SA171216 Jeg har ikke blitt nektet adgang til noe som helst siden jeg var 18 år og hadde litt for mye innabords og prøvde å komme meg inn på Pøbben.
SA171216 I fjor opplevde jeg å bli nektet adgang til Egersund kirke.
AP171216 Sovjetunionens siste, store historiker med adgang til KGB-arkivene, er ærlig når han fortsetter : At hans arkivstudier ikke frembrakte materiale som med sikkerhet kunne gi en trygg konklusjon.
SA171215 Stortingsflertallet ber regjeringen « utrede adgang til i større grad å åpne opp for å ta utdanning, herunder utdanning som gir studiepoeng, mens man mottar dagpenger ».
DA171215 Men det er ikke alle som har adgang til de rommene ?
AA171214 Det franske nasjonalprosjektet var politisk, språklig, kulturelt, og du fikk adgang til makta.
SA171213 Vi ser ikke årsaken til skadene, rett og slett fordi vi ikke har adgang til pasientenes journaler, sier hun.
DB171213 Hvis det ikke hadde vært for at deres kandidat til slutt ble den åpenbare rasisten Roy Moore, som var beskyldt for å være et seksuelt rovdyr, som forsynte seg med tenåringsjenter, og var blitt nektet adgang til et shoppingsenter på grunn av nettopp dette.
AP171213 - Noen ganger bygger kommunen et flott treningssenter i tilknytning til svømmehallene, og billett til hallen gir også adgang til treningssenteret.
AA171213 Vil området gi oss attraktiv adgang til sjøen ?
VG171212 SKIPRESIDENT : Jelena Välbe regner med at hun blir nektet adgang til OL.
VG171212 Men da bør heller ikke reglene deres gi dem adgang til dette, sier han til VG.
DB171212 Mange russere er uten tvil svært opprørte etter at hjemlandet deres ble nektet adgang til neste års olympiade, men nå får de støtte fra uventet, men uekte, hold.
DB171212 Kvegtyveri og kamp mellom rivaliserende stammer av nomader og fastboende om adgang til vannkilder og beiteområder er ikke uvanlig i Sør-Sudan, der begge sider av slike konflikter som oftest bærer automatvåpen.
DB171212 Den gjelder ikke tjenestenæringer, og britene kjemper for å adgang til EU for sine finansielle tjenester.
DB171212 Britene vil ha « knirkefri » adgang til det indre markedet, men noe sånt finnes ikke, sier handelskommissær Cecilia Malmström.
DB171211 ° Dersom du blir tatt i sniking vil du umiddelbart bli nektet adgang til flyet og mister retten til kompensasjon eller pengene tilbake.
DB171211 - Kan nektes adgang
DB171211 Manchester United skal imidlertid ha nektet disse adgang til garderobene i forbindelse med helgas toppkamp.
DB171210 Å tillate fortsatt fri bevegelse over grensene, vil kunne gi Storbritannia større adgang til EUs indre marked, selv etter at EU-medlemskapet er over for godt.
AP171210 Det var ikke mye protester mot dette i denne periode, heller ikke at jøder og til dels kristne ikke hadde adgang til de hellige stedene i Gamlebyen, mens byen etter 1967 har vært åpen for alle.
AP171210 Medlemmer av partiet hadde adgang til Smolnyj ved å vise frem partiboken.
AP171209 Første dag hadde vi gratis adgang , men ingen kom.
AP171209 Første dag hadde vi gratis adgang , men ingen kom.
AP171208 Han fulgte flertallets vilje, og la opp til en voteringsorden som gjorde at Frp ikke fikk adgang til å stemme over Carl I.
AA171208 Han fulgte flertallets vilje, og la opp til en voteringsorden som gjorde at Frp ikke fikk adgang til å stemme over Carl I.
DB171207 nelighet slik att flere kan dømmes til fengsel, og også ytterligere utvide adgangen til å idømme TPH overfor utilregnelige ), burde det være ekstra vesentlig at mediene faktisk refererer slike saker på en tilstrekkelig opplysende måte, og ikke skaper et falskt inntrykk av at domstolene har mindre adgang til å reagere mot slike personer enn de faktisk har etter dagens lovverk.
DA171207 På egne nettsider hevder de at dette er på grunn av sikkerhetshensyn, og at de som er nektet adgang , har « oppfordret til vold og kaos ».
DA171207 - Rent oppspinn, mener Attac, som viser til at en rekke internasjonale fagforenings-, bistands, naturverns- og hjelpeorganisasjoner, samt flere forskere og akademikere, er blant dem som er nektet adgang .
AP171207 - I denne sektoren har det vært et veldig hierarkisk system, i stor grad styrt av en gutteklubb der kvinner ikke hadde adgang .
VG171206 Han sier at Stiftelsestilsynet ikke har adgang til å hente ut private bankkontoutskrifter, men at tilsynet kan be om at det frivillig oversendes slik informasjon.
AP171206 Han påpeker at en fredsavtale må avklare alle grensetvister, hvordan man skal definere flyktningers returrett, religionenes adgang til sine hellige steder og sikkerhetsgarantier.
NL171205 Fangst av snøkrabbe har utløst flere rettslige spørsmål, blant annet hvilken folkerettslig adgang Norge har til å regulere denne arten.
NL171205 Finland ønsket adgang til havet, legitimert av tidens europeiske « korridor»-tenkning og ideen om naturlig « Lebensraum ».
DN171205 LO har foreslått at regjeringen gir bedriftene adgang til å slå sammen pensjonsordningene sine.
VG171204 Så godt som alle nektes statsborgerskap, har begrenset adgang til utdanning og helsevesen, nektes arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap.
VG171204 Selv de som hadde statsborgerskap er blitt internert i gettoer, fratatt mulighet til å tjene til livets opphold og nektet adgang til skoler og helsevesen.
VG171204 Ap-leder Jonas Gahr Støre insisterer på at hastebehandlingen for å hindre varamedlemmer på Stortinget adgang til Nobelkomitéen ikke handler om Carl I.
DN171204 Da presidenten i august troppet opp på flyplassen i Riyadh, i spissen for et følge av ledere fra Jemen, ble de nektet adgang og bortvist.
DA171204 Da presidenten i august troppet opp på flyplassen i Riyadh, i spissen for et følge av ledere fra Jemen, ble de nektet adgang og bortvist.
AP171204 Da presidenten i august troppet opp på flyplassen i Riyadh, i spissen for et følge av ledere fra Jemen, ble de nektet adgang og bortvist.
AP171204 Og kjempe med det våpen divaposisjonen og en åpen adgang til mediene hadde gitt henne.
DN171203 - Vi går tidlig inn for å få adgang til stort areal til en billigere penge, men vi er villig til å trekke oss også tidligere, sier han.
AP171201 Midt på dagen har man snudd slik at sørgående trafikk har fått adgang til begge feltene om ettermiddagene.
SA171130 - Det er oppsiktsvekkende og beklagelig at vårt team nektes adgang , sier hun til Bergens Tidende.
FV171130 - Det er oppsiktsvekkende og beklagelig at vårt team nektes adgang , sier hun til Bergens Tidende.
DA171130 Selv om dette også er juleavslutning for elevene, er det adgang for alle.
BT171130 - Det er oppsiktsvekkende og beklagelig at vårt team nektes adgang , sier hun til Bergens Tidende.
AP171130 - Det er oppsiktsvekkende og beklagelig at vårt team nektes adgang , sier hun til Bergens Tidende.
AA171130 - Det er oppsiktsvekkende og beklagelig at vårt team nektes adgang , sier hun til Bergens Tidende.
VG171128 Internasjonale journalister har ikke adgang til området, så VG snakker med ham via lydmeldinger, telefon og tekstmeldinger.
DN171128 LO har foreslått at regjeringen gir bedriftene adgang til å slå sammen pensjonsordningene sine.
DB171128 LO har foreslått at regjeringen gir bedriftene adgang til å slå sammen pensjonsordningene sine.
DA171128 - Styringsretten gir ikke arbeidsgiver adgang til å detaljstyre lærere på deres fagfelt, fastslår Jens Garbo.
DA171128 Men hvem skal egentlig « ha adgang » til dette strøket ?
DA171128 oktober : « Flyktninger og sosialklienter skal ikke ved Drammen kommunes hjelp gis adgang til strøk som ellers er forbeholdt personer med bærekraftig privatøkonomi, mener Frp-politiker Ole Hovengen.
BT171128 LO har foreslått at regjeringen gir bedriftene adgang til å slå sammen pensjonsordningene sine.
NL171127 Dette handler først og fremst om at Finland ønsker adgang til Barentshavet.
DB171127 ¶ MENER SEG DISKRIMINERT : Mathias Storaas ( 21 ) sier synshemmede stadig blir nektet adgang til utesteder av vakter som tror de er fulle.
DB171127 - Blokaden forverrer det som FN har omtalt som verdens verste humanitære krise til dags dato og 20 millioner mennesker nektes adgang til livreddende humanitær hjelp.
AP171127 « Det er ikke adgang til å søke permisjon som vararepresentant før man faktisk er møtende på Stortinget », heter det i en betenkning fra Stortingets konstitusjonelle avdeling til Stortingets presidentskap.
SA171125 Det opplyse av flere av angriperne er drept, men dette lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder ettersom pressen ikke har adgang til denne delen av Sinai.
BT171125 Det opplyse av flere av angriperne er drept, men dette lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder ettersom pressen ikke har adgang til denne delen av Sinai.
BT171125 Han står fast på at ville dyr ikke kan eies av noen, og vil ha lik adgang til reinsdyrjakten.
AP171125 Jeg vet ikke hva jeg ville gjort hvis jeg var deg, Tvedt, men jeg er helt sikker på at jeg hadde vært forsiktig med å snakke om viktigheten av norsk dugnad og ungdom som byggeklosser når dugnadspenger går til alkohol og ungdom blir nektet adgang til viktige og motiverende arrangementer på grunn av alkohol.
VG171124 Ikke en gang statlige nyhetsbyråer har vært gitt adgang .
DN171124 Samme dag meldte selskapet at det hadde suspendert revisor, noe Finanstilsynet har gjort klart at selskapet ikke har adgang til.
NL171123 Få spør om det, 80 år senere, kan sementere for mye makt hos en ganske liten gruppe redere som både har en lukket adgang til ressursene, og enerett til å fastsette prisen på fisken.
AP171122 En av toppmodellene, Gigi Hadid, som skulle være med å vise frem plaggene, fikk heller ikke adgang til landet.
AP171122 Det er et paradoks at nåværende stortingspresident, som nektet tidligere fredsprisvinner Dalai Lama adgang til Stortingets hovedinngang, skal ha innflytelse på hvorvidt Hagen kan aksepteres som medlem av Nobelkomiteen.
BT171121 Internasjonale hjelpeorganisasjoner og journalister er blitt nektet adgang til området.
DB171119 Menn nektes adgang til ny svensk festival etter voldtektsanklager : - Hvem er det som voldtar ?
DB171119 Det var de som mente at det var diskriminering av menn å nekte dem adgang til musikkfestivalen, men i det siste har protestene stilnet.
DA171119 Et representantforslag fra SV om å ramme inn Sandbergs adgang til å innvilge slike dispensasjoner, ligger nå til behandling i næringskomiteen på Stortinget.
AP171119 De som reiser på de aller rimeligste billettene som ikke gir adgang til å sjekke inn bagasje, får et 5-tall på sitt boardingkort og må vente til alle andre har gått om bord.
NL171117 opprettelse av salgslag med adgang til å fastsette minstepris til fisker, og definering av særlige krav om å være aktiv fisker som forutsetning for å kunne eie og drifte fiskefartøy.
DB171117 Folk med lav poengsum vil angivelig straffes med lavere bredbåndshastighet, begrenset adgang til restauranter, reiserestriksjoner og alvorligere ting som yrkesforbud og mangel på sosiale ytelser.
VG171116 Da Kvilekval etter middagen med sin sønn kom tilbake til delegasjonshuset - der kun troppen hadde adgang - var det tydelig både for delegasjonsleder og for de andre trenerne som har uttalt seg til VG, at han hadde nytt alkohol.
VG171116 Da Kvilekval etter middagen med sin sønn kom tilbake til delegasjonshuset - der kun troppen hadde adgang - var det tydelig både for delegasjonsleder og for de andre trenerne som har uttalt seg til VG, at han hadde nytt alkohol.
DA171116 Det er gratis adgang .
NL171115 Og, vi begrenser FrP- og Høyre-regjeringens vide adgang til å fortsette å øke andelen enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge.
DB171115 Ifølge det amerikanske mediet gir libyske kystvakter nå begrenset adgang for båter med flyktninger i, noe som gjør at menneskesmuglere heller blir « herrer », og flyktninger og migranter blir slaver.
DB171115 Men etter valget er løftene om å ta grep byttet ut med å gi bemanningsselskapene økt adgang til å bruke midlertidige ansettelser.
AA171115 Er det rettferdig overfor den helt overveldende majoriteten av fredelige muslimer å nekte dem adgang , fordi det kan finnes en og annen islamistisk tulling ?
AA171115 Er det dem som faktisk har kommet seg hit, og som står først i køen som skal få adgang ?
SA171114 Å hindre en person i å kunne starte på en sykepleierutdanning fordi man ikke har god nok karakter i matematikk - dersom man ellers er kvalifisert, blir som å nekte en person adgang til et ingeniørstudium fordi man ikke har karakteren 3 ( tre ) i engelsk.
DN171114 Seks skiheiser gir adgang til 11 nedfarter med tilsammen 19,6 kilometers lengde.
DA171114 Lørdag er det gratis adgang for alle som vil se fordi Thon hotels og Rema 1000 har gått inn som sponsorer og dekker alle billettene.
DA171114 Gratis adgang
DA171114 Komiteen ber videre finansministeren redegjøre for om en SSB-direktør er avhengig av finansministerens tillit for å kunne være i sin stilling, og hvilken adgang departementet har til å instruere SSB.
AP171114 Til tross for at SSBs forskere har direkte adgang og best kjennskap til de unike norske dataene og detaljkunnskap om de norske institusjonene ?
VG171113 Da må politiet få lov til å gjøre jobben sin og gis adgang til å « patruljere » og etterforske på nettet.
NL171113 En slik adgang vil kunne låse råstoffet til bestemte bedrifter og dermed hindre nødvendig omstilling i næringen.
DB171113 Samtidig besluttet regjeringen å bevæpne politiet på Oslo Lufthavn, i første omgang i tre måneder, men med adgang til forlengelse hver åttende uke.
AP171113 Egentlig hadde jeg ikke noe der å gjøre, men de sløve, finske portvaktene så ikke forskjell på mitt begrensede adgangskort og det som faktisk ga adgang til dette området.
AP171113 Egentlig hadde jeg ikke noe der å gjøre, men de sløve, finske portvaktene så ikke forskjell på mitt begrensede adgangskort og det som faktisk ga adgang til dette området.
AA171113 Politiet i Grimstad og Bø har ennå ikke avgjort de to siste sakene, hvor rom ble nektet adgang til campingplasser.
AA171113 Med skjult opptaksutstyr dokumenter vi hvordan rom blir diskriminert og nektet adgang til boliger, hoteller, campingplasser og andre fasiliteter som de fleste andre nordmenn tar for gitt.
AA171113 I 1927 vedtok Stortinget den såkalte « sigøynerparagrafen », som nektet folkegruppen adgang til riket.
AP171111 Det er gratis adgang og banen er åpen for alle på følgende tider : ¶
VG171110 I Rio i fjor høst ble alle Russlands utøvere nektet adgang til Paralympics.
VG171110 Braut Svendsen sier at det i den nye loven gis en utvidet adgang til å gå til oppsigelse ved at oppsigelsesgrunnlaget « gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter » ble tilføyd.
SA171110 Under asylkrisen sikret Ap og Sp regjeringen adgang til å instruere det domstollignende organet Utlendingsnemnda.
NL171110 Flyselskapet Norwegian har lenge ønsket å forkorte sine flyruter mellom Norge og Øst- og Sørøst-Asia, ved å få adgang til den såkalte « Sibir-korridoren ».
DN171110 Hovedavtalen presiserer nå at protokoller fra forhandlinger skal undertegnes « så snart som mulig », og at tillitsvalgte skal ha adgang til hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr, på linje med det som benyttes i bedriften.
AP171110 Dermed er det adgang til å returnere denne gruppen også til områder de ikke har noen tilknytning til.
AP171109 Den mener lovlydige borgere må ha adgang til å forsvare seg.
AP171109 Med skjult opptaksutstyr dokumenteres hvordan rom blir diskriminert og nektet adgang til boliger, hoteller, campingplasser og andre fasiliteter som de fleste tar for gitt. 3rd-party-bio ¶
SA171108 Under asylkrisen sikret Ap og Sp regjeringen adgang til å instruere det domstollignende organet Utlendingsnemnda.
VG171107 Tvert imot vil de gi bemanningsbyråene gis en helt ny adgang til å ansette arbeidstagere midlertidig, sier Tajik.
SA171106 Saudi-Arabia har tidligere fått kritikk for å ha nektet FN-fly med nødhjelp og journalister adgang til Jemen, men skjerper nå blokaden.
DN171106 Saudi-Arabia har tidligere fått kritikk for å ha nektet FN-fly med nødhjelp og journalister adgang til Jemen, men skjerper nå blokaden.
DB171106 Venstre vil heller ikke øke den laveste momssatsen, som omfatter overnatting, kringkastingsavgift og adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer, fra ti til tolv prosent.
DB171106 Den lave merverdisatsen og etter hvert mye omtalte « moroskatten » omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer.
VG171105 Staten har gitt politiet adgang til å bruke makt mot egne borgere.
DA171105 Og VIF inviterer alle barne- og ungdomslag i Oslo til gratis adgang .
AP171105 Deretter innførte Stortinget en egen « sigøynerparagraf » i den nye fremmedloven av 1927 : « Sigøynere og andre omstreifere som ikke godtgjør å ha norsk statsborgerrett, skal nektes adgang til riket », het det.
DB171104 Reversering av arbeidsmiljøloven, med økt adgang til midlertidige ansettelser, var det første Ap skulle ta tak i etter et regjeringsskifte.
DA171103 Vålerenga inviterer alle barne- og ungdomslag til gratis adgang på årets siste hjemmekamp mot Odd.
AA171103 Gammelordføreren ble nektet adgang
AA171103 Adresseavisen kjenner til at det fra kommunens side har vært arbeidet intenst de siste dagene for å skaffe ordføreren adgang til basen for å være til stede når flyene lander.
DN171102 - Dette er beviser som tidligere instanser ikke har hatt adgang til og mulighet for å vurdere, og vil gjelde både korrupsjonsdelen, men også domfellelsen for øvrig.
DB171101 Han viste til fremmedlovens bestemmelse som nektet romfolket adgang til riket.
AP171101 Det var TV-kanalen ABCs filial i New York som først meldte at Saipovs adgang til landet kom via visumlotteriet.
VG171031 Saudi-Arabia er et av landene i verden med størst segregering mellom menn og kvinner, og i dag er det kun menn som har adgang til sportsarenaer.
DN171031 Som DN tidligere har omtalt mener norske Kina-eksperter at bronekten kunne skape problemer for norsk laksenæring, som i disse dager ber om adgang for norsk laks til det kinesiske markedet.
DB171031 Den senere nøkkelfiguren Rolf Sæterdal fikk til og med, like før murens fall, adgang til et hemmelig sportslaboratorium noen mil utenfor Berlin.
AP171031 Mor og sønn er også offer for fars tapping av kontoer, samtidig som bygdesamfunnet betrakter dem som medskyldige og nekter dem jobb, respekt og adgang til butikken.
VG171030 I sommer : Kronprinsen nektet adgang i bar i Australia ¶
VG171028 Jeg har tidligere tatt til orde for at grensene for politiets adgang til å infiltrere kriminelle miljøer og til dels begå kriminelle handlinger, burde reguleres og ikke overlates til politiets vurderinger, sier han til VG.
DB171028 ¶ BLE NEKTET ADGANG TIL USA : Etter funn av kokainrester i bagasjen, ble « Stranger Things»- stjernen returenert til London samme kveld.
DB171028 | Nektet adgang til USA etter funn av kokain i kofferten ¶
DB171028 Som britisk statsborger ble Heaton verken bøtelagt eller arrester, og hendelsen skal ikke ha hatt andre følger enn at Heaton ble nektet adgang til landet og i stedet returnert til London.
DB171028 ( Dagbladet ) : Den britiske skuespilleren Charlie Heaton ( 23 ) ble nektet adgang til USA sist uke, etter at rester av kokain ble funnet i bagasjen da han landet på flyplassen LAX i Los Angeles.
DB171028 | Nektet adgang til USA etter funn av kokain i kofferten ¶
DB171028 De holder seg først og fremst oppe på godset sitt, som er omkranset av skilt som viser at uvedkommende ikke har adgang .
DB171028 | Nektet adgang til USA etter funn av kokain i kofferten ¶
VG171027 Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgivere adgang til å avslutte arbeidsforholdet på grunn av alder når arbeidstakeren fyller 72 år.
DB171027 | Nektet adgang til USA etter funn av kokain i kofferten ¶
AP171027 Han sier han forstår at russerne er restriktive med å la nye selskaper fly over Sibir, men hevder at andre land har forhandlet seg til adgang for mer enn ett flyselskap til å fly den attraktive ruten.
AP171027 Han sier han forstår at russerne er restriktive med å la nye selskaper fly over Sibir, men hevder at andre land har forhandlet seg til adgang for mer enn ett flyselskap til å fly den attraktive ruten.
DN171026 På den ene siden ber Norge nå om fri adgang for fisk etter år hvor det norsk-kinesiske forholdet har vært i fryseboksen.
DN171026 Der ber Norge om adgang for norsk laks til det kinesiske markedet.
DN171026 Undersøkelsen skal klarlegge om britene gir de multinasjonale selskapene adgang til å betale for lite i skatt, noe som i så fall ville være i strid med EUs regler for statsstøtte.
DB171026 Da ble vestlige organer som BBC, The Guardian, The New York Times, The Economist og The Financial Times stanset i døra uten noen formell begrunnelse på hvorfor korrespondentene var nektet adgang .
VG171025 Skolebyråden i Oslo vil ha adgang til at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning.
VG171025 - En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk.
DN171025 Journalister fra The Guardian, New York Times, Financial Times, The Economist og andre vestlige medier ble nektet adgang til en seanse hvor de syv medlemmene ble presentert.
DA171025 - En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk.
DA171025 - Hvis ikke jordbruket selv innser at denne situasjonen er uholdbar, vil det bli mindre adgang til å skrive ut omsetningsavgift, sier han.
AP171025 BBC ser dette som et klart tegn på Kinas økende besluttsomhet når det gjelder å kontrollere hva som rapporteres om landet, hjemme så vel som utenriks : Ingen offisiell grunn til utestengelsen ble oppgitt, men journalister fikk underhånd beskjed om at de var nektet adgang på grunn av hva de tidligere hadde rapportert, melder den britiske kringkasteren. http://twitter.com/JorgenLohne ¶ jl@ap.no ¶
AP171025 - En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk.
NL171024 På denne måten er mange gitt adgang til å kjøre med snøskuter i utmark, under forutsetning av at reglene følges.
NL171024 Det gir imidlertid ikke adgang som en blankofullmakt til ubegrenset kjøring hverken i tid eller geografisk område.
AP171024 For disse ligger det an til egne grenser for vind før de nektes adgang til broen.
VG171021 | Lothepus nektet adgang til Vinmonopolets fagmesser ¶
VG171021 Lothepus er nektet adgang på Vinmonopolets fagmesser etter at han og Petter Pilgaard lot være å spytte ut alkohol.
VG171021 Da radarparet lot være å spytte ut smaksprøvene de ble servert, ble Lothepus nektet adgang på fremtidige arrangementer.
VG171021 Flere vannkraner er montert inne i bebyggelsen, noe som har gitt beboerne lettere adgang til det viktigste av alt : Rent vann.
DB171021 Gjerningsmannen var bevæpnet med pistol og krevde å få adgang til stedets safe.
AP171021 Gjerningsmannen var bevæpnet med pistol og krevde å få adgang til stedets safe.
AP171021 Gjerningsmannen var bevæpnet med pistol og krevde å få adgang til stedets safe.
AA171021 Gjerningsmannen var bevæpnet med pistol og krevde å få adgang til stedets safe.
BT171020 Lothepus er nektet adgang til Vinmonopolets fagmesser.
VG171019 - Spørsmålene om norsk politi lovlig kan infiltrere overgrepsnettsteder som ledd i etterforskingen av straffbare handlinger, og hvorvidt det er adgang til å dele overgrepsbilder, er sammensatt og kan ikke besvares helt generelt, begynner statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten.
DA171019 Adgang til øya Danmark ved lavvann, via en jutulbro fra land.
