AP171230 Oslosenteret ser etter en engasjert og selvstendig person som kan bistå i vårt kommunikasjonsarbeid og med ulike administrative oppgaver.
DN171229 Selv bare de administrative utgiftene blir store med en varemerkeportefølje av en slik størrelse.
AP171226 250 millioner kroner settes av fra 2017 til 2021 til investeringer i IKT-infrastruktur på skolene, administrative systemer og ny læringsteknologi.
AP171225 Skolene som taper på at gjennomtrekk ikke lenger skal telle kompenseres med 250.000 kroner som skal dekke administrative utgifter.
DN171223 På økonomiske og administrative fag er kvinneandelen nå rundt 48 prosent, ifølge tall fra Finans Norge.
VG171222 - Alle utgifter som NIFs øverste administrative leder har hatt i sin periode har vært godt innenfor de fullmakter og budsjetter som idrettsstyret hadde vedtatt, herunder også leverandører og samarbeidspartnere til NIF og Olympiatoppen.
SA171222 - Han hadde det øverste, administrative ansvaret for handlingene som ble gjort på den tiden, sier Samuel Schmid, mannen som ledet IOCs granskningskommisjon av det russiske jukset.
AP171222 - Han hadde det øverste, administrative ansvaret for handlingene som ble gjort på den tiden, sier Samuel Schmid, mannen som ledet IOCs granskningskommisjon av det russiske jukset.
VG171221 Den administrative sjefen for fotball-VM 2018, Aleksej Sorokin, skal ha blitt utpekt som Mutkos etterfølger.
VG171221 Modellen skal effektivisere det offentlige og samler blant annet administrative tjenester i helsesektoren i Norsk Helsenett.
NL171221 Det må også gjelde på det administrative nivå i Helse Nord, når det avdekkes en uakseptabel ubalanse innenfor nordnorsk helsemakt.
VG171219 - Alle utgifter som NIFs øverste administrative leder har hatt i sin periode har vært godt innenfor de fullmakter og budsjetter som idrettsstyret hadde vedtatt, herunder også leverandører og samarbeidspartnere til NIF og Olympiatoppen.
AP171219 - Å frigjøre ressurser til innhold innebærer jo at de som jobber med innhold, kan konsentrere seg om det og ikke drive med administrative oppgaver.
AP171219 - NTL NRK er bekymret for at det nå kommer nye runder med nedbemanning, og at det ikke nødvendigvis skjermer innholdet til publikum å kutte i administrative stillinger.
SA171217 Denne saken dreier seg ikke om kommunereform, eller om fylkeskommunale administrative enheter, som noen har valgt eller er blitt pålagt av staten.
AA171216 Kommunens administrative ledelse sier situasjonen ved skolen er kompleks og at forbedringer tar tid.
NL171215 Spinn videre på den desentraliserte modellen for fylkeskommunal administrasjon i Troms der administrative oppgaver er lagt til flere kommuner.
NL171215 Det må påregnes over tid noe nedgang av administrative arbeidsoppgaver i både Tromsø og Vadsø.
NL171214 Et sentralt spørsmål vil være hvordan en vil organisere de administrative oppgavene som en slik organisering forutsetter.
NL171214 Disse skal være det administrative ledd for de enkelte regionfylker og det sentrale regionrådet.
NL171213 Den administrative ledelsen ved Barentssekretariatet i Kirkenes, har nylig foreslått at konflkten løses ved at Nilsen og hans kolleger nå får overta hele arkivet, slik at det kan bli tilgjengelig for offentligheten.
DB171212 Pistorius ble flyttet til et fengsel nord for Sør-Afrikas administrative hovedstad Pretoria i november 2016.
DA171211 Det har vært lange dager i innspurten for Buskerudbyens administrative leder Tor Atle Odberg.
DB171210 Jeg styret kun litt med det administrative .
AP171210 - Skattlegging av ubetydelige aktiviteter vil trolig innebære at de administrative byrdene og kostnadene forbundet med tiltakene overstiger inntektene fra tjenesten, sier hun.
SA171207 Ingebrigtsen rapporterer til hovedtrener Ronny Deila på det fotballfaglige og til daglig leder Erik Espeseth på det administrative .
DA171207 Ingebrigtsen har vært sportslig administrator i Vålerenga denne sesongen, og vil ved siden av det sportslig administrative ansvaret, lede arbeidet med spillerlogistikk, herunder også være lederen til Tjærnås.
AP171207 Ingebrigtsen rapporterer til hovedtrener Ronny Deila på det fotballfaglige og til daglig leder Erik Espeseth på det administrative .
SA171206 - Han hadde det øverste, administrative ansvaret for handlingene som ble gjort på den tiden, sier Samuel Schmid, mannen som ledet IOCs granskningskommisjon av det russiske jukset.
DB171206 Mutko anklages likevel for « å måtte bære brorparten av det administrative ansvaret », som følge av at departementet hans hadde ansvaret for å antidopingoperasjonene under Sotsji-OL ¶
AP171206 - Han hadde det øverste, administrative ansvaret for handlingene som ble gjort på den tiden, sier Samuel Schmid, mannen som ledet IOCs granskningskommisjon av det russiske jukset.
AP171206 - Han hadde det øverste, administrative ansvaret for handlingene som ble gjort på den tiden, sier Samuel Schmid, mannen som ledet IOCs granskningskommisjon av det russiske jukset.
AA171206 - Han hadde det øverste, administrative ansvaret for handlingene som ble gjort på den tiden, sier Samuel Schmid, mannen som ledet IOCs granskningskommisjon av det russiske jukset.
DB171205 Mutko anklages likevel for « å måtte bære brorparten av det administrative ansvaret », som følge av at departementet hans hadde ansvaret for å antidopingoperasjonene under Sotsji-OL ¶
NL171202 Den nye politiske og administrative ledelsen må selvfølgelig arbeide etter en slik tilnærming.
NL171202 Finnmark har tilbudt å gi opp den politiske ledelse i Vadsø mot at den administrative ledelsen blir.
BT171202 Men å være del av den samme administrative enheten gjør det lettere å tenke sammen og planlegge som en enhet.
SA171129 Ved hjelp av få tastetrykk kan angripere få administrative privilegier på maskiner med Mac-operativsystemet High Sierra 10.13.1, opplyser NSM.
DB171129 Det er dét som er kjernepunktet i uklarheten som nå hersker blant en del idrettsutøvere og folk i administrative posisjoner, sier Lereim.
BT171129 Så til de administrative lederlønningene, som Sofie Marhaug også skriver om.
VG171127 Han understreker at det ikke er mulig å stille krav til de teologiske styrene, men mener like fullt det er viktig å stille krav til de administrative der de er adskilt.
VG171127 Det som har vekket mest oppsikt, er at de vil kreve 40 prosent kvinneandel i de administrative styrene i trossamfunn som forvalter statlig støtte.
VG171127 Dersom man skal unngå dette, mener hun, kan man ende opp med at trossamfunnene må opprette egne administrative styrer for å kvotere inn kvinner.
VG171127 - De sier at kvoteringen av kjønn ikke skal gjelde i de teologiske organene, men de fleste mindre trossamfunn har administrative og teologiske organer blandet, sier Trøen.
VG171127 - Alle trossamfunn som mottar statsstøtte må diskutere pengespørsmål og administrative spørsmål, som handler om hva de skal bygge på og hvordan de skal utvikle seg.
NL171126 Fram til nå har Finnmarks-politikerne ment at både det administrative og politiske hovedsetet må ligge i Vadsø.
NL171126 Det er full skjæring om navn, om styringsform ( parlamentarisme eller formannskapsmodell ), og ikke minst om selve elefanten i rommet : Hvor skal det administrative hovedsetet lokaliseres ?
DA171124 I februar i fjor varslet den om « etablering av konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen.
DA171124 Hovedmålet er effektivisering, men også å tilrettelegge for større og mer robuste kompetansemiljøer og kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd.
DN171123 De administrative kostnadene per bompassering har ifølge Vegfinans-sjefen falt fra 2,30 kroner per bompassering i 2011 til 1,17 kroner i 2016, men det var altså før denne ukens sammenslåing.
DB171122 Hun har dessverre også fått med seg at Alaa Tartir, direktør for nettverket Al-Shabaka, har sagt at overføring av den administrative kontrollen ikke nødvendigvis betyr forsoning og enhet.
DA171122 Finansministeren ville ikke akseptere dette, og Meyer fikk i stedet møte den administrative ledelsen i departementet.
VG171121 Sven Mollekleiv avviser at det har vært problematisk at forbundets øverste administrative leder er den innklagede part.
VG171121 Edvartsen stilte overfor etisk komité spørsmål ved om NFFs øverste administrative leder har fulgt arbeidsmiljøloven, NFFs etiske regler og den interne lojalitetsplikten i fotballforbundet.
