DA171222 Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger gleder seg over normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina.
DA171222 Normaliseringen som har skjedd nå vil helt klart være en kjempefordel for oss framover, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger til RA.
DA171222 Nylig ble Ivar Braut valgt til ny biskop i Stavanger bispedømme, og han tar derfor over stafettpinnen etter Erling Pettersen, som flytter tilbake til Oslo.
DA171222 Jeg føler jeg lever to liv akkurat nå, for jeg får mange henvendelser fra Stavanger , men samtidig er jeg fortsatt sogneprest her i Bergen, sier han, og legger til at det likevel går helt fint, mye takket være gode kolleger.
DA171222 Gleder seg til Stavanger
DA171213 | Kommunen gir Blidensol-styret 3 måneders frist ¶ Stavanger kommune gir Blidensol-styret tre måneders frist til å oppheve hijab-forbudet.
DA171209 Kirkerådet valgte å tilsette Ivar Braut som ny biskop i Stavanger bispedømme, på tross av at kandidat Helge S.
DA171209 Jeg ønsker å gi oppmerksomhet og mot til dem som sliter i motbakke, sier Braut til RA, og legger samtidig til at dialogsenteret i Stavanger er kommet for å bli.
DA171209 Ivar Braut blir ny biskop i Stavanger bispedømme.
DA171209 Avtroppende biskop Erling Pettersen skapte dialogsenteret i Stavanger .
DA171209 - Du går nå inn i en krevende lederposisjon, men du er en person med stor trygghet, og en godt forankret tro som bærer deg gjennom både de tunge og de lyse dagene, sa leder i Kirkerådet, Kristin Gunlauksrud Raaum da hun presenterte Ivar Braut som ny biskop i Stavanger domkirke fredag formiddag.
DA171207 Første kandidat til stillingen som biskop i Stavanger bispedømme er Helge Gaard.
DA171207 Biskop Erling Pettersen gir seg ved årsskiftet, etter syv år som biskop i Stavanger bispedømme.
DA171204 I løpet av sine år i Stavanger bispedømme har han skapt store overskrifter og mye interesse rundt sitt engasjement i saker som olje, innvandring og homofili.
DA171204 Jan Skandsen, avdelingsoverlege ved BUP på Stavanger universitetssjukehus, mener det er sjeldent at de avviser henvisninger der PPT har anbefalt utredning av ADD.
DA171130 Trolig går det an å påstå at Pettersen står sterkere jo nærmere Stavanger domkirke man kommer.
DA171130 Hans radikale syn på oljeutvinning og fordeling av ressurser har ikke vært bare enkelt i Stavanger , men en by som skryter av « open port » og sin internasjonale legning er ikke mye verdt hvis ikke biskopen kan argumentere mot strømmen.
DA171130 Erling Pettersen har vært nødvendig for å bevege Kirken i liberal og tolerant retning, og det er grunn til å tro at mange har vært stolte av at Stavanger har hatt en biskop som har våget å stå for sitt syn.
DA171121 | Jobber med å få sjakk-VM til Stavanger
DA171121 Mens verdensmester Magnus Carlsen og den russiske utfordreren Sergej Karjakin i disse dager duellerer i sjakk-VM i New York, har Altibox Norway Chess startet arbeidet med å få et framtidig sjakk-VM Stavanger .
DA171121 Madland er i New York som tilskuer og forteller til Dagbladet at både Stavanger kommune og Stavanger konserhus er svært positive til ideen.
DA171121 Madland er i New York som tilskuer og forteller til Dagbladet at både Stavanger kommune og Stavanger konserhus er svært positive til ideen.
DA171121 Kjell Madland ( innfelt ) jobber med å få sjakk-VM til Stavanger .
DA171121 Både Magnus Carlsen og manageren hans, Simen Agdestein, skal overfor Madland ha vært svært positive til et mulig VM i Stavanger .
DA171121 Altibox Norway Chess har startet arbeidet med å få sjakk-VM til Stavanger .
DA171101 Torsdag tar politikerne stilling til hvor det nye tinghuset i Stavanger skal ligge.
DA171101 - Den vil gi rettsbygningen en sentral og eksponert plassering i Stavanger sentrum, som vil understreke rettsbygningens viktige samfunnsmessige betydning, anfører Aasland og Lund.
DA171029 Økonomien i Stavanger tvinger fram forslag om dyrere kommunale tjenester.
DA171029 Prisen for plass i barnehage i Stavanger kan øke.
DA171029 - Økningen som det legges opp til medfører ikke en endring i promillesatsen for eiendomsskatt i Stavanger , men er et resultat av tidligere vedtak om endring av takstgrunnlaget, sier ordfører Christine Sagen Helgø til RA.
DA171029 Vi har ikke mer å kutte i skolen før det kuttes i lovpålagte oppgaver, sier Thomas Instefjord, som er hovedtillitsvalgt skole i Utdanningsforbundet Stavanger , til RA.
DA171029 Vareide medgir at effektiviseringskravet på 0,7 prosent i Stavanger ligger høyere enn statens krav på 0,5 prosent, men peker på at Stavanger med en skatteinngang på 130 prosent av landsgjennomsnittet har marginer å gå på.
DA171029 Vareide medgir at effektiviseringskravet på 0,7 prosent i Stavanger ligger høyere enn statens krav på 0,5 prosent, men peker på at Stavanger med en skatteinngang på 130 prosent av landsgjennomsnittet har marginer å gå på.
DA171029 Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide presenterte i går formiddag sin første handlings- og økonomiplan etter at han overtok i Stavanger .
DA171029 Samtidig finnes det mange kommuner som driver en god skole for atskillig færre penger per innbygger enn Stavanger bruker.
DA171029 Fra Grimstad til Stavanger
DA171029 - Utfordringene for Stavanger er nedgangen.
DA171029 | - Mange driver skole billigere enn Stavanger
DA171028 Skolene i Stavanger er utsatt for hardkjør, store klasser og mangel på vikarer - og om de ikke akkurat er ferdig kuttet, tas det nesten dobbelt så mye fra sykehjemsdriften i 2017.
DA171028 Stavanger går fra å ha hatt skatteinntekter på 147 prosent av landsgjennomsnittet til under 130, og er på vei til å skifte ut Rolls-Royce med BMW.
DA171022 Styret i Stavanger Frp la kravet om ekslusjon av Moi Nilsen dødt i et møte torsdag kveld.
DA171022 Stavanger Aftenblad har tidligere meldt at styremedlem Jan Terje Marcussen i Stavanger Frp mandag kveld sendte ut en e-post til flere sentrale partifeller.
DA171022 Han ser fram til å fortsette det politiske arbeidet, både i Kommunalstyret for miljø og utbygging, som leder eller nestleder i det nye, kommunale boligselskapet og som styreleder i Stavanger byggdrift.
DA171022 Dette var ikke aktuelt for styret i Stavanger Frp.
DA171022 Det er ikke aktuelt for styret i Stavanger Frp å ekskludere partitoppen Leif Arne Moi Nilsen.
DA171022 Stavanger Aftenblad har tidligere meldt at styremedlem Jan Terje Marcussen i Stavanger Frp mandag kveld sendte ut en e-post til flere sentrale partifeller.
DA171021 Bernt Krogh i Stavanger Eiendom sier Gamlingen ikke blir utsatt.
DA171021 Bernt Krogh i Stavanger Eiendom er prosjektleder for byggingen av Gamlingen.
DA171020 « Utmerkelsen er en anerkjennelse av kommunens målrettede arbeid for å gjøre Stavanger sentrum til en livskraftig arena for handel, service og tjenesteyting til beste for byens borgere og alle som kommer til byen.
DA171020 | Stavanger får pris for utvikling av sentrum ¶ Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS er tildelt Norsk Sentrumsutviklings Utmerkelse for strategisk sentrumsutvikling for 2016.
DA171020 Wiersholm ¶ | Stavanger får pris for utvikling av sentrum ¶
DA171020 Særlig anerkjennelse gis for de dristige beslutninger som er tatt og det målbevisste engasjement som kommunen har utvist i arbeidet med sentrumsplanen for Stavanger Sentrum.
DA171020 Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS er tildelt Norsk Sentrumsutviklings Utmerkelse for strategisk sentrumsutvikling for 2016.
DA171020 Cecilie Christ, daglig leder i Stavanger Sentrum AS.
DA171020 - Utmerkelsen gir ekstra motivasjon til videre arbeid for å styrke det offentlig-private samarbeidet mellom Stavanger kommune og næringslivet i Stavanger sentrum, sier Cecilie Christ, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, i en pressemelding.
DA171020 - Utmerkelsen gir ekstra motivasjon til videre arbeid for å styrke det offentlig-private samarbeidet mellom Stavanger kommune og næringslivet i Stavanger sentrum, sier Cecilie Christ, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, i en pressemelding.
DA171020 - Utmerkelsen gir ekstra motivasjon til videre arbeid for å styrke det offentlig-private samarbeidet mellom Stavanger kommune og næringslivet i Stavanger sentrum, sier Cecilie Christ, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, i en pressemelding.
DA171020 - Det er en ny måte å jobbe på for oss, og det er helt unikt at Stavanger kommune oppretter høringskontor for sentrumsplanen på ja-kontoret i Søregata, sier hun.
DA171020 » - Sentrumsplanen har brøytet vei og anerkjenner viktige virkemidler i sentrumsutvikling, som vi har tatt i bruk i vår strategi og satt ytterligere i system gjennom etablering av City Impact District ( CID Stavanger ).
DA171020 Mens Bjelland pådro seg motstandere gjennom den kontroversielle ryddeaksjonen i Stavanger Ap, vil Nessa Nordtun og Mossige ha fordelen av blanke ark.
DA171020 Med en permisjon som snart går ut, en partiorganisasjon som fungerer igjen, et mer profilert Stavanger Ap og flere talenter til å ta tunge verv, ligger det an til en verdig sorti.
DA171020 Cecilie Bjellands avgang som Aps gruppeleder i Stavanger bystyre og overgang tilbake til sin gamle jobb i oljeselskapet Engie, er ikke av den overraskende sorten.
DA171020 Avgangen henger også sammen med de siste årenes talentsatsing i Stavanger Ap.
DA171006 « Bebyggelsen som planlegges rundt Stavanger stasjon, vil gi både byparken og sentrum mer skygge og vind, og bidra til å forringe kvaliteten i uterommene.
DA171006 Stavanger kommune inviterte innbyggere og offentlige instanser til å si sin mening om kommunedelplanen for Stavanger sentrum.
DA171006 Mye av kritikken av planen handler om storutbygging på Holmen og ved Stavanger stasjon.
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune ¶ av Kjersti Riiber ¶ Stavanger kommune inviterte innbyggere og offentlige instanser til å si sin mening om kommunedelplanen for Stavanger sentrum.
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune Bystrand har ingen historisk forankring i et havnelandskap i Stavanger , » mener Fortidsminneforeningen.
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune ¶ av Kjersti Riiber ¶
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune Utfylling i sjø ved Holmen for å få plass til nye boliger og arbeidsplasser er kanskje den delen av sentrumsplanen som er mest kritisert.
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune Park og vei ønsker en utredning for å åpne Skolebekken som i dag går i rør under Klubbgata.
DA171006 Illustrasjon : Stavanger kommune Bystrand har ingen historisk forankring i et havnelandskap i Stavanger, » mener Fortidsminneforeningen.
DA171006 For å fortette rundt knutepunktene, legger planforslaget opp til å bygge i høyden ( inntil 17 etasjer ) ved Stavanger stasjon.
DA171006 De private merknadene er ikke tilgjengelige ennå, men blant de offentlige instansene er det særlig to deler ved planen som får kritikk ; utbyggingen på Holmen og planene for området ved Stavanger stasjon.
DA171006 - Håper man tar til fornuft ¶ Stavanger Symfoniorkester ( SSO ) håper de slipper å få et høyhus mellom Konserthuset og den gamle utenriksterminalen.
DA171006 - Det er en forferdelig dårlig idé at et praktbygg som Stavanger konserthus, til rundt 1,3 milliarder kroner, delvis skal bli skjult bak et større kontorbygg, sier administrerende direktør Morten Warland til RA.
DA171004 Region Stavanger og Reisemål Ryfylke har nå fått felles nettsider.
DA171004 LES OGSÅ : Reiselivet mener bunnen er nådd i Stavanger
DA171004 Fra kontoret i Sandnes samarbeider Region Stavanger tett med Reisemål Ryfylke og Destinasjon Haugesund og Haugalandet.
DA171004 Elisabeth Saupstad, direktør i Region Stavanger , kan se tilbake på en god sesong.
DA171004 De har ikke peiling på om de er i Sandnes eller Stavanger kommune.
DA171004 Da må ressursene utnyttes på en best mulig måte, sier direktør for Region Stavanger , Elisabeth Saupstad.
VG170705 Jeg har diskutert med en kunsthandler i Stavanger .
SA170705 I Oslo er tallet hele 37 prosent flere boliger, mens det i Stavanger er 62 prosent flere boliger til salgs sammenlignet med i fjor.
SA170705 I Kristiansand sank boligprisene med 0,9 prosent, Stavanger ned 0,8 prosent.
DN170705 Tromsø : +0,2 % ( +5,4% ) ¶ Stavanger : - 0,8% ( +1,3% ) ¶
DN170705 Oslo-markedet er langt svakere enn landet forøvrig, som eksempel opplever byer som Tromsø, Trondheim og Stavanger et velfungerende og godt boligmarked, sier Dreyer.
DN170705 Ole Gjems-Onstad ( 65 ) er professor i skatterett ved Institutt for regnskap, revisjon og jus på Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger .
DB170705 « Trollpikken » trolig oppe og står før helga ¶ Stavanger Aftenblad skriver at arbeidet allerede er i gang.
DB170705 I mellomtiden har Søndrål, Brattlie og Glastad bygget opp et mindre outletby i Stavanger .
DA170705 Tirsdag begjærte selskapet seg selv konkurs, ifølge en fersk kjennelse fra Stavanger tingrett.
DA170705 Selskapets betalingsvansker er ikke av forbigående art, og begjæringen ble derfor tatt til følge av Stavanger tingrett.
DA170705 Anybody har holdt til i Østervåg 27 i Stavanger sentrum.
DA170705 Anybody + AS har drevet hudpleieklinikken Anybody i Østervåg 27 i Stavanger sentrum.
DA170705 Universitetet i Stavanger fikk 15 av disse, forteller Venstres Iselin Nybø.
DA170705 Universitetet i Stavanger er tildelt 15 nye IKT-studieplasser - som de ba om.
DA170705 Foto : Reuters, Jim Bourg/NTB scanpix ¶ av Even Georg Myklebust, Avtroppende leder i Stavanger AUF og Ida Bøe ¶
DA170705 Her er det muligheter, og vi må ruste oss for konkurransen, sier Egil Olsen, daglig leder i Stavanger Installasjon, til RA.
DA170705 Fra venstre : Egil Olsen daglig leder Stavanger Installasjon, Trond Randeberg daglig leder Rogaland elektro, Olav Helgøy prosjektleder, Eirik Helgøy daglig leder R2S elektro, Bård Skavland daglig leder Rønning elektro, Leif W Solland Soland elektro styreleder, Kjell Egil Ellingsen Daglig leder Rønning holding.
DA170705 De lokale selskapene Stavanger Installasjon, Rogaland Elektro, Rønning Elektro og Solland Elektro dannet eget selskap, R2S elektro, for å vinne store kontrakter.
DA170705 Urban Sjøfront har fått et knippe gamle benker av Stavanger kommune.
DA170705 I Stavanger har boligprisene steget med 1,3 prosent de siste 12 månedene.
DA170705 Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.226.700,- ¶
DA170705 Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 53 dager.
DA170705 Det har i juni måned blitt solgt 235 boliger i Stavanger i 2017, noe som er 16,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2016.
DA170705 Det har i juni blitt lagt ut 249 boliger til salgs i Stavanger , noe som er 61,7 prosent flere enn i samme periode i 2016.
DA170705 Boligprisene sank i Stavanger i juni.
DA170705 Boligprisene i Stavanger sank med 0,8 prosent i juni, en moderat nedgang sammenlignet med resten av landet.
DA170705 Boligprisene i Stavanger sank med 0,8 prosent i juni etter å ha steget med 1 prosent i mai.
DA170705 Foto : NTB scanpix ¶ av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp, og Mats Danielsen, bystyremedlem for Stavanger Frp ¶
DA170705 Foto : NTB scanpix ¶ av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp, og Mats Danielsen, bystyremedlem for Stavanger Frp ¶
DA170705 Det vil ankomme rundt 200 til Stavanger 2017.
DA170705 Togledersentralen i Drammen har vært evakuert også, og trafikken som vanligvis styres fra Drammen, styres nå fra Bergen og Stavanger .
AP170705 Forestillingen om Monopolpenger kan kanskje også forklare hans påstand i Stavanger Aftenblad 8. mai om at det vil være problemfritt for Norge å gi vekk hele Oljefondet, som en filantropisk gest.
AP170705 I Oslo er tallet hele 37 prosent flere boliger, mens det i Stavanger er 62 prosent flere boliger til salgs sammenlignet med i fjor.
AP170705 I Kristiansand sank boligprisene med 0,9 prosent, Stavanger ned 0,8 prosent.
AA170705 Oslo-markedet er langt svakere enn landet forøvrig, som eksempel opplever byer som Tromsø, Trondheim og Stavanger et velfungerende og godt boligmarked, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.
AA170705 Byer som Tromsø, Trondheim og Stavanger opplever nå et velfungerende og godt boligmarked, sier Dreyer.
VG170704 De har laget steinbukken som skal løfte Trollpikken, sier entreprenør Sverre Garpestad til Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.
VG170704 » En rekke unge kvinner har mottatt grove meldinger fra professor Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger .
VG170704 Nils Rune Langeland har jobbet ved Universitetet i Stavanger siden 2008, med unntak av 2012 og 2013 da han var i permisjon og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
VG170704 Garbar forteller at hun ikke opplevde å få noen sexistiske meldinger fra Langeland da hun var student i Stavanger .
VG170704 Avsenderen var professor Nils Rune Langeland ( 53 ) ved Universitetet i Stavanger ( UiS ).
SA170704 Blant de evakuerte skal det være et reisefølge fra Stavanger og Sandnes.
SA170704 Politiet måtte rykke ut til et treningssenter på Skagen i Stavanger etter at en mann begynte å kaste vekter rundt seg.
SA170704 | I dag kommer du garantert til å se en cruiseturist i Stavanger
SA170704 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger .
SA170704 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger.
SA170704 Disse cruiseskipene kommer til Stavanger i åri ¶
SA170704 Det kom nemlig over 7000 av dem til Stavanger tirsdag morgen.
SA170704 Norskamerikaneren Eric Victor Warnquist er tilkjent en erstatning på til sammen 41 millioner kroner etter at Stavanger kommune eksproprierte 33 dekar av eiendommen hans i Jåttåvågen.
SA170704 Historieprofessor ved Universitetet i Stavanger , Nils Rune Langeland, har sendt meldinger og kommentarer på åpne Facebook-sider til flere kvinner.
SA170704 Grove meldinger som historieprofessor ved Universitetet i Stavanger , Nils Rune Langeland, har sendt til flere kvinner er blitt publisert på sosiale medier.
SA170704 Det er blitt en håndfast kontrakt av intensjonsavtalen med Total for bruk av Deepsea Stavanger i Sør-Afrika.
DN170704 I andre kvartal falt prisene i Oslo, mens de økte i Stavanger , ifølge pressemeldingen.
DB170704 De har laget steinbukken som skal løfte « Trollpikken », sier entreprenør Sverre Garpestad til Stavanger Aftenblad.
DA170704 Seksjonsleder for etterforskning i Stavanger , Egil Vestvik, sier de samme nettvett-reglene gjelder for Snapchat som for andre sosiale medier og internett forøvrig.
AP170704 På den andre siden er veksten er størst i vest, og i Stavanger ble en borettslagsbolig omsatt for i snitt i overkant 2,6 millioner kroner.
AA170704 På den andre siden er veksten er størst i vest, og i Stavanger ble en borettslagsbolig omsatt for i snitt i overkant 2,6 millioner kroner.
VG170703 Nye regler og digitale skannere tas i bruk for å forhindre juks under denne ukens sjakk-NM i Stavanger .
SA170703 Her fra Stavanger Lufthavn, Sola, hvor Avinor satser på egenprodusert strøm fra taket av den nye terminalen.
SA170703 E39 : Forus mot Stavanger Kameraet er plassert på Aftenbladets trykkeri, og viser trafikkflyten på E39 mot nord.
SA170703 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger .
SA170703 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger.
SA170703 Tirsdag ventes tre cruiseskip til Stavanger .
SA170703 Klokken 18.00 seiler « MSC Preziosa » fra Stavanger til Hamburg for å avslutte cruiset.
SA170703 Det seiler forbi Stavanger på grunn av forsinkelse underveis fra England.
SA170703 Reisen mellom Stavanger og Kristiansand byr på noe av den verste maten du kan forestille deg, men også noen glimt av håp.
SA170703 Arrangørene tar dramatiske grep for å luke ut spillere som forsøker å jukse under Sjakk-NM i Stavanger .
SA170703 Da Viking-sjefen landet i Stavanger etter nok en nedtur, fikk han en gladnyhet.
DN170703 Markedet i Stavanger er imidlertid bedre enn på lenge, sier administrerende direktør Baard Schumann.
DN170703 Siden våren 2014 har Probana arrangert mini-MBA-programmer i Oslo, Stavanger , Bergen og Trondheim med oppstart flere ganger i året.
DB170703 Er du i Stavanger denne sommeren ?
DB170703 Gulating lagmannsrett har dømt mannen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170703 Foto : Stavanger sykkelklubb.
DA170703 Ronny Skjøtskift i Aktiv Eiendomsmegling Stavanger tror ikke boligprisstatistikken for juni blir like overraskende som den som kom i mai.
DA170703 Mai-tallene viste at Stavanger var den byen i landet med sterkest prisvekst.
AP170703 Ta valgomaten hos Stavanger Aftenblad ( ekstern lenke ) ¶
AP170703 Skal du stemme i Stavanger ?
AP170703 Arrangørene tar dramatiske grep for å luke ut spillere som forsøker å jukse under Sjakk-NM i Stavanger .
AA170703 Gulating lagmannsrett har dømt mannen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170702 I går syklet 29-åringen fra Stavanger en svært god tempoetappe til ham å være i et treukersritt.
SA170702 Vikings mildt sagt elendige start på sesongen har ført til mobilisering blant de mest ressurssterke fra Stavanger .
SA170702 Smedvig Hagland er kjøpt ut av Smedvigs familieselskaper, og flyttet nylig til Stavanger .
SA170702 I over 15 år har Smedvig-arvingen Petter Smedvig Hagland bodd utenfor Stavanger .
SA170702 Hillevåg er et av stedene i Stavanger det går aller flest busser.
SA170702 Det er heller ikke lenger fra Hillevåg til for eksempel Stavanger sentrum enn at det er en kort sykkeltur unna for mange.
SA170702 Innlagt ved observasjonspost på Stavanger universitetssjukehus.
SA170702 04.41 - Stavanger : Enda en 25 år gammel mann benyttet seg ikke av muligheten han fikk til å forlate sentrum.
SA170702 04.19 - Stavanger : 25 år gammel mann som tidligere ble bortvist fra sentrum benyttet seg ikke av muligheten han fikk og ble satt i arrest.
SA170702 04.08 - Stavanger : Politiet melder om generelt dårlig stemning i 03- og 04-tiden.
SA170702 02.49 - Stavanger : 37 år gammel mann mistenkt for å kjørt båt i påvirket tilstand.
SA170702 02.00 - Stavanger : To 16 år gamle gutter utagerer, også mot politiet.
SA170702 00.42 - Stavanger : 18 år gammel mann slo etter dørvakt på et utested.
SA170702 Han ble tatt med til Stavanger universitetssjukehus for sjekk.
SA170702 Velten som sendte fem Katusha-ryttere i bakken og indirekte førte til at Kristoff-punkterte, ødela mulighetene til rytteren fra Stavanger .
DN170702 Petter Smedvig Hagland er kjøpt ut av Smedvigs familieselskaper og flyttet nylig hjem til Stavanger .
DN170702 Men nå er det lenger siden det ble jublet i Stavanger .
DN170702 I Stavanger jobbes det både med planer om et aksjeselskap som skal kjøpe spillere, og et lån som skal gis klubben til finansiering av spillerkjøp.
DB170702 ( Dagbladet ) : Krisa i Viking vokser seg stadig større, og med null poeng i Molde kom nyheten om økonomisk krisehjelp fra lokale millionærer i Stavanger som søndagens største positive overraskelse for hardt pressede siddiser.
DB170702 Likevel stiller 29-åringen fra Stavanger på start med skyhøye ambisjoner, og håper at han selv blir den som stikker av med flest etapper under sommerens treukersritt.
DB170702 Det samme fenomenet må man for øvrig ikke lenger enn til Stavanger for se blant forvaltningsselskaper også i Europa.
DB170702 ¶ INHABILITET : Arnfinn Bjerkestrand, påtroppende kultursjef i Stavanger og tidligere nestleder av Kulturrådet, mener man bør vurdere om personer i utvalget er inhabile hvis de er dypt inne i et fagfelt.
DA170702 Neste helg skal Sogndal ta turen til Stavanger for å møte tabelljumbo Viking.
AP170702 Velten som sendte fem Katusha-ryttere i bakken og indirekte førte til at Kristoff-punkterte, ødela mulighetene til rytteren fra Stavanger .
SA170701 I motsetning til enkelte kritikeres tilnærming der mange ulike parter kritiseres både for bokutgivelse, det faglige arbeidet, Universitet i Stavanger og Aftenbladet, vil vi herved gjøre det klart : Vi setter stor pris på at UiS, Hertervig forlag og Aftenbladet har løftet fram Kielland-saken på ny, der det er gitt ny informasjon, nye fakta o
SA170701 En 19 år gammel mann som var mistenkt for å være ruset, ble satt i politiarresten i Stavanger natt til lørdag.
SA170701 Aslaug Tveit i Urban Sjøfront og Hanne Vatnaland i Stavanger kommune håper på stor oppslutning om Stavangers kanskje største dugna.d i Lervig i Stavanger .
SA170701 Aslaug Tveit i Urban Sjøfront og Hanne Vatnaland i Stavanger kommune håper på stor oppslutning om Stavangers kanskje største dugna.d i Lervig i Stavanger.
SA170701 I Stavanger ble en mann slått ned bakfra etter en krangel med to personer natt til lørdag.
SA170701 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger .
SA170701 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger.
SA170701 Søndag er det ikke cruiseanløp i Stavanger .
SA170701 Stavanger er denne gang første anløpshavn på et cruise fra Southampton til Sør-Norge og Danmark.
SA170701 Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger .
SA170701 - Tung eller hyppig pust kan tyde på lungebetennelse, og også her bør barnet undersøkes, sier smittevernlege i Stavanger ( nå fylkeslege i Rogaland ) Janne Dahle-Melhus i artikkelen « Når er barnet for sykt til å være i barnehagen ».
SA170701 Neste helg skal Sogndal ta turen til Stavanger for å møte tabelljumbo Viking.
DB170701 Her i Stavanger .
AP170701 Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger . | 5 grunner til at Marcus & Martinus selger 35.000 konsertbilletter ¶
AP170701 - Tung eller hyppig pust kan tyde på lungebetennelse, og også her bør barnet undersøkes, sier smittevernlege i Stavanger ( nå fylkeslege i Rogaland ) Janne Dahle-Melhus i artikkelen « Når er barnet for sykt til å være i barnehagen ».
AP170701 Neste helg skal Sogndal ta turen til Stavanger for å møte tabelljumbo Viking.
SA170630 Det gjør folk i både « dalstroka innafor » og langs kysten mellom Kristiansand og Stavanger .
SA170630 FOTO : Stavanger kommune ¶
SA170630 | Rogaland gikk ikke i krigen for 40 statlige UD-jobber ¶ Stavanger kunne fått 40 internasjonalt orienterte, statlige arbeidsplasser.
SA170630 Kun få minutter senere meldte politiet om en ny hendelse i Stavanger sentrum.
SA170630 Hendelsen skjedde på et utested i Stavanger sentrum fredag kveld.
SA170630 Gaute Eiterjord fra Stavanger har blitt innbrakt av politiet, fått en bot på 10.000 kroner og er klar for å gå til rettssak.
SA170630 Til høyre Kirsten Harstad, hovedtillitsvalgt i Stavanger kommune.
SA170630 Sommeren i fjor var for hektisk ved Stavanger legevakt, ifølge plasstillitsvalgt Astrid Lillevik ( til venstre ).
SA170630 Det fant sted 194 kilometer vest for Åkrehamn i Rogaland og 223 kilometer vest av Stavanger .
DB170630 ( Dagbladet ) : Tidligere i juni stoppet superstjerna Justin Bieber innom « Den store sommerfesten » i Stavanger , der han blant annet kjørte motocross.
DA170630 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
DA170630 Ifølge Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) ble mannen erklært død klokken 16.45 onsdag.
DA170630 Politiet melder at de ble varslet om en gruppe barn som spilte fotball ved Eiganes skole i Stavanger natt til fredag.
DA170630 Sandnes, Stavanger og Eigersund har bruttoledighet på henholdssvis 5,4, 5,3 og 5,2 prosent.
DA170630 Bergens reiselivsdirektør er usikker på om både Bergen og Stavanger trenger hver sin store flyplass.
DA170630 Avstanden mellom Bergen og Stavanger kommer til å bli betydelig kortere med en ferjeløs strekning.
DA170630 | Færre bostedsløse i Stavanger
DA170630 Antallet bostedsløse i Stavanger har gått ned 62 prosent fra 295 personer i 2012 til 111 personer i fjor.
DA170630 Antall bostedsløse i Stavanger er mer enn halvert siden 2012.
DA170630 - Den viktigste forutsetningen for å leve et greit liv, er at du har et tak over hodet, sier direktør for oppvekst og levekår Per Haar i Stavanger kommune.
DA170630 Vi må dokumentere et behov og passasjergrunnlag og framlegge det for flyselskapene, sier Ola Saua Førland, leder for Ruteutviklingsforum i Greater Stavanger .
DA170630 Tidligere har kommunene vært lunkne til å finansiere en prosjektansatt i Greater Stavanger .
DA170630 LES OGSÅ : Ny direkterute fra Stavanger
DA170630 LES OGSÅ : Flytrafikken øker - men ikke her ¶ - Stavanger ligger 11 år bak Bergen.
DA170630 Greater Stavanger sier det haster å få på plass stillingen som skal jobbe med å kartlegge nye flyrutebehov.
DA170630 Greater Stavanger og Ruteutviklingsforum ønsker å opprette en ny stilling hvor en person jobber med å få nye ruter til Sola. Én million kroner må samles inn.
DA170630 Det samme mener Elisabeth Strømstad, sjef for forretningsutvikling ved Stavanger lufthavn.
DA170630 Den millionen vil han hente fra de 16 partnerkommunene i Greater Stavanger , samt Rogaland fylkeskommune.
DA170630 Foto : Stavanger kommune ¶
DA170630 Etter Stavanger besøkes først Ålesund før kursen settes mot Akureyri og Reykjavik på Island.
DA170630 Denne gang gjester skipet Stavanger som del av et ukelangt cruis med start og slutt i Dover, England.
DA170630 Cruiseskipet « Disney Magic » til kai i Stavanger for siste gang i år. 2800 passasjerer er ventet til Stavanger i dag når « Disney Magic » legger til kai.
DA170630 - Mange mener nok det er et flott og særpreget cruiseskip som besøker Stavanger fredag, skriver cruiseutvikler Anders Bang-Andersen om dagens skipsgjest, « Disney Magic ».
DA170630 2800 passasjerer er ventet til Stavanger i dag når « Disney Magic » legger til kai.
DA170630 Lørdag ankommer kjempeskipet « Independence of the Seas » Vågen i Stavanger .
DA170630 Stavanger er første anløpshavn på et cruise fra Southampton til Sør-Norge og Danmark.
BT170630 Det fant sted 194 kilometer vest for Åkrehamn i Rogaland og 223 kilometer vest av Stavanger .
AP170630 Stavanger er et unntak, der prisen i år er på vei oppover igjen etter en klar korreksjon som følge av nedgangstidene i oljebransjen.
AP170630 Voldtekten skjedde på forsommeren 2014 på et solstudio i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170630 Voldtekten skjedde på forsommeren 2014 på et solstudio i Stavanger , skriver Stavanger Aftenblad.
AP170630 En 19 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til ungdomsstraff etter å ha blitt funnet skyldig i blant annet voldtekt.
VG170629 Hoffs storebror, Magnus ( 23 ), spiller for Stavanger Oilers i den norske toppserien, Getligaen.
SA170629 Nå lanserer Stavanger Høyre et tredje, digitalt alternativ til skilting av slaget som samlet Norge.
SA170629 Den 34 år gamle mannen som gikk løs på to kvinner med ei vektstang i Stavanger sentrum 9. mai, er nå sikta for drapsforsøk mot den ene kvinnen.
SA170629 Kvalevåg har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
SA170629 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
SA170629 Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).i ¶
DB170629 Kvalevåg er fra Karmøy, har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
DA170629 Uklart motiv ¶ Stavanger tingrett kom til at motivet for hendelsen var uklart, men at det har vært snakk om at fornærmede skal ha kommet med drapstrusler til barnet til 33-åringen, noe fornærmede nekter for.
DA170629 Episoden fant sted i en bolig i Stavanger den 29. november i 2014.
DA170629 Da saken var oppe i Stavanger tingrett, erkjente 27-åringen straffskyld etter tiltalen, mens 33-åringen nektet for å ha vært med på det som skjedde.
DA170629 Begge kvinnene og fornærmede er en del av rusmiljøet i Stavanger , og kjenner hverandre.
DA170629 Stavanger tingrett kom til at skaden var uhelbredelig, at den var påført av begge de tiltalte i fellesskap og at det hele hadde karakter av mishandling.
DA170629 Veldig positivt for meg, og for Stavanger og Rogaland.
DA170629 - Fortell om reisen fra du kom til Stavanger til suksessen med Sabi Omakase.
DA170629 I desember skal hun igjen i Stavanger tingrett fordi hun har saksøkt revygruppa Løgnaslaget for ærekrenkelse etter å ha omtalt henne som « nazifrisør ».
DA170629 Derfor er jeg medlem i Frp, skriver Hodne i en tekstmelding til Stavanger Aftenblad.
BT170629 Utenriksdepartementet ble bedt om å utrede tre alternativer : Trondheim, Stavanger og Førde.
BT170629 For Stavanger og Trondheim er økningen anslått til mellom 500 - 700.000 kroner.
BT170629 Kvalevåg har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
BT170629 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
AP170629 Vekk fra Stavanger universitetssjukehus.
AP170629 Kvalevåg har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
AP170629 * Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ) ¶
AP170629 Utdannet innen økonomi ved Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole ( NHH ).
VG170628 VAR TRENER I NORGE : Dette bildet er tatt i 2008, da Mats Kardell var trener for Stavanger .
VG170628 Han har ledet klubber i Sverige, men har også hatt Norge som arbeidssted - Kardell har vært trener i både Stavanger og Bjørnar.
SA170628 Det blir kort utrykningstid til en del av byen som er i sterk vekst og som har den høyeste befolkningstettheten i Stavanger .
SA170628 Ap i Stavanger hevder nå at de vet bedre enn de vurderingene som resten av Norge og de andre storbyene bruker.
SA170628 Finale i Stavanger i januar 2018.
SA170628 Antall bostedsløse i Stavanger er mer enn halvert siden 2012, og årsaken er oljenedgangen.
SA170628 Stavanger har vært hardt rammet av oljesmellen, men den har ført til at færre er bostedsløse i oljebyen.
SA170628 FOTO : Stavanger kommune ¶
SA170628 Stor omlegging på gang ! Stavanger er i ferd med å bytte ut 1900 trygghetsalarmer hjemme hos eldre og andre hjelpetrengende.
SA170628 Olav Haugvaldstad fra tekniske hjemmetjenester i Stavanger forsikrer seg om at den nye trygghetsalarmen virker som den skal hjemme hos Torunn Haugneland.
FV170628 Idrettsrådene i Bergen, Voss og Stavanger har satt opp tre punkter for et OL på Vestlandet.
DN170628 I tillegg til å være klar på hvilken type bygg Entra vil ha i porteføljen, samler eiendomsselskapet seg om fire store byer, Oslo med omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.
DB170628 Politiet i Rogaland meldte om arbeidsulykken på Klepp ved 12-tiden og ble kjørt til Stavanger universitetssjukehus.
DB170628 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) June 28, 2017 ¶
DB170628 Smedvig ( 33 ) passe på og videreutvikle formuen som er bygget opp i familieselskapet og verdiene som forvaltes i regi av Smedvig Family Office i Stavanger og London, skriver Finansavisen.
DB170628 Avkastningen på private equity-investeringene i porteføljen hadde en svakt positiv utvikling i fjor, mens eiendomsbenet ble negativt påvirket av situasjonen i dette markedet i Stavanger , der de fleste av Smedvigs eiendommer er lokalisert.
DB170628 Åpnet Norges første meksikanske restaurant The Adventures of Harry Pepper, the Telephone Man, On His Way to Mexico, bedre kjent som Harry Pepper i Stavanger , 1986, og den amerikanske restauranten Storyteller i 1994.
DB170628 I Stavanger fikk han jobb i bandet Englakoret, Ryfylke og Mods og etter hvert på kjøkkenet på en nyåpnet kafe.
DB170628 Født i Oklahoma City i 1954, bosatt i Stavanger , kjent i Norge som restauratør, pizzaekspert og « Grillkongen ».
DB170628 Drev senere Craigs Kjøkken i Stavanger fram til 2009.
DA170628 Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) med kritiske skader.
DA170628 Sesongen har ikke gått på skinner for haugalendingen med adresse Stavanger .
DA170628 Tidligere trener i Stavanger Håndball, Mats Kardell, ble feilaktig utpekt av det svenske håndballforbundet som seksualforbryter.
DA170628 Her er han på en kickoff som Stavanger Håndball-trener sammen med Odd Tore Gudmestad i 2008.
BT170628 KVU-en omfatter også Gulating lagmannsrett i Stavanger .
BT170628 I følget var 48 barn og ungdommer fra 9 til 19 år, som nettopp hadde deltatt i NM for skolekorps i Stavanger .
AP170628 En mann reiste med to små barn fra Oslo til Stavanger med Norwegian.
AP170628 KVU-en omfatter også Gulating lagmannsrett i Stavanger .
AP170628 Utenriksdepartementet ble bedt om å utrede tre alternativer : Trondheim, Stavanger og Førde.
AP170628 For Stavanger og Trondheim er økningen anslått til mellom 500 - 700.000 kroner.
AA170628 Blant de største byene topper Stavanger listen i pengebruk på kultur med 3.323 kroner per innbygger fulgt av Bodø med 2.778 kroner.
AA170628 Mannen ble brakt til Stavanger universitetssjukehus etter ulykken.
VG170627 | Viking snuser på Kamer Qaka ¶ STAVANGER ( VG ) Etter at kontrakten hans ble terminert i Kristiansund, skal Kamer Qaka ( 22 ) være et interessant objekt for Viking.
SA170627 2017 Stavanger .
SA170627 I Stavanger skal det snart lages bussvei fra Haugåsveien til Byterminalen, også der med flytting av infrastruktur.
SA170627 Bussveien fra Sandnes til Stavanger vil koste om lag 4 mrd. norske kroner.
SA170627 « Grenseløs/grenseland » er et gjennomgående tema under Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling og sommerfest i Stavanger 28. juni til 2. juli.i ¶
SA170627 | To nye direktører i Stavanger kommune ¶
SA170627 Trude Marit Risnes og Gunn Claire Westad er ansatt i to nyopprettede direktørstillinger i Stavanger kommune.
SA170627 Eieren av denne Teslaen på Kjeringholmen fikk mandag en hyggelig advarsel fra Stavanger parkering.
SA170627 Også onsdag kommer et stort og et lite cruiseskip til Stavanger .
SA170627 Supplyskip blir de hyppigste brukerne av de nye landstrøm-anleggene som kommer i Stavanger og Risavika.
SA170627 Nye landstrøm-anlegg i Stavanger og Sola skal forsyne båter med strøm når de ligger ved kai.
SA170627 | 13,4 elektriske millioner til Stavanger og Sola ¶
FV170627 Et eiendomssalg ved sjøkanten i Stavanger Øst reddet overskuddet for Norsk Stål i fjor.
DB170627 Pluss på med Stavanger Oilers rekke av hockeygull og påfølgende suksess på sponsormarkedet, og du har et FK Viking som ikke lenger er en like suveren markedsleder på sport i Rogaland.
DB170627 Pengeforbruket under den økonomiske boomen for ti år siden, var like korttenkt i Stavanger som i de fleste andre norske byer og tettsteder.
DB170627 Det spesielle i Stavanger er at de urealistiske forventningene til resultater knapt hadde forsvunnet før oljekrisa slo inn og ga rogalendingene større utfordringer enn noen manglende fotballmedaljer.
DB170627 DET hadde vært hyggelig om Stavanger hadde hatt Norges beste fotballag, men det er ikke selvsagt.
DB170627 Altså ganske likt det vante nivået på fotballen i Stavanger med unntak av gullrekka fra 1972 og tre år framover.
DB170627 AKKURAT det er til å fikse i en klubb som ble stiftet rett etter at den gamle næringen i Stavanger hadde spilt fallitt på 1880-tallet, og den nymotens hermetikken hadde overtatt.
DB170627 Den avkuttede delen veier mer enn ti tonn, forteller Garpestad til Stavanger Aftenblad.
DA170627 LES OGSÅ : Trafikklærer slått konkurs - hadde skattegjeld på 2,1 millioner kroner ¶ Stavanger tingrett la opplysningen fra Service Sveis AS til grunn og til at firmaet var ute av stand til dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170627 Det var firmaet Service Sveis AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170627 Sjåføren blir anmeldt for å kjøre med fullstendig usikret gods som hadde forskjøvet seg under turen fra Stavanger til Krossmoen.
DA170627 Tirsdag ettermiddag kom det flere meldinger om at en mann i bar overkropp skapte frykt i området rundt Holbergs gate i Stavanger , opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170627 Så må vi lage noen hull i Trollpikken til å feste stroppene, sier daglig leder Øyvind Langmyr i Bertelsen og Garpestad til Stavanger Aftenblad.
DA170627 Storhamars hjemvendte stjernespiller Patrick Thoresen håper han blir pepet ut når han kommer til Stavanger for å møte Oilers.
DA170627 Patrick Thoresen ( midten ) vil senke Dennis Sveum når han kommer til Stavanger .
BT170627 Så må vi lage noen hull i Trollpikken til å feste stroppene, sier daglig leder Øyvind Langmyr i Bertelsen og Garpestad til Stavanger Aftenblad.
BT170627 - Vi kom fra NM i skolekorps i Stavanger .
BT170627 august 2014, i Stavanger , ble en 15 år gammel gutt avhørt for voldtektsforsøk på en lagkamerat.
BT170627 Stavanger tingrett fant også betydelige mangler ved avhøret, både når det kom til objektivitet og gjennomføring.
AP170627 Så må vi lage noen hull i Trollpikken til å feste stroppene, sier daglig leder Øyvind Langmyr i Bertelsen og Garpestad til Stavanger Aftenblad.
AP170627 Professorene Petter Osmundsen og Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger strides om hvor dan man bør regne for å finne hvor mye hver av oss må avstå for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.
AP170627 Professor Klaus Mohn ved Handelshøgskolen Universitetet i Stavanger har et debattinnlegg i Aftenposten 18. juni der samfunnsøkonomisk lønnsomhet av å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja ( LoVeSe ) oppgis til 762 kroner pr. nordmann til evig tid.
AA170627 Så må vi lage noen hull i Trollpikken til å feste stroppene, sier daglig leder Øyvind Langmyr i Bertelsen og Garpestad til Stavanger Aftenblad.
AA170627 Så må vi lage noen hull i Trollpikken til å feste stroppene, sier daglig leder Øyvind Langmyr i Bertelsen og Garpestad til Stavanger Aftenblad.
VG170626 Korpsmedlemmene fra Bergen kom med fly fra Stavanger til Oslo, etter å ha deltatt i NM.
SA170626 Hun er en av de traumatiserte flyktningene som behandles ved Transkulturelt senter, Stavanger Universitetssjukehus.
SA170626 | Voldtektstiltalt ba om unnskyldning i retten ¶ 19-åringen erkjente straffskyld for voldtekt, sex med mindreårige og for distribusjon av seksualiserte bilder av barn, da saken mot ham startet i Stavanger tingrett mandag.
SA170626 Juryen til Arneageren-prosjektet består foruten Høyer Mathiassen av Kristin Gustavsen ( Stavanger sentrum ), Marit Egaas ( Sølvberget ), Torgeir Sørensen ( parksjef ) og Lise Storaas ( byplanavdelingen, arkitekt ) ¶
SA170626 Han er urban designer i Stavanger kommune, og har vært sekretær for juryen.
SA170626 Ifølge White Guide Nordics ranking, som ble offentliggjort mandag, er Sabi Omakase i Stavanger Nordens 12. beste og Norges nest beste restaurant.
SA170626 Flyvninger fra Stavanger lufthavn, Sola er mandag morgen ikke berørt.
SA170626 Med dette blogginnlegget får jeg frustrasjonen ut og fokuserer all energi mot sommerens viktigste oppgave : Å vinne kongepokalen i Stavanger .
SA170626 For på fredag starter NM i sjakk i Stavanger , samtidig som Nordisk Mesterskap i svenske Växjö er i gang.
FV170626 De fleste menn som har sex med menn ( msm ) smittes ved tilfeldig sex i Oslo, men det er en tendens til at flere nå smittes i resten av Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger eller på feriereiser til europeiske storbyer, står det i rapporten.
DB170626 Stein Ørn innrømmer at det var spesielt å få Mørkøv og hans familie på besøk i Stavanger i oppkjøringen til NM, men sier også at det var godt å få snakket ut.
DB170626 ¶ Metkel Betew under Nokas saken i Stavanger i 2007.
DB170626 Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.
DB170626 I fjor var det den lille sushirestauranten Sabi Omakase i Stavanger som ble den store sensasjonen.
DB170626 Sabi Omakase, Stavanger
DB170626 STOLT : Roger Asakil Joya på Sabi Omakase i Stavanger .
DB170626 Re-naa, Stavanger
DB170626 Også Re-naa i Stavanger fikk høy score og gjentar suksessen i år.
DB170626 MATKUNST : Slik får du maten servert på Ren-aa i Stavanger .
DB170626 Disse er etter spiseguidens vurdering Maaemo og Kontrast i Oslo, Sabi Omakase og Re-naa i Stavanger , samt Credo i Trondheim.
DB170626 Aller best i Oslo, Stavanger og Trondheim ¶
DA170626 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest og Kemneren i Stavanger har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170626 Det var Kemneren i Stavanger og Skatt Vest som begjærte at en 37 år gammel mann ble slått konkurs.
DA170626 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest og Kemneren i Stavanger har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170626 Stavanger tingrett la til grunn at 37-åringen er insolvent og at vilkårene for ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170626 Gulating lagmannsrett i Stavanger .
DA170626 Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.
DA170626 Amfetaminsmuglerne betegnes som del av et nettverk, ifølge Stavanger Aftenblad.
DA170626 Amfetaminet ble smuglet til Norge med ferge mellom Kiel og Oslo, og Hirtshals og Risavika utenfor Stavanger .
DA170626 Konen ble truffet av bilen og døde senere av skadene, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170626 En 81 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha rygget på sin kone.
DA170626 Disse ble sendt inn til Stavanger trafikkstasjon for nærmere kontroll, skriver Vegvesenet i sin rapport etter kontrollen.
DA170626 - Det vil ikke være mulig å løfte den avkappede Trollpikken med helikopter, sier Garpestad til Stavanger Aftenblad.
DA170626 « Hohenzolleren » i Stavanger da keiser Vilhelm II og keiserinne Augusta Victoria besøkte byen.
DA170626 « Queen Elisabeth » la til kai i Stavanger mandag morgen og startet en cruiseuke med 20.000 dagsturister og ni skip.
DA170626 Ni skip er ventet til havn i Stavanger i løpet av uken.
DA170626 Foto : Stavanger kommune ¶
DA170626 - Med henne kommer en god skipslast med mest britiske cruisegjester fra Southampton til Stavanger, opplyser cruiseutvikler Anders Bang Andersen i Stavanger kommune.
DA170626 - Med henne kommer en god skipslast med mest britiske cruisegjester fra Southampton til Stavanger , opplyser cruiseutvikler Anders Bang Andersen i Stavanger kommune.
DA170626 Stavanger er første havn på et ukelangt Vestlandscruise.
BT170626 Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.
BT170626 - Vi kom fra NM i skolekorps i Stavanger .
AP170626 Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.
AP170626 Sabi Omakase, Stavanger ¶ 3.
AP170626 Sabi Omakase, Stavanger
AP170626 Re-naa, Stavanger ¶ 30.
AP170626 Re-Naa, Stavanger ¶ 5.
AP170626 I tillegg til Oslo-restaurantene Maaemo og Kontrast, er Sabi Omakase og Re-Naa i Stavanger med blant de 30 beste.
AP170626 At Stavanger markerer seg på kartet er helt glimrende, sier Johansen.
AP170626 - Vi kom fra NM i Stavanger , der vi sov to netter på madrasser på en skole.
AP170626 Med dette blogginnlegget får jeg frustrasjonen ut og fokuserer all energi mot sommerens viktigste oppgave : Å vinne kongepokalen i Stavanger .
AP170626 For på fredag starter NM i sjakk i Stavanger , samtidig som Nordisk Mesterskap i svenske Växjö er i gang.
AA170626 - Det vil ikke være mulig å løfte den avkappede Trollpikken med helikopter, sier Garpestad til Stavanger Aftenblad.
AA170626 Konen ble truffet av bilen og døde senere av skadene, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170626 En 81 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha rygget på sin kone.
AA170626 august i fjor ved Ledaal i Stavanger skulle 81-åringen rygge ut mens kona sto bak bilen og dirigerte.
AA170626 I stedet satt de ved Sola lufthavn i Stavanger grunnet et kansellert fly søndag kveld, skriver NRK.
AA170626 Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.
AA170626 Amfetaminsmuglerne betegnes som del av et nettverk, ifølge Stavanger Aftenblad.
AA170626 Amfetaminet ble smuglet til Norge med ferge mellom Kiel og Oslo, og Hirtshals og Risavika utenfor Stavanger .
VG170625 | Viking sviktet på tampen igjen ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Haugesund 1-1 ) Siddisene så ut til å ta tre etterlengtede poeng, men igjen raknet det i sluttminuttene.
VG170625 Det var på avslutningsfesten for Skam-skuespillerne fredag kveld at Iman Meskini ( 20 ) fortalte VG at hun gledet seg veldig til å avtjene verneplikten i Luftforsvaret i Madlaleiren utenfor Stavanger .
VG170625 Region Stavanger , Stiftelsen Preikestolen - alle har vært kjempepositive.
VG170625 " Norwegian activists collect money to fix vandalized penis-shaped rock formation near Stavanger ", skriver nyhetsbyrået AP søndag.
SA170625 Ikke involvert ¶ Stavanger Symfoniorkester var ikke involvert, derimot symfoniorkesteret Pannon fra den ungarske kulturbyen Pecs.
SA170625 Den ene voldtekten skjedde ifølge tiltalen i Stavanger sentrum.
SA170625 Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger .
DB170625 Rhodos fra Stavanger med Apollo.
DB170625 Vi har deltatt i NM i skolekorps i Stavanger , og har vært på reisefot siden klokka 12 i dag, sier Kamsvåg.
DB170625 - Oppslutningen om innsamlingsaksjonen har vært fantastisk, sier initiativtakeren til Stavanger Aftenblad.
DB170625 " Norwegian activists collect money to fix vandalized penis-shaped rock formation near Stavanger ", skriver nyhetsbyrået AP søndag.
DA170625 Etter avtale med fornærmede møtte han skal han ha møtt henne i Stavanger sentrum.
DA170625 Det er satt av tre dager til saken mot 19-åringen, som starter opp i Stavanger tingrett mandag morgen.
DA170625 juni 2015 hadde seksuell omgang med en 13 år gammel jente på toalettet i et bydelshus i Stavanger .
BT170625 « Norwegian activists collect money to fix vandalized penis-shaped rock formation near Stavanger », skriver nyhetsbyrået AP søndag.
BT170625 - Oppslutningen om innsamlingsaksjonen har vært fantastisk, sier initiativtakeren til Stavanger Aftenblad.
AP170625 « Norwegian activists collect money to fix vandalized penis-shaped rock formation near Stavanger », skriver nyhetsbyrået AP søndag.
AP170625 - Oppslutningen om innsamlingsaksjonen har vært fantastisk, sier initiativtageren til Stavanger Aftenblad.
AP170625 Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger .
AA170625 - Oppslutningen om innsamlingsaksjonen har vært fantastisk, sier initiativtakeren til Stavanger Aftenblad.
AA170625 " Norwegian activists collect money to fix vandalized penis-shaped rock formation near Stavanger ", skriver nyhetsbyrået AP søndag.
VG170624 Siste sesongs Stavanger Oilers-spillere Dan Kissel og Mark Van Guilder skal spille for EHC Visp kommende sesong.
VG170624 Region Stavanger , Stiftelsen Preikestolen - alle har vært kjempepositive, sier Bentsen.
SA170624 Stiftelsen Preikestolen og Region Stavanger hadde mye på gang.
SA170624 To 20-åringer satt lørdag morgen i arresten etter å ha gått løs på et rekkverk av glass i Stavanger , ¶
SA170624 Hva viser du fram fra Stavanger når du får tilreisende på besøk ?
SA170624 iliserer bare til enda mer kraft og vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å løfte både denne og alle andre unike attraksjoner i området med UNESCO Magma Geopark med Stein fra månen, og utallige andre perler i Dalane og på Jæren, sier Elisabeth Saupstad som er reiselivsdirektør i Region Stavanger .
SA170624 Rytteren fra Stavanger liker det ikke, men innrømmer at det kanskje ikke blir hans år i år heller.
SA170624 - Jeg skjønner ikke dette uttaket, sier han til Stavanger Aftenblad.
FV170624 Stiftelsen Preikestolen og Region Stavanger hadde mye på gang.
DB170624 Til procycling.no sier 29-åringen fra Stavanger at framtiden aller helst skulle vært spikret alt nå.
DB170624 Vi hadde virkelig store planer om å få denne til å bli et nytt ikon i Rogaland, så vi kan ikke gi oss nå, sier Elisabeth Snaupstad, som er reiselivsdirektør i Region Stavanger , til Dagbladet. - « Trollpikken » skal opp og stå igjen, sier hun til Stavanger Aftenblad.
DB170624 Region Stavanger fungerer som destinasjonsselskapet for 15 kommuner i Rogaland.
DB170624 Gjerningspersonen risikerer ett års fengsel for alvorlig miljøkriminalitet, ifølge Stavanger Aftenblad.
DB170624 - KNEKKER IKKE TURISTNÆRINGA : Det sier reiselivsdirektør Elisabeth Snaupstad i Region Stavanger , til Dagbladet.
DB170624 - « Trollpikken » skal opp og stå igjen, sier hun til Stavanger Aftenblad.
DB170624 « Trollpikken » er « hot », sa Kristin Krohn Devold, leder i NHO reiseliv, til Stavanger Aftenblad torsdag.
DB170624 Ifølge Stavanger Aftenblad manglet ildsjelene « bare » 70 000 kroner, for å realisere planene.
DB170624 Dette er et stort tap for regionen, sier den lokale ildsjela til avisa - som skriver at han de siste ukene har vært i kontakt med både Region Stavanger og Stiftelsen Preikestolen.
DB170624 Fire felts motorvei mellom Oslo og Sørlandet og videre til Stavanger burde vært realisert for mange tiår siden.
DB170624 Begynn med to viktige riksveier : veien mellom Oslo og Stavanger og veien gjennom Gudbrandsdalen fra Oslo til Trondheim.
DA170624 Bentsen hadde vært i kontakt med både Region Stavanger og Stiftelsen Preikestolen.
BT170624 Stiftelsen Preikestolen og Region Stavanger hadde mye på gang.
BT170624 Det var en gjeng på joggetur som oppdaget den ødelagte fjellformasjonen lørdag morgen, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170624 « Mer og mindre potent snakk om den kastrerte Trollpikken » ( Stavanger Aftenblad ) ¶
AP170624Stavanger Aftenblads nettside var det klokken åtte fire saker om ødeleggelsen av landemerket.
AP170624 Han mener det skal gå fint å få pikken på plass igjen, sier Bentsen til Stavanger Aftenblad.
AP170624 Ifølge Stavanger Aftenblad er planen å få steinformasjonen på plass igjen.
AP170624 Gjerningspersonen risikerer ett års fengsel for alvorlig miljøkriminalitet, ifølge Stavanger Aftenblad.
AP170624 Rytteren fra Stavanger liker det ikke, men innrømmer at det kanskje ikke blir hans år i år heller.
AP170624 - Jeg skjønner ikke dette uttaket, sier han til Stavanger Aftenblad.
AA170624 Ifølge Stavanger Aftenblad er planen å få steinformasjonen på plass igjen.
AA170624 Gjerningspersonen risikerer ett års fengsel for alvorlig miljøkriminalitet, ifølge Stavanger Aftenblad.
AA170624 Ifølge Stavanger Aftenblad er planen å få steinformasjonen på plass igjen.
AA170624 Gjerningspersonen risikerer ett års fengsel for alvorlig miljøkriminalitet, ifølge Stavanger Aftenblad.
VG170623 Til VG forteller Meskini at det er Luftforsvaret på Madla utenfor Stavanger som blir hennes neste oppholdssted.
SA170623 I vår region peker Stavanger , Sandnes og Egersund seg positivt ut.
SA170623 Enn så lenge er situasjonen slik at flere i Stavanger bruker bil, av ulike årsaker, for å komme seg fra A til Å, og da er det synd det ikke legges inn tiltak både av hensyn til allmennheten, miljøet og tidsklemma.
SA170623 Rutenedleggelser er langt fra hele bildet på Stavanger lufthavn Sola.
SA170623 Statens havarikommisjon for transport fremmer ingen nye sikkerhetstilrådinger i sin rapport om helikopterulykken på Stavanger lufthavn, Sola 5. juli i fjor.
SA170623 « Koningsdam » har vært i Stavanger flere ganger tidligere og kommer igjen fredag.
SA170623 Når skipet forlater Stavanger fredag kveld er det med kurs for Amsterdam.
SA170623 Med sine 297 meter, ruver skipet godt når det fortøyer ved Strandkaien i Stavanger .
SA170623 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170623 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170623 Stavanger er siste havn på skipets tur langs norskekysten, der Nordkapp var nordligste destinasjon.
SA170623 Vedkommende er brakt til Stavanger universitetssjukehus med lettere skader, melder operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.
SA170623 Meskini sier det i første omgang er Luftforsvaret på Madla utenfor Stavanger som venter.
SA170623 Nuart, en oljemusikal, mikrolån til musikere, humor og festivaler får nyte godt av den ekstra kulturmillionen i Stavanger .
SA170623 Sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett forteller at de har satset mye på meklingskompetanse blant et utvalg dommere og ser de ofte lykkes med å komme fram til en løsning partene blir enige om.
SA170623 Helt på sin plass, mener sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger .
SA170623 Pål Higson ( t.h ) og Stavanger Oilers henter nok en forsterkning.
SA170623 | Susanne Andersen fra Stavanger ble norgesmester ¶
SA170623 PS : Stavanger tok dobbeltseier i juniorklassen i NM : Pernille Larsen Feldmann vant foran Amalia Lutro.
SA170623 Fløya-spiller Kamille Hofsøy Steffensen er for tiden med på Statoils talentleir i Stavanger , som varer fram til 25. juni.
FV170623 Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger .
DA170623 I en periode byggefirmaet måtte kutte flere titalls årsverk, benyttet prosjektlederen seg av fiktive fakturaer for å tilegne seg over 5 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170623 LES OGSÅ : Mann ( 50 ) konkurs : - Jeg har blitt lurt ¶ Stavanger tingrett la opplysningene til Hjem og Hytte Interiør Design AS til grunn.
DA170623 Det var firmaet Hjem og Hytte Interiør Design AS som torsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170623 Stavanger tinghus.
DA170623 LES OGSÅ : Banket konas elsker med bordbein ¶ Stavanger tingrett kom til at volden kvalifiserte til mellom 30 og 60 dager i fengsel, og at han i tillegg skulle ha straff for truslene.
DA170623 I november i fjor var det en felles musikersamling på et hotell i Stavanger som begge de involverte var på.
DA170623 Stavanger tingrett la til grunn at bakgrunnen for volden på sett og vis omhandlet at tiltalte bebreidet fornærmede.
DA170623 | Sigrid til Stavanger
DA170623 Stjerneskuddet Sigrid opptrer i Stavanger konserthus til høsten.
DA170623 Sigrid kommer til Stavanger .
DA170623 november står hun på scenen i Zetlitz-salen i Stavanger konserthus.
DA170623 | Ny direkterute fra Stavanger
DA170623 Wizz Air skal fly fra Stavanger til den ungarske hovedstaden to ganger i uken, torsdag og søndag.
DA170623 Wizz Air oppretter direkterute fra Stavanger til Budapest.
DA170623 Wizz Air flyr i dag direkte fra Stavanger til Vilnius og Kaunas i Litauen, samt de polske byene Gdansk, Katowice og Szczecin, og har i tillegg ruter fra syv andre norske flyplasser : Alesund, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Molde, Oslo Torp, og Trondheim, i tillegg til Stavanger : ¶
DA170623 Wizz Air flyr i dag direkte fra Stavanger til Vilnius og Kaunas i Litauen, samt de polske byene Gdansk, Katowice og Szczecin, og har i tillegg ruter fra syv andre norske flyplasser : Alesund, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Molde, Oslo Torp, og Trondheim, i tillegg til Stavanger : ¶
DA170623 Vi tror også at de lave billettprisene vil gjøre at flere ungarer får øynene opp for Stavanger , og øke turismen fra Ungarn til Stavanger-regionen, sier Gabor Vasarhelyi, kommunikasjonssjef i Wizz Air til RA.
DA170623 mars 2018 kan man fly direkte fra Stavanger til Budapest med Wizz Air.
DA170623 Popduoen kommer tilbake til Stavanger til høsten.
DA170623 Nico & Vinz gjestet Den store sommerfesten på Forus tidligere i juni, og til høsten tar suksessduoen igjen turen til Stavanger .
DA170623 Her er en oversikt over store og mellomstore offentlige sankthansbålene som er meldt inn : ¶ Stavanger : ¶
DA170623 Frankfurt er sen selvskreven ener på ønskelisten over flyruter Stavanger ønsker å få.
AP170623 | Susanne Andersen fra Stavanger ble norgesmester ¶
AP170623 Susanne Andersen fra Stavanger og Hitec-laget la konkurrentene langt bak seg da hun vant NM i gateritt fredag.
AP170623 PS : Stavanger tok dobbeltseier i juniorklassen i NM : Pernille Larsen Feldmann vant foran Amalia Lutro. ( ©NTB ) ¶
AP170623 I kvinnenes juniorklasse ble det dobbeltseier til Stavanger ved Pernille Larsen Feldmann og Amalie Lutro, mens Martine Gjøs fra Horten tok bronsen.
AP170623 Fløya-spiller Kamille Hofsøy Steffensen er for tiden med på Statoils talentleir i Stavanger , som varer fram til 25. juni.
AA170623 I en periode byggefirmaet måtte kutte flere titalls årsverk, benyttet prosjektlederen seg av fiktive fakturaer for å tilegne seg over 5 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170623 | Haxi-sjåfør fra Stavanger tilkjent erstatning ¶
AA170623 " Dødsfallet var en kombinasjon av flere uheldige forhold, og ikke noe tiltalte burde innsett kunne bli følgene av traktorturen " heter det blant annet i dommen fra Jæren tingrett, skriver Stavanger Aftenblad. 17-åringen blir likevel dømt for brudd på veitrafikkloven ettersom retten mener at tiltaltes kjøring var uaktsom.
VG170622 Også kommuner som Stavanger , Vinje i Telemark og Nøtterøy i Vestfold vil ha restriksjoner på vannskuterbruken, viser behandlingen i kommunestyrene de siste dagene.
SA170622 Togpassasjerer må belage seg på buss for tog i åtte uker på strekningen Stavanger - Moi på Jærbanen/Sørlandsbanen.
SA170622 | Ryktene om en nedbygging i Stavanger er svært overdrevet ¶
SA170622 Vi tilsatte akkurat en ny leder for seksjon for privatarkiv og bevaringsvurdering med arbeidssted Stavanger .
SA170622 Vi har de siste årene sikret mye av viktig dokumentasjon fra olje- og gassnæringen og vil fortsatt oppbevare disse i Stavanger .
SA170622 Ryktene om en nedbygging i Stavanger er derfor svært overdrevet.
SA170622 Olje- og gassnæringen har vært viktig for utviklingen av Stavanger og rogalandsregionen i mange tiår, og for alle som har nært forhold til oljens betydning.
SA170622 Innenfor de rammene vi har i Arkivverket, er vi også i gang med å ansette ytterligere en ny medarbeider i Stavanger som skal arbeide med å sikre nasjonal samfunnsdokumentasjon.
SA170622 Fremtidsrettet bevaring av samfunnets arkiver Det ryktes at det pågår en sentralisering og nedbygging av Arkivverkets arbeid i Stavanger , og at dette også vil medføre at regionens arkivmateriale flyttes til Mo i Rana.
SA170622 FOTO : Stavanger kommune, fotomontasje fra 2014 ¶
SA170622 DEBATT : Vi har de siste årene sikret mye av viktig dokumentasjon fra olje- og gassnæringen og vil fortsatt oppbevare disse i Stavanger .
SA170622 Arkivverket har gitt Stavanger det nasjonale ansvaret for dette arbeidet fremover.
SA170622 I 34 år har Stavanger hatt monopol på Slaget i Hafrsfjord med monumentet « Sverd i fjell ».
SA170622 Eric Victor Warnquist kommer ens ærend fra USA når Stavanger kommune vil ekspropriere eiendommen hans.
SA170622 Nilsen i Stavanger kommune, Pinja Kristina Poikajärvi og Eirik Gjesdal Seemann i Rogaland Brann og Redning IKS.
