SA160704 Dessuten øker du UV-dosen , og dermed kreftfaren.
BT160704 Dessuten øker du UV-dosen , og dermed kreftfaren.
AP160704https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-sa-Thea-ut-etter-1_5-time-i-ettermiddagssolen-8341b.html Dessuten øker du UV-dosen , og dermed kreftfaren.
AP160704 Dessuten øker du UV-dosen , og dermed kreftfaren.