DN171210 « Senkveld » klaget inn til PFU for samarbeid med Norsk Tipping ¶
DN171210 Saken er ikke behandlet i PFU enda.
DN171210 I tillegg til å klage TV 2 inn for PFU , leverte Kindred også en klage til Medietilsynet, som har ansvaret for å føre tilsyn med norske kringkastere.
DN171210 Forventer støtte fra PFU
DN171210 DN skrev forrige helg at TV 2 var klaget inn til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for det kommersielle samarbeidet mellom programmet « Senkveld » og Norsk Tipping under innslaget « Camp Senkveld ».
DN171210 - Vi skal alltid overholde regelverket og tåle å bli innklaget uten å bli felt hverken i PFU eller Medietilsynet uansett hvor motivasjonen til innklager måtte ligge.
DN171210 - Vi er selvsagt glade for at Kindred Group ikke vinner frem med noe som lett kan anses som en konkurrentklage og et forsøk på å bruke Medietilsynet og PFU som arena for å påvirke konkurransen i markedet i egen favør, skrive programredaktør Jarle Nakken i TV 2 i en epost til DN.
DN171201 Usikker fremtid for Davy Wathne i TV 2 ¶ Én av ti ytringer på NRK og TV 2s Facebook-sider er hatefull ¶ | « Senkveld » klaget inn til PFU for samarbeid med Norsk Tipping ¶
DN171201 TV 2 har ikke levert sitt tilsvar til PFU .
DN171201 Samtlige av punktene PFU bes å vurdere er under plakatens andre kapittel - som går på « integritet og troverdighet » hos medier.
DN171201 Hun ønsker ikke å kommentere den direkte klagen fra bettingkonsernet, siden det er TV 2 som er klaget inn for PFU .
DN171201 Camp Senkveld er klaget inn til PFU .
DN171201 - Vi venter på et tilsvar til klagen fra TV 2, sier Vedeler, som legger til at klagen vil komme opp i PFU tidligst i januar.
DN171201 - Vi reagerer på samarbeidet mellom TV 2 og Norsk Tipping, og vil at PFU bedømmer om eksempelet fra « Camp Senkveld » er skjult markedsføring eller ikke.
VG171130 | Aftenposten klaget inn til PFU for Brasil-dekning ¶
VG171130 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) bekrefter at de har fått inn en klage som omhandler Aftenpostens Brasil-dekning.
VG171130 Nå er de klaget inn til PFU .
VG171130 - Det er en så svær sak og som er av en så prinsipiell karakter, at jeg mener det er bra om PFU tok tak i det, sier Kihl.
VG171130 to fra venstre ), i fare for å bli felt i PFU .
VG171130 PFU bekrefter klage ¶
DA171130 | Aftenposten klaget inn til PFU for Brasil-dekning ¶
DA171130 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) bekrefter at de har fått inn en klage som omhandler Aftenpostens Brasil-dekning.
DA171130 Nå er de klaget inn til PFU . 11 sider egenreklame på redaksjonell plass i Aftenposten torsdag.
DA171130 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! PFU bekrefter klage ¶
DA171130 - Det er en så svær sak og som er av en så prinsipiell karakter, at jeg mener det er bra om PFU tok tak i det, sier Kihl.
DN171129 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) påpeker at imøtegåelseskravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 - som gir krav på samtidig imøtegåelse til dem som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art - normalt ikke utløses i omtale av rettsavgjørelser.
DN171129 Foto : Gunnar Lier ¶ | PFU uttaler ¶
DN171129 DN påpeker at PFU tidligere har uttalt at omtale av rettsavgjørelser normalt ikke utløser retten til samtidig imøtegåelse fordi begge parter har kommet til orde i retten.
DN171129 PFU merker seg imidlertid at den påklagede artikkelen ikke er et referat av en dom, men klipp og lim fra en pressemelding som klagers motpart sendte ut etter at dommen hadde falt.
DN171129 PFU mener at DN burde innhentet klagers syn på disse påstandene, jf. punkt 4.14.
VG171104 Torsdag klaget Virtanen Svenska Dagbladet og Expressen inn til Pressombudsmannen ( PO ), svenskenes svar på Pressens faglige utvalg ( PFU ).
AA171102 Vis debatt ¶ | PFU med kritikk mot Adresseavisen ¶ ¶
AA171102 Videre mener PFU at det ikke er dokumentert at Adresseavisen har publisert feilaktige opplysninger, eller utelatt sentrale opplysninger, i de påklagede artiklene, jf. punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde.
AA171102 Slik PFU ser det, har Adresseavisen hatt dekning for det som er skrevet, selv om avisen og klager leser sakens dokumentasjon noe ulikt.
AA171102 Selv om PFU forstår at klager reagerer på kommentarene, mener utvalget at de ikke bryter med god presseskikk.
AA171102 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) mener at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.
AA171102 Dette mener PFU var lite raust av avisen, selv om det ikke utgjør brudd på god presseskikk.
AA171102 PFU vil også minne om at artikler som retter sterk kritikk mot noen, krever større årvåkenhet i kommentarfeltene.
AA171102 PFU understreker at det er redaksjonens privilegium å velge vinkling.
AA171102 PFU ser at tittelen kan fremstå som en faktaopplysning i papirutgaven.
AA171102 PFU minner om at Vær Varsom-plakaten også gjelder leserkommentarer, og at kommentarer som bryter med god presseskikk, skal fjernes så raskt som mulig, jf. punkt 4.17.
AA171102 PFU merker seg at påstander om flytting av en skoletomt står sentralt i klagen.
AA171102 Vær Varsom-plakaten sier at mediene skal vektlegge saklighet og omtanke i det som publiseres, og PFU mener at enkelte av kommentarene var i strid med dette.
AA171102 Utover dette kan PFU ikke se dokumentasjon på at Adresseavisen har publisert uriktige opplysninger.
AA171102 Selv om han ikke er blitt forelagt den nøyaktige formuleringen, mener PFU at han har fått svare på det faktiske innholdet.
