DB171016 Hadde de fått et slott med en vakker park som var åpen for allmuen , for eksempel i Groruddalen, ville dette kunne trekke turister til en del av byen som trenger et løft.
DA170815 Det betyr at Preikestolen er tilgjengelig for allmuen også i den opprinnelige filmperioden fra 18. til 28. september.
BT170603 - I Sunnhordland var det stor motstand blant allmuen mot å innrette fattigomsorgen etter loven som kom i 1755, men ikke i Fjelberg.
AP170531 Hun blir heldigvis ikke tatt alvorlig i det hele tatt, i hvert fall ikke av den store allmuen .
NL170527 » Slik kan Statskog rosemale egen forvaltning av 58 millioner dekar av Norge, med en historie som framstiller jakt i tidligere tider bare forbeholdt rik adel fra Europa, samt uhemmet jakt på rovdyr helt til Statskog kom og åpnet drømmelandet for allmuen til gi-bort-pris.
NL170522 Skoleloven av 1860 var altså startskudd for grunnutdanning for allmuen .
NL170522 Karlsens fagkollega fra Tromvik, Edmund Edvardsen, har reist kritikk mot den skolehistoriske forskninga i Norge fordi allmuen i for liten grad kommer til ordet.
BT170420 Nettopp det har du muligheten til på Allmuen fredag da Foreningen for Antikk Musikk lager barokkmusikk som ifølge arrangementsteksten er « Too hot to Händel ».
BT170420 Hvor : Allmuen .
BT170318 » Den viktigste tråden var likevel at allmuen skulle tilpasse seg samfunnsordenen.
DB170313 For 30 prosent av oss med nisseluer mener at dem som trasker opp løvebakken daglig for å bruke pengene våre snakker et språk som er utydelig eller svært utydelig, konkluderer InFact etter å ha ringt rundt til allmuen med en nysgjerrig hilsen fra Ordnett.
BT170210 Navnet kler Allmuen Bar & Bistro godt.
BT170210 Allmuen er folkets favoritt Navnet kler Allmuen Bar & Bistro godt.
BT170210 | Allmuen er folkets favoritt ¶
BT170210 Allmuen er folkets favoritt Navnet kler Allmuen Bar & Bistro godt.
VG170201 Her kommer ofte legenes bekymringer for allmuen til uttrykk, gjerne med en moraliserende undertone.