SA171121 Ny skole i 2022 betyr at fem kull må ha ett av sine sju barneskoleår i midlertidige undervisningslokaler, i fem år må lærere arbeide avskåret fra kollegiet sitt, og i fem år får Nylund skole økte administrative utgifter som følge av to undervisningssteder.
DA171118 - Jeg hadde fulgt Jenny i tre år og ønsket henne veldig hit, sier Vålerengas administrative leder Egil Jørgensen til Dagsavisen.
DB171115 I tillegg til Scheel, som er den øverste administrative lederen i Finansdepartementet, deltok tre andre toppledere i departementet i samtalene.
DB171115 I det omforente møtereferatet mellom den administrative ledelsen og ledelsen i SSB den 27. mars i år står det blant annet : ¶
VG171114 - For å innfri kravet kan trossamfunnene komme til å opprette administrative styrer i tillegg, på siden av andre allerede eksisterende styringsorganer.
SA171114 Nå skal all servering på fylkeskommunens regning forhåndsgodkjennes av fylkesordføreren på det folkevalgte området, og av fylkesrådmannen/rektor på det administrative området.
DN171114 Regjeringen ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted viser på sin side til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.
DB171114 På Wikipedia kan man lese at Bir Tawils « status som terra nullius har sin opprinnelse i forskjellen mellom den politiske grensa mellom Sudan og Egypt fastsatt i 1899 og den administrative grensa fastsatt i 1902.
AP171114 Regjeringsadvokaten viser også til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.
AA171114 Når det gjelder administrative møter, er vi nok selektive.
AP171113 I tillegg til å stramme inn på tiden personalet kunne bruke på å overlappe hverandre mellom skiftene, måtte de også redusere tiden som brukes på administrative oppgaver.
DN171112 Riksadvokaten viser til at både petroleumsloven og forvaltningsloven er fulgt i tildelingen av nye konsesjoner, og at det skjedde etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.
SA171110 - Vi har sittet i møter med den administrative ledelsen i departementet, sa Steinfeld etterpå.
NL171110 Eller med litt spissere penn : Vil vår felles identitet forblø etter at den administrative kniven har gjort sitt kutt ?
DN171110 Ifølge Steinfeld har han og Meyer vært i møte med den administrative ledelsen i Finansdepartementet.
DN171110 Ifølge Steinfeld har han og Meyer vært i møte med den administrative ledelsen i Finansdepartementet.
DB171110 - Vi har sittet i møter med den administrative ledelsen i departementet, sa Steinfeld etterpå.
DB171110 Møtte den administrative ledelsen ¶
DB171110 Dagbladet erfarer at Meyer har vært i et møte med finansdepartementets administrative ledelse, men at den politiske ikke ønsket å være med.
DA171110 Da ble innholdet av asbeststøv i luften målt til godt under kravene i Arbeidstilsynets administrative norm for asbest, og i svømmehallen til lavere enn det man må regne med å bli eksponert for utendørs.
DA171110 Meyer satt i stedet i møte, det tredje hun har vært i den siste uka, med den administrative ledelsen i departementet.
AP171110 SSB-direktør Christine Meyer snakket med pressen etter å ha møtt den administrative ledelsen i Finansdepartementet fredag.
AP171110 Meyer og hennes advokat har sittet i nær én time med den administrative ledelsen i finansdepartementet.
VG171109 Tar Henningsen seg av det administrative arbeidet, mens Wiggen styrer det sportslige nærmest alene ?
DN171109 Departementet kan ta stilling til administrative spørsmål, som hvor byrået skal ligge og slikt, men når det gjelder det faglige er der rettslig instruksjonsbegrensning.
SA171108 Expressen skriver at klubben er sørafrikanske Mamelodi Sundowns fra landets administrative hovedstad Pretoria.
AA171108 Expressen skriver at klubben er sørafrikanske Mamelodi Sundowns fra landets administrative hovedstad Pretoria.
DB171107 Mnuchin selv er ikke navngitt i dokumentene og det står ikke eksplisitt at han kjente til Abdulhaks klientforhold - men det administrative ansvaret er soleklart.
SA171105 Legene forteller også at de administrative oppgaver har økt.
DB171105 Også når det gjelder de mer administrative aspektene kreves relativt god forståelse for hvordan hjelpeorganisasjonene fungerer.
DB171104 Myndighetene i den administrative regionen i Kina skal en rekke ganger ha forsøkt å sette i gang tiltak for å senke prisene på eiendommer, men har ikke lykkes med det.
DB171104 Samtidig er Miami-Dade, det administrative området Miami tilhører, som helhet svært utsatt.
VG171103 Han stiller spørsmål ved om NFFs øverste administrative leder har fulgt arbeidsmiljøloven, NFFs etiske regler og lojalitetsplikten internt.
VG171102 Legger man til det som ble kjent av pengebruk i forrige innsynsrunde, samt hvordan Andersen før den tid fungerte som en bremsekloss i åpenhetsdebatten, var det et klokt valg av idrettsstyret å skifte ut den øverste administrative lederen i vinter.
DB171102 Willand bekrefter at de har sett på muligheten for å kutte i administrative ordninger og lokalavtalene.
DB171102 Hun forklarer at de administrative ordningene og lokalavtalene står som tidligere.
VG171031 Statsråden påpeker at det er kommunens administrative og politiske ledelse som har det øverste ansvaret for at kommunene ivaretar sine oppgaver på barnevernsområdet.
BT171031 Navnet på den nye administrative enheten suger kraften ut av det mektige begrepet Vestlandet.
AP171031 Skolene som taper på at gjennomtrekk ikke lenger skal telle kompenseres med 250.000 kroner som skal dekke administrative utgifter.
AP171030 Pengene skal dekke administrative utgifter.
VG171029 For selv om han dukker opp på TV med jevne mellomrom, ikke minst suksess-serien « Helt perfekt » på TVNorge, har Thomas Giertsen ikke bare brukt mer tid bak kamera, han har også brukt mye tid med rene administrative oppgaver i produksjonsselskapet sitt « Feelgood ».
DN171029 - Når Kristiansand slås sammen med Søgne og Songdalen i 2020, blir du øverste administrative leder for 8700 kommuneansatte som skal levere tjenester til alle innbyggerne.
BT171029 Wikileaks tilbyr 100.000 dollar for de tilbakeholdte Kennedy-dokumentene, skulle de inneholde informasjon om lovbrudd, inkompetanse eller administrative feil.
DB171026 Men inntil NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt satt ord på sine observasjoner etter snart åtte måneder som norsk fotballs øverste administrative leder måtte du a ) ha jobbet på Ullevaal stadion, b ) jobbet i en toppklubb/krets, eller c ) vært journalist med godt nettverk for å kjenne tilstanden utenfor banen.
DA171026 LHBTI-personene skal ha fått administrative dommer for å motsette seg ordre fra politiet.
AP171025 Det innebærer økonomisk risiko, i tillegg til de administrative oppgavene knyttet til å drive legekontor.
AP171025 Administrative oppgaver tilknyttet fastlegene bør i størst mulig grad utføres av folk uten medisinutdanning.
NL171023 Fast ansatt administrative ressurser ¶
DB171023 Vi har øremerket midler til toppspillerutvikler i Toppserieklubbene, og vi etablerer nå Toppklubbstandard som skal øke den sportslige og administrative kompetansen i klubbene i Toppserien, skriver Svendsen.
BT171022 Forskningsfronten flytter seg hele tiden, likeens som politiske og administrative behov for kunnskap avhenger av hvilke utfordringer som skal håndteres, og når.
AP171021 Den administrative , økonomiske og kulturelle overklassen snakket svensk ( 6% av befolkningen i dag ).
SA171020 De vanligste administrative grep både på EU- og FN-nivå er subsidier til værkraft og skatt på brenning av fossilt brensel i form av en CO₂-avgift.
VG171019 Kontaktlærerne har blant annet ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske oppgavene som gjelder for klassen.
AA171018 Den nye regionen vil få sitt administrative hovedsete i Steinkjer, mens fylkesordføreren skal sitte i Trondheim.
AA171018 Den nye regionen vil få sitt administrative hovedsete i Steinkjer, mens fylkesordføreren skal sitte i Trondheim.
NL171016 Sterk politisk makt for et Troms og Finnmark bygges og utvikles best med utgangspunkt i Tromsø, derfor bør politisk ledelse i Troms og Finnmark ha sitt tilhold her, det samme gjelder den administrative ledelsen.
NL171016 Det er viktig for Ibestad, som det er for hele Troms, og da betyr det noe at den politiske og administrative ledelsen holder til et sted som gjør det mulig å møte de på en dag.
NL171016 Den politiske og administrative ledelsen bør ha sitt tilhold der det gir best mulighet for makt og myndighet på vegne av hele Troms og Finnmark, i den politiske kampen som vil måtte kjempes i konkurranse med andre deler av landet, ovenfor Oslo.
VG171012 Det sier Barcelonas administrative direktør, Óscar Grau.