AA171102 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) mener at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.
AA171102 Klager mener han ikke har fått tilstrekkelig samtidig imøtegåelse, og PFU merker seg at han spesielt peker på formuleringen « skjult tomteavtale ».
AA171102 Klager er en mektig politiker i Trondheim, og PFU har flere ganger tidligere uttalt at terskelen for hva som må aksepteres er høyere for personer med høytstående tillitsverv.
AA171102 Adresseavisen har ikke dokumentert overfor PFU at avisen hadde tilstrekkelig dekning i artikkelen for denne overskriften.
AA171102 PFU viser til punkt 4.4, som slår fast at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet.
AA171102 PFU vil også minne om at artikler som retter sterk kritikk mot noen, krever større årvåkenhet i kommentarfeltene.
AA171102 PFU vil innledningsvis påpeke at denne klagesaken er svært omfangsrik og at alle anførte brudd ikke kan svares opp direkte i uttalelsen.
AA171102 PFU presiserer også at den såkalte Kystad-saken, som både klager og Adresseavisen omtaler i sine tilsvar, ikke er påklaget og derfor ikke en del av utvalgets vurdering.
AA171102 PFU merker seg at Adresseavisen fjernet alle kommentarene da klager tok kontakt rundt to måneder etter publisering.
AA171102 PFU mener klager måtte akseptere et sterkt offentlig søkelys i saken.
AA171102 PFU har forståelse for at klager reagerer på en tittel på Facebook : « Ap-topp skjulte tomteavtale ».
AA171102 PFU forstår at klager føler at trykket fra Adresseavisen har vært stort, og at dette har vært en belastning.
AP171101 Adresseavisen felt i PFU for andre gang tirsdag ¶
AA171031 Vi merker oss at PFU slår fast at vi ikke har publisert feilaktige opplysninger eller utelatt sentrale opplysninger i de påklagede sakene, utover det vi får kritikk for, uttaler Husby.
AA171031 Tirsdag gikk Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) gjennom klagene fra utbyggerne ved Overvik, sendt inn av Kolbjørn Selmer, daglig leder i Overvik utvikling, og Ap-politiker Rune Olsø.
AA171031 Samtidig mener PFU sakene var i kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget.
AA171031 Kom med kritikk : Pressens Faglige Utvalg, med medlemmene Eva Sannum ( fra venstre ), Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen ( skjult ), Alf Bjarne Johnsen, Elin Floberghagen ( generalsekretær i PFU ), Nina Fjeldheim og Øystein Stray Spetalen, under behandlingen av to klager mot Adresseavisen.
AA171031 Jeg mener det var grunnlag for at Adresseavisen skulle vært felt på flere punkter, men PFU så det annerledes, kommenterer Kolbjørn Selmer.
AA171031 Adresseavisen fikk kritikk på to punkter og ett brudd da PFU behandlet klager fra Rune Olsøs og Overvik utvikling.
AA171031 - Samtidig tar vi på alvor at PFU mener vi har brutt god presseskikk i nettdebatten i tilknytning til Olsø-sakene, samt at vi får kritikk når det gjelder en overskrift på Facebook.
AA171031 - Det var mye anerkjennelse i PFU for jobben Adresseavisen har gjort, det er en sak som ligger i kjernen av det journalistiske oppdraget og som har stor offentlig interesse, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
AA171031 PFU mener avisen ikke har brutt god presseskikk eller opptrådt kritikkverdig på disse punktene.
AA171031 - PFU har slått fast at arbeidet Adresseavisen har gjort i sakene om Overvik og Rune Olsø har vært helt i kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget.
DB171021 PFU : TV 2 felt for ikke å opplyse om Arne Hjeltnes' dobbeltroller : - Veldig uryddig ¶
DB171019 For å forsøke å forklare problemet nok en gang : Da Klagenemnda for kringkastingssaker ble vedtatt avviklet i 1997, så var tanken at klager på konkrete enkeltprogrammer og redaksjonelle valg skulle behandles av medienes egen selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), på samme måte som for andre uavhengige nyhetsmedier.
DB171005 PFU felte Drammens Tidende ( DT ) i 2003 for bruk av et bilde av et tidligere høytstående medlem av Taliban-regimet i Afghanistan, nå bosatt i avisens nedslagsfelt, som kunne være en mulig årsak til terrortrusler mot Norge.
VG170930 | Elden og Edvartsen freser mot NFF og TV 2 : - Neste stopp er i PFU
VG170930 Svein-Erik Edvartsens advokat, John Christian Elden, mener NFF har brukt TV 2 som et talerør, og truer nå med å melde kanalen inn for PFU .
VG170930 - Neste stopp er i PFU ( Pressens faglige utvalg ), sier Elden.
DN170926 TV 2 er felt i PFU for et program om norsk laks der Arne Hjeltnes er programleder.
DN170926 Rolleblanding og ukritisk formidling av PR-stoff var konklusjonen da TV 2 tirsdag ble felt i PFU for dobbeltrollene til Arne Hjeltnes.
DN170926 Dessuten mener PFU at hele programmet « framstår som ukritisk videreformidling av PR-stoff ».
DB170926 ¶ FELT : Arne Hjeltnes dobbeltrolle, som konsernsjef for kommunikasjonsselskapet Creuna, som har laksenæringen som kunde, og rollen som programleder, førte til at TV 2 ble felt i PFU .
DB170926 Jeg mener svaret er nei, lød dommen fra Alexander Øystå, redaktørrepresentant i PFU .
DB170926 Det var privatpersonene Erik Haaland og Nina Rose som klaget programmet inn for PFU .
DB170926 Akkurat her sa PFU seg enig, men de mente at programmet i sum framstår som « ukritisk videreformidling av PR-stoff ».
DB170926 » PFU tok også for seg en pressemelding sendt ut av Norsk eksportråd for sjømat i forbindelse med visningen av programmet.
