SA170613 Mens Rissahallen - som åpnet i august 1990 - bare har en enkel spilleflate for håndball, får den nye hallen mer moderne kår for andre idretter.
SA170613 Men det er ikke bare skytterne som skal nyte godt av den nye hallen, som blir den gamle Rissahallen nærmeste nabo.
SA170613 Leder i Rissahallen , Per Brovold, skryter voldsomt av den nye basishallen i bygda.
SA170613 DUGNADSBASERT : Leder av Rissahallen , Per Brovold, takker frivilligheten for at kostandene på den nye basishallen ble holdt nede takket være dugnadsånden i bygda.
SA170613 Begge gruppene får fantastiske forhold, hevder Per Brovold, leder av Rissahallen .
SA170613 - Skytterlaget laget en intensjonsavtale med Rissahallen om å bidra med så mye dugnadstimer og midler, så får vi stipulert i husleie etter det, sier Magnar Alseth i skytterlaget.
AP170613 Mens Rissahallen - som åpnet i august 1990 - bare har en enkel spilleflate for håndball, får den nye hallen mer moderne kår for andre idretter.
AP170613 Men det er ikke bare skytterne som skal nyte godt av den nye hallen, som blir den gamle Rissahallen nærmeste nabo.
AP170613 Leder i Rissahallen , Per Brovold, skryter voldsomt av den nye basishallen i bygda.
AP170613 DUGNADSBASERT : Leder av Rissahallen , Per Brovold, takker frivilligheten for at kostandene på den nye basishallen ble holdt nede takket være dugnadsånden i bygda.
AP170613 Begge gruppene får fantastiske forhold, hevder Per Brovold, leder av Rissahallen .
AP170613 - Skytterlaget laget en intensjonsavtale med Rissahallen om å bidra med så mye dugnadstimer og midler, så får vi stipulert i husleie etter det, sier Magnar Alseth i skytterlaget.
AA170613 Mens Rissahallen - som åpnet i august 1990 - bare har en enkel spilleflate for håndball, får den nye hallen mer moderne kår for andre idretter.
AA170613 Men det er ikke bare skytterne som skal nyte godt av den nye hallen, som blir den gamle Rissahallen nærmeste nabo.
AA170613 Leder i Rissahallen , Per Brovold, skryter voldsomt av den nye basishallen i bygda.
AA170613 DUGNADSBASERT : Leder av Rissahallen , Per Brovold, takker frivilligheten for at kostandene på den nye basishallen ble holdt nede takket være dugnadsånden i bygda.
AA170613 Begge gruppene får fantastiske forhold, hevder Per Brovold, leder av Rissahallen .
AA170613 - Skytterlaget laget en intensjonsavtale med Rissahallen om å bidra med så mye dugnadstimer og midler, så får vi stipulert i husleie etter det, sier Magnar Alseth i skytterlaget.