VG171113 Tidligere høyesterettsdommer og riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn insinuerte i et innlegg i VG at Norge bryter ulike internasjonale konvensjoner.
VG171113 Som høyesterettsdommer hadde nok Rieber-Mohn strengere krav til dokumentasjon enn i kronikker i VG.
VG171113 Det som ikke skal skje, er at statsråden griper inn enkeltsaker, som for eksempel saken til den afghanske gutten som Georg Fredrik Rieber-Mohn skriver om i VG.
VG171113 Rieber-Mohn forteller nemlig om en gutt som på turen til Norge opplevde at en kamerat ble skutt, et forlis på Middelhavet og store traumer.
SA171111 Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn , sier at « dersom norske myndigheter ikke besinner seg nå, blir vi felt av historiens dom ».
AA171111 Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn mener vi må stoppe de nesten automatiske utsendelsene.
AA171108 Direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn , begrunnet valget av Trondheim med at Trondheim har vært en god bosettingskommune igjennom mange år.
BT171107 Libe Rieber-Mohn fra IMDi ( Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ) svarer 3.11 og slutter seg i all hovedsak til Eides situasjonsbeskrivelse, og den sammenfaller også helt med de erfaringene skolen gjorde da jeg var rektor ved Bergen Katedralskole og vi fikk vår første minoritetsrådgiver i 2008.
BT171107 Rieber-Mohn tar altså helt feil.
BT171107 Rieber-Mohn skriver «... er det i dag kun et begrenset antall skoler som har en minoritetsrådgiver.
AA171107 Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forsvarer praksisen.
AA171106 De kommunene som har forutsetninger for å gjøre en god jobb, er prioritert i fordelingen av flyktninger i 2018, sier Rieber-Mohn . 150 av dem som skal bosettes i Norge i 2018, er enslige mindreårige.
AA171106 - De som blir bedt om å ta imot flyktninger, vil også få langt færre enn de har fått de siste par årene, sier Libe Rieber-Mohn , direktør i IMDi.
VG171031 Georg Fredrik Rieber-Mohn .
VG171031 RIEBER-MOHN , jurist, tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer ¶
VG171031 UT MOT RETURENE : Georg Fredrik Rieber-Mohn , kjent som tidligere riksadvokat og høyesterettsdeommer, kaster seg inn i debatten om utsendelsen av enslige mindreårige asylsøkere.
VG171031 Tvilen må med andre ord komme den svake part til gode, skriver Rieber-Mohn .
VG171031 I sin kritikk skriver Rieber-Mohn at han tror at norske myndigheter « blir felt av historiens dom », hvis Norge ikke snur.
VG171031 Georg Fredrik Rieber-Mohn kritiserer Norges Afghanistan-politikk og ber om en midlertidig stans i returene.
VG171031 Det er en situasjon jeg tror vi fremtiden blir dømt for å ha skapt, både moralsk og etisk, sier Rieber-Mohn .
VG171031 - Vi har mulighet til å redde noen fra en uviss og uhyggelig skjebne, sier Rieber-Mohn .
VG171031 Rieber-Mohn er blant dem som nå argumenterer for returstans.
AP171030 Libe Rieber-Mohn .
AP171030 Det handler om å delta og bidra Libe Rieber-Mohn
AP171029 Rieber-Mohn var bekymret over straffens preventive effekt når dømte først fikk sone straffen flere år etter dommen - og da knapt husket hva de var dømt for.
SA171025 Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
AP171025 Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
AP171025 De bør etterspørre kvalifiserte tolker ved bestilling og selv sjekke tolkers kvalifikasjoner på tolkeportalen.no, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DA171014 Direktør Libe Rieber-Mohn i integreringsdirektoratet IMDI vil ikke ha noen mening om regjeringen burde bruke mer på penger Jobbsjansen, men konstaterer : ¶
AP171007 Det blåste tidvis kraftig rundt Øystein Mæland, Libe Rieber-Mohn og Pål Lønseth også.
VG170922 På spørsmål om hva som inngår i denne avtalen, opplyser kommunen at daglig leder i Connexa, Therese Rieber-Mohn , Lillebergs kone, har holdt et kurs for de ansatte i barnevernet.
