VG170913 På den ene siden var de utsmykket med inngraverte perler og i midten var det inngravert ansikter under påskriften « SPASPE », som står for St.