DA171012 Ifølge den israelske avisen Haaretz er det foreløpig bare oppnådd enighet om sivile, administrative og interne sikkerhetsspørsmål, noe som i praksis trolig legger til rette for at de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden også overtar styringen på Gazastripen.
AP171012 Ville jeg likt å sitte på et kontor og arbeide med budsjetter eller administrative oppgaver ?
AA171012 Ifølge den israelske avisen Haaretz er det foreløpig bare oppnådd enighet om sivile, administrative og interne sikkerhetsspørsmål, noe som i praksis trolig legger til rette for at de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden også overtar styringen på Gazastripen.
NL171010 Bakgrunnen for dette er i hovedsak de enorme overskridelsene renoveringen av Prinsensgate 26 ( brukes til mange av Stortingets administrative og politiske funksjoner ), ny innkjøringstunnel og nytt post- og varemottak har medført.
DB171010 I den nye strategien på 62 sider er de økonomiske og administrative konsekvensene gjort unna på 4 ½ linje.
NL171009 Regionen blir jo så stor at fylkeskommunale administrative funksjoner uansett må spres på flere steder.
DB171009 For øvrig er Bolivias offisielle hovedstad Sucre på 2750 meter ( nest høyeste i verden ), men laget spiller sine hjemmekamper i landets administrative hovedstad La Paz på hele 3640 meters høyde.
DB171009 Styret og kringkastingssjefen kan innhente Kringkastingsrådets uttalelse i administrative og økonomiske saker.
VG171008 Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative , sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge ( r ) eller eventuell annen per
AA171008 Sykepleierens forsvarer, Harald Stabell, sier til t-a.no at han ikke har vært borti saker der det verken har blitt foretatt administrative reaksjoner eller at man har mistet autorisasjonen, men likevel fått en så alvorlig tiltale mot seg.
DB171003 Et hovedprinsipp i norsk forvaltning er ansvarsprinsippet, som innebærer at den instans som har ansvaret for en oppgave, også har det økonomiske og administrative ansvaret.
DA171003 Administrative ord ¶
DA171003 Administrative ord ¶
DB171002 Vi tar ikke stilling til om det er et problem, men fjernes konsesjonsordningen og erstattes med en registreringsordning, blir det større administrative utgifter for oss, sier han ¶
NL170928 Fortsatt er administrative hindringer en av de fremste barrierene mot en moderne og effektiv transport mellom landene i nord.
DA170927 * Administrative ressurser for å avlaste øvrig personale med oppfølging av uønskede hendelser.
VG170926 De som følger mine forelesninger kan nok få inntrykk av at landets administrative ledelse består av menn.
DN170925 Som tredje største parti i nasjonalforsamlingen blir AfD også skjenket både partimidler og administrative medarbeidere.
DA170925 Som tredje største parti i nasjonalforsamlingen blir AfD også skjenket både partimidler og administrative medarbeidere.
AP170925 Som tredje største parti i nasjonalforsamlingen blir AfD også skjenket både partimidler og administrative medarbeidere.
NL170922 I tillegg vil den administrative ledelse av flyselskapene også dra nytte av en høyere kompetanse innenfor luftfartsledelse.
NL170921 Jeg er derfor sikker på at Vadsø, og for den saks skyld flere andre steder, kan være i stand til å forvalte administrative oppgaver i en ny region på en utmerket måte.
NL170920 Dersom kortene nå spilles riktig, er sjansene også store for at den administrative ledelsen for de sammenslåtte fylkeskommunene, blir lagt til Vadsø.
DA170915 Det administrative drives ut fra midlertidige kontorer i Stålfjæra langs Østre Aker Vei.
VG170912 Da skal 38-åringen ha fått tilbud om full seksjonsleder-lønn i både 2017 og 2018 dersom han sluttet frivillig i den administrative jobben i forbundet.
DB170910 Allerede har kommunen gått fra ti til seks administrative enheter og ungdomsskolen mistet turen med Hvite busser til Auschwitz og Birkenau.
VG170908 TV 2 har fredag omtalt hvordan fotballforbundet nå angivelig forsøker å kvitte seg med Edvartsen, også fra den administrative jobben han har på Ullevaal stadion.
DB170908 august ), da jeg snakket med generalsekretær Pål Bjerketvedt i forbindelse med Lars Lagerbäcks uttak av landslagstroppen til kampene mot Aserbajdsjan og Tyskland, kunne fotballforbundets øverste administrative leder fortelle at Edvartsen-undersøkelsene var ferdige for noen uker siden, at rapporter var skrevet og at alt materialet var oversendt Svein-Erik E
DA170907 Den vil også kreve mindre bruk av administrative ressurser i forbindelse med avregning av trafikkinntekter mellom partene.
VG170905 - Hvis vi skal beholde legene i noen år, må vi gjøre det administrative enkelt.
SA170905 Norge vant hele 5 - 0 hjemme mot Kosovo i første kamp, men rotet det til med det administrative og fikk seieren omgjort til tap ( 3 - 0 ).
AP170905 Norge vant hele 5 - 0 hjemme mot Kosovo i første kamp, men rotet det til med det administrative og fikk seieren omgjort til tap ( 3 - 0 ).
VG170901 For fredag var det nok en gang Kosovo som kunne juble høyest til slutt, og denne gang var det ikke på grunn av at Norge, som valset over kosovoerne med hele 5-0 hjemme på Marienlyst, hadde rotet med det administrative og fikk seieren omgjort til tap.
VG170901 Hun og kommuneoverlege Augestad mener at de administrative oppgavene må bli færre.
VG170831 Det ble tvert i mot gitt gode tilbakemeldinger før EM, fastslo fotballforbundets øverste administrative leder.
VG170831 Tidligere hadde hun 900 pasienter, men for å få mer tid til administrative oppgaver reduserte hun lista ved å gå sammen med en kollega og dele kontor.
VG170831 I tillegg til pasientkonsultasjoner og administrative oppgaver kommer kommunale oppgaver, som tilsyn på sykehjem, daglegevakter og legevakter.
VG170831 Færre administrative oppgaver og mindre papirarbeid er noe av det som lokker henne bort fra allmennmedisinen.
DN170831 Kostnadene relatert til riggene var 5,5 millioner dollar, mens generelle selskapskostnader og administrative utgifter var rundt 7,8 millioner dollar, skriver nyhetsbyrået TDN Finans.
VG170830 Blant annet for å møte nye behov og flere administrative pålegg.
DA170830 - Jeg kjenner mange norske arenaer godt, og jeg vil påstå at dette er den flotteste jeg har vært på, sier VIF-jentenes administrative leder, Egil Ødegaard til Dagsavisen.
NL170827 Det går en rød tråd fra rovdyrforvaltninga via alle administrative omveltninger til Langtidsplanen for Forsvaret : " Til helvete med Distrikts-Norge.
DA170825 - Drammen må være den administrative hovedstaden - også i en eventuell ny region.
VG170823 Vi ønsker å flytte de administrative oppgavene til politiavdelingen i Justisdepartementet, og det operative ansvaret ned til politimestrene.
NL170823 Det er vanskelig å bebreide ledelsen for at de har gjennomført lovlig fattede vedtak i høyere administrative og politiske organer.
DB170821 Men den administrative brøleren kan ha ødelagt for Norge allerede etter første kamp.
AP170816 - Vi har mange innvandrere også i administrative funksjoner, men vi kunne sikkert gjort mye mer.
AA170814 Ifølge Asgeir Opland, direktør ved Handelshøyskolen BI Campus Trondheim, skal rundt 60 prosent av de over 600 immatrikulerte studentene studere ved de økonomiske og administrative linjene.
NL170809 Medlemsstatene har også forpliktet seg i konsultasjon og samarbeid med urfolk til å iverksette nødvendige nasjonale tiltak, herunder lovgivningsmessige og administrative tiltak for gjennomføring av urfolkserklæringen, samt for å fremme forståelse for urfolkserklæringen i alle deler av samfunnet.
AA170807 Eksplosjonen skjedde sent søndag og en del av gruva kollapset i etterkant opplyser visekommissær Masdoor Rehman i Muzaffarabad, den administrative hovedstaden i Pakistans del av Kashmir.
SA170731 Seks av dem har rene, administrative stillinger.
AP170731 Seks av dem har rene, administrative stillinger.
AA170725 - Regjeringen valgte å beslaglegge verdier fordi de trodde de hadde makt til å gjøre hva de ville uten å vente på min anke ved den administrative retten slik at prosessen kan stanses, skriver Yingluck på sin Facebook-side.
AP170719 En av årsakene til at saken vekker så sterke reaksjoner, er at dommeren ikke hadde noen høyere posisjon enn å være leder for « Komiteen for administrative saker ».
AP170719 Det er det administrative .
AA170719 Innenfor det økonomisk administrative området gir Nord universitet 1037 søkere tilbud om studieplass.
