AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/GdWmQ/Putin-og-Merkel-snakker-sammen-igjen-om-Ukraina-FN-styrker-kan-bli-losningen-for-a-stoppe-Europas-farligste-konflikt De personlige Ukraina-rådgiverne til Donald Trump og Vladimir Putin møttes i Minsk i august til lange forhandlinger.