VG170902 Vegtrafikksentralen Øst melder på Twitter 17.20 at Svartdalstunnelen i retning sentrum er åpen for trafikk etter opprydningsarbeid.
VG170902 Oslo politidistrikt melder på Twitter rett før klokken halv fem at det har vært et trafikkuhell i Svartdalstunnelen , den østligste delen av Operatunnelen under Ekeberg og Simensbråten.
VG170902 Etter et trafikkuhell i Svartdalstunnelen i Oslo snudde biler og kjørte i motgående kjørefelt.
DA170724 Det er også arbeider på Svartdalstunnelen .
AP170630 Nå sier Veivesenet riktignok at de jobber med å åpne Brynstunnelen i løpet av helgen, og at arbeidene med Ekeberg- og Svartdalstunnelen går som normalt fra mandag.
AP170630 Arbeidet i Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen har foregått på nattetid i to uker allerede, og det er planlagt at tunnelene skal stenge for trafikk mandag.
AP170626 Fra uke 27 til og med uke 32 stenger Svartdalstunnelen , før også Ekebergstunnelen stenges i uke 28, 29 og 30.
AP170626 - Omkjøringen via Tvetenveien for Svartdalstunnelen vil man merke på lokalveiene.
AP170614 I tillegg til stans på jernbanen blir to viktige veitunneler nattestengt, for to år fremover, nemlig Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen .
AP170608 | Ekeberg- og Svartdalstunnelen : nattestengt i to år ¶
AP170608 Og nå er det Ekebergtunnelen ( mellom Bjørvika og Kværner ) og Svartdalstunnelen ( mellom Kværner og Ryen ) som står for tur.
AP170608 Svartdalstunnelen er vanskeligere, der kan vi av tekniske grunner ikke ha toveistrafikk i ett løp.
VG170426 I illustrasjonen ser du også at den gledelige kø-pausen blir kortvarig : Allerede til sommeren skal Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen gå gjennom tilsvarende oppgradering.
VG170426 I Svartdalstunnelen blir det helt stengt i østgående retning uke 27 til 32.
VG170420 I illustrasjonen ser du også at den gledelige kø-pausen blir kortvarig : Allerede til sommeren skal Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen gå gjennom tilsvarende oppgradering.
VG170420 I Svartdalstunnelen blir det helt stengt i østgående retning uke 27 til 32.
AP160219 De trekker frem Svartdalstunnelen , Vålerengtunnelen og Mosseveien som alternative ruter.
AP160219 De trekker frem Svartdalstunnelen , Vålerengtunnelen og Mosseveien som alternative ruter.
AP160213 De trekker frem Svartdalstunnelen , Vålerengtunnelen og Mosseveien som alternative ruter.