DB170710 Bøter fra rettsvesenet erstattes med overtredelsesgebyrer eller andre administrative reaksjoner fra forvaltningen, slik blant annet Italia, Spania og Portugal har gjort det.
AP170707 » Egil Monn-Iversen ble født i Oslo i 1928, og tok både musikk- og økonomiutdannelse, begge deler ble viktige i hans mangfoldige kunstneriske og administrative virksomhet.
AP170707 » Alle de administrative oppgavene overlot han på intuisjon til håndplukkede kjenninger fra jazzmiljøet - Einar Schanke, Totto Johannessen, Jørg-Fr.
VG170705 Sarons Dals administrative leder Glenn Tønnessen kan bekrefte forsvinningen.
DB170705 For nok en gang har Stortingets politiske og administrative ledelse vist at den har mistet kontakt og kontroll med virkeligheten.
DN170704 - Det er enorme utfordringer med innføringen - både administrative og tekniske.
DB170701 Derimot finnes det bestemmelser som regulerer det kommersielle og administrative forholdet mellom klubb og selskap.
AA170701 Politiet har også 1.119 administrative biler, hvorav 462 er eldre enn den anbefalte levetiden på åtte år.
AA170701 Kommunens politiske og administrative ledelse bør ha lært at nøktern drift ikke skal føre til uakseptable nedskjæringer i omsorgssektoren.
AP170630 « Folkerepublikken Kinas spesielle administrative region Hongkong » styres etter « basisloven », kalt en « mini-konstitusjon » som blant annet fastslår at det er en målsetning at lederen skal utpekes i valg med allmenn stemmerett.
DB170629 Det er ikke akkurat noen velkjent VIP som overtar den høyeste administrative stillingen i norsk idrett.
AP170629 Dette skal sikre de 7,3 millioner innbyggerne i den særskilte administrative regionen frihet og rettigheter som ikke finnes i Fastlands-Kina.
AP170629 Arrestasjonene skjedde bare timer før Kinas leder Xi Jinping torsdag formiddag ankom til den særskilte administrative regionen, der han skal være æresgjest under jubileumsfeiringen for britenes tilbakelevering av sin koloni Hongkong til Kina 1. juli 1997.
AP170628 Møtet kommer i kjølvannet av at NRK tidligere i år avslørte at over 100 IT-arbeidere fra Bulgaria og Asia hadde fått administrative rettigheter til Helse Sør-Øst IKT-infrastruktur.
SA170627 - Det var en vurdering som ble tatt der og da av generalsekretæren og den administrative ledelsen av idrettsforbundet, sier Røine.
FV170627 - Det var en vurdering som ble tatt der og da av generalsekretæren og den administrative ledelsen av idrettsforbundet, sier Røine.
BT170627 - Det var en vurdering som ble tatt der og da av generalsekretæren og den administrative ledelsen av idrettsforbundet, sier Røine.
AP170627 Samtidig kunngjorde provinsen Liaonings administrative fengselsbyrå at pasienten ble behandlet av åtte av Kina fremste kreftspesialister, tilknyttet Hospital nr. 1 ved Kinas medisinske universitet.
AP170627 - Det var en vurdering som ble tatt der og da av generalsekretæren og den administrative ledelsen av idrettsforbundet, sier Røine.
AA170627 - Det var en vurdering som ble tatt der og da av generalsekretæren og den administrative ledelsen av idrettsforbundet, sier Røine.
DB170626 Kam Sing Wong, klima- og miljøvernminister i Folkerepublikken Kinas spesielle administrative region Hongkong ¶
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang, melder den regimetro kinesiske avisen Global Times, som siterer provinsen Liaonings administrative fengselsbyrå.
AP170626 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang, melder den regimetro kinesiske avisen Global Times, som siterer provinsen Liaonings administrative fengselsbyrå.
DB170624 - At NATO-styrkene samler seg så nær Russlands grense og gjennomfører en militærøvelse støttet av strategiske bombefly fra USA, som kan bære atomvåpen, hjelper neppe på å redusere spenningen i Europa, sa Mikhail Ulyanov, den administrative lederen for det russiske utenriksdepartementet.
DB170624 Skulle man gitt utdypende avslagsbegrunnelser, ville det vært et svært ressurskrevende arbeid som vil kreve en vesentlig økning i administrative kostnader.
AA170623 Fagutvikling er knyttet til professorenes og forskernes aktiviteter, forskning og veiledning, utvikling av kurs og studieprogrammer, og det administrative støtteapparatet som sørger for strukturer rundt dette, i hovedsak lokalisert i institutter, fakulteter og forskningssentre. 2.
DB170621 « Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren », het det i brevet fra bydelsutvalget hvor det også ble hevdet at byråden og kommunaldirektøren skal ha presset tidligere bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, til å gå av.
SA170620 I Stavanger kommune svarer kommunens administrative toppledelse og politiske ledelse etter hvert at det er... " på høy tid med et varslerorgan " ( 9. juni ) og til slutt om « Rådmannen ( som ) var for rask for politikerne » når det gjaldt denne saken.
DN170620 Han sa det er viktig at presidentskapet, Stortingets administrative ledelse og Stortinget i fellesskap lærer av sine feil, og påpekte at Stortinget nå går til det uvanlige skritt å vedta en streng og omfattende regulering av hvordan presidentskapet i fremtiden skal forholde seg til og rapportere til Stortinget.
DB170620 - At NATO-styrkene samler seg så nær Russlands grense og gjennomfører en militærøvelse støttet av strategiske bombefly fra USA, som kan bære atomvåpen, hjelper neppe på å redusere spenningen i Europa, sa Mikhail Ulyanov, den administrative lederen for det russiske utenriksdepartementet.
DB170618 Samtidig avkreftet hun at områdets administrative sentrum Upernavik er rammet.
DB170618 Norge er pliktig til å følge barnekonvensjonen, og der står det tydelig at « Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende syn ».
NL170616 Gjennom politiske prosesser skal man også finne det politiske og administrative sentrum for de to sammenslåtte fylkeskommunene.
AP170616 Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.
AP170616 Komiteen bruker begrepet « Stortingets administrative ledelse » som dermed er presidentskapet.
AP170616 Høyres medlem og nestleder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Michael Tetzschner, har vært den førende kraft i det som mer og mer fremstår som et oppgjør med Stortingets administrative ledelses arbeidsform, innbefattet presidentskapet.
DB170615 Selv om seieren kan bli strøket grunnet den mye omtalte administrative tabben, var kampen en solid opptur og kan ha innledet et nytt kapittel i norsk fotballhistorie.
DB170615 Både ledelse av den enkelte tjenesten og god og ansvarlig forankring av barnevernet i kommunens øverste administrative og politiske ledelse, sier Aina Stenersen og legger til : ¶
NL170614 La oss ikke glemme at UiT nettopp har vært gjennom en krevende fusjonsprosess og i tillegg er midt i en omorganisering av den administrative virksomheten gjennom « ADM2020»-prosjektet.
DN170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var cirka 850 millioner kroner, heter det.
DB170614 Det er det administrative sitt ansvar.
DA170614 - Riksrevisjonen har i rapporten pekt på at Stortingets administrative ledelse på tidspunktet da Stortingets budsjett for 2014 ble behandlet i Stortinget, hadde relativt sikker kunnskap om at kostnadsrammen for hele prosjektet ville øke vesentlig, og at forventet kostnadsramme var ca. 850 millioner kroner, heter det.
AP170614 De ble omplassert til administrative oppgaver, og fikk ikke ha kontakt med elever.
NL170613 3 )Justere de geografiske grensene av administrative kontorer regionalt for å gi en bedre plattform for koordinasjon mellom de ulike styringsnivåene. 4 )Styrke regjeringens nordområdepolitikk gjennom å sørge for at fylkene er engasjerte i prioritering og design av initiativer utviklet under denne fanen.
DB170613 Utfordringen kommer når dette idrettspolitiske mandatet blir til en fulltidsansatt leder som ikke setter klare nok grenser mellom ulike administrative gjøremål og det å ha grepet om den overordnede strategiske tenkningen.
DB170613 Gjennom stadig lengre sjefserfaring og skiftende presidenter framstod Andersen over tid som noe mye mer enn den øverste administrative lederen.
DB170611 - At NATO-styrkene samler seg så nær Russlands grense og gjennomfører en militærøvelse støttet av strategiske bombefly fra USA, som kan bære atomvåpen, hjelper neppe på å redusere spenningen i Europa, sier Mikhail Ulyanov, den administrative lederen for det russiske utenriksdepartementet.
AP170611 « Norges Bank etablerte i 2011 en plattform for å samle den operative og administrative forvaltningen av eiendomsinvesteringene i kontinental-Europa.
AP170611 « Norges Bank etablerte i 2011 en plattform for å samle den operative og administrative forvaltningen av eiendomsinvesteringene i kontinental-Europa.
DB170607 Arnestedet for tysk militarisme, det gamle Preussen med hovedstaden Berlin, ble dels oppløst i delstater og administrative områder i Vest- og Øst-Tyskland, dels innlemmet i Russland, Polen og Litauen.
