VG170913 Jeg vil uttrykke den dypeste støtten fra Pouzzuoli-samfunnet til familiene til de tre ofrene, sa Pozzuolis ordfører til nyhetsbyrået.