SA171018 | Hevder Statoil hadde fri adgang til å droppe helikopteravtale ¶
DB171018 Staten har i en viss utstrekning menneskerettslig plikt til å tilby fri rettshjelp til borgerne dersom det er nødvendig for å sikre adgang til domstolene.
DB171017 Hvor mange kvinner tror du egentlig har adgang til twitter for å fortelle sin historie om overgrep ?
AP171017 Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.
DB171015 Her hadde riktignok bare menn adgang , men spørsmålet er likevel : Er det en - i manges øyne særs velkommen - oppmykning på gang ?
DB171015 For første gang i nasjonens 87 år lange historie fikk kvinner adgang til å overvære festlighetene på Kong Fahd Stadion i Riyadh.
VG171014 Det er en grunn til at siden ikke gir dere adgang når JavaScript er aktivert ».
DB171013 For persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre har den fram til nå altså vært ti prosent.
SA171012 Den lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement ¶
DN171012 Det vil øke prisen på blant annet persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.
DN171012 Satsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer.
DB171012 Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.
DB171012 Den såkalte lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement.
BT171012 Den lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement ¶
AP171012 Den lave merverdisatsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangement ¶
AA171011 I følge Trønder-Avisa har lagmannsretten lagt vekt på at Anderssen har forholdt seg til verneforskriften på Tautra, som gir adgang til å sanke egg av fiskemåke i en tidsperiode.
DB171010 LUKKET SELSKAP : Inviterte medlemmer får adgang til Titus-samfunnet - og kan bli ambassadører mot en investering på 1000 euro.
DA171010 Der er tema adgang, og hvem som får adgang til den offentlige debatten.
DA171010 Der er tema adgang , og hvem som får adgang til den offentlige debatten.
AP171010 Mens tidligere, lignende rapporter har lagt avgjørende vekt på barns manglende adgang til skolegang, fremholder UNESCO denne gang at skoler i mange land er av elendig kvalitet, påpeker BBC.
AP171010 - Det er en av grunnene til at Legeforeningen har engasjert seg i arbeidet for å sikre også personer uten lovlig opphold adgang til helsehjelp fra norsk helsetjeneste.
AP171010 Litt cannabis-rusk eller en ‘kvarting' heroin har gitt politiet nærmest ubegrenset adgang til bestemmelsene om de kan knyttes opp mot en straffesak.
VG171009 Han presiserer at norsk politi har adgang til å infiltrere - de kan utgi seg for å være for eksempel en 17 år gammel jente, men de skal ikke være den som tar initiativ til å starte en samtale, eller oppfordre til å ta eller dele overgrepsbilder.
AP171009 Kosovos uavhengighetserklæring i 2008 er et annet eksempel, men selv i dette tilfellet - grunngitt i varig og grov vold mot en etnisk gruppe - har det vært stor uenighet om eksistensen av en rettslig adgang til løsrivelse.
AP171009 etnisk rensning, folkemord eller systematiske og varige forbrytelser mot menneskeheten, vil en adgang for den rammede befolkningen til å kreve løsrivelse fremstå argumenterbart som en slags nødrettsmekanisme mot den uholdbare tilstanden.
VG171008 0039 Arendal : mann 29 ringer 112 gjentatte ganger for han vil inn på utested men nektes adgang .
SA171008 Bare timer før russernes åpningskamp under sommerens Confederations Cup ( prøve-VM ) ble Shprygin nektet adgang under hele mesterskapet, sammen med over 200 andre antatte problemsupportere.
AP171008 Bare timer før russernes åpningskamp under sommerens Confederations Cup ( prøve-VM ) ble Shprygin nektet adgang under hele mesterskapet, sammen med over 200 andre antatte problemsupportere.
DB171007 Dersom jeg bestiller utreisebilletten fra SAS direkte får jeg Plusbillett med blant annet adgang til endringer, setevalg, gratis bagasje og adgang i loungen for kr 2549.
DB171007 Dersom jeg bestiller utreisebilletten fra SAS direkte får jeg Plusbillett med blant annet adgang til endringer, setevalg, gratis bagasje og adgang i loungen for kr 2549.
AP171007 Raja sier at presidentvervet « gir han tilgang og adgang » til politikere og institusjoner ute i verden som han ellers ikke ville hatt.
VG171006 Dette er uhygienisk, og gir adgang for skadedyr.
AA171006 - Lagmannsretten fant at tingrettens vurdering var for begrenset, og at blant annet hensynet til en delvis lukking der pressen fikk adgang ikke var vurdert opp mot internasjonale konvensjoner.
AP171005 Mange opplever at de blir ønsket velkommen når de lager positive saker, men nektes adgang når de lager saker med kritisk søkelys på sykehuset, skolen eller barnevernsinstitusjonen, sier Høie.
VG171004 Slik kunne de fly inn nødhjelp til områder Khartoum nektet humanitær adgang til.
DN171004 Man kan bare gjette seg til hva de hadde adgang til, sier Kennedy til Reuters.
DA171004 Man kan bare gjette seg til hva de hadde adgang til, sier Kennedy til Reuters.
DA171004 I samme område som fiskebåtene er nektet adgang , får Statoil nå starte boring.
DA171004 I samme område som fiskebåtene er nektet adgang , får Statoil nå starte boring.
AP171004 Vi ser selvsagt viktigheten av å forsvare minoriteters rett til høyere utdanning, men adgang til å bære ansiktsdekkende plagg vil etter vår mening undergrave fullverdig deltagelse i universitetenes pedagogiske og akademiske fellesskap for de minoritetskvinnene dette gjelder.
AA171004 Man kan bare gjette seg til hva de hadde adgang til, sier Kennedy til Reuters.
VG171003 Det man kunne gjort var å lukke dørene for allmennheten, men gi pressen adgang til å være til stede, men med begrensninger i referatadgangen som retten finner nødvendige, sier han til VG.
DB171003 BEKREFTER : Dagbladet hadde adgang til å fotografere i retten, bekrefter Kommuneadvokat i Oslo, Hanne Harlem.
DB171003 Madsen har underveis i etterforskningen nektet politiet adgang til datamaskinen sin, og henvist til at den inneholder forretningshemmeligheter og taushetsklausuler.
VG170928 Alle borgere fra alle land har lik rett til adgang og opphold på Svalbard, og utlendinger trenger ikke visum eller oppholdstillatelse.
DB170928 Alle borgere fra alle land har lik rett til adgang og opphold på Svalbard, og utlendinger trenger ikke visum eller oppholdstillatelse.
DB170928 Kronprins Frederik ( 49 ) nektet adgang til bar i Australia ¶
AA170928 Alle borgere fra alle land har lik rett til adgang og opphold på Svalbard, og utlendinger trenger ikke visum eller oppholdstillatelse.
DB170927 - Jeg møtte henne på hotellet den natta før han ble funnet død, hevder Johansen, som også sier at han lenge hadde nektet kvinnen adgang til hotellet.
DA170927 - Det er kjempeviktig at ungdom har adgang til et bredt utvalg av prevensjon, men når skaden har skjedd må nødprevensjon være lett tilgjengelig og noe alle kan ha råd til å benytte seg av.
VG170926 Rørt av min skjebne ringer Reese en kompis med adgang til registeret over autoriserte gulfebervaksineleger, men får fortsatt ingen treff på fastlegen min.
DB170926 - Nektet adgang
DB170926 - Jeg møtte henne på hotellet den natta før han ble funnet død, hevder Johansen, som også sier at han lenge hadde nektet kvinnen adgang til hotellet.
DB170925 - Kan nektes adgang
BT170924 I underkant av 30 mennesker blir altså nektet adgang til Vålerenga Stadion.
AP170924 Det er ikke mer enn et par uker siden etterretningssjef Morten Haga Lunde enda en gang foldet sine hender små i bønn om større adgang til å overvåke data og nettrafikk.
DB170920 Stadig oftere skal FN ha gitt etter for fra press fra Kina om å nekte adgang til møter for regimekritikere som Tibets åndelige leder Dalai Lama og den kjente uygur-aktivisten Dolkun Isa.
DB170920 Kvelden i Bilbao ender selvfølgelig med dramatikk, og Langdon er snart i full gang med en farefull ferd for å finne et kryptisk passord som vil gi adgang til Kirschs hemmelighet.
AP170920 * Dagens Næringsliv avdekket også at WSoC i en tiårsperiode krevde over dobbelt så mye i skolepenger som loven gir adgang til. 1.300 studenter gikk til søksmål for å få tilbake pengene.
AP170920 - Som talsperson for det største partiet vil du ha like lett adgang til debatter og være like synlig som en komitéleder, sier en med mange års erfaring.
SA170919 Irans fotballforbund lukker ørene for kritikken og fortsetter å nekte kvinner adgang til fotballkamper i landet.
DB170919 Dette kan være adgang til konserter, sportsbegivenheter, utflukter eller fornøyelsesparker, omvisninger, skiheiskort, leie av sportsutstyr, for eksempel skiutstyr, eller spabehandlinger.
DB170919 - Kan nektes adgang
DA170919 Irans fotballforbund lukker ørene for kritikken og fortsetter å nekte kvinner adgang til fotballkamper i landet.
AP170919 - Det er riktig at rovviltnemndene har fått adgang til å legge vekt på slike hensyn ved lisensfelling.
AP170919 Irans fotballforbund lukker ørene for kritikken og fortsetter å nekte kvinner adgang til fotballkamper i landet.
DB170918 - Du har altså rett til å klage hvert år, men det er ikke adgang til å klage på det samme grunnlaget flere ganger. (...
AA170918 De har valgt å kreve førtidig tilbakebetaling av lånet og benyttet en tilhørende adgang til å sette inn nye styremedlemmer i Norske Skog AS, men de har altså ikke tiltrådt pantesikkerheten.
AA170918 De har valgt å kreve førtidig tilbakebetaling av lånet og benyttet en tilhørende adgang til å sette inn nye styremedlemmer i Norske Skog AS, men de har altså ikke tiltrådt pantesikkerheten.
DB170917 Mens Unicef sender mer hjelp til Bangladesh, har myndighetene i Myanmar sperret bistandsarbeidernes adgang til gravide kvinner og barn i i Nord-Rakhine.
AA170917 Trøndelag politidistrikt melder at de har vært i en bolig i Follafoss sentrum i Verran søndag kveld, etter melding om uberettiget adgang , eller innbrudd som det het før.
AA170917 Der har vi foretatt en åstedsundersøkelse i et bolighus etter melding om uberettiget adgang .
AP170916 AarhusCard gir deg adgang til de fleste museene og gratis buss, samt rabatt i mange butikker.
SA170915 Hun har ikke på noe tidspunkt fordømt forfølgelsen av rohingyaene, og hun har havnet i krangel med FN etter at hennes regjering har nektet å gi en egen FN-utsending adgang til Myanmar for å undersøke forfølgelsen.
AP170915 Arbeidsgivere er gitt generell adgang til å ansette på midlertidige kontrakter.
AP170915 Da Regjeringen fikk flertall for en knapt merkbar økt adgang til midlertidige ansettelser, utløste det for sikkerhets skyld generalstreik og anklager om rasering av den norske modellen.
AA170915 I Myanmar, på den andre siden av grensen, har hjelpeorganisasjoner lenge klaget over at de blir nektet adgang til rohingya-bebodde områder der det nå pågår en storstilt militæroperasjon.
NL170914 Vi vil ikke ha det slik at en liten adel får privilegert adgang til ressursene våre. 11.
NL170914 Vår dør er like lukket i dag som da Henrik Wergeland i 1842 skrev sitt berømte dikt « Jøden », og med det bidro sterkt til at grunnlovens paragraf som forbød jøder og jesuitter adgang til riket ble opphevet.
VG170913 Forrige uke skal en kvinne ha spasert rett inn i den eksklusive skolen, uten adgang .
DB170913 ° Man kan kjøpe adgang for 300 kroner per person ( 199 kroner hvis man har American Expresskort - eller for 3000 Eurobonuspoeng ) ¶
DB170913 ° En forutsetning for adgang til SAS-loungene er at man har et gyldig dagsaktuelt boardingkort med avreise fra Oslo lufthavn.
DB170913 Ifølge forskriften for hold av svin skal griser « ha adgang til til en bekvem, tørr, ren og trekkfri liggeplass med passe temperatur.
DB170913 - Jeg oppfordrer andre utviklere og andre som har større selskaper enn oss til å nekte ham adgang til produktene som har gjort ham til en millionær.
AP170912 Ved hjelp av sine tilhengere klarte Saakashvili å trenge seg gjennom grensevakten mellom Ukraina og Polen mandag, selv om Prosjenko har forsøkt å nekte ham adgang til landet.
AP170912 Forsvarets forum er det mediet i Norge som følger Forsvaret tettest, og som har adgang til arkiver og opplysninger utenforstående medier ikke har.
AA170912 Journalister har ingen adgang .
AP170911 Akademisk frihet er selv å få velge tema og metode for egen forskning, etter offentlige samtaler om hva som er relevant, og å ha ubegrenset adgang til å publisere fritt.
DN170908 En føderal ankedomstol har avvist Trump-administrasjonens syn på hvem som har adgang til å ta seg inn i landet under innreiseforbudet.
DN170908 Da må vi og andre gründere ha fri adgang til våre viktigste markeder, sier forfatteren.
DA170908 Lørdag er det gratis adgang for alle som vil se.
AP170908 En føderal ankedomstol avviste Trump-administrasjonens syn på hvem som har adgang til å ta seg inn i landet under innreiseforbudet.
AP170908 En føderal ankedomstol har avvist Trump-administrasjonens syn på hvem som har adgang til å ta seg inn i landet under innreiseforbudet.
AP170908 En føderal ankedomstol avviste Trump-administrasjonens syn på hvem som har adgang til å ta seg inn i landet under innreiseforbudet.
AA170908 En føderal ankedomstol har avvist Trump-administrasjonens syn på hvem som har adgang til å ta seg inn i landet under innreiseforbudet.
DN170907 - Nå er det jo slik at det i dag er adgang til å få dispensasjon.
DB170906 Det er Russlands eneste adgang til Middelhavet.
VG170905 Gruppen ble nektet adgang til regionen der Rohingya-minoriteten gjennom en årrekke har blitt utsatt for forfølgelse.
DN170905 En ny leverandørportal skulle senke terskelen for adgang til Statoil.
DN170905 En ny leverandørportal skulle senke terskelen for adgang til Statoil.
DB170905 På begge sider av konflikten sitter ustabile politikere med adgang til atomknappen.
DB170904 - Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
AP170904 Det er derfor drøyt 6000 som har adgang til å benytte seg av de to minibussene.
AP170904 Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.
VG170902 Costa uttalte i et eksklusivt intervju at han var nektet adgang til seniorspillernes garderobe, og fortalte at han følte seg behandlet som en kriminell.
NL170902 Adgang til midlertidige stillinger skaper usikkerhet i markedet.
DN170902 Ifølge AP steg det fredag tykk sort røyk fra det russiske konsulatet i San Francisco, men brannfolk ble nektet adgang til bygningen.
DB170902 Den sittende regjeringen har gjort feil som vi må gjøre om : Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
DB170902 1000 nye lærere neste år og reversering av arbeidsmiljølovens adgang til midlertidighet er blant punktene.
AP170901 Da Jon Almaas vendte tilbake til NRK-huset for å spille inn sitt nye show, ble han nektet adgang .
DN170831 Regjeringen ønsker også å gi franske datterselskaper av internasjonale konserner større adgang til å si opp ansatte når driften vakler.
DB170831 - Kan nektes adgang
AA170831 Formuleringen « Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget » ble først fjernet i 1851.
DN170830 * Innenfor rammene av forskriften har grunneierne / de lokale rettighetshaverne adgang og ansvar for å regulere jakten. ​ * Det er et mål at jakten i så stor grad som mulig skal reguleres ​lokalt. ​ ¶
DB170830 For oss framstår det som om Arbeiderpartiet forsøker å score billige valgkamppoeng på midlertidighet ved å utelukkende angripe regjeringens åpning for en generell adgang til midlertidig ansettelser.
DA170830 Derfor hadde verken mediene eller klubbens mest trofaste supportere, som alltid er på hver trening, adgang til begivenheten.
AA170830 - Spesielt samfunnsskadelig er det når den har form av truende ytringer som i dette tilfelle, Dette vil kunne medføre at debattanter bringes til taushet - noe som innebærer at man bruker egen overtredelse av ytringsfrihetens grenser til å frata andre deres adgang til å ytre seg, ifølge retten.
DA170829 LØRDAG 9.9 : VIF Kvinner - Kolbotn ( gratis adgang ) ¶
DA170829 Da blir det fotballfest hele dagen på Valle med gratis adgang på kvinneampen.
DA170829 Den går ut på at Tyrkia tar tilbake de fleste av dem som blir tatt mens de krysser Egeerhavet, mot at EU gir bistand til flyktningleirer i Tyrkia og gir tyrkere visumfri adgang til Unionen.
NL170828 Utlendingers adgang til norske fiskekvoter.
VG170827 Det danske hardrockbandet har blitt selektive på hvem som får adgang til å anmelde dem.
DB170826 De innførte generell adgang til midlertidige ansettelser, og ville ha søndagsåpne butikker, som folk sto opp mot.
SA170824 - Som leieboer må du lese nøye i leieavtalen om du har adgang til å si opp i leieperioden.
FV170824 « Warholm nektet adgang til stadion ».
BT170824 - Som leieboer må du lese nøye i leieavtalen om du har adgang til å si opp i leieperioden.
AP170824 - Som leieboer må du lese nøye i leieavtalen om du har adgang til å si opp i leieperioden.
SA170823 « Warholm nektet adgang til stadion ».
DB170823 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DA170823 Nå vil han også gå tilbake på arbeidsgivers mulighet til å avtale at ansatte skal jobbe lengre dager og flere søndager og helligdager, samt gjeninnføre fagforeningenes adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie, såkalt « kollektiv søksmålsrett ».
BT170823 « Warholm nektet adgang til stadion ».
AP170823 Politiet og skolen har heller ikke hatt adgang til å spørre disse elevene hvorfor de valgte å ikke bli med på kontrollen, går det frem av interne regler som det refereres til fra strategisk stab ved Oslo politidistrikt.
AP170823 Elever som har valgt å ikke gå med på slike kontroller, har fått adgang til å forlate klasserommet uten å måtte nærme seg narkotikahunden, går det frem av en bacheloroppgave ved Politihøgskolen i 2013.
AP170823 « Warholm nektet adgang til stadion ».
AA170823 « Warholm nektet adgang til stadion ».
VG170822 | Kronprins Frederik nektet adgang til bar i Australia ¶
DB170822 Slik vil de få enda hyppigere smakebiter av et liv som er innenfor rekkevidde i Europa, men hvor de er nektet adgang .
DA170822 Det betyr at arbeidsgiver ikke lenger kan bruke loven til å pålegge ansatte til å jobbe lengre dager og flere søndager og helligdager, samt at fagforeningene nok en gang får adgang til å reise selvstendig søksmål om ulovlig innleie, såkalt « kollektive søksmålsrett ».
DA170822 Asylsøkere som er i et integreringsprogram, bør gis adgang til ulønnet arbeid, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
AP170822 | Kronprins Frederik ( 49 ) nektet adgang til bar i Australia ¶
SA170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.
FV170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.
AP170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.
AA170821 Samtidig blir han utvist fra Sverige og nektes adgang ti landet på livstid.
DB170820 Kriminologi-lektor Møller forklarer at konflikten primært handler om cannabismarkedet, og adgang til områder.
DB170819 - Kan nektes adgang
SA170818 De fikk vedtatt lovendringene, som blant annet ga en generell adgang til midlertidige ansettelser.
AP170818 Vil du ha kulturopplevelser, har de fleste galleriene gratis adgang . 3 : Severdigheter og parker ¶
DB170817 Begge konkluderte med at det ikke var adgang til å avvise Leonardo fra konkurransen.
DB170817 ¶ KAMP MOT ARBEIDSKRIMINALITET : Arbeidsminister Anniken Hauglie gir Arbeidstilsynet adgang til å bøtelegge arbeidstakere på byggeplassene som ikke har såkalte HMS.-kort og kan dokumentere hvem de er og hvem de jobber for.
NL170816 * Fremdeles gi industrien adgang til å eie trålere mot at industrien og trålerne forplikter seg til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med.
AP170816 Denne helgen får dere et tilbud dere neppe kan si nei til : En « bli-kjent-med-byen-dag » hvor norske og internasjonale studenter får armbånd som gir adgang til å besøke byens kulturattraksjoner og delta på ulike aktiviteter.
AA170816 I dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg er politiet kommet til at det gis adgang til nattarbeid og arbeid i helgene, skriver politiet.
AA170816 Fra politiets side er man opptatt av at all lovlig virksomhet må få adgang til å gjennomføres.
VG170815 Etter folkeavstemningen i Sveits som gav flertall for å innføre kvoter for arbeidsinnvandrere fra EU, har landet ikke lenger adgang til deler av EUs forskningssamarbeid og utdanningssamarbeid.
AP170815 I fagforeningskretser er forklaringen et stadig dårligere organisert arbeidsliv og EØS-utvidelsen på starten av 2000-tallet, kombinert med politiske grep som for eksempel økt adgang til innleie av arbeidskraft.
DA170814 Seinere fikk også arbeidere adgang .
AP170814 Er man overstadig beruset på flyplassen, kan man nektes adgang til flyet.
AP170814 Når private selskaper scorer høyere på kvalitetsbarometre så vil det skape ulikhet hvis de ikke får adgang til å tilby sine tjenester innenfor den offentlige helse- og omsorgssektoren, sier hun.
DB170812 ° Kapteinen på flyet kan nemlig nekte passasjerer adgang hvis det er tvil om passasjeren kan ta vare på seg selv under hele reisen.
VG170810 - Men jeg tviler på at disse får adgang til å søke asyl noe sted, sier han.
VG170809 - Å nekte adgang til å reise har dømt tusenvis av menn, kvinner og barn med overlevbare sykdommer til døden, uttaler Mutasim Hamdan, landdirektør for Jemen i Flyktninghjelpen.
FV170809 | Jublet for VM-gull - etter at rivalen ble nektet adgang til stadion ¶
FV170809 Makwala ble imidlertid nektet adgang til stadion.
DB170809 Han går inn for en overgangsperiode på tre-fire år etter utmelding, hvor borgere fra andre EU-land må ha fri adgang til Storbritannia som nå og hvor det nye forholdet gradvis må tilpasses.
DB170809 Politiet er gitt adgang til å benytte skjulte tvangsmidler, herunder dataavlesning av kryptert datakommunikasjon for avverging og forebygging av terror.
SA170808 | Jublet for VM-gull - etter at rivalen ble nektet adgang til stadion ¶
SA170808 Makwala ble imidlertid nektet adgang til stadion.
NL170808 Adgang , pris, russisk valuta og kjøpekraft vil påvirke importnivået for de norske produktene ved gjenåpning av markedet, men Norge vil igjen kunne bli den viktigste leverandøren av sjømat til Russland.
BT170808 | Jublet for VM-gull - etter at rivalen ble nektet adgang til stadion ¶
BT170808 Makwala ble imidlertid nektet adgang til stadion.
AP170808 | Jublet for VM-gull - etter at rivalen ble nektet adgang til stadion ¶
AP170808 Makwala ble imidlertid nektet adgang til stadion.
AA170808 | Jublet for VM-gull - etter at rivalen ble nektet adgang til stadion ¶
AA170808 Makwala ble imidlertid nektet adgang til stadion.
DN170807 | Listhaug vurderer å nekte hatpredikanter adgang til Norge ¶
DN170807 Innvandrings- og integreringsministeren vurderer å lage en liste over predikanter som ikke vil få adgang til riket, slik det er gjort i Danmark.
AP170807 Støjberg forteller at danske myndigheter nå løpende legger flere og flere navn til listen over imamer og prester som ikke får adgang til Danmark.
AP170807 Støjberg forteller at danske myndigheter nå løpende legger flere og flere navn til listen over imamer og prester som ikke får adgang til Danmark.
AA170807 | Listhaug vurderer å nekte hatpredikanter adgang
AA170807 Innvandrings- og integreringsministeren vurderer å lage en liste over predikanter som ikke vil få adgang til riket, slik det er gjort i Danmark.
AA170807 | Listhaug vil nekte hatpredikanter adgang til Norge ¶
AA170807 Innvandrings- og integreringsministeren vil lage en liste over predikanter som ikke vil få adgang til riket, slik det er gjort i Danmark.
AA170806 Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom Myanmar nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
AP170805 Meldingen om vedtaket kom få timer etter at Ortega Diaz varslet på Twitter at hennes kontor i hovedstaden Caracas var omringet av sikkerhetsstyrker som nektet henne adgang til bygningen.
AA170805 Meldingen om vedtaket kom få timer etter at Ortega Diaz varslet på Twitter at hennes kontor i hovedstaden Caracas var omringet av sikkerhetsstyrker som nektet henne adgang til bygningen.
