DB171211 Selv om aktiviteten ikke falt helt i smak hos alle frierne, satt 31-åringen til slutt igjen med frierne Trine Merethe Sverkmo og Hanne Molde.
BT171211 Den sikrer aktiviteten i mange felt, og sikrer svært mange arbeidsplasser i Norge, for ikke å snake om skatteinntekter til den norske velferden. 90 prosent av leveransene til dette feltet vil komme fra norske bedrifter.
DB171210 Det er tross alt en hel halvtime ( to kvarter ) igjen av programmet, så morgenen etter er øremerket aktiviteten « slå i hjel tid ».
AP171210 Når omfanget av den økonomiske aktiviteten er liten, kan ESA-kravene føre til at tjenestene blir borte.
DA171208 Rundt klokka ni fredag morgen startet aktiviteten så smått opp igjen på Bodø lufthavn.
AA171208 Etter full stengning på flyplassen i Bodø, kunne aktiviteten starte opp igjen fredag morgen.
AA171208 Rundt klokka ni fredag morgen startet aktiviteten så smått opp igjen på Bodø lufthavn.
VG171206 Utskriftene er ikke fullstendige og viser derfor ikke et komplett bilde av aktiviteten på bankkontoen.
VG171206 De ønsker ikke å kommentere om de har undersøkt aktiviteten på 42-åringens konto.
DN171206 - Aktiviteten i hovedstaden er også god, og for andre måned på rad har vi sett en nedgang i ¶ lageret av usolgte boliger.
DB171206 Det meste av aktiviteten er ventet å skje i bysentra og i nærheten av amerikanske ambassader og konsulater.
DA171206 Den aktiviteten Nordisk motstandsbevegelse skryter av i vårt område er begrenset.
SA171205 - Til tross for prisfallet vi har sett i det norske boligmarkedet gjennom store deler av 2017, holder aktiviteten seg på nivå med 2016, noe som vitner om et fungerende boligmarked, sier Dreyer.
AP171205 Det skal visstnok være lærere med kroppsøvingskompetanse som skal planlegge aktiviteten , lærere det allerede i dag er mangel på i skolen.
AA171205 - Til tross for prisfallet vi har sett i det norske boligmarkedet gjennom store deler av 2017, holder aktiviteten seg på nivå med 2016, noe som vitner om et fungerende boligmarked, sier Dreyer.
DN171204 - Vi har ikke hatt så mange børsnoteringer i år, men det ligger an til at aktiviteten blir høyere i 2018.
VG171203 I praksis er dermed den fysiske aktiviteten på en halvtime daglig, men målet er en opptrapping til en time.
VG171203 - Vi har vært strenge på at hvis timeplanen sier matte klokken 13, så skal den fysiske aktiviteten kombineres med matte.
SA171203 Men alt blir uansett vanskelig hvis du ikke trives med aktiviteten Du kan ikke gå på løpetrening to ganger i uken hvis du ikke kan fordra å løpe, sier han.
AP171203 « Det virker sannsynlig at innflytelsen og aktiviteten til returnerende fremmedkrigere vil vokse ettersom antallet øker », står det.
AP171203 Men blant aktive barn og foreldre i Spikersuppa i Oslo søndag formiddag var enigheten stor : De fleste Aftenposten snakket med vil gjerne ta med aktiviteten inn i skolehverdagen.
AP171203 Hun påpeker at det er en forutsetning at den fysiske aktiviteten skal implementeres i de eksisterende fagene og mener derfor politikerne griper direkte inn i den enkelte lærers metodefrihet.
AP171203 Blant aktive barn og foreldre i Spikersuppa i Oslo søndag formiddag var enigheten stor : De fleste Aftenposten snakket med vil gjerne ta med aktiviteten inn i skolehverdagen.
AP171203 Men alt blir uansett vanskelig hvis du ikke trives med aktiviteten Du kan ikke gå på løpetrening to ganger i uken hvis du ikke kan fordra å løpe, sier han.
SA171201 Den store aktiviteten i Stavanger i helgene tyder på at piratene har fått et slags fritt leide til å utkonkurrere lovlig drosjevirksomhet.
DN171201 Foto : Sonny Tumbelaka/Afp photo/NTB scanpix ¶ - Aktiviteten har sunket siden torsdag.
AP171201 Fredag har aktiviteten avtatt.
AP171201 FOTO : Nyoman Hendra / AP / NTB scanpix ¶ - Aktiviteten har sunket siden torsdag.
AP171201 - Når jeg ser på våre datterselskaper og aktiviteten her ute, er bildet sammensatt.
SA171130 Taxiforbundet har overvåket aktiviteten .
DN171130 Det kraftige fallet kom etter meldinger om avbrudd og forsinkelser i bitcoinhandelen på flere markedsplasser som følge av den høye aktiviteten , skriver Bloomberg.
VG171129 - Vi ser at denne aktiviteten kommer både i form av nettverksoperasjoner og gjennom tradisjonell etterretningsaktivitet, ofte i en kombinasjon.
SA171129 Det er særlig en ekspansiv finanspolitikk som har bidratt til å holde aktiviteten oppe, framholder Baltzersen.
SA171129 Dodson forteller at forventningene til Barentshavet er lavere neste år, men at Statoil vil opprettholde aktiviteten og bore fem eller seks brønner, skriver Bloomberg.
SA171129 Aktiviteten vil heller være ledet av verdiskapning knyttet til eksisterende infrastruktur i Norge og Storbritannia, sier Dodson.
NL171129 Samfunnsøkonomisk Analyse konkluderer i rapporten med at innsparingene ved å samle aktiviteten på Evenes og legge ned Andøya flystasjon mest sannsynlig vil bli vesentlig mindre enn det regjeringa estimerer, og at det fare for store kostnadsoverskridelser.
DN171129 Vi ser nok nå at bunnen er passert, og vi tror at aktiviteten vil ta seg en del opp, selv om det fortsatt blir en kamp om marginene, sier Remøy.
DN171129 - Vi ser nok nå at bunnen er passert og vi tror at aktiviteten vil ta seg en del opp, selv om det fortsatt blir en kamp om marginene, sier Fosnavåg-rederen Stig Remøy som onsdag la frem kvartalsresultatene til Olympic Subsea.
AA171129 Det er særlig en ekspansiv finanspolitikk, som har bidratt til å holde aktiviteten oppe, framholdt finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen da Finanstilsynet onsdag la fram sitt årlige finansielle utsyn.
SA171128 Taxiforbundet har overvåket aktiviteten .
DN171128 Selskapet har slitt med å komme seg inn i viktige vekstmarkeder og kastet kortene i Kina i fjor og solgte den kinesiske aktiviteten til konkurrenten Didi Chuxing.
AA171128 Vi har vært til stede for å følge aktiviteten på det hektiske akuttmottaket i en dag og vi har sett hvordan traumeteamet på kort varsel er klare når alarmen går.
SA171127 Så lenge foreningen ønsker å doble aktiviteten i sentrum, framstår det som et stort paradoks å flytte 7500 arbeidsplasser fra indre by til en perifer tomt.
SA171127 Statoil ønsker å flytte den sosiale aktiviteten over til røykfrie arenaer.
DN171127 Statoil ønsker å flytte den sosiale aktiviteten over til røykfrie arenaer.
NL171124 Allikevel har fremtredende politikere og oljeindustri siden gjenåpningen av Barentshavet for snart 15 år siden gitt et inntrykk av at den russiske aktiviteten har vært mye større enn den faktisk er.
DN171124 Aktiviteten i Nordsjøen på vei opp ¶
DN171124 Torsdag viste den foreløpige innkjøpssjefindeksen PMI forr de 19 landene i eurosonen at den samlede aktiviteten ikke har vært høyere på mer enn seks og et halvt år.
DN171124 Aktiviteten i industrien er nå på det høyeste nivået på mer enn 17 år.
DA171124 - Mens man har bedrevet denne aktiviteten har helikopteret veltet over på sin styrbord side, sier Stordal.
NL171123 Her må det legges til at i det lange løp vil høyere renter enn handelspartnerne kunne påvirke den økonomiske aktiviteten i et land negativt, noe som igjen kan svekke landets valutakurs.
DN171123 Knudsen understreker også at effektivisering blant oljeselskapene og prisfall på leveransene gjør at den reelle aktiviteten per krone nå er høyere enn under oljeboomen.
DN171123 - Aktiviteten er nok på bunnen akkurat nå.
DN171123 Nye tall fra oljeselskapene gjør ikke økonomene så mye klokere på hvordan oljeinvesteringene vil påvirke aktiviteten i norsk økonomi neste år.
DN171123 Nye tall for oljeinvesteringene neste år gir begrenset med informasjon om hvordan aktiviteten på sokkelen vil utvikle seg neste år, mener flere økonomer.
DN171123 Flere økonomer peker imidlertid på at de nye tallene isolert sett gir begrenset grunnlag for å vurdere hvordan investeringene vil bidra til aktiviteten i norsk økonomi neste år : ¶
DN171123 Aktiviteten i byggenæringen er påvirket av oljeprisfallet, men økt offentlig pengebruk og økende boliginvesteringer har hatt stor betydning.
DA171122 Vår organisasjon får noe støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, men vi skulle gjerne hatt mer for å kunne øke aktiviteten .
DN171121 Rederiet ser nå at aktiviteten i spotmarkedet øker, ratene er betraktelig høyere og at det er færre gasstankskip i markedet.
DB171121 Jeg inviterer herved Sylvi Listhaug, Erna Solberg, Solveig Horne og Anders Anundsen til et møte med meg og fagpersoner for å diskutere dette og finne en løsning for disse barna, og stoppe denne aktiviteten en gang for alle.
AP171121 Da forskere målte aktiviteten til sykehjemspasienter, fant de at pasienten tilbrakte over halvparten av døgnet i sengen.
DA171120 Nå kommer Østmarkas Venner med advarsler om konsekvensene av aktiviteten ved beredskapssenteret.
DA171120 « Aktiviteten ved Oslo helikopterplass, Taraldrud, vil forringe friluftslivet i Østmarka og Sørmarka fordi store områder av Marka vil bli berørt av støy fra helikopterflyging.
AA171120 - Slik retten ser det viser aktiviteten og innholdet i kommunikasjonen at tiltalte var tett oppe i ISs militære operasjoner.
DB171119 Ifølge forskning på området skyldes dette mest sannsynlig at aktiviteten i hjernes språkområde er betydelig mindre når vi sover, forklarer Barret.
DB171119 - Man vet at det er mange områder i hjernen som reduserer aktiviteten sin når man går fra våkenhet til søvn, sier Grønli til Dagbladet.
DB171118 Blant annet kommer det fram at « den seksuelle aktiviteten var frivillig og skjedde uten noen form for tvang og press ».
VG171117 Instituttet North 38 påpeker at det i tillegg til den pågående aktiviteten også er en faktor at skipsverftet i byen tidligere har vært den primære produsenten av store ubåter for den nordkoreanske skipsflåten.
DN171117 Banker, finansinstitusjoner og kommuner fikk frie tøyler til å gjøre nesten hva de ønsket for å holde den økonomiske aktiviteten oppe.
DA171117 Borten Moe, som i 2015 var med å starte oljeselskapet Okea i Trondheim, er klar på at aktiviteten på Goliat må opprettholdes.
AA171117 Folk har merket seg den store aktiviteten i Granåsen.
DN171116 Det er selskapene som sitter nærmest aktiviteten , fatter beslutninger og investerer sin kapital i feltene », skriver Aanes.
DB171116 Utvinning av olje og gass er den mest klimaskadelige aktiviteten Norge driver med.
DN171115 - Underliggende statistikker tyder på at den økonomiske aktiviteten vil fortsette i inneværende kvartal.
AA171115 Blant annet har de jobbet med Bilhuset Ola Brun i Kjøpmannsgata, hvor de har laget et kunstprosjekt med utgangspunkt i historien og aktiviteten i bygget.
DN171114 Foto : Javad Parsa ¶ Aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi økte med 0,6 prosent i tredje kvartal fra kvartalet før, viser tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap som SSB publiserte tirsdag.
DN171114 Dette er en næring som har hatt stabil vekst siden 2015 og som har vært en viktig bidragsyter for aktiviteten i økonomien i mange kvartaler, opplyser SSB.
DB171114 Lønnsomhet er et konkret og godt mål på om samfunnet er tjent med aktiviteten .
DA171114 Regjeringen er forøvrig ikke alene om å betale for aktiviteten ved de fire likestillingssentrene.
DA171114 - Det er viktig at aktiviteten opprettholdes for å forebygge og gi mer kunnskap om likestilling på flere områder, inkludert seksuell trakassering, sier Mari Wattum i KUN.
AA171114 Han sier politiet ber ungdommen avslutte aktiviteten .
DN171113 Spanias forsvarsminister Dolores de Cospedal sier det er klart at mye av aktiviteten i sosiale medier stammer fra russisk territorium, men at det ikke kan bevises at russiske styresmakter har vært involvert.
DN171113 I kvartalsrapporten skriver selskapet at aktiviteten i området går som normalt og ikke er forstyrret av konflikten mellom kurdiske og irakiske regjeringsstyrker.
VG171110 Driftsansvarlig for sentrumsbarnehagene i Omsorgsbygg, Hassan el Messaoudi, forteller til Utdanningsnytt at de først satte opp kameraer for å se aktiviteten om nettene.
DB171110 Politiet kan aldri øke aktiviteten ved senteret - eller bygge ut.
DB171110 Hvis ikke senteret holder seg innenfor de beregnede støyverdiene skal aktiviteten stanses.
DB171110 Da må aktiviteten ved senteret stanses.
DN171109 Videre melder selskapet at aktiviteten i Kurdistan går som normalt og ikke er forstyrret av den pågående konflikten mellom kurdiske og irakiske regjeringsstyrker.
DN171109 Videre melder selskapet at aktiviteten i Kurdistan går som normalt og ikke er forstyrret av den pågående konflikten mellom kurdiske og irakiske regjeringsstyrker.
AP171109 Dessuten vil denne aktiviteten medvirke til at målene fra Paris ikke vil kunne nås.
NL171108 Aktiviteten i 2018 vil være på et normalt nivå, etter en periode med omfattende vedlikehold og oppgradering av fartøyene.
DN171108 Mange av disse obligasjonene måtte refinansieres i 2017, og dette bidrar også til den høye aktiviteten .
DN171108 Mange av disse obligasjonene måtte refinansieres i 2017, og dette bidrar også til den høye aktiviteten .
DN171108 Selskapet vil øke aktiviteten i USA, og venter derfor økte driftskostnader som vil dra ned resultat før avskrivninger, såkalt etbida, i 2017 og 2018.
DN171108 Sanntidsindeksen Norsk FNI, som løpende måler aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi, viser at det fortsatt var vekst over gjennomsnittet i oktober.
DN171108 Modellen er satt opp til å fange opp de 80 mest omtalte temaene som til enhver tid viser seg å ha relevans for den økonomiske aktiviteten .
DN171108 Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DB171107 Første post på programmet var en lunsj med amerikanske og sørkoreanske soldater og en brifing om den militære aktiviteten i landet, før turen gikk videre til hovedstaden Seoul.
DB171107 Samtidig er det viktig at den samlede militære aktiviteten ikke skaper uro eller rokker ved stabiliteten i nord.
DA171107 Det var flere syklister som brukte sykkelveien i Abels gate da Dagsavisen Østfold sjekket aktiviteten i en halv times tid ved lunsjtider på mandag.
NL171103 Er det en riktig tilnærming, eller bør vi konsentrere aktiviteten i større grad til kjernen ?
DN171103 Tallet er en viktig indikator for aktiviteten i den amerikanske økonomien.
NL171102 Dette er altså ikke et avgrenset prosjekt og en døgnflue, men en livskraftig organisasjon som treger forutsigbarhet for å kunne opprettholde aktiviteten .
AP171102 Få steder i hovedstaden er den politiske aktiviteten i valgtider så intens som på Grønlands torg.
AP171102 Få steder i hovedstaden er den politiske aktiviteten i valgtider så intens som på Grønlands torg, skriver artikkelforfatteren.
AA171102 - Det var en strek i regningen for oss at regjeringen nullet aktiviteten i prosjektet neste år.
FV171101 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
AA171101 Det er med andre ord en viss sammenheng mellom Luthers 95 teser i 1517 og den første vitenskapelige aktiviteten i Trondheim, og psykologien viser seg faktisk å være ett av bindeleddene.
DB171031 - Vi vet at de fiendtlige aktørerene kommer til å fortsette aktiviteten .
DB171031 Rapporten konkluderer med at innsparingene ved å samle aktiviteten på Evenes og legge ned Andøya trolig er vesentlig mindre enn regjeringens anslag.
DB171031 Det er særlig aktiviteten på nett og den digitaliseringen og omstillingen norske medier står midt oppe i som gjør dette aktuelt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Dagens Næringsliv.
AP171031 Det er særlig aktiviteten på nett og den digitaliseringen og omstillingen norske medier står midt oppe i som gjør dette aktuelt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Dagens Næringsliv.
SA171030 Det er en reell mulighet for at avdelingen i Tanke Svilandsgate vil bli lagt ned, og aktiviteten flytta til andre skoler med ledig kapasitet.
SA171030 - At kirurgene enten må gjøre det om igjen eller pasienten gir seg med den aktiviteten de hadde.
DA171030 Det innebærer at « Statoil kan dermed ikke starte aktiviteten vedtaket gjelder, herunder å preinstallere utstyr på havbunnen, før klagesaken er endelig avgjort », skriver Miljødirektoratet i et brev til Statoil.
AP171030 - At kirurgene enten må gjøre det om igjen eller pasienten gir seg med den aktiviteten de hadde.
AA171030 - At kirurgene enten må gjøre det om igjen eller pasienten gir seg med den aktiviteten de hadde.
AP171029 Lensmann Olav Vestad forteller til Aftenposten at politiet kjenner til aktiviteten , men sier at de ikke har vurdert lovligheten.
DB171028 Aktiviteten i fondet finansieres og støttes med gratis arbeid av flere bedrifter og institusjoner som de kongelige har møtt i andre offisielle sammenhenger.
DB171028 En forsvarlig forvaltning av ressursene på sokkelen må innebære uavhengig kontroll av lønnsomheten i aktiviteten på norsk sokkel.
BT171028 Når russere klarer å påvirke det amerikanske presidentvalget ved bruk av digitale hjelpemidler, er det vel ikke helt utenkelig at regjeringsvennlige krefter her til lands styrer aktiviteten i navlen min.
SA171027 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
SA171026 STAVANGER : Oljeselskap og leverandører må sørge for at produksjonsskipet til oljefeltet i Barentshavet bygges i Norge, ellers vil aktiviteten falle etter neste år, mener Bjørn Asle Teige, nestleder i fagforeningen Safe.
DN171026 Spørsmålet er hvordan dette kommer til å påvirke aktiviteten videre fremover, sier han.
DN171026 Pareto trekker særlig frem aktiviteten i randsonen av Oslo som god.
DN171026 Pareto trekker særlig frem aktiviteten i randsonen av Oslo som god.
DA171026 » Høyre og Fremskrittspartiet, med Næringsforeningen som særdeles aktiv pådytter, insisterer på å doble aktiviteten i sentrum, men er blitt møtt med innsigelser og heftig motbør.
