DN171228 Nick Colas hos DataTrek Research, som var den første Wall Street-analytikeren som fulgte bitcoin med analyser , tror bitcoin-kursen vil ligge på mellom 6500 og 22.000 dollar i 2018.
SA171227 De så dystre analyser flimre over tv-skjermene, men snart tok noen få, sinte palestinere til gatene i Ramallah i frustrasjon over Trumps utspill om å gjøre Jerusalem til hovedstad i Israel.
DN171227 Apples aksjekurs falt med over 2,5 prosent ved Nasdaq-børsen på tirsdag etter lekkasjer, rykter og analyser om at interessen for flaggskipet Iphone X er lavere enn ventet.
DN171227 Apples aksjekurs falt med over 2,5 prosent ved Nasdaq-børsen på tirsdag etter lekkasjer, rykter og analyser .
AP171225 Selv hadde jeg en foreleser på universitetet som kom til litteraturtimene med helt ferdige analyser av dikt, analyser som virket sømløse og feilfrie og uangripelige.
AP171225 Selv hadde jeg en foreleser på universitetet som kom til litteraturtimene med helt ferdige analyser av dikt, analyser som virket sømløse og feilfrie og uangripelige.
DN171224 Man henter ut data fra finansterminaler og lager analyser , men klarer bare å bruke 0,0001 prosent av informasjonen som er tilgjengelig, sier Øyvind Grotmol, gründer i Exabel.
DB171221 Resultatene fra samtlige analyser var under grenseverdiene som gjelder for arsen, bly, kadmium og kvikksølv i ulike matvarekategorier.
DB171221 - Det er positivt at saltnivå har gått ned sammenlignet med tidligere analyser , og det samsvarer med Helsedirektoratets mål om saltreduksjon i « ferdig matvarer ».
DA171221 Analyser fra Agenda Kaupang viser at om lag 23.000 årsverk vil være sysselsatt i Norge i prosjektfasen med Snorre Expansion.
AP171221 Når SSB påstår at innvandrere og deres barn er overrepresentert blant kriminelle basert på siktelser, skaper SSB et bilde av høy kriminaliteten blant innvandrere som samsvarer godt med Frp's politiske analyser .
AP171221 Når SSB påstår at innvandrere og deres barn er overrepresentert blant kriminelle basert på siktelser, skaper SSB et bilde av høy kriminaliteten blant innvandrere som samsvarer godt med Frp's politiske analyser .
SA171220 Her behøves bedre analyser .
DB171220 Mer eller mindre glitrende analyser i tolv timer fra talerstolen ?
BT171220 Bitcoin har vært hyppig brukt i kriminelle miljøer på grunn av anonymiteten bak transaksjonene, men analyser av handel i digital valuta kan tyde på at kriminelle nå i større grad dropper bruk av bitcoin. 6.
VG171219 Han hadde ikke gjort egne analyser av løpet.
VG171219 Arbeidet besto blant annet av rådgiving i strategiprosesser, utforming av presentasjoner, budskap og kronikker, analyser og utredninger, samt medietrening og medierådgiving.
SA171219 Vi har ikke hatt som oppdrag å påvirke politikerne, men har bistått med kartlegging, analyser og rådgivning overfor NIF, skriver Høiby.
FV171219 Vi har ikke hatt som oppdrag å påvirke politikerne, men har bistått med kartlegging, analyser og rådgivning overfor NIF, skriver Høiby.
DB171219 - Det er gledelig at OECDs analyser bekrefter at norsk økonomi er i bedring etter oljeprisfallet.
DB171219 desember, ifølge menneskerettighetsorganisasjonens analyser .
BT171219 Vi har ikke hatt som oppdrag å påvirke politikerne, men har bistått med kartlegging, analyser og rådgivning overfor NIF, skriver Høiby.
AP171219 Vi har ikke hatt som oppdrag å påvirke politikerne, men har bistått med kartlegging, analyser og rådgivning overfor NIF, skriver Høiby.
AA171219 Vi har ikke hatt som oppdrag å påvirke politikerne, men har bistått med kartlegging, analyser og rådgivning overfor NIF, skriver Høiby.
DB171218 Ferske analyser fra BI Senter for Grønn vekst viser at hoveddelen av norsk næringsliv, med selskaper som Statoil, Hydro og Marine Harvest, ikke har levert på grønn vekst i alle fall de siste fire-åtte årene.
DB171217 Vi har gjort en rekke DNA-analyser av fiskebakteriene og kjemiske analyser av fisken i de forskjellige forsøkene.
SA171216 Han understreket at eksperter fortsatt jobber med analyser .
DB171216 Vi jobber fremdeles med analyser , sier Mattis, ifølge Reuters.
DB171214 Dersom Froome skal frikjennes må han altså via en slik studie innta lovlige doser av medisinen og igjen, via analyser av urinprøven - måle hvor stor andel av den kroppen er i stand til å utskille under gitte forutsetninger.
DB171214 Dette er enkelt å bevise : Våre dokumenterte analyser og forslag til tiltak i rapporter presentert for politikerne siden 2001, bevitner påstanden til fulle.
VG171213 Det er greit at LO og NHO har interesse av at visse typer analyser er viktige også for dem, men vanskelig å forstå at dette skal knyttes til en bestemt type modeller i SSB.
BT171213 Ubrukelige og verdiløse analyser .
DB171212 Ifølge Nimmos analyser hjalp russiske boter til å drive trafikken opp og bare noen timer etter at avgjørelsen var tatt hadde mer enn 9000 brukere brukt hashtagen.
DA171211 Vi har prøvd å tenke helhet i alt vi har gjort, og gjennomført analyser for å se om tiltakspakkene som foreslås lar seg realisere, og om de vil løse dagens problemer som vil forsterkes ved den ventede befolkningsveksten.
VG171210 Førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland sier til VG at det var fordi politiet ikke hadde sikret seg nødvendige analyser av cannabisoljen.
AP171210 Han gir flere gode analyser .
AP171209 Lindkvist - som er romanforfatter, dramatiker og feminist - viser oss hvordan ulikheten ikke alltid kan avdekkes mens den pågår, fordi vi formes av opplagrede vaner, som vi ikke uten videre kan kvitte oss med ved å lese andres bekjennelser eller skarpe analyser .
DB171208 De fleste analyser man opererer med viser en oppgang i årene som kommer, noe som igjen vil kunne skape flere arbeidsplasser, både til sjøs og på land.
DA171208 Det er mange analyser som bør skje løpende, sier Røttingen.
DN171207 - Det er tema for videre analyser , sa Skogen Lund.
DA171207 Det er mange analyser som bør skje løpende, sier Røttingen.
AP171207 Ekspertene som kvalitetssikret det borgerlige byrådets utredning, mente det var behov for nærmere analyser av alle konseptene.
AP171207 Testene våre så langt viser at det, når vi tilpasser oss lesernes behov i større grad, er stor interesse for gode analyser og anmeldelser.
AP171207 For mange kulturfolk synes det å være en sannhet at all medieutvikling er til det verre, og at avisene ikke tar anmeldelser og analyser av kulturuttrykk på alvor.
AA171207 Vannet viser seg å inneholde alger med enzymer som etter analyser gir et gjennombrudd for kreftbehandling.
VG171206 I uttalelsen som ble sendt ut av FIFA en snau time etter at IOC hadde offentliggjort sin avgjørelse i går, understrekes det at dopingtestene under sommerens VM bli analyser på laboratorier utenfor Russland.
SA171206 Problemet var at helhetlige analyser aldri ble testet/forklart.
DB171206 Blindsonene gjør Tvedts analyser forførende enkle og klare, men samtidig ofte blottet for substans.
VG171205 Nå viser analyser at dopingprøvene har skrapemerker som indikerer at de har vært tuklet med.
DB171205 IOCs analyser har påvist skrapemerker som følge av denne operasjonen, men har også slått fast at det med øvelse er mulig å åpne en prøve uten å lage merker.
DB171205 Det siste tiårets dreining fra kulturelle og sosiale forklaringsmodeller og analyser , mot biologiske, gjør det spesielt interessant å se på sosial determinisme og gruppetenkning.
BT171205 Du setter spørsmål ved om mine oppfatninger om en kvalitativ fortettingspolitikk bygger på analyser og vurderinger knyttet til fortettingspolitikk i kommuneplanens arealdel ( KPA ).
NL171203 Så er det jo lov - også for kommentatorer - en og annen gang å lage svake analyser , til og med basert på « fake news ».
NL171203 Dypest sett handler ikke dette om å være uenige eller enige i Tvedts analyser , men om vi er i stand til å åpne for nye forklaringsmodeller på hvorfor mediene så ofte, og med stadig sterkere kraft, blir anklaget for å fordreie virkeligheten eller ikke forstå norske hverdagserfaringer.
DB171203 Men utover Heawoods taletid fikk ikke publikum denne kvelden tilgang på analyser .
SA171202 - I løpet av de to årene det tok å få stoffet analyser , dukket det opp saker som der og da ble ansett for å være viktigere og som etterforskere måtte prioritere, sier påtaleansvarlig politiadvokat Øyvind Haukland.
DB171202 Byråets analyser og statistikk brukes som utgangspunkt for viktig politikkutforming, og deres arbeid tjener nærmest som en fasit i den offentlige debatten.
AP171130 Kilde : Økonomiske analyser 4/2017, Statistisk sentralbyrå.
VG171129 I tillegg leverer vi analyser til norske myndigheter.
DN171129 Lxs også : ¶ Analyser av tvilsom kvalitet ?
SA171128 Nye analyser av disse velgerne viser at motsetningene innenfor det demokratiske og det republikanske partiene kan være en like viktig faktor i politikken som motsetningene mellom de to partiene.
DA171128 Hun sier også at alle dopingtester som blir tatt under verdensmesterskapet, vil bli fraktet til Lausanne i Sveits for analyser samme dag.
AP171128 Lederen for det internasjonale energibyrået IEA var aller mest opptatt av sol da han presenterte sine analyser for et kobbel av oljetopper, lobbyister og energipolitikere under Statoil og Olje- og energidepartementets høstkonferanse tirsdag formiddag.
AP171128 Leder i miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, sier norske politikere vil få seg en farlig overraskelse om de fortsetter å basere norsk energipolitikk på IEAs analyser .
DB171127 - At olje- og energiepartementet også kan utarbeide anslag basert på de opplysninger de sitter med fra operatør, OD og andre er en forventning vi har i opposisjon og det ville være oppsiktsvekkende om ikke regjering med ansvarlig statsråd kryssjekker disse opplysninger for å få best mulig analyser , sier Hege Liadal ( Ap ) til Dagbladet.
DB171126 Aasulv og jeg har kjent hverandre og diskutert aksjer i over tjue år, og at vi skulle jobbe sammen med analyser og investeringsbeslutninger var en viktig grunn til at jeg begynte i selskapet.
AP171126 Vi som skal gi råd til bedrifter, investorer og borgere, er avhengige av virkelighetsnære analyser .
AP171126 Jeg mener SSB skal drive med analyser som er nyttige for samfunnet, og det burde være rom i SSB til å utvikle både teoretiske og empiriske modeller.
AP171126 Analyser av statsfinanser på lang sikt blir i dag beregnet ved hjelp av empiriske modell.
VG171125 Vi diskuterte ett sett av modeller og selvsagt departementets behov for modeller og analyser », skriver Bye til VG.
AP171125 Pålegg fra Finansdepartementet om å gjennomføre prognoser og analyser som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret svekker SSBs uavhengighet og faglige troverdighet, sier han til Aftenposten.
AP171125 Det meste av reformer og politiske begivenheter bygger på tall og analyser fra SSB.
AP171125 Aaberge sier også at det er « uforståelig at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret ».
DA171124 Det går også fram av brevet at « hovedvektene av timeforbruket » som FHI må betale for hos NHN, går til administrasjon, ledelse, planlegging, kategoristyring, analyser , systemutvikling og kompetanseutvikling.
AP171123 Aaberge sier også at det er « uforståelig » at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret.
AP171123 Aaberg sier også at det er « uforståelig » at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret.
AP171123 Statsråd Jensen viser i sitt svar til at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen er svekket.
VG171122 Men om vi blir spurt, er vi nok enig i at det viktigste er best mulig tall og analyser .
VG171122 Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmenheten syntes alvorlig svekket.
VG171122 Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne.
VG171122 Jensen hevder at en av hovedutfordringene med Meyers omorganisering var at den ville føre til at de økonomiske modellene SSB bruker til å produsere analyser ville bli skilt fra personene som opererte disse.
SA171122 OD gjorde grundige selvstendige analyser og vurderinger, som de delte med offentligheten.
DB171122 Deres analyser er gjennomgående basert på konservative tall.
AP171122 - Det er rett og slett å gjøre grundige analyser av selskapene.
AP171122 november endringene, og skriver at denne typen analyser « ikke hører hjemme i en forskningsavdeling ».
VG171121 - Alle juridiske analyser viser at aktoratet i Haag ikke har bevist det min far er tiltalt for, hevder han.
VG171121 Foto : ¶ Analyser viste imidlertid at lydene ikke kom fra den savnede ubåten ARA San Juan, som sist ble sett onsdag i forrige uke.
VG171121 En slik fagfellevurdering gir et viktig bidrag for sikre analyser av god kvalitet, og vil også skape nødvendig avstand til det innflytelsesrike norske nettverket av samfunnsøkonomer.
VG171121 Det finnes mange lignende analyser for andre land.
VG171121 Aaberges kritikk retter seg mot svært mange fremadskuende analyser , herunder Perspektivmeldingene fra Finansdepartementet og utredninger som lå bak pensjonsreformen og handlingsregelen.
VG171121 - Det er uforståelig at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret, når de i tildelingsbrevene til SSB understreker at det er viktig at forskningen kvalitetssikres gjennom internasjonal publisering, sier Aaberge.
SA171121 Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne.
SA171121 - Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmennheten syntes alvorlig svekket, heter det.
DN171121 Norges Banks analyser viser at gjeldsbelastningen er spesielt høy blant yngre aldersgrupper og i grupper av husholdninger som nylig har kjøpt bolig.
DN171121 (... )Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmenheten syntes generelt å være alvorlig svekket.
DB171121 Ved slutten av uka blir filteret tatt med til et laboratorium for analyser .
DA171121 Her står det at departementet mener SSBs forskningsavdeling bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modelbaserte analyser .
VG171120 BØR SNAKKE MED ELEVENE : FAFOs analyser er basert på kvalitative intervjuer med utdanningssjefen i samtlige fylkeskommuner, nettsurvey til rektorer ved videregående skoler i hele landet samt kvalitative intervjuer med fastleger.
AA171120 - Det er et team på fire personer som har lest hundrevis av analyser hvert år, som har vært på selskapspresentasjoner hatt møter med selskaper og forsøkt å finne selskaper å investere i som vi har hatt tro på kan øke i verdi, sier han.
AA171120 Sentralbankens analyser viser i tillegg at verdien på oljeaksjer henger tett sammen med oljeprisen.
VG171119 Det er derfor problematisk når ledelsen i byrået gir uttrykk for sine personlige meninger eller en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder » skriver Jensen.
VG171117 Han er bedre på sunt bondevett enn på dyptgående analyser , for å si det pent.
SA171117 Bjørnland har ingen motforestillinger mot at oljefondet selger seg ut av olje og gass dersom Norges Bank har nye analyser som viser at dette er fornuftig.
DN171117 Det er det største jeg har opplevd i karrieren, men det ble mange lange dager og netter med forberedelser og analyser .
BT171117 Det har gitt oss noen av verdens beste og mest effektive tjenester og infrastrukturer, ifølge analyser gjort av Norges Bank.
DN171116 Ifølge Norges Banks analyser kan statens samlede oljeprisrisiko slik reduseres, uten at det går vesentlig ut over Oljefondets avkastning.
DN171116 Ifølge Norges Banks analyser kan statens samlede oljeprisrisiko reduseres, uten at det går vesentlig ut over Oljefondets avkastning.
DB171116 Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i mye større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen.
DB171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen.
DA171116 Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i langt større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen.
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.
DA171116 Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i langt større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen.
DA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
BT171116 Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i langt større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen.
BT171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
AP171116 Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i mye større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen.
AP171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, skriver visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.
AA171116 Norges Banks analyser viser at olje- og gassaksjer i langt større grad enn andre sektorer er eksponert for endringer i oljeprisen.
AA171116 - Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding. 300 milliarder ¶
VG171115 - Vi snakket om kampen og jeg fikk høre noen analyser .
VG171115 - Noen ganger kan han virke helt ko-ko, mens andre ganger kommer han med skarpe, velformulerte analyser .
SA171115 Nye analyser viser at : Stavanger best på nyskaping - men jobbveksten kommer i Oslo ¶
DB171115 Begge organisasjonene har helt siden i vinter uttrykt felles bekymring for hvordan endringene ville påvirke byråets evne til å levere statistikk, analyser og forskning som er viktig for hele det norske samfunnet, inkludert grunnlaget for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet ¶
BT171115 Begge organisasjonene har helt siden i vinter uttrykt felles bekymring for hvordan endringene ville påvirke byråets evne til å levere statistikk, analyser og forskning som er viktig for hele det norske samfunnet, inkludert grunnlaget for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, skriver Dagens Næringsliv.
AP171115 Begge organisasjonene har helt siden i vinter uttrykt felles bekymring for hvordan endringene ville påvirke byråets evne til å levere statistikk, analyser og forskning som er viktig for hele det norske samfunnet, inkludert grunnlaget for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, skriver Dagens Næringsliv.
NL171114 En rekke analyser , forskningsrapporter og undersøkelser de siste årene har krystallklart vist hvem som sitter igjen med størst marginer.
AP171114 Så hvorfor har mange i SSBs forskningsavdeling brukt tiden sin på analyser som innvandrerregnskapet, snarere enn kvalitetsforskning ?
AP171114 Jeg tror ikke at det skorter på fagkunnskapen til Holmøy og de andre forskerne som Christine Meyer ville omplassere, men den typen analyser de produserer hører ikke hjemme i en forskningsavdeling og bør ha liten innvirkning på norsk politikk.
AP171114 Grunnen er tilsynelatende at etterspørselen etter analyser har vært stor og at fagfellevurderte publikasjoner ikke har vært høyt nok premiert.