AA170804 EØS-avtalen skal sikre like konkurransevilkår og lik adgang til det indre markedet i hele EØS.
AA170804 EØS-avtalen skal sikre like konkurransevilkår og lik adgang til det indre markedet i hele EØS.
DB170803 « På grunn av president Trumps nye regime har det blitt bygget en mur over Atlanterhavet og nektet Peter adgang til USA ».
AA170802 En gruppe prester ble nektet adgang til en pub i Wales i helgen fordi en dørvakt trodde de var et utdrikningslag som hadde kledd seg ut.
DB170801 - Det er helt spesielt å betale store beløp til EU for å få markedsadgang - når EU har samme adgang andre veien.
DA170731 Copyright © 2014 Dagsavisen ¶ nektet adgang : Menn under 50 år ble nektet adgang til Haram al-Sharif for å følge fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen, og ba derfor på gata utenfor, overvåket av israelske okkupasjonsstyrker.
DA170731 Copyright © 2014 Dagsavisen ¶ nektet adgang : Menn under 50 år ble nektet adgang til Haram al-Sharif for å følge fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen, og ba derfor på gata utenfor, overvåket av israelske okkupasjonsstyrker.
DN170729 Men fredag ble menn under 50 år nektet adgang til området.
DN170728 Israelsk politi forbereder seg på nye sammenstøt og vil nekte muslimske menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen fredag.
AA170727 Før angrepet skrev han på Facebook at det var en reaksjon på at Israel nektet muslimske menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen i det okkuperte Øst-Jerusalem.
NL170726 Kvinner hadde adgang der, men ikke som predikant.
DA170726 Macrons presserådgivere beskyldes for å begrense journalisters adgang til presidenten og Elysée-palasset, mens han selv har en sterk kommunikasjonsstab i ryggen.
VG170725 Han går også langt i åpne for at noen partier kan bli nektet adgang til regjeringskontorene for å gjøre rom til andre.
AA170725 Foruten å sette opp metalldetektorer, har israelske sikkerhetsstyrker siden også nektet også menn under 50 år adgang til høyden.
DB170723 I dag kontrollerer israelsk politi adgang , men plassen administreres av den islamske stiftelsen Waqf.
DB170723 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.
AA170723 Israel nektet fredag også menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen, som ligger på høyden.
AA170723 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.
AA170722 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, der menn under 50 år ble nektet adgang fredag.
AA170722 Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.
AA170722 Israel nektet fredag også menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen som ligger på høyden.
DB170721 I dag kontrollerer israelsk politi adgang , men plassen administreres av den islamske stiftelsen Waqf.
AA170721 Kvinner i alle aldre vil få adgang , heter det i en uttalelse fra israelsk politi.
AA170721 Å tillate fortsatt fri bevegelse over grensene, vil også kunne gi Storbritannia større adgang til EUs indre marked, selv etter at medlemskapet er over.
VG170720 Det er også full strid rundt at tyske politikere nektes adgang til å treffe tyske soldater ved NATO-baser i Tyrkia.
DB170720 juli 2016 siktet for å ha « fisket » etter informasjon som ga ham ulovlig adgang til over 300 iCloud- og Gmail-kontoer.
AA170720 Etter kjennelsen i hijab-saken, der frisør Merete Hodne ble dømt for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalingen sin, publiserte Chaudry et blogg hvor han skrev at han håpet at saken gikk videre til behandling i Høyesterett.
AA170720 Etter kjennelsen i hijab-saken, der frisør Merete Hodne ble dømt for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalingen sin, publiserte Chaudry et blogg hvor han skrev at han håpet at saken gikk videre til behandling i Høyesterett.
VG170718 | Ble nektet adgang med førerhund på Brimi Fjellstugu ¶
VG170718 Det er viktig for meg å få frem at jeg aldri har nektet henne adgang , kun hunden, sier Brimi til VG.
VG170718 Brimi legger til at han har hatt flere dårlige erfaringer der andre gjester har blitt sinte fordi dyr har fått adgang i restauranten.
VG170718 - Kona mi prøvde febrilsk å forklare at hun var der med en arbeidende førerhund og at han ikke kunne nekte den adgang .
VG170718 - Jeg kan ikke særlig mye om hvilke rettigheter hun har eller hvirke paragrafer som gjelder, mitt poeng er at damen aldri ble nektet adgang , det er hunden jeg ikke vil ha i restauranten, sier han og legger til at han har beklaget på Facebook og invitert dem tilbake.
VG170718 - Det er fortvilende at personer som har behov for førerhund blir nektet adgang til slike steder.
NL170718 De store selskapene har fått fri adgang til kystarealene.
NL170718 Adgang til gigantformuer stiller utøverne overfor moralske prøver som desverre kan ende med hvitsnippkriminalitet.
DN170718 Banken påpeker at kortet har en kredittgrense på 250.000 kroner og en bruksgrense på 750.000 kroner, noe som betyr at mannen har adgang til kortvarige overtrekk så lenge han betaler ned til kredittgrensen hver måned.
DB170718 Nylig vakte en kvinnelig reporter oppsikt etter at hun hadde blitt nektet adgang til Speaker's Lobby, et område utenfor den amerikanske kongressen, fordi kjolen hennes var uten ermer.
DB170718 Ifølge kanalen CBS hadde journalisten som var blitt nektet adgang blitt tvunget til å improvisere, og hadde derfor brukt papir fra notatblokka si som skuldre på kjolen.
DB170718 Etter at den kvinnelige reporteren hadde blitt nektet adgang til Speaker's Lobby, viet den amerikanske kanalen CBS denne uka spalteplass til hvorvidt en ermeløs kjole egentlig er greit å gå med på Kongressen i USA.
DB170718 Ble nektet adgang
AA170718 Jøder har adgang , men har forbud mot å be der.
AA170718 Haram al-Sharif administreres av Jordan gjennom den islamske Waqf-stiftelsen, men Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 og avgjør til enhver tid hvem som får adgang .
AA170718 Ordningen er hjemlet i havressursloven, som gir myndighetene adgang til å ta regionale hensyn når kvotene skal fordeles. ( ©NTB ) ¶
DB170717 Han mente Storbritannia kan få full adgang til EUs indre marked, uten å måtte godta fri innvandring fra EU, EU-domstolen og å betale utestående regninger til EU.
AA170717 | Russland krever adgang til ambassadebygg i Washington ¶
AA170717 Russland krever umiddelbar og betingelsesløs adgang til to russiske ambassadebygg i henholdsvis New York og Maryland.
AA170717 I de reviderte etiske retningslinjene omtales nå ulike grunnlag som kan begrunne opplysningsplikt om og begrensninger i den enkelte ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer.
VG170716 I tillegg til at de klager på boten på 400.000, reagerer de også på pålegget fra kommunen om at de må ha tilstrekkelig adgang til vann til å slokke en eventuell brann.
VG170716 I en uttalelse fra vann- og avløpsetaten til saksbehandler i Bærum kommune datert februar i år står det at bygningen « ikke har forsvarlig adgang til slokkevann » og at « det må utarbeides en plan for utbyggingsområdet som sørger for at området er dekket brannteknisk ».
DB170716 Frisør Merete Hodne ble dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan ( nå Malika Faviano ) adgang til frisørsalongen sin på Bryne i 2015.
VG170715 Det hele toppet seg rett før folkeavstemningen, da tyrkiske statsråder ble nektet adgang til å drive valgkamp i Tyskland og Nederland, og Erdogan svarte med beskyldninger om nazistisk oppførsel.
DA170715 En ny generasjon, som takket være Erdogan har fått seg utdanning, har fått adgang til « middelklassefriheter ».
DA170715 Overnatter du i et av de elegante rommene, har du også adgang til det vakre, innendørs badehuset i glass i engelsk « conservatory»-stil, med oppvarmet basseng, boblebad, badstue og avslapningsavdeling. 6.
DB170714 En mulighet er å gi likestillingsombudet adgang til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering slik ombudet ivaretar andre former for diskrimineringsvern.
VG170713 Kaya ble fremhevet som en heltinne av Erdogan, da hun ble nektet adgang til å drive valgkamp i Nederland i mars, og dette er noe som fortsatt har sterk symbolverdi her i Tyrkia.
VG170713 Da hun ble nektet adgang til å møte velgere med tyrkisk bakgrunn i Nederland, utløste det en voldsom krangel der Erdogan beskyldte Nederland for nazistisk oppførsel.
DB170713 Hans kone ble nektet adgang til rettslokalet, likeså en rekke vestlige diplomater som ønsket å følge saken.
DA170713 Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.
NL170711 Vi har innført en generell adgang for ikke-motorisert ferdsel i utmark.
DB170710 ¶ RENSELSE : Kun menn har - i begrenset omfang - adgang til Okinoshima.
DB170710 Og - det er bare én gang i året opptil 200 menn får adgang . 27. mai hvert år arrangeres det en minnehøytidelighet til ære for alle sjømennene som mistet livet i disse farvannene da den japanske og russiske flåten barket sammen i et stort sjøslag på begynnelsen av 1900-tallet.
DB170710 Grunnen til at kvinner ikke har adgang , og visstnok heller aldri skal ha hatt det, er i følge ekspertene religiøst begrunnet og henviser til kvinners menstruasjon.
DB170710 For kvinner er det egentlig bare å glemme det, de har rett og slett ikke adgang .
DB170710 BARE MENN : Kvinner har ikke adgang til helligdommen.
AP170710 24-åringen har forklart at han avfyrte skuddene fordi han ble nektet adgang på utestedet natt til søndag.
DB170709 Utvidet adgang til kommunikasjonskontroll, romavlytting, dataavlesning og nå nylig åpningen for at politiet kan bruke fysisk makt for å tvinge noen til å åpne en telefon som er biometrisk låst f.eks. med fingeravtrykk.
VG170708 På et opptak kanalen viser, sier han ting som at en mann som tillater sin kone og datter å bevege seg utendørs uten hijab, eller lar dem håndhilse på andre menn, vil bli nektet adgang til paradiset.
AP170707 Vi skal fremme lov om å avvikle generell adgang til midlertidige ansettelser.
AA170707 Ved forhåndstiltredelse gis det adgang til å ta i bruk en annens eiendom etter at det er truffet vedtak om ekspropriasjon, men før ekspropriasjonserstatningen er fastsatt.
AA170707 Ankeutvalget påpeker enstemmig at etter tvangsfullbyrdelsesloven er det normalt ikke adgang til å påklage namsmannens avgjørelse etter at fullbyrdelsen er avsluttet.
AA170707 Misnøyen med regjeringens håndtering av saken gjør at Taraldrud Eiendom inntil videre fortsetter å nekte staten adgang til eiendommene. ( ©NTB ) ¶
SA170706 Og det er viktig at bygda gjennom denne utbyggingen får adgang til vatnet og det som måtte komme av brygger og turveier.
DN170706 Egen adgang til Michelin-restauranten i Shard og muligheter for egne tjenestefolk har heller ikke hjulpet på etterspørselen.
DN170706 ¶ Skatteetaten har fra årsskiftet fått adgang til å ilegge aksjeselskaper daglig tvangsmulkt på 1049 kroner hvis de ikke leverer aksjonæroppgaven i tide.
AA170706 Den såkalte EPA-avtalen skal gi Japan bedre adgang for sine biler og elektroniske produkter på det europeiske markedet, mens EU ønsker å komme inn på lukrative japanske markeder for blant annet mat og næringsmidler.
DB170705 I følge Cyclingnews er det etter regelverket ikke adgang til å anke en slik avgjørelse.
DA170705 Det gir adgang til høstens seks hjemmekamper på den nye arenaen.
AA170705 Ortega sa at hennes kontor bare har begrenset adgang til å etterforske sakene, siden mange av dem er sendt til en militær domstol som er opprettet for å få dømt demonstranter fortløpende.
SA170704 | Italienske byer nekter migranter adgang
DN170704 Adgang til å flytte avtalen ¶
DN170704 Men å kreve løslatelse og adgang til utreise er noe annet og mer komplisert, sier Sverdrup, som har en viss forståelse for at Norge trår ekstra forsiktig.
DB170702 Kortet gir dessuten gratis adgang til alle museer.
AP170701 Internt i miljøet var det ikke nødvendigvis fri adgang .
AA170701 Utlendinger ble nektet adgang .
VG170630 juli blir det også forbudt å dampe e-sigaretter på steder hvor det i dag er røykeforbud, altså i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang .
DN170630 Etableringen av Gassled innebærer derfor ingen skranker for departementets adgang til å endre tariffene ", skriver Borgarting lagmannsrett i dommen, men legger til : ¶
DB170630 - Å nekte bestemødre, til enslige barn, adgang til USAs kyst er en skam.
DB170630 juli blir det forbudt å dampe e-sigaretter på steder hvor det i dag er røykeforbud, altså i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang .
AP170630 juli blir det også forbudt å dampe e-sigaretter på steder hvor det i dag er røykeforbud, altså i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang .
DA170629 Hodne ble kjent etter at hun nektet Malika Bayan ( nå Malika Faviano ) adgang i frisørsalongen fordi hun brukte hijab.
DA170629 Han er særlig kritisk til signalene om at bemanningsselskapene skal få særskilt adgang til å ansette folk midlertidig.
AP170629 Det nye regimet omfatter også mannlige politiske journalister, som ved tidligere anledninger er blitt nektet adgang uten slips.
AA170629 Det nye regimet omfatter også mannlige politiske journalister, som ved tidligere anledninger er blitt nektet adgang uten slips.
DB170628 Sammen med kortnummer og utløpsdatoen kan svindleren få adgang til kontoen din helt til kortet blir sperret.
DB170628 Ved ransaking av et datasystem « kan politiet pålegge enhver som har befatning med datasystemet å gi nødvendige opplysninger for å få adgang til datasystemet...
DB170628 Den nye loven åpner for at politiet får en slik adgang .
DN170627 Det viktigste nå blir å sikre Skottland adgang til EUs indre marked også etter brexit, sa Sturgeon tirsdag.
AA170627 En eventuell folkeavstemning må komme senere, sier Sturgeon, som mener at det viktigste nå blir å sikre Skottland adgang til EUs indre marked også etter brexit.
SA170626 Endringen innebærer at adgang til å utvinne olje eller gass i Norge kan nektes hvis selskapet kontrolleres av en stat utenfor EØS - eller statsborger fra en slik stat.
SA170626 En av endringene går ut på muligheten til å nekte adgang til norsk sokkel for selskap utenfor EØS, med hensyn til nasjonal sikkerhet.
AA170626 Kongressens budsjettkontor har beregnet at Senatets justerte forslag til helsereform kun vil gi en forbedring i amerikaneres adgang til helseforsikring i 2026.
VG170625 Den svært kraftige kritikken mot regjeringens beslutning om å gi amerikanerne adgang til å trene og øve i Nord-Trøndelag framkommer i en lengre uttalelse, som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider.
VG170625 , som var til behandling i Stortinget, gikk ut på at regjeringen skulle fremme et lovforslag om å styrke arbeidsmiljøloven ved å tydeliggjøre definisjonen av fast ansettelse, at kontraktsfestet arbeidstid skal være i samsvar med det forventede behovet til arbeidsgiveren, og at bemanningsbransjens adgang til å ansette midlertidig, ikke skal utvides.
DN170625 Russiske myndigheter protesterer mot rotasjonsordningen som gir inntil 330 amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes.
DN170625 Den svært kraftige kritikken mot regjeringens beslutning om å gi amerikanerne adgang til å trene og øve i Nord-Trøndelag framkommer i en lengre uttalelse, som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider.
AA170625 Russiske myndigheter protesterer mot rotasjonsordningen som gir inntil 330 amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes.
DB170624 Den svært kraftige kritikken mot regjeringens beslutning om å gi amerikanerne adgang til å trene og øve i Nord-Trøndelag framkommer i en lengre uttalelse, som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider.
DB170624 Onsdag ble det klart at regjeringen forlenger rotasjonsordningen som gir amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes til ut 2018.
DA170624 En « soft brexit » vil kunne gi adgang til EUs felles marked.
BT170624 Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.
AP170624 Den svært kraftige kritikken mot regjeringens beslutning om å gi amerikanerne adgang til å trene og øve i Nord-Trøndelag fremkommer i en lengre uttalelse, som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider.
AP170624 Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.
AA170624 | CNN sendte tegner da Det hvite hus nektet kameraer adgang
AA170624 Onsdag ble det klart at regjeringen forlenger rotasjonsordningen som gir amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes til ut 2018.
AA170624 Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.
AA170624 Den svært kraftige kritikken mot regjeringens beslutning om å gi amerikanerne adgang til å trene og øve i Nord-Trøndelag framkommer i en lengre uttalelse, som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider.
VG170623 Først ved innsjekkingen oppdaget de Lasse Claessons pass hadde gått ut og at de ikke fikk adgang til drømmereisen de hadde gledet seg til.
DA170623 Da han kom tilbake til hotellet, nektet en vekter på stedet ham adgang .
DN170621 I utgangspunktet er det bare personene som har fått sine opplysninger lagret som har adgang til dataene.
DB170621 Denne « avgangs-loungen » ligger på Brownes Beach i Carlisle-bukta på Barbados, og alle Virgin-passasjene kan få adgang mot en inngangsbillett på 25 dollar.
DB170621 På facebooksiden til partiet skriver Johansen at fanesaken hans er å gjeninnføre grunnlovens paragraf 2, som nektet jøder adgang til riket - med noen tillegg, slik at teksten blir : ¶
DB170621 Jøder, muslimer, budhister, hinduister og Satanister og Luciferianere ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget ( Vi har nok med våre egne Satanister ).
DA170621 Regjeringen forlenger rotasjonsordningen som gir amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes til ut 2018.
AP170621 Det er gratis adgang .
AP170621 Det er gratis adgang .
AA170621 En lovendring gjør det mulig å avvise asylsøkere adgang til landet dersom tilstrømmingen er stor.
AA170621 Regjeringen forlenger rotasjonsordningen som gir amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes til ut 2018.
VG170620 Politiadvokat Ørjan Ogne, som leder etterforskningen, vil ikke kommentere VGs opplysninger, men sier at siktelsen mot mannen utløser en rekke etterforskningsskritt som politiet ikke har hatt adgang til tidligere.
AP170620 Mens president Donald Trump mener forbudene er nødvendige for å hindre potensielle terrorister i å ta seg inn i landet, hevder motstanderne at målet er å nekte muslimer adgang .
AP170620 Et underskilt med teksten « Gjelder ikke elmotorvogn » betyr at elektriske motorvogner ikke har adgang til aktuelt kollektivfelt.
VG170619 Endringene, som ga en generell adgang til å ansette folk midlertidig i stedet for fast, ble vedtatt.
DN170619 | Kan nekte adgang til sokkelen ¶
DB170619 Her er det ingen adgang for pressen, trekk ned i vandrehallen, var den klare beskjeden NTB fikk noen minutter før møtet startet i Stortingets kinosal klokken 8 mandag.
DA170619 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DA170619 Her er det ingen adgang for pressen, trekk ned i vandrehallen, var den klare beskjeden NTB fikk noen minutter før møtet startet i Stortingets kinosal klokken 8 mandag.
AP170619 Her er det ingen adgang for pressen, trekk ned i vandrehallen, var den klare beskjeden NTB fikk noen minutter før møtet startet i Stortingets kinosal klokken 8 mandag.
DA170617 Vurdere å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering.
DN170616 I tillegg skal det bli utvidet adgang til å sende asylsøkere tilbake til trygge land hvor de har hatt opphold, skriver ABC Nyheter.
DN170616 Det foreslås også utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, som internering av asylsøkere.
AP170616 Etter avgjørelsen i menneskerettighetsdomstolen om det franske nikabforbudet i 2014, synes det klart at staten har adgang til å innføre et slikt forbud.
AP170616 Etter avgjørelsen i menneskerettighetsdomstolen om det franske nikabforbudet i 2014, synes det klart at staten har adgang til å innføre et slikt forbud.
AA170616 I tillegg skal det bli utvidet adgang til å sende asylsøkere tilbake til trygge land hvor de har hatt opphold, skriver ABC Nyheter.
AA170616 Det foreslås også utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, som internering av asylsøkere.
VG170615 På vei inn i en OL-sesong må et av de aller største gullhåpene trene for seg selv, han nektes adgang til Olympiatoppen - og ennå er det ikke berammet når søksmålet han har anlagt mot eget forbund kommer opp for retten.
DB170615 Hazrat Ali sier at IS nå har skaffet seg en base som er lett å forsvare, og legger til at den gir adgang til nye områder av Nangarhar-provinsen.
DB170615 Retten til å søke asyl er uten mening med mindre en flyktning får adgang til et annet lands territorium og til asylsaksbehandling.
SA170614 Det finnes en rekke lovhjemler som gir adgang til å begrense den frie ferdselen.
SA170614 Kunnskapsdepartementet mener at kommuner ikke kan forskjellsbehandle private og ideelle barnehager ettersom loven gir adgang til å ta ut utbytte for private.
DA170614 Også Nesodden kommune utenfor Oslo har tatt til orde for å hindre vannscooterne fri adgang på sjøen.
DN170613 Det har du nå fått adgang til også når du reiser.
AA170613 Det har du nå fått adgang til også når du reiser.
AA170613 Da flere amerikanske kinoer inviterte til spesialvisninger, uten adgang for menn, skapte det høy temperatur i sosiale medier.
DB170612 Under den årlige filmfestivalen i Cannes i 2015, var det nemlig flere kvinnelige gjester som ble nektet adgang til premieren på filmen « Carol ».
VG170610 Kvinnens navn og utseende er godt kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som er beordret til å nekte henne adgang , skrev Aftenposten i 2015.
DB170610 Statsminister May har tidligere tilsynelatende gått inn for såkalt « hard Brexit », det vil si å gå ut av det indre markedet og tollunionen og oppheve fri adgang til øyriket for EU-borgere.
DA170610 Adgang forbudt : Tøyenparken er stengt for folk flest på grunn av Øyafestivalen.
DA170610 Ved dødsfall plikter den norske fengselslederen å varsle nederlandske myndigheter, følge instrukser og gi dem adgang til fengselet, ifølge leieavtalen.
DA170610 Vi mener alle skal ha adgang til å ta utdanning, uansett hvordan størrelsen på lommeboka deres er.
AP170610 Kvinnen er kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som har en stående ordre om å nekte kvinnen adgang .
AA170610 Kvinnens navn og utseende er godt kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som er beordret til å nekte henne adgang , skrev Aftenposten i 2015. ( ©NTB ) ¶
AA170610 Kvinnens navn og utseende er godt kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som er beordret til å nekte henne adgang , skrev Aftenposten i 2015.
NL170609 Vi har dermed mistet et nødvendig verktøy for effektivt å kunne stoppe personer som ikke har adgang til landet eller personer som har til hensikt å begå kriminalitet.
SA170608 Pasienten har adgang til å klage på tvangen til kontrollkommisjonen - som har som oppgave å kontrollere og etterprøve tvangsbruk.
DB170608 Toalettet er det kun de ansatte på skolen som har adgang til.
DA170607 Dette er ikke noe presist referat fra forhandlingene for dem hadde ingen utenforstående adgang til.
AP170607 Innreiseforbudet vil stoppe adgang til USA for folk fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen i 90 dager.
SA170606 En representant for arrangøren sier at det både var adgang til å kjøpe vann, og at det var toaletter der. han sier også at barna oppførte seg ordentlig, mens flere foreldre skapte farlige situasjoner fordi de ikke fulgte vaktenes anvisninger.
SA170606 Da hadde de ikke adgang verken til mat eller drikke, sier kvinnen til stiften.dk ( nettavisen til Århus Stiftstidende, red. anm. ) ¶
SA170606 - I Parken fikk man armbåndene samme dag, og fikk adgang både til toaletter og å hente mat, sier hun.
DB170606 I andre tilfeller har de som kontrollerer et område nektet oss adgang .
DB170606 Hvis vi ikke har adgang til åstedet så intervjuer vi vitner ved å bruke Skype, WhatsApp eller andre krypterte kommunikasjonsmidler og vi leter etter vitner som vi kan intervjue i person i flyktningeleire utenfor Syria.
BT170606 Den danske direktør Anders Beyer skal ha ros for at han har videreført adgang til bruk av festspillkortet, som gjør en kulturell opplevelse rimelig for alle, altså ikke bare for de såkalt finkulturelle.
BT170606 Den danske direktør Anders Beyer skal ha ros for at han har videreført adgang til bruk av festspillkortet, som gjør en kulturell opplevelse rimelig for alle, altså ikke bare for de såkalt finkulturelle.
SA170604 Etter at familien hans varslet at han var spilleavhengig og ba om hjelp, ble han fra april nektet adgang til alle kasinoer.
AP170604 Etter at familien hans varslet at han var spilleavhengig og ba om hjelp, ble han fra april nektet adgang til alle kasinoer.
AA170604 Etter at familien hans varslet at han var spilleavhengig og ba om hjelp, ble han fra april nektet adgang til alle kasinoer.