DA171026 Ledelsen i FHI har svart på regjeringens kutt ved blant annet å legge ned og krympe aktiviteten på en rekke områder.
DN171025 - Det er den aktiviteten som aktiverer flest muskler.
SA171024 I den siste tiden har det vært en rekke saker om tvilsomme forhold i forbindelse med aktiviteten i Nordsjøen.
SA171024 DEBATT : I den siste tiden har det vært en rekke saker om tvilsomme forhold i forbindelse med aktiviteten i Nordsjøen.
VG171023 Det er behov for tiltak i de landene hvor useriøse aktører har sitt utgangspunkt, for å kunne stoppe denne aktiviteten , sier Erna Solberg til VG.
DB171023 Britiske Katie Coates er både utøver og president av International Pole Sports Federation ( IPSF ), og har ledet an i kampanjen for at aktiviteten nå endelig er akseptert som en sportsgren.
DB171023 Harper ser dessuten på USAs ISM-indeks, som måler aktiviteten i privat sektor.
DB171023 Hvordan henger det sammen med aktiviteten nå ?
NL171022 Evenes flyplass har ikke tilstrekkelig areal for den militære aktiviteten som planlegges og er påkrevd ved nasjonale og allierte operasjoner i fred, trening eller krig.
VG171021 Jeg ser fram til å få fokus tilbake på den sportslige aktiviteten i Norges Cykleforbund, og det avsluttende arbeidet i Bergen 2017, sier Hansen.
VG171020 BEKYMRET : Stian Estenstad, leder for aktiviteten Nettverk etter soning i Oslo, er bekymret for konsekvensene av kuttene.
DN171020 - Markedssituasjonen innenfor oljeservice er fortsatt utfordrende, men det er tydelige tegn på at aktiviteten er i ferd med å ta seg opp, sa Aker Solutions-sjef Luis Araujo under presentasjonen av selskapets resultater.
DN171020 Resultatene fra Norges Banks ringerunde til bedrifter i sentralbankens regionale nettverk i forrige uke viser at aktiviteten har utviklet seg omtrent som bedriftene så for seg da forrige rapport fra nettverket ble lagt frem i begynnelsen av september.
DN171020 En oppdatering fra bedrifter i Norges Banks regionale nettverk viser at aktiviteten har utviklet seg omtrent som ventet de siste månedene.
DN171020 Den reduserte aktiviteten hos leverandører til olje- og gassnæringene, som har vedvart siden midten av 2014, bidrar dermed ikke lenger i samme grad til å trekke ned industriproduksjonen samlet sett », skriver SSB i en melding fredag.
SA171019 Slik jeg nevnte har ikke sykehuset fått økte midler til å øke aktiviteten , dvs. behandlingen av psykisk syke og rusmiddelavhengige.
SA171019 Det er imidlertid ikke bevilget mer penger for at det offentlige skal øke aktiviteten , og den private plassen som pasienten har valgt fritt, betales fra samme budsjett.
SA171019 DEBATT : Det er ikke bevilget mer penger for at det offentlige skal øke aktiviteten , og den private plassen som pasienten har valgt fritt, betales fra samme budsjett.
DN171019 - Bakgrunnen er redusert aktivitet i norsk sektor og vi ser at den reduserte aktiviteten vil fortsette inn i 2018.
DN171019 Delstatistikker kan tyde på at aktiviteten i den kinesiske økonomien er høyere enn hva de offisielle statistikkene viser.
DA171019 - Politikerne trenger å vite hvor naturressursene er, den menneskelige aktiviteten på naturressursene, samt miljøverdiene for å kunne lage gode planer og reguleringer, påpeker Abrahamsen.
DA171019 - Politikerne trenger å vite hvor naturressursene er, den menneskelige aktiviteten på naturressursene, samt miljøverdiene for å kunne lage gode planer og reguleringer, påpeker Abrahamsen.
AA171019 Det er ikke grunn til å knytte aktiviteten hans til ekstremisme i forkant av avreise.
VG171018 - Vi følger nøye med på aktiviteten i våre nærområder generelt, og også under øvelse Zapad, skriver han.
SA171018 STAVANGER : Oljeselskap og leverandører må sørge for at produksjonsskipet til oljefeltet i Barentshavet bygges i Norge, ellers vil aktiviteten falle etter neste år, mener Bjørn Asle Teige, nestleder i fagforeningen Safe.
DN171018 Den økonomiske aktiviteten i nasjonen er allerede den svakeste av alle de syv store industrialiserte økonomiene i verden.
DN171018 Onsdag blokkerte det tyske selskapet bak Jodel gruppen, etter at VG over en lengre periode hadde forsøkt å få slutt på aktiviteten .
DN171018 Onsdag ble det brått slutt på aktiviteten .
BT171018 Denne var i Sverige under hele reiseperioden til og fra Selje, men aktiviteten har variert.
NL171017 Man kan spørre seg om den uregistrerte aktiviteten er lovlig og ønskelig.
NL171017 Man kan spørre seg om den uregistrerte aktiviteten er lovlig og ønskelig, skriver Ole-Anton Teigen.
NL171017 Denne aktiviteten er konkurransevridende for etablerte virksomheter og hindrer etablering av større reiselivsanlegg i Lyngen ¶
DB171017 Ut fra antall chat-operatører og aktiviteten i de norske nettverkene anslår Svindeljegerne at tusener er svindlet.
FV171013 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
DN171013 Meglerhuset selv sier det har betraktet aktiviteten som at den ikke innebærer å yte investeringstjenester, og at det derfor ikke har brutt loven.
BT171013 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
AP171013 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
VG171012 Der sier hvordan pengebruken bidrar til aktiviteten i økonomien.
VG171012 - Det bidrar kanskje til at det blir mer behagelig å være landbruksminister, fordi organisasjonene må redusere aktiviteten .
VG171012 Jeg kan likevel ikke kommentere aktiviteten til utenlandske politimyndigheter.
SA171012 Derfor er det spesielt viktig å opprettholde den fysiske aktiviteten i eksamenstider, mener norske eksperter.
DN171012 Dette betyr at bruken av oljepenger vokser raskere enn aktiviteten i fastlandsøkonomien normalt øker.
DN171012 Budsjettimpulsen, som måler hvordan økningen i oljepengebruken bidrar til aktiviteten i økonomien, er likevel marginalt positiv til neste år.
DN171012 Dette betyr at bruken av oljepenger vokser raskere enn aktiviteten i økonomien normalt øker, målt ved bruttonasjonalprodukt.
DN171012 Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet.
DN171012 Budsjettimpulsen viser hvor mye bruken av oljepenger bidrar til å øke aktiviteten i norsk økonomi.
DN171012 Neste års bruk av oljepenger over statsbudsjettet innebærer en nær nøytral stimulans til aktiviteten i norsk økonomi, ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
DN171012 Den såkalte budsjettimpulsen, som viser hvor mye oljepengebruken bidrar til aktiviteten i norsk økonomi blir av Finansdepartementet oppgitt til å være under 0,1 prosent.
DB171012 Det er ikke byråkratiet det kuttes i, men konkrete sikringstiltak, og NVE må nedskalere aktiviteten sin dersom kuttet blir vedtatt.
DB171012 - Nedgangen skyldes at man de siste to årene har hatt disse særskilte sysselsettingspakkene for sørvestlandet, som inneholdt en ekstrabevilgning for å få opp aktiviteten i blant annet anleggsbransjen.
DB171012 - For oss resulterer det i at vi må kutte aktiviteten tilsvarende.
DB171012 Vi skal redusere reaksjonstiden og øke aktiviteten .
DB171012 I budsjettforslaget gis det rom for en vekst i aktiviteten på to prosent.
DB171012 Den er fortsatt for høy i en økonomi hvor aktiviteten akselererer og store budsjettutfordringer står foran oss.
DB171012 Både lovverk og finansiering bør endres, slik at tilskudd knyttes tettere opp mot legitime kostnader og den faktiske aktiviteten .
AP171012 Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet.
AP171012 Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet.
AA171012 Budsjettforslaget legger til rette for at aktiviteten med de nye kampflyene vil øke i 2018.
AA171012 Regjeringen mener at budsjettet virker nøytralt på aktiviteten i økonomien og viser til at realveksten i statsbudsjettets underliggende utgifter anslås til 1 prosent, som er klart under den anslåtte veksten i fastlandsøkonomien.
AA171012 - Det eventuelt uheldige i vanlig pornografi for unge gutter er ikke selve den seksuelle aktiviteten som vises, men fokuseringen på størrelse og funksjon, momentant og konstant ereksjon og langvarig aktivitet i tillegg til størrelsen.
AP171011 Retten får presentert perioden hvor aktiviteten har vært lav, og perioder hvor det har gått et høyt antall meldinger hovedsakelig til familie, men også til det PST mener er andre norske fremmedkrigere.
AP171011 Budsjettimpulsen, som er et mål på hvor mye budsjettet bidrar til den økonomiske aktiviteten , reduseres betydelig.
AA171011 Retten får presentert perioden hvor aktiviteten har vært lav, og perioder hvor det har gått et høyt antall meldinger hovedsakelig til familie, men også til det PST mener er andre norske fremmedkrigere.
AA171011 Aktiviteten i Nord-Korea har de siste tre månedene fått 4.334 medieoppslag og er den saken som har gjort mest inntrykk på folk, ifølge undersøkelsen.
DN171010 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) venter at aktiviteten i verdensøkonomien i år og til neste år blir enda litt sterkere enn fondet tidligere har sett for seg.
DB171010 « Flertallet legger avgjørende vekt på at tiltalte og fornærmede hadde frivillig sex med hverandre, og at den seksuelle aktiviteten , som fortsatte etter at fornærmede hadde sovnet, ikke var av en slik karakter at man her står overfor et tilfelle av voldtekt », heter det i dommen.
DN171009 Due-Andresen peker på at aktiviteten i norsk økonomi til neste år trolig tar seg over det som er antatt normalvekst i økonomien, samtidig som boligprisnedgangen snur til oppgang i løpet av året.
AA171007 Mens de venter på sola sitter de inne og studerer aktiviteten utenfor hyttevinduet.
AA171007 Mens de venter på sola sitter de inne og studerer aktiviteten utenfor hyttevinduet.
AA171007 For Handelshøyskolen er det her tre scenarioer : Scenario 1 : Dersom instituttet skal utvikles videre som integrert handelshøyskole og tilfredsstille de internasjonale akkrediteringskravene, må den akademiske aktiviteten økes vesentlig og breddekompetansen ivaretas.
AA171007 Fagporteføljen ekspanderte, og aktiviteten økte jevnt.
NL171006 Det er klart at når selv ikke den mest sentralt plasserte kiosken klarer å få tilstrekkelig inntjening, så er aktiviteten i byen under press.
DN171006 Også Shell og Anadarko justerer aktiviteten - mens Exxon gjør som Statoil og evakuerer personell fra sine plattformer.
DB171006 - Jeg forstår at man ikke kan skrive ut alt i en overordnet plan, selv om man i grunn mener at aktiviteten skal være en del av skolens oppdrag.
DA171006 - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Jemen og Syria.
AP171006 - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Jemen og Syria.
AA171006 - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Jemen og Syria.
VG171005 - Atomavtalen stanser aktiviteten i atomprogrammet, men samtidig bidrar Iran til ustabilitet i både Yemen og Syria.
DN171005 - Hovedkonklusjonen er at dette var nok en solid måling av den økonomiske aktiviteten i USA, skriver Gonsholt Hov.
DB171004 Grunnlaget for aktiviteten er strengt regulert ved at fiskerimyndighetene hvert år fastsetter fiskekvotene basert på råd fra havforskerne.
SA171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
SA171003 Vi brukte mye tid der i tillegg til den organiserte aktiviteten .
SA171003 - Jeg fikk også mye ut av den organiserte aktiviteten .
FV171003 Vi brukte mye tid der i tillegg til den organiserte aktiviteten .
FV171003 - Jeg fikk også mye ut av den organiserte aktiviteten .
BT171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
AP171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
AP171003 Vi brukte mye tid der i tillegg til den organiserte aktiviteten .
AP171003 - Jeg fikk også mye ut av den organiserte aktiviteten .
AA171003 Mens Trondheim vokser og nye boliger stadig reiser seg mange kilometer fra sentrum, fortsetter aktiviteten på havneområdene som før.
AA171003 Assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale, frykter kuttene i pengestøtten fra kulturdepartementet vil gå på bekostning av aktiviteten på sikt.
SA171002 Eriksen, leder i Oslo fotballkrets er tydelig på at den organiserte aktiviteten ikke må bli så omfattende at det ikke blir tid for den frie leken med ball.
DN171002 Disse tallene er en temperaturmåler for aktiviteten i de to sektorene.
DB171002 Selv om 55-åringen har engasjert stort her til lands, forklarer Suomalainen at hun ikke har registrert den heftige aktiviteten i de ulike kommentarfeltene, da hun befinner seg i utlandet.
AP171002 Eriksen, leder i Oslo fotballkrets er tydelig på at den organiserte aktiviteten ikke må bli så omfattende at det ikke blir tid for den frie leken med ball.
SA171001 Å gjøre grusbaner om til kunstgressbaner, vil sannsynligvis øke aktiviteten på banen, men Grøttland i NFF har allikevel et sterkt ønske om at flere skal finne tilbake til leken på løkka.
SA171001 Grøttland er ikke i tvil om at den uorganiserte aktiviteten er alfa omega for utvikling.
SA171001 - Men det kan være at aktiviteten er større på banene i sentralt i sentrum, mens det er mindre i ytterkantene av byen, sier Thiblin.
DB171001 Han understreker at aktiviteten blant norske fremmedkrigere det siste året har vært svært lav.
AA170930 Til tross for den omfattende militære aktiviteten , forsikrer myndighetene i Bagdad at det ikke planlegges noe angrep mot det selvstyrte kurdiske området.
SA170929 Aktiviteten skal ha blitt styrt fra Russland, og en av de involverte i landet er ettersøkt av FBI, mistenkt for svindel til en verdi av 1,5 milliarder kroner.
DB170929 Busser fra Oslo ¶ Aktiviteten på NMRs nettsider er i kveld høy, med stadige oppdateringer om nye ruter og oppmøteplasser.
AP170929 Aktiviteten skal ha blitt styrt fra Russland, og en av de involverte i landet er ettersøkt av FBI, mistenkt for svindel til en verdi av 1,5 milliarder kroner.
NL170928 En kan få et resultat av konkurransen som spenner fra dagens situasjon med et rederi som drifter alle 11 fartøyene, til en situasjon der 3 ulike rederi deler på aktiviteten i den tradisjonsrike kystruten.
NL170928 Aktiviteten omfatter i tillegg til det som omfattes av statsavtalen frakt av lokalpassasjerer og gods nord for Tromsø ; cruise, cateringvirksomhet, utflukter, godshåndtering, terminal, havn, omfattende logistikk for å få turister til/fra havn og butikker for å nevne noe.
DN170928 Men generelt er det slik at når aktiviteten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for at finanspolitikken bidrar, skriver hun i en epost.
AP170928 Dersom EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ( ESA ) finner at den norske stat ulovlig subsidierer oljeleting, kan det føre til dramatisk fall i aktiviteten på norsk sokkel.
AP170928 Dersom EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ( ESA ) finner at den norske stat ulovlig subsidierer oljeleting, kan det føre til dramatisk fall i aktiviteten på norsk sokkel.
AA170928 Vulkanen, som heter Monaro, har vært nær et utbrudd i flere uker, men i løpet av helga tok aktiviteten seg opp betydelig.
DN170927 Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
DB170927 Av de 1.412 velgerne som er med i målingen, svarer 69 prosent at han bør la Twitter være i fred, mens bare 26 prosent sa at han burde fortsette med aktiviteten .
AP170927 Den militære aktiviteten på og rundt halvøya har tatt seg kraftig opp de siste månedene.
AP170927 Og at all aktiviteten foregår i egen eller frivillige organisasjoners regi.
AP170927 De siste årene har vi brukt budsjettet til å øke aktiviteten i økonomien og til å motvirke arbeidsledighet.
AA170927 Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
AA170927 Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
DN170926 Etter to år med et fall i verdenshandelen har aktiviteten tatt seg opp i år med eksportvekst for de fleste asiatiske land.
AP170926 Prosjektet er Twitters foreløpig siste forsøk på å øke aktiviteten og antall brukere på det sosiale mediet.
AA170926 Aktiviteten var først og fremst konsentrert i Øst-Jerusalem, der Israel planla over 2.300 boliger i juli.
DB170925 Slik jeg oppfatter aktiviteten som foregår « der nede », er sammenstøtene som finner sted i CERNs partikkelakselerator i Sveits og Frankrike et av menneskehetens mer geniale påfunn.
DB170924 Omtrent 80 000 personer bor i nærheten av vulkanen, og myndighetene beordret evakuering etter en « voldsom økning » i den seismiske aktiviteten ved vulkanen.
AA170924 De siste dagene har det ifølge myndighetene vært en « voldsom økning » i den seismiske aktiviteten rundt vulkanen.
VG170923 Flytrafikken går imidlertid fortsatt som normalt til øya, og den vulkanske aktiviteten har lite å si for turismen til andre deler Bali enn området nær vulkanen, ifølge myndighetene. 11.300 evakuert ¶
VG170923 - Den vulkanske aktiviteten holder seg høy, og det er indikasjoner på at magma stiger til overflaten, som forårsaker risting, sier Sutopo Purwo Nygroho i Indonesias nasjonale kriseberedskapsorgan til Reuters.
DB170923 Det innebærer at selve aktiviteten blir repetert dag etter dag, år ut og år inn med en belastning som gir kroppen mulighet til å holde seg i aktivitet i timesvis.
AA170923 Myndighetene hevet beredskapen til høyeste nivå og beordret evakuering etter en « voldsom økning » i den seismiske aktiviteten ved vulkanen.
DB170922 Fokuset er å holde oppe aktiviteten som er nødvendig for politikk- og organisasjonsarbeidet, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
DA170922 Fokuset er å holde oppe aktiviteten som er nødvendig for politikk- og organisasjonsarbeidet, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
AP170922 Fokuset er å holde oppe aktiviteten som er nødvendig for politikk- og organisasjonsarbeidet, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
SA170921 Det gjorde at de kunne holde oppe aktiviteten til tross for den tyngende økonomien etter VM.
FV170921 Det gjorde at de kunne holde oppe aktiviteten til tross for den tyngende økonomien etter VM.
AP170921 Det gjorde at de kunne holde oppe aktiviteten til tross for den tyngende økonomien etter VM.
DB170919 Politiet har beskrevet aktiviteten som livsfarlig.
DA170918 Hvilken betydning har seilforeningen og aktiviteten der hatt for seilloftet ?
AP170918 - Vi satser både bredt og smalt og vil legge til rette både for den organiserte idretten og for den egenorganiserte aktiviteten .
VG170917 Man begynte å se på den vestlige aktiviteten i verden som udemokratisk og hevdet at det ikke er USA alene som skal bestemme.
VG170917 Aktiviteten har økt den siste tiden, og spenningen mellom Russland og USA er tydeligere enn på mange år.
AA170915 Studiene i kunst, arkitektur og musikk er en svært viktig del av aktiviteten på NTNU.
DA170914 Så hvorfor er aktiviteten gjort kjønnsspesifikk ?
