VG171211 Han var avkrevd erstatning fra 7 prostituerte så det ville blitt et betydelig krav samlet sett, sier Øystein Storrvik til VG.
VG171207 Kvinnen forsvares av advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik .
VG171207 Foto : Advokatfirmaet Storrvik ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG171207 FORSVARER : Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik forsvarer kvinnen i 30-årene.
DB171207 Kvinnen forsvares av advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik .
DA171207 Kvinnen forsvares av advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik .
AP171207 Kvinnen forsvares av advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik .
VG171128 Foto : Advokatfirma Storrvik
VG171128 FORSVARER : Advokat Bjørn Erik Rødser hos Advokatfirmaet Storrvik sier mannen i 20-årene er lettet over å bli trodd.
VG171116 ) Det taler også imot vern at prostitusjon er uløselig knyttet til svart økonomi og kriminelle strukturer i samfunnet, skriver advokat Øystein Storrvik , som har saken i Høyesterett for de domfelte, i sitt sluttinnlegg.
VG171108 Avtalen ble inngått mellom påtalemyndigheten, politiet og advokat Øystein Storrvik , som representerte Saber og David Toska, for å få tilbakeført Munch-maleriene i 2006.
VG171104 ) og prosessfullmektig Øystein Storrvik ( t.h. ).
VG171018 FORSVARER : Advokat Øystein Storrvik forsvarte Sonia Rashid i Høyesterett.
VG171018 Det har vært mange runder i retten og vi er fornøyd med resultatet, sier advokat Øystein Storrvik som forsvarte Rashid i Høyesterett.
VG171018 - Hun er veldig lettet over endelig å være renvasket, sier Storrvik .
VG170808 Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik , ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.
AP170727 Han mener at det ikke er noen sammenheng mellom volden og sakens tragiske utfall, skriver 18-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien i advokatfirmaet Storrvik , i en sms til Aftenposten.
VG170703 « Essensen i klagen er at vi angriper det altfor høye nivået på isolasjonen, og at denne isolasjonen har vart i for lang tid », sier Storrvik stil NTB.
VG170703 Terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik, ( som nå offisielt har skiftet navn ), har gjennom sin advokat Øystein Storrvik klaget Norge inn for Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg ( EMD ).
VG170703 Leder Terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik, ( som nå offisielt har skiftet navn ), har gjennom sin advokat Øystein Storrvik klaget Norge inn for Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg ( EMD ).
VG170703 Advokat Storrvik gjorde det klart da Høyesteretts avviste alle deler av anken hans av dommen fra Borgarting lagmannsrett, som konkluderte med at terroristens menneskerettigheter ikke var brutt.
DB170629 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sa Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB den gang.
DB170629 Advokat Storrvik har anført at terroristen kan få mentale skader av isolasjonen han opplever i fengselet.
VG170609 Jeg konstaterer at han har gjort det, sier Storrvik .
VG170609 Her avbildet sammen med advokat Øystein Storrvik .
VG170609 - Dette samsvarer med de opplysningene vi har fått, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til VG om navnebyttet.
SA170609 Advokaten hans, Øystein Storrvik , bekrefter endringen overfor avisen, men vil ikke kommentere navnebyttet utover dette.
DB170609 Advokaten hans, Øystein Storrvik , bekrefter endringen overfor avisen, men vil ikke kommentere navnebyttet utover dette.
DA170609 Advokaten hans, Øystein Storrvik , bekrefter endringen overfor avisen, men vil ikke kommentere navnebyttet utover dette.
AP170609 Advokaten hans, Øystein Storrvik , bekrefter endringen overfor avisen, men vil ikke kommentere navnebyttet utover dette.
AA170609 Advokaten hans, Øystein Storrvik , bekrefter endringen overfor avisen, men vil ikke kommentere navnebyttet utover dette.
VG170608 FIKK NEI : Anders Behring Breivik hadde med seg advokat Mona Danielsen og prosessfullmektig Øystein Storrvik i forbindelse med ankesaken i Skien fengsel i januar.
VG170608 Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik var forberedt på at Høyesteretts avslag og vil fremme klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen, opplyser han overfor NTB.
SA170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
FV170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
FV170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
FV170608 Det ønsker vi å få prøvd for menneskerettighetsdomstolen, sier Storrvik .
FV170608 Anders Behring Breivik ( 38 ) og advokat Øystein Storrvik har allerede startet prosessen med å fremme saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
FV170608 Advokat Øystein Storrvik la i retten betydelig vekt på isolasjonen og skadevirkningene den har hatt.
DB170608 Forsvarer Øystein Storrvik klager Anders Behring Breiviks sak inn til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, ifølge NRK.
DB170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
DA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
DA170608 Han tar beskjeden om at Breiviks advokat Øystein Storrvik vil føre saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg til etterretning.
DA170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier forsvarer Storrvik til NTB.
DA170608 Det ønsker vi å få prøvd for menneskerettighetsdomstolen, sier Storrvik .
DA170608 Anders Behring Breivik ( 38 ) og advokat Øystein Storrvik har allerede startet prosessen med å fremme saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
DA170608 Advokat Øystein Storrvik la i retten betydelig vekt på isolasjonen Breivik lever i i fengselet og skadevirkningene den har hatt.