AA170604 Norsk Organisasjon for Terrengsykling ( NOTS ) jobber for å bedre kårene for terrengsykling og sikre at syklistene får adgang til naturen.
AP170603 Airwars har ikke adgang til hemmelige overvåkingsvideoer eller loggbøker om amerikanske angrep, noe som er svært viktig for å fastslå om en opplysning er troverdig.
SA170602 Dermed har russerne adgang til Norge hvor de kan registrere og oppdatere sine angrepsplaner som de har hatt og oppdatert kontinuerlig siden den kalde krigen.
VG170601 Ikke nok med det - de nektet henne adgang etter hendelsen.
DB170601 Da blir det heller ikke fri adgang for varer, kapital og tjenester fra Storbritannia, sier EU.
DB170601 Britenes høyeste ønske er adgang til det frie, indre markedet i EU.
VG170531 Kommunene hadde en begrenset adgang for å åpne opp for områder der det kunne tillates.
DB170531 Okinoshima er så hellig at kvinner ikke har adgang der, og har aldri hatt det.
DB170531 Og - det er bare en eneste dag i året menn har adgang . 27. mai hvert år arrangeres det en minnemarkering for å hedre sjelene til japanske og russiske soldater som mistet livet i det store slaget i Japan-havet i 1905.
DB170531 Kvinner ingen adgang
DA170530 Naboene hevdet i retten at han også hadde fjernet postkasser, lagt planker med spiker i på veien for å hindre ankomst til naboens hus, og nektet søppelbilen adgang , skriver VG.
AA170530 Arrangørene er flinke til å utvise og nekte adgang til de som er åpenbart beruset.
SA170529 - Propaganda-organer, lyder karakteristikken fra Macron, som nektet journalister fra de to mediene adgang til sine valgkampmøter.
DN170529 - Propaganda-organer, lyder karakteristikken fra Macron, som nektet journalister fra de to mediene adgang til sine valgkampmøter.
DB170529 De desperate sivile står overfor en situasjon med lite mat og vann, ingen elektrisitet og begrenset adgang til helsehjelp.
DB170528 Annenplassen gir direkte adgang til mesterligaens gruppespill, mens treeren må spille kvalifisering.
DA170528 - Det er viktig for norske myndigheter å ha adgang til å pågripe og internere når det er avgjørende for å få gjennomført uttransport av familier som forsøker å unndra seg retur, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
AP170528 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
AA170528 De desperate sivile står overfor en situasjon med lite mat og vann, ingen elektrisitet og begrenset adgang til helsehjelp.
AA170528 De desperate sivile står overfor en situasjon med lite mat og vann, ingen elektrisitet og begrenset adgang til helsehjelp.
SA170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
DN170527 Nå har kommunen bestilt skilt påskrevet « byggeplass og adgang forbudt ».
DN170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
DB170527 Nå har kommunen bestilt skilt påskrevet « byggeplass og adgang forbudt ».
AP170527 Nå har kommunen bestilt skilt påskrevet « byggeplass og adgang forbudt ».
AA170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
AA170527 Nå har kommunen bestilt skilt påskrevet « byggeplass og adgang forbudt ».
VG170526 BAK LUKKEDE PORTER : Den første delen av Chris Cornells bisettelse forgår bak lukkede porter og bare spesielt inviterte har adgang .
FV170526 KRISTIANSAND : Arrestert på Markens ¶ 02.27 : En beruset mann nektes adgang til utested.
DB170526 Det kan sikkert være fornuftig, gitt at en så liten eierandel ikke gir adgang til den informasjon eller styring som er nødvendig for å sikre seg mot uønskede forhold, sier LO-lederen, som ellers ikke har ønsket å svare på spørsmål fra Dagbladet om saken.
DB170526 Er man først « den andre » er det mye som kan følge av det - og mye som har fulgt av det gjennom tidene : Apartheid, slavehold, utenkeligheten av stemmerett for kvinner eller for eiendomsløse menn, jøder og jesuitters manglende adgang til riket, alle mulige ting som har blitt nektet LHBT-folk, jenter som ikke kan få hoppe på ski, urbefolkningsbarn som ikke får snakke sitt eget språk, tvangssterilisering av
DB170526 EØS-avtalen som sikrer adgang til det indre markedet i EU, har enormt stor verdi.
DB170526 Så sa Trump at han skulle forby muslimer adgang til USA.
SA170525 Ifølge Brenning hadde United-fansen 10.000 billetter på deling, og det var strenge krav for å få adgang til dem : Man må ha sesongkort i ligaen, ha vært på alle hjemmekampene i cupene denne sesongen og søkt om billett til minst en bortekamp i Europa siden høsten 2015.
DB170525 Siden 2010 er minst 150 mennesker blitt nektet adgang til Storbritannia på grunn av sine synspunkter.
BT170525 Ifølge Brenning hadde United-fansen 10.000 billetter på deling, og det var strenge krav for å få adgang til dem : Man må ha sesongkort i ligaen, ha vært på alle hjemmekampene i cupene denne sesongen og søkt om billett til minst en bortekamp i Europa siden høsten 2015.
AP170525 Ifølge Brenning hadde United-fansen 10.000 billetter på deling, og det var strenge krav for å få adgang til dem : Man må ha sesongkort i ligaen, ha vært på alle hjemmekampene i cupene denne sesongen og søkt om billett til minst en bortekamp i Europa siden høsten 2015.
DA170524 Jeg håper å få bli her, hvor jeg føler meg trygg, sier mannen, som nå har fått adgang til å søke asyl i Frankrike.
AA170523 BARN INGEN ADGANG : Vings voksenkonsept Sunprime Hotels har aldersgrense 16 år.
VG170521 Etter loven har retten adgang til å oppnevne bistandsadvokat for dem, men tingretten og lagmannsretten har flere ganger slått fast at søsknene ikke har behov for det.
DB170521 Forslag som pappapermisjon, sekstimersarbeidsdag, gode og trygge velferdsordninger rundt familien, kravet om å gi mannen adgang til fødestuen, et ønske om flere menn inn i barnehage og skole nettopp for å ha gode rollemodeller, samt flere forsøk på å løfte både husarbeidet om omsorgsansvaret inn i politisk debatt, er tilsammen kamper som skal bidra til å likestille ansvaret rundt det å ha barn og familie i dag.
DB170521 Forskningen viser, skriver Margareta Regner i boken, ingen tegn på at man kan anklage kvinner generelt for å være en type « grensevakter » som nekter barnas far adgang til egne barn.
VG170520 Politiet fikk også adgang til å ransake PC-er og mobiler.
NL170518 Siden avtalen ble undertegnet i 1992, har EØS gitt oss adgang til det store EU-markedet på linje med medlemslandene.
DA170518 « Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.
AP170518 Oppslutningen om bøndenes spesielle forhandlingsrett kan svekkes hvis de også skal ha adgang til bedrive et politisk spill.
NL170515 Men gassballongen har ingen adgang .
DB170515 Teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen.
DA170515 Samtidig påpekes det at teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen, og at tariffpartene ikke har presisert hva som menes med « fortrinnsvis », og at grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag, skriver Dagbladet.
AP170515 Det er den siste av fem lekkasjer som nå har gitt datakriminelle adgang til avanserte metoder for dataangrep og utpressing.
AA170515 | Tyske politikere nektes adgang på tyrkisk flybase ¶
AA170515 Også i fjor ble en delegasjon fra den tyske nasjonalforsamlingens forsvarskomité nektet adgang til militærleiren.
AA170515 | DPA : Tyske politikere nektes adgang på tyrkisk flybase ¶
AA170515 Også i fjor ble en delegasjon fra den tyske nasjonalforsamlingens forsvarskomité nektet adgang til militærleiren.
AA170515 Samtidig påpekes det at teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen, og at tariffpartene ikke har presisert hva som menes med « fortrinnsvis », og at grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag, skriver Dagbladet.
DB170513 For å passe på at hormonell prevensjon er tilgjengelig for så mange som mulig, har helsesøstre og jordmødre fått adgang til å skrive ut resepter.
DB170513 STRENG KONTROLL : Alle som skal ha adgang til ESC-arenaen i Kiev må gjennom bevoktede sikkerhetssluser med personlige adgangskort.
DB170512 Samlivet gir en unik adgang til å delta i, og påvirke, politiske beslutninger.
DB170512 For Ap er det av enorm betydning å ha adgang til de mangfoldige ressursene LO representerer. 920.000 medlemmer er en slik ressurs.
DB170512 Skatteetaten opplyser til Dagbladet at det ikke er adgang til å utlevere folkeregisteropplysninger til forretningsmessige formål.
DB170512 På festivalens hjemmesider oppgis RusseID som eneste gyldige ID for å få adgang til festivalområdet.
DB170512 Det gir ikke-russ full adgang til detaljert info om et stort antall av årets russ og hvilke treff de skal på.
DA170512 VALLE ( Dagsavisen ) : " Anleggsområde, adgang forbudt " er fortsatt skiltet som møter deg rundt Vålerengas nye arena.
AP170512 Da Øie ved en tilfeldighet fikk vite at det var adgang til å forlenge embetet, spurte hun den nåværende direktøren om han vil fortsette til han er 72 år.
AP170512 Da stillingen ble utlyst skal Øie ikke ha vært klar over at det fantes en rettslig adgang til å forlenge direktørens embete med to år.
VG170511 Gratis adgang .
AP170511 Trump har adgang til å sparke FBIs sjef på lik linje med for eksempel statsråder, men dette har ikke vært vanlig.
VG170510 * Gi Arbeidstilsynet adgang til å utstede høye bøter ved ulovlig innleie.
AA170510 Ble nektet backstage : En av hendelsene som førte til skjenkestopp skjedde under Bruce Springsteen-konserten, da skjenkekontrolløren ble nektet adgang til backstageområdet.
VG170509 - Høyre og FrP har gitt generell adgang til midlertidige kontrakter, til sterke protester fra landets arbeidstagerorganisasjoner.
DB170509 Lovens uttrykte intensjon om å fremme likestilling lar seg videre ikke forene med den systematiske vingeklippingen av håndhevingsorganenes adgang til å ta opp strukturelle forhold som fører til diskriminering.
AA170509 Under Bruce-konserten ble skjenkekontrollører fra Trondheim kommune nektet adgang til et lukket område.
VG170508 Under valgkampen ble flere russiske medier nektet adgang til Macrons arrangementer fordi falske historier om ham skal ha florert i russiske medier.
DB170508 Kan bli begrenset adgang
AA170508 Under valgkampen ble flere russiske medier nektet adgang til Macrons arrangementer fordi falske historier om ham skal ha florert i russiske medier.
DA170507 * Frp slår fast at kommunenes adgang til å utskrive eiendomsskatt skal avvikles innen 2020.
AP170507 Frp slår fast at kommunenes adgang til å utskrive eiendomsskatt skal avvikles innen 2020.
VG170505 Mange menneskerettighetsforkjempere blir nektet adgang til Rakhine-staten, men jeg kom meg inn i leirområder utenfor Sittwe i 2016.
SA170505 Da mannen hadde blitt nektet adgang to ganger, vedtok han en " bot " fra Kongeparken.
DN170505 I dag gir eiendomsskatteloven kommunene adgang til årlig innkreving av mellom 2 og 7 promille av boligens verdi.
AA170505 - Med EØS-avtalen er norske distriktsarbeidsplasser sikret adgang til markedet i Europa. 80 prosent av vår handel er med Europa, sa Jensen.
AA170505 Arbeidsgiverne har adgang til økt brukt av midlertidige ansettelser og regjeringen har gjennomført skattelettelser på rundt 21 milliarder kroner.
VG170504 Men guttene med Rosenborg-utstyr blir nektet adgang .
DA170504 Samtidig slås det fast at avtalen fortsatt er viktig for Norge fordi den sikrer oss adgang til det indre markedet i Europa, sier Limi.
BT170504 Høyre og Frp i regjering har skapt et mer usikkert arbeidsliv gjennom å innføre generell adgang til midlertidige ansettelser.
AP170504 Om landsmøtet sier ja, blir Frp det første partiet i Norge som vil ha en generell adgang for surrogati.
AP170504 Nytt av året var at folk med festivalarmbånd også kunne få adgang til byens mer... alternative kafeer der kaffe latte absolutt ikke står på menyen.
VG170503 Som med andre internettilkoblede enheter kan det være en sikkerhetsrisiko forbundet med å gi smart home devices adgang til hjemmenettverket.
VG170503 En hacker kan ha interesse av å få adgang til den elektroniske låsen, kameraet eller alarmen.
VG170503 - Beddi kan ikke noe uten smartmobilen, da den selv ikke har adgang til internett.
SA170503 På twitter skriver operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt at en 49 år gammel mann gikk til angrep på en ansatt fordi denne nektet ham adgang til butikken.
DN170503 Blant annet skal en IT-arbeider i India ha stanset produksjonen på Statoils oljeraffineri på Mongstad i 2014 på grunn av en tastefeil, og i en periode samme år hadde over 100 ansatte i det indiske selskapet adgang til hele Statoils dataanlegg.
DA170503 Har nektet russiske medier adgang til en rekke valgkamparrangementer fordi de skal ha spredt falske historier.
DA170503 Slik reagerer stortingspolitikere på opplysningene om at utenlandske IT-arbeidere har hatt adgang til sensitive pasientdata.
AP170503 Et stort politioppbud står klar for å hindre protesttoget adgang til golfbanen der THAAD-systemet er utplassert.
AP170503 Slik reagerer stortingspolitikere på opplysninger om at utenlandske IT-arbeidere har hatt adgang til sensitive pasientdata.
AP170503 De siste ukene har over 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt adgang og utvidede rettigheter til datasystemene til Helse Sør-Øst, meldte NRK onsdag. 2,8 millioner pasienter hører inn under det regionale helseforetaket.
DB170502 Spørsmålet om kommunetvang er en av totalt seks dissenser i partiprogrammet, sammen med spørsmålet om adgang til lagring av IP-adresser, surrogati, forbud mot rituell omskjæring av gutter, dobbelt statsborgerskap, og nedleggelse av Politidirektoratet.
DB170502 Samtidig sier Gabrielsen at EØS-avtalen på en veldig god måte ivaretar behovene næringslivet har når det gjelder adgang til EU-markedet.
BT170502 Borgere og bedrifter i de tre EØS/EFTA-statene har hatt uhindret adgang til det indre marked, handelshindringer er fjernet, og konkurransen er styrket.
AP170502 - Vi vil at Ukraina får adgang og kontroll over sine grenser i Donbass, sa Merkel.
AP170502 Øie skal imidlertid ikke ha vært klar over at det fantes en rettslig adgang til å forlenge direktørens embete med to år.
AP170502 Og da Øie ved en tilfeldighet fikk vite at det var adgang til å forlenge embetet, spurte hun den nåværende direktøren om han vil fortsette til han er 72 år.
DB170430 - Da jeg kom til tinghuset sammen med en venn, fikk vi vite at to andre bekjente var nektet adgang til rettssalen.
DA170429 TRONDHEIM ( Dagsavisen ) : For drøye to år siden inngikk KrF et kompromiss med regjeringspartiene og Venstre, som åpnet for økt adgang til å ansette folk i midlertidig stilling.
DA170429 Kristelig Folkeparti ga sammen med regjeringen grønt lys for generell adgang til å ansette midlertidig.
DA170428 - Det er viktig for norske myndigheter å ha adgang til å pågripe og internere når det er avgjørende for å få gjennomført uttransport av familier som forsøker å unndra seg retur, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
AP170428 I Deloitte-rapporten står det også at ansatte i Veireno flere ganger ble nektet adgang til søppelanlegget på Klemetsrud.
AA170428 ICRC opplyser fredag at de har kunnet besøke flere hundre av fangene som nå sultestreiker, etter å ha blitt nektet adgang i ni dager.
DB170427 * Reiser du med Norwegian så kan du for 100 kroner kjøpe adgang til fasttrack inntil 30 minutter før flyavgang dette hvis det ikke er allerede er inkludert i billetten din.
DB170427 Dette var gode nyheter, kunne Støre melde, fordi « Vi står ved kanten av et 'nytt' verdenshav ved Norges kyst, et hav som vil bringe Asia, Europa, og Amerika sammen med kortere avstander og med økt adgang til verdifulle naturressurser ».
DB170427 I USA, Danmark og Norge har debatten først og fremst dreid seg om transkvinner kan nektes adgang til kvinnetoaletter og kvinnegarderober.
DA170427 Den gir adgang til Champions League neste sesong.
VG170426 INGEN ADGANG : Det er ikke mulig å nå helt fram til det som er en av Norges største kulturattraksjoner onsdag.
SA170426 Norges Ishockeyforbund liker dårlig at TV 2 kan bli nektet adgang til ishockey-VM.
DB170426 Helgesen har derimot foreslått å endre naturmangfoldloven slik at den gir adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv, også der det ikke er skadepotensial.
BT170426 Norges Ishockeyforbund liker dårlig at TV 2 kan bli nektet adgang til ishockey-VM.
AP170426 Norges Ishockeyforbund liker dårlig at TV 2 kan bli nektet adgang til ishockey-VM.
VG170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
DN170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang , avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
DB170425 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DA170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
BT170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang , avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
AP170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
AA170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang , avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
AA170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang , avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
AA170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.
AA170425 Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Ifølge Sp gir naturmangfoldsloven adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes. ( ©NTB ) ¶
DB170424 Denne babycallen nekter uvedkommende adgang
AP170423 Arbeidsgivere er gitt generell adgang til å ansette på midlertidige kontrakter.
VG170421 Han sier at Høyre-regjeringen sa at innføring av generell adgang til midlertidige ansettelser ville bringe flere inn i arbeidslivet.
DB170421 Som traktatspart har russere rett til lik adgang til Svalbard.
BT170421 Kina har allerede skaffet seg en meget betydelig evne til å nekte andre lands flåter adgang til Kinas kyster.
AA170421 Helt konkret foreslås det at kommunen skal få adgang til å utlevere kontaktopplysninger til sosialhjelpsmottakere.
AA170421 Han er svært tydelig på at han mener EØS-avtalen ivaretar næringslivets behov og sørger for adgang til « vårt desidert viktigste marked ».
VG170420 Vi har forelagt Stortinget alle vurderinger og et forslag vi mener ville gi en større adgang til felling, sier Helgesen.
DB170420 Kommunene har ansvar for å gi skjenkebevilling eller nekte bevilling, men kommunene har ikke adgang til å vurdere at bevillingspliktige arrangementer ikke skal ha bevilling.
DA170420 - Vi ser behovet for en andel midlertidige ansettelser, men det er ikke adgang til å ha bare åremålsstillinger.
DB170419 Vidar Helgesen mener regjeringens forslag ville gitt en noe videre adgang til felling av ulv.
DB170419 Det er per nå adgang for hver enkelt kommune å innføre tiggerforbud.
DA170419 Likestillingsombudet : EU-domstolen gir ikke fri adgang til hijab-nekt ¶
AP170419 Temaet er « Generell omvisning med vekt på Observatoriets rolle under oppbyggingen av Norge fra 1830 årene », og det er gratis adgang .
AP170419 Temaet er « Generell omvisning med vekt på Observatoriets rolle under oppbyggingen av Norge fra 1830 årene », og det er gratis adgang .
AP170419 Et lisenssystem innebærer at spillselskaper kan få lovlig adgang til markedet mot å betale en lisensavgift.
AP170419 Adgang til det kinesiske markedets 300 millioner middelklasseforbrukere kan bli et kjærkomment bidrag i den norske omstillingen bort fra oljeøkonomien.
AP170419 Adgang til det kinesiske markedets 300 millioner middelklasseforbrukere kan bli et kjærkomment bidrag i den norske omstillingen bort fra oljeøkonomien.
DA170418 Alle nordmenn med et TV-apparat har tvangsabonnement på NRK, så da bør det være en spesiell adgang for publikum til å si sin mening, mener Selbekk, som minner om at NRK hittil i år har mottatt rekordmange klager inn til Kringkastingsrådet.
AP170418 Sentrumskandidaten Emmanuel Macron, som ligger best an på flere målinger, har for eksempel åpnet for at myndighetene skal ha adgang til kryptert kommunikasjon på sosiale medier.
DN170417 Unge, fremadstormende gründere har kanskje aldri hatt så god adgang til finansverdenens elitedivisjon som nå.
FV170414 Politiet rykket ut, men mannen viste seg å ha lovlig adgang .
DN170413 Blant annet svekkes de ansattes rettigheter i betydelig grad ved redusert stillingsvern og utstrakt adgang til forskriftsregulering, sier LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
DB170413 Allahs lydige terrorister, og deres mange sympatisører som er gitt fri adgang til Europa av dumme politikere og lettlurte velgere, begår jihad mot oss, nettopp fordi de ikke deler våre verdier, vår kultur og vår måte å styre et samfunn.
AP170413 En fersk rapport om sanitærforholdene for romfolket i syv europeiske land avdekker utbredt diskriminering ved at de nektes adgang til vann.
AP170413 - Både i og utenfor EU er dette et komplisert felt der medlemmer av romfolket ikke får adgang til vann.
VG170412 Kjennelsen skal ha gitt FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
SA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
DN170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
DB170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
DB170412 Ikke minst når det gjelder abort selvfølgelig, men også når det gjelder adgang til helsetjenester generelt.
DA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
BT170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AP170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AP170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AA170412 Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon.
AA170412 Bondeleder Bartnes minner om at « handelsavtaler som vil gi utenlandske landbruksvarer lettere adgang til det norske markedet, vil være et bevisst politisk valg som svekker norsk evne til å produsere mat. » - Det er ikke noe som bare kommer til å skje, slik landbruksministeren synes å mene, sier han.
DB170411 Næringslivet er helt avhengig av adgang til markedet i EU, enten det er finansakrobater, finansadvokater, stråselskaper eller alle selskapene med pengespill på internettet ; alt som er av pengespill i Europa har samlet seg på halvøya.
DA170411 Gangen gir adgang til ulike utstillingshaller, multimedierom og kino, og det er et storslagent og imponerende rom som gir en arkitektonisk fortolkning av vandringen inn og ned i grotten.
AP170411 I mars fikk flyselskapet en god del pepper etter at to unge kvinner ble nektet adgang fordi var kledd i tettsittende treningsbukser.
AP170411 I mars fikk flyselskapet en god del pepper etter at to unge kvinner ble nektet adgang fordi var kledd i tettsittende treningsbukser.
AP170411 Bondeleder Bartnes minner om at « handelsavtaler som vil gi utenlandske landbruksvarer lettere adgang til det norske markedet, vil være et bevisst politisk valg som svekker norsk evne til å produsere mat. » - Det er ikke noe som bare kommer til å skje, slik landbruksministeren synes å mene, sier han.
AP170411 Bondeleder Bartnes minner om at « handelsavtaler som vil gi utenlandske landbruksvarer lettere adgang til det norske markedet, vil være et bevisst politisk valg som svekker norsk evne til å produsere mat. » - Det er ikke noe som bare kommer til å skje, slik landbruksministeren synes å mene, sier han.
DA170410 Han holdt riktignok på å bli nekta adgang på grunn av antrekket - livkjolen de hadde forært ham - men dragutta gikk god for ham atter en gang.
AP170410 Kina er blitt et enormt, attraktivt marked, og på dette første besøket etter normaliseringen er Erna Solberg og hennes store delegasjon naturlig nok ikke minst opptatt av å legge til rette for at norsk næringsliv nå skal få bedre adgang til dette markedet nå som Norge er ute av Beijings « fryseboks ».
VG170408 Ministeren ønsker å gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv.
SA170408 Mann i 30-åra ble nektet adgang på utested.
DB170408 Departementet ser videre ut til å mene at denne avtalen innskrenket Riksantikvarens kompetanse, slik at Riksantikvaren ikke lenger hadde adgang til å frede inventaret.
DN170407 Det gir adgang til 1,4 milliarder kinesere, og Kina er en inngang til over fire milliarder mennesker i Asia.
DB170407 Ta for eksempel retten til å bære hijab på jobben, eller transpersoners adgang til offentlig dusj, to saker ombudet har behandlet og hvor det er politisk uenighet.
DB170407 Derfor er det etterlengtet at Horne endelig foreslår å gi nemnda adgang til å tilkjenne oppreisning og erstatning.
VG170406 Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom landet nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
VG170406 Nektes adgang
VG170406 I en fersk rapport som VG har fått tilgang til, slår Sivilombudsmannen fast at mange kommuner svikter i å gi de som har søkt om fritak, nedsettelse eller såkalt ettergivelse, altså sletting av eiendomsskatten, deres lovmessige adgang til å klage på kommunens vedtak : ¶
VG170406 - Bryter kommunene loven når de ikke gir adgang til å klage ?
DB170406 I noen andre land er det adgang til å frata statsborgerskapet administrativt, slik regjeringen nå har foreslått her.