DN170913 - Flere rigger kommer tilbake i arbeid og vi i er nå i en fase hvor aktiviteten begynner å bedre seg, legger han til.
AA170913 Politiet tror ikke mannen har hatt andre motiver med aktiviteten enn sin egen interesse.
DN170912 PMI er en temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter.
DN170912 | Norges Banks temperaturmåler : Usikkerhet om boligmarkedet bidrar til å dempe vekstutsiktene i norsk økonomi ¶ Aktiviteten er den høyeste på nærmere fem år, men fremover venter bedriftene i Norges Banks regionale nettverk noe lavere produksjonsvekst.
DN170912 Norges Banks regionale nettverk viser at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg ytterligere opp siste tre måneder.
DN170912 Foto : Aleksander Nordahl ¶ Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg ytterligere litt opp de siste tre månedene, viser Norges Banks undersøkelse blant bedriftene i sentralbankens regionale nettverk.
DB170912 De fleste venter riktignok flat utvikling i aktiviteten fremover, men flere venter stigende aktivitet enn fallende.
AA170911 - Selv om aktiviteten ikke er synlig for dem som passerer, er det kontinuerlig aktivitet i det stengte løpet.
DN170910 Over nitti prosent av aktiviteten er oljerelatert.
DB170909 rge rundt stadig bedre fungerer som et verktøy for en felles satsing på forbyggende fysisk - og psykisk helsearbeid, virker det forsiktig sagt ulogisk å opprette et nytt sentralt organ for å « fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter » om hva som skal til for å øke den egenorganisert aktiviteten .
VG170908 - « Game of Thrones » har blitt nåtidens største globale underholdningsfenomen og aktiviteten på tvers av pirat-nettverk har vært uovertruffen, sier Muso-sjef Andy Chatterley til Variety.
DN170908 Etter det DN forstår, handler slike tiltak om at SAS vil tilpasse aktiviteten mer etter sesongvariasjoner.
DA170908 På den annen side kunne man jo da tenke seg dels at utenriksministeren ville være mer synlig, for å forklare og formidle verdensutviklingen og Norges svar på den, dels at aktiviteten ville økes, for å maksimere det handlingsrommet Norge tross alt har, sier Leira.
DN170907 Etter dette har det vært en økning i aktiviteten , selv om produksjonstallene har variert mye fra måned til måned.
DB170907 Overvåke den økte Russiske militære aktiviteten , og da særlig holde kontroll på de nye stillegående Russiske missilbærende atom-ubåtene ¶
DB170907 " " Den utenlandske aktiviteten på stasjonen er betydelig og årlig øves samarbeidet med utenlandske enheter.
AP170907 Men vi trenger også å støtte oppunder den aktiviteten som skjer utenfor den etablerte idretten.
AP170907 - Dette er jo et mindre element i det som vi er opptatt av - å støtte aktiviteten utenfor den etablerte idretten.
NL170906 Begrunnelsen var todelt : at i det lange løp ville det lønne seg økonomisk å samle aktiviteten på en base, og at man på den måten kunne nøye seg med ett sett baseluftvern.
DN170906 Ifølge meglerhusets nye prognoser, som ble lagt frem onsdag, vil aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi ta seg opp fra en anslått vekst på 1,9 prosent i år til 2,6 prosent neste år.
DA170906 - Aktiviteten er høyere.
DN170905 Selv om det foreløpig er lite som tyder på at prisfallet har gitt umiddelbare utslag på den økonomiske aktiviteten her til lands, venter Hov at vi etter hvert vil se visse tegn til dette.
DN170905 Isolert sett kunne et boligprisfall som påvirket aktiviteten i økonomien negativt talt for enda lavere styringsrente fremover.
DN170905 Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet ( bnp ).
DN170904 I mai rapporterte bedriftene om at det fortsatt var et fall i aktiviteten .
DN170904 Hvordan har fjellhyttemarkedet vært i sommer ? - Aktiviteten har vært god.
DN170904 1 Hvordan har fjellhyttemarkedet vært i sommer ? - Aktiviteten har vært god.
DB170904 Det som gjør oss optimistiske er den store aktiviteten i partiet og alle tilbakemeldingene vi får på at folk sier at de vil stemme Senterpartiet for første gang, sier Vedum.
DN170903 Den sørkoreanske værvarslingstjenesten melder at den uvanlige seismiske aktiviteten skjedde i Kilju i den nordlige Hamgyong-provinsen.
AP170903 USA vil på sin side ha stans i den kjernefysiske aktiviteten og nedrustning.
AA170903 Den sørkoreanske værvarslingstjenesten melder at den uvanlige seismiske aktiviteten skjedde i Kilju i den nordlige Hamgyong-provinsen.
VG170902 Flere vitner varslet politiet om den seksuelle aktiviteten som foregikk ved en hurtigbåtterminal i Stavanger like før klokken 20.
VG170902 En politipatrulje sørget for at aktiviteten tok slutt.
SA170901 Etterforskningen vil fokusere på kravet om at klubber ikke bruker mer penger enn de tjener, spesielt med tanke på aktiviteten på overgangsmarkedet den siste tiden, skriver UEFA.
DN170901 Så langt i tredje kvartal er aktiviteten godt over nivået i andre kvartal.
DN170901 Aktiviteten øker fortsatt i norsk industri, viser august-tallene i aktivitetsindeksen Norsk PMI.
DB170901 Etterforskningen vil fokusere på kravet om at klubber ikke bruker mer penger enn de tjener, spesielt med tanke på aktiviteten på overgangsmarkedet den siste tiden, skriver UEFA.
BT170901 Etterforskningen vil fokusere på kravet om at klubber ikke bruker mer penger enn de tjener, spesielt med tanke på aktiviteten på overgangsmarkedet den siste tiden, skriver UEFA.
AP170901 Etterforskningen vil fokusere på kravet om at klubber ikke bruker mer penger enn de tjener, spesielt med tanke på aktiviteten på overgangsmarkedet den siste tiden, skriver UEFA.
DB170831 Boligmarkedet er tradisjonelt hett i august når aktiviteten tar seg opp etter sommeren.
AA170831 I Rødt Nord-Trøndelag har aktiviteten aldri vært så høy, og vi har en flott gjeng som jeg er beæret av å få representere som 1. kandidat på stortingslista.
DN170830 Når aktiviteten starter igjen, vil oppgangen reversere seg.
DA170830 Studentene lærer dem hvordan de skal lede aktiviteten , sier Pedersen.
AA170830 - Vi planlegger helt klart med en videreføring av aktiviteten i Nordic Group.
AA170830 Boligmarkedet er tradisjonelt hett i august når aktiviteten tar seg opp etter sommeren.
SA170829 - De fleste er enige om at skatt skal betales der hvor den økonomiske aktiviteten foregår, i stedet for der hvor det er mest lønnsomt å minimere skattebetalingen.
AP170828 Det gir oss også mulighet til å legge enda flere ressurser inn i husbesøk, som er den viktigste og største aktiviteten i denne valgkampen.
AP170825 Dette gjør du ved å stoppe den seksuelle aktiviteten ( f. eks samleie ) når du kjenner at du er nær orgasme, og venter til følelsen har gått over før du fortsetter bevegelsen.
AA170825 Foreløpig vet vi ikke om denne tendensen vil snu, men det er i hvert fall ingen ulempe for aktiviteten i Midtbyen at kjøpesentervesten stagnerer.
NL170824 Vi anerkjenner at Russland har legitime sikkerhetsinteresser i Arktis, men det er all grunn til å følge den russiske aktiviteten nøye.
NL170824 Til tross for dette skal vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon og flytte aktiviteten til Evenes av uforståelige grunner tvinges i gjennom med det resultat at Nord-Norge i praksis er mer eller mindre uten forsvarsevne.
DN170824 « På enda lengre sikt vil aktiviteten også støttes av plattformfjernings-markedet », skriver selskapet.
DN170824 Oljesmellen kan vare lenger enn ventet, frykter boligriggselskapet Prosafe, som sier aktiviteten har falt siden april.
DB170824 Lovligheten av aktiviteten på raskollen har ikke tidligere vært offentlig kjent.
DN170823 Rapporten « Økonomiske utsikter » slår fast at oljebremsen er i ferd med å slippe taket og at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp.
DN170823 Om regjeringen er rød eller blå har ikke noe å si for aktiviteten i norsk økonomi, ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB.
DB170823 Fordi veksten nå er på vei opp, er grunnlaget for ekstra pengebruk for å holde aktiviteten oppe, borte, sa Solberg og Jensen.
DB170823 ( Finansavisen.no ) : - Det er egentlig fra og med førstkommende helg at aktiviteten tar til for fullt igjen etter sommerferien, med annonsering og visninger.
DB170823 Vi kan ikke la aktiviteten fortsette.
AP170823 Bransjeorganisasjonens Norsk Olje og Gass har også vært på banen og forsvart særlig refusjonsordningen som ble innført for mer enn 10 år siden for å få opp aktiviteten på norsk sokkel.
AA170823 Rapporten « Økonomiske utsikter » slår fast at oljebremsen er i ferd med å slippe taket og at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp.
AA170823 Om regjeringen er rød eller blå har ikke noe å si for aktiviteten i norsk økonomi, ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB.
AA170823 Aktiviteten i fabrikken avhenger av tilgangen på råvarer.
VG170822 Hun kan få begynne med denne aktiviteten igjen til neste år hvis hun vil.
DA170822 Jeg har sagt tydelig fra om at jeg mener det skal være stabilt og forutsigbart når det gjelder refusjonsordningen og aktiviteten på norsk sokkel, sier Aasland.
DA170822 Jeg har sagt tydelig fra om at jeg mener det skal være stabilt og forutsigbart når det gjelder refusjonsordningen og aktiviteten på norsk sokkel, sier Aasland.
DN170821 Indeksen illustrerer den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien, og på forhånd var det ventet en økning på 0,10 poeng, fra foregående måneds reviderte 0,16.
DN170821 - Hvor vanlig er det at prisantydningen på slike type eiendommer må halveres for å få den ønskede aktiviteten ?
DN170821 - Hvor vanlig er det at prisantydningen på slike type eiendommer må halveres for å få den ønskede aktiviteten ?
DN170821 Aldri tidligere har aktiviteten vært høyere - takket være asiatiske investorer og spekulanter.
AP170821 Ordningen ble etablert for å øke aktiviteten på norsk sokkel, sier direktøren.
AP170821 Ordningen ble etablert for å øke aktiviteten på norsk sokkel, sier direktøren.
VG170820 I sentrum står det falleferdige fiskeanlegget « Proden » med åpne dører, nesten uberørt siden aktiviteten opphørte.
DA170819 Også lokalt tjener de godt på aktiviteten rundt Arendalsuka.
AP170819 Skipene er kalt tilbake etter at libyske og italienske myndigheter innførte tiltak for å innskrenke aktiviteten , samt at færre båter har lagt ut fra Libya.
VG170818 Den amerikanske ambassadøren til Spania, Eduardo Aguirre, rapporterte i 2007 i et dokument lekket gjennom Wikileaks at « amerikanske og spanske myndigheter har identifisert Catalonia som sentrum for aktiviteten til radikale islamister i Spania ».
VG170818 Den amerikanske ambassadøren til Spania, Eduardo Aguirre, rapporterte i 2007 i et dokument lekket gjennom Wikileaks at « amerikanske og spanske myndigheter har identifisert Catalonia som sentrum for aktiviteten til radikale islamister i Spania ».
VG170817 Se bare på den seneste aktiviteten på overgangsmarkedet : ¶ * 1 Rosenborg har altså forsterket med Trondsen ( 22 ) og Adegbenro ( 21 ), for rundt 15 millioner kroner stykket. * 1 Rett etterpå gikk den norske 19-åringen Dennis Tørset Johnsen fra Heerenveen til Ajax for 22 millioner, altså syv millioner mer enn Rosenborg betalte fo
VG170817 VIL STOPPE BORING : Greenpeace stanset aktiviteten på Statoils borerigg ved Bjørnøya i Barentshavet ved å kjøre inn i sikkerhetssonen.
AP170817 Selv kriserammede Italia har hatt en raskere vekst i den økonomiske aktiviteten .
AA170817 Byen har fått seg tre konkurrerende aktører innen aktiviteten « escape rooms ».
AA170817 Aktiviteten innebærer moderat fysisk aktivitet, men lar seg kombinere med svalende drikke på varme vår- og høstdager. 2.
AA170817 Aktiviteten er også noe for pengelense da du kun behøver en lastestropp og to trær. 4.
NL170816 Senterpartiet ser med bekymring over at langtidsplanen ( LTP ) flytter tyngdepunktet av den samlede, militære aktiviteten ut av nordområdene.
DN170816 Ett system for sms-utsending som de har tilpasset norske forhold for oss, og et system for å styre og overvåke aktiviteten vår på Facebook.
DN170816 Ett system for sms-utsending som de har tilpasset norske forhold for oss, og et system for å styre og overvåke aktiviteten vår på Facebook.
AP170816 Ved flere aktivitetsskoler kommer det tydelig frem at det er MyCall som sponser aktiviteten .
AP170816 Ved en av aktivitetsskolene, som er Oslos navn på skolefritidsordningen ( SFO ), kalles aktiviteten bare for « MyCall » på påmeldingsskjemaet.
AP170816 Ved en av aktivitetsskolene kalles aktiviteten bare for « MyCall » på påmeldingsskjemaet.
AP170816 - Årsaken er at det meste av aktiviteten er finansiert av det offentlige, og tjenestene derfor er gratis for pasienten.
DN170815 Målet for begge har vært å videreføre aktiviteten ved dokken.
AP170814 Det er ikke tatt hensyn til sammenhenger som gjør at regelendringer kan endre aktiviteten og tilpasningene i økonomien.
DN170811 Mens lakseforedlerne i Europa reduserer aktiviteten , øker slaktevolumet i Norge.
NL170810 Vi synes det kritikkverdig å tilrettelegge for og tjene penger uten å ta ansvar for redningsproblematikken aktiviteten kan medføre.
DN170809 I tillegg registrerer vi at aktiviteten ellers i næringslivet har tatt seg opp.
VG170808 - NSM har sett på henvendelsen fra Venstres partiledelse i forbindelse med aktiviteten til en konkret Facebook-gruppe.
VG170808 - NSM har hatt dialog med Facebook som har vurdert den aktuelle aktiviteten og innhold etter sine retningslinjer, uten at de har funnet grunnlag for å stenge gruppen/siden.
DN170807 SSBs sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen nådde et vendepunkt i september 2016, og at trenden i aktiviteten har vært økende siden det.
DN170807 Tidligere år har derimot aktiviteten i leiemarkedet tatt seg betydelig opp i august, fortsetter han.
DA170807 Bridge var historisk sett enormt fra krigens dager, siden det var den eneste tillatte aktiviteten tyskerne tillot som samlet folk.
AA170807 Byrået har sett « en viss økning i aktiviteten » siden september i fjor.
VG170806 Dale forteller at hun i perioden før de begynte å møtes var i situasjon der hun ikke var på utkikk etter noen andre, men hun lot seg ikke skremme av den hyppige aktiviteten fra Monclaire på Instagram.
VG170805 Familien deltok i en aktiviteten « Camp Care », som betyr at besøkende får anledning til å hjelpe til med å strø ut mat til dyrene.
NL170804 Ikke minst i kyststrøkene der aktiviteten finner sted, der næringen ofte ignorerer eller bortforklarer hverdagserfaringer til de som bor der, knyttet til miljøproblemer.
DB170804 Det polske, italienske og russiske laget satte alle ryttere til fronten for å holde farten høy, og aktiviteten i front avtok noe.
SA170803 Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.
NL170803 Nå er argumentene tyngre enn i tidligere utredninger : godsvolumet og den økonomiske aktiviteten i nord er høyere, klima- og miljødimensjonen øker.
DB170803 Og om denne aktiviteten blir plassert slik i timeplanen at den både kan gi bedre helse og mer overskudd til resten av undervisningen.
DB170803 Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, uttalte Garanti-sjef Stein Drogseth tidligere i uken.
DB170803 Aktiviteten er riktignok ikke skyhøy - hittil i år har Lawrence bare publisert seks innlegg, der nesten ingenting handler om henne.
BT170803 Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.
AP170803 Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.
AA170803 De siste årene har Russland økt den militære aktiviteten i Baltikum.
AA170803 De siste årene har Russland økt den militære aktiviteten i Baltikum.
AA170803 Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.
AA170802 Vi velger å stille kritiske spørsmål til måten aktiviteten organiseres og gjennomføres på i enkelte selskaper - ikke til selskapenes eksistens i seg selv, selskapenes størrelse eller hvor lenge de har eksistert.
AA170802 NFF Trøndelag og klubbene har de siste årene gjennomført mange løft for å utvikle klubber, trenere, spillere og aktiviteten .
VG170801 På sommeren kan aktiviteten være piknik i parken eller en tur på stranden, foreslår han.
VG170801 Bare avtal den første aktiviteten , og la de neste være en overraskelse eller virke som spontane ideer, sier han.
VG170801 - Da er det like mye fokus på aktiviteten og lettere å berøre.
DN170801 Administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling sier at prisene går ned for første gang siden februar, men at aktiviteten fremdeles har vært god.
DN170801 Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, sier Drogseth.
DN170801 Ordføreren i Sør-Varanger er bekymret over at Norge reduserer aktiviteten i Murmansk.
DN170801 Jeg får signaler fra folk i Murmansk som ser at Norge bygger ned aktiviteten , blant annet at tallet på lokalt ansatte reduseres, og ikke minst at visumavdelingen er flyttet til Moskva, sier Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen ( Ap ) til NRK.
DN170801 Norsk PMI, som er en temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter, steg til 57,3 i juli fra 55,6 i juni, opplyser Danske Bank og Nima - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk tirsdag.
DN170801 Aktiviteten i industrien forsetter oppover, ifølge innkjøpssjefsindeksen for industrien.
DA170801 Regjeringen har satset tungt på infrastruktur, bygg og anlegg, for å øke aktiviteten i det lokale næringslivet.
DA170801 - Regjeringen har satset tungt på infrastruktur, bygg og anlegg, for å øke aktiviteten i det lokale næringslivet, skriver Ingebjørg S.
AA170801 Spesielt fikk Fosen oppleve den kraftige aktiviteten .
AA170801 Ordføreren i Sør-Varanger er bekymret over at Norge reduserer aktiviteten i Murmansk.
AA170801 Jeg får signaler fra folk i Murmansk som ser at Norge bygger ned aktiviteten , blant annet at tallet på lokalt ansatte reduseres, og ikke minst at visumavdelingen er flyttet til Moskva, sier Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen ( Ap ) til NRK.
VG170731 Men regjeringen landet likevel på at en slik skatt vil kunne virke konkurransevridende, og risikere å redusere aktiviteten i den lokale økonomien og inntektsgrunnlaget for næringen.
DN170731 En måling på over 50 indikerer en vekst i aktiviteten .
DN170731 - Dette indikerer at aktiviteten har kjølnet noe ned, sier Kina-økonom Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics i en kommentar.
AA170731 - Med en gang aktiviteten gir seg setter vi på folk som kan reparere det.
DN170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris.
DA170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris.
AA170730 Hun føler seg ikke beroliget av at oljeindustrien i nord konsentrerer seg om aktiviteten i Barentshavet og fortsatt sliter med lav oljepris.