AP170607 - Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.
AP170607 - Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.
NL170606 Løsningen ble å dele på de administrative oppgavene.
NL170606 I kjølvannet av regionreformen som snart vedtas på Stortinget : Hvordan vil det gå med fordelingen av makt og administrative oppgaver ?
NL170606 Han sier Tromsø må være raus, og han ser for seg at de administrative oppgavene spres rundet i det nordnorske landskapet med Alta som regionhovedstad.
NL170606 De hadde OVDS, og så at administrative arbeidsplasser ville forsvinne.
DN170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
DN170606 - Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene.
DB170606 ¶ KRITIKK : Nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet kritiserer Stortingets administrative ledelse.
DB170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
DB170606 - Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene.
DB170606 Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport som konkluderer med at Stortinget brøt egne regler for anskaffelse og at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.
AP170606 Her ligger det administrative senteret, Kirkwall.
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.
AA170606 - Vi ser det som problematisk at Stortingets administrative ledelse ikke har fulgt statens eget anskaffelsesregelverk, sier nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i riksrevisorkollegiet.
AA170606 - Stortingets administrative ledelse har lagt mer vekt på rask gjennomføring og på byggets funksjoner enn på å begrense kostnadene.
AA170606 Stortinget brøt egne regler for anskaffelse, lød rapporten, som også konkluderte med at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.
VG170605 Uber Norway AS, et driftsselskap for Uber-konsernets administrative virksomhet i Norge.
VG170530 - Vårt oppdrag gikk ut på å tilrettelegge for samlokalisering med andre nødetater, men utredning av økonomiske og administrative konsekvenser for brann og helse var ikke en del av politiets oppdrag.
NL170530 Den kommunale ledelsen, både den politiske og den administrative , må innse at det må ryddes opp i Brann og redning.
DB170529 Breivikbotn : Administrative tettstedet på byen, rådhus, skole og minibank.
DB170526 Og en rekke politiske, administrative - og ikke minst økonomiske - prosjekter handler og har handlet om nettopp å forme « vi»-forståelser.
VG170524 - Det er en utfordrende stilling, så jeg må ta det som det kommer, sier 61-åringen til VG - på spørsmål om hvordan han tenker å utføre jobben som idrettens øverste administrative ansatte.
DA170524 Dommen ble anket, og saken skal nå opp i den administrative ankedomstolen i Lyon.
BT170522 Det - 28 - 16-025171ASD-BORG/03 framgår videre av årsregnskapene at Innovest hadde betydelige lønnskostnader, som overskred lønnskostnadene til selskapets begrensede administrative stab.
DB170521 På lederplass skriver O Globo, som mer eller mindre har støttet Temer tidligere : « Ingen borger, vel vitende om medborgernes plikter, kan la være å innse at presidenten har mistet de moralske, etiske, politiske og administrative kravene for å fortsette å regjere Brasil.
DB170520 Dette innebar at de tidligere juridiske sanksjonene bot og fengsel ble erstattet med administrative sanksjoner, der brukere må møte foran en tverrfaglig nemnd om de skulle bli arrestert med narkotiske stoffer til eget bruk.
VG170519 Tiden er nemlig overmoden for å få en kvinne inn i idrettens administrative toppstilling.
VG170519 Den strengheten vil i tilfelle basere seg på at jeg har den nødvendige AUTORITETEN som trengs for å styre det administrative i en stor organisasjon som Norges idrettsforbund er.
DN170518 Kuttene skal ifølge bransjeavisen Automotive News, tas i administrative stillinger.
SA170513 Hovedtrekket er at det nesten 50 - 50 menn og kvinner blant dem som jobber med administrative oppgaver, men bare en fjerdedel kvinner er blant dem som jobber med sport.
BT170513 Hovedtrekket er at det nesten 50 - 50 menn og kvinner blant dem som jobber med administrative oppgaver, men bare en fjerdedel kvinner er blant dem som jobber med sport.
AP170513 Hovedtrekket er at det nesten 50 - 50 menn og kvinner blant dem som jobber med administrative oppgaver, men bare en fjerdedel kvinner er blant dem som jobber med sport.
VG170512 Der kan man klage på administrative avgjørelser foretatt av offentlige myndigheter i utlandet.
AA170511 Den administrative ledelsen må ha ydmykhet nok til å være lærernes tjenerskap, med eller uten 30 studiepoeng.
SA170509 At en gransking i seg selv blir en meget utfordrende oppgave for fylkes politiske og administrative ledelse er sikkert.
SA170509 - Vi holder også på å utvikle det administrative i klubben.
FV170509 Fire hele dager med kurs for den politiske og administrative ledelsen, er kjerneforslaget fra konsulenten som skal bidra til å dempe konfliktene i Søgne.
SA170504 Vi ble meget skuffet da den øverste administrative levekårbyråkrat i Stavanger ikke hadde noen forståelse for at nattevaktbemanningen er under enhver kritikk.
SA170504 DEBATT : Vi ble meget skuffet da den øverste administrative levekårbyråkraten i Stavanger ikke hadde noen forståelse for at nattevaktbemanningen er under enhver kritikk.
SA170502 Tilsynserfaringer viser at dette svært ofte handler om ledelse, både av den enkelte tjeneste og forankring av barnevernet i kommunens øverste administrative og politiske ledelse.
SA170502 Tilsynserfaringer viser at dette svært ofte handler om ledelse, både av den enkelte tjeneste og forankring av barnevernet i kommunens øverste administrative og politiske ledelse.
BT170502 Fremdeles er det umulig å spå om Trumps presidentperiode vil ta Bannons retning av en økonomisk etnonasjonalisme basert på handelsbarrierer og ødeleggelsen av den administrative staten, eller Kuschners mer pragmatiske og internasjonale kurs.
AP170502 Direktørens arbeidsoppgaver beskrives som « krevende og varierte » og det påpekes at stillingen krever svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode lederegenskaper, administrative evner og samarbeidsevner.
DB170428 Søknadsfristen for den som ønsker å bli idrettens nye administrative frontfigur er satt til 19. mai.
DB170427 « Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren », heter det i brevet fra bydelsutvalget hvor det også hevdes at byråden og kommunaldirektøren skal ha presset tidligere bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, til å gå av.
SA170426 Polititjenestemenn/kvinner i administrative stillinger.
SA170426 Sandnes kommunes kulturarbeid har i det store og hele gått videre på administrative rutiner og initiativ fra ansatte i de forskjellige kulturenhetene.
SA170426 En annen forklaring er en omlegging av den administrative organiseringen av kommunen.
BT170424 Ikke en eneste av gruppene ønsket støtte fra eller samarbeid med militære organisasjoner ( lokale eller internasjonale ), ei heller administrative institusjoner som undergraver kvinners stemmer.
DA170421 Landskaps- og miljøinteresser må selvsagt vurderes nøye, men fylkesrådmannens trusler om innsigelse mot « dokumentert arealbehov og regionale føringer for riktig lokalisering av kontorarbeidsplasser », kan tyde på at fylkeskommunens øverste administrative ledelse befinner seg i en næringspolitisk tåkeheim.
SA170420 Høyesterettsdommer Jurij Ivanenko sier Russland har besluttet å stenge « det administrative senteret til Jehovas vitner og dens lokale organisasjoner, og overdra deres eiendommer til den russiske føderasjonen ».
DN170420 Økonomifaget har vært i voldsom vekst i mange år, men årets søkertall viser at den negative utviklingen i fjor fortsetter : Antall førstevalgssøkere til økonomiske og administrative fag faller i år med tre prosent, til 15.241.
DB170420 Høyesterettsdommer Jurij Ivanenko sier Russland har besluttet å stenge « det administrative senteret til Jehovas vitner og dens lokale organisasjoner, og overdra deres eiendommer til den russiske føderasjonen », skriver AFP.
AP170420 Høyesterettsdommer Jurij Ivanenko sier Russland har besluttet å stenge « det administrative senteret til Jehovas vitner og dens lokale organisasjoner, og overdra deres eiendommer til den russiske føderasjonen ».
AA170420 Høyesterettsdommer Jurij Ivanenko sier Russland har besluttet å stenge « det administrative senteret til Jehovas vitner og dens lokale organisasjoner, og overdra deres eiendommer til den russiske føderasjonen ».
DB170417 Hans agenda er kampen mot den administrative stat.
BT170412 Stupbratt kurve : Skiforbundets administrative leder Espen Bjervig presenterte kurven som viser hvordan forbundets oppfattes blant befolkningen.
AA170411 seks av åtte om du går inn på Trøndelag fylkes nye hjemmesider der også prosjektlederen er en del av den administrative ledelsen.
VG170408 Det er ikke den eneste aha-opplevelsen han har fått etter at han ble ansatt som NFFs øverste administrative leder.