SA170622 Det var ved 03.30-tiden natt til torsdag politiet stanset et kjøretøy i Stavanger .
SA170622 De fire i bilen ble kjørt med ambulanse til Stavanger universitetssjukehus for undersøkelse.
SA170622 | Utvandrersamlingen får bli i Stavanger
SA170622 Stavangers utvandrersamling går til... Stavanger !
SA170622 Denne historiske samlingen så ut til å kunne bli solgt ut av Stavanger , men nå kan Utvandrersenterets direktør Hans Storhaug juble.
SA170622 | Inntil 170 må gå fra NOV - også Stavanger kan bli berørt ¶
SA170622 Sjef for NOV Stavanger , Odd Terje Høie, fotografert i forbindelse med en nedbamanningsrunde i 2015.
SA170622 Her er det avanserte flerbruksfartøyet « Seven Arctic » til kai i Stavanger .
SA170622 Ti lokale stortalenter er med på Statoils talentleir, som denne uken finner sted på Lassa i Stavanger .
SA170622 Forgaard kommer fra jobb som prosjektstyringsleder for nytt universitetssykehus i Stavanger .
DN170622 Dernest kommer Stavanger med 57.800 kroner.
DN170622 Sentralbanken viser til at boligprisveksten nå har avtatt i alle de store byene bortsett fra i Stavanger , og den tror at boligprisforskriften som kom ved nyttår har bidratt til å dempe veksten.
DN170622 Gjentatte eksempler på trakassering, gjengjeldelse og motarbeiding av varslere har ført til at Politiets Fellesforbund fraråder sine medlemmer å varsle, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170622 Den regjerende verdensmesteren hadde en dårlig turnering i Norway Chess i Stavanger , men har tydeligvis funnet storformen til Paris-turneringen i hurtig- og lynsjakk.
DB170622 Han kommer fra stillingen som prosjektstyringsleder for nytt Universitetssykehus i Stavanger .
DB170622 Nest dyrest i Stavanger
DB170622 Stavanger var nest høyest med en kvadratmeterpris på 57.800 kroner, mens prisene lå på mellom 53.000 og 56.000 kroner i Tromsø, Bergen og Trondheim.
DB170622 ¶ Stavanger 20170607 Justin Bieber konsert i Stavanger .
DB170622 | Den etterlengtede Tupac-filmen er dessverre laget av en fanboy ¶ ¶ Stavanger 20170607 Justin Bieber konsert i Stavanger.
DA170622 juni møte i Stavanger tingrett tiltalt for tvang og kroppskrenkelse.
DA170622 « Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring når det gjelder at han først inntok alkohol etter at han hadde hentet pizzaen », heter det i dommen fra Stavanger tingrett.
DA170622 LES OGSÅ : - Teipet gutt fast til tre og tømte lapskaus på ham ¶ Stavanger tingrett la også vekt på at blodprøvene tatt klokken 22.12 viste 2,2 i promille, mens en blodprøve tatt klokken 22.45 viste 2,05 i promille, noe som indikerte at 47-åringen ikke hadde hatt stigende rus.
DA170622 47-åringen møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for blant annet promillekjøring.
DA170622 De fire i bilen ble kjørt med ambulanse til Stavanger universitetssjukehus for undersøkelse, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170622 Det var elektrikerfirmaet El Pluss AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170622 Klokken 03.30 stanset politiet et kjøretøy i Stavanger , melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170622 Ble stoppet i Stavanger natt til torsdag.
DA170622 Ved Kjerag skal det bygges nødhytte i høst, men nå er det altså Preikestolen som får sin første av to hytter, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170622 | Foreslår 32 km mur i Stavanger
DA170622 Studien er laget av konsulentselskapet COWI Danmark, og bestilt av de to byene Stavanger og Tromsø.
DA170622 I den samfunnsøkonomiske analysen er det antatt at det i Stavanger kan settes opp en oversvømmelsesmur på steder i byen der det er størst økonomisk risiko ved havvannstigning.
DA170622 I Stavanger kommune kan det for eksempel settes opp en mur eller dike på en strekning av 32 km.
DA170622 I Stavanger er det opplyst at det stort sett ikke er plass til å bygge jorddike.
DA170622 For Stavanger anslås nettogevinsten å bli å over syv milliarder kroner, i årene fram mot slutten av dette århundret, dersom de iverksetter klimatilpasningstiltak.
DA170622 Estimatene fra COWI indikerer at Stavanger vil unngå store skadekostnader ved å være føre-var, og iverksette tiltak mot høyere havnivå og stormflo.
DA170622 En ny pilotstudie anslår at Stavanger kan oppnå stor økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot klimaendringene, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.
DA170622 En ny pilotstudie anslår at Stavanger kan oppnå stor økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot klimaendringene, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.
DA170622 Den totale kostnaden for å konstruere oversvømmelsesmuren i Stavanger er beregnet til å være på 546 millioner kroner.
DA170622 « Stavanger vil oppleve et høyere havnivå og mer nedbør framover mot 2100.
DA170622 Stavanger er spesielt utsatt for havnivåstigning og kan forvente at det som i dag er 200 års stormflo, inntreffer hvert år mot slutten av århundret.
DA170622 « Viking Sea » kommer til Stavanger torsdag.
DA170622 « Viking Sea » kommer til Stavanger fra Østersjøen via Ålborg klokken 10.00.
DA170622 Tre cruiseanløp gjenstår i Stavanger denne uken.
AP170622 Ved Kjerag skal det bygges nødhytte i høst, men nå er det altså Preikestolen som får sin første av to hytter, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170622 Ti lokale stortalenter er med på Statoils talentleir, som denne uken finner sted på Lassa i Stavanger .
AP170622 Forgaard kommer fra jobb som prosjektstyringsleder for nytt universitetssykehus i Stavanger .
AA170622 De fire i bilen ble kjørt med ambulanse til Stavanger universitetssjukehus for undersøkelse.
SA170621 juni et bilde i Stavanger Aftenblad jeg ikke kjenner meg igjen i.
SA170621 DEBATT : Arbeiderpartiet har ikke, og vil ikke under noen omstendighet, sette brannsikkerheten på spill i Stavanger .
SA170621 DEBATT : I en overraskende harselerende tone kritiserer professor Klaus Mohn ved UiS, i Stavanger Aftenblad 19. juni, ODs ressursrapport.
SA170621 Vi snakker om byutvikling, makt, Stavanger og lokaldemokrati.
SA170621 Beboere har benyttet sine demokratiske kanaler og sendt innspill og merknader til Stavanger kommune.
SA170621 Seks måneder senere, altså mer enn et halvt år før valget i Stavanger , var den sunket til 48 dollar.
SA170621 Kanskje ikke klokt fra et parti som sist var i opposisjon i Stavanger på 90-tallet.
SA170621 Jeg antar at Stavanger Høyre visste dette da de laget sine plakater og Facebook-filmer.
SA170621 For to år siden lovet Stavanger Høyre å skape 10.000 nye jobber innen 2020.
SA170621 Det har jeg gjort sammen med Greater Stavanger .
SA170621 DEBATT : For to år siden lovet Stavanger Høyre å skape 10.000 nye jobber innen 2020.
SA170621 | Suksessen som Stavanger ikke ville ha ¶
SA170621 I Stavanger er det ikke engang et skilt i Hafrsfjord.
SA170621 Den skadde ble transportert til Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) for behandling.
SA170621 Stavanger har oljå, Bryne har jordbruket.
SA170621 Trondheim og Stavanger ble også vurdert som nye hjembyer for utvekslingsordningen, men valget falt altså på Førde.
SA170621 Magnus Carlsen havnet på en skuffende sjuendeplass da Norway Chess 2017 ble avsluttet i Stavanger forrige uke.
SA170621 Magnus Carlsen havnet på en skuffende syvendeplass under da Norway Chess 2017 ble avsluttet i Stavanger forrige uke.
SA170621 I Stavanger var det lynsjakkturnering dagen før hovedturneringen startet.
SA170621 I Stavanger regnet de andre bedre enn han.
SA170621 I Stavanger møttes verdens ti best rangerte spillere i langsjakk.
SA170621 Det som skjedde i Stavanger har ikke endret på det.
SA170621 Det ser ut som han har ristet av seg Stavanger .
DN170621 Her ved hovedkontoret i Stavanger med et par av fartøyene ved kai.
DN170621 Det familieeide Møkster-rederiet i Stavanger har tapt rundt 900 millioner kroner på to år med oljekrise.
DN170621 Oslo og Stavanger lå i mange år på toppen av oversikten over verdens dyreste byer for forretningsreisende og utlendinger som jobber internasjonalt.
DN170621 Stavanger er ikke å finne på oversikten.
DN170621 Regionkontorene legges til Tromsø/Vadsø, Bodø, Steinkjer, Molde, Bergen, Stavanger , Arendal, Skien, Oslo, Hamar og Drammen.
DN170621 Tidligere har han vært kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, kommunikasjonssjef for Norges fotballforbunds EM-prosjekt og journalist i Stavanger Aftenblad, VG, TV 2 og Nettavisen.
DA170621 Mannen ble kjørt til Stavanger universitetssjukehus for behandling.
DA170621 Stavanger universitetssjukehus opplyser at mannen, født i 1977, er lettere skadd.
DA170621 Foto : Stavanger byarkiv/RA ¶ ¶ | « Ta et valg om trenersituasjon nå, Viking » ¶
BT170621 Magnus Carlsen havnet på en skuffende sjuendeplass da Norway Chess 2017 ble avsluttet i Stavanger forrige uke.
BT170621 Magnus Carlsen havnet på en skuffende syvendeplass under da Norway Chess 2017 ble avsluttet i Stavanger forrige uke.
BT170621 I Stavanger var det lynsjakkturnering dagen før hovedturneringen startet.
BT170621 I Stavanger regnet de andre bedre enn han.
BT170621 I Stavanger møttes verdens ti best rangerte spillere i langsjakk.
BT170621 Det som skjedde i Stavanger har ikke endret på det.
BT170621 Det ser ut som han har ristet av seg Stavanger .
BT170621 FOTO : Arkivfoto : Kim Kwang-hyon / AP / NTB scanpix ¶ | - Jeg tipper at Kristoff sitter i Stavanger og har mest lyst til å droppe hele Tour de France ¶
AP170621 Magnus Carlsen havnet på en skuffende sjuendeplass da Norway Chess 2017 ble avsluttet i Stavanger forrige uke.
AP170621 Magnus Carlsen havnet på en skuffende syvendeplass under da Norway Chess 2017 ble avsluttet i Stavanger forrige uke.
AP170621 I Stavanger var det lynsjakkturnering dagen før hovedturneringen startet.
AP170621 I Stavanger regnet de andre bedre enn han.
AP170621 I Stavanger møttes verdens ti best rangerte spillere i langsjakk.
AP170621 Det som skjedde i Stavanger har ikke endret på det.
AP170621 Det ser ut som han har ristet av seg Stavanger .
AA170621 Ifølge Stavanger Aftenblad var offeret ved bevissthet da han ble kjørt bort.
AA170621 Den knivskadde mannen ble kjørt til Stavanger universitetssjukehus, opplyser politiet.
VG170620 For det ligger ikke an til noen kjøpefest i Stavanger .
VG170620 Engelskmannen har fått en tøff start på sin første sesong som sjef i Stavanger .
VG170620 Dermed er trener Ian Burchnall bare jærbuens medisinske test unna å få én av seks ønskede spillere til Stavanger i løpet av sommerens overgangsvindu.
VG170620 Bortsett fra Nicklas Bendtner og Pål André Helland, er det ikke så mange, hverken i Oslo, Stavanger , Ålesund eller noen andre steder. 2007-utgaven av Tippeligaen hadde flere profiler, fordelt på flere lag enn 2017-versjonen av Eliteserien.
VG170620 Den ene var en 51 år gammel mann som døde på Stavanger universitetssjukehus allerede dagen etter hendelsen.
VG170620 De ble fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus. | « Tometerspissen » fleipet med at han var hos familien ¶
VG170620 - Jeg har ikke ord, dette er bare forferdelig trist, sier Nordsjørittets daglige leder Siri Ommedal til Stavanger Aftenblad.
SA170620 AFTENBLADET MENER : Stavanger kommune er i ferd med å rote seg inn i en ny lokaliseringsføljetong.
SA170620 Det skyldtes flere ting, blant annet at gårdene - ved oppdeling - var blitt så små at bøndenes barn søkte arbeid i Stavanger , men også det forhold at byfolk - fra 1920-årene - slo seg ned på landet.
SA170620 Der dannet det seg tette nabolag hvor fedrene jobbet i Stavanger , mens mødrene var hjemme.
SA170620 Så kommer Stavanger Parkering og skremmer gjestene vekk.
SA170620 Likevel oppfører Stavanger Parkering seg usedvanlig klønete.
SA170620 Jeg har forstått de slik at Stavanger Parkering forvalter et regelverk som handler om trafikkregulerende tiltak.
SA170620 « Er det virkelig ingen på ledernivå i Stavanger kommune som har ansvar for å gå inn i disse ulykkelige tilstandene », spør Elsa Kristiansen, Aud K.
SA170620 Kanskje politikerne da får tid til å tenke noen nye tanker og våger å se på helse- og omsorgstjenestene i Stavanger kommune med nye øyne.
SA170620 I Stavanger kommune svarer kommunens administrative toppledelse og politiske ledelse etter hvert at det er... " på høy tid med et varslerorgan " ( 9. juni ) og til slutt om « Rådmannen ( som ) var for rask for politikerne » når det gjaldt denne saken.
SA170620 Hva er rollen til Stavanger kommunes sentrale faglige ledelse innen helse og omsorgssektoren ?
SA170620 Er det virkelig ingen på ledernivå i Stavanger kommune som har ansvar for å gå inn i disse ulykkelige tilstandene, ta ansvar for at ansatte som opplever hverdagen på kroppen blir hørt og for å få ryddet opp i uverdige tilstander, ikke bare legge på et nytt lag - denne gang et såkalt " uavhengig varslerorgan " ?
SA170620 Det som har undret oss gjennom disse sakene - og i mange andre saker er : Hva er rollen til Stavanger kommunes sentrale faglige ledelse innen helse og omsorgssektoren ?
SA170620 Vi kjørte til kai i Stavanger med dem, sier han.
SA170620 Lare Erik Tveit, kaptein om bord på Fjord Molde, forteller at hurtigbåten var på vei ut Byfjorden fra Stavanger klokken 19.15 da meldingen over Rogaland Radio kom : ¶
SA170620 « Britannia » kommer til Stavanger flere ganger i løpet av 2017.
SA170620 To år gamle « Britannia » legger til kai i Stavanger tirsdag.
SA170620 Se hele listen over cruiseskip som kommer til Stavanger i år : ¶
SA170620 Når skipet forlater Stavanger i ettermiddag, setter det kursen mot Olden, Bergen og Ålesund.
SA170620 I løpet av årets sesong kommer « Britannia » til Stavanger seks ganger.
SA170620 Cruiseskipet er det nest lengste som legger til kai i Stavanger denne sesongen.
SA170620 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170620 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170620 Idrettsrådene i Bergen, Voss og Stavanger har satt opp tre punkter for et OL på Vestlandet.
SA170620 | Ingen løsning for Viking stadion ¶ Stavanger kommune kan fortsatt løse Vikings store økonomiske problemer ved å overta Viking stadion, men det blir ingen avklaring før til høsten.
SA170620 Disse scenene håper Viking det er mulig å gjenskape i Jåttåvågen - da kanskje med Stavanger kommune som eier av Viking stadion.
SA170620 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg tipper at Kristoff sitter i Stavanger og har mest lyst til å droppe hele Tour de France ¶
FV170620 Petersen døde på Stavanger Universitetssjukehus søndag 11. juni, mens Cederstrøm sovnet inn på sykehuset 15. juni.
DN170620 Selskapet selger mobiltelefoner og utstyr gjennom ni Nordialog-forhandlere som holder til i Stavanger , Haugesund, Jæren, Bergen, Trondheim, Namsos, Hamar, Gjøvik og Kristiansand.
DB170620 Nyheten om Mørkøvs utelatelse kommer ironisk nok mens dansken er på vei til Kristoffs hjemby Stavanger for å terpe spurtopptrekk.
DB170620 Trolig satt han både desorientert, forbannet og fortvilet hjemme i huset utenfor Stavanger i går kveld.
DB170620 Det er et forståelig åpningsbud fra Katusha, og det er samtidig ingen stor overraskelse at 29-åringen fra Stavanger takker nei.
DB170620 ¶ DRAPSFORSØK MED BALLTRE : Dommen fra Stavanger tingrett er anket til Gulating lagmannsrett.
DB170620 Tiltalte erkjente at han slo fornærmede med balltre, men hevdet volden skjedde i selvforsvar, skriver Stavanger Aftenblad. ( krever innlogging ) ¶
DB170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett.
DB170620 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) June 20, 2017 ¶
DB170620 25-åringen, som kjørte en personbil, ble fløyet til Stavanger universitetssykehus i luftambulanse, opplyser politiet på Twitter.
DA170620 To menn, en 51-åring og en 60-åring, ble transportert til Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) etter å ha fått hjertestans under årets Nordsjøritt. 51-åringen døde på sykehuset søndag 11. juni.
DA170620 Brannen i flermannsboligen i Friheim ved Stavanger var slukket i 03.00-tiden natt til tirsdag.
DA170620 Magenta har holdt til i Business Center Stavanger i Reidar Berges gate.
DA170620 Firmaet har holdt til i Stavanger Business Center i Reidar Berges gate.
DA170620 Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som har begjært at reklamebyrået Magenta ble slått konkurs.
DA170620 Det ble holdt et rettsmøte i forbindelse med konkursbegjæringen i Stavanger tingrett den 9. juni.
DA170620 Ifølge politiet er en beboer tatt med til Stavanger universitetssjukehus med ambulanse da det er mistanke om at hun har vært eksponert for røyk.
DA170620 Brannmannskaper fra både stasjon Sandnes og Stavanger rykket ut til Gauselvågen, opplyser Rogaland brann og redning.
DA170620 Retten kom også til at sakssøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at Stavanger Billakkering kan gjøre opp denne med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170620 LES OGSÅ : Mann ( 50 ) konkurs : - Jeg har blitt lurt ¶ Stavanger tingrett kom til at det ikke var noen holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken er uriktig.
DA170620 LES OGSÅ : Gatekjøkken slått konkurs ¶ Stavanger Billakkering AS har holdt til på Randabergveien på Tasta, og hadde i 2015 en omsetning på 1,4 millioner kroner.
DA170620 Ingen fra Stavanger billakkering møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170620 Ingen fra Stavanger billakkering møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170620 Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at Stavanger Billakkering AS ble slått konkurs.
DA170620 Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at Stavanger Billakkering AS ble slått konkurs.
DA170620 Truffet lastebilen som var på vei sørover mot Stavanger .
DA170620 Én person ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse, melder politiet.
DA170620 Kristoffer Cezinando, kjent under artistnavnet Cezinando, var på besøk i Stavanger i mars, og er også bekreftet til Utopia i september.
BT170620 Idrettsrådene i Bergen, Voss og Stavanger har satt opp tre punkter for et OL på Vestlandet.
AP170620 Idrettsrådene i Bergen, Voss og Stavanger har satt opp tre punkter for et OL på Vestlandet.
AP170620 | Ingen løsning for Viking stadion ¶ Stavanger kommune kan fortsatt løse Vikings store økonomiske problemer ved å overta Viking stadion, men det blir ingen avklaring før til høsten.
AP170620 Disse scenene håper Viking det er mulig å gjenskape i Jåttåvågen - da kanskje med Stavanger kommune som eier av Viking stadion.
AP170620 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg tipper at Kristoff sitter i Stavanger og har mest lyst til å droppe hele Tour de France ¶
AA170620 Den ene var en 51 år gammel mann som døde på Stavanger universitetssjukehus allerede dagen etter hendelsen.
AA170620 De ble fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus. ( ©NTB ) ¶
AA170620 - Jeg har ikke ord, dette er bare forferdelig trist, sier Nordsjørittets daglige leder Siri Ommedal til Stavanger Aftenblad.
AA170620 | Husbrannen i Stavanger er slukket ¶
AA170620 Brannen i flermannsboligen i Friheim ved Stavanger var slukket i 3-tiden natt til tirsdag.
AA170620 - Kvinnen, som var føreren av bilen, ble hentet av luftambulanse og fløyet til Stavanger universitetssjukehus, sier Østebøvik.
AA170620 Tiltalte erkjente at han slo fornærmede med balltre, men hevdet volden skjedde i selvforsvar, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett.
VG170619 - Men det sier jo mye om hvor mangelfull kommunikasjonen er innad i laget, når han tror han er på laget, er på vei til Stavanger for å trene med Alex, for så å få beskjed om at han ikke er det, fortsetter Kaggestad.
VG170619 Nå ser han frem til å vise hva han er god for i Stavanger .
VG170619 Nå gjenstår det bare detaljer før det er klart for et nytt opphold i Stavanger .
SA170619 Under Venstres landsstyremøte i Stavanger denne helgen vedtok partiet at de ønsker bane til Ullandhaug når nytt sykehus åpner.
SA170619 Reiselivsbyen Stavanger prøver å fylle tomme hotellsenger med turister etter at oljefolkene sviktet.
SA170619 Men fortsatt er hotellene i Stavanger og Haugesund på bånn i belegg og gjennomsnittspris.
SA170619 Tirsdag kveld : Klokka 20.35 har politiet pågrepet en mann i 40-årene i Stavanger .
SA170619 Ismet Arifagic har jobben med å gjenopprette politiets fasade i Stavanger etter helgens hærverk.
SA170619 Arbeidene med å fjerne taggingen fra fasaden til politihuset i Stavanger , er alt i gang mandag morgen.
SA170619 | De sosiale forskjellene øker i Stavanger
SA170619 Ledigheten blant innvandrerbefolkningen i Stavanger er tredoblet og flere barn lever i fattige familier.
SA170619 Togpassasjerene på Stavanger stasjon tar ikke av selv om de i hele sommer blir henvist til bussen ¶
SA170619 Jytte Birch Emmerhoff har kommet motsatt vei, fra Sandnes til Stavanger .
SA170619 Bane NOR skal også denne sommeren foreta omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger .
SA170619 Arbeidene mellom Sandnes og Stavanger vil gi Bane NOR anledning til å fullføre installasjon og testing av sitt nytt signalsystem, Thales.
SA170619 | Ampert om barnefattigdom i Stavanger bystyre ¶
SA170619 Han har blant annet vært i Stavanger .
SA170619 Rosenborg kjørte buss til Stavanger etter tapet mot Haugesund.
DN170619 Nå er han professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger .
DB170619 BT har snakket med en mann som skulle reist til Stavanger med fly klokka 07.00.
DB170619 Som en del av Tines kampanje for sine nye musli og nøttebarer, har de plassert 200 « nødbokser » med en musli- eller nøttebar inni, rundt i bybildet i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger .
DA170619 En 81 år gammel mann som rygget på sin kone utenfor et eldresenter i fjor sommer, møtte mandag i Stavanger tingrett.
DA170619 Det er satt av én dag til rettssaken i Stavanger tingrett.
DA170619 Den 80 år gamle kvinnen døde av skadene hun ble påført utenfor eldresenteret Skipper Worse på Eiganes, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170619 Det var Skatt Vest, Kemneren i Stavanger Skatteoppkreveren i Stord kommune som begjærte at en 50 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.
DA170619 Det var Skatt Vest, Kemneren i Stavanger Skatteoppkreveren i Stord kommune som begjærte at en 50 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.
DA170619 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 50-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170619 Hansen Bygg AS som var i Stavanger og meldte oppbud.
DA170619 Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170619 I Stavanger har vi Superlaget, et tilbud for barn, ungdom og voksne med spesielle behov.
DA170619 MGD-politiker mener Stavanger kommune kan politianmelde kunstgressleverandør. 2.-kandidat for Rogaland MDG, Michelle Flagstad, frykter at granulatet som brukes på kunstgressbaner i Stavanger er skadelig for miljøet.
DA170619 2.-kandidat for Rogaland MDG, Michelle Flagstad, frykter at granulatet som brukes på kunstgressbaner i Stavanger er skadelig for miljøet.
DA170619 Årets beste teaterforestilling ble spilt i Stavanger .
DA170619 Den teateroppsetningen som høster klart mest heder og ære, var « Orlando » ved Rogaland Teater i Stavanger .
BT170619 Han skulle reist til Stavanger klokken 07.00.
BT170619 Han skulle reist til Stavanger klokken 07.00.
BT170619 Stavanger har allerede DNB Arena.
BT170619 Han har blant annet vært i Stavanger .
BT170619 Rosenborg kjørte buss til Stavanger etter tapet mot Haugesund.
AP170619 Han skulle reist til Stavanger klokken 07.00.
AP170619 Han har blant annet vært i Stavanger .
AP170619 Rosenborg kjørte buss til Stavanger etter tapet mot Haugesund.
VG170618 Rikinger som var for celebriteter å regne i Stavanger , men som nå står foran enorme omstillinger.
VG170618 Det hele starter i Stavanger 1969, en lutfattig by hvor fiskeindustrien er på hell og de internasjonale oljeselskapene er i ferd med å trekke seg ut fordi ingen har tro på at det finnes olje på norsk sokkel.
VG170618 - Stavanger var den fattigste byen i Norge, havet var nesten tomt for fisk, rederiene var på vei ned.
VG170618 | Tre menn pågrepet for voldtekt av mann i Stavanger
VG170618 Tre menn i 20-årene er siktet for å ha voldtatt en jevnaldrende mann på en adresse i Stavanger . 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG170618 Stavanger-politiet meldte ved 04-tiden natt til søndag at de etterforsket tre voldtekter : Én på Jæren og to i Stavanger , men dette ble senere endret til én.
VG170618 Saken på Jæren og den ene saken i Stavanger synes avklart etter avhør og undersøkelser til trolig å ikke være voldtektssaker.
VG170618 I den andre saken fra Stavanger er det pågrepet tre menn som er siktet for voldtekt av en annen mann.
VG170618 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops )18.06.17, 05:37 ¶
VG170618 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops )18.06.17, 05:36 ¶
VG170618 | Tagger sprayet ned politihus og politifolk i Stavanger
VG170618 Politiet i Stavanger har anmeldt en mann for å ha tagget ned hele fasaden på politihuset i byen.
SA170618 - Én person er kjørt til Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) for sjekk.
SA170618 Sjåføren, en mann født i 1992, ble sendt til Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) etter å ha kjørt i en stein på Grannessletta søndag kveld.
SA170618 Sjåføren, en mann født i 1992, ble sendt til Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) etter å ha kjørt i en stein på Grannessletta søndag kveld.
SA170618 | Fallulykke i Stavanger
SA170618 Politiet mener det er grunn til å tro at mannen som i natt spraymalte både hele førsteetasjen på politikammeret og flere politifolk som skulle pågripe ham, også står bak tagging av minst seks biler på Byhaugen i Stavanger .
SA170618 Tre menn er pågrepet og siktet for voldtekt av en annen mann i en bolig på Tjensvoll i Stavanger .
SA170618 | Tagger sprayet ned politihus og politifolk i Stavanger
SA170618 Politiet i Stavanger har anmeldt en mann for å ha tagget ned hele fasaden på politihuset i byen.
SA170618 Antall arbeidsrettssaker synker i Stavanger og Sandnes, etter å ha økt med 300 prosent fra 2012 til 2016.
SA170618 Vi bør følge nøye med på hva som skjer i Tromsø og Stavanger i de nærmeste ukene.
SA170618 Forverring i Stavanger
SA170618 Nesten 1400 så cupkampen mellom Egersund og Viking, mange fra Stavanger .
NL170618 I Norge er både Bergen ( i 2000 ) og Stavanger ( 2008 ) gode eksempler på dette.
DB170618 Tre menn er pågrepet og siktet for voldtekt av en annen mann i Stavanger .
DB170618 Politiet fikk natt til søndag inn meldinger om én voldtekt på Jæren og to i Stavanger natt til søndag, henholdsvis klokka 2.31, 2.45 og 3.39.
DB170618 Det melder politiet i Stavanger på Twitter.
DB170618 - Saken på Jæren og den ene saken i Stavanger synes avklart etter avhør og undersøkelser til trolig å ikke være voldtektssaker, opplyser politiet et par timer senere.
DB170618 Rogaland Teater i Stavanger og teamet bak oppsetningen av Virginia Woolfs « Orlando » var nominert til sju priser og fikk tre, blant annet prisen for Årets forestilling.
DA170618 To menn pågrepet etter vold i Stavanger sentrum.
DA170618 Lørdag ettermiddag kom det melding om at en mannsperson var slått med balltre på jernbanestasjonen i Stavanger .
DA170618 Den fornærmede ble kjørt til Stavanger universitetssjukehus for behandling.
BT170618 Tre menn er siktet for voldtekt av en annen mann i Stavanger .
BT170618 Politiet i Stavanger fikk melding om hendelsen klokken 3.39 natt til søndag.
BT170618 - Den potensielle voldtekten skal ha funnet sted på en privatadresse i Stavanger , sa jourhavende politiadvokat Anne Marthe Møinichen til kanalen.
AP170618 Nå er han professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger .
AP170618 , på flyplassene i Stavanger , Bergen, Trondheim og Ålesund.
AP170618 Tre menn er pågrepet og siktet for voldtekt av en annen mann i Stavanger .
AP170618 Politiet fikk natt til søndag inn meldinger om én voldtekt på Jæren og to i Stavanger natt til søndag, henholdsvis klokken 2.31, 2.45 og 3.39.
AP170618 Det melder politiet i Stavanger på Twitter.
AP170618 - Saken på Jæren og den ene saken i Stavanger synes avklart etter avhør og undersøkelser til trolig å ikke være voldtektssaker, opplyser politiet et par timer senere.
AP170618 | Mann sprayet ned politihus og politifolk i Stavanger
AP170618 Politiet i Stavanger har anmeldt en mann for å ha tagget ned hele fasaden på politihuset i byen.
AP170618 Vi bør følge nøye med på hva som skjer i Tromsø og Stavanger i de nærmeste ukene.
AP170618 Forverring i Stavanger
AP170618 Nesten 1400 så cupkampen mellom Egersund og Viking, mange fra Stavanger .
AA170618 Tre menn er pågrepet og siktet for voldtekt av en annen mann i Stavanger .
AA170618 Politiet fikk natt til søndag inn meldinger om én voldtekt på Jæren og to i Stavanger natt til søndag, henholdsvis klokka 2.31, 2.45 og 3.39.
AA170618 Det melder politiet i Stavanger på Twitter.
AA170618 - Saken på Jæren og den ene saken i Stavanger synes avklart etter avhør og undersøkelser til trolig å ikke være voldtektssaker, opplyser politiet et par timer senere.
AA170618 Rogaland Teater i Stavanger og teamet bak oppsetningen av Virginia Woolfs " Orlando " kunne glede seg spesielt da heddaprisene ble delt ut på Oslo Nye Teater søndag ettermiddag.
VG170617 STORØYODDEN ( VG ) Mens Sør- og Østlandet har fått en ordentlig sommerhelg, blir det regnvær fra Stavanger til Nordkapp.
VG170617 Det blir regn fra Stavanger i sør til Nordkapp i nord, sier Torseth.
SA170617 Mannen ble stanset på E39 i Stavanger .
SA170617 AFTENBLADET MENER : Det er lurt av politikerne i Strand kommune å ta pause i nabopraten med Stavanger .
SA170617 Skal konkurreres på kvalitet ¶ Stavanger kommune fremstår som et godt eksempel også her, der de nylig kunngjorde en konkurranse for ny avtaleperiode for drift av Boganes sykehjem.
SA170617 Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre.
SA170617 I kunngjøringen står det at formannskapet i Stavanger kommune har vedtatt at prisen som legges til grunn, skal være tilsvarende kostnad for drift av øvrige sykehjem og at det skal konkurreres på kvalitet.
SA170617 I Stavanger er andelen ideelle sykehjem 34 prosent.
SA170617 Her Boganes sykehjem i Stavanger .
SA170617 Det er på høy tid for de andre kommunene i Rogaland til å se til Stavanger når det legges planer for fremtidige sykehjem og tilbud for eldre.
SA170617 DEBATT : Stavanger har landets høyeste andel ideelle sykehjem, ifølge en fersk rapport fra Oslo Economics.
SA170617 | « Norske kommuner bør lære av Stavanger » ¶
SA170617 Ja, det er viktig, mener Stavanger , Finnøy og Strand.
SA170617 Statsbygg har hanket inn til sammen sju alternativer til Bekhuskaien som tomt for nytt tinghus i Stavanger .
SA170617 Klokken 12:33 lørdag fikk politiet melding om kroppskade på en mann i 30-årene, etter at han ble slått med balltre på Jernbanestasjonen i Stavanger .
SA170617 Erik Waldejer har akkurat fylt 70 år og gått av med pensjon etter 36 år i Stavanger symfoniorkester.
SA170617 Det førte blant annet til en 36 år lang karriere i Stavanger symfoniorkester.
SA170617 I mars 2002 ble pasjonsverket « Mysteriet » av komponist Kjell Habberstad vist i Stavanger domkirke.
SA170617 Brkineh som opprinnelig er fra Etiopia, men har bodd i Stavanger de siste årene og løper for Sandnes Friidrettsklubb, klokket i mål på meget sterke 2.26,30, noe som holdt til klar seier og 15.000 kroner i pengepremie.
FV170617 Tre personer er fraktet til Stavanger universitetssykehus ( SUS ) etter flystyrten.
DA170617 De skal være lettere skadd og sendt til sykehus i Stavanger .
DA170617 Stavanger universitetssjukehus opplyser at de tre mennene alle er lettere skadd.
BT170617 Dette var en nøtt, sier ekspert på fonologi og talespråksforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger .
AP170617 De optimistiske reaksjonene i Kiev, København og Warszawa på Baltic Pipe, møtes med adskillig mer nøkternhet i Statoils kontorer i Stavanger .
AA170617 De tre mennene ombord, ifølge sykehuset i Stavanger født i 1950, 1952 og 1996, kom seg alle ut på egen hånd.
AA170617 Valgseieren til den franske sosialliberale presidenten er en stor inspirasjon, konstaterte Venstres partileder da hun talte til det landsstyremøtet i Stavanger lørdag, det siste landsstyremøtet før valget.
AA170617 I talen i Stavanger lørdag lot Grande det skinne igjennom at det kreves en kraftinnsats fra de frivillige for å mobilisere velgere som kan tenke seg å stemme på Venstre, men som må lokkes helt inn i valglokalet.
VG170616 TRØBBEL : Magnus Carlsen er inne i sin dårlig periode, men han klarte å unngå sisteplassen i Norway Chess i Stavanger .
VG170616 Som tidligere opplyst, kjenner VG til at Høiland tjener 70 000 kroner i måneden i Strømsgodset og at han skal være villig til å skrive under på en lignende avtale i Stavanger .
VG170616 I DIALOG MED VIKING : Strømsgodset-spiss Tommy Høiland nærmer seg en retur til Stavanger .
SA170616 Jan Kristian Hognestad, ekspert på fonologi og talespråkforsker ved Universitetet i Stavanger .
SA170616 Dette var en nøtt, sier ekspert på fonologi og talespråkforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger .
SA170616 La det være sagt med en gang : Stavanger Symfoniorkester har også ønsket en sterkere presentasjon av norsk musikk i kommende sesong.
SA170616 juni noen viktige og helt rimelige spørsmål omkring Stavanger Symfoniorkesters bruk - eller ikke bruk - av norsk musikk i kommende konsertsesong.
SA170616 | Stavanger : Mer til ungdomsskolene i forslag til ny pengefordeling ¶
SA170616 Dette vil være nok et prestisjefylt oppdrag for kunstneren fra Stavanger . 2014 Kunsthall Stavanger og Torbjørn Rødland var årets ONS-kunstner.
SA170616 2014 Kunsthall Stavanger og Torbjørn Rødland var årets ONS-kunstner.
SA170616 Bakgrunnen er et boligkjøp i Stavanger i 2012 der Bernander bisto et par som etter kort tid oppdaget fuktskader i den tolv år gamle boligen de nettopp hadde kjøpt.
DN170616 Rundt halvparten av kundene bor mellom Stavanger i sør og Kristiansund i nord.
DB170616 Nordmannen, som torsdag vant sin første kamp i Stavanger , avsluttet turneringen med remis mot mannen han beseiret i to strake VM-kamper i 2013 og 2014.
DA170616 Klokken 11.55 fredag melder brannvesenet at en båt har kantret i havnebassenget i Stavanger .
DA170616 I Stavanger kommune ble 17 butikker kontrollert - 11 av disse skal ifølge Juvente ha solgt, altså 65 prosent.
DA170616 | Ny Kitty Kielland-utstilling på Kunstmuseet ¶ Stavanger kunstmuseum vil forankre Kitty Kiellands kunstnerskap i vår tid.
DA170616 - Det har ikke på langt nær blitt gjort nok om Kitty Kielland, sier avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum, Hanne Beate Ueland.
DA170616 Janove synes han kom godt fra sesongdebuten i Stavanger i forrige uke.
DA170616 Kun ett er abstrakt, det av kunstneren Kitty Kielland ( 1843 - 1914 ) ved Breiavatnet i Stavanger , sier Herming.
BT170616 Bakgrunnen er et boligkjøp i Stavanger i 2012 der Bernander bisto et par som etter kort tid oppdaget fuktskader i den tolv år gamle boligen de nettopp hadde kjøpt.
AP170616 Dette var en nøtt, sier ekspert på fonologi og talespråksforsker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger .
AP170616 Bakgrunnen er et boligkjøp i Stavanger i 2012 der Bernander bisto et par som etter kort tid oppdaget fuktskader i den tolv år gamle boligen de nettopp hadde kjøpt.
VG170615 Her fra Norway Chess i Stavanger tidligere denne uken.
SA170615 Slepebåten « Silex » slepte onsdag ettermiddag MF « Sigrid » til Stavanger .
SA170615 Ferja ble onsdag ettermiddag slept til Stavanger og skal i dokk ved GMC på Buøy i løpet av torsdag ettermiddag.
SA170615 | Aftenbladet mener : Elendig styring av Viking gjør at det sannsynligvis er en god idé at Stavanger kommune overtar stadion ¶
SA170615 Nå kan tiden være inne for at Stavanger kommune overtar det skakkjørte eierselskapet, mener Aftenbladet.
SA170615 Flertallspartiene i Stavanger har også igangsatt eller støttet flere viktige tiltak som mulighetsterminalen, kompetansetorget og økt satsing for å tiltrekke flere internasjonale kongresser til vår region.
SA170615 Det er selvsagt ikke Ap sin oppgave å fortelle om hva regjeringen og flertallspartiene i Stavanger gjør som faktisk fungerer.
SA170615 Folk i Stavanger fortjener best mulig og rimeligst mulig tjenester, færre privatbiler i gatene og en mer bærekraftig måte å dele ressurser på.
SA170615 DEBATT : Folk i Stavanger fortjener best mulig og rimeligst mulig tjenester, færre privatbiler i gatene og en mer bærekraftig måte å dele ressurser på.
SA170615 | Det er ingen skolekrig i Stavanger
SA170615 Oppgradering av Tastaveden - og andre skoler i Stavanger - er nødvendig for å skape gode lærings- og oppvekstmiljø over hele byen.
SA170615 Dette samarbeidet kan gjerne utvides, og det ligger spesielt godt til rette for det i Stavanger .
SA170615 Bevilgningen er allerede vedtatt i handlings- og økonomiplanen ( HØP ) for Stavanger .
SA170615 Stavanger blånekter på å kutte en meter av kulverten på Tasta-.
SA170615 | Strand dropper Nye Stavanger
SA170615 Det er ikke lenger flertall i Strand for nabosamtaler med Stavanger .
SA170615 - Nå trengs det ro her inne, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes, varaordfører Astrid Norland og Petter Korneliussen ( Frp ), de tre partiene som tidligere har vært åpne for Stavanger .
SA170615 Det var trangt om plassen på parkeringsplassen under storkontrollen ved Stavanger trafikkstasjon torsdag morgen.
SA170615 FOTO : Stavanger kommune ¶
SA170615 Et knappest mulig flertall i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) i Stavanger vedtok torsdag nok en gang å sende saken om ny brannstasjon tilbake til administrasjonen.
SA170615 Gruppeleder Kari Nessa Nordtun i Stavanger Ap og fylkesvaraordfører Marianne Chesak vil at staten skal ta en større andel av de 10,2 milliardene Bussveien er beregnet å koste.
SA170615 Byvekstavtalen, der Staten lover å betale 50 prosent av Bussveien, ble underskrevet i Stavanger torsdag formiddag.
SA170615 | Får lov å flytte bomstasjon på Stokka ¶ Stavanger kommune har fått gjennomslag for å flytte den ene av de 38 nye bomstasjonene som skal bygges på Nord-Jæren. 38 nye bomstasjoner skal fra 1. oktober 2018 utgjøre bomringen Bypakke Nord-Jæren.
SA170615 Dette skyldes feil knyttet til en maskinvare i Green Mountain, datasenteret vårt på Rennesøy utenfor Stavanger , sier Fiksdahl i en pressemelding.
SA170615 Verdensener Magnus Carlsen slo russeren Sergej Karjakin i torsdagens åttende parti i sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger .
SA170615 Norway Chess i Stavanger har vært en sammenhengende nedtur for Magnus Carlsen.
SA170615 Calsen spiller mot Sergej Karjakin torsdag ettermiddag klokken 16 i Stavanger konserthus.
SA170615 I august i fjor fikk han seg en trykk i kneet « hjemme » mot Viking i Stavanger .
DN170615 Ingrid Sølvberg hamrer inn budskapet gang på gang fra talerstolen i Måltidets hus på Ullandhaug i Stavanger .
DN170615 Statoil får tillatelse til å bore omstridt letebrønn i Barentshavet, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170615 - Helt drøyt, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen til Stavanger Aftenblad.
DB170615 ¶ VANT : Magnus Carlsen møtte VM-motstander Sergej Karjakin torsdag i Norway Chess-turneringen i Stavanger .
DB170615 For eksempel har Stavanger og Trondheim meldt seg som arrangører med seriøse henvendelser, forteller Morten Andreassen.
DB170615 KRISERAMMET : Statsminister Erna Solberg på besøk i Stavanger , en av byene som har vært sterkt rammet av nedgang i oljebransjen.
DA170615 Torsdag møtte en 29 år gammel mann i Stavanger tingrett tiltalt for grov vold.
DA170615 Både tunge og lette kjøretøy ble kontrollert ved Stavanger trafikkstasjon på Forus i tidsrommet mellom klokken 06.00 og 09.00, melder Statens vegvesen i en pressemelding.
DA170615 Den kulturpolitiske diskusjonen i Stavanger dreier seg for tiden om hvor mange øl konsertgjengerne kan kjøpe om gangen.
DA170615 Tidligere museumsvert Katy Flanders sluttet i jobben etter at Stavanger Museum ba de ansatte bruke historiske kostymer.
DA170615 På opplæringen til å være museumsvert hos Stavanger Museum ( MUST ) denne sommeren fikk hun beskjed om at i år skulle jentene kle seg ut som husholdersker.
DA170615 Etter flere møter og telefonsamtaler med MUST valgte Flanders og moren, som også var ansatt ved Stavanger Museum, å si opp.
BT170615 Norway Chess i Stavanger har vært en sammenhengende nedtur for Magnus Carlsen.
BT170615 Calsen spiller mot Sergej Karjakin torsdag ettermiddag klokken 16 i Stavanger konserthus.
AP170615 Verdensener Magnus Carlsen slo russeren Sergej Karjakin i torsdagens åttende parti i sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger .
AP170615 Norway Chess i Stavanger har vært en sammenhengende nedtur for Magnus Carlsen.
AP170615 Calsen spiller mot Sergej Karjakin torsdag ettermiddag klokken 16 i Stavanger konserthus.
AP170615 I august i fjor fikk han seg en trykk i kneet « hjemme » mot Viking i Stavanger .
AA170615 På søndagens avgang med SAS fra Stavanger - Trondheim, via Bergen, ble mellom 20 og 30 kofferter satt på bakken og fraktet opp til Trondheim med fly neste dag.
AA170615 Nå mener politiet at tre menn som ble pågrepet og siktet mandag kveld står bak det som skjedde både søndag og mandag, melder Stavanger Aftenblad.
AA170615 Statoil får tillatelse til å bore omstridt letebrønn i Barentshavet, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170615 - Helt drøyt, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen til Stavanger Aftenblad. ( ©NTB ) ¶
AA170615 Dette skyldes feil knyttet til en maskinvare i Green Mountain, datasenteret vårt på Rennesøy utenfor Stavanger , sier Fiksdahl i en pressemelding.
VG170614 Magnus Carlsen forlot lokalet i Stavanger rett etter partiet.
VG170614 Her er han fotografert under pressekonferansen før Norway Chess startet i Stavanger .
VG170614 Etter syv runder av Norway Chess i Stavanger har Carlsen kun to og et halvt poeng av syv mulige.
VG170614 Til Stavanger Aftenblad sier daglig leder Kjell Veire at han ikke vet årsaken til feilparkeringen.
VG170614 Det var Stavanger Aftenblad som først meldte om den feilparkerte bilen.
VG170614 Kaia ( 10 ) fra Stavanger var en av dem.
VG170614 Her sammen med mamma Ingunn Jolma hjemme i hagen i Stavanger tirsdag.
SA170614 Etter konserten kjører NSB ordinære avganger og ekstratog til Stavanger og Egersund.
SA170614 - Lørdag kjører vi med doble togsett på de ordinære togavgangene, i tillegg til ekstra avganger fra både Stavanger og Sandnes.
SA170614 Teaterkompaniet fra Stavanger kulturskole gjør scenesuksess : Fra venstre : Emily Poole, Anna Serine Soland, Selma Dybvig Søreide, Emilia Manning-Gaona og Ida Agathe Hidle.
SA170614 AFTENBLADET MENER : Stavanger kulturskole er i ferd med å klatre ut av linoleumskledde kommuneganger og gjøre seg relevante i den store verden.
SA170614 | Aftenbladet mener : Elendig styring av Viking gjør at det sannsynligvis er en god ide at Stavanger kommune overtar stadion ¶
SA170614 Nå kan tiden være inne for at Stavanger kommune overtar det skakkjørte eierselskapet, mener Aftenbladet.
SA170614 Fiskepiren i Stavanger 20. desember 2016 : Plenty av turister på vei til Preikestolen.
SA170614 Både i Stavanger og Bergen jobbes det hardt hos turistforeningene for å realisere slike planer, nå står det først og fremst på finansieringen.
SA170614 Kommunen glipper ¶ Stavanger kommune vil være best på alt, men min opplevelse viser at det glipper på mange områder.
SA170614 Stavanger kommune har mottoet « Leve hele livet », samt at dette var temaet på Helsekonferansen i Oslo i begynnelsen av mai.
SA170614 Lærerne mener driftsstyrene ved skolene i Stavanger fungerer dårlig, men driftsstyrene er godt fornøyde med seg selv.
SA170614 Konsernet har hovedkontor i Stavanger .
SA170614 Her er han avbildet sammen med tidligere fylkesordfører Janne Johnsen ( H ), varaordfører i Stavanger kommune, Bjørg Tysdal Moe ( KrF ) og sjåfør Ahmet Selcuk Kara.
SA170614 En 16-åring og en 17-åring ble lørdag formiddag pågrepet av politiet mistenkt for å ha voldtatt en kvinne ( 25 ) i nærheten av Stavanger sentrum.
SA170614 Den anmeldte voldtekten skal ha skjedd på en adresse i nærheten av Stavanger sentrum.
SA170614 Viking flyttet til Viking stadion i Jåttåvågen og frigjorde Vikingmarka samt områder rundt Stavanger stadion til boligbygging.
SA170614 Resultat : Stavanger kommune oppnådde netto 70 millioner kr. etter tomtesalg.
SA170614 FOTO : Kjartan Bjelland ¶ | Stavanger kommune tjente 70 millioner kroner på Viking-flytting ¶
SA170614 Eiganes Park med 127 leligheter er ett av boligkompleksene som har poppet opp rundt Stavanger stadion etter at Viking flyttet til Jåttåvågen.
SA170614 ) og byplansjef Anne Skare at dette er et god eksempel på hvordan det bør fortettes i Stavanger .
FV170614 Det betyr at ny E 39 mellom Kristiansand og Stavanger også vil ha veilys, som nåværende E 39 har, her avbildet ved Valand like øst for Mandal.
DN170614 Også Eiendomsmegler Kay Stian Espeland i Proaktiv Stavanger merker endringer i boligmarkedet.
DN170614 Friskmelder Stavanger ¶ Stavanger var byen med størst prisvekst i mai.
DN170614 Friskmelder Stavanger
DB170614 ¶ I Stavanger : Justin Bieber unngikk skokasting da han besøkte Forus travbane onsdag forrige uke.
DB170614 Under konserten på Forus travbane i Stavanger forrige onsdag var det bare regnværet han hadde å kjempe med, bortsett fra litt tekniske problemer underveis.
DB170614 Speider : Publikum i Stavanger var mer vennlig innstilt enn i Stockholm.
DA170614 Stadion er kort og godt mindre enn tallene som er brukt i beregningen av eiendomsskatt til Stavanger kommune.
DA170614 Helt siden stadion ble bygget i 2004 har Viking betalt for mye eiendomsskatt til Stavanger kommune.
DA170614 Stadion er kort og godt mindre enn tallene som er brukt i beregningen av eiendomsskatt til Stavanger kommune.
DA170614 Helt siden stadion ble bygget i 2004 har Viking betalt for mye eiendomsskatt til Stavanger kommune.
AP170614 Travel Retail Norway : Privateid selskap som har ansvaret for all taxfreehandel på flyplassene i Oslo, Stavanger , Trondheim, Bergen og Kristiansand.
AP170614 | Den store journalistprisen til Glassjenta ¶ Stavanger Aftenblad mottok tirsdag kveld Den store journalistprisen for sin reportasje om Glassjenta.
AP170614 Viking flyttet til Viking stadion i Jåttåvågen og frigjorde Vikingmarka samt områder rundt Stavanger stadion til boligbygging.
AP170614 Resultat : Stavanger kommune oppnådde netto 70 millioner kr. etter tomtesalg.
AP170614 Leicester City ¶ | Stavanger kommune tjente 70 millioner kroner på Viking-flytting ¶
AP170614 Eiganes Park med 127 leligheter er ett av boligkompleksene som har poppet opp rundt Stavanger stadion etter at Viking flyttet til Jåttåvågen.
AP170614 ) og byplansjef Anne Skare at dette er et god eksempel på hvordan det bør fortettes i Stavanger .
AA170614 | Den store journalistprisen til Glassjenta ¶ Stavanger Aftenblad mottok tirsdag kveld Den store journalistprisen for sin reportasje om Glassjenta.
AA170614 Metkel Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004.
VG170613 | Kristoff syk etter vektnedgang ¶ STAVANGER ( VG ) Alexander Kristoff ( 29 ) har presset seg ned i vekt.
VG170613 Nå lader Kristoff opp til treukersrittet hjemme i Stavanger .
VG170613 KLAR FOR TDF : Alexander Kristoff, her hjemme i Stavanger i møte med VG denne uken, føler seg ikke veldig syk.
SA170613 Han er en av gründerne av Skagenfondene i Stavanger og ledet selskapet fra 1993 til 2002.
SA170613 Tinghus-debatten i Stavanger står i veien for en ansvarlig byutvikling, og byens ledelse gjentar seg selv om at den vil og den vil, men den får det åpenbart ikke til, i hvert fall ikke på Nytorget.
SA170613 Saken om nytt tinghus er blitt et gnagsår i Stavanger , og Nytorget er i ferd med å bli et område vi helst ikke viser gjester.
SA170613 Argumentet om at tinghuset av symbolske grunner ikke kan ligge i samme gate som politikammeret, er så dårlig at vi nesten kvier oss for å formidle det, men slik skal en altså forholde seg til i politisk debatt i Stavanger .
SA170613 mars stemte dagens flertallspartier Frp, Høyre, KrF, Venstre, Sp, Pp, og FNB ned forslagene fra Stavanger Arbeiderparti om strakstiltak på Nytorget.
SA170613 Jernaldergården på Ullandhaug er en populær turistattraksjon i Stavanger .
SA170613 Dermed trenger ingen å dra til Haugesund, Stavanger eller Egersund for å følge debattene hos fylkeskommunens fremste politikere.
SA170613 Johannes blir avvist av Stavanger kommune.
SA170613 Stavanger kommune akter ikke å gi ved kirkedørene, hverken ved Domkirken ( bildet ), St.
SA170613 Aktivt bidra til bygging av Nye Stavanger for å etablere en ny bedre kommune for alle kommunens innbyggere i samarbeid med våre partnere i Stavanger og Finnøy.i ¶
SA170613 Aktivt bidra til bygging av Nye Stavanger for å etablere en ny bedre kommune for alle kommunens innbyggere i samarbeid med våre partnere i Stavanger og Finnøy.i ¶
SA170613 Bilde fra utgraving i regi av Stavanger maritime museum sommeren 2016.
SA170613 Tre menn ble pågrepet da de kom til Stavanger med Tau-ferja.
SA170613 | Den store journalistprisen til Glassjenta ¶ Stavanger Aftenblad sin store satsing Glassjenta mottok nok en viktig pris tirsdag.
SA170613 Thomas Ergo, Rune Vandvik, Hans Petter Aass i Stavanger Aftenblad for « Glassjenta».i ¶
SA170613 I årets jury satt Kirsti Husby ( Mediebedriftene ), Silje Hovland ( TV2 ), Tove Lie ( Fagpressen ), Ole Torp ( NRK ), Finn Våga ( NJ og Stavanger Aftenblad ), Harald Stanghelle ( Norsk redaktørforening ).
SA170613 - Dette er historisk for Stavanger Aftenblad, men først og fremst velfortjent for de tre reporterne som står på for det journalistiske oppdraget.
SA170613 | Blidensol ville selge sykehjemmet i hemmelighet ¶ Stavanger kommune har hevet driftsavtalen med Blidensol og skulle overta sykehjemmet i august.
SA170613 Stavanger kommune hevet driftsavtalen med Blidensol den 27. april og skulle overta sykehjemmet i august.
SA170613 Skal Stavanger kommune overta hele eierskapet til Viking stadion ?
SA170613 ( ©NTB ) ¶ | Stavanger kommune kan overta Viking stadion ¶
NL170613 Konkurransen er hard, det satses friskt i byer som Bergen, Stavanger og Trondheim.
FV170613 Hancock headliner Moldejazz i sommer, og til høsten skal han også besøke Bærum og Stavanger .
DB170613 Overgrepene mannen er tiltalt for, skjedde i perioden 2007 til 2014, skriver Stavanger Aftenblad. ( krever innlogging ).
DB170613 ¶ Festivaløl : I Stavanger er det nå innført en omstridt regel som sier at det kun er lov til å kjøpe to øl om gangen på festival.
DB170613 Verken under Den store sommerfesten med Justin Bieber på Forus Travbane forrige uke eller under Mablis-festivalen i Stavanger i helga, der blant annet Janove og Thomas Dybdahl stod på programmet, var det lov å kjøpe flere enn to øl av gangen.
DB170613 Per Vervik i Stavanger Artistbyrå, som arrangerte Bieber-konserten, ser at de har tatt de nye retningslinjene til etterretning.
DB170613 Jeg synes også det er rart at vi skal ha en regel i Stavanger og en annen regel i Bergen eller Oslo.
DB170613 Direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger har beskrevet regelen som et tiltak for å begrense beruselsesnivået på festivaler.
DB170613 Det er ingen planer om å gjøre tilsvarende skjenkegrep i Oslo som i Stavanger .
DB170613 Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp til Stavanger Aftenblad.
DB170613 Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp til Stavanger Aftenblad.
DB170613 Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp til Stavanger Aftenblad.
DB170613 Bieber-begrensning : Under Justin Bieber-konserten på Forus i Stavanger forrige uke var det restriksjoner på ølsalget.
DB170613 ( Dagbladet ) : De store festivalene i Oslo er unisone når det kommer til den nye skjenkebegrensningen som er innført i Stavanger .
DB170613 ¶ FESTIVALSOMMER : På konsert i Stavanger får du bare kjøpe to øl av gangen.
DB170613 Ifølge Stavanger Aftenblad var det en grense på to øl om gangen på både Justin Bieber-konserten og under Mablis.
DB170613 Frp-leder Kristoffer Sivertsen og Venstres Annamaria Gutierrez er blant dem som reagerer på at festivalgjengere i Stavanger bare får kjøpe to øl av gangen.
DB170613 Direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, påpeker at det gis et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår, men at vedtak og vilkår kan påklages.
DB170613 Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Sivertsen, leder i Stavanger Frp.
DB170613 Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Sivertsen, leder i Stavanger Frp.
DA170613 Mandag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett der fengslingsgrunnlaget var bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.
DA170613 Stavanger tingrett mente også at det ville være stor sannsynlighet for at han ville påvirke vitner i saken og i den forbindelse viste retten til at det var flere av vitnene som foreløpig ikke er avhørt.
DA170613 Stavanger tingrett kom til at det var gjentakelsesfare og at viste til at fornærmede har beskrevet et betydelig antall voldshandlinger som hun har blitt utsatt for.
DA170613 Det er satt opp av tre dager til saken som startet opp i Stavanger tingrett i går.
DA170613 « Det krumme skal bli rett » var tittelen på en av Pahr-Iversens serier på 1980-tallet, og det er også tittelen på Trond Borgens bok om Kjell Pahr-Iversen, som vil bli lansert under et symposium om kunstneren på Universitet i Stavanger i november i år.
DA170613 Foto : Roy Storvik ¶ av Rolf Norås, kultursjef, Stavanger kommune ¶
DA170613 Dette ville være min aller siste offisielle tale som kultursjef i Stavanger .
DA170613 Det er gjennom året lagt opp til en lang rekke markeringer av disse jubileene, og vi i Stavanger kommune er glade for å kunne ta del i denne markeringen av en kunstner som har betydd så mye for byen han er født i - og som han fortsatt bor og arbeider i.
DA170613 | Her er de nye Oilers-spillerne ¶ Stavanger Oilers presenterer i dag to nye spillere, Tony Romano og Jonas Djupvik Løvlie.
DA170613 Stavanger Oilers kunne i tillegg presentere Fjordkraft som ny hovedsponsor for klubben.
AP170613 Tungt bevæpnet slo ransligaen til mot Nokas i Stavanger 5. april 2004.
AP170613 De to måtte begge møte i Stavanger tingrett i september 2005 under strenge sikkerhetstiltak.
AP170613 Betew ble dømt til 16 års forvaring etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.
AP170613 Skal Stavanger kommune overta hele eierskapet til Viking stadion ?
AP170613 FOTO : Marius Simensen ¶ | Stavanger kommune kan overta Viking stadion ¶
AA170613 SAS-flyet fra Stavanger kl 21.30 søndag kveld, mellomlandet i Bergen før flyet landet på Værnes.
AA170613 I Stavanger forklarte de hendelsen med at ombygging av rullebanen på Værnes gjør at de ikke kan la tunglastede fly lande.
AA170613 Da de ankom Stavanger ble tre mistenkte i alderen 18 til 20 år pågrepet og satt i arresten, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til NTB.
AA170613 - Det var en gjeng som gjorde dette på Tau, før flere av dem gikk på ferja fra Tau til Stavanger .
AA170613 Innbruddsraidet skal ha funnet sted i løpet av to uker i desember, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170613 Han erkjente ikke straffskyld under rettssaken i Stavanger tingrett og hevdet han ikke var med på tyveriene.
AA170613 Overgrepene mannen er tiltalt for, skjedde i perioden 2007 til 2014, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170613 Ølgrense : Politikerne i Stavanger er provosert over ølgrense på festival.
AA170613 Ifølge Stavanger Aftenblad var det en grense på to øl om gangen på både Justin Bieber-konserten og under Mablis.
AA170613 Frp-leder Kristoffer Sivertsen og Venstres Annamaria Gutierrez er blant dem som reagerer på at festivalgjengere i Stavanger bare får kjøpe to øl av gangen.
AA170613 Direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, påpeker at det gis et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår, men at vedtak og vilkår kan påklages.
AA170613 Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Sivertsen, leder i Stavanger Frp.
AA170613 Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Sivertsen, leder i Stavanger Frp.
VG170612 Tirsdag er det hviledag i Stavanger , så neste runde er onsdag 16.00.
VG170612 For etter seks runder av Norway Chess i Stavanger har Carlsen kun to og et halvt poeng av seks mulige.
VG170612 TAR NYE STEG : Casper Ruud, her avbildet i Stavanger i en tennislandskamp mellom Norge og Danmark tidligere i år.
SA170612 Disse arbeidene skal utføres under sommerbruddet på Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger : ¶
SA170612 Bane NOR skal også denne sommeren foreta omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger .
SA170612 Arbeidene mellom Sandnes og Stavanger vil gi Bane NOR anledning til å fullføre installasjon og testing av et nytt signalsystem.
SA170612 | Dilemmaet Tastaveden kan gi fred på Tasta, men krig i Stavanger
SA170612 AFTENBLADET MENER : Politikerne redder Tastaveden ungdomsskole i Stavanger , men løser få problemer.
SA170612 Leder for Mental Helse, Kristian Kise Haugland, kaller psykiatrien i Norge for « De moderne konsentrasjonsleirene » i en kronikk i Stavanger Aftenblad 8. juni.
SA170612 Leder for Mental Helse, Kristian Kise Haugland, kaller psykiatrien i Norge for « De moderne konsentrasjonsleirene » i en kronikk i Stavanger Aftenblad 8. juni.
SA170612 Ved kommunevalget i 2011 og stortingsvalget i 2013 var Stavanger en av 20 norske kommuner i forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer.
SA170612 mai hadde en kronikk i Stavanger Aftenblad.
SA170612 Statoil betyr noe for alle oss som har vokst opp i Stavanger på åtti-, nitti- og totusen-tallet.
SA170612 Og til Stavanger .
SA170612 At Stavanger fikk hovedkontoret til et av de selskapene som gjorde oljeeventyret mulig.
SA170612 En vannscooter ble mandag kveld funnet uten fører og med lunken motor i Stavanger .
SA170612 En vannscooter er funnet uten fører og med lunken motor i Stavanger .
SA170612 Rådmannen advarer mot at Stavanger kommune kan miste kontrollen med byens « skyline » og silhuett.
SA170612 En 16-åring og en 17-åring ble lørdag formiddag pågrepet av politiet mistenkt for å ha voldtatt en kvinne ( 25 ) i nærheten av Stavanger sentrum.
SA170612 Den anmeldte voldtekten skal ha skjedd på en adresse i nærheten av Stavanger sentrum.
SA170612 Festival-gjengere i Stavanger får bare kjøpe to øl av gangen.
SA170612 ¶ En kvinne i 20 årene ble fraktet til legevakt for sjekk etter at det mandag formmiddag ble meldt om røykutvikling fra en leilighet på Våland i Stavanger .
SA170612 Mannen er innlagt på Stavanger universitetsjukehus ( SUS ). 60-åringen fikk hjertestans ved Engelsvoll i Klepp ved 13.30-tiden lørdag.
SA170612 Det opplyser Helse Stavanger i en pressemeldig på sitt nettsted.
SA170612 Mandag demonstrerte 130 personer i Stavanger mot disse handlingene.
SA170612 Jeg ringte Kristoffer i Stavanger : « Har du tid ? ».
SA170612 Mandagens duell i Stavanger var over etter drøye to timer.
SA170612 Toppnoteringen til Carlsen er på 2889, men etter fire remis og ett tap i Stavanger var verdens beste sjakkspiller nede i 2824,4 poeng.
SA170612 Så langt står han uten seier i turneringen i Stavanger .
SA170612 Ledelsen til Vladimir Kramnik er på bare 12,3 poeng, noe som kan bety at førsteplassen i teorien kan skifte eier, allerede under turneringen i Stavanger .
SA170612 Carlsen har vært svært selvkritisk etter de mange remisene i Stavanger , og mener selv at han har spilt « helt ræva ».
SA170612 Forberedelsene til overgangsvinduet er i gang i Stavanger .
FV170612 Søndagens parti i Stavanger varte i litt over tre timer.
FV170612 Toppnoteringen til Carlsen er på 2889, men etter fire remis og ett tap i Stavanger var verdens beste sjakkspiller nede i 2824,4 poeng.
FV170612 Så langt står han uten seier i turneringen i Stavanger .
FV170612 Ledelsen til Vladimir Kramnik er på bare 12,3 poeng, noe som kan bety at førsteplassen i teorien kan skifte eier, allerede under turneringen i Stavanger .
FV170612 Carlsen har vært svært selvkritisk etter de mange remisene i Stavanger , og mener selv at han har spilt « helt ræva ».
DN170612 - Det er tydelig at landets boligmarked i mai er snudd på hodet - med høyest prisvekst i Stavanger og høyest fall i Oslo, sa seniorøkonom Mari O.
DB170612 Mandagens duell i Stavanger var over etter drøye to timer.
DB170612 Voldtekten skal ha funnet sted på en adresse i nærheten av Stavanger sentrum natt til lørdag.
DB170612 De to guttene ble pågrepet samme dag, avhørt lørdag kveld og deretter løslatt ettersom de er for unge til å bli varetektsfengslet, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170612 Da de ankom Stavanger ble tre menn pågrepet og satt i arresten, fortsetter Bjørnsen.
DB170612 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) June 12, 2017 ¶
DA170612 september i fjor utenfor 7-Eleven i Jernbaneveien i Stavanger .
DA170612 Stavanger tingrett la til grunn at fornærmede var på byen sammen med kjæresten sin og et annet par den aktuelle kvelden.
DA170612 Voldtekten skal ha funnet sted på en adresse i nærheten av Stavanger sentrum natt til lørdag.
DA170612 To gutter på 16 og 17 år er siktet for voldtekt av en 25 år gammel kvinne i en leilighet nær Stavanger sentrum natt til lørdag.
DA170612 De to guttene ble pågrepet samme dag, avhørt lørdag kveld og deretter løslatt ettersom de er for unge til å bli varetektsfengslet, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170612 Mannen ble pågrepet samme dag som han var meddommer i en rettssak i Stavanger tinghus.
DA170612 Etter det RA kjenner til var mannen denne dagen meddommer i en rettssak som startet opp i tinghuset i Stavanger .
DA170612 En 54 år gammel mann fra Stavanger er varetektsfengslet for oppbevaring av overgrepsbilder.
DA170612 Stavanger tinghus.
