VG171229 - Det er en naturlig reaksjon å bli skremt av høye, akutte lyder.
DB171228 | Tre grep mot akutte korsryggsmerter ¶
DB171228 Direktoratet kritiserer samtidig Statoil for å glemme miljøkonsekvenser som følge av aktiviteten : Utslipp til luft og sjø, akutte utslipp og avfall.
AP171228 Uløste problemer føltes plutselig mer akutte .
BT171226 Det er fortsatt usikkert hva som var årsaken til de akutte plagene.
SA171224 Natthjemmet er Kirkens Bymisjons akutte overnattingstilbud til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo.
AP171224 Natthjemmet er Kirkens Bymisjons akutte overnattingstilbud til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo.
DN171221 - Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil ha tett dialog om behovene for ytterligere tiltak mot de akutte kompetanseutfordringene slik Dagens Næringsliv har beskrevet dem, skriver justisministeren i sitt svar.
VG171219 « Det er tydelig at det må gjøres akutte tiltak på flere broer, som altså ikke kan utsettes ! », er beskjeden fra Sps transportpolitiske talsperson.
VG171219 Sp sier det må gjøres akutte tiltak for å utbedre farlige rekkverk på broer i Norge.
VG171219 Det er forskjellig grad av alvorlighet i feil og mangler på broer, og vi må få den oversikt over hva som er de mest akutte tilfellene, sier Odnes ¶
VG171219 - Det viktigste er å få en oversikt over det mest akutte og hva de vil koste.
SA171214 Hardt pressede fastleger må settes bedre i stand til å håndtere de mest akutte problemene for disse pasientene.
DB171214 I løpet av 2015 behandlet Legevakten i Oslo 2923 akutte forgiftninger. 80 prosent var rusrelaterte.
DB171214 En enkel og systematisk undersøkelse av pasienter med rusmiddelforgiftning på legevakten, viste seg å være god nok til å fange opp pasienter med farlige forgiftninger eller andre akutte tilstander.
VG171212 Pengene var en reserve UCI kunne bruke av dersom man opplevde akutte pengeproblemer midt under VM.
BT171212 NVE og kommunen sa at de måtte få kontroll på de akutte behovene først, før de tok stilling til området som helhet.
BT171211 Flere akutte øyetilstander krever tungt og kostbart utstyr til undersøkelser, prøvetaking og behandling på ettermiddags- og kveldstid, og vakthavende lege vil i så fall måtte fraktes tur/retur sammen med pasienten til Augebygget.
AP171211 Verdens helseorganisasjon legger særlig vekt på de akutte rusvirkningene : Skader, trafikkulykker, vold, selvmordsforsøk.
AP171211 For å løse den akutte situasjonen er det også viktig med god dialog mellom reineierne og Bane Nor for å gjøre det som er mulig for å få reinflokkene bort fra jernbanelinjene, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland.
NL171210 Ikke alle disse var akutte tilfeller av hjerteinfarkt, noe var planlagte intervensjoner.
NL171210 Derimot ble hele 87 personer ( eller 79 prosent ) av de « lekkede » pasienter PCI-behandlet ved Feiring-klinikken i Oslo, med andre ord på et sykehus som ikke behandler akutte tilfeller, og som også ligger lenger fra hjemstedet enn avstanden fra hjemstedet og til UNN Tromsø.
VG171209 Dette er bistand myndighetene tilbyr nordmenn i utlandet, blant annet i akutte situasjoner som ved arrestasjoner.
NL171208 Vi har etter hvert knapt kapasitet til å ta oss av bruddpasienter og andre akutte skader.
NL171208 Langt mindre får vi operert de mindre akutte plagene.
BT171208 Kommunen vil sammen med NVE vurdere området mer nøye over helgen og sier at de fokuserer på det akutte først.
VG171205 Den mest akutte faren ved mildværet og det massive regnværet på Vestlandet, er at det skal utløse store, tunge og ødeleggende snøskred.
AP171205 Brenselslagrene tømmes og akutt mangel på brensel gjør at to sykehus i hovedstaden Sana ikke kan utføre akutte operasjoner, og medisiner som må holdes kjølig, kan bli ødelagt.
AP171205 Kommunene ser et selskap som kan løse akutte bemanningsproblemer innenfor helse og omsorg.
DN171204 Den akutte mangelen på kryptologer som kan sikkerhetsklareres bekymrer Jonas Gahr Støre, som varsler at Ap vil følge opp saken.
DB171204 Nord-Korea sier øvelsen vil « presse den allerede akutte situasjonen (... ) til randen av atomkrig ».
DB171204 Landets Komité for fredelig gjenforening kaller USAs president Donald Trump gal og sier øvelsen « vil presse den allerede akutte situasjonen (... ) til randen av atomkrig ».
AP171204 Landets Komité for fredelig gjenforening kaller USAs president Donald Trump gal og sier øvelsen « vil presse den allerede akutte situasjonen (... ) til randen av atomkrig ».
AA171204 Landets Komité for fredelig gjenforening kaller USAs president Donald Trump gal og sier øvelsen « vil presse den allerede akutte situasjonen (... ) til randen av atomkrig ».
AP171202 Så hvorfor ser vi da fortsatt krigføring i Ghouta, med store menneskelige lidelser som resultat ? Akutte humanitære lidelser er dessverre ikke er noen utilsiktet effekt, ifølge Erik Abild i Flyktninghjelpen.
AP171202 Så hvorfor ser vi da fortsatt krigføring i Ghouta, med store menneskelige lidelser som resultat ? Akutte humanitære lidelser er dessverre ikke er noen utilsiktet effekt, ifølge Erik Abild i Flyktninghjelpen.
DB171130 De akutte problemene er at verden vet for lite om den nye Kim Jong-un til å regne med at regimet vil kollapse.
VG171123 Slike kritiske situasjoner kan oppstå fra tid til annen knyttet til endringer i virksomheten, brudd på sikkerheten og andre akutte hendelser.
NL171123 akutte infeksjoner, eller kun lindrende behandling.
BT171123 Om ikke deres akutte behov for lokaler oppfylles snarest, vil de to kulturelle flaggskipene måtte forlate Bergen og Hordaland for å finne en tryggere havn et annet sted i Norge.
