DN170424 Rekorden for et norsk aksjebrev solgt på auksjon ble satt i 1990.
DN170424 På lørdagens auksjon i regi av Østlandets Aksjebrev Forening, der Walle Jensen er styreleder, hadde et aksjebrev fra 1808 i Caper-Compagnie, etablert i Christiania i 1808, den høyeste prisantydningen med 20.000 kroner.
DN170424 På lørdagens auksjon i regi av Østlandets Aksjebrev Forening, der Walle Jensen er styreleder, hadde et aksjebrev fra 1808 i Caper-Compagnie, etablert i Christiania i 1808, den høyeste prisantydningen med 20.000 kroner.
DN170424 Og i 2014 ble et aksjebrev solgt på auksjon i Norge for 73.000 kroner inklder salær - i danske Courantbanken, eller Kiøbenhavnske Assignations-, Vexel- og Laanebanque, Danmarks første seddelutstedende privatbank, datert 1756.
DN170424 Lørdag ble et aksjebrev i denne banken solgt for prisantydningen ; 7500 kroner.
DN170424 Jeg er helt sikker på at mange ikke er klar over at de eier svært verdifulle aksjebrev , sier han.
DN170424 I 27 år har Røros Kobberverk holdt prisrekorden for et norsk aksjebrev .
DN170424 Et aksjebrev i Bygdö Kanaltomter, selskapet etablert i 1899 med en drøm om å knytte sammen Frognerkilen og Bestumkilen, gikk for 12.600 kroner.
DN170424 Endelig er rekorden slått, sier Oddvar Walle Jensen, nestoren i den heller beskjedne gruppen på omtrent 250 personer med scripofili, altså samling av gamle finansdokumenter og aksjebrev , som lidenskap.
DN170424 Det er ny rekord for et gammelt, og i utgangspunktet forlengst verdiløst, aksjebrev .
DN170424 Da et aksjebrev i Røros Kobberverk fra 1824 klubbet for 62.500 kroner inkludert salær.
DN170424 - Dette viser at interessen for gamle aksjebrev helt klart er økende, mener Oddvar Walle Jensen.
DN170424 Aksjebrev i Arendals Privatbank har betydelig verdi på grunn av bankens spektakulære historie og etterspill.
DN170421 Østlandets aksjebrevforening er arrangør av lørdagens auksjon på Scandic Solli Hotell i Parkveien i Oslo der Walle Jensen regner med han vil få en bekreftelse på at interessen for gamle aksjebrev er økende.
DN170421 | Med rett til sjørøveri ¶ Aksjebrev fra et sjørøverselskap, fra Norges første jernbane og fra bankhavariet i Arendal i 1886 skal lørdag under hammeren.
DN170421 Vi lider jo av scripofili, sier Oddvar Walle Jensen ( 64 ), styreleder for Østlandets Aksjebrev Forening.
DN170421 Selv har Jensen hatt interessen for scripofili, altså det å samle på gamle dokumenter og finanspapirer, siden han en gang på slutten av 1970-tallet fikk et dekorativt aksjebrev i gave.
DN170421 Også aksjebrev i Arendals Privatbank har betydelig verdi på grunn av bankens spektakulære historie og etterspill.
DN170421 Objektet med høyest prisantydning er et aksjebrev i Caper-Compagnie etablert i Christiania i 1808.
DN170421 Hadde dette vært et aksjebrev , ville utropsprisen vært på minst 10.000 kroner, men siden det kun er en kvittering, er prisantydningen 3.000 kroner.
DN170421 Dokumentet er egentlig ikke et aksjebrev , men snarere en kvittering for delbetaling av en aksje.
DN170421 Blant de mest sjeldne objektene er aksjebrev i flere av selskapene som datidens supergründer Sam Eyde ( 1866 - 1940 ) var med å etablere.
DN170421 - Er slike aksjebrev en god investering ?
DN170421 - Det kan de være, men de fleste som samler på aksjebrev tenker ikke primært på dette som investering.
AA170419 Til salgs er også gamle trønderske aksjebrev fra Dampvaskeriet ( 1913 ), Den Nordenfjeldske Kreditbank ( 1885 ), Throndhjems Handelsbank ( 1885 ) og Fosen Aktie Dampskibsselskab ( 1905 ), og Jensen sier at prisene vanligvis ligger mellom 200 og 600 kroner.
AA170419 Størst forhåpninger er det knyttet til et aksjebrev i Christiania Caper-Compagnie fra 1808.
AA170419 Sjeldent : Ettersom staten innløste alle private jernbaneaksjer, er aksjebrev som dette svært sjeldne.
AA170419 Selv om de er ugyldige, kan gamle aksjebrev fortsatt være verdt penger.
AA170419 Prisrekorden for et norsk aksjebrev er 62 500 kroner, som i 1990 ble betalt for et aksjebrev i Røros Kobberverk fra 1821.
AA170419 Prisrekorden for et norsk aksjebrev er 62 500 kroner, som i 1990 ble betalt for et aksjebrev i Røros Kobberverk fra 1821.
AA170419 Foreningen står bak auksjonen som arrangeres i Oslo førstkommende lørdag, der en lang rekke gamle og nå ugyldige aksjebrev skal under hammeren.
AA170419 Et aksjebrev i Støren-Aamot Jernbane fra 1884 har en utgangspris på 4500 kroner.
AA170419 Dette var en delstrekning på det som i dag er Rørosbanen, og ifølge Jensen er slike aksjebrev ekstremt sjeldne.