SA170327 Statoil sikrer seg JX Nippons eierandel og operatørskapet for den britiske lisensen på Utgard-feltet .
SA160809 Hvilken pris som skal til for at Utgard-feltet skal være lønnsomt, vil ikke Tom Elseth, Statoils prosjektdirektør for Utgard, ut med.
SA160809 Fakta : Utgard-feltet
SA160809 CO2-rensing ¶ Utgard-feltet skal bygges ut med en subsea-løsning på havbunnen.
SA160809 Utgard-feltet skal bygges ut på havbunnen og koples opp mot Sleipner-plattformen i Nordsjøen.
SA160809 Utgard-feltet ligger både på norsk og britisk side av sokkelen.