BT171123 Om ikke deres akutte behov for lokaler oppfylles snarest, vil de måtte forlate Bergen for å finne en tryggere havn et annet sted.
VG171121 - Rohingya-folket nektes også tilgang til sykehus i byen Sittwe, med unntak av i akutte tilfeller.
SA171121 Selv om Angela Merkel overlevde den akutte flyktningkrisen, ser det ut itl at flyktningtemaet ut til å ha innhentet henne.
VG171119 Legen må være spesielt oppmerksom på akutte plager.
VG171119 Det var i samme tidsrom hun oppsøkte legevakt og fastlege på grunn av akutte pusteproblemer, hjertebank og brystsmerter.
BT171114 Forleden måtte jeg selv oppsøke Bergen legevakt på kveldstid med akutte magesmerter, som var ganske identisk med et tilfelle av akutt blødende magesår forårsaket av en bakterie for halvannet år siden.
AA171109 I tillegg går EU inn for å opprette en militærstyrke som kan håndtere akutte kriser og en felles offisersutdanning.
DB171106 I sterk konkurranse med global oppvarming og plastforsøpling, er insektdøden framfor alt uttrykk for det kanskje mest akutte miljøproblemet vi står overfor i verden i dag : tap av artsmangfold.
VG171103 Kritiske mediesituasjoner kan oppstå fra tid til annen knyttet til endringer i virksomheten, brudd på sikkerheten og andre akutte hendelser.
DB171026 - Jeg har ingen akutte problemer.
NL171024 Onsdag morgen skal styret i Helse Nord si ja eller nei til etablering av et PCI-tilbud for akutte infarkt-pasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø.
BT171022 Selv om det er en politisk oppgave å treffe beslutninger om den enkelte løsning, er det er vår oppgave som forskere å påpeke at mange akutte løsninger er reaktive.
AP171022 - I Norge har vi 200 arter som står på den mest akutte listen for å bli reddet, blant dem mange insekter.
DB171019 Rådet for psykisk helse anbefaler alle å ringe 113 om du har akutte tanker om selvmord.
DA171019 Vi vet at barn som ikke pleies av sine foreldre, oftere opplever akutte forverringer og blir lenger på sykehus.
AP171018 Forskningen viser at barn som pleies av det offentlige får langt oftere akutte innleggelser på sykehus.
AP171018 Forskningen viser at barn som pleies av det offentlige får langt oftere akutte innleggelser på sykehus.
SA171015 Vi sender mange bekymringsmeldinger til Mattilsynet, men de har ikke kapasitet til å avverge akutte problem.
SA171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
FV171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
BT171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AP171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AA171006 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
DN171005 Vi snakker altså om en minstesats på 221 kroner per time for folk som, uten tilleggsbetaling, er i « frivillig » beredskap 24/7 for å kunne hoppe inn og dekke redaksjonens akutte bemanningsbehov.
DN171004 Og her snakker vi om folk som, uten tilleggsbetaling, er i « frivillig » beredskap 24/7 for å kunne hoppe inn og dekke redaksjonens akutte bemanningsbehov.
AP171004 Depresjoner ble mer fremtredende og endte flere ganger i akutte innleggelser på psykiatrisk sykehus.
DB170930 - De akutte problemene på Stovner den siste tida har vært knyttet til slåsskamp og uro blant elevene.
VG170929 Ifølge rapporten har Nødnett ingen økonomisk buffer som kan dekke akutte behov dersom Nødnett blir rammet av uforutsette hendelser som sabotasje.
DB170929 - Vi tilbyr en tverrfaglig utredning av akutte idrettsskader.
DB170929 Det fikk da også kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) til å innkalle til hastemøte om den akutte situasjonen.
AA170929 Vi må ta den akutte situasjonen der og da.
DB170928 - De akutte problemene på Stovner den siste tida har vært knyttet til slåsskamp og uro blant elevene.
SA170926 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).i ¶
BT170926 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
AP170926 Innføring av aktivitetsplikt ( skoleansatte har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ).
DN170924 Raknes påpeker at den amerikanske presidenten har ganske stort handlingsrom i akutte kriser.
AA170922 Planene er at sikkerhetsbygget og langtidspasientene skal ha tilhold på Østmarka, mens det akutte tilbudet og almennpsykiatrien skal ligge på Øya sammen med resten av sykehuset.
NL170921 Det vil bety at den akutte mangelen på penger til vedlikehold av fylkesveier vil bli tydelig for alle.
AP170920 Datteren min var med andre ord på tynn is, og nyrene begynte å skrike i akutte abstinenser.
DB170919 I 2012 kom dokumentarfilmen « Me At The Zoo » om Crockers liv etter den akutte populariteten.
NL170915 Norge har et av verdens beste helsevesen hva gjelder akutte skader og hendelser.
NL170915 Men når lysene i operasjonssalen blir slukket og den akutte krisen er over begynner den virkelig store jobben for pasientene : å gjenerobre livet.
AP170915 Kultur og ledelse kommer til uttrykk i måten de løser sine oppgaver både i daglig tjeneste, i akutte og ekstreme situasjoner og i møte med publikum, fornærmede, pårørende, lovbrytere, domstolene, forsvarere, mediene, politikere og i samarbeidende virksomheter som brann, helse, forsvar, kommuner og frivillige organisasjoner.
DA170914 Vi er så vidt ferdig med den akutte fasen i dette oppdraget nå.
AA170911 Vi var i stand til å gjennomføre akutte operasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Christina Yvonne Olsen.
AA170911 Akutte operasjoner ¶
AA170911 Sykehuset opplyser at de likevel er i stand til å gjennomføre akutte operasjoner.
AA170911 Gjennomfører akutte operasjoner ¶
DB170910 Men utfordringene har blitt så akutte at jeg ikke klarer å la være.
VG170908 - Dette er det mest akutte spørsmålet i internasjonal politikk.
DB170908 Vi har flere studier som viser at antallet akutte dødsfall og sykehusinnleggelser øker når svevestøvet kommer over dette nivået, bekrefter fungerende direktør Johan Øvrevik overfor Dagbladet.
AP170908 - Dette er det mest akutte spørsmålet i internasjonal politikk.
DN170907 - Når akutte og gjerne uforutsette situasjoner oppstår, eller man ønsker å rydde opp i gammel kredittkortgjeld kan forbrukslån med god rente og en nedbetalingsplan, være en bra løsning.
