AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/sulten/i/0ReX0/Her-spiser-du-for-eller-etter-musikkfestivalen God asiatisk mat får du på Tatakii rett ved Frognerparken.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/sulten/Her-spiser-du-for-eller-etter-musikkfestivalen-622807b.html God asiatisk mat får du på Tatakii rett ved Frognerparken.
AP170612 God asiatisk mat får du på Tatakii rett ved Frognerparken.
DB170120 Asian box ¶ Tatakii