DB170914 - Det finnes mange bevis, men de må bli prøvet, sier Funai-koordinator Leila Silvia Burger Sotto-Maior til Independent.
AP170912 - Gullgraverne sa at det var en situasjon der de enten måtte drepe stammemedlemmene eller selv bli drept, sier Sotto-Maior .
AP170912 - De sa at de drepte medlemmer av urfolket, og at de deretter kastet likene i elven, sier Leila Sotto-Maior ved det statlige brasilianske urfolkskontoret, Funai, på en pressekonferanse.