DB170917 Det er forskerne Michal Kosinski og Yilun Wang som har gjennomført studiet.
VG170912 I sitt forsvar skriver forskerne bak studiet, Michal Kosinski og Yilun Wang, at GLAAD og HRC kommer med faktafeil og misvisende informasjon.