AA171114 Slike halvkvedete viser gir oss verken bedre økonomiske analyser eller beregninger av kostnader ved innvandring.
AA171114 I tillegg har det blitt reist spørsmål ved om SSB skal benytte seg av samme type modeller som Norges Bank i sine økonomiske analyser .
AA171114 Flere har tatt til orde for at byråets analyser og modeller bør kvalitetssikres gjennom internasjonal fagfellevurdering.
VG171113 Det er beskrivelsene som går igjen i analyser av Mohammed bin Salman al Saud.
VG171113 Den som tar over jobben etter Meyer, må fortsette arbeidet med å få et mer moderne og effektivt byrå, som kan levere analyser og beregninger av høy kvalitet.
VG171113 Ifølge Østby er det stor etterspørsel etter analyser på innvandringsfeltet.
SA171113 - Det er dessuten problematisk når ledelsen gir en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder, sier Wålen.
DB171113 » Utvalget mente at måten å sikre kvalitet i analyser og metoder er at forskerne i SSB publiserer internasjonalt med jevne mellomrom.
DB171113 l Marianne Marthinsen i Stortinget i Februar, påpekte at « i tildelingsbrevet for 2017 heter det blant annet at SSB skal holde standarden på egen forskning på et høyt internasjonalt nivå og samtidig at forskningsavdelingen bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.
DB171113 Utvalgsrapporten la grunnlaget for en omorganisering for å fremme kvalitet i metoder og analyser , og dermed sikre at forskningsavdelingen i SSB vil forbli et redskap for forskningsbasert politikk og ikke politisert forskning.
DB171113 Sannheten er imidlertid at den nye generasjonen i SSB er faglig sterk og leverer viktige analyser av en rekke sentrale temaer, slik som ulikhet og fattigdom, utdanningspolitikk, utformingen av skatte- og stønadssystemet, pensjonsreform, kommunale tjenester og makroøkonomi. 4.
BT171113 Med en raus deling av data vil også forskere utenfor byrået kunne bidra til analyser og innsikt, og representere ett korrektiv til byråets egne konklusjoner.
BT171113 Faglig uavhengighet er helt avgjørende for at allmennheten, politikere og interesseorganisasjon skal kunne feste lit til de analyser og forskningsresultater som SSB presenterer.
BT171113 Andre deler av byråets arbeid - slik som utredninger og analyser - vil ikke nødvendigvis egne seg for internasjonal publisering.
AP171113 - Det er dessuten problematisk når ledelsen gir en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder, sier Wålen.
VG171112 Og en av dem var altså den mye omtalte Erling Holmøy som sa til Nettavisen at det var på det rene at « ledelsen er skeptiske og kritiske til mine analyser ».
AP171112 Slikt blir det ofte spennende analyser og spissformulerte konklusjoner av.
VG171111 Og målet må være at Statistisk sentralbyrå leverer best mulig tall og analyser , ikke at tallene skal stemme med en eller annen ideologisk overbevisning.
VG171111 Og SSBs tall og analyser er helt sentral for den praktiske utførelsen av velferdsstaten.
SA171111 - Til det vil jeg si at når man kikker på analyser i USA, så viser det seg at de som befinner seg i den øverste 10-prosenten og én-prosenten betaler en veldig, veldig stor andel av de samlede skatteinntektene, sier Mads Lundby Hansen.
DA171111 * Ministeren vil be styret i SSB se om forskningsavdelingen er sikret tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.
VG171110 * Ministeren vil be styret i SSB se om forskningsavdelingen er sikret tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.
SA171110 - Ved å levere interessante tall og gode analyser vil interessen igjen fokuseres om det vi er til for : nemlig å beskrive Norge og norsk økonomi på en riktig måte og levere innsikt om hva som skjer.
SA171110 Han har protestert høylytt : « Deler av ledelsen, inkludert Meyer, er skeptiske og kritiske til mine analyser ».
DB171110 Ved slutten av uka blir filteret tatt med til et laboratorium for analyser .
DA171110 - De planlagte endringene i forskningsavdelingen har skapt bekymring for om SSB i tilstrekkelig grad vil kunne levere gode økonomiske modeller og analyser til departementene, Stortinget, partene i arbeidslivet, til media og til allmennheten for øvrig.
BT171110 Han har protestert høylytt : « Deler av ledelsen, inkludert Meyer, er skeptiske og kritiske til mine analyser ».
AP171110 Samtidig er det slik at sentrale personer for å utføre « modellbaserte analyser av norsk økonomi » er blant de 25 som er foreslått flyttet ut av forskningsavdelingen.
AP171110 ) Forskningsavdelingen i SSB bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.
AP171110 Der står det fremdeles at SSB både skal kutte kostnader, digitaliseres, forske på høyt internasjonalt nivå og jobbe med økonomi og modellbaserte analyser .
VG171109 Statistikkproduksjonen er SSBs primæroppgave og en positiv vekselvirkning mellom denne og forskning, analyser og utredning er en forutsetning for at forskningsvirksomheten i et statistikkbyrå kan forsvares over tid.
DA171109 Det er imidlertid viktig å skille mellom frivillig og ufrivillig deltid, sier Karin Hamre, som er koordinator for likestillingsrelatert statistikk og analyser i SSB.
VG171108 Hun understreket at SSB er avhengig av tillit blant oppdragsgiverne, samfunnet og de som bruker tall og analyser fra dem, og sa at hun legger til grunn at prosessen hun er i med SSB nå vil føre til en avklaring.
DN171108 Vi tror dette vil sette kvaliteten og produksjonen mye tilbake, noe som også vil gå ut over analyser og forskning, sier en sentral statistiker som ikke vil navngis.
DA171108 Det ble da konstatert at grunnforholdene i kritiske snitt var i tråd med eller bedre enn forutsetningene lagt til grunn i tidligere beregninger og analyser .
BT171108 I sitt hovedsvar til Gjelsvik slo Jensen fast at Statistisk sentralbyrå er avhengig av tillit fra oppdragsgivere, Stortinget, partene i arbeidslivet og andre som bruker tall og analyser .
AP171108 Kalde analyser om at Tyskland er i ferd med å bli et normalt ( hva nå det er ! ) europeisk land med et betydningsfullt høyrepopulistisk parti, overser denne personlige dimensjonen.
VG171107 « Å flytte Koordinatorgruppen og bryte opp et unikt kompetansemiljø i Norge, samsvarer ikke med SSBs strategi om å satse mer på analyser , nyheter og samvirke med omverden », står det i uttalelsen.
VG171107 Uten kompetansemiljøet vil ikke SSB lenger kunne bidra i samfunnet som før med analyser av integrering og innvandreres levekår, frykter gruppen.
VG171107 Gruppen utfører også egne analyser og statistikk om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og er aktive formidlere på dette feltet.
VG171107 Allerede i vår uttalte Koordinatorgruppen for innvandringsrelatert statistikk og analyser seg flere ganger i interne høringsuttalelser, og kom med hard kritikk mot den planlagte flyttingen.
DA171107 - Det er klart at det vil gå utover kvaliteten og muligheten til å videreutvikle modellen og lage modellbaserte analyser , sier Hammersland.
BT171107 Bergen Museum begynte med innsamling og analyser av spørreskjema om jordskjelv i 1887.
BT171107 Men en skal ikke se helt bort fra at selv slike analyser kan forbedres ved å ta innover seg innsikt fra internasjonal forskning.
BT171107 Jeg tror at den eneste reelle uenigheten består i hvorvidt kravet om noe internasjonal publisering går på bekostning av kvaliteten på analyser av norsk økonomi som gjøres i SSB, eller om SSBs analyser kunne vært enda bedre om ikke forskerne hadde vært utsatt for et krav om publisering.
BT171107 Jeg tror at den eneste reelle uenigheten består i hvorvidt kravet om noe internasjonal publisering går på bekostning av kvaliteten på analyser av norsk økonomi som gjøres i SSB, eller om SSBs analyser kunne vært enda bedre om ikke forskerne hadde vært utsatt for et krav om publisering.
BT171107 Det er kanskje vanskelig å tenke seg at oppgavene kan ivaretas på en god måte uten en viss grad av analyser av dataene, og analyse- og forskningsvirksomhet er også en naturlig del av SSB sin virksomhet.
VG171106 Om SSB skal levere god statistikk og analyser må det også være høy kvalitet på forskningen, og kvalitetssikring av forskning skjer primært gjennom å delta i den internasjonale kunnskapsutviklingen, mener Meyer.
SA171106 Flere enn før har planer om å reise på juleferie i år, hele 40 prosent, ifølge Virkes analyser .
DB171106 Disse algoritmene sammen med fremtidige makroøkonomiske analyser benyttes så til kvalifisert gjetning av hvilken fremtidig pris bilen får om 12, 24, 36 måneder.
AA171106 Flere enn før har planer om å reise på juleferie i år, hele 40 prosent, ifølge Virkes analyser .
AP171105 Folk i Clintons valgkampanje skulle konsulteres og delta i strategiske avgjørelser når det gjaldt ansettelser, budsjett, utgifter, kommunikasjon og analyser .
AA171105 Kanskje det du skaper sammen med naboen blir viktigere erfaring enn noen forskeres åpne og retningsløse analyser .
VG171103 Han får støtte av økonomiprofessor Magne Mogstad som sier til avisen at rapporten er et « supert eksempel på hvor dårlig analyser blir når de ikke kvalitetssikres » med en fagfellevurdering.
NL171103 Men rundt Statistisk Sentralbyrå ( SSB ), kjent for oss alle som den allvitende, saklige, kunnskapsbaserte og kanskje litt tørre og kjedelige leverandøren av statistikk og analyser , koker det.
NL171103 Det viktige for Siv Jensen nå er å sikre at SSB fortsatt skal være en kompetent leverandør av « offisielle statistikker og analyser av høy kvalitet », for å sitere byråets egen hjemmeside.
DN171103 Analyser innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans viste forventet driftsresultat før av- og nedskrivninger på 640 millioner kroner, og en omsetning på 4.021 millioner kroner.
DN171103 Analyser innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans viste forventet driftsresultat før av- og nedskrivninger på 640 millioner kroner, og en omsetning på 4.021 millioner kroner.
AP171103 Han har protestert høylytt : « Deler av ledelsen, inkludert Meyer, er skeptiske og kritiske til mine analyser ».
AP171103 Han har protestert høylytt : « Deler av ledelsen, inkludert Meyer, er skeptiske og kritiske til mine analyser ».
AP171103 Han har protestert høylytt : « Deler av ledelsen, inkludert Meyer, er skeptiske og kritiske til mine analyser ».
AP171103 Han får støtte av økonomiprofessor Magne Mogstad som sier til avisen at rapporten er et « supert eksempel på hvor dårlig analyser blir når de ikke kvalitetssikres » med en fagfellevurdering.
AP171103 På dette punktet har ikke SSB fulgt utvalget, men falt ned på at for eksempel konjunkturtendensene og analyser knyttet til KVARTS-modellen skal ligge på forskningsavdelingen.
DB171102 Med nye hoder, nye kolleksjoner og analyser om marked og kunder, sikter kjeden seg inn på et yngre alderssegment.
DB171102 Grunnlaget for endringene kommer etter at Refvik iverksatte en spørreundersøkelse med 4.000 kvinner i målgruppen, fokusgrupper og statistiske analyser .
DB171102 - Jeg har ikke sett noen analyser av i hvilken grad dette skal ha påvirket sluttresultatet av valget.
DB171102 Studien er blant annet basert på analyser av skjelettet til en voksen hann som ble drept av landsbybeboere i 2013, en genetisk studie, og analyser basert på forskjeller i oppførsel og bosetningsmønster fra sumatraorangutanger.
DB171102 Studien er blant annet basert på analyser av skjelettet til en voksen hann som ble drept av landsbybeboere i 2013, en genetisk studie, og analyser basert på forskjeller i oppførsel og bosetningsmønster fra sumatraorangutanger.
AP171102 Det første utvalget ( 2009 - 2011 ), oppnevnt av Stoltenberg-regjeringen, fikk i oppdrag å lage økonomiske analyser som ble satt ut til Statistisk sentralbyrå.
AP171102 - Trenger analyser om innvandringens konsekvenser ¶
AP171102 - Men utvalgsrapporten er veldig mye mer enn disse fremskrivningene : Rapporten inneholder brede analyser om ulikhet, samhold og tillit, forhold i arbeidslivet, sosiale investeringer, særlig i utdanning og kompetanseheving.
AP171102 - Jeg mener det er riktig å foreta slike omfattende og nyanserte analyser av innvandringens konsekvenser for Norge, og at man bør videreutvikle og oppdatere analysene ved jevne mellomrom.
AP171102 - Hvor viktig har SSBs analyser vært for utvalgets arbeid ?
AP171102 - Har Norge bruk for slike analyser også i årene fremover ?
AP171102 - Hans analyser viser blant annet hvor viktig det er for norsk økonomi å få flere i arbeid.
AP171102 For det private næringsliv er det en stor ressurs å få tilgang til SSBs empiriske modeller for å få gode analyser av ulike utviklingstrekk i norsk økonomi.
AP171102 Det som er rart for oss som er opptatt av langsiktige analyser av norsk økonomi, er at SSBs empiriske modeller har fungert veldig godt.
AP171102 Teknologirådets ekspertgruppe anbefaler i rapporten « Forutseende politi » at også norsk politi systematisk prøver ut analyser om hvor og når kriminelle handlinger sannsynligvis vil skje.
AP171102 Forutseende analyser
AP171102 Farlig veiprosjekt, forutseende analyser , mannsstereotypier, Forsvarets helikoptre, publiseringsindikator i forskningen og gammel boligbygging i Oslo.
SA171101 Ifølge statistikkselskapets analyser , som baserer seg på tidligere og nåværende resultater, kommer de norske utøverne til å ta 32 medaljer til sammen - tolv gull-, ti sølv- og ti bronsemedaljer.
FV171101 Ifølge statistikkselskapets analyser , som baserer seg på tidligere og nåværende resultater, kommer de norske utøverne til å ta 32 medaljer til sammen - tolv gull-, ti sølv- og ti bronsemedaljer.
BT171101 Ifølge statistikkselskapets analyser , som baserer seg på tidligere og nåværende resultater, kommer de norske utøverne til å ta 32 medaljer til sammen - tolv gull-, ti sølv- og ti bronsemedaljer.
AP171101 Men utvalget som vurderte kvaliteten på dagens leveranser, mener at selve forskningen må utsettes for mer fagfellevurdering internasjonalt, for å sikre at modeller og verktøy som brukes i rapporter og analyser henger med i den faglige utviklingen.
AP171101 Listen over publikasjoner viser at SSB leverer rikelig med mer hverdagslige analyser og rapporter.
AP171101 Ifølge statistikkselskapets analyser , som baserer seg på tidligere og nåværende resultater, kommer de norske utøverne til å ta 32 medaljer til sammen - tolv gull-, ti sølv- og ti bronsemedaljer.
AA171101 Ifølge statistikkselskapets analyser , som baserer seg på tidligere og nåværende resultater, kommer de norske utøverne til å ta 32 medaljer til sammen - tolv gull-, ti sølv- og ti bronsemedaljer.
VG171031 Michelsens institutt ( i samarbeid med Arne Strand ) gjengitt i Dagsavisen og med referanser til analyser i FN-regi.
VG171031 Tilliten til SSBs analyser er avhengig av at vi viser at vi henger med i denne kunnskapsutviklingen » skriver Telle til VG.
VG171031 Det har vært nedbrytende å merke at SSB-ledelsen ikke ville verdsette dette og lignende typer analyser når man skulle plukke ut dem som skulle fortsette i Forskningsavdelingen.
DN171031 Facebook, Twitter og Google vil på tirsdag legge frem detaljerte statistikker og analyser til det amerikanske senatet.
DB171031 Hun var opptatt av finans og økonomiske analyser og jeg ble opptatt av å analysere sammenhengene i naturen.
DB171031 Det som derimot er en høyst relevant debatt, som til nå har fått ufortjent lite oppmerksomhet, er hvordan Statistisk sentralbyrå best mulig kan utnytte tallene de forvalter, slik at de kommer samfunnet til gode gjennom statistikk, forskning og analyser .
AP171031 Den for mange europeere mest opplagte enkeltforklaringen på høyrepopulismens fremgang, økt innvandring, sto ikke sentralt i de amerikanske liberalernes analyser .
VG171030 - Det er på det rene at deler av ledelsen er skeptiske og kritiske til mine analyser .
AP171030 Jensen sier hun som øverste leder av etaten er opptatt av å forsikre seg om at « SSB kan fortsette å levere god, relevant og uavhengig forskning og analyser av norsk økonomi, arbeidslivet, innvandring og klima.
AP171030 Jensen sier hun som øverste leder av etaten er opptatt av å forsikre seg om at « SSB kan fortsette å levere god, relevant og uavhengig forskning og analyser av norsk økonomi, arbeidslivet, innvandring og klima.
AP171030 Nå går man over i en fase med analyser .
VG171029 Stanford-legene skal utføre diverse rettsmedisinske analyser , inkludert en disseksjon av 64-åringens hjerne, for å finne mulige nevrologiske problemer eller avvik.
VG171029 Det overordnede spørsmålet er om SSBs målsetning om å drive eliteforskning går ut over analyser av norske forhold.
VG171029 Det er mange blogger og sider på nettet som har hengitt seg til nærmere analyser av flere likhetspunkter.
NL171029 Problemet er at dette er en påstand som aldri har vært gjenstand for forutgående analyser .
DB171029 Ved universitetet skal det utføres flere rettsmedisinske analyser , inkludert en undersøkelse av hjernevevet for å finne mulige nevrologiske avvik.
AP171029 « Det finnes foreløpig få systematiske og uavhengige evalueringer av forutseende politiarbeid som kan bekrefte eller avkrefte om slike analyser faktisk har bidratt til en statistisk signifikant nedgang i kriminalitet der hvor de er tatt i bruk.
AP171029 For eksempel bruker politiet i flere land denne typen analyser til å styre sin tilstedeværelse i forskjellige områder til forskjellige tider, med redusert kriminalitet som resultat.
