VG170912 Tabbe 2 ¶ STRATEGITABBEN : Ap satset på kraftfull kritikk av regjeringens manglende styring gjennom oljekrise og ledighet : ¶