AA170728 KS1-rapporten peker også på at aktiviteten i olje- og gassnæringene blir lavere enn tidligere antatt, og legger regjeringens perspektivmelding til grunn.
DN170727 I tillegg er den økonomiske aktiviteten i USA på vei opp, det er også en bedring i eurosonen, og et mer blandet bilde i Asia.
DN170727 I tillegg er den økonomiske aktiviteten i USA opp, det er også en bedring i eurosonen, og et mer blandet bilde i Asia.
DB170726 Hellene forteller at utrykningspolitiet har doblet aktiviteten på strekningen de siste åra, og at Statens vegvesen har installert rumlefelt på store deler av strekningen.
DB170725 Noe en aldri skulle tro ved å se på aktiviteten i debattfora og sosiale medier.
DB170725 Om Statoil legger eierskapet for utenlandsvirksomhet til Rotterdam eller Forus betyr lite for norske skatteinntekter direkte, siden formålet med skatteendringen som motiverte utflyttinger var nettopp å frikoble aktiviteten som ikke skjer på norsk sokkel fra selskapets regning til norske skattemyndigheter.
SA170724 Da er det greit å vite at det finnes måter å skjule aktiviteten din på.
FV170724 Da er det greit å vite at det finnes måter å skjule aktiviteten din på.
DN170724 I den grad de jobber på plattform, så er det knyttet til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjøre, som er å være der i maritim virksomhet.
DA170724 I den grad de jobber på plattform, så er det knyttet til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjøre, som er å være der i maritim virksomhet.
BT170724 Da er det greit å vite at det finnes måter å skjule aktiviteten din på.
AP170724 Da er det greit å vite at det finnes måter å skjule aktiviteten din på.
DN170721 - Vi har vært tidlig ute med å legge prosjekter ut på salg, så aktiviteten kommer til å holde seg høy i lang tid fremover.
DN170721 Aktiviteten holder seg oppe ¶
DB170721 Men han understreker at han ikke er bekymret og at aktiviteten vil være positiv fordi det vil redusere tektoniske spenninger.
AA170721 De siste årene har Russland økt den militære aktiviteten i Baltikum.
DN170720 Pareto Bank skriver at aktiviteten har vært god det siste halvåret, og banken forventer videre vekst i selskapsfinansieringen.
DA170720 - Aktiviteten er på vei opp i bransjen og det er behov for 20.000 flere i oljejobber de neste årene.
DA170720 - Aktiviteten er på vei opp i bransjen og det er behov for 20.000 flere i oljejobber de neste årene.
AA170720 Man må tilpasse aktiviteten , etter de midlene man har, forklarer han til Dagens Næringsliv.
AA170717 Aktiviteten vil naturlig nok øke utover høsten og vinteren, sier Moe.
AA170717 Forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt ( NUPI ) mener økt NATO-aktivitet i de baltiske områdene er en sannsynlig årsak til den økte aktiviteten i luftrommet i Nord-Norge.
AP170714 Narkotikavirksomhet er en stor del av aktiviteten deres på gaten, i tillegg til ran og grov vold.
DA170712 Den aktiviteten ble drageflyging, og på de 19 årene som har gått siden den spede begynnelse, har Ajaz, som i dag bor på Tangen i Drammen, blitt en dragetemmer som verden ikke har sett maken til.
NL170711 | Ytre kystveg Bodø - Tromsø må komme ! Aktiviteten langs Nasjonal Turistveg fra Bodø til Tromsø øker fra år til år.
NL170711 Vi ser at aktiviteten langs Nasjonal Turistveg fra Bodø til Tromsø øker fra år til år.
SA170707 Ivar Koteng ser nok bedre enn de fleste hvor mye penger som forsvinner på toppen og at for lite når ned dit aktiviteten utøves og grunnlaget legges.
DN170707 - Vi har vært tidlig ute med å legge prosjekter ut på salg, så aktiviteten kommer til å holde seg høy i lang tid fremover.
AP170707 Ivar Koteng ser nok bedre enn de fleste hvor mye penger som forsvinner på toppen og at for lite når ned dit aktiviteten utøves og grunnlaget legges.
DN170705 Inntektene fra shipping falt, hovedsakelig på grunn av tøffere forhold i tungløft, mens aktiviteten innen eiendom, og særlig med utviklingsprosjektet Blystad driver i Sørkedalsveien i Oslo, bidro til veksten.
AP170705 Slike organisasjoner har trappet opp aktiviteten i Middelhavet kraftig de siste årene og sto i 2016 for 22 prosent av alle redningsoppdrag, ifølge et notat fra EU-kommisjonen.
NL170704 Like ubegripelig er det at Statoil ikke ser ut til å bry seg om det faktum at det er dette som gir aktiviteten til petroleumsnæringen legitimitet i nord.
DN170703 Norsk PMI, som gir en indikasjon på aktiviteten i industrien, er nå på sitt høyeste nivå siden 2012.
DN170703 Norsk PMI, som er en temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter, økte til 55,1 i juni fra 54,2 i mai, opplyser Danske Bank og Nima - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk mandag.
AP170703 Noen skattelettelser vil, på riktig tidspunkt, øke aktiviteten i økonomien.
AP170703 Noen skattelettelser vil, på riktig tidspunkt, øke aktiviteten i økonomien.
VG170702 Mye av debatten har de siste månedene vært preget av at Andøya legges ned og at vi skal flytte aktiviteten til Evenes, uten at jeg vil slå fast at det er det som er grunnen, sier Eriksen Søreide.
DB170702 28 anrop i sekundet setter en effektiv stopper for aktiviteten , som ikke lenger kan nå andre offer enn den automatiserte meldingen : « You are a scammer ».
VG170701 I 2013 gjorde ordføreren et forsøk på å få lagt restriksjoner på aktiviteten i Aurland.
AA170701 I tillegg vil selve aktiviteten på de elektroniske mediene, som fore eksempel dataspill og TV-programmer, også virke oppkvikkende og kan føre til at det blir vanskeligere å sovne.
DA170630 - Stillingstilgangen ser ut til å holde stand så det kan være lurt å bruke sommeren til å søke jobb selv om aktiviteten fra arbeidsgivere og arbeidssøkere generelt er lavere enn ellers i året, sier Nav-direktør Nordahl.
DA170630 - Jeg er leder av en idrettskrets der aktiviteten er større enn noensinne og et godt samarbeid med byrådet har gjort at vi også har fått fatt på anleggsutbyggingen.
AA170630 Freeski er i dag den tredje største aktiviteten i Skiforbundet.
AA170630 Det er ingen grunn til å lage en kunstig konflikt da det i all hovedsak er idretten, Turistforeningen, Skiforeningen eller kommuner som tilrettelegger for den egenorganiserte aktiviteten .
AA170630 Det blir derfor unyansert å si at vinnerne i debatten er den egenorganiserte aktiviteten .
NL170629 I en tid hvor omdømme og politisk aksept er viktigere enn noen gang, og når aktiviteten beveger seg mot stadig mer samfunnsmessige perifere områder, er Statoils beslutning tatt i en krevende politisk kontekst for selskapet.
DB170629 Men vi håper og tror at dette er et tegn på bedring i markedet og at aktiviteten er i ferd med å ta seg opp, sier skipsmegler Wilhelm C.
DA170629 Når den slunkne aktiviteten , som etter hvert blir mer og mer dans, siden sentreres i rommet eller i salen der publikum normalt sitter, ser jeg nesten bare publikumsrygger, og det gjør jeg siden gjennom store deler av forestillingen.
AA170629 Framover planlegger Verdalskalk å øke aktiviteten i samsvar med etterspørselen som er økende. 1,5 millioner tonn kalk ¶
VG170628 Vi tar inn vedlikeholdsetterslepet, øker aktiviteten og i høst får vi de første F-35 kampflyene til Norge.
AA170628 - Vi opplever en økning i aktiviteten til utenlandske etterretningsorganisasjoner, rettet mot Russland og våre allierte, sa Putin under et besøk i hovedkvarteret til den russiske etterretningstjenesten SVR onsdag.
AA170628 Får du akutt vondt i skulderen etter mange timer med maling av huset, er det et signal om at du kanskje bør roe ned litt på denne aktiviteten .
VG170627 I slike tilfeller kan vi gjøre vedtak om stans av den ulovlige aktiviteten , sier direktør i Lotteritilsynet, Atle Hamar, til VG.
DA170627 Det er aktiviteten som er viktig, og vi på Stortinget kan bidra med mer.
VG170626 Nå som IS er presset tilbake i Mosul, har de allerede begynt å forflytte aktiviteten til andre steder, sier Truls Hallberg Tønnessen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ).
NL170626 For regjeringen er Ofoten-regionen et hovedsatsingsområde i nord - og aktiviteten vil øke forsvarsevnen, styrke Forsvarets fotavtrykk i nord og skape positive ringvirkninger for beboere og næringsliv.
NL170626 Dette har enorme følger for hvordan kulturen og den menneskelig aktiviteten der skal fortsette, og tilpasningen skjer her og nå.
NL170626 Hurtigrutens anløp er viktig for aktiviteten i Tromsø sentrum.
NL170626 Hurtigruten som finansieres av store offentlige midler, kan ikke tillates å svekke denne aktiviteten .
DN170626 Symbolsk effekt ¶ nå som IS er presset tilbake i Mosul, har de allerede begynt å forflytte aktiviteten til andre steder, sier Truls Hallberg Tønnessen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ).
DB170626 Hvis lærere og skoleledere opplever at myndighetene må kontrollere aktiviteten ned til minste detalj, faller motivasjonen.
DB170626 Aktiviteten og resultatene til de om lag 630.000 elevene fra 2858 grunnskoler må derfor rapporteres inn.
SA170624 Treningsstudioene, som her på Elixia Teglgården, har sterk økning i aktiviteten og har tatt over som dominerende tilrettelegger for voksnes treningsaktivitet.
SA170624 Mer av aktiviteten foregår med naturen som omdreiningspunkt.
SA170624 Fra 1989 til 2011 gikk bruken av treningsstudio opp fra fem til 18 prosent mens aktiviteten i idrettsanleggene har gått ned fra 17 til seks prosent.
SA170624 Aktiviteten pipler og gror utenfor idrettsforbundets regi der en eldre generasjon idrettsledere, byråkrater og politikere sitter fast i en kulturell fortelling om dem selv.
FV170624 Treningsstudioene, som her på Elixia Teglgården, har sterk økning i aktiviteten og har tatt over som dominerende tilrettelegger for voksnes treningsaktivitet.
FV170624 Mer av aktiviteten foregår med naturen som omdreiningspunkt.
FV170624 Fra 1989 til 2011 gikk bruken av treningsstudio opp fra fem til 18 prosent mens aktiviteten i idrettsanleggene har gått ned fra 17 til seks prosent.
FV170624 Aktiviteten pipler og gror utenfor idrettsforbundets regi der en eldre generasjon idrettsledere, byråkrater og politikere sitter fast i en kulturell fortelling om dem selv.
DB170624 - Ved å bruke spesielle etterforskningsteknikker klarte myndighetene å avsløre dette velorganiserte kriminelle nettverket, og fikk sette en stopper for den ulovlige og svært lønnsomme aktiviteten , skriver Europol i en pressemelding.
BT170624 Treningsstudioene, som her på Elixia Teglgården, har sterk økning i aktiviteten og har tatt over som dominerende tilrettelegger for voksnes treningsaktivitet.
BT170624 Mer av aktiviteten foregår med naturen som omdreiningspunkt.
BT170624 Fra 1989 til 2011 gikk bruken av treningsstudio opp fra fem til 18 prosent mens aktiviteten i idrettsanleggene har gått ned fra 17 til seks prosent.
BT170624 Aktiviteten pipler og gror utenfor idrettsforbundets regi der en eldre generasjon idrettsledere, byråkrater og politikere sitter fast i en kulturell fortelling om dem selv.
AP170624 Treningsstudioene, som her på Elixia Teglgården, har sterk økning i aktiviteten og har tatt over som dominerende tilrettelegger for voksnes treningsaktivitet.
AP170624 Mer av aktiviteten foregår med naturen som omdreiningspunkt.
AP170624 Fra 1989 til 2011 gikk bruken av treningsstudio opp fra fem til 18 prosent mens aktiviteten i idrettsanleggene har gått ned fra 17 til seks prosent.
AP170624 Aktiviteten pipler og gror utenfor idrettsforbundets regi der en eldre generasjon idrettsledere, byråkrater og politikere sitter fast i en kulturell fortelling om dem selv.
AA170624 Treningsstudioene, som her på Elixia Teglgården, har sterk økning i aktiviteten og har tatt over som dominerende tilrettelegger for voksnes treningsaktivitet.
AA170624 Mer av aktiviteten foregår med naturen som omdreiningspunkt.
AA170624 Fra 1989 til 2011 gikk bruken av treningsstudio opp fra fem til 18 prosent mens aktiviteten i idrettsanleggene har gått ned fra 17 til seks prosent.
AA170624 Aktiviteten pipler og gror utenfor idrettsforbundets regi der en eldre generasjon idrettsledere, byråkrater og politikere sitter fast i en kulturell fortelling om dem selv.
NL170622 De sier ikke engang at aktiviteten skal være i Nord-Norge.
DN170622 Det vil likevel ta tid før virkningene av oljeprisfallet fases ut og aktiviteten normaliseres, sier sentralbanksjefen på en pressekonferanse.
NL170620 Ett av virkemidlene som vurderes, er organiseringen av den faglige aktiviteten ( fakultetsstrukturen ).
AA170620 Lokalisering i Steinkjer vil gi økte samlede kostnader i Trøndelag, da mye av aktiviteten til regionkontoret vil være i Trondheim.
AA170620 Lokalisering i Steinkjer vil gi økte samlede kostnader i Trøndelag, da mye av aktiviteten til regionkontoret vil være i Trondheim.
VG170619 Strømmen har ikke ønsket å stille til intervju, men VG har sendt ham spørsmål om hvorfor det ikke var noen aktivitet i personalsaken i perioden - og hva som utløste aktiviteten i oktober.
DB170619 Thomas Hegghammer, en internasjonalt anerkjent terrorforsker, varslet i en artikkel i april at det var grunn til å tro at den voldelige islamistiske aktiviteten kan forverre seg i Europa i nær framtid.
VG170616 Det er den del av den såkalte egenorganiserte idretten som « treffer » ungdom, og det er mange som bedriver denne aktiviteten , mener Ola Elvestuen.
VG170616 I 2011 hentet han inn flere representanter fra « Norwegian Ghost Hunters » i jakt på å dokumentere den unormale aktiviteten .
DN170616 - Selv om den økonomiske aktiviteten er relativt sterk i mange økonomier, er det også et slående trekk at inflasjonen ser ut til å holde seg lav selv om arbeidsledigheten fortsetter å falle, skriver seniorøkonom Knut A.
DB170615 The Guardian skriver at denne aktiviteten ble gjort ulovlig tilbake i 1955, uten at det har hindret de avsidesliggende gangene i å bli tatt i bruk.
DN170614 Dette kan føre til høyere langsiktige renter, som i likhet med en høyere styringsrente demper den økonomiske aktiviteten .
BT170614 « Øvinga skal ikkje direkte påverke den vanlege aktiviteten på Torgallmenningen og politiets trening skal ikkje hindre besøkande eller næringsverksemd i området », skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.
SA170613 Molde Fotballklubb får historisk utmerkelse når aktiviteten på den nye Langmyra-banen sparkes i gang torsdag ¶
DN170613 Produksjonsindikatoren i nettverksrapporten, som er et mål på aktiviteten i norsk økonomi, var på 1,11 siste tre måneder.
DN170613 Foto : Vidar Ruud / NTB Scanpix ¶ Aktiviteten i norsk økonomi tar seg ytterligere opp, viser Norges Banks undersøkelse blant de 1500 bedriftene i sentralbankens regionale nettverk som ble presentert tirsdag formiddag.
DN170613 Myndighetene forsøker å få et riktig bilde av den økonomiske aktiviteten .
AP170613 Molde Fotballklubb får historisk utmerkelse når aktiviteten på den nye Langmyra-banen sparkes i gang torsdag ¶
SA170612 Men hærverket har ikke satt noen stopper for aktiviteten ved Dale Oen-senteret.
DN170612 - Fjoråret bar bud om forsiktig optimisme, med en organisasjon som har vært og fortsatt går gjennom krevende reduksjoner for å tilpasse organisasjonen til den aktiviteten vi har i dag, forklarer Eide til nettstedet.
DB170612 ¶ I 2018 er det potensial for en økning i aktiviteten , mener senior rigganalytiker Rod Hutton i analysebyrået IHS.
DB170612 ( Finansavisen : ) - 2017 er satt, men i 2018 er det potensial for en økning i aktiviteten , sier senior rigganalytiker Rod Hutton i analysebyrået IHS ifølge Finansavisen.
BT170612 Men hærverket har ikke satt noen stopper for aktiviteten ved Dale Oen-senteret.
AP170612 Men hærverket har ikke satt noen stopper for aktiviteten ved Dale Oen-senteret.
DN170611 - Er denne økte aktiviteten sterkere enn du hadde ventet ?
DN170611 Aktiviteten er i ferd med å ta seg opp for offshoreskiprederiet.
DB170611 Ifølge oberstløytnant Geir Ødegaard ved Forsvarets høgskole er det to hovedårsaker bak den russiske aktiviteten .
SA170610 Samtidig tror jeg den totale aktiviteten er større, men den fordeler seg over flere arrangement.
AP170610 Samtidig tror jeg den totale aktiviteten er større, men den fordeler seg over flere arrangement.
BT170608 Skynde seg om morgenen for å nå skolen, skynde seg om ettermiddagen for å spise og nå alle de ulike aktiviteten .
VG170607 Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer ».
VG170606 NEW YORK ( VG ) Venner og nære rådgivere har bønnfalt president Donald Trump om å roe ned aktiviteten i sosiale medier, men Trump har ingen planer om å følge rådene. president Donald Trump om å roe ned aktiviteten i sosiale medier, men Trump har ingen planer om å følge rådene.
VG170606 Daglig skaper Trumps Twitter-tirader store overskrifter, og etter at han i pinsehelgen brukte nettsamfunnet til å refse sitt eget justisdepartement for arbeidet med det omstridte innreiseforbudet, blir han nå rådet til å dempe aktiviteten .
VG170606 president Donald Trump om å roe ned aktiviteten i sosiale medier, men Trump har ingen planer om å følge rådene.
SA170606 Selv om aktiviteten nå tar seg opp igjen, har omstillingen fått et ordentlig fotfeste.
DN170606 Større tilbud ¶ Aktiviteten i boligmarkedet var høy i mai, ifølge Eiendom Norge.
DB170606 Ødegaard mener det er to hovedårsaker bak den økte russiske aktiviteten : ¶
DB170604 Meglerhuset mener det er flere signaler som peker i retning av at aktiviteten innenfor olje begynner å ta seg opp : ¶
VG170603 Julie skal også ha oppfordret en gutt om gangen til å delta i den seksuelle aktiviteten , men ektemannen er tiltalt for å ha stått vakt, og ifølge aktor dermed gjort seg skyldig i medvirkning : ¶
SA170602 Viking-trener Ian Burchnall sier de kommende ukene er viktige i forhold til aktiviteten på overgangsmarkedet, og at han håper midler til nye spillere blir stilt disposisjon så tidlig som mulig.