VG170922 Daglig leder i Connexa, Therese Rieber-Mohn , understreker at Lilleberg ikke er innleid som vikar for barnevernsleder.
VG170922 DAGLIG LEDER : Therese Rieber-Mohn i selskapets lokaler på Lillestrøm.
VG170922 Connexa er rimelig sett opp mot andre som tilbyr denne type tjenester, skriver Rieber-Mohn i en e-post.
BT170922 - HERLIG : En flott dag å gå tur på, konstaterer Stine Rieber-Mohn ( fra v. ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
BT170922 - Det er så stille og fredelig når trafikken er borte, sier Tone Solvang Rieber-Mohn .
BT170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
BT170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
BT170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
BT170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
AP170922 - HERLIG : En flott dag å gå tur på, konstaterer Stine Rieber-Mohn ( fra v. ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
AP170922 - Det er så stille og fredelig når trafikken er borte, sier Tone Solvang Rieber-Mohn .
AP170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
AP170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
AP170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
AP170922 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
SA170921 - HERLIG : En flott dag å gå tur på, konstaterer Stine Rieber-Mohn ( fra v. ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
SA170921 - Det er så stille og fredelig når trafikken er borte, sier Tone Solvang Rieber-Mohn .
SA170921 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
SA170921 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
SA170921 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
SA170921 ), Otelia Rieber-Mohn Larssen ( 3 ), Solveig Rieber-Mohn Larssen ( 4 ), mormor Tone Solvang Rieber-Mohn og Pernille Rieber-Mohn Larssen ( 3 ).
DB170920 I 2011 varslet Aps daværende toppkandidat i Oslo Libe Rieber-Mohn at « Høyre-skolen » skulle vrakes om hun kom til makten.
VG170913 To av eierne av holdingselskapet ble samtidig kjøpt ut av Rieber-Mohn og ektemannen Svein Espen Lilleberg, som var den som startet Connexa Barnevern sammen med Gunnar Cato Whist Holter.
VG170913 Så startet man til riktig tid, og med fagpersoner som visste akkurat hva man drev med, sier daglig leder Therese Rieber-Mohn .
VG170913 Prisen for å ha barna i fosterhjem er langt billigere enn å ha dem i institusjon, sier Rieber-Mohn .
VG170913 Lønnen til daglig leder er 1,1 millioner, sier Rieber-Mohn .
VG170913 Les også : Fra lærer til barnevernsmillionær - tok ut åtte millioner i lønn og utbytte ¶ Rieber-Mohn har bakgrunn som seksjonssjef hos selskapets største kunde : Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ).
VG170913 Det er mange som ikke får det til, sier Rieber-Mohn .
VG170913 DAGLIG LEDER : Therese Rieber-Mohn gikk inn som eier og daglig leder i Connexa i fjor høst.
AP170913 Kommunen er flere ganger - blant andre av integreringsdirektør Libe Rieber-Mohn - blitt trukket frem som et eksempel på en kommune som lykkes med integrering. 73 prosent av flyktningene har gått over i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.
AP170913 Rieber-Mohn mente den var « full av liv, av glitrende formuleringer og spennende tankesprang, men også nyansert kritikk av kreftsykdommens særbehandling, helsepersonalets kommunikative evner og andre sider ved sykehuslivet og livet i sin alminnelighet, som ikke kan og bør leves utenfor dødsskyggen.
AP170913 Rieber-Mohn hastet ut i et tilstøtende rom for å ringe Fugelli.
DB170810 HJELPERE : Haakon Mehren får hjelp av William Nygaard og Georg Fredrik Rieber-Mohn ( t.h. ) i forhandlingene med Oslo kommune.
AP170808 Per Fugelli ble tildelt Fritt ord-prisen for 2013 av styreleder Georg Fredrik Rieber-Mohn .
VG170707 Rett og slett etablere seg, sier Rieber-Mohn .
VG170707 - Den største forskjellen når du blir bosatt i en kommune, er at du får startet livet ditt i Norge og bli integrert i lokalmiljøet, med utdanning, bolig og venner, sier Rieber-Mohn til VG.