AP171029 I dag innebærer imidlertid skatteregimet at staten, det vil si du og jeg, tar mer enn 80 prosent av risikoen og satser milliarder i et veddemål på at omstillingen bort fra olje ikke vil gå så fort som Paris-avtalen og flere nye analyser peker mot.
DB171028 Arbeidet med slike analyser har kostet DNV GL to millioner kroner, på toppen av de årlige pengegavene.
DB171028 Vegard Venli framhever at arbeidet med søppelkrisa er et godt eksempel på at man kan lage journalistiske analyser ved hjelp av å bruke dataverktøy som man aldri hadde kunnet gjøre uten.
DB171028 Undersøkelsen er presentert grundig og lettfattelig, med mange noter, forfatterens analyser og selve spørsmålsformuleringene tilgjengelig.
DB171028 Inntektene og utgiftene forbundet med åpningen var bare prisjustert, ikke såkalt diskontert, som er standarden i samfunnsøkonomiske analyser .
DB171027 Mens statistikk vil fortelle deg hva som nettopp har skjedd, kan analyser gi deg en mye mer klarere idé om hva som kan skje i framtiden.
DB171027 Men mange av hans øvrige analyser og påstander er feil. 1.
AP171027 I en av SSBs mange analyser har forskerne konstruert individuelle inntektstall basert på bruttoinntekten etter skatt i den husholdningen den enkelte tilhører.
DB171026 Analyser av velgerbevegelser har vist at en del tidligere Høyre-velgere stemte på Venstre i år, for å sikre borgerlig flertall.
DA171026 Tveter viser i den anledning til analyser fra både Det internasjonale energibyrået ( IEA ), Det internasjonale pengefondet ( IMF ) og andre eksperter og fagfolk.
DA171026 Hans analyser er basert på forskning utført av tidligere sjeføkonom i Statoil, Klaus Mohn, som nå er professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger.
AP171026 Det er svært sjelden vi finne gode analyser og vurderinger av situasjonen i klasserommet, på skolen eller av lærerens kompetanse, sier Lindboe.
VG171025 Da Erik Tysse søkte eksperthjelp og skulle foreta analyser , økte regningen umiddelbart.
AA171024 - Etter å ha lest havarirapporten er våre analyser at Norge har prosedyrer som ville ha fanget opp noe av det som skjedde med svenskene.
AP171023 Det er ifølge internasjonale analyser svært vanskelig å komme bort ifra CO₂-lagring som nødvendig virkemiddel for at verden skal kunne nå togradersmålet, til tross for en rivende positiv utvikling innen fornybar energi.
AP171021 Slike analyser utføres i stor grad av eksterne konsulenter, og kommunens egne fagmiljøer er ofte lite involvert.
VG171020 Tekniske analyser viste at Nord-Korea var involvert.
VG171018 Men E-tjenesten eier selvsagt egne analyser og vurderinger.
SA171018 Jim Rune Bjorvand og Pål Wollebæk Jørgensen er på plass og gir deg reaksjoner og analyser etter kampen mellom Start og Ranheim.
NL171017 NTNU-gruppen brukte som grunnlag ferske jernbanetekniske analyser og kostnader ved andre jernbane-prosjekter i Norge.
DB171017 Vi jobber for å stimulere til mer forskning som følger barns utvikling, noe som vil gjøre både framtidige barnevernfaglige utredninger og kommende samfunnsøkonomiske analyser enda bedre.
AP171017 For å finne ut om personen er forgiftet med matvarer eller andre stoffer må man vente på svar på analyser .
AP171016 Noe av forklaringen er at sammenhengene er såpass svake at de brister i nye analyser , eller at de ikke holder under endrede vilkår.
DB171014 Først med retesting basert på Rochenkovs egne analyser , ble det mulig å se hvordan idrettsverdenen var blitt svindlet.
SA171013 Kanalen lader opp til kampen med analyser , reportasjer - og altså værmelding. 21.20-utgaven ble sendt i sin helhet fra Liverpool.
BT171013 Kanalen lader opp til kampen med analyser , reportasjer - og altså værmelding. 21.20-utgaven ble sendt i sin helhet fra Liverpool.
AP171013 Kanalen lader opp til kampen med analyser , reportasjer - og altså værmelding. 21.20-utgaven ble sendt i sin helhet fra Liverpool.
VG171011 Beviset har i løpet av 17 år og nye analyser forvitret til å være verdiløst.
NL171011 Nitide analyser av havbunnen har gitt ny innsikt i det biologiske mangfoldet, data som også kommer annen forskning og andre forskningsinstitusjoner til gode.
DB171011 Det er også spesielt at Bufdir-direktøren bruker et privat konsulentfirma, som driver med markedsanalyser og samfunnsøkonomiske analyser , til å vurdere om barn har fått god nok hjelp.
AP171011 Gode analyser
VG171010 Artikkelen er i hovedsak en oppdatering av lignende analyser , og bekrefter trenden som har vært kjent lenge : ¶
VG171009 Informasjon og analyser fra E-tjenesten skal bidra til å ivareta Norges sikkerhet og norske interesser.
VG171009 En rapport fra Telenor Mobil pekte på at Kristiansen mest sannsynlig ikke kunne ha oppholdt seg på åstedet, på bakgrunn av analyser av signalet til basestasjonene på Baneheia.
AA171009 I en ny publikasjon basert på analyser av videoopptak fra bunnkartleggingsprosjektet MAREANO, kommer det fram at det ligger over 100 millioner store og små « søppelbiter » på bunnen i Barentshavet.
AA171009 Nyere analyser underbygger tvilen rundt Kristiansens tilstedeværelse, mener Jahr.
VG171007 Dessuten har advarslene vært mer preget av aktivisme enn av kjølige økonomiske analyser .
DB171007 ¶ FINANS : Ifølge Deutsche Banks analyser er en finanskrise nært forestående.
DB171007 Deutsche Bank kommer med påstandene ut fra egne analyser av finansmarkedet.
VG171006 - Analyser av den mistenkelige gjenstanden er blitt gjennomført i løpet av dagen, og mannen er ikke lenger mistenkt for lovbrudd, skriver politiet.
VG171005 Analyser New York Times har gjort, viser at massedrapsmannen Stephen Paddock ( 64 ) skjøt rundt ti skudd i sekundet.
VG171004 Analyser New York Times har gjort, viser at massedrapsmannen Paddock ( 64 ) skjøt 90 skudd i løpet av ti sekunder, eller ni skudd i sekundet.
SA171004 NES SPÅDOM : Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB ( oppe til venstre ) ; Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge ( nede til venstre ) ; Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen ( nede til høyre ) og Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret har bidratt med sine analyser av markedet.
FV171004 NES SPÅDOM : Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB ( oppe til venstre ) ; Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge ( nede til venstre ) ; Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen ( nede til høyre ) og Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret har bidratt med sine analyser av markedet.
DB171004 New York Times skrev tirsdag at analyser av video fra stedet bekrefter at Paddock avfyrte rundt 90 skudd i løpet av ti sekunder.
AP171004 Han har jobbet med lignende analyser av flere områder i Oslo.
VG171003 Pliktige til å utføre analyser
VG171003 Noen hevet øyenbrynene da analyser av blodprøver tatt av mannen, gjort på Oslo universitetssykehus, senere viste en promille på 4,93.
DB171003 New York Times viser til at analyser av video fra stedet bekrefter at Paddock avfyrte rundt 90 skudd i løpet av ti sekunder, eller ni skudd i sekundet.
DB171003 Avisa har så sammenlignet det med analyser av masseskytingen på homseklubben Pulse i Orlando i fjor sommer, der 49 personer ble drept og 53 ble skadd.
AP171003 Ifølge analyser gjort av The New York Times avfyrte Paddock i en periode ni skudd i sekundet.
NL171002 Et magasin som erklærer et « uavhengig nordnorsk perspektiv », dokumentasjon av « vår samtid slik den er », og som sier at det skal « gå bak den løpende nyhetsdekningen med grundige reportasjer, analyser , kommentarer og portretter... ».
AP170930 I et system der vi velger våre ledere, har jeg liten tro på at vi vil gjøre riktige valg, hvis ikke mediene leverer informerte saker og analyser av økonomi og produksjonsliv.
AP170928 Etter en årrekke med omfattende forskning er det fremdeles ikke funnet reproduserbare sykdomsforandringer eller mekanismer som lar seg påvise gjennom selv de mest sofistikerte medisinske analyser .
AP170927 I testperioden kan USAs president, Donald Trump, gå enda mer i dybden i sine analyser av verdenssituasjonen.
AP170927 Der tas det masse prøver, og så sitter man på kontoret, mikroskoperer og samler svar fra alle analyser som er tatt, og syr sammen erklæringer.
AP170927 NES SPÅDOM : Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB ( oppe til venstre ) ; Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge ( nede til venstre ) ; Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen ( nede til høyre ) og Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret har bidratt med sine analyser av markedet.
SA170926 NES SPÅDOM : Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB ( oppe til venstre ) ; Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge ( nede til venstre ) ; Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen ( nede til høyre ) og Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret har bidratt med sine analyser av markedet.
DN170926 Bakgrunnen er flere analyser som viser at etterspørselen etter Iphone 8-modellene er skuffende i nøkkelmarkeder, blant annet i Kina.
DA170926 - Analyser tilsier at dette er en investering som vil gå i pluss etter fire år, fordi vi nå jobber annerledes og det er andre ting vi ikke lenger bruker penger på.
AP170926 NES SPÅDOM : Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB ( oppe til venstre ) ; Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge ( nede til venstre ) ; Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen ( nede til høyre ) og Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret har bidratt med sine analyser av markedet.
AA170926 Programvaren bygger på maskinlæring, som gjør det mulig å lage automatiske analyser av data.
DN170925 Vestli tror grundige analyser må til.
DA170925 Vestli tror grundige analyser må til.
DA170925 - Gjennom våre analyser har vi funnet at det er grunn til å anta at denne utviklingen vil skyte fart etter 2020 når eldrebølgen øker i omfang.
AP170925 Det kan tenkes at denne typen analyser kan brukes til å stille diagnosen slik at man slipper blodprøver og smertefulle spyttkjertelbiopsier i fremtiden.
AP170925 Vestli tror grundige analyser må til.
VG170923 - Vi har vært tydelige på at vi bør bruke noen som gjør analyser for oss, enkelte ressurspersoner som vi ser at kan forstå oss og kjenner oss, men som samtidig ser oss utenfra, sier Hareide til VG.
VG170923 Prøver og analyser
AP170923 Sørkoreanske myndigheter opplyser at foreløpige analyser tyder på at skjelvet er naturlig, mens kinesiske eksperter mener det trolig var en eksplosjon.
VG170922 Derfor sitter stemmen i mens vi leser denne særegne boken, dialekten hans, den poengterte stilen, stemningen han skapte og fortsatt skaper med sine observasjoner og analyser .
DB170922 Savner analyser
AP170922 Analyser av avløpsvann - gjort i en tilfeldig valgt uke - viste at Oslo var på Europa-toppen på målinger av MDMA.
AP170920 En kan ikke ta for gitt at journalisten gir et riktig bilde av funnene, og en kan heller ikke utelukke at det kan være problematiske sider ved forskerens analyser og konklusjoner.
DB170919 WADA oppbevarer prøver som ikke har gjort utslag på dopinganalysene i påvente av at prøvene kan analyseres senere med nye og forbedrede analyser .
DB170919 Når slike prøver kastes, så fratar en idrettutøveren muligheten til å bevise sin uskyld ved at det blir umulig å utføre flere analyser av prøven.
DB170919 Dette er analyser av en kort og hektisk valgkamp som flere har kommet med i ettertid også fra utsida.
DA170918 Sånne analyser , det får jeg heller komme med når jeg blir eldre.
DB170917 Hvorfor Ap ikke klarte å kapitalisere på det, særlig i siste del av valgkampen, trenger vi gode og kjølige analyser av, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Dagbladet.
DB170917 Den enorme mengden av informasjon, tekst, analyser og påstander på nettet har svekket hovedstrømmen, der organene som jobber ut fra journalistiske prinsipper og etter en redaktørplakat befinner seg.
AP170917 Nettopp nå trenger vi grundige analyser og varsomme konklusjoner.
NL170915 På tross av at mye ser ut til å fortsette som før, og at vi ikke enda har fått tid til å gjøre gode vitenskapelige analyser , er det likevel noe kunnskap vi allerede kan trekke ut om valget og Nord-Norge.
DN170915 Analyser i ettertid av børskrasjen i 1987 konkluderte med at fallet ble forsterket av at mange investorer hadde sikret sine aksjeporteføljer ved å shortselge børsindeksen i terminmarkedene.
AP170915 Det svenske byrået har gått gjennom rapporter fra Europol, det amerikanske utenriksdepartementet og analyser i internasjonale medier om de 68 som har gjennomført totalt 37 islamistiske angrep i Europa siden august 2014.
AP170914 Jeg er kanskje den ( eller i hvert fall en av dem ) i dette landet som har sett, vurdert og skrevet flest analyser og omtaler av dokumentar- og reportasjefotografier.
VG170913 Midt oppi sitt alvor, sitt strev, sine diskurser, sine analyser , sine konklusjoner, sine formaninger, hadde Per Fugelli en ytterst avvæpnende selvironi.
VG170913 - Det vel mange som kan gjøre seg interessante med ulike analyser akkurat nå, men det var jeg ikke.
VG170912 Få reaksjoner og analyser i VGTVs dagen derpå-sending : ¶
VG170912 - Ukene som kommer vil gi rom for diskusjoner og analyser .
VG170912 Få reaksjoner og analyser i VGTVs dagen derpå-sending : ¶
NL170912 Det er ikke tiden for analyser om 'hva som skjedde' ved valget, men det er mer viktig å se på hvilke muligheter og handlingsrom som resultatet gir de forskjellige aktører.
DB170911 Men, Rødt hadde også kulturprogram og politiske analyser og prognoser, selvsagt.
AP170911 Kilde : Statistisk sentralbyrå, Økonomiske analyser 3/2017.
AP170911 Få valgresultater, analyser , kommentarer og alle reaksjonene på aftenposten.no gjennom valgdøgnet.
NL170910 På tross av at sammenligningsgrunnlaget for QRA ikke er reelt, fremstår Andøya som et bedre operativt alternativ enn Evenes - noe som samsvarer med tidligere analyser av Forsvarsdepartementet ( FD ) og Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ).
DB170910 Mange analyser har allerede pekt på at dynamikken her bidrar til polarisering.
DA170910 Det blir rart å skulle oppleve en valgnatt uten hans analyser .
AP170910 Storstua ved Youngstorget lover en kveld med humor og analyser , i tillegg til at opptellingen følges på storskjerm, arrangert av Tankesmien Agenda og Geelmuyden Kiese.
VG170909 Etter avlivningen ble svanen sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon og analyser av prøvemateriale.
DB170909 Etter avlivningen ble svanen sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon og analyser av prøvemateriale.
DB170909 Også etter utgravinger i Norge har tidligere analyser vist at kvinner skal ha vært soldater under vikingtida.
DB170909 Nye analyser viser at det var en kvinne og at de også kunne være krigere under vikingtiden.
DB170909 Fordi politikerne på forhånd ikke hadde etterspurt tilfredsstillende analyser av samspillet mellom finanspolitikk, valutakurser og verdsettelse på verdens børser, betød det at regjeringen har kunnet bruke omtrent 100 milliarder mer hvert år og samtidig vært « ansvarlig » fordi de holdt seg innenfor handlingsregelen.
AP170909 Etter avlivningen ble svanen sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon og analyser av prøvemateriale.
AA170909 Etter avlivningen ble svanen sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon og analyser av prøvemateriale.
AP170908 FOTO : Håkon Mosvold Larsen / Scanpix ¶ Analyser av springvann fra hele verden viser at i gjennomsnitt 83 prosent av prøvene inneholdt mikroplast, ifølge nyhetsmagasinet Time.
AP170908 Podkasten Aftenpodden kommer med humørfylte analyser av norsk politikk gjennom valgkampen og resten av året.
VG170907 Det forventer i alle fall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) som i går presenterte sine ferske økonomiske analyser fram til 2020.
DN170907 SSB venter sterkere vekst i norsk økonomi i årene som kommer, ifølge byråets prognoserapport « Økonomiske analyser » som ble lagt frem torsdag.
DB170907 - Nasjonalregnskapstallene viser et tydelig omslag til høyere vekst i de to første kvartalene i 2017 enn vi har hatt siden første halvår 2014 da en moderat konjunkturtopp ble passert, skriver SSB i sin Økonomiske analyser , 3/2017.
AP170907 Politikerne gir åpne analyser av hvordan det er å være på innsiden når det går veldig, veldig galt - og hvordan det plutselig kan snu.
SA170906 Flere er i arbeid, lønnsomheten øker, men etterspørselen går noe tilbake, går det frem av Vestlandsindeksen som Sparebanken Vest og Respons Analyser står bak.
DN170906 - Styrets beslutning om å flytte hovedkontoret til Finland kommer etter et halvt års grundige undersøkelser og analyser av konkurranseforholdene og utfordringene Nordea står ovenfor.
VG170904 Hun viser til punkt 2.4 i rammeavtalen, som åpner for « supplerende analyser , utredninger eller praktiske forsøk ».
NL170904 ¶ Det er betryggende at fremtidens forsvar bygges basert på inngående analyser og simuleringer utarbeidet av kvalifiserte forsvarsspesialister.
NL170904 Vår forsvarsekspertise, representert ved Forsvarsledelsen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet, Norsk Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste baserer sine vurderinger av trusselbildet på dyptgående analyser .
NL170904 Poenget er imidlertid at det er liknende og selvsagt langt grundigere analyser og simuleringer som ligger til grunn for planene om hvordan fremtidens forsvar skal se ut.
NL170904 Dyptgående avanserte analyser har vært startpunktet for Forsvarets langtidsplan og er det for den kommende Landmaktutredningen.
NL170904 Det er betryggende at fremtidens forsvar bygges basert på inngående analyser og simuleringer utarbeidet av kvalifiserte forsvarsspesialister.
VG170903 En fransk journalistkollega som har fulgt saken fra det ble kjent at en ni år gammel jente hadde forsvunnet i Pont-de-Beauvoisin, mener at politiet ikke kunne holde ham lengre i varetekt uten formelt å sikte ham, mistenkt for kidnapping, men at politietterforskerne kun venter på resultatene av analyser som er foretatt.