DA170612 Politiet melder at en vannscooter ble funnet drivende førerløs ved Sølyst utenfor Stavanger mandag kveld.
DA170612 Tre mistenkte i alderen 18-20 år ble pågrepet da de ankom Stavanger med Tau-ferja.
DA170612 Tre menn ble pågrepet for knivstikking da de ankom Stavanger med Tau-ferja.
DA170612 Da de ankom Stavanger ble tre mistenkte i alderen 18 til 20 år pågrepet og satt i arresten, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til NTB.
DA170612 - Det var en gjeng som gjorde dette på Tau, før flere av dem gikk på ferja fra Tau til Stavanger .
DA170612 Jonas Djupvik Løvlie ( 26 ) presenteres som Stavanger Oilers-spiller tirsdag.
DA170612 Spareribsen leveres fra Idsøe i Stavanger , fås i hel eller halv porsjon og smaken bestemmes ut fra styrken på glaseringen.
DA170612 Voldtekten skal ha funnet sted på en adresse i nærheten av Stavanger sentrum natt til lørdag.
DA170612 To gutter på 16 og 17 år er siktet for voldtekt av en 25 år gammel kvinne i en leilighet i Stavanger natt til lørdag.
DA170612 De to guttene ble pågrepet samme dag, avhørt lørdag kveld og deretter løslatt ettersom de er for unge til å bli varetektsfengslet, skriver Stavanger Aftenblad.
BT170612 Jeg ringte Kristoffer i Stavanger : « Har du tid ? ».
BT170612 Mandagens duell i Stavanger var over etter drøye to timer.
BT170612 Toppnoteringen til Carlsen er på 2889, men etter fire remis og ett tap i Stavanger var verdens beste sjakkspiller nede i 2824,4 poeng.
BT170612 Så langt står han uten seier i turneringen i Stavanger .
BT170612 Ledelsen til Vladimir Kramnik er på bare 12,3 poeng, noe som kan bety at førsteplassen i teorien kan skifte eier, allerede under turneringen i Stavanger .
BT170612 Carlsen har vært svært selvkritisk etter de mange remisene i Stavanger , og mener selv at han har spilt « helt ræva ».
AP170612 Line Endresen Normann ( 41 ), Oslo Fra Stavanger .
AP170612 | Leteaksjon etter funn av stjålet vannscooter i fjorden ¶ n større leteaksjon ble igangsatt etter at en vannscooter ble funnet drivende sør for Steinsøy ved Stavanger mandag kveld.
AP170612 Da de ankom Stavanger ble tre mistenkte i alderen 18 til 20 år pågrepet og satt i arresten, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til NTB.
AP170612 - Det var en gjeng som gjorde dette på Tau, før flere av dem gikk på ferja fra Tau til Stavanger .
AP170612 Etter å ha droppet ut av videregående, var hun en rastløs bartender i Stavanger som drakk mye alkohol og lagde, ifølge henne selv, god kaffe.
AP170612 Etter å ha droppet ut av videregående, var hun en rastløs bartender i Stavanger som drakk mye alkohol og lagde, ifølge henne selv, god kaffe.
AP170612 Mandagens duell i Stavanger var over etter drøye to timer.
AP170612 Toppnoteringen til Carlsen er på 2889, men etter fire remis og ett tap i Stavanger var verdens beste sjakkspiller nede i 2824,4 poeng.
AP170612 Så langt står han uten seier i turneringen i Stavanger .
AP170612 Ledelsen til Vladimir Kramnik er på bare 12,3 poeng, noe som kan bety at førsteplassen i teorien kan skifte eier, allerede under turneringen i Stavanger .
AP170612 Carlsen har vært svært selvkritisk etter de mange remisene i Stavanger , og mener selv at han har spilt « helt ræva ».
AP170612 Forberedelsene til overgangsvinduet er i gang i Stavanger .
AA170612 Gina Krog-feltet ligger rundt 25 mil vest for Stavanger , og Oljedirektoratet ga 24. mai tillatelse til produksjonsstart på feltet.
AA170612 Voldtekten skal ha funnet sted på en adresse i nærheten av Stavanger sentrum natt til lørdag.
AA170612 To gutter på 16 og 17 år er siktet for voldtekt av en 25 år gammel kvinne i en leilighet i Stavanger natt til lørdag.
AA170612 De to guttene ble pågrepet samme dag, avhørt lørdag kveld og deretter løslatt ettersom de er for unge til å bli varetektsfengslet, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170611 Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.
SA170611 Lokalt lovet Høyre i Stavanger for to år siden 10.000 nye jobber innen 2020.
SA170611 7 personer er bortvist både fra Stavanger sentrum, Hundvåg, Hommersåk og Jørpeland.
SA170611 ( illustrasjonsfoto fra Torget i Stavanger ).
SA170611 Søndagens parti i Stavanger varte i litt over tre timer.
DB170611 Fra Stavanger ¶ 17. juni Kykliadene/Hellas med Apollo kr 3598 ¶ 17. juni Kreta med Apollo kr 3648 ¶ 19. juni Parga/Hellas med Apollo kr 2548 ¶ 20. juni til Burgas/Bulgaria med TUI kr 2348 ¶ 24. juni til Antalya/Bulgaria med Apollo kr 4148 ¶
DB170611 Ranet skjedde i en undergang ved krysset Stasjonsvegen og Idrettsvegen på Kleppe, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.
DB170611 I dag døde en 52 år gammel mann på Stavanger universitetssjukehus etter at han i går fikk hjertestans under Nordsjørittet, som går fra Egersund til Sandnes.
DB170611 Tilstanden hans er kritisk, sier sykehuset til Stavanger Aftenblad.
DB170611 De to syklistene ble deretter fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus.
DA170611 Ifølge 35-åringen var planen at han skulle reise til Stavanger for å fiske.
DA170611 Han forklarte også at de ikke hadde noen plan om hvor de skulle bo eller hvor lenge de skulle være i Stavanger . 31-åringens forklaring var at de kom til Norge for å jobbe « svart », og at han skulle hjelpe 35-åringen med et arbeidsoppdrag.
DA170611 Det melder Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) i en pressemelding klokken 10.40. søndag.
BT170611 Tilstanden hans er kritisk, sier sykehuset til Stavanger Aftenblad.
BT170611 De to syklistene ble deretter fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus.
BT170611 Søndagens parti i Stavanger varte i litt over tre timer.
AP170611 Tilstanden hans er kritisk, sier sykehuset til Stavanger Aftenblad.
AP170611 De to syklistene ble deretter fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus.
AP170611 Søndagens parti i Stavanger varte i litt over tre timer.
AA170611 Tilstanden hans er kritisk, sier sykehuset til Stavanger Aftenblad.
AA170611 De to syklistene ble fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus.
VG170610 Også Norsk Rytterforbund ber om en redegjørelse fra den domfelte ridetreneren som nylig var på et arrangement i Stavanger .
SA170610 » I Stavanger er situasjonen den samme : Kunstnere som August Jacobsen og Per Gjemre får avslipt sine modernistiske tendenser.
SA170610 Jubileene markeres med utstillinger i Stavanger , Moskva, Oslo og Skudenes.
SA170610 Hans første utstilling i Stavanger kunstforening blir en suksess i 1966, og i 1977 har anerkjennelsen vokst til målbart omfang : Avisene rapporterer om 300 mennesker i kø til åpningen av ny utstilling samme sted.
SA170610 Derfor oppfordrer jeg på det sterkeste at Stavanger bispedømme, ved biskop Ivar Braut, viser handlekraft og får stoppet disse utbyggingene.
SA170610 To menn, en i femtiårene og en sekstiårene, er transportert til Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) etter å ha fått hjertestans under lørdagens sykkelritt.
SA170610 De 38 bomstasjonene som skal omkranse Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Tananger og flyplassområdet, er nå bestilt.
SA170610 | Fem bortvist fra Stavanger sentrum ¶
SA170610 Fyll, bråk og klammeri med vakter på utesteder i Stavanger sentrum, førte til at politiet bortviste fem personer fra sentrum natt til lørdag ¶ ¶
SA170610 Én av de bortviste fant politiet klatrende på en båt som lå til kai ved Vågen i Stavanger .
SA170610 To menn, en i femtiårene og en i sekstiårene, ble transportert til Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) etter å ha fått hjertestans under lørdagens sykkelritt.
SA170610 Lørdag ettermiddag var situasjonen denne : ¶ Stavanger universitetssjukehus, SUS opplyser i en pressemelding 16.30 at de skadde, en mann født i 1965 og en mann født i 1957, er kritisk skadet.
SA170610 Døde søndag ¶ Stavanger universitetssjukehus, SUS, bekrefter søndag formiddag at den ene av de to som fikk hjertestans under Nordsjørittet døde på sykehuset.
SA170610 « Sverd i fjell » ble deres utflukt i Stavanger før nattoget til Oslo.
SA170610 Til Stavanger havn kommer det 340.000 cruiseturister i 2017.
SA170610 Magnus Carlsen fikk seg en nesestyver i Stavanger lørdag.
FV170610 Magnus Carlsen fikk seg en nesestyver i Stavanger lørdag.
DN170610 - Det er tydelig at landets boligmarked i mai er snudd på hodet - med høyest prisvekst i Stavanger og høyest fall i Oslo, sa seniorøkonom Mari O.
DB170610 Opplysningene bekreftes av Stavanger universitetssjukehus.
DB170610 50- og 60-åra ligger kritisk skadd på sykehus i Stavanger etter at de fikk hjertestans under sykkelløpet Nordsjørittet, melder Aftenbladet.
DB170610 ¶ SØKTE UNDER BYBRUA : Politiet mener Tina Jørgensen ble drept under bybrua i Stavanger 24. september 2000, for så å bli fraktet til Klepp på Jæren, hvor hun ble funnet i en kum etter en måned.
DB170610 Jeg anser saken, foreløpig, som avsluttet, sier 38-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, til Stavanger Aftenblad.
DA170610 To menn, en i femtiårene og en sekstiårene, er transportert til Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) etter å ha fått hjertestans under lørdagens sykkelritt.
DA170610 I Stavanger tingrett kom det fram at 17-åringen høsten 2015 kom i kontakt med en 42 år gammel mann.
DA170610 Dermed var det ikke aktuelt å gi ham noen fengselsstraff og Stavanger tingrett kom til at 60 timer samfunnsstraff var en passende straff.
DA170610 Blant annet la Stavanger tingrett vekt på at det var ingen ting som knytter 42-åringen til Sandnes og ingen grunn for at han skulle treffe på 17-åringen på et busstopp her.
DA170610 I Stavanger er han en trenerlegende som har vært med på det mye.
DA170610 Her i Stavanger er David mest kjent som trener for Viking.
DA170610 Kongeparken utenfor Stavanger kommer med en ekstra overraskelse til alle som elsker fart og spenning i sommer, nemlig Ambolten, som det er skikkelig sving over.
DA170610 Det vil også gå en egen vandrerbåt fra Stavanger under festivaldagene. www.hikingfestival.com ¶ 13.
DA170610 Han opptrer også i Tromsø, Bergen, Trondheim og Stavanger .
BT170610 Magnus Carlsen fikk seg en nesestyver i Stavanger lørdag.
AP170610 Magnus Carlsen fikk seg en nesestyver i Stavanger lørdag.
VG170609 Men det er ikke blitt verre, sier hun med tanke på ribbensbristen - på vei til sin lokale osteopat i Stavanger .
VG170609 februar 1973, i Stavanger .
VG170609 Justin Bieber reiste rett fra konserten i Stavanger onsdag kveld, til Nord Sverige.
VG170609 Da Bieber var i Stavanger tidligere denne uken utnyttet han muligheten til å kjøre motocross på Jæren.
VG170609 Bieber i Stavanger : Elsker det norske regnet ¶
SA170609 I Stavanger har Miljøpartiet De Grønne foreslått å starte et prøveprosjekt med leksefri skole på skoler som ønsket det, men de ble nedstemt av flertallet.
SA170609 Som innbygger i Stavanger kommune forventer jeg at det vises handlekraft og vilje slik at dette snart er historie.
SA170609 Marit Windstads sønn bor ikke i det bofellesskapet i Stavanger som Aftenbladet har skrevet om.
SA170609 Marit Windstad, som både som mor og arbeidstaker har kjennskap til omsorgsboliger i Stavanger , reagerer sterkt på det som er kommet fram i Aftenbladets artikler om tilstanden i én av dem.
SA170609 I 18 år som ansatt i Stavanger kommune innenfor pleie og omsorg kjenner jeg til mange tilfeller hvor vi har såkalt måtte kle oss i kjeledress før vi gikk inn og ga helsehjelp.
SA170609 I 18 år som ansatt i Stavanger kommune innenfor pleie og omsorg kjenner jeg til mange tilfeller hvor vi har såkalt måtte kle oss i kjeledress før vi gikk inn og ga helsehjelp ¶
SA170609 Sammen med noen utsøkte vinkombinasjoner blir dette til en av de beste restaurantopplevelsene Stavanger har å by på.
SA170609 Skadeverk på minst tolv biler i Stavanger
SA170609 Kvinner sloss så tallerkener føk i Stavanger
SA170609 Styreleder Stener Kvinnsland og administrerende direktør Inger Cathrine Bryne før styremøtet i Helse Stavanger .
SA170609 | SUS-ansatte frykter delt sykehus i lang tid ¶ Stavanger kan risikere to sykehus i flere tiår, ifølge de tillitsvalgte ved sykehuset.
SA170609 Frem mot Stavanger domkirke og byens 900-års jubileum i 2025 gjennomgår kirken og Bispekapellet en omfattende restaurering.
SA170609 FOTO : Stavanger kommune ¶
SA170609 Byggearbeidet har allerede pågått i flere måneder midt i byens hjerte, mellom Stavanger domkirke og Bispekapellet.
SA170609 Politikere i Stavanger støtter rådmannens forslag som skal sikre varslere rettferdig behandling.
SA170609 Odd Jo Forsell ( H ) er leder av administrasjonsutvalget i Stavanger kommune som støtter rådmannens forslag om et interkommunalt varslingssekretariat.
SA170609 Teaterkompaniet ved Stavanger kulturskole fikk så mye skryt for sin egenkomponerte forestilling « Flokken » at de får framføre den på Intimscenen på Rogaland teater torsdag og fredag denne uken.
SA170609 For en drøy uke siden fikk hun beskjed om at hun skal reise til Stavanger og spille mot eliten av fotballjenter i landet.
SA170609 Fløya-spiller Kamille Hofsøy Steffensen skal være med på Statoils talentleir i Stavanger fra 21. juni til 25. juni.
SA170609 Det er kun et fåtall talenter som får sjansen til å være med til Stavanger . 16-åringen er den eneste jenta fra Tromsø som får muligheten til å delta på den prestisjetunge talentleiren.
NL170609 Fortiden er nok kjent for Magga og meg, men hvis du spør en 16 åring i Tromsø, i Trondheim og i Stavanger om fornorskningen og hva som skjedde.
DN170609 Det har Stavanger tingrett bestemt.
DN170609 På lang sikt roet Sveen-Nilsen forsamlingen i oljebyen Stavanger med at verden fortsatt trenger olje.
DN170609 På lang sikt roet Sveen-Nilsen forsamlingen i oljebyen Stavanger med at verden fortsatt trenger olje.
DB170609 ¶ HORE FOR EN KVELD : Tix ( Andreas Haukeland ), en av de mest populære russelårtistene, fikk tusenvis av tenåringer ned i 12-13-årsalderen til å synge med på refrenget « I kveld er det lov å være hore » da han varmet opp for Justin Bieber under « Den store sommerfesten » i Stavanger onsdag.
DA170609 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Stavanger Mediegymnas AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170609 Det var Stavanger Mediegymnas AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170609 Stavanger Mediegymnas AS opplyste i retten å ha en gjeld på 558.099 kroner og videre at selskapet har aktiva i form av 80.470 kroner i form av et bankinnskudd.
DA170609 Stavanger Mediegymnas AS er registrert med forretningsadresse i Langgata 1 i Sandnes og har tidligere holdt til i Engelsminnegata i Kannik.
DA170609 Denne helga starter festivalsesongen så smått med Miniøya i Oslo og Mablis i Stavanger .
AP170609 For en drøy uke siden fikk hun beskjed om at hun skal reise til Stavanger og spille mot eliten av fotballjenter i landet.
AP170609 Fløya-spiller Kamille Hofsøy Steffensen skal være med på Statoils talentleir i Stavanger fra 21. juni til 25. juni.
AP170609 Det er kun et fåtall talenter som får sjansen til å være med til Stavanger . 16-åringen er den eneste jenta fra Tromsø som får muligheten til å delta på den prestisjetunge talentleiren.
AA170609 En bussjåfør er kjørt til sykehus for undersøkelse etter at bussen hans krasjet inn i en bygning på anlegget til Norgesbuss på Forus i Stavanger .
VG170608 . Både Oslo ( langsjakk-VM ) og Stavanger ( hurtig- og lynsjakk-VM ) søkte om støtte og garantier fra staten.
VG170608 - I avslagsbrevet til Stavanger viste departementet til at tildeling av internasjonale arrangementer bør baseres på åpne og transparente søknadsprosesser.
VG170608 Stavanger fikk nei, og bakgrunnen for avslaget er det samme som for Oslo.
VG170608 Det opplyser Jan Høilands søskenbarn Veslemøy Wright til Stavanger Aftenblad.
VG170608 Da han var hjemme i Stavanger , ble han til stadighet stoppet av folk som ville hilse og ikke minst takke ham, sier Wright.
SA170608 | To oljeveteraner fra Stavanger starter nytt oljeselskap ¶
SA170608 Barndomsvennene Bjørn Inge Tønnessen ( 57 ) og Walter Sognnes ( 55 ) fra Stavanger starter nok et oljeselskap, støttet med 4,2 milliarder kroner fra det amerikanske fondet Elliott.
SA170608 I den senere tid har Aftenbladet hatt flere artikler om et bofellesskap i Stavanger kommune og flere meningsytrere har uttalt seg.
SA170608 Dette illustrasjonsbildet er fra Stavanger Universitetssjukehus, som ikke er omtalt i denne kronikken.
SA170608 I en ellers veldig god gjestekommentar om disse kvinnenes situasjon i Stavanger Aftenblad 29. mai, kom Torunn Egge Roux i skade for å hevde at KrF har tonet ned kritikken mot politikken som lenge har vært ført på dette feltet.
SA170608 | SUS-ansatte frykter Stavanger må leve med delt sykehus ¶ Stavanger kan risikere to sykehus i flere tiår, ifølge de tillitsvalgte ved sykehuset.
SA170608 | SUS-ansatte frykter Stavanger må leve med delt sykehus ¶
SA170608 Kenneth Dickstein er professor i kardiologi, forsker og overlege ved Stavanger universitetssjukehus ( SUS ).
SA170608 Han har akkurat fått inn data fra over 11 000 pasienter fra en stor hjertesviktstudie i Europa - der alt er igangsatt og styrt fra Stavanger .
SA170608 Videre fortalte Høiland om en tøff oppvekst i sentrum av Stavanger .
SA170608 Jan Høiland hadde en tøff oppvekst i Nedre Holmegata i Stavanger med en mor som var gift fem ganger og en far som han sjelden traff.
SA170608 Da han var hjemme i Stavanger ble han til stadighet stoppet av folk som ville hilse og ikke minst takke ham, sier Wright.
SA170608 - Da Richard kom til Stavanger for å ha konsert i kuppelhallen, var mitt søskenbarn personlig invitert, sier Wright.
SA170608 Tidligere har det blitt solgt fiskekort i samarbeid med Stavanger og Rogaland jeger- og fiskerforening.
SA170608 Naturvernleder Stig Thanke i Stavanger kommune fikk hjelp av elever fra Kongsgård til å fiske ufisken sørv fra Stokkavatnet i 2011.
SA170608 Stavanger kommune ¶
SA170608 FOTO : Stavanger kommune ¶
SA170608 Gjøse har hatt en spillekarriere som back, og han spilte i blant andre Lillehammer og Stavanger .
SA170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
SA170608 Magnus Carlsen må fortsatt vente på sin første seier i årets utgave av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger etter remis mot Hikaru Nakamura torsdag.
SA170608 | Carlsen med nok en remis i Stavanger
SA170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
SA170608 Magnus Carlsen må fortsatt vente på sin første seier i årets utgave av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger etter remis mot Hikaru Nakamura torsdag.
FV170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
FV170608 Magnus Carlsen må fortsatt vente på sin første seier i årets utgave av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger etter remis mot Hikaru Nakamura torsdag.
DB170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
DB170608 Og da tenker jeg ikke på mangfold i form av flere kvinner i tettsittende kondomdrakter som spaserer rundt som levende reklameplakater slik som på Nor-Shipping på Lillestrøm eller på ONS ( Oljemessa ) i Stavanger , men jeg tenker på flere kvinner inn i bransjen, rett og slett fordi de er dyktige.
DB170608 Det opplyser Høilands søskenbarn, Veslemøy Wright, til Stavanger Aftenblad.
DB170608 Da han var hjemme i Stavanger , ble han til stadighet stoppet av folk som ville hilse og ikke minst takke ham, sier Wright.
DA170608 En mann og en kvinne i 20-årene ble stanset i tollen på Stavanger lufthavn, Sola torsdag kveld, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170608 To unge kvinner sloss i et bolighus i Stavanger torsdag kveld, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170608 Stavanger tingrett kom til at dette ikke var tilfelle.
DA170608 44-åringen ble også dømt for å ha kommet med truende utsagn til en ansatt på et Nav-kontor i Stavanger .
DA170608 Hærverket skjedde i Sverdrups gate i Bjergsted i Stavanger i løpet av natt til torsdag.
DA170608 RA har tidligere omtalt saken der Rådmannen i Stavanger har ønsket å legge ned Tastaveden skole, istedenfor å rehabilitere.
DA170608 Flertallspartiene i Stavanger er ikke interessert i å legge ned Tastaveden skole.
DA170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
DA170608 Magnus Carlsen spilte remis under Norway Chess i Stavanger .
DA170608 Magnus Carlsen må fortsatt vente på sin første seier i årets utgave av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger etter remis mot Hikaru Nakamura torsdag.
DA170608 I forbindelse med Stavanger Aftenblads og Sølvbergets prosjekt Rogaland Music Wall of Fame, har juryen til nå plukket ut ti artister eller grupper som « har hatt stor betydning for populærmusikkens utvikling og utbredelse i Rogaland ».
DA170608 Det skriver Stavanger Aftenblad.
DA170608 Akkompagnert av Finn Våland på piano, debuterte han på Cafe Inger i Stavanger , fulgt av platedebuten « Det vil komme av seg selv»/«Dormi-dormi-dormi » ( 1958 ), på Columbia.
DA170608 februar 1939 i Stavanger .
DA170608 Å føre en aktiv og offensiv politikk for barn og unge vil gjøre det attraktivt for flere barnefamilier å velge Stavanger som sin hjemby.
DA170608 Det er SVs mål at Stavanger skal være en by det er godt å vokse opp i for alle barn.
DA170608 Derfor vil SV fortsette satsingen på framtida ! Stavanger har en nedgang i antall barn fra 0-5 år, og det er en utfordring for kommunen i tiden fremover.
DA170608 DEBATT : Stavanger SV vil stemme mot rådmannens forslag om å legge ned Tastaveden skole.
DA170608 Av Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV ¶
DA170608 Stavanger SV støtter elevene, foreldrene og lærerne som kjemper mot skolenedleggelsen.
DA170608 Brødrene Fevangs Barberstue i Øvre Holmegate søkte i mars om skjenkebevilling, men svaret ble nei da søknaden ble behandlet i formannskapet i Stavanger kommune torsdag, melder Stavanger Aftenblad.
DA170608 Brødrene Fevangs Barberstue i Øvre Holmegate søkte i mars om skjenkebevilling, men svaret ble nei da søknaden ble behandlet i formannskapet i Stavanger kommune torsdag, melder Stavanger Aftenblad.
DA170608 De store utbyggerne registrerer at boligprisene er i positiv utvikling i Stavanger , men statistikken er langt fra den viktigste faktoren i planleggingen av nye boligprosjekter.
BT170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
BT170608 Magnus Carlsen må fortsatt vente på sin første seier i årets utgave av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger etter remis mot Hikaru Nakamura torsdag.
AP170608 Da Jærbanen, lokalbanen til Stavanger , ble bygget ut fra enkeltspor til dobbeltspor, eksploderte tallet på passasjerer.
AP170608 Videre fortalte Høiland om en tøff oppvekst i sentrum av Stavanger .
AP170608 Jan Høiland hadde en tøff oppvekst i Nedre Holmegata i Stavanger med en mor som var gift fem ganger og en far som han sjelden traff.
AP170608 Da han var hjemme i Stavanger ble han til stadighet stoppet av folk som ville hilse og ikke minst takke ham, sier Wright.
AP170608 - Da Richard kom til Stavanger for å ha konsert i kuppelhallen, var mitt søskenbarn personlig invitert, sier Wright.
AP170608 Gjøse har hatt en spillekarriere som back, og han spilte i blant andre Lillehammer og Stavanger .
AP170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
AP170608 Magnus Carlsen må fortsatt vente på sin første seier i årets utgave av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger etter remis mot Hikaru Nakamura torsdag.
AP170608 | Carlsen med nok en remis i Stavanger
AP170608 Norges håp på hjemmebane i Stavanger jobbet for å finne de riktige trekkene, men mistet gradvis overtaket hos sjakkdatamaskinene etter hvert som partiet utviklet seg.
AP170608 Magnus Carlsen må fortsatt vente på sin første seier i årets utgave av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger etter remis mot Hikaru Nakamura torsdag.
AA170608 Det opplyser Jan Høilands søskenbarn Veslemøy Wright til Stavanger Aftenblad.
AA170608 Da han var hjemme i Stavanger , ble han til stadighet stoppet av folk som ville hilse og ikke minst takke ham, sier Wright.
AA170608 Det opplyser Jan Høilands søskenbarn Veslemøy Wright til Stavanger Aftenblad.
AA170608 Da han var hjemme i Stavanger , ble han til stadighet stoppet av folk som ville hilse og ikke minst takke ham, sier Wright.
VG170607 STAVANGER ( VG ) Magnus Carlsen ( 26 ) forventer mer action i Norway Chess når han onsdag møter Fabiano Caruana ( 24 ).
VG170607 | Seline ( 10 ) fikk møte Justin Bieber ¶ STAVANGER ( VG ) Artisten kjørte motocross på familiens eiendom, og moren Juliann Nesvik Årdal tok da med de to barna bort for å hilse.
VG170607 Justin Bieber er i Stavanger for å spille en konsert onsdag kveld.
VG170607 Ifølge Stavanger Aftenblad skal han leie huset til Bjørn Maaseide for anledningen.
VG170607 | Justin Biebers norske danser : - Han er en helt vanlig ung mann ¶ STAVANGER ( VG ) Mona Berntsen ( 27 ) lukker ørene litt for negativ omtale om Justin Bieber.
VG170607 Til tross for at hun selv ikke er fra Stavanger .
VG170607 Kjendisvilla : Her bor Bieber i Stavanger
VG170607 » Og der er Biebers møte med Stavanger over.
VG170607 | Justin Bieber-konserten i Stavanger låt for låt ¶
VG170607 Justin Bieber gjester Stavanger og Forus travbane onsdag kveld.
VG170607 GJESTET STAVANGER : Justin Bieber på « Sommerfesten » på Forus travbane.
VG170607 Foto : Jon Ingemundsen, STAVANGER AFTENBLAD ¶
VG170607 | Justin Bieber elsker det norske regnet ¶ STAVANGER ( VG ) Justin Bieber trosset regnet, og sjarmerte atter en gang titusenvis av unge fans.
VG170607 Under oppholdet i Stavanger har Justin Bieber holdt hus hos tidligere forretningsmann og volleyballutøver Bjørn Maaseide.
VG170607 Jentemagneten ankom Stavanger allerede tirsdag, og gjestet blant annet familien Årdals eiendom på Jæren, der han kjørte motocross.
VG170607 - Jeg liker faktisk dette været, sa Justin Bieber i et regnfylt Stavanger onsdag kveld.
VG170607 | Bieber bor i huset til Bjørn Maaseide ¶ STAVANGER ( VG ) Mange ungdommer er samlet utenfor huset i håp om å få et glimt av superstjernen.
VG170607 Ifølge Stavanger Aftenblad landet et privatfly på Sola i går omtrent klokken 18 i går kveld, og det har landet på alle stedene artisten har spilt i det siste.
VG170607 I STAVANGER : Justin Bieber har nå inntatt vestlandsbyen for å holde konsert onsdag.
VG170607 Det var Stavanger Aftenblad som første meldte at superstjernen oppholder seg i Maaseides bolig.
VG170607 Det regner i Stavanger , men fansen har likevel stått utenfor i timevis i håp om å få et glimt av superstjernen.
VG170607 Denne gangen tar han med seg sin « Purpose»-Tour til Forus Travbane, og « Den store sommerfesten » i Stavanger .
SA170607 På Jærbanen mellom Stavanger og Egersund er togene presise for de fleste avgangene.
SA170607 Avinor melder at flyene så langt er i ute fra Stavanger lufthavn, Sola, men KLM-flyet som skulle gått til Amsterdam klokken 10.10 ( KL1198 ) er innstilt.
SA170607 Det blir en del forsinkelser mellom Stavanger og Sandnes Onsdag 07.06 pga den store sommerfesten på Forus travbane. http://t.co/PTa3vTvYoE ¶
SA170607 Kontrollutvalget i Stavanger bestiller ikke flere undersøkelser.
SA170607 Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger er svært glad for tildelingen. − Stipendiatstillingene kommer på fagområder som er strategisk viktige for Universitetet i Stavanger og gir oss god drahjelp til ytterligere styrking av disse områdene, sier hun.
SA170607 − Stipendiatstillingene kommer på fagområder som er strategisk viktige for Universitetet i Stavanger og gir oss god drahjelp til ytterligere styrking av disse områdene, sier hun.
SA170607 - At ordføreren i Forsand undergraver de demokratiske spillereglene, må være ødeleggende for hans tillit, uttaler statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger .
SA170607 Maja og gjengen fra Haugesund kom seg til Stavanger til slutt.
SA170607 Jeg fulgte pilen til Stavanger og endte her, sier Maja og peker på en vei som er avsperret for musikk.
SA170607 Han kom til Stavanger sammen med fire kompiser.
SA170607 De spurte flere, men ingen av dem fikk informasjon om hvor de kunne finne buss til Stavanger .
SA170607 Da han var ferdig, ville vi komme oss tilbake til Stavanger hvor vi har leid et hus for anledningen, sier Asbjørnsen, som bor i Haugesund.
SA170607 - Inne på området sto det pil én vei for dem som skulle til Stavanger og pil en annen vei for dem som skulle til Sandnes.
SA170607 Etter en tur i Sørmarka i Stavanger ble begge hundene akutt syke og måtte til veterinæren for behandling.
SA170607 Onsdag ettermiddag fikk politiet melding om at en mann var i ferd med å rasere varer inne i en butikk på Arkaden i Stavanger .
SA170607 Dermed måtte hun bli med inn til arresten i Stavanger .
SA170607 Barnehagelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger , Kingston University i London og Universitat Ramon Lull i Barcelona har sammen utviklet håndbøker som skal lære barnehageansatte mer om barns uttrykksmåter, språklæring og trivsel under måltider.
SA170607 Verdens ti best rangerte spillere er samlet til Norway Chess i Stavanger .
SA170607 Begge spillerne har ett poeng etter de to første partiene av hovedrunden i Stavanger .
FV170607 | Egen privatsjåfør, kiropraktor og båtturer - her er luksusgrepene som lokker verdens beste sjakkspillere til Stavanger
FV170607 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen.
DN170607 Her er de på Tastaveden i Stavanger der de vokste opp sammen.
DN170607 Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger , skriver VG.
DB170607 Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger , skriver VG.
DB170607 STAVANGER/OSLO ( Dagbladet ) : På endagsfestivalen Den store sommerfesten på Forus i Stavanger - der Justin Biebers opptreden er det soleklare trekkplasteret - er en rekke personer enten innbrakt og/eller bortvist og anmeldt.
DB170607 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) June 7, 2017 ¶
DB170607 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) 7. juni 2017 ¶
DB170607 Regntunge skyer lå som et teppe over Stavanger da stadig flere fans samlet seg utenfor konsertarenaen der Justin Bieber skal opptre.
DB170607 Det var mange som kom langveisfra i anledning det som har blitt beskrevet som den største konserten i Stavanger noensinne.
DB170607 ( Dagbladet ) : For femte gang er Justin Bieber ( 23 ) på norsk jord, og klokken 21.15 er den verdenskjente popstjerna ventet å dukke opp på scenen på Forus Travbane i Stavanger .
DB170607 Popstjerna ladet opp til onsdagens konsert i Stavanger med å kjøre motocross i terrenget utenfor byen.
DB170607 Det er imidlertid ikke Oslo som er destinasjonen nå, men Stavanger .
DB170607 én times kjøring utenfor Stavanger .
DB170607 ¶ KJØRTE MOTOCROSS I STAVANGER : Justin Bieber bestemte seg for å kjøre motorcross før dagens konsert i Stavanger .
DB170607 ¶ KJØRTE MOTOCROSS I STAVANGER : Justin Bieber bestemte seg for å kjøre motorcross før dagens konsert i Stavanger.
DB170607 Det var Stavanger Aftenblad som først skrev om saken.
DB170607 - De fikk kose seg på Varhaug en god time sør for Stavanger på trailsykkler både på bane og litt utenfor løypene.
DB170607 ( Dagbladet ) : Justin Bieber ( 23 ) holder i kveld konsert i Stavanger , og ladet opp til opptredenen med å kjøre motorcross tirsdag.
DB170607 Popstjerna ladet opp til onsdagens konsert i Stavanger med å kjøre motocross i terrenget utenfor byen.
DB170607 KJØRTE MOTOCROSS I STAVANGER : Justin Bieber bestemte seg for å kjøre motorcross før dagens konsert i Stavanger .
DB170607 KJØRTE MOTOCROSS I STAVANGER : Justin Bieber bestemte seg for å kjøre motorcross før dagens konsert i Stavanger.
DB170607 - De fikk kose seg på Varhaug en god time sør for Stavanger på trailsykkler både på bane og litt utenfor løypene.
DB170607 én times kjøring utenfor Stavanger .
DA170607 Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte boet til 61-åringen konkurs.
DA170607 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge saksøkernes opplysninger til grunn og at disse har et forfalt krav mot 61-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170607 61-åringen møtte ikke til onsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170607 Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt opplyser at en 20 år gammel mann er blitt pågrepet i Stavanger onsdag ettermiddag.
DA170607 En 20 år gammel mann ble pågrepet i Stavanger .
DA170607 LES OGSÅ : Sjakkeliten på plass i Stavanger
DA170607 Gunnar Berge, gründer og arrangør Bjørn Olaf Helgøy, Rosenberg-direktør Jan Narvestad og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) under Stavanger Energy Conference.
DA170607 En positiv, lavterskel møteplass, og en messe for industri og energi uten jåleri, er tanken bak den nye Stavanger Energy Conference.
DA170607 Varslet ekstremvær med regn og flom er årsaken til at brødrene ikke kommer til startstrek, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170607 Interesserte tilskuere står utenfor boligen der Justin Bieber har holdt til under sitt opphold i Stavanger .
DA170607 Foto : Per Thime Interesserte tilskuere står utenfor boligen der Justin Bieber har holdt til under sitt opphold i Stavanger .
DA170607 Det var det dyreste eneboligkjøpet i Stavanger det året.
BT170607 Barnehagelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger , Kingston University i London og Universitat Ramon Lull i Barcelona har sammen utviklet håndbøker som skal lære barnehageansatte mer om barns uttrykksmåter, språklæring og trivsel under måltider.
BT170607 Barnehagelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger , Kingston University i London og Universitat Ramon Lull i Barcelona har sammen utviklet håndbøker som skal lære barnehageansatte mer om barns uttrykksmåter, språklæring og trivsel under måltider.
AP170607 Barnehagelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger , Kingston University i London og Universitat Ramon Lull i Barcelona har sammen utviklet håndbøker som skal lære barnehageansatte mer om barns uttrykksmåter, språklæring og trivsel under måltider.
AP170607 Verdens ti best rangerte spillere er samlet til Norway Chess i Stavanger .
AP170607 Begge spillerne har ett poeng etter de to første partiene av hovedrunden i Stavanger .
AA170607 De siste årene har vi kunne se på en bil som kjører rundt på Mars, sier Røislien, som er sivilingeniørutdannet fra NTNU og har doktorgrad fra Universitetet i Stavanger .
AA170607 Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger , skriver VG.
VG170606 I ettermiddag barker de sammen i Stavanger .
VG170606 - Jentene har ikke så stort behov, men for en gutt er det godt å ha en kvinne rundt seg, mener Lotis Key, og forteller at hennes datter Abbey også kommer til Stavanger og Norway Chess denne uken.
VG170606 STAVANGER ( VG ) Wesley So ( 23 ) er nummer to på verdensrankingen i sjakk, bak Magnus Carlsen ( 26 ).
VG170606 | Carlsen klarte ikke å slå verdenstoeren : - Jeg var for tam ¶ STAVANGER ( VG ) ( Magnus Carlsen - Wesley So 1/2-1/2 ) Ingen klarte å avgjøre da verdensener Magnus Carlsen ( 26 ) møtte verdenstoer Wesley So ( 23 ) i det første partiet av Norway Chess.
VG170606 Wesley So har stefamilien på plass i Stavanger .
VG170606 Onsdag står Bieber på Forus Travbane i Stavanger under « Den Store Sommerfesten ».
VG170606 Onsdag kommer superstjernen til Stavanger .
VG170606 - For noe sprøyt ! Stavanger Aftenblads anmelder var imidlertid ikke like imponert.
SA170606 Tidligere på dagen var jeg så enormt stolt da jeg viste besøket vårt rundt på Oljemuseet og fortalte eventyret om Stavanger og oljå.
SA170606 Det gir en kollektiv dissonans som er påtagelig i Stavanger , men som rammer hele Norge.
SA170606 Verdens nest høyest rangerte spiller, Wesley So ( til venstre ), og den norske verdensmesteren Magnus Carlsen møtes i første parti i Norway Chess, verdens sterkeste sjakkturnering gjennom tidene, i Stavanger .
SA170606 I nesten fire år satt Eugene Nkuranyabahizi ( 44 ) fengslet uten dom i Stavanger fengsel.
SA170606 | Vi har sett Bieber i Aarhus, og dette kan du forvente deg i Stavanger
SA170606 | Justin Bieber-crewet er nå i Stavanger
SA170606 Boeing 737 - 33A-flyet fra Aarhus lufthavn landet på Stavanger lufthavn tidlig tirsdag ettermiddag.
SA170606 Justin Biebers crew har vært i Stavanger i flere timer allerede.
SA170606 Det tok av fra Aarhus i Danmark tirsdag ettermiddag og landet ikke lenge etter på Stavanger lufthavn, Sola.
SA170606 Se hvordan det gikk da vår Byas-journalist ble forvandlet til Justin Bieber Superstjernen har konsert i Stavanger onsdag.
SA170606 Justin Biebers crew ankom Stavanger tidligere på dagen.
SA170606 Det tok av fra Aarhus i Danmark tirsdag ettermiddag og landet ikke lenge etter på Stavanger lufthavn, Sola.
SA170606 Trondheim : 0,7 prosent siste måned, 6,4 prosent siste år, 19 dager omsetningstid ¶ Stavanger : 1 prosent siste måned, 0,7 prosent siste år, 51 dager omsetningstid ¶
SA170606 Nå stiger Stavanger , mens Oslo går nedover.
SA170606 | Egen privatsjåfør, kiropraktor og båtturer - her er luksusgrepene som lokker verdens beste sjakkspillere til Stavanger
SA170606 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen.
SA170606 Magnus Carlsen er i gang i Stavanger .
DN170606 Hovedeier og gründer av Kitchn, Wiggo Erichsen ( til venstre ) på kjøpesenteret Kvadrat utenfor Stavanger .
DN170606 - Det er tydelig at landets boligmarked i mai er snudd på hodet - med høyest prisvekst i Stavanger og høyest fall i Oslo, sier seniorøkonom Mari O.
DN170606 Størst oppgang var det i bydelene Eiganes og Våland i Stavanger , der prisveksten var på 1,3 prosent i mai fra måneden før.
DN170606 Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger , er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet, sier han.
DN170606 Tromsø : +0,3 % ( +5,0% ) ¶ Stavanger : +1,0% ( +0,7% ) ¶
DN170606 For eksempel ble det lagt ut over 40 prosent flere boliger for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor.
DB170606 ¶ NORGESKLAR : Justin Bieber spiller for 30 000 i Stavanger i morgen.
DB170606 Det er Pro Sec i samarbeid med politiet som har ansvaret for sikkerheten når Justin Bieber opptrer i Stavanger .
DB170606 - Jeg vil oppfordre alle til å benytte de 40 shuttle-bussene som er satt opp fra Stavanger og Sandnes.
DB170606 ( Dagbladet ) : Det ventes mer enn 30 000 mennesker til Forus travbane i Stavanger under morgendagens storkonsert med Justin Bieber.
DA170606 Brannvesenet rykket tirsdag kveld rykket ut etter en at en automatisk brannalarm ble utløst i Dokkgata i østre bydel i Stavanger .
DA170606 I forkant av episoden hadde paret vært på fest i Stavanger . 47-åringen hadde i utgangspunktet ikke lyst til å være med, slik at stemningen mellom dem var noe amper før de kom til festen.
DA170606 Det mente Stavanger tingrett var svært påfallende.
DA170606 Stavanger tingrett : Foto : Tore Bruland ¶
DA170606 Tirsdag møtte en 44 år gammel mann fra Hundvåg i Stavanger tingrett, tiltalt for grov kroppskrenkelse.
DA170606 Stavanger Oilers Oilers-sjef Pål Higson jobber med nye spillere inn til klubben.
DA170606 Samtidig er det første gang på to år at boligprisene i Stavanger har positiv 12 måneders vekst.
DA170606 Mai sto også for en økning i antall tilgjengelige boliger, 325 ble lagt ut for salg i Stavanger , noe som er 40,7 prosent flere enn i samme periode i 2016.
DA170606 LES OGSÅ : Svak prisoppgang i Stavanger
DA170606 I januar var omsetningstiden i Stavanger 69.
DA170606 I Stavanger har boligprisene steget med 0,7 prosent de siste 12 månedene. 12-månedsstatistikken er likevel svakere enn for landet for øvrig som har en vekst på 8,3 prosent.
DA170606 Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.226.700.
DA170606 Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger for mai var 51 dager.
DA170606 For eksempel ble det lagt ut over 40 prosent flere boliger for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor.
DA170606 Det har i mai måned blitt solgt 258 boliger i Stavanger , noe som er 20,6 prosent flere enn i mai i fjor.
DA170606 Boligprisene steg med 1 prosent i Stavanger i mai.
DA170606 Boligprisene i Stavanger økte mer i mai enn i resten av landet, hvor boligprisene sank med 1,1 prosent i snitt.
DA170606 Boligprisene i Stavanger steg 1,0 prosent i mai.
DA170606 - Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger , Bergen og Trondheim den siste måneden.
DA170606 - Boligprisene i Stavanger er fremdeles lavere enn mange andre steder i landet, og vil ventelig øke mer enn de har gjort så langt.
DA170606 Magnus Carlsen er i gang i Stavanger .
DA170606 For eksempel ble det lagt ut over 40 prosent flere boliger for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor.
DA170606 Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger , Bergen og Trondheim den siste måneden.
DA170606 Den sterkeste boligprisutviklingen hadde Stavanger med en vekst på 1,0 prosent.
BT170606 | Politiet skjøt mann i foten i Stavanger
BT170606 Politiet skjøt en 29 år gammel mann i leggen i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
BT170606 Her er alt du trenger å vite om Bieber-konserten i Stavanger .
BT170606 Trondheim : 0,7 prosent siste måned, 6,4 prosent siste år, 19 dager omsetningstid ¶ Stavanger : 1 prosent siste måned, 0,7 prosent siste år, 51 dager omsetningstid ¶
BT170606 Nå stiger Stavanger , mens Oslo går nedover.
BT170606 | Egen privatsjåfør, kiropraktor og båtturer - her er luksusgrepene som lokker verdens beste sjakkspillere til Stavanger
BT170606 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen.
AP170606 Trondheim : 0,7 prosent siste måned, 6,4 prosent siste år, 19 dager omsetningstid ¶ Stavanger : 1 prosent siste måned, 0,7 prosent siste år, 51 dager omsetningstid ¶
AP170606 Nå stiger Stavanger , mens Oslo går nedover.
AP170606 | Egen privatsjåfør, kiropraktor og båtturer - her er luksusgrepene som lokker verdens beste sjakkspillere til Stavanger
AP170606 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen.
AP170606 Magnus Carlsen er i gang i Stavanger .
AA170606 Stavanger har nå den sterkeste prisutviklingen, og har så langt i år en sterkere utvikling enn byer som Bergen og Trondheim.
AA170606 For eksempel ble det lagt ut over 40 prosent flere boliger for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor.
AA170606 Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger , Bergen og Trondheim den siste måneden.
AA170606 Den sterkeste boligprisutviklingen hadde Stavanger med en vekst på 1,0 prosent.
AA170606 På den annen side hadde Stavanger den største prisveksten - på 1,0 prosent.
AA170606 Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger , er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet, sier Geving.
VG170605 » Gjennom en serie videoer i samarbeid med Stavanger Aftenblad, gir han råd om hvordan leve godt med seg selv og flokken sin.
SA170605 Både brannvesenet og politiet rykket mandag ettermiddag ut til en bilbrann ved avkjøringen fra E39 på Hinna i Stavanger .
SA170605 En mann ble slått ned på Skagen i Stavanger natt til mandag.
SA170605 Leder av Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen.
SA170605 - Hvor mange mobbere har måttet bytte skole og hvor mange ganger har mobbeofre gjort det, spør Kristoffer Sivertsen, leder av Stavanger Frp.
SA170605 Bieber-konserten skal, i likhet med i Stavanger , gjennomføres på en travbane.
SA170605 Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.
SA170605 På pressekonferansen før kampen i Norway Chess i Stavanger røpte Carlsen at sjakkspilleren hadde kjørt bil til byen.
SA170605 Mange stjerner på plass i Stavanger .
SA170605 Turneringen i Stavanger startet med lynsjakkturnering mandag.
SA170605 På pressekonferansen før kampen røpte Carlsen at han hadde sjakkspilleren kjørt bil til Stavanger .
SA170605 Magnus Carlsen i spill mot Hikaru Nakamura i Stavanger mandag.
FV170605 På pressekonferansen før kampen i Norway Chess i Stavanger røpte Carlsen at sjakkspilleren hadde kjørt bil til byen.
FV170605 Mange stjerner på plass i Stavanger .
DB170605 Turneringen i Stavanger starter med en lynsjakkturnering i dag ( mandag ).
DB170605 Turneringen i Stavanger starter med en lynsjakkturnering i dag ( mandag ).
DA170605 Klokken 23.45 søndag ble en kvinne truet med kniv til å gi fra seg bilen i Haugesundsgate på Storhaug i Stavanger .
DA170605 Alle fem ble tatt med til Stavanger universitetssjukehus i Sea King-helikopter for sjekk.
DA170605 | Sjakkeliten på plass i Stavanger
DA170605 Verdensmester Magnus Carlsen stiller i spissen for samtlige av verdens beste sjakkspillere når turneringen starter i Stavanger i dag.
DA170605 Verdens beste sjakkspillere, med Magnus Carlsen i spissen, har kommet til Stavanger .
DA170605 Lynsjakken og de første rundene i hovedturneringen spilles på Clarion-hotellene Air og Energy, mens de siste tre rundene spilles i Stavanger Konserthus.
DA170605 I tillegg til Carlsen, er storheter som indiske Vishy Anand og Levon Aronian fra Armenia på plass i oljebyen, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170605 Astrid Instanes har trivdes med fikse løsninger på 34 kvadrat, men selger nå én av Stavanger minste eneboliger.
BT170605 På pressekonferansen før kampen i Norway Chess i Stavanger røpte Carlsen at sjakkspilleren hadde kjørt bil til byen.
BT170605 Mange stjerner på plass i Stavanger .
AP170605 Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.
AP170605 På pressekonferansen før kampen i Norway Chess i Stavanger røpte Carlsen at sjakkspilleren hadde kjørt bil til byen.
AP170605 Mange stjerner på plass i Stavanger .
AP170605 Turneringen i Stavanger starter med en lynsjakkturnering i dag ( mandag ).
AP170605 Magnus Carlsen i spill mot Hikaru Nakamura i Stavanger mandag.
AA170605 | Sjakkeliten på plass i Stavanger
AA170605 Verdens beste sjakkspillere, med Magnus Carlsen i spissen, har kommet til Stavanger .
AA170605 Lynsjakken og de første rundene i hovedturneringen spilles på Clarion-hotellene Air og Energy, mens de siste tre rundene spilles i Stavanger Konserthus.
AA170605 I tillegg til Carlsen, er storheter som indiske Vishy Anand og Levon Aronian fra Armenia på plass i oljebyen, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170604 Og han er ikke i tvil om hva som blir høydepunktet i Stavanger : ¶
VG170604 Men saken løste seg til slutt, blant annet ved at Karjakin forpliktet seg til å komme til Stavanger i 2017.
VG170604 - Jeg er veldig tent, sier han til VG - og opplyser at trener Peter Heine Nielsen kommer til å være til stede i Stavanger .
VG170604 Fem poeng på elleve kamper, og bare to poeng på de seks siste, er grusomme tall for storklubben i Stavanger .
VG170604 | Ville scener da Viking endelig vant ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Kristiansund 2-1 ) Det så ut til å bli nok et poengtap hjemme for Viking, men på overtid av overtiden dukket en spiller opp som ikke har startet én kamp i år.
VG170604 Etterlengtet jubel : Viking hadde spilt 540 minutter Eliteserie-fotball siden forrige seier da Patrick Pedersen sendte Stavanger til himmels med sin overtidsscoring mot Kristiansund.
SA170604 Om en tar på seg regionbrillene har Stavanger , Ålgård, Klepp, Bryne og Sandnes arenaer som sammen er svært relevante til å realisere turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor aldersbestemte klasser.
SA170604 « We don't have all the answers », var et annet slagord som føk over storskjermen i Stavanger konserthus denne dagen.
SA170604 « Statoil kan ikke lengre tillate seg å bli overrasket dersom oljeprisen går nedover igjen », sa konsernsjef Eldar Sætre i Stavanger konserthus.
SA170604 | Det er langt fra Stavanger til Paris ¶
SA170604 Statoil og Stavanger har vært gjennom krevende år.
SA170604 Konserthuset i Stavanger 22. mai : Statoil har invitert til Statoil Future Energy Forum 2017.
SA170604 Disse utgjør drøye 97 prosent av utslippene, men ble knapt nevnt på fremtidsmessen i Stavanger .
SA170604 Det er langt fra Stavanger til Paris.
SA170604 Stavanger har mistet mange arbeidsplasser.
SA170604 Om en tar på seg regionbrillene har Stavanger , Ålgård, Klepp, Bryne og Sandnes arenaer som sammen er svært relevante til å realisere turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor aldersbestemte klasser.
SA170604 Ti av verdens beste sjakkspillere er på vei til Stavanger .
SA170604 Nå kommer begge til Stavanger .
SA170604 Ni personer ble natt til søndag bortvist fra Stavanger sentrum, én person måtte forlate Egersund sentrum.
SA170604 Klokken 23.56 : Mannlig bilfører stanses på Løkkeveien i Stavanger sentrum.
SA170604 Klokken 02.13 : Mann anmeldes for besittelse av hasj i Stavanger sentrum.
SA170604 Klokken 01.35 : Mann bortvises fra Stavanger sentrum på grunn av adferd og beruselse.
AP170604 Stavanger ( 9. plass ), Trondheim ( 10 ) og Oslo ( 13 ) er helt i toppen.
VG170603 Stakkars Stavanger .
VG170603 Med slike kamerater trenger i alle fall ikke Stavanger flere fiender.
SA170603 Uttalelser som kaptein Torstein Sæd ga til sin ektefelle om dette ble gjengitt i bevisopptak ved Stavanger byrett i 1986.
SA170603 Andersen fra Stavanger savner sønnen sin inderlig.
SA170603 Klokken 02.51 natt til lørdag ble en dørvakt i Stavanger sentrum slått til av en gjest, melder politiet.
SA170603 Hjalmar Kvam er leder av programrådet i Stavanger symfoniorkester.
SA170603 Det gjenspeiles i Stavanger symfoniorkesters program for neste sesong.
SA170603 Over 150 konserter i sentrum av Stavanger på bare én dag ?
SA170603 I helger og ferier bytter de ut Stavanger og Egersund med Hidra og Sørlandet.
SA170603 Da starter Norway Chess i Stavanger .
FV170603 I helger og ferier bytter de ut Stavanger og Egersund med Hidra og Sørlandet.
FV170603 Da starter Norway Chess i Stavanger .
DB170603 Tour des Fjords-avtale sikrer 10 WorldTour-lag til Stavanger
DB170603 Tilbake i Stavanger stod han over Tour des Fjords for første gang i karrieren, men han fikk vist at formen var brukbar da han vant den lokale Uno-X-cupen på onsdag, foran ryttere som Sven Erik Bystrøm og Daniel Hoelgaard.
DB170603 - Vi har en aksjon ved Nevlunghavn på oppdrag fra Hovedredningssentralen i Stavanger .
DA170603 Nødetatene rykket ut til Stavanger universitetssjukehus etter en gasslekkasje i natt.
DA170603 En avdeling på Stavanger universitetssjukehus ble evakuert etter en gasslekkasje i natt.
DA170603 I stedet er det planlagte vannmuseet på Vålandstårnet finansiert over vann- og avløpsgebyrene alle boligeiere i Stavanger må betale.
DA170603 Et nyoppusset Vålandstårn er en pryd for hele Stavanger og viktig for lag og organisasjoner og turfolk i byens folkerikeste bydel.
DA170603 I stedet er det planlagte vannmuseet på Vålandstårnet finansiert over vann- og avløpsgebyrene alle boligeiere i Stavanger må betale.
DA170603 Et nyoppusset Vålandstårn er en pryd for hele Stavanger og viktig for lag og organisasjoner og turfolk i byens folkerikeste bydel.
DA170603 Betydelig mengder skjegg og selvutnevnte laboratorierotter preget starten på Musikkfest i Stavanger .
BT170603 Da starter Norway Chess i Stavanger .
AP170603 Når man blir tatt så mange ganger burde det vært reagert langt strengere enn bare forelegg, sier politioverbetjent Rune Svensen - leder for trafikk og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon, til TV 2.
AP170603 Da starter Norway Chess i Stavanger .
AA170603 Arrangementet, som i begynnelsen het « Musikkens Dag » går av stabelen blant annet i Oslo, på Nesodden, i Moss, Stavanger , Bergen, Trondheim og Tromsø.
AA170603 Når man blir tatt så mange ganger burde det vært reagert langt strengere enn bare forelegg, sier politioverbetjent Rune Svensen - leder for trafikk og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon, til TV 2.
AA170603 | Avdeling på Stavanger universitetssjukehus ble evakuert etter gasslekkasje ¶ Stavanger universitetssjukehus måtte evakuere en avdeling med seks pasienter på grunn av en lekkasje i en oksygentank natt til lørdag.
AA170603 | Avdeling på Stavanger universitetssjukehus ble evakuert etter gasslekkasje ¶
AA170603 Politiet i Stavanger fikk melding om hendelsen klokken 0.44.
SA170602 Sandelson i Stavanger Aftenblad 26. mai om Oslo Høyres forslag om norskopplæring i barnehagen.
SA170602 Gjester på Skansen hotell i Stavanger måtte fredag kveld evakuerer etter at det i 23-tiden kom melding om røykutvikling inne på hotellet.
SA170602 Uenigheten oppsto på overfarten fra Tau til Stavanger rundt midnatt natt til fredag.
SA170602 Utbryterne fra Stavanger Frp, ekteparet Kari og Øyvind Raustein, har meldt seg inn i Høyre, og sørger dermed for at bystyrets største gruppe øker fra 19 til 21 representanter.
SA170602 Preben Falck i Stavanger turistforening ser ulemper med å legge til rette for Hollywood-filming på Preikestolen.
DN170602 Oslo - Bærum og Stavanger - Sola ble brukt som eksempler på hvor Skjelstad ønsker sammenslåing.
DB170602 ( Dagbladet ) : Stavanger universitetssykehus har evakuert en avdeling med seks pasienter som følge av en oksygengass-lekkasje, melder politiet på Twitter.
DB170602 Tina Jørgensen ( 20 ) ble funnet drept i en kum tre mil utenfor Stavanger i september 2000.
DB170602 Tina : 20 år gamle Tina Jørgensen ble funnet drept i en kum, tre mil utenfor Stavanger i 2000.
DA170602 Odd Rune Torstrup møtte fredag i et fengslingsmøte med sin klient i Stavanger tingrett.
DA170602 Stavanger tingrett kom fredag til at 39-åringen ikke skulle løslates.
DA170602 LES OGSÅ : Firma i oljebransjen har gått konkurs ¶ Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Grip Personlig Trening AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170602 Det var firmaet Grip Personlig Trening AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170602 Dommen er allerede anket og saken skal opp i Gulating lagmannsrett i Stavanger til høsten.
DA170602 Frp vil kutte all offentlig støtte til den norske kirke, her representert ved Domkirken i Stavanger .
DA170602 Svenske Anders Moberg flyttet til Stavanger i 1998.
DA170602 LES OGSÅ : Her er Stavanger kommunes nye kultursjef ¶
DA170602 Han er cellist i Stavanger Symfoniorkester ( SSO ), dirigent for Stavanger amatørsymfoniorkester og lærer ved Stavanger kulturskole.
DA170602 Han er cellist i Stavanger Symfoniorkester ( SSO ), dirigent for Stavanger amatørsymfoniorkester og lærer ved Stavanger kulturskole.
DA170602 Han er cellist i Stavanger Symfoniorkester ( SSO ), dirigent for Stavanger amatørsymfoniorkester og lærer ved Stavanger kulturskole.
DA170602 Den vanligvis så snakkesalige svensken var både ydmyk og beæret da han mottok Stavanger kommunes kulturpris fredag formiddag.
DA170602 - Det er nok ikke mulig å få en finere anerkjennelse enn dette, sier Anders Moberg om å vinne Stavanger kommunes kulturpris.
DA170602 | Hun blir UDs kvinne i Jordan ¶ Stavanger Aps Sahfana M.
DA170602 Vi vil med disse endringene fortsatt ha et svært dyktig lag i arbeidet med å utforme politikken for framtidens Stavanger, sier Stavanger Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun.
DA170602 Vi vil med disse endringene fortsatt ha et svært dyktig lag i arbeidet med å utforme politikken for framtidens Stavanger , sier Stavanger Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun.
DA170602 Hun tar med seg hele familien fra Stavanger til Jordan.
DA170602 Hun har gjort en veldig god jobb for Arbeiderpartiet i Stavanger .
DA170602 Det skriver Stavanger Ap i en pressemelding fredag.
DA170602 Det medfører en rekke rokeringer for Stavanger Ap.
DA170602 Arnt-Heikki Steinbakk ( 59 ) tar over for Ali og blir Arbeiderpartiets nye fraksjonsleder i kommunalstyret for levekår i Stavanger .
DA170602 Han mener trykket og gutsen som gjør det gøy å gå på kamp, nesten uavhengig av resultatet, ikke finnes i Stavanger i dag.
DA170602 - Viking-supporterne i Stavanger må våkne nå.
DA170602 - Vi har blitt kjent med en god del som har « feil » dialekt, men som har mor eller far eller en annen tilknytning til Stavanger .
DA170602 Reformen er hentet fra Stavanger kommunes omstillingsprosjekt, og fører forhåpentligvis til nasjonale standarder for sykehjemsmåltider.
DA170602 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) var i Stavanger tidligere i uken for en dialog med pårørende, brukere og fagpersoner om kvalitetsreformen « Leve hele livet ».
DA170602 Frp har allerede foreslått et nasjonalt senter for sykehjemsmat i Stavanger , og forslaget er så godt at det bør jobbes videre med.
DA170602 Det er stor kompetanse på sykehjemskjøkkenet Stavanger Byggdrift driver, Måltidets Hus har kloke hoder og jakter på nye oppgaver - og som en av Norges beste matbyer har Stavanger stjernekokker som gjerne bidrar med bedre mat på sykehjemmene.
DA170602 Det er stor kompetanse på sykehjemskjøkkenet Stavanger Byggdrift driver, Måltidets Hus har kloke hoder og jakter på nye oppgaver - og som en av Norges beste matbyer har Stavanger stjernekokker som gjerne bidrar med bedre mat på sykehjemmene.
DA170602 Stavanger og andre byer har hatt sine heftige runder om sykehjemsmåltider- og kjøkkener, en debatt som uavhengig av utfallet har vært bevisstgjørende.
BT170602 FOTBALL : Thomas Andersen på kamp mellom Viking og Tromsø i Stavanger 2008 sammen med onkelen, Bernhard Andreassen.
AA170602 La ned studiestedet i Stavanger i 2014 ¶
VG170601 Til Stavanger får han med seg sin trener Peter Heine Nielsen, som skal legge gode planer for verdensmesteren.
VG170601 Per Henry Borch i produksjonsselskapet Truenorth Norway, som har sendt inn søknaden, understreker at han ikke vil kommentere Stavanger Aftenblads spekulasjoner om hvilken film som skal spilles inn.
VG170601 I etterkant vil vi evaluere om dette var vellykket, sier daglig leder Audun Rake til Stavanger Aftenblad.
VG170601 Foto : STAVANGER TURISTFORENING ¶
VG170601 | Stavanger Aftenblad : Tom Cruise og « Mission Impossible » på Preikestolen ¶
VG170601 Stavanger Aftenblad melder at Tom Cruise har planer om å spille inn scener til den sjette « Mission Impossible»-filmen der.
VG170601 Tina skulle bare gå hjem fra Stavanger sentrum natt til søndag 24. september i 2000.
VG170601 Kripos sin avdeling for alvorlige uoppklarte saker ( Cold Case ) ser nå med nye briller på det nå 17 år gamle drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.
VG170601 I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.
VG170601 Hun lå skjult i en kum ved Bore kirke, tre mil utenfor Stavanger .
VG170601 Da hadde de i nesten ett år vært siktet for å ha drept Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.
SA170601 Mannen er lettere skadet, ifølge en pressemelding fra Stavanger universitetssjukehus.
SA170601 Klokka 18.11 fikk politiet melding om en trafikkulykke på Madlamarkveien, ved Madlamark kirke i Stavanger .
SA170601 Ønsker å ta vare på ¶ Stavanger sentrum, men like gjerne Sandnes, Haugesund og Egersund, har særegne trehus-områder.
SA170601 Når tre virker på store bygg 348 regntunge dager i Stavanger , er det mange plasser i verden vi kan eksportere kompetansen vår også.
SA170601 Gi ideen liv og gjøre Stavanger , Sandnes, Haugesund og Egersund sentrum til levende laboratorier for nye måter å bygge og integrere det tradisjonelle.
SA170601 Da saken startet i Stavanger tingrett torsdag morgen, nektet tiltalte straffskyld.
SA170601 Når Stavanger innfører piggdekkgebyr i høst, blir det ikke plater i veibanen som skiller pigg fra piggfritt.
SA170601 For å jobbe smartere, foreslår han og ei styringsgruppe å reduserer fra 17 til 8 sokn i Stavanger .
SA170601 Ei styringsgruppe ledet av Tor Magne Nesvik, foreslår at 17 sokn i Stavanger skal reduseres til åtte.
SA170601 Lunde er utdannet innen PR, kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda, og har i tillegg studert sosiologi ved Universitetet i Stavanger .
SA170601 Lunde er 27 år gammel og kommer fra stillingen som mulighetsutvikler i Greater Stavanger , med spesiell kompetanse innen kommunikasjon og markedsføring.
SA170601 Helga Strand Vestbø, som har hatt jobben i sju år, slutter i august, for å bli administrasjonssjef i Helse Stavanger , hos sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne.
SA170601 Camilla Lunde FOTO : Joachim Steinbru / Greater Stavanger
SA170601 - Jeg gleder meg til å jobbe med ordføreren, og ser frem til spennende oppgaver i Stavanger kommune, sier Lunde.
SA170601 Om du har behov for nytt pass kan du bestille time ved passkontoret i Stavanger og Sandnes her.i ¶
DN170601 Oslo - Bærum og Stavanger - Sola ble brukt som eksempler på hvor André Skjelstad ønsker sammenslåing.
DB170601 Stavanger , Rennesøy, Finnøy ¶ 19.
DB170601 Lenger ned i saken finner du en liten oversikt over steder med utepils i Oslo, Tromsø, Bergen, Stavanger , Trondheim og Kristiansand.
DB170601 Her er en liten oversikt over noen steder med uteservering i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger , Tromsø og Kristiansand.
DB170601 Stavanger : ¶
DA170601 « Kl 18.11 melding om trafikkulykke, Madlamarkveien, Stavanger , en person skal være fastklemt, nødetater er på vei, » skriver Rogaland brann og redning på Twitter.
DA170601 Retten er ikke i tvil om at siktede har kompetanse til å forspille bevis og at han vil benytte denne kompetansen så snart han blir løslatt », heter det i fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett.
DA170601 Pågått lenge ¶ Stavanger tingrett kom til at det fortsatt var bevisforspillelsesfare og at varetektsfengsling i nye fire uker ikke var et uforholdsmessig inngrep.
DA170601 I Stavanger tingrett opplyste Norwegian Hospitality Ships AS at de har en gjeld på 135.000 kroner og at selskapets aktiva han en anslått verdi på null kroner.
DA170601 Det var firmaet Norwegian Hospitality Ships AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170601 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170601 I 2009 besto Musikkfest Stavanger av to scener og 25 band.
DA170601 Stavanger har rikelig med mesener, noe Stavanger Oilers nyter godt av i form av Tore Christiansen og Viking gjennom Ole Rugland og en rekke andre næringslivsfolk.
DA170601 I likhet med Stavanger har mye vært vondt og vanskelig i Bergen de siste årene.
DA170601 Bergens egen jazzfestival Nattjazz har i likhet med vår egen Maijazz slitt for å komme i balanse, men ulikt hva som skjer i Stavanger kan festivalens daglige leder gjerne få en telefon med forespørsel om kontonummeret.