AP170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
AP170608 - Bekymringene om hans psykiske helse og at han sitter alene, er vedvarende i maktstrukturene som bestemmer hans hverdag, sa prosessfullmektig Øystein Storrvik , som førte saken på vegne av Anders Behring Breivik.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
AA170608 Det ønsker vi å få prøvd for menneskerettighetsdomstolen, sier Storrvik .
AA170608 Anders Behring Breivik ( 38 ) og advokat Øystein Storrvik har allerede startet prosessen med å fremme saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
AA170608 Advokat Øystein Storrvik la i retten betydelig vekt på isolasjonen Breivik lever i i fengselet og skadevirkningene den har hatt.
AA170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
AA170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
AA170608 Det ønsker vi å få prøvd for menneskerettighetsdomstolen, sier Storrvik .
AA170608 Anders Behring Breivik ( 38 ) og advokat Øystein Storrvik har allerede startet prosessen med å fremme saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
AA170608 Advokat Øystein Storrvik la i retten betydelig vekt på isolasjonen og skadevirkningene den har hatt.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand, og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.
AA170608 Det ønsker vi å få prøvd for menneskerettighetsdomstolen, sier Storrvik .
AA170608 Anders Behring Breivik ( 38 ) og advokat Øystein Storrvik har allerede startet prosessen med å fremme saken for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
AA170608 Advokat Øystein Storrvik la i retten betydelig vekt på isolasjonen Breivik lever i i fengselet og skadevirkningene den har hatt.
AA170426 Advokat Øystein Storrvik sa da mannen ble pågrepet i fjor at han erkjenner straffskyld for forsettlig drap, men at det ikke var planlagt. 34-åringen har dessuten nektet for drapsforsøket på den andre mannen.
AP170413 Hun har erkjent at hun har brukt kortene fra disse fornærmede, sier kvinnens forsvarer, advokat Alexander Greaker i advokatfirmaet Storrvik . 27-åringen har erkjent fem uttak.
DB170307 Til høyre : forsvarer Øystein Storrvik .
VG170303 Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik , ønsker ikke å kommentere noen av VGs spørsmål til saken.
DA170302 Prosessfullmektig Øystein Storrvik ( t.v. ) og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i rettssalen i Skien fengsel siste dag av ankesaken til Anders Behring Breivik mot staten.
DA170302 Det er viktig at de vurderer kontakten med andre ansatte, som er en klar føring i dommen, sier Storrvik .
DA170302 Breiviks advokat Øystein Storrvik sa i går at Breivik vil forsøke å få saken inn for Høyesterett.
DA170302 - Opplegget var å få til en endring i soningsforholdene, og det vil vi jobbe videre for, sier Storrvik .
DA170302 Storrvik legger vekt på at dommen viser at man kan komme til et smertepunkt for isolasjon : ¶
VG170301 Breivik har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik .
VG170301 Hun var forberedt på den varslede anken til Høyesterett, som Breiviks advokat Øystein Storrvik varslet umiddelbart etter Borgarting lagmannsretts offentliggjøring av dommen.
FV170301 Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Breiviks advokat, Øystein Storrvik , da han møtte pressen etter at dommen i menneskerettighetssaken var forkynt onsdag.
FV170301 Breivik var godt forberedt på nederlaget i lagmannsretten, og forbereder seg på en tilsvarende konklusjon i Høyesterett, poengterer Storrvik .
FV170301 Storrvik understreker at Breivik har sonet fem og et halvt år uten å møte noen andre innsatte.
DB170301 ¶ Vil ANKE : Øystein Storrvik , Anders Behring Breiviks advokat, vektlegger at de ønsker å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170301 Nå har denne kommunikasjonen blitt bedre tilrettelagt ved at glassveggen er erstattet med et gitter, sa Storrvik til Dagbladet.
DB170301 Før ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, sendte Breviks advokat Øystein Storrvik et sluttinnlegg til retten.
DB170301 Etter at terroristen fikk delvis medhold av Oslo tingrett våren 2016, bedret Breiviks soningsforhold seg, ifølge hans advokat Øystein Storrvik .
DB170301 Breiviks advokat, Øystein Storrvik , fortalte til pressen etter at dommen falt, at de vil anke dommen til Høyesterett.
DB170301 At dette skulle utgjøre noen fundamentale forbedringer av Breiviks soningsforhold er kanskje vanskelig å forstå, fortalte Storrvik , og sa : ¶
DB170301 - Det vil være helt utenkelig, sa Storrvik kort.
DB170301 Vil ANKE : Øystein Storrvik , Anders Behring Breiviks advokat, vektlegger at de ønsker å anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170301 Isolasjonen Breivik har sonet under helt siden 2011, var et av hovedargumentene til Øystein Storrvik , Breiviks advokat, for hvorfor terroristens soning brøt med menneskerettighetene, herunder Den europeiske menneskerettighetskonvensens ( EMKs ) artikkel 3.
DB170301 Storrvik anførte i ankebehandlingen av søksmålet at Breivik tok skade av isolasjonen og at den derfor måtte opphøre.
DB170301 » Men igjen lurer spørsmålet advokat Storrvik repeterte under saken : Hvorfor nå, og ikke før ?
DB170301 Her sammen med Advokat Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Behring Breivik ( tv. ) og advokat Marius Emberland.
DA170301 Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Storrvik da han møtte pressen etter at dommen var forkynt onsdag.
DA170301 Vi vil anke dommen og gå videre, sa Storrvik .