DB170903 I tillegg er det gjort omfattende beslag som er analysert og underlagt tekniske analyser , sier Thronæs.
AP170903 I tillegg er det gjort omfattende beslag som er analysert og underlagt tekniske analyser , sier Thronæs.
AA170903 Hensikten med besøket var innledende analyser , og ingen beslutninger om eventuell støtte er tatt.
VG170901 Men om hun leste sin egen avis samme lørdag som kommentaren sto på trykk, ville hun sett eksempler på tegn i tiden som det i sum er farlig å overse, skal man kunne servere leserne gode analyser .
AA170901 - De analyser vi har gjort, viser at Oslo-Stockholm har unike forutsetninger for å være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering.
DB170831 Ofte må det analyser til for å avdekke jukset, sier Marit Kolle, avdelingsleder for Mattilsynet Oslo, Asker og Bærum.
VG170830 UTENFOR SALONGEN : Kjell Arvid Heen sitter utenfor frisørsalongen Vriomsveisen i Øvre Årdal med ny sveis og tydelige analyser om Ap-dominansen i Årdal.
SA170829 I løpet av mine 17 år i landet kan jeg nesten telle på fingrene de gangene det har vært gode reportasjer, nyhetsinnslag eller analyser om Amazonas.
AP170829 Nyere analyser bekrefter at det ikke er rom i vår felles atmosfære for ytterligere utvinning av olje, kull og gass.
NL170828 Jeg savner også at klimaendringer ikke trekkes inn som faktor i konflikt- og krigsområder i venstresidens analyser .
DB170828 Han forteller at Veterinærinstituttet fortløpende foretar analyser av villrein som er felt på vidda, og at det tar fra en til to dager å få svar på disse prøvene.
DB170828 Begge elgene var gamle - henholdsvis 13 og 14 år - og analyser av dem tyder på at de hadde en annen form for skrantesjuke enn den som er påvist på villreinen i Nordfjella, sier han.
DB170828 Bare i løpet av denne jaktsesongen antar han at det vil sendes inn rundt 1500 prøver til analyser hos Veterinærinstituttet.
DN170827 I en toppleilighet på Grefsen i Oslo leser han side på side med analyser , spekulasjoner og notater på digital valuta mellom runder med bleieskift og omganger med tåteflasken.
VG170825 Analyser viser at det kan komme opptil en meter med regn - tusen millimeter i løpet av kanskje et par døgn mens uværet raser.
DA170825 - Vi skal lage en nettavis, med et blikk på nyhetsbildet, analyser og meningsinnhold, og så kommer vi til kjøre en del videointervjuer.
VG170824 Etter at man avsluttet etterforskningen ble analyser avbestilt.
DB170822 Boka rommer replikker, episoder, scener, analyser og detaljer som levendegjør stoffet mer enn noe historieverk.
VG170821 Den dagen velgerne oppdager at deres politiske ledere ikke har visjoner og analyser som samsvarer med deres egne, så kastes de ut.
SA170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, avslutter VIF-lederen. ( ©NTB ) ¶
DB170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, sier VIF-lederen.
DB170821 På den andre siden legger de forholdene til rette for akkurat det, ved å stadig publisere innlegg som bidrar med overforenklende analyser og negative personkarakteristikker.
DA170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, avslutter VIF-lederen.
AP170821 UDIs egne analyser av tall for perioden 2004 til 2015 har vist at det i snitt er blitt gitt 0,6 tillatelser om familieinnvandring pr. flyktning som får innvilget asyl.
AP170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, avslutter VIF-lederen. ( ©NTB ) ¶
DB170820 Analyser viser at strømmene har gått den vei etter hendelsen.
DA170818 På den annen side viste også skatteetatens analyser at problemet er omfattende, og de beregnet at om lag sju prosent begikk skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015, der de unndro anslagsvis 40 milliarder kroner.
DA170818 Beregningene i rapporten støtter skatteetatens egne analyser , som i mars viste at de aller fleste virksomhetene i Norge betaler skatt og avgift som de skal.
NL170817 Det er derfor mer enn oppsiktsvekkende at nettopp her er det nå utbredt og nesten daglig kost med lekkasjer og spredning av graderte dokumenter, rapporter og militære analyser .
DB170817 På bakgrunn av Kåre Ingebrigtsens grundige analyser av Ajax mente de sjansene var gode.
AA170817 På den annen side viste også skatteetatens analyser at problemet er omfattende, og de beregnet at om lag sju prosent begikk skatte- og avgiftsmessig arbeidslivskriminalitet i 2015, der de unndro anslagsvis 40 milliarder kroner.
AA170817 Beregningene i rapporten støtter skatteetatens egne analyser , som i mars viste at de aller fleste virksomhetene i Norge betaler skatt og avgift som de skal.
DA170816 " Økonomiske analyser 2/2017.
AP170816 Også ledende nyhetsmedier fulgte opp med analyser og kommentarer i etterkant av Trumps uttalelser tirsdag.
AP170816 Han mener de reflekterer det som er funnet i andre analyser .
DB170815 - I våre analyser ble det tatt høyde for effekten av solforbrenning da vi så på hudkreftrisiko i sammenheng med råolje- og benzeneksponering, sier Stenehjem.
DA170814 - Ellers vil det bli foretatt analyser av beslag og krimtekniske undersøkelser på åstedet, samt avhør av vitner, sier Berge til RA.
DA170814 Kilder : Statistisk Sentralbyrå ( Økonomiske analyser 1/2017.
DA170814 Kilder : Statistisk Sentralbyrå ( Økonomiske analyser 1/2017.
DA170814 Kilder : Statistisk Sentralbyrå ( Økonomiske analyser 1/2017.
DA170814 Kilder : Statistisk Sentralbyrå ( Økonomiske analyser 1/2017.
DA170814 Kilder : Statistisk Sentralbyrå ( Økonomiske analyser 1/2017.
DA170814 Kilder : Statistisk Sentralbyrå ( Økonomiske analyser 1/2017.
DA170813 Det jeg snakker om er å bryte opp det lille miljøet vi har i Oslo, og bygge opp et bredere miljø som kan utfordre hverandre på analyser om forvaltningen av denne formuen, understreker Arnstad.
VG170811 Sistnevnte er litt mer forsiktig i sine analyser : ¶
DB170810 - Hun har en fot i hver leir, og gjør dermed interessante analyser og prosjekter.
DB170809 Du får analyser , tips, statistikk og viktig informasjon i hver episode.
SA170808 Dette lager vi rapporter og analyser på hvert eneste år, sier rittsjefen.
DN170808 Kuo har tidligere vist seg å ha svært treffende analyser i forkant av Iphone-lanseringene, skriver nyhetstjenesten BGR.
DA170808 I et intervju med Dagsavisen i 2016, var Johansen derimot svært tydelig på at det i alle spekulasjoner og analyser av mulige regjeringskonstellasjoner etter valget i 2017, ville være « påfallende og naivt » å ikke nevne MDG.
AP170808 Dette lager vi rapporter og analyser på hvert eneste år, sier rittsjefen.
AA170808 Ifølge Røli foreligger fortsatt ikke analyser av alle tekniske funn.
AA170808 - Nå vil vi avvente ytterligere etterforskning og hva tekniske undersøkelser og analyser viser, sier Røli.
DB170806 Armstrongs analyser om Tour de France i « Stages » ble imidlertid en lyttersuksess og med store nedlastingstall.
VG170803 Norge og California vil også samarbeide om tiltak som reduserer klimagassutslipp fra tropisk skog, og om analyser om overgangen til en grønn økonomi.
AP170803 I våre siste analyser kommer den første renteøkningen i 2020. 4.
DB170801 UNICEF har gjort analyser i 51 fattige land som til sammen har 400 millioner barn under fem år.
DB170801 Våre politisk korrekte analyser bygger selvsagt på fordommer, dårlige ånde, slett håndverk og siste skrik.
VG170729 Estimatene er basert på analyser i Turistundersøkelsen for sommersesongen i fjor.
VG170729 Firmaet CARIS har jobbet med kreftleger i 63 forskjellige land og gjennomført analyser på 120.000 pasienter siden 2008, forteller kreftlege og direktør Andreas Voss i CARIS International til VG. 30 prosent av alle pasienter blir bedre som følge av behandlingen, viser forskning publisert i « Journal of cancer research and treatment ».
VG170728 Men samtidig var hun utstyrt med en velutviklet intelligens, et skarpt intellekt som kunne servere lynskarpe analyser av begivenhetene i det post-stalinistiske Sovjetunionen.
AA170728 Konsulentene har lagt inn forutsetninger som er forskjellige fra tidligere analyser .
SA170727 Daglige analyser
AP170727 Daglige analyser
SA170726 - Ingen analyser har noensinne vært bedre.
DN170726 Det er viktig for Apple å beholde en plass blant de fem meste solgte smarttelefonene i Kina fordi disse har rundt tre fjerdedeler av markedet, ifølge Canalys' analyser .
DN170726 Store fond vil halvere antall analyser
BT170726 - Ingen analyser har noensinne vært bedre.
AP170726 - Ingen analyser har noensinne vært bedre.
DN170725 Ifølge analyser fra kongressens egne tallknusere risikerer 23 millioner amerikanere å miste sin helseforsikring hvis « Obamacare » erstattes med « Trumpcare », samtidig som særlig USAs rikeste får store skattekutt.
DN170725 | Meglertopp tror store fond vil halvere antall analyser
DN170724 Ifølge hans analyser er det mulig å regne seg frem til hvem som vil dø i serien med en viss sikkerhet. #robotrevolusjonen ¶
VG170723 Neste fase er å sette ut et oppdrag som i all hovedsak vil bestå i å gjøre omfattende nye analyser av DNA-materiale av ulv.
AA170722 Selv ikke etter en uendelig lang rettssak, utallige avisartikler og tykke bøker med gode analyser , har vi fullt ut fått taket på det.
DN170721 Ifølge deres analyser har en sensor på noen av de første klimasatellittene som skulle måle havnivået vært galt innstilt slik at utgangspunktet for målingene var altfor høyt.
BT170721 - Jeg vet at UEFA sitter på en del materiale etter analyser de har gjort av ulike forbund.
AP170721 - Jeg vet at UEFA sitter på en del materiale etter analyser de har gjort av ulike forbund.
VG170720 De har nok noen gode analyser , og det er jo veldig lett å finne ut av hva RBK gjør.
DB170717 Når han hadde studert Henrik Wergeland eller Edgar Allan Poe med tanke på å omsette deres univers til musikk, hadde han alltid innsiktsfulle analyser på lur.
VG170716 Martin har blitt tidenes mest populære TV-serie, og det er mulig å lese flere hundre analyser av hvorfor et kostymedrama som inneholder sverdkamper, snakkende kjemper og hamskifte appellerer til millioner av mennesker langt utenfor fantasy-boblen.
SA170714 Så er det trening og lunsj, før det er taktikkmøter og analyser før en fysisk økt på ettermiddagen.
FV170714 Så er det trening og lunsj, før det er taktikkmøter og analyser før en fysisk økt på ettermiddagen.
DB170714 SSBs analyser derimot, tyder på at det er mindre forskjell i eldre og yngre sin tiltro til miljøbevegelsen i 2007 sammenlignet med 1996 ( SSB 2008 ).
DA170714 - Selskapets kompetanse innen kapasitets- og utmatingsanalyser, ikke-lineære analyser, beskyttelse mot fallende gjenstander, samt dynamiske og hydrodynamiske analyser vil bli videreført mot eksisterende og nye kunder ved samhandling med IKM Gruppens selskaper, sier divisjonsdirektør Arne Vervik.
DA170714 - Selskapets kompetanse innen kapasitets- og utmatingsanalyser, ikke-lineære analyser , beskyttelse mot fallende gjenstander, samt dynamiske og hydrodynamiske analyser vil bli videreført mot eksisterende og nye kunder ved samhandling med IKM Gruppens selskaper, sier divisjonsdirektør Arne Vervik.
AP170714 Så er det trening og lunsj, før det er taktikkmøter og analyser før en fysisk økt på ettermiddagen.
NL170713 Havarikommisjoners undersøkelser plasserer ikke skyld eller ansvar, men skal på bakgrunn av analyser komme med anbefalinger for å forebygge fremtidige ulykker.
DB170713 - Vi mener det ikke er snakk om doping fordi det ikke er korrekte analyser , og at middelet ikke har påvirket hestens prestasjon.
DB170713 Foto : Runde Miljøsenter ¶ ANALYSER : - Tarmsystemet og prøver og vev, muskel, fett og lever blir sendt til Universitetet i Bergen for ytterligere analyser av blant annet miljøgifter, sier Hareide. norsk tipping ¶
DB170713 ANALYSER : - Tarmsystemet og prøver og vev, muskel, fett og lever blir sendt til Universitetet i Bergen for ytterligere analyser av blant annet miljøgifter, sier Hareide. norsk tipping ¶
DB170713 - Prøver og vev fra tarmsystemet, muskler, fett og lever blir sendt til Universitetet i Bergen for ytterligere analyser av blant annet miljøgifter, sier Hareide.
DB170711 - Alt er mer profesjonelt nå, med pulsmålinger, analyser og bedre restitusjon, som gir enda råere prestasjoner på banen.
DB170711 Det foretas jevnlige avhør og fortløpende nye analyser av bildematerialet, sier Skovly.
AA170711 Det foretas jevnlige avhør og fortløpende nye analyser av bildematerialet, sier Skovly. ( ©NTB ) ¶
DB170710 - Jeg er veldig glad i analyser , som kan gjøre deg bedre.
DB170710 SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE ( procycling.no ) : Dypt i de tette skoger i Dordogne, sittende på en gammel murkrakk i den herskaplig hagen til Manoir de Grand Vignoble, gjør Alexander Kristoff sine analyser av spurtene i Tour de France så langt.
DA170710 Brita Møystad Engseth mener det er sunt å lese artikler, kommentarer og analyser av kloke mennesker man ikke alltid er enig med.
DA170710 - Det er sunt å lese artikler, kommentarer og analyser av kloke mennesker man ikke alltid er enig med.
VG170707 - Justisdepartementet legger til grunn at DSB også gjør nærmere vurderinger av aktuelle sivile beskyttelsestiltak som del av dette arbeidet, herunder samfunnsøkonomiske analyser .
DN170707 - Luftfartsmyndighetene i Norge må ta beslutninger basert på fakta og analyser , det mener vi at vi har gjort i denne saken her.
DB170707 - Jeg er veldig glad i analyser , som kan gjøre deg bedre.
AA170707 Hvor lenge kan vi påberope oss regnestykker, analyser , teknologiske løsninger og gode motiver - i vår favør ?
DB170705 - Jeg er veldig glad i analyser og eksperiment som kan gjøre deg bedre.
DB170704 Med nye analyser , vurderinger og spørsmål som aldri tidligere er stilt, håper Schiøtz at gjenopptakelseskommisjonen vil vurdere saken på nytt.
SA170703 ) har mine analyser og mine ønsker, det har han hatt i mer enn to måneder.
DB170703 - Vi hadde prøveverdier som lå høyt, men ved ytterligere analyser og flere prøver viste det seg at varene var helt trygge og kunne frigis.
AP170703 - Er det forskning og analyser som viser at ved å sette skattesatsene ned, så går inntektene i kroner og øre opp ?
AP170703 Analyser viser at den er mye mindre enn den første effekten.
AP170703 - Er det forskning og analyser som viser at ved å sette skattesatsene ned, så går inntektene i kroner og øre opp ?
AP170703 Analyser viser at den er mye mindre enn den første effekten.
AP170703 ) har mine analyser og mine ønsker, det har han hatt i mer enn to måneder.
VG170630 Prosjektlederen forteller at det er tatt prøver av betongen som er sendt til laboratoriet for analyser .
DA170630 Vi har hatt et team som har gjort en god jobb på analyser og markedsføringspakker, sier Warberg.
AP170630 Hvis instansene godkjenner søknadene, henter de ut data fra de enkelte registrene, kopierer dataene og leverer dem ut til forskerne som så kan gjøre sine analyser .
AP170630 Direktoratet for e-helse utreder nå muligheten for å etablere en nasjonal helseanalyseplattform der forskere og andre kan logge seg på og få tilgang til data og analyseverktøy for å utføre analyser uten at data kopieres og leveres ut, slik de må i dag.
AP170630 Da gjelder det å bygge gode systemer som gir i pose og sekk : mer og bedre analyser og bedre informasjonssikkerhet og personvern.
VG170629 Eller er det tvert imot slik at norske politikere, som sine kolleger i andre land, også står overfor helt konkrete valg, og velger blant disse basert på analyser , ideologi og drøfting ?
DN170628 - Våre innledende analyser viser at løsepengeviruset benytter ulike teknikker for å spre seg, blant annet kan det knyttes seg til en oppdatering for alle plattformer fra Windows XP til Windows 10 ( MS17-010 ), sier en talsperson for Microsoft til AFP.
AP170628 - Våre innledende analyser viser at løsepengeviruset benytter ulike teknikker for å spre seg, blant annet kan det knyttes seg til en oppdatering for alle plattformer fra Windows XP til Windows 10 ( MS17-010 ), sier en talsperson for Microsoft til AFP.
AA170628 - Våre innledende analyser viser at løsepengeviruset benytter ulike teknikker for å spre seg, blant annet kan det knytte seg til en oppdatering for alle plattformer fra Windows XP til Windows 10 ( MS17-010 ), sier en talsperson for Microsoft til AFP.
AA170628 - Våre innledende analyser viser at løsepengeviruset benytter ulike teknikker for å spre seg, blant annet kan det knyttes seg til en oppdatering for alle plattformer fra Windows XP til Windows 10 ( MS17-010 ), sier en talsperson for Microsoft til AFP.
DA170627 Ap-forslaget får støtte av SSB-forsker Nils Martin Stølen, som siden 2005 i hovedsak har jobbet med analyser av pensjonsreformen. 0,75-reguleringen ble fastsatt ut fra en tankegang om at reallønnsveksten i gjennomsnitt ville være 1,5 prosent eller litt høyere.
