SA171102 Vi har feltene Mariner og Utgard .
SA170327 Statoil leverte tre utbyggingsplaner til myndighetene : Utgard , Byrding og Trestakk.
SA170327 Aker Solutions sitt Stavanger-kontor har sikret seg en kontrakt fra Statoil på utbyggingen av Utgard ( tidligere Alfa Sentral ), som skal knyttes til Sleipner-feltet i Nordsjøen.
DN170117 Tildelingene kommer i kjølvannet av at departementet godkjente utbyggingsplaner for to felt i Nordsjøen, Utgard og Byrding.
DN170117 Planlagte investeringskostnader for Utgard er 3,5 milliarder kroner og rundt én milliard for Byrding.
DN170117 Utgard er et gass- og kondensatfelt på både norsk og britisk sokkel i Nordsjøen.
DN170117 Tildelingene kommer i kjølvannet av at departementet godkjente utbyggingsplaner for to felt i Nordsjøen, Utgard og Byrding.
DN170117 Planlagte investeringskostnader for Utgard er 3,5 milliarder kroner og rundt én milliard for Byrding.
DN170117 Utgard er et gass- og kondensatfelt på både norsk og britisk sokkel i Nordsjøen.
BT170117 De to feltene som skal bygges ut, er gass- og kondensatfeltet Utgard og olje- og gassfeltet Byrding i Nordsjøen.
BT170117 Utgard ligger på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen, og de utvinnbare ressursene er anslått til 56,4 millioner fat oljeekvivalenter.
DN170116 Oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) godkjenner tirsdag to nye milliardutbygginger på norsk sokkel : Utgard og Byrding.
SA160809 Nå skal Utgard bygges ut, med en foreløpig investeringsramme på 3,5 milliarder kroner.
SA160809 Men etter en kuttrunde skal Statoil tjene penger på Utgard , selv med dagens lave priser.
SA160809 Hvilken pris som skal til for at Utgard-feltet skal være lønnsomt, vil ikke Tom Elseth, Statoils prosjektdirektør for Utgard , ut med.
SA160809 Han mener at det at Statoil nå kan levere planen for utbygging og drift ( PUD ) for Utgard , vil være inspirerende for forbedringsarbeidet oljeselskapet holder med på flere fronter.
SA160809 For nå har Statoil bestemt seg for å bygge ut kondensat- og gassfeltet Utgard i Nordsjøen.
SA160809 Utgard ligger 21 kilometer fra Sleipner.
SA160809 Utgard gir ekstra føde til anlegget på Sleipner, og denne utbyggingen blir en viktig for at vi skal realisere det fulle potensialet på norsk sokkel, sier Reinseth.
SA160809 Utgard er et eksempel for det vi holder på med.
SA160809 - Utgard har vært oppe tidligere, men ikke vært tilstrekkelig lønnsomt.
SA160809 - Utgard er et konkret resultat av at forbedringsarbeid ikke handler om én løsning, men at det handler om å få flere enkeltkomponenter til å fungere sammen, sier Reinseth.
SA160809 - Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger.