i tråd med faglig anbefaling
AP161105 Dersom Etikkrådet mener det er en uakseptabel risiko for at selskapet i fremtiden vil bryte med fondets retningslinjer, vil vi gi en anbefaling til Norges Bank om at fondet bør trekke seg ut, sier Lund.
DN161103 Morgan oppgraderer sin anbefaling på Statoil til overweight fra tidligere underweight og kursmålet oppjusteres til 150 kroner fra tidligere 110 kroner.
AP161028 * Dagen etter godtok justisminister Loretta Lynch FBIs anbefaling .
AP161028 Men Regjeringen står helt fritt til å bruke min anbefaling , eller å be meg se på flere alternativer.
AP161028 Høsten 2015 : Bruun-Hanssen leverer sin anbefaling .
AP161028 Høsten 2014 : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ber forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gi sin anbefaling til hvordan fremtidens forsvar bør se ut, gitt visse økonomiske rammer.
AP161028 - Kan det oppfattes som kritikk av din anbefaling fra høsten 2015 at hær og heimevern må gjennom en ny vurdering ?
AP161028 - Jo, min anbefaling var helhetlig, bekrefter Bruun-Hanssen.
FV161012 TEST : Nesten ingen andre mobiler kan måle seg med Iphone 7 Plus ¶ Anbefaling :  Dette er de aller beste TV-kjøpene du kan gjøre akkurat nå ¶
BT161012 TEST : Nesten ingen andre mobiler kan måle seg med Iphone 7 Plus ¶ Anbefaling :  Dette er de aller beste TV-kjøpene du kan gjøre akkurat nå ¶
AP161012 TEST : Nesten ingen andre mobiler kan måle seg med Iphone 7 Plus ¶ Anbefaling :  Dette er de aller beste TV-kjøpene du kan gjøre akkurat nå ¶
BT161011 Anbefaling : Dette er de aller beste TV-kjøpene du kan gjøre akkurat nå ¶
AP161006 - Min anbefaling til ledelsen i Venstre er at hvis ikke forhandlinger fører til dramatiske endringer i klimaprofilen, bør ikke Venstre støtte budsjettet, sier Maren Hersleth Holsen i Østfold Venstre.
AP161004 I Trondheim er en naturlig anbefaling en dagstur gjennom bymarken, der du passerer perler som Lavollen, Kopperdammen, Skjellbreia og Lianvatnet.
AP160928 Næringsetaten tok ikke hensyn til politiets anbefaling .
AP160917 I retningslinjene for LAR står det at man skal opprettholde LAR-behandling under graviditeten, sekundært en anbefaling om hel eller delvis nedtrapping.
AP160917 Han sier dette er et kraftig virkemiddel som skal ende opp med et faglig råd og anbefaling .
AP160916 Rovviltnemnda for dette området har allerede vedtatt at hele denne flokken skal skytes - etter anbefaling fra Fylkesmannen i Hedmark.
AP160914 Gruppen som jobber med disse spørsmålene - der også Norge deltar- vil etter planen gi sin anbefaling til EUs innenriksministre neste sommer.
AP160907 Det vil være min anbefaling at det ligger fast.
AP160905 Likevel skinner det gjennom i Lysne-utvalgets rapport at det er med et visst ubehag det legger frem sin anbefaling .
AP160905 Les vår nyhetssak om Lysne II - utvalgets anbefaling her.
SA160830 Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege.
BT160830 Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege.
AP160830 november vil komme med sin egen anbefaling av om han vil råde partiet til å forpliktet seg til fire nye års samarbeid til høyre, eller om han vil åpne for samarbeid med Jonas Gahr Støre.
AP160830 Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege.
SA160826 Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege.
FV160826 Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege.
BT160826 Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege.
AP160826 Langrennsledelsen bekrefter at løpere har benyttet et såkalt forstøverapparat med astmamedisin, men hevder det har skjedd etter anbefaling fra lege.
SA160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
FV160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
BT160823 I dette kapittelet kommer Helsedirektoratet med anbefaling om hvordan skoler skal forholde seg til barn med allergi og hvordan de kan øke kompetansen sin, samt iverksette tiltak der det er nødvendig.
BT160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
AP160823 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
BT160822 Han viser til at Helsedirektoratet nylig har gitt ut en anbefaling for barnehager og skoler om nøtter basert på råd fra en ekspertgruppe av barneallergologer og andre spesialister.