SA170408 Statoil skriver at selskapet bestrider bokettersynet og forfølger sakene gjennom juridiske og administrative prosedyrer i Angola.
AA170408 Statoil skriver at selskapet bestrider bokettersynet og forfølger sakene gjennom juridiske og administrative prosedyrer i Angola.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
AP170405 De to andre var nasjonal sikkerhet og det Bannon kalte for dekonstruksjon av den administrative staten.
DN170404 En del offentlige administrative funksjoner som nå ligger i Beijing skal flyttes til Xiongan.
DB170404 - FAA ( Luftfartstilsynet, journ anm ) hadde en fullverdig etterforskning, inkludert et intervju med herr Ford, og konkluderte med at ingen administrative eller tvangstiltak trengtes, forklarer Hofer.
AP170403 Navalnyj sitter fortsatt i « administrative arrest » i et fengsel i Moskva, hvor han soner en 15 dagers fengselsstraff.
AP170403 Av de 1000 russerne som ble arrestert i Moskva, ble 95 prosent ilagt 10 dagers « administrative arrest ».
AP170403 Av de 1000 russerne som ble arrestert i Moskva, ble 95 prosent ilagt 10 dagers « administrative arrest ».
DB170401 Noe annet rådet har mandat til å komme med uttalelser om, er for øvrig administrative og økonomiske saker.
DB170331 I 2015 påstod han i chilenske medier at plantasjeeiere var dømt for vanntyveri, mens plantasjeeierne selv fastholdt at hun kun hadde fått « administrative bøter » for brudd på vannloven : ¶
DA170330 Utbyggermetodene i Stavanger følger ofte dette sporet : Verneverdige hus kjøpes opp billig, før de står til forfalls i håp om at den politiske og administrative behandlingen gir unntak fra vern.
AP170330 Byen Arkhangelsk har 348.000 innbyggere og er det administrative senteret i regionen.
VG170329 Én av utvalgets anbefalinger, var å tidsbegrense den administrative toppjobben i NIF.
AP170329 Byen Arkhangelsk med 348.000 innbyggere er det administrative senteret i regionen.
VG170328 Også for den som måtte overta på den administrative toppen vil det være ulevelig at spørsmål om hvordan midler er blitt forvaltet skal skyves under teppet.
VG170328 Med avgangen til den mektige administrative lederen, blir det automatisk en betydelig endringstid i idretten.
VG170328 Det er viktigste nå er å ansette en generalsekretær til å lede vårt administrative team.
VG170328 Douglas Carswell har vært en av de mest profilerte politikerne i partiet, og at han trekker seg bare bekrefter overfor medlemmene at partiet har større administrative problemer enn først antatt.
VG170328 Det vil sannsynligvis være plass for et parti som UKIP, men det blir nå viktig for partiet å ordne opp i de administrative problemene de har møtt de siste årene.
SA170328 Han har vært øverste administrative sjef for fem idrettspresidenter.
FV170328 Han har vært øverste administrative sjef for fem idrettspresidenter.
BT170328 Han har vært øverste administrative sjef for fem idrettspresidenter.
AP170328 Han har vært øverste administrative sjef for fem idrettspresidenter.
VG170327 Andersen har vært den øverste administrative lederen i norsk idrett siden 2004 og har jobbet under syv presidenter.
VG170327 Organisasjonen er en tung aktør i norsk samfunnsliv, og helt siden 2004 har Inge Andersen hatt vervet som øverste administrative leder.
VG170327 - Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund.
DB170327 - Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund.
DA170327 - Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund.
BT170327 - Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges idrettsforbund.
AP170327 Selv må sinolog Bøckman ta til takke med et besøk i den særskilte administrative regionen Hongkong når han lengter som mest til landet som han har studert i mer enn 50 år, men ikke lenger er velkommen til å besøke.
VG170324 Dette kan være administrative avdelingsledere, sjefer eller politiske ledere.
DB170323 * Kommunen kan forenkle administrative prosesser og stimulere til økt næringsvirksomhet blant annet innenfor reiseliv ved å legge klare premisser for hva som tillates innført i tilknytning til tiltaket, som adgangsbegrensning og brukerbetaling, idet tillatelsen innvilges.
SA170322 Ta kraftig tak i den administrative ledelsen og sørge for at maktbruk og lukkethet erstattes av demokrati og åpenhet.i ¶
FV170322 Ta kraftig tak i den administrative ledelsen og sørge for at maktbruk og lukkethet erstattes av demokrati og åpenhet.
DB170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Jenssen.
BT170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, har hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i pressemeldingen.
BT170322 Ta kraftig tak i den administrative ledelsen og sørge for at maktbruk og lukkethet erstattes av demokrati og åpenhet.
AP170322 Ta kraftig tak i den administrative ledelsen og sørge for at maktbruk og lukkethet erstattes av demokrati og åpenhet.
AA170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm.
AA170322 Bakgrunnen for dette er at Interpress, etter vår mening, hatt for høy retur, for høye kostnader og svake administrative rutiner, sier Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm.
VG170321 Rapporten konkluderer at egyptiske myndigheter effektivt har kvelt en gryende demokratisering av egyptiske universiteter gjennom juridiske, administrative og sikkerhetsmessige angrep på studenter.
DB170321 Teatrets administrative direktør og styrelederen ( ekspolitiker og fylkesmann Anne Enger ) har påpekt dette i lengre i tid.
DA170321 En nasjonal lov mot kjønnslemlestelse møter motvilje, blant annet hos islamistiske krefter som påvirker Mali politiske og administrative ledere.
AP170317 Selv må sinolog Bøckman ta til takke med et besøk i den særskilte administrative regionen Hongkong når han lengter som mest til landet som han har studert i mer enn 50 år, men ikke lenger er velkommen til å besøke.
AA170316 Derfor er det viktig å klarlegge dette, også for å gi lokalsamfunnet nødvendig trygghet til de demokratiske og administrative prosesser, skriver Wolden til Adresseavisen.
VG170315 PÅ TOPPEN : Inge Andersen er øverste administrative leder i i Norges Idrettsforbund og dermed også sjef for IT-avdelingen.
DN170313 » - Presidentskapet har også et ansvar for dette og vil bestrebe seg på å holde en åpen og god dialog med både komiteer, partigrupper og enkeltrepresentanter om både parlamentariske og administrative forhold som er viktige for å få et godt arbeidsfellesskap i Stortinget.
DA170312 Alle involverte burde være enige om hvordan disse kampanjene skal foregå gjennom dialog og med gode nok tidsfrister til at nødvendige administrative forberedelser kan gjøres, heter det videre i uttalelsen fra Europarådet.
AA170312 Alle involverte burde være enige om hvordan disse kampanjene skal foregå gjennom dialog og med gode nok tidsfrister til at nødvendige administrative forberedelser kan gjøres, heter det videre i uttalelsen fra Europarådet. ( ©NTB ) ¶
DB170311 Nå håper vi at regjering og kommunenes administrative og politiske ledelse går sammen for å gjøre noe med situasjonen.
SA170309 Universitetsdirektøren leder den samlede administrative virksomheten.
AA170308 Da han la opp som aktiv, gikk han over i administrative roller i langrennsavdelingen.
VG170307 Dertil kommer betydelige administrative kostnader ved å sette opp og administrere et system for inntektsprøving mot familieinntekt.
AP170307 Millionbyen Mosul er det administrative senteret i provinsen Nineveh nord i Irak.
AA170307 Millionbyen Mosul er det administrative senteret i provinsen Nineveh nord i Irak.
DB170306 I den de facto uavhengige republikken Somaliland, som ligger nordvest i landet og som tidligere var britisk, fungerer det administrative best.
SA170305 Den totale potten som går til kvinnefotball er jo stor, men vi mener for mye går til administrative kostnader.
FV170305 Den totale potten som går til kvinnefotball er jo stor, men vi mener for mye går til administrative kostnader.
BT170305 Den totale potten som går til kvinnefotball er jo stor, men vi mener for mye går til administrative kostnader.
AP170305 Den totale potten som går til kvinnefotball er jo stor, men vi mener for mye går til administrative kostnader.
VG170302 Fylkesmannen sendte saken videre til Statens helsetilsyn for en vurdering av administrative reaksjoner.
SA170302 Som fylkeskommunens øverste administrative leder burde kontrollen og rutiner åpenbart ha vært bedre på flere felter, noe Nerdal i ettertid selv innrømmer.
DA170302 Administrative stillinger i kommune og på sykehus.
AP170302 Det har ikke vært grunnlag for å ilegge enkeltpersoner administrative reaksjoner for brudd på helselovgivningen, slår granskingen fast.
AA170302 Det har heller ikke vært grunnlag for å ilegge enkeltpersoner administrative reaksjoner for brudd på helselovgivningen, heter det på tilsynets nettsider.
DA170225 - Vi har sagt fra ved flere anledninger og over lang tid, fordi FHIs økonomiske situasjon er et resultat av tre samtidige prosesser : Kutt i statsbudsjettene for 2015-2017, innføring av en konsernmodell for administrative tjenester i 2017, og omorganiseringer i den sentrale helseforvaltningen i 2016 og 2017.