DA170301 Ifølge forsvarer Øystein Storrvik har Breivik altså allerede bestemt seg for å anke.
DA170301 Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at de vil anke dommen fra lagmannsretten.
BT170301 Breivik har allerede bestemt seg for å anke den enstemmige dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik .
BT170301 Breivik har allerede bestemt seg for å anke den enstemmige dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik .
AP170301 » Slik karakteriserte Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik dommen fra lagmannsretten da han møtte pressen onsdag formiddag.
AP170301 Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, og lagmannsretten påpeker også det ekstraordinære med over 5,5 års isolasjon, sier Storrvik .
AP170301 Samtidig varslet Storrvik at hans klient vil anke saken.
AP170301 Det er et premiss i dommen som vi har merket oss, sier Storrvik .
AP170301 Breiviks advokat : - Vi vil anke dommen videre Anders Behring Breivik har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik .
AP170301 - Bekymringene om hans psykiske helse og at han sitter alene, er vedvarende i maktstrukturene som bestemmer hans hverdag, sa prosessfullmektig Øystein Storrvik , som førte saken på veiene av Anders Behring Breivik. 20. april i fjor : Oslo tingrett gir terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans representerer et bru
AP170301 Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sier Storrvik til NTB.
AP170301 Til venstre prosessfullmektig for terroristen Øystein Storrvik og advokat Mona Danielsen.
AP170301 Behring Breivik har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, opplyser hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik .
AP170301 Anders Behring Breivik sammen med sin advokat Øystein Storrvik under rettssaken i Skien fengsel i januar.
AP170301 Anders Behring Breivik sammen med sin advokat Øystein Storrvik under rettssaken i Skien fengsel i januar.
AA170301 Breiviks advokat Øystein Storrvik kommenterer dommen i ankesaken om soningsforholdene for Anders Behring- Breivik i Skien fengsel.
AA170301 Breivik har allerede bestemt seg for å anke den enstemmige dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik .
AA170301 Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Storrvik da han møtte pressen etter at dommen var forkynt onsdag.
AA170301 Vi vil anke dommen og gå videre, sa Øystein Storrvik . ( ©NTB ) ¶
AA170301 Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik sier at de vil anke dommen fra Borgarting lagmannsrett.
AA170301 Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Breiviks advokat, Øystein Storrvik , da han møtte pressen etter at dommen i menneskerettighetssaken var forkynt onsdag.
AA170301 Breivik var godt forberedt på nederlaget i lagmannsretten, og forbereder seg på en tilsvarende konklusjon i Høyesterett, poengterer Storrvik .
AA170301 Storrvik understreker at Breivik har sonet fem og et halvt år uten å møte noen andre innsatte.
AP170227 Bærebjelken saken til Behring Breivik, slik hans prosessfullmektig advokat Øystein Storrvik presenterte den, er at klienten hans er å anse som fullstendig isolert under dagens soningsregime.
AP170227 Anders Behring Breivik er mentalt sårbar, en tilstand som gjør skadevirkningene av isolasjon vedvarende og stadig alvorligere ifølge Storrvik .
AP170227 Storrvik om Behring Breivik : Han er en person som sitter helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet ¶
DB170118 Øystein Storrvik, begge fra Advokatfirmaet Storrvik .
DB170118 Øystein Storrvik , begge fra Advokatfirmaet Storrvik.
DB170118 SKIEN ( Dagbladet ) : Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik holder sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett, for anledningen flyttet til terroristens soningssted Skien fengsel.
DB170118 BREIVIKS BREV : Advokat Storrvik mener oppsettet i dette brevet fra Breivik tyder på at klienten har mentale problemer.
DB170118 - Isolasjonsskader ¶ Storrvik sier alt dette tyder på at klienten ikke har hatt godt av å sitte så mye alene.
DB170118 - At hun reiser problemstillingen, kan tyde på at dette er mer alvorlig, og da kan ikke domstolen legge til grunn at han er frisk, sier Storrvik .
DB170118 Storrvik trekker fram hva psykiater Randi Rosenqvist sa om brevet i retten i forrige uke.
DB170118 Storrvik prøver å overbevise retten om at klienten er utsatt for menneskerettsbrudd i fengselet, og hevder at 37-åringen synes å ha tatt mental skade av soningen.
DB170118 ¶ PROSEDYRE : Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik holder i dag sin prosedyre for Borgarting lagmansrett.
DB170118 Ifølge Storrvik har Breivik takket ja til alt han har fått av tilbud om menneskelig kontakt i løpet av soningen.
DB170118 Hvis ikke kan han bli dårligere, sier Storrvik .
DB170118 - Har man de type problemene som Rosenqvist er inne på - og det er i grunnen ubetydelig hva man kaller det - blir man verre av å være alene, sier Storrvik .
DB170118 - Den behandlingen vi mener mangler, er først og fremst å treffe andre mennesker, sier Storrvik .
DB170118 juli 2011, har han ikke hatt noen kontakt med andre innsatte i fengselet, og dette mener Storrvik er brudd på menneskerettighetene.
DB170118 juli 2011, beroliger Storrvik .
AP170118 Øystein Storrvik mener Anders Behring Breivik er sterkt skadet av omfattende isolasjon og at han nektes det det ene som vil hjelpe.
AP170118 Viste til besøksrapport fra Sivilombudsmannen ¶ Storrvik brukte tid på Sivilombudsmannens besøksrapport fra fengselet i 2015.