DA170627 Ap-forslaget får støtte av SSB-forsker Nils Martin Stølen, som siden 2005 i hovedsak har jobbet med analyser av pensjonsreformen. 0,75-reguleringen ble fastsatt ut fra en tankegang om at reallønnsveksten i gjennomsnitt ville være 1,5 prosent eller litt høyere.
AP170627 Drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge, men i fjor førte nye analyser av DNA-spor til et gjennombrudd i den da 14 år gamle saken.
AA170627 Drapet var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge, men i fjor førte nye analyser av DNA-spor til et gjennombrudd i den da 14 år gamle saken.
AP170626 Det kommer frem i analyser gjennomført av Kongressens budsjettkontor, skriver Politico.
AA170623 Men nå viser ferske analyser at også kamskjell kan være giftige.
AA170623 I mai viste analyser at blåskjell i Trondheimsfjorden var ekstremt giftige.
DA170622 En kilde Dagsavisen jevnlig snakker med på grunn av hans gode analyser av det egyptiske samfunnet, hadde i går plutselig ingen mening om noe.
AP170622 - Da vil man ifølge analyser og teori få et press i arbeidsmarkedet som fører til at lønnsveksten tar seg opp.
AP170622 - Da vil man ifølge analyser og teori få et press i arbeidsmarkedet som fører til at lønnsveksten tar seg opp.
VG170621 Ifølge egne analyser har Norsk Tipping fortsatt mellom 25- og 30.000 risikospillere i egne rekker. * 1 Nordmenn legger igjen mer og mer penger hos utenlandske spillselskaper.
SA170621 De har vært med på de analyser som jeg har vist dem.
SA170621 Grundige analyser bekrefter at vi i Norge har et godt utgangspunkt for å kunne bevare og videreutvikle et unikt velferdssamfunn.
NL170619 Det er således ikke foretatt noen grundige analyser og det har heller ikke vært en realitetsdrøftelse av de ulike forslagene.
NL170619 Det er ikke foretatt analyser av fordeler/ulemper, risiko og vurderinger av kostnader, reduserte inntekter og ineffektivitet i gjennomføringen og heller ikke belyst når og hvordan forbedringene skal komme.
AA170619 De to utredningene som foreligger har delvis ulike metoder for analyser , og delvis ulikt detaljeringsnivå på de aktuelle vegene i Trondheim øst.
AA170619 Alle analyser er fortløpende utført i overensstemmelse med trafikkplanleggere og saksbehandlere ved byplankontoret.
SA170618 Han filmet Warholms løp og ikke rukket å gjøre de dype analyser i går kveld.
FV170618 Han filmet Warholms løp og ikke rukket å gjøre de dype analyser i går kveld.
DB170618 Vi slet litt med det i starten, men fikk rettet oss bra inn, analyser Myrhol.
BT170618 Han filmet Warholms løp og ikke rukket å gjøre de dype analyser i går kveld.
BT170618 Han filmet Warholms løp og ikke rukket å gjøre de dype analyser i går kveld.
AP170618 Grøndahl skriver at « graving i massedrapsmannens psyke og analyser av hans merkelige ideologiske ideer får vi ikke noe mer ut av ».
AP170618 Han filmet Warholms løp og ikke rukket å gjøre de dype analyser i går kveld.
AP170618 Han filmet Warholms løp og ikke rukket å gjøre de dype analyser i går kveld.
AA170618 Han filmet Warholms løp og ikke rukket å gjøre de dype analyser i går kveld.
DB170617 - Kan bli mer ustabil ¶ Analyser av utviklingen i Vest-Antarktis tyder på at isen sakte men sikkert forsvinner, og at det først og fremst drives fram av det varme vannet som « spiser seg oppover » fra bunnen av isbremmene.
NL170616 Bak flere av disse uttalelsene ligger det relativt gode analyser , men vi mener mye av poenget forsvinner og de krasse uttalelsene står igjen.
AP170614 Tiltak : Digitale analyser av flybilder, feltinspeksjoner i 2014 og 2015.
AP170614 Tiltak : Digitale analyser av flybilder, feltinspeksjoner i 2014 og 2015.
VG170613 - Jeg har hørt en del analyser om hvordan en slik kamp eventuelt vil arte seg.
VG170612 De driver med mye spennende der og jeg får mye kule analyser .
DN170612 Mandag har teknologiaksjer verden over falt, i etterkant av at teknologigigantene Apple, Amazon, Alphabet og Facebook alle falt over tre prosent fredag etter en serie analyser som stilte spørsmål ved oppgangen i aksjene den senere tiden.
DN170612 Det som bekymrer mest, er manglende vektlegging av det viktige samfunnsoppdraget det er å utarbeide og formidle analyser og prognoser over økonomisk utvikling - som arbeidsverktøy for forvaltningen og andre.
SA170611 Forklaringen ble søkt i analyser av teknikken eller taktikken, for der har manglene vært mulig å se ¶
AP170611 Forklaringen ble søkt i analyser av teknikken eller taktikken, for der har manglene vært mulig å se ¶
DB170610 Blant annet skal nye vitenskapelige analyser vise at Averys DNA kan være plantet på sentrale bevis i saken.
DB170609 Men i fjor førte nye analyser av DNA-spor på en knivslire fra åstedet til et gjennombrudd i den 14 år gamle saken.
AA170609 - Tallene stemmer godt med våre analyser , sier Bjørn Holsen, som er direktør for forretningsutvikling i Statkraft.
AA170609 Men i fjor førte nye analyser av DNA-spor på en knivslire fra åstedet til et gjennombrudd i den 14 år gamle saken.
AA170609 Men i fjor førte nye analyser av DNA-spor på en knivslire fra åstedet til et gjennombrudd i den 14 år gamle saken. 24. november i fjor ble den nå 33 år gamle småbarnsfaren pågrepet.
VG170608 I likhet med veldig mange andre, tok jeg feil i mine analyser av det amerikanske valget i 2016.
DN170608 Veksten vil imidlertid gradvis ta seg oppover i årene som kommer, ifølge byråets prognoserapport « Økonomiske analyser » som ble lagt frem torsdag.
DA170608 Enkelte analyser peker på at Labour og Jeremy Corbyn har styrket seg i områder og blant velgergrupper der de allerede står sterkt, som for eksempel blant en del yngre, urbane og godt utdannede velgere.
VG170607 Det vet vi først etter at ulven er felt og vi får tatt DNA analyser , svarer Lunde.
VG170606 KRITISK : Professor Steinar Strøm er en av Norges fremste eksperter på samfunnsøkonomiske analyser .
SA170606 Det skal hentes inn fakta, muligheter skal vurderes og analyser av reisestrømmer skal inngå i studien.
AA170606 Drapet var i årevis en uoppklart gåte, men i fjor høst pågrep politiet 33-åringen på bakgrunn av nye analyser av DNA som ble funnet på en knivslire i nærheten av åstedet.
VG170605 Det er en helt ny teknologi, hvor forskerne har foretatt analyser av strontiumisotoper og oksygenisotoper fra tannemaljen hennes.
BT170605 HOTELLANALYTIKER : Peter Wiederstrøm er blant Norges få eksperter på hotellbelegg- og priser, og følger markedet tett med sine jevnlige analyser .
BT170605 De sier jeg bare må vente på svar på analyser av blodprøver.
SA170603 Egil Olsens analyser var alltid knivskarpe, og kunne være ganske selvkritiske.
FV170603 Egil Olsens analyser var alltid knivskarpe, og kunne være ganske selvkritiske.
DB170603 Dagbladet vil komme med analyser fra Magnus Carlsens partier i turneringen.
AP170603 Egil Olsens analyser var alltid knivskarpe, og kunne være ganske selvkritiske.
DB170602 Dersom slike vurderinger og analyser ikke er gjennomført, bes det om at dette gjennomføres umiddelbart og at Forsvarsdepartementet kommer tilbake til Stortinget med resultatene uten opphold.
DB170602 Ifølge forskningsinstituttet Climate Action Tracker viser derimot ferske analyser at utslippene av CO2-gasser allerede allerede kan ha stoppet økningen og at Kina allerede har nådd toppen.
DB170602 I november 2015 beordret statsadvokaten politiet i Agder om å gjøre nye analyser av mannlig DNA-materiale som ble funnet på repet rundt Ragnhilds håndledd.
AP170601 ¶ Du får ytterligere oppdateringer, reaksjoner og analyser på ap.no så snart beslutningen er klar.
VG170531 Det burde ikke overraske noen som har fulgt med på mannens dypsindige analyser av klimaendringene, som han tidligere har omtalt som en kinesisk konspirasjon for å undergrave USAs konkurransekraft.
SA170531 Før og etter kampen kan du også se Ballspark direkte på bt.no, med oppladning fra klokken 18.00 og reaksjoner og analyser like etter kampslutt.
DB170531 Norgesgruppen har ikke gjort noen offisielle studier eller analyser på kassakøer, men erfaringen deres heller likevel mot Dulsruds teori. « - Det er mye viktigere hvor mye folk har i handlekurven, eller handlevognen, enn hvor mange som står i kø » Arne Dulsrud, forbruksforsker ¶
BT170531 Før og etter kampen kan du også se Ballspark direkte på bt.no, med oppladning fra klokken 18.00 og reaksjoner og analyser like etter kampslutt.
AP170531 . Vil du lese analyser av partipgrammene ?
AP170531 . Vil du lese analyser av partipgrammene ?
AP170531 Før og etter kampen kan du også se Ballspark direkte på bt.no, med oppladning fra klokken 18.00 og reaksjoner og analyser like etter kampslutt.
SA170530 Det ser ut til at Deutsche Bahn får stadig mer rett i sine analyser om lyntoget.
NL170530 Uansett hvor gode analyser og sikkerhetsrutiner en har, vil det alltid være en viss risiko for at ikke alt går som planlagt.
DN170530 - Vi har sett en utvikling og styrking av beredskapsnæringen i Nord-Norge, men det er gjort få studier og helhetlige analyser av denne næringen.
DB170530 - Vi mener det ikke er snakk om doping fordi det ikke er korrekte analyser , og at middelet ikke har påvirket hestens prestasjon.
AA170530 Analyser av våre reisevaner viser nemlig at det er ungdommen som drar ned gjennomsnittet.
NL170529 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, så er det sykehjemsplasser, barnehager, skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
AP170529 Det er naivt å tro at løpende overvåking, med innhenting av helsedata og analyser basert på kunstig intelligens av ellers friske mennesker, skal gi stor helsegevinst.
SA170528 Før og etter kampen kan du også se Ballspark direkte på bt.no, med oppladning fra klokken 17.30 og reaksjoner og analyser like etter kampslutt.
DB170528 Håpet er at han vil fordype seg i analyser av de kongelige mytene, den myke makten kongehuset utøver, og dets rolle som totem i kulturen.
BT170528 Før og etter kampen kan du også se Ballspark direkte på bt.no, med oppladning fra klokken 17.30 og reaksjoner og analyser like etter kampslutt.
AP170528 Før og etter kampen kan du også se Ballspark direkte på bt.no, med oppladning fra klokken 17.30 og reaksjoner og analyser like etter kampslutt.
DN170527 Lignende analyser gjøres verden over for å effektivisere eller hjelpe innbyggere ved å forutse problemer.
DB170527 Det er avisenes jobb å levere relevant stoff til leseren, ta kulturfeltet seriøst nok til å bedrive kritisk journalistikk, skrive gode analyser og kommentarer, anmelde det som er viktig.
DB170526 Men at dette er grunnleggende psykologi, som han nevner, ( og sosiologi, kan vi føye til ) er ikke nok til å avvise analyser .
DB170526 - Analyser av konstruksjoner av kollektiv identitet og annenhet ( « vi » og « de andre » ) er verken selvfølgelige eller overflødige.
BT170526 Kontoret har foreløpig ikke gjort analyser som viser om personer som er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot eldre er å finne i bunken med attestsøkere.
AA170526 Kontoret har foreløpig ikke gjort analyser som viser om personer som er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot eldre er å finne i bunken med attestsøkere.
SA170525 Hvis det er riktig som ferske analyser viser, at svart arbeid påfører Norge et tap på minst 40 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter, er det sykehjemsplasser, barnehager, skoler, veier og toglinjer vi ikke får bygd.
AP170523 Der har vi hatt en løpende dekning, med svært gode analyser .
SA170522 Utvalget skal bidra til mer forskning samt å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte.
SA170522 Utvalget skal bidra til mer forskning samt å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte.
BT170522 Vi planlegger prosjektmøter for analyser to ganger årlig i en 10 års periode.
BT170522 Analyser med doktorgradskandidater ved UiB pågår.
DB170519 Men selv med gode analyser , sikkerhetsrutiner og avansert teknologi, er det alltid en fare for at ikke alt går som planlagt.
BT170519 Nye kjemiske analyser viser at Isdalskvinnen trolig vokste opp i Sørøst-Tyskland og senere flyttet til et område nord i Frankrike.
AP170519 Enorme skogområder brenner ned ¶ Analyser av satellittdata som russiske miljøvernorganisasjoner har gjort, viser at det i 2016 brant ned et område større enn hele Fastlands-Norge : ¶ 80.000 kvadratkilometer skog brant ned, samt over 300.000 kvadratkilometer med gress og småbusker.
AA170519 | Advarer mot å spise blåskjell fra Trondheimsfjorden ¶ Analyser viser at blåskjell i Trondheimsfjorden er ekstremt giftige.
AP170518 Liker du slike analyser ?
VG170516 I tilbakemeldingene, kalt nomineringen, skal oljeselskapene sende inn geologiske data og analyser og anbefale hvilke områder de mener bør lyses ut.
VG170515 Slike analyser blir for lettvinte, mener den nederlandske journalisten Sander De Vries, som dekker Heerenveen daglig for lokalavisen Leeuwarder Courant.
AP170515 For Humboldt introduserte et helt nytt naturbegrep, som var vesentlig mer tilgjengelig for intellektuell undring og refleksjon, og dermed også for vitenskapelige analyser , enn noen før ham hadde tenkt på.
AA170515 Trusselvurderingen er basert på Etterretningstjenestens analyser og nevner ingen andre land enn Russland.
VG170514 - Vi må passe på at alle er klar over dette og vi hjelper til med analyser , i tillegg til å finne ut hva som skjer videre.
DB170512 Politiet har ifølge CBS News fortalt at den nå 21 år gamle mannen var i besittelse av en pistol, og at analyser bekreftet at det var det samme våpnenet som ble brukt drapskvelden.
DA170511 Økonomiske analyser viser nemlig at klubben er verdt 2,29 milliarder pund.
DB170510 Foto : NTB / Scanpix ¶ Analyser utført av Eurofins Food & Feed Testing Norway AS.
DA170510 I realiteten kan man både ha en sterk næring og nå målene i Parisavtalen, hevder statsråden og viser til analyser fra blant annet det internasjonale energibyrået ( IEA ), som viser at vi trenger olje og gass også i framtidens energimiks.
DA170510 I realiteten kan man både ha en sterk næring og nå målene i Parisavtalen, hevder statsråden og viser til analyser fra blant annet det internasjonale energibyrået ( IEA ), som viser at vi trenger olje og gass også i framtidens energimiks.
BT170510 Statsråden viser til analyser fra blant andre det internasjonale energibyrået ( IEA ), som viser at vi trenger olje og gass også i fremtidens energimiks.
AP170510 Utfordringen ved slike analyser er enorm, ettersom en modell som kartlegger hele genomet inneholder ca. 100 milliarder ukjente interaksjonskoeffisienter.
VG170509 Spesialenheten mener Jensen og hans tidligere samboer hadde felles økonomi, og har hatt dette som utgangspunkt for sine analyser .
SA170508 Som politiker, og ikke minst som forretningsmann, skulle en tro at Trump tar tak der utfordringene er størst, og at han og embetsverket gjør « kost/nytte analyser ».
AP170508 Vant de rike og høyt utdannede ¶ Analyser av velgernes inntekt og utdanning gir et lignende bilde.
AP170508 Vant de rike og høyt utdannede ¶ Analyser av velgernes inntekt og utdanning gir et lignende bilde.
DB170507 Emneknaggen var å finne på 47 000 Twitter-meldinger tre og en halv time etter den første meldingen, ifølge analyser fra den amerikanske tenketanken Atlantic Council.
DN170506 Han understreker at han ikke snakker på vegne av selskapet, men deler sine personlige analyser av det kommende presidentvalget.
DB170506 Nordmannen som er kjent for sine gode analyser på forhånd var overraskende åpen for høyre svingen fra Melillo som traff og rystet godt.
DN170505 Til danske Ingeniøren sier Post at de har gjort analyser som viser at de nå kan få kiloprisen ned i tilsvarende 443 danske kroner, som for en burger vil si rundt 87 norske kroner.
DB170505 Se også hvor viktig fotoboksene er for å hindre råkjøring, ifølge tidligere analyser fra Vegvesenet.
DB170504 Hun forklarer hvordan rådet har gjennomgått artikler og analyser fra 2010 til september 2016.
AP170504 Liker du slike analyser av partiprogrammene.
AP170504 Liker du slike analyser av partiprogrammene.
AP170502 Analyser av satellittbilder og opplysninger fra lokale granskere viser at nærmere 1.600 boligbygg er blitt ødelagt, opplyste FN i forrige uke.
AP170502 Vi har gjort dypere analyser av krateret og våpenrester og har satt dette i en kontekst.
AP170502 Vi har gjort dypere analyser av krateret og våpenrester og har satt dette i en kontekst.
DB170430 Det føler jeg er viktigere enn å lese all verdens analyser .
VG170429 Mens flere internasjonale særforbund har tatt ansvar for testingen og analyser i påvente av at suspensjonen skulle heves, har både Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) eller Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) nektet å ta over ansvaret for testing i Spania.
VG170429 - Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning, sier WADA-direktør Olivier Niggli.
SA170429 - Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning, sier WADA-direktør Olivier Niggli.
DA170429 De tar lengre utdanning og vil ha et fotfeste i arbeidslivet og tryggere økonomiske rammer før de får familie, viser analyser SSB har gjort.
AP170429 Senere analyser viser at det er 8,8 kilo heroin med en renhetsgrad på 23 - 24 prosent.
AP170429 Senere analyser viser at det er 8,8 kilo heroin med en renhetsgrad på 23 - 24 prosent.