VG170517 Når en annen aktør benytter dette varemerket som kjennetegn på samme type vare innen det samme markedet, så blir det feil og utvilsomt en krenkelse, sier Rieber-Mohn .
VG170517 Lotto er i Norge registeret og innarbeidet som et varemerke som tilhører Norsk Tipping, og er et særlig kjennetegn på Norsk Tippings pengespill, sier advokat Thomas Rieber-Mohn fra Kluge Advokatfirma, som representerer Norsk Tipping.
VG170517 ADVOKAT : Thomas Rieber-Mohn representerer Norsk Tipping og sier til VG at de er trygge på eget standpunkt, og at saken vil føre frem.
AA170426 Juryen består av alle regiondirektørene i IMDi med øverste sjef, Libe Rieber-Mohn i spissen.
AA170426 Det mener Libe Rieber-Mohn som tildelte byen « Bosettingsprisen » onsdag.
AA170426 Dere har iverksatt gode tiltak for å få flere ut i aktivitet, arbeid eller utdanning, sier Libe Rieber-Mohn .
AA170426 Best på bosetting : Libe Rieber-Mohn , direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet delte onsdag ut Bosettingsprisen til Trondheim kommune.
AA170426 - Denne prisen henger høyt og forplikter, sier Libe Rieber-Mohn , direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ).
AA170426 - Trondheim er en verdig vinner, både på grunn av sin innsats i 2016, men også for det gode arbeidet med bosetting og integrering som kommunen har drevet gjennom mange år, sier direktør Libe Rieber-Mohn , som delte ut prisen på vegne av IMDi.
DB170412 De fortsetter nå sin gode innsats fra 2016, sier direktør Libe Rieber-Mohn .
DB170412 - Det betyr at flyktningene raskere kan komme i gang med sine nye liv i norske kommuner : lære seg norsk, få seg utdanning eller jobb og bli økonomisk selvstendige, sier Rieber-Mohn . 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
DA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er innen rekkevidde, ifølge direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DA170412 De fortsetter nå sin gode innsats fra 2016, sier direktør Libe Rieber-Mohn .
DA170412 - Det betyr at flyktningene raskere kan komme i gang med sine nye liv i norske kommuner : lære seg norsk, få seg utdanning eller jobb og bli økonomisk selvstendige, sier Rieber-Mohn . 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
AA170412 De fortsetter nå sin gode innsats fra 2016, sier direktør Libe Rieber-Mohn .
AA170412 - Det betyr at flyktningene raskere kan komme i gang med sine nye liv i norske kommuner : lære seg norsk, få seg utdanning eller jobb og bli økonomisk selvstendige, sier Rieber-Mohn . 168 av flyktningene som ble bosatt i første kvartal, var enslige mindreårige.
AP170406 Rieber-Mohn
DN170405 ), her sammen med daværende varaordfører Libe Rieber-Mohn , byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke og president i Norges idrettsforbund, Børre Rognlien i 2014.
AA170327 Direktøren i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn , tror flere innvandrere i Norge også fører til at diskrimineringen blir mindre.
AA170327 Det er også 25 prosents mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju hvis du har innvandrerbakgrunn, sier Rieber-Mohn . ( ©NTB ) ¶
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Det aller viktigste er å få ut informasjonen på et tidlig tidspunkt slik at kommunene ikke blir sittende med plasser og et apparat som ikke tas i bruk, sier Rieber-Mohn .
DA170306 Rieber-Mohn håper at varselet om det reduserte behovet for bosetting ikke vil skape sure miner i kommunene.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Det aller viktigste er å få ut informasjonen på et tidlig tidspunkt slik at kommunene ikke blir sittende med plasser og et apparat som ikke tas i bruk, sier Rieber-Mohn .
DA170306 Rieber-Mohn håper at varselet om det reduserte behovet for bosetting ikke vil skape sure miner i kommunene.
BT170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
BT170306 Det aller viktigste er å få ut informasjonen på et tidlig tidspunkt slik at kommunene ikke blir sittende med plasser og et apparat som ikke tas i bruk, sier Rieber-Mohn .
BT170306 Rieber-Mohn håper at varselet om det reduserte behovet for bosetting ikke vil skape sure miner i kommunene.
