BT171207 Nye og populære utesteder har navn som Vinyl, Vaskeriet, Jovial og Allmuen .
DB171016 Hadde de fått et slott med en vakker park som var åpen for allmuen , for eksempel i Groruddalen, ville dette kunne trekke turister til en del av byen som trenger et løft.
DA170815 Det betyr at Preikestolen er tilgjengelig for allmuen også i den opprinnelige filmperioden fra 18. til 28. september.
BT170603 - I Sunnhordland var det stor motstand blant allmuen mot å innrette fattigomsorgen etter loven som kom i 1755, men ikke i Fjelberg.
AP170531 Hun blir heldigvis ikke tatt alvorlig i det hele tatt, i hvert fall ikke av den store allmuen .
NL170527 » Slik kan Statskog rosemale egen forvaltning av 58 millioner dekar av Norge, med en historie som framstiller jakt i tidligere tider bare forbeholdt rik adel fra Europa, samt uhemmet jakt på rovdyr helt til Statskog kom og åpnet drømmelandet for allmuen til gi-bort-pris.
NL170522 Skoleloven av 1860 var altså startskudd for grunnutdanning for allmuen .
NL170522 Karlsens fagkollega fra Tromvik, Edmund Edvardsen, har reist kritikk mot den skolehistoriske forskninga i Norge fordi allmuen i for liten grad kommer til ordet.
BT170420 Nettopp det har du muligheten til på Allmuen fredag da Foreningen for Antikk Musikk lager barokkmusikk som ifølge arrangementsteksten er « Too hot to Händel ».
BT170420 Hvor : Allmuen .
BT170318 » Den viktigste tråden var likevel at allmuen skulle tilpasse seg samfunnsordenen.
DB170313 For 30 prosent av oss med nisseluer mener at dem som trasker opp løvebakken daglig for å bruke pengene våre snakker et språk som er utydelig eller svært utydelig, konkluderer InFact etter å ha ringt rundt til allmuen med en nysgjerrig hilsen fra Ordnett.
BT170210 Navnet kler Allmuen Bar & Bistro godt.
BT170210 Allmuen er folkets favoritt Navnet kler Allmuen Bar & Bistro godt.
BT170210 | Allmuen er folkets favoritt ¶
BT170210 Allmuen er folkets favoritt Navnet kler Allmuen Bar & Bistro godt.
VG170201 Her kommer ofte legenes bekymringer for allmuen til uttrykk, gjerne med en moraliserende undertone.
AP170110 Det mangeårige forbudet mot andre rusmidler enn alkohol og tobakk og den aggressive ruskonservatismen som er blitt fremført av blant annet interesseorganisasjoner på feltet, har nemlig ikke bare stått i veien for forskningen, men gjør også at allmuen er betydelig feilinformert om rusmidlenes virkninger.
DB160526 De har ekspandert internasjonalt i korrupte regimer uten at noen har bremset, tvert om hyllet ukritisk, de har blitt promotert, dyrket og hegnet om som nasjonens flaggskip med kongefamilien i spissen, og toppledere har ledd hele veien til banken hver gang allmuen raser over ublu lønninger.