AP170118 Her med Storrvik før sakens siste dag onsdag.
AP170118 Han er den han er og har ikke besøk, sa Storrvik .
AP170118 For å dempe isolasjonsskadene mener Storrvik det er én type behandling massedrapsmannen både mangler og trenger, men ikke får : ¶
AP170118 Det gjelder alle, sa Storrvik .
AP170118 Det fikk Storrvik til å reagere kraftig.
AP170118 Det er de lagmannsretten skal forholde seg til, sa Storrvik , og henvendte seg til dommerne.
AP170118 Bekymringer og varsellamper som, ifølge Storrvik , stilnet etter tingrettens dom i fjor.
AP170118 Advokat Øystein Storrvik lot spørsmålet om Anders Behring Breiviks mentale helse henge litt i rettssalen i fengselet i Skien før han svarte.
AP170118 Advokat Øystein Storrvik holdt prosedyre onsdag.
AP170118 - Tvert imot definerte tilsynsmyndigheten at man i forhold til hans minimumskrav burde gjøre endringer, sa Storrvik .
AP170118 - Jeg mener forklaringene både i tingretten og her viser en person som er sterkt skadet av isolasjon, sier Øystein Storrvik , som fører saken for Anders Behring Breivik ¶
AP170118 - Hvordan kan staten, etter å ha blitt dømt i tingretten for soningsregimet til Breivik, gå så høyt på banen at de avslutter med å si at denne saken bringer menneskerettighetene i vanry, spurte Storrvik retorisk.
AP170118 - Hvordan kan staten gå så høyt ut ? Storrvik gikk rett til angrep på regjeringsadvokaten onsdag morgen.
AP170118 - EMD legger stor vekt på kontakt ¶ Storrvik tegnet et bilde av Behring Breivik som en person som har sittet 5,5 år helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet, uten å se eller treffe andre mennesker.
AP170118 - Dette er en enhet som har drøftet våre problemstillinger veldig nøye og da opp imot nøyaktig de normer som Regjeringsadvokaten prosederte tirsdag, nemlig praksis fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ), sa Storrvik .
AP170118 - Det vil kunne virke dempende på disse problemene, sa Storrvik .
AP170118 - Det vil hjelpe at han kan snakke med en person som han kan være fortrolig med, sa Storrvik .
AP170118 - Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har lagt veldig stor vekt på kontakt med andre medinnsatte, sa avokat Øystein Storrvik i prosedyren på rettssakens siste dag i fengselet i Skien.
AP170118 - Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har lagt veldig stor vekt på kontakt med andre medinnsatte, sa Storrvik .
AP170118 - De eneste han kan si noe til, som ikke kan ha betydning for at han skal sitte livet ut på celle, eller ikke, er prest og advokat, mener Storrvik .
AP170118 Storrvik , som fører saken på vegne av massedrapsmannen, sa i sin prosedyre tirsdag at han er alvorlig bekymret for det han mener er en person som er sterkt isolasjonsskadet, men som ikke får den behandlingen han trenger.
AP170118 ( ©NTB ) ¶ | Storrvik om Behring Breivik : Han er en person som sitter helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet ¶
AP170118 Hele dagen er satt av til prosedyrene til Breiviks advokat Øystein Storrvik , der han skal gi skal retten sin oppsummering og vurderinger av bevisene som ble presentert i forrige uke.
AP170118 Anders Behring Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik avslutter rettssaken om Breiviks soningsforhold med sin prosedyre onsdag.
AP170118 Dette var - grovt oppsummert - grunnpåstanden fra Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik da han holdt sin prosedyre på rettssakens siste dag onsdag.
AP170118 Advokat Øystein Storrvik la stor vekt på Behring Breiviks mentale sårbarhet i sin prosedyre onsdag.
AP170118 Storrvik tegnet et bilde av et forvaltningssystem og en kriminalomsorg som i håndteringen av Behring Breivik ikke er i stand til å holde 22. juli-terroren på tilstrekkelig avstand.
DB170117 I morgen holder Breiviks advokat Øystein Storrvik sin prosedyre.
BT170117 SKIEN ( Aftenposten ) : Anders Behring Breivik er sterkt skadet av isolasjon, mener advokat Øystein Storrvik .
AP170117 Øystein Storrvik , som fører saken for Behring Breivik, skal holde sin prosedyre onsdag.
AP170117 SKIEN ( Aftenposten ) : Anders Behring Breivik er sterkt skadet av isolasjon, mener advokat Øystein Storrvik .
AP170117 Advokat Øystein Storrvik , som fører saken for Anders Behring Breivik, skal holde sin prosedyre onsdag.
AP170116 Det er helt klart at Oslo-politiet her har holdt tilbake vesentlig informasjon som gjør at vi kommer til å levere en ny begjæring om gjenopptagelse innen kort tid, sier Storrvik .
AP170116 Advokat Øystein Storrvik representerer Gunnar Evertsen, som i 1994 ble dømt til 15 års fengsel som hovedmannen i flydroppsaken, med tilståelsesrabatt : ¶
DB170113 På spørsmål fra Breiviks advokat Øystein Storrvik avviser han at Breivik viste tegn på isolasjonsskader.
DB170112 Trosset advokaten ¶ Storrvik og kollega Mona Danielsen ba Breivik la være å gjøre hilsenen, både i ting- og lagmannsretten.