AA170904 - Å angripe Tyrkia-Erdogan og ignorere Tysklands og Europas grunnleggende og akutte problemer viser mangel på visjoner, sier Erdogans talsmann Ibrahim Kalin.
VG170901 I stedet har Høie laget nok en administrativ konstruksjon, primærhelseteam, som fastlegene selv mener er ubrukelig for å løse den akutte situasjonen.
AA170901 Ved å utplassere tungt medisinsk utstyr reduserer vi tidstap ved å transportere dette fra fastlandet i akutte situasjoner.
NL170831 Vi snakker om både akutte tiltak som førstehjelpskunnskap, tilgjengelig nesespray, alternative inntaksmåter som røyking og mer kunnskap om risiko.
DB170831 Det er kriser som medfører langvarige og akutte følelsesmessige og eksistensielle belastninger.
AP170831 Byråd Rina Mariann Hansen er positiv til et møte, men « har ingen ordninger i dag som kan dekke det akutte behovet Ellingsrud har fått ».
DB170830 Derfor dro Ruth Kasirye tilbake til sykehuset i Uganda for å skaffe dokumenter som fastslo at det forbudte stoffet som ble funnet i kroppen hennes var en del av den akutte behandlingen hun fikk på Pentagon Medical Center nyttårshelgen 2016.
DB170830 Altså etter at den akutte behandlingen for malaria og brystsmerter var avsluttet.
AP170829 Den globale klimakrisen er en av de mest akutte utfordringene menneskeheten står overfor.
DB170828 Da han fikk akutte magesmerter denne våren, måtte han sendes med ambulanse til Notodden, og deretter til Skien.
DA170826 Slitasje på både sårbar natur og lokalbefolkningens tålmodighet, forsøpling, turisttrengsel og mangel på infrastruktur er akutte problemer som må løses straks, noe sommerens utallige medieoppslag har satt fokus på.
AP170826 Den akutte faren for omfattende ødeleggelser har blitt redusert lørdag.
AP170826 Den akutte faren for omfattende ødeleggelser har blitt redusert lørdag.
VG170824 Kjernen i saken er at Antidoping Norge mener at hun må ha tatt meldonium også etter den akutte nødssituasjonen, men vi er ikke enige i det, sa Morten Justad Johnsen til VG før høringen med NIFs domsutvalg.
DA170824 - Forsvaret har selv helsetjenester for å ta seg av akutte situasjoner, men etter hvert blir de overført til kommunene, og da må fastlegene kunne henvise videre til relevant spesialhelsetjeneste, sier Pettersen.
DA170823 Lederen av bystyregruppa, Eirik Lae Solberg, mener det må innføres akutte tiltak og vil sende et konkret forslag til behandling, skriver Aftenposten.
AP170823 Leder av Høyres bystyregruppe i Oslo, Eirik Lae Solberg, mener man må innføre akutte tiltak for å få bukt med problemene.
AP170823 I tillegg til akutte tiltak vil Høyre ha mer forebygging.
SA170816 - De aller fleste bruker både langsiktig og akutte strategier.
BT170816 - De aller fleste bruker både langsiktig og akutte strategier.
AP170816 juli avslår Utenriksdepartementet jemenittiske forespørsler om en norsk vertskapsrolle i forbindelse med fredssamtaler i den akutte krisen i Jemen.
AP170816 - De aller fleste bruker både langsiktig og akutte strategier.
DA170815 - Vi har ingen akutte planer om å hente inn nye folk nå etter at Fitim Azemi er på plass, sa VIF-trener Ronny Deila til Dagsavisen etter 0-0 kampen i avskjedskampen med Ullevaal stadion mandag kveld.
AA170808 På samme måte som sykepleieren som svarer når du ringer 113 veileder deg og gir råd i akutte situasjoner.
DB170807 I bunn og grunn dreide det seg ikke i hovedsak om økonomi, men om tilgang til å bygge et fagmiljø som kunne håndtere de akutte hendelsene, sier Torgeir Micaelsen til Dagbladet.
DA170805 Vi får mange akutte traumetilfeller, forteller Onus.
DB170803 Vi mangler den akutte beredskapen på øya.
NL170802 Akutte sykdommer, skader eller " illebefinnende " rammer heldigvis relativt sjelden.
DB170801 - Vi har sikret at vi gjør alt riktig i forhold til at saksbehandlingen i den akutte fasen og hvordan vi behandler situasjonen etter at den oppstod, sier Oddvar Sæther.
DB170801 Plast i havet er blitt Norges mest akutte miljøproblem.
DB170729 I grisgrendte strøk skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.
DB170729 I byer og tettsteder skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.
DB170729 Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lager nå en veileder om akutthjelperfunksjonen, og som vil tydeliggjøre akutthjelperfunksjonen og hvilke akutte tilstander de skal rykke ut på.
DB170728 I år er det mangelen på strøm som forverrer folks liv, men dette kommer på toppen av alle de andre kroniske og akutte problemene som har blitt del av Gaza-palestinernes « normale » liv », skriver FN-sjefen Robert Piper i en ny rapport. 10 Hamas-år - tre kriger ¶
VG170727 Det vil være naturlig å gjøre det når den akutte situasjonen er håndtert, sier direktøren.
VG170727 SYKEHUSSJEF : Administrerende direktør Jan-Roger Olsen forteller at Sørlandet sykehus først vil ta for seg den akutte situasjonen i forbindelse med drapet på 17 år gamle Marie Skuland.
VG170727 Det vil være naturlig å gjøre det når den akutte situasjonen er håndtert, sier direktøren.
VG170727 Det vil være naturlig å gjøre det når den akutte situasjonen er håndtert, sier direktøren.
DA170725 De omtaler tilfellene som « akutte eksponeringer » fordi folk noen ganger er usikre på om de er bitt : ¶
AP170722 Nå sprer den akutte nøden seg.
NL170721 Det begynner allerede ved den akutte skaden eller sykdommen.
DB170721 Limitarianismen kan begrunnes på mange forskjellige måter, her skal vi fokuserer på to : Politisk likhet og eksistensen av akutte behov som ikke blir møtt.
DB170721 Argumentet om akutte behov som ikke blir møtt fremhever grunnleggende behov og kollektive handlingsproblemer som bør gis høy moralsk prioritet.
