VG170913 Wiity og Whitney Brodda vil nok også prøve seg innledningsvis.