AA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AA170306 Det aller viktigste er å få ut informasjonen på et tidlig tidspunkt slik at kommunene ikke blir sittende med plasser og et apparat som ikke tas i bruk, sier Rieber-Mohn . ( ©NTB ) ¶
AA170306 Rieber-Mohn håper at varselet om det reduserte behovet for bosetting ikke vil skape sure miner i kommunene.
AP170208 | Kronikk : Fornuften kom ikke med reformasjonen Georg Fredrik Rieber-Mohn
AP170208 Georg Fredrik Rieber-Mohn
AP170208 | Kronikk : Fornuften kom ikke med reformasjonen Georg Fredrik Rieber-Mohn
AP170208 Georg Fredrik Rieber-Mohn
DB170131 - Språktester Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ) har gjennomført på tolker med erfaring fra politiet og rettsvesenet viser at 60 prosent av tolkene hadde såpass store hull i ordforrådet at de var uegnet som tolker, har direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi tidligere fortalt til Dagbladet.
DB170131 Rieber-Mohn bekreftet at det står så ille til med tolkene som brukes i rettsvesenet, at mange av tolkene selv vil trenge språkhjelp i kommunikasjon med offentlige myndigheter.
DB170127 Selvfølgelig gjelder det også personer med innvandrerbakgrunn, sier Rieber-Mohn til Dagbladet.
DB170127 Men når kandidater med innvandrerbakgrunn først kommer på intervju og får vist fram hvilke kvalifikasjoner og egenskaper de har, er det lettere å ansette dem, sier Rieber-Mohn , før hun kommer med en oppfordring : ¶
DB170127 Direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ), Libe Rieber-Mohn mener det er behov for større forståelse for hverandre i dagens samfunn.
DB170127 Bredere rekruttering ¶ Rieber-Mohn i IMDi er klar over situasjonen og diskriminering av innvandrere i arbeidesmarkedet finner sted.
DB170116 DNB-sjef Rune Bjerke kom til middagen sammen med kona, den tidligere Ap-politikeren Libe Rieber-Mohn .
DB170113 Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn , tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, de to tidligere statssekretærene i Miljøverndepartementet Stein Lier-Hansen og Børre Pettersen og naturfilmskaperen Arne Nævra legger stor faglig autoritet på bordet når de advarer mot forslag om at Stortinget bør instruere departementet til å omgj
AP160909 Vi ser ingen grunner til å dømme dem, og velger heller å rose og oppmuntre kommunene som har tatt utfordringen, svarer Rieber-Mohn .
AP160909 Lave ankomsttall betyr også at vedtakene i UDI vil kunne fattes raskere, sier Libe Rieber-Mohn .
AP160909 Direktør i Imdi, Libe Rieber-Mohn vil i slutten av september sende ut bosettingsønsker for 2017 til kommunene.
AP160909 Det er strålende at kommunene viser vilje til å tenke nytt og være løsningsorientert, sier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn .
AP160909 desember, sier Rieber-Mohn , som mener det er for tidlig å si noe om hvor mye anmodningen for 2017 vil bli justert ned.
AP160617 | Libe Rieber-Mohn blir integreringssjef ¶
AP160617 Libe Rieber-Mohn ( 50 ) skal fremover blant annet sørge for integrering og bosetting av flyktninger som får opphold i Norge.
AP160617 I en årrekke har Libe Rieber-Mohn vært Aps toppolitiker både nasjonalt og i Oslo.
AP160617 Dette hadde ingen relevans for artikkelen, og Aftenposten beklager ovenfor Rieber-Mohn at vi i vår dekning omtalte disse forholdene på denne måten.
AP160617 Aftenposten publiserte fredag denne artikkelen om at Libe Rieber-Mohn er blitt ny direktør i IMDI.
AP160617 Rieber-Mohn er for øvrig gift med en av Norges mektigste menn, DnB-sjef Rune Bjerke.
AP160617 Rieber-Mohn ble senere byrådslederkandidat i Oslo, men ble etter kommunevalget i 2011 varaordfører i hovedstaden.
AP160617 50 år gamle Libe Rieber-Mohn har som Ap-politiker jobbet flere år med mangfold og integrering.