AP170913 Jeg vil ikke se bort fra at Venstre-invitten var med på å demobilisere enkelte av våre velgergrupper.