DB170717 Den andre er akutte plasseringer uten grundige, kompetente undersøkelser.
VG170714 Men Qatar har penger til å betale, og Iran har satt inn over 100 fly hver dag med mat til Qatars innbyggere, og demmet opp for den mest akutte krisen.
NL170714 Akutte besetningsproblemer fører til mange kanselleringer.
DB170711 Uansett er det klart at forsvaret både har akutte utfordringer som må løses nå, og et langsiktig strukturproblem.
VG170710 Uansett er det erosjonen fra bølger som ifølge ham er det akutte problemet.
VG170710 En alarm som skal varsle om akutte situasjoner, kunne høres over hele Stockholm søndag kveld.
VG170708 Da var hun i tredje trimester og hadde fått akutte mage- og ryggsmerter, skriver avisen.
AA170628 Mens akutte smerter har en kjent funksjon gjennom å varsle om fare for å ødelegge vevet, har langvarig smerte ingen slik kjent funksjon.
AA170628 De langvarige smertetilstandene kan illustreres som et bølgende forløp over tid med bedre og dårligere perioder i motsetning til akutte tilstander som gjerne har et forløp i form av én bølge.
AA170628 Allikevel ser vi svært ofte at langvarige smerte- og symptomlidelser behandles som om de skulle være akutte .
AA170628 | Akutte og langvarige smerter krever ulik tilnærming ¶
SA170627 Førde, som leder pilotforeningen i Parat, advarer om at problemene for Norwegian ikke er over selv om selskapet tirsdag greide å dekke opp den akutte pilotmangelen som førte til massive kanselleringer søndag og mandag, skriver Aftenposten.
AP170627 Førde, som leder pilotforeningen i Parat, advarer om at problemene for Norwegian ikke er over selv om selskapet tirsdag greide å dekke opp den akutte pilotmangelen som førte til massive kanselleringer søndag og mandag.
AP170627 Førde, som leder pilotforeningen i Parat, advarer om at problemene for Norwegian ikke er over selv om selskapet tirsdag greide å dekke opp den akutte pilotmangelen som førte til massive kanselleringer søndag og mandag.
AP170626 Etter det Aftenposten kjenner til, skal det i disse dager pågå forhandlinger om ny kollektivavtale for de spanske pilotene, men hos Norwegian er man klar på at dette ikke forklarer de akutte problemene nå.
AP170626 Etter det Aftenposten kjenner til skal det i disse dager pågå forhandlinger om ny kollektivavtale for de spanske pilotene, men hos Norwegian er man klar på at dette ikke forklarer de akutte problemene nå.
DB170625 Det er bra med innspill også fra norsk akademia - som i professor Jan-Erik Smildens kommentar i Dagbladet søndag om tidligere president Ali Nasser Mohammeds fredsinitiativ overfor Martine-stiftelsen i forbindelse med den akutte krisen i Jemen.
VG170624 Ifølge referatet forklarte Fyrlykta sitt høye overskudd med at de over tid har tatt en for høy pris for akutte fosterhjemsplasseringer og dette ble gjort fordi barnevernet hadde signalisert at prisen skulle være « robust ».
VG170623 Når det akutte redningsarbeidet er over, fortsetter en storstilt innsats for å forhindre at flere dør av mangel på mat, vann, husly eller helsetjenester.
DB170622 De aller fleste steder er det lokale tjenester som skal komme inn i akutte alvorlige hendelser, forteller hun.
DB170622 - I akutte tilfeller hvor det ikke er noen til å ta hånd om barnet vil våre representanter gjøre dette inntil hjelp kommer til.
BT170622 Dette er typiske akutte stressreaksjoner, men de kan også bli vedvarende dersom barnet ikke har noen trygg base, og går i beredskap over lengre tid.
VG170612 STORE SKADER : Rune Svorkås anslår skader til opp mot 500.000 kroner på eiendommen sin etter søndagens akutte oversvømmelse.
DB170612 Rekonvalesensen etter det skal ha gått veldig bra, og ifølge Tjørhom var Ingebrigtsen i god rute før han fikk den akutte hamstringskaden i Eugene.
DB170612 Men verden er ikke bare akutte kriser.
DB170612 Hverdagslivssamtalen må være fundamentet som gjør at vi takler de akutte krisene bedre.
VG170609 - Det ser jeg på som kortsiktige tiltak for å løse akutte situasjoner.
NL170609 Uansett hvor i landet man bor, har alle krav på å vite at man har vern mot vold, beskyttelse mot brann og beredskap mot sykdom og akutte hendelser.
DN170602 Han har overfor DN gitt seg selv ut året for å få på plass en endelig løsning på den akutte situasjonen i Norske Skog.
VG170601 « Regjeringen fulgte opp i den akutte fasen på en tilfredsstillende måte ved å stille til rådighet nødvendige økonomiske ressurser til akuttoppfølging ved Informasjons- og støttesenteret på Royal Christiania og etablering/drift av Støttegruppen for overlevende og etterlatte.
VG170601 Kommisjonen bemerker imidlertid at Sosialdepartementet og Helsedirektoratet ikke var involvert, hverken i den akutte fasen eller i langtidsoppfølgingen.
DB170601 Ved å velge det siste vil vi oppleve at utfordringene blir mindre akutte , men at de kommer tilbake med forsterket tyngde og ofte i irreversibel form.
DA170531 - Det at man erstatter et behov for miljøarbeider med en vekter eller Securitas, er knyttet til at det er noen akutte behov, svarer UDE-direktør Astrid Søgnen.
DB170529 Strømmen av mennesker som prøver å seg inn i Europa uten gyldig Schengen-visum har langt fra stanset opp, men den akutte humanitære og politiske krisen i forfjor lot seg løse, først og fremst takket være Tyskland og Angela Merkels håndtering.
DA170529 De akutte problemene forsøkte politiet å bøte på ved å tilby folk som ikke kunne skaffe seg « nattely » sjøl, gratis overnatting i « husvildearresten ».
DA170527 Ifølge hovedverneombud Einar Osnes mangler lærerne trening og opplæring i hvordan de kan unngå eller håndtere akutte situasjoner der elever tyr til vold.
VG170523 Haha, Tom Dumoulin kaster den rosa trøyen og hiver seg ut i veikanten med akutte mageproblemer.