FV160818 - I forbindelse med vår lansering av Frihet har vi sendt anbefaling til samtlige kunder om hvilket abonnement vi anbefaler til dem.
SA160817 - I forbindelse med vår lansering av Frihet har vi sendt anbefaling til samtlige kunder om hvilket abonnement vi anbefaler til dem.
BT160817 - I forbindelse med vår lansering av Frihet har vi sendt anbefaling til samtlige kunder om hvilket abonnement vi anbefaler til dem.
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD, SSB og EUs indeks for digitalisering, og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling .
AP160817 Indikatorene er samlet inn fra flere kilder, blant annet OECD, SSB og EUs indeks for digitalisering, og er på linje med produktivitetskommisjonens anbefaling .
AP160817 - I forbindelse med vår lansering av Frihet har vi sendt anbefaling til samtlige kunder om hvilket abonnement vi anbefaler til dem.
AA160728 | Første anbefaling : Åpningsseremonien til OL i Rio ¶
AP160723 Seniorforsker Frode Ødegaard ved Nina, Norsk institutt for naturforskning, forteller at de har kommet med en sterk anbefaling til Miljødirektoratet å sette av penger til forskning på området, for forskerne er fortsatt ikke sikre på årsaken til humledøden.
SA160721 Vi vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og derfor går vi ut med en generell anbefaling om totalavhold, sier han.
SA160721 Svensk professor mener myndighetenes anbefaling skaper unødig angst.
SA160721 - Det er viktig at vi gir saklig informasjon om dette spørsmålet, og da er vår klare anbefaling at man bør avstå.
FV160721 Vi vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og derfor går vi ut med en generell anbefaling om totalavhold, sier han.
FV160721 Svensk professor mener myndighetenes anbefaling skaper unødig angst.
FV160721 - Det er viktig at vi gir saklig informasjon om dette spørsmålet, og da er vår klare anbefaling at man bør avstå.
BT160721 Vi vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og derfor går vi ut med en generell anbefaling om totalavhold, sier han.
BT160721 Svensk professor mener myndighetenes anbefaling skaper unødig angst.
BT160721 - Det er viktig at vi gir saklig informasjon om dette spørsmålet, og da er vår klare anbefaling at man bør avstå.
AP160630 Et ekspertutvalg ledet av næringslivsleder Tor Olaf Rimmereid leverer sin anbefaling til kulturministeren 1. juli 2016.
AP160621 IAAF under sin leder Sebastian Coe gjorde det klart at de kom til å følge anbefaling til Andersen-gruppen.
AA160621 IAAF under sin leder Sebastian Coe gjorde det klart at de kom til å følge anbefaling til Andersen-gruppen.
AP160617 Regjeringen har stort sett valgt å følge forsvarssjefens anbefaling .
AP160617 Det liker ikke russerne og det som Sebastian Coe fortalte fredag, på anbefaling fra den norske dopinggranskeren Rune Andersen, kommer trolig til å få et rettslig etterspill.
SA160616 Amerikanske forskere har utarbeidet en anbefaling på hvor mye søvn barn i forskjellige aldre trenger i gjennomsnitt ( se faktaboks ).
FV160616 Amerikanske forskere har utarbeidet en anbefaling på hvor mye søvn barn i forskjellige aldre trenger i gjennomsnitt ( se faktaboks ).
AP160616 Amerikanske forskere har utarbeidet en anbefaling på hvor mye søvn barn i forskjellige aldre trenger i gjennomsnitt ( se faktaboks ).
AP160611 Nettstedets sterkest anbefaling for Lille er å oppsøke den smellvakre gamlebyen og det store og innholdsrike kunstmuseet ( Palais des Beaux-Arts ).
AP160611 Mot Getz Wold og flere andre økonomers råd, men etter anbefaling fra Skånland, vedtok Bratteli-regjeringen i 1973 å skrive opp verdien av kronen ( revaluere ) for å dempe prisveksten, men uten nevneverdige virkninger.
BT160608 Basert på dagens praksis ville en anbefaling om tildekking aldri blitt gitt, understreker DNV-GL.« ¶
SA160602 Vår anbefaling er at Olympiatoppen må innta en tydeligere rolle i førersetet i verdidebatten, blant annet knyttet til forebyggende dopingarbeid.
AP160602 Vår anbefaling er at Olympiatoppen må innta en tydeligere rolle i førersetet i verdidebatten, blant annet knyttet til forebyggende dopingarbeid.