DB170112 Breiviks advokat Øystein Storrvik hevder klienten har tatt mental skade av isolasjonen, mens regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tvert imot mener at terroristen takler soningen overraskende bra, og ikke viser plager ut over normalt.
DB170112 - Du ble korrigert på nazihilsenen her ? spør Storrvik klienten.
DB170112 ¶ MOTPARTER : Breiviks advokat Øystein Storrvik og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted står langt fra hverandre i spørsmålet om Breiviks ve og vel.
DB170112 Mens staten mener Breivik er i god fysisk og psykisk form, mener hans advokat Øystein Storrvik at klienten har tatt mental skade av å sitte isolert siden han ble pågrepet 22. juli 2011.
DB170112 Men nettopp dette kan være et tegn på at han er skadet av isolasjonen, mener Storrvik .
DB170112 Hodepine ¶ Storrvik viser til at Breivik har sagt han har hatt hodepine, problemer med søvn og følelse av meningsløshet, og at han savner mer fellesskap og mer lufting enn nå - noe Sejersted under sitt innledningsforedrag beskrev som ikke noe utover det vanlige.
DB170112 Fem minutter med mor ¶ Storrvik viser til at det eneste besøket Breivik har hatt med direkte kontakt, er det siste besøket fra moren, før hun døde i 2013.
DB170112 Storrvik mener det er et stort problem at klienten for det meste omgås fengselsbetjenter.
DB170112 Breiviks advokat Øystein Storrvik sier han var forberedt på hvilken linje klienten ville legge seg på under partsforklaringen.
DB170112 - Ja, han har sagt til meg at han skulle svare på spørsmål og ikke komme med utredninger om irrelevante ting, sier Storrvik til Dagbladet.
DB170112 Breiviks advokat Øystein Storrvik spør Rosenqvist om hun tror det ville være en fordel for Breivik dersom han fikk et fellesskap med andre innsatte.
AP170112 Og det er en del ting som han kan beskrive ganske godt, sier advokat Øystein Storrvik .
AP170112 Lise Åserud, / NTB scanpix ¶ Storrvik : Breivik sterk skadet av isolsjonen ¶
AP170112 Etter forklaringen til sin klient var Storrvik enig i at den var annerledes enn sist.
AP170112 Det synes jeg kom frem i denne forklaringen, sier Storrvik , og la til : ¶
AP170112 - Det er et menneske som opplever det å sitte isolert som en veldig stor byrde, sier Storrvik .
AP170112 Og det er en del ting som han kan beskrive ganske godt, sier advokat Øystein Storrvik .
AP170112 Lise Åserud, / NTB scanpix ¶ Storrvik : Breivik sterk skadet av isolsjonen ¶
AP170112 Etter forklaringen til sin klient var Storrvik enig i at den var annerledes enn sist.
AP170112 Det synes jeg kom frem i denne forklaringen, sier Storrvik , og la til : ¶
AP170112 - Det er et menneske som opplever det å sitte isolert som en veldig stor byrde, sier Storrvik .
AP170112 Her sammen med sin advokat Øystein Storrvik .
FV170111 | Advokat Storrvik advarer mot å stole på Breivik ¶
FV170111 Under lagmannsrettens behandling av saken er det kommet fram at Breivik under forrige rettsrunde uttrykte misnøye fordi han mente Storrvik framstilte ham som et offer.
FV170111 Tilsynelatende stikk i strid med Anders Behring Breiviks ønske om å framstå som en sterk lederskikkelse, argumenterte Storrvik for at massedrapsmannens uttalelser om egen helse og trivsel kan være direkte misvisende.
FV170111 Innholdet i brevet - hvor Breivik gjør et forsøk på å unnskylde og å forklare hvorfor ungdommene på Utøya måtte drepes - er så upassende at Storrvik avsto fra å lese fra brevet.
FV170111 Han skal ha sett så alvorlig på saken at han lanserte muligheten for å sparke Storrvik som prosessfullmektig.
FV170111 Dilemmaet er at hans egenrapportering om at alt er i orden, er et tegn på at alt ikke er det, sa Storrvik .
FV170111 Det var Oslo tingrett helt enig i, sa Storrvik .
FV170111 Advokat og prosessfullmektig Øystein Storrvik ( t.h. ).
FV170111 - Når man blir sittende alene med sine tanker i mange år, får man tanker som ikke er forenlig med vanlig måte å tenke på, sa Storrvik .
FV170111 - Det er stor uenighet på denne side om hans egenrapportering om disse tingene er egnet til å regulere hans hverdag, eller om de er best egnet til å villede og føre til sikkerhetstiltak som er gale og ikke avspeiler det han egentlig trenger, sa advokat Øystein Storrvik onsdag ettermiddag.
FV170111 - Breivik er mentalt sårbar ¶ Storrvik mener Breivik er mentalt sårbar, og at han derfor har større risiko for å ta skade av isolasjon.
FV170111 juli-gruppen ¶ Storrvik hevdet dessuten at Breiviks uttalelser, selvbilde og verdensanskuelse må ses i lys av den langvarige isolasjonen han har sittet i.
FV170111 Storrvik gikk umiddelbart i rette med regjeringsadvokatens framstilling av den mentale og fysiske helsen til Breivik, etter fem og et halvt år under det strengeste regimet noen fange har vært underlagt i et norsk fengsel.