DB170926 PFU mener at programmet ikke kan være både en del av en omdømmekampanje og fri og uavhengig journalistikk.
DB170926 PFU mener at Hjeltnes' dobbeltrolle ikke er kommunisert godt nok ut til publikum.
DB170926 « I dette tilfellet mener PFU at det var behov for å vite hvem professoren er.
DB170926 PFU : TV 2 felt for ikke å opplyse om Arne Hjeltnes' dobbeltroller : - Veldig uryddig ¶ PFU konkluderte under tirsdagens møte med at de tre mediene ikke brøt med god presseskikk da de identifiserte professoren.
DB170926 Ikke brudd ¶ PFU : TV 2 felt for ikke å opplyse om Arne Hjeltnes' dobbeltroller : - Veldig uryddig ¶
DB170926 I uttalelsen fra PFU står det at selv om kvinnene som fikk melding av Langeland ikke var hans egne, nåværende studenter, så har han like full en maktposisjon som professor.
DB170926 « PFU mener at personer som selv kommer med kraftige ytringer, også må tåle mer i mediene », heter det i uttalelsen.
DB170926 PFU argumenterer også med at Langeland har vært aktiv i offentligheten, der han har kommet med omstridte ytringer som har fått oppmerksomhet og kritikk.
AP170926 TV2-kjendis Arne Hjeltnes er felt for rolleblanding og ukritisk formidling av PR-stoff i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
AP170926 TV 2 er felt i PFU for et program om norsk laks der Arne Hjeltnes er programleder.
AP170926 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) behandlet klagen tirsdag og konkluderte med at programmet bryter med god presseskikk på tre punkter i pressens Vær varsom-plakat, skriver Medier24.
AP170926 Hjeltnes mener fellelsen er resultat av en utbredt skepsis til norsk laks og oppdrettsnæring, og sier PFU i praksis innfører et yrkesforbud for folk som er positive til norsk sjømat.
AP170926 Dessuten mener PFU at hele programmet « framstår som ukritisk videreformidling av PR-stoff ».
AP170926 - Det er helt urimelig som PFU hevder at jeg som programleder skal klargjøre mine roller i et program som verken er reklame eller produktplassering.
AP170926 PFU behandlet også denne saken tirsdag.
AP170926 | Khrono, VG og NRK frikjent i PFU for identifisering og omtale av professorens meldinger til unge kvinner ¶
VG170902 | Resett klager Dagens Næringsliv inn for PFU
VG170902 Nettavisen Resett har bestemt seg for å klage Dagens Næringsliv inn for PFU .
VG170902 Les også : Valdres-saken : Ni medier klaget inn for PFU
VG170902 Dobloug sier til VG at Resett, etter samtaler med advokat, har bestemt seg for å klage Dagens Næringsliv inn for PFU og vurderer i tillegg rettslige skritt i form av sivilt søksmål.
DB170828 Han har selv blant annet ledet Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170828 Det er bedre at NRK er underlagt PFU og rettsvesenet, sier Omdal.
DA170828 Fredag skrev fagbladet Journalisten at det i nærmeste framtid skal gjøres en vurdering av om denne medieinvesteringen er forenlig med Spetalens rolle som medlem i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
SA170811 TV 2 felt av PFU i 2014 ¶
SA170811 Pressen har etiske regler mot bindinger og dobbeltroller fordi publikum aldri skal være i tvil om at det redaksjonelle innholdet er uavhengig og fritt », skrev PFU i sin konklusjon.
SA170811 I 2014 ble TV 2 felt av Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på god presseskikk da kanalen sendte reklameinnslag for Norsk Tipping.
FV170811 TV 2 felt av PFU i 2014 ¶
FV170811 Pressen har etiske regler mot bindinger og dobbeltroller fordi publikum aldri skal være i tvil om at det redaksjonelle innholdet er uavhengig og fritt », skrev PFU i sin konklusjon.
FV170811 I 2014 ble TV 2 felt av Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på god presseskikk da kanalen sendte reklameinnslag for Norsk Tipping.
BT170811 TV 2 felt av PFU i 2014 ¶
BT170811 Pressen har etiske regler mot bindinger og dobbeltroller fordi publikum aldri skal være i tvil om at det redaksjonelle innholdet er uavhengig og fritt », skrev PFU i sin konklusjon.
BT170811 I 2014 ble TV 2 felt av Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på god presseskikk da kanalen sendte reklameinnslag for Norsk Tipping.
AP170811 TV 2 felt av PFU i 2014 ¶
AP170811 Pressen har etiske regler mot bindinger og dobbeltroller fordi publikum aldri skal være i tvil om at det redaksjonelle innholdet er uavhengig og fritt », skrev PFU i sin konklusjon.
AP170811 I 2014 ble TV 2 felt av Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på god presseskikk da kanalen sendte reklameinnslag for Norsk Tipping.
AA170811 TV 2 felt av PFU i 2014 ¶
AA170811 Pressen har etiske regler mot bindinger og dobbeltroller fordi publikum aldri skal være i tvil om at det redaksjonelle innholdet er uavhengig og fritt », skrev PFU i sin konklusjon.
AA170811 I 2014 ble TV 2 felt av Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på god presseskikk da kanalen sendte reklameinnslag for Norsk Tipping.
DA170722 Skrev kronikk i Aftenposten, hvor hun klager flere medier inn for PFU etter å ha identifisert en professor som sendte seksuelt ladede meldinger til unge kvinner.
NL170717 Hvis det er Vær varsom-plakaten og PFU han sikter til, så fungerer de ikke godt nok.
NL170717 PFU jobber derimot sent.
NL170717 I Basen til PFU finnes 91 saker der norske medier er felt eller har fått kritikk for nettopp brudd på punkt 4.8.
NL170717 " Når noen mener regelverket er brutt, kan de klage til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
AP170717 Kjære PFU : Jeg synes det har gått hodeløst for seg.
AP170717 Kjære PFU , vi er nødt til å snakke om professoren, sexmeldinger og presseetikk.
