SA170913 Alle må teste ut dette varmeopplegget, etter at Olympiatoppen har satt i gang et akklimatiseringsprosjekt .
BT170913 Alle må teste ut dette varmeopplegget, etter at Olympiatoppen har satt i gang et akklimatiseringsprosjekt .
AP170913 Alle må teste ut dette varmeopplegget, etter at Olympiatoppen har satt i gang et akklimatiseringsprosjekt .