NL170602 Ett av virkemidlene styret har pekt på i den sammenheng, er altså organiseringen av den faglige aktiviteten ( fakultetsstrukturen ).
BT170602 SIKKERHET : Grunnen til at prisen for akkurat denne aktiviteten er høy, er at det innebærer sikkerhetsutstyr og sertifiserte instruktører, skriver André Marton Pedersen fra Bergen og Hordaland Turlag.
BT170602 Grunnen til at prisen for akkurat denne aktiviteten er høy, er at det innebærer sikkerhetsutstyr og sertifiserte instruktører som er underlagt de samme kravene om systematisk sikkerhetsarbeid og produktkontrolloven som andre aktiviteter som for eksempel klatring, juving, elvepadling og rafting.
AP170602 Viking-trener Ian Burchnall sier de kommende ukene er viktige i forhold til aktiviteten på overgangsmarkedet, og at han håper midler til nye spillere blir stilt disposisjon så tidlig som mulig.
DN170601 Norsk PMI, som er en temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter, falt forsiktig til 54,3 i mai fra 54,6 i april, opplyser Danske Bank og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk tirsdag.
DN170601 Nyere tall viser at aktiviteten er i ferd med å ta seg opp igjen, sier India-økonom Shilan Shah hos Capital Economics.
DB170531 Vi vet ikke hvor mange, men det er en dum ting å gjøre fordi man da ender opp med å støtte den kriminelle aktiviteten økonomisk.
DB170531 Tida da denne aktiviteten var lagt inn i programmet, er over.
DA170531 En av meddommerne mente at den fortsatte seksuelle aktiviteten etter at fornærmede sovnet ikke kunne omfattes av voldtektsbestemmelsen i straffeloven.
AP170531 Flertallet har imidlertid vært til stede på to eller flere partiarrangementer i løpet av det siste året og aktiviteten ser ut til å være økende.
DN170530 Den relativt høye aktiviteten har fortsatt inn i dette kvartalet.
DN170530 Og aktiviteten vokser.
AP170530 Til tross for den store aktiviteten og korrespondansen mellom UD, andre departementer og Statsministerens kontor ( SMK ) i Kina-sakene, inneholder hverken det åpne eller graderte arkivet i UD noen relevante interne eller eksterne dokumenter om det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
AP170530 Til tross for den store aktiviteten og korrespondansen mellom UD, andre departementer og Statsministerens kontor ( SMK ) i Kina-sakene, inneholder hverken det åpne eller graderte arkivet i UD noen relevante interne eller eksterne dokumenter om det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina etter 2013.
AP170529 Birkelands enorme arbeidsbelastning førte til at aktiviteten avtok med årene.
AA170529 - Jeg er ikke konsekvent på ikke å legge ut bilder av barna, men det er sjelden og som regel fokuserer jeg på aktiviteten eller omgivelsene.
DA170527 - Konsekvensene for Molbekktjernet vurderer vi som små, men selve anleggsveien og aktiviteten den bygges for, har vi forståelse for at kan oppleves som en større miljøkonsekvens med tanke på friluftslivet i området.
DB170526 - Her er det ikke gjort noe ulovlig så vidt jeg veit, det er bare det at aktiviteten som Dagbladet nå forbilledlig avslører, er i strid med det som Støre forfekter som den gode lære.
SA170525 Knapt en fjerdedel av den aktiviteten vi har en vanlig helg, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik ved Sør-Vest politidistrikt sin operasjonssentral i Stavanger.
DN170522 En ny og unik måte å måle den samlede økonomiske aktiviteten på, viser at veksten i norsk økonomi akkurat nå skyter ytterligere fart.
DB170522 Tidligere kulturredaktør og bejublet spaltist i Dagbladet, Andreas Hompland, husker aktiviteten godt, fordi han på 1970-tallet bodde i 1. etasje i Vestheimgata 4 D på Oslos vestkant, der Nord-Koreas ambassade og ambassadeansatte holdt til i etasjene over.
DN170521 Forskerne bak rapporten har ikke vurdert i hvilken grad den økte aktiviteten innen samferdsel har fortrengt annen verdiskapning og sysselsetting.
SA170517 mai-tog som går forbi eller noe annet hvor aktiviteten i seg selv er hovedmotiv, er det et situasjonsbilde.
AP170517 mai-tog som går forbi eller noe annet hvor aktiviteten i seg selv er hovedmotiv, er det et situasjonsbilde.
SA170516 For andre deler av industrien, som produksjon av metallvarer, maskiner og skipsbygging, gikk aktiviteten ned i første kvartal etter svakt positive tall på tampen av fjoråret.
SA170516 Den ene aktiviteten skal være for bredden, og heter Fotball-Norge.
SA170516 Den andre aktiviteten , er at det skal bli mer attraktivt for Coop-medlemmer å gå på kamp.
AP170516 Den ene aktiviteten skal være for bredden, og heter Fotball-Norge.
AP170516 Den andre aktiviteten , er at det skal bli mer attraktivt for Coop-medlemmer å gå på kamp.
AA170516 For andre deler av industrien, som produksjon av metallvarer, maskiner og skipsbygging, gikk aktiviteten ned i første kvartal etter svakt positive tall på tampen av fjoråret.
NL170515 Vi som bor ved aktiviteten i Barentshavet, forventer at vår regionen skal fortsette å utvikle seg som et moderne industriområde.
NL170515 Takket være Eni Norge og deres forståelse av viktigheten av at kompetanse og kvalifisert personell må være tilgjengelig nært der hvor aktiviteten finner sted, har NOFO nå et utstrakt samarbeid med kystfiskeflåten om oljevernberedskapen.
NL170515 Dette året når aktiviteten i Barentshavet nye rekorder, med 15 planlagte letebrønner, to flere enn i toppåret 2014.
DN170515 DNB Markets venter riktignok at aktiviteten i norsk økonomi vil fortsette å ta seg opp fremover, men at bedringen vil gå i svært sakte tempo.
AA170515 Her kan du lese mer om planleggingen av nytt campus når NTNU samler aktiviteten sin rundt Gløshaugen og legger ned på Dragvoll.
BT170514 Singstad forteller at nabolaget har vært preget av den aktiviteten som har foregått i det nå totalskadede huset.
BT170514 Huset, og aktiviteten der, har vært et samtaleemne i nabolaget i lang tid.
BT170514 Han er usikker på om de som tilsynelatende har bodd på adressen, faktisk har bodd der eller bare har brukt adressen som base for den angivelige kriminelle aktiviteten .
BT170514 BELASTET : Naboer sier at hele nabolaget har vært preget av den aktiviteten som har foregått i det nå totalskadede huset.
BT170514 - Vi har hatt kjempeproblemer i mer enn ti år, og nå i det siste har aktiviteten vært særlig stor, forteller Singstad.
BT170514 Gå systematisk til verks : skriv ned hvor mye energi du har før, under og etter aktiviteten .
VG170512 Dette gir grunnlag for å se fremover og bruke tiden på den fantastiske aktiviteten som frivillige skaper hver dag rundt om i landet, og som er idrettens kjerneoppgave, sier statsråden.
AA170512 En utvidelse av amerikanernes aktiviteten på Værnes krever politisk godkjenning av regjeringen og Stortinget.
SA170511 Den viktigste aktiviteten en den man gjennomfører, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
NL170511 Lundin arbeider allerede med hvordan aktiviteten i Barentshavet kan gi lokale ringvirkninger, og erklærer et klart ønske om å ha kontakt med nordnorske leverandører.
NL170510 Derfor er jeg fornøyd med at regjeringen prioriterer den aktiviteten som er i Ny-Ålesund i dag og fremover, sier Korsberg.
DN170510 Ifølge analyseselskapet Mergermarket, som fanger opp alle transaksjoner innen sammenslåinger, kjøp og salg av virksomheter i Norden, var det aktiviteten i det norske meglerhuset som var aller størst i årets første kvartal.
AP170510 Den militære aktiviteten til Russland er fortsatt lavere enn under Sovjetunionen.
DN170509 - Vi var blitt klar over den russiske aktiviteten , sa Rogers under en høring i Senatets forsvarskomité mandag.
AA170509 - Vi var blitt klar over den russiske aktiviteten , sa Rogers under en høring i Senatets forsvarskomité mandag.
FV170508 Idar Hillersøys oppsummering av første kvartal 2017 for Siem Offshore : - Markedet er fortsatt tøft, men aktiviteten har økt.
DB170508 Og de synes ikke når selskapene gjør webanalyser av sine egne sider, hvor de kun får se aktiviteten til de som faktisk blir kunder.
DN170507 Etter at det hackede materialet ble lagt ut har virksomheten tatt seg opp, og mye av aktiviteten stammer fra USA.
DN170507 november varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at regjeringen i forbindelse med revidert budsjett ville vurdere om aktiviteten i økonomien var høy nok eller burde stimuleres med ytterligere tiltak.
DB170507 - Aktiviteten i amerikanske skifer-felt og tvil om OPEC klarer å holde oljeprisen oppe preger oljemarkedet.
DB170504 - Så langt tror jeg det er nærmiljøet som har merket aktiviteten .
DB170504 En av verdens fremste kjennere av Nord-Korea, Andrej Lankov, har, til tross for aktiviteten i Vladivostok, liten tro på at at Putin vil bruke Kim som et kort i internasjonal politikk.
DN170503 « Komiteen ser på den avtagende veksten gjennom første kvartal som noe som trolig blir forbigående og fortsetter å vente at - med gradvise justeringer av pengepolitikken - den økonomiske aktiviteten vil øke i moderat tempo, forholdene på arbeidsmarkedet vil styrkes noe mer og inflasjonen vil stabilisere seg rundt to prosent på mellomlang sikt », heter det i begrunnelsen.
DN170502 Norsk PMI, som måler for aktiviteten i industrien, falt fra 54,8 i mars til 54,7 i april, opplyser Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk ( Nima ) og Danske Bank Norge i en melding mandag.
DN170502 Norsk PMI, som måler for aktiviteten i industrien, falt fra 54,8 i mars til 54,7 i april, opplyser Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk ( Nima ) i en melding mandag.
DB170502 Det sistnevnte har igjen tvunget sentralbankene til å iverksette ekstraordinære tiltak for å holde aktiviteten oppe, noe som har forsterket rentenedgangen enda mer, forteller Myrseth.
DB170502 Politiet har med hjemmel i utlendingslovens §§17 og 18 allerede tilstrekkelige hjemmelsgrunnlag for å stoppe aktiviteten og bortvise utenlandske borgere som tigger systematisk eller i et visst omfang.
DB170502 Også på dette omdiskuterte området, rumenske tiggere og nødvendigheten av å regulere denne aktiviteten , foreligger det allerede tilstrekkelig lovgrunnlag til å hjemle effektive mottiltak.
DB170502 At grenseoverskridende aktivitet kobles mot organisert kriminalitet er en konsekvens av at aktiviteten nettopp er, grenseoverskridende.
VG170427 Etterhvert som tiden har gått, er nok den mest frenetiske aktiviteten tonet noe ned.
FV170427 Helt nye beregninger viser at man kan flytte konteinerhavna til Kongsgård, utvide aktiviteten betydelig og likevel klare å holde seg under grensene for lovlig støy.
DA170427 Pensjonskostnadene truer Operaen med konkurs, og kulturdepartementet sier man at pensjonskostnadene må ned for å kunne holde oppe aktiviteten ved operaen.
SA170426 I Trondheim har aktiviteten vært høy, Benedictow tror veksten vil avta litt.
DN170426 Han mener aktiviteten er basert på lav usikkerhet i markedet, høy innstrømming av kapital til fondene, og en generell risikoappetitt.
AP170426 I Trondheim har aktiviteten vært høy, Benedictow tror veksten vil avta litt.
DN170425 I markedet på land internasjonalt har aktiviteten bunnet ut, mens motvinden offshore ventes å fortsette i resten av 2017.
BT170425 Hva angår kriminalitetsbekjempelse fremholdes fra motstandere av forbud at den bakenforliggende kriminelle aktiviteten allerede er forbudt.
DB170424 Etter de opplysningene Fylkesmannen har mottatt fra kommunen, er den første aktiviteten som kommunen har dokumentert i saken [ sladdet ] den 25.11.2015 [ sladdet ] », framgår det av en tilsynsrapport avsagt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. mars 2016.
DB170422 Den organiserte aktiviteten er imidlertid ulik fra fylke til fylke med trønderne ( 42 prosent ) som de ivrigste, og innbyggerne i Oslo og Nordland som de færreste i forhold til folketallet ( 26 og 23 prosent ).
SA170421 Og de tror at den uvanlige aktiviteten er fredelig, nemlig volleyballspill.
SA170421 Men aktiviteten har hatt en voldsom oppsving blant personellet i området, siden forskergruppen aldri har sett så mange kamper samtidig.
DB170421 Ødegaard mener det er to hovedårsaker bak den økte russiske aktiviteten : ¶
AP170421 Og de tror at den uvanlige aktiviteten er fredelig, nemlig volleyballspill.
AP170421 Men aktiviteten har hatt en voldsom oppsving blant personellet i området, siden forskergruppen aldri har sett så mange kamper samtidig.
AA170421 - Utbygginga av Ørland flystasjon som hovudbase for F-35-flya innebærer nesten en dobling av aktiviteten med kampfly sammenlignet med i dag, samtidig med at F-35-flya gir mer støy enn F-16-flyene.
AA170421 - Dobling av aktiviteten
SA170420 Det jeg funderer på er i hvor stor grad disse 27 politikerne har kompetanse i aktiviteten i disse selskapene/institusjonene, og - om det ikke finnes andre ikke aktive politikere/samfunnsborgere som heller burde hatt disse styrevervene ?
DN170420 Rapportwn for aktiviteten i første kvartal viser at det norske meglerhuset Arctic Securities topper med handler til en verdi av 1,7 milliarder euro.
DN170420 | Fed : Aktiviteten tar seg opp i alle områder ¶
DN170420 Den økonomiske aktiviteten tok seg opp i samtlige av Den amerikanske sentralbankens tolv distrikter mellom midten av februar og slutten av mars.
DB170420 Sykling er antatt å være bedre enn å gå, da aktiviteten gjerne pågår lengre og er mer intens.
DB170420 - Denne studien bidrar til å sette fokus på de potensielle fordelene med å øke aktiviteten i hverdagen.
VG170419 Systematikken i aktiviteten skremmer.
VG170419 Men hver især av disse aktiviteten som de kriminelle gjengene står bak rammes allerede av straffeloven.
VG170419 Aktiviteten på norsk sokkel vil bli påvirket av den globale klimapolitikken, med økt konkurranse fra fornybare energikilder og en høyere pris på CO2-utslipp.
VG170419 Her er så å si alt konstruert med tanke på turisme ( på godt og vondt ) og Dubai byr virkelig på den ene aktiviteten mer spektakulær enn den andre.
SA170419 NABOLAGET : 100 meter fra Liduns hus finner denne aktiviteten sted.
DB170419 Her passerer flere store isfjell hvert eneste år, men i år kan det virke som om aktiviteten blir ekstra hektisk.
DB170419 På Your Online Choices kan du ikke blokkere annonser, bare velge om de skal følge aktiviteten i din nettleser.
BT170419 NABOLAGET : 100 meter fra Liduns hus finner denne aktiviteten sted.
AP170419 NABOLAGET : 100 meter fra Liduns hus finner denne aktiviteten sted.
SA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
DN170418 Forfatterne av rapporten påpeker at innenrikspolitikk ofte kan knyttes til geopolitiske hendelser, hendelser som ikke er økonomiske kan påvirke den økonomiske aktiviteten og påvirke markedene, og et skifte mot økt proteksjonisme i industriland kan føre til overdreven kapitalflukt fra Kina.
DN170418 Nordea, Capital Economics og Nomura mener at pågående innstramninger i eiendomssektoren, hvor det blir vanskelig å finansiere eiendomskjøp for investorer og spekulanter, vil ramme den økonomiske aktiviteten .
DA170418 Eiendomsskatten styres av hvem som eier eiendommen, ikke aktiviteten som drives der.
AP170418 Eiendomsskatten styres av hvem som eier eiendommen, ikke aktiviteten som drives der.
AP170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
AA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
AA170418 - Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter.
DN170417 - Vi ønsker å bistå oppstartsselskaper på et veldig tidlig tidspunkt og helst følge aktiviteten langt på veien, sier Bjerke, som møter DN sammen med gründer Arash Sai.
VG170413 - Aktiviteten i løpet av de siste seks ukene ser ut til å være de siste forberedelsene for en test, sier analytiker i 38 North, Joseph Bermudez til CNN torsdag.
DB170413 Det samme gjelder i høyeste grad den beslektede aktiviteten tungetango, noe skuespiller Charlize Theron ( 41 ) kan skrive under på.
DB170411 Stortingsvedtaket ville innebære at det ble umulig å utvide aktiviteten på norsk sokkel.
AP170411 Etter hva kystvakten kjenner til, får ikke saken noen etterspill utover at det må søkes om tillatelse før aktiviteten eventuelt gjenopptas.
AA170411 I en artikkel som er skrevet av Nessers FFI-kollega, Thomas Hegghammer, vises det til fire hovedgrunner til at den voldelige islamistiske aktiviteten kan forverre seg i Europa i nær framtid.
BT170410 Etter hva kystvakten kjenner til, får ikke saken noen etterspill utover at det må søkes om tillatelse før aktiviteten eventuelt gjenopptas.
SA170409 - For en pasient med kroniske smerter er det viktigste ved treningen at han eller hun flytter fokus fra smertene til aktiviteten , tilføyer Christensen.
AP170409 - For en pasient med kroniske smerter er det viktigste ved treningen at han eller hun flytter fokus fra smertene til aktiviteten , tilføyer Christensen.
VG170408 Vi skal tilrettelegg for best mulig vilkår for aktiviteten der ute, sier han.
VG170408 Aktiviteten ser gradvis ut til å ta seg opp, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
SA170408 - For en pasient med kroniske smerter er det viktigste ved treningen at han eller hun flytter fokus fra smertene til aktiviteten , tilføyer Christensen.
VG170407 Den type oppslag fører igjen til et motsatt ytterpunkt blant mange unge spillere : Det er da ikke noe galt med dette, spilling er viktigere enn lesing, skal dere forby strikking fordi aktiviteten er avhengighetsdannende blant gamle tanter ?
SA170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst.
AP170406 - Hvordan vi driver innad, aktiviteten for barn og unge, og det fremstår som om NIF er på vei tilbake, men vi er en organisasjon i vekst.
DN170405 Vi har ingen planer om å redusere den aktiviteten .
DN170405 Trestakk er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil i en separat melding.
DN170405 Tallene på hvor mange som utøver aktivitetene er basert på levekårsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå, hvor det ble undersøkt hvor mange som har deltatt i aktiviteten minst én gang i løpet av det siste året.
DN170405 Samtidig som vi må informere om at bratt skikjøring innebærer en betydelig risiko må vi påminne om at aktiviteten nesten er ufarlig sammenlignet med motorsykkelkjøring, sier Horgen som håper forskningen skal gjøre det lettere å forholde seg til fakta når temaer knyttet til risiko i naturen diskuteres.
DN170405 - Bratt frikjøring kommer ut som den farligste aktiviteten og i vinterfjellet er det snøskred som er den store faren.