DA170601 Stavanger har rikelig med mesener, noe Stavanger Oilers nyter godt av i form av Tore Christiansen og Viking gjennom Ole Rugland og en rekke andre næringslivsfolk.
DA170601 - ARY har vi kjent til lenge ettersom hun har holdt til i Stavanger og allerede vært aktiv i byens kunst- og kulturliv.
DA170601 - ARY har vi kjent til lenge ettersom hun har holdt til i Stavanger og allerede vært aktiv i byens kunst- og kulturliv.
DA170601 Thorbjørnsen ( V ) og ordfører Christine Sagen Helgø ( H ), under omvisningen i nye Stavanger museum.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) talte under gjenåpningen av Stavanger museum torsdag.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Matmagasinet i Stavanger museum kan besøkes også uten billett til museumsutstillingene.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Barne- og ungdomsteateret stod for musikken under åpningen av Stavanger museum, sammen med Stavanger studentsangforening og Jernbanens musikkorps Stavanger .
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Barne- og ungdomsteateret stod for musikken under åpningen av Stavanger museum, sammen med Stavanger studentsangforening og Jernbanens musikkorps Stavanger.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Barne- og ungdomsteateret stod for musikken under åpningen av Stavanger museum, sammen med Stavanger studentsangforening og Jernbanens musikkorps Stavanger.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Administrerende direktør i MUST Stavanger , Siri Aasvitsland, sammen med Per A.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Administrerende direktør for MUST Stavanger, Siri Aasvitsland, gleder seg over det nyrenoverte Stavanger museum, men sier det fortsatt trengs et løft av museene i Stavanger .
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Administrerende direktør for MUST Stavanger, Siri Aasvitsland, gleder seg over det nyrenoverte Stavanger museum, men sier det fortsatt trengs et løft av museene i Stavanger.
DA170601 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Administrerende direktør for MUST Stavanger , Siri Aasvitsland, gleder seg over det nyrenoverte Stavanger museum, men sier det fortsatt trengs et løft av museene i Stavanger.
DA170601 Fem nye utstillinger, større kafe og universell utforming er bare noe av det som er nytt hos Stavanger museum.
DA170601 Daglig leder for Matmagasinet, Else Rødland, er fornøyd med nye lokaler i Stavanger museum.
DA170601 Siden 2015 har hun vært mulighetsutvikler i Greater Stavanger , med ansvar for kommunikasjon og markedsføring.
DA170601 Lunde er utdannet innen PR, kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda, og har i tillegg studert sosiologi ved Universitetet i Stavanger, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.
DA170601 Lunde er utdannet innen PR, kommunikasjon og media fra Høgskulen i Volda, og har i tillegg studert sosiologi ved Universitetet i Stavanger , skriver Stavanger kommune i en pressemelding.
DA170601 Foto : Stavanger kommune ¶
DA170601 - Jeg gleder meg til å jobbe med ordføreren, og ser frem til spennende oppgaver i Stavanger kommune, sier Lunde.
BT170601 - Vi kan ikke kommentere hvem som er oppdragsgiver, sier Per Henry Borch i produksjonsselskapet Truenorth Norway til Stavanger Aftenblad.
AA170601 Dette godtas ikke og det blir rettssak, sier advokat Olav Sylte til Stavanger Aftenblad.
AA170601 Forsand kommune har mottatt søknad om filmopptak og bruk av helikopter på Preikestolen, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170601 Denne dommen er anket og ankesaken skal opp i Gulating lagmannsrett i Stavanger nå i juni. ( ©NTB ) ¶ | 680.000 nordmenn må fornye europeisk helsetrygdkort ¶ 680.000 nordmenn fikk nye helsetrygdkort for tre år siden.
AA170601 I fjor høst var det Stavanger og Bergen som lå an til å få det nye kontoret.
SA170531 Ferja er på verksted i Stavanger , men går vanligvis i sambandet Halhjem-Sandvikvåg.
SA170531 Ifølge Aftenbladet var dette reaksjonen da den politiske ledelsen i Stavanger kommune fikk øynene opp for hvordan en mann med en ROP-lidelse lever - i en leilighet, tildelt ham av kommunene, i et kommunalt drevet bofellesskap, med døgnbemanning.
SA170531 Stavanger kommune har retningslinjer som skal sikre kontakt med familier/pårørende til brukere over 18 år som får tjenester innen området psykiske helse og rus.
SA170531 Bildet er fra Hillsong i Stavanger .
SA170531 Les mer : ¶ | Stavanger får globalt toppmøte.
SA170531 Det skjer når Stavanger tar imot Global Parliament of Mayors ( GPM ).
SA170531 Kirken krever at Stavanger kommune overfører eiendomsretten til større områder rundt flere av byens kirkebygg.
SA170531 | Se bildene fra « nye » Stavanger Museum ¶
SA170531 juni åpner Stavanger Museum igjen etter oppussingen.
DB170531 Tour des Fjords-avtale sikrer 10 WorldTour-lag til Stavanger
DB170531 Dagestad bor i Stavanger og tilbringer ofte sommeren på familiehytta i Grimstad.
DB170531 Siden 2015 har fartøyet hentet opp 34 278 mennesker fra middelhavet, hvorav 99 var døde, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170531 Foto : NTB/Scanpix ¶ 37-åringen fra Stavanger er en kjent person i det kriminelle miljøet i distriktet, og var i utgangspunkt siktet for å ha voldtatt fire kvinner i rusmiljøet.
DA170531 Saken har nylig vært til behandling i Stavanger tingrett.
DA170531 Politiet måtte rykke ut da de fikk melding om at en aggressiv mann med banjo gikk rundt i Stavanger sentrum og truet folk.
DA170531 I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett vekt på at saken var blitt svært gammel, uten at 66-åringen kan lastes for dette.
DA170531 | Tar imot 100 ordførere fra hele verden ¶ Stavanger blir vertskap for det internasjonale ordførerparlamentet ( Global Parliament of Mayors ) sitt årsmøte i år.
DA170531 Foto : Tone Helene Oskarsen ¶ - Stavanger har lange tradisjoner for internasjonale samarbeid, og vi mener Global Parliament of Mayors vil få stor betydning og påvirkningskraft framover, sier ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) i en pressemelding.
DA170531 Det globale ordførerparlamentet ( GPM ) ble etablert i 2016 og sekretariatet for ligger i Haag og Stavanger er foreløpig eneste norske by som er med.
DA170531 Det er midt mellom to andre store arrangement i Stavanger , den internasjonale litteraturfestivalen Kapittel ( 20. - 24.september ) og Nordic Edge Expo ( 26. - 28. september ) ¶
DA170531 - Global Parliament of Mayors er et viktig forum for Stavanger å delta aktivt i - spesielt på bakgrunn av posisjonen vi har internasjonalt som smartby og som friby for forfulgte forfattere.
DA170531 Av : Marthe Kristine Østerud Bjerke ( Stavanger KrF ) ¶
DA170531 Varsling er ubehagelig, det samme er besøk av Arbeidstilsynet og andre myndigheter, men dette er noe Stavanger kommunes ledere og alle andre ledere må tåle uten frykt for omdømmet.
DA170531 LEDER : Kritikk og tilsyn kan i neste runde føre til forbedringer - noe Stavanger kommune åpenbart trenger.
DA170531 Kritikk og tilsyn kan i neste runde føre til forbedringer - noe Stavanger kommune åpenbart trenger.
DA170531 I Stavanger ruller det for tiden to saker der det kan se ut som om kommunen ser på varslerne som et større problem enn varslingens innhold.
DA170531 Ali ( Ap ) er en av politierne som krever et varslerombud i Stavanger .
DA170531 I Stavanger har syv restauranter fått plass i guiden : ¶
DA170531 - Aarhus er fortsatt lillebror til København, og Stavanger lillebror til Oslo.
DA170531 Stavanger , på sin side, har et par restauranter som burde kunne konkurrere i verdenstoppen, det handler kun om å fortelle verden om dem, mener Husa.
DA170531 Onsdag samler Isaksen eksperter, representanter fra bydeler og etater i Oslo, Drammen, Skedsmo, Moss, Bergen og Stavanger og folk fra minoritetsmiljøer for å drøfte hvordan regjeringen kan nå målet om å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
AP170531 Onsdag samler Isaksen eksperter, representanter fra bydeler og etater i Oslo, Drammen, Skedsmo, Moss, Bergen og Stavanger og folk fra minoritetsmiljøer for å drøfte hvordan regjeringen kan nå målet om å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
AP170531 Her er den norske lovgivningen i utakt med resten av Norden, sier advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup til Stavanger Aftenblad.
AP170531 FOTO : Pål Christensen / Stavanger Afrtenblad ¶
AA170531 Før årsskiftet ble 25-åringen dømt til åtte måneders fengsel i Stavanger tingrett for oppbevaring av 1,5 kilo marihuana og oppbevaring av våpen og ammunisjon.
AA170531 25-åringen ville, ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett, sannsynligvis sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige, og pendler til Norge for å jobbe, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170530 Søndag får Viking muligheten til å forbedre poengfangsten, når Kristiansund kommer til Stavanger .
SA170530 Ved 13.50-tiden melder rederiet at det vil gå hurtigbåt fra linje 1 klokken 14.45, 15.20 fra Tau og 16 fra Stavanger .
SA170530 SISTE : Normal drift i sambandet fra avgangen fra Stavanger til Tau klokken 16.40, melder Norled. 13.20-avgangen i rute 2 måtte innstilles grunnet tekniske problemer tirsdag ettermiddag.
SA170530 Norled satte inn hurtigbåt mellom Stavanger og Tau tirsdag ettermiddag.
SA170530 Hovedmotivet på 500-kroneseddelen er redningsskøyten RS 14 « Stavanger », designet av Norges mest kjente båtbygger og konstruktør Colin Archer.
SA170530 Her sammen med universitetslektor Lars Atle Kjøde, også han ansatt ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger .
SA170530 Benn Folkvord, til høyre, er professor i skatte- og selskapsrett ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger .
SA170530 « Azura » kom til Stavanger tirsdag morgen i 7.30-tiden.
SA170530 Tirsdag ettermiddag seiler skipet videre via Hardanger og nordover Vestlandet, det skal blant annet til Lofoten, opplyser Anders Bang-Andersen i Stavanger kommune.
SA170530 Cruiseskipene « Azura » og « Saga Pearl II » har klappet til kai i Stavanger tirsdag morgen.
SA170530 " Saga Pearl II " har med seg 500 turister til Stavanger .
SA170530 Stavanger : Klokken 01.00 ble en 40 år gammel mann kontrollert av politipatrulje i Hillevåg.
SA170530 Etter kritikk fra flere varslere, tar Stavanger kommunes rådmann initiativ til å etablere et uavhengig varslingssekretariat i Rogaland.
SA170530 FOTO : Faksimile Stavanger Aftenblad 16. mai 1998 ¶
SA170530 « Viking Star » legger til kai i Stavanger ved 10-tiden onsdag formiddag og blir liggende til klokken 18.
SA170530 « Viking Sea » ankommer Stavanger klokken 8, mens søsterskipet ankommer byen to timer senere.
SA170530 « Viking Sea » ankommer Stavanger klokken 8 onsdag morgen og drar videre på ettermiddagen.
SA170530 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger .
SA170530 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger.
SA170530 Sjekk oversikten : Dette er cruiseskipene som kommer til Stavanger i år i ¶
SA170530 Det er ikke ofte det skjer, men onsdag besøker to prikklike cruiseskip Stavanger samtidig.
SA170530 Det er ikke ofte de to skipene fortøyer i samme havn på samme dag, men i år vil det gjenta seg to ganger til i Stavanger .
SA170530 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170530 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170530 Eldre må få opp pulsen for ikke å bli tidlig pleietrengende, viser ny studie utført av to studenter ved Universitetet i Stavanger .
SA170530 Stavanger Ap vil ha utredet om kommunen kan overta hele hullet.
SA170530 Mens 80-åringen Stavanger lufthavn stadig fornyer seg og eser ut, jobbes det nå hardt i kulissene for å sikre vekst også i passasjerer og flyruter.
FV170530 Frank Westad ( 55 ), Stavanger .
DB170530 Neste runde kommer Kristiansund på besøk til Stavanger .
DB170530 Konfrontert med at det nødvendigvis blir spekulasjoner rundt hans egen rolle i Stavanger i tiden som kommer, svarer Burchnall : ¶
DB170530 - Vi vet ikke hva som har skjedd eller om det er avfyrt skudd, men vi har fått melding om at det er hørt skudd, sier operasjonsleder Karstein Tendenes i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.
DA170530 Det var firmaet Vip Fs AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170530 Dermed ble det bestemt at selskapet skulle melde oppbud i Stavanger tingrett.
DA170530 Stavanger tingrett kom til at Vip Fs AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170530 I 2016 etablerte også Easyfiks Norge AS en ekspresskiosk på Tasta Senter i Stavanger , men denne er lagt ned.
DA170530 I Lagårdsveien i Stavanger ble en 22 år gammel mann kontrollert.
DA170530 Konfrontert med at det nødvendigvis blir spekulasjoner rundt hans egen rolle i Stavanger i tiden som kommer, svarer Burchnall : ¶
DA170530 Kommende søndag kommer Kristiansund på besøk til Stavanger .
DA170530 | Ser til Stavanger for eldreløsninger ¶
DA170530 Ap har slitt med å få fotfeste i storbyområder som Stavanger og Bergen, og partiet gjør det ikke lettere for seg selv med vedtak som er anti-by.
DA170530 Uten NRK Rogalands journalistikk er det knapt noen i Stavanger som ville ha visst om levende liv i Haugesund.
DA170530 Totalt benyttet om lag 3 713 000 passasjerer togtilbudet mellom Stavanger og Egersund i 2016.
DA170530 En journalist i Oslo vil sannsynligvis ha en helt annen tilnærming hvis hun dekker den samme Statoil-pressekonferansen som en kollega fra Stavanger .
DA170530 Vindmøllebakken i Stavanger er tuftet på et en modell arkitektene i Helen & Hard kaller « gaining by sharing », som innebærer at ved å dele oppnår man sosiale gevinster.
AP170530 Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har startet forskningsprosjekter som blant annet ser på : Kommunikasjon mellom barn og mellom barn og voksne ved bruk av digitale verktøy.
AP170530 Hovedmotivet på 500-kroneseddelen er redningsskøyten RS 14 « Stavanger », designet av Norges mest kjente båtbygger og konstruktør Colin Archer.
AA170530 - Vi vet ikke hva som har skjedd eller om det er avfyrt skudd, men vi har fått melding om at det er hørt skudd, sa operasjonsleder Karstein Tendenes i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad etter at politiet ble varslet om hendelsen klokka 19.21 tirsdag kveld.
VG170529 Da kommer en annen nedrykkskandidat, Kristiansund, til Stavanger .
VG170529 Den vil snurre enda fortere dersom folk i Stavanger fortsetter å velge resignasjon fremfor raseri.
VG170529 * 1 Det er blitt noe stadig gråere over Viking de siste årene, der snakkisene i norsk fotball sjeldnere og sjeldnere har hatt utspring i Stavanger .
VG170529 Linda Steen på sin side, valgte å fortsette å bo i Sverige med mann og tre barn, men pendler hver uke til Stavanger .
SA170529 Nye 50- og 500-lapper, med motiv av fyrtårn og redningsskøyten « Stavanger » kommer mot slutten av 2018.
SA170529 Bør være rom for et musikkanlegg ¶ Stavanger kommune betaler ca. 82 millioner kroner over kommunebudsjettet hvert år til Kirkelig Fellesråd.
SA170529 « I Sandnes er det i snitt 18,5 elever per lærertime, snittet i Stavanger er 19,0 og snittet for storbyene er 18,9 », skriver Arne Buchholdt Espedal.
SA170529 Men hopper bukk over at Sandnes-skolen ligger godt over kommuner som Stavanger og Kristiansand, og ikke minst godt over snittet i storbyene i Norge.
SA170529 I Sandnes er det i snitt 18,5 elever per lærertime, snittet i Stavanger er 19,0 og snittet for storbyene er 18,9.
SA170529 Det måtte til for å realisere Stavanger kajakklubbs nye lokaler.
SA170529 Daglig leder, Yngvar Skoland og styreleder Kristin Hvidsten i Stavanger kajakklubb, foran klubbens nybygg i Lundsvågen på Hundvåg.
SA170529 Hvordan kan roboter gjøre Stavanger kommune raskere og bedre for innbyggerne ?
SA170529 - Kulturlivet må se hverandre i øynene, ikke over skuldrene, sier Arnfinn Bjerkestrand, som blir ny kultursjef i Stavanger .
SA170529 Det vil gi musikkbransjen i Stavanger et betydelig løft og være en svært viktig brikke for videre bransjeutvikling, sier daglig leder ved Tou Scene, Per Arne Alstad.
SA170529 Det er også en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres i kulturbyen Stavanger .
SA170529 Det er også en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres i kulturbyen Stavanger , sier ordførere Christine Sagen Helgø.
SA170529 De nye øvingsrommene vil bety mye for den enkelte musiker, noe som igjen vil gi mange gode konsertopplevelser for publikum, mener ordfører i Stavanger , Christine Sagen Helgø.
SA170529 Hans Storhaug, som var senterets direktør, håper materialet blir værende samlet i Stavanger .
SA170529 Så sent som i fjor var Galiani aktuell som assistent trener til Pål Guldbransen i Stavanger Oilers.
SA170529 Lillestrøm vant, mens Oslo ble nummer 16, Trondheim nummer syv, Stavanger nummer fem og Kristiansand nummer to.
SA170529 Malmö Redhawks - Stavanger Oilers ¶
SA170529 Kometa Brno - Stavanger Oilers ¶
SA170529 KalPa Kuopio - Stavanger Oilers ¶
SA170529 oktober : ¶ Stavanger Oilers - KalPa Kuopio ¶
SA170529 august : ¶ Stavanger Oilers - Malmö Redhawks ¶
SA170529 august : ¶ Stavanger Oilers - Kometa Brno ¶
FV170529 To avganger mellom Kristiansand og Stavanger ble rammet, og NSB organiserte alternativ transport. 03811-tipser ¶ | - Jeg har ikke vært nede i tosifra siden jeg gikk for presten ¶
DB170529 I STAVANGER VIL de mest troende selvfølgelig slå terminlista i bordet sammen med den siste halvtimen i Drammen og med rette si det er nitten serierunder igjen og 57 poeng igjen å spille om.
DB170529 De nye 50- og 500-lappene kommer i slutten av 2018, og skal ha motiv av fyrtårn og av redningsskøyten « Stavanger ».
DA170529 Pågripelsen skjedde i Stavanger sentrum klokken 21.00.
DA170529 Stavanger tingrett viste også til at pengene er sendt til personer som er dømt for eller kan knyttes til narkotikaforbrytelser.
DA170529 Det var firmaet Makeupmania.no som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170529 LES OGSÅ : Burgerrestaurant i Stavanger konkurs ¶
DA170529 Stavanger tingrett kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170529 Stavanger tingrett kom til at dette ikke var tilfeller og kom til at det var flere omstendigheter som gjorde at en kunne se vekk fra hans forklaring.
DA170529 LES OGSÅ : Student fikk inndratt 1,2 millioner kroner ¶ Stavanger tingrett la til grunn at selskapet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170529 Det var Skatt Vest som var i Stavanger tingrett og begjærte at boet til World Wide Workers Norway AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170529 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170529 | Slik er Oilers' CHL-oppsett ¶ Stavanger Oilers åpner høstens Champions Hockey League med to hjemmekamper.
DA170529 Stavanger Oilers åpner Champions Hockey League 24. august.
DA170529 Stavanger Oilers er regjerende norgesmester og eneste norske innslag i Champions Hockey League. ( ©NTB ) ¶
DA170529 Det lille selskapet Neodrill fra Ålgård i Rogaland har fått en midlertidig forføyning i Stavanger tingrett som nekter Statoil å bruke den såkalte Cap-X-teknologien, skriver Dagens Næringsliv.
DA170529 Vi skal bruke området ved Stavanger Forum, men er sikker på at dette blir en folkefest uansett.
DA170529 Nytt neste år er også at start og målområdet flyttes i Stavanger .
DA170529 Han håper også å se flere tilreisende, for eksempel fra cruisebåter som ligger til kai i Stavanger .
DA170529 - Vi har ikke sett så mye på løypenettet ennå, men i og med at vi blant annet har flyttet målområdet, er det naturlig at vi skal se syklistene ofte i Vågen i Stavanger som en del av løypa, sier Roy Hegreberg.
DA170529 Tre arbeidere ble bortvist da de malte en privat bolig i Stavanger .
DA170529 Startdato er foreløpig ikke fastsatt men direktør for kultur og byutvikling i Stavanger kommune, Gunn Jorunn Aasland, håper det kan bli allerede tidlig i august.
DA170529 Foto : Vidar Ruud/NTB scanpix ¶ - Stavanger satser stort på kunst og kultur, og jeg ser fram til å bidra i de store og spennende sakene som kommer de neste årene, uttaler han på Stavanger kommunes nettside.
DA170529 Arnfinn Bjerkestrand er ansatt som ny kultursjef i Stavanger kommune.
DA170529 - Stavanger satser stort på kunst og kultur, og jeg ser fram til å bidra i de store og spennende sakene som kommer de neste årene, uttaler han på Stavanger kommunes nettside.
DA170529 - Stavanger har satset, og satser, stort på kunst og kultur.
DA170529 Venstre vil at alle medarbeidere i Stavanger kommune skal kunne melde fra om kritiske og kritikkverdige forhold på en god og trygg måte.
DA170529 Thorbjørnsen, medlem av Stavanger bystyre, politisk gruppeleder ( alle Stavanger Venstre ) ¶
DA170529 Thorbjørnsen, medlem av Stavanger bystyre, politisk gruppeleder ( alle Stavanger Venstre ) ¶
DA170529 Likevel, varslersaken omtalt i Stavanger Aftenblad, tilsier at vi ikke kan vente ett år med å styrke varslingsinstituttet.
DA170529 KRONIKK : Mye tyder på at de siste årenes styrking av varslervernet i Stavanger kommune ennå har mange utfordringer.
DA170529 I løpet av de snart fire årene som er gått siden det første varselet har forholdene det ble varslet om vært innom en rekke instanser, foruten Stavanger kommune.
DA170529 I begynnelsen av 2017 skrev vi også en kronikk i denne avis om forholdene for varslerne i Stavanger kommune.
DA170529 Det er ikke sikkert at løsningen i den omtalte varslersaken om bofellesskapet er å avvikle det i sin form slik som levekårssjefen i Stavanger kommune har tatt til orde for.
DA170529 Av : Annette Frøyland, medlem av lønns- og administrasjonsutvalget, Line Cecilie Møller Christensen, medlem av kommunalstyret for levekår, Kristina Iden, varamedlem av kommunalstyret for levekår, Hege Eriksen Nordbøe, varamedlem av Stavanger bystyre, Per A.
DA170529 - Venstre vil at alle medarbeidere i Stavanger kommune skal kunne melde fra om kritiske og kritikkverdige forhold på en god og trygg måte, skriver kronikkforfatterne.
DA170529 Katrine Finsnes er anestesilege ved Stavanger universitetssjukehus.
DA170529 Så uansett hvordan du snur og vender på det, er Hammer Race Stavanger umåtelig spennende.
DA170529 Samtlige ventilasjonsanlegg styres sentralt i energiavdelingen i Stavanger Eiendom.
DA170529 Jeg har også besøkt samtlige sykehjem og aldershjem i Stavanger .
DA170529 Her har regjeringen som del av flere tiltakspakker mot arbeidsledigheten overført 221 millioner kroner direkte til Stavanger kommune, og så kommer Sahfana Mubarak fra Arbeiderpartiet og kaller det hele en bløff i et leserinnlegg her i avisen 8. mai.
DA170529 Flertallspartiene i Stavanger har gjentatte ganger slått fast betydningen av eiendomsmessig verdibevaring, og satte av nærmere 30 millioner i budsjettet til løpende rehabilitering i 2017.
DA170529 Dessuten, i motsetning til hva Mubarak forsøker gi uttrykk av, har Stavanger kommune både administrativt og politisk tatt vedlikeholdsutfordringene på alvor.
DA170529 Deretter meldte Stavanger Eiendom inn de nødvendige behov for vedlikehold og dette ble vedtatt i HØP-en 2013 - 2016.
DA170529 Nye 50- og 500-lapper, med motiv av fyrtårn og redningsskøyten « Stavanger » kommer mot slutten av 2018.
BT170529 Lillestrøm vant, mens Oslo ble nummer 16, Trondheim nummer syv, Stavanger nummer fem og Kristiansand nummer to.
AP170529 I Oslo avslutter de en ni dagers rundreise til Stavanger , Bergen - inkludert reise med Flåmsbanen.
AP170529 Nye 50- og 500-lapper, med motiv av fyrtårn og redningsskøyten « Stavanger » kommer mot slutten av 2018.
AP170529 I Oslo avslutter de en ni dagers rundreise til Stavanger , Bergen - inkludert reise med Flåmsbanen.
AP170529 Lillestrøm vant, mens Oslo ble nummer 16, Trondheim nummer syv, Stavanger nummer fem og Kristiansand nummer to.
AA170529 Nye 50- og 500-lapper, med motiv av fyrtårn og redningsskøyten « Stavanger » kommer mot slutten av 2018.
AA170529 Nye 50- og 500-lapper, med motiv av fyrtårn og redningsskøyten « Stavanger » kommer mot slutten av 2018.
AA170529 Det lille selskapet Neodrill fra Ålgård i Rogaland har fått en midlertidig forføyning i Stavanger tingrett som nekter Statoil å bruke den såkalte Cap-X-teknologien, skriver Dagens Næringsliv.
AA170529 Nye 50- og 500-lapper, med motiv av fyrtårn og redningsskøyten « Stavanger » kommer mot slutten av 2018.
VG170528 En av de skadde er sendt til sykehus i Stavanger med luftambulanse.
VG170528 - En person er sendt med luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus.
SA170528 Dries Van Gestel forsøkte seg mot slutten, men ble tatt igjen mot slutten på brusteinene inne i Stavanger .
SA170528 I 1950 tegnet han denne eneboligen i Stavanger .
SA170528 KANSKJE KRISTOFF : Når Tour des Fjords og Hammer Race Stavanger slås sammen neste år, blir forhåpentlig også Alexander Kristoff å se på startstreken.
SA170528 De neste fem årene vil Stavanger og Sandnes samle verdens beste sykkellag når sykkelorganisasjonen Velon innlemmer rogalandsbyene i sitt nye løpskonsept.
SA170528 Dries Van Gestel forsøkte seg mot slutten, men ble tatt igjen mot slutten på brusteinene inne i Stavanger .
SA170528 Uttalelser for spillere, trener og ledere viser likevel at realiteten i Stavanger har sunket inn.
SA170528 Publikum i Stavanger er så bortskjemte at de bare snur ryggen til når klubben sliter.
SA170528 Men det virker urimelig at ikke en by som Stavanger skal klare å få et godt lag på bena dersom den drives godt.
SA170528 I Stavanger mobiliseres venner og aksjonærer i en ambisiøs aksjon for å skaffe penger til nye spillere.
SA170528 Kristiansund skal til Stavanger og møter Viking i neste serierunde.
SA170528 Trolig blir Anna Sture tatt opp i elitegruppen mandag, etter god roing i Stavanger i helgen.
FV170528 Søndag kveld opplyser Helse Stavanger at mannen er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil.
FV170528 - En person er sendt med luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus.
FV170528 Sørlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane vil få etapper annethvert år, mens Stavanger og Sandnes avslutter sykkelfesten hvert år.
FV170528 Med bedre startfelt blir vi også mer interessante for mediene, sier rittdirektør Roy Hegreberg til Stavanger Aftenblad.
FV170528 Han er prosjektleder for Tour des Fjords i Agder og var søndag i Stavanger sammen med fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen og Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen i anledning at neste års løype for Tour des Fjords ble presentert.
FV170528 I 1950 tegnet han denne eneboligen i Stavanger .
DN170528 Etter plagiatanklager fra det lille selskapet Neodrill nekter Stavanger tingrett Statoil å bruke en ny teknologi i sommerens oljeleting.
DB170528 Slik velger du riktig pulsklokke ¶ fra Content aller ¶ STAVANGER ( procycling.no ) : Team Coop og sportsdirektør Olav Aleksander Benjaminsen hadde forberedt seg godt til den siste og avgjørende etappen av Tour des Fjords.
DB170528 Med 30 kilometer til mål og inn på de lokale rundene i Stavanger var avstanden ett minutt opp til hovedfeltet.
DB170528 Inn i Grisabakken siste gang plasserer han seg godt fremme, det samme gjør han inn mot spurten i Vågen, i Stavanger .
DB170528 ¶ BANER VEI FOR MANGE STORLAG : Med et Velon-samarbeid får Stavanger 10 lag fra øverste nivå til neste års sykkelfest.
DB170528 Slik velger du riktig pulsklokke ¶ fra Content aller ¶ STAVANGER ( procycling.no ) : I et år der kun Dimension Data, LottoNL-Jumbo og fire mann fra Team Sunweb inntok 2.1-rittet, kunne rittsjef Roy Hegreberg søndag slå tilbake med store nyheter.
DB170528 Planen er å spre konseptet neste år, og for halvannen uke siden ble partene altså enige om en avtale som sender konseptet til Stavanger .
DB170528 PS : I en pressemelding fra Tour des Fjords, bekrefter også Velon samarbeidet : - Vi er glade for å ønske Stavanger velkommen til Hammer Series.
DB170528 Det var en lettet og glad rittsjef som snakket med procycling.no etter pressekonferansen i Stavanger , søndag morgen.
DB170528 Slik velger du riktig pulsklokke ¶ fra Content aller ¶ STAVANGER ( procycling.no ) : - Det hjelper alltid å ta en del seirer.
DB170528 PALLEN : Det var Edvald Boasson Hagen som fikk stå øverst på pallen i Stavanger , flankert av Dries Van Gestel ( venstre ) og Timo Roosen ( høyre ) Foto : Szymon Gruchalski/Tour des Fjords ¶
DB170528 Før søndagens etappe var han fem sekunder bak belgieren, og med bonussekunder underveis var han kun sekundet bak da rytterne nærmet seg målgang i Stavanger ..
DB170528 Foran de mange fremmøtte i Stavanger viste han sin enorme klasse inne på den siste kilometeren.
DB170528 Kristiansund skal til Stavanger og møter Viking i neste serierunde.
DB170528 Slik velger du riktig pulsklokke ¶ fra Content aller ¶ STAVANGER ( procycling.no ) : Edvald Boasson Hagen sikret sammenlagtseieren i Tour des Fjords på meget overbevisende vis i Vågen i Stavanger.
DB170528 STAVANGER ( procycling.no ) : Edvald Boasson Hagen sikret sammenlagtseieren i Tour des Fjords på meget overbevisende vis i Vågen i Stavanger .
DB170528 Inn på de tre lokale rundene i Stavanger , som inneholdt den svært tøffe Grisabakken, 300 meter med 17 prosent gjennomsnittlig stigning, jaget Jensens gruppe hardt.
DB170528 Etter halvannen times kjøring vendte rytterne vestover mot kysten og Varhaug, hvor rittet skulle gå nordover igjen, mot Stavanger .
DB170528 Boasson Hagen tok innpå sammenlagtleder Dries Van Gestel underveis på innlagte spurter og lå bare ett sekund bak belgieren foran finalen i Stavanger .
DB170528 - En person er fløyet til Stavanger sykehus med det som betengnes som alvorlige skader.
DA170528 Foto : Pål Karstensen Belgiske Dries Van Gestel endte til slutt opp med den hvite ungdomstrøyen, etter å ha tapt den gule ledertrøyen på siste etappe inn til Stavanger .
DA170528 I samarbeid med Velon endrer sykkelrittet konsept i Stavanger , da helgen blir omgjort til en lagkonkurranse med minimum ti World Tour-lag på startstreken.
BT170528 I 1950 tegnet han denne eneboligen i Stavanger .
BT170528 Dries Van Gestel forsøkte seg mot slutten, men ble tatt igjen mot slutten på brusteinene inne i Stavanger .
AP170528 Mens Tour des Fjords ble avsluttet med Edvald Boasson Hagen-seier i Stavanger søndag, markerte en annen norsk syklist seg lenger ned på kontinentet.
AP170528 KANSKJE KRISTOFF : Når Tour des Fjords og Hammer Race Stavanger slås sammen neste år, blir forhåpentlig også Alexander Kristoff å se på startstreken.
AP170528 De neste fem årene vil Stavanger og Sandnes samle verdens beste sykkellag når sykkelorganisasjonen Velon innlemmer rogalandsbyene i sitt nye løpskonsept.
AP170528 Dries Van Gestel forsøkte seg mot slutten, men ble tatt igjen mot slutten på brusteinene inne i Stavanger .
AP170528 Kristiansund skal til Stavanger og møter Viking i neste serierunde.
AP170528 Trolig blir Anna Sture tatt opp i elitegruppen mandag, etter god roing i Stavanger i helgen.
AA170528 | Alvorlige øyeinfeksjoner også i Stavanger nylig ¶
AA170528 Vi beklager sterkt det som har inntruffet og den ekstra belastningen det har påført pasientene, sa overlege Kyrre Meberg ved Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) til NRK.
AA170528 Sykehuset i Stavanger endret rutiner etter hendelsen.
AA170528 Seks personer kunne ha blitt blinde da de fikk en infeksjon etter en rutinebehandling på Stavanger universitetssjukehus, meldte NRK i april.
AA170528 Olavs hospital, kjenner til saken fra Stavanger .
AA170528 Nylig skjedde noe lignende i Stavanger .
AA170528 En person er fløyet til sykehus i Stavanger etter en frontkollisjon på E39 ved Flekkefjord søndag ettermiddag.
AA170528 - En person er sendt med luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus.
VG170527 Tour des Fjords avsluttes søndag med en 163 kilometer lang etappe mellom Hinna og Stavanger .
VG170527 Det skal være tre flyvninger mellom London og Oslo i dag, og ett fly skal etter planen også gå fra Stavanger til London i ettermiddag.
VG170527 Torsdag fikk hun nyheten om at tre mørkerøde og svarte katter var funnet i Hålandskogen på Sola utenfor Stavanger .
VG170527 GROTESK : - Dette er helt forkastelig, sier Siv Askeland i dyrevernsorganisasjonen Lucas om funnet av tre dumpede katter utenfor Stavanger .
VG170527 Blant Skjævelands kunder er Siv Hodne, som driver Husfliden Stavanger .
SA170527 Men jeg tror foreldre, ledere og utøver ville fort blitt leie av å bruke så mye penger på å reise til Stavanger hver gang man skal trene eller spille kamp.
SA170527 | Helen & Hard : Stavanger kan bli den NYE trebyen ?
SA170527 Sør-Vest politidistrikt Stavanger meldte om forholdet ved 13.15-tiden lørdag ettermiddag.
SA170527 Allerede nå nevnes Stavanger kunstmuseums utstilling med Kitty Kielland som en av sommerens store kunstbegivenheter her i landet.
SA170527 Tour des Fjords avsluttes søndag med en 163 kilometer lang etappe mellom Hinna og Stavanger .
DB170527 SANDNES ( procycling.no ) : Det var duket for skikkelig sykkelfest i Rogaland på den fjerde etappen fra Stavanger til Sandnes i Tour des Fjords, og etappen levde for alvor opp til forventningene.
DB170527 Men lørdag formiddag opplyser Stavanger Universitetssjukehus at mannen er alvorlig skadd, men at tilstanden hans er stabil.
DA170527 Tour des Fjords-feltet satte avgårde på lørdagens etappe i strålende solskinn i Stavanger .
DA170527 Like over klokken 14.00 tok rytterne fatt på dagens 162 kilometer lange etappe fra Stavanger til Sandnes.
DA170527 Foto : Pål Karstensen Coops August Jensen hilser til de fremmøtte på starten av lørdagens etappe, sammen med sine lagkamerater under dagens innskrivning i Stavanger .
DA170527 Både i Stavanger , Bergen og Trondheim er det finvær og gode temperaturer i helga, mens Tromsø har det kjøligere - men solfylt - til glede for båtfolk, solbadere og terrassenytere.
BT170527 I Stavanger er det 24 grader, mens det i Egersund er 22 grader ved 18-tiden lørdag.
AP170527 Tour des Fjords avsluttes søndag med en 163 kilometer lang etappe mellom Hinna og Stavanger .
AA170527 Ida ( 23 ) er fra Stavanger , men har lærlingplass hos NDR i Trondheim.
AA170527 Både i Stavanger , Bergen og Trondheim er det finvær og gode temperaturer i helga, mens Tromsø har det kjøligere - men solfylt - til glede for båtfolk, solbadere og terrassenytere. ( ©NTB ) ¶
AA170527 Men lørdag formiddag opplyser Stavanger Universitetssjukehus at mannen er alvorlig skadd, men at tilstanden hans er stabil.
SA170526 Sør-Vest politidistrikt Stavanger meldte om hendelsen på Twitter klokka 12.00 fredag, og alle nødetater rykket ut.
SA170526 Sør-Vest politidistrikt Stavanger fikk melding om hendelsen, som fant sted på Årsvollveien, klokken 14.10.
SA170526 Like før klokken 15 opplyste politiet at MC-fører var kjørt til Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) med ambulanse.
SA170526 Sør-Vest politidistrikt Stavanger fikk melding om hendelsen, som fant sted i Årsvollveien, klokken 14.10.
SA170526 Like før klokken 15 opplyste politiet at MC-førerenvar kjørt til Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) med ambulanse.
SA170526 FOTO : Ronny Hjertås ¶ Stavanger Univeritessjukehus ( SUS ) melder lørdag formiddag at mannens tilstand er alvorlig og ustabil.
SA170526 I ledelsen i Stavanger kommunes helse- og omsorgsetater synes det å være viktigere å ta vare på seg selv og sin behagelige jobbsituasjon, enn å gjøre noe med problemer som påvises av såkalte « varslere ».
SA170526 DEBATT : I ledelsen i Stavanger kommunes helse- og omsorgsetater synes det å være viktigere å ta vare på seg selv og sin behagelige jobbsituasjon, enn å gjøre noe med problemer som påvises av såkalte « varslere ».
SA170526 mai om forholdene ved det gjeldende bofellesskapet for rusmisbrukere, og ikke minst om den ledelseskulturen som synes å råde i Stavanger kommunes levekårsetater.
SA170526 FOTO : Thomas Ergo ¶ Stavanger Aftenblad har i en serie reportasjer den siste uken avslørt aldeles umenneskelige forhold i et lokalt bokollektiv for psykisk syke med rusproblemer ( Aftenbladets magasin 20. mai ).
SA170526 De horrible forholdene i bokollektivet i Stavanger er med andre ord ikke beboernes, men politikernes ansvar.
SA170526 De horrible forholdene i bokollektivet i Stavanger er ikke beboernes, men politikernes ansvar.
SA170526 Siste etappe kjøres søndag, og ender i Stavanger .
SA170526 Tidligere Vålerenga-spiller Bengt Eriksen synes det er synd om Viking rykker ned - selv om klubben har mistet litt av taket på Stavanger .
SA170526 Med bare fem poeng på ti kamper er situasjonen bekmørk i Stavanger og Viking.
SA170526 - Hvis de klarer å få mye ut i Skien, Sogndal og Sarpsborg, hvorfor skal de ikke kunne ha bedre lag i Stavanger , Kristiansand ( Start ) og Oslo ( Vålerenga ), spør han retorisk.
DB170526 MC-føreren fått førerkortet beslaglagt, melder Stavanger Aftenblad.
DB170526 Stavanger universitetssjukehus opplyser at mannen er alvorlig skadd, men at tilstanden hans er stabil.
DB170526 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) May 26, 2017 ¶
DB170526 Rundt tre timer senere var mannen hentet ut, ifølge Stavanger Aftenblad.
DA170526 Stavanger universitetssjukehus opplyser at mannen er alvorlig skadd, men at tilstanden hans er stabil.
DA170526 Blant annet skal han ha brutt seg inn i lokalene til Stavanger Turistforening ved å knuse en rute.
DA170526 Blant annet skal han forsynt seg fra lokalene til Stavanger Turistforening.
DA170526 april skal han også ha brutt seg inn i en frisørsalong i Stavanger sentrum og tatt en dataskjerm og minst 3800 kroner fra kasseapparatet.
DA170526 Onsdag starter saken mot den tidligere rektoren på Møllehagen skole i Stavanger .
DA170526 Verken bussvei eller ordinære bussruter i Stavanger kan bli finmaskede nok til at foreldres kjøring mellom barnehage, jobb og hjem kan erstattes.
DA170526 SV har snudd og blitt et antibompengeparti i Stavanger .
DA170526 LEDER : Verken bussvei eller ordinære bussruter i Stavanger vil bli finmaskede nok til at foreldres kjøring mellom barnehage, jobb og hjem kan erstattes, skriver Bjørn G.
DA170526 Derfor er det oppsiktsvekkende og samtidig betryggende at Stavanger SV har tatt en ekstrarunde om bompengene som skal finansiere mye av byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren.
DA170526 Stavanger Ap pådro seg nesten politisk tinnitus da lokallaget vraket bybaneplanene partiet hadde gått i spissen for, til heller å fronte bussveien.
BT170526 Siste etappe kjøres søndag, og ender i Stavanger .
BT170526 Tidligere Vålerenga-spiller Bengt Eriksen synes det er synd om Viking rykker ned - selv om klubben har mistet litt av taket på Stavanger .
BT170526 Med bare fem poeng på ti kamper er situasjonen bekmørk i Stavanger og Viking.
BT170526 - Hvis de klarer å få mye ut i Skien, Sogndal og Sarpsborg, hvorfor skal de ikke kunne ha bedre lag i Stavanger , Kristiansand ( Start ) og Oslo ( Vålerenga ), spør han retorisk.
AP170526 Hun bor i København, men har jobbet som sykepleiervikar i flere norske byer, blant annet Bergen, Stavanger og Haugesund.
AP170526 Hun bor i København, men har jobbet som sykepleiervikar i flere norske byer, blant annet Bergen, Stavanger og Haugesund.
AP170526 Siste etappe kjøres søndag, og ender i Stavanger .
AP170526 Tidligere Vålerenga-spiller Bengt Eriksen synes det er synd om Viking rykker ned - selv om klubben har mistet litt av taket på Stavanger .
AP170526 Med bare fem poeng på ti kamper er situasjonen bekmørk i Stavanger og Viking.
AP170526 - Hvis de klarer å få mye ut i Skien, Sogndal og Sarpsborg, hvorfor skal de ikke kunne ha bedre lag i Stavanger , Kristiansand ( Start ) og Oslo ( Vålerenga ), spør han retorisk.
AA170526 Det norske skipet Siem Pilot klappet torsdag til kai i Randaberg ved Stavanger etter å ha tjenestegjort i to år i EUs grensestyrke Frontex.
AA170526 99 av dem var døde, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170526 MC-føreren fått førerkortet beslaglagt, melder Stavanger Aftenblad.
AA170526 Stavanger universitetssjukehus opplyser at mannen er alvorlig skadd, men at tilstanden hans er stabil. ( ©NTB ) ¶
AA170526 Rundt tre timer senere var mannen hentet ut, ifølge Stavanger Aftenblad.
VG170525 Sportsansvarlig i Stavanger Aftenblad, Stig Nilssen, mener at Viking må forsterke laget i sommer.
SA170525 Knapt en fjerdedel av den aktiviteten vi har en vanlig helg, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik ved Sør-Vest politidistrikt sin operasjonssentral i Stavanger .
SA170525 Fire menn bortvist fra Torget i Stavanger klokka 01.00 på grunn av slagsmål ».
SA170525 Én Twitter-melding med hendelser har Sør-Vest politidistrikt - Stavanger lagt ut etter årets natt til Kristi Himmelfartsdag : ¶
SA170525 Han kom helt fra Stavanger og Kverulantkatedralen for å slakte Okka by.
SA170525 Politibåten i Stavanger måtte torsdag formiddag bistå en fritidsbåt som ikke fant veien på grunn av tåke.
SA170525 Politibåten i Stavanger er på vei for bistå fritidsbåten.
SA170525 « Mein Schiff 4 » kom til Stavanger i halv åtte-tiden, etter å ha tilbragt onsdag i Haugesund.
SA170525 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger .
SA170525 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger.
SA170525 To nesten nye cruiseskip besøker Stavanger torsdag.
SA170525 Sjekk oversikten : Dette er cruiseskipene som kommer til Stavanger i åri ¶
SA170525 Fredag kommer det lille cruiseskipet Saga Pearl II til Stavanger .
SA170525 FOTO : Carina Johansen ¶ | 3000 cruiseturister til Stavanger torsdag ¶
SA170525 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170525 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170525 irske Keith Farnan fikk Spor 5 til å le av Stavanger onsdag kveld.
SA170525 Tour des Fjords avsluttes i Stavanger søndag. ( ©NTB ) ¶
FV170525 Tour des Fjords avsluttes i Stavanger søndag. ( ©NTB ) ¶
FV170525 Slik pleier Vågen i Stavanger å se ut når Alexander Kristoff spurter om seieren.
DA170525 Vi håper firma i hele distriktet ser et potensial hos oss, det gjelder også firma i Stavanger .
DA170525 Grete Kvinnesdal i Stavanger Utvikling KF, Dag Mossige ( Ap ), Frode Myrhol ( FNB ) og Kristoffer Joner ( Ap ) er under Nytorget for å se på de gamle toalettlokalene.
BT170525 I Bergen har rundt 20 avganger og ankomster blitt kansellert, og i Florø alle, skriver Stavanger Aftenblad.
BT170525 Tour des Fjords avsluttes i Stavanger søndag. ( ©NTB ) ¶
AP170525 Tour des Fjords avsluttes i Stavanger søndag. ( ©NTB ) ¶
AA170525 I Bergen har rundt 20 avganger og ankomster blitt kansellert, og i Florø alle, skriver Stavanger Aftenblad.
SA170524 Traseen i Stavanger skal kjøres tre ganger som avslutning av etappen, og veiene vil være stengt mellom 14.00 og 16.00.
SA170524 Dette gjelder også rutene fra Sandnes som går til Stavanger sentrum.
SA170524 Alle busser til og fra Stavanger innstilles i dette tidsrommet.
SA170524 mai fra Hinna Park til Stavanger : ¶
SA170524 mai fra Hinna Park til Stavanger : ¶
SA170524 mai fra Stavanger til Sandnes : ¶
SA170524 Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter.
SA170524 Fra møte i Stavanger bystyre.
SA170524 KRONIKK : Stavanger SV har ved flere anledninger støttet bompengefinansiering av veiprosjekter, men tenker nå nye tanker.
SA170524 Det er flere grunner til at vi stemmer imot den fremforhandlede byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen og kommunene Stavanger , Sandnes, Sola og Randaberg.
SA170524 Det Stavanger SV nå gjør betyr ikke at vi aldri mener det skal være en brukerfinansiering av samferdselsutbygginger.
SA170524 Derfor vil ikke Stavanger SV starte med bompenger - vi vil bygge ut kollektivtransporten kraftig, betalt over skatteseddelen ! 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattige familier.
SA170524 Derfor vil ikke Stavanger SV starte med bompenger - vi vil bygge ut kollektivtransporten kraftig, betalt over skatteseddelen ! 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattige familier.
SA170524 | Stavanger SVs nye bompenge-tanker ¶
SA170524 Stavanger SV ønsker at denne avtalen reforhandles, og at ordføreren kommer tilbake med mer kollektivtrafikk, gode gang- og sykkelveier til byens innbyggere.
SA170524 Stavanger SV tenker nytt om bompenger.
SA170524 « Poenget er at Avinor ikke ønsker at det skal være en direkterute fra Stavanger Lufthavn, Sola, bildet, til Frankfurt.
SA170524 i Næringsforeningen, Harald Minge, krever i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad 16. mai 2017 handling.
SA170524 Poenget er at Avinor ikke ønsker at det skal være en direkterute fra Stavanger til Frankfurt.
SA170524 Det er derfor en avsporing å legge opp til en regionskamp ( atter en gang ) mellom Bergen og Stavanger , men hvis vi nå sammenligner rutetilbudet utenlands ( ekskludert charter ) fra de to flyplassene, så er det ganske likt.
SA170524 Avinor kjører nå en stor annonsekampanje på busskur her i regionen : « Halla Stavanger ! !
SA170524 Stavanger og Bergen hadde hhv. 1,4 og 1,9 millioner passasjerer på slik ruteflyging utenlands.
SA170524 Slikt skjer ikke i alle bydeler i Stavanger .
SA170524 Det er jo bolig- og arealmangel politikerne i Stavanger har begrunnet all annen hardhendt bydelsfortettingen med.
SA170524 Areal til boligbygging var - og er - et knapphetsgode i Stavanger .
SA170524 Aldrilandet Stavanger - mer behagelig enn virkeligheten vi skal betale fori ¶
SA170524 Eneboligen i Edvard Griegs vei på Stokka i Stavanger er et verdifullt og tidstypisk eksempel på boligarkitektur fra 1960-tallet.
SA170524 « Dette er ille, » erkjente Stavanger Eiendom, men pekte på kommunens levekårsavdeling som den ansvarlige.
SA170524 Klokka 00.13 : En 28-ring ble stoppet av politiet for kontroll på Storhaug i Stavanger .
SA170524 Boligen fikk bare minimale skader, melder Sør-Vest poltidistrikt Stavanger på Twitter.
SA170524 Sør-Vest politidistrikt Stavanger fikk ifølge operasjonsleder Henning Andersen melding om arbeidsulykken klokka 22.36 tirsdag kveld, og sendte ut en patrulje til stedet.
SA170524 Olje- og energiminister Terje Søviknes bekrefter at Statoils hovedkontor fortsatt skal ligge i Stavanger .
SA170524 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) slår fast at Statoils hovedkontor fortsatt skal ligge i Stavanger .
DB170524 Nå varsler 27-åringen at han vil anke dommen i Stavanger tingrett på fire års fengsel og til å betale 175 000 kroner i oppreisning.
DB170524 Da hun hadde drukket seg bevisstløs, bar han henne inn i hennes eget soverom og voldtok henne der, ifølge dommen som Stavanger Aftenblad skriver om.
DA170524 Nattklubbeieren forklarte i Stavanger tingrett at han ikke hadde dyttet kontrolløren, men at han hadde rettet armen mot henne for å stoppe henne.
DA170524 En nattklubbeier i Stavanger nekter for å ha dyttet en skjenkekontrollør.
DA170524 Det var i slutten av januar i år Stavanger tingrett kom til at nattklubbeieren var skyldig i å ha dyttet en skjenkekontrollør.
DA170524 Den aktuelle natten var to skjenkekontrollører ute og sjekket utesteder i Stavanger , og nattklubben var det siste stedet de besøkte.
DA170524 Da saken var oppe i Stavanger tingrett la retten følgende til grunn : ¶
DA170524 Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at boet til en 56 år gammel mann ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170524 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170524 Han erkjente at det ikke ville bli enkelt å ta igjen teten fram mot målgangen i Stavanger til helgen.
DA170524 Vi vil at flere skal velge Stavanger ! Stavanger Høyre og flertallspartiene er glad for utviklingen, og vi skal gjøre vårt for å forsterke den.
DA170524 Vi vil at flere skal velge Stavanger !
DA170524 Vi har allerede i dag dyktige studenter som setter dagsorden, gjennom Studentorganisasjonen ved UiS, BIS ved BI Stavanger, studentrådet på VID Stavanger , fagskolene, Velferdstinget og Studentsamskipnaden.
DA170524 Vi har allerede i dag dyktige studenter som setter dagsorden, gjennom Studentorganisasjonen ved UiS, BIS ved BI Stavanger , studentrådet på VID Stavanger, fagskolene, Velferdstinget og Studentsamskipnaden.
DA170524 Stavanger Høyres klare ambisjon er å utvikle Stavanger til en av landets mest attraktive universitetsbyer.
DA170524 Når du leser dette, er et nytt studentråd vedtatt av et samlet Stavanger bystyre.
DA170524 Nå skal de også få et felles forum for å bidra til utviklingen av framtidens Stavanger .
DA170524 KRONIKK : Stavanger skal være blant landets mest attraktive studentbyer.
DA170524 Gjennom godt vertskap skal vi bidra til at Stavanger blir et opplagt førstevalg for stadig flere.
DA170524 Det nye studentrådet blir et viktig skritt på veien ! Stavanger Høyres klare ambisjon er å utvikle Stavanger til en av landets mest attraktive universitetsbyer.
DA170524 Det har vi i Stavanger , og en av våre styrker er samarbeidet mellom akademia og næringsliv.
DA170524 Stavanger må framstå ikke bare som et bra sted for å lære, men også et kjekt sted å være.
DA170524 Stavanger Høyres klare ambisjon er å utvikle Stavanger til en av landets mest attraktive universitetsbyer.
DA170524 mai fra Hinna Park til Stavanger ¶ ¶ | « Drøye påstander fra Rødt » ¶
DA170524 mai fra Stavanger til Sandnes : ¶
DA170524 Han synes det er positivt at Stavanger blir en del av Nordic Safe Cities, et nettverk med nordiske byer som jobber mot radikalisering og ekstremisme.
BT170524 I løpet av dagene terrorangrepene pågikk, deltok jeg som forsker i den sentrale krise- og beredskapsledelsen ved Statoils hovedkvarter i Stavanger .
SA170523 Vel, Stavanger kommune - jeg skal love dere at det er mange ute på gulvet som ikke opplever at dere har prøvd godt nok.
SA170523 Nei, Stavanger kommune blir ikke bedre av avvik, fordi man erkjenner dem altfor sjeldent.i ¶
SA170523 DEBATT : Skal man le eller gråte når man leser uttalelsene fra administrasjonen i Stavanger kommune om varsling og åpenhet ?
SA170523 | Gift skal ikke lenger ta rotta på rotta ¶ Stavanger kommune blir den første i landet til å slutte å bruke gift for å bekjempe rotter.
SA170523 Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett har, sammen med de tre andre sorenskriverne i fylket, sendt bekymringsbrev til stortingspolitikerne.
SA170523 - Jeg er ganske fortvilet, sier sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett.
SA170523 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger .
SA170523 Vågen i Stavanger Se direktebilder fra Vågen i Stavanger.
SA170523 Tirsdag er hun i Stavanger .
SA170523 I likhet med " Viking Sky " kommer " AIDAsol " fra Eidfjord til Stavanger , som er siste havn før cruiset avsluttes i Hamburg.
SA170523 Hun er på et ukelangt cruise til Flåm, Stavanger , Kristiansand og Oslo.
SA170523 Cruisegjester vil tirsdag vise godt igjen i gater i Stavanger og på attraksjoner i byen og regionen.
SA170523 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170523 Byfjorden og Stavanger konserthus Kameraet viser oversiktsbilde av Byfjorden og Stavanger konserthus.
SA170523 Onsdag reiser småbarnsforeldrene Benedicte og Christoffer Rottem fra Stavanger til Oslo for å gå på konsert med megastjernen Bruno Mars i Telenor Arena - to døgn etter terroren i Manchester.
SA170523 Ved Den britiske skolen i Stavanger snakker de åpent rundt Manchester-bomben i dag.
SA170523 Assisterende rektor Fiona Rhodes på Den britiske skolen i Stavanger .
SA170523 Comedy Box Festival har vokst til fem dager og tre byer, med braklatter både på Bryne, i Sandnes og Stavanger .
SA170523 - Dette betyr at fagbevegelsen blir litt smalere, fordi en del kristne føler at de ikke hører hjemme der, tror førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger .
SA170523 Sætre deltok på Statoil Future Energy Forum i Stavanger konserthus mandag.
SA170523 Mats Kardell, her fra tiden i Stavanger .
SA170523 I tillegg til flere lag i Sverige, har han ledet Bjørnar og Stavanger i Norge.
SA170523 FOTO : Stavanger Aftenblad ¶
SA170523 Davis Cup i Stavanger , Norge ¶
DA170523 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 19. september i år.
DA170523 LES OGSÅ : Ranssiktet artist fra Stavanger varetektsfengslet på nytt ¶
DA170523 LES OGSÅ : Artist fra Stavanger varetektsfengslet for Madla-ran ¶
DA170523 I 2008 ble han dømt i Gulating lagmannsrett til halvannet års fengsel for voldtektsforsøk av en ung kvinne på et utested i Stavanger .
DA170523 Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot artisten i 40-årene fra Stavanger .
DA170523 Det vanligste er å bruke en kombinasjon av giftfrie løsninger og bruk av giftig åte, sier vann- og avløpssjef Jarle Furre i Stavanger kommune.
DA170523 juni slutter Stavanger kommune, som den første i landet, å bruke gift for å bekjempe rotter.
DA170523 - De som skal til flyplassen fra Stavanger og Forus må kjøre under den nye brua, holde til høyre, for så å kjøre over brua, forklarer fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Thornes i en pressemelding.
DA170523 For tredje året på rad gjør stjerneskuddet Aurora en førjulskonsert i Stavanger .
DA170523 Aurora kommer til Stavanger 16. desember.
DA170523 - Dette betyr at fagbevegelsen blir litt smalere, fordi en del kristne føler at de ikke hører hjemme der, tror førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger .
BT170523 Om to uker serverer Bieber en full konsert i Stavanger for kanskje så mange som 36.000.
BT170523 Om 14 dager opptrer Justin Bieber i Stavanger .
BT170523 Også arrangøren i Stavanger viser til politiet når det gjelder sikkerhetsvurdering.
BT170523 Davis Cup i Stavanger , Norge ¶
AP170523 Mats Kardell, her fra tiden i Stavanger .
AP170523 I tillegg til flere lag i Sverige, har han ledet Bjørnar og Stavanger i Norge.
AP170523 FOTO : Stavanger Aftenblad ¶
AP170523 Davis Cup i Stavanger , Norge ¶
VG170522 Veien går gjennom seks fylker og innom Stavanger , Bergen, Ålesund og Molde.
VG170522 Når Rogfast er på plass en gang i 2025 eller 2026, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli kuttet med rundt 40 minutter.
SA170522 Rute 3 med avgang fra Stavanger klokken 14.15 vil være cirka 15 minutter forsinket, melder driftsvakta i Norled.
SA170522 Det har vært færre avganger med Tau-ferja mellom Tau og Stavanger mandag.
SA170522 | Varslerordningen til Stavanger er for dårlig ¶
SA170522 Stavangers HR-sjef Anne Grethe Næss og leverkårssjef Eli Karin Fosse i samtale med aftenbladreporter Thomas Ergo under visning av en film som viser de sjokkerende boforholdene ved et bofellesskap i Stavanger .
SA170522 AFTENBLADET MENER : Uverdige boforhold og farlige arbeidsforhold er bare to av mange rystende faktorer som er avdekket i Aftenbladets reportasjer fra et bofellesskap i Stavanger de siste dagene.
SA170522 Det er mulig å kutte bompenger i Stavanger og Sandnes, men da må vanlige folk være viktigere for Ap enn politiske seirer.
SA170522 Det er heller ikke ukjent at Ap i Stavanger og Fylkestinget har som mål å gjøre hverdagen vanskeligere for bilister.
SA170522 Baksiden av medaljen og Ap's bompengerekord er at det blir vanskeligere å være innbygger i Stavanger og Sandnes.
SA170522 Stavanger Ap har tidligere uttalt at de mener rushtidsavgiften må svi for folk.
SA170522 | Vil ha tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger til Stavanger sentrum ¶
SA170522 Stavangerordfører Christine Sagen Helgø og NHO-direktør Svein Olav Simonsen ønsker seg flere tusen arbeidsplasser til Stavanger sentrum.
SA170522 Den nye sentrumsplanen for Stavanger skal legge til rette for mellom 3000 og 6000 nye boliger og mellom 14.000 og 24.000 nye arbeidsplasser i sentrum.
SA170522 Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen, og kan derfor ikke komme med ytterligere kommentarer nå, sier påtaleansvarlig jurist Lars Fredrik Bråten i Sør-Vest politidistrikt Stavanger .
SA170522 Ifølge en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt Stavanger , ønsker ikke avdødes familie at navnet hans frigis.
SA170522 Christina Åby Varhaug og " Anne ", til venstre, leste at Stavanger kommune ønsket varsling av kritikkverdige forhold.
SA170522 | Sting spiller i Stavanger i høst ¶
SA170522 Sting kommer tilbake til Stavanger .
SA170522 Dagen før konserten i Stavanger spiller Sting i Oslo Spektrum.
DN170522 ON Norge fikk de ansatte valget mellom å bli med til Stavanger , eller skifte jobb.
DA170522 Et pensjonistpar fra Stavanger ble mandag slått konkurs av en privatperson.
DA170522 Stavanger tingrett la til grunn at privatpersonen hadde et forfalt krav mot ekteparet som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170522 | Vil ha svar om eldreomsorg i Stavanger ¶ Stavanger kommune har frist til 15. juni for å svare om faglig bemanning på Vålandstunet.
DA170522 | Vil ha svar om eldreomsorg i Stavanger
DA170522 Fylkesmannen vil ha svar på hvordan Stavanger kommune planlegger for forsvarlig bemanning på Haukåstunet sykehjem.
DA170522 Fylkeslege Janne Dahl-Melhuus og hennes stab, som er administrativt underlagt Fylkesmannen, vil etter Stavanger kommunes tilbakemelding ta stilling til om det er nødvendig med videre oppfølging av saken.
DA170522 Rute 3 fra Stavanger klokken 14.15 vil være cirka 15 minutter forsinket. | - UP-nedlegging kan rasere trafikksikkerheten ¶
DA170522 Sting kommer til Stavanger .
DA170522 - Intime DNB Arena får nå besøk av verdensstjernen og vi gleder oss enormt til å få oppleve Sting på scenen i Stavanger, sier Øivind Ekeland, arrangør sammen med Livenation og Stavanger Artistbyrå.
DA170522 - Intime DNB Arena får nå besøk av verdensstjernen og vi gleder oss enormt til å få oppleve Sting på scenen i Stavanger , sier Øivind Ekeland, arrangør sammen med Livenation og Stavanger Artistbyrå.
DA170522 På bildet blir en mann avbildet på fersk gjerning når han kjøper seksuelle tjenester i et parkeringsanlegg i Stavanger sentrum.
DA170522 Samordnet areal og transportplanlegging med høy arealutnytting langs aksen Stavanger - Sandnes har vært vektlagt i samsvar med statlige retningslinjer.
DA170522 De viktigste tiltakene er etablering av bussveisystemet fra Kvernevik til Sandnes med en arm via Forus til Sola, utvidet veikapasitet med egne filer for kollektiv transport, sykkelstamveier mellom Sandnes via Forus til Stavanger og en rekke sykkelveier og gangveier. 70 % av bompengene skal gå til kollektiv, sykkel og gange.
DA170522 Byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen, Stavanger , Sandnes, Sola og Randaberg er nylig signert.
DA170522 Samtidig ble det avslørt av Stavanger Aftenblad at hele forklaringen på hvorfor ulykken skjedde, ennå ikke er offentlig kjent.
DA170522 Høringen finner sted mandag og tirsdag i Stavanger og skal ifølge Reme slippe til orde de fagfolkene som ikke ble hørt den gangen den offisielle granskingen av ulykken ble gjennomført. ( ©NTB ) ¶
DA170522 Det er Stavanger Aftenblad ( A+ ) som først omtalte saken mandag.
DA170522 Rett nummer 15 : Fryst blåmuggost av typen « Fønix » fra Stavanger Ysteri, syltet sort trompetsopp.
DA170522 Her har man hentet blåmuggost fra Stavanger Ysteri, den håndlagde osten som innehaver Lise Brunborg leverer til kundene via sykkel i oljehovedstaden.
BT170522 Slik pleier Vågen i Stavanger å se ut når Alexander Kristoff spurter om seieren.
AP170522 Kielland-plattformen ble snudd i Gandsfjorden ved Stavanger i 1983, tre år etter at den veltet og tok med seg 123 mennesker i døden.
AP170522 Nå har vi endret rutinene, slik at dette aldri skal skje igjen når vi har skriftlig eksamen, sa daværende skolesjef i Stavanger , Eli Gundersen, til Aftenbladet i 2014.
AP170522 I 2014 skjedde omtrent det samme under eksamen i norsk i Stavanger .
AP170522 Det samme gjelder 10.- klassingene ved Tryggheim Forus FOTO : Kristian Jakobsen, Stavanger Aftenblad ¶
AP170522 I Stavanger øker familievolden i takt med oppsigelsene i oljebransjen.
AP170522 Operaen i Bjørvika og Konserthuset i Stavanger er også reist blant annet ved hjelp av underbetalt utenlandsk arbeidskraft.
VG170521 Da hun fikk hjerneslaget jobbet hun fulltid som musiker i Stavanger symfoniorkester, noe hun beskriver som sin store lidenskap : ¶
SA170521 Det er ikke bare Stavanger kommune som forstår at de må ta grep.
SA170521 DEBATT : Digital forståelse vil være avgjørende for om Stavanger lykkes med sin storsatsing på digitalisering.
SA170521 Stavanger kommune tar dette på alvor, og satsingen på 100 millioner i et nytt digitaliseringsfond er svært gode nyheter.
SA170521 Stavanger kommune oppfordrer folk til å bruke andre og giftfrie metoder.
NL170521 AaFK fikk seg en opptur etter nederlaget mot Vålerenga da de snudde kampen og slo Viking 2 - 1 i Stavanger 16. mai.
BT170521 For én krone kilometeren kunne man i 1920 komme seg luftveien fra Bergen til Stavanger via Haugesund på noen få timer.
BT170521 For 100 år siden ble Norges første sivile flyrute etablert på Flatøy For én krone kilometeren kunne man i 1920 komme seg luftveien fra Bergen til Stavanger via Haugesund på noen få timer.
AP170521 Fordi det er mange muligheter som ikke finnes hjemme, sier Torkel Oftedal til de fremmøtte på et konferansehotell i Stavanger i april 2017.
AP170521 Aigner fra Medias Klinikum i Tyskland på møtet i Stavanger .
AP170521 I Oslo og Stavanger skal « backup-sentraler » overta for andre.
VG170520 Didrik Hermansen ( 36 ) er Norges ultraløper-ener, men har tidligere spilt topphåndball for både Elverum, Fyllingen og Stavanger .
VG170520 For de to hadde aldri møttes før da de på hver sin kant ble overtalt til å stille sammen som norsk lag i en billedbokkonkurranse live på scenen under Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger i 2007.