DB170406 Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom Myanmar nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
DB170406 Nektes adgang
DA170406 I tillegg til søknaden om skjenkebevilling var det også søkt om utvidet adgang til servering av mat og alkoholfri drikke gjennom en luke i veggen etter klokken 24.00.
AP170406 Kina er blitt et enormt, attraktivt marked, og på dette første besøket etter normaliseringen er Erna Solberg og hennes store delegasjon naturlig nok ikke minst opptatt av å legge til rette for at norsk næringsliv nå skal få bedre adgang til dette markedet nå som Norge er ute av Beijings « fryseboks ».
AA170406 Rapporten bygger på intervjuer med rohingyaer som har flyktet fra Myanmar, ettersom Myanmar nekter etterforskerne fra FN adgang til delstaten Rakhine, der de fleste rohingyane bor, omkring én million.
AA170406 Der kan Kina komme inn og være den som gir oss adgang til markeder vi aldri ville klare å håndtere alene, sier hun.
DN170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170405 Loven vil gi samme adgang til positiv særbehandling av menn og kvinner.
AP170405 Opprørerne har sagt de vil gi dem adgang til de aktuelle områdene.
AP170405 Opprørerne har sagt de vil gi dem adgang til de aktuelle områdene.
AA170405 Hun bør også kreve at Kina opphever nye, krenkende lover om statens sikkerhet, inkludert loven om cybersikkerhet - som ytterligere hindrer adgang til internett og utenlandsk teknologi for bedrifter som opererer i Kina - i tillegg til loven om utenlandske ikke-statlige organisasjoners virksomhet, sier Asia-forsker Maya Wang ved Human Rights Watch.
DB170404 De med særlig vanskelige problemer er altså ikke gitt adgang til behandlingen.
VG170403 - Man har adgang til kommunikasjon i fengsel, så det er mulig å formidle beskjeder, sier politiadvokaten.
DB170403 For meg ser det ut som om elevene i en digital hverdag ikke får mulighet til å oppleve at de mestrer et nivå og at belønningen for det er adgang til neste nivå, men tvert imot at de får fri tilgang til alle nivåer og så blir de straffet hvis de ikke mestrer det.
DA170403 En viktig del av arbeidet med å forenkle reglene for ferdsel i utmark har vært å gi generell adgang til ikke-motorisert ferdsel.
AA170403 I dag har ikke myndighetene adgang til å avgiftsbelegge privat parkering, men gjennom arealpolitikken kan de regulere parkering ved nybygging.
AA170403 Men disse godene var forbeholdt par og familier, enslige hadde ingen adgang .
AA170402 | Venstre vil fjerne politiets adgang til dataavlesning ¶
AA170402 Med KrFs stemmer sikret regjeringen i juni i fjor flertall for å gi politiet adgang til dataavlesning, samt utvidet adgang til hemmelig ransaking, romavlytting, skjult kameraovervåking, kontroll av epost og post og avlytting av samtaler på telefoner, PC og nettbrett. ( ©NTB ) ¶
AA170402 Med KrFs stemmer sikret regjeringen i juni i fjor flertall for å gi politiet adgang til dataavlesning, samt utvidet adgang til hemmelig ransaking, romavlytting, skjult kameraovervåking, kontroll av epost og post og avlytting av samtaler på telefoner, PC og nettbrett. ( ©NTB ) ¶
SA170401 Mange tror at moderat kvotering betyr at det er adgang til å ansette en søker som er dårligere kvalifisert.
AP170331 Kun ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot kan delta i fisket etter makrellstørje.
AA170331 Myndighetene i Sør-Sudan nektet FN-observatørene adgang til en landsby og ga opprørere og krattbranner skylden for ødeleggelsene, heter det i rapporten.
AA170331 Nå innfører regjeringen en snever adgang til ikke å informere foreldrene også når barnet er under tolv år.
AA170331 Kun ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot kan delta i fisket etter makrellstørje.
VG170330 Lavrov uttrykte der at russerne er irriterte over at Norge nekter sanksjons-rammede russiske toppolitikere adgang til Svalbard.
VG170330 Norges utenriksminister Børge Brende ( H ) møtte onsdag kveld sin russiske kollega Sergei Lavrov, der det kom frem at russerne er irriterte over at Norge nekter sanksjonsrammede russiske toppolitikere adgang til Svalbard.
VG170330 Staten har gitt politiet adgang til å bruke makt mot egne borgere.
DB170330 Alle innbyggere fra syv land med muslimsk flertall ble nektet adgang til USA i tre måneder.
DB170330 Derfor er det forståelig at man må dempe Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan når han sier at nederlendere er « nazi-levninger og fascister » og at Tyskland bruker « nazimetoder » når de begrenser tilreisende tyrkiske politikeres adgang til å drive Erdogan-valgkamp.
AP170330 En fersk rapport om sanitærforholdene for romfolket i syv europeiske land avdekker utbredt diskriminering ved at de nektes adgang til vann.
AP170330 - Både i og utenfor EU er dette et komplisert felt der medlemmer av romfolket ikke får adgang til vann.
VG170329 ARKHANGELSK ( VG ) Russerne er irriterte over at Norge nekter sanksjons-rammede russiske toppolitikere adgang til Svalbard.
DB170329 De går klart inn for en egen handelsavtale med så god adgang til det indre marked som overhodet mulig.
DA170329 Det er tydeligvis meg, sier Per Kristian Grytdal, kanskje bedre kjent som « PK » fra NRK Supers program, « Barn ingen adgang ! ».
AA170329 Så lenge politikere fra begge sider får samme adgang til valgmøter utenlands burde ikke valgmøter være noe problem.
VG170328 Vi mener det ikke er rettslig adgang etter barnekonvensjonen til å innrette omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år så ulikt det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn.
DB170328 - Mange mennesker har mistet menneskeretten det er å ha adgang til eget drikkevann.
AP170328 mars, men de er blitt nektet adgang av irakske myndigheter.
VG170327 Mange får ikke lov til å forlate leirene, og de nektes adgang til utdanning og helsehjelp.
DN170327 Sammen med en rekke andre tjenesteytere sysselsetter bransjen 2,2 millioner briter - sju prosent av arbeidsstokken - og er avhengig av adgang til EUs indre marked.
AP170327 På den ene siden skal de foreta objektive prøver, og på den annen side gir de påtalemakten adgang til data og tolkninger som utøvernes forsvarere ikke får.
AP170327 HONGKONG ( Aftenposten ) : Når Erna Solberg om kort tid besøker Kina, bør statsministeren ta opp med vertskapet at norske forskere nektes adgang til landet, mener en av Norges fremste sinologer, Harald Bøckman, som selv har vært utestengt siden 2008.
AP170327 Skal nektes adgang
AP170327 Kvinnen er i utgangspunktet nektet adgang på offentlige transportmidler i Oslo.
AP170327 Hvis rørledningen blir bygget vil det gi forurensing som vil hindre vår adgang til rent vann.
AP170327 Hvis rørledningen blir bygget vil det gi forurensing som vil hindre vår adgang til rent vann.
BT170325 Åpent for alle, gratis adgang .
AA170325 Foreldre har ikke adgang og må pent finne seg i å vente utenfor det fulle lokalet.
DB170324 - Skattedirektoratet skal vurdere og foreslå nødvendige lov- og forskriftsendringer for at Skatteetaten skal kunne bidra til styrket informasjonsdeling og få økt adgang til informasjonsinnhenting for å bekjempe økonomisk kriminalitet, sier Strømme.
AA170324 Når vi nå har fått utvidet sortimentet igjen, har vi plutselig adgang til så mye mer, sier Lie.
AA170324 Dette arrangementet over flere timer har gratis adgang , og blir etterfulgt av familiekonsert dirigert av Torodd Wigum og med pingvinen Bismarck ( Hans Petter Nilsen ) som spesiell gjest.
VG170323 « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet, samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie.
DB170323 * Det er ikke anledning til å kreve løype- eller stiavgift over større strekninger, men det er tillatt å ta betaling for eksempel for adgang til en avgrenset løypestrekning med kunstsnø, et frysespor, eller en avgrenset klatresti ( via ferrata ).
DA170323 LES OGSÅ : Likestillingsombudet : EU-domstolen gir ikke fri adgang til hijab-nekt ¶
DA170323 LES OGSÅ : Likestillingsombudet : EU-domstolen gir ikke fri adgang til hijab-nekt ¶
VG170322 | Nekter russisk Eurovision-deltaker adgang til Ukraina ¶
FV170322 SBU-sjefen varslet allerede i helgen at han ville nekte den russiske sangeren adgang .
FV170322 Hvis et land arrangerer et internasjonalt arrangement, så må det selvfølgelig gi adgang til alle deltagerne.
DB170322 Hans forsvarere argumenterte i retten for at norske myndigheters restriksjoner på ferdselen strider mot Svalbardtraktatens artikkel tre, som garanterer traktatpartenes borgere lik adgang til Svalbard.
AP170322 SBU-sjefen varslet allerede i helgen at han ville nekte den russiske sangeren adgang .
AP170322 Hvis et land arrangerer et internasjonalt arrangement, så må det selvfølgelig gi adgang til alle deltagerne.
AP170322 SBU-sjefen varslet allerede i helgen at han ville nekte den russiske sangeren adgang .
AP170322 Hvis et land arrangerer et internasjonalt arrangement, så må det selvfølgelig gi adgang til alle deltagerne.
AA170322 Jeg legger vekt på at når kommuneadvokaten er så tydelig at man ikke kan utelukke at straffelovens bestemmelser er overtrådt, så har vi et selvstendig ansvar å sørge for at noen etterforsker som har flere muligheter enn det revisjon, kommunen og politikerne har adgang til.
AA170322 Vurderingen av at abortloven gir adgang til tvillingabort har vært et vanskelig etisk spørsmål, medgikk statsminister Erna Solberg i spørretimen på Stortinget.
AA170322 KrF-leder Knut Arild Hareide ville vite om spørsmålet om adgang til tvillingabort hadde vært en ren lovteknisk vurdering av abortloven, eller om det har vært en etisk vurdering av om vi skal si ja eller nei til tvillingabort i Norge.
DA170321 Hva : Advokat for Malika Bayan ( 24 ) som saksøkte frisør Merete Hodne for å nekte henne adgang til frisørsalongen fordi hun brukte hijab og senere kom med uttalelser om hennes privatliv på Facebook.
VG170320 På et utested i Oslo sentrum nektes en rom adgang av dørvakta fordi han har på seg joggesko.
VG170320 DISKRIMINERING : - På et utested i Oslo sentrum nektes en rom adgang av dørvakta fordi han har på seg joggesko.
VG170320 Blir nektet adgang
VG170320 Hun viser til at de i sitt nye forslag til partiprogram skriver at de vil « gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager ».
SA170320 Avtalen går ut på at Tyrkia tar tilbake de fleste av dem som blir tatt mens de krysser Egeerhavet, mot at EU gir bistand til flyktningleirer i Tyrkia og gir tyrkere visumfri adgang til Unionen.
AP170320 mars 1942, for 75 år siden denne måneden, gjeninnførte Quisling det leddet i grunnlovens §2 som nektet jøder adgang til riket.
SA170319 Derfor vil vi be om en redegjørelse der vi blir orientert om omfanget, hvordan slike varsler om feil blir fulgt opp og hva slags rutiner vi har for å sikre et system der fortrolig elevinformasjon kan være lagret trygt uten at uvedkommende får adgang til det, sier hun til Aftenbladet.
BT170319 De nektet internasjonal presse adgang , arresterte hundrevis av protestanter og brente teltleiren til grunnen.
AP170319 Kvinnens navn og utseende er godt kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som er beordret til å nekte henne adgang , skrev Aftenposten i 2015.
AA170319 Både Wenaas og Kalvå understreker at de ikke ønsker å nekte fotgjengerne adgang til løypene, men de håper at dem som velger å gå vil vise mer hensyn.
AA170319 Kvinnens navn og utseende er godt kjent for trikk- og bussførere i Oslo, som er beordret til å nekte henne adgang , skrev Aftenposten i 2015.
DA170318 Hodne ble tidligere i år idømt 7.000 kroner i bot for å ha nektet hijabkledde Marika Bayan adgang til frisørsalongen sin.
AP170318 Stortinget bør følge oppfordringen fra flertallet i statsborgerskaplovutvalget fra år 2000, og gi norske borgere en generell adgang til å inneha dobbelt statsborgerskap.
DB170317 Med en utvidet adgang til oppsigelse vil arbeidsgiver ha et større ris bak speilet dersom man har lyst til å ta mannen og ikke ballen.
AP170317 HONGKONG ( Aftenposten ) : Når Erna Solberg om kort tid besøker Kina, bør statsministeren ta opp med vertskapet at norske forskere nektes adgang til landet, mener en av Norges fremste sinologer, Harald Bøckman, som selv har vært utestengt siden 2008.
AP170317 Eller av at Tillerson selv har gitt uttrykk for at Beijing « må få et sterkt signal » om å stanse sin kontroversielle øy-bygging i Sør-Kina-havet og at det kan bli aktuelt å hindre kineserne adgang til de samme øyene.
AP170317 - I den offentlige debatten er den blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
AA170317 Barn, kvinner og menn utsettes fortsatt for store fysiske og mentale prøvelser og har bare begrenset adgang til grunnleggende helsetjenester, psykologisk støtte og hjelp til å bearbeide traumer, ifølge rapporten. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Chung beskyldes også for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et anerkjent sørkoreansk universitet.
AA170317 Samarbeidspartiene KrF og Venstre gikk for eksempel begge imot å gi Justisdepartementet økt adgang til å instruere Utlendingsnemnda, men Ap og Sp sikret likevel flertall for forslaget.
AA170317 Samarbeidspartiene KrF og Venstre gikk for eksempel begge imot å gi Justisdepartementet økt adgang til å instruere Utlendingsnemnda, men Ap og Sp sikret likevel flertall for forslaget.
AA170317 - I den offentlige debatten er den blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
VG170316 Likestillingsombudet : Ikke fri adgang til hijab-nekt ¶
VG170316 - I den offentlige debatten i etterkant, har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
SA170316 | Likestillingsombudet : EU-domstolen gir ikke fri adgang til hijab-nekt ¶
SA170316 - I den offentlige debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
DB170316 Maksimum 2000 turister gis adgang hver dag, mot en inngangsbillett på en drøy femtilapp.
DB170316 Men i regjering har de i motsetning til sitt valgløfte fått vedtatt generell adgang til midlertidige ansettelser.
DA170316 | Likestillingsombudet : EU-domstolen gir ikke fri adgang til hijab-nekt ¶
DA170316 - I den offentlige debatten i etterkant, har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
BT170316 Laila er saharawi og blir derfor urettmessig nektet adgang . 12.00 : Rettssaken pågår fra tidlig morgen og noen ganger helt til klokken 23 på kvelden.
AP170316 Trump oppfordrer til en total og fullstendig stopp i muslimers adgang til USA ». 5.
AP170316 Statsadvokaten viser først til hva Trump selv sa da han undertegnet den første varianten av innreiseforbudet med tittelen « Beskyttelse av nasjonen fra utenlandske terroristers adgang til USA » : « President Trump leste overskriften, tittet opp og sa : ' Vi vet alle hva det betyr'.
AP170316 Trump oppfordrer til en total og fullstendig stopp i muslimers adgang til USA ». 5.
AP170316 Statsadvokaten viser først til hva Trump selv sa da han undertegnet den første varianten av innreiseforbudet med tittelen « Beskyttelse av nasjonen fra utenlandske terroristers adgang til USA » : « President Trump leste overskriften, tittet opp og sa : ' Vi vet alle hva det betyr'.
AA170316 | Likestillingsombudet : EU-domstolen gir ikke fri adgang til hijab-nekt ¶
AA170316 - I den offentlige debatten i etterkant har EU-domstolens avgjørelse blitt lagt ut som om det er fri adgang til å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb.
VG170315 Nektet adgang
VG170315 Den som utløste Erdogans vrede var at den nederlandske regjeringen nektet den tyrkiske utenriksminister Mevlut Cavusoglu adgang til riket for å drive valgkamp.
VG170315 Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sier Støre til VG.
VG170315 I mars kom Helgesen med en ny vurdering til Stortinget, der han holdt fast ved lovtolkningen, og samtidig fremmet et forslag til lovendring som kan åpne for økt adgang til felling i fremtiden.
SA170315 Kort sagt, hevdet jeg, og det gjør jeg fortsatt, at utenlandske tiggere og gatemusikanter må få adgang til å selge gatemagasinet Asfalt.
DA170315 At domfelte ulovlig banet seg adgang til fornærmedes telefon anføres i skjerpende retning, heller enn som en formildende omstendighet.
AP170315 Tyrkias utenriksminister ble i helgen nektet landingstillatelse i Nederland og Tyrkias familieminister ble nektet adgang til landets konsulat i Rotterdam.
AP170315 Det blir også omvisning i forsøksavdelingen hvor publikum vanligvis ikke har adgang .
AP170315 17-19, gratis adgang ¶ 8.
AP170315 Det blir også omvisning i forsøksavdelingen hvor publikum vanligvis ikke har adgang .
AP170315 17-19, gratis adgang ¶ 8.
AP170315 Det blir også omvisning i forsøksavdelingen hvor publikum vanligvis ikke har adgang .
AP170315 17-19, gratis adgang ¶ 8.
VG170314 Tidligere i år ble Bryne-frisøren dømt i lagmannsretten til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin.
FV170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
FV170314 Bayan ble kjent etter at hun ble nektet adgang til en frisørsalong på Bryne fordi hun bar hijab.
DB170314 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 7 000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DA170314 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
BT170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
BT170314 Bayan ble kjent etter at hun ble nektet adgang til en frisørsalong på Bryne fordi hun bar hijab.
AP170314 Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sier Støre til avisen.
AP170314 I lagmannsretten ble Hodne dømt til å betale 7000 kroner i bot for å ha nektet en hijab-kledd kvinne, Malika Bayan, adgang i sin frisørsalong på Bryne.
AP170314 I forarbeidet til loven heter det : « Siden det etter gjeldende rett ikke er adgang til å oppheve en adopsjon, legger departementet til grunn at adopterte ikke omfattes av paragraf 6 om rett til å reise farskapssak for domstolene ».
AA170314 Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
VG170313 Og da har han adgang til VIP-tribunen.
VG170312 - Det er mange kreftmedisiner de ikke har klart å sikre adgang til.
DN170312 - Bare slike regimer vil forby utenriksministre adgang , sa han.
BT170312 - Bare slike regimer vil forby utenriksministre adgang , sa han.
AA170312 - Bare slike regimer vil forby utenriksministre adgang , sa han.
VG170311 I tillegg ber nødhjelpsjefen om sikker og uhindret adgang for humanitær bistand og innsats for å avverge en katastrofe.
VG170311 Alle lovet uhindret adgang for humanitær bistand, fortelle han.
DB170311 I tillegg ba nødhjelpsjefen om sikker og uhindret adgang for humanitær bistand og innsats for å avverge en katastrofe.
DB170311 Utjevner vi forskjeller ved mindre adgang til midlertidige stillinger eller ved å satse på utdanning ?
DA170311 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AP170311 I tillegg ber han om sikker og uhindret adgang for humanitær bistand og innsats for å avverge en katastrofe.
AP170311 Misfornøyde folk med billetter kunne fortelle om at de ble nektet adgang selv om de hadde billett.
AP170311 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AA170311 I tillegg ber nødhjelpsjefen om sikker og uhindret adgang for humanitær bistand og innsats for å avverge en katastrofe.
AA170311 Bryne-frisøren ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til å betale en bot på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
VG170310 Samtidig er det blitt satt som krav i de internasjonale forhandlingene at adgang til nødhjelp skal sikres - men dette kravet gjør det faktisk vanskeligere å få gjennomført leveringer.
VG170310 Han sier at de fra norsk side klart har redegjort for hvilke russiske statsborgere som ikke har adgang til Norge på grunn av deres involvering i folkerettsbrudd.
VG170310 - Vi har ikke tenkt å være Russlands budbringer når det gjelder norske statsborgere de har bestemt seg for ikke skal få adgang .
DB170310 Sketsjen i Løgnaslagets revy tar utgangspunkt i den såkalte hijab-saken, hvor Malika Bayan gikk inn i Hodnes frisørsalg iført hijab, og skal ha blitt nektet adgang .
DB170310 Bakgrunnen for saken er at Hodne, som tidligere i år ble dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin, reagerte sterkt på å bli kalt « nazifrisør » i revyen.
DA170310 BADENEKT : Vestkantbadet i Oslo opplever en klagestorm på Facebook etter at de nektet transpersonen Mathilde Decaen ( innfelt ) adgang på kvinnedagen.
AP170310 Mange transpersoner gruer seg til å bruke kjønnsdelte rom, fordi man har opplevd eller hørt historier om at folk stiller spørsmål om man er på riktig sted, fått slengbemerkninger eller blitt nektet adgang .
AA170310 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
SA170309 Observatørenes rapporter beretter om nattlige arrestasjoner av barn like ned i tolvårsalderen, der maskerte soldater i tungt kamputstyr baner seg adgang til hjemmet.
DA170309 I rasesegregerte Virginia må afroamerikanere fortsatt sitte bakerst i bussen, mens de nektes adgang til restauranter, og er delelegert til « blacks only»-vannfontener.
VG170308 INNREISEFORBUD : Førstesekretær Dan Poraz, visestasjonsjef ved Israels ambassade i Oslo mener Israel er i sin fulle rett til å nekte boikott-tilhengere adgang til landet.
VG170308 Derfor mener vi det er vår rett å nekte dem som ikke ønsker Israels eksistens adgang til landet vårt, sier han.
VG170308 - Alle stater bestemmer selv hvem som skal ha adgang til staten.
VG170308 Les også : Frisør dømt for å nekte kvinne med hijab adgang
VG170308 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
VG170308 Frisøren Merete Hodne, som ble dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til salongen sin, går rettens vei for å stanse et revysketsj om saken.
DN170308 DN har forsøkt å nå selskapet per epost onsdag, men har kun fått et automatisk svar om at de har begrenset adgang til alle sine e-postadresser på grunn av uønsket aktivitet som krever sikkerhetssjekk.
DB170308 Bakgrunnen er at Hodne, som tidligere i år ble dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin, reagerer sterkt på å bli kalt « nazifrisør » i revyen.
DA170308 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DA170308 Frisøren Merete Hodne, som ble dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til salongen sin, går rettens vei for å stanse Løgnaslagets revysketsj om saken.
AA170308 I Italia ble dagen blant annet markert med at kvinner får gratis adgang til alle landets museer.
AA170308 Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
AP170307 Men i døren inn til en restaurant i Tokyo ble jeg simpelthen nektet adgang .
AA170307 Politiet har i dag adgang til å få opplysninger om utlendinger i mottak i forbindelse med en konkret sak etter utlendingsloven.
VG170306 Nektet adgang : - Mistet hodet ¶
VG170306 Gårdseieren handlet uprofesjonelt, og benektet adgang til gården.
VG170306 Der ble Wangen nektet adgang på gården.
SA170306 Undersøkelsen viser også at kvinner svarer at de ønsker å ha adgang til mer sunn mat - slik de er vant til hjemme.
SA170306 | Åsane nektet pressen adgang til årsmøtet ¶
SA170306 Som første punkt på kveldens agenda ble det vedtatt at pressen ikke fikk adgang til møtet.
DB170306 Det opprinnelige forbudet omfattet personer som har statsborgerskap i sju hovedsaklig muslimske land, Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen, og nektet dem adgang til USA.
DB170306 ( Dagbladet ) : Tidligere i år ble frisør Merete Hodne dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin.
DB170306 Han hadde altså ulovlig og planlagt skaffet seg adgang til sin kones telefon, noe som åpenbart gjør hans affekthandling vanskeligere å unnskylde.
BT170306 | Åsane nektet pressen adgang til årsmøtet ¶
BT170306 Som første punkt på kveldens agenda ble det vedtatt at pressen ikke fikk adgang til møtet.
AP170306 De er de mange, små hendelsene som gjør at jenter føler seg fremmedgjort på steder hvor samfunnet i utgangspunktet forteller dem at de har fri adgang .
AP170306 Tiltaket er ledd i å lette innvandrerungdom adgang til arbeidsmarkedet.
AP170306 De er de mange, små hendelsene som gjør at jenter føler seg fremmedgjort på steder hvor samfunnet i utgangspunktet forteller dem at de har fri adgang .
AP170306 | Åsane nektet pressen adgang til årsmøtet ¶
AP170306 Som første punkt på kveldens agenda ble det vedtatt at pressen ikke fikk adgang til møtet.
AA170306 - Den norske styrken skal ikke delta direkte i kamphandlinger, men har som alltid full adgang til egenbeskyttelse, fortsetter hun.
FV170305 KRISTIANSAND : Bortvist fra sentrum ¶ 01.53 : En mann forsøkte å komme inn ved et utested hvor han tidligere hadde blitt nektet adgang .
