AA170511 ¶ Kommuneekspert Geir Vinsand ( i forgrunnen ) presenterte for tre uker siden rapporten som anbefaler én storkommune på Fosen.
AA170427 Til Adresseavisen sier Vinsand at han de siste ukene var blitt enda mer skeptisk til en firekommuners-løsning på Fosen, slik resultatet vil bli hvis Bjugn slår seg sammen med Ørland, Åfjord med Roan og Leksvik med Rissa, og Osen fortsetter for seg selv.
AA170427 Til Adresseavisen nevner Vinsand eksempler som områdeplan, byggesaker og tekniske tjenester.
AA170427 Skeptikere : Vegard Heide fra Rissa ( stående ) lurte på hvilken kompetanse Geir Vinsand hadde, og Per Skjærvik ( til venstre for Heide ) fra samme kommune mente at kommunalministeren burde være mer offensiv hvis han skulle ha håp om å få igjennom den nye storkommunen.
AA170427 Miljøpartiet De Grønnes Vegard Heide fra Rissa spurte ganske enkelt, hva slags bakgrunn og kompetanse Vinsand hadde for å lage rapporten.
AA170427 I stedet fikk vi framlagt et bestillingsverk der konklusjonen var klar, og alt Vinsand sa var preget av det.
AA170427 Etter å ha forsynt seg med matfat med ingredienser fra samtlige syv kommuner, ost, gele, blåskjell, diverse kjøtt, rømme og konfekt, fikk de blant annet høre hvordan Geir Vinsand i Nivi, ser for seg den politiske strukturen på Fosen etter en eventuell sammenslåing.
AA170427 Derfor må det etableres en rekke nye organer som Vinsand omtalte både som nye nærdemokratiske ordninger, kommunedelsorgan, områdeorgan og bygdeutvalg.
AA170427 - Vi har sjelden sett kommuner som har så mye på gang som dere, ropte Vinsand til forsamlingen og nevnte blant annet vindkraftutbyggingen som eksempel.
AA170427 - Og det går ikke an, sier Vinsand til Adresseavisen.
AA170427 - Det skal altså tas minst mulig fra Osen, sier Vinsand som var like lite analytiker-balansert i framleggingen av rapporten for de 157 som da han først presenterte den for ordførerne og rådmennene for et par uker siden.
AA170426 ¶ Ny rapport om Fosen : Geir Vinsand fra Nivi Analyse forteller Fosens ordførere og rådmenn om fordelene med én kommune på Fosen.
AA170420 ¶ Her legger Geir Vinsand fra Nivi analyse frem funnene i rapporten : « Regionkommune på Fosen ? ».
AA170420 Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har bestilt rapporten, som er utarbeidet av Geir Vinsand og Magne Langset i Nivi Analyse.
AA170405 Forsker i Nivi Analyse, Geir Vinsand , var ikke nådigere : - Fylkespolitikerne fremstår som ansiktsløse politikere med høy gasje.
AP170210 Geir Vinsand
AP170210 Forsker og ekspert på kommune- og fylkespolitikk, Geir Vinsand i Nivi Analyse, reagerer på både lønnsnivå og de store variasjonene.
AP170210 - Lønnsnivået og de store forskjellene i godtgjøring er ikke til å tro, sier Vinsand .
AP170210 - At det er på mellomnivået vi finner det mest dynamiske lønnsnivået, tar jeg som uttrykk for at mellomnivået lever sitt eget liv, sier Vinsand .
AP170210 Vinsand mener det holder med to formelle forvaltningsnivåer i Norge.
AP160318 Kommunespesialist Geir Vinsand i NIVI Analyse mener reformbildet ser mye lysere ut nå enn før og etter kommunevalget i fjor høst.
AP160318 - Får ikke en samordnet reform ¶ Vinsand mener at denne første frivillige fasen vil lede til en god del sammenslutninger.
AP160318 Vinsand mener å se en ny trend : ¶
AP160127 - I sommer så det ut som om hele reformen var i ferd med å spore av, men bildet nå er helt forandret, sier Geir Vinsand i NIVI analyse.
AP160127 Vinsand i NIVI Analyse sier at Kristiansand ser ut til å ha kommet lengst.