SA160721 Ifølge tall fra Norsk pasientregister ble det registrert 299 personer med føtalt alkoholsyndrom i perioden 2008 til første tertial 2016.
SA160721 Føtalt alkoholsyndrom er den aller mest alvorlige konsekvensen av alkoholinntak under svangerskapet for levendefødte barn.
FV160721 Ifølge tall fra Norsk pasientregister ble det registrert 299 personer med føtalt alkoholsyndrom i perioden 2008 til første tertial 2016.
FV160721 Føtalt alkoholsyndrom er den aller mest alvorlige konsekvensen av alkoholinntak under svangerskapet for levendefødte barn.
BT160721 Ifølge tall fra Norsk pasientregister ble det registrert 299 personer med føtalt alkoholsyndrom i perioden 2008 til første tertial 2016.
BT160721 Føtalt alkoholsyndrom er den aller mest alvorlige konsekvensen av alkoholinntak under svangerskapet for levendefødte barn.