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170522 Som en kjent antropolog sa det under den akutte flyktningkrisen i fjor : « Det er ikke De som sitter strandet i overfylte mottak på Lampedusa, det er Vi ».
AP170522 Som en kjent antropolog sa det under den akutte flyktningkrisen i fjor : « Det er ikke De som sitter strandet i overfylte mottak på Lampedusa, det er Vi ».
DA170519 Lærere trenger å bli trent på hvordan de kan unngå eller håndtere akutte situasjoner der elever tyr til vold, mener hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten i Oslo kommune.
DA170518 Videre står det at « skolene får bistand med konflikthåndtering, veiledning og debrifing ved akutte voldshendelser.
DN170515 Den akutte underfinansieringen gjør at FN verken greier å gi nok mat, vann, kostholdstilskudd, telt eller medisinsk hjelp til flyktningene, som befinner seg i Uganda, Sudan, Etiopia, Kenya, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.
AA170515 Den akutte underfinansieringen gjør at FN verken greier å gi nok mat, vann, kostholdstilskudd, telt eller medisinsk hjelp til flyktningene, som befinner seg i Uganda, Sudan, Etiopia, Kenya, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.
DA170514 De vil også vite om dette innebærer at det fremdeles skal være et team i beredskap ved Odda Sykehus som kan gjennomføre akutte kirurgiske inngrep på døgnbasis, og om det blir en døgnkontinuerleg beredskap for gjennomføring av nødkirurgiske prosedyrer i samsvar med Nasjonal traumeplan.
AP170514 Dersom det oppstår akutte komplikasjoner, kan det i enkelte tilfeller være vanskelig for norske sykehus å følge opp behandling som er gitt i et annet land.
NL170512 - Det mest akutte er dreneringen.
AA170511 Noe av dette kan gå til langvarige kriser som har havnet i skyggen av mer akutte katastrofer. ( ©NTB ) ¶
VG170510 Kjernen i saken er at Antidoping Norge mener at hun må ha tatt meldonium også etter den akutte nødsituasjonen, men vi er ikke enige i det.
VG170509 Rent formelt er det riktignok forhandlet frem noe som vil lette det helt akutte trykket, og gi dommerstanden en form for midlertidig arbeidsro.
DA170508 Parallelt med den akutte trusselen, lurer andre farer, sier fredsforskeren.
DA170508 Den største akutte trusselen er hissingen mellom Nord-Korea og USA om atomvåpen.
BT170508 Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.
BT170508 - Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlige syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport.
AA170508 Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.
AA170508 - Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlige syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport.
DB170507 På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert.
AP170507 På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert.
AA170507 På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert.
DN170504 | Folk og fagfolk for sentralisering ¶ ¶ Akutte , oppståtte lidelser er mye hyppigere, og utgjør godt over 90 prosent av akuttkirurgiske pasienter, sier forfatteren.
SA170503 Barn med alvorlige nevrologiske lidelser, som stadig får akutte perioder der de kan være døden nær eller trenge omfattende sykehusbehandling.
SA170503 Barn med alvorlige nevrologiske lidelser, som stadig får akutte perioder der de kan være døden nær eller trenge omfattende sykehusbehandling.
AP170502 Denne uken sa Beslutningsforum for nye metoder ja til å videreføre det kirurgiske inngrepet trombektomi ved akutte hjerneslag.
AP170502 Behandlingen betegnes som « den andre revolusjonen » i behandlingen av akutte , alvorlige hjerneslag.
AP170501 Det kan være mindre akutte overbevisninger, slik som at atomkraft er farligere enn fremtidige klimaendringer, som man kanskje heller ikke tror på.
VG170427 - Hva mener med « akutte tilfeller » - hva kvalifiserer til å få svar på stedet ?
BT170426 Han og andre hordalandspolitikere bør ta selvkritikk for at de ikke tidligere innså det akutte behovet for å bedre Vossebanen og E16.
VG170425 - Jeg skal ikke gå i detalj, men dette er en medisinsk vurdering som endte med denne akutte innleggelsen, sier forsvarsadvokaten.
VG170425 mai basert på resultatet av den akutte innleggelsen.
DB170425 mai, basert på resultatet av den akutte innleggelsen.
DB170425 - De som har akutte behov vil fortsatt få hjelp, men vi begrenser antall timer du kan stikke innom uten timeavtale.
DA170424 Før påske ba Nationaltheatrets styreleder Anne Enger om et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland, skriver NTB, for å få en løsning på den akutte situasjonen ved Nationaltheatret.
VG170423 Vegard Forren ble hentet til Brighton på grunn av den akutte skadekrisen i klubben.
AP170422 Vi kommer til å skaffe flere akutte overnattingsplasser, men har ingen sjanse til å skaffe plass til alle som trenger det.
AP170421 Den akutte oppblussingen av protester i landet tilskrives to saker : ¶
DA170420 Tiltaket hadde umiddelbar positiv effekt på luftkvaliteten, men slike akutte tiltak er likevel ikke nok til å redde bylufta, mener Miljødirektoratet.
DA170420 - Det som bekymrer oss mest er årsmiddelnivået, utslippene over tid, og ikke bare de akutte situasjonene, sier Sorteberg.
AP170417 Ambulanse, politi, legevakt og uteseksjonen redder flere akutte situasjoner, men den viktigste delen av hjelpeapparatet svikter totalt.
DB170412 Briten har fått påvist den akutte virussykdommen - også referert til som kyssesyke - etter en innholdsfattig vårsesong der 31-åringen ikke har konkurrert siden Milano-Sanremo.
AP170411 Etter at det mest akutte raseriet har lagt seg, er vitsemakerne kommet på banen.
AP170411 Etter at det mest akutte raseriet har lagt seg, er vitsemakerne kommet på banen.
AP170411 Etter at det mest akutte raseriet har lagt seg, er vitsemakerne kommet på banen.
SA170407 Men uansett må du være budt på at det oppstår akutte skadesituasjoner.
BT170407 Men uansett må du være budt på at det oppstår akutte skadesituasjoner.
AP170407 Men uansett må du være budt på at det oppstår akutte skadesituasjoner.
AP170406 Hvorfor oppretter ikke FN et robust fond for å løse slike akutte sultkatastrofer som med visshet gjentar seg ?
