DA170316 WWF-Norge har foreslått at den nye klimaloven bør lovfeste at hver kommune bør innføre klimabudsjetter.
DA170314 Fagsjef i WWF-Norge , Arild Skedsmo, er enig med sin navnebror i at Oljefondet nå må få opp farten og komme seg ut av fossile energiselskaper fortest mulig.
DA170314 En oversikt utarbeidet av WWF-Norge , viser at Oljefondet har investert i 117 av de 200 selskapene med de største fossilreservene.
DA170213 Også Sverre Lundemo, rådgiver naturmangfold i WWF-Norge , er opptatt av hva som skjer i skogbruket.
AA170213 Rådgiver Sverre Lundemo i WWF-Norge sier det er stort behov for restaurering av naturen i mange verneområder. ( ©NTB ) ¶
AP170126 Mye av årsaken er avskogningen som drives frem av ulovlig hogst og økende etterspørsel etter tømmer, men årsaken er også et stort omfang av ulovlig jakt og klimaendringer, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF-Norge .
AP160425 Flyktninghjelpen, ved avdelingsdirektør Arvinn Gadgil ¶ WWF-Norge , ved generalsekretær Nina Jensen ¶
AP160423 Nina Jensen er leder i WWF-Norge
AP160423 Hjemme hos sin svigermor satt klimaforkjemper og generalsekretær i WWF-Norge , Nina Jensen og så talen på TV.