DA171026 Johansen mener andre tilbud, som Oppvekstteamet, Familiehjelpen, Helsestasjon for ungdom, Levekårsteamet og Ungdomstorget avlaster helsesøstrene - og derfor behøves ikke like mange helsesøstre i skolehelsetjenesten.
DA170613 Vi har ikke ventelister, og vi har åpent lenge som vanlig, også etter at skolen slutter for ferien, sier Harald Schønning-Lykke, prosjektleder for Ungdomstorget på Torgeir Vraas plass.
DA170613 Alle ungdommer som føler behov for å snakke med noen eller å bli satt i kontakt med fagpersoner er velkommen inn på Ungdomstorget på Strømsø, inviterer Harald Schønning-Lykke.
DA170613 Ungdomstorget har også kontaktet meg, og skal ha honnør for å følge opp raskt, sier Henriksen.