SA170520 » VARDESENTRENE : Et samarbeid mellom Kreftforeningen og sju sykehus i Stavanger , Bergen, Oslo, Trondheim, Bodø og Troms. i ¶
SA170520 Lese om tilbudene ved Vardesenteret ved Stavanger Universitetssjukehus på denne nettsiden.i ¶
SA170520 Denne uka var hun i hardt vær, fordi de andre partiene mente hun tok omkamp på at Rennesøy skal innlemmes i Stavanger 1.1. 2020.
SA170520 Unge og fulle menn fikk ikke være i Stavanger sentrum.
SA170520 To menn i 20-årsalderen ble bortvist fra Stavanger sentrum på grunn av bråk og beruselse.
SA170520 En jury har kåret de beste innslagene i barnetoget og folketoget i Stavanger .
SA170520 Alle fortjener ros for sitt engasjement i både barne- og folketog i Stavanger .
SA170520 mai i Stavanger
SA170520 Om drøyt to uker starter den femte utgaven av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger . 14. februar kunne arrangøren stolt annonsere hvilke ti spillere som skal delta i 2017-utgaven.
SA170520 Norway Chess arrangeres på Clarion Hotel Energy i Stavanger .
NL170520 Står med fire strake seire etter at de fikk bank i Stavanger .
NL170520 Bryne tar turen til Stavanger fra Jæren, og er i realiteten det eneste laget av disse to som har ambisjoner om opprykk.
DB170520 Ved Oslo lufthavn, Stavanger Lufthavn, Sola, Bergen lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes kan du kontakte politienheten på flyplassen for å søke om nødpass.
DB170520 Det er riktig at grunnlaget for suksess i Stavanger og Trondheim ikke kunne vært større, og at forutsetningene og forventningene derfor ikke kan sammenliknes.
DA170520 Her fra Davis Cup i Stavanger tidligere i år.
DA170520 Christian Wedler talte sin sak til medlemmene av Stavanger Frp fredag kveld.
DA170520 | Stavanger Frp forsøker å rydde i egne rekker ¶
DA170520 Stavanger Frps Christian Wedler og Kari Raustein har blitt hovedpersonene i konflikten internt i partiet.
DA170520 Årene med krav om å sjekke ut bagasjen i Oslo før hjemreise til Stavanger , har vært grunn til å velge Kastrup, Schiphol eller Heathrow som mellomstasjon.
DA170520 Store deler av Stavanger sentrum er tapetsert med reklameplakater som stiller spørsmål som « hypp på en enklere flyreise ? ? » - og at « nå har det blitt sykt digg å reise via Oslo ».
DA170520 Det har vært en arbeidsdeling der lufthavnene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har vært overskuddsforetak som subsidierer de mindre flyplassene.
DA170520 Foto : NTB scanpix Butikksjef ved Stavanger Dyrebutikk, John André Nilsen ser fram til å selge slanger, øgler og skilpadder i butikken.
DA170520 Foto : Arne Birkemo Den « skumleste » arten som Stavanger Dyrebutikk selger i dag er tarantellen Chilensk rose.
DA170520 Bare positivt, mener lokale dyrebutikker, men Stavanger Dyrebutikk hetses i sosiale medier.
AP170520 Fra Stavanger og nordover er det ventet 20 grader.
AP170520 Flere ungdommer har de siste dagene henvendt seg til Stavanger Aftenblad og fortalt at eksamensoppgavene i engelsk også ble delt med elever på andre skoler enn Lundehaugen.
AP170520 Om drøyt to uker starter den femte utgaven av sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger . 14. februar kunne arrangøren stolt annonsere hvilke ti spillere som skal delta i 2017-utgaven.
AP170520 Norway Chess arrangeres på Clarion Hotel Energy i Stavanger .
SA170519 Til høsten kommer jeg til Stavanger for å lese og holde dommedag.
SA170519 For det første : Takk til Stavanger Aftenblad som tar seg spalteplass til å anmelde nye norske romaner.
SA170519 Innlegget til Morten Hovland i Stavanger Aftenblad lørdag 13. mai bygger på en rekke misforståelser av forslaget til ny åndsverklov, et forslag som siden er justert i tråd med kunstnernes ønsker.
SA170519 Pål Olsen og Caroline Årsvold på scenen foran unge medlemmer i intro-menigheten i Stavanger .
SA170519 Levekårssjefen i Stavanger kommune vurderer nå å legge ned bofellesskapet for personer med rusproblemer og psykiske lidelser.
SA170519 Statoil-direktør Jens Økland og stavangerordfører Christine Sagen Helgø er svært fornøyde med at gassbransjen skal samles i Stavanger .
SA170519 I juni kommer en stor europeisk gasskonferanse til Stavanger .
NL170519 Står med fire strake seire etter at de fikk bank i Stavanger .
NL170519 Bryne tar turen til Stavanger fra Jæren, og er i realiteten det eneste laget av disse to som har ambisjoner om opprykk.
NL170519 Stavanger 20151108.
NL170519 Står med fire strake seire etter at de fikk bank i Stavanger .
NL170519 Bryne tar turen til Stavanger fra Jæren, og er i realiteten det eneste laget av disse to som har ambisjoner om opprykk.
DB170519 - Vi er partiet som brukte pausen i landsmøtet i 2015 til å rydde stranda i Stavanger .
DB170519 Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger , Jessheim, Langhus/Ski.
DB170519 I slutten av april så Stavanger Oilers-profil og kommende Tyskland-proff Tommy Kristiansen ( 27 ) en ulv i hagen hjemme på Kurland i Sarpsborg.
DA170519 LES OGSÅ : Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes ¶ Stavanger tingrett la til grunn at fornærmede hadde fortalt til 48-åringen at hun snart var 16 år gammel da de møttes og at han skulle dømmes for å ha hatt tre samleier med henne.
DA170519 I dommen fra Stavanger tingrett kom det fram at både mennene og 15-åringen hadde opprettet egne profiler på et nettdatingsted for å komme i kontakt med andre mennesker.
DA170519 Begge mennene møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.
DA170519 Stavanger tingrett la til grunn at da dette fant sted at hun da hadde fortalt 34-åringen at hun « snart var 16 år ». 34-åringen ble funnet skyldig i å ha hatt to samleier med fornærmede.
DA170519 LES OGSÅ : - Byggmester svindlet byggefirma ¶ Stavanger tingrett kom til at 58-åringen visste at dyrkingen var ulovlig, men at han hadde valgt å gjøre det likevel og at han hadde handlet med forsett.
DA170519 Da 58-åringen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse for begge forholdene.
DA170519 Tiltalen lyder også på salg av 993 gram hasj til et medlem av Hells Angels Stavanger fra den aktuelle boligen.
DA170519 Fredag ble et firma som har drevet med datingvirksomhet tvangsoppløst i Stavanger tingrett.
DA170519 Bakgrunnen for tvangsoppløsningen var at Stavanger tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Getlove AS ikke på lovlig måte har sendt inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015.
DA170519 Stavanger tingrett : Foto : Tore Bruland ¶
DA170519 I mars ble den konservative Ivar Braut vigslet til biskop i Stavanger .
AP170519 - Olje og gass spiller en mindre viktig rolle i norsk økonomi nå, sier Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger ( UiS ).
AA170519 Politiet i Stavanger fikk inn melding om hendelsen på Bryne klokka 22.56 torsdag kveld.
AA170519 Den har skapt stor frykt blant de ansatte, sier Kjetil Føyen, operasjonsleder ved Sørvest politidistrikt, til Stavanger Aftenblad.
AA170519 I mars ble den konservative Ivar Braut vigslet til biskop i Stavanger .
VG170518 Nylig fikk Stavanger nei til sin søknad om statsstøtte til å avvikle VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen 2017.
VG170518 - I avslagsbrevet til Stavanger viste departementet til at tildeling av internasjonale arrangementer bør baseres på åpne og transparente søknadsprosesser.
VG170518 - Er Stavanger - som arrangerer Norges eneste toppturnering hvert år - helt uaktuelt ?
VG170518 | Derfor kan Viking-krisen forverres i sommer ¶ STAVANGER ( VG ) Trener Ian Burchnall mener ikke han har en god nok erstatter dersom Michael Ledger ( 19 ) ikke får forlenge låneoppholdet med Stavanger-laget.
VG170518 Som kjent er det heller ikke penger å handle for i Stavanger .
SA170518 | Hva vil vi at Stavanger skal være ?
SA170518 Illustrasjon viser muligheter med utfylling på Holmen i Stavanger , med Oljemuseet midt i bildet.
SA170518 Hvis det virkelig er slik at man ønsker et moderne og bærekraftig Stavanger med et levende og urbant sentrum, må vi ikke ende opp med en utvannet og sprikende sentrumsplan.
SA170518 Fra et nasjonalt ståsted er det rimelig å hevde at Stavanger har hatt den mest negative sentrumsutviklingen de siste tiårene.
SA170518 Det er viktig at sentrumsplanen får beholde sin klare ambisjon for utvikling av Stavanger sentrum.
SA170518 Den økonomiske veksten har resultert i en massiv etablering av arbeidsplasser langt ut fra sentrum, et ikke særlig forbilledlig eksempel på byutvikling, og særlig når dette sees i sammenheng med Stavanger sentrums fravær av utvikling.
SA170518 ( Illustrasjon fra Stavanger kommunes forslag til sentrumsplan. ) ¶
SA170518 - Bruk tid på tilvenningsperioden, og sørg for å ta barnet signaler på alvor-det vil være en investering gull verdt ! er oppfordringen fra lektor Cecilie Evertsen ved Universitetet i Stavanger .
SA170518 Det politiske flertall står bak rådmannen og anbefaler at Stavanger ikke skal betale mer enn 5 millioner i spleiselaget om kaien på Siriskjær.
SA170518 | Stavanger styrer mot rettssak om Siriskjær ¶
SA170518 | Nå fredes huset hennes i Gamle Stavanger
SA170518 Huset i Øvre Strandgate 60 i Stavanger tok 4,5 år å rehabilitere.
SA170518 Det ble spenning i formannskapet da MDG flagget støtte til ny privatskole i Stavanger .
SA170518 Riben ligger nå fortøyd ved brannvesenets kai i Stavanger sentrum.
SA170518 Coops lager i Nesflåtveien i Stavanger er ett av tre i Rogaland som vil bli blokkert av bøndene fredag morgen.
SA170518 Bøndene aksjonerte i Stavanger og Sandnes torsdag.
SA170518 Asko Skurvemarka på Ålgård, Remas lager i Koppholen i Sandnes og Coops lager i Nesflåtveien i Stavanger .
SA170518 Nå har han byttet ut maske og scene med lek og sang i Himmelblå barnehage i Stavanger .
SA170518 Her fra utstillingen i Skur 2 i Stavanger høsten 2010.
SA170518 Martinsen startet forrige sesong i Manglerud/Star og spilte 37 kamper for dem før han gikk til Stavanger Oilers i januar.
NL170518 Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger , Jessheim, Langhus/Ski.
DA170518 Skatt Vest har i sitt vedtak konkludert med at Stavanger Lille Hotel AS driver med boligutleie, noe som er påklaget at Stavanger Lille Hotell AS.
DA170518 Skatt Vest har i sitt vedtak konkludert med at Stavanger Lille Hotel AS driver med boligutleie, noe som er påklaget at Stavanger Lille Hotell AS.
DA170518 Retten kom også til at Stavanger Lille Hotel AS ikke hadde midler til å betale kravet og at selskapet var insolvent.
DA170518 Det var Skatt Vest som var i Stavanger tingrett og begjærte at boet til Stavanger Lille Hotel AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170518 Det var Skatt Vest som var i Stavanger tingrett og begjærte at boet til Stavanger Lille Hotel AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170518 Stavanger tingrett kom til at Skatt Vest har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170518 Stavanger Lille Hotel AS mener at de driver hotellvirksomhet og ikke boligutleie.
DA170518 Stavanger Lille Hotel AS har vært et rimelig og sentralt bed & breakfast-hotell.
DA170518 Stavanger Lille Hotel AS har holdt til i Madlaveien 7 og hadde i 2016 en omsetning på 3,8 millioner kroner.
DA170518 Med 47 mot 40 stemmer ble Christian Wedler valgt til ordførerkandidat for Stavanger Frp.
DA170518 Mandag kveld avholdt Stavanger Frp ekstraordinært møte for å avgjøre hvem som blir partiets ordførerkandidat etter at Tore B.
DA170518 Dermed har Stavanger Frp nå en gruppeleder i bystyret ( Leif Arne Moi Nilsen ), en listetopp til valget ( Kari Raustein ) og en ordførerkandidat ( Christian Wedler ).
DA170518 Dermed blir bergenseren Stavanger Frps ordførerkandidat.
DA170518 Christian Wedler vant kampen om ordførerkandidaturet i Stavanger Frp.
DA170518 Bandet sier til RA at de leter etter idylliske og historiske steder når de skal gjøre sine sommerkonserter, og at Møllebukta er en perle i Stavanger .
DA170518 I Rogaland blir disse grossistlagrene rammet av aksjonene : Coop i Stavanger , Rema i Sandnes og Asko i Ålgård.
AP170518 korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Oslo og Stavanger med rundt to timer parallelt med at man krever at hele anleggsbransjen skal bytte ut maskinene sine og betale skyhøye drivstoffavgifter.
AP170518 Torsdag kveld fikk politiet melding om at to personer iført finlandshetter eller lignende skjøt med en elektrisk pistol mot ansatte på Møllehagen restaurant i Bryne sentrum, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170518 Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger , Jessheim, Langhus/Ski.
AP170518 Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger .
VG170517 « SUS-BUNADEN » : Karoline og Maren tilbringer nasjonaldagen på jobb på Stavanger Universitetssykehus.
VG170517 Mange tilbringer nasjonaldagen på jobb, som disse to fra MIO på Stavanger Universitetssykehus i Rogaland : ¶
SA170517 Årsaken er den tette skodden som har lagt seg over Stavanger .
SA170517 Det vil bli avgang hver hele time fra Stavanger og Tau fra kl.10:00.
SA170517 I sin artikkel i Stavanger Aftenblad 15. mai stiller han spørsmål ved om cannabisbruk gir alvorlige følger, hevder at cannabisbruk ikke rammer andre og viser til Colorados legalisering, som han mener er en god løsning.
SA170517 | Stort bildegalleri fra folketoget i Stavanger
SA170517 | Stavanger-korps feiret nasjonaldagen i London ¶ Stavanger Musikkorps av 1919 tonsatte en av de største 17. mai-festene utenfor Norge.
SA170517 Stavanger Musikkorps av 1919 spilte på festgudstjenesten i Sjømannskirken i London.
SA170517 En 35 år gammel mann brukte nasjonaldagen til å kjøre bil i påvirket tilstand utenfor Stavanger universitetssjukehus.
SA170517 Den 80 år gamle veteranbrannbilen Peter Pirsch fikk motortrøbbel under årets folketog i Stavanger .
SA170517 Brannbilen fikk problemer Måtte dyttes ut av folketoget i Stavanger .
SA170517 mai-feiringen i Stavanger i mange år.
SA170517 Torsdag får Stavanger besøk av et stort cruiseskip, som kan ta nesten like mange passasjerer som onsdagens fire skip samlet. | - I dag er alle invitert på den samme festen ¶
SA170517 Hele fire cruiseskip besøker Stavanger 17. mai.
SA170517 Dette er cruiseskipene som kommer til Stavanger i år.
SA170517 Det kan bli noen ekstra utenlandske deltakere i toget fra Domkirkeplassen, gjennom Gamle Stavanger til den internasjonale 17. mai-festen foran Stavanger Konserthus.
SA170517 Aktivitetstilbudet til passasjerer og mannskap har vært planlagt lenge, i nært samarbeid med Stavanger kommune, Guidecompaniet og havnen.
SA170517 " Viking Sky " ble tatt i bruk tidligere i år og kommer på sitt aller første besøk til Stavanger onsdag.
SA170517 " Saga Sapphire " kom til Stavanger allerede tidlig på kvelden tirsdag.
SA170517 mai-festen foran Stavanger Konserthus.
SA170517 Stavanger er den eneste byen på Vestlandet som besøkes, før ferden går videre via Kristiansand til Oslo.
SA170517 Det opplyser Stavanger universitetssjukehus til lokalavisa Lister 24 onsdag morgen.
SA170517 I fjor klarte både Stavanger og Storhamar å ta seg videre til 16-delsfinalen i turneringen, men der røk Stavanger ut for tyske Eisbären Berlin.
SA170517 I fjor klarte både Stavanger og Storhamar å ta seg videre til 16-delsfinalen i turneringen, men der røk Stavanger ut for tyske Eisbären Berlin.
SA170517 Her er gruppe B : ¶ Stavanger Oilers ¶
SA170517 Stavanger Oilers endte opp med en seier på sine fire kamper i årets turnering.
DN170517 Selskapet leverer mat på døren i Oslo, Bergen og Stavanger - også på 17. mai.
AP170517 I fjor klarte både Stavanger og Storhamar å ta seg videre til 16-delsfinalen i turneringen, men der røk Stavanger ut for tyske Eisbären Berlin.
AP170517 I fjor klarte både Stavanger og Storhamar å ta seg videre til 16-delsfinalen i turneringen, men der røk Stavanger ut for tyske Eisbären Berlin.
AP170517 Her er gruppe B : ¶ Stavanger Oilers ¶
AP170517 Stavanger Oilers endte opp med en seier på sine fire kamper i årets turnering.
AA170517 Det opplyser Stavanger universitetssjukehus til lokalavisa Lister 24 onsdag morgen.
VG170516 | Trener skylder på kampoppsettet ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Aalesund 1-2 ) For tredje gang denne sesongen møtte Viking et lag som hadde en dag mer hvile mellom to kamper enn dem selv.
VG170516 Etter det stygge 0-3-tapet mot Viking i Stavanger 23. april har det gått på skinner for Odd.
SA170516 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), med ryggen til, helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var til stede da regjeringen la fram nasjonal handlingsplan for bedre kosthold på årets konferanse om måltidsglede i Stavanger .
SA170516 På disse markene på Ullandhaug skal nye Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) bygges.
SA170516 Ruteutviklingsforum som ledes av Greater Stavanger , og hvor en rekke andre aktører sammen jobber for et bedre rutetilbud, ba i fjor fylkeskommunen om å bidra med skarve 200.000 kroner til å utarbeide en ny strategi for flyruteavvikling, men flertallet av fylkespolitikerne sa nei.
SA170516 Passasjertallet har økt kraftig de senere årene, og statistikk fra Avinor viser at trønderne har tatt kraftig innpå Stavanger .
SA170516 Kun politikerne i Stavanger valgte å bidra med 200.000 kroner.
SA170516 En av fire utenlandspassasjerer har forsvunnet fra Stavanger lufthavn Sola på tre år, og viktige ruter er borte.
SA170516 Vi har skoler som er svært ulike i Stavanger , alle med sin egen identitet.
SA170516 I Stavanger har vi mange gode skoler.
SA170516 mai-feiringen i Stavanger i 2015.
SA170516 mai-feiringen i Stavanger , rekkefølgen i de ulike togene og kart for togrutene.
SA170516 mai i Stavanger
SA170516 Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken, midten, har forhandlet med Finnøy-ordfører Henrik Halleland og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø om Nye Stavanger .
SA170516 mai-utgave av Stavanger Aftenblad. 17. mai har alltid vært en avisfri dag, men som en bonus til våre abonnenter tilbyr vi i år en fersk e-avis.
SA170516 Hagefest for 300 på Ledaal og folkefest for kanskje 10-15.000 står på programmet når Kong Harald og Dronning Sonja kommer til Stavanger 27. juni.
SA170516 I fjor sommer ble en 29 år gammel mann innlagt ved Stavanger universitetssjukehus etter at en om lag 500 kilo tung komprimeringsmaskin ramlet ned under arbeid med Ryfast-tunnelen.
SA170516 Mens forhandlingene mellom Stavanger kommune og Siriskjær Utbygging AS synes å ha gått i vranglås, foreslår Ap og SV at den varme poteten på ny kastes i fanget på Stavangerregionen Havn IKS.
SA170516 | Torsdag spiller Idol-vinneren i Stavanger
SA170516 I august står Stavanger Brass Band, Musikkorpset Gjallarhorn og Alexander Brass Band uten øvingslokaler.
SA170516 Her øver Stavanger Brass Band til europamesterskapet i 2016.
SA170516 - Et korps i verdenseliten kan bare ikke øve i en gymsal, sier Ulf Rosenberg, styreleder i Stavanger Brass Band.
SA170516 Ved siden av resultat var også publikumsframmøtet i Stavanger litt skuffende.
DN170516 Fra venstre Anastasiia Titova, Gustavo Lopes, Hege Fløgstad, Sveinung Hatløy og Jostein Bjerkan i lokalene i Stavanger .
DB170516 Fra spill på gamle Stavanger stadion, bronse i serien og UEFA cup-spill, til nå å stå i fare for å rykke ned til Obos-ligaen.
DB170516 Det er tungt for en gutt fra Stavanger .
DB170516 - Det var positivt i Stavanger etter kampene mot Rosenborg og Odd.
DB170516 Viking-keeper Iven Austbø jublet for 1-0, men måtte til slutt se at Aalesund tok med seg alle poengene hjem fra Stavanger 16. mai.
DB170516 Seks av de syv siste kampene mellom lagene har endt med borteseier, og i fjor høst vant Aalesund 3-2 i Stavanger .
DB170516 Men det virket kanskje som om Aalesund-forsvarer Vebjørn Hoff gjerne ville ha tur til Stavanger neste år også, for på et Viking-frispark etter 11 minutter gikk han uhindret opp og stusset ballen inn i eget nett.
DB170516 Likevel, det var lite som minnet som fest i Stavanger .
DB170516 Gyasi stilnet Stavanger
DB170516 Forrige kamp ble de sendt hjem fra Sogndal som slakt etter et 0-4 tap, og kampen før det endte med 0-2 for Sandefjord hjemme i Stavanger .
DB170516 I møtet i fjor høst scoret han to mål i 3-2-seieren i Stavanger .
DB170516 Tankene våre går til familien og de som er rundt, sier Eiterjord til Stavanger Aftenblad.
DB170516 Arbeidsulykken skjedde inne i tunnelen, omtrent en kilometer fra Strand-siden, melder politiet i Stavanger .
DB170516 Det ble også meldt om russebråk i Oppegård og Drøbak sørøst for Oslo, i tillegg til i Stavanger og Kristiansand, natt til tirsdag.
DB170516 Politiet i Stavanger fikk melding klokken 19.30 tirsdag om en knivstikking utenfor en butikk på Hinna i Rogaland.
DA170516 I kveld er det Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger , Drammen, Lillestrøm, Haugesund og Molde som er tildelt det som mange definerer som fotballens festdag.
DA170516 Det har ofte vært utsolgt hus både i Bergen og Stavanger .
DA170516 LES OGSÅ : Selskap bak kaffebar konkurs ¶ Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170516 Politiet fikk tirsdag kveld en uklar melding om at en person angivelig var knivstukket på Hinna i Stavanger , opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170516 LES OGSÅ : Selskap bak båtbutikk konkurs ¶ Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170516 Dugnadsvillige foreldre står bak nye skoleplaner i Stavanger .
DA170516 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattigdom.
DA170516 1765 barn i Stavanger lever i fattigdom, 98.000 i Norge.
DA170516 Rådmann i Stavanger Per Kristian Vareide.
DA170516 Det opplyser Stavanger kommune på nett.
DA170516 Den såkalte Rogalandserklæringen ble signert på Mulighetsterminalen i Stavanger tirsdag.
DA170516 - Partene viser til måten dette ble gjort på i Stavanger kommune.
DA170516 Stavanger er et eksempel til etterfølgelse, og det er jeg meget stolt av, sa Mossige.
DA170516 - Stavanger ble trukket fram på grunn av det solide arbeidet kommunen har gjort for å skaffe opplæringsplasser til folk med ingeniørbakgrunn.
AP170516 Politiet bekrefter at de nå starter etterforskning av en tidligere sjef i et fylkeskommunalt eiendomsselskap etter Stavanger Aftenblads avsløringer om påstått samrøre.
AP170516 Ifølge Stavanger Aftenblad hevder syv ulike virksomheter at sjefen for det tidligere eiendomsselskapet ville gi dem oppdrag i utbyggingen av det fylkeskommunale eiendommen mot gode priser på byggingen av sin egen bolig.
AP170516 Det skriver politiet i en pressemelding tirsdag, ifølge Stavanger Aftenblad.
AP170516 Politiet bekrefter at en person er død, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170516 Ved siden av resultat var også publikumsframmøtet i Stavanger litt skuffende.
AA170516 Tankene våre går til familien og de som er rundt, sier Eiterjord til Stavanger Aftenblad.
AA170516 Arbeidsulykken skjedde inne i tunnelen, omtrent en kilometer fra Strand-siden, melder politiet i Stavanger .
SA170515 Fremskrittspartiets to Kristoffere - Sivertsen fra Stavanger og Nagell-Dahl fra Sandnes - skriver i Aftenbladet 12. mai at de kjemper mot bompenger.
SA170515 Den usikkerheten og utryggheten kjenner mennesker i Stavanger på hver eneste dag.
SA170515 Aud Riise ( fra venstre ), Lars Kåre Kleppe, Mette Øfstegaard og Alexander Seland er sentrale tillitsvalgte ved Stavanger universitetssjukehus.
SA170515 - Blir vi nødt til å ha to sykehus i Stavanger i årevis ? spør tillitsvalgte ved SUS.
SA170515 Han er styreleder i Helse Stavanger .
SA170515 FOTO : Stein Halvor Jupskås ¶ | Stavanger taper 10 millioner på å ta imot mindreårige flyktninger ¶
SA170515 Et enstemmig kommunalstyre for finans ( KFI ) i Stavanger setter av 100 millioner kroner i et nytt digitaliseringsfond.
SA170515 Anne Kristin Bruns ( KrF, Jan Erik Søndeland ( V ), Atle Simonsen ( Frp ) og John Peter Hernes ( H ) mener Stavanger nå er rustet til å innta en lederrolle innen digitalisering.
SA170515 mai : ¶ | Stavanger griper IKT-sjanse med begge hender ¶
SA170515 Tor Bernhard Harestad ( Frp ) vil sette fram mistillitsforslag mot Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken ( Sp ), fordi « hun motarbeider kommunestyrevedtaket om Nye Stavanger ».
SA170515 Eli Karin Fosse rykker opp fra å være levekårsjef til å bli direktør for levekår i Stavanger kommune.
SA170515 Stig Nilssen er sportsleder i Stavanger Aftenblad.
SA170515 - Situasjonen i Stavanger er en klubb som er tom for penger, som fortsatt har større utgifter enn inntekter, som blir presset økonomisk fra alle bauger og kanter, som fortsatt gjennomfører kutt og selger sine beste spillere, og som ligger sist på tabellen med fire poeng etter åtte kamper.
NL170515 Aalesund liker seg i Stavanger .
NL170515 Aalesund liker seg i Stavanger .
NL170515 Aalesund liker seg i Stavanger .
FV170515 Idar Hillersøy har fått jobb hjemme i Stavanger og slutter hos Siem Offshore.
DN170515 I Stavanger ser bunnen ut til å være nådd.
DN170515 I Stavanger ser bunnen ut til å være nådd.
DB170515 Han hadde en veldig fart på det første året der han gjorde det kjempebra i Stavanger Oilers, ble tatt ut på landslaget og gjorde det kjempebra i VM.
DB170515 Backen fra Stavanger vet uansett hva han skal gjøre neste sesong.
DB170515 Aareskjold besøkte både sin lokale Husfliden-butikk i Stavanger og Heimen Husfliden i Oslo.
DA170515 LES OGSÅ : Kaffegigant til Madla ¶ Stavanger tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170515 Det var selskapet Sezer AS om var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170515 Det var firmaet Meby AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.
DA170515 Stavanger tingrett kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170515 Vi trenger din stemme for å bli kvitt denne usosiale ekstraskatten som går utover familier i Sandnes og Stavanger .
DA170515 Sammen skal vi jobbe for å bli kvitt den nye bomringen rundt Sandnes og Stavanger . | - Beruset mann laget bråk ¶
DA170515 Sammen skal vi jobbe for å bli kvitt den nye bomringen rundt Sandnes og Stavanger .
DA170515 Det betyr en betydelig ekstraskatt som foreldre i Sandnes og Stavanger vil merke på lommeboken.
DA170515 | Nye Stavanger og kommunedelsutvalg ¶
DA170515 Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mener vi at Stavanger må få større og sterkere kommunedeler.
DA170515 Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir en kommune pr. 1. januar 2020 er det åpenbart at bydelenes rolle og politiske betydning må forandres.
DA170515 KRONIKK : Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir ett må bydelsutvalgene endres.
DA170515 I nye Stavanger vil nok bydelsutvalg gå bort som begrep og erstattes med kommunedelsutvalg.
DA170515 Her er det viktig at de ulike utfordringene blir sett og ivaretatt og at alle innbyggere kjenner seg igjen i nye Stavanger .
DA170515 Denne utsikten ligger i Stavanger kommune fra 1. januar 2020.
DA170515 Stavanger står nå på kartet som matdestinasjon, sier Joya i pressemeldingen.
DA170515 Han hadde en veldig fart på det første året der han gjorde det kjempebra i Stavanger Oilers, ble tatt ut på landslaget og gjorde det kjempebra i VM.
DA170515 Backen fra Stavanger vet uansett hva han skal gjøre neste sesong.
DA170515 Viktigst for mange er togene, her fra fjorårets barnetog i Stavanger sentrum.
AP170515 Stig Nilssen er sportsleder i Stavanger Aftenblad.
AP170515 - Situasjonen i Stavanger er en klubb som er tom for penger, som fortsatt har større utgifter enn inntekter, som blir presset økonomisk fra alle bauger og kanter, som fortsatt gjennomfører kutt og selger sine beste spillere, og som ligger sist på tabellen med fire poeng etter åtte kamper.
VG170514 Våren 2016 rekrutterte Stiftelsen Fyrlykta fosterfamilier på Mulighetsterminalen i Stavanger - en møteplass for dem som hadde mistet jobben som følge av oljekrisen.
SA170514 Klokken 00.53 natt til søndag meldte forbipasserende fra om røyk fra en bolig i Kannikgata i Stavanger .
SA170514 Klokken 00.35 : Hundvåg, Stavanger .
SA170514 mai-feiringen i Stavanger 2016.
SA170514 Sebastian Rinaldo Pedersen fra Stavanger lurte denne tvangkvabben på kroken.
SA170514 Stavanger symfoniorkester i Fartein Valen-salen, der Brahms-symfonien ble spilt inn.
SA170514 Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik åpnet for alvor valgkampen i Stavanger lørdag.
SA170514 Det var ikke gudegitt at Trondheim skulle få et dominerende fotballag, mens Oslo, Bergen og Stavanger skulle stilles i skyggen.
DA170514 Foto : Stavanger tollsted En russisk sigarettkurer ble stanset med 74 kartinger, tilsvarende 14.800 sigaretter på Stavanger lufthavn, Sola.
DA170514 Foto : Stavanger tollsted ¶ ¶
DA170514 Foto : Stavanger tollsted En russisk sigarettkurer ble stanset med 74 kartinger, tilsvarende 14.800 sigaretter på Stavanger lufthavn, Sola.
DA170514 Foto : Stavanger tollsted En palle med havregryn stanset i Risavika i 2015.
DA170514 Foto : Stavanger tollsted - Vi må hele tiden tenke utenfor boksen, sier tollsjef Valborg Bishop.
DA170514 Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 15. mai.
DA170514 Tirsdag er det klart for åpning av en ny cocktailbar i Stavanger .
DA170514 - Husleiekontrakten var på plass allerede i februar 2015, men vi møtte motstand hos Stavanger kommune som mente at en cocktailbar var mot reguleringsplanene, noe som det i etterkant har vist seg å ikke være, sier Kvilhaug.
BT170514 SYK : Sabrina Høvik fikk aldri dra til Landstreffet i Stavanger , fordi hun var syk.
AP170514 Det var ikke gudegitt at Trondheim skulle få et dominerende fotballag, mens Oslo, Bergen og Stavanger skulle stilles i skyggen.
VG170513 Det var det heller ikke da Juuso Hietanen utliknet i overtallsspill fem minutter ut i midtperioden, syv sekunder etter at Stavanger Oilers-back Dennis Sveum hadde satt rumpa ned på utvisningsbenken.
VG170513 SOGNDAL ( VG ) ( Sogndal - Viking 4-0 ) Vikings ferske trener Ian Burchnall ( 34 ) føler ikke det er trenerjakt i Stavanger selv etter nedsablingen i Sogndal.
VG170513 Nærland har fulgt Viking som journalist siden 1985 for Stavanger Aftenblad.
VG170513 Men samtidig tror jeg folk i Stavanger nå er realistisk.
VG170513 - Jeg tror alle i Stavanger er innforstått med situasjonen.
SA170513 Statens vegvesen utførte lørdag kontroll i Stavanger og Sandnes.
SA170513 Over 1200 kjøretøy ble kontrollert i Stavanger og Sandnes lørdag.
SA170513 Barn i Kambodsja har en god støttespiller i Eli Svanhild Riska Thorsen på bruktmarkedet på Nytorget i Stavanger .
SA170513 Styret i Stavanger kunstforening har valgt Arnfinn Bjerkestrand til ny leder.
SA170513 Han er også blant søkerne som kultursjef i Stavanger .
SA170513 Fra årets generalforsamling i Stavanger kunstforening.
SA170513 På kaien i Stavanger møtte hun Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, leder og nestleder i Arbeiderpartiet.
SA170513 Pål Christensen, Stavanger Aftenblad ¶
NL170513 Vestfoldingene overrasket i forrige serierunde og tok nok en sterk 2-0-seier i Stavanger .
NL170513 Vestfoldingene overrasket i forrige serierunde og tok nok en sterk 2-0-seier i Stavanger .
DA170513 Stavanger tingrett : Foto : Tore Bruland ¶
DA170513 Foto : Tore Bruland Lena Aadahl, museumspedagog ved Stavanger maritime museum, heiser vann opp av sjøen.
DA170513 Det var Museum Stavanger ved Stavanger maritime museum og naturhistorisk avdeling som arrangerte fiskekonkurransen med bidrag fra Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening.
DA170513 Det var Museum Stavanger ved Stavanger maritime museum og naturhistorisk avdeling som arrangerte fiskekonkurransen med bidrag fra Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening.
DA170513 Det var Museum Stavanger ved Stavanger maritime museum og naturhistorisk avdeling som arrangerte fiskekonkurransen med bidrag fra Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening.
DA170513 - Vi har en premie for største fisk, en premie for flest fisk, og i tillegg blir det en premie for den minste fisken, sier Lena Aadahl, museumspedagog ved Stavanger maritime museum.
DA170513 Også i Oslo, Stavanger og i en rekke andre havner merkes luftforurensingen fra cruiseskipene godt.
BT170513 Pål Christensen, Stavanger Aftenblad ¶
AP170513 Iversen fikk påvist kreft i magesekken i 2009 og ble operert ved Stavanger universitetssykehus ( SUS ).
AP170513 Pål Christensen, Stavanger Aftenblad ¶
VG170512 Å dra tilbake til Norge, vil være en litt for lett « løsning », sier tidligere Stavanger Oilers-spiller Mathias Trettenes ( 23 ) - kontraktsløs etter én sesong i Hockeyallsvenskan med Uppsala-klubben Almtuna.
VG170512 Svithun videregående i Stavanger i fjor med hele 15 seksere på vitnemålet.
SA170512 AFTENBLADET MENER : Ved de to siste lokalvalgene har 16- og 17-åringer i Stavanger og 19 andre kommuner hatt stemmerett.
SA170512 « Vi trenger din stemme for å bli kvitt denne usosiale ekstraskatten som går utover familier i Sandnes og Stavanger », skriver Kristoffer Sivertsen og Kristoffer Nagell-Dahl.
SA170512 Vi trenger din stemme for å bli kvitt denne usosiale ekstraskatten som går utover familier i Sandnes og Stavanger .
SA170512 Sammen skal vi jobbe for å bli kvitt den nye bomringen rundt Sandnes og Stavanger .
SA170512 Det betyr en betydelig ekstraskatt som foreldre i Sandnes og Stavanger vil merke på lommeboken.
SA170512 Med en liten unge på skuldrene, en hånd på ungen og en hånd på styret, syklet en syklist i Stavanger torsdag morgen.
SA170512 En syklist i Stavanger syklet med en unge på skuldrene torsdag morgen.
SA170512 FOTO : Jonas Haarr Friestad ¶ | Stavanger fornyer toppledelsen ¶
SA170512 Her er musikkorpset til Garden utenfor konserthuset i Stavanger under 25-årsjubileet til kongeparet i fjor.
SA170512 | Ordfører kan miste all makt i strid om Nye Stavanger
SA170512 Hun anklages for omkamp om Nye Stavanger av Stavanger-kollega Christine Sagen Helgø ( H ).
SA170512 ) Finnøy-ordfører Henrik Halleland ( KrF ), Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken ( Sp ) og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) da styringsgruppa for Nye Stavanger møttes i september.
SA170512 Politiet bør etterforske om den tidligere daglige lederen i Dale Eiendomsutvikling har begått lovbrudd i forbindelse med byggingen av sin egen privatbolig i Stavanger .
SA170512 Han er også mannen bak initiativet til å dra i gang en 100-års jubileumskonsert i Stavanger for Lions.
SA170512 Dette bildet er fra barnetoget i Stavanger i 2014.
NL170512 Knallsterk borteseier i Stavanger sist.
NL170512 Knallsterk borteseier i Stavanger sist.
DB170512 Landstreff Stavanger . 5.-7. mai. 13 500 besøkende.
DB170512 Til høsten begynner de første elevene ved liknende skoler på Lillehammer og i Stavanger .
DB170512 I Stavanger var den nye skolen uønsket av et flertall av lokalpolitikerne, men deres ønsker måtte vike da Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ga sin godkjenning.
DA170512 Politiet har gjennomført trafikkontroll i krysset Madlaveien/Holbergs gate i Stavanger fredag morgen.
DA170512 Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser at én person ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med Sea King.
DA170512 Villiam Strøm flytter fra kjæresten for å spille hockey i Stavanger .
AP170512 Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen rapporterer samlet, og kan ikke vise til vekst i omsetningen - men hele 14 prosent lavere kostnader gir langt bedre tall.
AP170512 Så langt i år har Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen solgt 40.000 helt nye abonnementer.
AP170512 Iversen fikk påvist kreft i magesekken i 2009 og ble operert ved Stavanger universitetssykehus ( SUS ).
AA170512 Det skjedde senest i Stavanger i fjor, hvor Helge S.
SA170511 I Stavanger , Sandnes, Hommersåk, Randaberg, Dalane, Haugesund og Karmøy kjører bussene lørdagsruter uten nattbuss.
SA170511 Her er endringene i kjøremønster for Stavanger og Sandnes.
SA170511 Blant de største ruteendringene er at bussene i Stavanger stopper ved Fiskepirterminalen i stedet for Byterminalen i sentrum.
SA170511 Mitsem spør nå « Mener Aftenbladet som Statens vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner.
SA170511 Nå er saken fra Stavanger tingrett anket av påtalemyndigheten.
SA170511 Mange opplever at sakene i Stavanger og Kristiansand tingrett sender et moralistisk signal om at det er mer greit å banke kona hvis hun har vært utro.
SA170511 I lys av dommen i Stavanger og en dom avsagt i Kristiansand tingrett i 2015, har bruken av « berettiget harme » som straffnedsettelsesgrunn vært sterkt debattert.
SA170511 I dommene fra Kristiansand og Stavanger tingrett sier man altså ikke at voldshandlingen er berettiget, men at sinnet til gjerningsmannen var det.
SA170511 Det ble nylig avsagt en dom i Stavanger tingrett der en mann fikk redusert straff fordi volden skjedde i sinne da han oppdaget at konen hadde vært utro.
SA170511 Skoleskipet Gann passerte Tananger ved 6.30-tiden torsdag morgen, på vei hjem til Stavanger .
SA170511 Nå kommer skipet direkte fra Sunderland til Stavanger .
SA170511 Mandag skulle skipet dratt videre til Esbjerg i Danmark med ankomst onsdag morgen og avgang videre til Stavanger på ettermiddagen.
SA170511 Etter et ufrivillig langt opphold i Sunderland er skoleskipet « Gann » tilbake i Stavanger .
SA170511 Kommunalstyre for byutvikling behandlet i dag forslaget om å stenge Jåttåveien i Stavanger .
SA170511 Bekymring for smutthull i den nye bompakken har resultert i forslag om å stenge Jåttåveien i Stavanger .
SA170511 Her fra Aftenbladets besøk på babysvømming i Stavanger i 2011.
SA170511 Spørsmål om en enkelt bomstasjon kan bety liv eller død for 130 år gammel familiebedrift i Stavanger .
SA170511 En stor kurv med søppel blir heist opp fra havbunnen i Stavanger forrige helg under arrangementet Ocean + Human.
SA170511 Da samles ti av verdens aller beste spillere til Norway Chess i Stavanger .
NL170511 Knallsterk borteseier i Stavanger sist.
FV170511 Vinner ¶ Stavanger Aftenblad - Glassjenta ¶
FV170511 Da samles ti av verdens aller beste spillere til Norway Chess i Stavanger .
DA170511 Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.
DA170511 LES OGSÅ : Rengjøringsfirma har gått konkurs ¶ Stavanger tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot 48-åringen den 13. april i år hvor det ble tatt utlegg i 23.789 kroner.
DA170511 LES OGSÅ : Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav ¶ Stavanger tingrett viste også til at det forelå sterke allmennpreventive hensyn når det gjelder trygdebedrageri da dette er misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og korrekt beskrivelse av sin økonomiske situasjon ¶
DA170511 desember 2013 jobbet 53-åringen som taxisjåfør i Stavanger .
DA170511 LES OGSÅ : Bilfirma har gått konkurs ¶ Stavanger tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot Kiko Renhold AS hvor det ble tatt noe til utlegg, men hvor størstedelen av kravet fortsatt er uten sikkerhet.
DA170511 Det var Kemneren i Stavanger og Skatt Vest som begjærte at firmaet Kiko Renhold AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170511 Nola AS er en klesbutikk som ligger i Kirkegata i Stavanger som har solgt en rekke forskjellige merkeklær til kvinner.
DA170511 Det var butikken Nola AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170511 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170511 I Stavanger , Sandnes, Hommersåk, Randaberg, Dalane, Haugesund og Karmøy kjører bussene lørdagsruter uten nattbuss.
DA170511 Blant de største ruteendringene er at bussene stopper ved Fiskepirterminalen i stedet for Byterminalen/sentrum i Stavanger , og at bussene i Sandnes kjører til og fra Montér i Strandgata og jernbanen bak Øster Hus siden Sandnes Rutebilstasjon er stengt mellom 06.00 og 18.00.
DA170511 | Milliondryss over Stavanger
DA170511 Fra før har Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger storbytilskudd. ( ©NTB ) ¶
DA170511 Fra før har Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger storbytilskudd.
BT170511 Da samles ti av verdens aller beste spillere til Norway Chess i Stavanger .
AP170511 Da samles ti av verdens aller beste spillere til Norway Chess i Stavanger .
AA170511 Å bli nominert på førsteplass av bispedømmerådet, styrker vanligvis kandidaturet for en kandidat, men det finnes eksempler på bispevalg, senest i Stavanger i fjor, hvor Kirkerådet til slutt har valgt en av de andre tre nominerte.
AA170511 Vi forholder vi oss til det biskopen kommer fram til, sier han til Stavanger Aftenblad.
AA170511 Sogneprest Lars Sigurd Tjelle i Nærbø i Rogaland har bedt om en klargjøring fra Stavanger bispedømmekontor.
AA170511 Å bli nominert på førsteplass av bispedømmerådet, styrker vanligvis kandidaturet for en kandidat, men det finnes eksempler på bispevalg, senest i Stavanger i fjor, hvor Kirkerådet til slutt har valgt en av de andre tre nominerte.
AA170511 Dommen i Jæren tingrett er noe mildere enn aktors påstand, som var ni år, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170510 Røe Isaksen støtter seg blant annet til norsk forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som viser at hvis man setter inn tiltak mot lese- og skrivevansker allerede på første- eller andre trinn, så er det 80 prosent sannsynlighet for at den eleven vil ta igjen nivået til de andre i klassen.
SA170510 | Derfor skal vi ta vare på terrassehagene mellom Straen og Gamle Stavanger
SA170510 To boligblokker skal presses inn og bryte enheten mellom historisk bebyggelse, hager og kaier i Gamle Stavanger .
SA170510 På de tidligste fotografiene fra Stavanger kan vi se hvordan disse hagene dannet grønne belter midt i sentrum.
SA170510 Midt i Stavanger var det likevel plass til noen små, grønne lunger.
SA170510 Han ble politimester, dommer og sorenskriver i Stavanger .
SA170510 Dette handelshuset eksporterte hummer fra Stavanger til England fra slutten av 1700-tallet.
SA170510 Boligbyggelaget Bate planlegger nybygg i Nedre Strandgate 40 - 44 like ved Gamle Stavanger - to fireetasjes blokker med næring og boliger.
SA170510 PERFEKT VEKSLING : Skeie skole hadde full klaff med avlevering av stafettpinnen på Stavanger stadion.
SA170510 Her fra Aftenbladets besøk på babysvømming i Stavanger i 2011.
SA170510 | Nei til ny internasjonal skole i Stavanger
SA170510 Lundsvågen naturskole er en del av Lenden skole og ressurssenter, og et samarbeid mellom Stavanger kommune og private hjelpere.
SA170510 Alle ungene reagerte, sier Bjørn Johannessen fra Lundsvågen naturskole på Hundvåg i Stavanger .
SA170510 Testen er gratis og anonym, med tilbud i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger , heter det i en pressemelding fra organisasjonen.
SA170510 Anne Horneland i Statoils fagforening Industri Energi er bekymret for at hovedkontorfunksjoner flyttes fra Stavanger og at hovedkontoret forvitrer.
FV170510 Toget som gikk fra Oslo klokken 09.29 skal til Kristiansand og videre mot Stavanger , men ble stående i Vennesla på grunn av treet.
DB170510 Den tyske sportsdirektøren sendte en bredside i retning Stavanger og Kristoffs stefar og trener, Stein Ørn, da nordmannen ikke klarte å følge de beste over Muur van Geraardsbergen under åpningsetappen, og ble nummer sju.
DA170510 Ingen fra Amatøren AS møtte i rettsmøtet i Stavanger tingrett onsdag, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.
DA170510 Det var Skatt Vest og kemneren i Stavanger som ba om at boet til Amatøren AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170510 Bakgrunnen for det var et krav fra kemneren i Stavanger på 53.094 og et krav fra Skatt Vest på 210.943 kroner i skyldig skatt og avgifter.
DA170510 Amatøren er et spisested som ligger i Kirkegata i Stavanger , og det er uvisst når det sist var drift på stedet.
DA170510 Stavanger tingrett kom til at konkursbegjæringen var lovlig forkynt for skyldneren.
DA170510 Stavanger tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170510 Nødetatene rykket ut etter at en automatisk brannalarm gikk av i en boligblokk i Nedre Holmegate i Stavanger .
DA170510 Sally & Mimosa holdt tidligere til i Søregata i Stavanger .
DA170510 Det var selskapet Sally & Mimosa AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud i forrige uke.
DA170510 Stavanger tingrett kom også til at Sally & Mimosa AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller - og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170510 Da 39-åringen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse for forholdet.
DA170510 Normaliseringen av kostnadsnivået har også gitt sunnere tilstander på boligmarkedet, der Stavanger har gått fra et prisnivå på 90 prosent til 60 prosent av Oslos.
DA170510 Bergen ( - 0,2 % ), Trondheim ( - 2,6 % ) og Stavanger ( - 4,9 % ) hadde derimot nedgang i trafikken.
DA170510 Stavanger lufthavn, Sola.
DA170510 Humøret var på topp på Stavanger stadion da 6.-9.klassinger skulle konkurrere om å bli kommunens raskeste stafettlag.
DA170510 202 lag konkurrerte under Tinestafetten onsdag på Stavanger stadion.
DA170510 Testen er gratis og anonym, med tilbud i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger , heter det i en pressemelding fra organisasjonen.
AA170510 | To kvinner slått i hodet med stålrør i Stavanger
AA170510 En 34 år gammel mann er pågrepet etter å ha slått to forbipasserende kvinner i hodet med et stålrør ved Storhaug i Stavanger .
AA170510 I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen bruke mer penger på å få dem tilbake i jobb, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170510 Testen er gratis og anonym, med tilbud i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger , heter det i en pressemelding fra organisasjonen.
SA170509 ) og statsminister Erna Solberg ( H ) under et besøk på Mulighetsterminalen i Stavanger i fjor.
SA170509 Åtte godt voksne mannfolk har forfattet en felles ytring om menneskerettigheter og demokrati i Stavanger Aftenblad 4. mai.
SA170509 Kvinne ( 22 ) måtte kjøres til akuttmottaket, mens 37-åringen ble kjørt til Stavanger legevakt.
SA170509 ende hunder, frittgående høner, frittgående romfolk som lever herrens glade tiggerdager i sus og dus, enslige asylsøkere, ensomme asylsøkere, enslige bønder på kongefløyen, Berlin-forsvaret, Berlin-muren, muren mellom Israel og Plastelina, Murphys lov, ostetollen, skjenkekontrollregimet i Stavanger , lakseoppdrett, lakselus, linselus, lussekatte
SA170509 Skipet ankommer etter planen Stavanger torsdag middag.
SA170509 Vi har ikke tro på at det alltid vil være den beste løsningen å utvide eksisterende bygg, sa Sissel Knutsen Hegdal ( H ) som er leder for oppvekststyret i Stavanger .
SA170509 Positivt at sykehuset har lykkes med å redusere bruk av belter, melder sivilombudsmannen etter besøk på Stavanger universistetssjukehus.
SA170509 Markant reduksjon i bruken av belteseng på psykiatriske døgnposter ved Stavanger universitetssjukehus, melder Sivilombudsmannen.
SA170509 FOTO : Meteorologisk Institutt ¶ Stavanger
SA170509 | Skolesjefen vil ha større skoler i Stavanger
SA170509 I den står det blant annet at « Når Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) nå flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved « forsøkskjøkkenet » i Måltidets Hus bli et godt fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
SA170509 FOTO : Stavanger symfoniorkester ¶
SA170509 | 4900 hørte SSO i Russland, Finland og Nederland ¶ Stavanger symfoniorkester høstet mye skryt etter sin turné til Finland, Russland og Nederland, men fikk også kritikk for at de ikke spilte norsk musikk.
SA170509 Stavanger symfoniorkester høstet stående applaus for sin konsert i Tchaikovsky Hall i Moskva.
SA170509 | Regjeringen vil gjøre Stavanger til IKT-lokomotiv ¶
SA170509 Regjeringen ser til Stavanger når 125 millioner settes av til storbyer i et digitalt løft som kan bidra til å holde Kommune-Norge i Europa- og verdenstoppen.
DN170509 Som DN meldte tirsdag, har de fått tilbake troen i oljebyen Stavanger . 600 bedrifter på Sørvestlandet rapporterer om et dramatisk stemningsskifte etter tre år med oljenedtur.
DN170509 Advarselen kommer i et brev Sverdrup har sendt til George David Banks, rådgiver i Det hvite hus i globale klima- og energispørsmål, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170509 Oslo : 50 prosent risiko for regn ¶ Stavanger : 65 prosent risiko for regn ¶
DA170509 LES OGSÅ : Butikk i Kilden har blitt slått konkurs ¶ Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Det var firmaet Gillstrøm AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170509 Stavanger tingrett kom til at firmaet ikke skulle få betalingsutsettelse og viste til at størstedelen av kravet er usikret og at det foreligger presumpsjon for at Stavanger Proff Bilpleie AS er insolvent.
DA170509 Stavanger Proff Bilpleie AS holder til i kjelleren på Arkaden i Klubbgata i Stavanger og erkjente at de skylder det aktuelle beløpet.
DA170509 LES OGSÅ : Rørleggerfirma har gått konkurs ¶ Stavanger Proff Bilpleie AS hadde en omsetning på 670.000 kroner i 2015 og hadde samme år et negativt resultat på 290.000 kroner.
DA170509 LES OGSÅ : Butikk i Kilden har blitt slått konkurs ¶ Stavanger Proff Bilpleie AS holder til i kjelleren på Arkaden i Klubbgata i Stavanger og erkjente at de skylder det aktuelle beløpet.
DA170509 I retten ba Stavanger Proff Bilpleie AS om å få en betalingsutsettelse og opplyste at de ikke hadde mulighet for å betale krevet før om to måneder.
DA170509 Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte boet til Stavanger Proff Bilpleie AS tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170509 Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte boet til Stavanger Proff Bilpleie AS tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170509 Stavanger tingrett kom til at firmaet ikke skulle få betalingsutsettelse og viste til at størstedelen av kravet er usikret og at det foreligger presumpsjon for at Stavanger Proff Bilpleie AS er insolvent.
DA170509 Stavanger ligger i grenseland mellom grønt og gult, omtrent 70 prosent sannsynlighet for nedbør.
DA170509 Når Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved forsøkskjøkkenet i Måltidets Hus bli fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
DA170509 Vi har mange forbedringsområder innen eldreomsorgen også i Stavanger , og vi vil så absolutt ikke « hvile på våre laurbær », men hele tiden forsøke å gi et bedre tilbud til våre eldre.
DA170509 Resultatet har vært fantastisk både for pasienten, men også for Stavanger kommune som sparer store penger på at det blir færre som trenger langvarig hjelp ¶
DA170509 KRONIKK : Stavanger kommune har som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.
DA170509 I 2010 startet Stavanger kommune et opptreningsprosjekt med hverdags-rehabilitering som innebærer at når noen får et hjerneslag eller lårhalsbrudd og kommer hjem fra sykehuset, så settes det inn store opptrenings-ressurser i hjemmet for at de skal trenes raskest mulig opp til å klare seg selv igjen og få et selvstendig li
DA170509 Da vår nye dyktige Rådmann la fram budsjettet i høst, framhevet han Leve Hele Livet-satsingen som noe av det beste og mest nytenkende i Stavanger kommune.
DA170509 Stavanger kommune er i den forbindelse invitert til å holde hovedforedraget for å fortelle hvordan vi har fått dette til slik at andre skal lære av oss.
DA170509 Ina Wroldsen kommer til Stavanger i høst.
DA170509 september både utenfor og inne i Stavanger konserthus.
DA170509 LES OGSÅ : Stavanger nest størst på innemarkedet : - Vi er for mange jenter ¶
DA170509 - Samtidig er Stavanger en internasjonal by.
AA170509 Advarselen kommer i et brev Sverdrup har sendt til George David Banks, rådgiver i Det hvite hus i globale klima- og energispørsmål, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging, melder Stavanger Aftenblad.
VG170508 Historisk : Sandefjord vant i Stavanger
VG170508 Men bare banemannen i Stavanger får godkjent på Fagermos underlagsbørs.
VG170508 | Appiah om Viking-smellen : - Det er tungt å svelge ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Sandefjord 0-2 ) Etter å ha nedsablet Odd med 3 - 0 og spilt uavgjort mot Brann i Bergen, var det optimisme i Stavanger.
VG170508 STAVANGER ( VG ) ( Viking - Sandefjord 0-2 ) Etter å ha nedsablet Odd med 3 - 0 og spilt uavgjort mot Brann i Bergen, var det optimisme i Stavanger .
VG170508 Les også : Tidenes første Sandefjord-seier i Stavanger
VG170508 | Spesialenheten er i Stavanger : Her er dramaet de skal etterforske ¶
VG170508 Søndag omtalte VG hvordan en 70 år gammel kvinne i Stavanger advarte politiet om mannen en rekke ganger.
VG170508 Lørdag ettermiddag skjøt politiet i Stavanger en mann i leggen, etter at han ifølge politiet skal ha gått mot dem med en øks hevet og ikke lyttet til gjentatte advarsler om å stanse og legge fra seg øksen.
VG170508 Kort tid før skuddet falt hadde politiet bevæpnet seg og tatt opp jakten på en mann som skal ha oppført seg truende og bar på en øks i sentrum av Stavanger .
VG170508 Bakgrunn : Mann ( 29 ) skutt av politiet i Stavanger sentrum ¶
VG170508 Ulsnes fort - Stavanger
SA170508 | Skoleskip fra Stavanger får ikke forlate engelsk havn ¶
SA170508 | Disse vil bli Sagen Helgøs rådgiver ¶ 19 søkere har meldt seg til den ledige stillingen som politisk rådgiver for ordføreren i Stavanger .
SA170508 | Chris Rock til Stavanger
SA170508 Komikeren Chris Rock kommer til DNB Arena i Stavanger i oktober.
SA170508 Komikeren Chris Rock kommer til Stavanger til høsten.
SA170508 FOTO : Pressefoto ¶ Stavanger og Oslo er de to eneste byene i Norge som får besøk av Chris Rock, som er kjent som både komiker, skuespiller, forfatter og produsent.
SA170508 oktober står han på scenen i DNB Arena i Stavanger .
DN170508 Daglig leder i K2 Bolig Sigve Hebnes ( til venstre ) og Øyvind Mikalsen i Camar Eiendom på tomten de har kjøpt i Stavanger sentrum.
DB170508 ¶ JEVN DUELL : Heidi Weng og Petter Northug løp lenge sammen i Wings for Life World Run i Stavanger .
DB170508 Emerson Trujillo fra Peru tok sin tredje Wings for Life World Run-seier i Stavanger etter å ha tilbakelagt 67,4 kilometer, mens den tidligere håndballspilleren Therese Nordbø vant kvinneklassen etter å ha løpt hele 46.8 kilometer.
DB170508 Anderson vartet opp med det makeløse rekordløpet i Dubai parallelt med at Northug, Weng og co løp samme konkurranse i Stavanger .
DB170508 1600 av dem løp i Stavanger , hvor alpinstjerna Henrik Kristoffersen kjørte Catcher Car, som jagde deltagerne, mens komiker Else Kåss Furuseth stilte opp som speaker.
DB170508 Tre måneder av dommen er gjort betinget med en prøvetid på to år, skriver Stavanger Aftenblad. 27-åringen hevdet at hun ble voldtatt av en navngitt person i et MC-lokale i Rogaland.
DB170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med falske voldtektsanklager i et politiavhør.
DB170508 Det har gitt effekt : Entreprenøren Skanska fikk omtrent samtidig et anbud fra Rogaland fylkeskommune om bygging av en videregående skole, og et anbud fra Stavanger kommune om bygging av et sykehjem.
DA170508 Tre måneder av dommen er gjort betinget med en prøvetid på to år, skriver Stavanger Aftenblad. 27-åringen hevdet at hun ble voldtatt av en navngitt person i et MC-lokale i Rogaland.
DA170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med falske voldtektsanklager i et politiavhør.
DA170508 Stavanger tinghus.
DA170508 Mandag ble Brio Leker Kilden AS slått konkurs i Stavanger tingrett.
DA170508 LES OGSÅ : Klesgründer konkurs med enda et firma ¶ Stavanger tingrett kom også til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for skyldneren den 28. april i år.
DA170508 Ingen fra Brio Leker Kilden AS møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag og et forelå ingen opplysninger om lovlig forfall.
DA170508 Stavanger tingrett kom også til det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170508 Av : Gunnar Cornelius Gilje, Stavanger
DA170508 På bakgrunn av tidligere vedtak i kommunalstyret for byutvikling er det gjort en nærmere vurdering av konsekvensene av å stenge Jåttåveien ved Bryne og Stavanger planteskole ( Jåttåveien 92 ).
DA170508 I forbindelse med Bypakke Nord-Jæren skal det etableres fem bomringer i storbyområdet rundt Stavanger , som vil medføre stenging av gjennomgangstrafikk flere steder.
DA170508 I Stavanger blir det ring rundt sentrum, rundt Forus, Lura, og bomstasjon mot Randaberg i nord.
DA170508 Foto : Stavanger kommune ¶
DA170508 Det er derfor, ifølge planforslaget, nødvendig å stenge følgende veier i Stavanger : Eiganesveien, Agathe Backer Grøndals vei, Byhaugveien, Lindeveien og Jåttåveien.
DA170508 Mange av sykehjemmene i Stavanger kommune ble bygd på 80-tallet, og tilpasset datidens helse- og omsorgssektor.
DA170508 Imidlertid vet vi ingenting om hvor mye det vil utgjør for Stavanger kommune.
DA170508 Ali, fraksjonsleder i Stavanger Ap, kommunalstyret for levekår ¶
DA170508 Stavanger kommune skal bruke 40 millioner i statlige tiltaksmidler til renovering av bad og rom ( gulvbelegg og maling ) ved fire sykehjem i 2017.
DA170508 Stavanger kommune har totalt 17 sykehjem.
DA170508 | Chris Rock kommer til Stavanger
DA170508 Komikeren Chris Rock opptrer i Stavanger til høsten.
DA170508 I 1975 kom dokumentarfilmen « Oljeeventyret - en stemningsrapport fra Stavanger 1975 ».
BT170508 Trondheim har blitt teknologihovedstaden, Stavanger oljehovedstaden, og Oslo er hovedstaden.
AP170508 Han skal opptre i DNB Arena i Stavanger 4. oktober og i Oslo Spektrum 7. oktober i år.
AP170508 Det er Oslo og Stavanger som får besøk av den populære komikeren.
AP170508 VG fortalte i helgen at « Politiet skjøt en mann med øks i leggen i Stavanger sentrum ».
AP170508 Fortsatt mye uklart i Stavanger
AP170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med uriktige opplysninger i et politiavhør.
AA170508 Tre måneder av dommen er gjort betinget med en prøvetid på to år, skriver Stavanger Aftenblad. 27-åringen hevdet at hun ble voldtatt av en navngitt person i et MC-lokale i Rogaland.
AA170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med falske voldtektsanklager i et politiavhør.
VG170507 - Vi er en gjeng som ofrer seg, med det krydderet vi har på toppen, svarer Stavanger Oilers-løper og VM-veteran Kristian Forsberg ( 31 ) på spørsmål om Patrick Thoresens innflytelse.
VG170507 | Tidenes første Sandefjord-seier i Stavanger ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Sandefjord 0-2 ) Etter at vertene dominerte store deler av kampen, tok gjestene vare på sjansene og sørget for sin første seier noen sinne på Viking stadion.
VG170507 | Tidenes første Sandefjord-seier i Stavanger
VG170507 Siden sammenslåingen av Sandefjord Ballklubb og IL Runar i 1998, har nemlig aldri Sandefjord Fotball vunnet i Stavanger .
VG170507 Og det så ut til å gå vertenes vei i Stavanger søndag kveld, men et svært effektivt Sandefjord scoret på de to største sjansene de hadde i kampen.
VG170507 I Stavanger : Sandefjord tok tidenes første borteseier mot Viking ¶
VG170507 Øksemannen er kjent av politiet i Stavanger fra før.
VG170507 Mannen ( 29 ) er norsk statsborger, og ligger nå i narkose på Stavanger universitetssykehus etter at han ble skutt i leggen av politiet lørdag.
VG170507 - Vi vil nå undersøke om det er grunnlag for en eventuell varetektsfengsling av mannen, eller om han vil bli gitt meldeplikt eller oppholdsforbud for eksempel i Stavanger sentrum, sier Remman.
VG170507 mars i år at en kvinne bosatt på Eiganes i Stavanger så den høyreiste øksemannen komme gående bortover i gaten der hun bor.
SA170507 Linn Marie Pickard, som driver Prana Pole studioet i Stavanger sentrum, har selv et NM-sølv på CV-en.
SA170507 Både Low, Conner og Johansen er instruktører i Pickards studio i Stavanger .
SA170507 Rekordmange løpere stilte til start på « Wings for Life » i Stavanger søndag.
SA170507 Lørdag ettermiddag skulle Marius Kvinnsland ( 15 ) feire konfirmasjonen sin på Sting cafe ved Valbergtårnet i Stavanger sentrum. 10 minutter etter at gjestene hadde ankommet, ble de vitne til skuddramaet, der en 29-åring ble skutt av politiet.
SA170507 I Romsdal tingrett er en ung mann dømt til 14 dagers fengsel for å ha latt være å møte til førstegangstjeneste på Madla utenfor Stavanger , en tjeneste som normalt varer rundt ett år.
SA170507 Det tar ennå en stund før rosene springer ut, men det er nok å gjøre for Solveig Nessa hjemme i hagen på Madla i Stavanger .
SA170507 Flamur Kastrati ( til høyre ) og resten av Sandefjord-laget tok med seg tre sterke poeng fra Stavanger .
SA170507 7261 tilskuere i Stavanger måtte innse at de mørkeblå igjen hadde havnet i trøbbel.
DB170507 7261 tilskuere i Stavanger måtte innse at de mørkeblå igjen hadde havnet i trøbbel.
DA170507 Det er jourhavende politiadvokat Kjetil Remman som opplyser til Stavanger Aftenblad at mannen ble pågrepet for bæring av øks på Eiganes gravlund i mars i år.
DA170507 - Siktede, kjent av politiet fra noen tidligere forhold, er fortsatt under behandling ved Stavanger universitetssjukehus.
DA170507 | 29-åringen tatt med øks også i mars ¶ 29-åringen som ble skutt av politiet ved Valbergtårnet i Stavanger , er tidligere pågrepet med øks.
BT170507 Flamur Kastrati ( til høyre ) og resten av Sandefjord-laget tok med seg tre sterke poeng fra Stavanger .
BT170507 7261 tilskuere i Stavanger måtte innse at de mørkeblå igjen hadde havnet i trøbbel.
AP170507 gate i Stavanger og 500 kroner pr. gate i Kongsberg.
AP170507 gate i Stavanger og 500 kroner pr. gate i Kongsberg.
AP170507 gate i Stavanger og 500 kroner pr. gate i Kongsberg.
AP170507 I Romsdal tingrett er en ung mann dømt til 14 dagers fengsel for å ha latt være å møte til førstegangstjeneste på Madla utenfor Stavanger , en tjeneste som normalt varer rundt ett år.
AP170507 Lørdag ettermiddag skulle Marius Kvinnsland ( 15 ) feire konfirmasjonen sin på Sting cafe ved Valbergtårnet i Stavanger sentrum. 10 minutter etter at gjestene hadde ankommet, ble de vitne til skuddramaet, der en 29-åring ble skutt av politiet.
AP170507 Konfirmasjonsselskapet på Sting cafe ved Valbergtårnet i Stavanger sentrum ble ikke helt som ventet.
AP170507 Det tar ennå en stund før rosene springer ut, men det er nok å gjøre for Solveig Nessa hjemme i hagen på Madla i Stavanger .