AP170429 - Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning, sier WADA-direktør Olivier Niggli.
VG170428 Det jeg kaller « handlekraftsyndromet » innebærer at man fristes til å gjøre endringer som ikke burde vært gjort, og uten å gjøre de nødvendige, forutgående analyser og konsekvensvurderinger.
DB170428 Analyser fant spor av søramerikanske gener på Påskeøya, og viste at indianere kom dit lenge før europeerne, og trolig kort tid etter polynesierne, i tidsrommet 1280-1495.
DB170428 Så langt er OPCWs analyser av angrepet basert på opplysninger fra vitner og overlevende og tester av prøver som er fraktet ut av Syria.
BT170427 , må datamaskinen foreta sine analyser ut fra begrensede datamengder.
AP170427 Liker du slike analyser av partiprogrammene.
AP170427 Tajik hevder helt riktig at tillit og samarbeid er viktig i næringslivet, men hun mangler analyser av hva som kan gå galt.
AP170427 Hadia Tajik hevder helt riktig at tillit og samarbeid er viktig i næringslivet, men hun mangler analyser av hva som kan gå galt ¶
VG170426 Han forteller at det er analyser gjennomført av en ekstern konsulent som viser hvor det er gjort åpenbare feil.
DB170426 Derfor trenger vi de beste fagfolka på området til å lage robuste metoder og sikre at klimadebatten foregår på basis av gode analyser og et godt tallgrunnlag.
AA170426 Analyser viser ifølge Statens vegvesen at god frostsikring er svært kostnadseffektivt.
DB170425 Begge meglerhusene peker i sine analyser på den solide kontraktsdekningen og en markant resultatfremgang.
DB170425 Begge meglerhusene har utarbeidet detaljerte analyser av fergeselskapet i forbindelse med aksjesalget.
AA170425 I planprogrammet for Overvik viser analyser en fremtidig trafikkvekst på 30 prosent, noe som vil medføre enda mer trafikk.
VG170423 Forskerne samlet sammen 133 kranie-, kjeve- og tannbiter fra ulike arter for sammenligning og analyser .
VG170421 Det ble imidlertid ikke gjort vitenskapelige analyser av blodet, men hevdet at det skulle stamme fra et menneske.
DA170421 Derfor avvises det store flertallet av afghanere, så mange som 99 prosent av menn mellom 18 og 24 år, ifølge Aftenpostens analyser .
DA170421 Derfor avvises det store flertallet av afghanere, så mange som 99 prosent av menn mellom 18 og 24 år, ifølge Aftenpostens analyser .
AP170421 Grundige analyser av Statsbygg har vist fuktskader, forvitring, slitasje og utdaterte tekniske anlegg.
DB170420 Men CIAs analyser viste at bare med Nord-Koreas konvensjonelle styrker ville en million mennesker bli drept i en slik krig.
AP170420 - Å beholde blodprøvene på en slik måte at senere analyser kan tilbakeføres til den som har avgitt blodprøven, er i strid med forutsetningene for screeningprogrammet, sier han.
VG170419 Analyser viser at han ble forgiftet av et stoff som anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.
AP170419 Liker du slike analyser av partiprogrammene.
DA170418 Jeg er skeptisk til analyser om at det er en klar linje mellom Brexit, Trump og Frankrike.
DN170417 Nystrøm peker på egne analyser som viser at kapasitetsveksten vil ligge på seks-syv prosent, som han mener vil være en av grunnene til at Norwegian blir presset på yielden. 33,3 prosent av analytikerne som dekker Norwegian anbefaler kjøp av aksjen, mens 16,7 prosent anbefaler hold.
DN170417 Nystrøm peker på egne analyser som viser at kapasitetsveksten vil ligge på seks-syv prosent, som han mener vil være en av grunnene til at Norwegian blir presset på yielden. 33,3 prosent av analytikerne som dekker Norwegian anbefaler kjøp av aksjen, mens 16,7 prosent anbefaler hold.
DB170417 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
VG170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning, ifølge NTB.
DN170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
DA170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
BT170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
BT170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
AP170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
AP170416 Vår plattform er utviklet for å håndtere tingenes internett, Big Data og analyser i nær sanntid.
AA170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
AA170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
AA170416 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
VG170415 Anslaget bygger på beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016.
VG170415 Gabrielsen forklarte til VG at de baserte regnestykket på beregninger fra Statistisk sentralbyrå, og beregninger fra deres Økonomiske analyser nr. 2/2016.
DB170415 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
AP170415 Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning.
SA170414 Det gir dem muligheten til å ha trening både på morgenen og ettermiddagen, i tillegg til møter og analyser midt på dagen.
DB170414 Verken islamkritikk eller feminisme tilbyr fullgode analyser for å vikle oss ut av slike dilemma.
BT170414 Det gir dem muligheten til å ha trening både på morgenen og ettermiddagen, i tillegg til møter og analyser midt på dagen.
AP170414 Det gir dem muligheten til å ha trening både på morgenen og ettermiddagen, i tillegg til møter og analyser midt på dagen.
DN170411 SEC mener omfanget av artikkeljukset kan være så stort at det nå går ut med en formell advarsel til alle investorer, for å forhindre at man handler aksjer på bakgrunn av falske analyser .
DN170411 Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser , sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding.
DA170411 Men vanligvis er det en høyst sofistikert prosess som gjøres på grunnlag av detaljerte statistiske analyser , sier flyekspert John Stricklandet til nyhetsnettstedet CNBC.
AP170411 - Det er sammenheng mellom skoleresultater og sosial bakgrunn allerede fra femte trinn, det viser våre analyser av resultater av de nasjonale prøvene, sier forsker Anders Bakken ved HiOA.
AP170410 - Det finnes analyser i dag som viser at det er rundt 50 millioner parkeringsplasser i hele Europa som ikke er tilknyttet noen form for teknologi.
SA170406 Redelige i våre analyser
SA170406 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet, men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
AP170406 Prøvene som ble tatt fra ofrene, blir nå sendt til grundigere analyse ved et laboratorium i Ankara, og OPCW skal også foreta egne analyser ved sitt laboratorium i Haag.
AA170406 Prøvene som ble tatt fra ofrene, blir nå sendt til grundigere analyse ved et laboratorium i Ankara, og OPCW skal også foreta egne analyser ved sitt laboratorium i Haag.
BT170405 Jeg mener at vi er tjent med en god og opplyst offentlig debatt om viktige forhold i det norske samfunnet, men vi må være redelige i våre analyser og de konklusjoner vi trekker.
VG170403 Nye analyser av dopingprøver fra Beijing-OL skal ha påvist spor av anabole steroider i urinen til sprintere fra Jamaica.
DN170403 - Jeg er spent på hva justisministeren vil komme med av tilbakemeldinger, vurderinger og analyser .
DB170402 ternativene man måtte ønske - akkurat som en SSB-statistikk kan velge å gruppere Stavanger sammen med resten av Rogaland, eller sammen med andre norske storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim, eller sammen med andre byer med en stor oljenæring - alt ettersom hva statistikken omhandler og hva slags analyser man ønsker å foreta.
SA170401 Uhrenholdt Jacobsen bidro med analyser og innspill - sammen med den vante kommentatorduoen Jann Post og Torgeir Bjørn.
FV170401 Uhrenholdt Jacobsen bidro med analyser og innspill - sammen med den vante kommentatorduoen Jann Post og Torgeir Bjørn.
DB170401 Vi har derfor måttet gjennomføre alle våre analyser kun med offentlig tilgjengelige data.
DB170401 » Opprørerne i Unge Venstre, ledet an av ungdomspartiets leder Tord Hustveit, vant fram ved å påpeke at det ikke er gjort noen slike troverdige analyser i forkant av 24. konsesjonsrunde.
BT170401 Uhrenholdt Jacobsen bidro med analyser og innspill - sammen med den vante kommentatorduoen Jann Post og Torgeir Bjørn.
AP170401 Uhrenholdt Jacobsen bidro med analyser og innspill - sammen med den vante kommentatorduoen Jann Post og Torgeir Bjørn.
VG170331 VG serverte forrige uke en forferdelig suppe av angst og feilaktige analyser på kommentarplass.
SA170331 På spørsmål om hvilken rolle han tror analyser av big data vil ha i kommende valgkamper i eksempelvis Frankrike, Tyskland, og Norge, er han klar : ¶
SA170331 Thon tror vi vil se mer og mer at politikere bruker « big data » for å nå velgere, men tror ikke alle etablerte politikere kommer til å bruke analyser av digitale spor fra hver enkelt velger.
BT170331 Og i analyser gjort de siste årene, er Brann alltid blant de mest omtalte lagene.
BT170331 En direkte årsak til at jeg skrev, var ferske analyser og beskrivelser av katastrofen, gitt av Jan Egeland, Sven Mollekleiv og Børge Brende, der ingen nevnte befolkningsveksten med ett eneste ord.
AP170331 Liker du slike analyser av partiprogrammene.
DN170330 - Våre foreløpige analyser viser at omfanget av unndragelser som følge av skatte- og avgiftsrelatert a-krim kan ha vært på rundt 40 milliarder kroner fra 2011 til 2015, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.
DB170330 Konklusjonen bygger på politiets behov for tillit hos folk flest, og på grundige analyser av kriminalitet og terrorfare.
DA170330 - Våre foreløpige analyser viser at omfanget av unndragelser som følge av skatte- og avgiftsrelatert a-krim kan ha vært på rundt 40 milliarder kroner fra 2011 til 2015, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.
AP170330 Liker du slike analyser av partiprogrammene.
AA170330 - Våre foreløpige analyser viser at omfanget av unndragelser som følge av skatte- og avgiftsrelatert a-krim kan ha vært på rundt 40 milliarder kroner fra 2011 til 2015, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.
DN170329 I sin innledning viste Solberg til tidligere analyser som viste at Norge var 8 millioner tonn unna å nå et mål om 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.
AA170328 Analyser om sammenhenger mellom jobb og bolig/studiested, og kapasiteten rundt de viktigste knutepunktene er gjennomført, og fremtidig byutvikling er hensyntatt for å tilrettelegge for ny boligutvikling på Ranheim og Lade.
FV170327 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser .
DB170327 Advarer på det sterkeste ¶ « Analyser viser at stoffet er Furanylfentanyl, et syntetisk og svært potent stoff.
AA170327 Analyser har vist at det dreier seg om designerdopet furanylfentanyl, et syntetisk og svært potent stoff som er 20 til 50 ganger sterkere enn heroin.
AA170327 Analyser har vist at stoffet er furanylfentanyl, et syntetisk og svært potent stoff er 20 til 50 ganger sterkere enn heroin, som ifølge Kripos har ført til overdosedødsfall i Norge.
SA170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser .
BT170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser .
AP170326 I denne debatten har jeg derfor forsøkt meg med to mer komplekse analyser : ¶
AP170326 Bjerrum Nielsen takker for seg med to analyser i guttedebatten.
AP170326 Etter 86 sekunder på Windsdor Park ble det klart for alle og enhver at det norske landslagets problemer ikke forsvant med Per-Mathias Høgmo, og at sannsynlighetsregningen til svensken neppe var bygd på tidkrevende analyser .
VG170325 For gjennom sin lukrative ekspertjobb i Sky Sports, der han deler sine synspunkter og analyser om Premier League, kan franskmannen følge med på de hele 16 belgiske landslagsspillerne i den engelske ligaen.
BT170325 Årsaken er at britiske myndigheter ikke har konsultert Norge og andre naboland, eller gitt innsikt i analyser om konsekvensene ved en stor ulykke på atomkraftverket.
AP170325 Regissøren gjør oss oppmerksom på at det i oppmerksomme møter med verden alltid vil kunne skje noe annet, noe mer, enn det som kan forklares gjennom kulturhistoriske analyser eller « lading av batteriene » på hytta.
VG170324 - Departementet selv har hatt analyser og sier at dette er et dårlig prosjekt samfunnsmessig.
DB170324 Noen randomiserte kontroller vil være nødvendig, blant annet for å gi grunnlag for nye analyser og omfangsanalyser av den svarte økonomien, sier Strømme.
DA170324 Parallelt med utdelingen av filmkritikerprisene i går, kom Montages med sine samlede analyser av 2016s norske filmer i bokform.
DA170324 I fjor samlet Montages sine analyser i bokform for første gang, noe som vakte debatt om filmkritikkens tilstand og vilkår.
DB170322 Kulturdepartementet har i flere år hatt tilgang på grundige analyser og informasjon om behovet for vedlikehold av Nationaltheatret.
AP170322 Liker du slike analyser ?
AP170318 Rammer Trump-velgere ¶ Analyser av forslaget til helsereform, blant annet utarbeidet og gjengitt i The New York Times, NBC og The Los Angeles Times, viser at endringene særlig vil ramme eldre, folk med lavere inntekter og dem som bor utenfor de store byene.
DB170317 Det er derfor vanskelig å sammenligne de tallene som presenteres uten nærmere analyser , forklarer avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Vegvesenets strategi-, veg- og transportavdeling - region øst.
DA170317 Skattekutt for hoteller, nasjonale turstier og bedre analyser av hvordan norsk reiseliv profileres vil gjøre næringen mer lønnsom, håper regjeringen.
DA170317 Men det er behov for « bedre analyser av hvilken effekt aktivitetene » til organisasjonen har, sier regjeringen, som derfor setter i gang et arbeid for bedre å måle effekten av profileringsarbeidet Innovasjon Norge gjør.
AP170317 det åpner seg store muligheter for smarte, effektive, miljøvennlige og kostnadsbesparende samfunn, der alt fra søppelhåndtering og energiforbruk til transport, vann og kloakk styres av en kombinasjon av sensorer, IOT ( internet of things, altså at alt kobles til nett ), kunstig intelligens og analyser i sanntid.
AA170317 I et innlegg om boken i Dagens Næringsliv, skriver forskeren at basert på analyser av nyere data skiller de nordiske landene seg ut fra andre vesteuropeiske land på en rekke måter.
BT170316 WWFs Nina Jensen mener det ikke er gjort gode nok analyser av biodrivstoffmarkedet.
DN170314 IEA venter imidlertid ikke etterspørselen å vokse med mer enn 1,4 millioner fat per dag i 2017 fra 2016, eller 1,3 millioner fat per dag, ifølge Maugeris analyser .
DN170314 IEA venter imidlertid ikke etterspørselen å vokse med mer enn 1,4 millioner fat per dag i 2017 fra 2016, eller 1,3 millioner fat per dag, ifølge Maugeris analyser .
VG170311 Politiet vil ferdigstille alle analyser før de går i gang med nye avhør av personer som kan ha viktig informasjon i drapssaken.
VG170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser .
VG170311 - Vi har bestemt oss for å sende inn materialet på nytt og har bedt om nye analyser .
SA170311 Politiet vil ferdigstille alle analyser før de går i gang med nye avhør av personer som kan ha viktig informasjon i drapssaken.
SA170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser .
SA170311 - Vi har bestemt oss for å sende inn materialet på nytt og har bedt om nye analyser .
SA170311 Politiet vil ferdigstille alle analyser før de går i gang med nye avhør av personer som kan ha viktig informasjon i drapssaken.
SA170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser .
SA170311 - Vi har bestemt oss for å sende inn materialet på nytt og har bedt om nye analyser .
AP170311 Politiet vil ferdigstille alle analyser før de går i gang med nye avhør av personer som kan ha viktig informasjon i drapssaken.
AP170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser .
AP170311 - Vi har bestemt oss for å sende inn materialet på nytt og har bedt om nye analyser .
AA170311 Politiet vil ferdigstille alle analyser før de går i gang med nye avhør av personer som kan ha viktig informasjon i drapssaken. ( ©NTB ) ¶
AA170311 Politiet i Stavanger har sendt sentralt bevismateriale i Birgitte Tengs-saken til Folkehelseinstituttet for nye analyser .
AA170311 - Vi har bestemt oss for å sende inn materialet på nytt og har bedt om nye analyser .
AP170310 - Arbeidet baseres på detaljerte analyser av hvordan vi møter pasientene på de ulike stadiene i behandlingen og involverer ansatte, brukere og kommuner.
AA170310 Vi har gjort grundige analyser av området.
FV170309 For dårlige analyser
DN170309 Veksten i norsk økonomi kommer til å ta seg opp i år sammenlignet med fjoråret, viser Statistisk sentralbyrås prognoserapport « Økonomiske analyser » som ble lagt frem torsdag.
DN170309 Om noen år skal de norske boligprisene falle, ifølge rapporten Økonomiske analyser , som Statistisk sentralbyrå legger frem torsdag.
DB170309 Vi er flinke til å snakke om analyser .
DN170308 Schreiner sier han ikke vet hvor mye det koster å lage slike analyser , eller om selskapet har andre inntekter fra dem.
DN170308 Schreiner sier at Prestigo i fjor kontaktet Funcom med en ferdig analyse og et tilbud fri distribusjon til Funcoms aksjonærer av deres Funcom- analyser .
DN170308 Ifølge Schreiner gjorde Funcom en bakgrunnsjekk, blant annet av andre analyser de har gjennomført, men Funcom fant ikke grunn til uro.
DN170308 Funcom har i en børsmelding opplyst at de nå fjerner alle referanser til Prestigo Research og deres analyser , inntil saken er undersøkt.
DN170308 Avtalen med Prestigo ble inngått i februar 2016 og skulle gjelde minimum fire analyser over ett år.
DN170308 - Hvor vanlige er det å betale for distribusjon av analyser ?
AP170308 Det er til nå ikke gjort detaljerte undersøkelser av innholdet i disse lagene, men analyser viser at de inneholder pollen som er blåst inn på fonna.
DB170307 Skal SSB i så fall hovedsakelig utføre analyser for Finansdepartementet ( hvem skal ellers gjøre det ? ), skal forskningen dreies i mer akademisk retning eller skal SSB drive med begge deler ?
DB170307 Når det gjelder forskningsavdelingen, så ble den i sin tid opprettet først og fremst for å kunne gi politikk-relevante analyser til storting og forvaltning, særlig Finansdepartementet, blant annet i forbindelse med nasjonalbudsjettene og langtidsprogrammene/perspektivmeldingene.