AP170717 Anki Gerhardsen klager nettavisen Khrono, NRK og VG inn til PFU for kjapt i etterkant å ha identifisert professoren.
VG170716 BEKLAGER : Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen, her under en klagebehandling i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) i 2013.
VG170630 Saken felt i PFU
VG170630 Han fikk delvis medhold, og PFU konkluderte med at TV 2, NTB og Aftenposten alle hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.
VG170630 Eide brakte i 2015 saken inn for Pressens Faglige Utvalg, PFU .
DB170621 TV 2, NRK, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt alle god presseskikk, ifølge PFU .
DB170621 * Presseforbundet klaget TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka inn for PFU i forbindelse med deres dekning av saken den første tiden etter dødsfallet.
AP170620 | KK og Nettavisen felt i PFU for Tomine Harket-intervju ¶
VG170605 | NRK lagde terrorist-satire - klages inn til PFU av forening for etterlatte ved selvmord ¶
VG170605 Det er lite som tyder på at NRK har vurdert hensynet til etterlatte i sine vurderinger », skriver de til PFU .
DB170605 Nå har Ungdomslaget til Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ( Unge LEVE ) klaget videoen inn for PFU .
DB170605 Hun forteller at klagen vil bli realitetsvurdert av PFU , og at de vil se på den i morgen.
DB170605 Fagmedarbeider Ingrid Nergården Jortveit i PFU bekrefter overfor Dagbladet at de har mottatt en klage fra Unge LEVE.
DB170605 De har klaget NRK inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), melder VG.
DB170601 Rudjord ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) av generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum og senere felt.
DB170601 Ble klaget inn til PFU
DB170526 TV 2 er felt i PFU for Arne Hjeltnes-program ¶
DB170523 | TV-pastor ville ha NRK felt i PFU, men det endte med full frifinnelse ¶ PFU slår fast at NRK ikke har brutt god presseskikk i omtalen av den kontroversielle Visjon Norge-pastoren Jan Hanvold.
DB170523 | TV-pastor ville ha NRK felt i PFU , men det endte med full frifinnelse ¶
DB170523 Hanvold klaget NRK inn til PFU for å ha brutt god presseskikk på åtte forskjellige punkter i Vær varsom-plakaten ( VVP ), blant annet identifisering, forhåndsdom og tilsvar.
DB170523 Hanvold har i ettertid av sendingen levert en omfattende klage på NRKs program til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170523 PFU slår fast at Hanvold er tilstrekkelig informert om det kritiske søkelyset som er rettet mot ham i dokumentaren.
DB170523 | TV-pastor ville ha NRK felt i PFU , men det endte med full frifinnelse ¶
DB170523 | TV-pastor ville ha NRK felt i PFU , men det endte med full frifinnelse ¶
DB170523 | TV-pastor ville ha NRK felt i PFU , men det endte med full frifinnelse ¶
NL170519 Men det skal ikke stå på PFU alene !
NL170518 Å publisere løsrevne sitater fra et slikt opptak fra et internt møte og å brette ut navngitte deltagere i offentligheten er uetisk, uprofesjonelt og bør meldes til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DN170517 Redaktører har sittet i fengsel for ikke å avsløre anonyme kilder, og PFU har tre ganger på 1990-tallet konkludert med brudd på god presseskikk der kildens identitet er blitt røpet av medier.
DN170512 Hanvold har klaget programmet inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170512 Hanvold har klaget programmet inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
BT170512 LÅSESTOPP : Jan Hanvold i TV Visjon Norge klaget NRK Brennpunkt inn for PFU etter dokumentaren om TV-kanalen i fjor.
BT170512 Klaget inn for PFU
BT170512 Hanvold har klaget programmet inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170426 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) vil innledningsvis understreke at det kun er de presseetiske sidene ved denne saken utvalget skal vurdere.
DB170426 Men slik PFU ser det, skulle avisen, på dette tidspunktet, vært mer varsom med å konkretisere mobbepåstandene mot påståtte mobbere/mobber.
DB170424 Nyhetssjef Niklas Lysvåg i TV 2 poengterte i forbindelse med PFU-fellelsen at kanalen i hovedsak er felt på punkter i Vær varsom-plakaten som handler om balanse og framstilling, og at PFU ikke har funnet faktiske feil i reportasjene, skriver NTB.
DB170424 I 2015 leverte Anders Cappelen inn tidenes mest omfattende klage til Pressens faglige utvalg ( PFU ), på vegne av Eide, og mente TV 2, NTB og Aftenposten hadde brutt god presseskikk i sakene om hjernekirurgen.
DB170424 PFU mente TV 2, NTB og Aftenposten alle hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.
AA170424 Nyhetssjef Niklas Lysvåg i TV 2 poengterte i forbindelse med PFU-fellelsen at kanalen i hovedsak er felt på punkter i Vær varsom-plakaten som handler om balanse og framstilling - og at PFU ikke har funnet faktiske feil i reportasjene. ( ©NTB ) ¶
AA170424 Han fikk delvis medhold og PFU konkluderte med at TV 2, NTB og Aftenposten alle hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.
AA170424 Eide brakte i 2015 saken inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
AP170421 Hvem betaler egentlig prisen for billige moteklær ? PFU : Aftenpostens TV-serie « Sweatshop » har ikke brutt god presseskikk ¶ | « Sweatshop » ep. 5 : Løftet ¶
AP170421 Hvem betaler egentlig prisen for billige moteklær ? PFU : Aftenpostens TV-serie « Sweatshop » har ikke brutt god presseskikk ¶ | « Sweatshop » ep. 4 : Striden ¶
AP170421 Hvem betaler egentlig prisen for billige moteklær ? PFU : Aftenpostens TV-serie « Sweatshop » har ikke brutt god presseskikk ¶ | « Sweatshop » ep. 3 : Innsikten ¶
AP170421 Hvem betaler egentlig prisen for billige moteklær ? PFU : Aftenpostens TV-serie « Sweatshop » har ikke brutt god presseskikk ¶ | « Sweatshop » ep. 2 : Sannheten ¶
AP170421 Hvem betaler egentlig prisen for billige moteklær ? PFU : Aftenpostens TV-serie « Sweatshop » har ikke brutt god presseskikk ¶ | « Sweatshop » ep. 1 : Fortvilelsen ¶
DN170420 TV 2 ble felt for sin dekning av Eide i pressens selvdømmeorgan, PFU , i 2015.
