AP170913https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kkkGv/-Trondheims-Ap-ordforer--Vi-ma-ha-en-havarikommisjon-- Jeg vil ikke se bort fra at Venstre-invitten var med på å demobilisere enkelte av våre velgergrupper.