SA171016https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/EdQP2/Alle-burde-vare-antirasister Kampen mot æreskultur er også altfor viktig til å brukes i egne politiske agendaer , ikke minst til å blandes inn i debatten om rasisme.
SA171016 Kampen mot æreskultur er også altfor viktig til å brukes i egne politiske agendaer , ikke minst til å blandes inn i debatten om rasisme.
AA171001 - Folk tror jo vi har forhandlet med Venstre og KrF samlet de siste fire årene, men vi har forhandlet med to ulike partier som ofte har litt ulike agendaer .
NL170921 Slik jeg ser det har FeFo nå trått ut av sin rolle som uavhengig forvalter, og fremstår nå som et politisk styrt organ med tilhørende agendaer , som ikke følger rammebetingelsene de faktisk er satt til å følge, nemlig de formålsparagrafene som er lovfestet i Finnmarksloven.
DA170919 Presidenten vil ha flere agendaer inn i FN-møtet, tror eksperter, men Nord-Korea vil bli viktig.
AP170919https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/3vGyA/Hvorfor-stoler-ikke-folk-pa-klimaforskere--Nina-Kristiansen Klimaforskerne må gjenvinne tilliten til at studiene deres ikke er personlige agendaer .
VG170915 Når rådets generalsekretær uttrykker en demokratisk bekymring for norsk presses rolle i et stortingsvalg, og mer enn antyder skjulte agendaer og skittent spill, vil mange tillegge utsagnet stor vekt.
DB170913 underspille de grusomhetene som de facto har funnet sted i byer som Paris, London, Madrid og New York ), forteller Stephen Kotkin, og han tviler på at myndighetene i de regjerende myndigheter ( Vesten og til en viss grad Kina ) virkelig i realiteten har disse spørsmålene veldig høyt oppe på sine agendaer , utover å mate pressen og deres konsumenter - relativt sett og rent realpolitisk.
AA170907 Det er ikke bare en konflikt mellom opprørere og regjeringen, men mange lokale agendaer også som bestemmer hvilken side man kjemper på og hva man kjemper om.
SA170830 Jeg har forstår den journalistiske vinkelen, men vi har ulike agendaer .
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lagerbck-slar-tilbake-mot-pressen--Jeg-liker-ikke-folk-som-lyver-om-noe-jeg-ikke-har-sagt-eller-gjort-241177b.html Jeg har forstår den journalistiske vinkelen, men vi har ulike agendaer .
VG170829 - Jeg vet ikke om man har forsøkt å forhindre reisen hennes, men det er en valgkamp der, og folk er kanskje mer ivrige etter å sette egne agendaer .
DB170818 Han snakket som om han sidestilte rasister og antirasister og deres politiske agendaer .
DA170610 I tillegg kommer selvsagt alle med bestemte agendaer de vil få fram i det de forteller, sier hun.
DB170603 CRISTIANO RONALDO HAR mange agendaer som fotballspiller.
AA170531 Gjennom tidene er historien blitt fortalt på mange måter, av ulike aktører og med ulike agendaer .
VG170418 Pushere av alskens politiske agendaer har ikke skrupler av betydning.
VG170418 Omtrent alle politiske agendaer blir tatt i bruk, for anledningen tilpasset situasjonen : Våpenmotstandere om de amerikanske våpenlovene og hva de gjør med samfunnet.
DA170409 - Jeg er tydelig, ingen tilhenger av skjulte agendaer , opptatt av prestasjoner og en lagbygger. tydelig leder.
DA170408 De nye kirkebyggene er også med å sette norsk arkitektur på verdenskartet, og en viktig nøkkel for å profilere norsk arkitektur utad og å sette internasjonale agendaer på en måte som vi ikke har sett før, sier han.
VG170328 Som alle forsvarsdebatter er den full av vikarierende motiver, underliggende agendaer og betydelig trykk fra lobbyister og særinteresser.
VG170328 Norske politikere må se helheten i dette, og ikke låse seg til distriktspolitiske hensyn eller andre underordnede agendaer .
DA170328 De har alle sine egne agendaer .
DB170220 En slik avsporing av vår egen sportsdebatt angår dessverre mer enn et par personlige agendaer får overskygge kampen for en ren sport.
VG170218 « Jeg mener at en frivillig valgt komité hvor mange er ulike agendaer både nå og før, ikke bør blande seg for mye i den daglige driften, hverken sportslig eller kommersielt.
DB170211 én av et hundretalls av millioner med unødvendige og fjollete, men samtidig ekstremt ressurskrevende og destruktive bieffekter, parallelt pågående over hele verden, gjennom et drøyt århundre som følge av et utspekulert geopolitisk narrespill med til dels rasistiske og generelt menneskefiendtlige agendaer som et blodig bakteppe.
DB170210 - Dette er slett og amatørmessig politisk håndverk, drevet at betenkelige diskriminerende agendaer , innpakket i tynn, nasjonal sikkerhetsargumentasjon.
DB170206 Enkelte har agendaer som ikke direkte oser av edle motiv », skriver Jensen, som har signert innlegget med eget navn, samt samboerens.
AA170204 februar, men kilden sier grupper som har egne agendaer « på bekostning av Syrias territorielle integritet » ikke bør få sitte ved forhandlingsbordet.
BT170114 Han så på foredragene som en mulighet til å nå frem til velgerne, uten å måtte gå via avisredaktørene, som hadde sine egne politiske agendaer .
AP160526 Hun mener for det første at teateranmeldelsen elevene har fått til vurdering er for vanskelig fordi den har en tung setningsbygning, og den inneholder vanskelige ord ( « lobbyister med skjulte og åpne agendaer » ) og mange faste uttrykk ( skyfle under teppet, koste flesk, snu kappen etter vinden ) som ikke nødvendigvis er kjent for elevene.
AP160316 Svaret er et grumsete lappeteppe av penger, politikk, søknader, lobbyisme, markedsføring og agendaer .
BT160127 For det tredje, så finnes det mange aktører, med et utall agendaer , som må inviteres inn i diskusjonen.