AP170224 Det handler om verkstedregninger og administrative utgifter.
DB170223 Det er ganske normalt i et konsernforhold at man kjøper tjenester fra morselskapet for å få utført diverse administrative oppgaver, innenfor regnskap, HR og marked.
AP170223 De to andre var nasjonal sikkerhet og det Bannon kalte for « dekonstruksjon av den administrative staten ».
DB170222 To dager seinere ankom de det administrative senteret på Svalbard.
DB170221 ( Dagbladet ) : Et snøskred har gått i Longyearbyen, det administrative senteret på Svalbard.
SA170220 Skal vi nå slike mål for kunnskapspolitikken, må administrative og vitenskapelige fagpersoner anerkjenne hverandres kompetanse, og jobbe sammen i team, der alle har høye ambisjoner innen sine felt.
SA170220 En konsulentrapport konkluderer med at Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ) problemfritt kan kutte 22 prosent av den administrative staben.
SA170220 Dersom vi skulle kuttet 20 prosent i administrative stillinger, ville det mest sannsynlige scenariet for Lesesenteret vært at vi hadde latt være ta på oss oppdragene.
SA170220 Alternativt ville forskerne selv måtte gjøre den administrative jobben, med det resultat at forskningsproduksjonen hadde gått ned, fordi forskeren var opptatt med å finne løsninger på administrative utfordringer.
SA170220 Alternativt ville forskerne selv måtte gjøre den administrative jobben, med det resultat at forskningsproduksjonen hadde gått ned, fordi forskeren var opptatt med å finne løsninger på administrative utfordringer.
AP170219 Kontotyper hvor det har blitt identifisert overlappende egenskaper og bruksområder vil bli harmonisert og senere migrert sammen for å redusere administrative kostnader og sikre transparente løsninger.
DB170216 Dette gjelder blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DB170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.
AA170216 Landets nasjonale telekommunikasjonskomité kunngjorde onsdag at det er innført « administrative sanksjoner » på grunn av nyhetssaker den anså som « direkte provokasjoner » mot Venezuela.
VG170215 Are Hokstad fortsetter som landslagslagets administrative sjef, og Svein Graff fortsetter som mediesjef.
BT170213 I « Vurdering av utflytting av administrative oppgaver », fra juni i fjor 2016, står det blant annet : « Vestlandet har, som flere andre steder i landet, sterke kulturnæringsmiljøer og vil kunne bidra inn i den delen av den statlige satsingen på kulturnæringer som legges til Kulturrådet.
BT170213 I Kulturrådets « Vurdering av utflytting av administrative oppgaver », datert 2. juni 2016, står det blant annet : ¶
AA170213 I september i fjor ble det kjent at NSB skal kutte 300 av 700 administrative stillinger, men NSB vil også prøve å redusere kostnadene i andre deler av virksomheten.
DB170212 Det er ikke altfor lenge siden hun trakk hun seg ut av alle operative og administrative stillinger i forbindelse med sitt eget selvtitulerte motemerke, og fra sin utøvende rolle i Trump Organization.
VG170208 Jeg tror både forpliktelsen til å gjøre noe på fast basis og uviljen til å ta på seg administrative oppgaver - som å bli kasserer - finnes hos en del eldre, sier Sellæg.
VG170208 I tillegg har han en 10 prosent lønnet stilling hvor han tar seg av administrative oppgaver ved senteret som drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon.
DN170206 Mindretallet mener endringer i boligbeskatningen bør vurderes som en helhet og at en særregel vil dessuten skape nye avgrensninger og økte administrative kostnader både for skattyterne og Skatteetaten.
AA170204 En kilde i tyrkisk UD sier « alle deltakerne påpekte at det å ta opp det fremtidige administrative systemet i Syria (... ) og forsøke å starte en diskusjon om ny grunnlov, autonomi og føderalisme (... ) risikerer å hjelpe dem som har ensidige mål ».
DB170203 Han har gjort dette selv om de økonomiske rammebetingelsene og det administrative apparatet rundt klubben ikke alltid har vært slik som en fotballtrener kunne ønske seg, sier Trøim til nettsida.
DB170203 Så må jeg også gå en runde med det administrative personellet rundt, så får vi bygge en så sterk som mulig enhet rundt ham, slik at han får gode medarbeidere, sier Semb til Dagbladet.
DB170203 - Vi har ikke landet noen konkret plan, men noen av de administrative posisjonene er knyttet til fotballforbundet og de kommer til å fortsette.
AA170203 Det er funksjonærer i selskapene som tas ut, det vil si personell som tar seg av innsjekking, jobber ved gaten, driver med salg og marketing eller jobber i administrative stillinger.
DN170201 Streiken blant LOs og YSs medlemmer vil primært berøre administrative funksjoner og rådgivningstjenesten.
DB170130 Nilsen tar seg av markedsføringen mens sjokoladegründer og matspaltist Mats Paulsen tar seg av det administrative , kokkene Nåvik og Asserson er enerådende på maten.
BT170130 Min oppfordring til Bymiljøetaten i Bergen og andre administrative og politiske organer er at man vurderer grundig innspillene som kommer fra innbyggerne med forslag til bedring av trafikksikkerheten i gater og veier.
BT170130 Min oppfordring til Bymiljøetaten i Bergen og andre administrative og politiske organer er at man vurderer grundig innspillene som kommer fra innbyggerne med forslag til bedring av trafikksikkerheten i gater og veier.
SA170126 Universitetsdirektøren leder den administrative virksomheten ved Universitet og er sekretær for universitetsstyret.
DB170124 « Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren », heter det i brevet fra bydelsutvalget hvor det også hevdes at byråden og kommunaldirektøren skal ha presset tidligere byrådsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathsen, til å gå av.
DA170121 Rektoren skal ha inngått et samarbeid med stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ( RKK ), hvor han fakturerte for administrative oppgaver og tjenester tilknyttet dette.
DB170119 Hellerud er imidlertid klar på at Vålerengas sportslig administrative leder er rett mann for Norge.
DB170117 Hun har nemlig trukket seg fra alle operative og administrative stillinger i forbindelse med sitt eget selvtitulerte motemerke, og fra sin utøvende rolle i Trump Organization.
AP170113 Russere som slår sine familiemedlemmer, risikerer dessuten fortsatt administrative reaksjoner som kan svi i russisk målestokk : 4500 kroner i bot, 15 dager i fengsel eller 120 timers samfunnsarbeid.
AP170113 Russere som slår sine familiemedlemmer, risikerer dessuten fortsatt administrative reaksjoner som kan svi i russisk målestokk : 4500 kroner i bot, 15 dager i fengsel eller 120 timers samfunnsarbeid.
DB170111 Hun trekker seg fra alle operative og administrative stillinger i forbindelse med sitt eget selvtitulerte motemerke, og fra sin utøvende rolle i Trump Organization, melder Vanity Fair.
SA170106 22; Hvor var fagfolkene i barnevern, skole, psykisk helsevern og så videre som kunne ha fanget opp jenta på et tidlig nok tidspunkt og gitt henne et tilbud uten bruk av tvang ? • Hvorfor samarbeidet de så dårlig, på tvers av etatene ? • Hvor var de nasjonale og lokale politikerne og administrative beslutningstagerne som besluttet det systemet Ida ble offer for ? • Og hvor var tilsynsmynd
SA170105 Ved å kjenne forarbeidet og det administrative apparatets styrker og svakheter, har rådmannen en mer realistisk forestilling om hva det evner å gjennomføre enn politikere, i alle fall den sorten politikere som har hang til å gjøre drømmevedtak.
SA170102 Et slikt utviklingsarbeid hadde ikke vært mulig uten de administrative ressursene vi har i Jåttå barnehage i dag.
SA170102 Et slikt utviklingsarbeid hadde ikke vært mulig uten de administrative ressursene vi har i Jåttå barnehage i dag.
SA161222 Han er den øverste administrative lederen i Stavanger kirkelige fellesråd, som blant annet har ansvaret for kirkebyggene våre.
BT161215 Dessuten handler Vestlandsregionen om langt mer enn administrative oppgaver.
DA161102 Blant det som vurderes skal være å samle det administrative ansvaret for begge hus i Drammens teater.
AP161023 Stupbratt kurve : Skiforbundets administrative leder Espen Bjervig presenterte kurven som viser hvordan forbundets oppfattes blant befolkningen.
AP160917 - Bruk av administrative ressurser er det største problemet, sier Ella Pamfilova, kvinnen som leder gjennomføringen av søndagens valg i Russland.
AP160917 - Bruk av administrative ressurser er det største problemet, sier Ella Pamfilova, kvinnen som leder gjennomføringen av søndagens valg i Russland.
BT160915 Dagens regelverk krever at helsepersonell må ta stilling til pasientens administrative status før de gir helsehjelp.