AP170507 7261 tilskuere i Stavanger måtte innse at de mørkeblå igjen hadde havnet i trøbbel.
AA170507 | Tenåring tiltalt for overgrep mot to jenter i Stavanger
AA170507 Tre dager er satt av til rettssaken som skal opp i Stavanger tingrett i slutten av juni, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170507 Tre dager er satt av til rettssaken som skal opp i Stavanger tingrett i slutten av juni, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170507 Ifølge tiltalen skjedde det første overgrepet på et solstudio i Stavanger sentrum i 2014.
AA170507 | Mann med øks i Stavanger kan få tre års fengsel ¶ 29-åringen som bar øks i Stavanger sentrum i helgen risikerer tre års fengsel.
AA170507 | Mann med øks i Stavanger kan få tre års fengsel ¶ 29-åringen som bar øks i Stavanger sentrum i helgen risikerer tre års fengsel.
AA170507 Nå bekreftes det at 29-åringen er den samme som ble pågrepet for bæring av øks på Eiganes gravlund i mars, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170507 Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med det sykehuset betegner som alvorlige skader.
AA170507 Lørdag fikk politiet meldinger om en person i Stavanger sentrum med en våpenlignende gjenstand i hånden.
AA170507 | Mann med øks i Stavanger ble pågrepet i mars ¶
AA170507 Nå bekreftes det at 29-åringen er den samme som ble pågrepet for bæring av øks på Eiganes gravlund i mars, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170507 Mannen som bar øks i Stavanger sentrum i helgen ble pågrepet for en lignende hendelse to måneder i forveien.
AA170507 Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med det sykehuset betegner som alvorlige skader. ( ©NTB ) ¶
AA170507 Lørdag fikk politiet meldinger om en person i Stavanger sentrum med en våpenlignende gjenstand i hånden.
VG170506 | Mann ( 29 ) skutt i leggen av politi i Stavanger sentrum ¶
VG170506 Politiet skjøt en mann som gikk mot dem med en øks i Stavanger sentrum.
VG170506 Hendelsen skal ha funnet sted på en cafe i Stavanger sentrum.
VG170506 DRAMATISK : Her har politimannen nettopp skutt en mann i Stavanger sentrum, som gikk rundt med øks.
VG170506 - Politiet har løsnet skudd mot en mann i Stavanger sentrum, sier jourhavnede jurist ved Sør-Vest politidistrikt, Sveinung Andersen.
SA170506 | Le Pen har ingen sjanse i Stavanger
SA170506 Marine Le Pen fikk bare 17 stemmer i Stavanger .
SA170506 « Klokken 15.17 fikk politiet flere meldinger om en mann som bar en våpenlignende gjenstand og oppførte seg truende i Stavanger sentrum.
SA170506 Politiet har skutt en mann i Stavanger sentrum.
SA170506 Men det er likevel helt ekstremt å oppleve dette i lille Stavanger , sier Olsen.
SA170506 Mannen ble skutt i foten og er fraktet til Stavanger Universitetssjukehus, SUS.
SA170506 Han ble deretter fraktet til Stavanger Universitetssjukehus.
SA170506 - Det oppsto en truende situasjon ved Valbergtårnet i Stavanger .
SA170506 På Ocean + Human-arrangementet i Stavanger i helgen prøvde de å gjøre noe med det.
SA170506 Og én er tatt med inn til politiarresten i Stavanger .
SA170506 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) May 6, 2017 ¶
SA170506 - Helt uvirkelig, sier Audhild Øen som hadde orkesterplass til dramaet ved Valbergtårnet i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
SA170506 | Masse godt humør, men ingen klovnerier ¶ 1320 barn og voksne trosset godværet og fant veien til barnefestivalen Big Bang i Stavanger konserthus lørdag ettermiddag.
FV170506 « Rundt klokken 15.20 ble politiet varslet om en mann som gikk rundt i Stavanger sentrum med en våpenlignende tilstand.
FV170506 | Politiet har skutt mann i Stavanger sentrum ¶
FV170506 Politiet skjøt en mann i foten i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag da han kom mot dem med en øks i hånden.
FV170506 Men det er likevel helt ekstremt å oppleve dette i lille Stavanger , sier Olsen.
FV170506 Mannen er sendt til Stavanger Universitetssjukehus.
FV170506 Mannen er kjørt til SUS, Stavanger Universitetssykehus.
FV170506 Hanna Edland og Marie Olsen ( t.h ) var vitne til den dramatiske hendelsen som skjedde like ved Cafe Sting i Stavanger lørdag ettermiddag.
FV170506 Det ble gitt bevæpningsordre, og mannen ble kort tid etterpå påtruffet av en politipatrulje i nærheten av Valbergtårnet i Stavanger .
FV170506 Da vi kom til stedet, så vi at han hadde en øks i hånden, sier politiets innsatsleder Hanne Nybø Andersen, til Stavanger Aftenblad.
FV170506 Stavanger Universitetssykehus opplyste i en pressemelding litt etter klokken 18 lørdag at mannen er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil.
FV170506 Stavanger Aftenblad har snakket med Marie Olsen som var vitne til hendelsen : ¶
FV170506 SISTE : Stavanger universitetssykehus opplyser til Fædrelandsvennen lørdag kveld at mannen, som er født i 1975, er alvorlig skadet, men i stabil tilstand.
FV170506 En person ble lørdag ettermiddag flydd til Stavanger universitetssykehus etter en trafikkulykke i Søgne.
FV170506 Og én er tatt med inn til politiarresten i Stavanger .
DB170506 Søndag får hun mulighet til å revansjere seg i Wings for Life World Run i Stavanger .
DB170506 Svein Over Risa er hjemmehåpet i Stavanger og har gått til topps tidligere, men duellen mellom Northug og Weng er likevel det største trekkplasteret.
DB170506 Olavsstafetten mandag og bestiget Galdhøpiggen onsdag, skal Northug nå løpe Wings for Life World Run i Stavanger .
DB170506 I fjor løp franskmannen Yoann Stuck lengst i Stavanger med 61,8 kilometer, mens kroatiske Nikolina Sustic vant kvinneklassen med 50 kilometer.
DB170506 31-åringen fra Mosvika, som var på Galdhøpiggen onsdag, har åpenbart fått blod på tann og er klar for løpe flere mil i Stavanger på søndag.
DB170506 13.00 i Stavanger .
DB170506 VALBERGTÅRNET : Hendelsen skjedde i Stavanger sentrum like ved Valbergtårnet.
DB170506 - Vi fikk melding fra publikum i sentrum av Stavanger om en person ute av balanse, som var i besittelse av en skarp gjenstand, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Charles Bøgild til Dagbladet tidligere i ettermiddag.
DB170506 ( Dagbladet ) : Én mann i 20-åra ble lørdag ettermiddag skutt av politiet i Stavanger sentrum like ved Valbergtårnet.
DB170506 Syklisten hadde veltet og var bevisstløs, og ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse.
DB170506 ¶ HØRTE PÅ POLITIET : Russen på Landstreffet i Stavanger får skryt for å ha fulgt politiets alkopålegg under arrangementet i helga.
DB170506 En egen stasjon med Røde Kors og Norsk folkehjelp er utplassert på på Landstreffet i Stavanger .
DB170506 ( Dagbladet ) : Startskuddet for Norges største russetreff, Landstreffet i Stavanger , gikk i går i Kongeparken i Ålgård.
DA170506 Mannen som ble skutt av politiet ved Valberget, er alvorlig skadd, melder Stavanger universitetssjukehus.
DA170506 Mannen som ble skutt av politiet ved Valberget, er alvorlig skadd, melder Stavanger universitetssjukehus.
DA170506 - Siktede, kjent av politiet fra noen tidligere forhold, er fortsatt under behandling ved Stavanger universitetssjukehus.
DA170506 « Klokken 15.17 fikk politiet flere meldinger om en mann som bar en våpenlignende gjenstand og oppførte seg truende i Stavanger sentrum.
DA170506 Han ble deretter fraktet til Stavanger Universitetssjukehus.
DA170506 En mann er skutt av politiet i sentrum i Stavanger .
DA170506 - Det er absurd og naturligvis uvanlig at slik skjer i lille Stavanger , sier Øen.
BT170506 | Politiet skjøt mann i foten i Stavanger
BT170506 Politiet skjøt en 29 år gammel mann i leggen i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
BT170506 Mannen ble pågrepet og sendt til Stavanger universitetssjukehus med det sykehuset betegner som alvorlige skader.
BT170506 Klokken var 15.17 da politiet fikk flere meldinger fra engstelige folk i Stavanger sentrum om en mann som bar på en våpenliknende gjenstand og som oppførte seg truende.
BT170506 Han ble deretter fraktet til Stavanger Universitetssjukehus.
BT170506 Det ble gitt bevæpningsordre, og mannen ble kort tid etterpå påtruffet av en politipatrulje i nærheten av Valbergtårnet i Stavanger , opplyser jourhavende jurist Sveinung Andreas Andersen i Sør-Vest politidistrikt.
AP170506 « Rundt klokken 15.20 ble politiet varslet om en mann som gikk rundt i Stavanger sentrum med en våpenlignende tilstand.
AP170506 | Politiet har skutt mann i Stavanger sentrum ¶
AP170506 Politiet skjøt en mann i foten i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag da han kom mot dem med en øks i hånden.
AP170506 Men det er likevel helt ekstremt å oppleve dette i lille Stavanger , sier Olsen.
AP170506 Mannen er sendt til Stavanger Universitetssjukehus.
AP170506 Mannen er kjørt til SUS, Stavanger Universitetssykehus.
AP170506 Hanna Edland og Marie Olsen ( t.h ) var vitne til den dramatiske hendelsen som skjedde like ved Cafe Sting i Stavanger lørdag ettermiddag.
AP170506 Det ble gitt bevæpningsordre, og mannen ble kort tid etterpå påtruffet av en politipatrulje i nærheten av Valbergtårnet i Stavanger .
AP170506 Da vi kom til stedet, så vi at han hadde en øks i hånden, sier politiets innsatsleder Hanne Nybø Andersen, til Stavanger Aftenblad.
AP170506 Stavanger Universitetssykehus opplyste i en pressemelding litt etter klokken 18 lørdag at mannen er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil.
AP170506 Stavanger Aftenblad har snakket med Marie Olsen som var vitne til hendelsen : ¶
AP170506 Innsatsleder Hanne Nybø Andresen ved Sør-Vest politidistrikt har fortalt til Stavanger Aftenblad at det var flere politipatruljer som lette etter mannen.
AP170506 Hun hadde orkesterplass til dramaet da en mann ble skutt av politiet i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
AP170506 De to kvinnene har fortalt hva de opplevde i de dramatiske minuttene der en mann ble skutt av politiet til Stavanger Aftenblad.
AP170506 Stavanger Universitetssykehus opplyste i en pressemelding litt etter klokken 18 lørdag at mannen er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil.
AA170506 | Politiet skjøt mann i leggen i Stavanger
AA170506 Politiet skjøt en 29 år gammel mann i leggen i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
AA170506 Mannen ble pågrepet og sendt til Stavanger universitetssjukehus med det sykehuset betegner som alvorlige skader.
AA170506 Klokken var 15.17 da politiet fikk flere meldinger fra engstelige folk i Stavanger sentrum om en mann som bar på en våpenlignende gjenstand og som oppførte seg truende.
AA170506 Han ble deretter fraktet til Stavanger Universitetssjukehus.
AA170506 Det ble gitt bevæpningsordre, og mannen ble kort tid etterpå påtruffet av en politipatrulje i nærheten av Valbergtårnet i Stavanger , opplyser jourhavende jurist Sveinung Andreas Andersen i Sør-Vest politidistrikt.
AA170506 | Mann med øks skutt av politiet i Stavanger
AA170506 Politiet skjøt en mann i leggen i Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
AA170506 Politiet ble varslet rundt klokken 15.20 om en mann som gikk rundt i Stavanger sentrum med en våpenlignende gjenstand.
AA170506 Mannen er sendt til Stavanger universitetssjukehus, opplyser Andersen.
AA170506 Det var VG som først meldte om den dramatiske hendelsen midt i Stavanger sentrum.
AA170506 Det ble gitt bevæpningsordre, og mannen ble kort tid etterpå påtruffet av en politipatrulje i nærheten av Valbergtårnet i Stavanger , opplyser jourhavende jurist Sveinung Andreas Andersen i Sør-Vest politidistrikt.
AA170506 Syklisten hadde veltet og var bevisstløs, og ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse.
AA170506 Og én er tatt med inn til politiarresten i Stavanger .
SA170505 MIDT I SENTRUM : På Breitorget i Stavanger holder byens beste spisested hus.
SA170505 | Sandnes kan få kolonihager ¶ Stavanger må avvise sandnesgauker som drømmer om en sentrumsnær, grønn flekk.
SA170505 Det prøver Stavanger Frp å få Frp-landsmøtet med på å stoppe.
SA170505 Økningen i tallet på arbeidsrettssaker er størst i Stavanger .
SA170505 | Firedobling av arbeidskonflikter for Stavanger tingrett siden 2012 ¶
SA170505 Årets ungdomsundersøkelse « Hør på meg » gir grunn til bekymring for den oppvoksende generasjons psykiske helse, mener Uteseksjonen i Stavanger .
SA170505 klasse, sier Tonje Hoff, leder for Uteseksjonen i Stavanger .
SA170505 Kommunene Randaberg og Stavanger setter nå opp skilt med badeforbud rundt vannet.
SA170505 Det er ikke kjent at mennesker er blitt forgiftet av slikt vann, men Folkehelseinstituttet har tidligere meldt at husdyr har dødd etter å ha drukket vann med giftige blågrønnalger, melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.
SA170505 Til Stavanger kommer hun fra Bergen, Flåm, Geiranger og Ålesund.
SA170505 Skipet er på 122.000 brutto tonn, er 317 meter lang og dermed blant de lengste cruiseskipene som besøker Stavanger i år.
SA170505 Her kan du se listen over hvilke cruiseskip som er ventet til Stavanger denne sesongen.i ¶ | - Det blir fylla, konserter og damer ¶ 13.500 festglade russ er på vei inn i Kongeparken til en helg med fullstappet program.
SA170505 Fredag besøker det store cruiseskipet « Celebrity Eclipse » Stavanger .
SA170505 FOTO : Comic Night Stavanger .
SA170505 Kristian Forsberg, Stavanger
SA170505 Dennis Sveum, Stavanger
DN170505 Selskaper kontrollert av Stavanger-investoren Alfred Ydstebø og shippingmilliardæren John Fredriksen går sammen om å bygge leiligheter i Stavanger .
DN170505 Base Property og Norwegian Property har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av det gamle Telenor-bygget Forusbeen 35 i Stavanger .
DN170505 Avtalen omhandler utvikling av eiendommen Forusbeen 35 i Stavanger .
DN170505 Samsung-verftet har vært stengt, og ifølge Stavanger Aftenblad er alt arbeid på Statoils Johan Sverdrup-plattformer også stoppet.
DB170505 Han forteller at politiet i Stavanger har valgt å ikke sperre gater for trafikk, men at fortløpende vurderinger av trusselbildet gjøres og at avgjørelsen kan endres etter behov.
DB170505 Stavanger
DB170505 ¶ Med et takeoff-refreng som på alle måter må være marerittet til ethvert sivilisert boligstrøk i Stavanger , legger « Acan 2017 » seg inn i rekken av fantasiløs, men like fullt effektiv festmusikk.
DA170505 Foto : Stavanger kommune ¶
DA170505 Altså : Dunk på maks 50 kilo uten hodepryd er innafor, » skriver Stavanger kommune på Facebook.
DA170505 - Selvsagt drar vi til Stavanger .
DA170505 | Ny kamp om privatskole i Stavanger
DA170505 Aps Øyvind Jacobsen og Dag Mossige advarer mot å etablere en ny privatskole i Stavanger .
DA170505 Aps skolepolitikere frykter at en slik skole vil føre til at ny, offentlig skole i bydelen utsettes, og at den offentlige skolen i Stavanger svekkes.
DA170505 Vi har sandvolleyballturnering, kinosal og et eget LS-hotell i Stavanger , hvor hele hotellet er omgjort til et russehotell.
DA170505 - I løpet av helgen kommer det til å være 60.000 reisende mellom Ålgård og Stavanger .
DA170505 Som de eneste i Norge er Stavanger konserthus med på det europeiske samarbeidsprosjektet Big Bang og inviterer barn og unge til musikkfestival denne helgen i Bjergsted.
DA170505 Sandkunsten av Joao Alexandrino Silva ble laget mens det ble spilt musikk av Debussy av Stavanger Symfoniorkester.
DA170505 Foto : Ingvild Wathne Johnsen Kommunikasjonssjef ved Stavanger konserthus, Grete Straume, ser frem til å åpne dørene til konserthuset for barn og unge under musikkfestivalen Big Bang denne helgen.
DA170505 Den største skjevheten i utbyggingsplanene, gjelder den allerede nevnte Sørlandsbanen mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger .
BT170505 Kristian Forsberg, Stavanger
BT170505 Dennis Sveum, Stavanger
AP170505 mai : STAVANGER : Tou Scene, 16-18 * ¶
AP170505 Kristian Forsberg, Stavanger
AP170505 Dennis Sveum, Stavanger
AA170505 Det tyder på at føreren var alene i personbilen, skriver Stavanger Aftenblad.
SA170504 En syklist var involvert i en trafikkulykke ved Strømsbrua i Stavanger litt før klokken halv fem torsdag ettermiddag.
SA170504 Samarbeidet mellom de to selskapene innebærer at togreisende kan benytte seg av rutebussene som går mellom Stavanger og Sandnes om de har en gyldig NSB-billett.
SA170504 Reisende sør for Sandnes som skal av/på mellom Sandnes og Stavanger må bytte buss i Sandnes sentrum, sier Brekkan.
SA170504 For å sikre at alle reisende kommer med i rushtiden vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger, inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger .
SA170504 For å sikre at alle reisende kommer med i rushtiden vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger , inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger.
SA170504 - NSB kjører busser som håndterer av- og påstigning på jernbanestasjonene mellom Egersund og Sandnes, og kjører deretter direkte til Stavanger .
SA170504 august skal Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, gjennomføre oppgraderingsarbeider mellom Stavanger og Egersund/Moi.
SA170504 | Kollisjon skapte lange køer på E 39 i Stavanger
SA170504 To personbiler har kollidert på E 39 på Stokka i Stavanger .
SA170504 Vi ble meget skuffet da den øverste administrative levekårbyråkrat i Stavanger ikke hadde noen forståelse for at nattevaktbemanningen er under enhver kritikk.
SA170504 DEBATT : Vi ble meget skuffet da den øverste administrative levekårbyråkraten i Stavanger ikke hadde noen forståelse for at nattevaktbemanningen er under enhver kritikk.
SA170504 En av journalistene som uttalte seg positivt var Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad.
SA170504 Hva ønsker Stavanger kommune ; å ivareta pasient, fag og sykepleier - eller å fire på dette for økonomien ?
SA170504 Det bør også Stavanger kommune gjøre.
SA170504 | Stavanger må verne om varsleren Linda !
SA170504 april under arrangementet « Likegyldighetens begravelse » lovte å informere hele Stavanger om at vi støtter varsleren Linda Susanne Krüger.
SA170504 | Mangler pollenmålinger fra Stavanger
SA170504 Pollenfellen har tidligere stått på Stavanger lufthavn, Sola hvor Avinor har bistått med å hente ut og formidle pollenfangsten, men denne løsningen blir ikke videreført.
SA170504 Inntil NAAF har fått på plass en ny avtale for pollenfellen i Stavanger , er de nødt til å basere varslene sine på andre distrikter.
SA170504 Fellen som sikrer oppdaterte pollenmålinger fra Stavanger er ute av drift.
SA170504 - Vi har forhørt oss med Stavanger kommune om et samarbeid, men det er avgjørende at løsningene vi eventuelt enes om nå, er både langsiktige og forutsigbare, så vi er nødt til å la prosessen ta den tiden den tar, sier Gleditsch.
SA170504 Et enstemmig formannskap i Stavanger vedtok torsdag at nye Lervig sykehjem skal ha sitt eget kjøkken, som en integrert del av driften.
SA170504 Marie Moen leter etter en sentrumsnær leilighet i Stavanger .
SA170504 Et samlet Stavanger bystyre tar grep om mobbing, varsling, trakassering og etikk.
SA170504 Rådmann Per Kristian Vareide forsikret i Stavanger formannskap torsdag at det er kommunens klare mål å videreføre ordningen med tilrettelagt arbeid i friområdene.
SA170504 - Fra Stavanger Konserthus følger vi veiene 411, 413 og 410 mot Randaberg Sentrum.
SA170504 To menn måtte tilbringe natt til torsdag i arresten mistenkt for skadeverk i Stavanger sentrum.
SA170504 Kort tid etterpå, klokka 02.50, ble en bilist, en mann i 30-årene, stanset i Stavanger mistenkt for ruspåvirket kjøring.
SA170504 I tillegg er Stavanger Brass Band videre til EM.
SA170504 Her konkurrerer de i Siddis Brass i Stavanger konserthus i fjor.
SA170504 | Stavanger og Sola tok både gull og sølv i korpsfestival ¶
SA170504 Trondheim : siste måned, −0,2 prosent, tolvmånedersvekst, 6,7 prosent, omsetningstid, 17 dager ( sunket to dager ) ¶ Stavanger : siste måned, 0,1 prosent, tolvmånedersvekst, −1,2 prosent, omsetningstid, 40 dager ( sunket 16 dager ) ¶
SA170504 Stavanger begynner å stige, mens Bergen, Trondheim, Tromsø har en fallende tolvmånedersvekst.
SA170504 Slik pleier Vågen i Stavanger å se ut når Alexander Kristoff spurter om seieren.
DN170504 Stavanger fikk nok en måned med boligprisvekst.
DN170504 Vi ser en tilnærmet lik prisutvikling i byer som Trondheim, Bergen og Stavanger , og vi forventer mindre forskjeller i boligmarkedet enn det vi så gjennom hele 2016, sier Dreyer.
DN170504 Tromsø : 0 % ( +5,3% ) ¶ Stavanger : +0,1 % ( - 1,2% ) ¶
DN170504 Mens det i Stavanger ble solgt hele 27,7 prosent flere boliger enn i 2016, var det i Oslo en nedgang på 10,9 prosent, sier Dreyer.
DN170504 I Stavanger endte de solgte boligene kun 0,8 prosent under prisantydning.
DB170504 I sommersesongen kan det fort komme 10 - 15 biler hver dag, sa Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.
DB170504 Feilen er rapportert inn til vårt tekniske team, som befinner seg flere ulike steder i verden, sier presseansvarlig i Google Norge, Helle Skjervold, til Stavanger Aftenblad.
DB170504 Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.
DB170504 I Stavanger var det en nedgang på 0,1 prosent i april og ned 1,2 prosent det siste året.
DA170504 Tre arbeidere ble bortvist da de malte en privat bolig i Stavanger .
DA170504 Tilskuersnittet til Viking ligger nå under hva det gjorde siste året her på Stavanger stadion i 2003.
DA170504 KOMMENTAR : Da Viking forlot Stavanger stadion i 2003 så 6712 tilskuere i snitt de 13 hjemmekampene.
DA170504 Uteserveringene ved utestedene i Vågen i Stavanger har vært fulle av forfrosne og øltørste siddiser som har funnet veien ut av hiene sine de siste dagene.
DA170504 Det merkes både på stemningen og tappekranene i Vågen i Stavanger .
DA170504 | Svak prisoppgang i Stavanger
DA170504 Likevel er dette en vesentlig raskere salgstid enn det som er registrert i Stavanger på flere år.
DA170504 I Stavanger har boligprisene sunket med 1,2 prosent de siste 12 månedene.
DA170504 Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.180.000,-.
DA170504 Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 40 dager.
DA170504 Det har blitt solgt 838 boliger i Stavanger i hittil i 2017, noe som er 27,7 prosent flere enn i tilsvarende periode i 2016.
DA170504 Det har blitt lagt ut 1002 boliger til salgs hittil i år i Stavanger , noe som er 17,7 prosent flere enn i samme periode i 2016.
DA170504 Boligprisene steg 0,1 prosent i Stavanger i april.
DA170504 Boligprisene i Stavanger har hatt en moderat vekst sammenlignet med resten av landet, hvor boligprisene steg med 0,5 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge.
DA170504 Boligprisene i Stavanger hadde en svak oppgang i april.
DA170504 Rolf Norås går av etter 20 år som kultursjef i Stavanger , og jakten på etterfølger er i gang.
DA170504 Stavanger må ha en høyt profilert kultursjef som vet at hun eller han ikke overstråler kulturpolitikerne.
DA170504 Susanne Thornes, Stavanger
DA170504 Foto : Arne Birkemo Susanne Thornes, Stavanger : - Jeg er fra Stavanger og har ikke vært her på lenge.
DA170504 Foto : Arne Birkemo Susanne Thornes, Stavanger : - Jeg er fra Stavanger og har ikke vært her på lenge.
DA170504 - Jeg er fra Stavanger og har ikke vært her på lenge.
DA170504 Strekningen mellom Stavanger og Moi holdes stengt fra 18. juni til 12. august.
DA170504 Reisende sør for Sandnes som skal av/på mellom Sandnes og Stavanger må bytte buss i Sandnes sentrum.
DA170504 NSB kjører busser som håndterer av- og påstigning på jernbanestasjonene mellom Egersund og Sandnes, og kjører deretter direkte til Stavanger .
DA170504 Kolumbus' bidrag til de togreisende er å åpne alle rutebussene som går mellom Stavanger og Sandnes for passasjerer med gyldig NSB-billett.
DA170504 For at reisende skal rammes minst mulig har NSB inngått en avtale med Kolumbus om buss for tog mellom Stavanger og Sandnes under oppgraderingsarbeidene.
DA170504 Bane NOR skal utføre oppgraderingsarbeider mellom Stavanger og Egersund/Moi i sommer.
DA170504 - For å sikre at alle reisende kommer med i rushtid vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger, inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger , sier Brekkan.
DA170504 - For å sikre at alle reisende kommer med i rushtid vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger , inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger, sier Brekkan.
DA170504 Stavanger kommune spyttet i to millioner kroner i prosjektet til Forus Næringspark, og på den måten kunne vi bidra til at det ble en realitet, og at bysyklene ble plassert både på Forus og i Stavanger, sier Roar Børresen, leder for sykkelsatsingen i Stavanger kommune.
DA170504 Stavanger kommune spyttet i to millioner kroner i prosjektet til Forus Næringspark, og på den måten kunne vi bidra til at det ble en realitet, og at bysyklene ble plassert både på Forus og i Stavanger , sier Roar Børresen, leder for sykkelsatsingen i Stavanger kommune.
DA170504 Samtidig var Stavanger kommune på utkikk etter å starte opp med bysykkeldrift.
DA170504 Prosjektet med elbysykler i Stavanger og på Forus startet med seks sykler i 2014, og nå er sykkelparken utvidet til cirka 200.
DA170504 Nå nærmer vi oss 4000 sykkelturer i måneden, og Stavanger har virkelig fått øynene opp for bysyklene, sier Randi Markvardsen, prosjektleder for Bysykkelen, som er en del av Forus Næringspark.
DA170504 Foreløpig er Stavanger den eneste bysykkelkommunen på Nord-Jæren, men snart kommer syklene også til Sandnes, Sola og Randaberg.
DA170504 Bysyklene i Stavanger er elsykler, og Stavanger kommune er en av de første byene i Europa som har satt elektriske sykler ute i gatene.
DA170504 Bysyklene i Stavanger er elsykler, og Stavanger kommune er en av de første byene i Europa som har satt elektriske sykler ute i gatene.
DA170504 Stavanger kommune spyttet i to millioner kroner i prosjektet til Forus Næringspark, og på den måten kunne vi bidra til at det ble en realitet, og at bysyklene ble plassert både på Forus og i Stavanger, sier Roar Børresen, leder for sykkelsatsingen i Stavanger kommune.
BT170504 Trondheim : siste måned, −0,2 prosent, tolvmånedersvekst, 6,7 prosent, omsetningstid, 17 dager ( sunket to dager ) ¶ Stavanger : siste måned, 0,1 prosent, tolvmånedersvekst, −1,2 prosent, omsetningstid, 40 dager ( sunket 16 dager ) ¶
BT170504 Stavanger begynner å stige, mens Bergen, Trondheim, Tromsø har en fallende tolvmånedersvekst.
AP170504 Trondheim : siste måned, −0,2 prosent, tolvmånedersvekst, 6,7 prosent, omsetningstid, 17 dager ( sunket to dager ) ¶ Stavanger : siste måned, 0,1 prosent, tolvmånedersvekst, −1,2 prosent, omsetningstid, 40 dager ( sunket 16 dager ) ¶
AP170504 Stavanger begynner å stige, mens Bergen, Trondheim, Tromsø har en fallende tolvmånedersvekst.
AA170504 Vi ser en tilnærmet lik prisutvikling i byer som Trondheim, Bergen og Stavanger , og vi forventer mindre forskjeller i boligmarkedet enn det vi så gjennom hele 2016, sier Dreyer.
AA170504 En av dem hadde alvorlige hodeskader og ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse.
AA170504 Størst økning har det vært i Stavanger , der det er lagt ut 17,7 prosent flere boliger i markedet enn i 2016.
AA170504 Mens det i Stavanger ble solgt hele 27,7 prosent flere boliger enn i 2016, var det i Oslo en nedgang på 10,9 prosent, forteller Dreyer.
VG170503 Bandet spilte for flere tusen norske fans både i Oslo og Stavanger sommeren i 2011, da med medlemmene Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh og Timothy B.
VG170503 Dette er også det normale erstatningsbeløpet til voldtektsofre, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170503 Aktor la ned påstand om seks års fengsel i Stavanger tingrett, men retten mente at tiltalte måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte.
VG170503 37-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for å ha voldtatt de to kvinnene i sin leilighet på Storhaug i Stavanger i september 2015 og mars 2016, anket dommen til Gulating lagmannsrett.
VG170503 I sommersesongen kan det fort komme 10 - 15 biler hver dag, forteller Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.
SA170503 Lederen i Stavanger Aftenblad 23. mars forsvarer hold av høner i bur fordi det også er velferdsutfordringer hos " frittgående " høner.
SA170503 Normalen for Stavanger er 51 millimeter.
SA170503 Den høyeste temperaturen ble målt på månedens siste dag med 13,5 grader på Våland i Stavanger og 12,4 grader på Sola.
SA170503 2 : Veibeskrivelsen om du skriver fra Stavanger til Preikestolen i Sandnes, siden du da blir ledet til et annet fjell ved navn Preikestolen. 3 : Dette er løsningen om du vil komme rett sted.
SA170503 1 : Dette er veibeskrivelsen du får opp, om du skriver fra Stavanger til Preikestolen i Forsand i søkefeltet. 2 : Veibeskrivelsen om du skriver fra Stavanger til Preikestolen i Sandnes, siden du da blir ledet til et annet fjell ved navn Preikestolen. 3 : Dette er løsningen om du vil komme rett sted.
SA170503 I 2013 kombinerte Roy Steffensen en halv stilling som røkter ved lakseoppdrettsanlegget til Grieg Seafood på Kvitsøy med halv stilling som politiker for Stavanger Frp.
SA170503 En drøy time etter hendelsen på Lura var det en tilnærmet identisk situasjon Rema 1000-butikken på Jernbanelokket i Stavanger .
SA170503 Den inkluderer skoler fra Stavanger , Sandnes, Sola og Randaberg.
SA170503 Tyske « AIDAvita » bringer over 1000 passasjerer til Stavanger onsdag.
SA170503 Torsdag kommer et annet skip med rød kyssemunn i baugen til Stavanger .
SA170503 To cruiseskip er på besøk i Stavanger onsdag.
SA170503 Sjekk oversikten over alle sesongens cruiseanløp i Stavanger her.
SA170503 | Byggvarekjede leter etter tomt i Stavanger , lover dusør for gode tips ¶
SA170503 Tomten må ligge synlig ved hovedvei eller innfartsåre til Stavanger , sier salgssjef Vidar Thorsvik i Bauhaus Norge i en pressemelding.
SA170503 Byggvarekjeden går nye veier for å finne en egne tomt i Stavanger .
SA170503 Bauhaus ønsker et byggevarehus i Stavanger , og lover en dusør på 500.000 kroner for tips om egnede tomter, arealer eller bygninger.
SA170503 | Disse 22 vil bli kultursjef i Stavanger ¶ 11 menn og 11 kvinner har søkt på stillingen som kultursjef i Stavanger .
SA170503 | Disse 22 vil bli kultursjef i Stavanger ¶ 11 menn og 11 kvinner har søkt på stillingen som kultursjef i Stavanger.
DN170503 I sommersesongen kan det fort komme 10 - 15 biler hver dag, forteller Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.
DB170503 I sommersesongen kan det fort komme 10 - 15 biler hver dag, forteller Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.
DB170503 Det er Stavanger Aftenblad ( krever innlogging ) som forteller historien.
DB170503 Brannen førte til at over 2000 åttendeklassinger fra Stavanger , Sandnes, Sola og Randaberg måtte evakueres.
DB170503 Den ene framstår som uskadd, den andre framstår som alvorlig skadet og blir fraktet med luftambulanse til sykehus i Stavanger , sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.
DB170503 ¶ BYGGER LANDET : - I regjering bidrar Frp til at sparegrisen fortsatt legger på seg, samtidig som vi bygger landet, vedlikeholder mer og behandler flere pasienter, skriver Roy Steffensen ( Frp ), her på oljemesse i Stavanger , i et svar til Helga Pedersen ( Ap ).
DA170503 Kontrollen ble gjennomført i Skippergata i Sandnes og på E 39 ved Brustadbua i Stavanger .
DA170503 | Parade på Skeivå ¶ Stavanger på Skeivå arrangeres for 19. gang i august, og nytt av året er en egen parade rundt Breiavatnet.
DA170503 Sjarm og glede ¶ Stavanger på Skeivå har tidligere hatt rundt 2000 besøkende i løpet av festivalen, og i år håper de tallet blir høyere, og at paraden blir lang.
DA170503 De fleste storbyer som arrangerer skeive dager har jo parade, så derfor synes jeg dette er et flott tilskudd til SPS og til Stavanger som en mangfoldig by, sier Sagen Helgø.
DA170503 - Mange fra Haugalandet tar turen til Stavanger under SPS, så i år tenkte vi å bringe en del av festivalen til dem, sier Eike.
DA170503 - Dette blir veldig gøy, og jeg gleder meg skikkelig, sier Silje Eike, festivalsjef for Stavanger på Skeivå ( SPS ) om at LHBT-festivalen ( lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ) for første gang får sin egen parade.
DA170503 Stavanger på Skeivå har eksistert i 19 år, og i august blir det parade i forbindelse med festivalen for første gang.
DA170503 Suksesskriterier for veien videre ved Reisemål Ryfylke og reiselivssjef Liv Jorunn Tjelmeland, samt Region Stavanger ved reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad.
DA170503 LES OGSÅ : Stavanger skal selge norsk reiseliv ¶
DA170503 I sommersesongen kan det fort komme 10 - 15 biler hver dag, forteller Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.
DA170503 Av : Inge Takle Mæstad, bystyrerepresentant Stavanger KrF ¶
DA170503 Utopia er en byfestival som skal gro fast i Stavanger og komme igjen år etter år, sier administrerende direktør ved Stavanger konserthus, Per-Harald Nilsson.
DA170503 Utopia er en byfestival som skal gro fast i Stavanger og komme igjen år etter år, sier administrerende direktør ved Stavanger konserthus, Per-Harald Nilsson.
DA170503 Onsdag presenterte han og Stavanger konserthus de første av mer enn 20 artister og band som skal på scenen under pop- og EDM-festivalen.
DA170503 - Vi ser at studentandelen og konsertinteressen øker i Stavanger .
DA170503 - I Stavanger finnes kun ett sted vi kunne bruke for vårt formål, nemlig utenfor konserthuset.
DA170503 - Det å presentere verdensstjernen David Guetta til en førstegangsfestival i « lille Stavanger » gjør jeg med en stor dose stolthet og litt ærefrykt, sier festivalsjef for den nye Stavanger-festivalen Utopia, Espen Yung Svendsen, til RA.
DA170503 Nåværende kultursjef Rolf Norås har sin siste arbeidsdag i Stavanger kommune 14. juli.
DA170503 Markhus og Espen Røsbak har alle søkt på stillingen som kultursjef i Stavanger kommune.
DA170503 Stedet må ligge synlig ved hovedvei eller innfartsåre til Stavanger , sier salgssjef Vidar Thorsvik i Bauhaus Norge i en pressemelding.
DA170503 Hvorfor : Vender hjem fra profflivet i utlandet og gjør comeback i moderklubben Sola utenfor Stavanger .
AP170503 Det vekket reaksjoner da en 37 år gammel mann i Stavanger tingrett ble dømt til 5 års fengsel for å ha voldtatt to prostituerte kvinner.
AP170503 I sommersesongen kan det fort komme 10 - 15 biler hver dag, forteller Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.
AP170503 En av dem hadde alvorlige hodeskader og ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse.
AA170503 Dette er også det normale erstatningsbeløpet til voldtektsofre, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170503 Aktor la ned påstand om seks års fengsel i Stavanger tingrett, men retten mente at tiltalte måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte.
AA170503 37-åringen, som ikke erkjenner straffskyld for å ha voldtatt de to kvinnene i sin leilighet på Storhaug i Stavanger i september 2015 og mars 2016, anket dommen til Gulating lagmannsrett.
SA170502 Og jeg er så inderlig trett på at det politiske flertallet i Stavanger ikke kan åpne øynene og innse virkeligheten for det den er.
SA170502 Jeg er nå innkalt til « kartleggingsmøte » med Stavanger kommune, man vil finne ut om det har blitt prøvd gjengjeldelse etter varsling.
SA170502 For tre uker siden sendte jeg en formell klage til Fylkesmannen i Rogaland, der jeg ber om at man oppretter tilsyn ved min arbeidsplass, et av de kommunale sykehjemmene i Stavanger .
SA170502 Det trengs både hender og kompetanse », skriver Linda Susanne Krüger, som har varslet Fylkesmannen om det hun mener er kritisk underbemanning av sykepleierkompetanse ved et sykehjem i Stavanger .
SA170502 Fjernvarmenettet utvides og bruk av naturgass til varme reduseres vesentlig når dagens « øyer » i Sandnes og Stavanger koples på fjernvarmenettet og dermed blir « landfaste » i henholdsvis 2017 og 2020.
SA170502 Barnevernsarbeider Sandra Khorasani skriver i Stavanger Aftenblad 28. april om barn i barnevernet som de har tid til å hjelpe, og barn i barnevernet som « må lide » fordi det ikke er tid til å hjelpe dem.
SA170502 « Ina » varslet det hun oppfattet som mobbing av en kollega i det kommunale barnevernet i Stavanger , og fikk en muntlig advarsel fra arbeidsgiveren.
SA170502 FOTO : Jarle Aasland ¶ | Stavanger svikter varslerne ¶
SA170502 Påstanden om at Stavanger kommune kan ha brutt loven i varslersak, får følger.
SA170502 Nå ligger det an til atskillig lavere bebyggelse på Stavanger stasjon.
SA170502 FOTO : Stavanger kommune ¶
SA170502 Bare på Stavanger stasjon er volumet redusert med nær to tredeler.
SA170502 Over 40 prosent av varslerne i Stavanger kommune mener de ikke blir tatt på alvor.
SA170502 - Jeg kom med kritikk, og ble stemplet som lite samarbeidsvillig, sier tidligere avdelingssykepleier Linda Krüger ( 38 ) i Stavanger kommune.
SA170502 Tillitsvalgte i Stavanger reagerer kraftig på lederkurs i kommunen - og lydighetsplikten som illustreres med en Golden retriever.
SA170502 FOTO : Presentasjonsark fra Stavanger kommune ¶
SA170502 Anne Kristin Bruns ( Stavanger KrF ) vil ha med Stortinget på en nullvisjon mot voldtekt. 2. nestlederen i KrF Kvinner aksjonerte under KrF-landsmøtet i missebånd med spørsmålet « Ber JEG om å bli voldtatt ?
SA170502 FOTO : Presentasjonsark fra Stavanger kommune ¶
SA170502 | Klokketyv fra konserthuset pågrepet i Stavanger sentrum ¶
SA170502 En 20 år gammel mann ble klokken 18.50 tirsdag pågrepet i Stavanger sentrum etter at flere patruljer hadde lett etter ham i forbindelse med tyveri av klokker og smykker fra Stavanger konserthus.
SA170502 En 20 år gammel mann ble klokken 18.50 tirsdag pågrepet i Stavanger sentrum etter at flere patruljer hadde lett etter ham i forbindelse med tyveri av klokker og smykker fra Stavanger konserthus.
SA170502 Krüger sluttet som avdelingssykepleier på sykehjem i Stavanger .
SA170502 I oktober starter de fysiske arbeidene med første byggetrinn av Vindmøllebakken leilighetskompleks øst i Stavanger .
SA170502 Beatrice Bjørnsen, fra venstre, Eirik Oliver, Tom Gyran, Dorten Valen, alle fra Stavanger og Tamara Kuklina, opprinnelig fra Russland, har kjøpt leilighet i Vindmøllebakken.
SA170502 Hun håper Stavanger kommune lærer av historien.
SA170502 To av landets fremste eksperter på varsling mener Stavanger kommunes advarsel mot " Ina " trolig bryter forbudet mot gjengjeldelse mot varslere.
SA170502 Til høyre : Den disiplionære reaskjonen fra Stavanger kommunes barnevernssjef.
SA170502 Fawzi Khalil er pastor fra Egypt og var i Stavanger i kveld for å delta i fakkeltoget og holde appell.
SA170502 FOTO : Magnus Kallelid ¶ | Stavanger museum blir fancy ¶
SA170502 Else Rødland i Matmagasinet skal samarbeide med Kjetil Rio Bergsvåg og Siri Aavitsland i Museum Stavanger .
SA170502 | Oilers seedet på laveste nivå i mesterligaen ¶ Stavanger Oilers er seedet på fjerde nivå foran trekningen av høstens mesterligagruppespill i ishockey.
SA170502 Nivå 4 : Banska Bystrica ( Slovakia ), Stavanger Oilers ( Norge ), Neman Grodno ( Hviterussland ), Esbjerg Energy ( Danmark ), Cardiff Devils ( Storbritannia ), Gap Rapaces ( Frankrike ), Comarch Cracovia ( Polen ), Nottingham Panthers ( Storbritannia ).
SA170502 Da blir det klart hvilke motstandere Stavanger Oilers får.
DA170502 I november arrangeres symposiet « Glød og intensitet - lys og skygge » på Universitetet i Stavanger .
DA170502 Hun er leder for Norwegian Youth Chamber Music Festival ( NYCMF ) og er med å organisere blant annet festforestillingen « Han dypper penselen i solen » i Stavanger konserthus.
DA170502 | Oilers seedet på laveste nivå i mesterligaen ¶ Stavanger Oilers er seedet på fjerde nivå foran trekningen av høstens mesterligagruppespill i ishockey.
DA170502 Han har spilt hvert eneste minutt i serien og stortrives med å bo i Stavanger .
DA170502 Det er 14 år siden Viking ydmyket Chelsea 4 - 2 i Stavanger , og her kommer fotballpolitikken inn i bildet.
DA170502 | Hit flytter Stavanger byarkiv ¶ Stavanger byarkiv flytter til flunkende nye lokaler på Ullandhaug, i Arkivenes hus.
DA170502 | Hit flytter Stavanger byarkiv ¶
DA170502 Illustrasjon : Stavanger kommune ¶
DA170502 Illustrasjon : Stavanger kommune Det nye Arkivenes hus ligger i umiddelbar nærhet til UiS, Oljedirektoratet, Petoro og IRIS.
DA170502 Illustrasjon : Stavanger kommune Arkivenes Hus skal ha lesesal, utstillingsareal, mottaks- og ordningsrom og en omfattende publikumsservice for forskere, forvaltningsorganer og befolkning.
DA170502 Byarkivet skal under samme tak som Statsarkivet i Stavanger og Interkommunalt arkiv.
DA170502 august i forbindelse med flyttingen, melder Stavanger kommune på sine nettsider.
DA170502 | Disse kommer til Stavanger i 2018 ¶
DA170502 Nå gjester bandet Stavanger .
DA170502 Hanson, gruppen bak superhiten « MMMBop », gjester Stavanger 27. april neste år.
DA170502 Anledningen er 90-tallsfesten We Love The 90s, som nok en gang returnerer til Stavanger .
DA170502 Og kanskje vil vi få se en stor utstilling med henne i Stavanger innen overskuelig fremtid ?
DA170502 Men i Pia Myrvolds tilfelle har « ransakelsene » vært så mange at hun tidlig flyktet fra sin barndoms by Stavanger .
DA170502 Forrige gang han var på våre kanter ble det show også i Stavanger og Trondheim.
AP170502 Olavs Hospital i Trondheim, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Stavanger Universitetssykehus, Oslo universitetssykehus.
AP170502 Aftenposten skrev om den nye metoden i 2012, da en pasient i Stavanger ble reddet av inngrepet. 150 pasienter ble operert i fjor, 80 av dem ved OUS.
AP170502 | Oilers seedet på laveste nivå i mesterligaen ¶ Stavanger Oilers er seedet på fjerde nivå foran trekningen av høstens mesterligagruppespill i ishockey.
AP170502 Nivå 4 : Banska Bystrica ( Slovakia ), Stavanger Oilers ( Norge ), Neman Grodno ( Hviterussland ), Esbjerg Energy ( Danmark ), Cardiff Devils ( Storbritannia ), Gap Rapaces ( Frankrike ), Comarch Cracovia ( Polen ), Nottingham Panthers ( Storbritannia ).
AP170502 Da blir det klart hvilke motstandere Stavanger Oilers får.
AA170502 Onsdag besøkte Liens etterfølger i statsrådsstolen, Terje Søviknes ( Frp ), boreriggen « Deepsea Stavanger » sammen med Wintershalls konsernsjef Mario Mehren.
SA170501 « Som operatør har Total E&P Norge AS iverksatt sine beredskapsplaner, og selskapets beredskapsorganisasjon er mobilisert ved hovedkontoret i Stavanger ».
SA170501 « Som operatør har Total E&P Norge AS iverksatt sine beredskapsplaner, og selskapets beredskapsorganisasjon er mobilisert ved hovedkontoret i Stavanger ».
SA170501 mai rapporterte imidlertid Stavanger Universitetssjukehus at tilstanden hans er stabil og at han er lettere skadet.
SA170501 Én kveld kom det 1100 ungdommer fra hele Stavanger .
SA170501 Det har også vært mange bortvisninger i distriktet, hovedsakelig fra Stavanger sentrum, sier operasjonslederen.
SA170501 43-åringen ble pågrepet for slåssing i Stavanger sentrum. 34-åringen som han slåss mot, måtte transporteres til legevakten.
SA170501 Venstre-politikerne Trine Skei Grande og Iselin Nybø besøkte Kannik Skole i Stavanger i fredag.
SA170501 | Frp vil ha nasjonalt senter for sykehjemsmat i Stavanger
SA170501 Frp satser enda høyere og foreslår et nasjonalt senter for sykehjemsmat i Stavanger .
SA170501 Flertallspartiene i Stavanger vil gjøre mer for å sikre at alle sykehjemmene i kommunen serverer god nok mat.
SA170501 14 grader og litt vind la ingen demper på stemningen ved Møllebukta i Stavanger .
DN170501 Som operatør har Total E&P Norge AS iverksatt sine beredskapsplaner, og selskapets beredskapsorganisasjon er mobilisert ved hovedkontoret i Stavanger , melder selskapet.
DB170501 Ifølge NTB ble gutten fløyet i luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus etter ulykken.
DB170501 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) May 1, 2017 ¶
DA170501 Sammen med rundt 2000 andre mennesker markerte han dagen i Stavanger .
DA170501 Pensjonistforbundet i Stavanger krever forhandlingsrett !
DA170501 mai-toget i Stavanger .
DA170501 Benjamin har bodd i Norge halvannet år, og det siste året har han gått på bibelskole i Stavanger .
BT170501 « Som operatør har Total E&P Norge AS iverksatt sine beredskapsplaner, og selskapets beredskapsorganisasjon er mobilisert ved hovedkontoret i Stavanger .
BT170501 NEDTUR : Førsteamanuensis Trond Døskeland tror kanskje Stavanger ligger litt foran Bergen i løypen.
AA170501 Gutten ble fløyet i luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus etter ulykken.
DA170431 Etter avtale med fornærmede møtte han skal han ha møtt henne i Stavanger sentrum.
DA170431 Det er statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker som har tatt ut tiltale mot 18-åringen fra Stavanger .
DA170431 Det er satt av tre dager til saken som starter opp i Stavanger tingrett den 26. juni i år.
DA170431 juni 2015 hadde seksuell omgang med en 13 år gammel jente på toalettet i et bydelshus i Stavanger .
DA170431 Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for Nokas-ranet i Stavanger i 2004, men ble løslatt i oktober 2014 etter avgjørelse i Høyesterett.
VG170430 Forrige serierunde : Odd fikk bank i Stavanger
VG170430 Vikings målscorer gliste bredt da han tok seg tid til å svare på noen spørsmål før han tuslet inn i spillerbussen som skulle ta bortelaget hjem til Stavanger .
VG170430 Slik at man skjønner hvilken sammenligning man gjør, om man setter noe nær et likhetstegn mellom « en fascist » og en « representant for herskerklassen... med fortid i den fornemme, private investeringsbanken Rotschild » ( sic ), slik Stavanger Aftenblad gjorde på lederplass forleden.
SA170430 FOTO : Bob Edme, AP/Scanpix ¶ Stavanger Aftenblad hadde 25. april en leder hvor presidentvalget i Frankrike mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen ble beskrevet som et valg mellom pest og kolera.
SA170430 Det er greit nok at Stavanger Aftenblad ikke har tro på disse løsningene.
SA170430 Vi har dessuten sterke FoU- og utdanningsmiljøer ved Universitetet i Stavanger , Høgskulen på Vestlandet, IRIS, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling ( HLB ), NIBIO Særheim, Rogaland landbrukspark, Veterinærhøgskulen på Høyland, Måltidets Hus og et verdensledende fôrmiljø med Cargill Aqua Nutrition, Skretting, Felleskjøpet og Fiskå Mølle i spissen.
SA170430 Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Greater Stavanger , Næringsforeningen, Rogaland Bondelag og en rekke andre gode krefter jobber nå sammen for at vår region velges.
SA170430 På samme måte som Sjøfartsdirektoratet hører hjemme i sjøfartsbyen Haugesund, og Oljedirektoratet i oljehovedstaden Stavanger , er det liten tvil om at Landbruksdirektoratet hører hjemme i matfylket Rogaland.
SA170430 Innlegget er skrevet av : Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland, Ane Mari Braut Nese, leder av Jærrådet, Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland, Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger, Birger Haraldseid, mulighetsutvikler i Greater Stavanger , Harald Minge, adm. dir.
SA170430 Innlegget er skrevet av : Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland, Ane Mari Braut Nese, leder av Jærrådet, Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland, Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger , Birger Haraldseid, mulighetsutvikler i Greater Stavanger, Harald Minge, adm. dir.
SA170430 Enten Landbruksdirektoratet velger å plassere seg i storbyområdet i Stavanger og Sandnes eller på Jæren, vil det befinne seg i en av Norges aller mest internasjonale regioner der 355.000 mennesker bor.
SA170430 Enten Landbruksdirektoratet velger å plassere seg i storbyområdet i Stavanger og Sandnes eller på Jæren, vil det befinne seg i en av Norges aller mest internasjonale regioner der 355.000 mennesker bor, arbeider og studerer innenfor en radius på under én time og med mindre enn en halvtime til en internasjonal flyplass.
SA170430 - Veldig varmt i Stavanger
SA170430 - For eksempel kan det bli veldig varmt i Stavanger .
SA170430 Oljeplattformen Edvard Grieg ligger på Utsirahøyden vest for Stavanger .
SA170430 Helikopteret gikk fra Sola ved Stavanger til Utsirahøyden grytidlig på morgenen, og det var førstereis for alle tre studentene.
SA170430 Han har en mastergrad fra universitetet i Seoul og er nå i ferd med å fullføre en annen master i offshoreteknologi fra Universitetet i Stavanger .
SA170430 Bjerga og Wonmin Jeong sitter på Sola lufthavn ved Stavanger og venter på å få gå ombord i helikopteret.
FV170430 Så samarbeider vi også med Universitetet i Bergen, som har flere målestasjoner i nærheten, blant annet i Stavanger og på Snartemo, svarer Kværna, men legger til at plasseringen har en feilmargin på fem til ti kilometer inntil målingene er finjusterte.
DA170430 Store deler av dagens Forus ligger på bunnen av fire kvadratkilometer store Stokkavatnet - et vatn som var dobbelt så stort som Store Stokkavatn i Stavanger og som ble begynt tømt på 1860-tallet.
DA170430 Sentrumsområdene i Stavanger og Sandnes blir begge klargjort for å huse større kontorarbeidsplasser, men fremdeles vil Forus ha en rolle som jobb- og handelsområde.
DA170430 Illustrasjon : Stavanger Kommune ¶
DA170430 Fremdeles kan det gå an å anklage Forus for mye, men i en tid med et tungt arbeidsmarked minner klaging over tidvis bilkøer mellom Stavanger og Sandnes om i-landsproblemer.
DA170430 Det er for eksempel upraktisk å legge Biltema til gågatenettet i Stavanger eller en transportkrevende møbelbutikk til Langgata i Sandnes. | « Dynastiet»-stjerne arrestert for fyllekjøring ¶
VG170429 Jubelscenene som fulgte levnet liten tvil om hvor viktig det var for Viking å få med seg poeng hjem til Stavanger .
VG170429 Det er ikke noen tabbe, mener Viking-keeperen, som spilte seg opp etter scoringen og stod for flere redninger som holdt gjestene fra Stavanger inne i kampen.
SA170429 Bak fra venstre : Fylkessekretær Olav Eggebø Aanonsen i Rogaland KrF, Marie Ljones Brekke ( Stavanger , vara til Stortinget ) og stortingsrepresentant Geir Toskedal.
SA170429 Vi skal nå ha dialog med Stavanger om et mulig samarbeid.
SA170429 FOTO : NTB scanpix ¶ Stavanger Aftenblads sjefredaktør Lars Helle har et innlegg om bypolitikk i avisen 26. april.
SA170429 DEBATT : Tiden synes nå moden for at Stavanger kommune, som tydeligvis anser seg selv som den reelle driftsherre og arbeidsgiver ved Blidensol sykehjem, overtar disse rollene også formelt og eventuelt leier hjemmet av Pleiehjemsforeningen.
SA170429 Blidensolstyrets råd er at ordfører Christine Sagen Helgø heller holder seg til oppsigelse av driftsavtalen med Stavanger kommune, ikke heving av avtalen, skriver Thomas Middelthon sr.
SA170429 David Brüggemann, en 20-åring fra Stavanger , stod fredag kveld live på scenen i Norske talenter hvor han dessverre røk ut.
SA170429 Klokken 02.30 ble en 28 år gammel mann slått ned av to gjerningsmenn i Kirkegata i Stavanger .
SA170429 | OL-helten besøkte Stavanger : - Fantastisk hvis jeg kan øke interessen rundt klubben ¶
SA170429 Ludvik Pedersen, Brage Thorbjørnsen og de andre i Stavanger Bryteklubb fikk storfint besøk da OL-bronsevinner Stig-Andre Berge tok turen innom denne uken.
SA170429 Det sikret ett poeng for laget fra Stavanger .
DA170429 Viking-trener Ian Burchnall sier at utligningen på overtid etter at Viking hadde stanget og stanget i Brann-forsvaret føles som en seier å ta med seg hjem til Stavanger .
DA170429 Viking så lenge ut til å gå på sitt tredje strake tap, men helt i sluttsekundene sørget Samuel Adegbenro for at de mørkeblå får med seg sitt første bortepoeng tilbake til Stavanger .
DA170429 | Danset seg gjennom byen ¶ Stavanger kulturskole feiret dansens dag med en danseparade gjennom byen.
DA170429 FOTO : TONE HELENE OSKARSEN ¶ 50 danseelever mellom 10 og 17 år fra Stavanger kulturskole danset seg gjennom Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
DA170429 FOTO : TONE HELENE OSKARSEN ¶ 50 danseelever mellom 10 og 17 år fra Stavanger kulturskole danset seg gjennom Stavanger sentrum lørdag ettermiddag.
DA170429 FOTO : TONE HELENE OSKARSEN Stavanger kulturskole danser mellom trærne i geoparken.
DA170429 Det er første gang Stavanger kulturskole feirer dansens dag på denne måten.
BT170429 Han viser også til at det i dommer i kriminalsaker som omhandler miljøet i Bergen, Kristiansand og Stavanger også er blitt henvist til overføringer ved hjelp av tjenester som Moneygram.
BT170429 Det sikret ett poeng for laget fra Stavanger .
AP170429 Oljeplattformen Edvard Grieg ligger på Utsirahøyden vest for Stavanger .
AP170429 Helikopteret gikk fra Sola ved Stavanger til Utsirahøyden grytidlig på morgenen, og det var førstereis for alle tre studentene.
AP170429 Han har en mastergrad fra universitetet i Seoul og er nå i ferd med å fullføre en annen master i offshoreteknologi fra Universitetet i Stavanger .
AP170429 Bjerga og Wonmin Jeong sitter på Sola lufthavn ved Stavanger og venter på å få gå ombord i helikopteret.
AP170429 Beredskapen måtte settes til andre steder, sier Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.
AP170429 Det sikret ett poeng for laget fra Stavanger .
AA170429 Verken politiet eller de ansatte ved ambulansesentralen syntes imidlertid at dette var morsomt, ifølge Stavanger Aftenblad.
AA170429 Både politiet og Helse Stavanger har anmeldt saken.
VG170428 Så jeg fikk henne inn i bilen og kjørt henne hjem, forteller ishockeyspilleren som de fire årene har hentet fire kongepokaler med Stavanger Oilers.
VG170428 Les også : Stavanger Oilers tok sitt sjette strake NM-gull ¶
SA170428 Klokka 16.50 melder operasjonsleder i politiet om trafikkuhell med motorsykkel i Fabrikkveien Stavanger .
SA170428 De tre kommunene Eigersund, Sandnes og Sola har i april den største arbeidsledigheten i fylket med en bruttoarbeidsledighet på 6,2 prosent, mens Stavanger har 5,8 prosent og Haugesund har 5,0 prosent.
SA170428 14, på Sting Nere i Stavanger , innleder Skirbekk under Kverulankatedralens debatt om politisk retorikk.
SA170428 Tollerne på Stavanger lufthavn Sola fattet mistanke da de kontrollerte passasjerlisten på flyet fra København.
SA170428 Ansatte kom seg ut av bygget, men en person ble sendt til Stavanger universitetssjukehus med røykskader.
SA170428 Dansens Dager 2014 ble det satt opp en scene på torget i Stavanger hvor barn og ungdommer fra distriktet danset.
SA170428 Kulturdepartementet sa nei til 6 millioner i statsstøtte, men Kjell Madland og Stavanger jobber videre for et VM i lyn og hurtigsjakk i oljebyen romjulen 2017.
SA170428 FOTO : RICHARD SAGEN ¶ | Stavanger fikk statsstøtte-nei, men gir ikke opp hurtig-VM ¶
SA170428 Kun rundt 300 personer overvar kampen mot Vidar på Lassa naturgress i Stavanger torsdag kveld.
DN170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legger fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170428 ¶ POPULÆRT : Landstreffet i Stavanger har i år ca. 13 000 påmeldte.
DB170428 I går sendte arrangørene av landstreffet ut en SMS til samtlige 13 000 påmeldte, der de ble oppfordret til å sende en protest-e-post som ble videresendt til politimesteren og visepolitimesteren i Sør-Vest politidistrikt, samt ordførerne i Stavanger , Sandnes og Gjesdal ( der Kongeparken ligger ).
DB170428 Foran det store landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger neste helg har konflikten mellom russen og politiet foreløpig toppet seg : ¶
DB170428 ¶ ULV : Stavanger Oilers-profil og kommende Tyskland-proff, Tommy Kristiansen, møtte en ulv på vei ut av sin egen hage torsdag kveld.
DB170428 ( Dagbladet ) : Tøffe ishockeygutter er ikke lettskremte, men i går kveld fikk Stavanger Oilers-profil og kommende Tyskland-proff Tommy Kristiansen ( 27 ) seg en støkk hjemme på Kurland i Sarpsborg.
DB170428 Vi har en del russebiler i Stavanger og Sandnes som reiser rundt og kaster mel og egg på hverandre.
DA170428 LES OGSÅ : Hotell har gått konkurs ¶ Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170428 Det var selskapet Forus Handel AS som fredag var i Stavanger tingrette og begjærte sitt bo tatt undere rettens behandling som konkursbo.
DA170428 Det er ikke bra å flytte festen fra Landstreffet og ned til sentrum i Gjesdal, Sandnes og Stavanger , sier Åsmund Lund til avisen.
DA170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.
DA170428 De tre kommunene Eigersund, Sandnes og Sola har i april den største arbeidsledigheten i fylket med en bruttoarbeidsledighet på 6,2 prosent, mens Stavanger har 5,8 prosent og Haugesund har 5,0 prosent.
DA170428 Progammet i Stavanger
DA170428 Musikk ved Vicereine og Stavanger Janitsjar.
DA170428 Musikk ved Stavanger Janitsjar, Musikkorpset Gjallarhorn, Jernbanens musikkorps og Stavanger kommunes korps.
DA170428 Musikk ved Stavanger Janitsjar.
DA170428 Musikk ved Stavanger Janitsjar, Musikkorpset Gjallarhorn, Jernbanens musikkorps og Stavanger kommunes korps.
DA170428 Klokken 11.00 er det gudstjeneste i Stavanger domkrike.
DA170428 Klokken 08.00 er det flaggheising på Torget i Stavanger .
DA170428 Klokken 07.30 startet Stavanger Janitsjar dagen med spilling på Vålandstunet.
DA170428 Her blir det også appeller fra Audun Heming, partisekretær i SV, Kari Nessa Nordtun, Stavanger Ap, samt musikk ved Synnøve Jacobsen.
DA170428 Hadia Tajik, nestleder i Ap, er hovedtaler ( som i Stavanger ).
DA170428 mai-feiringen i fjor i Byparken i Stavanger .
DA170428 mai i Stavanger og Sandnes ¶
DA170428 - Vi går gjerne under parolen kamp mot ledighet, og det er mange fine paroler i år, men jeg skulle ønske at man i Stavanger gjorde det samme som i Oslo og Trondheim.
DA170428 Uber har sagt at de vil inn på markedet i Stavanger .
DA170428 Styreleder i Stavanger Taxi, Leif Harald Rye, bekrefter det samme. - 30 prosent eller mer i lønnstap, sier Rye til RA.
DA170428 Vi er ikke i nærheten, sa Odd-treer Dag-Eilev Fagermo etter 0-3 for Viking i Stavanger sist.
DA170428 Forblåste Stavanger Stadion og Kristiansand Stadion brukes ikke mer, så den yngre garde må reise andre steder for å ta igjen oss gamle grinebiterne.
AP170428 Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.
AP170428 Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonens luftfartsavdeling ga Stavanger Aftenblad en kort omvisning i hangaren ved Kjeller flyplass i Lillestrøm, før han måtte haste videre til sluttarbeidet med ettårsrapporten for Turøy-ulykken.
AP170428 Kun rundt 300 personer overvar kampen mot Vidar på Lassa naturgress i Stavanger torsdag kveld.
AA170428 Det er hovedteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legger fram sin foreløpige rapport i forbindelse med at det har gått ett år siden helikopteret styrtet, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170427 Les også : Øyner håp om å kapre familiebolig etter at oljenedturen traff Stavanger
SA170427 Ådne Kverneland fra Kverneland Bil er ny stureleder i Næringsforeningen i Stavanger FOTO : Rune Vandvik ¶
SA170427 Næringsforeningen i Stavanger har fått en nytt styre med kvinneflertall.
SA170427 | Blidensol : Nå var det mer enn nok ¶ Stavanger kommune gjør rett i å heve driftsavtalen med Blidensol med øyeblikkelig virkning.
SA170427 Verken Statoil eller Fornybar AS kom til Stavanger av seg selv.
SA170427 Likevel gjorde et stortingsvedtak i 1972 at Statoil havnet i Stavanger . 45 år senere har vi en stagnerende oljeindustri, og en regjeringsbeslutning om at Fornybar AS skal til vår region.
SA170427 Bildet er fra pressekonferansen da det ble kunngjort at det nyopprettede investeringsselskapet Fornybar AS skulle legges til Stavanger .
SA170427 Stavanger var ikke det mest naturlige valget, med en stagnerende hermetikkindustri som sitt sterkeste kort.
SA170427 Stavanger er den norske storbyen med færrest statlige arbeidsplasser.
SA170427 Hver saksbehandler i barnevernstjenesten i Stavanger , og trolig også andre steder i landet, har til tider ansvar for mellom 30 og 33 barn.
SA170427 Flere av oss som er involvert i forskning innen antibiotikaresistens ved Universitetet i Stavanger , vil da spent følge med for å få med oss de siste nyhetene fra forskningsfronten.
SA170427 Det er disse vi tar utgangspunkt i når vi på laboratoriet ved Universitetet i Stavanger og ellers rundt om i verden arbeider med synteser av det som forhåpentligvis i fremtiden kan bli aktive molekyler som har dødelig virkning på infeksjoner med multiresistente bakterier.
SA170427 Han skal selv flytte ut av kontoret og inn i Stavanger Sentrums lokaler i Søregata 30 i uke 20.
SA170427 Detaljer om dette kan man finne på hjemmesiden til Stavanger kommune.
SA170427 Claus Sigurd Petersen, som er urban designer i park og vei i Stavanger kommune, svarer slik : ¶
SA170427 | Se hvem som får penger fra Vekstfondet ¶ 50 bedrifter søkte om penger fra Stavanger kommunes Vekstfond.
SA170427 | Rådmannen vil ikke spleise på Bieber-festen ¶ Stavanger kommune er foreløpig ikke i takt med Forus travbane.
SA170427 | Nærmest doblet bruk av mobilbetaling i Stavanger
SA170427 Sammenlignet med i fjor, er det omtrent dobbelt så mange som drar frem mobilen når de skal betale for parkeringen sin i Stavanger .