DA170420 | Dagsavisen felt i PFU
DA170420 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) vil innledningsvis understreke at det kun er de presseetiske sidene ved denne saken utvalget skal vurdere.
AP170420 | Aftenposten fikk kritikk i PFU
AP170420 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) vil innledningsvis understreke at det kun er de presseetiske sidene ved denne saken utvalget skal vurdere.
AP170420 Men slik PFU ser det, kunne Aftenposten vært noe mindre konkret i omtalen.
DA170419 | Dagsavisen ble felt av PFU
DA170419 I sin kjennelse påpeker PFU også at Dagsavisen var for konstaterende i å fastslå sammenheng mellom mobbing og spiseforstyrrelser flere steder i teksten.
DA170419 I behandlingen påpekte PFU at de innklagde mediene i sine tilsvar hadde vist stor grad av selvkritikk.
DA170419 I behandlingen av sakene understreket PFU at mediene har et selvstendig ansvar ved videreformidling av påstander fra andre medier.
DA170419 For første gang brukte PFU et helt møte til å diskutere en mediesak, den såkalte Lommedalen-saken : En 13 år gammel jente ble funnet død på familiens hytte i Valdres, der hun var sammen med moren, nyttårsaften 2015.
DA170419 En rekke medier ble igår felt i PFU for sin nyhetsdekning av saken.
DA170419 Det har vi også beklaget i vårt tilsvar til PFU , sier Lysholm.
DA170419 Aftenposten og Budstikka fikk kritikk fra PFU uten fellelse, mens NRK ble felt.
DA170419 PFU fant dette prisverdig, men formuleringene i artikkelen var for konstaterende.
VG170418 | TV 2, NTB, Dagsavisen, Dagbladet og NRK felt i PFU for dekningen av Valdres-saken ¶ PFU mener at flere medier brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at en 13 år gammel jente døde på Beitostølen for to år siden.
VG170418 | TV 2, NTB, Dagsavisen, Dagbladet og NRK felt i PFU for dekningen av Valdres-saken ¶
VG170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
VG170418 PFU : Det er flere tilhørere til stede på Thon Conference i Oslo tirsdag, der PFU behandler mediedekningen av Valdres-saken.
VG170418 Foto : Harald Henden, VG ¶ PFU : Det er flere tilhørere til stede på Thon Conference i Oslo tirsdag, der PFU behandler mediedekningen av Valdres-saken.
VG170418 PFU mener også at Dagsavisen brøt god presseskikk.
SA170418 Øy, spesialrådgiver i Norsk Presseforbund, var til stede da Pressens faglige utvalg ( PFU ) behandler mediedekningen av den såkalte Lommedalensaken tirsdag.
SA170418 Til sammen ni medier ble klaget inn for PFU for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
SA170418 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) kritiserer også Aftenposten og Budstikka, mens utvalget ikke finner grunn til kritikk av dekningen i VG og lokalavisa Valdres.
SA170418 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) behandlet tirsdag mediedekningen av den såkalte Lommedalen-saken.
SA170418 Liv Ekeberg ( i midten ) ledet møtet i PFU tirsdag.
SA170418 I denne saken fant PFU ikke grunn til å kritisere Budstikka for brudd på god presseskikk.
SA170418 Det var mange journalister og andre pressefolk til stede da PFU behandlet dekningen av Lommedalen-saken.
SA170418 | PFU kritiserer medienes Lommedalen-dekning ¶
DN170418 | Flere medier felt i PFU for Lommedalen-dekning ¶ PFU mener at både NTB, TV 2 og Dagsavisen brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at ei 13 år gammel jente døde nyttårsaften 2015.
DN170418 | Flere medier felt i PFU for Lommedalen-dekning ¶
DN170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
DN170418 Foruten TV 2, NTB og Dagsavisen er også NRK og avisene Aftenposten, VG, Dagbladet, Valdres og Budstikka klaget inn for PFU .
DN170418 Av hensyn til omtalen av mindreårige barn blir ikke tirsdagens møte i PFU strømmet på Norsk Presseforbunds nettside.
DB170418 - Vi får aldri svar på om jenta ble mobbet, ei heller fra PFU .
DA170418 « Flertallet ønsker også at det skal ses på om Kringkastingsrådet skal ha ansvar for å videresende saker som er av generell faglig presseetisk karakter til PFU », skriver kulturkomiteen i sin innstilling fra 2016.
DA170418 Men nå vurderer Kulturdepartementet å avgrense rådets mandat mot PFU .
DA170418 Jeg vet svært godt hvor grensen går for hvilke saker som bør sendes videre til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), sier Per Edgar Kokkvold, som er leder for Kringkastingsrådet.
DA170418 Dette gjør departementet på oppdrag fra Stortinget, som har merket seg « hyppig debatt » om rådet, og som særlig er opptatt av at grenseoppgangen mot PFU må bli enda tydeligere.
DA170418 Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som også sitter i Kringkastingsrådet, er enig med Kokkvold i at rådet utmerket godt kan skille mellom saker som hører hjemme i Kringkastingsrådet, og de som sorterer inn under PFU .
DA170418 PFU har sin oppgave og vi har vår : Vi skal være folkets forlengede arm inn i NRK-systemet.
DA170418 | PFU med kritikk av medienes dekning av Lommedalen-saken ¶ PFU mener at TV 2, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at ei 13 år gammel jente døde nyttårsaften 2015.
DA170418 Til sammen ni medier ble klaget inn for PFU for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
DA170418 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) behandler tirsdag mediedekningen av den såkalte Lommedalen-saken.