AP160907 Nylig opphevet den øverste administrative domstolen i Nice burkini-forbudet, og med dette kom en bølge med skuffede « vestlige feminister » som mente at dette var å legitimere det de så på som kvinneslaveri.
AP160724 - « AMEN », svarte DNCs administrative leder Amy Dacey.
NL160621 Siden vi ønsker å sette eleven i sentrum følger vi dette opp med å slå sammen merkantile og administrative ressurser.
SA160602 Norsk idrett skal ikke ha lønninger i administrative stillinger hvor nivået er det dobbelte av statsministeren.
AP160602 Norsk idrett skal ikke ha lønninger i administrative stillinger hvor nivået er det dobbelte av statsministeren.
AA160602 Norsk idrett skal ikke ha lønninger i administrative stillinger hvor nivået er det dobbelte av statsministeren.
DA160530 Kommunedelplanen for Forus er et godt eksempel, som må gjennom den administrative og politiske papirmøllen i tre kommuner istedenfor én.
AP160518 Terje Svendsen kan nå velge sin egen administrative leder.
AP160518 - Det betyr at den nye NFF-presidenten ikke arver sin administrative leder i meg, men Terje kan nå velge sin egen generalsekretær selv.
SA160517 Fotballpresident Terje Svendsen kan nå velge sin egen administrative leder.
SA160517 - Det betyr at den nye NFF-presidenten ikke arver sin administrative leder i meg, men Terje kan nå velge sin egen generalsekretær selv.
BT160517 Fotballpresident Terje Svendsen kan nå velge sin egen administrative leder.
BT160517 - Det betyr at den nye NFF-presidenten ikke arver sin administrative leder i meg, men Terje kan nå velge sin egen generalsekretær selv.
AP160517 Fotballpresident Terje Svendsen kan nå velge sin egen administrative leder.
AP160517 - Det betyr at den nye NFF-presidenten ikke arver sin administrative leder i meg, men Terje kan nå velge sin egen generalsekretær selv.
SA160510 Vi vil derfor gi sende ut en beklagelse til The Football League for denne administrative feilen.
SA160510 Burnleys administrative ledelse gikk ut på Twitter og påtok jeg all skyld for tabben.
BT160510 Vi vil derfor gi sende ut en beklagelse til The Football League for denne administrative feilen.
BT160510 Burnleys administrative ledelse gikk ut på Twitter og påtok jeg all skyld for tabben.
AP160510 Vi vil derfor gi sende ut en beklagelse til The Football League for denne administrative feilen.
AP160510 Burnleys administrative ledelse gikk ut på Twitter og påtok jeg all skyld for tabben.
AP160421 Byen Raqqa i Syria er IS' administrative sentrum.
AP160405 - Vi utfører bare administrative tjenester for kunder som har selskap etablert gjennom Mossack Fonseca, sa kommunikasjonssjefen ved DNB Luxembourg til Aftenposten tirsdag.
AP160405 - Vi har håndtert noen administrative oppgaver på vegne av våre kunder med MF.
AP160405 Han sier Nordea Luxembourg har utført administrative tjenester for kunder som har slike selskaper.
AP160405 Forståelsen for at fylkene er blitt mindre relevante som politiske og administrative enheter er større.
AP160404 Vi håndterer bare noen administrative oppgaver på vegne av kundene, sier Torp.
AP160404 Vi har bare kontakt med dem når vi utfører administrative tjenester for våre kunder om, sier Torp.
AP160404 - Vi utfører bare administrative tjenester for kunder som har et selskap etablert gjennom Mossack Fonseca, sier kommunikasjons- og markedssjef Jonas Torp ved Nordea Luxembourg.
AP160404 - Ja, vi håndterer administrative oppgaver på vegne av våre kunder.
AP160404 - Norges Bank etablerte i 2011 en plattform for å samle den operative og administrative forvaltningen av eiendomsinvesteringene i kontinental-Europa i Luxembourg.
AP160403 - Vær oppmerksom på at dette er administrative bøter våre agenter har fått etter at deresmellommenn ikke har oppfylt sin kontrakt om at de skal informere oss om at deres kunder er dømt eller oppført på sanksjonslister, heter det i svaret fra Mossack Fonseca.
AP160403 - Vær oppmerksom på at dette er administrative bøter våre agenter har fått etter at deresmellommenn ikke har oppfylt sin kontrakt om at de skal informere oss om at deres kunder er dømt eller oppført på sanksjonslister, heter det i svaret fra Mossack Fonseca.
AP160306 - Jeg må si jeg undres over at bydel Frogners administrative og politiske ledelse kan stå for en slik politisk sensur for ikke å støte en ambassade.
SA160228 Videre bes det om at forbundsstyret overfor Norges Idrettsforbund arbeider for en tilsvarende moderasjonslinje og maksimalbegrensninger for avlønning av administrative stillinger i Norges Idrettsforbund.
SA160228 Fotballtinget ber forbundsstyret vektlegge moderasjon av kostnader for sentraladministrasjonen i NFF, samt sikre at avlønninger for administrative stillinger i NFF ikke overstiger nivå som gjelder for statsrådsstillinger.
AP160228 Videre bes det om at forbundsstyret overfor Norges Idrettsforbund arbeider for en tilsvarende moderasjonslinje og maksimalbegrensninger for avlønning av administrative stillinger i Norges Idrettsforbund.
AP160228 Fotballtinget ber forbundsstyret vektlegge moderasjon av kostnader for sentraladministrasjonen i NFF, samt sikre at avlønninger for administrative stillinger i NFF ikke overstiger nivå som gjelder for statsrådsstillinger.
AP160224 « Michel Platini er utestengt fra å ta del i alle fotballrelaterte aktiviteter ( administrative som sportslige eller annet ) på nasjonalt og internasjonalt nivå i en periode på seks år » skriver FIFA på sin hjemmeside.
AP160224 Blatter er utestengt fra å ta del i alle fotballrelaterte aktiviteter ( administrative som sportslige eller annet ) på nasjonalt og internasjonalt nivå i en periode på seks år », står det om den utestengte FIFA-presidenten.
AP160222 Arbeidsgruppen skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremsettes.
AP160219 Arbeidsgruppen skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremsettes.
AP160210 Kirkerådet har gjort et omfattende arbeid med å utvikle administrative systemer og forberede regelverk som er nødvendig for å gjennomføre reformen.
AP160204 Biskop Bernt Eidsvig gir full støtte til bispedømmets administrative leder, som har avvist alle påstander om represalier mot interne kritikere.
AP160204 Alle påstander er blankt avvist av ledelsen, og bispedømmets administrative leder karakteriserte opplysningene som « sterkt misvisende » og « løse rykter ».
AP160204 Mellom 1997 og 2007 fikk norske sykehus 3400 nye administrative årsverk, en vekst det er lite grunn til å tro har avtatt de senere år.
AP160203 - Er de administrative problemene overkommelige ?
AP160126 Lisa Wade har ledet den administrative delen av bispedømmet i et snaut år, og sier selv hun ble ansatt for å rydde opp.
AP160123 Nå er det de rutinemessige og administrative kontorjobbene som også står i fare for å effektiviseres bort av ny teknologi.
AP160123 Oslo katolske bispedømmes administrative leder besvarer kritikken fra bispedømmets samfunnskontakt i en epost til Aftenposten ¶
AP160123 - Jeg tenker det er ugreit at den administrative lederen går ut i Aftenposten, men også i en redegjørelse på kirkens nettsider, med « følelser og fakta » som tittel på sin versjon av saken.
AP160123 Oslo katolske bispedømmes administrative leder besvarer kritikken fra bispedømmets samfunnskontakt i en epost til Aftenposten.
AP160123 Lisa Wade er bispedømmets administrative leder, her fra pressekonferansen der kirken presenterte opprydningsarbeidet i medlemslistene som Fylkesmannen i Oslo og Akershus påla.
AP160122 Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av lov - og forskriftsendringer blir i liten grad vurdert.
AP160113 Lisa Wade har ledet den administrative delen av bispedømmet i et snaut år, og sier selv hun ble ansatt for å rydde opp.
AP160104 Men i takt med at Xi Jinping strammer grepet i Fastlands-Kina, merker også den særskilte administrative regionen presset fra kommunistpartidiktaturet sterkere.
AP160103 De viser til at Østerrikes høyeste, administrative domstol, Der Verwaltungsgerichtshof, nylig konkluderte med at Ungarn ikke kan anses å være et trygt sted for asylsøkere.
AP160103> De viser til at Østerrikes høyeste, administrative domstol, Der Verwaltungsgerichtshof, nylig konkluderte med at Ungarn ikke kan anses å være et trygt sted for asylsøkere.
AP160103> target="avis" href= De viser til at Østerrikes høyeste, administrative domstol, Der Verwaltungsgerichtshof, nylig konkluderte med at Ungarn ikke kan anses å være et trygt sted for asylsøkere.