SA170427 Denne appen har nærmere dobbelt så mange brukere fra Stavanger i år, sammenlignet med samme tid i fjor.
SA170427 | Kommunen overtar Blidensol i august ¶ Stavanger kommune frykter tilbudet til pasientene ved Blidensol vil bli uforsvarlig om driftsstyret får fortsette.
SA170427 Båtvelten i Vågen i Stavanger natt til søndag kunne gått verre, om ikke politiet hadde vist snarrådighet.
SA170427 På LO i Stavanger og omegns Facebook-gruppe kan du lese mer om arrangementet.
SA170427 Programmet i Stavanger : ¶
SA170427 Musikk ved Vicereine og Stavanger Janitsjari ¶
SA170427 Musikk ved Stavanger Janitsjar, Musikkorpset Gjallarhorn, Jernbanens musikkorps og Stavanger kommunes korpsi ¶
SA170427 Musikk ved Stavanger Janitsjari ¶
SA170427 Musikk ved Stavanger Janitsjar, Musikkorpset Gjallarhorn, Jernbanens musikkorps og Stavanger kommunes korpsi ¶
SA170427 Klokken 11.00 : Gudstjeneste i Stavanger domkrike ¶
SA170427 Klokken 08.00 : Flaggheising på Stavanger torg ¶
SA170427 Klokken 07.30 : Stavanger Janitsjar spiller ved Vålandstunet ¶
SA170427 Kari Nessa Nordtun, Stavanger Arbeiderpartii ¶
SA170427 Ekstra hektisk blir dagen for Hadia Tajik ( Ap ) som skal tale både i Stavanger og Sandnes.
SA170427 mai-markeringene i Stavanger , Sandnes, Bryne og Egersund.
SA170427 Landstreff Stavanger i Kongeparken arrangeres 5. til 7. mai.
SA170427 Både politikere og historieforeninger jobber aktivt for å forhindre at det historiske materialet fra utvandringen til Amerika selges ut av Stavanger .
SA170427 Stavanger ( aftenbladet ) : Onsdag tok Bryne, Viking, Sandnes Ulf og EIK seg videre til 2. runde i cupen.
DN170427 Sigurd Gramstad ( til venstre ) i Stavanger Kaffebrenneri snakker med David Baum ( til høyre ) og Jarle Holm i Vester AS om å finansiere en ny kaffebrenner til 1,8 millioner kroner.
DB170427 Haugesund hadde god kontroll på det som skjedde på Vidars bane i Stavanger . 1-0-scoringen kom seks minutter før pause.
DB170427 Lørdag stod Aqua på scenen under « We Love The 90s » i Telenor Arena, og til helga går turen til Bergen og Stavanger .
DA170427 Totalt ble åtte kjøretøy tatt med for vektkontroll på Stavanger trafikkstasjon.
DA170427 Det fikk et firma erfare under Vegvesenets mobile kontroll i Stavanger torsdag ettermiddag.
DA170427 LES OGSÅ : Byggefirma hadde ikke oppdrag - slått konkurs av kemneren ¶ Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170427 Det var firmaet Ifra Eior AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.
DA170427 Finnøy blir en del av Stavanger , og storkommunen ønsker å bli store på fisk.
DA170427 Tre lokale konsulenter har nå levert forslag til hvordan plassen i hjertet av Stavanger sentrum bør bli.
DA170427 Det er det flere årsaker til, forklarer Claus Sigurd Petersen, som er urban designer i park og vei i Stavanger kommune.
DA170427 Skadene medførte massive blødninger, var livstruende og ville medført døden dersom hun ikke raskt og effektivt hadde blitt undergitt omfattende medisinsk behandling på bopel, i luftambulanse og på Stavanger universitetssjukehus, skrev Malde i tiltalen.
DA170427 Illustrasjon : Stavanger Kommune Foran er Gandsfjorden.
DA170427 På Universitetet i Stavanger får lærerstudentene 36 timer med obligatorisk dramaundervisning.
DA170427 Dramaseksjonen ved Universitetet i Stavanger ( UiS ) er et av mange steder som støttet aksjonen « Mye på spill » for å vise hva dramaundervisning handler om.
DA170427 Dramaseksjonen ved Universitetet i Stavanger ( UiS ) er et av mange steder som støttet aksjonen onsdag 26. april.
DA170427 Spesielt vil jeg fremheve at det nå omsettes betydelig flere boliger gjennom Eiendomsmegler 1, og da først og fremst i Stavanger regionen.
BT170427 - Vi mente jo det en stund, men nå ser vi at andre byer som Oslo og Stavanger har betydelig dyrere pakker. 30.000 kjøretøy ¶
AP170427 Nå har direktoratet besluttet å anmelde eierne Julia Shipping Inc og tidligere eier Eide Marine Eiendom for forsøk på ulovlig eksport av avfall, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170427 Else Karin Bjørheim ( 18 ), leder i Stavanger Unge Høyre.
AP170427 Dette vil altså gi større utgifter for Norge i fremtiden, skriver Else Karin Bjørheim ( 18 ), leder i Stavanger Unge Høyre.
AP170427 Stavanger ( aftenbladet ) : Onsdag tok Bryne, Viking, Sandnes Ulf og EIK seg videre til 2. runde i cupen.
AA170427 Skadene medførte massive blødninger, var livstruende og ville medført døden dersom hun ikke raskt og effektivt hadde blitt undergitt omfattende medisinsk behandling på bopel, i luftambulanse og på Stavanger universitetssjukehus, skrev Malde i tiltalen.
AA170427 Aktor, statsadvokat Arvid Malde, mente minstetiden bør være seks år og begrunner påstanden med behovet for samfunnsvern, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170426 Til helgen står de på scenen i Stavanger og Bergen som kommende ekser. sammen på scenen som ektepar i Telenor Arena.
VG170426 Til helgen står de på scenen i Stavanger og Bergen som kommende ekser.
VG170426 PÅ TURNE : Lene Nystrøm og Søren Rasted har gjort comeback sammen med René Dif og er i april å se som Aqua på « We Love The 90s » i Oslo, Stavanger og Bergen.
VG170426 Paret opptrådte sist helg under konsertkonseptet « We Love The 90's » på Telenor Arena og opptrer kommende helg med Aqua for fulle hus i Stavanger og Bergen, før de legger ut på en sommerturné, samt et tyvetalls konserter i Skandinavia sammen.
SA170426 Der en tidligere kunne se politimenn stå på Torget i Stavanger kl. 02.30 om natten og noterte vitneforklaringer i ei blokk, gjør en nå alt på stedet.
SA170426 Det er aldri slik at sakene gjøres helt ferdig på Torget i Stavanger .
SA170426 Ved å snu benkene og oppgradere en ny østfrontplass på tilnærmet lik linje med vestfrontplassen i Trondheim, får Stavanger by en plass som er kirkeveggen verdig.
SA170426 Da skal Stavanger domkirkes østfront være ferdig restaurert med bla.
SA170426 Benker har også Stavanger domkirke, men de er snudd så man sitter med ryggen mot østfrontveggen, noe som på et vis markerer at man snur seg fra det som virkelig er verdt å beundre.
SA170426 Stavanger
SA170426 Vi har neste år en fantastisk mulighet til å vise fram regionen og hele Rogaland til nye aktører, sier Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger , i en pressemelding.
SA170426 I april neste år kommer reiselivsaktører fra hele verden til Stavanger .
SA170426 Destinasjonsselskapet Region Stavanger er lokal arrangør av neste års Norwegian Travel Workshop, i samarbeid med Destinasjon Haugesund og Haugalandet og Reisemål Ryfylke.
SA170426 Andre hendelser onsdag : ¶ | Stavanger skal selge norsk reiseliv ¶
SA170426 Stavanger søkte om å får arrangerer messen allerede i 2016.
SA170426 Stavanger skal arrangere Norwegian Travel Workshop ( NTW ).
SA170426 I det russiske militærflyet Yak-52 varmet Rung opp til Sola Airshow med « looper » i luftrommet over Stavanger .
SA170426 | Ordføreren bekymret etter møte med Blidensolansatte ¶ Stavanger kommunen vil nå vurdere å heve driftsavtalen med Blidensol sykehjem.
SA170426 Nærbø kyrkjelyd har vedtatt at homofile ikke skal få gifte seg i kirken deres, men Stavanger bispedømme mener menigheten ikke kan nekte å innføre den nye vigselsliturgien for likekjønnede.
SA170426Stavanger kommunes hjemmesider kan innbyggerne i byen bestille henting av grovavfall, men likevel velger noen å dumpe søppelet i naturen.
SA170426 Jon Arne Sægrov og Pål Mangor Kvammen vil lage musikal om oljeeventyret i Stavanger .
SA170426 Jon Arne Sægrov og Pål Mangor Kvammen vil lage musikal om oljeeventyret i Stavanger .
SA170426 Nå er det ikke lenger vanskelig å få folk til å sitte i styret i Stavanger kunstforening.
SA170426 | Stavanger bidrar til å unngå flykaos i Oslo ¶
SA170426 Oslo ligger høyest med 78.300 kroner, Stavanger med 58.200 kroner og Tromsø, Bergen og Trondheim fra 53.000 til 55.000 kroner.
SA170426 I Stavanger ser man fremdeles tegn til bedring, det samme i Kristiansand.
SA170426 Akershus : 34 prosent i ¶ Stavanger og Sandnes : 20 prosent i ¶
SA170426 Boligriggselskapet Prosafe i Stavanger har sikret seg en kontrakt for riggen Safe Zephyrus.
SA170426 Den norske spurtkanonen har hatt en tøff treningsuke hjemme i Stavanger etter at han avsluttet vårklassikerne med Paris-Roubaix i påsken.
SA170426 Av praktiske årsaker kan ikke Kristoff som bor i Stavanger , delta i rittet som han vant i fjor.
SA170426 Alexander Kristoff vant den avsluttende etappen i Tour des Fjords i Stavanger , og sammenlagtseieren i rittet i fjor.
DN170426 På den siste dagen av årets Norwegian Travel Workshop ( NTW ) i Bergen, ble det onsdag klokken 12 klart at Stavanger er tildelt neste års arrangement.
DN170426 Foto : Erlend Haukeland ¶ | Stavanger får drahjelp ¶
DN170426 Forhandlingsmøtene mellom norske tilbydere og de utenlandske turoperatørene i april 2018 vil foregå i Stavanger Forums nye messehall, Forum Expo.
DN170426 Dette er bakgrunnen for at reiselivet i Stavanger og Rogaland for alvor har startet jakten på turister og på større kongresser.
DN170426 Destinasjonsselskapet Region Stavanger skal være lokal arrangør av Norwegian Travel Workshop i samarbeid med Destinasjon Haugesund og Haugalandet og Reisemål Ryfylke.
DN170426 Derfor fikk Stavanger arrangementet.
DN170426 Bente Holm, reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge, roser søknaden fra Stavanger .
DN170426 - Stavanger viser en vilje til å lage et topp arrangement og har også vist at de har klart å få opp nye og gode produkter innen ferie og fritid som selger meget bra.
DN170426 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) åpnet tirsdag Wintershalls hovedkontor i Stavanger sammen med norgessjef Bernd Schrimpf og Mari Lindhom Aartun ( til høyre ).
DA170426 Interiørhuset Nett AS har adresse i Klinkenberggata, samme sted som butikken Interiørhuset Stavanger holder til.
DA170426 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170426 Tuastad er ikke imponert over hvordan Stavanger Frp har håndtert den interne støyen etter at Tore B.
DA170426 Nærmest nøyaktig en måned senere har Stavanger Frp bestemt at det skal holdes et nytt nominasjonsmøte for å velge ordførerkandidat.
DA170426 Årringene : ¶ | Stavanger skal selge norsk reiseliv ¶
DA170426 Vi har neste år en fantastisk mulighet til å vise fram regionen og hele Rogaland til nye aktører, sier Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger .
DA170426 Region Stavanger søkte om arrangementet allerede i 2016.
DA170426 Region Stavanger har gjort en kjempejobb med satsingen på og omstillingen til et helårlig reiseliv, sier Bente Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.
DA170426 Dette ble offentliggjort i dag under årets NTW i Bergen, melder Region Stavanger i en pressemelding.
DA170426 Salgstakten var høyest i Stavanger med 23 prosent.
DA170426 Rogaland, utenom Stavanger og Sandnes, lå lavest med 36.700 kroner.
DA170426 Kvadratmeterpris for alle boligene i databasen er høyest i Stavanger med 58.200 kroner.
DA170426 Sammen med flertallspartiene i Stavanger styrket vi skolebudsjettet for neste fireårsperiode betydelig, og bevilget totalt 14,2 millioner kr øremerket til økt IKT satsing i skolen.
DA170426 Av Anne-Kathrine Nygård Bergh, Stavanger Høyre ¶
DA170426 Visjonen Urban Sjøfront ble lansert på slutten av 1990- tallet, og var starten på en svært positiv utvikling av Stavanger Øst.
DA170426 Området ble i Friluftsåret 2015 kåret til Stavanger beste friområde, en tittel som var vel fortjent.
DA170426 Korte avstander til Stavanger sentrum med gå - og sykkelavstand til sentrale tilbud bidrar til det.
DA170426 Her fra byggeprosjektet 5 grader Øst som vant Stavanger kommunes byggeskikkpris.
BT170426 De to var del av hver sin SOE-operasjon og skulle reise videre til Stavanger og Drammen.
BT170426 Den norske spurtkanonen har hatt en tøff treningsuke hjemme i Stavanger etter at han avsluttet vårklassikerne med Paris-Roubaix i påsken.
BT170426 Av praktiske årsaker kan ikke Kristoff som bor i Stavanger , delta i rittet som han vant i fjor.
BT170426 Alexander Kristoff vant den avsluttende etappen i Tour des Fjords i Stavanger , og sammenlagtseieren i rittet i fjor.
AP170426 Ifølge den israelske avisen Haaretz er den 18 år gamle siktede en einstøing som bor med foreldrene sine i den israelske byen Ashkelon - en by på størrelse med Stavanger nær Gaza-stripen.
AP170426 Oslo ligger høyest med 78.300 kroner, Stavanger med 58.200 kroner og Tromsø, Bergen og Trondheim fra 53.000 til 55.000 kroner.
AP170426 I Stavanger ser man fremdeles tegn til bedring, det samme i Kristiansand.
AP170426 Akershus : 34 prosent ¶ Stavanger og Sandnes : 20 prosent ¶
AP170426 Den norske spurtkanonen har hatt en tøff treningsuke hjemme i Stavanger etter at han avsluttet vårklassikerne med Paris-Roubaix i påsken.
AP170426 Av praktiske årsaker kan ikke Kristoff som bor i Stavanger , delta i rittet som han vant i fjor.
AP170426 Alexander Kristoff vant den avsluttende etappen i Tour des Fjords i Stavanger , og sammenlagtseieren i rittet i fjor.
AA170426 Vi beklager selvfølgelig, det er kjedelig for dem som skal bruke den akkurat nå, sa Andreas Nyheim, kommunikasjonsrådgiver i DNB til Stavanger Aftenblad.
AA170426 - Men langs kysten og i de store byene Stavanger og Bergen vil jeg nok ikke tro det legger seg noe særlig snø.
AA170426 Inspirasjon og forbilde : Andreas Reitan fikk lokalradioens ypperste pris, « Lokalradioprisen », under Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse i Stavanger sist helg.
AA170426 - Jeg så ikke for meg denne utviklingen da jeg startet i - 87, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Andreas Reitan, som under Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse i Stavanger i helga fikk « Lokalradioprisen » for utrettelige innsats i alle disse årene.
VG170425 - Det har frosset på spesielt i området rundt Haugesund og området rundt Stavanger .
SA170425 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) April 25, 2017 ¶
SA170425 Fv509 Kannik ( øst ) Kameraet viser trafikkflyten på Fv 509 Kannik i Stavanger retning øst.
SA170425 Fv509 Kannik ( vest ) Kameraet viser trafikkflyten på Fv 509 Kannik i Stavanger retning vest.
SA170425 E39 : Forus mot Stavanger Kameraet er plassert på Aftenbladets trykkeri, og viser trafikkflyten på E39 mot nord.
SA170425 Mener Aftenbladet, som Statens Vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening fortsatt er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner ?
SA170425 Jeg tenker mer på det forhold at Stavanger Næringsforening i 2014 kunngjorde at papirselskapet Krafttak Ryfast ikke kunne bidra med 30 millioner som alle offentlige dokumenter uttrykkelig sier at Stavanger Næringsforening har lovet.
SA170425 Jeg tenker mer på det forhold at Stavanger Næringsforening i 2014 kunngjorde at papirselskapet Krafttak Ryfast ikke kunne bidra med 30 millioner som alle offentlige dokumenter uttrykkelig sier at Stavanger Næringsforening har lovet.
SA170425 Er det lov å minne om at Høgsfjordrøret, som var godkjent teknisk og økonomisk, men likevel ble forkastet av Fylkestinget ville ha vært i drift for flere år siden, og langt på vei ville vært nedbetalt, om ikke Stavanger Næringsforening og ordføreren i Stavanger ( som gjerne ville ha en ny veiforbindelse til Hundvåg ) hadde klart å snu d
SA170425 Er det lov å minne om at Høgsfjordrøret, som var godkjent teknisk og økonomisk, men likevel ble forkastet av Fylkestinget ville ha vært i drift for flere år siden, og langt på vei ville vært nedbetalt, om ikke Stavanger Næringsforening og ordføreren i Stavanger ( som gjerne ville ha en ny veiforbindelse til Hundvåg ) hadde klart å snu d
SA170425 DEBATT : Mener Aftenbladet, som Statens Vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening fortsatt er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner ?
SA170425 april 2017 ) opplyser at Stavanger kommune, fylkeskommunen, Ryfylke-kommunene og Stavanger Næringsforening skal bidra med til sammen 363 millioner kroner, mens nettavisen skriver at bidraget fra kommunene og « næringslivet » utgjør 372 millioner kroner.
SA170425 april 2017 ) opplyser at Stavanger kommune, fylkeskommunen, Ryfylke-kommunene og Stavanger Næringsforening skal bidra med til sammen 363 millioner kroner, mens nettavisen skriver at bidraget fra kommunene og « næringslivet » utgjør 372 millioner kroner.
SA170425 « Saken dreier seg om nøytral uniformering, men Stavanger kommune gjør den til noe mer ; til et forsvar for islams krav om underkastelse », skriver Torolf Nordbø og Kjell Skartveit.
SA170425 Saken dreier seg om nøytral uniformering, men Stavanger kommune gjør den til noe mer ; til et forsvar for islams krav om underkastelse.
SA170425 Rådet har ansatt en kvinne som bærer det heldekkende plagget niqab, noe som har fått de fleste til å reagere negativt, men hva vil Stavanger kommune si dersom en institusjon i Stavanger , det være seg skole eller sykehjem, nekter en ansatt å bære et slikt plagg ?
SA170425 Rådet har ansatt en kvinne som bærer det heldekkende plagget niqab, noe som har fått de fleste til å reagere negativt, men hva vil Stavanger kommune si dersom en institusjon i Stavanger, det være seg skole eller sykehjem, nekter en ansatt å bære et slikt plagg ?
SA170425 Det hadde vært interessant om Sagen Helgø kan si noe om hvorfor hijaben hører hjemme i norske sykehjem, hvilke verdier Stavanger kommune ønsker å bygge på, og om det finnes verdier vi ikke ønsker i Norge.
SA170425 Åpning av Wintershall sitt nye hovedkontor i Stavanger .
SA170425 Stavanger har bygd ny svømmehall i Kvernevik.
SA170425 Ordfører og rådmann i Stavanger hadde invitert styret i Blidensol sykehjem til et møte.
SA170425 Driftsstyret ved Blidensol vil ikke møte sin oppdragsgiver Stavanger kommune.
FV170425 Men nå har han overlatt de fire restaurantene til Ronny Sigbjørnsen fra Stavanger .
DA170425 SpareBank 1 SR-Bank begjærte et ektepar fra Stavanger konkurs i Stavanger tingrett.
DA170425 SpareBank 1 SR-Bank begjærte et ektepar fra Stavanger konkurs i Stavanger tingrett.
DA170425 I tillegg skal de også ha hatt to eiendommer utenbys og en egen bolig i Stavanger .
DA170425 Et ektepar som har drevet med utleievirksomhet i Stavanger har gått konkurs.
DA170425 Ekteparet har siden 2004 kjøpt en rekke eiendommer i Stavanger finansiert ved lån i banken.
DA170425 Det var SpareBank 1 SR-Bank som begjærte at ekteparet fra Stavanger ble slått konkurs.
DA170425 Det fant ikke Stavanger tingrett noe grunnlag for.
DA170425 Tirsdag gikk en blomsterbutikk i Stavanger konkurs.
DA170425 LES OGSÅ : Spisested har gått konkurs ¶ Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170425 Det var Kolnes-Zwerg Blomster AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170425 « Dersom en bil er uriktig godkjent, og det viser seg at den likevel var mangelfull, kan det får store konsekvenser blant annet ved at tekniske mangler forårsaker alvorlige ulykker », heter det i dommen fra Stavanger tingrett.
DA170425 25-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.
DA170425 Vi jobber så fort vi kan for å få Vipps oppe og stå igjen, sier Andreas Nyheim, kommunikasjonsrådgiver i DNB til Stavanger Aftenblad.
DA170425 en ), Magnus Hoff ( Stavanger Oilers ), Sebastian Johansen ( Lørenskog ), Henrik Knold ( Sparta Sarpsborg ), Kjetil Martinsen ( Stavanger Oilers ), Endre Medby ( Frisk Asker ), Jacob Noer ( Lillehammer ), Thomas Olsen ( Vålerenga ), Håkon Imseth Stormli ( Sparta Sarpsborg ), Markus Søberg ( Stavanger Oilers ).
DA170425 Løpere : Christoffer Karlsen ( Sparta Sarpsborg ), Magnus Brekke Henriksen ( Lørenskog ), Andreas Heier ( Stjernen ), Magnus Hoff ( Stavanger Oilers ), Sebastian Johansen ( Lørenskog ), Henrik Knold ( Sparta Sarpsborg ), Kjetil Martinsen ( Stavanger Oilers ), Endre Medby ( Frisk Asker ), Jacob Noer ( Lillehammer ), Thomas Olsen ( Vålerenga ), Håkon Imseth Stormli ( Sparta Sarpsborg ), Markus Søberg ( Stav
DA170425 Løpere : Christoffer Karlsen ( Sparta Sarpsborg ), Magnus Brekke Henriksen ( Lørenskog ), Andreas Heier ( Stjernen ), Magnus Hoff ( Stavanger Oilers ), Sebastian Johansen ( Lørenskog ), Henrik Knold ( Sparta Sarpsborg ), Kjetil Martinsen ( Stavanger Oilers ), Endre Medby ( Frisk Asker ), Jacob Noer ( Lillehammer ), Thomas Olsen ( Vålerenga ), Håkon Imseth Stormli ( Sparta Sarpsborg ), Markus Søberg ( Stav
DA170425 Løpere : Anders Bastiansen ( Frisk Asker ), Kristian Forsberg ( Stavanger Oilers ), Michael Haga ( Örebro, Sverige ), Jørgen Karterud ( Linköping, Sverige ), Sondre Olden ( Leksand, Sverige ), Ken André Olimb ( Linköping, Sverige ), Mathis Olimb ( Linköping, Sverige ), Mats Rosseli Olsen ( Frölunda, Sverige ), Thomas Valkvæ Olsen ( Bofors, Sverige ), Aleks
DA170425 Backer : Jonas Holøs ( Färjestad, Sverige ), Johannes Johannesen ( Frölunda, Sverige ), Erlend Lesund ( Mora, Sverige ), Mattias Nørstebø ( Frölunda, Sverige ), Villiam Strøm ( Lørenskog ), Dennis Sveum ( Stavanger Oilers ), Daniel Sørvik ( Litvinov, Tsjekkia ), Henrik Ødegaard ( Frisk Asker ).
DA170425 Stavanger Oilers' Kristian Forsberg er tatt ut i landslagstroppen.
DA170425 Vareide peker på at Stavanger står overfor store og komplekse utfordringer, demografisk utvikling, økende arbeidsledighet, klimaendringer og behov for å tilpasse ressursbruk etter nye økonomiske vilkår.
DA170425 Toppledere i Stavanger kommune vil få mer makt, bli fratatt makt eller få nye oppgaver i en storstilt endring Stavanger-politikerne vedtok tirsdag ettermiddag.
DA170425 Tirsdag avgjorde kommunalstyret for administrasjon hvordan Stavanger kommune skal omorganiseres.
DA170425 Kommunalstyret for administrasjon, her ved Odd Jo Forsell, støtter endringer i organiseringen av Stavanger kommune.
DA170425 Haarr er nå øverste sjef både for helsetjenestene, skolene og barnehagene i Stavanger .
DA170425 Endring vil uansett bli tema når Stavanger gifter seg med Finnøy og Rennesøy.
DA170425 De kan imidlertid ikke konkludere før Havarikommisjonens endelige granskningsrapport, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170425 - Vi har produsert olje og gass utenfor Stavanger , Kristiansand, Bergen og Trondheim i mange tiår.
DA170425 Kunstkonsulent for Stavanger kommune, Torunn Thrall, tror både turgåere og svømmere på Gamlingen vil like den nye skulpturen « Bubblor » som ble montert tirsdag.
DA170425 - Det som er spennende er at skulpturen, som kommer til å være lyssatt når det er mørkt, ikke bare vil være synlig for brukere på Gamlingen, men for hele området, sier kunstnerisk konsulent for Stavanger kommune, Torunn Thrall, til RA.
DA170425 | Åpnet Wintershalls hovedkontor i Stavanger
DA170425 Wintershalls ansatte i Stavanger har tidligere vært fordelt på tre forskjellige bygninger.
DA170425 Tirsdag ble Wintershall Norges nye hovedkontorbygg i Stavanger offisielt åpnet.
DA170425 - Ved å samle alle de ansatte i Stavanger i ett bygg kunne vi være mer effektive og mer produktive.
DA170425 Isaksen i Statoil til Stavanger Aftenblad.
DA170425 Den økte turistveksten i Norge har som kjent også skapt nye utfordringer, med slitasje på sårbar natur, forsøpling og tidvise flodbølger av turister, blant annet i Bergen, Geiranger, Lofoten og Stavanger .
BT170425 Han viser til at Stavanger skal ta inn mye mer inntekter i sin planlagte bomring, enn det Bergen skal. | - Nå er det et håp om å få den varme våren vi vil ha ¶
AP170425 Bildet er fra Havkonferansen i Stavanger i fjor.
AA170425 Vi beklager selvfølgelig, det er kjedelig for dem som skal bruke den akkurat nå, sa Andreas Nyheim, kommunikasjonsrådgiver i DNB til Stavanger Aftenblad.
AA170425 Den tiltalte mannen erkjenner straffskyld for voldsutøvelse, men sier han aldri hadde til hensikt å drepe samboeren sin, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170425 - Vi har produsert olje og gass utenfor Stavanger , Kristiansand, Bergen og Trondheim i mange tiår.
SA170424 Snøvær på Gardermoen skaper forsinkelser på morgenflyene mellom Oslo og Stavanger .
SA170424 Møt som avtalt eller kontakt ditt flyselskap for mer info, skriver Stavanger lufthavn på Twitter.
SA170424 Forsinkelsene på flyrutene til Stavanger Lufthavn får konsekvenser for avgangene fra flyplassen.
SA170424 Flere av morgenflyene mellom Oslo og Stavanger er forsinket.
SA170424 Både SAS-flyet fra Oslo som etter planen skulle lande på Stavanger lufthavn klokken 08.35 og Norwegians morgenfly klokken 08.45 er over 30 minutter forsinket, melder Avinor.
SA170424 Avinor melder fortsatt om forsinkelser på Stavanger lufthavn, Sola både fra og til Oslo mandag kveld.
SA170424 Anstein Kalberg er skuffet over Stavanger kommune.
SA170424 Nå kjemper kjeden igjen for å få bygge varehus på Forus i Stavanger .
SA170424 FOTO : Skjermfoto fra NRK ¶ | - Biltema-varehus i Stavanger sentrum ?
SA170424 I helgen var de samlet i Stavanger .
SA170424 Sist seriekamp var RBK svært heldige som i det hele tatt kom hjem fra Stavanger med poeng, etter at laget vant 1-0 borte mot et Viking-lag som kjørte over Helland & Co. på Viking Stadion.
DB170424 - På hovedveiene i vest har strømannskap vært ute i natt, og trafikken til Bergen og Stavanger går helt fint.
DB170424 Tiltaltes forsvarer, Ørjan Eskeland, opplyser til Stavanger Aftenblad at hans klient ikke erkjenner straffskyld for forholdet.
DB170424 - Min klient kan ikke engang erindre at han var på fornærmedes bopel denne natten, sier Eskeland til Stavanger Aftenblad.
DB170424 september, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170424 Byer som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand blir portrettert i filmen, men for bergenseren Berge er det ikke noen tvil om hva som er favorittstedet.
DA170424 Stavanger tingrett la også til grunn at det er holdt utleggsforetning mot skyldneren med intet til utlegg den 21. mars i år.
DA170424 I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det også fram at i tillegg til dette forfaller 6. termin på til sammen 91.000 kroner om noen få dager.
DA170424 Mannen skal ifølge tiltalen ha fulgt etter den fornærmede inn i hennes leilighet, og skal der ha voldtatt henne, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170424 » Tysdal Moe sier dialogen mellom kommunen og politiet er god, og at de kontinuerlig jobber mot kriminalitet i Stavanger .
DA170424 Wedler mener derimot at tiggerne er organiserte også i Stavanger , blant annet gjennom at en del østeuropeiske og rumenske kvinner selger sex i Lendeparken i sentrum.
DA170424 Politiet kjenner seg ikke igjen i Wedlers beskrivelser av virkeligheten i Stavanger .
DA170424 Politiet i Stavanger har opptil flere ganger uttalt at de ikke kjenner seg igjen i situasjonen i Bergen.
DA170424 Mandag uttalte Wedler til NRK at han fryktet politiledelsen i Stavanger ikke fortalte hele sannheten om tiggermiljøet i byen.
DA170424 Mandag la Wedler frem forslag om tiggerforbud i Stavanger for bystyret.
DA170424 Les også : Oppfatter tigging som et problem i Stavanger
DA170424 Ifølge politiet er det « ikke et behov for et lokalt tiggerforbud i Stavanger kommune da vi allerede har de verktøy som trengs for å håndtere tigging hvis det medfører ordensproblemer, kriminalitet, eller utføres av utlendinger uten lovlig opphold.
DA170424 Han vil likevel ikke si noe om hvorvidt han mener politiledelsen i Stavanger legger lokk på en alvorlig situasjon.
DA170424 Christian Wedler ( Frp ) sier han opplever stor støtte for tiggeforbud blant politibetjenter han har snakket med, til tross for at politiledelsen stadig sier at et forbud ikke trengs i Stavanger .
DA170424 Christian Wedler ( FrP ) tror at stadig flere politifolk i Stavanger er for tiggeforbud.
DA170424 - Wedler refererer til Brennpunkt-programmet fra Bergen, men vi i Stavanger har ikke noe grunnlag for å si at de som sitter på gaten i Stavanger og tigger også er involvert i prostitusjon eller organisert kriminalitet, sier leder for ordensavdelingen ved Stavanger politistasjon, Kristian G.
DA170424 - Wedler refererer til Brennpunkt-programmet fra Bergen, men vi i Stavanger har ikke noe grunnlag for å si at de som sitter på gaten i Stavanger og tigger også er involvert i prostitusjon eller organisert kriminalitet, sier leder for ordensavdelingen ved Stavanger politistasjon, Kristian G.
DA170424 - Wedler refererer til Brennpunkt-programmet fra Bergen, men vi i Stavanger har ikke noe grunnlag for å si at de som sitter på gaten i Stavanger og tigger også er involvert i prostitusjon eller organisert kriminalitet, sier leder for ordensavdelingen ved Stavanger politistasjon, Kristian G.
DA170424 - Jeg har fått informasjon fra flere politimenn og fra naboer, og begynner å få et forholdvis greit bilde av situasjonen, sier gruppeleder for Fremskrittspartiet i Stavanger , Christian Wedler til RA.
DA170424 Dette gir ringvirkninger til andre flyplasser, som Stavanger lufthavn, Sola.
DA170424 Det nasjonale IOR-senteret ( improved oil recovery ) ved Universitetet i Stavanger er i front på hvordan man hele tiden finner metoder for å utvinne mer olje - mer miljøvennlig - fra de eksisterende oljefelt på norsk sokkel.
DA170424 - I Stavanger er vi gode på å jobbe tett med oljebransjen.
DA170424 I en interpellasjon i bystyret mandag kveld kom Ap med et forslag om at Stavanger kommune må selge trehusene den eier på Nytorget, med sikte på rehabilitering og bevaring.
DA170424 Det som imidlertid stikker kjepper i hjulene for Nytorget-framdriften, er at det fortsatt ikke er endelig avklart hvor et nytt tinghus i Stavanger skal ligge.
DA170424 Dag Mossige og Stavanger Ap fikk ikke flertall for forslaget om å selge trehusene på Nytorget.
DA170424 Dag Mossige og Stavanger Ap fikk ikke bystyret med på planene om å selge trehusene på Nytorget for å ruste opp området.
DA170424 I denne saken vil vi be Stavanger kommune svare på hva man gjør i forhold til de punktene som tas opp i bekymringsmeldingen, sier fylkeslegen.
DA170424 Fylkeslegen vil ha svar på hva Stavanger kommune vil gjøre med bekymringsmeldingen fra Vålandstunet.
DA170424 Fredag ble Linda Krüger innkalt til en såkalt kartleggingssamtale med HR-Ressurs - personalansvarlige - i Stavanger kommune.
DA170424 Direktør for levekår i Stavanger kommune sendte før påske en e-post til politikerne i arbeidsutvalget for kommunalstyret for levekår.
DA170424 Da er det naturlig at de folkevalgte orienteres om saken, sier direktør Per Haarr i Stavanger kommune til RA.
DA170424 Uten den ville ikke Stavanger vært Stavanger .
DA170424 Uten den ville ikke Stavanger vært Stavanger.
DA170424 Mener vi bør bli flinkere til å ta vare på trehusbebyggelsen, og det unike som gjør Stavanger til Stavanger .
DA170424 Mener vi bør bli flinkere til å ta vare på trehusbebyggelsen, og det unike som gjør Stavanger til Stavanger.
DA170424 Dessuten er trehusene i Stavanger ikke like dem i Haugesund eller Bergen - de har sin egen « dialekt ».
DA170424 Derfor er det desto viktigere å ta vare på det vi har som skiller Stavanger fra andre byer.
DA170424 Byantikvar i Stavanger kommune.
DA170424 Byantikvar i Stavanger , Hanne Windsholt, er dagens Navn i nyhetene.
DA170424 - Hvor spesiell er Stavanger i forhold til andre norske byer ?
DA170424 - Hvor flink er Stavanger til å ta vare på den historiske arkitekturen i byen ?
DA170424 - Hvilken bygning / i Stavanger betyr mest for deg ?
DA170424 - Det mest spesielle med Stavanger er at byen i veldig høy grad består av små trehus, selv om den er så stor.
AP170424 Sist seriekamp var RBK svært heldige som i det hele tatt kom hjem fra Stavanger med poeng, etter at laget vant 1-0 borte mot et Viking-lag som kjørte over Helland & Co. på Viking Stadion.
AA170424 En mann i 30-årene er tiltalt for grov voldtekt i Stavanger .
AA170424 - Min klient kan ikke engang erindre at han var på fornærmedes bopel denne natten, sier Eskeland til Stavanger Aftenblad.
AA170424 september, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170424 Mannen skal ifølge tiltalen ha fulgt etter den fornærmede inn i hennes leilighet, og skal der ha voldtatt henne, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170423 Det var verre i Stavanger , mot Viking.
VG170423 | Frykter Viking-helten blir solgt ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Odd 3-0 ) Først scoret han selv, så var han nest sist på ballen før han skaffet Viking straffe.
SA170423 Også ved Det franske instituttet i Stavanger var det mulig for franske statsborgere å avgi stemme.
SA170423 I kjølvannet av dokumentaren finner Stavanger Frp det gunstig å relansere sitt gamle forslag om å forby tigging ( Aftenbladet 20. april ).
SA170423 FOTO : Stavanger kommune ¶
SA170423 Dette ser man for seg at kommer over hele Stavanger i fremtiden.
SA170423 | Brann i teppe på Åsen i Stavanger
SA170423 Fransk-norsk kultursenter ( Institut Francais de Norvege ) på Løkkeveien i Stavanger var søndag stemmelokale for 800 lokale stemmeberettigede til presidentvalget i Frankrike.
SA170423 Begge er korpsledere for Frelsesarmeen i Stavanger .
SA170423 Bortsett fra byttet på venstrebackplassen er laget det samme som beseiret Viking 1-0 i Stavanger for en uke siden : ¶
SA170423 Casper Ruud under Davis Cup i Stavanger for en liten tid tilbake.
SA170423 KRISTIANSAND : Vipers hadde et solid forsprang fra det første oppgjøret i Stavanger for en uke siden.
FV170423 I dokumentaren viser journalistene frem koblinger mellom prostituerte, tiggere og narkotikaselgere i Bergen og Stavanger .
FV170423 KRISTIANSAND : Vipers hadde et solid forsprang fra det første oppgjøret i Stavanger for en uke siden.
DA170423 Mandag skal Frps spørsmål om tiggeforbud opp i Stavanger bystyre.
DA170423 I 2015 sa Stavanger nei til et tiggeforbud.
DA170423 Christian Wedler ( Frp ) vil innføre tiggeforbud i Stavanger .
DA170423 - Det må understrekes at dette var i Bergen, og at det som ble avdekket er usammenlignbart med Stavanger - slik jeg forstår det, sier Mossige.
BT170423 I dokumentaren viser journalistene frem koblinger mellom prostituerte, tiggere og narkotikaselgere i Bergen og Stavanger .
BT170423 I dokumentaren viser journalistene frem koblinger mellom prostituerte, tiggere og narkotikaselgere i Bergen og Stavanger .
AP170423 I dokumentaren viser journalistene frem koblinger mellom prostituerte, tiggere og narkotikaselgere i Bergen og Stavanger .
AP170423 Casper Ruud under Davis Cup i Stavanger for en liten tid tilbake.
SA170422 | Stavanger innfører ikke tiggeforbud ¶ Stavanger sa nei til tiggeforbud for to år siden.
SA170422 For to år siden sa Stavanger nei til tiggeforbud.
SA170422 FOTO : Ties Van Langen ¶ | Stavanger innfører ikke tiggeforbud ¶
SA170422 Dette melder Sør-Vest politidistrikt Stavanger på Twitter.
DA170422 Tigger ved Domkirkeplassen i Stavanger .
DA170422 Problemet er spesielt utbredt i Bergen og er til stede i Oslo, men forsvant i Stavanger etter at politiet sprengte det godt organiserte pillesalget i Byparken som RA avdekket høsten 2014.
DA170422 I Stavanger ble det kriminelle miljøet slått ned av politiet, mens det går an å spørre hvorfor bergenspolitiet ikke avdekker det samme som to NRK-journalister greier.
DA170422 Hvorfor må det nedsettes en egen gruppe når Stavanger kommune allerede har et formalisert samarbeid med politiet ?
DA170422 Hvor mye mer av Stavanger sentrum skal kameraovervåkes og belyses ?
AA170422 Prøveprosjektet med gratis SFO er del av en statlig ordning hvor utvalgte skoler i Oslo, Trondheim Stavanger og Drammen har fått en pott på 20 millioner.
VG170421 Hele kysten fra Stavanger til Tromsø hadde varmegrader i januar.
SA170421 Et vogntog skapte kø i rushet på E 39 i Stavanger .
SA170421 Når Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja starter lokallag i Stavanger neste uke, kan det bli et mobiliseringsmøte hvor vi nok en gang må forberede oss på en valgkamp for å verne LoVeSe.
SA170421 Hotell - og eiendomsutviklerne Sjur og Kirsti Lærdal fra Stavanger må betale 4 millioner kroner i erstatning til gårdbrukere i Ryfylke etter mislykket turistsatsing.
DN170421 Skanska halverer i Stavanger
DN170421 Det er et forslag til endring av arbeidsmiljøloven som har fått Statoil-ledelsen til å varsle at utbyggingen av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsatt hvis lovendringen gjennomføres, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170421 | Skanska halverer i Stavanger
DN170421 Halvparten av de ansatte må gå når entreprenørselskapet Skanska kutter i sitt avdelingskontor i Stavanger .
DN170421 - Byggvirksomheten har over tid slitt med lønnsomheten og med å få tilstrekkelig med ordre, og dermed ser vi oss nødt til å avvikle mellom 40 og 45 årsverk i Stavanger .
DN170421 Skanska halverer i Stavanger
DB170421 Om K-en i KRLE-faget bør fjernes, som blir nok en het diskusjon på landsmøtet, har ikke Stavanger Ap bestemt seg for, men det har Joner.
DB170421 - For tre år siden jobbet vi i Stavanger for å få inn straffrihet.
DB170421 De ble presentert på Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse som startet i Stavanger i dag, og de baserer seg på mediedistriktet Bodø, og et befolkningsgrunnlag på 50 000.
DA170421 Seint torsdag kveld foretok en politipatrulje en såkalt forsettlig påkjørsel av en bilist som kom i motgående felt på Lagårdsveien i Stavanger , opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170421 mai møtte i Stavanger tingrett tiltalt for grovt trygdebedrageri.
DA170421 To kvinner på 27 og 32 år fra Stavanger er tiltalt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter.
DA170421 Det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 21. juni i år.
DA170421 november 2014 i en bolig i Stavanger skal ha slått og sparket en kvinne.
DA170421 Klokken 03.35 samme natt skal han fortsatt ha befunnet seg i byen til tross for at han hadde gitt ham pålegg å forlate Stavanger sentrum.
DA170421 En annen person som var sammen med 18-åringen forut for hendelsen, er anholdt i sentrum og vil bli innbrakt for avhør ved Stavanger politistasjon. | - Kjørte i 122 km/t i 80-sone ¶ 20 år gammel råkjører mistet lappen.
DA170421 - Vedkommende som truet den ansatte med kniv er pågrepet på et utested i Stavanger sentrum, kunne operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt melde rundt én time etterpå.
DA170421 Det er et forslag til endring av arbeidsmiljøloven som har fått Statoil-ledelsen til å varsle at utbyggingen av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsatt hvis lovendringen gjennomføres, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170421 | Skanska halverer i Stavanger
DA170421 Halvparten av de ansatte må gå når entreprenørselskapet Skanska kutter i sitt avdelingskontor i Stavanger .
DA170421 - Byggvirksomheten har over tid slitt med lønnsomheten og med å få tilstrekkelig med ordre, og dermed ser vi oss nødt til å avvikle mellom 40 og 45 årsverk i Stavanger .
DA170421 Opplegget er at reisende parkerer i parkeringshuset og tar en shuttlebuss til Stavanger lufthavn Sola.
DA170421 Europarks priser ved Stavanger lufthavn varierer, avhengig av hvor langt man ønsker å parkere fra terminalen.
DA170421 Utelivsbransjen i hele Øvre Holmegate har gått sammen om å lage ølfest i Stavanger i helgen.
DA170421 Det skjer veldig positive ting i byen, og vi opplever et samlet næringsliv som virkelig ønsker å løfte Stavanger sentrum, sier hun til RA.
DA170421 « I'm A Girl, It's Fantastic » er tittelen på den nye tegneserieboka fra Ida Neverdahl fra Stavanger , som kom på andreplass i konkurransen om Rockystipendet.
BT170421 ALLE SKAL MED : Også Stavanger har fått plass i videoen.
AA170421 Det er et forslag til endring av arbeidsmiljøloven som har fått Statoil-ledelsen til å varsle at utbyggingen av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsatt hvis lovendringen gjennomføres, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170420 Simonsen, som sammen med en gjeng andre Viking-fans bor i Oslo og pendler til Stavanger for å se kamper, forteller at klubbens assistenttrener Bjarte Lunde Aarsheim er blant de som har likt statusoppdateringen hans på Facebook.
VG170420 I oktober i fjor ble en 33 år gammel kvinne funnet død i en leilighet i Stavanger .
SA170420 Politikerne i Sandnes og Stavanger har til salt i grøten, og mere til.
SA170420 Og det er nesten tre ganger så mye som målsettingene Stavanger vedtok i 2010 om utslippskutt i transport fra 2010 til 2020.
SA170420 Gass varmer også store kommunale bygg, som Konserthuset og Stavanger svømmehall.
SA170420 konsernstyre, med bildene av politikerne merket med tykk ramme : Reinert Kverneland, ordfører i Time ( H ), Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand ( H ), Kristine Enger, ordfører i Randaberg ( Ap ), Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes ( Frp ) og Iselin Nybø, kommunestyrerepresentant i Stavanger ( V ).
SA170420 Her fra pressekonferansen da Stavanger fikk investeringsselskapet Fornybar AS.
SA170420 Ved 23.45-tiden melder Jensen at vedkommende som truet med kniv er pågrepet på et utested i Stavanger sentrum.
SA170420 Ved 00.30-tiden melder Jensen at også den andre personen er anholdt i Stavanger sentrum.
SA170420 Skanska halverer staben i Stavanger
SA170420 | Skanska halverer staben i Stavanger
SA170420 Skanska Norges reduserer staben i Stavanger , 45 av 85 stillinger skal bort.
SA170420 | Ruset bilfører stoppet av politiet i natt ¶ 25-åring uten gyldig førerkort tatt på Stokka i Stavanger .
SA170420 Det blir likevel måling av luftkvaliteten i Vågen i Stavanger , etter at Leif Arne Moi Nilsen ( FrP ) fikk et enstemmig kommunalstyre til å gå imot kommunaldirektørens innstilling på nei.
SA170420 Beboere i gamle Stavanger har lenge ønsket seg måling av støv og andre utslipp fra skipstrafikken i Vågen.
SA170420 Sør-Vest politidistrikt Stavanger sjekket bilens registreringsnummer, og fant dermed ut at bilen disponeres av parkvesenet i Stavanger kommune.
SA170420 Sør-Vest politidistrikt Stavanger sjekket bilens registreringsnummer, og fant dermed ut at bilen disponeres av parkvesenet i Stavanger kommune.
SA170420 Både Sandnes og Stavanger har få menn i barnehagene.
SA170420 Kommunalråd i Stavanger , John Peter Hernes ( H ), mener hele regionen må støtte den planlagte utvidelsen av datasenteret i det gamle Nato-anlegget på Rennesøy.
SA170420 Stavanger brannbilklubb ¶ Stavanger brannbilklubb ¶
SA170420 Ola Fintland ¶ Stavanger brannbilklubb ¶
SA170420 ( Takk til Stavanger brannbilklubb for bruk av bilder fra den nye stasjonen. ) ¶
SA170420 Det er tatt ut tiltale mot en 81 år gammel mann fra Stavanger for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 3 etter at han i fjor sommer som fører av en bil rygget på kona.
DN170420 I år kan til og med to av oljestudiene ved Universitetet i Stavanger ( UiS ) notere en oppgang fra i fjor, ifølge Samordna opptak-tallene : ¶
DN170420 Handelshøyskolen, som har studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger , tiltrekker seg stadig flere internasjonale studenter.
DN170420 De nye rutene vil ifølge selskapet korrespondere godt med Norwegians flyvninger fra Oslo, Bergen og Stavanger til London, slik at reisende fra Norge også lett kan benytte seg av det nye rutetilbudet.
DA170420 Foran kampene mot Danmark denne uken er laget blitt forsterket med spillere fra Frölunda, Stavanger og Frisk Asker.
DA170420 august i fjor utenfor Skipper Worse på Eiganes i Stavanger .
DA170420 Lars Horpestad er daglig leder av klesbutikken « Sakki » som nylig etablerte seg i Radiocentralens gamle lokaler i Stavanger .
DA170420 Foto : Universitetet i Stavanger
DA170420 Annamaria Gutierrez, leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger ( V ), fikk æren av å legge ned grunnsteinen.
DA170420 LES OGSÅ : Slik skal Stavanger Forum vinne kampen om konferansene ¶
DA170420 Det store Forus-området, som er under felles planlegging på tvers av grensen mellom Stavanger og Sandnes har et stort potensial for en kollektivorientert byutvikling, hvis områdets kollektivbetjening blir fullt integrert med resten av regionen.
DA170420 Det må etableres en helt ny høystandard busslinje som binder sammen Stavanger nordøst og sentrum med universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug, via Grannes til bussveien i Forus øst og videre via Kvadrat til Sandnes sentrum og Sandnes sør.
DA170420 De fleste busslinjene bør kjøres i pendel gjennom bysentrene i Stavanger og Sandnes, og gjennom byutviklingsområdene på Forus.
DA170420 Senteret mottar kun økonomisk fra to kommuner i Rogaland - Sandnes og Stavanger .
DA170420 Det er nok å ha et vanskelig forhold med kropp og mat, sier Hilde Dorthea Nesvåg, rådgiver ved senteret Rådgivning om Spiseforstyrrelser ( ROS ) i Stavanger .
DA170420 | Dette er de mest populære studiene ¶ 14.135 har søkt seg til Universitetet i Stavanger , flere enn noen gang tidligere.
DA170420 Universitetet i Stavanger .
DA170420 - Dette er gledelige tall for UiS, og viser at UiS er et attraktivt universitet og Stavanger en ettertraktet studentby, uttaler kommunikasjonsrådgiver Susanna King.
BT170420 Bompengebelastningen i Bergen er samlet sett lavere enn både i Stavanger og Oslo.
BT170420 Stavanger skal ta inn 1,7 milliarder kroner årlig i sin bompengepakke.
BT170420 Politiet i Stavanger klarte å stanse et tilsvarende miljø som drev med omfattende salg av narkotika.
VG170419 Hotellet i Stavanger tenkte de skulle tilby russen sen frokost, men ikke alle var begeistret for reklamen.
VG170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
VG170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
VG170419 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.
SA170419 | Motorsykkelfører kjørte inn i gjerde ¶ 49 år gammel mann fra Stavanger til legevakten med lettere skader.
SA170419 Motorsykkelen kjørte inn i et gjerde på Kampen i Stavanger , melder politiet klokken 07.41.
SA170419 Torget i Stavanger er nesten gjennomvevd av kloakkrør, vannrør, gassrør, elektriske kabler, internettkabler etc.
SA170419 Stavanger Aftenblad holder ved like kritikken av nyere større uterom i Stavanger sentrum.
SA170419 Slik var Torget i Stavanger tenkt.
SA170419 Skisse fra Stavanger kommunes gatebruksplan fra 2001.
SA170419 Lysdekoren på Torget : Vellykket ! Stavanger Aftenblad holder ved like kritikken av nyere større uterom i Stavanger sentrum.
SA170419 Hvem vil Stavanger Aftenblad nå med den pågående diskusjonen om Torgets påståtte mangler, og hvorfor blir de store uterommene satt opp mot en bestemt fargegate med kafébord og pledd ?
SA170419 Stavanger Aftenblad må svært gjerne fortsette å arbeide for et stadig mer attraktivt og ikke minst grønnere sentrumsmiljø, for eksempel på Nytorget, men vær så snill og stopp den ufruktbare sutringen.
SA170419 Mannen som slo er nå frifunnet i Stavanger tingrett.
SA170419 Seks øyepasienter fikk infeksjoner og kunne mistet synet etter rutinebehandling ved Stavanger universitetssjukehus.
SA170419 Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) antar at infeksjonen stammer fra den såkalte opptrekksfasen, altså da medisinen ble dratt inn i selve sprøyten.
SA170419 Det klages ikke på økonomien i Stavanger kunstforening lenger.
SA170419 Hans Dahle Kvadsheim i Natur og Ungdom Rogaland og Jasmin Alimari i Naturvernstudentene i Stavanger tar oppstilling på ventiltreet utenfor Oljemuseet der den første oljen i Norge ble produsert gjennom.
SA170419 Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten inviterer til oppstartsmøte i Stavanger i slutten av april.
SA170419 Derfor inviterer de til åpent møte på Sølvberget Kulturhus i Stavanger 27. april.
SA170419 Av de ti største idrettslagene i Hordaland, er det bare to som har tro på vinter-OL på Voss, Bergen og Stavanger .
FV170419 TRIVES I STAVANGER : Julian Ryerson har funnet seg godt til rette i Stavanger , som her ved Breiavatnet, selv om han valgte å flytte fra sentrum til Hinna Park, like ved Viking stadion.
FV170419 TRIVES I STAVANGER : Julian Ryerson har funnet seg godt til rette i Stavanger, som her ved Breiavatnet, selv om han valgte å flytte fra sentrum til Hinna Park, like ved Viking stadion.
DN170419 Kalvig er både vindinvestor og leder for et forskningsnettverk for miljøvennlig energi i Stavanger .
DN170419 Hvis vi ikke var med på noe videre vindløp, hadde vi gått glipp av kompetanse og teknologi, sier den tidligere TV 2-meteorologen, som i tillegg til å investere i vindkraftprosjekter, også leder et forskningsnettverk for miljøvennlig energi i Stavanger .
DN170419 Organisasjonen er imot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja, ofte omtalt som LoVeSe, og allerede før møtet i Stavanger i slutten av måneden, skal initiativtakerne i aksjon når Arbeiderpartiet samler seg til landsmøte i helgen.
DN170419 Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten drar nærmest til løvens hule når de inviterer til stiftelsesmøte for et nytt lokallag i Stavanger , i hjertet av Olje-Norge.
DN170419 Derfor stiller vi sterkt på landsmøtet deres i Oslo i morgen, for å overbevise flest mulig, sier leder Hans Dahle Kvadsheim i Natur og Ungdom Rogaland og Jasmin Alimari i Naturvernstudentene i Stavanger .
DN170419 De tror Ap sitter på nøkkelen til vern i nord, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170419 Jeg er helt enig med Tajik i at den nylige dommen fra Stavanger tingrett, hvor en mann fikk straffereduksjon for å ha voldtatt to kvinner fordi kvinnene var prostituerte, er hårreisende.
DB170419 Ifølge informasjon NRK har fått fra Valutaregisteret sendes store pengesummer fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Romania, og politiet i Stavanger uttaler at salg av gatemagasin brukes som et skalkeskjul for organisert kriminalitet.
DB170419 - Det er tydelig at det er Bergen vi konsentrerer oss om, og så har vi en avstikker til Stavanger fordi de hadde et miljø som politiet satte inn ressurser for å knekke, sier Isungset.
DA170419 Olav i Stavanger .
DA170419 Onsdag morgen kom det melding om at en motorsykkel hadde kjørt inn i et gjerde på Kampen i Stavanger , melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170419 Trehusrekken, som står til forfall i regi av Stavanger kommune, er nå malt med gatekunst i regi av Nuart.
DA170419 Nå er det tinghusplanene som har gjort at Stavanger har avventet utviklingen.
DA170419 - Tjensvold var en dyktig snekker og møbelsnekker, en av de mest kjente i Stavanger .
DA170419 - Det er trist at husene står slik de står i dag, og det er lett å tenke at trehusene ikke er så fine og bør bort, men dette er hus av samme type som for eksempel i Gamle Stavanger , og som med enkle midler kan bli flotte, sier Windsholt.
DA170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
DA170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
DA170419 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.
DA170419 Villiam Strøm gleder seg til å bli en del av trønderkorpset i Oilers, da han har fulgt mye den samme veien som Henrik Solberg på sin vei til Stavanger .
DA170419 » Rådmannen mener også at Stavanger kommune ikke har den nødvendig kompetanse til å utarbeide reguleringsplan for et ferjeavløsningsprosjekt og finansieringsplan for dette.
DA170419 Som utbyggere må vi kunne forvente tydelige avklarlinger på dette », heter det i tilbakemeldingen fra Østerhus Tomter, Veidekke Eiendom, Solana/Saga Kapital og Stavanger utvikling KF.
DA170419 Selv flyttet hun til Vassøy for 10 år siden, etter at Stavanger bystyre fattet brovedtaket i 2005.
DA170419 Rådmannen har derfor bedt Stavanger utvikling KF i samarbeid med de andre eiendomsutviklerne på Vassøy, vurdere muligheten for å kunne utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for bru.
DA170419 Nå foreslår Rådmannen i Stavanger å legge bru til Vassøy på is.
DA170419 I vedtaket fra 2015 levnes det liten tvil om at fylkeskommunen skal betale regningen og at Stavanger kommune ikke skal bidra med direkte finansiering utover grunneierbidrag på maks 40.000 kroner per tomt.
DA170419 Fylkestinget på sin side gjorde et vedtak i juni 2016 som sier at regningen for reguleringsplan og finansieringsplan skal betales av Stavanger kommue.
DA170419 Fylkestinget har nå fattet vedtak hvor de ber Stavanger kommune påta seg både å fullføre reguleringsplanen for bru og finansieringsopplegg for dette, skriver Vareide i sin innstilling og fortsetter : ¶
DA170419 Foto : Roy Storvik ¶ Stavanger bystyre vedtok i 2005 og 2015 bru til Vassøy.
DA170419 Det heter videre i innstillingen at « Stavanger vil fra 01.01.2020 bli en større øykommune, og flere av øyene er uten fastlandsforbindelse.
DA170419 Det er uenighet om hvem som skal ta regningen som nå får rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger kommune til å be politikerne om å legge bruforbindelse til Vassøy på is.
DA170419 Dersom kommunen påtar seg å utarbeide reguleringsplan og finansieringsplan for Vassfast, så kan det skape presedens i ønsker om ferjeavløsningsprosjekter i Nye Stavanger .
DA170419 Organisasjonen er imot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja, ofte omtalt som LoVeSe, og allerede før møtet i Stavanger i slutten av måneden, skal initiativtakerne i aksjon når Arbeiderpartiet samler seg til landsmøte i helgen.
DA170419 Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten drar nærmest til løvens hule når de inviterer til stiftelsesmøte for et nytt lokallag i Stavanger , i hjertet av Olje-Norge.
DA170419 Derfor stiller vi sterkt på landsmøtet deres i Oslo i morgen, for å overbevise flest mulig, sier leder Hans Dahle Kvadsheim i Natur og Ungdom Rogaland og Jasmin Alimari i Naturvernstudentene i Stavanger .
DA170419 De tror Ap sitter på nøkkelen til vern i nord, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170419 Tidligere hadde Stavanger et tungt kriminelt tiggernettverk som solgte tabletter.
DA170419 Slik er det ikke i Stavanger , ifølge Hatløy.
DA170419 Nå mener Christian Wedler ( Frp ) at Stavanger kommune må danne en gruppe som skal komme opp med tiltak for å forhindre lignende tilstander i Stavanger .
DA170419 Nå mener Christian Wedler ( Frp ) at Stavanger kommune må danne en gruppe som skal komme opp med tiltak for å forhindre lignende tilstander i Stavanger.
DA170419 Mandag, i en interpellasjon i bystyret i Stavanger , vil han utfordre ordføreren til å danne den nevnte gruppen.
DA170419 Ingen fattige fra landsbygda i Romania finner veien til Stavanger uten at det er organisert.
DA170419 Christian Wedler ( Frp ) vil ha tiggeforbud i Stavanger , fordi det gjør det vanskeligere for kriminelle, organiserte tiggermiljøer som også driver med prostitusjon og menneskehandel.
DA170419 - Vi kjenner oss ikke igjen i den situasjonen fra Bergen, framstilt i dokumentaren « Lykkelandet », sier Maggi Hatløy, leder for Kirkens Bymisjons arbeid i Stavanger .
DA170419 - Jeg respekterer at mange mener et tiggeforbud ikke virker godt nok, men om vi hindrer at én jente slipper å selge sex i Stavanger , så er det verdt det, sier Wedler.
DA170419 - Før det vil jeg be politiet om en redegjørelse for situasjonen i Stavanger , og hvilke anbefalinger de har i forhold til hva kommunen kan bidra med, sier hun.
DA170419 - Erfaringsmessig er det lite tegn på at kvinner fra Romania prostituerer seg på gata i Stavanger .
DA170419 Ida Vika og Knut Lihaug med flere åpner Gulating Pub Stavanger i de gamle selskapslokalene til Harry Pepper i løpet av sommeren.
DA170419 I løpet av sommeren blir stedet forvandlet til Gulating Pub Stavanger .
DA170419 I de gamle selskapslokalene til Harry Pepper skal Gulating Pub Stavanger åpne.
DA170419 Gulating Pub Stavanger overtar lokalene i begynnelsen av juli og håper at de skal klare å åpne stedet til årets Gladmatfestival.
DA170419 « Johanna og Broremann » av Svein Håvarstein fra 1993, kunne også med fordel blitt flyttet til Byparken, dersom eieren, Stavanger Aftenblad kunne godkjent dette.
DA170419 Det går bare ikke an å komme med slike tanker i en by som ønsker å kalle seg « kulturby », og heldigvis har også andre lesere av Stavanger Aftenblad og RA de samme tanker.
BT170419 Av de ti største idrettslagene i Hordaland, er det bare to som har tro på vinter-OL på Voss, Bergen og Stavanger .
AP170419 Kommende mandag skal også bystyret i Stavanger vurdere tiggeforbud på nytt.
AP170419 Det er Frps gruppeleder i Stavanger, Christian Wedler, som har fremmet forslaget, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170419 Det er Frps gruppeleder i Stavanger , Christian Wedler, som har fremmet forslaget, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170419 Av de ti største idrettslagene i Hordaland, er det bare to som har tro på vinter-OL på Voss, Bergen og Stavanger .
AP170419 TRIVES I STAVANGER : Julian Ryerson har funnet seg godt til rette i Stavanger , som her ved Breiavatnet, selv om han valgte å flytte fra sentrum til Hinna Park, like ved Viking stadion.
AP170419 TRIVES I STAVANGER : Julian Ryerson har funnet seg godt til rette i Stavanger, som her ved Breiavatnet, selv om han valgte å flytte fra sentrum til Hinna Park, like ved Viking stadion.
AA170419 - Vi gjorde en undersøkelse i 2015 i forbindelse med problematikken i Stavanger og Bergen.
AA170419 Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger snur i hijabsaken og vil nå likevel tillate de ansatte å bruke hijab på jobb.
AA170419 Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016.
AA170419 Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.
VG170418 | Viking-spiller hudflettet RBK-kaptein etter surt tap ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Rosenborg 0-1 ) Viking-angriperen mener dansken leverte en pinlig oppførsel.
VG170418 Thomas Myhre sier han har sansen for måten det bygges et nytt lag på i Stavanger med et ungt treningsteam, hvor man setter tæring etter næring og må tenke nytt for å « balansere bøkene ».
VG170418 Flaggskipet i Stavanger har mistet sponsorinntekter i en by som lider med oljekrisen og Viking får konkurranse på hjemmebane fra Stavanger Oilers dyktige apparat, en klubb som har kontinuerlig suksess.
VG170418 Flaggskipet i Stavanger har mistet sponsorinntekter i en by som lider med oljekrisen og Viking får konkurranse på hjemmebane fra Stavanger Oilers dyktige apparat, en klubb som har kontinuerlig suksess.
VG170418 Det er veldig positivt for Stavanger og Viking som klubb.
SA170418 | Venezuelanere demonstrerte også i Stavanger
SA170418 klasse ved Kannik ungdomsskole i et leserbrev til Stavanger Aftenblad.
SA170418 Her fra da Stavanger bystyre for første gang vedtok å bygge bro, i 2005.
SA170418 Både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune vil bygge bro mellom Vassøy og Bjørnøy.
SA170418 Ingen av politikerne i Sandnes eller Stavanger tjener bedre enn Pål Morten Borgli i Frp.
SA170418 Nå ber Stavanger kommune om møte med styret.
SA170418 Tre fagforeninger avholdt felles møte på Blidensol sykehjem tirsdag, i håp om å få avklart hva som skjer med pasienter og ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen.
SA170418 Hva skjer med pasientene og de ansatte når Stavanger kommune sier opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem ?
SA170418 Sissel Ekeblad Andersens reisefølge ble tilbudt gulvplasser på MS Bergensfjords ti timer lange overfart til Stavanger da Fjord Cat ble kansellert i påsken.
SA170418 Eric Nystrom må Oilers se langt etter, men trener Pål Gulbrandsen gleder seg likevel til å bygge et nytt storlag i Stavanger neste sesong.
SA170418 FOTO : Anders Minge ¶ Stavanger ( aftenbladet ) : - Det er både bra og gledelig.
SA170418 TRIVES I STAVANGER : Julian Ryerson har funnet seg godt til rette i Stavanger , som her ved Breiavatnet, selv om han valgte å flytte fra sentrum til Hinna Park, like ved Viking stadion.
SA170418 TRIVES I STAVANGER : Julian Ryerson har funnet seg godt til rette i Stavanger, som her ved Breiavatnet, selv om han valgte å flytte fra sentrum til Hinna Park, like ved Viking stadion.
SA170418 Best på 14 år : Gleden av at RBK har åpnet med fire trepoengere på rad druknet i en svak prestasjon i Stavanger .
SA170418 Kampen var nordmannens første siden Davis Cup-nederlaget for Danmark i Stavanger forrige helg.
FV170418 Sissel Ekeblad Andersens reisefølge ble tilbudt gulvplasser på MS Bergensfjords ti timer lange overfart til Stavanger da Fjord Cat ble kansellert i påsken.
DB170418 Nå venter Odd i Stavanger neste søndag.
DB170418 Foto : Carina Johansen / NTB Scanpix ¶ 14 millioner i potten på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶ STAVANGER ( Dagbladet ) : Etter 0-1 for Rosenborg hjemme ligger Viking desidert sist på tabellen i Eliteserien med 0 poeng etter fire kamper.
DB170418 Foto : Carina Johansen / NTB Scanpix ¶ 14 millioner i potten på lørdag ¶ fra norsk tipping ¶ STAVANGER ( Dagbladet ) : Etter tre poeng, men en skuffende forestilling mot Viking er det en ambivalent matchvinner som møter pressen på Viking stadion.
DB170418 Etter å ha stått i mot et massivt Viking-press de siste 45 minuttene er han klar på at Rosenborg var heldige som tok med seg alle tre poengene fra Stavanger .
DB170418 Vi ønsker å få tatt et avhør av 37-åringen, sier lederen for påtaleseksjonen ved Stavanger politistasjon, Magnus Jåtun.
DB170418 mars, ifølge Stavanger Aftenblad.
DB170418 Videoen er spilt inn i Stavanger , men har siden påskeaften nådd et publikum langt utenfor dansestudioets vegger.