AP170305 Undersøkelsen viser også at kvinner svarer at de ønsker å ha adgang til mer sunn mat - slik de er vant til hjemme.
AP170304 EØS-avtalen gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i EFTA/EØS-landenes lovgivning.
AP170304 - Kan Norge godta at britene får adgang til EUs indre marked uten å betale for det, vi har jo en EØS-kontingent på nesten 2,8 milliarder euro i perioden 2014 - 21 ?
AP170304 EØS-avtalen gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i EFTA/EØS-landenes lovgivning.
AP170304 - Kan Norge godta at britene får adgang til EUs indre marked uten å betale for det, vi har jo en EØS-kontingent på nesten 2,8 milliarder euro i perioden 2014 - 21 ?
AP170304 . Inntekten fra salget av startnummer, som gir gratis adgang til Holmenkollen neste helg, går til Kreftforeningen.
FV170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementet å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170301 - Ja, det handler om adgang til samvær med andre fanger.
AA170301 Arbeidsministeren mener arbeid, kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser, vil være blant løsningene.
DB170228 VELKOMMEN : Lett adgang er en selvfølge.
AA170228 Arbeidsministeren mener arbeid, kombinert med mer norskopplæring, rimeligere barnehageplass, aktivitetsplikt for unge og økt adgang til midlertidige ansettelser, vil være blant løsningene.
DB170227 Han er blitt latterliggjort av skuespiller Melissa McCarthy på « Saturday Night Live » to ganger, og høstet enorm kritikk for å nekte enkelte mediehus adgang til et pressemøte i Det hvite hus.
DB170227 Her får ingen presse adgang , og kjendisene kan derfor slå ut håret og feste til tidlig neste morgen.
BT170227 I forrige uke ble « kampen mot mediene » eskalert ytterligere, da flere av USAs seriøse mediehus ble nektet adgang til en pressekonferanse.
BT170227 I forrige uke ble « kampen mot mediene » eskalert ytterligere, da flere av USAs seriøse mediehus ble nektet adgang til en pressekonferanse.
AP170226 Forrige uke nektet Det hvite hus flere journalister adgang til pressemøte.
AP170226 Denne uken beskyldte han pressen for å dikte opp anonyme kilder, samtidig som journalister fra flere medier ble nektet adgang til en pressekonferanse i Det hvite hus.
AP170226 Bildet er tatt utenfor den tidligere konsentrasjonsleiren Buchenwald, der han ble nektet adgang da Holocaustdagen skulle markeres.
AP170226 Bildet er tatt utenfor den tidligere konsentrasjonsleiren Buchenwald, der han ble nektet adgang da Holocaustdagen skulle markeres.
AA170226 Samtidig ble journalister fra flere medier nektet adgang til en pressebrifing med Trumps talsmann Sean Spicer i Det hvite hus.
AA170226 New York Times, som selv ble nektet adgang til Spicers pressemøte fredag, omtaler utestengelsen av enkelte medier som " et umiskjennelig hån mot demokratiske idealer ". - ( ©NTB ) ¶
AA170226 Denne uken beskyldte han pressen for å dikte opp anonyme kilder, samtidig som journalister fra flere medier ble nektet adgang til en pressekonferanse i Det hvite hus.
AA170226 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170226 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DN170225 - Når administrasjonen går enda et skritt lenger, og nå nekter medier den ikke liker adgang til pressebrifinger som dette, er det en svært alvorlig utvikling som jeg ærlig talt ikke hadde forventet og trodd vi noen gang skulle få oppleve i et liberalt demokrati som USA, sier sjefredaktør Gard Steiro i VG.
DN170225 Flere medier nektet adgang til pressemøte i Det hvite hus ¶
DA170225 Han blir nektet adgang etter såkalt « derogatory information », som kan være alt fra terrorkobling til passproblemer.
BT170225 Lovverket gir for vid adgang til å ramme uskyldige, og en presisering er på sin plass.
BT170225 Lovverket gir for vid adgang til å ramme uskyldige, og en presisering er på sin plass.
VG170224 NEKTET ADGANG : Reportere i presserommet i Det hvite hus, etter at de ble nektet adgang til møtet med Spicer.
VG170224 NEKTET ADGANG : Reportere i presserommet i Det hvite hus, etter at de ble nektet adgang til møtet med Spicer.
SA170224 | Det hvite hus nektet flere medier adgang til pressemøte ¶
FV170224 | Det hvite hus nektet flere medier adgang til pressemøte ¶
FV170224 Journalister fra en rekke medier ble nektet adgang til brifingen med Spicer, melder The New York Times og CNN.
FV170224 Journalistene som ble nektet adgang , jobber for medier som Trump tidligere har kritisert og anklaget for å formidle såkalte falske nyheter.
DN170224 | Flere medier nektet adgang til pressemøte i Det hvite hus ¶
DN170224 Ifølge New York Times fikk Breitbart News, One America News og The Washington Times adgang til pressemøtet.
DN170224 CNN, New York Times, Los Angeles Times og Politico er ifølge CNN blit nektet adgang til et pressemøte med president Donald J.
DB170224 Nå lover Kiir fri adgang for nødhjelp, hva det nå er verd.
DA170224 | Det hvite hus nektet flere medier adgang til pressemøte ¶
DA170224 Presse ble nektet adgang til Det hvite hus.
DA170224 Journalister fra en rekke medier ble nektet adgang til brifingen med Spicer, melder The New York Times og CNN.
DA170224 Journalistene som ble nektet adgang , jobber for medier som Trump tidligere har kritisert og anklaget for å formidle såkalte falske nyheter.
BT170224 | Det hvite hus nektet store medier adgang til pressemøte ¶
BT170224 Journalister fra en rekke medier som kritisk har dekket Trump, ble nektet adgang .
BT170224 Journalistene som ble nektet adgang , jobber for medier som Trump tidligere har kritisert og anklaget for å formidle såkalte falske nyheter.
BT170224 | Det hvite hus nektet store medier adgang til pressemøte ¶
BT170224 Journalister fra en rekke medier som kritisk har dekket Trump, ble nektet adgang .
BT170224 Journalistene som ble nektet adgang , jobber for medier som Trump tidligere har kritisert og anklaget for å formidle såkalte falske nyheter.
AP170224 | Det hvite hus nektet enkelte medier adgang til pressemøte ¶
AP170224 Journalister fra en rekke medier ble nektet adgang til briefingen med Spicer, melder The New York Times og CNN.
AP170224 Journalistene som ble nektet adgang , jobber for medier som Trump tidligere har kritisert og anklaget for å formidle såkalte falske nyheter.
AP170224 Det ble en uvanlig opplevelse i presserommet i Det hvite hus da flere store medier ble nektet adgang til en pressebrief med president Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer fredag FOTO : Yuri Gripas, Reuters ¶
AP170224 Statens adgang til å tilbakekalle statsborgerskap bør tidsbegrenses.
AA170224 | Det hvite hus nektet flere medier adgang til pressemøte ¶
AA170224 Journalister fra en rekke medier som kritisk har dekket Trump, ble nektet adgang .
AA170224 Journalistene som ble nektet adgang , jobber for medier som Trump tidligere har kritisert og anklaget for å formidle såkalte falske nyheter.
VG170223 UDI har en såkalt skjønnsmessig adgang til tilbakekallelse, og ikke en plikt.
VG170223 Forslaget fra Klimadepartementet om å endre naturmangfoldloven vil gi utvidet adgang til lisensfelling av ulv, og dermed åpne for en løsning på den betente ulvestriden.
VG170223 Både spørsmålet om hvorvidt det er adgang til uttak, og hvor stort uttak som eventuelt kan gjøres, vil avhenge av en konkret vurdering av om vilkårene for uttak er oppfylt », står det i departementets høringsbrev.
VG170223 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170223 Traktatens tredje artikkel garanterer borgere fra alle land som har signert avtalen, lik adgang til Svalbard og lik behandling.
AP170223 Vidar Helgesen ( H ) har foreslått økt adgang til å felle ulv sammenlignet med dagens lovverk.
DB170222 | Regjeringen foreslår økt adgang til felling av ulv ¶
DB170222 ULV : Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170222 Regjeringen foreslår økt adgang til felling av ulv ¶
DB170222 Traktatens tredje artikkel garanterer borgere fra alle land som har signert avtalen, lik adgang til Svalbard og lik behandling.
DA170222 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.
AP170222 Rundt jul okkuperte opposisjonspolitikere parlamentet i en måned etter at journalister ikke lenger skulle få adgang til politikerne som før.
AP170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170222 | Regjeringen foreslår økt adgang til felling av ulv ¶
AA170222 Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv - også der det ikke er skadepotensial. / * Font Definitions * / @font-face { font-family : Cambria " Math " ; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; } @font-face { font-family : Calibri ; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4 ; } / * Style Definitions * / p.
AA170222 Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170222 Senterpartiet lar seg ikke imponere av klima- og miljøminister Vidar Helgesens ( H ) forslag om økt adgang til lisensfelling av ulv.
VG170221 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.
SA170221 Alle partier begrenser ufrivillig barnløses adgang til å få unger.
AA170221 Godt og vel for de heldigere økonomisk stillede, for hvem banen muliggjør adgang til boliger.
AA170221 Banekomiteen motiverer blandt andet anlægget mod de naturskjønne trakter som banen skaffer adgang til.
AA170221 Statssekretær Kai-Morten Terning ( Frp ) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.
VG170220 - Også disse hundene har gått i store mengder avføring i en meget kald og skitten bygning, hvor det tilsynelatende ikke var adgang til vann, uttaler direktør for Dyrenes Beskyttelse, Birgitta Riss i pressemeldingen som ligger ut på deres hjemmeside.
VG170220 Et fyldig nøkkelknippe sikrer adgang til befolkningens avfall.
DB170220 Norge kommer nemlig på tredjeplass på denne kåringen med adgang til 146 land uten visum.
DB170220 GIR ADGANG : Det tyske passet gir visumfri adgang til 158 land.
DB170220 GIR ADGANG : Det tyske passet gir visumfri adgang til 158 land.
DB170220 Lang avstand må sees i sammenheng med at dagens lovverk gir bostedsforelderen adgang til å flytte fra Bergen til Oslo.
DA170220 Og her hadde voksne ingen adgang - annet enn som kokker og servitører.
VG170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
VG170219 Men selv når det det var klart at vi hadde adgang til å gjøre det, kunne vi ikke gjøre det umiddelbart.
SA170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
DN170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
DB170219 NB : I alle skoleferier har barn også adgang til spaanlegget.
BT170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
AP170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
AA170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
AA170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
VG170218 I starten av januar ble hun i lagmannsretten dømt til 7.000 kroner i bot for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til sin frisørsalong.
SA170218 Jakobsen, som er tilknyttet Forsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
DN170218 Jakobsen, som er tilknyttet Forsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
DB170218 GÅR MOT RETTSSAK : I lagmannsretten ble frisør Merete Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot, etter å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin.
DB170218 ( Dagbladet ) : Merete Hodne, som tidligere i år ble dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin, reagerer sterkt på å bli kalt « nazifrisør » i revyen « Løgnasevangeliet ».
BT170218 Jakobsen, som er tilknyttetForsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
BT170218 Hun ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til 7.000 kroner i bot for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til sin frisørsalong.
AA170218 Hvorfor dette skjer nå, er ikke kjent, men dagen etter at Nord-Korea prøveskjøt en ny mellomdistanserakett ble et nordkoreansk skip lastet med kull nektet adgang til havnen i Wenzhou i Kina.
AA170218 Jakobsen, som er tilknyttetForsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
AA170218 Tirsdag signerte over 60 organisasjoner et brev til Solberg der de ba Norge om å øke støtten til organisasjoner som jobber for adgang til abort. ( ©NTB ) ¶
AA170218 Hun ble i lagmannsretten tidligere i år dømt til 7.000 kroner i bot for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til sin frisørsalong.
VG170217 Vi vil henlede oppmerksomheten på at i henhold til artikkel 3 i Spitsbergentraktaten av 1920 har statsborgerne til landene som er part i den « like rett til adgang og opphold » på Spitsbergen « uten hensyn til grunn eller formål ».
SA170217 » Denne trusselen ble sendt på epost til Jæren tingrett dagen før rettsaken mot Merete Hodne, som nektet en kvinne med hijab adgang til hennes frisørsalong på Bryne.
SA170217 Derfor har pressens organer nylig bedt Solveig Horne om å justere barnevernloven, slik at taushetsplikten ikke misbrukes og pressen får adgang til fylkesnemndene dersom de private partene ber om det.
SA170217 Da Aftenbladet ba om adgang til « Idas » klagesak i tingretten, sa barnevernet nei.
DN170217 Brende ville ikke da svare på om han visste om også andre nordmenn sto på en liste over dem som nektes adgang til Russland.
DB170217 - I dagens lovtekst er det ikke nevnt at foreldre har adgang til å fordele foreldrepermisjonen etter samlivsbrudd.
DB170217 ¶ HIJAB-SAKEN : Malika Bayan, som ble et kjent navn etter at hun ble nektet adgang til Merete Hodnes frisørsalong i Bryne fordi hun bar hijab, har nå lagt vekk plagget.
DB170217 ( Dagbladet ) : Malika Bayan, som ble et kjent navn etter at hun ble nektet adgang til Merete Hodnes frisørsalong i Bryne fordi hun bar hijab, har nå lagt vekk plagget.
DA170217 Hodne er rettskraftig dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang i frisørsalongen sin. 7. september i fjor, dagen før straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett, sendte 66-åringen følgende epost til dommeren som skulle være rettens administrator i saken : « Sak.
AA170217 Med forslaget ønsker regjeringen å gi Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) en utvidet adgang til å utlevere informasjon til Etterretningstjenesten ( E-tjenesten ), dersom det ansees å være nødvendig for " forebyggelses- og sikkerhetsmessige formål ".
AA170217 Men selv uten en ny avtale som gir Norwegian adgang til å fly over Russland, kan selskapet likevel se østover, skriver Aftenposten.
AA170217 - I dagens lovtekst er det ikke nevnt at foreldre har adgang til å fordele foreldrepermisjonen etter samlivsbrudd.
AA170217 Frisør Merete Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot for å ha nektet Bayan adgang til frisørsalongen hennes på Bryne.
AA170217 Regjeringen ønsker med forslaget at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) skal få utvidet adgang til å dele opplysninger som PST selv har fått, med E-tjenesten.
AA170217 Ifølge forslaget om digitalt grenseforsvar vil E-tjenesten selv få adgang til å samle inn store mengder informasjon om vår daglige bruk av elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge, og kunne dele deler av dette med PST igjen.
AA170217 Det er eventuelt bare politiet, herunder PST, som har adgang til, i henhold til strengere regler og med domstolskontroll, understreker Wessel-Aas.
DB170215 Helse- og omsorgsdepartementet er klar på at det ikke er adgang til å nekte pasienter å betale med kontanter : ¶
DA170214 Organisasjonen FOKUS, som arbeider for kvinners rettigheter, mener imidlertid det er uklart hvor mye penger i regjeringens samlede pott for kvinner og likestilling som faktisk går til seksuell helse og reproduktive rettigheter, og kvinners adgang til abort.
DA170214 Det er gratis adgang på debattene.
AA170214 Over 60 organisasjoner har signert et brev til statsminister Erna Solberg ( H ) der de ber Norge øke støtten til organisasjoner som jobber for adgang til abort.
DB170213 Og når klubben kan reklamere med direkte adgang til selveste Trump, er det gull verdt.
VG170212 Saudi-Arabia er full av restriksjoner som hemmer kvinners adgang til offentlig sted, og som geleider dem til egne, « egnede områder ».
VG170212 For enkel adgang til barneseter og den slags i baksetene er bakdørene hengslet i bakkant, akkurat som på Phantom.
DB170212 I tillegg er Dommerforeningen svært kritisk til at det skal opprettes en særdomstol som skal regulere e-tjenestens adgang til innsamlet datamateriale.
DB170212 Her klasker de neven i bordet : « Advokatforeningen vil sterkt fremheve betydningen av at en eventuell adgang for den militære etterretningstjenesten til å innhente og anvende digital informasjon i utenlandsetterretning, ikke på noe vis innebærer at såkalt overskuddsinformasjon kan benyttes som bevis i straffesaker.... selv om det skulle være i den gode saks tjeneste ».
DB170212 Gradvis har myndighetene fått utvidet adgang til våre private rom.
AP170212 - Landet vårt ville blitt enda mer attraktivt for utenlandske investeringer, og vi ville fått bedre adgang for vietnamesiske produkter i flere markeder.
AP170212 - Landet vårt ville blitt enda mer attraktivt for utenlandske investeringer, og vi ville fått bedre adgang for vietnamesiske produkter i flere markeder.
VG170211 Myndighetene i Myanmar nekter journalister og hjelpearbeidere adgang til delstaten Rakhine, angivelig i påvente av at antiterror-operasjonene i landet fullføres.
VG170211 De fleste fratas ifølge Landinfo også sitt statsborgerskap, får begrenset adgang til utdanning og helsevesen, nektes arbeid i det offentlige og må søke om tillatelse for å inngå ekteskap.
VG170211 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
VG170211 Med sitt innreiseforbud vil Trump nekte syriske flyktninger adgang til USA.
VG170211 Hodne ble tidligere i år dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
VG170211 DØMT : Frisør Merete Hodne ble i september i fjor dømt til å betale en bot fordi hun nektet en hijabkledd kvinne adgang til salongen sin.
DB170211 Hodne ble tidligere i år dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170211 Hans hovedparole i valgkampen dreide seg om å hindre dem adgang , og kaste ut de som allerede er her.
DA170211 Før Rex Tillerson ble USAs utenriksminister, varslet han at USA ville kunne komme til å blokkere Kinas adgang til de omstridte øyene som Kina bygger i Sør-Kinahavet.
AP170211 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AA170211 Hodne ble tidligere i år dømt for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
VG170210 Harald Tom Nesvik ( Frp ) krever sterkere garantier for personvernet for å kunne godta at E-tjenesten får adgang til å bygge opp et digitalt grenseforsvar.
SA170210 Avisen nektes adgang til treninger og kamper.
FV170210 Avisen nektes adgang til treninger og kamper.
DA170210 Lørdag er slippfesten for den nye plata på Mellombels Ølstove på Bryne, med gratis adgang .
BT170210 Avisen nektes adgang til treninger og kamper.
AP170210 Nødnettet er et eget nett som bare nødetatene har adgang til.
AP170210 Avisen nektes adgang til treninger og kamper.
DB170209 Ap har derfor foreslått i forslaget til nytt partiprogram for 2017 - 2021 at de vil « gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager.
DA170209 * Hun blir Trumps talerør til USAs kvinner for en president som vil begrense kvinners adgang til abort.
BT170209 Nå skal Høyesterett avgjøre om Lukosevicius får adgang til å anke dommen, ettersom han trakk anken via sin tidligere forsvarer i januar i år.
AP170209 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
VG170208 Endringsforslagene dreide seg blant annet om å sikre fortsatt adgang til EUs indre marked og arbeidstakeres rettigheter.
VG170208 Journalister er i stor grad nektet adgang til både Manus og Nauru.
DN170208 Jurist Noah Purcell, som representerer Washington, henviste til uttalelser fra Trump der han blant annet har sagt at han vil nekte alle muslimer adgang til USA.
DA170208 Men Norge bør leie fram til 2020, som det er adgang til avtalen, mener justisministeren.
BT170208 Endringsforslagene dreide seg blant annet om å sikre fortsatt adgang til EUs indre marked og arbeidstakeres rettigheter.
AP170208 Jurist Noah Purcell, som representerer Washington, henviste til uttalelser fra Trump der han blant annet har sagt at han vil nekte alle muslimer adgang til USA.
AA170208 Jurist Noah Purcell, som representerer Washington, henviste til uttalelser fra Trump der han blant annet har sagt at han vil nekte alle muslimer adgang til USA.
AA170208 Endringsforslagene dreide seg blant annet om å sikre fortsatt adgang til EUs indre marked og arbeidstakeres rettigheter.
SA170207 - Vi kan be foreldre overholde regelen, men det er vanskelig å nekte et barn adgang en mandag når vi ikke vet om det har vært sykt i helgen, ansvaret henger på foreldrene.
SA170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
FV170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
DB170207 - Jeg vedder på at det er splitter ny informasjon for mange at president Obama nektet irakiske flyktning adgang til USA etter to irakere kom hit, ble radikalisert og var mesterhjernene bak Bowling Green-massakren, sa Conway til Matthews.
DB170207 - Jeg er sterkt imot denne innvandringspolitikken, og listen over sju muslimske land som bør nektes adgang til USA.
DB170207 Så hvorfor i all verden er det adgang forbudt ?
DB170207 Begrunnelsen er at de ulempene menn kan møte i studie- og arbeidslivet, ifølge ombudet sjelden skyldes kjønnsdiskriminering, og at de dermed i mindre grad vi ha adgang til positiv særbehandling.
DB170207 Publikum sjekkes opp mot strafferegisteret, de som er dømt de siste fem åra nektes adgang .
BT170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
AP170207 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170207 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170207 - Vi kan be foreldre overholde regelen, men det er vanskelig å nekte et barn adgang en mandag når vi ikke vet om det har vært sykt i helgen, ansvaret henger på foreldrene.
AP170207 - Det ville vært i strid med norsk personvernlovgivning, som sier at personopplysninger bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
SA170206 I en bil som dette forventer man nøkkelløs adgang , god navigasjon, skinnseter, ryggekamera, adaptiv cruisekontroll, avanserte LED-lys og så videre.
FV170206 I en bil som dette forventer man nøkkelløs adgang , god navigasjon, skinnseter, ryggekamera, adaptiv cruisekontroll, avanserte LED-lys og så videre.
DN170206 Problemet er bare at Bercow, som har en ikke-politisk rolle, hverken kan stoppe et statsbesøk fra den amerikanske presidenten eller nekte ham adgang til Parlamentet.
DB170206 Gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager.
DB170206 Reuters journalister må lære seg å finne fakta uten å ha adgang til sentrale kilder i regjeringen og hos myndigheter, og, ja, tvert imot bli motarbeidet og angrepet fra øverste hold, akkurat som amerikanske journalister nå opplever.
BT170206 I en bil som dette forventer man nøkkelløs adgang , god navigasjon, skinnseter, ryggekamera, adaptiv cruisekontroll, avanserte LED-lys og så videre.
AP170206 De har gjort det mulig å kjøpe seg både adgang til hurtigkø i sikkerhetskontrollen og lounge på flyplassene, og å nyte fordelen av bonusprogrammer.
AP170206 I en bil som dette forventer man nøkkelløs adgang , god navigasjon, skinnseter, ryggekamera, adaptiv cruisekontroll, avanserte LED-lys og så videre.
VG170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang , kan dra til USA mens en domstol behandler anken om innreiseforbudet.
VG170205 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170205 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
FV170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang , kan reise inn i USA mens anken behandles.
FV170205 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
DN170205 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170205 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
BT170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang , kan dra til USA mens en domstol behandler anken om innreiseforbudet.
BT170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang , kan nå reise inn i USA mens anken behandles.
BT170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang , kan nå reise inn i USA mens anken behandles.
BT170205 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
AP170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang , kan dra til USA mens en domstol behandler anken om innreiseforbudet.
AP170205 De har gjort det mulig å kjøpe seg både adgang til hurtigkø i sikkerhetskontrollen og lounge på flyplassene, og å nyte fordelen av bonusprogrammer.
AP170205 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
AA170205 Tusenvis som er blitt nektet adgang , kan nå reise inn i USA mens anken behandles.
VG170204 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
VG170204 Syriske flyktninger ble utestengt på ubestemt tid, mens andre flyktninger ble nektet adgang til USA i en periode på 120 dager.
SA170204 De har ved en omfattende innsynsbegjæring kjempet seg til adgang til lukket rett i en barnevernssak, en kjennelse som senere er brukt av andre journalister.
SA170204 De har ved en omfattende innsynsbegjæring kjempet seg til adgang til lukket rett i en barnevernssak, en kjennelse som senere er brukt av andre journalister.
FV170204 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
FV170204 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170204 Sps Liv Signe Navarsete mener også at utenrikskomiteen ikke kan dra til Russland så lenge noen av medlemmene nektes adgang .
AP170204 - Vi vil som sagt ha en dialog med russerne, men jeg ønsker ikke å trappe dette ytterligere opp, men det er ikke akseptabelt først å invitere komiteen og så nekte noen adgang .
AP170204 - Men kan dere reise i denne stortingsperioden når to av medlemmene er blitt nektet adgang ?
SA170203 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
FV170203 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
BT170203 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
AP170203 Personer fra disse landene nektes adgang til USA i 90 dager fra presidentordren ble underskrevet.
AA170203 Etter forslaget skulle skyldspørsmålet i alle straffesaker først avgjøres i herreds/byrett ( nå tingrett ) og med adgang til - på nærmere vilkår - ny behandling i lagmannsretten som meddomsrett.
