DA170913 Du får imidlertid også god utsikt selv om du nøyer deg med å komme deg opp på Tekoppstetten 365 meter oppe.