SA160215 Sundbys Vasalopp-ambisjoner ligger i beste fall på vent.
AP160215 Sundbys Vasalopp-ambisjoner ligger i beste fall på vent.