BT161227 Folkene på Oxford Dictionary mener det oppsto i et essay i magasinet The Nation av den avdøde dramatikeren Steve Tesich i 1992.
BT161227 Tesich mente deprimerende nok at « vi, som frie mennesker, har frivillig bestemt oss for å leve i en post-sannhetsverden ».
BT161227 Folkene på Oxford Dictionary mener det oppsto i et essay i magasinet The Nation av den avdøde dramatikeren Steve Tesich i 1992.
BT161227 Tesich mente deprimerende nok at « vi, som frie mennesker, har frivillig bestemt oss for å leve i en post-sannhetsverden ».