DA170913 Skipsinspirert arkitektur ¶ Utzonsenteret , som ble bygget i 2008, framstår som det perfekte frampek om hva som skulle vokse fram fra verft og virke, og markerte starten på byens nye identitet.