DN170913 ¶ Lise Ailin Lorentzen ( 31 ) går opp til Bretonen Thea i høstgule Vassbotnfjell .