AA170405 Trestakk er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i pressemeldingen.
SA170404 For første gang siden oljenedturen startet, øker den totale aktiviteten i kontorbyggene på Forus.
DN170403 - Når det gjelder hva som kan skje innenfor rammene av dagens arealplan så har vi skrevet til Store Norske og sagt at vi mener det ikke er rom for den aktiviteten de driver i dag, sier han til NRK.
DN170403 | Kraftig løft for industrien ¶ Aktiviteten i norsk industri har ikke vært høyere på fem år.
DN170403 Norsk PMI, som måler for aktiviteten i industrien, viser en kraftig oppgang fra 53, 0 i februar til 54,7 i mars, opplyser Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk ( Nima ) og Danske Bank Norge i en melding mandag.
DN170403 Det har vært en bedring av aktiviteten i industrien slutten av fjoråret og inn i 2017, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, som har utarbeidet indeksen.
DN170403 Aktiviteten i norsk industri har ikke vært høyere på fem år, viser PMI-indeksen.
DA170403 | Aktiviteten i industrien tok seg ytterligere opp i mars ¶ Aktiviteten i norsk industri fortsatte å stige i mars, og det var framgang i nesten alle delområder, viser aktivitetsindeksen Norsk PMI.
DA170403 | Aktiviteten i industrien tok seg ytterligere opp i mars ¶
AA170403 - Når det gjelder hva som kan skje innenfor rammene av dagens arealplan så har vi skrevet til Store Norske og sagt at vi mener det ikke er rom for den aktiviteten de driver i dag, sier han til NRK.
AA170402 Aktiviteten blir flere ganger større enn fjorårets store norske vinterøvelse, Cold Response.
AA170402 Aktiviteten blir flere ganger større enn fjorårets store norske vinterøvelse, Cold Response.
SA170331 Og jeg tror ikke Facebook-likes er de beste digitale fotsporene man kan analysere, rett og slett fordi folk vet at andre kan se aktiviteten din.
VG170330 Den russiske klimasjefen sier at aktiviteten på øyene i Arktis var langt større i sovjet-tiden, og at forsøplingen var enorm.
DA170330 Årsaken er at de er usikre på hva som foregår og hvem som står bak aktiviteten i lekehytten i skogen ved boligområdet på Maudland ved Frøylandsvatnet på Hommersåk i Sandnes kommune.
VG170329 Det har vært nedgang, men nå er aktiviteten på vei opp igjen.
VG170329 Vi ser ikke dette for tiden som en trussel rettet mot Norge, men det er all grunn til å følge den russiske aktiviteten nøye.
SA170329 En videreføring av denne aktiviteten med norske fly vil bidra til å sikre fortsatt stabilitet og forutsigbarhet i området, samt at norske allianseforpliktelser ivaretas, sier Eriksen Søreide.
AP170329 En videreføring av denne aktiviteten med norske fly vil bidra til å sikre fortsatt stabilitet og forutsigbarhet i området, samt at norske allianseforpliktelser ivaretas, sier Eriksen Søreide.
AA170329 I sin avgjørelse legger kommunaldepartementet vekt på etableringen av kampflybasen, og den økte aktiviteten og befolkningsveksten som forventes som følge av det.
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
DN170328 - Aktiviteten i oljesektoren er i ferd med å bunne ut.
VG170327 * 1 Så fra nær samstemte representanter fra NIF-universet er advarselen klar ; mindre penger dit til fordel for det utviklingssjef kalte « et eller annet udefinert », vil ramme aktiviteten .
VG170327 Mye av den egenorganiserte aktiviteten er avhengig av at noen organiserer og tilrettelegger.
DB170327 Vi har tror aktiviteten i oljesektoren vil ta seg opp og smitte over på verdiutviklingen for dette bygget, sier Brynjulfsen til Finansavisen.
VG170326 Da hadde overvåkning vist den samme hektiske aktiviteten i området i forkant.
VG170326 CNN skriver at deres kilder nå ser at aktiviteten har stanset.
SA170326 Dette er viktig for å finansiere aktiviteten vi skal drive, sier Tømmernes.
BT170326 Dette er viktig for å finansiere aktiviteten vi skal drive, sier Tømmernes.
AP170326 Dette er viktig for å finansiere aktiviteten vi skal drive, sier Tømmernes.
BT170325 I tillegg til aktiviteten i sjøen, vil folk i området måtte belage seg på en del utrykningskjøretøy på veiene.
DB170323 Det finnes ikke noe alternativ til et sterkt, enhetlig Idrettsforbund ¶ Aktiviteten i rundt 8 000 klubber over hele landet er så nært knyttet til resten av samfunnet at det blir for tungvint for fellesskapet å ha ulike idrettsaktører å forholde seg til.
AA170323 Selskapet reduserer aktiviteten ved landanleggene på Hitra etter påske og noen uker fremover, skriver Hitra-Frøya.
AA170323 - Det arbeides aktivt med å gjøre permitteringene så korte som mulig, og aktiviteten blir tatt opp igjen til normalt nivå på begge anleggene så snart råstofftilgangen tilsier det, sier han til Hitra-Frøya.
AA170323 Men det er av avgjørende betydning at den aktuelle aktiviteten fører fram mot arbeid eller mot økt kompetanse, slik at ungdommen gjennom den aktuelle aktiviteten på sikt kan få seg en ordinær jobb og klare seg selv.
AA170323 Men det er av avgjørende betydning at den aktuelle aktiviteten fører fram mot arbeid eller mot økt kompetanse, slik at ungdommen gjennom den aktuelle aktiviteten på sikt kan få seg en ordinær jobb og klare seg selv.
AA170323 Men dersom det er små muligheter for å få lønnet arbeid gjennom denne aktiviteten så ønsker vi å være forsiktig med å binde opp store ressurser på å organisere eller følge opp slik aktivitet.
SA170321 - Vi har fått det til, og aktiviteten vår har økt i et marked som er nedadgående, sier Helge Hustoft, administrerende direktør.
DB170321 Det bør derfor være fullt mulig å begrense og hindre denne aktiviteten .
VG170320 Tiltalen er på åtte sider, og den hyppigste aktiviteten var ifølge tiltalen siste halvår i 2015, da det ble tatt ut nær 725.000 kroner fra kvinnens konto.
DN170320 Staten skal hverken subsidiere eller låne bort penger, bare lage regler som gjør det mulig å utnytte egenkapitalen bedre, og dermed øke aktiviteten på norsk sokkel.
DB170320 Aktiviteten på sosiale medier, som vanligvis er skyhøy, var lik null fram til januar, da Kardashian gjorde et etterlengtet comeback. 36-åringen tok også en tidligere juleferie enn planlagt, da ektemannen Kanye West ble innlagt på sykehus i slutten av november.
AA170320 - Bakmennene er den største gruppen som skor seg på denne aktiviteten , og landene må samarbeide for å ødelegge denne forretningsmodellen, heter det i en felles møteuttalelse.
VG170317 Vi har strategiske grep som handler om å støtte forbundene i regionene, men allikevel er det aktiviteten i særforbundene som ligger til grunn.
VG170317 Om ikke de får opp aktiviteten , er det vanskelig for oss å bøte på det.
SA170317 Han tror et eventuelt nye eiere i Point Resources vil være en god løsning for aktiviteten i Norge.
DN170317 Prosjektet vil ha størstedelen av aktiviteten hos Kværner på Stord og Aker Solutions i Bergen.
DN170317 Prosjektet vil ha størstedelen av aktiviteten hos Kværner på Stord og Aker Solutions i Bergen.
DB170317 Den voldsomme vulkanske aktiviteten skyldes at Sicilia ligger der den afrikanske og den eurasiske tektoniske platen kolliderer.
AA170317 Ifølge amerikanske Site, som overvåker aktiviteten til ytterliggående islamister på nettet, ble bildet først offentliggjort av gruppen Ahwaal Ummat mediesenter, som støtter jihadistgruppa IS.
DB170316 I etterkant av hendelsen gikk dansk politi ut med at en amerikansk tv-serie kan ha fungert som inspirasjon for den livsfarlige aktiviteten .
AA170316 Norges Bank pleier å legge stor vekt på sin egen nettverksrapport, og her har bedriftene varslet at de forventer et lite oppsving i aktiviteten fremover.
AA170316 Norges Bank pleier å legge stor vekt på sin egen nettverksrapport, og her har bedriftene varslet at de forventer et lite oppsving i aktiviteten fremover.
DN170315 Samtidig økte salget av gravemaskiner, en indikator på aktiviteten i bygg- og anleggssektoren, til sitt høyeste nivå på tre år i februar.
DA170315 Men dette er en stillfaren og ganske innadvendt forestilling som aldri gir seg ut for være noe mer enn den rituelle aktiviteten den er.
VG170313 Hareide mener Nederland ikke har inntatt en veldig prinsipiell posisjon i håndteringen av den tyrkiske, politiske aktiviteten .
SA170310 Som eneste kommune opplever Trondheim en nedgang på ti prosent i aktiviteten for aldersgruppen 6 - 12 år.
SA170310 - Vi ser at når vi får anlegg, så blomstrer aktiviteten .
DB170310 Eksperter som har studert den tilgjengelige informasjonen sier at aktiviteten antyder en intensjon om å kommunisere via e-post i en periode da båndene mellom Trump-organisasjonen og Russland ble gransket nøye på grunn av Russlands påståtte innblanding i hackingen av Demokratenes e-post-servere.
DB170310 Det bør gjøre det mulig å rekonstruere spillelisten ved å høre igjennom aktiviteten fra da du sist hørte på lista.
DA170310 Venner av Paddy McAloon og hans gruppe Prefab Sprout har lært seg å ikke ha for store forventninger til aktiviteten .
AP170310 Som eneste kommune opplever Trondheim en nedgang på ti prosent i aktiviteten for aldersgruppen 6 - 12 år.
AP170310 - Vi ser at når vi får anlegg, så blomstrer aktiviteten .
AA170310 Disse syklistenes karbonavtrykk er minimale og det ser ut som om de liker aktiviteten !
DN170309 - Hvis vi kombinerer den positive aktiviteten i markedet med at en del restruktureringer, som også inkluderer kapital, har kommet på plass, så ser vi at det er en kapitalinteresse såfremt det er gode løsninger.
DA170309 Skating kan skape mye støy når det er mange mennesker i parken, og derfor settes det opp god støyskjerming, slik at naboene ikke vil merke aktiviteten for godt, sier Nygård Bergh.
DN170308 Dette forstyrrer aktiviteten ved fabrikkene og ved havnene.
DN170308 Aktiviteten ved kinesiske fabrikker falt i februar på grunn av kinesisk nyttår.
VG170307 Frp satser hardt på direktekommunikasjon med velgerne på Facebook, og det er for tiden atskillig mer entusiasme å spore for Listhaugs posteringer enn for Jensens, og i den grad man kan avlese tendenser basert på aktiviteten i sosiale medier, er det Listhaug partigrasrota heier mest på.
SA170307 Aktiviteten på boredekket vil ikke bli gjenopptatt før kranen er reparert.
DN170307 Etter en tilnærmet bråbrems i begynnelsen av fjoråret har aktiviteten i produksjonsbedriftene tatt seg opp.
DN170307 Etter en tilnærmet bråbrems i begynnelsen av fjoråret har aktiviteten i produksjonsbedriftene tatt seg opp.
DN170307 Orkla investerer én milliard for å samle all aktiviteten på Skøyen i Oslo.
DB170307 Det neste halvåret venter oljeleverandørene en moderat nedgang i aktiviteten , men forventningene er litt bedre enn i november.
DB170307 Selv om mye av trafikken og aktiviteten på det mørke nettet er langt fra kriminell, er det utvilsomt et betydelig problem at kriminelle bruker tjenestene for å skjule sin identitet.
BT170307 Aktiviteten på boredekket vil ikke bli gjenopptatt før kranen er reparert.
BT170307 Aktiviteten på boredekket vil ikke bli gjenopptatt før kranen er reparert.
AP170307 Aktiviteten på boredekket vil ikke bli gjenopptatt før kranen er reparert.
SA170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.i ¶
FV170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.
DN170306 Tidemann bor på såkalte expat-betingelser med kone og to barn i Dubai, og flyr inn og ut til Basra for å følge opp aktiviteten .
BT170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.
AP170306 Hvis barna kommer seg til og fra aktiviteten på egen hånd, sparer man mye tid og planlegging av logistikk.
AA170306 Det er gjort forsøk på å begrense aktiviteten i Barentshavet gjennom å definere hvor « iskanten » er, og dermed hvor grensen oljeleting skal gå.
SA170305 - For meg er aktiviteten adrenalindrevet.
BT170305 - For meg er aktiviteten adrenalindrevet.
AP170305 - For meg er aktiviteten adrenalindrevet.
VG170304 Vi ser det naturlig og riktig at fotballtinget og Norges Fotballforbund, som representerer det største særforbundet innen norsk idrett, tar ansvar og initiativ overfor Norges Idrettsforbund på dette området, for om mulig å gjenopprette tilliten som er nødvendig for å sikre den store og viktige aktiviteten som skapes gjennom frivilligheten og lokalidretten ».
AP170304 Si ;D-innlegg : Pakkeliste : Klær som er så dyre som mulig, utstyr som er så dyrt som mulig, pluss Iphone til å dele bilder av aktiviteten med.
DN170303 « Fremover vil selskapet nå gjennomføre en avgrensningsbrønn på Peshakabir i løpet av tredje kvartal eller tidlig i fjerde kvartal, og en fremskyndet oppstart på feltet er også under vurdering », skriver DNB Markets, som legger til at på sikt ser selskapet en mulig utvidelse av aktiviteten til Iran som et naturlig skritt.
DB170302 - Aktiviteten i byggebransjen er åpenbart på vei opp.
DN170301 Med unntak av en liten strafferunde i november, har aktiviteten i norsk industri økt i ni måneder på rad.
DN170301 - Stigningen tyder på at aktiviteten i industrien tok seg videre opp i februar, og i et noe raskere tempo enn i januar, skriver Egil Hoberg i Nima, Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, i pressemeldingen.
DN170228 Selskapet har mottok ytterligere kanselleringer fra UDI i fjerde kvartal 2016, som også vil ha effekt på aktiviteten i 2017.
DN170228 - Vil ha effekt på aktiviteten i 2017 ¶
DB170228 - I det siste har aktiviteten på sosiale medier vært veldig utmattende for flere ansatte.
AA170227 - Vi ser at den største aktiviteten skjer i de sentrale områdene, og det blir mer og mer utfordrende for deler av norsk landbruk å fornye seg, det uroer oss, sier Nordmo.
AA170227 En 42 år gammel mann ble dømt to års fengsel for medvirkning til to tilfeller av menneskehandel, der ett av tilfellene ble ansett som grovt og som ledd i aktiviteten til en kriminell gruppe.
DA170226 Vestlandet trenger tiltak på kort sikt som øker aktiviteten nå, og tiltak som skaper nye, trygge arbeidsplasser på lengre sikt.
SA170224 Forsker Bente Morseth ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) har fulgt med på aktiviteten til den voksne befolkningen i Norge gjennom Tromsøundersøkelsen, en spørreundersøkelse foretatt seks ganger fra 1980 til 2008.
SA170224 Dette gjelder også kvinner, men mennene overvurderer aktiviteten sin mer enn kvinnene, sier hun til NRK.
AP170224 Myndighetene har forstått at de ikke kan demme opp for den økende aktiviteten på sosiale medier og har ikke annet valg enn å ta utålmodige borgeres ventilering av misnøye på alvor.
AP170224 Forsker Bente Morseth ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) har fulgt med på aktiviteten til den voksne befolkningen i Norge gjennom Tromsøundersøkelsen, en spørreundersøkelse foretatt seks ganger fra 1980 til 2008.
AP170224 Dette gjelder også kvinner, men mennene overvurderer aktiviteten sin mer enn kvinnene, sier hun til NRK.
AA170224 Forsker Bente Morseth ved Universitetet i Tromsø ( UiT ) har fulgt med på aktiviteten til den voksne befolkningen i Norge gjennom Tromsøundersøkelsen, en spørreundersøkelse foretatt seks ganger fra 1980 til 2008.
AA170224 Dette gjelder også kvinner, men mennene overvurderer aktiviteten sin mer enn kvinnene, sier hun til NRK.
VG170223 Når vi i tillegg fjerner det øvre taket på hvor mange pasienter de offentlige sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.
VG170223 Men det er ikke et mål at aktiviteten i fritt behandlingsvalg skal være størst mulig.
SA170223 - Men vi kunne også, på detaljnivå, se hvordan aktiviteten og pengebruken fortsatte ut i 2014, 2015 og 2016.
AP170223 - Målet er at avisen kan øke aktiviteten og antall saker som kan kommenteres.
DN170222 Remøy jobbet fra mars til desember ifjor med å finne en gjeldsløsning for offshorerederiet Olympic Shipping, som ikke klarte å betjene gjelden etter at oljeprisen ble halvert og aktiviteten stoppet opp i offshoreflåten.
DB170221 Det er uklart hvor lenge sjåføren har sluppet unna med å snike i samkjøringsfeltet, men det er ingen tvil om når aktiviteten fikk en brå slutt.
DA170220 Det understrekes i dommen fra Borgarting lagmannsrett at den seksuelle aktiviteten var frivillig fra jentenes side, og det påpekes i formildende retning at aldersforskjellen mellom partene ikke var veldig stor.
SA170218 Orset anbefaler aktiviteten til barn og unge som både er glad i å være utendørs og lage ting.
SA170218 Aktiviteten krever dessuten minimalt av utstyr.
BT170218 Orset anbefaler aktiviteten til barn og unge som både er glad i å være utendørs og lage ting.
BT170218 Aktiviteten krever dessuten minimalt av utstyr.
AP170218 Orset anbefaler aktiviteten til barn og unge som både er glad i å være utendørs og lage ting.
AP170218 Aktiviteten krever dessuten minimalt av utstyr.
AA170218 Retten mente videre at han hadde operert som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe, noe som skjerpet straffen.
SA170217 - Vi ser at aktiviteten på isflatene har vært stor.
FV170217 Over 90 % av aktiviteten i Kristiansand Havn er internasjonal, og det preger også vår reiseaktivitet.
DN170217 Men det vil ta en stund fra aktiviteten øker, til ratene tar seg opp.
BT170217 - Vi ser at aktiviteten på isflatene har vært stor.
AP170217 - Vi ser at aktiviteten på isflatene har vært stor.
DA170216 Det har ført til at vi har tapt mye på driften, og grep for å justere aktiviteten var uunngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.
AP170216 ! Det var interessant å se den hektiske aktiviteten som oppsto under middagen da nyheten kom om at Nord-Korea hadde avfyrt en rakett i retning Japan.
SA170215 Flere år med ulønnsom drift gjør at Statoil avslutter aktiviteten .
DN170215 Det har ført til at vi har tapt mye på driften og grep for å justere aktiviteten var unngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil i en pressemelding.
DN170215 Men prisfallet har bremset aktiviteten i norsk økonomi.
DB170215 - Det har ført til at vi har tapt mye på driften og grep for å justere aktiviteten var uunngåelig.
DA170215 Det har ført til at vi har tapt mye på driften, og grep for å justere aktiviteten var uunngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.
