AP170611 En Shakespeare-ekspert blir den første professor til ære for skrekkforfatteren Stephen King.
AP170611 | Shakespeare-ekspert er blitt Stephen King-professor ¶