DB170307 Avdelingen har også levert analyser og utredninger til en lang rekke offentlige utvalg.
DB170307 - Vi har gjort våre analyser med tanke på framtida, og ingenting som kommer fram i årets MBL-tall endrer framtidsbildet til Dagbladet.
DA170306 Trump gir aldri analyser , det er langt fra hans stil, han kommer med påstander, forordninger.
DA170306 DEBATT : Donald Trump gir aldri analyser , det er langt fra hans stil, han kommer med påstander, forordninger, skriver Kjell Steen.
DA170306 - Donald Trump gir aldri analyser , det er langt fra hans stil, han kommer med påstander, forordninger, skriver Kjell Steen.
AP170306 Til tross for at hunnbjørnen har paret seg med flere hanner, har genetiske analyser vist at den eldste og største hannen oftest er far til avkommet.
AP170306 Til tross for at hun har paret seg med flere hanner, har genetiske analyser vist at den " sterkeste " hannen ( i bjørnens verden betyr dette vanligvis den eldste og største ) er oftest far til avkommet.
AP170306 Og ganske riktig, alle genetiske analyser utført viser at morderen av det første kullet også ble far til neste kull.
VG170305 - Jeg kan garantere VGs lesere og skiløperne at vi har gjort det som er mulig for å teste de som er med i VM best mulig, så riktig som mulig, på så riktig tidspunkt som mulig, og med mest mulig riktige analyser .
VG170305 * Damsgaard forteller VM-legene alt han vet om hvilke analyser som kan gjøres nå - han vil ikke holde noe hemmelig.
DB170305 Sosiologiske analyser av det enorme sjiktet av overflødige mennesker som vender sin indignasjon mot fråtsende eliter.
BT170305 God forvaltning, også innen forskning og høyere utdanning, bygges på solide analyser og godt datagrunnlag - noe Norsk senter for forskningsdata ( NSD ) har utviklet gjennom mange år.
DB170303 All tiden vi har lagt ned av trening og analyser får ingen betydning.
DB170302 Men Oslo-mannen visste hva han gjorde : Samtlige prøver inneholder stjernestøv, ifølge Larsens analyser torsdag.
DA170302 Selv om det dreier seg om korte møter, gir John le Carré presise beskrivelser, raskt skisserte analyser og morsomme detaljer fra disse mange møtene med verdens celebriteter.
AA170302 Det er hørselsappen Mimi som står bak rangeringen, som bygger på data fra 200.000 deltakere samt analyser som Verdens helseorganisasjon ( WHO ) og norske SINTEF står bak.
AA170302 Bak denne investeringen er det nok grundige analyser fra våre flinke folk i oljefondet, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170301 Politiet etterforsker videre, blant annet fortsatt innhenting av opplysninger og analyser av elektroniske spor i saken, sier Kraby.
DN170301 Ulike rapporter og analyser tyder på at de få detaljene republikanerne har delt tyder på at flere faktisk vil miste dekningen.
DN170301 - De muliggjør analyser av veldig store datamengder i sanntid og har fått en kontrakt for å utvikle en dedikert databrikke for en av de største aktørene, sier Jensen.
DB170301 Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU ), mener at Tine M Sundfør har noe rett i sine analyser , men støtter ikke alle teoriene fullt ut : ¶
SA170228 Hotellsjefen ble i avhør konfrontert med en rekke tekniske beviser, som funn på åstedet, analyser av bankkontoen hans og telefonbruk, for å nevne noe.
FV170228 Power, som er ledende leverandør innen forbrukerinnsikt, rådgivning og data og analyser .
BT170228 Hotellsjefen ble i avhør konfrontert med en rekke tekniske beviser, som funn på åstedet, analyser av bankkontoen hans og telefonbruk, for å nevne noe.
BT170228 Den eneste måten å overbevise vår trønderske kulturminister på, er grundige analyser av byens sterke behov for kulturhus.
BT170228 Lærerne melder om klasserom med flere elever, og analyser av data på tvers av skoler, kommuner, fylker og landsdeler viser at flere elever er til stede i undervisningen.
AP170228 Analyser av Trumps twittermeldinger tyder på Trump ser mye på TV og reagerer på det han ser ved å tvitre.
SA170227 Power, som er ledende leverandør innen forbrukerinnsikt, rådgivning og data og analyser . i ¶
DN170227 Telia vil bruke tid på å gå igjennom varselet og den faglige begrunnelsen, for deretter å kommentere på markedsforståelse og analyser som er lagt til grunn i varselet, melder ifølge TDN Finans.
DB170227 Forslag FB-følgetekst : Aftenpostens gjengivelse av egen undersøkelse inneholdt både tvilsomme analyser og rene slurvefeil.
DB170227 Aftenpostens gjengivelse av egen undersøkelse av hvordan folk føler seg representert, inneholdt både tvilsomme analyser og rene slurvefeil.
BT170227 Power, som er ledende leverandør innen forbrukerinnsikt, rådgivning og data og analyser .
AP170227 Klokkestillingen er basert på komplekse analyser av verdens trusselsituasjon utført av forskere, blant dem 15 nobelprisvinnere. | « Snapstreak » gjør deg til en av de kule.
AP170227 Power, som er ledende leverandør innen forbrukerinnsikt, rådgivning og data og analyser .
DB170226 Tidligere har han ikke gått av veien for å investere i aksjemarkedets fallende kniver, deriblant riggselskapet Songa, og i en bok om Norwegian for noen år siden uttalte han blant annet at " jeg leser aldri analyser fra meglerhusene.
DB170225 Foto : Cornelius Poppe / NTB Scanpix ¶ ANALYSER : Trener Alexander Stöckl og assistent Magnus Brevig mener Norge stiller med like bra hoppdresser som konkurrentene i VM.
VG170223 Nasjonalt ID senters analyser sier det er mer sannsynlig at ID-bildet tilhører Mahads bror, slik UNE hevder.
SA170223 - Slik fikk vi et datasett som kunne danne grunnlag for tabeller, grafiske fremstillinger, analyser og sorteringer - for så å danne utgangspunkt for journalistikk.
AP170223 Fredag morgen opplyser politiet i en pressemelding, ifølge NTB, at foreløpige analyser viser at de har funnet rester av nervegiften VX på ansiktet til avdøde.
AP170223 Fredag morgen opplyser politiet i en pressemelding, ifølge NTB, at foreløpige analyser viser at de har funnet rester av nervegiften VX på ansiktet til avdøde.
BT170222 SYLSKARP ANALYTIKER : Herbert Raymond McMasteren er kjent som en intellektuell krigshelt, bredt anerkjent for sine dype analyser av de politiske og kulturelle årsakene bak konflikter så vel som å være prinsippfast.
AP170220 Hvert år legger TBU frem nøkkeltall og analyser som bakgrunn for lønnsoppgjøret.
AP170220 Hvert år legger TBU frem nøkkeltall og analyser som bakgrunn for lønnsoppgjøret.
SA170219 Vi ser at analyser og selvkritikk allerede er i full gang etter at Norge gikk gjennom VM i alpint og skiskyting uten en eneste gullmedalje.
AP170219 Vi ser at analyser og selvkritikk allerede er i full gang etter at Norge gikk gjennom VM i alpint og skiskyting uten en eneste gullmedalje.
VG170217 Formålet med slike upålitelige analyser og med mange andre liknende materialer er å skremme Norges befolkning med mytisk russisk « trussel » og åpenlyst forsøke å sikre seg tilleggsfinansiering og ekstra fullmakter på bekostning av velferdsordninger, rettigheter og personlige friheter til statsborgerne.
DB170217 « Formålet med slike upålitelige analyser og med mange andre liknende materialer er å skremme Norges befolkning med mytisk russisk « trussel » og åpenlyst forsøke å sikre seg tilleggsfinansiering og ekstra fullmakter på bekostning av velferdsordninger, rettigheter og personlige friheter til statsborgerne.
DB170217 Dette var et av flere, og vi mener det ga interessante analyser , sier Nakkim.
DB170217 For fredsbevegelsen bekrefter den mye av kritikken vi har rettet mot innsatsen de siste 15 årene, og gir ikke minst nyttig kunnskap for framtidige analyser av utfordringene ved bruk av væpnet makt i internasjonale relasjoner.
AA170217 - Formålet med slike upålitelige analyser og med mange andre lignende materialer er å skremme Norges befolkning med mytisk russisk « trussel » og åpenlyst forsøke å sikre seg tilleggsfinansiering og ekstra fullmakter på bekostning av velferdsordninger, rettigheter og personlige friheter til statsborgerne, fastslår ambassaden. ( ©NTB ) ¶
AP170216 Hvorfor skal en statistikkprodusent i stor grad basere sine analyser på en modell med en i beste fall løselig tilknytning til data ?
AA170216 Ifølge avisen kan det ennå ta tid før etterforskerne får svar på alle prøver som er sendt til Folkehelseinstituttet for analyser .
DB170215 På kort sikt vil det heller ikke bidra stort til å utvikle mer presise analyser av norsk økonomi.
BT170215 Det er mer riktig å si at vi etter grundige analyser har endret strategi.
AA170215 « Det er viktig av hensynet til den videre etterforskningen at resultatene av disse analyser kan foreholdes siktede og vitner uten at disse har hatt mulighet til å snakke sammen på forhånd », heter det i kjennelsen.
VG170214 Senere analyser har avdekket at flere positive dopingprøver ble avlagt under OL for drøyt fire år siden. 78 mill i året ¶
VG170214 Professional Worldwide Controls fikk også i oppdrag å foreta testing og analyser under det første European Gamnes i Baku i 2015.
VG170214 Nå er hun fratatt det fordi nye analyser viser at hun jukset fra 2010 til VM på hjemmebane i 2013.
VG170213 Nå er 48-åringen allerede klar for ny jobb, der han skal dele sine analyser , vurderinger og kommentarer i Eurosports Eliteserie-sendinger.
VG170211 Det har vært enighet internt i SSB at forskningen vår skal ha relevans for norsk økonomi, og med en slik endring i forskningprofil, og et mer internasjonalt fokus, vil dette svekke våre analyser av norsk økonomi, sier Erling Holmøy, seniorforsker i SSB.
VG170211 * SSB er bidragsyter til trepartssamarbeidet gjennom at de blant annet gjør analyser og skriver rapporter i forkant og etterkant av lønnsoppgjør.
DN170209 Våre analyser viser at 2017 blir et godt år både for bolig og næring.
DN170209 Gjennom å følge 25.000 familieeide norske bedrifter over en tiårsperiode, kom samfunnsøkonom Gjermund Grimsby, som er partner i Menon, frem til et oppsiktsvekkende funn i doktorgraden sin : ¶ - Analyser av daglig leders alder viste en negativ effekt på investeringsaktivitet og sysselsettingsvekst allerede i 50-årene, mens bedriftens produktivitet svekkes for daglige lede
DN170209 Analyser anført av Eierskiftesenter as viser at det i dag er over 100.000 små og mellomstore bedrifter med mellom én og 100 millioner i årsomsetning i Norge.
DB170209 Analyser spillet ditt ¶
DB170209 » Dette er selvfølgelig gevinster som ikke automatisk finner veien til mer romslige helsebudsjetter, men vi trenger ikke grundige samfunnsøkonomiske analyser for å fastslå at våre politikere har grunn til å prioritere rusmisbrukere høyere.
DN170208 Men selv i slike oppgaver er det et vesentlig effektiviseringspotensial », skrev SSB i rapporten « Økonomiske analyser » i september i fjor.
DN170208 Det som er helt spesielt nå, er at vi vet at vi får en eksponentiell endring på grunn av innsikten fra analyser og tall, sier Madsen.
AP170208 Stor innsats på klimaforskningen i Norge de siste årene - innsamling av data, satsing på utvikling og analyser av klimamodeller - gjør at vi vet stadig mer om de prosessene som styrer de ulike klimavariasjonene og den globale oppvarmingen.
AP170208 Stor innsats på klimaforskningen i Norge de siste årene - innsamling av data, satsing på utvikling og analyser av klimamodeller - gjør at vi vet stadig mer om de prosessene som styrer de ulike klimavariasjonene og den globale oppvarmingen.
SA170207 Det ble gjennomført en rekke utredninger og analyser som alle var knyttet til en fremtidig utbygging.
DN170207 | Enkelt er noen ganger greit ¶ Analyser viser at ikke alle er opptatt av selve handleopplevelsen.
BT170207 Det er ikke gjort noen analyser av hvor mange arbeidsplasser som ryker under marsjen mot høyere strømpriser.
DN170206 Investtechs analyser styrker teorien om at aksjer som stiger, skal fortsette oppgangen og stige mer enn aksjer som har falt.
DN170206 De britiske forskerne hevder at både solkraft og elbiler nå blir både bedre og billigere så raskt at prognosene ikke holder følge, og at mange analyser som lages av oljeselskaper og myndighetsorganer tar utgangspunkt i utdaterte vurderinger om kostnadene for ny teknologi.
DB170204 januar i år, som jeg måtte lese tre ganger for å forstå, legger han fram psykologiske analyser og annet avansert dilldall.
DB170204 Samtidig er det noe tafatt, innskrenket og foruroligende over deres analyser .
DN170203 - Vi har analyser som er dyptpløyende, som viser potensialet for enda større besøkstall, sier Windingstad.
DB170203 Guy Standing, som har blitt kjent for sine analyser av den nye klassen, prekariatet, oppfordrer politikere til å skape ambisiøse sosiale reformer.
AA170203 Dermed er det også mer tid- og kompetansekrevende enn tidligere å gjennomføre analyser i etterkant av slike angrep.
AA170202 Først trodde man at de fire ørnene var blitt forgiftet, men analyser viser nå at de var smittet med fugleinfluensavirus av typen H5N8, opplyser DTU Veterinærinstituttet.
SA170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
SA170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
DN170201 Byrået har gjennom flere tiår satset på store, altomfattende modeller til sine analyser .
DN170201 Bjørnland og Storesletten peker på at de fleste sentralbanker innen OECD, inkludert Norges Bank, har tatt i bruk slike analyser av pengepolitikken og at det for tiden er aktiv forskning på bruken av DSGE-modeller til å analysere virkningen finanspolitikk.
DB170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
DB170201 Også kurven hans for temperaturen på den nordlige hemisfæren avviker fra anerkjente analyser som HadCRUT4.
DB170201 Denne formen for ensidighet og seleksjon er typisk for misvisende analyser , og gjør det faglige nivået til Bergsmark enda lavere.
DB170201 Bergsmark legger ukritisk vekt på en underskriftskampanje organisert av blant annet nettstedet « ClimateDepot », men avfeier analyser som viser støtte til IPCC og som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter ( 2 ).
DB170201 Det er viktig at vi får et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere ulike trekk ved den norske integreringspolitikken, og Brochmann-utvalgets rapport skal både komme med analyser av viktige utviklingstrekk på området, og komme med forslag til forbedringer.
AP170201 Våre analyser bygger på Statistisk sentralbyrås Lønnsstatistikk ( 2014 ) og er representative for hele det norske arbeidsmarkedet.
AP170201 Vi kan ikke si noe helt sikkert om det basert på våre analyser .
AP170201 Analyser utført ved Institutt for samfunnsforskning viser at reduksjonen i lønnsgapet på 2000-tallet hemmes av at lønnsveksten er sterkere blant høytlønte menn enn høytlønte kvinner.
DB170129 Tvert imot etterlater håndteringen av ILPI-saken inntrykk av reaktivt snarere enn strategisk ledeeskap, der medieoppslag ble viktigere beslutningsgrunnlag enn faglige analyser og prinsipper.
DN170127 Analytikere som dekker Kina har de siste dagene publisert rapporter, spådommer og analyser hvor de legger til side de finansanalytiske kriteriene og tar i bruk den tradisjonelle kinesiske kalenderen.
DB170126 En av teoriene ( fra journalisten Simon Kuper blant annet ) var at nederlenderen ble et tidlig offer for svake dataresultater som følge av tidlige analyser i fotballen - spesielt at Stam taklet mindre enn han gjorde mot slutten av Manchester United-karrièren.
SA170125 Da blir det tid til mange analyser , og du blir ordentlig kreativ.
BT170125 Da blir det tid til mange analyser , og du blir ordentlig kreativ.
AP170125 Da blir det tid til mange analyser , og du blir ordentlig kreativ.
AP170124 | Clemet bedriver « Trump-skvetting » Anne Beathe Tvinnereim ¶ Analyser som forsøker å stemple politiske meningsmotstandere som populister, kan bidra til å øke avstanden mellom den meningsdannende eliten og velgerne.
DN170123 Bakkafrost opplyser mandag at indikasjonene på infeksiøs lakseanemi ( ILA )-virus var i så små mengder at sekvenseringen og komplette analyser kan ta inntil tre uker.
DB170123 « Alltid ti prosent » sier Æ, men det gjelder ikke alt ¶ - Analyser av handlevaner kan si veldig mye om oss.
DB170123 - Det er fordi det er interessant hvordan butikker samler inn mer og mer kundedata, hvordan de behandler den, hva den brukes til, hvilke analyser som gjøres, hvor lenge det lagres og hvor lett det er å få slettet den.
BT170122 Samme år lanserte Hadoop en lagringskapasitet som muliggjorde analyser av enorme datamengder ( Big Data ).
AP170122 Foreløpige analyser tyder på økt bilbruk med opp mot 30 prosent, noe som gir mer kø og økt forurensning.
SA170121 Over 90 rapporter og analyser har blitt skrevet de siste tolv årene med relevante tema for spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
DB170120 Motstridende meninger og analyser har kastet en slags Rashomon-effekt over fjorårets VM-finale, som utvilsomt vil leve videre som en kontroversiell klassiker i norsk sykkelhistorie.
BT170119 Slike analyser av grupper og identitet blir ikke bare brukt av politikere i valgkampmodus, men det er også standardforklaringen på alle politiske endringer den siste tiden.
BT170119 På denne måten brytes den mangfoldige gruppen av velgere ned til analyser av ulike demografier.
BT170119 Når politiske diskusjoner reduseres til enkle analyser om identitet og interessegrupper, forsvinner en av demokratiets hjørnesteiner : kraften i de bedre argumenter.
AP170119 Sendingen vil blant annet inneholde kommentarer og analyser .