DA170418 Også Aftenposten og Budstikka får kritikk for sin dekning, mens VG og lokalavisa Valdres ifølge Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) ikke kritiseres for sin dekning.
DA170418 | PFU med kritikk av medienes dekning av Lommedalen-saken ¶
BT170418 | NTB, TV 2 og Dagsavisen felt i PFU for dekningen av Lommedalen-saken ¶ PFU mener at både NTB, TV 2 og Dagsavisen brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at en 13 år gammel jente døde nyttårsaften 2015.
BT170418 | NTB, TV 2 og Dagsavisen felt i PFU for dekningen av Lommedalen-saken ¶
BT170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
BT170418 SAMLET : Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) behandler tirsdag mediedekningen av den såkalte Lommedalen-saken.
BT170418 Foruten TV 2, NTB og Dagsavisen er også NRK og avisene Aftenposten, VG, Dagbladet, Valdres og Budstikka klaget inn for PFU .
BT170418 Av hensyn til omtalen av mindreårige barn blir ikke tirsdagens møte i PFU strømmet på Norsk Presseforbunds nettside.
AP170418 Presseforbundet har klaget TV 2, NRK, NTB og seks aviser inn for PFU i forbindelse med deres dekning av saken.
AP170418 Ble felt i PFU .
AP170418 Av hensyn til omtalen av mindreårige barn blir ikke tirsdagens møte i PFU strømmet på Norsk Presseforbunds nettside.
AP170418 PFU slo tirsdag fast at TV 2 brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at ei 13 år gammel jente døde på Beitostølen for over to år siden.
AA170418 | PFU med kritikk av medienes Lommedalen-dekning ¶ PFU mener at både TV 2, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt god presseskikk da barn ble omtalt som mobbere etter at ei 13 år gammel jente døde nyttårsaften 2015.
AA170418 Til sammen ni medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
AA170418 Foruten TV 2, NTB, Dagsavisen og Dagbladet er også NRK, Aftenposten, VG, Valdres og Budstikka klaget inn for PFU .
AA170418 Av hensyn til omtalen av mindreårige barn blir ikke tirsdagens møte i PFU strømmet på Norsk Presseforbunds nettside.
AA170418 ( ©NTB ) ¶ | PFU med kritikk av medienes Lommedalen-dekning ¶
AA170418 Til sammen ni medier ble klaget inn for PFU for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, som omhandler omtale av barn.
AA170418 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) kritiserer også Aftenposten og Budstikka, mens utvalget ikke finner grunn til kritikk av dekningen i VG og lokalavisa Valdres.
AA170418 I denne saken fant PFU ikke grunn til å kritisere Budstikka for brudd på god presseskikk.
AA170418 ( ©NTB ) ¶ | PFU kritiserer medienes Lommedalen-dekning ¶
VG170417 | Valdres-saken både til PFU og tingretten ¶
VG170417 Tirsdag blir medieklagene behandlet i PFU .
VG170417 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) skal ta stilling til om ni medier gikk for langt i å omtale barn som mobbere etter at 13 år gamle Angelica Heggelund døde på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.
VG170417 Foreldrene i Lommedalen, der jenta bodde i oppveksten, har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils Øy.
VG170417 - Vi får aldri svar på om jenta ble mobbet, ei heller fra PFU .
AP170404 TV- programmet, SVTs Uppdrag granskning, som først omtalte saken, er meldt til det svenske PFU av selskapets tidligere svenske direktør.
DB170330 - Jeg vil ikke gi ytterligere kommentarer før PFU har behandlet hans klage, sier han.
DB170330 PFU behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål og består av sju medlemmer hvorav fire er fra pressen og tre fra allmennheten.
BT170330 | BT får kritikk av PFU
BT170330 Selv om utvalget forstår at klager tar saken inn for PFU , mener utvalget at Fischer har kunnet være tilstrekkelig uavhengig i sitt virke som kommentator, jf.
BT170330 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) mener klager reiser interessante og prinsipielle presseetiske spørsmål.
BT170330 Les hele kjennelsen til PFU her.
DB170328 ¶ BLE FELT : Bergens Tidende ble tirsdag felt i PFU for å ikke ha opplyst bedre om at deres kommentator Mathias Fischer har stortingsverv for Venstre.
DB170328 Sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, skriver i en mail til Dagbladet at de er tilfreds med at PFU deler BTs vurdering om det i denne saken ikke er noen interessekonflikt, habilitetskonflikt eller på andre måter brudd på pressensetiske regler knyttet til integritet og troverdighet ( 2.1 og 2.2 ).
DB170328 Merking av Fischers kommentarer var oppe i utvalget i 2015, og PFU uttalte da at BT ikke var pliktig å nevne vervet i tilknytning til kommentaren som da var til behandling.
DB170328 Man kan bli part i sakskompleksene man skriver om, og dermed så tenker jeg at åpenhet om bakenforliggende forhold vil løse alt for BT, sa Anne Weider Aasen, fungerende leder i PFU .
DB170328 Det er ikke helt lett å forholde seg til PFU hvis utvalget ikke er konsekvent.
DB170328 - Vi tar til etterretning at PFU mener at BT burde vært enda mer åpne om Fischers verv som andre vara til Stortinget.
DB170328 - Hvem som er best skikket til å løse det journalistiske oppdraget i Bergens Tidende, er redaktørens frie og uavhengige avgjørelse, ikke en oppgave som PFU kan eller bør ta på seg, skriver Hjertenes ¶
DB170328 - Denne saken bekrefter at for PFU er det fritt fram å ha dobbeltroller i norsk presse, bare man merker stoffet.
DB170328 ( Dagbladet ) : Inforådgiver Jarle Aabø klaget i januar inn Bergens Tidende inn til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), fordi han mener det er en uheldig dobbeltrolle at avisas kommentator Mathias Fischer, er andre vara for Venstre på Stortinget.
AP170328 Bergens Tidende ble onsdag felt i PFU for manglende åpenhet rundt Mathias Fischers dobbeltrolle.
