SA170106 Han peker på at idretten har forskjellige aldersinndelinger .
FV170106 Han peker på at idretten har forskjellige aldersinndelinger .
BT170106 Han peker på at idretten har forskjellige aldersinndelinger .
AP170106 Han peker på at idretten har forskjellige aldersinndelinger .