AP170913 august inviterte jeg alle i nabolaget, kjente og ukjente, hjem til gården min i Stange til en « Sp-festival » med musikk og mat.