AP170215 Flere år med ulønnsom drift gjør at Statoil avslutter aktiviteten på gasskraverket på Mongstad ved utgangen av 2018.
AP170215 Det har ført til at vi har tapt mye på driften, og grep for å justere aktiviteten var uunngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.
AP170215 Det har ført til at vi har tapt mye på driften, og grep for å justere aktiviteten var uunngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.
AA170215 Det har ført til at vi har tapt mye på driften, og grep for å justere aktiviteten var uunngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.
DN170214 Yellen må nemlig finne balansen i en økonomi som i grove trekk går godt, men som også kan stå foran en rekke tiltak i regi av president Donald Trump som øker aktiviteten i økonomien.
DB170214 Det skjer ved at det aktive nordlyset - såkalt dansende nordlys - ikke inntreffer like ofte når den magnetiske aktiviteten på sola er lav.
DB170212 - Jeg har mer tro på å øke aktiviteten enn å kutte ned på maten.
SA170208 - Selve aktiviteten fotball er ikke beskyttet av opphavsretten slik som musikk eller kunst.
SA170208 - Selve aktiviteten fotball er ikke beskyttet av opphavsretten slik som musikk eller kunst.
DN170208 Aktiviteten kan derfor lett skaleres opp og ned, i motsetning til for eksempel oljeaktivitet til havs.
BT170208 - Aktiviteten i mediehusene våre ga forbedrede driftsresultatsmarginer i hele 2016 og i fjerde kvartal.
BT170208 - Selve aktiviteten fotball er ikke beskyttet av opphavsretten slik som musikk eller kunst.
AP170208 - Aktiviteten i mediehusene våre ga forbedrede driftsresultatsmarginer i hele 2016 og i fjerde kvartal.
AP170208 - Selve aktiviteten fotball er ikke beskyttet av opphavsretten slik som musikk eller kunst.
AP170208 - Selve aktiviteten fotball er ikke beskyttet av opphavsretten slik som musikk eller kunst.
AA170208 - Aktiviteten i mediehusene våre ga forbedrede driftsresultatsmarginer i hele 2016 og i fjerde kvartal.
VG170207 Dette må gjøres ved å redusere kostnadene og øke aktiviteten , fastslår han.
DN170207 Undersøkelser foretatt nylig tyder på at aktiviteten har tatt seg litt opp i USA, Europa og Japan.
DB170207 I ChromeOS foregår det meste av aktiviteten gjennom nettleseren Chrome, men nylig fikk operativsystemet også muligheter for å kjøre Android-apper.
VG170206 I tillegg til tradisjonell innhenting vil en del av aktiviteten til de hemmelige russiske tjenestene drives av en ambisjon om å svekke og påvirke nære naboland og vestlige samfunn, heter det i rapporten.
VG170206 Etterretningstjenesten forventer at denne aktiviteten vil fortsette.
DN170206 Farstad Shipping har vært ute av stand til å betjene gjelden på vel 11 milliarder kroner etter at oljeprisen falt og aktiviteten i offshorebransjen ble kraftig redusert de to siste årene.
DN170206 I tredje kvartal var den økonomiske aktiviteten her til lands svakere enn ventet.
DN170206 Aktiviteten i oljesektoren har falt dramatisk sammen med oljeprisen, og det er ventet at det vil vise godt igjen i bnp-tallene for fjerde kvartal.
DN170206 Den økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten innebærer i tillegg at aktiviteten i større grad vil støtte oppunder ulike former for press eller trusler.
DB170206 Gruppa har i skrivende stund nesten 11 000 medlemmer og aktiviteten på gruppa er høy.
DB170206 « I tillegg til tradisjonell innhenting vil en del av aktiviteten til de hemmelige russiske tjenestene være drevet av av en ambisjon om å svekke og påvirke nære naboland og vestlige samfunn.
DB170206 Den økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten innebærer at aktiviteten i større grad vil støtte opp under ulike former for press og trusler », heter det i rapporten.
AP170206 Og den økende politiske spenningen vil øke aktiviteten .
AP170206 Ifølge E-tjenesten fører den politiske spenningen mellom Norge og Russland til at aktiviteten i større grad vil støtte opp under ulike former for press og trusler.
AP170206 Denne aktiviteten mener E-tjenesten vil fortsette.
SA170205 - Turgåing er kanskje den eneste aktiviteten alle kan ta med seg videre i livet.
SA170205 - Den mest kontroversielle aktiviteten vi har - både blant lærere og elever - er faktisk å gå tur.
SA170205 Aktiviteten gir god avkobling fra skolearbeidet, som faktisk er ganske krevende i 10. trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
FV170205 - Turgåing er kanskje den eneste aktiviteten alle kan ta med seg videre i livet.
FV170205 - Den mest kontroversielle aktiviteten vi har - både blant lærere og elever - er faktisk å gå tur.
FV170205 Aktiviteten gir god avkobling fra skolearbeidet, som faktisk er ganske krevende i 10. trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
DN170205 - Det er forkastelig at norske banker fortsatt er inne i denne ekstremt miljøfiendtlige aktiviteten , sier politisk rådgiver Anne-Kari Garberg i FIVH.
DB170205 - Samtidig fungerer aktiviteten i et mer lukket rom enn Instagram.
BT170205 - Turgåing er kanskje den eneste aktiviteten alle kan ta med seg videre i livet.
BT170205 - Den mest kontroversielle aktiviteten vi har - både blant lærere og elever - er faktisk å gå tur.
BT170205 Aktiviteten gir god avkobling fra skolearbeidet, som faktisk er ganske krevende i 10. trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
AP170205 - Turgåing er kanskje den eneste aktiviteten alle kan ta med seg videre i livet.
AP170205 - Den mest kontroversielle aktiviteten vi har - både blant lærere og elever - er faktisk å gå tur.
AP170205 Aktiviteten gir god avkobling fra skolearbeidet, som faktisk er ganske krevende i 10. trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
AA170205 - Det er forkastelig at norske banker fortsatt er inne i denne ekstremt miljøfiendtlige aktiviteten , sier politisk rådgiver Anne-Kari Garberg i FIVH.
DN170203 Det første mange som følger verdens finansmarkeder gjør når de kommer på jobb er å sjekke aktiviteten på Twitter-kontoene til Donald J.
SA170202 Medieforsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF er sikker på at norske politikere kommer til å øke aktiviteten i sosiale medier og egne kanaler i den kommende valgkampen.
DN170202 Det svake pundet kan kanskje forklare hvorfor aktiviteten i britisk økonomi har holdt seg godt oppe også etter folkeavstemningen.
BT170202 Medieforsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF er sikker på at norske politikere kommer til å øke aktiviteten i sosiale medier og egne kanaler i den kommende valgkampen.
BT170202 Medieforsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF er sikker på at norske politikere kommer til å øke aktiviteten i sosiale medier og egne kanaler i den kommende valgkampen.
DN170201 Han peker på dårligere PMI-tall ( temperaturmåler for aktiviteten i industrien ), svakere økonomitall fra Kina og reelle handlinger på handelsavtaler som faktorer som kan vippe Børsen i retning av en korreksjon.
DN170201 De månedlige innkjøpssjefsindeksene for januar måned viser at Kina, Sør-Korea og Indonesia holder aktiviteten oppe inn i 2017.
BT170201 Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor samt mot politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur, skriver PST i trusselvurderingen.
AP170201 Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur, mener PST.
SA170131 Det er ikke et mål at aktiviteten i fritt behandlingsvalg skal være størst mulig.
SA170131 DEBATT : Det er ikke et mål at aktiviteten i fritt behandlingsvalg skal være størst mulig.
DB170131 Visma har hatt en aktiv oppkjøpsstrategi nesten siden oppstarten, men aktiviteten i 2016 ble ekstra høy.
DN170130 Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig følgende næringer, ifølge SSB.
DN170130 For det andre, vil denne aktiviteten kunne begrense oppsiden i markedet, fordi det på relativt kort tid igjen vil kunne bli overforsynt », sier analytikere i Schneider Electric SA i et kundenotat fredag.
AP170130 Aktiviteten avtar på sen kveld og natt.
AP170130 Aktiviteten avtar på sen kveld og natt.
DB170128 Lite er kjent om aktiviteten ved Yongbyon i det lukkede landet.
SA170127 De blir skolerte teknikere som kan jobbe med kompliserte prosjekter, lede store team, og som i tillegg har en dyp forståelse for aktiviteten som foregår i produksjonen.
DN170127 Det viktigste er å handle riktig utstyr med god rettledning for den aktiviteten man ønsker å utøve.
BT170127 Tenåringen tok grep da det ble vanskelig å henge på kompisene i den daglige aktiviteten .
AP170127 Tenåringen tok grep da det ble vanskelig å henge på kompisene i den daglige aktiviteten .
BT170126 Det greske ordet for denne aktiviteten , krinein, danner den etymologiske roten til ordet ‘kritikk'.
SA170125 Men de har ikke rett til å overvåke aktiviteten i skolen, skriver undervisningsdirektør Arild Rekve.
SA170125 Imidlertid ønsker også han at Airbnb bidrar mer med innrapportering av den økonomiske aktiviteten som skjer på plattformen.
DN170125 Men de har ikke rett til å overvåke aktiviteten i skolen, skriver undervisningsdirektør Arild Rekve.
DN170125 Aktiviteten holder seg oppe, stemningen blant bedrifter og husholdninger stiger, og arbeidsledigheten har falt til det laveste nivået på mer enn ti år.
DN170125 Men det beste hadde definitivt vært om de ikke gikk oppover her, sier Bengston som hadde fått aktiviteten stoppet - hvis han hadde kunnet.
DB170125 - Gjør det som regel at barnet må være med på aktiviteten for den sesongen dere har betalt, så tenker kanskje barnet seg ekstra godt om før det hopper på en ny aktivitet.
DB170125 Aktiviteten på kontinentalsokkelen fordeles ikke på fylker.
BT170125 Imidlertid ønsker også han at Airbnb bidrar mer med innrapportering av den økonomiske aktiviteten som skjer på plattformen.
AP170125 Men de har ikke rett til å overvåke aktiviteten i skolen, skriver undervisningsdirektør Arild Rekve.
AP170125 Imidlertid ønsker også han at Airbnb bidrar mer med innrapportering av den økonomiske aktiviteten som skjer på plattformen.
DN170123 Målt i verdi ble Danmark fjorårets vinner, men aktiviteten var størst i Sverige, viser en undersøkelse som revisjon- og rådgivningsfirmaet EY har gjennomført.
SA170122 Når regjeringen i tillegg fjerner det øvre taket på hvor mange pasienter et sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.
DN170120 En løs pengepolitikk og offentlige tiltak holder aktiviteten oppe.
DN170120 Også Kinas statsminister har innrømmet at han har benyttet egne formler for å beregne den økonomiske aktiviteten .
AP170120 - Vi intensiverer aktiviteten for å håndtere risiko forbundet med korrosjon under isolasjon på Mongstad.
DB170119 Om noen ikke svarer og aktiviteten vedvarer kan vi ta det til retten, ja.
SA170118 Siden han startet virksomheten i fjor har aktiviteten i kjellerstuen steget raskt og han rekker knapt å produsere nok stoler.
FV170118 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
FV170118 At man opplever at aktiviteten er blitt en del av enn selv, forklarer Halvari.
FV170118 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
FV170118 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
DN170118 Selv om aktiviteten vil ta seg gradvis opp, er det mer sannsynlig med høyere enn lavere ledighet fremover, mener økonomene i meglerhuset DNB Markets.
DB170118 Etter all denne aktiviteten passer det glimrende med spa.
AP170118 Siden han startet virksomheten i fjor har aktiviteten i kjellerstuen steget raskt og han rekker knapt å produsere nok stoler.
SA170117 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
SA170117 At man opplever at aktiviteten er blitt en del av enn selv, forklarer Halvari.
SA170117 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
SA170117 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
DB170117 Det er lett å sluntre unna og ikke møte til oppfølging hvis man ikke fortsetter aktiviteten .
BT170117 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
BT170117 At man opplever at aktiviteten er blitt en del av enn selv, forklarer Halvari.
BT170117 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
BT170117 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
AP170117 Han understreket under konferansen at det haster med å åpne for oljeleting i nye områder dersom norsk oljeindustri skal holde aktiviteten og produksjonen oppe.
AP170117 - I området som allerede formelt er utredet og åpnet, burde man komme raskere i gang med aktiviteten , sier han til Aftenposten.
AP170117 Han understreket under konferansen at det haster med å åpne for oljeleting i nye områder dersom norsk oljeindustri skal holde aktiviteten og produksjonen oppe.
AP170117 - I området som allerede formelt er utredet og åpnet, burde man komme raskere i gang med aktiviteten , sier han til Aftenposten.
AP170117 Spesielt den indre motivasjonen er viktig for å opprettholde aktiviteten over tid, forklarer Halvari.
AP170117 At man opplever at aktiviteten er blitt en del av enn selv, forklarer Halvari.
AP170117 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
AP170117 - Det kan være viktig for å gjøre aktiviteten en gang eller to, men aktiviteten går rett til bånn med en gang du har nådd målet ditt.
AP170116 Pundet har stupt, men aktiviteten har økt i alle sektorene i økonomien siden i sommer.
AP170116 - Det er ingen tvil om at aktiviteten i økonomien har vært høyere enn de fleste økonomer trodde, sier Simon Tilford, ved den EU-vennlige tenketanken Centre for European Reform, til Financial Times.
AP170116 Pundet har stupt, men aktiviteten har økt i alle sektorene i økonomien siden i sommer.
AP170116 - Det er ingen tvil om at aktiviteten i økonomien har vært høyere enn de fleste økonomer trodde, sier Simon Tilford, ved den EU-vennlige tenketanken Centre for European Reform, til Financial Times.
DB170113 Foreløpig har volumene riktignok vært lave, men i løpet av de neste par helgene vil aktiviteten ta seg ytterligere opp, forteller Halvorsen.
SA170112 Dataene er hentet ved hjelp av Facebook Audience Insights, som igjen har gjort det mulig å utforske aktiviteten til 2 milliarder Facebook-brukere.
FV170112 Dataene er hentet ved hjelp av Facebook Audience Insights, som igjen har gjort det mulig å utforske aktiviteten til 2 milliarder Facebook-brukere.
DN170112 Oljedirektør Bente Nyland legger frem statistikk over aktiviteten på norsk sokkel.
DN170112 - Vi opplever nå en gryende optimisme, sa Bente Nyland, toppsjef i Oljedirektoratet da hun i formiddag la frem den årlige statistikken over aktiviteten på norsk sokkel.
DB170112 Spotify følger med på aktiviteten din i appene deres, uten at du skal bli paranoid av den grunn.
BT170112 Dataene er hentet ved hjelp av Facebook Audience Insights, som igjen har gjort det mulig å utforske aktiviteten til 2 milliarder Facebook-brukere.
AP170112 Dataene er hentet ved hjelp av Facebook Audience Insights, som igjen har gjort det mulig å utforske aktiviteten til 2 milliarder Facebook-brukere.
DB170111 Clapper hevdet under høringen at Russland satt aktiviteten i høygir rett etter sommeren.
AP170111 Ved å måle den faktiske aktiviteten unngår man et stort problem innenfor forskning på fysisk aktivitet ; nemlig at de fleste av oss er ganske upresise når vi skal rapportere hvor fysisk aktive vi eller barna våre er.
AP170111 Utover de rent biologiske mekanismene relatert til blant annet produksjon av endorfiner ( kroppens naturlige smertestillere - som gir velvære ) og tilgjengelighet av ulike signalstoffer i hjernen, kan det tenkes at forhold relatert til selve aktiviteten har en beskyttende effekt.
AP170111 Det er lett å huske det som stikker seg ut som « trening », men den daglige aktiviteten er adskillig mer enn de to fotballtreningene eller dansetimene barn deltar på i løpet av en uke.
AP170111 Ved å måle den faktiske aktiviteten unngår man et stort problem innenfor forskning på fysisk aktivitet ; nemlig at de fleste av oss er ganske upresise når vi skal rapportere hvor fysisk aktive vi eller barna våre er.
AP170111 Utover de rent biologiske mekanismene relatert til blant annet produksjon av endorfiner ( kroppens naturlige smertestillere - som gir velvære ) og tilgjengelighet av ulike signalstoffer i hjernen, kan det tenkes at forhold relatert til selve aktiviteten har en beskyttende effekt.
AP170111 Det er lett å huske det som stikker seg ut som « trening », men den daglige aktiviteten er adskillig mer enn de to fotballtreningene eller dansetimene barn deltar på i løpet av en uke.
SA170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten .
SA170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
SA170110 Den fysiske aktiviteten beskytter bare mot depresjon i et lengre perspektiv, sier Zahl.
SA170110 Alle deltagerne har gått med et belte rundt livet for å måle den faktiske aktiviteten hos barna.
SA170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten .
SA170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
SA170110 Den fysiske aktiviteten beskytter bare mot depresjon i et lengre perspektiv, sier Zahl.
SA170110 Alle deltagerne har gått med et belte rundt livet for å måle den faktiske aktiviteten hos barna.
DB170110 Clapper hevdet under høringen at Russland satt aktiviteten i høygir rett etter sommeren.
BT170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten .
BT170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
BT170110 Den fysiske aktiviteten beskytter bare mot depresjon i et lengre perspektiv, sier Zahl.
BT170110 Alle deltagerne har gått med et belte rundt livet for å måle den faktiske aktiviteten hos barna.
AP170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten .
AP170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
AP170110 Den fysiske aktiviteten beskytter bare mot depresjon i et lengre perspektiv, sier Zahl.
AP170110 Alle deltagerne har gått med et belte rundt livet for å måle den faktiske aktiviteten hos barna.
AP170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten .
AP170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
AP170110 Den fysiske aktiviteten beskytter bare mot depresjon i et lengre perspektiv, sier Zahl.
AP170110 Alle deltagerne har gått med et belte rundt livet for å måle den faktiske aktiviteten hos barna.
DN170108 - Det går an å forstå at Statoil gjør dette for å diversifisere aktiviteten og at det kan ha en stabiliserende effekt på inntjeningen, sier Mohn.
DB170107 Aktiviteten på sosiale medier, som vanligvis er skyhøy, har vært lik null siden den skjebnesvangre oktobersøndagen - da nådeløse inbruddstyver tok seg inn i 36-åringens luksusleilighet og truet henne på livet. my son ❤ ¶
DB170106 Lav rente og mer oljepengebruk driver opp den økonomiske aktiviteten i hele landet, til tross for at det vi trenger er en overgang fra en svart til en grønn økonomi.
DB170106 Aktiviteten på sosiale medier, som vanligvis er skyhøy, var lik null fram til tirsdag, da Kardashian gjorde et etterlengtet comeback.
BT170105 Til tross for høyt timetall på aktiviteten , ble aldri spill et problem for meg.
SA170103 - Den aktiviteten er det ikke vi som styrer eller setter tempoet på, men det kommer stadig henvendelser på våre spillere.
DN170103 - Vi har en statsminister som sier hun ikke tror aktiviteten tar seg opp igjen.
DN170103 Aktiviteten er blitt belønnet med noen korttidsoppdrag for rådgivningsselskapet hun tidligere jobbet for.
DN170103 - Vi har en statsminister som sier hun ikke tror aktiviteten tar seg opp igjen.
