DA170913 - Hans viktigste bidrag til norsk offentlighet var hans allminneliggjøring av sykdom og død.