DB170111 ¶ BEDT OM LA VÆRE : Anders Behring Breivik ( 37 ) gjorde høyreekstrem hilsen ved sin inntreden i retten - på tross av at hans advokater Mona Danielsen og Øystein Storrvik hadde bedt ham om å la være.
DB170111 Brevkontrollen er videre så streng at han er fratatt mulighet til å danne relasjoner gjennom brev, skriver Storrvik .
DB170111 Breiviks advokat Øystein Storrvik skriver i sitt sluttinnlegg til retten at det nåværende sensurregimet ved Skien fengsel er altfor strengt.
AP170111 Så man kan ikke være uenig i hva som har skjedd og ikke skjedd, sier Storrvik .
AP170111 Storrvik advarte mot Behring Breiviks utsagn ¶ Storrvik mener dette har vært lagt til grunn for tiltakene som er iverksatt rundt Behring Breivik i Kriminalomsorgen.
AP170111 Mens Regjeringsadvokaten brukte store deler av onsdagen til å få frem hvor glad, blid og fornøyd Behring Breivik er i fengselet ( se lenger ned i saken ), advarte Storrvik mot å stole på massedrapsmannens utsagn om hvordan han har det.
AP170111 Les intervjuet vi gjorde med Sejersted da han fikk jobben som regjeringsadvokat : Han ble forelsket i sin egen klient ¶ Storrvik : Jeg ser veldig annerledes på sitatene ¶
AP170111 I sitt innledningsforedrag sa Storrvik at det, sett i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, er veldig viktig hvordan et menneske behandles og hvorvidt man er ved god psykisk helse eller ikke.
AP170111 Han sa at Breivik har « usedvanlig god fysisk og psykisk helse », sa Storrvik og henvendte seg til retten.
AP170111 Deretter gikk Storrvik til angrep på det han mener er et problem for saken og staten : ¶
AP170111 Anders Behring Breivik ( 37 ) og advokat Øystein Storrvik i rettsalen i Skien fengsel.
AP170111 Advokat Øystein Storrvik mener én setning oppsummerer den store avstanden mellom partene i saken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik.
AP170111 - Slik du ser det, har det noen relevans for saken om menneskerettighetsbrudd, Storrvik ?
AP170111 - Man må se bak rapportene som kan virke positive og tilforlatelige når man leser fra dagjournalene, sa Storrvik , og viste til journalene som beskriver samtaler mellom Behring Breivik og ansatte i fengselet.
AP170111 - Jeg ser veldig annerledes på hans egne utsagn enn det de gjør, sier Storrvik til Aftenposten.
AP170111 - Jeg kommer til å utdype det i prosedyren, sier Storrvik .
AP170111 - Det er to helt motstridende utsagn fra to veldig mektige armer i statsapparatet, sa Storrvik .
AP170111 - Det er også veldig viktig hvorvidt behandlingen man får virker inn på den psykiske helsen, sa Storrvik .
AP170111 Storrvik advarte mot Behring Breiviks utsagn ¶
AP170111 ) i samtale med Øystein Storrvik , som fører saken for Behring Breivik.
AP170111 Advokat Øystein Storrvik mener Breivik tåler fangetilværelsen dårligere enn regjeringsadvokaten vil ha det til.
AP170111 Advokat Øystein Storrvik mener Breivik tåler fangetilværelsen dårligere enn regjeringsadvokaten vil ha det til.
DB170110 Breivik skal videre, i forkant av denne ankebehandlingen, ha sagt til ansatte i fengselet at han og hans forsvarer Øystein Storrvik har ulike mål med søksmålet.
DB170110 I retten representeres Breivik av advokatene Øystein Storrvik og Mona Danielsen fra Advokatfirmaet Storrvik .
DB170110 I retten representeres Breivik av advokatene Øystein Storrvik og Mona Danielsen fra Advokatfirmaet Storrvik.
AP170110 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted diskuterer med advokat Øystein Storrvik før retten ble satt i fengselet i Skien tirsdag.
AP170110 Han hilste på sine advokater Øystein Storrvik og Mona Danielsen før han stilte seg opp og gjorde en demonstrativ høyreekstrem hilsen til de rundt 40 fotografene og journalistene som følger ankebehandlingen.
AP170110 Det er ikke noe grunn til å ta noen nærmere analyse av det, sier Storrvik .
AP170110 Behring Breiviks advokat, prosessfullmektig Øystein Storrvik , kommenterte høytlesingen fra samtalene med fengselsbetjentene slik : ¶
AP170110 Behring Breivik sammen med sine advokater Øystein Storrvik og Mona Danielsen i lagmannsretten tirsdag.
AP170107 Saksøker Anders Behring Breivik sammen med prosessfullmektig Øystein Storrvik og advokat Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten i tingretten i fjor.
BT170101 Ifølge Breiviks advokat Øystein Storrvik er det lempet på Breiviks soningsregimet siden dommen.
BT170101 - Lempingene som er gjort er bra, men likevel ikke tilstrekkelig, fordi all kontakt er med profesjonelle aktører som han ikke kan etablere en personlig relasjon til, sier Storrvik .
BT170101 Ifølge Breiviks advokat Øystein Storrvik er det lempet på Breiviks soningsregimet siden dommen.
BT170101 - Lempingene som er gjort er bra, men likevel ikke tilstrekkelig, fordi all kontakt er med profesjonelle aktører som han ikke kan etablere en personlig relasjon til, sier Storrvik .
