AA170419 Til salgs er også gamle trønderske aksjebrev fra Dampvaskeriet ( 1913 ), Den Nordenfjeldske Kreditbank ( 1885 ), Throndhjems Handelsbank ( 1885 ) og Fosen Aktie Dampskibsselskab ( 1905 ), og Jensen sier at prisene vanligvis ligger mellom 200 og 600 kroner.
AA170419 Krise : Den tidligere Throndhjems Handelsbank havnet i alvorlig krise på 1920-tallet, og ble satt under statlig administrasjon.