DB170418 SAMMEN I TYKT OG TYNT : Her er det populære dansebandet på Spellemannprisen i Stavanger Konserthus i januar 2014.
DA170418 Da hadde 25-åringen først vært på restaurant i Stavanger der han hadde drukket to øl.
DA170418 Stavanger tingrett mente at 25-åringen må ha forstått at kjøringen hans kunne medføre politietterforskning.
DA170418 Det var firmaet 3swords AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170418 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170418 Vi ønsker å få tatt et avhør av 37-åringen, sier lederen for påtaleseksjonen ved Stavanger politistasjon, Magnus Jåtun, til avisen.
DA170418 mars, ifølge Stavanger Aftenblad.
DA170418 Natt til tirsdag ble det meldt om en påkjørsel i et gangfelt i Haugåsveien i Stavanger .
DA170418 Mannen har drevet et enkeltpersonforetak innen datadesign, webdesign og grafisk design på Hundvåg i Stavanger .
DA170418 oktober i fjor i Stavanger sentrum.
DA170418 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge 21-åringens forklaring til grunn og at han var utsatt for en alvorlig trussel i ord og gjerning.
DA170418 Foto : Frank May, NTB scanpix ¶ av Tone Therese Paulsen, Stavanger KrF ¶
DA170418 Ernst Falch i Stavanger Hockey ser at det er trangt om plassen på byens fem isflater.
DA170418 Stavanger hockeys Ernst Falch frir til nabokommunene for å få mer treningstid på isen.
DA170418 Ingen av de tre nabokommunene Ernst Falch bønnfalt om å hjelpe til med isflater i Stavanger har noen planer om å bygge egen ishall.
DA170418 De som har behov for isflater i Sandnes, Sola og Randaberg må fortsette å dra enten hit til Sørmarka Arena eller til de øvrige isflatene i Stavanger da de tre nevnte kommunene ikke vil bygge egen ishall.
DA170418 Stavanger-kunstneren tilpasser bildene til stedet, et såkalt stedsspesifikt verk, noe hun har gjort også i Kunsthall Stavanger , Kristiansand Kunsthall og Galleri Soft i Oslo tidligere.
DA170418 Seksjonsleder ved 110-sentralen Øyvind Hansen forteller om midlertidig flytting av ansatte, fra Stavanger til Moss.
DA170418 juni der han besøker Oslo, Stavanger , Bergen, Trondheim og Tromsø.
AP170418 FOTO : Anders Minge ¶ Stavanger ( aftenbladet ) : - Det er både bra og gledelig.
AP170418 Best på 14 år : Gleden av at RBK har åpnet med fire trepoengere på rad druknet i en svak prestasjon i Stavanger .
AP170418 Kampen var nordmannens første siden Davis Cup-nederlaget for Danmark i Stavanger forrige helg.
AA170418 Vi ønsker å få tatt et avhør av 37-åringen, sier lederen for påtaleseksjonen ved Stavanger politistasjon, Magnus Jåtun.
AA170418 mars, ifølge Stavanger Aftenblad.
VG170417 Jeg syns det er bra at Stavanger er innforstått med situasjonen, men for en klubb som Viking, som har hatt noe for så å miste det, hvor publikum og sponsorer påvirkes, er det vanskelig.
VG170417 Hold ballen i laget, roper britiske Ian Burchnall og blåser i gang en spillsekvens på treningsfeltet i Jåttåvågen - rundt 10 kilometer fra Stavanger sentrum. 34-åringen fra Leicester instruerer på engelsk, mens assistenttrener Bjarte Lunde Aarsheim står ved siden av iført topplue, vindjakke og shorts.
VG170417 Den tidligere kapteinen, som står med 425 opptredener i mørkeblått, var med da klubben holdt til i Steingata i Stavanger sentrum, feiret cupgull på Ullevaal stadion i 2001 og flyttet til Jåttåvågen tre år senere.
VG170417 | RBK-trener : - Vi er heldige som får tre poeng ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Rosenborg 0-1 ) Vertene holdt tidvis lekestue med serielederne, men et tidlig RBK-mål og en solid sisteskanse skulle vise seg å bli avgjørende.
SA170417 Heller ikke på innfartsveiene til Stavanger er det meldt om kø av påsketurister på vei hjem.
SA170417 Administrasjonen i Stavanger kommune er lunkne til å måle luftkvaliteten nær cruisehavnen i Vågen.
SA170417 | Innbrudd i Stavanger sentrum ¶
SA170417 Det er meldt om innbrudd i Fjordbuda ved Skagenkaien i Stavanger sentrum, melder Sør-Vest politidistrikt.
SA170417 | Etterlyser bedre vern av truet sjøfugl i Stavanger
SA170417 Hekkende fugl i Stavanger trenger vern på seks utvalgte holmer, mente politikerne i 2006.
SA170417 Fuglene hekker på holmer i Stavanger som er foreslått vernet.
SA170417 I Stavanger tok det ni minutt før det første målet kom.
SA170417 Søndag kveld møter de Viking i Stavanger - et Viking-lag som har tapt alle sine kamper til nå.
FV170417 Klokka 19.24 meldte Sør-Vest politidistrikt Stavanger på Twitter at et Sea King-helikopter er satt inn i letingen etter skiløperen i 50-årene som har gått seg vill på Helleknuten ved Fidjeland.
DB170417 Viking-Rosenborg 0-1 ( 0-1 ) ¶ STAVANGER ( Dagbladet ) : I noen år var kampene mellom Viking og Rosenborg en høydare i norsk fotball.
DB170417 Supporterne applauderte i alle fall spillerne av banen, og spillet mot Rosenborg vitnet om at trener Ian Burchnall har noe på gang i Stavanger .
DB170417 Kontrastene kunne knapt ha vært større da Rosenborg gjestet Stavanger og Viking mandag kveld.
DB170417 ( Dagbladet ) : Ei jente ble i kveld påkjørt i et gangfelt i Haugåsveien i Stavanger .
DB170417 Tjenesten dekker 65 % av alle husstander i Norge, og leverer til hus og hytter i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland, Bergen og Hordaland, Stavanger og Sør-Rogaland, Trondheim og Sør-Trøndelag, Sunnmøre og Vestnes Rauma.
DB170417 De leverer til hele Stavanger og ekspanderer stadig til tilstøtende områder.
DA170417 Lederen av Stavanger Frp frykter ellers for ølgründere som må klare å skape butikk i et marked som han mener allerede er overregulert og hvor det er vanskelig å få innpass hos Vinmonopolet og dagligvarebutikker.
AP170417 I Stavanger tok det ni minutt før det første målet kom.
AP170417 Søndag kveld møter de Viking i Stavanger - et Viking-lag som har tapt alle sine kamper til nå.
AA170417 Saken ligger nå hos Stavanger politistasjon.
AA170417 - Jeg var Lise Karlsnes en hel kveld i Stavanger for noen år siden.
SA170416 Fører, en 19 år gammel mann fra Stavanger, framsto som uskadd, men han ble for sikkerhets skyld kjørt til sykehus i Stavanger for sjekk.
SA170416 Fører, en 19 år gammel mann fra Stavanger , framsto som uskadd, men han ble for sikkerhets skyld kjørt til sykehus i Stavanger for sjekk.
SA170416 Ett av oppdragene var dette : Familie fra Stavanger måtte reddes fra fjellhylle ¶
SA170416 Takk for alt, Stavanger Oilers, var budskapet fra Kristiansen.
SA170416 Kristiansen er ikke den eneste gullhelten som forlater Stavanger .
SA170416 Forskjellen er kanskje at flere av våre beste spillere forsvinner samtidig denne gangen, sa sportsdirektør Pål Haukali Higson til Stavanger Aftenblad onsdag ettermiddag.
SA170416 For bare noen dager siden skrev den ferske gullvinneren på bildetjenesten at han er ferdig i Stavanger Oilers.
SA170416 - Jeg vil takke for 4 fantastiske år i Stavanger .
SA170416 ( ©NTB ) ¶ | Stavanger Oilers-profil klar for ny klubb ¶
DB170416 ¶ TIL UTLANDET : Tommy Kristiansen bytter ut Stavanger Oilers med tyske Krefeld.
DB170416 Du kan vinne vanvittige 275 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Stavanger Oilers-stjernen Tommy Kristiansen ble søndag klar for ambisjonsrike Krefeld i tysk ishockey.
DB170416 - Jeg føler jeg trenger nye utfordringer, selv om det er med veldig tungt hjerte jeg forlater Stavanger , sier Kristiansen til TV 2.
DB170416 27-åringen vant nylig NM-gullet med Stavanger for fjerde gang på rad.
DA170416 To dager etter den aktuelle hendelsen skal ha funnet sted dro kona til krisesenteret i Stavanger og sa at hun var blitt utsatt for vold av 55-åringen.
DA170416 LES OGSÅ : Ble fratatt førerkortet - gikk rett til biltilsynet og fikk nytt ¶ Stavanger tingrett viste også til at det ikke var funnet noen synlig skader på fornærmede da hun ble undersøkt av lege.
DA170416 LES OGSÅ : Artist lurte SAS - nå må han selv punge ut ¶ Stavanger tingrett kom til at det var påstand mot påstand om hva som skjedde og at 55-åringens forklaring var mindre troverdig enn konas.
DA170416 Foto : Tore Bruland ¶ 55-åringen møtte like før påske i Stavanger tingrett tiltalt for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter.
DA170416 Stavanger tingrett kom til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis i saken og at 55-åringen måtte frifinnes.
AP170416 Tilsvarende prosjekter finnes i Stavanger , Bergen, Trondheim og Tromsø.
AP170416 Takk for alt, Stavanger Oilers, var budskapet fra Kristiansen.
AP170416 Kristiansen er ikke den eneste gullhelten som forlater Stavanger .
AP170416 Forskjellen er kanskje at flere av våre beste spillere forsvinner samtidig denne gangen, sa sportsdirektør Pål Haukali Higson til Stavanger Aftenblad onsdag ettermiddag.
AP170416 For bare noen dager siden skrev den ferske gullvinneren på bildetjenesten at han er ferdig i Stavanger Oilers.
AP170416 - Jeg vil takke for 4 fantastiske år i Stavanger .
AP170416 ( ©NTB ) ¶ | Stavanger Oilers-profil klar for ny klubb ¶
SA170415 Han har voktet målet i SIF, Stavanger Håndball, Ademar León, Bidasoa-Irun, SC Magdeburg, Kolding og landslaget.
SA170415 Jo Ånestad fullførte sitt første Siddisløp, Therese Nordbø vinner Stavanger Marathon, mens Kari Skailand har overskudd til å hilse fra Tubakken i Nordsjørittet.
SA170415 | Her blir familien fra Stavanger reddet fra fjellhylla ¶
SA170415 Det ble en dramatisk påsketur for to familier fra Stavanger , da fire unger mellom 4 og 10 år gikk seg vill i fjellet nær Jølster fredag kveld.
SA170415 Alle tre bor i boliger rundt om kring i Stavanger som de deler med opptil ni andre.
SA170415 FOTO : Stavanger Aftenblad ¶
DB170415 Travel Retail Norway startet med klikk og hent i Stavanger allerede sist sommer.
DB170415 Ankomst Stavanger Lufthavn Sola ¶
AP170415 FOTO : Stavanger Aftenblad ¶
SA170414 Petri kirke i Stavanger .
DB170414 Norwegian flyr også fra Stavanger , og SAS fra Bergen.
DB170414 Norwegian flyr direkte også fra Bergen, Stavanger og Trondheim.
DB170414 Mer info : SAS, Norwegian og Widerøe har direkteruter fra Oslo Lufthavn, Bergen, Stavanger , Kristiansand, Trondheim og Sandefjord Torp ( Ålesund fra juni ).
DB170414 Mer info : SAS, KLM og Norwegian flyr direkte fra Oslo Lufthavn, KLM flyr også fra Torp Sandefjord, Bergen, Stavanger , Ålesund, Kristiansand og Trondheim.
DB170414 Mer info : Norwegian, SAS, British Airways og Ryanair betjener direkteruter fra Oslo, Bergen, Stavanger , Trondheim, Tromsø og Sandefjord Torp.
DB170414 REISE HIT : Norwegian har virkelig skjønt at nordmenn elsker Mallorca, og flyr hit fra Oslo, Stavanger og Bergen med syv avganger i uka fra Oslo, 10 ganger i høysesong.
AP170414 I år ble langfredag markert med korsvandringer også i Bergen, Haugesund, Trondheim, Stavanger , Kristiansand og Fredrikstad.
VG170413 I 2016 stakk border collie av med seieren, skriver Stavanger Aftenblad.
SA170413 Inger Ødegaard og hunden Scott fra Engøy i Stavanger var på skitur på Tverrå ved Hunnedalen i strålende vær i helgen.
SA170413 | Stortalentet Susanne ( 18 ) fra Stavanger er ikke skremt over seniornivået ¶
DB170413 ¶ FORLATER STAVANGER : Tommy Kristiansen ( t.h. ) er ferdig i Stavanger Oilers.
DB170413 Ishockeyprofilen Tommy Kristiansen er ferdig i Stavanger Oilers.
DB170413 - Jeg vil takke for fire fantastiske år i Stavanger .
DB170413 ) er ferdig i Stavanger Oilers.
DB170413 Etter flere måneders ro siden åtte litauere ble pågrepet i månedsskiftet november/desember i fjor, startet nye innbruddsraid i Kristiansand, Stavanger og Tønsberg for kort tid siden.
DA170413 Tim Kunes har også spilt sin siste kamp for Stavanger Oilers.
BT170413 UVERDIG : Hvordan kan vi forklare at to fra den militære motstandsbevegelsen i Stavanger som begikk selvmord i kretsfengselet kunne bli tildelt Krigsmedaljen post mortem, og to fra Milorg i Bergen, som kastet seg i døden fra vinduet i Gestapohuset i Bergen, ikke tilkom en slik heder ?
BT170413 Men den siste Milorg-sjefen i Stavanger hadde oversikten og kunne rapportere inn sine kandidater, men tydeligvis manglet distriktssjefen i Bergen en slik oversikt eller så forsvant opplysningene underveis.
BT170413 Hvordan kan vi forklare at to fra den militære motstandsbevegelsen i Stavanger som begikk selvmord i kretsfengselet kunne bli tildelt Krigsmedaljen post mortem, mens en fra den kommunistiske motstandsbevegelsen og to fra Milorg i Bergen, som kastet seg i døden fra vinduet i Gestapohuset i Bergen, ikke tilkom en slik heder.
AP170413 I 2016 stakk border collie av med seieren, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170413 | Stortalentet Susanne ( 18 ) fra Stavanger er ikke skremt over seniornivået ¶
AA170413 I 2016 stakk border collie av med seieren, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170412 Saken er tidligere omtalt av Stavanger Aftenblad.
SA170412 Kielland, Kitty Kielland, Arkeologiske utgravinger på Torget og Torgets historie, Domkirkens bygningsarkeologi og historie, Stavanger i billedkunsten, Utvandringen fra Stavanger .
SA170412 Kielland, Kitty Kielland, Arkeologiske utgravinger på Torget og Torgets historie, Domkirkens bygningsarkeologi og historie, Stavanger i billedkunsten, Utvandringen fra Stavanger.
SA170412 « Gamle Stavanger ønsker at området skal anses om ferdig utbygd, det bes om at det omreguleres til offentlig friområde », skriver Inge Anda.
SA170412 | Fjellmassen som stabiliserer Gamle Stavanger , må få ligge i ro ¶
SA170412 Utbygger vil ikke ned på grunnfjellet, men vil fjerne deler av sammensatt masse beskrevet i rapport, som er med å stabilisere og holde Gamle Stavanger på plass.
SA170412 Grunnforholdene i Gamle Stavanger er kjent som « rådafjell på leirgrunn ».
SA170412 Gamle Stavanger ønsker at området skal anses som ferdig utbygd, det bes om at det omreguleres til offentlig friområde.
SA170412 Den sammensatte fjellmasse som stabiliserer Gamle Stavanger får også ligge i ro.
SA170412 Jeg er dialogprest ved Kirkelig dialogsenter i Stavanger .
SA170412 | Strømbrudd i Stavanger ¶ 540 Lyse-kunder mistet strømmen klokken halv ti onsdag kveld.
SA170412 Om lag 540 husstander ble berørt av et strømbrudd i og rundt Lyder Sagens gate på Storhaug i Stavanger onsdag kveld.
SA170412 Bate Boligbyggelags planlagte nybygg i Nedre Strandgate er lite populært blant naboene i Gamle Stavanger .
SA170412 | Nå blir det enklere å parkere i Stavanger sentrum ¶
SA170412 Ved 10.30-tiden onsdag ble politiet tilkalt til NAV i Klubbgata i Stavanger sentrum.
SA170412 Torsdag morgen forteller vaktleder Arne Gilje ved Stavanger politistasjon at det ikke er noe nytt å melde om ranet.
SA170412 Trener Pål Gulbrandsen jubler sammen med spillerne i garderoben etter at Stavanger Oilers ble norgesmestre i ishockey 2017 i Askerhallen tirsdag.
DB170412 Politiet leter etter en mann som brukte noe som lignet på et våpen til å true til seg penger fra en matbutikk i Stavanger onsdag kveld.
DB170412 Kvinnen, som er i midten av 80-årene, var ved bevissthet da hun ble frigjort fra bilen og deretter kjørt til Stavanger universitetssjukehus.
DB170412 En kvinne er kritisk skadd etter at hun ble påkjørt og sittende fastklemt under en bil ved Sølvberget i Stavanger sentrum onsdag formiddag.
DB170412 ter mannen med fasitsvar på alt ), Morgenbladet ( levd liv i egen navle ), Facebook ( spesielt én ), DN ( for de rike ), TV2 ( skrik og skrål ), Dagbladet ( tabloide muhammedanere ), VG ( borgerskapets talerør ), Aftenposten ( selvhøytidelige og redde ), BT ( hæh ? ), Nordlys ( bannskap ), Stavanger Aftenblad ( moralistene ), Klassekampen ( høyrevridd venstresideavis ) jobbe
DA170412 Etter fire suksessfulle år, 246 kamper, 186 poeng og 795 utvisningsminutter takker Tommy Kristiansen av i Stavanger Oilers.
DA170412 Dennis Sveum slo til med tøffe taklinger da Stavanger sikret seg sin sjuende kongepokal.
DA170412 I løpet av de nærmeste dagene blir det klart hvem som blir med videre, før sportsdirektør Pål Higson for alvor starter arbeidet med å hente inn nye spillere til seiersmaskinen Stavanger Oilers.
DA170412 Ifølge professor Titlestad ligner de tuftene på Ullandhaug i Stavanger .
DA170412 Dette huset er omtrent like stort om et på Ullandhaug i Stavanger , fra 700-tallet, sier Torgrim Titlestad.
DA170412 Ifølge professor Titlestad ligner de tuftene på Ullandhaug i Stavanger .
DA170412 Dette huset er omtrent like stort om et på Ullandhaug i Stavanger , fra 700-tallet, sier Torgrim Titlestad.
AA170412 Advokaten hennes, Nils Arne Grønås, sier til Lindesnes Avis at hun vil søke om overføring til Stavanger , for å være nærmere familien.
AA170412 Han sier til Lindesnes Avis at hun vil søke om overføring til Stavanger , for å være nærmere familien.
AA170412 | Kvinne overkjørt i Stavanger sentrum ¶
AA170412 En kvinne ble sittende fastklemt under en bil etter at hun ble påkjørt ved Sølvberget i Stavanger sentrum.
AA170412 | Kvinne kritisk skadd etter påkjørsel i Stavanger sentrum ¶
AA170412 Kvinnen, som er i midten av 80-årene, var ved bevissthet da hun ble frigjort fra bilen og deretter kjørt til Stavanger universitetssjukehus.
AA170412 En kvinne er kritisk skadd etter at hun ble påkjørt og sittende fastklemt under en bil ved Sølvberget i Stavanger sentrum onsdag formiddag.
VG170411 Seriemester Stavanger Oilers hadde overtaket i første periode, og ledet skuddstatistikken, men det sto likevel 0 - 0 etter første periode.
VG170411 Pål Gulbrandsen og Stavanger Oilers tar dermed sommerferie fra isen på best tenkelig vis.
VG170411 Kasper Wikestad sier til VG etter kampen at det Stavanger Oilers driver med er « helt forbilledlig ».
VG170411 JUBELSCENER : Pål Gulbrandsen ( i midten ) ledet an for Stavanger Oilers da gullet ble feiret i garderoben etter kamp.
VG170411 For selv om hjemmelaget var i ledelsen både én- og to ganger klarte de ikke å stå imot Stavanger Oilers overtak ved endte tre perioder.
VG170411 Etter å ha kommet unna de første fem NM-finalekampene med 3 - 2 ledelse i best av syv-serien, var det match-puck for Stavanger Oilers i Askerhallen, i den sjette kampen mot Frisk Asker.
VG170411 En strålende fornøyd Pål Gulbrandsen sier til VG at han kan nesten ikke tro det, etter å ledet sitt Stavanger Oilers til seks strake NM-gull.
VG170411 Dermed kunne Oilers ta på seg gullhjelmene, juble for nok et Norgesmesterskap og ta med « byttå » hjem til Stavanger .
VG170411 ASKER ( VG ) ( Frisk Asker - Stavanger Oilers 2-5, 2 - 4 sammenlagt ) Først ledet Pål Gulbrandsen ( 39 ) Stavanger Oilers til nytt NM-gull, så ledet han an feiringen i garderoben.
VG170411 ASKER ( VG ) ( Frisk Asker - Stavanger Oilers 2-5, 2 - 4 sammenlagt ) Først ledet Pål Gulbrandsen ( 39 ) Stavanger Oilers til nytt NM-gull, så ledet han an feiringen i garderoben.
VG170411 | Stavanger Oilers tok sitt sjette strake NM-gull : - En helt rå spillergruppe ¶
VG170411 2 - 1 til hjemmelaget var et faktum, og nok en gang var det håp om en drømmedag i Askerhallen, samt håp om en ny drømmedag i Stavanger torsdag.
VG170411 | Oilers-sjef : - Vanskelig å få gode spillere fra utlandet ¶ STAVANGER ( VG ) Norske spillere er ikke gode nok til å erstatte de utenlandske stjernene når de en gang forsvinner fra Stavanger Oilers.
VG170411 Stjerner : Mark Van Guilder ( til høyre ) og Dan Kissel ( nummer 48 ) har herjet for Stavanger Oilers.
VG170411 Se Dan Kissel avgjøre nervedramaet i Stavanger i videoen under.
VG170411 STAVANGER ( VG ) Norske spillere er ikke gode nok til å erstatte de utenlandske stjernene når de en gang forsvinner fra Stavanger Oilers.
VG170411 Ifølge Stavanger Aftenblad skal både Mark van Guilder ( 33 ) og Eric Nystrom ( 34 ) sammen med Kissel ha konkrete tilbud fra bedre klubber enn i Norge.
VG170411 - Ikke nødvendigvis så vanskelig å finne, men det er vanskelig å få dem til Stavanger .
VG170411 Tirsdag kveld sikret Stavanger Oilers sitt sjette strake Norgesmesterskap, som også var klubbens syvende siden 2010.
VG170411 Tidligere i sesongen ble også klubben fra oljebyen Stavanger seriemestere i GET-ligaen, og nå skal det feires.
VG170411 Christian Dahl-Andersen er klubbspilleren fremfor noen i Stavanger Oilers´ historie.
VG170411 ASKER ( VG ) Én av Stavanger Oilers ferske Norgesmestere inviterer hele fylket til fest.
VG170411 Til Lindesnes avis opplyser han at de planlegger å søke overføring til Stavanger fengsel slik at hun kan være nærmere familien.
SA170411 Jeg husker min første skoledag på Universitetet i Stavanger som om det var i går.
SA170411 Politiet fikk melding om knivstikking i Møllegata i Stavanger tirsdag kveld klokken 18.02.
SA170411 Mannen som er stukket med kniv ble da fraktet til Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) i ambulanse med ukjente skader.
SA170411 - De gjorde alt rett, sier speiderleder Ivar Anton Nøttestad og korpsleder Ludvig Sande i Stavanger røde kors hjelpekorps.
SA170411 Sykkelekspressveien mellom Stavanger og Sandnes vil trolig koste over 1,3 milliarder kroner.
SA170411 IMI-kirken i Stavanger har fått godkjent to nye studier.
SA170411 Dette mannskapet fra Stavanger Røde Kors Hjelpekorps fant de to ungdommene som gravde seg ned i nærheten av Sandvatn turisthytte.
SA170411 | En person er knivstukket i Stavanger - skadeomfang ukjent ¶
SA170411 Personen som er stukket med kniv er fraktet til Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) i ambulanse med ukjente skader.
SA170411 FOTO : Stavanger turistforening ¶
SA170411 | De færreste i Stavanger og Sandnes tror bussveien påvirker egen bilbruk til jobb ¶
SA170411 Færre enn hver femte person i Stavanger og Sandnes tror bussveien vil påvirke egen bilbruk til jobb.
SA170411 der, vil Stavanger kunstmuseum gjerne høre fra deg.
SA170411 | Bli med om bord i verdens største rigg som ligger i Stavanger
SA170411 | Stavanger Oilers sikret kongepokalen i hockey ¶ Stavanger Oilers-spillerne kunne nok en gang ta på seg gullhjelmene som NM-vinnere i ishockey.
SA170411 Med tirsdagens seier vant Stavanger finaleduellen 4-2 i kamper.
SA170411 Hjemmelaget åpnet best, mens Stavanger var farligst mot slutten.
SA170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
SA170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
SA170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
SA170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
SA170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
SA170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
SA170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
SA170411 Stavanger Oilers er norgesmestre i ishockey 2017 etter at de slo Frisk Asker i den sjette NM-kampen i Askerhallen tirsdag.
SA170411 ( ©NTB ) ¶ | Stavanger Oilers sikret kongepokalen i hockey ¶
FV170411 - De gjorde alt rett, sier speiderleder Ivar Anton Nøttestad og korpsleder Ludvig Sande i Stavanger røde kors hjelpekorps.
DN170411 Her fra oljemessen i Stavanger i august i fjor.
DN170411 Venter boligprisopptur i Stavanger
DN170411 Mens færre arbeidsledige og flere utlyste stillinger i regionen har gjort Nav mer optimistiske, dempes dette av at det er blitt flere sosialhjelpsmottakere, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170411 I hennes kommune, og kommunene Sola og Stavanger er det nå 959 foreldre totalt som får slik hjelp.
DN170411 I Stavanger regner kommunen med at arbeidsledigheten vil føre til fortsatt økning i tallet på sosialhjelpsmottakere, fordi mange nærmer seg slutten på de to årene de kan få dagpenger.
DB170411 ¶ VANT FINALEN : Stavanger Oilers avgjorde det hele på bortebane, da de sørget for sammenlagtseier mot Frisk/Asker.
DB170411 Med tirsdagens seier vant Stavanger finaleduellen 4-2 i kamper.
DB170411 Hjemmelaget åpnet best, mens Stavanger var farligst mot slutten.
DB170411 Da bør du lese dette ¶ fra Instabank ¶ Stavanger Oilers-spillerne kunne nok en gang ta på seg gullhjelmene som NM-vinnere i ishockey.
DB170411 Og på tapet av en god kollega og en god venninne, sa Blikra til Stavanger Aftenblad.
DA170411 Totalt har Acta i Stavanger 110 elevplasser, inkludert den ordinære bibelskolen og Acta Lovssangskole.
DA170411 IMI-kirken i Stavanger har fått Utdanningsdirektoratets ja til å undervise i helbredelse og profeti.
DA170411 Med tirsdagens seier vant Stavanger finaleduellen 4-2 i kamper.
DA170411 Hjemmelaget åpnet best, mens Stavanger var farligst mot slutten.
DA170411 Vi valgte Stavanger .
DA170411 Valget sto mellom Bergen og Stavanger .
DA170411 To timer etter at de ankom Stavanger , var skotske Ian Smith og engelske Beth Moore på vei til Preikestolen.
DA170411 Peter Wiederstrøm i hotellrådgivningsselskapet Wiederstrøm Hotel Consulting mener at det nettopp er turisme hotellene i Stavanger bør satse på i tider med færre forretningsreisende. 21 måneder nedgang ¶
DA170411 Ifølge Wiederstrøm var hotelltoppen i « nyere tid » i 2008 i Stavanger .
DA170411 Ian Smith fra Skottland og Beth Moore fra England tilbringer noen dager på hotell mens de er i Stavanger .
DA170411 Stavanger er siste stopp før de drar tilbake til Storbritannia.
DA170411Stavanger lufthavn, Sola har påsketrafikken tatt av jevnt og trutt med trafikken fordelt over flere dager.
DA170411 Frisk Asker - Stavanger 2-5 ( 0-0, 2-3, 0-2 ), sammenlagt 2-4 ¶ 2800 tilskuere ¶
DA170411 Det får han tid til, blant annet på turen hjem til Stavanger .
DA170411 Stavanger 2 x 2 min.
DA170411 Det er Viking Stavanger Håndballklubb som melder dette i en pressemelding tirsdag ettermiddag.
DA170411 Hovedverneombud Jostein Vik i Stavanger kommune kjenner ikke denne saken eller varslinger fra Vålandstunet.
DA170411 - Jeg sitter også i varslingssekretariatet, og vi har ikke mottatt varslinger innen helseområdet i Stavanger på lang tid, sier Vik.
DA170411 - Du sitter i levekårstyret for Ap, og er med det en av de mektige helsepolitikerne i Stavanger .
AP170411 | Stavanger Oilers sikret kongepokalen i hockey ¶ Stavanger Oilers-spillerne kunne nok en gang ta på seg gullhjelmene som NM-vinnere i ishockey.
AP170411 Med tirsdagens seier vant Stavanger finaleduellen 4-2 i kamper.
AP170411 Hjemmelaget åpnet best, mens Stavanger var farligst mot slutten.
AP170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
AP170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
AP170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
AP170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
AP170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
AP170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
AP170411 Fakta : Fakta om ti siste NM-vinnerne ishockey : ¶ * 2017 : Stavanger ¶ * 2016 : Stavanger ¶ * 2015 : Stavanger ¶ * 2014 : Stavanger ¶ * 2013 : Stavanger ¶ * 2012 : Stavanger ¶ * 2011 : Sparta Sarpsborg ¶ * 2010 : Stavanger ¶ * 2009 : Vålerenga ¶ * 2008 : Storhamar.
AP170411 FOTO : Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix ¶ | Stavanger Oilers sikret kongepokalen i hockey ¶
AP170411 Stavanger Oilers er norgesmestre i ishockey 2017 etter at de slo Frisk Asker i den sjette NM-kampen i Askerhallen tirsdag.
AP170411 Trener Pål Gulbrandsen jubler sammen med spillerne i garderoben etter at Stavanger Oilers ble norgesmestre i ishockey 2017 i Askerhallen tirsdag.
VG170410 Alt jeg har fått vært med på siden da, hadde kanskje ikke skjedd ellers, sier Ingfrid Eriksen ( 27 ) fra Stavanger .
VG170410 Maaseide takket nei da han fikk tilbud om å være med Bjørn Kjos på oppstarten av Bank Norwegian, men nå kan forretningsmannen gå navnebroren fra luftfarten i næringen, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170410 Hovedkontoret skal trolig ligge mellom Stavanger og Sandnes, men nedslagsfeltet skal være nasjonalt.
SA170410 Pengene går til ungdomsprosjekt, ledet av Stavanger Rugbyklubb.
SA170410 Motstander er Stavanger Rugbyklubb, som nok har spilt tøffere kamper.
SA170410 Rogfast bygger nemlig også på forutsetninger om at trafikken inn mot Stavanger skal vokse.
SA170410 Påtalemyndigheten mener at 63-åringen fremleide en rekke leiligheter både i Stavanger og i Oslo til prostituerte kvinner.
SA170410 Hva ble egentlig sagt om de nye brannstasjonene i Stavanger i sist møte i formannskapet ?
SA170410 Mens politiet i noen store byer og på Gardermoen nå er bevæpnet, er det ikke snakk om bevæpning i Stavanger .
SA170410 Christian Kåsastul, til høyre, er ingen populær mann i Stavanger .
SA170410 Tirsdag kveld håper han å feire med Oilers-supporterne i Stavanger sentrum.
SA170410 Det kom etter en uke der 18-åringen har spilt Davis Cup på hjemmebane i Stavanger .
FV170410 Maaseide takket nei da han fikk tilbud om å være med Bjørn Kjos på oppstarten av Bank Norwegian, men nå kan forretningsmannen gå navnebroren fra luftfarten i næringen, skriver Stavanger Aftenblad.
FV170410 Hovedkontoret skal trolig ligge mellom Stavanger og Sandnes, men nedslagsfeltet skal være nasjonalt.
DB170410 Norwegian har virkelig skjønt at nordmenn elsker Mallorca, og flyr hit fra Oslo, Stavanger og Bergen.
DB170410 ¶ KLATRER : Casper Ruud lyktes ikke helt under helgens Davis Cup i Stavanger , men klatrer på verdensrankingen.
DB170410 Det kom etter en uke der 18-åringen har spilt Davis Cup på hjemmebane i Stavanger .
DB170410 Maaseide takket nei da han fikk tilbud om å være med Bjørn Kjos på oppstarten av Bank Norwegian, men nå kan forretningsmannen gå navnebroren fra luftfarten i næringen, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170410 Hovedkontoret skal trolig ligge mellom Stavanger og Sandnes, men nedslagsfeltet skal være nasjonalt.
DA170410 LES OGSÅ : Kjøkkenprodusent på Jæren konkurs ¶ Stavanger tingrett kom til at det skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Det var firmaet Vest Tak AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170410 Det var firmaet Arkidea AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170410 Stavanger tingrett kom til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis i saken og at 55-åringen måtte frifinnes.
DA170410 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170410 Han peker også på at Stavanger Parkering har et anlegg ved Tou Scene, Tou Parkering med 147 plasser, riktignok ikke gratis og et godt stykke unna Godalen.
DA170410 Foto : Stein Roger Fossmo Christian Tønnevold i Stavanger Parkering peker på hensynet til sikkerhet i et boligområde.
DA170410 Daglig leder Christian Tønnevold i det kommunale foretaket Stavanger Parkering peker på at forholdene ved Øvre Ring og Godalen er spesielle.
DA170410 - I Sandnes er det parkeringsmuligheter ved friområder, og ved Preikestolen fjellstue er det stor parkeringsplass, sier politikeren, som er nestleder i kommunalstyret for miljø og utbygging og en av Stavanger Frps mest sentrale politikere.
DA170410 - Generelt er parkeringsdekningen i Stavanger god, det ser vi på dekningsgraden i våre anlegg, sier Tønnevold.
DA170410 Og dersom vi utvikler det samme i Stavanger , kan du være trygg for at ingen hacker seg inn for å spore dine bevegelser ?
DA170410 I fjor lanserte Stavanger Arbeiderparti ideen om Stavanger som et testlaboratorium for ny teknologi.
DA170410 I fjor lanserte Stavanger Arbeiderparti ideen om Stavanger som et testlaboratorium for ny teknologi.
DA170410 I Stavanger vil vi derfor fortsatt kreve kutt i unødvendige møter og byråkrati. 4 ) Vær realist : Ny teknologi vil også utfordre våre trygge liv.
DA170410 Derfor vil Stavanger Arbeiderparti at Rogaland er en sterk bidragsyter til utviklingen av et nytt toppindustrisenter.
DA170410 Av Cecilie Bjelland, bystyrerepresentant for Stavanger Arbeiderparti ¶
DA170410 | « Stavanger som testlab for ny teknologi » ¶
DA170410 Stavanger Arbeiderpartis program for 2011 - 2015.
DA170410 Når Oilers tirsdag kveld skøyter inn på isen i Askehallen, er bortefeltet fullsatt av supportere fra Stavanger .
DA170410 I går kveld sørget Dan Kissel for at Oilers allerede i morgen kveld kan ta med seg « byttå » hjem til Stavanger .
DA170410 Det forteller Børge Moi Nilsen, som er markedssjef i Stavanger Oilers, til RA.
DA170410 Presset for å levere er større i Stavanger .
DA170410 - Siste forestilling i Stavanger er 5. mai.
DA170410 - Forrige show holdt jeg show fra Svalbard til Kristiansand, 102 forestillinger, men det er alltid spesielt i Stavanger .
DA170410 - Er det forskjell på å stå på scenen i Stavanger enn resten av landet ?
DA170410 Langfredag kan man delta på korsvandring og langfredagskonsert i regi av Stavanger domkirke. 1. påskedag arrangeres konserten Salmefryd i Utstein kloster og konserten Hallelujah i Stavanger domkirke.
DA170410 Et stort antall spisesteder og utesteder i Stavanger holder åpent hele påsken.
DA170410 Dette skjer i Stavanger
DA170410 Da er det lettere for alle å komme seg ut, sier Tove Galta, museumspedagog for Museum Stavanger ( MUST ).
DA170410 Av MUST sine totalt 10 museer, er Stavanger maritime museum, Hermetikkmuseet, Norsk barnemuseum på Stavanger museum, Kunstmuseet og Utstein kloster åpent i påsken.
DA170410 Av MUST sine totalt 10 museer, er Stavanger maritime museum, Hermetikkmuseet, Norsk barnemuseum på Stavanger museum, Kunstmuseet og Utstein kloster åpent i påsken.
DA170410 påskedag arrangeres konserten Salmefryd i Utstein kloster og konserten Hallelujah i Stavanger domkirke.
BT170410 Broene som vil bygge et kjedet bo og arbeidsmarked mellom Stavanger , Haugesund, Stord og Bergen.
AP170410 Passkontoret i Stavanger sentrum har drop-in mandager og tirsdager fra klokken 8 til 10.
AP170410 Hovedsete : Stavanger
AP170410 I Norge er det i første omgang Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger som er en del av prosjektet.
AP170410 IMI-kirken holder til i Stavanger Forum på Tjnesvoll i Stavanger .
AP170410 IMI-kirken holder til i Stavanger Forum på Tjnesvoll i Stavanger.
AP170410 Tirsdag kveld håper han å feire med Oilers-supporterne i Stavanger sentrum.
AP170410 Det kom etter en uke der 18-åringen har spilt Davis Cup på hjemmebane i Stavanger .
VG170409 STAVANGER ( VG ) ( Stavanger Oilers - Frisk Asker 4-3 etter sudden death, 3-2 i kamper ) Etter å ha tapt i DNB Arena måtte Frisk-spillerne tåle Pål Gulbrandsens ( 39 ) glatte lag.
VG170409 Kriget : Christian Kåsastul havnet i vantet med hodet først ved to anledninger under Frisk Askers møte med Stavanger Oilers i den femte NM-finalen.
VG170409 Der var han iskald og satte inn 3-3 og sørget for spilleforlengning i Stavanger .
VG170409 | - De ligger og svømmer utpå der ¶ STAVANGER ( VG ) ( Stavanger Oilers - Frisk Asker 4-3 etter sudden death, 3-2 i kamper ) Etter å ha tapt i DNB Arena måtte Frisk-spillerne tåle Pål Gulbrandsens ( 39 ) glatte lag.
VG170409 Det ble de også trodd på i Stavanger tingrett.
VG170409 De fem russeguttene ble frikjent i Stavanger tingrett denne tidligere denne uken.
SA170409 Øksnevad forsøker derfor å tøye sendingen så lenge som mulig, og slik blir kveldskonserten fra Stavanger , som var planlagt forkortet av andre årsaker, spilt full tid.
SA170409 Kolumbus rute 15 som frakter pendlere fra Kvitsøy til Stavanger , er ofte forsinket.
SA170409 Klokken 18 : Slår Oilers tilbake etter det bitre nederlaget i Asker ? Stavanger Oilers skal forsøke å revansjere det sviende tapet de gikk på i Asker på fredag.
SA170409 Jens Glad Balchen fra Stavanger gjennomførte i 2011 rittet på 11 dager, 3 timer og 41 minutter, som ga en flott 15. plass i klassen.
SA170409 Hjelper mot smertelindring ¶ Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om supermosjonisten.
SA170409 Tromsø fikk en opptur i forrige runde da laget sikret tre sterke poeng i sluttminuttene mot Viking i Stavanger .
SA170409 | Skadet Ruud ble utklasset i Stavanger - Norges opprykksdrøm knust ¶
SA170409 Casper Ruud under Davis Cup i Stavanger i helgen FOTO : Jon Ingemundsen ¶
SA170409 | Norges opprykksdrøm knust : Casper Ruud tapte for 15 år eldre danske ¶ 18-åringen tapte i to sett i Stavanger .
SA170409 For Norge, som var favoritter foran helgens tennisduell i Stavanger , endte årets davis Cup i skuffelse. ( ©NTB ) ¶
SA170409 Dermed hadde Danmark avgjort den skandinaviske Davis Cup-duellen i Stavanger allerede før den siste kampen mellom norske Viktor Durasovic og Søren Hess-Olsen.
SA170409 Danmark ledet 2-1 etter lørdagens kamper i Stavanger , og dermed hvilte presset tungt på Casper Ruud foran den første av to singlekamper søndag.
DB170409 Den viste at boligprisene i Stavanger i mars steg 0,3 prosent, etter en oppgang på 0,4 i februar og 2,1 i januar.
DA170409 - Vi er til stede, fysisk, både her i Sandnes og i Stavanger .
DA170409 Det var i den tredje kampen, i andre periode i kampen Stavanger Oilers og Frisk Asker at Dennis Sveum stakk køllen i skrittet til Frisks Magnus Tveit Geheb.
DA170409 Lørdag ble en død mann funnet under en kai ved Breivik i Stavanger .
DA170409 En død person ble funnet ved en kai ved Breivik på Storhaug i Stavanger klokken 19.12 lørdag kveld.
DA170409 Til tross for et stort overtak fra Stavanger var det lagets poengkonge Mark van Guilder som sto for utligningen.
DA170409 I den tredje perioden ga Stavanger virkelig gass.
DA170409 Dermed kan Stavanger Oilers avgjøre NM-gullet på bortebane i Asker tirsdag.
DA170409 Stavanger jakter sitt åttende NM-gull og det sjuende strake, mens Frisk Asker er ute etter sitt fjerde NM-gullet.
DA170409 Norli ved Pro Sentret mener voldtektsdommen fra Stavanger tingrett er et tegn på en samfunnsutvikling der kvinners posisjon svekkes.
DA170409 Bakteppet for Tajiks møte med « Olga », er en nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett hvor en mann som voldtok to kvinner, fikk lavere straff fordi kvinnene var prostituerte.
DA170409 Norli ved Pro Sentret mener voldtektsdommen fra Stavanger tingrett er et tegn på en samfunnsutvikling der kvinners posisjon svekkes.
DA170409 Bakteppet for Tajiks møte med « Olga », er en nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett hvor en mann som voldtok to kvinner, fikk lavere straff fordi kvinnene var prostituerte.
AP170409 Christian Kåsastul, til høyre, er ingen populær mann i Stavanger .
AP170409 Jens Glad Balchen fra Stavanger gjennomførte i 2011 rittet på 11 dager, 3 timer og 41 minutter, som ga en flott 15. plass i klassen.
AP170409 Hjelper mot smertelindring ¶ Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om supermosjonisten.
AP170409 Tromsø fikk en opptur i forrige runde da laget sikret tre sterke poeng i sluttminuttene mot Viking i Stavanger .
AP170409 | Norges opprykksdrøm knust : Casper Ruud tapte for 15 år eldre danske ¶ 18-åringen tapte i to sett i Stavanger .
AP170409 For Norge, som var favoritter foran helgens tennisduell i Stavanger , endte årets davis Cup i skuffelse. ( ©NTB ) ¶
AP170409 Dermed hadde Danmark avgjort den skandinaviske Davis Cup-duellen i Stavanger allerede før den siste kampen mellom norske Viktor Durasovic og Søren Hess-Olsen.
AP170409 Danmark ledet 2-1 etter lørdagens kamper i Stavanger , og dermed hvilte presset tungt på Casper Ruud foran den første av to singlekamper søndag.
AA170409 | Død mann funnet i sjøen utenfor Stavanger
AA170409 Leteaksjonen ble startet lørdag ettermiddag da en båt med motoren i gang ble funnet drivende utenfor Stavanger .
AA170409 En død mann er funnet i sjøen utenfor Stavanger , der en 43 år gammel mann ble meldt savnet lørdag.
AA170409 Båten skal imidlertid ha kommet seg løs igjen, sier innsatsleder Einar Johannesen til Stavanger Aftenblad.
VG170408 Og han har tatt grep mentalt : For å unngå å bli sliten i hodet, som han har vært før Roubaix tidligere år, reiste 29-åringen hjem til familien i Stavanger forrige søndag.
VG170408 Hjertelegen fra Stavanger brenner for sykkelsporten.
SA170408 Her en patrulje på Torget i Stavanger sentrum i 2015.
SA170408 01.30 : Stavanger .
SA170408 00.50 : Stavanger .
SA170408 00.00 : Stavanger .
SA170408 Jens Glad Balchen fra Stavanger gjennomførte i 2011 rittet på 11 dager, 3 timer og 41 minutter, som ga en flott 15. plass i klassen.
SA170408 Hjelper mot smertelindring ¶ Stavanger Aftenblad har tidligere skrevet om supermosjonisten.
SA170408 Etter to og en halv times spill kunne danskene juble i Stavanger Forum.
SA170408 Det var ikke bare Norges beste tennisspillere som fikk vise seg frem for publikumet i Stavanger Forum lørdag.
SA170408 De fikk også se et lokaloppgjør mellom Viking og Stavanger Oilers.
DN170408 Politiet i Sør-Vest, som omfatter Stavanger , valgte å ikke innføre bevæpning.
DB170408 Etter å ha tilbrakt fire dager med familien hjemme i Stavanger , mener 29-åringen at han nå inntar rittet mer nullstilt enn tidligere.
DA170408 påskedag drar Rosenborg til Stavanger for å møte Viking, mens Molde tar imot Vålerenga på eget gress.
DA170408 Dennis Løvold Sveum i aksjon under ishockeykampen mellom Oilers og Frisk Asker i Dnb Arena i Stavanger .
DA170408 Vinneren av oppgjøret i Stavanger møter enten Sør-Afrika eller Slovenia i opprykkskamp i september.
DA170408 Viktor Durasovic under Davis Cup tennislandskampen mellom Norge og Danmark i Forum Expo Stavanger .
DA170408 Casper Ruud og Viktor Durasovic tapte doublekampen 4-6, 6-4, 2-6, 2-6 for danske Thomas Kromann og Fredrik Nielsen i Davis Cup lørdag i Stavanger Forum.
DA170408 Viktor Durasovic under Davis Cup tennislandskampen mellom Norge og Danmark i Forum Expo Stavanger .
DA170408 Casper Ruud og Viktor Durasovic tapte doublekampen 4-6, 6-4, 2-6, 2-6 for danske Thomas Kromann og Fredrik Nielsen i Davis Cup lørdag i Stavanger Forum.
DA170408 Monika Eie i idrettsavdelingen til Stavanger kommune sier det erfaringsmessig blir mindre trykk i hallene etter 1. mai.
DA170408 Mange av kundene mine er faste, men nå merker jeg at det kommer kunder både fra Randaberg, Stavanger og Klepp, sier Pettersen.
DA170408 Politiet i Sør-Vest, som omfatter Stavanger , valgte å ikke innføre bevæpning.
AP170408 | Stor leteaksjon etter funn av tom båt utenfor Stavanger
AP170408 Vi søker både i sjøen og langs land, sier operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.
AP170408 Det søkes etter en 43 år gammel mann i området Lervig-Marøy utenfor Stavanger etter funn av tom båt med motoren i gang.
AP170408 Etter to og en halv times spill kunne danskene juble i Stavanger Forum.
AP170408 Det var ikke bare Norges beste tennisspillere som fikk vise seg frem for publikumet i Stavanger Forum lørdag.
AP170408 De fikk også se et lokaloppgjør mellom Viking og Stavanger Oilers.
VG170407 Tidligere vinnere Årets Rookie Get-ligaen ¶ 2010/11 : Magnus Hoff, Vålerenga ¶ 2011/12 : Steffen Søberg, Manglerud Star ¶ 2012/13 : Michael Haga, Frisk ¶ 2012/14 : Erlend Lesund, Sparta ¶ 2014/15 : Martin Gran, Storhamar ¶ 2015/16 : Johannes Johannesen, Stavanger ¶ 2016/17 : Sebastian Johansen, Lørenskog ¶
VG170407 Men er Stavanger på sitt beste, blir de nok vanskelig å slå, svarer Sebastian Johansen.
VG170407 KLAR FOR DRØMMEKAMP : Lørenskog Ishockeyklubbs Team Unified får 50.000 kroner av årets nykommer i Get-ligaen, 19 år gamle Sebastian Johansen, slik at de kan reise til Stavanger for å spille mot sine « spesielle » motstandere, fra venstre : Aurora, Cecilie Bentzen, assisterende trener, Kine, Ola, Håvar, Oscar, Sebastian, Henriette, André, Johannes, Stian.
VG170407 Det er kjempefint om pengene kan bidra til at de kan reise til Stavanger for å spille kamp der, sier Sebastian Johansen.
VG170407 Den tidligere svenske landslagsspilleren er leder for toppklubbenes fellesorganisasjon Norsk topphockey og skal dele ut Årets Rookie-pris til Johansen foran den fjerde NM-finalekampen mellom Frisk og Stavanger Oilers i Askerhallen fredag.
VG170407 Den er å spille kamp mot Lørenskog Team Unifieds « spesielle » motstandere, Stavangers Superlag, på bortebane i Stavanger .
VG170407 - Hva tror du om finalekampene mellom Frisk og Stavanger ?
VG170407 Stavanger var udisiplinert i den andre kampen og Frisk har et bra overtallsspill.
VG170407 Søndag er det ny match i Stavanger .
VG170407 Han kom til Stavanger i 2003, og minnes de første årene i Oilers med et glis om munnen.
VG170407 Det er imidlertid ikke de eneste som kan komme til å bytte klubb melder Stavanger Aftenblad.
VG170407 ASKER ( VG ) ( Frisk Asker - Stavanger Oilers 2-1, 2-2 i finaleserien ) Med en suser i krysset i forlengelsen avgjorde Frisk-helten Magnus Geheb ( 18 ) hockeydramaet i Askerhallen fredag kveld.
VG170407 Stavanger Oilers NM-gull : ¶
VG170407 | Verste Viking-start siden 70-tallet ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Tromsø 1-2 ) Tap i de to første seriekampene er ikke noe siddisene har sett maken til siden 3. mai 1970.
VG170407 Tydelig frustrert og oppgitt over at poengene rant bort sammen med regnet i Stavanger .
SA170407 Rådmann Jon Ola Syrstad og Strand skal diskutere tettere samarbeid med Nye Stavanger .
SA170407 De tiltalte russeguttene frifinnes i Stavanger tingrett.
SA170407 Utallige dugnadstimer og litt over en million kroner har gått med til å ruste opp årets eneste russebuss i Stavanger .
SA170407 Plukke søppel i Stavanger sentrum i en time.
SA170407 Bestill en enhet av valgfri drikke på alle utestedene med 18-års aldersgrense i Stavanger sentrum i løpet av en lørdagskveld ( champs, beverly, opera, dickens, folken ).
SA170407 - Det er ikke så vanlig med buss i Stavanger .
SA170407 Stavanger kommune har bygd nye svømmehaller på Hundvåg og i Kvernevik ( bildet ) de siste årene.
SA170407 Men ny fabrikk i Stavanger byr på råsterke varer ¶
SA170407 Her lagres i tretønner ved Badedammen det som kanskje blir det sterkeste Stavanger noen gang har levert til restauranter og delikatessebutikker landet rundt.
SA170407 Alt har sin tid, skriver Rolf Norås og takker for seg etter 20 år som kultursjef i Stavanger .
SA170407 | Ingen bevæpning av politiet i Stavanger
SA170407 Det blir ingen midlertidig bevæpning av politiet i Stavanger og Haugesund etter angrepet i Stockholm.
SA170407 Følg Frisk Asker - Stavanger Oilers fra klokken 19.
SA170407 Det har gått hett for seg så langt i finaleserien mellom Stavanger Oilers og Frisk Asker.
SA170407 Neste kamp spilles i Stavanger søndag.
SA170407 Magnus Geheb ( i midten ) jubler for sin avgjørende scoring mot Stavanger Oilers.
SA170407 Lokal unggutt avgjorde hockeydramaet mellom Frisk Asker og Stavanger Oilers.
SA170407 Frisk Asker - Stavanger Oilers 1 - 1 ( 2 - 1 e.e.o. ) ¶ 2 - 2 i kamper ¶ 18-åringen Magnus Geheb ble den store helten da han sikret 2-1-seier for Frisk Asker mot Stavanger Oilers i spilleforlengelsen i fjerde NM-finale fredag.
SA170407 Frisk Asker - Stavanger 2-1 e.f., ( 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 ), sammenlagt 2-2 ¶ 2800 tilskuere ¶
SA170407 - Oilers snytt for scoring ¶ Stavanger følte seg snytt for scoring i den første perioden da Tommy Kristiansen ble avblåst etter å ha satt pucken i nettet.
SA170407 Stavanger 2 x 2 min.
SA170407 ) ¶ 2 - 2 i kamper ¶ 18-åringen Magnus Geheb ble den store helten da han sikret 2-1-seier for Frisk Asker mot Stavanger Oilers i spilleforlengelsen i fjerde NM-finale fredag.
SA170407 Denne sesongen er det fjerdedivisjonslaget Riska som skal yppe seg mot storebror fra Stavanger .
SA170407 | Ruud sikret Norge en glimrende start i Stavanger : - Tøffere enn forventet ¶
SA170407 Tenniskometen Casper Ruud ( 18 ) sikret Norge en god start på Davis Cup-oppgjøret mot Danmark etter en tett kamp i Stavanger Forum i kveld.
SA170407 Casper Ruud sendte Norge i ledelsen i tennislandskampen mot Danmark i Davis Cup med 3-1-seier mot Søren Hess-Olesen i første oppgjør i Stavanger fredag.
DN170407 Pågangen fra leietagere har vært relativt god gjennom måneden, selv om dette foreløpig ikke har gitt utslag i form av høyere leiepriser, sier daglig leder Eirik Hauge i Utleiemegleren Stavanger .
DN170407 I den forbindelse trenger vi flere utleieboliger i Stavanger .
DN170407 I Stavanger kostet en toromsleilighet i gjennomsnitt 8412 kroner å leie i mars, viser statistikken.
DB170407 Oddseksperten : Lillestrøm er et nytt lag med Erlandsen ¶ fra norsk tipping ¶ 18-åringen Magnus Geheb ble den store helten da han sikret 2-1-seier for Frisk Asker mot Stavanger Oilers i spilleforlengelsen i fjerde NM-finale fredag.
DB170407 Neste kamp spilles i Stavanger søndag.
DB170407 Annullert scoring ¶ Stavanger følte seg snytt for scoring i den første perioden da Tommy Kristiansen ble avblåst etter å ha satt pucken i nettet.
DB170407 ) og Torstein Nordrum fra Frisk Asker under kampen kampen mot Stavanger Oilers i Askerhallen i Asker fredag kveld.
DA170407 Konklusjonen derfra er to kampers utestengelse, skriver Stavanger Aftenblad og viser til Frisk Askers nettsider.
DA170407 I Stavanger teller medlemsmassen 700 personer.
DA170407 Norges Casper Ruud under tennislandskampen mellom Norge og Danmark i Stavanger fredag ettermiddag.
DA170407 Casper Ruud sendte Norge i ledelsen i tennislandskampen mot Danmark i Davis Cup i Stavanger , men Viktor Durasovic-tap sørget for at det står 1-1 etter første dag.
DA170407 | Ruud åpnet med seier i Stavanger
DA170407 Norges Casper Ruud under tennislandskampen mellom Norge og Danmark i Stavanger fredag ettermiddag.
DA170407 ) fra Frisk Asker og Dan Kissel fra Stavanger Oilers under kampen i Askerhallen i Asker fredag kveld.
DA170407 Med seier fredag vil Oilers og Dan Kissel sikre matchpuck i Stavanger søndag.
DA170407 Regjeringens er forbigående, sier Sp-gruppelederen i Stavanger .
DA170407 ) fra Frisk Asker og Tommy Kristiansen fra Stavanger Oilers under kampen i Askerhallen i Asker fredag kveld.
DA170407 I Stavanger vil det derfor komme 11 nye bomstasjoner rundt sentrum, en av dem på Bybrua.
DA170407 Folk fra andre bydeler i Stavanger søker ikke jobb på Hundvåg hvis det betyr at de må kjøre gjennom to bomstasjoner på vei til jobb, sier han.
DA170407 Bystyrerepresentant for Høyre i Stavanger , Egil Olsen, mener Hundvåg er i en særstilling.
DA170407 Gruppene har som mål å ferdigstille en plan for folkebadet til avstemming i Stavanger bystyre i løpet av første kvartal 2018.
DA170407 Folkebadet i Jåttåvågen må ikke føre til svekket svømmetilbud andre steder, mener Stavanger Ap.
DA170407 Også John-Helge Tveita fra Stavanger er i A-stallen til Sarpsborg 08.
AP170407 Neste kamp spilles i Stavanger søndag.
AP170407 Magnus Geheb ( i midten ) jubler for sin avgjørende scoring mot Stavanger Oilers.
AP170407 Lokal unggutt avgjorde hockeydramaet mellom Frisk Asker og Stavanger Oilers.
AP170407 Frisk Asker - Stavanger Oilers 1 - 1 ( 2 - 1 e.e.o. ) ¶ 2 - 2 i kamper ¶ 18-åringen Magnus Geheb ble den store helten da han sikret 2-1-seier for Frisk Asker mot Stavanger Oilers i spilleforlengelsen i fjerde NM-finale fredag.
AP170407 Frisk Asker - Stavanger 2-1 e.f., ( 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 ), sammenlagt 2-2 ¶ 2800 tilskuere ¶
AP170407 - Oilers snytt for scoring ¶ Stavanger følte seg snytt for scoring i den første perioden da Tommy Kristiansen ble avblåst etter å ha satt pucken i nettet.
AP170407 Stavanger 2 x 2 min.
AP170407 ) ¶ 2 - 2 i kamper ¶ 18-åringen Magnus Geheb ble den store helten da han sikret 2-1-seier for Frisk Asker mot Stavanger Oilers i spilleforlengelsen i fjerde NM-finale fredag.
AP170407 Denne sesongen er det fjerdedivisjonslaget Riska som skal yppe seg mot storebror fra Stavanger .
AP170407 | Ruud sikret Norge en glimrende start i Stavanger : - Tøffere enn forventet ¶
AP170407 Tenniskometen Casper Ruud ( 18 ) sikret Norge en god start på Davis Cup-oppgjøret mot Danmark etter en tett kamp i Stavanger Forum i kveld.
AP170407 Casper Ruud sendte Norge i ledelsen i tennislandskampen mot Danmark i Davis Cup med 3-1-seier mot Søren Hess-Olesen i første oppgjør i Stavanger fredag.
VG170406 Næringslivs- og idrettstopper jobber for å få et såkalt fjord-OL til vestlandsbyene Bergen, Stavanger og Voss.
VG170406 - Det er ingen tvil om at Bergen og Stavanger trenger anlegg.
VG170406 - At Lillehammer også tenker på det er bare positivt, men jeg synes vi har et bedre og mer spennende prosjekt med OL i Bergen, Stavanger og Voss, sier tidligere Voss-ordfører Bjørn Christensen til Bergensavisen.
VG170406 Men det er dyrt å være fattig, sier sportsleder Stig Nilssen i Stavanger Aftenblad.
VG170406 Forventningene til Viking er lavere enn på lenge, mener Stavanger Aftenblads sportsleder.
VG170406 Det finnes imidlertid håp om en fremtid med økt fotballinteresse i Stavanger , mener han.
VG170406 - Fotballinteressen i Stavanger kan komme tilbake.
VG170406 - Fotballinteressen i Stavanger er satt på vent og det skaper en ond spiral, for det er akkurat nå som de sliter, at Viking trenger entusiasme og folk på tribunen.
VG170406 - Folk i Stavanger har et mye mindre lidenskapelig forhold til Viking enn det man har for Brann og Rosenborg i Bergen og Trondheim.
VG170406 - Det er veldig mange år siden det har vært så lave forventninger til fotballen i Stavanger .
VG170406 - Stavanger har et veldig kresent publikum.
VG170406 | TIL-frelseren har ikke skrevet ny kontrakt ¶ STAVANGER ( VG ) ( Viking - Tromsø 1-2 ) Torsdag sikret Gjermund Åsen ( 25 ) seier for « Gutan », men fremtiden er usikker for trønderen. 0Viking ¶ 0Tromsø ¶
SA170406 april slapp oljeselskapene nok en bombe i Stavanger .
SA170406 Man sammenlikner med Vigelandsparken, overser hva dype bånd til Domkirke og Kongsgård egentlig betyr for vannspeilet i Byparken - og hvordan et slikt Stavanger-«symbol » kan være underliggende for holdninger i Stavanger .
SA170406 Heidi Bjerga i Sandnes SV kommer i Stavanger Aftenblad 4. april med feilaktige påstander om regjeringens motiv for å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger ( AAP ).
SA170406 Egentlig helt absurd med Rogfast og ferjefri E39 når trafikkveksten inn til Stavanger ikke skal tas av biler, mener miljøpolitiker.
SA170406 Per Dybvig fra Stavanger vant Teskjekjerringprisen.
SA170406 Neppe, tror konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum.
SA170406 Klokken 18.13 rykket nødetatene ut til Breivik i Stavanger etter melding om en mann som hadde havnet i sjøen.
SA170406 Sindre Johnsen filmet en liten familie med spekkhoggere fra Hundvåg i Stavanger .
SA170406 FOTO : Justin Lubin ¶ | 16 følger Raustein ut av Stavanger Frp ¶ 16 personer har fulgt etter bystyremedlemmene Øyvind Raustein og Kari Raustein og har meldt seg ut av Stavanger Frp den siste tiden. 16 personer har meldt seg ut av Stavanger Frp etter at Kari Raustein og mannen Øyvind valgte å gjøre det.
SA170406 FOTO : Justin Lubin ¶ | 16 følger Raustein ut av Stavanger Frp ¶ 16 personer har fulgt etter bystyremedlemmene Øyvind Raustein og Kari Raustein og har meldt seg ut av Stavanger Frp den siste tiden. 16 personer har meldt seg ut av Stavanger Frp etter at Kari Raustein og mannen Øyvind valgte å gjøre det.
SA170406 16 personer har meldt seg ut av Stavanger Frp etter at Kari Raustein og mannen Øyvind valgte å gjøre det.
SA170406 « Et vinter-OL på Voss, i Bergen og Stavanger i 2030 er kongstangen.
SA170406 | Jobber for å få OL til Bergen og Stavanger
SA170406 Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim trekkes frem som mulige medarrangører til OL i 2026 eller 2030.
SA170406 Nå har Vestlandet med Stavanger , Bergen og Voss, hevet seg inn i kampen om det samme mesterskapet.
SA170406 Hans kollega i Stavanger , Jørn Nielsen, understreker at Oslo og Tromsø fikk mye kritikk for pengebruken i deres OL-søknader.
SA170406 Det kreves også flere nye anlegg i både Bergen og Stavanger .
SA170406 - At Lillehammer også tenker på det er bare positivt, men jeg synes vi har et bedre og mer spennende prosjekt med OL i Bergen, Stavanger og Voss, sier tidligere Voss-ordfører Bjørn Christensen til Bergensavisen.
SA170406 STAVANGER ( iTromsø ) : Høydal, som er styremedlem i TIL Holding, hadde tatt turen til Stavanger i forbindelse med jobb samtidig som laget var i byen.
SA170406 Kristian Høydal gliste bredt etter TIL-seieren i Stavanger .
SA170406 I GARDEROBEN : Her er Kristian Høydal på vei inn i TIL-garderoben etter kampslutt da Gutan slo Viking 2 - 1 i Stavanger .
SA170406 Fra VIP-tribunen i Stavanger fikk Kristian Høydal oppleve TIL-seier - på tolvte forsøk.
SA170406 STAVANGER ( iTromsø ) : Høydal, som er styremedlem i TIL Holding, hadde tatt turen til Stavanger i forbindelse med jobb samtidig som laget var i byen.
SA170406 « Gutan » kriget til seg tre viktige bortepoeng i Stavanger .
SA170406 VIKING-TROMSØ 1 - 2 ¶ STAVANGER ( iTromsø ) : Tilskuerne på Viking stadion hadde knapt nok fått fortært pølsene da TIL ga hjemmelaget en sjokkåpning torsdag kveld i oppgjøret som endte med 2-1 til TIL.
SA170406 FOTO : Tor Høvik ¶ | « Oljen i Stavanger frøs til is av hvor kald denne karen var » ¶
SA170406 Trønderen med fortid i Rosenborg liker seg godt i Stavanger .
SA170406 Sportssjef Johansen var selv på plass i Stavanger , men hadde torsdag kveld ingen kommentar til om klubben vil gjøre et nytt framstøt overfor Åsen.
SA170406 Gjermund Åsen lukket øynene og sendte TIL i himmelen med sitt sene 2 - 1-mål i Stavanger .
SA170406 STAVANGER ( iTromsø ) : Trønderen kom inn for TIL etter 68 minutter. 22 minutter senere, på overtid, ble han den store helten som sørget for at Gutan kunne ta med seg tre poeng fra Stavanger, og dermed har fire poeng etter to serierunder.
SA170406 22 minutter senere, på overtid, ble han den store helten som sørget for at Gutan kunne ta med seg tre poeng fra Stavanger , og dermed har fire poeng etter to serierunder.
SA170406 Kommer inn og ser ut til å vinne det for Tromsø i Stavanger .
SA170406 Kampen er over i Stavanger og Gutan tar alle poengene.
SA170406 Torsdag kveld spiller Tromsø sin andre eliteseriekamp for året, når de gjester Viking i Stavanger klokken 19.00.
SA170406 Davis Cup starter i Stavanger fredag.
SA170406 Casper Ruud blir å se i Stavanger og på TV2 denne helgen.
SA170406 - Greier Norge bøygen i Stavanger , tror jeg Casper og Viktor med det potensialet de har, kan være i World Group i løpet av tre-fire år, fortsetter Andersen. 44-åringen sikter til det aller øverste nivået, der 16 land i verden får innpass.
DN170406 Pierre Bang er sjef for Total i Norge, med base her i Dusavika i Stavanger .
DB170406 Det største landstreffet av alle, finner sted i Kongeparken i Stavanger , og samler årlig rundt 15000 ungdommer.