SA170202 Kristian Nesvåg og Øyvind Nilsen forteller et kommunen nekter fornminneforeningen adgang til Klokkergården.
SA170202 Populære eritreiske artister sendes rundt om i verden, som bandet Biddho, for å lage musikkfest i regi av Isaias Afewerkis diktatur, der opposisjonelle nektes adgang .
DB170202 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170202 13.30, etter forutgående planlegging, skaffet tiltalte 1,3 og 4 seg adgang til bygningen og leiligheten til X og Y ved at tiltalte 1 avtalte kjøp av seksuelle tjenester med X.
AP170202 Samtidig gir avtalen alle landene som har signert avtalen, lik adgang til Svalbard.
AP170202 Borgere og selskaper fra alle traktatland har lik rett til adgang og opphold på Svalbard.
AP170202 Donald Trump har utfordret Ett-Kina-prinsippet og presidentens utenriksminister har sammen med talsmannen for Det hvite hus antydet at USA kan komme til å hindre kinesernes adgang til øyer i det omstridte Sør-Kinahavet.
AP170202 Samtidig gir avtalen alle landene som har signert avtalen, lik adgang til Svalbard.
AP170202 Borgere og selskaper fra alle traktatland har lik rett til adgang og opphold på Svalbard.
AP170202 Det er fellesbetegnelsen for rettighetene som sikrer alle brukere av norsk natur adgang til å ferdes, oppholde seg i og høste av naturen - helt uavhengig av hvem som eier grunnen.
SA170201 Russland har tilsammen forbudt minst 89 europeiske politikere og militære ledere adgang til Russland som svar på EUs og USAs sanksjoner.
SA170201 Russland begrunner visum-nei til norske politikere med at Regjeringen nekter russiske politikere visum til Norge og adgang til Svalbard.
SA170201 Russland har tilsammen forbudt minst 89 europeiske politikere og militære ledere adgang til Russland som svar på EUs og USAs sanksjoner.
SA170201 Russland begrunner visum-nei til norske politikere med at Regjeringen nekter russiske politikere visum til Norge og adgang til Svalbard.
DN170201 Han vil ikke svare på om han vet om også andre nordmenn står på en liste over dem som nektes adgang til Russland.
DB170201 Ifølge den russiske ambassaden i Norge ble sanksjonslista over nordmenn som kan nektes adgang til landet, utarbeidet 29. november i fjor.
DB170201 Trump lovet til og med at hans høyesterett endelig skulle omgjøre Roe vs Wade, dommen som i praksis åpnet for adgang til abort i 1973.
AP170201 Russland har tilsammen forbudt minst 89 europeiske politikere og militære ledere adgang til Russland som svar på EUs og USAs sanksjoner.
AP170201 Russland begrunner visum-nei til norske politikere med at Regjeringen nekter russiske politikere visum til Norge og adgang til Svalbard.
AP170201 Russland har tilsammen forbudt minst 89 europeiske, amerikanske og kanaidske politikere og militære ledere adgang til Russland som svar på EUs og USAs sanksjoner.
AP170201 Russland har tilsammen forbudt minst 89 europeiske politikere og militære ledere adgang til Russland som svar på EUs og USAs sanksjoner.
AP170201 Russland begrunner visum-nei til norske politikere med at Regjeringen nekter russiske politikere visum til Norge og adgang til Svalbard.
AP170201 Trump kunngjorde fredag at flyktninger og statsborgere fra syv muslimske land heretter vil bli nektet adgang til USA, og flere amerikanske kommentatorer regner med at denne saken etter hvert vil ende på bordet til høyesterettsdommerne.
AP170201 Russland har tilsammen forbudt minst 89 europeiske politikere og militære ledere adgang til Russland som svar på EUs og USAs sanksjoner.
AP170201 Russland begrunner visum-nei til norske politikere med at Regjeringen nekter russiske politikere visum til Norge og adgang til Svalbard.
AP170201 Russland har tilsammen forbudt minst 89 europeiske, amerikanske og kanaidske politikere og militære ledere adgang til Russland som svar på EUs og USAs sanksjoner.
AP170201 Trump kunngjorde fredag at flyktninger og statsborgere fra syv muslimske land heretter vil bli nektet adgang til USA, og flere amerikanske kommentatorer regner med at denne saken etter hvert vil ende på bordet til høyesterettsdommerne.
DB170131 Innreiseforbudet nekter mennesker med statsborgerskap i Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen adgang i USA i 90 dager.
DB170131 Den massive motstanden kan åpne for lovforbud som blokkerer Trumps ordre, og som begrenser hans adgang til å utstede tilsvarende ordrer senere.
DB170131 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170131 Innreiseforbudet omfatter personer som har statsborgerskap i Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen og nekter dem adgang i USA.
BT170131 Nå har han avgjort at alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
BT170131 NEKTES ADGANG : Nå har Trump avgjort at alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, skriver Siavash Mirghafari.
BT170131 NEKTES ADGANG : Nå har Trump avgjort at alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, skriver Siavash Mirghafari.
AP170131 Samtidig blir samtlige flyktninger nektet adgang til landet i 120 dager.
SA170130 Fredag undertegnet Donald Trump en ordre der alle flyktninger nektes adgang til USA for 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
SA170130 Små barn har lettere adgang til sine erindringer når de dukker opp helt spontant og ut av det blå.
FV170130 Små barn har lettere adgang til sine erindringer når de dukker opp helt spontant og ut av det blå.
DN170130 Starbucks toppsjef Howard Schultz har sendt ut en kunngjøring der han går kraftig i rette med president Trump og hans beslutning om å nekte alle som er født i sju land med muslimsk majoritet adgang til USA.
DN170130 Samferdselsdepartementet sendte allerede i desember lovforslag om adgang til førerløs testkjøring ut på høring med svarfrist i desember.
DB170130 Innreiseforbudet omfatter personer som har statsborgerskap i Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen og nekter dem adgang i USA.
DB170130 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170130 Fordi vi ikke har hatt et maktapparat som har gitt oss adgang .
DB170130 Trump besluttet nylig å nekte flyktninger adgang til USA i en periode på 120 dager.
DB170130 januar, har mennesker med statsborgerskap i Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen, blitt nektet adgang i landet.
DB170130 I tillegg blir borgere fra sju hovedsakelig muslimske land nektet adgang til USA.
DB170130 Hva med å gi USA adgang for hormoninnsprøytet kjøtt eller overprisede medisiner i britisk helsevesen eller å svekke kravene når det gjelder miljø og arbeidsliv i Storbritannia ?
DB170130 De nye selskapene skal fritt få adgang til togsett som i dag eies og kjøres av NSB.
BT170130 Trump besluttet nylig å nekte flyktninger adgang til USA i en periode på 120 dager.
BT170130 Trump besluttet nylig å nekte flyktninger adgang til USA i en periode på 120 dager.
BT170130 Små barn har lettere adgang til sine erindringer når de dukker opp helt spontant og ut av det blå.
AP170130 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170130 Trump kunngjorde fredag at flyktninger og statsborgere fra syv muslimske land heretter vil bli nektet adgang til USA.
AP170130 Regjeringen jobber med å finne ut av hvordan innreiseforbudet kan ramme norske borgere og hva som kan skje dersom norske statsborgere havner i en situasjon der de blir nektet adgang til USA.
AP170130 Han antyder at vennlighet ikke er det som trengs når terrorister skal hindres adgang til landet, og han minner om at dette var et hovedpoeng i hans valgkampanje.
AP170130 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170130 Små barn har lettere adgang til sine erindringer når de dukker opp helt spontant og ut av det blå.
SA170129 Dermed har folk med gyldige visum blitt nektet adgang på flyplasser i USA.
SA170129 Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170129 USAs nye president Donald Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170129 President Donald Trumps beslutning om å nekte irakere adgang til USA, vekker sterke reaksjoner i Irak.
SA170129 Bagdad ( NTB-Reuters ) : Irak vurderer å gjengjelde USAs innreiseforbud og nekte amerikanere adgang til landet.
SA170129 Regjeringen jobber nå med å finne ut av hvordan innreiseforbudet kan ramme norske borgere, og hva som kan skje dersom norske statsborgere havner i en situasjon der de blir nektet adgang til USA.
SA170129 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170129 Regjeringen jobber nå med å finne ut av hvordan innreiseforbudet kan ramme norske borgere, og hva som kan skje dersom norske statsborgere havner i en situasjon der de blir nektet adgang til USA.
DN170129 Publikum vil få adgang til rundt 10.000 kvadratmeter med blant annet lesesaler, studierom, utstillinger, barneavdelinger og to store saler for debatter, film og konserter.
DN170129 Dermed har folk med gyldige visum blitt nektet adgang på flyplasser i USA.
DB170129 Trump har besluttet å nekte adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170129 Trump har besluttet å nekte adgang til USA for en periode på 120 dager.
BT170129 Dermed har folk med gyldige visum blitt nektet adgang på flyplasser i USA.
BT170129 Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
BT170129 Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170129 Flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170129 Irak vurderer å gjengjelde USAs innreiseforbud og nekte amerikanere adgang til landet.
AP170129 I en ny presidentordre før helgen besluttet Trump å nekte flyktninger adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170129 Demonstranter viste sin mening om USAs president Donald Trumps nye ordre om å nekte personer fra sju muslimske land adgang til landet.
AP170129 Flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170129 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170128 Nå har han gjort alvor av sitt forslag og nektet syrere adgang til landet.
DN170126 I tillegg nevnes sonene i et utkast til presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til USA.
DN170126 Torsdag er Trump ventet å komme med en presidentordre som innebærer at alle innvandrere blir nektet adgang til landet de neste fire månedene.
DB170126 Senere er det ventet at Trump kommer til å undertegne en presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til landet.
DB170126 Ordren innebærer videre at flyktninger fra alle land blir nektet adgang til USA de neste fire månedene, ifølge utkastet.
DB170126 Nekter flyktninger adgang
DB170126 Ingen andre har adgang til disse.
BT170126 Senere på torsdagen er det ventet at Trump kommer til å undertegne en presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til landet.
BT170126 Ordren innebærer videre at flyktninger fra alle land blir nektet adgang til USA de neste fire månedene, ifølge utkastet.
BT170126 Nekter flyktninger adgang
AP170126 I et utkast til et presidentdekret heter det at flyktninger fra Syria skal nektes adgang til USA, skriver New York Times.
SA170125 Det er forskjell på sameier, der du har fri adgang til å leie ut - såfremt utleien ikke kan kategoriseres som næringsvirksomhet - og borettslag, der adgangen til utleie er begrenset i borettslagsloven.
DN170125 Ifølge eksperter vil ordrene innebære at alle flyktninger nektes adgang til landet i 120 dager, inkludert dem som flykter fra den brutale borgerkrigen i Syria.
BT170125 Det er forskjell på sameier, der du har fri adgang til å leie ut - såfremt utleien ikke kan kategoriseres som næringsvirksomhet - og borettslag, der adgangen til utleie er begrenset i borettslagsloven.
AP170125 Det er forskjell på sameier, der du har fri adgang til å leie ut - såfremt utleien ikke kan kategoriseres som næringsvirksomhet - og borettslag, der adgangen til utleie er begrenset i borettslagsloven.
AA170125 Det er forskjell på sameier, der du har fri adgang til å leie ut - såfremt utleien ikke kan kategoriseres som næringsvirksomhet - og borettslag, der adgangen til utleie er begrenset i borettslagsloven.
SA170124 Frisøren Merete Hodne anker altså dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen, melder NRK.
FV170124 Merete Hodne anker dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen sin til Høyesterett.
FV170124 Frisør Merete Hodne anker dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen.
FV170124 Merete Hodne anker dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen sin til Høyesterett.
FV170124 Frisør Merete Hodne anker dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen.
DN170124 - Uten adgang til markedene kommer vi til å slite i næringer hvor vi har grunnlag for å vokse, fortsatte hun.
DB170124 - Vi må sende Kina et tydelig signal om at byggingen av kunstige øyer må stoppe, og at deres adgang til disse øyene ikke tillates.
DB170124 ¶ ANKER : Frisøren Merete Hodne anker dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen.
DB170124 Frisøren Merete Hodne anker dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen.
DB170124 I sin store tale om såkalt « Brexit » nylig gikk May inn for å gi opp britisk adgang til det indre markedet i EU, fordi dette krever fri bevegelse av personer, altså det som kalles « hard Brexit ».
DB170124 - Labour vil forsøke å bygge inn prinsippene om full, tollfri adgang til det indre markedet og opprettholdelse av arbeidernes rettigheter og sosiale og miljømessige vernetiltak.
AP170124 Det vil også belaste Renovasjonsetatens administrasjon betydelig hvis to sett med revisorer og granskere skal få adgang til akkurat de samme regnskaper, avtaler og dokumenter.
AP170124 Frisøren Merete Hodne anker altså dommen hun fikk for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen, melder NRK.
SA170123 I høringsnotatet fremgår det dessuten at politiet allerede i dag har adgang til inngående personundersøkelse i konkrete mistanketilfeller, men gjeldende regelverk krever at det som utgangspunkt må foreligge samtykke fra utlendingen eller kjennelse fra retten.
SA170123 Deretter har departementet utformet forslag til slike regler, dels om adgang til vanlig visitasjon som rutinekontroll og dels om mer inngående personundersøkelse - herunder avkledning - i tilfeller hvor det er mistanke om at utlendingen skjuler opplysninger eller gjenstander av betydning.
DN170123 - Ingenting betyr mer for den gjensidige nordiske språkforståelse enn uhindret adgang til nabolandskanalene.
FV170122 GRIMSTAD : Full på restaurant ¶ 23.46 : En restaurant i Grimstad får problemer med to berusede gjester som er nektet adgang .
DB170122 Da han skulle se avslutningen av rennet fra sletta, ble han nektet adgang til bakken.
DB170121 Får øyeblikkelig adgang
DB170121 - Trump har adgang til kodene fra det øyeblikket han blir tatt i ed - og offisielt er USAs president, sier atomvåpen-ekspert ved Royal United Services Institute ( RUSI ) til The Independent.
DB170120 ¶ HAR ADGANG : Butikkeierne kontaktet ikke eieren av kjøpesenteret Saga 2 før de bortviste Damian Moen ( 40 ).
DB170120 « Det er med beklagelse vi må meddele deg at du fra dags dato ikke har adgang til Saga 2-senteret og butikkene der samt påfølgende butikker i Sundet.
DB170120 Litt korttenkt kanskje, vi kan jo ikke nekte han adgang til selve senteret.
DB170120 I ettertid viser det seg at butikkeierne gikk ut over sitt mandat da de nektet Damian adgang til kjøpesenteret Saga 2.
DB170120 Hjerneskadde Damian ( 40 ) fikk brev fra butikkene i Eidsvoll : - Du har ikke adgang !
DB170120 Else Hittnes, daglig leder av Lunsjbaren inne på Saga 2-senteret og som sammen med flere tok initiativ til å skrive brevet der Damian nektes adgang , er for tiden på ferie, men svarer på Dagbladets spørsmål via tekstmelding.
DB170120 Det er ikke Saga 2 sitt ønske at Moen eller noen andre skal bli nektet adgang til senteret.
DB170120 - Saga 2 var ukjent med brevet som nekter Damian Moen adgang til kjøpesenteret og butikkene der og i Eidsvoll sentrum da det ble sendt.
DB170120 - Hvorfor ble det skrevet i brevet at Damian var nektet adgang på senteret når det ikke er noe butikkeierne kan bestemme ?
DB170120 ( Dagbladet ) : I midten av november i fjor ble handikappede Damian Moen ( 40 ) overlevert et brev der det sto skrevet at han var nektet adgang på kjøpesenteret Saga 2, butikkene i senteret og de fleste andre butikkene i Sundet, som er Eidsvolls handelssenter.
DB170120 Pressen har fått beskjed om å pakke seg ut av Det hvite hus og flytte inn i et nabobygg uten adgang til The West Wing.
DB170120 Pressen fikk beskjed om å pakke seg ut av Det hvite hus og flytte inn i et nabobygg uten adgang til The West Wing.
BT170120 Et forsøk på å begrense medias adgang til fri rapportering fra Parlamentet, vakte enorme reaksjoner i mange byer i Polen.
AP170120 Samtidig har det pågått en rettssak mot frisør Merete Hodne, som nå er dømt i lagmannsretten for å ha nektet en hijab-kledd kunde adgang i salongen sin. | - Gambias ekspresident plyndret statskassen før han dro ¶
AP170120 januar 2017 skrev Budstikka om en mann som ble nektet adgang hos en iransk frisør da han skulle få klippet sønnen sin.
AP170120 I 2013 fikk politiet adgang til å bruke omvendt voldsalarm på dømte forfølgere, men muligheten lå lenge uanvendt.
AP170120 Samtidig har det pågått en rettssak mot frisør Merete Hodne, som nå er dømt i lagmannsretten for å ha nektet en hijab-kledd kunde adgang i salongen sin.
AP170120 januar 2017 skrev Budstikka om en mann som ble nektet adgang hos en iransk frisør da han skulle få klippet sønnen sin.
SA170119 For sikkerhets skyld plasserte man et « adgang forbudt»-skilt ved inngjerdingen.
SA170119 For sikkerhets skyld plasserte man et « adgang forbudt»-skilt ved inngjerdingen.
FV170119 For sikkerhets skyld plasserte man et « adgang forbudt»-skilt ved inngjerdingen.
DB170119 Humanitære organisasjoner og FN sliter med adgang i for eksempel Libya og Sudan, hvor det er mange folk på flukt.
BT170119 For sikkerhets skyld plasserte man et « adgang forbudt»-skilt ved inngjerdingen.
AP170119 - Hvorfor mener noen i kontrollkomiteen at presidentskapet bevisst har holdt informasjon unna og gjort endringer i taushetsplikten som presidentskapet ikke har adgang til ?
AP170119 For sikkerhets skyld plasserte man et « adgang forbudt»-skilt ved inngjerdingen.
BT170118 Drømmen er å gi norske bedrifter full adgang til å selge varer og tjenester i EU samtidig som Norge ikke må underlegges europeiske reguleringer.
BT170118 Drømmen er å gi norske bedrifter full adgang til å selge varer og tjenester i EU samtidig som Norge ikke må underlegges europeiske reguleringer.
DB170117 Departementet kom da til at loven ikke ga adgang til felling på dette grunnlag. 2.
DB170117 * Sikre enklere adgang til, og bedre utnyttelse av, helsedata og biobanken.
DB170117 Når britene vil « ta tilbake kontrollen med våre grenser », altså oppheve fri adgang til Storbritannia for borgere fra andre EU-land, da får britene heller ikke tilgang til det indre markedet i EU.
DB170117 Men samtidig ønsker May seg « størst mulig adgang til det indre markedet », og hun vil ha en avtale om toll med EU, kanskje beholde noen deler av tollunionen.
AP170117 Britene får en avtale som ligner på EØS, det vil si at britiske varer og tjenester får tilnærmet fri adgang til EUs indre marked.
AP170117 Britene får en avtale som ligner på EØS, det vil si at britiske varer og tjenester får tilnærmet fri adgang til EUs indre marked.
SA170116 Uttalelsene ble lagt ut i forbindelse med saken mot Hodne, som hadde nektet Bayan adgang til frisørsalongen på Bryne fordi hun bar hijab.
SA170116 Hodne er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet Bayan adgang til sin frisørsalong, men slipper å motpartens sakskostnader.
SA170116 Frisør Merete Hodne ble nektet straffskyld da Gulating lagmannsrett behandlet saken som har sin bakgrunn i at hun nektet en hijab-kledd kvinne adgang til salongen.
DB170116 | Hjerneskadde Damian ( 40 ) fikk brev fra butikkene i Eidsvoll : - Du har ikke adgang !
DB170116 | Hjerneskadde Damian ( 40 ) fikk brev fra butikkene i Eidsvoll : - Du har ikke adgang !
DB170116 NEKTET ADGANG : Damian Moen ( 40 ) var et vanlig innslag i Eidsvoll sentrum fram til underskriftskampanjen fra tettstedets butikkledere nektet han adgang .
DB170116 NEKTET ADGANG : Damian Moen ( 40 ) var et vanlig innslag i Eidsvoll sentrum fram til underskriftskampanjen fra tettstedets butikkledere nektet han adgang.
DB170116 Uttalelsene ble lagt ut i forbindelse med saken mot Hodne, som hadde nektet Bayan adgang til frisørsalongen på Bryne fordi hun bar hijab.
DB170116 Hodne er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet Bayan adgang til sin frisørsalong, men slipper å motpartens sakskostnader.
DB170116 | Hjerneskadde Damian ( 40 ) fikk brev fra butikkene i Eidsvoll : - Du har ikke adgang !
DB170116 - Deres adgang til disse øyene vil ikke bli tillatt, sa han.
DB170116 Men EU gir også adgang til å slippe ut 110 prosent mer NOx enn kravene i en overgangsperiode.
DB170116 Britene håper å få fri adgang til EU-markedet og samtidig nekte EU-borgere fri adgang til øyriket.
DB170116 Britene håper å få fri adgang til EU-markedet og samtidig nekte EU-borgere fri adgang til øyriket.
AP170116 Mange har trodd at stjerner og planeter ikke har adgang til sosiale medier.
DB170115 Tunisia blir det første landet i Nord-Afrika som får en avtale med EU om enklere adgang til visum, en avtale som migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos kaller « ambisiøs ».
AP170115 I forslag til nytt program vil flertallet nekte kvinner med nikab adgang til offentlige bygg og institusjoner, altså til alt fra Nav-kontoret til helsestasjonen.
AP170115 I forslag til nytt program vil flertallet nekte kvinner med nikab adgang til offentlige bygg og institusjoner, altså til alt fra Nav-kontoret til helsestasjonen.
SA170113 | Mann nektet adgang til frisør i Bærum ¶
SA170113 Kvinnen som driver salongen i Sandvika, bekrefter overfor Budstikka at kun barn og kvinner har adgang , siden mange av kundene bruker hijab, som de tar av i salongen.
SA170113 En mann fra Bærum som skulle til frisøren for å få sønnen klippet, ble nektet adgang fordi han er mann.
SA170113 - En frisør kan forsøke å ta hensyn til kvinner som ikke ønsker å vise håret sitt for en mann, men dersom spørsmålet kommer på spissen, mener jeg det skal mye til før man kan nekte menn adgang , sier avdelingsleder May Schwartz hos LDO.
DB170113 Å skulle nekte kineserne adgang til disse øyene var en krigserklæring.
DB170113 Kvinnen som driver salongen i Sandvika, bekrefter overfor Budstikka at kun barn og kvinner har adgang , siden mange av kundene bruker hijab, som de tar av i salongen.
DB170113 En mann fra Bærum som skulle til frisøren for å få sønnen klippet, ble nektet adgang fordi han er mann.
DB170113 - En frisør kan forsøke å ta hensyn til kvinner som ikke ønsker å vise håret sitt for en mann, men dersom spørsmålet kommer på spissen, mener jeg det skal mye til før man kan nekte menn adgang , sier avdelingsleder May Schwartz hos LDO.
DB170113 Ifølge staten er dette en god begrunnelse for å fortsette brevsensuren, og det framholdes at Breivik har god adgang til å klage.
BT170113 Å ta slike hensyn er det i dag ikke samme adgang til etter norsk lov, selv om både Norges og EUs regelverk er forankret i Bernkonvensjonen.
BT170113 Vi vil vurdere mulighetene for en tilsvarende adgang til å ta hensyn til sosiale og økonomiske forhold i norsk rett, inkludert viktige hensyn som å redusere konfliktnivå og minske menneskers uro.
BT170113 en større adgang til å ta hensyn til sosiale og økonomiske konsekvenser.
BT170113 : « Dersom skadepotensialet på husdyr i det konkrete tilfellet er svært begrenset, eller det foreligger annen tilfredsstillende løsning enn felling, vil det kunne oppstå situasjoner der ulvebestanden er større enn bestandsmålet samtidig som det ikke vil være adgang til å tillate felling.
AP170113 Presidentskapet ga seg likevel ikke, og til slutt brukte EOS-utvalget sin lovbestemte adgang til å sende en såkalt særmelding - en hastemelding - til Stortinget.
SA170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
FV170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
FV170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
DB170112 ¶ SAKSØKES : Fredag ble Merete Hodne dømt for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong.
DB170112 Søksmålet kommer altså en snau uke etter at Hodne i lagmannsretten ble dømt til å betale en bot på 7000 kroner for å ha nektet hijba-kledde Malika Bayan adgang til hennes frisørsalong.
DB170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
AP170112 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
AP170111 Onsdag ble tre tungt kriminelle vist bort fra Oslo tinghus etter å ha blitt nektet adgang til rettssal 250 der saken mot Cappelen og Jensen går.
AP170111 Onsdag ble tre tungt kriminelle vist bort fra Oslo tinghus etter å ha blitt nektet adgang til rettssal 250 der saken mot Cappelen og Jensen går.
