AA170610 Regionale forskningsfond ( RFF ) drives av fylkene og RFFMidt består av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
AA170610 Inrigo Water oppdaget viktige ledd i utviklingen av sin vannrensingsprosess gjennom et prosjekt som var støttet av RFFMidt , og har deretter kommet så langt videre at de nå leverer fire nøkkelklare vannverk til statseide Camwater i Kamerun.
AA170610 Innovasjon i kommunal sektor og trippel eller quadruppel heliks er blant hovedmålene for RFFMidt .
AA170610 Et ganske stort prosjekt på Sintef er finansiert fra RFFMidt , og der finner de gode veier for å utnytte verpehønene til mat eller fôringrediens.
AA170610 Av de godt over 200 prosjektene som har fått støtte sier nesten alle at det de gjør ikke ville blitt utført uten støtten fra RFFMidt , og forbausende mange sier at de vil fortsette videre med forskning.
AA170610 RFFMidt skal bidra til forskning i små og mellomstore bedrifter og i kommunene i Midt-Norge.
AA170610 RFFMidt er altså utløsende for nye forskningsprosjekter i regionen.