DB170404 Slik loven er utformet i dag, er det mange avhør som faller inn under en ukes-fristen som ikke er akutte .
DB170404 - Utfordringen er å skille ut de akutte sakene fra de som ikke er akutt, eller hvor barnet står i fare for nye overgrep.
AP170403 Særlig i akutte situasjoner hvor det er lite tid til rådighet utmerker systemet seg.
AA170330 Det er sjelden akutte medisinske problemer gjør besetningsmedlemmer ute av stand til å utføre oppgavene sine.
VG170329 Når det gjelder de akutte forholdene er det gjort en tilstandsvurdering for forsterket nødsikring.
DB170325 - Norge gir 135 millioner kroner til akutte humanitære behov i Sør-Sudan i 2017, og vi vil se på en ytterligere økning.
DB170325 Han sier at Norges innsats for å lindre hungerskatastrofen i Sør-Sudan, i 2017 består av 135 millioner kroner til akutte humanitære behov, og at han « vil se på en ytterligere økning ».
VG170323 Skadefelling av ulv er et virkemiddel for « akutte skadesituasjoner » som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom lisensfelling eller kvotejakt.
SA170321 Rådmannen i Strand setter i verk strakstiltak for å håndtere den akutte situasjonen.
DB170321 - Den akutte krisehåndteringen har fungert godt i de situasjonene vi har hatt, herunder brannen i Lærdal, terrortrusselen sommeren 2014 og oppfølgingen av hendelsene i Paris og København.
AA170321 Norge bidrar med 135 millioner kroner til akutte humanitære kriser i Sør-Sudan i 2017.
SA170314 - Om spillerne klarte å unngå akutte skader som følge av sammenstøt og lignende, skulle man tro at disse utøverne er godt nok trent til at de henter seg inn igjen innen én ukes tid, forteller Garthe og Paulsen.
AP170314 - Om spillerne klarte å unngå akutte skader som følge av sammenstøt og lignende, skulle man tro at disse utøverne er godt nok trent til at de henter seg inn igjen innen én ukes tid, forteller Garthe og Paulsen.
AA170313 - Det er forstemmende hvordan denne akutte sultkrisen ikke kun er en naturkatastrofe, krisen er også skapt av mennesker.
DB170311 Ifølge forsikringsbransjen er det stadig flere som velger å forsikre hundene sine mot akutte sykdommer og skader, som kan koste mye dersom hunden må ha legehjelp og behandling.
BT170311 Men den viktigste og overlegent vanligste akutte kirurgien er behandling av pasienter innlagt tiltrengende øyeblikkelig hjelp med en kirurgisk diagnose. 80 prosent av disse innleggelsene ( utenom ortopedi ) er gastrokirurgi ( mage- tarmkirurgi ).
BT170311 Akuttkirurgi er også håndtering av akutte komplikasjoner etter planlagt kirurgi.
AP170310 Men mange manglet erfaring med akuttpsykiatri, i å stå i første linje og vurdere ustabile pasienter i den akutte , kritiske fasen.
AP170309 De siste månedene har de to presidentene klart å løse flere akutte kriser.
VG170308 Strålebehandling er riktignok sjelden brukt ved blodkreft for barn, men brukes i akutte tilfeller og dersom kreften spres til hjerneceller.
AP170301 Flere forsikringsselskap har såkalte alarmsentraler for akutte hendelser.
AA170301 Flere forsikringsselskap har såkalte alarmsentraler for akutte hendelser.
VG170225 - Det handler om at utøverne fremstår med akutte besvær, som hoste, tung pust eller piping i brystet, og de søker kontakt og forteller at de er plaget.
SA170224 Dette svarer så til de grader på det akutte og kortsiktige behovet som eksisterer spesielt i leverandørindustrien langs vestlandskysten.
DN170224 - I tillegg til den akutte innsatsen, er det viktig med flerårig støtte til sårt nødvendige utviklingstiltak.
DB170224 - I tillegg til den akutte innsatsen, er det viktig med flerårig støtte til sårt nødvendige utviklingstiltak.
DA170224 Det er viktig at giverkonferansen i dag ikke bare dekker det akutte matvarebehovet, men også sørger for langsiktig utvikling, sier hun.
AA170224 - I tillegg til den akutte innsatsen, er det viktig med flerårig støtte til sårt nødvendige utviklingstiltak.
AA170224 - I tillegg til den akutte innsatsen, er det viktig med flerårig støtte til sårt nødvendige utviklingstiltak.
VG170223 Mange studier har vist at miljøgifter kan knyttes til akutte og vedvarende skader på lever, nyrer, hormonsystem og sentralnervesystem.
VG170222 At innbyggerne i Finnmarks største by må finne seg i å i realiteten være isolert fra akutte sykehustjenester synes de begge er svært kritikkverdig : ¶
SA170222 Kommunene bør beholde retten til å ta ut barn fra hjemmet i akutte situasjoner, når det er alvorlig fare for barnets liv og helse.
SA170222 De kan bare prioritere de mest akutte sakene.
DB170222 - Jeg er opptatt av at befolkningen skal ha trygghet for å få hjelp i akutte situasjoner.
VG170221 Tidligere hadde man en tørke hvert tiende år, så hvert femte og nå er det akutte kriser nesten hele tiden, sier Solheim.
DA170220 Den mest akutte politiske krisa er nok over.
BT170220 Da hadde vi kanskje kunnet unngå denne akutte situasjonen, sier hun.
AP170220 Da hadde vi kanskje kunnet unngå denne akutte situasjonen, sier hun.
AA170220 Da hadde vi kanskje kunnet unngå denne akutte situasjonen, sier hun.
VG170219 - Nå kom den akutte situasjonen hvor Veireno melder at de faktisk ikke hadde penger til å betale lønn til de ansatte i morgen, og da kunne vi risikere at mange ansatte plutselig ikke ville møte opp på jobb.
AA170217 Etter en stund ble den akutte krisen løst, og skipene fikk gå til land.
VG170216 Og om forstøverapparater, som egentlig er laget for bruk i akutte tilfeller på sykehus, har en fornuftig plass i et toppidrettsmiljø.
VG170216 Flyktningkrise, EU-krise og Brexit, pengeproblemene i sør og de stadig mer potente angrepene mot det etablerte fra nye populistiske partier og bevegelser oppfattes om langt mer akutte trusler og utfordringer enn tredje verdenskrig.
