DN170105 Statsmeteorolog Bente Whal har sett på spesielle værhendelser i Norge i fjor.
DN170105 Også Asker satte døgnrekord for nedbør, minnes Whal .
DN170105 Det er uvanlig, sier Whal .
DN170105 Aldri før har vi målt så sterk middelvind, den kom opp i 48, 9 meter per sekund, forteller Whal .