SA170610 Pahr-Iversen har klart det særegne kunststykket å bevare modernismen som aksjonsfelt for malerisk glede og hengivenhet.
SA170610 Pahr-Iversen har klart det særegne kunststykket å bevare modernismen som aksjonsfelt for malerisk glede og hengivenhet, på tvers av alle skiftende kunstretninger som har kommet og gått gjennom hans sekstiårige virke som kunstner.