DB170110 Det er foreløpig ikke adgang til å søke om å få arrangere VM-sluttspillet i 2026.
AP170110 Noen stabssjefer stiller som betingelse for å ta jobben at det er de som bestemmer hvem som har adgang til presidenten.
AP170110 Noen stabssjefer stiller som betingelse for å ta jobben at det er de som bestemmer hvem som har adgang til presidenten.
BT170109 STERKE PROTESTER : Før debatten om statsbudsjettet for 2017 hadde regjeringen avskåret medienes adgang, slik at kun noen få journalister hadde adgang til parlamentet.
BT170109 STERKE PROTESTER : Før debatten om statsbudsjettet for 2017 hadde regjeringen avskåret medienes adgang , slik at kun noen få journalister hadde adgang til parlamentet.
AP170109 | Sp-forslag : Vil nekte kvinner med nikab adgang til helsestasjon, Nav og barnehage ¶
DB170108 Noen selskap kjøper seg billett og dermed adgang til flyplassen - og kaprer kunder der.
SA170107 Frisøren Merete Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
SA170107 Frisøren Merete Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170107 Nå har Stortinget gitt Tollvesenet utvidet adgang til å ilegge forenklet forelegg, for større mengder enn tidligere : ¶
AP170107 Enslige har adgang til å adoptere eller bli fosterforeldre i Norge i dag.
AP170107 Enslige har adgang til å adoptere eller bli fosterforeldre i Norge i dag.
AP170107 Frisøren Merete Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
SA170106 På spørsmål om hun vil fortsette å nekte personer ikledd hijab adgang til frisørsalongen sin, svarer Hodne « ingen kommentar ».
SA170106 Gulating lagmannsrett mener at frisør Merete Hodne gjorde noe straffbart da hun nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong på Bryne.
SA170106 På spørsmål om hun vil fortsette å nekte personer ikledd hijab adgang til frisørsalongen sin, svarer Hodne « ingen kommentar ».
SA170106 Gulating lagmannsrett mener at frisør Merete Hodne gjorde noe straffbart da hun nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong på Bryne.
FV170106 Gulating lagmannsrett mener at frisør Merete Hodne gjorde noe straffbart da hun nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong på Bryne.
AP170106 På spørsmål om hun vil fortsette å nekte personer ikledd hijab adgang til frisørsalongen sin, svarer Hodne « ingen kommentar ».
AP170106 Hodne ble i Gulating lagmannsrett fredag dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan ( 24 ) adgang til sin frisørsalong på Bryne.
AP170106 Frisøren Merete Hodne er i lagmannsretten dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalongen sin på Bryne.
DB170105 Allerede har han varslet at han vil holde færre pressebriefinger og begrense pressens adgang til Det hvite hus.
AP170105 Helgesen sendte brevet til miljøpolitikere i Ap, Frp, Høyre og KrF på Stortinget : De fire partiene inngikk i juni 2016 et nytt rovdyrforlik om ulv : Ap signaliserte at det skulle bli økt adgang til å skyte ulv, og rovviltnemdene skulle få økt makt.
FV170103 STAVANGER : Aktor, statsadvokat Asbjørn Eritsland, ba tirsdag om at frisøren får 10.000 kroner i bot etter å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne, skriver Stavanger Aftenblad.
FV170103 STAVANGER : Aktor, statsadvokat Asbjørn Eritsland, ba tirsdag om at frisøren får 10.000 kroner i bot etter å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170103 Hodne ble i september i fjor dømt for diskriminering etter å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne.
DB170103 Årsaken var at hun nektet Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne fordi 24-åringen brukte hijab.
DB170103 ¶ DØMT I TINGRETTEN : Merete Hodne ble dømt i tingretten til å betale en bot på 10 000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til salongen.
AP170103 Aktor, statsadvokat Asbjørn Eritsland, ba tirsdag om at frisøren får 10.000 kroner i bot etter å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen hun driver på Bryne, skriver Stavanger Aftenblad.
AA161231 Han ber alle parter følge resolusjonens oppfordring til hurtig, sikker og uhindret adgang for humanitær bistand i hele Syria.
AP161230 Den gang reagerte lokale myndigheter ved å inndra russerne parkeringsbevis og nekte dem adgang til tennisklubben.
SA161125 oktober 2016 har advokat Stemsrud på vegne av Henrik Kristoffersen ( Kristoffersen ) saksøkt Norges Skiforbund v/styrets leder ( NSF ), med prinsipal påstand om at NSF dømmes til å gi Kristoffersen adgang til å inngå individuell markedsavtale med Red Bull for hjelm/hodeplagg.
AP161125 oktober 2016 har advokat Stemsrud på vegne av Henrik Kristoffersen ( Kristoffersen ) saksøkt Norges Skiforbund v/styrets leder ( NSF ), med prinsipal påstand om at NSF dømmes til å gi Kristoffersen adgang til å inngå individuell markedsavtale med Red Bull for hjelm/hodeplagg.
FV161124 Akkurat den uttalelsen ført til spredt applaus blant sjakktilskuerne som også har adgang til pressekonferansen etter kampen.
AP161124 Akkurat den uttalelsen ført til spredt applaus blant sjakktilskuerne som også har adgang til pressekonferansen etter kampen.
AP161120 På grunn av vår taushetsplikt, har vi heller ikke adgang til å rapportere tilbake til tipser om status i saken, forteller Sverre Lindahl.
AP161111 Middels : East Cambusmoon Farm - Selvbetjente øko-hytter med god adgang til både innsjø og turstier.
AP161101 Det har sittet langt inne for Arbeiderpartiet, men resultatet er i praksis at kommersielle ikke får adgang til å bygge nye barnehager de nærmeste årene.
SA161013 Små barn har lettere adgang til sine erindringer når de dukker opp helt spontant og ut av det blå.
FV161013 Små barn har lettere adgang til sine erindringer når de dukker opp helt spontant og ut av det blå.
BT161013 Små barn har lettere adgang til sine erindringer når de dukker opp helt spontant og ut av det blå.
AP161010 De forlot arbeidet da deres adgang til å kjøpe melkerasjoner på arbeidsplassen uteble.
AP161009 Selskapet kontrollerer all adgang til området.
AP160927 Derfor må SAS-folkene stadig vekk stanse de som forsøker å lure seg forbi sperringene uten å betale eller ha adgang på annen måte.
AP160925 Humanitær adgang 48 timer hver uke for konvoier.
FV160920 Sandnes ( NTB ) : Frisør Merete Hodne på Bryne anker dommen for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang .
FV160908 Hun er tiltalt for å ha nektet muslimske Malika Bayan adgang til salongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab.
FV160908 Det er nettopp derfor Hodne nektet henne adgang .
AP160905 Så sent som i vår la Regjeringen frem tiltak som gir politiet adgang til nye, skjulte tvangsmidler i kampen mot alvorlig kriminalitet.
AP160821 Likevel, for Norge som samfunn er adgang til arbeidsmarkedet kanskje det viktigste temaet for fremtiden. 3.
AP160818 Dersom en gruppe jobber i opposisjonskontrollerte områder, blir den ofte anklaget av den syriske regjeringen for å støtte terrorister og nektet adgang til resten av landet.
AP160818 Dersom en gruppe jobber i opposisjonskontrollerte områder, blir den ofte anklaget av den syriske regjeringen for å støtte terrorister og nektet adgang til resten av landet.
AP160810 Lettere adgang til midlertidig arbeidstillatelse ¶
AP160810 Kombinert med lettere adgang til midlertidig arbeidstillatelse vil det være viktig både for dem som lever på mottak og for samfunnet vårt.
AP160729 Det er ikke adgang hit for besøkende, men det <i>er</i> lov å kikke i vinduene.
AA160729 Det er ikke adgang hit for besøkende, men det er lov å kikke i vinduene.
SA160727 Utleier har ikke adgang til boligen.i ¶
BT160727 Utleier har ikke adgang til boligen.
AP160727 Utleier har ikke adgang til boligen.
SA160702 | For første gang har det vært langrennssamling der menn ikke har adgang
AP160702 | For første gang har det vært langrennssamling der menn ikke har adgang
AP160621 Andre eksempler på endringer som modellen ikke forutser, er innstramminger eller liberaliseringer i norsk innvandringspolitikk, omlegginger av det internasjonale eller europeiske flyktning- og migrasjonsregimet, eller endringer i hvilke land som er medlemmer i EU og får fri eller nesten fri adgang til det norske arbeidsmarkedet og som også er åpne for innvandring fra andre EU-land.
AP160620 Hvis Storbritannia etter et Brexit vil fortsette å ha adgang til EUs indre marked, er det tvilsomt om landet kan begrense innvandring fra EU-land.
AP160608 Det gjelder ikke minst tollfri adgang til det britiske markedet for norsk fisk.
AP160608 Som nevnt skjedde det i eneveldet Danmark-Norge i mannsaldrene forut for 1814 en viss liberalisering av bestemmelsene om jødenes adgang .
AP160608 Nikolai Wergeland, som i 1814 stemte imot at « mosaiske Troesbekjendere » skulle få adgang til riket, men senere ombestemte seg, forsvarte sin holdning på Eidsvoll under henvisning til at det handlet om en videreføring av en gammel tilstand.
AP160608 Lover og forordninger la riktignok hindringer for jødenes adgang til og opphold i tvillingrikene, men Christian Vs norske lov ( 1685 ) tillot jøder å komme inn i landet mot leidebrev.
AP160608 I så fall må jødebestemmelsen i den vedtatte Grunnloven fra 1814 kunne parafraseres slik : « Jødene skal ikke ha adgang til riket ; denne bestemmelse skal gjelde fra nå av.
AP160608 Grunnlovens paragraf 2, siste punktum, fikk i 1814 ordlyden : « Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.
AP160608 De bestemmelser om jødenes adgang som administrasjonen i København la til grunn, var imidlertid ikke entydige, og embetsmennene var ofte i villrede om hvilke unntaksbestemmelser som gjaldt.
AP160607 Å utvide politiets adgang til skjulte tvangsmidler er noe man aldri skal ta lett på.
AP160607 Politiet må gis adgang til å bruke tvangsmidler og etterforskningsmetoder som gjør dem i stand til å bekjempe kriminelle som benytter seg av stadig mer avanserte dataverktøy, blant annet kryptering.
AP160607 Politiet får utvidet adgang til å bruke skjulte tvangsmidler for å komme digital kriminalitet til livs.
AP160607 Med solid flertall vil Stortinget onsdag vedta lovendringer som gir politiet utvidet adgang til å bruke skjulte tvangsmidler i kampen mot alvorlig kriminalitet.
AP160607 Det er likevel grunn til å advare mot en utvikling der politiet og PST jevnt og trutt får utvidet sin adgang til å bruke tvangsmidler, også når de begrunnes med kampen mot terror.
AP160606 Norge er blitt et eldorado for elbileiere, med lavere avgifter, gratis bompassering og parkering samt adgang til kollektivfeltene.
AP160601 Tollvesen og politi har adgang til ferge- og flyselskapenes passasjerlister.
AP160601 I dag har toll og politi bare adgang til å lagre opplysningene fra kameraene på grensen i én time.
BT160531 En norsk statsborger kan nemlig ikke utvises fra eller nektes adgang til Norge.
AP160531 Å forebygge en trussel er en adgang som er for vid, sier Tajik.
AP160531 Det er en altfor vid adgang .
DA160530 Om tre uker har bilister ingen adgang på Skagenkaien, dermed er det åpent for « festival » også mellom festivalene.
AP160526 Politiet vil ikke uten videre gis adgang til å aktivere webkamera eller mikrofon for å kameraovervåke eller romavlytte etter bestemmelsen om dataavlesing.
AP160526 Det er allerede i dag adgang til romavlytting for å avverge alvorlig kriminalitet.
AP160516 Nå får nærmere 80.000 mennesker refundert billetten fra søndagens kamp, og fri adgang til kampen tirsdag kveld.
AP160505 De færreste ville akseptert kriminelle frisoner der politiet ikke har adgang til å forfølge alvorlige handlinger.
AP160505 At kriminaliteten nå foregår på datamaskiner og ikke i nabolaget, betyr at politiet må ha adgang også til denne arenaen.
AP160503 I Storbritannia har lignende regler ført til at både imamer og islamkritikere, men også musikere og komikere, er blitt nektet adgang til landet.
AP160427 Rasmussen ville nekte såkalte hatpredikanter adgang til Danmark, nekte dem rett til å vie, og dessuten kriminalisere ytringer som undergraver samfunnet.
AP160427 Men å nekte imamer og religiøse ledere adgang til riket i tilfelle de skal komme til å si noe dumt, er et tiltak som i realiteten vil virke så innskrenkende på ytringsfriheten og religionsfriheten at de eventuelle gevinstene ikke kan forsvare det.
AP160421 Han roser Kina for å ha innført nye ekstreme sensurregler fra mars 2016, som forbyr kinesere adgang til informasjon på internett av medier som er helt eller delvis eid av utlendinger.
AP160421 - Det finnes nok noen tilløp til parallellsamfunn i Oslo også, men vi blir aldri hindret adgang til noen områder.
BT160419 - Det var en litt sliten/beruset løper som ikke var helt happy med at han ble nektet adgang .
AP160413 Eiendommen var blitt sperret av og offisielle dokumenter som opplyste at her var det ingen adgang , var blitt slått opp på inngangsdørene.
AP160407 Lage en dynamisk liste over hatpredikanter som kan nektes adgang til Danmark.
AP160407 Justis - og beredskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovendringer som vil gi PST utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler.
AP160406 I begynnelsen av april kom Kommunaldepartementets jurister med sin konklusjon : « Det er eretter kommuneloven ikke adgang til å benytte betegnelsenbyregjering », skriver departementet i et brev til byrådet.
AP160405 Ha adgang til å utvise utlendinger som to eller flere ganger er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad Regjeringens forslag for å følge opp asylavtalen med KrF og Venstre : ¶ 24-årskrav for familieetableringfor å bekjempe tvangsekteskap.
AP160405 Det blir også adgang til å utvise utlendinger som to eller flere ganger er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad.
AP160405 Ha adgang til å utvise utlendinger som to eller flere ganger er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknadRegjeringens forslag for å følge opp asylavtalen med KrF og Venstre:24-årskrav for familieetablering for å bekjempe tvangsekteskap.
AP160404 « Det er er etter kommuneloven ikke adgang til å benytte betegnelsen byregjering », skriver departementet i et brev til byrådet.
SA160330 Svaret fra departementet kom etter at advokat Hans Henrik Linnet spurte om andelseiers adgang til å drive korttidsleie gjennom Airbnb.
BT160330 Svaret fra departementet kom etter at advokat Hans Henrik Linnet spurte om andelseiers adgang til å drive korttidsleie gjennom Airbnb.
AP160330 Svaret fra departementet kom etter at advokat Hans Henrik Linnet spurte om andelseiers adgang til å drive korttidsleie gjennom Airbnb.
AP160325 I hvert fall så lenge vi sikrer kvinners lovfestede adgang til abort.
AP160319 I tillegg til et skjermet privatliv i sin egen selveierleilighet har beboerne adgang til ulike typer fellesarealer.
AP160318 I dag er det ikke adgang til å gjøre unntak fra introduksjonsloven eller dens forskrifter.
AP160318 Hun har sendt på høring et forslag som gir kommunene adgang til å søke om tidsbegrensede forsøk som går utover dagens bestemmelser i introduksjonsloven.
AP160317 Stadig flere vestlige journalister nektes adgang til landet.
AP160317 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
BT160316 Mange av brukerne som i dag har behov for et lavterskeltilbud som dette, vil altså ikke få adgang .
BT160314 idretten kan buekorpsene både være identitetsskapende og gir umiddelbar adgang til å kunne definere seg som « ekte bergenser » - noe som kan være viktig for kanskje særlig minoritetsbarn.
AP160311 Dette er noe av det Regjeringen vil gi PST og politiet adgang til : ¶
AP160311 Å gi adgang til skjulte tvangsmidler innebærer vanskelige avveininger mellom hensynet til effektiv kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og til personvern og rettssikkerhet på den andre. 3rd-party-bio ¶
AP160311 Regjeringen vil gi politiet utvidet adgang til å bruke skjulte tvangsmidler i kampen mot alvorlig kriminalitet.
AP160311 Det er likevel grunn til å advare mot en utvikling der politiet og særlig PST jevnt og trutt får utvidet sin adgang til å bruke tvangsmidler.
AP160311 Utvidet adgang til avlytting og ransaking ¶
AP160310 Det å gi 75 millioner tyrkere visumfri adgang til Schengen, synes flere er en svært høy pris å betale.
SA160309 Forebyggingsenheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt sin frihet, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
SA160309 Forebyggingsenheten har adgang til å besøke alle steder hvor personer er fratatt sin frihet, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
NL160308 Det er begrensede parkeringsmuligheter for dem som vil besøke andre steder enn Nordkapphallen, og det egentlig nordligste punktet ; Knivskjelodden, har så dårlig tilrettelagt adgang at kun de færreste våger seg ut.
AP160308 Regjeringen sendte for over et år siden et forslag på høring om økt adgang for mødre til å ta fars kvote.
AP160308 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160308 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160305 †" Dersom konkurrentene fra EU-land får tollfri adgang til det amerikanske markedet, vil dette bety at produkter fra Norge vil ha svekket konkurransekraft i det amerikanske markedet, forklarer hun.
AP160305 - Økt adgang til bruk av midlertidige stillinger er en veldig kvinnefiendtlig politikk.
AP160303 Regjeringen sendte for over et år siden et forslag på høring om økt adgang for mødre til å ta fars kvote.
AP160302 I begynnelsen av april kom Kommunaldepartementets jurister med sin konklusjon : « Det er eretter kommuneloven ikke adgang til å benytte betegnelsenbyregjering », skriver departementet i et brev til byrådet.
AP160229 Oppsamlingen av mennesker i Idomeni i Hellas vokste for alvor i forrige uke da Makedonia begynte å nekte afghanere adgang og skjerpet kontrollen av syrere og irakere.
SA160226 Etter fullført fagbrev har du rett på ett år med påbygg for å få studiekompetanse ( som gir adgang til høyere utdanning ved høyskoler og universiteter. red. anm. ).
AP160225 I Brussel kommer Østerrike og åtte land fra Balkan til å legge fram forslag om å blant annet kreve fingeravtrykk av alle som kommer inn i EU og å nekte adgang til alle som ikke har pass eller har falske dokumenter, melderBBC.
AP160224 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160223 Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
AP160223 * Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.*Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
AP160223 - Det er kun politiet som har adgang til å utøve politimyndighet, og som kan benytte maktmidler for å opprettholde ro og orden.
AP160219 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
DA160218 De andre tiltakene vi er beredt til å se nærmere på er både permanente lavutslippssoner, i praksis å begrense bruk av dieseldrevne biler på dager med dårlig luftkvalitet, datokjøring og eventuelt andre tiltak som regelverket gir adgang til.
DA160218 De andre tiltakene vi er beredt til å se nærmere på er både permanente lavutslippssoner, i praksis å begrense bruk av dieseldrevne biler på dager med dårlig luftkvalitet, datokjøring og eventuelt andre tiltak som regelverket gir adgang til.
AP160218 I VVp-punkt 4.14 heter det i første setning : « De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.
AP160217 Utlendingers adgang til britiske velferdsgoder er et stort tema i EU-debatten : ¶
AP160216 Adgangen til de nevnte områdene vil ifølge partene være første skritt mot uhindret adgang for hjelpeorganisasjoner i hele Syria.
AP160216 Straffegjennomføringsloven paragraf 17 gir adgang til hel eller delvis utelukkelse fra fellesskap med andre av hensyn til ro, orden og sikkerhet, eller dersom hensynet til innsatte selv eller andre innsatte tilsier det, og det ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep.
AP160216 Det er ikke adgang til å utelate rehabiliteringshensynet fra behandlingen av ham.
AP160211 Adgangen til de nevnte områdene vil ifølge partene være første skritt mot uhindret adgang for hjelpeorganisasjoner i hele Syria.
AP160211 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160211 Regjeringens forslag : Departementet foreslår å gi adgang til midlertidige oppholdstillatelser etter forenklet saksbehandling.
AP160211 Politidirektoratet bemerker at det er uklart om bestemmelsen gir adgang for personer uten visum å kunne legge frem sitt behov for beskyttelse før de har kommet inn i landet.
AP160211 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160210 * Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160210 Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
DA160209 Han gjør også oppmerksom på at Statoil-ansatte har gratis adgang denne kvelden.
AP160209 Flertallet av dommerne mener også at det må « være klart for alle parkeringsbetjentene at det ikke var adgang til å bruke testkontrollavgiftslappen når man hadde parkert ulovlig, slik at det skulle se ut som om bilen allerede var ilagt kontrollavgift ».
AP160209 * Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160208 - Situasjonen er særlig ille i det sørøstlige Tyrkia, der pressen i praksis er nektet adgang , sier han og sikter til den delen av Tyrkia der kurderne er i flertall.
AP160208 Selv om ettermiddagsbillettene også ga adgang til lagkonkurransen i hopp, oppfattet mange dem som rene festbilletter.
AP160208 * Det foreslås en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet.
AP160206 Nektet adgang med billett ¶
AP160206 Mange ble nektet adgang , selv om de hadde kjøpt billett på forhånd.
AP160205 « Norske kommuner har mer kunnskap om hvor elgen beveger seg, enn om barn og unges tråkk », står det i brosjyren som følger Barn ingen adgang , en ny utstilling om barn og byplanlegging.
AP160205 Det er her Barn ingen adgang kommer inn.
AP160205 Barn ingen adgang er pedagogisk velfungerende, men den fremstår også - og det er vel så viktig - som en kritisk utstilling.
AP160204 I stedet blir vi bombet, kidnappet, drept, nektet adgang og er tvunget til å gi en brøkdel av hjelpen vi ønsker å gi.
AP160204 Akkurat nå sulter folk ihjel i byer som Madaya, selv etter at hjelpekonvoier fra FN og Røde Kors fikk adgang en stakket stund.
AP160203 Russland og Norge praktiserer felles dokumentkontroll hvis man er usikre på om personen har gyldig dokumenter som gir adgang til det andre landet.
AP160203 Den russiske grensevakten har tidligere avventet beskjeden fra norsk politi om personen har adgang til Norge før de har stemplet ut visumet som personen hadde til Russland.
AP160202 Havgående ferskfisktrålere ble ansett som den mest anvendelige fartøygruppen for å sikre råstoffleveranser gjennom hele året, og ved dispensasjonsordninger fikk industrien derfor adgang til å anskaffe og eie egne trålere.
AP160202 Men det er en viktig forskjell på adgang til en, kanskje to stillinger på en arbeidsplass, og adgang til noen hundre studieplasser ved et universitet.
AP160202 Men det er en viktig forskjell på adgang til en, kanskje to stillinger på en arbeidsplass, og adgang til noen hundre studieplasser ved et universitet.
AP160202 Johannessen understreker på sin side at den eneste måten å nekte en motstander adgang til norsk territorium er å ha soldater på bakken.
AP160131 For politimannskapene, særlig de yngre, er det uheldig at de vender seg til en bevæpning de ifølge regelverket ikke har adgang til.
AP160125 Reaksjonene mot at Regjeringen - i hui og hast - foreslår å oppheve en 23 år gammel instruks for å gi politiet adgang til å hente folk ut av kirkene er også til å forstå.
AP160123 » Han fortsatte kampen i dikt, taler og pamfletter, men jødene fikk adgang til riket først seks år etter Wergelands død.
AP160123 Gi jødene adgang til riket !
AP160123 Den norske Grunnloven av 1814 forbød jødene adgang til riket.
AP160122 Stater plikter å sikre adgang til en asylprosedyre i et trygt land.
AP160122 Stater kan ikke nekte flyktninger adgang til territoriet når de først er på grensen.
AP160121 En lokal advokat ble blant annet nektet adgang .
AP160118 Hun ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt forbud mot adgang til aviser og kringkasting.
AP160116 Han var ikke spesielt aktiv i debatten som resulterte i at jøder ikke hadde adgang til riket.
AP160112 Det vakte internasjonaloppmerksomhet da den danske regjeringen i desember kunngjorde at politiet skulle få adgang til å ¶ for å finansiere søknadsprosessen.
AP160108 Regjeringen må også vurdere hvorvidt det er rettslig adgang til å forskjellsbehandle personer med samme type oppholdstillatelse, sier Kallmyr.
AP160107 Instruksen kunne komme til anvendelse fordi en lovendring som gir regjeringen adgang til også å instruere Utlendingsnemnda, like før var blitt vedtatt av Stortinget etter en høyst uvanlig ekspressprosedyre.
AP160103 Avtalen gir Dublin-landene adgang til å sende asylsøkere tilbake til det første landet de ble registrert.
AP160103> Avtalen gir Dublin-landene adgang til å sende asylsøkere tilbake til det første landet de ble registrert.