AA170328 | Bergens Tidende felt i PFU for manglende åpenhet ¶
AA170328 Det var PR-rådgiver Jarle Aabø som klaget BT inn for PFU .
AA170328 Bergens Tidende er felt i PFU for manglende åpenhet om politisk kommentator Mathias Fischers dobbeltrolle.
VG170316 Grimstad mener at saken kunne hatt godt av en behandling i PFU eller Medietilsynet.
AA170311 LES INNLEGGET : Det er ikke helt uvanlig at aktører som blir utsatt for kritisk journalistikk klager til PFU
AA170311 LES INNLEGGET : Adresseavisen er klaget inn til PFU for brudd på presseetiske regler ¶
AA170309 | Det er ikke helt uvanlig at aktører som blir utsatt for kritisk journalistikk klager til PFU
AA170309 Det er ikke helt uvanlig at aktører som blir utsatt for kritisk journalistikk klager til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
AA170309 mars under tittelen « Adresseavisen er klaget inn til PFU for brudd på presseetiske regler ».
AA170309 | Adresseavisen er klaget inn til PFU for brudd på presseetiske regler ¶
AA170309 Adresseavisen er derfor klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for flere brudd på presse-etikken.
DB170307 Vi hentet hjem Den Store Journalistprisen for tredje gang på seks år, og vi gikk ut av året med null fellelser i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170307 I løpet av de fire siste årene er vi felt én gang og har fått kritikk én gang i PFU .
DB170307 I 2016 ble ikke Dagbladet felt i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) felt en eneste gang.
DB170307 For første gang var det i 2016 paragraf 3.2 norske medier ble felt flest ganger på i PFU .
DB170307 Vi vant pris for beste gravejournalistikk, SKUP-prisen, for tredje året på rad, vi hentet hjem Den Store Journalistprisen for tredje gang på seks år og vi gikk ut av året med null fellelser i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170307 I løpet av de fire siste årene er vi felt én gang og har fått kritikk én gang i PFU .
DB170307 I 2016 ble ikke Dagbladet felt i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) felt en eneste gang.
DN170305 Tyrkia klager norsk redaktør inn for PFU
DN170305 | Tyrkia klager norsk redaktør inn for PFU
DN170305 Redaktør Kjetil Stormark er klaget inn for PFU av Tyrkia.
DN170305 Det er Tyrkias ambassadør til Norge, Şafak Göktürk, som har levert klagen til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), skriver nettstedet Turkey Purge, som overvåker myndighetenes inngrep etter det feilslåtte kuppforsøket.
DN170305 Den tyrkiske ambassaden klager redaktør Kjetil Stormark og hans nettsted aldrimer.no inn til PFU på grunn av omtale av kuppforsøket i Tyrkia i fjor.
AP170305 | Tyrkia klager Stormark inn for PFU
AP170305 KLAGES INN TIL PFU : Kjetil Stormark og nettstedet aldrimer.no er klaget inn for PFU .
AP170305 KLAGES INN TIL PFU : Kjetil Stormark og nettstedet aldrimer.no er klaget inn for PFU.
AP170305 Det er Tyrkias ambassadør til Norge, Şafak Göktürk, som har levert klagen til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), skriver nettstedet Turkey Purge, som overvåker myndighetenes inngrep etter det feilslåtte kuppforsøket.
AP170305 Den tyrkiske ambassaden klager redaktør Kjetil Stormark og hans nettsted aldrimer.no inn til PFU på grunn av omtale av kuppforsøket i Tyrkia i fjor.
AA170305 | Tyrkia klager Stormark inn for PFU
AA170305 Det er Tyrkias ambassadør til Norge, Şafak Göktürk, som har levert klagen til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), skriver nettstedet Turkey Purge, som overvåker myndighetenes inngrep etter det feilslåtte kuppforsøket.
AA170305 Den tyrkiske ambassaden klager redaktør Kjetil Stormark og hans nettsted aldrimer.no inn til PFU på grunn av omtale av kuppforsøket i Tyrkia i fjor.
DB170228 Over åtte sider fikk sjefredaktøren vise fram leiligheten sin i Costume Living, Costume ble seinere felt i PFU for dette.
AP170217 Ved henvendelse til både Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) - vokteren av VVP - og til Norsk Redaktørforening, får jeg til svar at bestemmelsen gjelder norsk presse samlet sett, og ikke hvert enkelt organ.
DA170214 | Klager inn ni medier til PFU
DA170214 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) skal vurdere om ni medier har gått for langt i sin omtale av barn som mobbere i Lommedalen-saken.
DA170214 Fra før har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Lommedalen-saken, der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.
DA170214 Foreldre i Lommedalen har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
VG170213 | Presseforbundet klager ni medier inn for PFU for dekningen av Valdres-saken ¶
VG170213 Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils Øy nå bruker initiativretten.
VG170213 Generalsekretæren i Presseforbundet klager VG, TV 2, NRK, NTB og fem aviser inn for PFU i forbindelse med deres dekning av dødsfallet i Valdres.
VG170213 Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Valdres-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.
DB170213 Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
DB170213 Han tror ikke at PFU rekker å behandle saken under sitt møte 28. februar, men sier det er viktig å få behandlet alle klagesakene rundt Lommedal-tragedien før rettssaken mot moren i april- ¶
DB170213 Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Lommedal-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.
AA170213 | Presseforbundet klager ni medier inn for PFU for dekningen av Lommedal-saken ¶
AA170213 Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
AA170213 Generalsekretæren i Presseforbundet klager TV 2, NRK, NTB og seks aviser inn for PFU i forbindelse med deres dekning av Lommedal-saken.
AA170213 Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Lommedal-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.
AA170213 Øy tror ikke at PFU rekker å behandle saken under sitt møte 28. februar, men sier det er viktig å få behandlet alle klagesakene rundt Lommedalen-tragedien før rettssaken mot moren i april.