FV170216 Det er en medisinsk metode som jeg synes skal brukes ved akutte medisinske tilfeller, sa den svenske landslagslegen Per Andersson til Adresseavisen i oktober. 20. oktober skrev Aftenposten at norske løpere får medisinsk behandling med forstøvere i annen etasje av smøretraileren under sprintkonkurransene.
DB170215 Avdelingsoverlege Knut Melhuus ved Oslo Skadelegevakt har i mer enn 30 år behandlet akutte skader av denne art.
AP170215 Flere forsikringsselskap har såkalte alarmsentraler for akutte hendelser.
AA170215 Flere forsikringsselskap har såkalte alarmsentraler for akutte hendelser.
VG170214 Han peker også på flere akutte flommer som har gitt ødeleggende sørpeskred ned fra Vannledningsdalen rett over veien ved Longyearbyen.
DB170214 I går kom VG med en reportasje som synes å bekrefte truslenes akutte karakter.
SA170213 Det er en medisinsk metode som jeg synes skal brukes ved akutte medisinske tilfeller, sa den svenske landslagslegen Per Andersson til Adresseavisen i oktober. 20. oktober skrev Aftenposten at norske løpere får medisinsk behandling med forstøvere i annen etasje av smøretraileren under sprintkonkurransene.
FV170213 Det er en medisinsk metode som jeg synes skal brukes ved akutte medisinske tilfeller, sa den svenske landslagslegen Per Andersson til Adresseavisen i oktober. 20. oktober skrev Aftenposten at norske løpere får medisinsk behandling med forstøvere i annen etasje av smøretraileren under sprintkonkurransene.
BT170213 Det er en medisinsk metode som jeg synes skal brukes ved akutte medisinske tilfeller, sa den svenske landslagslegen Per Andersson til Adresseavisen i oktober. 20. oktober skrev Aftenposten at norske løpere får medisinsk behandling med forstøvere i annen etasje av smøretraileren under sprintkonkurransene.
AP170213 Det er en medisinsk metode som jeg synes skal brukes ved akutte medisinske tilfeller, sa den svenske landslagslegen Per Andersson til Adresseavisen i oktober. 20. oktober skrev Aftenposten at norske løpere får medisinsk behandling med forstøvere i annen etasje av smøretraileren under sprintkonkurransene.
VG170210 ULOVLIG JAKT : I Venezuela er det nå rapportert om flere funn av drepte flamingoer, trolig som et desperat resultat av landets akutte matkrise.
AA170210 - Vi er nå ute med alt mannskap for å forsøke å redusere det akutte problemet.
BT170209 - Hver fastlege har flere ledige timer til øyeblikkelig hjelp hver dag, og hvis man må vente mer enn en time er det helt spesielle grunner til det, og nevner akutt AMK-henvendelser, flere henvendelser fra hjemesykepleien, og akutte psykiatriske henvendelser som plutselig kommer på døren.
AA170209 - Derfor er vi nå ute med allt mannskap for å forsøke å redusere det akutte problemet.
AA170209 - Hver fastlege har flere ledige timer til øyeblikkelig hjelp hver dag, og hvis man må vente mer enn en time er det helt spesielle grunner til det, og nevner akutt AMK-henvendelser, flere henvendelser fra hjemesykepleien, og akutte psykiatriske henvendelser som plutselig kommer på døren.
DB170208 Men disse rapportene viser at de gir langsiktige skader over et stort spekter - i tillegg til at noen får akutte plager.
DB170208 De har rett i at mobiltelefoner, trådløse rutere og strømmålere med WiFi og GPRS ikke gir akutte oppvarmingsskader.
AP170208 - Hver fastlege har flere ledige timer til øyeblikkelig hjelp hver dag, og hvis man må vente mer enn en time er det helt spesielle grunner til det, og nevner akutt AMK-henvendelser, flere henvendelser fra hjemesykepleien, og akutte psykiatriske henvendelser som plutselig kommer på døren.
AP170208 - Hver fastlege har flere ledige timer til øyeblikkelig hjelp hver dag, og hvis man må vente mer enn en time er det helt spesielle grunner til det, og nevner akutt AMK-henvendelser, flere henvendelser fra hjemesykepleien, og akutte psykiatriske henvendelser som plutselig kommer på døren.
SA170206 Personlig tror jeg det er vanskelig å unngå båndskader og belastningsskader - men akutte traumer mot f.eks. hode må vi få kontroll på.
SA170206 ) ¶ Akutte traumer ¶
FV170206 Personlig tror jeg det er vanskelig å unngå båndskader og belastningsskader - men akutte traumer mot f.eks. hode må vi få kontroll på.
FV170206 ) ¶ Akutte traumer ¶
BT170206 Personlig tror jeg det er vanskelig å unngå båndskader og belastningsskader - men akutte traumer mot f.eks. hode må vi få kontroll på.
BT170206 ) ¶ Akutte traumer ¶
AP170206 Personlig tror jeg det er vanskelig å unngå båndskader og belastningsskader - men akutte traumer mot f.eks. hode må vi få kontroll på.
AP170206 ) ¶ Akutte traumer ¶
BT170204 Mange opplever å leve med kronisk stress i form av kronisk bekymring, kroniske kriser og akutte kriser.
DB170131 I 2015 ble Melhuus kåret til « Årets Oslo-lege », etter i mer enn 30 år vært Oslobefolkningens lege på skadelegevakten når det gjelder akutte skader.
DB170126 Det handler stort sett om operasjoner eller andre akutte skader som har gitt injeksjoner av forbudte stoffer.
DB170124 Men den reduserte prisen gjelder kun i « akutte » situasjoner og tilbys ikke helsemyndighetene i de landene hvor behovet for vaksinen er størst - der de mest sårbare barna bor.
DB170117 - Det viktigste tiltaket vi kan innføre for å sikre trygg luft og for å slippe akutte tiltak som dieselforbudet, er de nye bompengesatsene i Oslopakke 3.
SA170115 Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede.
FV170115 Kjøreforbundet i Oslo gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede.
DN170115 Kjøreforbudet gjelder frem til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede.
DB170115 Kjøreforbudet vil gjelde fra klokka 06.00 til 22.00 fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede.
