DB170627 Og han mener det er spesielt puslebrikkene fra Qatar-tildelingen , som tilsier at det har foregått noe muffens.
SA160606 Til tross for illojal utbetaling og rollen i Qatar-tildelingen .
SA160606 - Kritikken rundt Qatar-tildelingen har i stor grad gått til Blatter, og det er berettiget fordi han lot det skje.
AP160606 Til tross for illojal utbetaling og rollen i Qatar-tildelingen .
AP160606 - Kritikken rundt Qatar-tildelingen har i stor grad gått til Blatter, og det er berettiget fordi han lot det skje.