AA170213 | Bruker initiativretten til å klage inn ni medier til PFU i Lommedalen-saken ¶
AA170213 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) skal vurdere om ni medier har gått for langt i sin omtale av barn som mobbere i Lommedalen-saken.
AA170213 I vedtektene til PFU heter det at foreldelsesfristen for klager er seks måneder etter publisering hvis det ikke er tungtveiende grunner til å fravike fristen.
AA170213 Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Lommedalen-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.
AA170213 Foreldre i Lommedalen har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
DB170208 Vi kan diskutere og ta kritikk for vinklinger og at vi gjør feil, vi kan diskutere vinklinger og vi kan innklages for PFU , men å beskylde TV 2 for « fake news » er også en beskyldning om at vi bevisst konstruerer saker som er løgn.
DB170202 Null fellelser i PFU
DB170125 » I uttalelsen påpeker PFU samtidig at Vigeland, i lys av handlingene han har vært involvert i, har stilt seg til for hogg og må tåle en viss omtale.
DB170125 Slik omtaler TV3 programmet « Den jævla naboen », som ble sendt høsten 2016, og nå får kritikk fra Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170125 Pressesjef Line Vee Hanum i TV3 sier til Dagbladet at de har noe å lære av kritikken fra PFU : ¶
DB170125 Kanalen får kritikk av Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
DB170125 I uttalelsen fra PFU heter det at TV3 opptrådte kritikkverdig i den aktuelle episoden av « Den jævla naboen » : ¶
DB170125 I klagen til PFU kommer det fram at Vigeland mener TV3 i « Den jævla naboen » har gått lenger enn det er dekning for, og gitt en usaklig og feilaktig presentasjon av saken.
DB170125 Hun vil samtidig påpeke at kanalen ikke har blitt felt i PFU , og at de kun har fått kritikk fra utvalget på ett av flere punkter i Vær Varsom-plakaten som Vigeland mener at TV3 har brutt.
BT170123 BTs « kommentator » har kanskje heller ikke fått med seg at Nettavisen ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for denne saken - og ble frikjent på alle punkt.
DB170113 Det har gitt resultater : vi er « best i klassen » blant de store mediene i Norge de fire siste årene med bare én fellelse i Pressens faglige utvalg ( PFU ).
DB170111 Presse-Norges etikkversting ble i fjor, Aftenposten, med fem fellelser i PFU ( Pressens faglige utvalg ).
DB170111 I så måte er 2016 et bedre år : Av 124 behandlede saker i PFU , endte 65 med fellelser.
DB170111 ( Dagbladet ) : Fra å ha rykte på seg for å være en etikkversting, gikk Dagbladet ut av 2016 med null fellelser i PFU .
DB170111 2015 var et uår etikkmessig med hele 83 fellelser i PFU .
AP170111 | Aftenposten ble felt fem ganger av PFU i 2016, TV 2 og Finansavisen ble felt tre ganger ¶
AP170111 PFU er en forkortelse for Pressens Faglige Utvalg, et utvalg som behandler klager på mediene i Norge. | « En gatekatt ved navn Bob » : Gud velsigne YouTube ¶
VG161121 En kritisk VG-kommentator ble meldt til PFU .
AP160405 LYDFIL : Her kan du høre artikkelen opplest : ¶ _OPPDATERT 06.07.16 : Denne artikkelen ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) av en av de omtalte.
AP160405 _OPPDATERT 06.07.16 : Denne artikkelen ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) av en av de omtalte.
AP160405 PFU ga klageren medhold.
DA160319 Wiig har videre stevnet Moss Avis ved redaktør Pål Enghaug og journalist Eva Fretheim inn for PFU med henvisning til den samme saken hvor Nævra anbefalte søksmål mot den tidligere Visit Moss-lederen.
DA160319 Klaget inn for PFU
DA160319 FOTO : KENNETH STENSRUD - Vi tar klagen til PFU på alvor, og håper på en minnelig løsning, sier redaktør Pål Enghaug i Moss Avis.
AP160223 Hansen ledet TV 2-programmet « Haterne », som nå er felt i PFU .
AP160218 Som også hadde en rekke faktiske beskyldninger i seg, mente PFU .
AP160218 Slik kritiserer PFU Aftenpostens hestebilde : ¶
AP160218 Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) mener at TV 2 ikke begikk brudd på pressens etiske regelverk da kanalen omtalte Helsetilsynets granskningsrapport av hjerneforskningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), skriver NTB.
AP160218 Imidlertid er PFU enig i at det ikke er godt nok opplyst for leseren at bildet er manipulert, og derfor får Aftenposten kritikk fra utvalget.
AP160218 Han fikk altså medhold fra PFU , der kommentaren ble kalt et « karakterdrap » på Raade.
AP160218 Avisa Nordlandble torsdag felt i PFU forenkommentarartikkel fra Morten Strøksnesmed en rekke beskyldninger mot navngitte personer i Bodø - som ble satt på trykk uten at personene fikk samtidig imøtegåelse.
AP160218 - Skulle merket tydeligere at dette var en fotomontasje, mener PFU .
AP160218 3rd-party-bio ¶ PFU er i uttalelsen ikke like skarp som klagerne, og understreker at dette er en illustrasjon og ikke ment å være et reportasjebilde.
AP160128 Seks ganger i fjor ble NRK felt i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ) for brudd på god presseskikk.
AP160125 VGs samarbeid med Rema 1000 om « VG Familieliv » visker ut skillet mellom reklame og journalistikk og truer journalistikkens integritet, ifølge PFU .
AP160125 Torry Pedersen ble ikke overrasket over at VG ble felt i PFU .
AP160125 Toppsjefen i VG, Torry Pedersen, mener derimot at VG driver nybrottsarbeid og pløyer ny mark, og han får faktisk også en viss anerkjennelse fra PFU for akkurat det - fellelsen til tross.
AP160106 | Kriseår for presseetikken : 57 prosent økning i fellende uttalelser fra PFU i 2015.
AP160106 Alf Bjarne Johnsen Leder i PFU .