SA160812 Toskas forsvarer, Øystein Storrvik , har bedt om innsyn i saken slik at de kan argumentere mot politiets avgjørelse om tilbakeføring, skriver avisen.
DA160812 Toskas forsvarer, Øystein Storrvik , har bedt om innsyn i saken slik at de kan argumentere mot politiets avgjørelse om tilbakeføring, skriver avisen.
AP160520 Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Behring Breivik, sa dagen da dommen kom at isolasjonen må avsluttes og at Behring Breivik må få kontakt med andre mennesker.
AP160520 Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Behring Breivik snakker med Marius Emberland, prosessfullmektig for staten under hovedforhandlingen i Skien uken før påske.
AP160520 Nå har Storrvik tre uker på seg til å gi sitt svar til anken før den senses til lagmannsretten.
AP160520 Hvis jeg skal anslå noe, vil jeg si at saken ikke kommer opp før i 2017, sier advokat Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Anders Behring Breivik ( 37 ).
AP160520 Storrvik har tre uker til å svare ¶
AP160420 Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Behring Breivik sammen med Marius Emberland, prosessfullmektig for staten og Knut Bjarkeid, fengselsdirektøren ved Ila.
AP160420 Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Behring Breivik mener isolasjonen nå må avsluttes og at han må få kontakt med andre mennesker.
AP160420 Øystein Storrvik ( t.v. ), prosessfullmektig for Behring Breivik og Marius Emberland, prosessfullmektig for staten fra regjeringsadvokaten.
AP160420 Vi fikk medhol i det vi la frem for retten og det er ikke overraskende for oss, sier Storrvik .
AP160420 Så det kan være en feilvurdering, sier Storrvik .
AP160420 Prosessfullmektig Øystein Storrvik sa i sin prosedyre i mars at han mener Behring Breivik fremstår forvirret i retten.
AP160420 Man kan ikke regne med sympati og støtte, sier Storrvik .
AP160420 Man kan ikke regne med sympati og støtte, sa Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Behring Breivik til dommeren i sin sluttprosedyre i Skien fredag 18. mars.
AP160420 Jeg håper denne gjennomgangen fra rettens sider letter isolsjonspresset på ham, sier Storrvik .
AP160420 Jeg er opptatt av at saken skal føres nøkternt mot de rettskildene man har, sa Storrvik .
AP160420 Hvor lite kan man gi under en soning til en person som er dømt for det Breivik er dømt for, spurte Storrvik .
AP160420 Det har vi fått medhold i og det var derfor vi gikk til sak, sier Storrvik .
AP160420 Den vil vare resten av livet fordi myndighetene aldri vil gå inn på noe annent, sa Storrvik i retten.
AP160420 Storrvik opplyste onsdag at Behring Breivik ikke anker de delene av dommen der han ikke fikk medhold.
AP160420 Storrvik : Isolasjonen må avbrytes ¶
AP160420 Storrvik : Den som alle hater, har retten som siste mulighet.
AP160316 På spørsmål fra Behring Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik , bekrefter Rosenqvist at hun i 2013 anbefalte at massedrapsmannen kunne ha samvær uten glassvegg.
AP160316 Advokat Øystein Storrvik stilte konkrete spørsmål om soningsforholdene - og fikk de svar han ønsket.
AP160315 Øystein Storrvik advarte sin klient mot å gjøre en høyreekstrem hilsen.
AP160315 Om hilsenen Breivik viste, sier Storrvik : ¶
AP160315 Men jeg styrer ikke armene hans, sa Storrvik .
AP160315 Etter at tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic hadde satt retten innledningsvis mandag, startet Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik sin innledning.
AP160315 Breiviks advokat Øystein Storrvik har følgende kommentar om dagen i dag : - Jeg synes det var en oversiktlig gjennomgang av hvor partene står.
AP160315 - Det er et stort ansvar en stat påtar seg når den velger ikke å ha dødsstraff og må gi soningen et innhold som har et minimum av menneskerett i seg, slik at det ikke blir en lidelse som er verre å tåle enn dødsstraff, sa Storrvik i retten.
AP160315 Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik sier til Aftenposten at han advarte Breivik mot å gjøre nazi-hilsenen.
AP160315 Med steinansikt sto han slik noen sekunder, mens vaktene sto stille og hans advokat Øystein Storrvik nervøst tok en slurk vann.
AP160315 Til slutt gikk Storrvik igjennom det han mener er isolasjonsskader.
AP160315 Mens Behring Breivik satt og noterte, gjentok Storrvik at sakens formål er å få en nøytral vurdering av forholdene av hans soning og forbedre fremtidens soningsvilkår.
AP160315 Men jeg styrer ikke hans armer, sa Øystein Storrvik , prosessfullmektig for terroristen i første pause.
AP160315 Marius Emberland, advokat og prosessfullmektig på vegne av staten, hilser på Anders Behring Breivik ( 37 ) og hans prosessfullmektig Øystein Storrvik før retten ble satt i Skien tirsdag.
AP160315 Kriminalomsorgen er pålagt å ta en så farlig mann på alvor, sa Emberland, etter at terroristens prosessfullmektig Øystein Storrvik hadde startet rettsdagen med å legge frem massedrapsmannens sak.
AP160315 Ifølge Storrvik fremstår terroristens soningsregime « helt uten tilretteleggelse for menneskelige relasjoner ».