DB170115 Kjøreforbudet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede.
DB170115 Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede.
FV170112 Operasjonssentralen håndterer bare den akutte situasjonen i forhold til det operative i saken.
BT170112 Ansatte trente ikke sammen på akutte hendelser, og viktige opplysninger manglet i journalene.
DB170111 Han led av akutte psykiske problemer, og ble diagnostisert med Aspergers syndrom [ å slite med sosial samhandling og motoriske ferdigheter, red.anm. ] før disse siktelsene.
FV170105 Ifølge dommen konkluderer rapporten med at « det påberopte alkoholinntak synes tilnærmet umulig, og at det i hvert fall ville ha ført til akutte og alvorlige bevissthetsforandringer ».
BT170105 Ansatte trente ikke sammen på akutte hendelser, og viktige opplysninger manglet i journalene.
AP170105 Nyhetsbyrået Reuters skriver at Hebeis regionalmyndigheter i den akutte situasjonen har beordret full stans i alle forurensende virksomheter.
DB170104 I 2015 ble Melhuus kåret til « Årets Oslo-lege », etter i mer enn 30 år vært Oslobefolkningens lege på skadelegevakten når det gjelder akutte skader.
DA161211 Noen typer forgiftninger vil gi akutte symptomer, mens andre kan komme gradvis over dager til uker, sier Herjén.
AP161202 Ekspertene regner med at Indias økonomiske vekst kommer til å bremse opp kraftig i siste kvartal i år på grunn av den akutte kontantmangelen.
SA161118 Det er en medisinsk metode som jeg synes skal brukes ved akutte medisinske tilfeller, uttalte han.
AP161118 Det er en medisinsk metode som jeg synes skal brukes ved akutte medisinske tilfeller, uttalte han.
VG161004 Ved sterke, akutte smerter ¶
VG161004 Et argument for å være restriktiv har vært at pasientene kan bli avhengige og fortsette etter at de akutte smertene har gått over.
VG161004 En studie vi gjorde på 14 norske sykehus tyder tvert i mot på at vi skulle gitt mer mot akutte smerter.
VG161004 Dette er ikke spesielt betenkelig når vi tar i betraktning hyppigheten av akutte smertetilstander etter skader og operasjoner.
VG161004 år, har fått dem mot kortvarige, akutte smerter.
SA161004 Departementet erkjente også at økt kamplengde øker risikoen for akutte skader.
FV160830 Det siste året har Giftinformasjonen fått 1600 henvendelser knyttet til akutte hendelse med barn mellom 5 - 9 år.
AP160816 For Arbeiderpartiet er drømmescanariet en valgkamp der arbeid - i vid forstand - blir et hovedtema : Ikke bare den akutte situasjonen med høy arbeidsløshet på Vestlandet, men også utenforskap blant ungdom og innvandrere og behovet for et kompetanseløft i befolkningen.
FV160722 Den ene er medfødt og kan føre til akutte anfall.
SA160721 Den ene er medfødt og kan føre til akutte anfall.
BT160721 Den ene er medfødt og kan føre til akutte anfall.
AP160721 Den ene er medfødt og kan føre til akutte anfall.
AP160704 Noen kunder fikk beskjed veldig kort tid før de skulle reise på lørdag og da kom de helt akutte utfordringene inn på toppen av det andre, opplyser Skånvik.
AP160627 Langtidsplanen skjuler konsekvensene, blant annet ved at den knapt nevner det akutte behovet for luftmobile styrker.
AP160611 Presset fra den akutte krisen overskygget i stor grad behovet for vurdering av de langsiktige konsekvensene.
AP160523 Faren for akutte natur- og miljøødeleggelser er én av tre viktige grunner til at 23. konsesjonsrunde burde vært avlyst.
AP160509 | Aftenposten mener : Akutte kriser fører til akutte tiltak ¶
AP160509 | Aftenposten mener : Akutte kriser fører til akutte tiltak ¶
AP160509 Prislappen på de akutte overnattingsstedene vokste raskt høsten 2015.
AP160509 Dette er den store utfordringen for norske politikere : Å orke å ta grep nå for å hindre problemer som uansett ikke blir akutte før om et tiår.
AP160411 Det forebygger også alvorlig sykdom, akutte kriser og bruk av tvang.
AP160409 Rollen åpner for en alternativ tenkning om akutte samfunnsspørsmål.
AP160326 Vårt tilbud har ikke vært helt tilpasset en situasjon der folk ble bosatt i akutte mottaksløsninger og satt lenge uten pengeutbetalinger.
SA160321 Tidligere da hun var yrkesaktiv, kunne hun ikke alltid hjelpe til med akutte ting i hverdagen.
AP160315 Det akutte problemet at det ikke finnes penger til investeringer.
AP160315 Vedlikeholdsarbeidet er preget av nødhjelp, arbeid der behovene er mest akutte .
AP160315 Han bekrefter at vedlikeholdsstrategien er dreid mot kortsiktige prioriteringer for å håndtere de mest akutte behovene.
AP160303 Noen av sykehusene tar i dag ikke imot akuttkirurgiske pasienter, men har kirurg i beredskap som kan bistå i vurderingen av akutte pasienter.
AP160303 Akuttsykehusene vil etter som lokale forhold tilsier det, ha ulik kompetanse og systemer for vurdering, stabilisering og håndtering av akutte hendelser.
AP160303 Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.
AP160204 Den akutte situasjonen inne i Syria krever akutte løsninger, nødhjelpen må inn og den må inn nå.
AP160204 Den akutte situasjonen inne i Syria krever akutte løsninger, nødhjelpen må inn og den må inn nå.
AP160126 Det er både de permanente og akutte vi ønsker å få på plass, sier Berg.
AP160122 Evnen til å bidra i akutte situasjoner blir forringet.
AP160120 - Vi måler ikke luftkvaliteten, men har utstyr for å avdekke akutte forurensninger.
AP160120 - Vi måler ikke luftkvaliteten, men har utstyr for å avdekke akutte forurensninger.
AP160111 Men i den akutte humanitære krisen som nå brer seg i Syria, er dette ikke nok.
AP160110 Da er det vanskelig for trenere og foreldre å ha oversikt over all treningen, men flere burde vite mer om idrettsskader, ikke bare de akutte , sier han.