AA160602 Vår anbefaling er at Olympiatoppen må innta en tydeligere rolle i førersetet i verdidebatten, blant annet knyttet til forebyggende dopingarbeid.
SA160531 ANBEFALING : Trygg Trafikk anbefaler at barn sitter bakovervendt til de er minst fire år gamle og gjerne lenger.
FV160531 ANBEFALING : Trygg Trafikk anbefaler at barn sitter bakovervendt til de er minst fire år gamle og gjerne lenger.
AP160531 ANBEFALING : Trygg Trafikk anbefaler at barn sitter bakovervendt til de er minst fire år gamle og gjerne lenger.
AP160524 - Vi gjør også oppmerksom på at ikke alle klinikker har anbefaling fra Ving eller forsikringsselskapene, og at det kan medføre vanskeligheter med å få hjelp ved eventuelle hendelser.
AP160510 Nettstedets sterkest anbefaling for Lille er å oppsøke den smellvakre gamlebyen og det store og innholdsrike kunstmuseet ( Palais des Beaux-Arts ).
AA160510 Nettstedets sterkest anbefaling for Lille er å oppsøke den smellvakre gamlebyen og det store og innholdsrike kunstmuseet ( Palais des Beaux-Arts ).
AP160506 Personlig vil jeg si at de klarer seg bedre uten medlemskap, men jeg kommer ikke med dette som en anbefaling .
AP160506 Vår klare oppfatning og sterke anbefaling er at dette ikke er et sted av være, sier han.
AP160425 For det tredje kommer Paris-vedtaket også med en « sterk anbefaling » om at rike land øker sin økonomiske støtte til utviklingslandene frem til 2020.
AP160405 Digitalt sårbarhetsutvalg kom nylig med en klar anbefaling om at mer inngripende overvåkingsmetoder ikke burde innføres uten en grundig offentlig utredning, blant annet av personvernhensyn.
AP160403 87 av planene var boligplaner, og vår anbefaling ble støttet helt eller delvis av byrådet i 71 prosent av sakene.
AP160317 Komiteen mener kommisjonen bør ha en anbefaling klar allerede til høsten.
AP160316 Norske Skog går på nok en smell, trosser revisors anbefaling og ser pengene renne ut av kassen.
AP160315 Olavs hospital sa blant annet til NRK at deres anbefaling var at dette bare skulle være tillatt for tvillinger dersom det ene fosteret viste utviklingsavvik, og at det da skulle gjøres mellom uke 12 og 14 for å minske risikoen for å miste det andre barnet.
AP160311 Derfor har Miljødirektoratet nå, etter anbefaling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sagt ja til fiske av både laks og sjøørret i Akerselva fra 1. juli til 30. september.
SA160309 Det er en anbefaling Aalesunds Fotballklubb har tenkt å følge - selv om klubben nå har satt sine egne advokater på saka.
BT160308 Reiselivslaget er en medlemsorganisasjon, og jeg har tillit til at de i fellesskap kan bli enige om hvordan de ønsker å promotere Bergen og reiselivet i byen vår, men det er selvsagt deres ansvar at det ikke ser ut som om dette er en anbefaling fra kommunen.
SA160304 - Styret ga en sterk anbefaling til årsmøtet i Cardiff 4.-6. mars om å gi grønt lys for eksperimenter med videodømming, het det i en uttalelse fra IFAB etter et møte i januar.
BT160304 - Styret ga en sterk anbefaling til årsmøtet i Cardiff 4.-6. mars om å gi grønt lys for eksperimenter med videodømming, het det i en uttalelse fra IFAB etter et møte i januar.
AP160304 Konseptvalgutredningen, Parallelloppdrag våren 2015 og Statsbyggs anbefaling av oktober 2015 bør forstås som en utredning av kvartalets overordnede rammer for utvikling.
AP160304 - Styret ga en sterk anbefaling til årsmøtet i Cardiff 4.-6. mars om å gi grønt lys for eksperimenter med videodømming, het det i en uttalelse fra IFAB etter et møte i januar.
AP160303 Planen inneholder regjeringens anbefaling til Stortinget om hva slags type sykehus vi bør ha i fremtiden, og hvordan de skal inngå i en nasjonal sykehusstruktur, sier Johnsen.
AP160229 Fornyet oppmerksomhet har også med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens anbefaling til et morgendagens norsk forsvar å gjøre, og Stortingets behandling som i vår skal bli til en ny langtidsplan for Forsvaret.