DN170118 - Han la ikke frem noen analyser .
DB170118 Han sier telefonen ble analyser av politiet for å undersøke krypteringsteknologien.
AP170118 Rundt 40 prosent fant det ikke uriktig å prøve en rekke statistiske analyser for å finne statistisk signifikante resultater. 13 prosent ga uttrykk for at det er akseptabelt selektivt å utelate motstridende resultater for å påskynde publikasjoner. 10 prosent mente det var akseptabelt å falsifisere eller fabrikkere data for å påskynde publikasjoner, hvis de var trygge på r
AP170118 Rundt 40 prosent fant det ikke uriktig å prøve en rekke statistiske analyser for å finne statistisk signifikante resultater. 13 prosent ga uttrykk for at det er akseptabelt selektivt å utelate motstridende resultater for å påskynde publikasjoner. 10 prosent mente det var akseptabelt å falsifisere eller fabrikkere data for å påskynde publikasjoner, hvis de var trygge på r
AP170118 Vi analyser adferden til alle kundene individuelt for å avdekke eventuell spilleavhengighet, opplyser Kindred Group.
AP170118 Vi analyser adferden til alle kundene individuelt for å avdekke eventuell spilleavhengighet, opplyser Kindred Group.
SA170117 Det er ikke gitt at en slik reduksjon i etterspørselen vil skje gradvis, slik blant andre Anders Bjartnes har vist med utgangspunkt i det internasjonale energibyråets analyser .
BT170117 Vi mener at en eventuell slik utredning vil bekrefte våre analyser og forsterke konklusjonen om at Rv 52 bør bygges før Rv 7 » skriver konsulentene.
SA170115 Representantskapet ber hovedstyret om å legge fram fastsatte strategier og mål for perioden 2017-2019, samt relevante kostnadsberegninger og analyser av Norges Banks virksomhet.
DN170114 Det samme gjelder for patologer, som stiller diagnoser dels ved kjemiske analyser og dels ved å kikke i mikroskop på ulike snitt fra kroppen.
VG170112 Allerede nå har den nye etterforskningsgruppen i Sør-Vest politidistrikt kommet frem til at de håper nye analyser av biologisk materiale fører til en løsning.
AP170111 Silver har videreutviklet suksessen basert på faktabasert journalistikk med hovedvekt på meningsmålinger, analyser av disse, politikk, økonomi og sport.
SA170110 Walkin får et halvt års karantene for å ha kommet med et " korrupt forslag " på vegne av Lindahl, mens Frost fikk én måned for ikke å ha utlevert sin telefon for analyser i saken.
DN170110 Kvantitativt og teknisk ser det lyst ut for Oslo Børs, ifølge Investtechs analyser . mer ¶
BT170110 Deretter har de sendt inn en rekke analyser og gjennomgått komfyren ved hjelp av eksperter i BKK og Kripos.
BT170110 Deretter har de sendt inn en rekke analyser og gjennomgått komfyren ved hjelp av eksperter i BKK og Kripos.
AP170110 Walkin får et halvt års karantene for å ha kommet med et " korrupt forslag " på vegne av Lindahl, mens Frost fikk én måned for ikke å ha utlevert sin telefon for analyser i saken.
DN170109 Kvantitativt og teknisk ser det lyst ut for Oslo Børs, ifølge Investtechs analyser .
DN170109 Kvantitativt og teknisk ser det lyst ut for Oslo Børs, ifølge Investtechs analyser .
DB170109 - Basert på analyser gjort av meg og flere andre, er det høyst sannsynlig to fly som er involvert, IB6830 og LA330.
DB170109 » Vil du få slike analyser og oppdateres jevnlig fra rettsaken ?
DB170107 Vi måtte ha kontroll på personen og åstedet for å gjøre våre nødvendige analyser , og det var bakgrunnen for at vi pågrep henne, sier Sparby.
AP170107 Vi måtte ha kontroll på personen og åstedet for å gjøre våre nødvendige analyser , og det var bakgrunnen for at vi pågrep henne, sier Sparby. ( ©NTB ) ¶
DB170106 Systemet de skal bruke er basert på IBM Watson Explorer-systemet, som de allerede bruker til analyser og noe automatisk korrespondanse med kunder.
DB170106 Ønsker du hjelp til egne vurderinger så finner du analyser på alle kampene på tippekupongen på Dagbladets oddstipssider.
DB170106 Du finner alle tips og analyser på dagbladet.no/oddstips ¶
DB170106 Du finner analyser på alle 12 kampene på tippekupongen på dagbladet.no/oddstips ¶
SA170105 Men en rekke analyser viser at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer går tapt grunnet høyt skattetrykk.
SA170105 | Analyser viser at lønnsomme investeringer går tapt grunnet høyt skattetrykk ¶
DN170105 Nå har imidlertid moderne analyser utført av forskere fra Taiwan avslørt at treet i Stradivarius-fiolinene har helt andre egenskaper enn fioliner i dag og at dette skyldes at de inneholder langt flere metaller, skriver danske Ingeniøren.
DN170103 Vi har gjort analyser og vurderinger, noe som er en jobb enhver ledelse som tar ansvar bør gjøre, sier han.
DN170103 Vi har gjort analyser og vurderinger, noe som er en jobb enhver ledelse som tar ansvar bør gjøre, sier han.
BT170103 Blant annet nye avhør og analyser av enkelte tekniske bevis.
DB170102 Vi er nå 122 deltidsansatte som alle sammen tror vi finner opp alfabetet, nyheter, musikk, film, sport, litteratur og politiske analyser hver eneste dag.
AP170102 2016 blir ifølge alle analyser klodens hittil varmeste år.
AP170102 2016 blir ifølge alle analyser klodens hittil varmeste år.
AP170102 Disse har så langt basert seg på to grader, siden det ikke foreligger tilstrekkelig gode analyser av hva 1,5 C innebærer og FNs klimapanels analyse om dette kommer i 2018.
AP161221 Foreløpige analyser kan tyde på at funnet mest sannsynlig er rester fra jernbaneutbygging på 1800-tallet, nærmere bestemt 1878.
AP161212 Store utdanningsforskjeller gir ikke bare et dårligere økonomisk og sosialt utgangspunkt, men kan også gi store forskjeller i oppfatninger og verdisyn, og, slik flere analyser etter Trumpvalget har pekt på, grobunn for populisme.
FV161209 Analyser gjort av det internasjonale analysebyrået PA Consulting Group viser at flere av de store bilprodusentene vil slite med å nå EUs utslippskrav som trår i kraft fra 2021.
BT161207 Produsenten / Volkswagen AG ¶ Analyser gjort av det internasjonale analysebyrået PA Consulting Group viser at flere av de store bilprodusentene vil slite med å nå EUs utslippskrav som trår i kraft fra 2021.
VG161206 - Analyser av driften i selskapet tilsier ikke at økonomiske disposisjoner har svekket sikkerheten, sier Ritland.
SA161126 Bare unntaksvis vil resultater fra slike analyser kunne komme dagens pasienter til nytte.
SA161126 at vi forespør pasientene som opereres om få lagre biologisk materiale ( svulstvev og blodprøver ) med tanke på å kunne utføre ulike analyser i etterkant.
AP161110 Som de fleste analyser i disse tider, er også denne preget av stor usikkerhet all den tid ingen vet hvordan Trump vil oppføre seg som president.
AP161019 Det skal nitidig testing og nøye analyser til for å finne fram til preparater som lar seg kamuflere, og doser og tidspunkt som ikke blir avslørt i dopingtester.
AP161015 Aktive fond : Plukker enkeltaksjer på grunnlag av analyser .
AP161009 På den positive siden kan slike analyser gi oss betydelig bedre tjenester, på den negative siden kan slike opplysninger være en trussel mot personvernet.
DA161006 Dermed er det kanskje ikke de grundigste analyser vi mottar.
AP160930 Jeg blir ikke overrasket om vi i 2022 leser dyptpløyende analyser av Westworlds menneskesyn og endeløse forumposter som spekulerer i hva manusforfatterne Jonathan Nolan og Lisa Joy skal gjøre i den kommende sesong syv.
AP160928 Uten uavhengige analyser vet vi ikke hva som virker, hva som ikke virker og hva som er direkte skadelig.
AP160916 Regjeringens egne analyser viser at en av fire nødvendige IT-stillinger vil være ubesatt i 2030.
AP160910 Ingen politiske analyser
SA160826 Dessuten mener han et omdømmeeksperter ofte bommer på sine analyser .
FV160826 Dessuten mener han et omdømmeeksperter ofte bommer på sine analyser .
BT160826 Dessuten mener han et omdømmeeksperter ofte bommer på sine analyser .
AP160826 Dessuten mener han et omdømmeeksperter ofte bommer på sine analyser .
AA160819 KOMMENTAR : Norge har vist vei i internasjonal håndball med analyser , kontringer, returløp, fart, trening og evnen til å få formen til å stige i mesterskap.
AP160816 Interne analyser partiet har fått utført viser at arbeid og helse er de to saksfeltene der Ap er partiet som har størst troverdighet blant velgerne.
AP160722 Fakta om positive dopingprøver etter nye analyser av prøver fra Beijing-OL i 2008 og London-OL i 2012 : * Første runde : OL i Beijing i 2008 : 30 positive dopingprøver av totalt 30 dopingprøver.
DB160623 Når det blir snakk om « fasilitator » i stedet for « sykepleier som legger til rette », og analyser av hva slags ansiktsuttrykk som samme sykepleier bør bestrebe seg på å ha i en samtale, er det sannsynlig at studentene vil bli mer forvirret enn opplyst om hvordan de skal gjøre jobben sin.
DB160524 I en kronikk i bladet Politiforum tar Helge Renå et oppgjør med sentrale deler av kommisjonens analyser , vurderinger og konklusjoner.
AP160518 Bakgrunn : IOC : 31 Beijing-utøvere dopingavslørt etter nye analyser
AP160506 Hverken politikere, akademikere eller aktivister har klart å bremse de økende forskjellene, til tross for utallige taler, statistiske analyser , noen magre protester og en og annen dokumentar.
AP160406 Ikke at det er noe galt med det, men hvem kjøper dem for å lese samfunnsnyttige opplysninger og analyser ?
AP160405 Det viser analyser gjort på over 11 millioner dokumenter lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca med hovedkvarter i Panama.
AP160404 Vurderingen er basert på analyser både av lekkasjedokumentene og andre offentlige registre om disse personenes eierforhold og roller.
AP160404 De utfordringene Europa og Norge står overfor, krever langt grundigere analyser enn den slagordpregede synsingen Gerhardsen presenterer.
AP160401 - Vitsen med at politikere har forskere, er at forskere skal komme med faglig forsvarlige analyser av saker og ting, som er minst mulig påvirket av andre forhold.
AP160329 I flere analyser av strategien til president Assad og russerne fremholdes det at Assad-regimet de første årene av borgerkrigen ignorerte fremveksten av IS.
AP160329 Selv om ikke nødvendigvis publikumsoppmøtet på Ullevaal mot Finland i mars skal danne grunnlag for de aller tyngste analyser av folkets interesse, så har stemningen snudd.
AP160317 I de analyser som presenterer i bankens pengepolitiske rapport, anslås styringsrenten å avta til rundt 1/4 prosent mot slutten 2016 for så å stige til nær 3/4 prosent mot slutten av prognoseperioden ( 2019 ).
AP160310 Da la byrået frem to rapporter « Økonomiske analyser » og konsumprisindeksen.
AP160308 Jeg valgte dette faget for å jobbe med tall, analyser og forretningsutvikling, sier finansdirektør Kristin Genton i Reitangruppen.
AP160308 Jeg valgte dette faget for å jobbe med tall, analyser og forretningsutvikling, sier finansdirektør Kristin Genton i Reitangruppen.
AP160302 Det er mulig å begripe statistikker og analyser som har fortalt oss at i nesten samtlige kamper denne sesongen har Spurs løpt betydeligmer enn sine motstandere.
AP160301 Notatet er hverken mer eller mindre « sant » eller « autoritativt » enn en mengde av andre offentlige analyser eller forskningsrapporter, men står og faller på forfatternes personlige kvalifikasjoner, som det meste annet som blir skrevet her i verden.
AP160301 Er de bedre enn forskning, og sannere og mer objektive enn avisens kronikker og analyser ?
DA160225 Han er klar i sin tale på at Statens vegvesen er usikre på hvilken løsning som er best for deler av strekningen, og at det må gjennomføres flere analyser for å finne ut hva som er det beste systemet.
AP160225 - Situasjonen er så kaotisk at det er umulig å gjøre store, landsomfattende analyser .
DA160223 Moi Nilsen unnlater å ta med at administrasjonen også har en viktig oppgave i å bringe fram fakta, analyser og vurderinger som underlag for de politiske vedtakene.
AP160223 Analyser viser også at han har en usedvandlig bred koalisjon av velgere, inkludert moderate, uavhengige, og konservative ; evangeliske kristne ; kvinner og menn ; og mennesker i alle aldersgrupper.
AP160220 Mailer gir detaljerte analyser av Alis kropp og teknikk, humør og ego.
AP160218 Den regjeringsvennlige avisa skriver at gjerningsmannen er identifisert som syreren Salih Necar etter analyser av fingeravtrykk, men oppgir ingen kilder for opplysningen, som ikke er bekreftet av myndighetene.
AP160218 Økende oppslutning om ekstrem islam, også i europeiske land som Norge, har gitt vind i seilene for Storhaugs analyser og advarsler.
AP160215 Nye analyser eller bedre bilder av Treholts stresskoffert - tatt på gamle Fornebu lufthavn rett før pågripelsen 20. januar 1984 - skulle dokumentere dette.
AP160208 Sammenlignet med dagens cellegiftbehandling kan legemiddelet nivolumab forlenge livet til svært syke pasienter med i snitt seks til ni måneder, viser analyser fra Statens legemiddelverk basert på studier utført av produsenten av legemiddelet.
AP160206 I lang tid har vi festet for stor lit til at erfarne bransjefolk klarer å peke ut de beste kandidatene, men gjennom flere år med analyser konkluderer vi nå med at det ikke stemmer.
FV160205 Partner Bjørn Erik Øye hos Prognosesenteret har bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske eiendomsmarkedene.
AP160204 Analyser i USA og Storbritannia anslår at antall nye tilfeller av hjerte- og karsykdom kan reduseres med ti prosent om folk spiser 3 gram mindre salt pr. dag.
AP160203 Han bidrar med kunnskap, analyser og prognoser til alle som ønsker å følge utviklingen i bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet i Norden.
SA160202 Partner Bjørn Erik Øye hos Prognosesenteret har bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske eiendomsmarkedene.
AP160202 Meldingen bør derfor sendes tilbake til Regjeringen med bestilling av analyser og tiltak som kan øke industriens bidrag til verdiskapingen av nasjonens marine ressurser på kysten.
AP160202 Partner Bjørn Erik Øye hos Prognosesenteret har bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske eiendomsmarkedene.
AP160201 Analyser av meningsmålingene viser at Trumps intense popularitet også har en bakside : det er mange som liker ham svært dårlig.
AP160201 Derfor er den typen analyser som fører til en bevisstgjøring veldig viktig.
AP160128 | Kommentariatets enkle analyser Arild Grande ¶
AP160128 Statistisk sentralbyrå har ingen motforestillinger mot å gjøre slike analyser
AP160128 Statistisk sentralbyrå har ingen motforestillinger mot å gjøre slike analyser .
AP160128 Statistisk sentralbyrå har i tillegg fått en ekstrabevilgning i år for to analyser på overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.
AP160128 Oppdragsgiverne er typisk departementer og direktorater som ønsker analyser av ulike samfunnsforhold.
AP160128 | Kommentariatets enkle analyser Arild Grande ¶
AP160125 Selv om det påstås å være 84 mineraler og/eller grunnstoffer i Himalayasalt, er det kun påvist 8 i tillegg Na og Cl i uavhengige analyser .
AP160123 Hittil har avanserte analyser delvis vært utført av mennesker, men Gartner spår at stadig mer av dette blir utført av maskiner - og på nivåer som tidligere ikke har vært mulig, blant annet på grunn av mengden data.
AP160123 Skriv kort og konsist - ikke analyser og organiser.
AP160122 Vil du vite mer om den republikanske nominasjonskampen, er dette gode analyser : ¶
AP160122 Det nye programmet med det nye stipendet har " Olje, kull, klima og skog : Økonomiske og politiske analyser av ressursutvinning og strategisk vern " som arbeidstittel.
AP160120 Alle analyser som for eksempel advokater og finansansatte gjør i dag, kan om noen år gjøres av en datamaskin.
AP160116 Medier som har gjort grundige analyser av dataene hevder at en liten gruppe utleiere ( 4 prosent ) hadde tre eller flere utleieobjekter, og at de faktisk sto for 24 prosent av de totale leieinntektene.
SA160115 Se ekspertenes analyser : ¶
FV160115 Se ekspertenes analyser : ¶
AP160115 Berlingske har engasjert sine lesere til å komme sine analyser av årsaken til det noen kaller « flagstanggate ».
AP160115 Noen kandidater har også kommet med analyser av amerikansk politikk og USAs forhold til Norge uten å svare på spørsmålet om hvem de håper blir president.
AP160115 Se ekspertenes analyser : ¶
AP160111 Politiets analyser av datamaterialet viser at det ble sendt 840.000 chattemeldinger mellom mannen på tiltalebenken og de mer enn hundre fornærmede. 840.000 meldinger !
AP160110 Prosjektleder i Statens vegvesen for E18 Vestkorridoren, Knut Gløersen, bekrefter at Veivesenet legger til grunn i sine analyser at høye bomavgifter vil avvise mye av biltrafikken, slik at trafikkveksten blir marginal.
AP160108 Flytoget selv mente de kunne miste 127 millioner i billettinntekter, i året, med bakgrunn i analyser fra Asplan Viak AS og Alpha Corporate Finance.
SA160106 Se ekspertenes analyser .
AP160106 Han gjentok uttalelsen fra Det hvite hus om at foreløpige analyser ikke støtter opp om Nord-Koreas påstand om at de hadde testet en hydrogenbombe.
AP160106 Se ekspertenes analyser .
AP160106> Se ekspertenes analyser .