AP160315 Her sammen med prosessfullmektig Øystein Storrvik og advokat Mona Danielsen.
AP160315 Her sammen med prosessfullmektig Øystein Storrvik ( t.h. ) og medadvokat Mona Danielsen ( t.v. ).
AP160315 Etter å ha gått igjennom definisjoner av isolasjon, snakket Storrvik om Behring Breiviks reelle situasjon i fengselet og gjentok at han bare har hatt personlig kontakt med moren de siste fem årene.
AP160315 Etter at tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic hadde satt retten, startet Beiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik sin innledning.
AP160315 Denne saken vil slik sett ha stor betydning for hans liv i fengsel, sa Storrvik .
AP160315 - Lettelser er i liten grad forsøkt over tid slik at lettelser ikke er blitt løpende vurdert, sa Storrvik .
AP160315 - Det er et stort ansvar en stat påtar seg når den velger ikke å ha dødsstraff og må gi soningen et innhold som har et minimum av menneskerett i seg, slik at det ikke blir en lidelse som er verre å tåle enn dødsstraff, sa Storrvik i retten.
AP160315 - Alle andre han har hatt kontakt med, er profesjonelle aktører, sa Storrvik .
AP160315 Jeg er overbevist om at en så erfaren advokat som Øystein Storrvik har gitt ham råd om hvordan han skal oppføre seg under sakens gang.
AP160315 Hans prosessfullmektig Øystein Storrvik er normalt ikke en advokat som tar store ord i sin munn.
AP160315 Storrvik ville aldri råde ham til å gjøre en slik hilsen.
AP160314 Det er fire viktige aktører i denne saken ( se billedoversikt nederst i saken ) : Saksøker Anders Behring Breivik har advokat Øystein Storrvik som prosessfullmektig.
AP160314 Vi og retten har fått se hvordan Breivik soner og en del viktige rutiner knyttet til soningen hans, sier advokat Øystein Storrvik til NTB.
AP160314 - Det er dette som er sakens kjerne, ikke bare de ytre fasilitetene, men også rutiner og begrunnelser for rutiner vil være sentralt i saken, sier Storrvik .
AP160314 Dette er en sivil sak hvor advokat Øystein Storrvik er Behring Breiviks prosessfullmektig - ikke forsvarer.
AP160313 Det er også han som har bevisbyrden, altså at det er Storrvik som gjennom bevisførselen må klarlegge det faktiske forhold rundt soningsregimet, og sannsynliggjøre at det har påført Breivik isolasjonsskader.
AP160313 Det betyr at det er han og hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik , som fører ordet først - slik aktoratet gjør i straffesaker.
AP160313 Advokat Storrvik var ikke tilgjengelig da NTB forsøkte å kontakte ham.
AP160309 Dersom Breivik ikke når fram i det norske rettsvesenet med sitt søksmål mot staten, vil Storrvik vurdere å bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
AP160309 Breiviks advokater med Øystein Storrvik i spissen, har gjort det gjeldende at 37-åringen har isolasjonsskader.
AP160302 Breivik og hans advokat Øystein Storrvik ønsket åpne dører under hele rettssaken.
AP160302 Påstanden fra Breivik og hans advokat Øystein Storrvik er at staten har brutt to artikler i den europeiske menneskerettskonvensjonen : ¶
AP160302 Breiviks advokat Øystein Storrvik argumenterer i sitt sluttinnlegg for « klare isolasjonsskader » i materialet som skal brukes som bevis i saken.
AP160302 Storrvik mener telefonkontakten Breivik får ha, er sterkt begrenset.
AP160301 I sluttinnlegget gjentar Storrvik en del opplysninger som tidligere har kommet frem, blant annet om Behring Breiviks isolasjon og manglende kontakt med andre enn « profesjonelle aktører.
AP160301 I sluttinnlegget fra terroristens advokat, Øystein Storrvik , kommer det frem hvordan den fire dager lange rettssaken vil legges opp.
AP160301 I sluttinnlegget fra terroristens advokat Øysten Storrvik kommer det blant annet frem at Behring Breivik skal forklare seg i tre timer og et kvarter.
AP160301 Storrvik skriver også i innlegget at Behring Breivik viser klare isolasjonsskader og at dette ikke møtes med adekvat medisinsk behandling.
AP160219 Ingen grunn for lukket rett utover rene sikkerhetshensyn i relasjon til forhold i fengselet, sier Øystein Storrvik , prosessfullmektig for Anders Behring Breivik. til Aftenposten.
AP160219 Advokat Øystein Storrvik , prosessfullmektig for 22.juli-terroristen Anders Behring Breivik ( 37 ).
AP160212 Minuttene utenfor glasset i besøksburet, er den eneste personlige og fysiske kontakten terroristen har hatt med andre enn profesjonelle aktører på snart fem år, ifølge advokat Øystein Storrvik .
AP160115 Advokat Øystein Storrvik , som forsvarer 29-åringen, la ned påstand om ni års fengsel for sin klient.
AP160104 Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik , samtykket fordi han vurderte denne løsningen som det mest realistiske alternativet, og at det var bedre enn at Breivik forklarer seg via videolink.
AP160104> Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik , samtykket fordi han vurderte denne løsningen som det mest realistiske alternativet, og at det var bedre enn at Breivik forklarer seg via videolink.