AP160226 Anbefaling fra Civita : ¶
DA160223 Samtidig har granskningsgruppen gjennom sitt arbeid gjort observasjoner og gitt anbefaling om tiltak Statoil bør følge opp for å styrke arbeidet med helikoptersikkerhet og beredskap.
DA160223 Samtidig har granskningsgruppen gjennom sitt arbeid gjort observasjoner og gitt anbefaling om tiltak Statoil bør følge opp for å styrke arbeidet med helikoptersikkerhet og beredskap.
AP160222 Det er også et godt stykke igjen til Gjørv-kommisjonens viktigste anbefaling , å styrke beredskapsorganisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur, er oppfylt.
AP160219 I august skal leder Arne Røksund og den nye gruppen gi sin anbefaling til når og hvordan Forsvaret skal tilkalles, i en gitt situasjon.
AP160215 - Hvis de bestemmer seg for å gjennomgå økonomien i prosjektet, vil de til slutt legge frem en anbefaling som bystyret må ta stilling til.
AP160203 Etter konsultasjoner og anbefaling fra Kulturhistorisk museum og Norsk institutt for kulturminneforskning ( NIKU ), som sto for utgravingen, kom vi til at dette var en ikke-unik båt fra 1400-1500-tallet.
DA160202 Etter operasjonen søkte Simonsen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede etter anbefaling fra både kirurg og fastlege.
AP160131 Min anbefaling er at det ikke går så lang tid til de søker igjen.
AP160121 I oktober la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem sin anbefaling om hvordan morgendagens forsvar bør se ut.
AP160120 Alle rusavhengige kvinner blir møtt med en anbefaling om å bruke langtidsvirkende prevensjon fra fastleger.
AP160118 En fremtidig økonomisk tildeling til Forsvaret som er lavere enn min anbefaling , medfører en de facto nedbygging av dagens forsvar, sa Bruun-Hanssen.
SA160113 Hans første anbefaling for dem som vil sette opp fuglekasser, er ikke å sette dem for høyt.
BT160113 Hans første anbefaling for dem som vil sette opp fuglekasser, er ikke å sette dem for høyt.
AP160113 Hans første anbefaling for dem som vil sette opp fuglekasser, er ikke å sette dem for høyt.
AP160112 Wilse/Oslo Museum ¶ †" Byantikvarens primære anbefaling er å bevare kastanjetrærne og dagens plassering.
AP160112 Utredningen kommer ikke til å gi noen anbefaling hva slags tresort som skal velges i fremtiden i første omgang.
AP160112 Wilse/Oslo Museum ¶ †" Byantikvarens primære anbefaling er å bevare kastanjetrærne og dagens plassering.
AP160112 Utredningen kommer ikke til å gi noen anbefaling hva slags tresort som skal velges i fremtiden i første omgang.
AP160111 I forbindelse med forsvarssjefens anbefaling til fremtidens forsvar trakk Aftenposten frem ni av forslagene det garantert blir heftig debatt om.
AP160111 Husker du hva som var forsvarssjefens anbefaling til fremtidens norske forsvar ?
AP160109 Hennes anbefaling til folk som er opptatt av vekten, er å spise mat med relativt få kalorier som både metter og er rik på nødvendige næringsstoffer : altså frukt, bær, grove kornprodukter, magre meieriprodukter og fisk.
SA160105 Biskopene i Den norske kirke fotografert under Bispemøtet 30.10.2016, da de vedtok sin anbefaling til Kirkemøtet om å åpne for likekjønnede ekteskap.
AP160104 En overdreven tiltro ( god magefølelse ) til en hypotese vil gjerne være et resultat av at man mangler alternative hypoteser, og man ender lett opp i en situasjon hvor hypoteser forsvares heller enn angripes, altså det motsatte av Poppers anbefaling .
AP160104 En overdreven tiltro ( god magefølelse ) til en hypotese vil gjerne være et resultat av at man mangler alternative hypoteser, og man ender lett opp i en situasjon hvor hypoteser forsvares heller enn angripes, altså det motsatte av Poppers anbefaling .
AP160103 Oslo kommune og AkershusfylkeskommuneStatus : Pågående, skal gjelde 2016-2021 Konseptvalgutredning for kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen og Lørenskog med perspektiver mot SkedsmoHva : Anbefaling av fremtidige alternativer for kollektivtransportløsning, på bakgrunn av fylkesutvalgets vedtak av 16.09.2013 om utredning og planlegging av Ahusbane.