DN170103 Aktiviteten er blitt belønnet med noen korttidsoppdrag for rådgivningsselskapet hun tidligere jobbet for.
DB170103 - Og aktiviteten i næringsbygg var så lav at den ikke kunne komme lavere, påpeker Knudsen overfor Finansavisen.
DB170103 Aktiviteten på sosiale medier, som vanligvis er skyhøy, har vært lik null siden den skjebnesvangre oktobersøndagen - da nådeløse inbruddstyver tok seg inn i 36-åringens luksusleilighet og truet henne på livet.
BT170103 - Den aktiviteten er det ikke vi som styrer eller setter tempoet på, men det kommer stadig henvendelser på våre spillere.
AP170103 - Den aktiviteten er det ikke vi som styrer eller setter tempoet på, men det kommer stadig henvendelser på våre spillere.
DN170102 Innkjøpssjefsindeksen for desember viser at aktiviteten falt for første gang på over ett år.
DB170102 - De unge forsvinner ikke fra Facebook, men bedriver aktiviteten mer i lukkede rom.
BT170102 Skal man klare å holde på med aktiviteten over tid, så må man være indre motivert, sier Høigaard.
SA170101 Og i et stramt arbeidsmarked kan kommunene hjelpe til med å holde aktiviteten igang.
SA170101 Derfor tar Strand kommune ansvar og øker aktiviteten .
SA161230 Aktiviteten i markedet blir god, men ikke heseblesende.
FV161230 Aktiviteten i markedet blir god, men ikke heseblesende.
BT161230 Aktiviteten i markedet blir god, men ikke heseblesende.
AP161230 Aktiviteten i markedet blir god, men ikke heseblesende.
AP161230 Aktiviteten i markedet blir god, men ikke heseblesende.
AA161230 Aktiviteten i markedet blir god, men ikke heseblesende.
BT161228 Der har også aktiviteten vært mindre enn tidligere år.
AA161220 Restaurantbesøk er den nest viktigste aktiviteten når vi er på ferie, kun slått av shopping, viser en reiseundersøkelse foretatt av Norstat for reisebyrået Berg-Hansen.
AP161215 Flere klager til Facebook og forsøk på å få stoppet aktiviteten , har ikke ført frem.
AP161116 Enda mer varierer kostnadene mellom de ulike idrettslagene som driver den samme aktiviteten .
SA161104 Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.
SA161104 - Aktiviteten kan øke i Telemark ¶
FV161104 Én gruppe skulle måle aktiviteten sin med skrittellere, den andre skulle måle aktiviteten sin manuelt og legge inn dataene i et rapporteringsskjema.
FV161104 Én gruppe skulle måle aktiviteten sin med skrittellere, den andre skulle måle aktiviteten sin manuelt og legge inn dataene i et rapporteringsskjema.
AP161104 Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.
AP161104 - Aktiviteten kan øke i Telemark ¶
SA161023 Tilpass aktiviteten etter din egen form, og øk mengden gradvis.
BT161023 Tilpass aktiviteten etter din egen form, og øk mengden gradvis.
SA161018 Han tror det vil være stor etterspørsel i hyttemarkedet gjennom hele vinteren, spesielt på Østlandet og i Midt-Norge, men han tror også aktiviteten på Vestlandet blir større.
BT161018 Han tror det vil være stor etterspørsel i hyttemarkedet gjennom hele vinteren, spesielt på Østlandet og i Midt-Norge, men han tror også aktiviteten på Vestlandet blir større.
AP161018 Han tror det vil være stor etterspørsel i hyttemarkedet gjennom hele vinteren, spesielt på Østlandet og i Midt-Norge, men han tror også aktiviteten på Vestlandet blir større.
AP161012 Den økte aktiviteten kan føre til at det blir et permanent nærvær av amerikanske soldater på Værnes i 2017. | 330 amerikanske marinesoldater til Værnes ¶
SA161003 Utvalget har en hel smørbrødliste av forslag til forbedringer som vil gjøre Norges Idrettsforbund åpnere og aktiviteten i forbundet mer tilgjengelig for innsyn.
FV161003 - Gjennom mange år har norske utøvere reist til utlandet for å konkurrere i proffboksing, men nå har vi lagt til rette for at aktiviteten også kan foregå i organiserte rammer og med tydelige helse og sikkerhetskrav i Norge, sier kulturministeren til Aftenposten.
AP161003 Utvalget har en hel smørbrødliste av forslag til forbedringer som vil gjøre Norges Idrettsforbund åpnere og aktiviteten i forbundet mer tilgjengelig for innsyn.
BT161002 - Gjennom mange år har norske utøvere reist til utlandet for å konkurrere i proffboksing, men nå har vi lagt til rette for at aktiviteten også kan foregå i organiserte rammer og med tydelige helse og sikkerhetskrav i Norge, sier kulturministeren til Aftenposten.
AP161002 - Gjennom mange år har norske utøvere reist til utlandet for å konkurrere i proffboksing, men nå har vi lagt til rette for at aktiviteten også kan foregå i organiserte rammer og med tydelige helse og sikkerhetskrav i Norge, sier kulturministeren til Aftenposten.
AP160928 Da Klette og kolleger gjennomførte et videoprosjekt i 2005, var én konklusjon at det var mye aktivitet, men ingen klar retning på all aktiviteten .
BT160921 Det kan heller ikke den fysiske aktiviteten , den som sparer samfunnet milliarder på bedret folkehelse.
DA160919 - Midlertidig permittering er blitt valgt i stedet for oppsigelser, da erfaringen vår tilsier at aktiviteten tar seg noe opp i løpet av våren i forbindelse med sesongarbeid, sier pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen til nettstedet.
AP160916 Aktiviteten er stor når fiskebåtene kommer inn, og når solen forsvinner ned i Atlanterhavet.
AA160916 Aktiviteten er stor når fiskebåtene kommer inn, og når solen forsvinner ned i Atlanterhavet.
BT160915 Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelse blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna.
AP160915 Den bedrede konkurranseevnen stimulerer også aktiviteten i Norge ved å dempe importen til fordel for norsk produksjon.
AP160910 Her ligger det både gleder og farer : « En slik utvikling vil bidra til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, men øker samtidig risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag ».
AP160910 Her ligger det både gleder og farer : « En slik utvikling vil bidra til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, men øker samtidig risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag ».
AP160908 Det gjaldt både utviklingen i trusselsituasjonen knyttet til ulike former for ekstremisme og til aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester.
AP160906 Om data- og teletrafikken som krysser grensen overvåkes, vil E-tjenesten lettere kunne følge aktiviteten til grupper og individer.
AP160829 Uansett må vi bare venne oss til at Russland har slike øvelser, og det vil stille større krav til oss for å overvåke og følge med på den militære aktiviteten .
AP160823 Midt i perioden økes aktiviteten og tilstedeværelsen i alle forsvarsgrenene.
AP160823 Det prioriteres å gradvis øke aktiviteten med fregattene og andre fartøystyper i perioden frem mot 2020.
AP160823 Deretter skal vi øke den operative aktiviteten .
DB160705 Resultatet av denne politiske og diplomatiske aktiviteten er at begge landene ønsker å normalisere et forhold som har vært spesielt anstrengt det siste halvåret.
AP160627 - Det er tretthetsbrudd som følge av aktiviteten .
AA160627 - Det er tretthetsbrudd som følge av aktiviteten .
AP160619 - Hvis stat og kommune sier nei til å videreføre støtten, er alternativet å kutte kostnader ved å redusere aktiviteten .
AP160619 - Vi har lenge hatt politisk vilje til å satse på nærmiljøanlegg, som aktivitetsparker, ballbinger, balløkker, sandvolleyballbaner, petank, akebakker - altså alle steder hvor man kan trene for seg selv eller sammen med andre - uten at aktiviteten trenger å organiseres, sier Lisbeth Stokke Fjeldly, leder for natur- og idrett i Asker kommune.
SA160616 Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.
BT160616 Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.
AP160616 Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.
AP160609 Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.
SA160602 Slike prognoser styrer ikke aktiviteten i Olympiaden ( 4-årsperioden mellom de olympiske leker ).
SA160602 Målene skal styre beslutningene og aktiviteten og bør foreligge minst fire år før neste OL.
SA160602 Aktiviteten for barn skal være mest mulig lekbetont og minst mulig basert på konkurranser, særlig de som krever lange reiser og kostbare treningsopphold.
AP160602 De bruker kryptering for åskjule aktiviteten sin.
AP160602 Slike prognoser styrer ikke aktiviteten i Olympiaden ( 4-årsperioden mellom de olympiske leker ).
AP160602 Målene skal styre beslutningene og aktiviteten og bør foreligge minst fire år før neste OL.
AP160602 Aktiviteten for barn skal være mest mulig lekbetont og minst mulig basert på konkurranser, særlig de som krever lange reiser og kostbare treningsopphold.
AA160602 Slike prognoser styrer ikke aktiviteten i Olympiaden ( 4-årsperioden mellom de olympiske leker ).
AA160602 Målene skal styre beslutningene og aktiviteten og bør foreligge minst fire år før neste OL.
AA160602 Aktiviteten for barn skal være mest mulig lekbetont og minst mulig basert på konkurranser, særlig de som krever lange reiser og kostbare treningsopphold.
SA160601 Langrenn og løping er veldig flott, men det er vanskelig å diskutere mens man driver den fysiske aktiviteten .
AP160601 Så viser han hvordan selskapet vil vokse i Europa, men senke aktiviteten i Norge.
AP160530 De aller første tankene om et slikt fond kan spores tilbake til Stortingsmelding 25 i 1974, der man antok at den gryende aktiviteten i Nordsjøen kunne føre til et valutaoverskudd som måtte investeres utenfor Norge.
SA160525 Og det er ikke bare i " verstingen " langrenn, men også mange av de andre skiidrettene at spesielt ungdom slutter med aktiviteten .
AP160525 Og det er ikke bare i " verstingen " langrenn, men også mange av de andre skiidrettene at spesielt ungdom slutter med aktiviteten .
AP160518 Olje- og gassnæringen er avhengig av å kunne gjøre nye funn for å opprettholde aktiviteten .
AP160518 - Klimaet påvirkes ikke av hvor aktiviteten finner sted.
AP160518 konsesjonsrunde er helt avgjørende for å kunne opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.
AP160510 Vi trenger en innsats mot narkotikanettverk som utvider markedene og aktiviteten sin inn mot skolene, mener Bøhler.
AP160424 Trening er selvsagt vel og bra, men for å hente ut helsegevinsten er det den jevne aktiviteten i hverdagen som er viktigst.
SA160421 Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.
SA160421 De så på hvor mye tid man brukte på fysisk aktivitet og hvor intensiv aktiviteten var, og sammenlignet dette opp mot dødsstatistikk.
SA160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
SA160421 Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.
SA160421 Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
BT160421 Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.
BT160421 De så på hvor mye tid man brukte på fysisk aktivitet og hvor intensiv aktiviteten var, og sammenlignet dette opp mot dødsstatistikk.
BT160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
BT160421 Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.
BT160421 Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
AP160421 Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.
AP160421 De så på hvor mye tid man brukte på fysisk aktivitet og hvor intensiv aktiviteten var, og sammenlignet dette opp mot dødsstatistikk.
AP160421 De fant at de som var aktiv i 150 minutter per uke reduserte risikoen for tidlig død, selv om en del av aktiviteten var rolig, eksempelvis å arbeide i hagen eller gå på tur.
AP160421 Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.
AP160421 Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
SA160418 Aktiviteten skal skje raskt.
AP160418 - Brukerne registrerer all aktiviteten sin via nettet, og vi ser at den øker.
SA160417 - Menn er så opptatt av at deres maskuline identitet blir bekreftet gjennom aktiviteten .
AP160417 - Menn er så opptatt av at deres maskuline identitet blir bekreftet gjennom aktiviteten .
AA160417 - Menn er så opptatt av at deres maskuline identitet blir bekreftet gjennom aktiviteten .
SA160412 - Du blir i bedre form, får bedre helse og sover bedre av å trene, men den fysiske aktiviteten betyr veldig lite i forhold til vektnedgang.
AP160412 I tillegg vil han ha dem til å rapportere aktiviteten i skatteparadiser.
AP160412 - Du blir i bedre form, får bedre helse og sover bedre av å trene, men den fysiske aktiviteten betyr veldig lite i forhold til vektnedgang.
AP160409 I en redegjørelse fra DNB om aktiviteten i Luxembourg, som er publisert på regjeringens nettsider, har banken erkjent at den fikk skatterabatt i Luxembourg.
AP160409 En annen studie vi jobber med, viser at aktiviteten på sosiale medier av fremmedfiendtlig og høyreekstrem art har økt kraftig i løpet av det siste året.
SA160408 - Resultatene fra NM viser at de bør trappe opp aktiviteten .
AP160408 - Resultatene fra NM viser at de bør trappe opp aktiviteten .
SA160407 Fagsjefen i Blå Kors sier at et spillemonopol er med på å begrense aktiviteten .
FV160407 Fagsjefen i Blå Kors sier at et spillemonopol er med på å begrense aktiviteten .
BT160407 Fagsjefen i Blå Kors sier at et spillemonopol er med på å begrense aktiviteten .
AP160407 Fagsjefen i Blå Kors sier at et spillemonopol er med på å begrense aktiviteten .
AP160406 - At det har vært mulig å drive denne aktiviteten i så mange år, det forundrer meg virkelig, sier Joly om virksomheten til NRK.
AP160404 Penger kanaliseres bort fra land hvor den økonomiske aktiviteten har funnet sted, og det undergraver samfunns grunnlag for velferd - i vår rike del av verden og i utviklingsland.
AP160404 Det er problematisk nok i seg selv, fordi våre samfunn er avhengig av at skattlegging av økonomisk aktivitet kan fordeles på en rimelig måte mellom landene ut fra hvor aktiviteten faktisk skjer.
AP160314 - Dette er jo bare en delvis uttrekning, der Putin gir seg selv mulighet til å fortsette aktiviteten i fremtiden.
AP160314 På gassfeltet Sleipner er aktiviteten lavere enn normal på grunn av de lave olje- og gassprisene.
AP160309 På gassfeltet Sleipner er aktiviteten lavere enn normal på grunn av de lave olje- og gassprisene.
NL160308 Da kan aktiviteten på området bli utført med tanke på at verneverdiene også kan oppleves til glede for våre etterkommere.
AP160308 Da Aftenpostenintervjuet Sandberg i Vesterålen i februar, stilte han seg undrende til spørsmålet om hvorvidt det ville føre til at aktiviteten ble konsentrert enkelte steder, mens andre steder vil miste aktivitet.
AP160308 Da Aftenposten intervjuet Sandberg i Vesterålen i februar, stilte han seg undrende til spørsmålet om hvorvidt det ville føre til at aktiviteten ble konsentrert enkelte steder, mens andre steder vil miste aktivitet.
AP160305 På grunn av den mistenkelige aktiviteten oppfordret de henne å overføre penger hun hadde på kontoen til en annen konto, satt opp i hennes navn.
AP160304 Rart å tenke på aktiviteten utenfor, på maurtua Tokyo, når man vandrer gjennom skogene, kjenner lukten av nyklipt gress og overhører samtaler på et fremmed språk.
AA160304 Rart å tenke på aktiviteten utenfor, på maurtua Tokyo, når man vandrer gjennom skogene, kjenner lukten av nyklipt gress og overhører samtaler på et fremmed språk.
DN160302 Selskapet skriver at den lave olje- og gassprisen fortsetter å tynge aktiviteten ettersom kunder utsetter og kansellerer nye prosjekter.
AP160229 Aktiviteten går ned på sokkelen og ringvirkningene sprer seg.
DA160221 Han knytter endringene til nye krav fra oljeselskapene om å kutte kostnader og redusere aktiviteten .
DA160221 Han knytter endringene til nye krav fra oljeselskapene om å kutte kostnader og redusere aktiviteten .
AP160219 - Så får man velge : Enten vil man ha aktiviteten hit, med ny teknologi.
AP160219 - Regionalisering av leveringsplikten vil vel føre til at aktiviteten blir konsentrert noen steder, mens andre steder vil miste aktivitet ?
AP160217 - Jeg regner med at man forventer at aktiviteten vil måtte ta seg opp igjen om tre-fire år, og da vil det sannsynligvis være et økende behov for ingeniørkompetanse, sier han.
AP160215 Stifteren Lars Giæver opplyser at aktiviteten på Facebook nærmest lå i dvale før han plutselig opplevde en sterk interesse.
AP160202 - Aktiviteten er spesielt hektisk i Oslo-, Bergens- og Trondheimsregionen, forteller den nye konsernsjefen, Daniel Kjørberg Siraj.
AP160202 Oljeprisen presser aktiviteten ned.
AP160129 Nå blir nettet strammet av politikere som vil at skattepengene skal forbli i de landene der den økonomiske aktiviteten foregår.
AP160129 Det betyr at landene opplyser hverandre om den økonomiske aktiviteten et selskap har i landet og skatten det betaler - og at denne informasjonen blir gjort offentlig kjent.
AP160128 Aktiviteten der er etter hvert blitt ganske liten sammenlignet med den vi ser i sosiale medier, sier Ramnefjell.
AP160124 Selv om dette er tredje vinteren Henrik har ski på beina, er det først i år at han begynner å mestre, og ha det gøy med, aktiviteten .
AP160124 Fem år gamle Pernille derimot, har allerede stor glede av aktiviteten .
AP160119 - Det er mye på grunn av Johan Sverdrup at norske offshoreverft kan opprettholde aktiviteten gjennom en krevende periode.
AP160119 Ha bekledning mest mulig tilpasset aktiviteten .
AP160114 Vi tror oljeprisen og aktiviteten kommer opp.
AP160114 - Den må ha priser langt over dette for at aktiviteten skal komme tilbake, sier han.
AP160114 Vi tror oljeprisen og aktiviteten kommer opp.
AP160114 - Den må ha priser langt over dette for at aktiviteten skal komme tilbake, sier han.
AP160113 - Har du sett på denne aktiviteten som intellektuell utfordring ?
AP160111 Funke karakteriserer kombinasjonen av den kriminelle aktiviteten til noen få innvandrere med manglende politiinngripen i Köln for « en katastrofe ».
AP160111 - De indre årsakene handler om at de blir skadet, går lei aktiviteten , at klubbene ikke har tilbud som tenåringene synes er morsomme nok, eller passer for dem, at treneren ikke er god nok og at ungdommene ikke blir sett, opplyser Andreassen til Aftenposten.
AP160109 Etter at Kulturhuset er tilbake på gamle tomter, fortsetter aktiviteten i Youngs gate 6.
FV160106 Mange foreldre kan bekymre seg for urolige og uoppmerksomme barn, at de ikke greier å konsentrere seg lenge av gangen, men ofte kommer dette an på om selve aktiviteten er interessant nok.
AP160106 Mange foreldre kan bekymre seg for urolige og uoppmerksomme barn, at de ikke greier å konsentrere seg lenge av gangen, men ofte kommer dette an på om selve aktiviteten er interessant nok.
SA160105 Skal man klare å holde på med aktiviteten over tid, så må man være indre motivert, sier Høigaard.
FV160105 Skal man klare å holde på med aktiviteten over tid, så må man være indre motivert, sier Høigaard.
AP160105 Skal man klare å holde på med aktiviteten over tid, så må man være indre motivert, sier Høigaard.